Prosjektnummer Rud videregående skole Nybygg og ombygging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnummer 22258. Rud videregående skole Nybygg og ombygging"

Transkript

1 Prosjektnummer Rud videregående skole Nybygg og ombygging

2 Om skolen Rud videregående skole har for tiden 878 elever inkl. voksenopplæring, og det er 161 pedagogisk ansatte ved skolen. Høsten 2012 feiret skolen 75- års jubileum da forløperen Bærum yrkesskole ble 35 år, og Rud videregående skole ble 40 år. Rud er en kombinert videregående skole med seks utdanningsprogram: Elektrofag, design og håndverk, musikk, dans og drama, helse og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, byggog anleggsteknikk, overflateteknikk og klima-, energi- og miljøteknikk Generell studiekompetanse: Musikk, dans og drama er skolens største utdanningsprogram. Her har vi ni klasser og inntaket skjer både med grunnlag i karakterer og etter audition. Elevene får musikk-, dans- eller dramafaglig fordypning samtidig som de får studiekompetanse. Skolen har i tillegg tre studieforberedende løp innen helse og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og elektrofag. Her får elevene programfag fra yrkesfagene samtidig som de i løpet av tre år får generell studiekompetanse. Elevene på elektrofag og TIP får i tillegg en spesiell kompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. Skolen tilbyr også påbygging til generell studiekompetanse for elever med to år fra yrkesfag. Yrkesfaglige utdanningsprogram og andre tilbud: Foruten ordinære løp på vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, har skolen tilbud innen arbeidstrening (tidligere APO) for elever som trenger særskilt tilrettelegging. Vi er godkjent av NOKUT fagskoletilbud innen el-energi, verkstedledelse og rehabilitering. Skolen har også voksenopplæringstilbud innen helsefag og hudpleie. Sist, men ikke minst, har vi siden 1977 hatt ansvaret for undervisningstilbudet ved Ila sikrings- og forvaringsanstalt. Høsten 2012 åpnet vi et nytt bygg for bygg- og anleggsteknikk og overflateteknikk. Det er mange kulturer samlet på skolen, det gir et mangfold med mange ulike typer aktiviteter. Her er både elever, studenter og voksne under opplæring. Skolen er ressursskole for minoritetsspråklige elever i vestregionen, og vi har en stor tilrettelagt avdeling for elever med spesielle behov. Skolens visjon er læring for livet. Det er viktig for oss at alle blir sett og hørt og at flest mulig når sine faglige mål. Skolen har i mange år vært engasjert i internasjonale prosjekter. Rud og St.Paul s School of Nursing inngikk vennskaps- og skoleavtale i Siden 2007 har Rud videregående skole og lærlingesentret i Korbach, Tyskland utvekslet elever og lærlinger. Gjennom mange år har skolen engasjert seg i forskjellige prosjekter i Valmiera, Latvia. Rud videregående skole er medlem i FN-sambandet (FN-skole), og har medlemskap i stiftelsen Vennskap nord/sør. Det har vært god søkning til skolen de siste årene, og det er stor optimisme knyttet til skolens fremtid.

