«Blues på verseføtter» Jan Christian Nordahl leste tre dikt fra sin nye diktsamling, og ett som ikke står der.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Blues på verseføtter» Jan Christian Nordahl leste tre dikt fra sin nye diktsamling, og ett som ikke står der."

Transkript

1 Referat fra Unionsmøte mars 2013 på Anker Hotel i Oslo FREDAG 15. mars Velkommen til Unionsmøte 2013 o o o o Norsk Blues Union Leder for NBU, Bitten Svendsen, ønsket velkommen til første årsmøte i NBU etter konstitueringen som selvstendig organisasjon i oktober Hun presenterte tilstedeværende styremedlemmer for de om lag 65 deltakerne. Åpning Årsmøtet ble åpnet av tidligere leder for Østkanten Bluesklubb (ØBK), Jon Jørgen Støa. Støa ønsket velkommen til musikkhovedstaten i Skandinavia. Han gikk bl.a. gjennom mangfoldet av konsertscener i nær avstand, og anbefalte særlig Crossroad Club, Herr Nilsen og Buckleys Pub;) Oslo og Østkanten Bluesklubber Lederne for OBK, Edgar Johansen, og ØBK, Viggo Larsen, ønsket på vegne av vertsklubbene velkommen til årsmøtet og ga div. praktisk informasjon. «Blues på verseføtter» Jan Christian Nordahl leste tre dikt fra sin nye diktsamling, og ett som ikke står der. Orientering om Årets Bluesklubb Kriteriene var sendt ut til alle klubbene på forhånd. Nominasjonen ble lukket 14. mars. Nominerte klubber: Stavanger, Oslo, Østkanten, Skedsmo og Asker bluesklubb. Stemmer kunne leveres fram til ettermiddagen neste dag. Blues-Quiz Deltakerne ble delt i gruppe og besvarte spørsmål fra Øyvind Pharo. Presentasjon av bluesklubbene Hver av de nominerte klubbene fikk presentere seg i 2 minutter hver. Konsert med Tyla Gang på Hr. Nilsen (og for mange også: Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm på Buckleys Pub) Referat fra Unionsmøte 2013 Side 1

2 LØRDAG 16. mars God morgen! Velkommen ved NBU Leder for NBU, Bittens Svendsen, ønsket god morgen og gjorde opprop. Valg av redaksjonskomite Styrets forslag: - Svein Terje Pisani Førland, Stavanger Bluesklubb - Elisabeth Solum, Røyken Bluesklubb VEDTAK: Valgt ved akklamasjon. Valg av referent Styrets forslag: Mona Johansen, Oslo Bluesklubb VEDTAK: Valgt ved akklamasjon Årsberetning fra styret i NBU ved Bitten Svendsen Bitten Svendsen leste årsberetningen. (Se sakspapir.) Beretningen skulle behandles på årsmøtet dagen etter. Kommentarer og spørsmål fra salen Hvor mange medlemmer har NBU? Svar: 60 bluesklubber og 4 festivaler. Styret har fått mye ut av små midler, store utfordringer videre. Savner handlingsplanen for 2012 for å kunne sammenligne det som er oppnådd med det som var planlagt. Svar: Punktene i planen er oppfylt og vel så det. Orientering UBC/UBT Kåre Amundsen leste Evaluering av Union Bluesband 2012 og Union Bluescup (Se sakspapirer.) Han stilte følgende spørsmål til unionsmøtet: 1) På grunn av den avtakende interessen for de regionale cupene de siste årene bør unionsmøtet ta stilling til om det skal gjøres endringer. Man har tre alternativer: - Fortsette dagens ordning med fire til fem regionale arrangementer - Beholde cupen i regionene der man har gode betingelser for arrangementet - Avvikle regionalcupene og velge ut alle bandene basert på innkomne søknader, slik det ble gjort de første årene 2) Innføre aldersgrense for deltakere i cupen - Det må tas stiling til om UBC skal være en arena for ungdom eller amatører, siden det ikke er noen selvfølgelighet at ungdom er amatører eller vice versa. 3) Informasjonsflyt mellom NBU og NBUs medlemmer. - Kan vi samarbeide bedre med medlemmene våre? Kan medlemmene samarbeide bedre med oss? Referat fra Unionsmøte 2013 Side 2

3 Kommentarer og spørsmål fra salen, og svar fra Kåre Amundsen og Bitten Svendsen: Ligger det statistikk bak påstanden om at interessen er avtakende? Svar: Har ikke hele historikken, men det er erfaringsmessig vanskelig å få yngre band til å melde seg på. Måtte redusere fra 10 til 9 band i fjor. Kanskje det delvis skyldes mangelfull informasjon i forkant. Vi må bli flinkere til å informere bl.a. via kulturskoler. Erfaringer fra Narvik: Sendt informasjon ut til bl.a. videregående skoler med musikklinjer. Lokalt uttak er et stort arrangement i seg selv. Vil ikke legge det samme med andre. Flere klubber legges cupen til en større festival, det vil være for arbeidskrevende å lage eget arrangement. Er det en selvfølge at vi skal ha cupen på Notodden? Kanskje heller vurdere en annen festival? Svar: Skulle være en samling for alle bluesklubber, og Notodden var villig til å gi en pengesum (kr ). Den støtten trenger NBU for å gjennomføre cupen. Notodden er også knutepunktfestival for blues. Men de kan sikkert bidra til å synliggjøre cupen bedre. Cupen bør holdes på Notodden, men cupen bør ikke konkurrere med bryggekonsertene. Tidspunktet bør endres. Hadde vært greit med et standardbrev som klubbene kan bruke i markedsføring av cupen, bl.a. med regler. Svar: Det finnes standardinformasjon. Forslag: BluesNews lager fin folder om bandene, kanskje lage en tilsvarende folder om dette spreke tiltaket. Det som sendes til kulturskolene gir liten respons. Blir liggende på kulturskolesjefens kontor. Bedre å levere brosjyrer på kulturmønstringer. Man må ikke gå til rektor, men til faglærer på musikklinjene. Forskjellig erfaringer med dette. Klubber som booker unionsbandet kan oppleve at det er lettere å få støtte fra Kulturrådet til denne konserten enn til andre. Workshop: Søknadsskriving Mariann Skjerdal fra Norsk Rockforbund (NRF) holdt foredrag med mange nyttige tips. (Se hennes presentasjon, som blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne som pdf i etterkant av møtet.) Noen momenter fra Skjerdals innlegg: Sett dere inn i ulike ordninger, bl.a.: FRIFOND: Tre viktige kriterier: Unge frivillighet - lokalmiljøet. Bluesklubbene kan få midler minimum 1/3 av prosjektdeltakerne er under 26 år. NRF har spilt inn at det er viktig at bluesklubber får støtte til ungdomsprosjekter. Husk å dra ungdommen med i arrangeringen! (Eks. lokalt uttak til UBC.) Kulturrådets arrangørordning: Nå er det åpnet for at også små arrangører skal få støtte via denne ordningen. (Ikke bare helårsarrangører.) Nytt: 4 søknadsfrister i året. Kulturrådets festivalordning: Samme utvalg som arrangørordningen. Musikkutstyrsordningen: Viktig å vise til konserter og at dere er aktive i lokalmiljøet. Les kriteriene for hva det er mulig å søke på som musikkarrangører. KOMP: Kortvarige kurs, workshop, utvikling av fagmateriell. Klubbene kan være flinkere til å bruke dette. Må være innleie av ekstern kursholder, ikke bare interne. Nytt: Forsøksordning for balansefremmende tiltak på musikkfeltet, Kulturrådet: Prosjekter som tar for seg rollemodeller, holdninger, normkritisk tenkning. (Eks. lage en workshop med utgangspunktet i Kvinner i blues.) Nordisk kulturutvesklingsprogram kan gi støtte til utveksling av band mellom nordiske byer. Div. andre ordninger. Bankstiftelser mm. Husk at man kan få støtte til å besøke andre klubber for å lære av hverandre (krever et opplegg.) Referat fra Unionsmøte 2013 Side 3

4 Kvaliteten på søknaden er alfa og omega: Finn ut hvem du er og hva slags prosjekt du vil gjennomføre Les formålet godt. Kvaliteten på søknaden er alfa og omega. Ikke skriv en klagende søknad. Finn ut hvem dere er. Vær stolt, positive og vis fram musikken. Forklare og vise entusiasme for de banda dere ønsker å sette på scenen. Ikke bare bruke presseskrivet fra bandet. Få fram deres egen profil. Vær nøyaktig og lag oversiktlig søknad. (Ofte litt for tett. Lag mellomtitler. Layout er viktig. Vesentlig å signere, ellers blir ikke søknaden behandlet.) Vær konkret og tydelig. Det må ikke gå lang tid før man skjønner hva det søkes om penger til. Skriv et resyme helt i starten, ikke bare vis til søknaden. Lag en passe lang søknad. Ikke for kort, men ikke unødig lang. Vær nøye med å sende alle vedlegg som det står at dere skal sende inn. Beskriv hvem du er, hva du har gjort, type konserter, hvordan der jobber osv. Skriv som om utvalget ikke kjenner dere. Ikke send inn blåkopi av forrige søknad, skriv på en litt ny måte hver gang. Send inn/lever i skranken innen fristen. Vær forsiktig med å henvise til informasjon andre steder. (Skal konsertoversikten legges ved, holder det ikke å vise til nettsider.) Beskriv musikken og planer videre. Prosjektbeskrivelsen: Tilpasset formålet for den aktuelle støtteordningen, men ærlig. Ikke vær negativ og sytende! («Vi sliter fordi ingen støtter oss!») Ikke gi opp etter første avslag. Dess kortere periode man søker for, dess mer konkret kan man være. Det skal være et enkelt, realistisk budsjett i balanse for det aktuelle prosjektet, ikke hele driftsbudsjettet. (Utvalget vet hva ting koster.) Ikke forvente at Kulturrådet skal fullfinansiere, ha med egeninnsats/andre kilder. Husk Tono som utgift! Dugnad bør med på et eller annet vis, som et minimum nevnes i søknaden. Husk eventuelle utgifter knyttet til frivillige. Sponsede varer kan føres opp (må både på utgifts og inntektssiden). Det holder ikke at bare én person i klubben har ansvar for søknadsskriving, det blir for sårbart. Vær nøye med å rapportere: Les tildelingsbrevet om hvordan og når du skal rapportere, og følg det opp! Meld fra om endringer underveis (eks. i antall konserter, endringer av artister). Legg arbeid i å lage en fin rapport, gjerne med bilder. Vis at prosjektet var verdt å støtte. (Viktig for framtidig støtte.) Legg gjerne ved avisklipp, brosjyrer ol. Vis at du har oppfylt formålet med støtteordningen. Evaluer og vis til utviklingsplaner. Send med underskrevet regnskap med det samme oppsettet / de samme postene som budsjettet, forklar avvik. Ikke inkluder den aktuelle støtten i sekkepost, den må gå tydelig fram! NRF har sendt et brev til Kulturdepartementet om revisorkostander i forbindelse med tildelinger av støtte på over kr De ønsker at grensen for krav om registrert revisor skal heves til kr Har fått svar: Dept. tar innspillet med videre. Krav om registrert revisor i forhold momsrefusjon er også på høring. Grensen for når man kan søke vil trolig gå ned. Hjelp og bistand: Kontakt NRF om du trenger hjelp, gjerne etter at dere har laget et utkast. Kan sendes på mail i god tid før fristen. Det er en del av medlemsservicen til NRF. Det ligger mange tips om søknadsskriving på Referat fra Unionsmøte 2013 Side 4

5 Gruppearbeid Kort innledning ved Bitten Svendsen, før folk gikk i de samme gruppene som dagen før og for å diskutere følgende punkter: - Vedtekter (Se sakspapir) - Handlingsplan for styret (Se sakspapir) - Hvordan skal NBU driftes videre for å bli en levedyktig organisasjon? - Fremtiden til Union Blues Band Momenter fra oppsummeringen Vedtekter: Usikre på om det kan stå noe om deltakelse i BluesNews (BN) sitt styre når det ikke står om det i BN vedtekter. Ansatte i NBU kan ikke sitte i styret, men nå lønnes styreleder. Bra å ha bestemmelsen slik at styret ikke kan ansette seg selv. Kanskje årsmøtet kan gi dispensasjon for inneværende år. En annen mulighet er at styreleder trekker seg som styreleder og ansettes som daglig leder. Ta inn i formålet: Jobbe for medlemmenes interesser. Ønsker at observatører skal ha tale og forslagsrett. Er det riktig at styret skal ha stemmerett på årsmøtet? Bør alle klubber ha like mange stemmer uansett antall medlemmer? Varamedlemmer bør ha møterett - så sant det er praktisk og økonomisk mulig Det bør fortsatt stå i paragrafen om årsmøtet at styreleder skal velges særskilt. 3 Ta bort «kan innvilges» Ta bort punkt 4 i 3 og sette den som selvstendig setning under 5 Behøver ikke setningen om kontingent øverst på siden Det står at revisor skal foreslås av styret. Hvorfor ikke valgkomiteen? Ta inn i vedtektene at styret kan delegere oppgaver til medlemmene eller fjerne punktet om å delegere til ansatte. Handlingsplanen: Usikre på hva det betyr at NBU skal tilby fadderordning. Det holder at det står at NBU skal ha jevnlig kontakt osv. i neste setning. Det bør tas inn et punkt om å jobbe for å få medlemskap i Norsk Musikkråd. Ta inn ny setning om å bruke medlemsmassen til å løse ulike oppgaver, eks. søknadsskriving. NBU skal søke samarbeid med klubbene for å avlaste styret Styrke at unionsmøtet skal arrangeres i samarbeid med Norsk Rockforbund. De har uansett ikke bidratt mye. Rikskonsertene er ikke aktuelle, kan strykes. Etterlyser nettsider der klubbene selv kan legge inn aktivitetene sine. (Muliggjøre sam-booking, minske kostnader, finne ut hva som skjer rundt i Norge.) Vurdere opprettelse av bransjeråd for booking. Til punkt 1 Hovedmål: Føye til «å fremme aktivitet inne sjangeren» Føye til sosiale medier etter nettsider. Under utvikling: Ta med et punkt om NBU skal bidra til bluesklubbenes rekruttering av enkeltmedlemmer Ta med noe om sentral støtte + sponsing Union Blues Cup: Vil ikke tilbake til juryordning, men det behøver ikke være regionale uttak samme sted hvert år. Både regionale uttak og jury. Samarbeid mellom klubbene og med festivaler om uttak. Bedre scene for cupen på Notodden. Prøve å få Unionsbandet på egen scene på Notodden. Påvirke klubbene til å ta inn i vedtektene at de vil tilstrebe og booke Unionsbandet. Referat fra Unionsmøte 2013 Side 5

6 Ikke aldersgrense. Forslag til aldersgrense: Nedad 16 år. Majoriteten av bandet skal være 25 år. Jobbe for å få lokalt uttak i flere regioner. Styrene må bli flinkere til å oppdatere navnelister. Drift av NBU Doble medl. kontingent fra klubbene, få med flere festivaler, forhandle fram medlemsfordeler, reklame og sponsoravtaler. Gjennomføre handlingsplanen. Støtteordninger og sponsorer. Utnytte ressurser i medlemsklubbene. Redaksjonskomiteen tok imot skriftlige endringsforslag til vedtektene og handlingsplanen på slutten av fagdagen. Det gjaldt også om det var forslag som ikke kom fra gruppene. Presentasjon av Europas Blues Senter (EBS) Mats Sandman, styreleder, EBS: (Har lest mye om klubben og aktiviteten i BluesNews. Mener bladet er en skikkelig suksesshistorie: «Finere og bedre bransjetidsskrift finnes nok ikke i landet.») EBS er et barn av bluesfestivalen. Det startet med informasjonssenter på biblioteket for å fremme og spre blues. Har arbeidet lenge for å realisere et bok- og blueshus. Nå er det under oppføring, og skal åpnes rundet årsskiftet. Ønsker bluesaktivitet hele året av betydning både for Norge og Europa. Prøver å være jordnære og nøkterne, (som bluesen), og tror derfor at økonomien vil holde. Er opptatt av at NBU og medlemsorganisasjonene skal trekkes med i dette. Espen Fjelle, daglig leder, EBS Historisk gjennomgang fra tidlig på 1990-tallet da NBF kontaktet biblioteket på Notodden fordi de hadde behov for å oppbevare materiell. Europas Blues Senter (EBS) ble åpnet 1997, og fikk «Keeping the Blues Alive Award» i Kulturminister Trond Giske stilt krav om at kommunen måtte være byggherre og at bok- og blueshuset skulle ha bredt bruksområde. Fjelle viste bilder av flere spenstige forslag som kom inn under arkitektkonkurransen, og plantegninger av bygget «Materialklang» som ble valg. Grunnsteinsnedleggelse i Åpner 13. desember i Notodden kommunes jubileumsår (100 år) i Temaer: Bluesen før og nå i USA, Europa, Norge Festivalens historie Bluesens framtid Hva er blues? EBS ønsker samarbeid med NBU og klubbene: «Sammen hever vi statusen til og kunnskapen om norsk blues.» Det vil bli sendt ut en invitasjon til førvisning lørdag 3. august inne og ute. (Begrenset plass.) Europas Blues Senter skal bestå av: Blueseum, som skal bli Europas fremste møteplass for lærerike og inspirerende bluesopplevelser Utstillinger Juke Joint studio (blir del av utstillingen) Kompetansesenter Bluesbibliotek, som det hele startet med Workshops (ref. talking blues under festivalen) Reiselivsmål ønsker å bli Identitetssaker ikke bare for Notodden, men for hele bluesmiljøet Referat fra Unionsmøte 2013 Side 6

7 Spørsmål fra salen og svar: Blir det servering? Absolutt! Livescenen har kapasitet til mellom 300 og 400. Hva kan bluesklubbene bidra med? Svar: Vi trenger input på de lokale blueshistoriene. Sammen skal vi bygge den totale norske historien. Er dere interessert i plakater, t-skjorte osv.? Ja, det er ønskelig at vi kan få egnede effekter, slik at bluesklubben kan «være til tilstede» i huset. Hvis NBU vil være med på å organisere det, er det greit. Alle som kommer til utstillingen bør finne sin egen lokale klubb. Har EBS samarbeid ut i Europa? Ja, med European Blues Union (EBU). De arrangerer European Blues Challenge (EBC). Det kan kanskje være mulig å trekke arrangementet til Notodden... Vil vi bli pålagt å oversende alt vi har digitalt? Vi vil ikke ha pålegg og påbud, men mottar gjerne frivillig. Kan kanskje få en del materiell rett fra Riksarkivet. Jobber med å digitalisere materiell. Det vil være et pågående og evigvarende prosjekt. Når passer det å begynne å sende materiell? På mandag, eller ta det med seg 3. august ;) Vil dere ha direkte kommunikasjon med bluesklubbene eller NBU? Ja takk, begge deler. NBU er en naturlig samarbeidspartner. Har dere plass til alt? Ja, vi har mye plass, både i Blueseumet og biblioteket, men det er en god idé å digitalisere f.eks. styreprotokoller. Det er ennå ikke avklart hvor det digitale skal ligge. Vil dere kunne tilby informasjon ut til klubbene, foredrag ol.? Vi vil utvikle digital plattform slik at vi kan være tilgjengelige fra alle steder i Norge, men om det kommer folk ut eller materiell må vurderes nærmere. Jostein Forsberg overrakte EBS representanter et kattefjes tegnet i 2008 av Pat Thomas fra Leland, Mississippi. Paneldebatt: Booking (Distriktsamarbeid, betingelser, rapportering) Paneldeltakere: Kåre Amundsen, NBU (booker unionsbandet og musiker selv) Gøran Stensrud, Oslo Bluesklubb (booking i forskjellige klubber i 16 år) Trond Johnsen, Vinger Blues & Soul Club og TJ Concerts & Consulting AS Jostein Forsberg, Notodden bluesfestival (faglig leder og for tiden booking og musiker) Kjell-Olav Ravn, Narvik bluesklubb (leder og booking-ansvarlig) Debattleder: Elisabeth Weisser-Svendsen, NRF Referat fra Unionsmøte 2013 Side 7

8 Distriktssamarbeid Ønskelig at klubbene er åpne for å samarbeide om bandet. Mange ønsker fredag og lørdag, men noen kjører gode midtukearrangement. (Kåre) Gode erfaringer med samarbeid mellom klubber slik at band kunne legge opp en miniturne. (Gøran) Det er vanskelig å få tilbakemelding fra klubbene med et klart svar om de vil ha bandet elle ikke (Trond) Jostein, booker på Notodden og musiker. Hadde vært kult om vi kunne fått til regionalt samarbeid, og hvis det hadde vært flere midtukespillinger. Hadde en liten workshopturne (skole, bedrift, bibliotek, klubb) på Notodden og skulle tenkt på å kontakte andre klubber. Kanskje booking via EBU kunne være en mulighet. (Jostein) Ønsker å blåse nytt liv i samarbeidet mellom flere klubber; Blues i Nord. Booker både direkte og via firma. Får mange henvendelser som sier lite om bandet. Det holder ikke med et navn og et par You Tube-klipp. Det blir høy partyfaktor i helgene, derfor er midtukearrangement bra for dem som virkelig er interessert i musikken. (Kjell- Olav) I Stavanger og Sandnes er konserter på tirsdag og onsdag godt besøkt. Det handler om å bygge kultur. (Kåre) Gode erfaringer med midtuke; er billigere og trekker de som virkelig er interessert. Tidlig konsertstart gjør det mulig å gå på jobb dagen etter. Lokaler er billigere på ukedager. (Salen) Vi burde hatt et felles webforum, slik at vi kan koordinere miniturneer. (Salen) Kan vi lage et bransjeråd for klubber, booking-selskap, arrangører osv. for samarbeid på det forretningsmessige planet. Gjerne web-basert kommunikasjon. Det er kjøp og salg det handler om. (Trond) Et flertall av klubber i Norge har dårlig økonomi, derfor er det fristende å satse på helger når folk er på by n. Lettere for klubber med god økonomi å arrangere konserter i midtuke. (Gøran) Faste avtaler med spillesteder kan være en utfordring hvis man en sjelden gang ønsker å arrangere midtukekonsert. (Salen) Hvem skal ta initiativ til samarbeidet? Klubbene. De vet når de har mulighet til å arrangere. (Kåre) Klubbene, men de gidder ikke hvis de ikke har noe igjen for det. (Jostein) Samarbeidende klubber kan gjøre avtale om å rullere helger og midtuke. (Kjell Olav) Lage en oversikt over hvilke klubber som kan ta spillinger på ukedager, og hvem som er låst til helger. (Salen) Bluesen i Norge begynner å bli en bransje. Det er vanskelig for et band å klare å legge opp en turne selv, men de kan få hjelp til å legge opp en helhetlig turneplan fra et firma som TJ. (Jostein) Det er stor forskjell på bandene; noe gjør det rasjonelt, andre ikke. (Salen) Klubbene må prøve å samarbeide for at publikum skal få høre bra blues. Mange booker lokale band. Må samarbeide for å ha råd til å tilby kvalitet. (Salen) Det er viktig for klubbene å hjelpe fram lokale musikere. Mange band ville ikke klare seg i starten uten. Folk lokalpatriotiske, så de kommer på konsertene. Det er også lettere å søke kommunen om økonomisk støtte til lokale artister. (Salen) Du tar sjanser når du booker lokale ukjente, men du bidrar til å få fram de store, eks. Bjørn Berge. Noen må ta den sjansen. (Salen) Man må bestemme seg om man sier ja eller nei når prisen på et band er høy. Det er mulig å gjøre strykninger i «ridere» før avtalesignering. (Jostein) Bandet må setter priser selv. Hvis arrangørene synes det er for dyrt, må jeg forhandle med mine band. (Trond) Selv om lavere pris kan være bra for et band fordi det gir flere spillinger, er det vanskelig å prute. (Gøran) Vi er markedet som bestemmer prisen på spillingene. Jo mer vi er villige til å betale, jo høyere blir prisen. Det straffer seg å akseptere urimelig høye priser. (Salen) Referat fra Unionsmøte 2013 Side 8

9 Bra at det finnes firma som prøver å legge opp turneer. (Jostein) Vi er en bransje og vi må gjøre ting ordentlig. Retur av kontrakter kommer ofte ikke innen fristen. (Kåre) Å engasjere lokale backing-band til kjente utenlandske artister kan få kostandene ned. (Kåre) Det trekker også flere folk. (Salen) Bruker alltid lokale før store navn. (Salen) Rapportering, skatt, Tono Bluesunionen tar ansvar for betingelsene for unionsbandet. Kan være lurt å ta en telefon til skattekontoret hvis man er usikker, der har de svaret. (Kåre) Det er mye å sette seg inn i. På ligger informasjon om hvordan det skal gjøres (Gøran) Det er ikke så vanskelig når det gjelder norske band. Når det gjelder utenlandske må det sendes inn skjema før og etter konserten. Det må også sendes et skjema til Norsk Rockforbund. Det står klart i loven at det er bookingsagenten som har ansvar for skatteinnbetaling, men klubben som booker har ansvar for å påse at pengene faktisk blir betalt inn. NBU har tatt opp med NRF at det bør innføres en beløpsgrense slik at man slipper å sende inn skjema når beløpet er f.eks. under kr (ref. Sverige). Hvis man tar inn en artist direkte, må man ta ansvaret selv. (Bitten) Det holder ikke at artistene sender inn sitt Tono-skjema (spillelister). Også klubbarrangøren skal sende inn rapport til Tono etter hver konsert. I tillegg skal en oppsummering per år skal sendes til Norsk Rockforbund. (Bitten) Sjekk kontraktene fra booking-byråene. De bør være et eget avsnitt om rapportering. (Trond) En booking-agent kan ikke fraskrive seg ansvaret for å betale skatt. Det skal stå i kontrakten. (Bitten) Festmiddag på Anker Hotel Oslo Toastmaster: Jostein Forsberg Kåring av Årets Bluesklubb: Asker Bluesklubb Konsert på Buckleys - Malvin Nøsen & The Company - Union Bluesband Billy T. Band med Stina Stenerud SØNDAG 17. mars Loddtrekning Det ble donert en rekke konsertbilletter og festivalpass som premier. Det var solgt lodd for 323 lodd til kr 25 per stykk, dvs. 8075,- Årsmøte Norske Blues Union > Norsk Bluesunion Se sakspapirer, protokoll, nye vedtekter og nytt handlingsprogram. Referat fra Unionsmøte 2013 Side 9

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM

Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM Fredag 14.okt Comfort Hotell Unionsmøtet ble åpnet av kultursjef i Trondheim Kommune Bård Eidet. Vi ble også ønsket velkommen av vertskapet Trondheim Bluesklubb

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011

Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14.11.11/163.34 SENTRALSTYREMØTE 10.-12.02.12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011 Tilstede: Helene

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com)

presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com) presenterer: konsertkokeboka (foto: istockphoto.com) Et produkt utarbeidet til SOS sitt organisasjonsprosjekt Hvordan arrangere en konsert? Prosjektet er gjennomført med støtte fra Kulturmidlene. 2 Innhold:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer