«Blues på verseføtter» Jan Christian Nordahl leste tre dikt fra sin nye diktsamling, og ett som ikke står der.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Blues på verseføtter» Jan Christian Nordahl leste tre dikt fra sin nye diktsamling, og ett som ikke står der."

Transkript

1 Referat fra Unionsmøte mars 2013 på Anker Hotel i Oslo FREDAG 15. mars Velkommen til Unionsmøte 2013 o o o o Norsk Blues Union Leder for NBU, Bitten Svendsen, ønsket velkommen til første årsmøte i NBU etter konstitueringen som selvstendig organisasjon i oktober Hun presenterte tilstedeværende styremedlemmer for de om lag 65 deltakerne. Åpning Årsmøtet ble åpnet av tidligere leder for Østkanten Bluesklubb (ØBK), Jon Jørgen Støa. Støa ønsket velkommen til musikkhovedstaten i Skandinavia. Han gikk bl.a. gjennom mangfoldet av konsertscener i nær avstand, og anbefalte særlig Crossroad Club, Herr Nilsen og Buckleys Pub;) Oslo og Østkanten Bluesklubber Lederne for OBK, Edgar Johansen, og ØBK, Viggo Larsen, ønsket på vegne av vertsklubbene velkommen til årsmøtet og ga div. praktisk informasjon. «Blues på verseføtter» Jan Christian Nordahl leste tre dikt fra sin nye diktsamling, og ett som ikke står der. Orientering om Årets Bluesklubb Kriteriene var sendt ut til alle klubbene på forhånd. Nominasjonen ble lukket 14. mars. Nominerte klubber: Stavanger, Oslo, Østkanten, Skedsmo og Asker bluesklubb. Stemmer kunne leveres fram til ettermiddagen neste dag. Blues-Quiz Deltakerne ble delt i gruppe og besvarte spørsmål fra Øyvind Pharo. Presentasjon av bluesklubbene Hver av de nominerte klubbene fikk presentere seg i 2 minutter hver. Konsert med Tyla Gang på Hr. Nilsen (og for mange også: Daniel Eriksen og Stig Sjøstrøm på Buckleys Pub) Referat fra Unionsmøte 2013 Side 1

2 LØRDAG 16. mars God morgen! Velkommen ved NBU Leder for NBU, Bittens Svendsen, ønsket god morgen og gjorde opprop. Valg av redaksjonskomite Styrets forslag: - Svein Terje Pisani Førland, Stavanger Bluesklubb - Elisabeth Solum, Røyken Bluesklubb VEDTAK: Valgt ved akklamasjon. Valg av referent Styrets forslag: Mona Johansen, Oslo Bluesklubb VEDTAK: Valgt ved akklamasjon Årsberetning fra styret i NBU ved Bitten Svendsen Bitten Svendsen leste årsberetningen. (Se sakspapir.) Beretningen skulle behandles på årsmøtet dagen etter. Kommentarer og spørsmål fra salen Hvor mange medlemmer har NBU? Svar: 60 bluesklubber og 4 festivaler. Styret har fått mye ut av små midler, store utfordringer videre. Savner handlingsplanen for 2012 for å kunne sammenligne det som er oppnådd med det som var planlagt. Svar: Punktene i planen er oppfylt og vel så det. Orientering UBC/UBT Kåre Amundsen leste Evaluering av Union Bluesband 2012 og Union Bluescup (Se sakspapirer.) Han stilte følgende spørsmål til unionsmøtet: 1) På grunn av den avtakende interessen for de regionale cupene de siste årene bør unionsmøtet ta stilling til om det skal gjøres endringer. Man har tre alternativer: - Fortsette dagens ordning med fire til fem regionale arrangementer - Beholde cupen i regionene der man har gode betingelser for arrangementet - Avvikle regionalcupene og velge ut alle bandene basert på innkomne søknader, slik det ble gjort de første årene 2) Innføre aldersgrense for deltakere i cupen - Det må tas stiling til om UBC skal være en arena for ungdom eller amatører, siden det ikke er noen selvfølgelighet at ungdom er amatører eller vice versa. 3) Informasjonsflyt mellom NBU og NBUs medlemmer. - Kan vi samarbeide bedre med medlemmene våre? Kan medlemmene samarbeide bedre med oss? Referat fra Unionsmøte 2013 Side 2

3 Kommentarer og spørsmål fra salen, og svar fra Kåre Amundsen og Bitten Svendsen: Ligger det statistikk bak påstanden om at interessen er avtakende? Svar: Har ikke hele historikken, men det er erfaringsmessig vanskelig å få yngre band til å melde seg på. Måtte redusere fra 10 til 9 band i fjor. Kanskje det delvis skyldes mangelfull informasjon i forkant. Vi må bli flinkere til å informere bl.a. via kulturskoler. Erfaringer fra Narvik: Sendt informasjon ut til bl.a. videregående skoler med musikklinjer. Lokalt uttak er et stort arrangement i seg selv. Vil ikke legge det samme med andre. Flere klubber legges cupen til en større festival, det vil være for arbeidskrevende å lage eget arrangement. Er det en selvfølge at vi skal ha cupen på Notodden? Kanskje heller vurdere en annen festival? Svar: Skulle være en samling for alle bluesklubber, og Notodden var villig til å gi en pengesum (kr ). Den støtten trenger NBU for å gjennomføre cupen. Notodden er også knutepunktfestival for blues. Men de kan sikkert bidra til å synliggjøre cupen bedre. Cupen bør holdes på Notodden, men cupen bør ikke konkurrere med bryggekonsertene. Tidspunktet bør endres. Hadde vært greit med et standardbrev som klubbene kan bruke i markedsføring av cupen, bl.a. med regler. Svar: Det finnes standardinformasjon. Forslag: BluesNews lager fin folder om bandene, kanskje lage en tilsvarende folder om dette spreke tiltaket. Det som sendes til kulturskolene gir liten respons. Blir liggende på kulturskolesjefens kontor. Bedre å levere brosjyrer på kulturmønstringer. Man må ikke gå til rektor, men til faglærer på musikklinjene. Forskjellig erfaringer med dette. Klubber som booker unionsbandet kan oppleve at det er lettere å få støtte fra Kulturrådet til denne konserten enn til andre. Workshop: Søknadsskriving Mariann Skjerdal fra Norsk Rockforbund (NRF) holdt foredrag med mange nyttige tips. (Se hennes presentasjon, som blir gjort tilgjengelig for møtedeltakerne som pdf i etterkant av møtet.) Noen momenter fra Skjerdals innlegg: Sett dere inn i ulike ordninger, bl.a.: FRIFOND: Tre viktige kriterier: Unge frivillighet - lokalmiljøet. Bluesklubbene kan få midler minimum 1/3 av prosjektdeltakerne er under 26 år. NRF har spilt inn at det er viktig at bluesklubber får støtte til ungdomsprosjekter. Husk å dra ungdommen med i arrangeringen! (Eks. lokalt uttak til UBC.) Kulturrådets arrangørordning: Nå er det åpnet for at også små arrangører skal få støtte via denne ordningen. (Ikke bare helårsarrangører.) Nytt: 4 søknadsfrister i året. Kulturrådets festivalordning: Samme utvalg som arrangørordningen. Musikkutstyrsordningen: Viktig å vise til konserter og at dere er aktive i lokalmiljøet. Les kriteriene for hva det er mulig å søke på som musikkarrangører. KOMP: Kortvarige kurs, workshop, utvikling av fagmateriell. Klubbene kan være flinkere til å bruke dette. Må være innleie av ekstern kursholder, ikke bare interne. Nytt: Forsøksordning for balansefremmende tiltak på musikkfeltet, Kulturrådet: Prosjekter som tar for seg rollemodeller, holdninger, normkritisk tenkning. (Eks. lage en workshop med utgangspunktet i Kvinner i blues.) Nordisk kulturutvesklingsprogram kan gi støtte til utveksling av band mellom nordiske byer. Div. andre ordninger. Bankstiftelser mm. Husk at man kan få støtte til å besøke andre klubber for å lære av hverandre (krever et opplegg.) Referat fra Unionsmøte 2013 Side 3

4 Kvaliteten på søknaden er alfa og omega: Finn ut hvem du er og hva slags prosjekt du vil gjennomføre Les formålet godt. Kvaliteten på søknaden er alfa og omega. Ikke skriv en klagende søknad. Finn ut hvem dere er. Vær stolt, positive og vis fram musikken. Forklare og vise entusiasme for de banda dere ønsker å sette på scenen. Ikke bare bruke presseskrivet fra bandet. Få fram deres egen profil. Vær nøyaktig og lag oversiktlig søknad. (Ofte litt for tett. Lag mellomtitler. Layout er viktig. Vesentlig å signere, ellers blir ikke søknaden behandlet.) Vær konkret og tydelig. Det må ikke gå lang tid før man skjønner hva det søkes om penger til. Skriv et resyme helt i starten, ikke bare vis til søknaden. Lag en passe lang søknad. Ikke for kort, men ikke unødig lang. Vær nøye med å sende alle vedlegg som det står at dere skal sende inn. Beskriv hvem du er, hva du har gjort, type konserter, hvordan der jobber osv. Skriv som om utvalget ikke kjenner dere. Ikke send inn blåkopi av forrige søknad, skriv på en litt ny måte hver gang. Send inn/lever i skranken innen fristen. Vær forsiktig med å henvise til informasjon andre steder. (Skal konsertoversikten legges ved, holder det ikke å vise til nettsider.) Beskriv musikken og planer videre. Prosjektbeskrivelsen: Tilpasset formålet for den aktuelle støtteordningen, men ærlig. Ikke vær negativ og sytende! («Vi sliter fordi ingen støtter oss!») Ikke gi opp etter første avslag. Dess kortere periode man søker for, dess mer konkret kan man være. Det skal være et enkelt, realistisk budsjett i balanse for det aktuelle prosjektet, ikke hele driftsbudsjettet. (Utvalget vet hva ting koster.) Ikke forvente at Kulturrådet skal fullfinansiere, ha med egeninnsats/andre kilder. Husk Tono som utgift! Dugnad bør med på et eller annet vis, som et minimum nevnes i søknaden. Husk eventuelle utgifter knyttet til frivillige. Sponsede varer kan føres opp (må både på utgifts og inntektssiden). Det holder ikke at bare én person i klubben har ansvar for søknadsskriving, det blir for sårbart. Vær nøye med å rapportere: Les tildelingsbrevet om hvordan og når du skal rapportere, og følg det opp! Meld fra om endringer underveis (eks. i antall konserter, endringer av artister). Legg arbeid i å lage en fin rapport, gjerne med bilder. Vis at prosjektet var verdt å støtte. (Viktig for framtidig støtte.) Legg gjerne ved avisklipp, brosjyrer ol. Vis at du har oppfylt formålet med støtteordningen. Evaluer og vis til utviklingsplaner. Send med underskrevet regnskap med det samme oppsettet / de samme postene som budsjettet, forklar avvik. Ikke inkluder den aktuelle støtten i sekkepost, den må gå tydelig fram! NRF har sendt et brev til Kulturdepartementet om revisorkostander i forbindelse med tildelinger av støtte på over kr De ønsker at grensen for krav om registrert revisor skal heves til kr Har fått svar: Dept. tar innspillet med videre. Krav om registrert revisor i forhold momsrefusjon er også på høring. Grensen for når man kan søke vil trolig gå ned. Hjelp og bistand: Kontakt NRF om du trenger hjelp, gjerne etter at dere har laget et utkast. Kan sendes på mail i god tid før fristen. Det er en del av medlemsservicen til NRF. Det ligger mange tips om søknadsskriving på Referat fra Unionsmøte 2013 Side 4

5 Gruppearbeid Kort innledning ved Bitten Svendsen, før folk gikk i de samme gruppene som dagen før og for å diskutere følgende punkter: - Vedtekter (Se sakspapir) - Handlingsplan for styret (Se sakspapir) - Hvordan skal NBU driftes videre for å bli en levedyktig organisasjon? - Fremtiden til Union Blues Band Momenter fra oppsummeringen Vedtekter: Usikre på om det kan stå noe om deltakelse i BluesNews (BN) sitt styre når det ikke står om det i BN vedtekter. Ansatte i NBU kan ikke sitte i styret, men nå lønnes styreleder. Bra å ha bestemmelsen slik at styret ikke kan ansette seg selv. Kanskje årsmøtet kan gi dispensasjon for inneværende år. En annen mulighet er at styreleder trekker seg som styreleder og ansettes som daglig leder. Ta inn i formålet: Jobbe for medlemmenes interesser. Ønsker at observatører skal ha tale og forslagsrett. Er det riktig at styret skal ha stemmerett på årsmøtet? Bør alle klubber ha like mange stemmer uansett antall medlemmer? Varamedlemmer bør ha møterett - så sant det er praktisk og økonomisk mulig Det bør fortsatt stå i paragrafen om årsmøtet at styreleder skal velges særskilt. 3 Ta bort «kan innvilges» Ta bort punkt 4 i 3 og sette den som selvstendig setning under 5 Behøver ikke setningen om kontingent øverst på siden Det står at revisor skal foreslås av styret. Hvorfor ikke valgkomiteen? Ta inn i vedtektene at styret kan delegere oppgaver til medlemmene eller fjerne punktet om å delegere til ansatte. Handlingsplanen: Usikre på hva det betyr at NBU skal tilby fadderordning. Det holder at det står at NBU skal ha jevnlig kontakt osv. i neste setning. Det bør tas inn et punkt om å jobbe for å få medlemskap i Norsk Musikkråd. Ta inn ny setning om å bruke medlemsmassen til å løse ulike oppgaver, eks. søknadsskriving. NBU skal søke samarbeid med klubbene for å avlaste styret Styrke at unionsmøtet skal arrangeres i samarbeid med Norsk Rockforbund. De har uansett ikke bidratt mye. Rikskonsertene er ikke aktuelle, kan strykes. Etterlyser nettsider der klubbene selv kan legge inn aktivitetene sine. (Muliggjøre sam-booking, minske kostnader, finne ut hva som skjer rundt i Norge.) Vurdere opprettelse av bransjeråd for booking. Til punkt 1 Hovedmål: Føye til «å fremme aktivitet inne sjangeren» Føye til sosiale medier etter nettsider. Under utvikling: Ta med et punkt om NBU skal bidra til bluesklubbenes rekruttering av enkeltmedlemmer Ta med noe om sentral støtte + sponsing Union Blues Cup: Vil ikke tilbake til juryordning, men det behøver ikke være regionale uttak samme sted hvert år. Både regionale uttak og jury. Samarbeid mellom klubbene og med festivaler om uttak. Bedre scene for cupen på Notodden. Prøve å få Unionsbandet på egen scene på Notodden. Påvirke klubbene til å ta inn i vedtektene at de vil tilstrebe og booke Unionsbandet. Referat fra Unionsmøte 2013 Side 5

6 Ikke aldersgrense. Forslag til aldersgrense: Nedad 16 år. Majoriteten av bandet skal være 25 år. Jobbe for å få lokalt uttak i flere regioner. Styrene må bli flinkere til å oppdatere navnelister. Drift av NBU Doble medl. kontingent fra klubbene, få med flere festivaler, forhandle fram medlemsfordeler, reklame og sponsoravtaler. Gjennomføre handlingsplanen. Støtteordninger og sponsorer. Utnytte ressurser i medlemsklubbene. Redaksjonskomiteen tok imot skriftlige endringsforslag til vedtektene og handlingsplanen på slutten av fagdagen. Det gjaldt også om det var forslag som ikke kom fra gruppene. Presentasjon av Europas Blues Senter (EBS) Mats Sandman, styreleder, EBS: (Har lest mye om klubben og aktiviteten i BluesNews. Mener bladet er en skikkelig suksesshistorie: «Finere og bedre bransjetidsskrift finnes nok ikke i landet.») EBS er et barn av bluesfestivalen. Det startet med informasjonssenter på biblioteket for å fremme og spre blues. Har arbeidet lenge for å realisere et bok- og blueshus. Nå er det under oppføring, og skal åpnes rundet årsskiftet. Ønsker bluesaktivitet hele året av betydning både for Norge og Europa. Prøver å være jordnære og nøkterne, (som bluesen), og tror derfor at økonomien vil holde. Er opptatt av at NBU og medlemsorganisasjonene skal trekkes med i dette. Espen Fjelle, daglig leder, EBS Historisk gjennomgang fra tidlig på 1990-tallet da NBF kontaktet biblioteket på Notodden fordi de hadde behov for å oppbevare materiell. Europas Blues Senter (EBS) ble åpnet 1997, og fikk «Keeping the Blues Alive Award» i Kulturminister Trond Giske stilt krav om at kommunen måtte være byggherre og at bok- og blueshuset skulle ha bredt bruksområde. Fjelle viste bilder av flere spenstige forslag som kom inn under arkitektkonkurransen, og plantegninger av bygget «Materialklang» som ble valg. Grunnsteinsnedleggelse i Åpner 13. desember i Notodden kommunes jubileumsår (100 år) i Temaer: Bluesen før og nå i USA, Europa, Norge Festivalens historie Bluesens framtid Hva er blues? EBS ønsker samarbeid med NBU og klubbene: «Sammen hever vi statusen til og kunnskapen om norsk blues.» Det vil bli sendt ut en invitasjon til førvisning lørdag 3. august inne og ute. (Begrenset plass.) Europas Blues Senter skal bestå av: Blueseum, som skal bli Europas fremste møteplass for lærerike og inspirerende bluesopplevelser Utstillinger Juke Joint studio (blir del av utstillingen) Kompetansesenter Bluesbibliotek, som det hele startet med Workshops (ref. talking blues under festivalen) Reiselivsmål ønsker å bli Identitetssaker ikke bare for Notodden, men for hele bluesmiljøet Referat fra Unionsmøte 2013 Side 6

7 Spørsmål fra salen og svar: Blir det servering? Absolutt! Livescenen har kapasitet til mellom 300 og 400. Hva kan bluesklubbene bidra med? Svar: Vi trenger input på de lokale blueshistoriene. Sammen skal vi bygge den totale norske historien. Er dere interessert i plakater, t-skjorte osv.? Ja, det er ønskelig at vi kan få egnede effekter, slik at bluesklubben kan «være til tilstede» i huset. Hvis NBU vil være med på å organisere det, er det greit. Alle som kommer til utstillingen bør finne sin egen lokale klubb. Har EBS samarbeid ut i Europa? Ja, med European Blues Union (EBU). De arrangerer European Blues Challenge (EBC). Det kan kanskje være mulig å trekke arrangementet til Notodden... Vil vi bli pålagt å oversende alt vi har digitalt? Vi vil ikke ha pålegg og påbud, men mottar gjerne frivillig. Kan kanskje få en del materiell rett fra Riksarkivet. Jobber med å digitalisere materiell. Det vil være et pågående og evigvarende prosjekt. Når passer det å begynne å sende materiell? På mandag, eller ta det med seg 3. august ;) Vil dere ha direkte kommunikasjon med bluesklubbene eller NBU? Ja takk, begge deler. NBU er en naturlig samarbeidspartner. Har dere plass til alt? Ja, vi har mye plass, både i Blueseumet og biblioteket, men det er en god idé å digitalisere f.eks. styreprotokoller. Det er ennå ikke avklart hvor det digitale skal ligge. Vil dere kunne tilby informasjon ut til klubbene, foredrag ol.? Vi vil utvikle digital plattform slik at vi kan være tilgjengelige fra alle steder i Norge, men om det kommer folk ut eller materiell må vurderes nærmere. Jostein Forsberg overrakte EBS representanter et kattefjes tegnet i 2008 av Pat Thomas fra Leland, Mississippi. Paneldebatt: Booking (Distriktsamarbeid, betingelser, rapportering) Paneldeltakere: Kåre Amundsen, NBU (booker unionsbandet og musiker selv) Gøran Stensrud, Oslo Bluesklubb (booking i forskjellige klubber i 16 år) Trond Johnsen, Vinger Blues & Soul Club og TJ Concerts & Consulting AS Jostein Forsberg, Notodden bluesfestival (faglig leder og for tiden booking og musiker) Kjell-Olav Ravn, Narvik bluesklubb (leder og booking-ansvarlig) Debattleder: Elisabeth Weisser-Svendsen, NRF Referat fra Unionsmøte 2013 Side 7

8 Distriktssamarbeid Ønskelig at klubbene er åpne for å samarbeide om bandet. Mange ønsker fredag og lørdag, men noen kjører gode midtukearrangement. (Kåre) Gode erfaringer med samarbeid mellom klubber slik at band kunne legge opp en miniturne. (Gøran) Det er vanskelig å få tilbakemelding fra klubbene med et klart svar om de vil ha bandet elle ikke (Trond) Jostein, booker på Notodden og musiker. Hadde vært kult om vi kunne fått til regionalt samarbeid, og hvis det hadde vært flere midtukespillinger. Hadde en liten workshopturne (skole, bedrift, bibliotek, klubb) på Notodden og skulle tenkt på å kontakte andre klubber. Kanskje booking via EBU kunne være en mulighet. (Jostein) Ønsker å blåse nytt liv i samarbeidet mellom flere klubber; Blues i Nord. Booker både direkte og via firma. Får mange henvendelser som sier lite om bandet. Det holder ikke med et navn og et par You Tube-klipp. Det blir høy partyfaktor i helgene, derfor er midtukearrangement bra for dem som virkelig er interessert i musikken. (Kjell- Olav) I Stavanger og Sandnes er konserter på tirsdag og onsdag godt besøkt. Det handler om å bygge kultur. (Kåre) Gode erfaringer med midtuke; er billigere og trekker de som virkelig er interessert. Tidlig konsertstart gjør det mulig å gå på jobb dagen etter. Lokaler er billigere på ukedager. (Salen) Vi burde hatt et felles webforum, slik at vi kan koordinere miniturneer. (Salen) Kan vi lage et bransjeråd for klubber, booking-selskap, arrangører osv. for samarbeid på det forretningsmessige planet. Gjerne web-basert kommunikasjon. Det er kjøp og salg det handler om. (Trond) Et flertall av klubber i Norge har dårlig økonomi, derfor er det fristende å satse på helger når folk er på by n. Lettere for klubber med god økonomi å arrangere konserter i midtuke. (Gøran) Faste avtaler med spillesteder kan være en utfordring hvis man en sjelden gang ønsker å arrangere midtukekonsert. (Salen) Hvem skal ta initiativ til samarbeidet? Klubbene. De vet når de har mulighet til å arrangere. (Kåre) Klubbene, men de gidder ikke hvis de ikke har noe igjen for det. (Jostein) Samarbeidende klubber kan gjøre avtale om å rullere helger og midtuke. (Kjell Olav) Lage en oversikt over hvilke klubber som kan ta spillinger på ukedager, og hvem som er låst til helger. (Salen) Bluesen i Norge begynner å bli en bransje. Det er vanskelig for et band å klare å legge opp en turne selv, men de kan få hjelp til å legge opp en helhetlig turneplan fra et firma som TJ. (Jostein) Det er stor forskjell på bandene; noe gjør det rasjonelt, andre ikke. (Salen) Klubbene må prøve å samarbeide for at publikum skal få høre bra blues. Mange booker lokale band. Må samarbeide for å ha råd til å tilby kvalitet. (Salen) Det er viktig for klubbene å hjelpe fram lokale musikere. Mange band ville ikke klare seg i starten uten. Folk lokalpatriotiske, så de kommer på konsertene. Det er også lettere å søke kommunen om økonomisk støtte til lokale artister. (Salen) Du tar sjanser når du booker lokale ukjente, men du bidrar til å få fram de store, eks. Bjørn Berge. Noen må ta den sjansen. (Salen) Man må bestemme seg om man sier ja eller nei når prisen på et band er høy. Det er mulig å gjøre strykninger i «ridere» før avtalesignering. (Jostein) Bandet må setter priser selv. Hvis arrangørene synes det er for dyrt, må jeg forhandle med mine band. (Trond) Selv om lavere pris kan være bra for et band fordi det gir flere spillinger, er det vanskelig å prute. (Gøran) Vi er markedet som bestemmer prisen på spillingene. Jo mer vi er villige til å betale, jo høyere blir prisen. Det straffer seg å akseptere urimelig høye priser. (Salen) Referat fra Unionsmøte 2013 Side 8

9 Bra at det finnes firma som prøver å legge opp turneer. (Jostein) Vi er en bransje og vi må gjøre ting ordentlig. Retur av kontrakter kommer ofte ikke innen fristen. (Kåre) Å engasjere lokale backing-band til kjente utenlandske artister kan få kostandene ned. (Kåre) Det trekker også flere folk. (Salen) Bruker alltid lokale før store navn. (Salen) Rapportering, skatt, Tono Bluesunionen tar ansvar for betingelsene for unionsbandet. Kan være lurt å ta en telefon til skattekontoret hvis man er usikker, der har de svaret. (Kåre) Det er mye å sette seg inn i. På ligger informasjon om hvordan det skal gjøres (Gøran) Det er ikke så vanskelig når det gjelder norske band. Når det gjelder utenlandske må det sendes inn skjema før og etter konserten. Det må også sendes et skjema til Norsk Rockforbund. Det står klart i loven at det er bookingsagenten som har ansvar for skatteinnbetaling, men klubben som booker har ansvar for å påse at pengene faktisk blir betalt inn. NBU har tatt opp med NRF at det bør innføres en beløpsgrense slik at man slipper å sende inn skjema når beløpet er f.eks. under kr (ref. Sverige). Hvis man tar inn en artist direkte, må man ta ansvaret selv. (Bitten) Det holder ikke at artistene sender inn sitt Tono-skjema (spillelister). Også klubbarrangøren skal sende inn rapport til Tono etter hver konsert. I tillegg skal en oppsummering per år skal sendes til Norsk Rockforbund. (Bitten) Sjekk kontraktene fra booking-byråene. De bør være et eget avsnitt om rapportering. (Trond) En booking-agent kan ikke fraskrive seg ansvaret for å betale skatt. Det skal stå i kontrakten. (Bitten) Festmiddag på Anker Hotel Oslo Toastmaster: Jostein Forsberg Kåring av Årets Bluesklubb: Asker Bluesklubb Konsert på Buckleys - Malvin Nøsen & The Company - Union Bluesband Billy T. Band med Stina Stenerud SØNDAG 17. mars Loddtrekning Det ble donert en rekke konsertbilletter og festivalpass som premier. Det var solgt lodd for 323 lodd til kr 25 per stykk, dvs. 8075,- Årsmøte Norske Blues Union > Norsk Bluesunion Se sakspapirer, protokoll, nye vedtekter og nytt handlingsprogram. Referat fra Unionsmøte 2013 Side 9

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer)

Nordsia-Delta Bluesklubb ønsket å gi stemmefullmakter til Hagan Bluesklubb (2 stemmer) PROTOKOLL Årsmøte i Nrsk Blues Unin Sted: Anker Htel, Osl Dat: 17. mars 2013 1. Valg av møteleder, bisitter, referent g tellekrps Styrets frslag: a) Møteleder: Elisabeth Weisser-Svendsen b) Bisitter: Anders

Detaljer

Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM

Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM Referat UNIONSMØTE 14.-16.10.2011, TRONDHEIM Fredag 14.okt Comfort Hotell Unionsmøtet ble åpnet av kultursjef i Trondheim Kommune Bård Eidet. Vi ble også ønsket velkommen av vertskapet Trondheim Bluesklubb

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1

KONTAKTINFORMASJON. 1. Navn på arrangør. 2. Kontaktperson. 3. E postadresse. Page 1 KONTAKTINFORMASJON 1. Navn på arrangør 2. Kontaktperson 3. E postadresse Page 1 OM SCENEN 4. Hvor lenge har scenen eksistert? Når ble den stiftet, eller når ble det først arrangert konserter på jevnlig

Detaljer

Start Skjærgårds LIVE der du bor!

Start Skjærgårds LIVE der du bor! Stiftet 1. juli 2008 Skjærgårds LIVE er en nasjonal ungdomsorganisasjon av enkeltpersoner som frivillig og selvstendig har meldt seg inn ved å betale medlemskontingent. Siden stiftelsen 1. juli 2008 har

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl

//grammofonartistenes forening. Fondssøkerkurs. Hilde Wahl Fondssøkerkurs Hilde Wahl HVORDAN SØKE STØTTE? Hvilke fond =innes det? Lokale/regionale ordninger(sjekk nettsidene til kommunen/fylket/kulturkontorer osv) Nasjonale ordninger (Norsk Kulturråd, Frifond,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

- Presentasjon av valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen presenterer ny innstilling med endringer i forhold til den som kom med innkallingen.

- Presentasjon av valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen presenterer ny innstilling med endringer i forhold til den som kom med innkallingen. Referat Årsmøte i NBU, Unionsmøte 2010 Dato: 10.10.2010. 12:30. Sted: Bellevue, Fløien, Bergen Saksliste: 1. Konstituering: - Valg av møteleder og bisitter - Godkjenning av delegater - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

MAU/MUSIKERMØTET 2012

MAU/MUSIKERMØTET 2012 Musikernes arbeidsutvalg i Norsk jazzforum (MAU) MAU/MUSIKERMØTET 2012 dato: mandag 9. januar 2012 sted: Nasjonal jazzscene, Karl Johansgate 35, Oslo PROGRAM 10.00 Velkommen Kort introduksjon av Musikernes

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen

Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Fra Til Synne Røli Leder for Kraftfestivalen Kvarterstyret 12.01.2015 Søknad om utlegg og underskuddsgaranti for Kraftfestivalen Kraftfestivalen skal markere en av de mest fremtredende frivillige gruppene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7

VEDTEKTER. Brak FOR. Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april Side 1 av 7 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR Brak Vedtatt av ÅRSMØTET : 25.april 2012 Side 2 av 7 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er Brak, tidligere Bergen Rockaktører. Brak ble konstituert

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen

EO-FONDET. En veileder til søknadsprosessen EO-FONDET En veileder til søknadsprosessen Innhold Hva er EO-fondet? s. 2 Hvem kan søke om midler? s. 3 Hva kan man søke om? s. 4 Hvordan søke -- trinn for trinn s. 5 Sjekkliste for søknad s. 6 Søknaden

Detaljer

NBF SALTENS KRETSTING 2011

NBF SALTENS KRETSTING 2011 NBF SALTENS KRETSTING 2011 LØRDAG 26. MARS KLOKKEN 12.00 TUSENHJEMMET BODØ Tilstede: Svein Jarle Ludvigsen, Lena Koch (BBK/LYN), Stig Ellingsen (BBK/LYN), Ronny Johnsen (SparEss), Cato Pedersen (Rognan

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12

DAGSORDEN. Sak 2 Årsmelding 2011-2012 Se eget dokument. A. Årsregnskap for 2011, side 6 B. Årsregnskap for 2012, side 12 ÅRSMØTE 2013 OSLO, 22.5.2013 DAGSORDEN Sak 1 Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

FONDSSØKERKURS. Kulturhuset, 26 januar 2015 Anita Halmøy Wisløff

FONDSSØKERKURS. Kulturhuset, 26 januar 2015 Anita Halmøy Wisløff FONDSSØKERKURS Kulturhuset, 26 januar 2015 Anita Halmøy Wisløff I R E T ARTIS R A H E G R O N G N A G TIL T R Æ V PÅ S GODE E T T Ø ST R E G N I ORDN HVORDAN MAN KAN FÅ KLOA I DISSE MIDLENE? KVELDENS AGENDA

Detaljer

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

Styrereferat NBF 27.-28.8.11 Dato: 27. og 28. august 2011 Sted: Rica Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent Karl Olav N Hansen Tilstede: Rune Handal ( RH), Jan Aasen (JAa), Per Watz ( PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk(TSL)

Detaljer

Styremøte 26. februar 2014

Styremøte 26. februar 2014 Styremøte 26. februar 2014 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Kersti Winger, Henning Lund, Tone Granli, Ingunn Terjesen, Linda Acay (via skype) Faste poster: Godkjenning av referat fra forrige møte A)

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00

NORSK RASEDUEFORBUND. Representantskapsmøte 2015. Agenda. NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15. Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 NORSK RASEDUEFORBUND Representantskapsmøte 2015 NRF Norsk Rasedueforbund 07.02.15 Sola Airport hotell kl 15.00 17.00 Agenda 1. Åpning av møtet... 2 2. Godkjenning av representantene... 2 3. Valg av møtedirigent...

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE

NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Strømmen 12.06.2004. NHF Region Øst-Norge Referat nr.2 fra REGIONSTYRE-MØTE Tidspunkt : 09.08.04 Møtetid: 17.00-21.00 Sted: Idrettens Hus Strømmen Referent: Karin Hansen Kopi til: Ansatte i Øst-Norge Vararepresentantene

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2011:

ÅRSMØTEREFERAT 2011: ÅRSMØTEREFERAT 2011: Sted: Neptun Hotel, møtelok. u.etg., Valkendorfsgt 8. Dato: 15.02.2012 Tid: 18.00-19.45 Til stede: 5 fra styret, 11 medlemmer Fullmakter: 8 fullmakter Møteleder: Sverre Øvrebotten

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016

ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016 ÅRSMØTE 27. JANUAR 2016 Årsmøte 2016 Vi innkaller med dette til Årsmøte onsdag 27. januar kl. 18.00 på Klubbhuset til NIL i Kvernstuveien 5, 1482 Nittedal Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2.

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015

Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Kjerringråkk v/ Maiken Fredrikke Vembre Grønnåsen 1D 8073 Bodø Bodø Kommune 05.03.2015 Postboks 319 8001 Bodø Søknad om støtte til Kjerringråkk 2015 Søknadssum: 150 000,- Kjerringråkk er en festival i

Detaljer

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS

Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS Fra Blues Behind Bars og Blueshus til Jailhouse Stage Blues og rock som egenhabilitering under og etter soning Blues Factory AS Utgangspunktet for Blues Behind Bars At deltakelse i kulturaktiviteter er

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Referat fra styremøte 21. januar 2012

Referat fra styremøte 21. januar 2012 Referat fra styremøte 21. januar 2012 Tilstede: Ivar, Per Olav, Knut, Nancy og Line Fravær: Bjørg Sak 1: Saksliste Sakslisten mangler en sak vedr. avvikling av utstillinger i klubben. Denne sendes inn

Detaljer

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett

Lover for Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett Vedtatt på landsmøtet 27. februar 2010 1 Navn Organisasjonens navn er: "Kondis norsk organisasjon for kondisjonsidrett 2 Organisering Kondis er en fellesbenevnelse for følgende grupperinger: 1. Alle som

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: HS Møtenr: 1 Dato: 07.01.14 Start: 19:15 Slutt: 22:00 Til stede: Adm: Marianne Ellingstad (ME) Ricky Vatten (RV) Pål Løkkevik (PL) Kirsti Langvatn (KL) Geir Torbjørnsen

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag)

Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Styret i Vestmarka Grendeutvikling foreslår følgende vedtekter for Vestmarka Grendeutvikling (Grendelag) Endringsforslag og tillegg i rød skrift. Det som foreslås fjernet er strøket over. 1. Navn 1.1 Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK

Søknadsskrivningskurs. Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Søknadsskrivningskurs Jørgen Skauge Daglig leder BRAK Støtteordninger Regionale støtteordninger Bergen Kommune, Fylkeskommunen, Kulturstyret, Sparebanken Vest etc. Nasjonale ordninger Norsk Kulturråd,

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016

VELKOMMEN TIL SKEIV UNGDOMS LANDSMØTE 2016 Kjære delegater og observatører, Dette er andre innkalling til Landsmøte i Skeiv Ungdom som finner sted 22. - 24. april 2016 på Nordseter skole i Oslo. Denne mailen har to deler. En møtedel og en praktisk

Detaljer

Veiledning for regionsmøter

Veiledning for regionsmøter Veiledning for regionsmøter Veildendning for regionsmøter Bestemmelsene om regionsmøtene er nedfelt i Negotias vedtekter. Møtene holdes årlig innen utgangen av april. Per i dag er det sju regioner: Nord,

Detaljer

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand

Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 18.06.2016 Kristiansand Til stede: Leder, Sekretær, HI&OI, RKM, Aktivitetskomiteen,

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

Styremøte 25. februar 2013

Styremøte 25. februar 2013 Styremøte 25. februar 2013 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Tone Granli, Ingunn Terjesen og Anne Lovise Dirdal (referent) Faste poster: A) Godkjenning av saksliste B) Medlemsutvikling Pr 18. februar

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte

Sakspapirer GlobeORGs årsmøte Sakspapirer GlobeORGs årsmøte 18. januar 2015 Saksliste 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 2. Årsberetning fra styret 3. Regnskap 4. Endring av vedtekter 5. Saker fra medlemmene 6.

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR.

Vedtekter. Kap 1: Formål og innledning. Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. Vedtekter Kap 1: Formål og innledning. 1 Navn, konstitusjon Organisasjonens navn er STAR - Stavanger Rock, forkortet STAR. STAR ble stiftet 31.08.05. 2 Formål STAR skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014

Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Referat Møte: Styremøte Tilstede: Joakim Kasin Jakobsen, Leder Møtedato: 11-12.april 2014 Jørgen Wear Tidspunkt: 11.april kl.16:00-19:00 12.april kl.09:00-12:30 Siri Lien Kristian Gravermoen Sted: Union

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB

FAUSKE KOMMUNE KOMMUNALE KULTURMIDLER 2011- SÆRSKILTE TILTAK - FAUSKE BLUESKLUBB SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2819 i I Arkiv JournalpostID: sakid.: 11/677 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 024111 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

Velkommen til NESOs årsmøte 2016!

Velkommen til NESOs årsmøte 2016! V E L KO M M E N T I L N E S O S Å R S M Ø T E I T R O M S Ø 1 0. 1 2. J U N I 2 0 1 6 Tromsø, foto: Gaute Bruvik Velkommen til NESOs årsmøte 2016! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

VEILEDER FOR NYE FORENINGER

VEILEDER FOR NYE FORENINGER VEILEDER FOR NYE FORENINGER Februar 2017 OPPSTART Hva er en forening? En frivillig forening kan også kalles et fellesskap av medlemmer som over en tid ønsker å gjøre noe sammen. En forening tar selvstendige

Detaljer