3 Fasader O-bygget. Prosjektforutsetninger og prosjektering Fylkestinget vedtok i juni 2009, at Vg1 bygg- og anleggsteknikk (Vg1 BA) skal deles likt mellom Nesbru vgs og Rud vgs. På Vg2-nivå skal det tilbys byggtekniske fag ved Rud vgs, mens byggfagene skal tilbys ved Nesbru vgs. Til grunn for vedtaket lå et enstemmig vedtak i LUAB (lederutvalget for Asker og Bærum), som ga innstilling til den politiske arbeidsgruppen. Det ble avsatt kr. 110 mill. til formålet. Prosjektet «nybygg for bygg & anleggsteknikk» omfatter bygging av et nytt bygg O og ombygging av J-bygget, lokalisert til Hauger skolevei 8-10, 1309 Rud, Bærum kommune. Nybygget har et bruttoareal på 1885 m2, med en plassering på skoletomtens sydøstre del. Noen mindre eldre bygg (boliger, midlertidige paviljonger) måtte rives for å gi plass til nybygget. Nybygget gir plass for verksteder for opplæring i Vg1 BA og Vg2. Overflateteknikk, samt nødvendige støtterom, garderober, teorirom/grupperom og lærerarbeidsrom. Det er opparbeidet adkomstvei og utendørs undervisningsarealer. Det kunne vært ønskelig å lokalisere all opplæring i BA-fagene i det nye bygget, men dette ville medført totalkostnader høyere enn bevilget ramme. Av den grunn ble det da valgt å bygge om J-bygget. Ombyggingsarealene i J-bygget omfatter to verksteder med felles lager og verkstedskontor, ett teorirom samt garderober og toaletter for elever og lærere. I verkstedene skjer opplæring i faget Klima Energi Miljø (KEM) som bl.a. omfatter rørlegger, blikkenslager og taktekker. Dagens verksted for Overflateteknikk ble ombygget til verksted for KEM, som dermed får arealene utvidet i bygg J. KEM-verksteder, hudpleiesalong og malerverkstedet ble fraflyttet i byggeperioden. Øvrig virksomhet i J-bygget ble opprettholdt mens ombygging pågikk. J-byggets totale bruttoareal er ca m2 BTA, med en grunnflate på ca m2 BTA. Arealet som omfattes av ombygging er på 809 m2 BTA, inkl et nytt ventilasjonsrom og tekniske arealer på 107 m2 på plan 2. Virksomhetsprogram Virksomhetsprogram er utarbeidet av: Akershus fylkeskommune - Avdeling for videregående opplæring (AVO). Engasjerte arkitekt/rådgivere for programmeringen: Myklebust Øvrebø arkitekter. Sekretariat for arbeidet med virksomhetsprogrammet har vært: Akershus fylkeskommune - AFK eiendom FKF. Virksomhetsprogrammet er innarbeidet i byggeprogrammet. Byggeprogram Byggeprogram er utarbeidet i samarbeid med AVO v/anna Sylvia Meisingset. Engasjerte arkitekt/rådgivere for programmeringen: Myklebust Øvrebø arkitekter as v/anne Myklebust. Kontrahering av programmerere er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrahering av programmeringsarkitekt er gjennomført som en direkteanskaffelse innenfor gjeldende rammeavtale. Sekretariat for arbeidet med byggeprogrammet har vært: AFK eiendom FKF. Fylkestinget godkjente byggeprogrammet i sak nr. 37/09, dato Skisse-/forprosjekt Som medlemmer av prosjektgruppen, februar 2009, ble oppnevnt: Prosjektleder: AFK eiendom FKF v/ole Grønningsæter Brukeransvarlig: Avdeling for videregående opplæring v/anna Sylvia Meisingset Øvrige i prosjektgruppen ble opprettet i et oppstartsmøte (skisse-/forprosjektet) den : PGL: Myklebust og Øvrebø as v/anne Myklebust ARK: Myklebust og Øvrebø as v/anne Myklebust RIE: Siv. Ing. Sv. Bolkesjø AS v/jan Frode Kjos RIB: A.L. Høyer AS v/gunnar Bakken RIV: Multiconsult as v/gunnar Eriksen Automasjon: ProTeknologi v/torbjørn Lunde Sekretariat har vært: AFK eiendom FKF v/ole Grønningsæter Kontrahering av prosjekterende er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser og gjennomført som direkteanskaffelser innenfor gjeldende rammeavtaler. Kontrahering av SHA-koordinator i skisse-/forprosjektfasen er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. SHA-koordinator i skisse-/forprosjektfasen har vært: Myklebust og Øvrebø arkitekter as v/anne Myklebust Adm. direktør for AFK eiendom FKF godkjente skisseforprosjektet for nybygget den og forprosjektet for ombygging av J-bygget den Forhåndskonferanse med Bærum kommune ble gjennomført den Søknad om rammetillatelse for nybygget ble oversendt Bærum kommune den , og for ombygging av J-bygget den Kommunen godkjente rammesøknaden for nybygget, dato , og for ombygging av J-bygget den Konkurransegrunnlag, tilbudsinnhenting, kontrahering Ferdig konkurransegrunnlag (TE1) for nybygget forelå i DOFFIN/TED-databasen, for ombygging av J-bygget den Entrepriseform (TE1) for nybygget: Åpen anbudskonkurranse, totalentreprise, med laveste pris som tildelingskriterium. Entrepriseform for ombygging av J-bygget: Minikonkurranse mellom firma med rammeavtale, generalentreprise, med laveste pris som tildelingskriterium.

4 Prosjektforutsetninger og prosjektering Kontrahering av entreprenører er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tilbud på nybygget ble innhentet og den for ombygging av J-bygget. Følgende entreprenør, både for nybygget og ombyggingen, ble valgt: J.I. Bygg AS. Kontrahering av Johnson Controls (TE2), automasjonsarbeider, ble gjennomført som en direkteanskaffelse innenfor gjeldende rammeavtale. Adm. direktør for AFK eiendom FKF godkjente anskaffelsesprosedyre og valg av entreprenør, dato for nybygget, og den for ombygging av J-bygget. Gjennomføring av byggearbeidene Kontrahering av SHA-koordinator i utførelsesfasen og byggherreombud er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For valg av byggherreombud ble det for nybygget gjennomført en minikonkurranse innenfor gjeldende rammeavtale, hvor laveste pris ble lagt til grunn som tildelingskriterium. For ombygging av J-bygget innenfor gjeldende rammeavtale, med direktebestilling etter fordeling. Adm. direktør for AFK eiendom FKF godkjente valg av anskaffelsesprosedyre og SHA-koordinator i utførelsesfasen, dato for nybygget og for ombygging av J-bygget. SHA-koordinator i utførelsesfasen, for nybygget og ombygging av J-bygget, har vært: J.I. Bygg AS v/fredrik Olsen. Byggherreombud for nybygget har vært: Stema rådgivning AS v/ Sverre Melby. Byggeleder for ombygging av J-bygget har vært: Erstad & Lekven Oslo AS v/maria Bjørn Olsen og Tommy Kamp. Igangsettelsestillatelse for nybygget ble gitt og den for ombygging av J-bygget. Byggearbeidene for nybygget ble påbegynt og den for ombygging av J-bygget. Ferdigattest for nybygget forelå den , og den for ombygging av J-bygget. Kontraktsarbeider, byggearbeidene, TE1, for nybygget ble overtatt, dato: Kontraktsarbeider, automasjon, TE2, for nybygget, ble overtatt, dato: Kontraktsarbeider, byggearbeidene, for ombygging av J-bygget ble overtatt, dato: Kontraktsarbeider, automasjon, for ombygging av J-bygget, ble overtatt, dato: Murerverkstedet i O-bygget.

5 Tømrerverkstedet i O-bygget.

6 Prosjektforutsetninger og prosjektering De teletekniske anleggene er integrert i skolens øvrige teletekniske anlegg. Dette gjelder tele- og datanett, brannalarm samt innbruddsalarm- og adgangskontrollanlegg. Nybygget har porttelefon med toveis kommunikasjon og fjernåpning opp mot eksisterende bygningsmasse. Utomhusarbeider Rensk, opprydning og gjenfylling av grunnen etter rivearbeider. Etablering av arealer for kjøre- og gangtrafikk: asfaltdekke med nødvendig bærelag for kjørearealer, og en kombinasjon av heller og asfalt for gang- og sykkeltrafikk, tilrettelagt for god infiltrasjon i grunnen. Tilsåing av gressarealer, nødvendige terrengtilpasninger mot omkringliggende arealer. Beplantning som skal fungere som skjerming. Fastmonterte sykkelstativer og benker. Inventar, utstyr m.m. Interiøret er planlagt med vekt på funksjon, fleksibilitet og robuste materialer. De to største grupperommene kan åpnes til ett stort undervisningsrom ved å slå sammen foldeveggen. Ombygget areal i J-bygget Bygningsmessige arbeider omfatter: Rivningsarbeider/ miljøsanering: eksisterende innervegger, hemser mv og øvrig innredning i malerverkstedet, del av fasaden i begge verksteder samt saging/hulltaking for nye dører i eksisterende betong- og lecavegger. Nye dekker i mindre områder, utført som trebjelkelag og som lettbetongelementer med avretting. Stål bærekonstruksjoner for bæring av nytt dekke og for avstiving av høye innervegger. Nye partier i yttervegger utført som isolert bindingsverksvegg med kledning av plater på begge sider. Nye vinduer og nye kjøreporter. Ikke-bærende innervegger som lettvegger av stålstenderverk med platekledning. Innerdører er pulverlakkerte ståldører og massivdører med laminat, delvis med glass. Himling i klasserom. Overflatebehandling av alle nye vegger: maling og keramiske fliser, eksisterende vegger rengjøres og males. Gulvpuss og epoxymaling av partier i verksteder der det skal slisses for nye rør /sluk. Nytt gulvbelegg (linoleum i klasserom og keramiske fliser i dusj/garderober). Fast innredning i garderober og toaletter. Malerverkstedet i O-bygget. Byggebeskrivelse nytt bygg O Tomteforhold Bygningsmassen og tomt ved Rud videregående skole er Akershus fylkeskommunes eiendom. Tomten er flat og regulert til offentlig formål. På Rud videregående skole er det inngått en langvarig kontrakt med Hauger idrettslag om bruk av idrettsbanen sentralt på skolens tomt, som begrenser utbyggingsmulighetene på tomten. Bygg (gulv, vegger, himlinger, tak m.v.) Nybygget går over to etasjer og har en tilnærmet rektangulær form med flatt tak. De deler av bygningsvolumet som inneholder verkstedhaller har dobbel romhøyde. Sonen med birom, garderober, teori- og arbeidsrom mv har to plan innenfor bygningsvolumet. Bygningsmessige arbeider Omfatter bærekonstruksjoner i tre og stål med gitterdragere i stål som primær bæring. Bæring samt avstiving skjer også i utvalgte innervegger i plasstøpt betong i hele høyden. Ikkebærende innervegger utføres i leca, som pusses og males/ flissettes, og i lettvegger av stålstenderverk med platekledning. Innerdører er primært massivdører med laminat. Det er glass i noen dører og i noen vegger. Yttervegger utføres som isolert bindingsverksvegg med utvendig kledning av tre. Bæring av stål og tre, innerkledning delvis leca, delvis trepanel og delvis malte plater. Store kjøre-/transportporter fra verksteder direkte mot det fri. VVS-arbeider Nybygg med nye anlegg innenfor kategoriene sanitær, varme, trykkluft, brannslukning og ventilasjon. Tilrettelegging for annen leverandør av automatiseringsanlegg (SD) og overordnet sentralt driftskontrollanlegg (OSD). Anleggene inneholder en del spesielle tilrettelegginger for verkstedfunksjonene som skal være i skolen. Dette er for eksempel støvdempning (vanntåke) i murerverksted, spon/flisavsug i tømrerverksted med støvsugerfunksjon (skal også betjene de andre verkstedene) og fleksible punktavtrekk i malerverksted. I forbindelse med varmeanlegget på skolen har det samtidig pågått et energiprosjekt 22261, hvor eksisterende varmeanlegg (oljekjel og el.) i fyrhuset har blitt skiftet ut med en ny fjernvarmeveksler. Det er lagt varmekurser fra fyrrom og frem til nybygget. Elektrotekniske arbeider Omfatter kraft- og teletekniske installasjoner i nybygget samt utskiftning av eksisterende transformator og hovedfordeling. Det er også installert heis i nybygget iht. universell utforming. De krafttekniske anleggene er utformet iht. byggets utforming og bruk, da verkstedene vil ha behov for en del større uttak ifm. maskiner og utstyr.

7 Prosjektforutsetninger og prosjektering VVS-tekniske arbeider omfatter Ombyggingen omfatter sanitær-, varme-, trykkluft-, brannslokkings- og ventilasjonsanlegg, samt tilrettelegging for annen leverandør av automatiseringsanlegg og oppkobling til sentralt driftskontrollanlegg. Det er for ombygget areal installert vannbårent anlegg (radiatorer og vent. aggregat) for oppvarming, tilkoblet fjernvarme. Opsjon for tilkobling av fjernvarme til vannbårent varmeanlegg for hele bygg J ble effektuert og dekket av prosjektet Elektrotekniske arbeider omfatter Demontering av eksisterende kraft- og teletekniske installasjoner i ombyggingsarealene. Nye føringsveier og ny underfordeling som forsynes fra eksisterende fordeling i bygget. Nye krafttekniske installasjoner og nye teletekniske installasjoner. Eksisterende brannalarm og innbruddsalarm tilpasses ombyggingen. Kursopplegg for automatiseringsanlegg. Inventar, utstyr m.m. Interiøret er planlagt med vekt på funksjon, fleksibilitet og robuste materialer. De to største grupperommene kan åpnes til ett stort undervisningsrom ved å slå sammen foldeveggen. Rud vgs nytt bygg O Arealoversikt: Program: Prosjekt: Bruttoareal: 1850 m m2 Nettoareal: 1429 m m2 Rud vgs ombygging av J-bygget Arealoversikt: Program: Prosjekt: Bruttoareal: 665 m2 809 m2 Nettoareal: 512 m2 729 m2 Finansiering I økonomiplan ble det avsatt kr. 96,5 mill. til utvidelse av lokaler til bygg- og anleggsteknikk i vestregionen, fordelt på kr. 26,3 mill. i 2010 og kr. 70,2 mill. i Tidligere års avsetninger er kr. 13,5 mill. Følgende kostnadsdeling, skolene imellom, er lagt til grunn, av totalt kr. 110 mill.: -Rud vgs kr. 74,6 mill. (nybygget og ombygging av J-bygget) -Nesbru vgs kr. 35,4 mill. Fylkestinget godkjente i sak nr. 37/09, dato , byggeprogrammet med en kostnadsramme på kr. 74,6 mill. Kostnadene ble dekket i økonomiplanen for Fasader J-bygget. Økonomisk oversikt Godkjent kostnadsramme kr ,- Løst inventar og utstyr, trukket ut/lagt til AVO kr. (-) ,- Økt bevilgning/overføring fra AVO, kop. Brukermedhj. kr ,- Kostnadsramme eks. løst inventar og utstyr kr ,- Prosjektet er pr belastet med kr ,4,- Rest (pluss) kr ,6,- Forventede kostnader som ikke er forfalt/ utbetalt Resthonorar rådgivere kr ,- Resthonorar byggherreombud/byggeleder kr ,- Resthonorar SHA-koordinator kr ,- Uforutsette arbeider (garantitid) kr ,- Lydtiltak i J-bygget kr ,- Utsmykking, avsatt kr ,- Utvendige arbeider, avsatt vår-13 kr ,- Fast inventar og utstyr (supplering, tilpasning) kr ,- Sum forventede kostnader: kr ,- Sum belastede og forventede kostnader: kr , ,0 = kr ,4,- Forventet resultat (pluss): , ,4 = kr ,6,-

8 J-bygget: Hudpleie, bilmekanikk og rørleggerverksted.

9 Rørleggerverkstedet i J-bygget.

10 Tegninger: LMR arkitektur as 1 Malerverksted 2 Tømrerverksted 3 Murerverksted 4 Grupperom 5 Verktøy 6 Lærergarderobe 7 Garderobe 8 Sliperom Kontor 10 Lager 11 Åpent ned Mesanin (malerverksted) 13 Teknisk rom 9 14 Teorirom 15 Møterom 9 16 Lærerrom 17 Kopi Materiallager Nybygg (O-bygget) Plan 1. etasje O-bygget N Rud videregående skole J-bygget Hauger skolevei Situasjonsplan Plan 2. etasje O-bygget

11 Arkitektfaglig beskrivelse (O-bygget) Rud videregående skole ligger i et område preget av flere skoleanlegg, næringsarealer og en større kommunal idrettspark. Skoletomta er omgitt av Hauger skolevei i nordvest, Baker Østbys vei i sørvest, Bærumsveien i sørøst og en fotballbane, et naturlig bekkedrag og Rosenvilde videregående skole i øst. Nybygget er innpasset på den sørvestlige delen av skoletomta, etter at provisorier og tidligere tjenesteboliger ble revet for å frigjøre plass. Bygningen føyer seg til skolens nøkterne arkitektur, kjennetegnet av enkle bygningsvolumer med rektangulære grunnflater og flate tak. Nybyggets fasader er kledd med impregnert trepanel som etter hvert vil gråne og bidra til at bygningen oppleves som en naturlig utvidelse av skolens bygningsmiljø. Nybygget er oppført i to etasjer og uten kjeller, med en grunnflate på 1200m2 og et bruttoareal på 1900m2. Et inntrukket inngangsparti mot undervisningsbygget i nordvest leder inn til et kommunikasjonsareal i hele bygningens lengde. Herfra nås skiftegarderobene for elever og lærere, et grupperom samt de tre verkstedene for opplæring i henholdsvis murer- tømrer og malerfaget. Garderobene har i tillegg direkte forbindelse til verkstedene. Verkstedene har dobbel etasjehøyde, mens grupperom, kontorer, lagre og mindre arbeidsrom er plassert under overliggende tekniske rom eller i forbindelse med garderobene. Trapperom i begge ender av kommunikasjonsarealet samt en heis fører opp til 2. etasje, som består av teorirom, grupperom, lærerrom, møterom og tekniske rom. Malerverkstedet har øvingsrom på mesanin på nivå med 2. etasje. En langsgående korridor forbinder arealene i etasjen og gir rom for uformelle møteplasser. Glassfelt i korridorveggen gir sikt ned i verkstedene. I verkstedene gir en overlysrytter langs korridorveggen dagslysinnfall. Det er kjørbar atkomst for materialleveranser gjennom skoletomta til et manøvreringsareal med materiallager langs bygningens fasade mot sørøst. Verkstedene har kjøreporter mot det opparbeidete arealet, som også benyttes til utendørs opplæring. Utvendige kommunikasjonsarealer på skoletomta er sammenføyd med gang- og sykkelveinettet i området.

12

13 SMEBY/MERKUR TRYKK

Prosjektnummer 34592. Skedsmo videregående skole Ny idrettshall

Prosjektnummer 34592. Skedsmo videregående skole Ny idrettshall Prosjektnummer 34592 Skedsmo videregående skole Ny idrettshall Skedsmo videregående skole Skedsmo videregående skole er i dag en av de største i Akershus. Siden oppstarten i 1969 har Skedsmo videregående

Detaljer

Bleiker videregående skole Nybygg for tilrettelagt opplæring. Prosjektnummer: 28174

Bleiker videregående skole Nybygg for tilrettelagt opplæring. Prosjektnummer: 28174 Bleiker videregående skole Nybygg for tilrettelagt opplæring Prosjektnummer: 817 Bleiker videregående skole anno 013 Bleiker videregående skole ble opprettet i 1969, da med navnet Asker yrkesskole. Det

Detaljer

Prosjektnummer Nesbru videregående skole Nybygg

Prosjektnummer Nesbru videregående skole Nybygg Prosjektnummer 27243 Nesbru videregående skole Nybygg Nesbru videregående skole i 2013 Nesbru videregående skole sto klar til bruk i 1980, og siden den gang har mange ungdommer gått ut sertifisert for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314. Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2314 Saksnr. Utvalg Møtedato Fast byggekomite Kommunestyret PROSJEKT - OS SKOLE Rådmannens forslag til vedtak Fast byggekomite ber Rådmannen

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk

Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Rehabilitering for inneklima og energibruk Årstad VGS Opprinnelig 2 skoler (Bergen Yrkesskole og Krohnsminde VGS) i 3 separate skolebygg, slått sammen til en skole Skal bygges sammen til en

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

13192 SKI VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM OG KANTINE

13192 SKI VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM OG KANTINE 13192 SKI VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM OG KANTINE PREKVALIFISERING TIL BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSTJENESTER TILBUDSINNBYDELSE Dato:9.8.2013 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Høvik barneskole Oppdragsbeskrivelsen (Konkurransegrunnlaget del II) K833 Byggeledelse SIDE NR.: 1 av 6

Høvik barneskole Oppdragsbeskrivelsen (Konkurransegrunnlaget del II) K833 Byggeledelse SIDE NR.: 1 av 6 K833 Byggeledelse SIDE NR.: 1 av 6 _ Prosjektnr. / - navn: 501260 HØVIK BARNESKOLE OPPDRAGSBESKRIVELSE (Konkurransegrunnlaget del II) K833 - Byggeledelse 29. april 2011 Total kvalitetsledelse Bærum kommune

Detaljer

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt.

Priser oppgis i norske kroner eks mva. dersom ikke annet er angitt. Prisskjema Vedlegg 1 0. Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan føre til

Detaljer

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Nytt Munchmuseum Dialogkonferanse 31.08.2015 Program 1. Historie 2. Orientering om prosjektet 3. Prioritering av resultatmål 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11. Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.2015 KL 12:00 1 Tilbudsdokument 15.09.2015 KB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013

Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Byggeprogram Skeie skole kapasitetsutvidelse Tilbygg/ombygging 2013 Råtræet 37 gnr 119/bnr 446 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Plangrunnlag 3. Organisering av prosjektet 4. Prosjektorientering 5.

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: Kontraktsnummer:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: Kontraktsnummer: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: 2435181 Kontraktsnummer: 430373 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Arkivsak-dok. 42-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Nye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet. Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse

Nye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet. Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse Nye Bø skole Uavhengig kontroll Geoteknikk og brannsikkerhet Konkurransegrunnlag Del II - Oppdragsbeskrivelse HÅ KOMMUNE Byggforvaltning 27. januar 2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Om Hå kommune... 2

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO Sandvika Pb. 626, NO Sandvika Tel: Fax:

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO Sandvika Pb. 626, NO Sandvika Tel: Fax: Til: Fra: Hordaland fylkeskommune Norconsult Dato/Rev: 2015-10 - 23 Overordnet arealvurdering ved Årstad videregående skole I dette notatet g is en overordnet vurdering av hvorvidt eksisterende arealer

Detaljer

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider

Desember Kapittel 2 Bygningsmessige arbeider. Kapittel 3 VVS-tekniske arbeider. Kapittel 4-5 Elektrotekniske arbeider Omsorgsboliger Leira PRISSKJEMA SOM SKAL MEDFØLGE TILBUD: O. Sammenstilling A. Hovedkapitler Kapittel 1 Generelle kostnader 1.1 Kapitalytelser 1.2 Tilrigging 1.3 Drift 1.4 Nedrigging 1.5 Prosjektering

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 51/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 02.09.2013 SAK 51/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

1004 ARNA VGS. Tegningsliste

1004 ARNA VGS. Tegningsliste 0 RN VGS. Tegningsliste Revidert Tegningsnr. Tegningsformat Revisjonsnr. Siste rev. dato Utgivelsesdato Tittel Målestokk Prosjektleder PGL Origo rkitektgruppe S, Nikolaikirkealmenningen b, 00 ERGEN RK

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget Møteinnkalling Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 19.12.2016 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 27.10.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/17 17/2366 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver.

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver. Prosjektadministrasjon/ prosjektering Totalentreprenørens faste prosjektadministrasjon vil være: Prosjektleder HMS-koordinator prosjektering: HMS-koordinator gjennomføring Prosjekteringsleder Ansvarlig

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom

Kontor. Kontor. Kontor/møter. 7,4 m. 7,2 m. Kulturskole. Klasserom Klasserom Kontor. 55,9 m. 72,8 m. Rektor Kontor. 21,1 m. 8,3 m. Grupperom Øvingsrom Kontor/møter tor om Kon 13,5 m Kontor 7,4 m planløsning 405,0 m 55,9 m 8, m Kontor 8,3 m Rektor Kontor 70, m 7,8 m 7,8 m 1,1 m 1,7 m, m 3 500 Kontor Kulturskole 0 x 175 = BRA endret 7, m Øvingsrom 13,5

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Verdal Videregående Skole

Bygg- og anleggsteknikk. Verdal Videregående Skole Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Byggteknikk Anleggsteknikk Klima-, energi- og miljøteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Fjell- og bergverksfaget

Detaljer

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18.04.2016 SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

RENOVERING HØYBLOKKEN. BYGG B, ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE

RENOVERING HØYBLOKKEN. BYGG B, ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE Side 1 av 6 OMBYGGING HØYBLOKKEN BYGG B, ÅRSTAD. Del av konkurransegrunnlaget tilbudskonkurranse for rammeavtaler, handverkertjenester, Årstad VGS RENOVERING HØYBLOKKEN. BYGG B, ÅRSTAD. Side 2 i henhold

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder:

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder: Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03 Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BOKV BBE-1632-200106874-47 Hva saken gjelder: Iht. gjeldende skolebehovsplan og økonomiplanen for 2003-2006

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8407 2485201 REHABILITERING SKOLEBYGG UVBS TILBUDSNUMMER 420020 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...3

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR

BFEE, ETAT FOR UTBYGGING OPPDRAGSGIVER PROSJEKTLEDER ENTREPRENØR MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR ELEKTRO BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER (Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen) For prosjekt: Eidsvåg skole rehabilitering

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE DEN MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 17.02.2017 Tid 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/17 16/2997 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer