Prosjektnummer Rud videregående skole Nybygg og ombygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnummer 22258. Rud videregående skole Nybygg og ombygging"

Transkript

1 Prosjektnummer Rud videregående skole Nybygg og ombygging

2 Om skolen Rud videregående skole har for tiden 878 elever inkl. voksenopplæring, og det er 161 pedagogisk ansatte ved skolen. Høsten 2012 feiret skolen 75- års jubileum da forløperen Bærum yrkesskole ble 35 år, og Rud videregående skole ble 40 år. Rud er en kombinert videregående skole med seks utdanningsprogram: Elektrofag, design og håndverk, musikk, dans og drama, helse og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, byggog anleggsteknikk, overflateteknikk og klima-, energi- og miljøteknikk Generell studiekompetanse: Musikk, dans og drama er skolens største utdanningsprogram. Her har vi ni klasser og inntaket skjer både med grunnlag i karakterer og etter audition. Elevene får musikk-, dans- eller dramafaglig fordypning samtidig som de får studiekompetanse. Skolen har i tillegg tre studieforberedende løp innen helse og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og elektrofag. Her får elevene programfag fra yrkesfagene samtidig som de i løpet av tre år får generell studiekompetanse. Elevene på elektrofag og TIP får i tillegg en spesiell kompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. Skolen tilbyr også påbygging til generell studiekompetanse for elever med to år fra yrkesfag. Yrkesfaglige utdanningsprogram og andre tilbud: Foruten ordinære løp på vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, har skolen tilbud innen arbeidstrening (tidligere APO) for elever som trenger særskilt tilrettelegging. Vi er godkjent av NOKUT fagskoletilbud innen el-energi, verkstedledelse og rehabilitering. Skolen har også voksenopplæringstilbud innen helsefag og hudpleie. Sist, men ikke minst, har vi siden 1977 hatt ansvaret for undervisningstilbudet ved Ila sikrings- og forvaringsanstalt. Høsten 2012 åpnet vi et nytt bygg for bygg- og anleggsteknikk og overflateteknikk. Det er mange kulturer samlet på skolen, det gir et mangfold med mange ulike typer aktiviteter. Her er både elever, studenter og voksne under opplæring. Skolen er ressursskole for minoritetsspråklige elever i vestregionen, og vi har en stor tilrettelagt avdeling for elever med spesielle behov. Skolens visjon er læring for livet. Det er viktig for oss at alle blir sett og hørt og at flest mulig når sine faglige mål. Skolen har i mange år vært engasjert i internasjonale prosjekter. Rud og St.Paul s School of Nursing inngikk vennskaps- og skoleavtale i Siden 2007 har Rud videregående skole og lærlingesentret i Korbach, Tyskland utvekslet elever og lærlinger. Gjennom mange år har skolen engasjert seg i forskjellige prosjekter i Valmiera, Latvia. Rud videregående skole er medlem i FN-sambandet (FN-skole), og har medlemskap i stiftelsen Vennskap nord/sør. Det har vært god søkning til skolen de siste årene, og det er stor optimisme knyttet til skolens fremtid.

3 Fasader O-bygget. Prosjektforutsetninger og prosjektering Fylkestinget vedtok i juni 2009, at Vg1 bygg- og anleggsteknikk (Vg1 BA) skal deles likt mellom Nesbru vgs og Rud vgs. På Vg2-nivå skal det tilbys byggtekniske fag ved Rud vgs, mens byggfagene skal tilbys ved Nesbru vgs. Til grunn for vedtaket lå et enstemmig vedtak i LUAB (lederutvalget for Asker og Bærum), som ga innstilling til den politiske arbeidsgruppen. Det ble avsatt kr. 110 mill. til formålet. Prosjektet «nybygg for bygg & anleggsteknikk» omfatter bygging av et nytt bygg O og ombygging av J-bygget, lokalisert til Hauger skolevei 8-10, 1309 Rud, Bærum kommune. Nybygget har et bruttoareal på 1885 m2, med en plassering på skoletomtens sydøstre del. Noen mindre eldre bygg (boliger, midlertidige paviljonger) måtte rives for å gi plass til nybygget. Nybygget gir plass for verksteder for opplæring i Vg1 BA og Vg2. Overflateteknikk, samt nødvendige støtterom, garderober, teorirom/grupperom og lærerarbeidsrom. Det er opparbeidet adkomstvei og utendørs undervisningsarealer. Det kunne vært ønskelig å lokalisere all opplæring i BA-fagene i det nye bygget, men dette ville medført totalkostnader høyere enn bevilget ramme. Av den grunn ble det da valgt å bygge om J-bygget. Ombyggingsarealene i J-bygget omfatter to verksteder med felles lager og verkstedskontor, ett teorirom samt garderober og toaletter for elever og lærere. I verkstedene skjer opplæring i faget Klima Energi Miljø (KEM) som bl.a. omfatter rørlegger, blikkenslager og taktekker. Dagens verksted for Overflateteknikk ble ombygget til verksted for KEM, som dermed får arealene utvidet i bygg J. KEM-verksteder, hudpleiesalong og malerverkstedet ble fraflyttet i byggeperioden. Øvrig virksomhet i J-bygget ble opprettholdt mens ombygging pågikk. J-byggets totale bruttoareal er ca m2 BTA, med en grunnflate på ca m2 BTA. Arealet som omfattes av ombygging er på 809 m2 BTA, inkl et nytt ventilasjonsrom og tekniske arealer på 107 m2 på plan 2. Virksomhetsprogram Virksomhetsprogram er utarbeidet av: Akershus fylkeskommune - Avdeling for videregående opplæring (AVO). Engasjerte arkitekt/rådgivere for programmeringen: Myklebust Øvrebø arkitekter. Sekretariat for arbeidet med virksomhetsprogrammet har vært: Akershus fylkeskommune - AFK eiendom FKF. Virksomhetsprogrammet er innarbeidet i byggeprogrammet. Byggeprogram Byggeprogram er utarbeidet i samarbeid med AVO v/anna Sylvia Meisingset. Engasjerte arkitekt/rådgivere for programmeringen: Myklebust Øvrebø arkitekter as v/anne Myklebust. Kontrahering av programmerere er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrahering av programmeringsarkitekt er gjennomført som en direkteanskaffelse innenfor gjeldende rammeavtale. Sekretariat for arbeidet med byggeprogrammet har vært: AFK eiendom FKF. Fylkestinget godkjente byggeprogrammet i sak nr. 37/09, dato Skisse-/forprosjekt Som medlemmer av prosjektgruppen, februar 2009, ble oppnevnt: Prosjektleder: AFK eiendom FKF v/ole Grønningsæter Brukeransvarlig: Avdeling for videregående opplæring v/anna Sylvia Meisingset Øvrige i prosjektgruppen ble opprettet i et oppstartsmøte (skisse-/forprosjektet) den : PGL: Myklebust og Øvrebø as v/anne Myklebust ARK: Myklebust og Øvrebø as v/anne Myklebust RIE: Siv. Ing. Sv. Bolkesjø AS v/jan Frode Kjos RIB: A.L. Høyer AS v/gunnar Bakken RIV: Multiconsult as v/gunnar Eriksen Automasjon: ProTeknologi v/torbjørn Lunde Sekretariat har vært: AFK eiendom FKF v/ole Grønningsæter Kontrahering av prosjekterende er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser og gjennomført som direkteanskaffelser innenfor gjeldende rammeavtaler. Kontrahering av SHA-koordinator i skisse-/forprosjektfasen er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. SHA-koordinator i skisse-/forprosjektfasen har vært: Myklebust og Øvrebø arkitekter as v/anne Myklebust Adm. direktør for AFK eiendom FKF godkjente skisseforprosjektet for nybygget den og forprosjektet for ombygging av J-bygget den Forhåndskonferanse med Bærum kommune ble gjennomført den Søknad om rammetillatelse for nybygget ble oversendt Bærum kommune den , og for ombygging av J-bygget den Kommunen godkjente rammesøknaden for nybygget, dato , og for ombygging av J-bygget den Konkurransegrunnlag, tilbudsinnhenting, kontrahering Ferdig konkurransegrunnlag (TE1) for nybygget forelå i DOFFIN/TED-databasen, for ombygging av J-bygget den Entrepriseform (TE1) for nybygget: Åpen anbudskonkurranse, totalentreprise, med laveste pris som tildelingskriterium. Entrepriseform for ombygging av J-bygget: Minikonkurranse mellom firma med rammeavtale, generalentreprise, med laveste pris som tildelingskriterium.

4 Prosjektforutsetninger og prosjektering Kontrahering av entreprenører er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tilbud på nybygget ble innhentet og den for ombygging av J-bygget. Følgende entreprenør, både for nybygget og ombyggingen, ble valgt: J.I. Bygg AS. Kontrahering av Johnson Controls (TE2), automasjonsarbeider, ble gjennomført som en direkteanskaffelse innenfor gjeldende rammeavtale. Adm. direktør for AFK eiendom FKF godkjente anskaffelsesprosedyre og valg av entreprenør, dato for nybygget, og den for ombygging av J-bygget. Gjennomføring av byggearbeidene Kontrahering av SHA-koordinator i utførelsesfasen og byggherreombud er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For valg av byggherreombud ble det for nybygget gjennomført en minikonkurranse innenfor gjeldende rammeavtale, hvor laveste pris ble lagt til grunn som tildelingskriterium. For ombygging av J-bygget innenfor gjeldende rammeavtale, med direktebestilling etter fordeling. Adm. direktør for AFK eiendom FKF godkjente valg av anskaffelsesprosedyre og SHA-koordinator i utførelsesfasen, dato for nybygget og for ombygging av J-bygget. SHA-koordinator i utførelsesfasen, for nybygget og ombygging av J-bygget, har vært: J.I. Bygg AS v/fredrik Olsen. Byggherreombud for nybygget har vært: Stema rådgivning AS v/ Sverre Melby. Byggeleder for ombygging av J-bygget har vært: Erstad & Lekven Oslo AS v/maria Bjørn Olsen og Tommy Kamp. Igangsettelsestillatelse for nybygget ble gitt og den for ombygging av J-bygget. Byggearbeidene for nybygget ble påbegynt og den for ombygging av J-bygget. Ferdigattest for nybygget forelå den , og den for ombygging av J-bygget. Kontraktsarbeider, byggearbeidene, TE1, for nybygget ble overtatt, dato: Kontraktsarbeider, automasjon, TE2, for nybygget, ble overtatt, dato: Kontraktsarbeider, byggearbeidene, for ombygging av J-bygget ble overtatt, dato: Kontraktsarbeider, automasjon, for ombygging av J-bygget, ble overtatt, dato: Murerverkstedet i O-bygget.

5 Tømrerverkstedet i O-bygget.

6 Prosjektforutsetninger og prosjektering De teletekniske anleggene er integrert i skolens øvrige teletekniske anlegg. Dette gjelder tele- og datanett, brannalarm samt innbruddsalarm- og adgangskontrollanlegg. Nybygget har porttelefon med toveis kommunikasjon og fjernåpning opp mot eksisterende bygningsmasse. Utomhusarbeider Rensk, opprydning og gjenfylling av grunnen etter rivearbeider. Etablering av arealer for kjøre- og gangtrafikk: asfaltdekke med nødvendig bærelag for kjørearealer, og en kombinasjon av heller og asfalt for gang- og sykkeltrafikk, tilrettelagt for god infiltrasjon i grunnen. Tilsåing av gressarealer, nødvendige terrengtilpasninger mot omkringliggende arealer. Beplantning som skal fungere som skjerming. Fastmonterte sykkelstativer og benker. Inventar, utstyr m.m. Interiøret er planlagt med vekt på funksjon, fleksibilitet og robuste materialer. De to største grupperommene kan åpnes til ett stort undervisningsrom ved å slå sammen foldeveggen. Ombygget areal i J-bygget Bygningsmessige arbeider omfatter: Rivningsarbeider/ miljøsanering: eksisterende innervegger, hemser mv og øvrig innredning i malerverkstedet, del av fasaden i begge verksteder samt saging/hulltaking for nye dører i eksisterende betong- og lecavegger. Nye dekker i mindre områder, utført som trebjelkelag og som lettbetongelementer med avretting. Stål bærekonstruksjoner for bæring av nytt dekke og for avstiving av høye innervegger. Nye partier i yttervegger utført som isolert bindingsverksvegg med kledning av plater på begge sider. Nye vinduer og nye kjøreporter. Ikke-bærende innervegger som lettvegger av stålstenderverk med platekledning. Innerdører er pulverlakkerte ståldører og massivdører med laminat, delvis med glass. Himling i klasserom. Overflatebehandling av alle nye vegger: maling og keramiske fliser, eksisterende vegger rengjøres og males. Gulvpuss og epoxymaling av partier i verksteder der det skal slisses for nye rør /sluk. Nytt gulvbelegg (linoleum i klasserom og keramiske fliser i dusj/garderober). Fast innredning i garderober og toaletter. Malerverkstedet i O-bygget. Byggebeskrivelse nytt bygg O Tomteforhold Bygningsmassen og tomt ved Rud videregående skole er Akershus fylkeskommunes eiendom. Tomten er flat og regulert til offentlig formål. På Rud videregående skole er det inngått en langvarig kontrakt med Hauger idrettslag om bruk av idrettsbanen sentralt på skolens tomt, som begrenser utbyggingsmulighetene på tomten. Bygg (gulv, vegger, himlinger, tak m.v.) Nybygget går over to etasjer og har en tilnærmet rektangulær form med flatt tak. De deler av bygningsvolumet som inneholder verkstedhaller har dobbel romhøyde. Sonen med birom, garderober, teori- og arbeidsrom mv har to plan innenfor bygningsvolumet. Bygningsmessige arbeider Omfatter bærekonstruksjoner i tre og stål med gitterdragere i stål som primær bæring. Bæring samt avstiving skjer også i utvalgte innervegger i plasstøpt betong i hele høyden. Ikkebærende innervegger utføres i leca, som pusses og males/ flissettes, og i lettvegger av stålstenderverk med platekledning. Innerdører er primært massivdører med laminat. Det er glass i noen dører og i noen vegger. Yttervegger utføres som isolert bindingsverksvegg med utvendig kledning av tre. Bæring av stål og tre, innerkledning delvis leca, delvis trepanel og delvis malte plater. Store kjøre-/transportporter fra verksteder direkte mot det fri. VVS-arbeider Nybygg med nye anlegg innenfor kategoriene sanitær, varme, trykkluft, brannslukning og ventilasjon. Tilrettelegging for annen leverandør av automatiseringsanlegg (SD) og overordnet sentralt driftskontrollanlegg (OSD). Anleggene inneholder en del spesielle tilrettelegginger for verkstedfunksjonene som skal være i skolen. Dette er for eksempel støvdempning (vanntåke) i murerverksted, spon/flisavsug i tømrerverksted med støvsugerfunksjon (skal også betjene de andre verkstedene) og fleksible punktavtrekk i malerverksted. I forbindelse med varmeanlegget på skolen har det samtidig pågått et energiprosjekt 22261, hvor eksisterende varmeanlegg (oljekjel og el.) i fyrhuset har blitt skiftet ut med en ny fjernvarmeveksler. Det er lagt varmekurser fra fyrrom og frem til nybygget. Elektrotekniske arbeider Omfatter kraft- og teletekniske installasjoner i nybygget samt utskiftning av eksisterende transformator og hovedfordeling. Det er også installert heis i nybygget iht. universell utforming. De krafttekniske anleggene er utformet iht. byggets utforming og bruk, da verkstedene vil ha behov for en del større uttak ifm. maskiner og utstyr.

7 Prosjektforutsetninger og prosjektering VVS-tekniske arbeider omfatter Ombyggingen omfatter sanitær-, varme-, trykkluft-, brannslokkings- og ventilasjonsanlegg, samt tilrettelegging for annen leverandør av automatiseringsanlegg og oppkobling til sentralt driftskontrollanlegg. Det er for ombygget areal installert vannbårent anlegg (radiatorer og vent. aggregat) for oppvarming, tilkoblet fjernvarme. Opsjon for tilkobling av fjernvarme til vannbårent varmeanlegg for hele bygg J ble effektuert og dekket av prosjektet Elektrotekniske arbeider omfatter Demontering av eksisterende kraft- og teletekniske installasjoner i ombyggingsarealene. Nye føringsveier og ny underfordeling som forsynes fra eksisterende fordeling i bygget. Nye krafttekniske installasjoner og nye teletekniske installasjoner. Eksisterende brannalarm og innbruddsalarm tilpasses ombyggingen. Kursopplegg for automatiseringsanlegg. Inventar, utstyr m.m. Interiøret er planlagt med vekt på funksjon, fleksibilitet og robuste materialer. De to største grupperommene kan åpnes til ett stort undervisningsrom ved å slå sammen foldeveggen. Rud vgs nytt bygg O Arealoversikt: Program: Prosjekt: Bruttoareal: 1850 m m2 Nettoareal: 1429 m m2 Rud vgs ombygging av J-bygget Arealoversikt: Program: Prosjekt: Bruttoareal: 665 m2 809 m2 Nettoareal: 512 m2 729 m2 Finansiering I økonomiplan ble det avsatt kr. 96,5 mill. til utvidelse av lokaler til bygg- og anleggsteknikk i vestregionen, fordelt på kr. 26,3 mill. i 2010 og kr. 70,2 mill. i Tidligere års avsetninger er kr. 13,5 mill. Følgende kostnadsdeling, skolene imellom, er lagt til grunn, av totalt kr. 110 mill.: -Rud vgs kr. 74,6 mill. (nybygget og ombygging av J-bygget) -Nesbru vgs kr. 35,4 mill. Fylkestinget godkjente i sak nr. 37/09, dato , byggeprogrammet med en kostnadsramme på kr. 74,6 mill. Kostnadene ble dekket i økonomiplanen for Fasader J-bygget. Økonomisk oversikt Godkjent kostnadsramme kr ,- Løst inventar og utstyr, trukket ut/lagt til AVO kr. (-) ,- Økt bevilgning/overføring fra AVO, kop. Brukermedhj. kr ,- Kostnadsramme eks. løst inventar og utstyr kr ,- Prosjektet er pr belastet med kr ,4,- Rest (pluss) kr ,6,- Forventede kostnader som ikke er forfalt/ utbetalt Resthonorar rådgivere kr ,- Resthonorar byggherreombud/byggeleder kr ,- Resthonorar SHA-koordinator kr ,- Uforutsette arbeider (garantitid) kr ,- Lydtiltak i J-bygget kr ,- Utsmykking, avsatt kr ,- Utvendige arbeider, avsatt vår-13 kr ,- Fast inventar og utstyr (supplering, tilpasning) kr ,- Sum forventede kostnader: kr ,- Sum belastede og forventede kostnader: kr , ,0 = kr ,4,- Forventet resultat (pluss): , ,4 = kr ,6,-

8 J-bygget: Hudpleie, bilmekanikk og rørleggerverksted.

9 Rørleggerverkstedet i J-bygget.

10 Tegninger: LMR arkitektur as 1 Malerverksted 2 Tømrerverksted 3 Murerverksted 4 Grupperom 5 Verktøy 6 Lærergarderobe 7 Garderobe 8 Sliperom Kontor 10 Lager 11 Åpent ned Mesanin (malerverksted) 13 Teknisk rom 9 14 Teorirom 15 Møterom 9 16 Lærerrom 17 Kopi Materiallager Nybygg (O-bygget) Plan 1. etasje O-bygget N Rud videregående skole J-bygget Hauger skolevei Situasjonsplan Plan 2. etasje O-bygget

11 Arkitektfaglig beskrivelse (O-bygget) Rud videregående skole ligger i et område preget av flere skoleanlegg, næringsarealer og en større kommunal idrettspark. Skoletomta er omgitt av Hauger skolevei i nordvest, Baker Østbys vei i sørvest, Bærumsveien i sørøst og en fotballbane, et naturlig bekkedrag og Rosenvilde videregående skole i øst. Nybygget er innpasset på den sørvestlige delen av skoletomta, etter at provisorier og tidligere tjenesteboliger ble revet for å frigjøre plass. Bygningen føyer seg til skolens nøkterne arkitektur, kjennetegnet av enkle bygningsvolumer med rektangulære grunnflater og flate tak. Nybyggets fasader er kledd med impregnert trepanel som etter hvert vil gråne og bidra til at bygningen oppleves som en naturlig utvidelse av skolens bygningsmiljø. Nybygget er oppført i to etasjer og uten kjeller, med en grunnflate på 1200m2 og et bruttoareal på 1900m2. Et inntrukket inngangsparti mot undervisningsbygget i nordvest leder inn til et kommunikasjonsareal i hele bygningens lengde. Herfra nås skiftegarderobene for elever og lærere, et grupperom samt de tre verkstedene for opplæring i henholdsvis murer- tømrer og malerfaget. Garderobene har i tillegg direkte forbindelse til verkstedene. Verkstedene har dobbel etasjehøyde, mens grupperom, kontorer, lagre og mindre arbeidsrom er plassert under overliggende tekniske rom eller i forbindelse med garderobene. Trapperom i begge ender av kommunikasjonsarealet samt en heis fører opp til 2. etasje, som består av teorirom, grupperom, lærerrom, møterom og tekniske rom. Malerverkstedet har øvingsrom på mesanin på nivå med 2. etasje. En langsgående korridor forbinder arealene i etasjen og gir rom for uformelle møteplasser. Glassfelt i korridorveggen gir sikt ned i verkstedene. I verkstedene gir en overlysrytter langs korridorveggen dagslysinnfall. Det er kjørbar atkomst for materialleveranser gjennom skoletomta til et manøvreringsareal med materiallager langs bygningens fasade mot sørøst. Verkstedene har kjøreporter mot det opparbeidete arealet, som også benyttes til utendørs opplæring. Utvendige kommunikasjonsarealer på skoletomta er sammenføyd med gang- og sykkelveinettet i området.

12

13 SMEBY/MERKUR TRYKK

Prosjektnummer 34592. Skedsmo videregående skole Ny idrettshall

Prosjektnummer 34592. Skedsmo videregående skole Ny idrettshall Prosjektnummer 34592 Skedsmo videregående skole Ny idrettshall Skedsmo videregående skole Skedsmo videregående skole er i dag en av de største i Akershus. Siden oppstarten i 1969 har Skedsmo videregående

Detaljer

Bleiker videregående skole Nybygg for tilrettelagt opplæring. Prosjektnummer: 28174

Bleiker videregående skole Nybygg for tilrettelagt opplæring. Prosjektnummer: 28174 Bleiker videregående skole Nybygg for tilrettelagt opplæring Prosjektnummer: 817 Bleiker videregående skole anno 013 Bleiker videregående skole ble opprettet i 1969, da med navnet Asker yrkesskole. Det

Detaljer

Prosjektnummer Nesbru videregående skole Nybygg

Prosjektnummer Nesbru videregående skole Nybygg Prosjektnummer 27243 Nesbru videregående skole Nybygg Nesbru videregående skole i 2013 Nesbru videregående skole sto klar til bruk i 1980, og siden den gang har mange ungdommer gått ut sertifisert for

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Saknr. 15/10473-5 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

13192 SKI VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM OG KANTINE

13192 SKI VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM OG KANTINE 13192 SKI VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM OG KANTINE PREKVALIFISERING TIL BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSTJENESTER TILBUDSINNBYDELSE Dato:9.8.2013 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Nytt Munchmuseum Dialogkonferanse 31.08.2015 Program 1. Historie 2. Orientering om prosjektet 3. Prioritering av resultatmål 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering

Detaljer

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG

Prosjektark SKOLER FOR FRAMTIDA. Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG SKOLER FOR FRAMTIDA Ferdigstilte prosjekter NTFK 2006 2012 GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG GRONG VIDEREGÅENDE SKOLE, GRONG Renovering kantine og klasserom i underetasje Totalt areal: 350 m 2 Prosjektkostnad:

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 201126035-18. Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 201126035-18 Emnekode: ESARK-4430 Saksbeh: IVAL Til: Byrådsavdeling for helse og omsorg Kopi til: Fra: Etat for utbygging

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Faser i byggeprosjekt

Faser i byggeprosjekt Faser i byggeprosjekt Ethvert skolebygg rommer en pedagogisk teori Programmering: funksjons- og arealprogram+ byggeprogram, tomt, regulering. Avdeling/område Bygg- og anleggsteknikk Service og samferdsel

Detaljer

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.

Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11. Nye St. Svithun videregående skole KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON ENTREPRISE 101 RIVING FRIST FOR INNLEVERING: 30.11.2015 KL 12:00 1 Tilbudsdokument 15.09.2015 KB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30

Fellesarealer; foajé, kantine og bibliotek 2188,5 Foajé/innvendig gate/torg 534 C3.1 Vestibyle 30 Arealprogram Romsdal videregående skole 2012 Nummer Funksjon Areal Delsum Administrasjon, kontor og lærerarbeidsplasser 1418 C1.1 Ekspedisjon 15 C1.2 Kontor rektor 15 C1.3 Kontorer assisterende rektor

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2

KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Arkivsak-dok. 42-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15. april 2015 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR VITENFABRIKKEN, BYGGETRINN 2 Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: Kontraktsnummer:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: Kontraktsnummer: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Prosjektnavn: Akershus bygg 27 i Myntgata 1 Prosjektnummer: 2435181 Kontraktsnummer: 430373 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO Sandvika Pb. 626, NO Sandvika Tel: Fax:

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO Sandvika Pb. 626, NO Sandvika Tel: Fax: Til: Fra: Hordaland fylkeskommune Norconsult Dato/Rev: 2015-10 - 23 Overordnet arealvurdering ved Årstad videregående skole I dette notatet g is en overordnet vurdering av hvorvidt eksisterende arealer

Detaljer

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0

26,0 MNOK 0 0 5,0 21 0 Arkivsak-dok. 81-14 Saksbehandler: Jarle Angelsen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 BYGGEPROGRAM FOR UTVIDELSE AV SANDVED SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget Møteinnkalling Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 19.12.2016 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Vuku oppvekstsenter Byggetrinn 3 Forprosjekt 02.04.2008 LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1 Administrasjon Bibliotek Formidlingsrom Naturfag Skolekjøkken Foajè Garderober

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER

ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Konkurransegrunnlag Del II Bilag A1 ORIENTERING OM PROSJEKTET, OVERORDNEDE RAMMER Totalentreprise Innhold 1 Orientering om prosjektet... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet 3 1.2 Planlagt utbygging 4 1.3 Byggherres

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Verdal Videregående Skole

Bygg- og anleggsteknikk. Verdal Videregående Skole Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk Byggteknikk Anleggsteknikk Klima-, energi- og miljøteknikk Tømrerfaget Murerfaget Betongfaget Stillasbyggerfaget Fjell- og bergverksfaget

Detaljer

1004 ARNA VGS. Tegningsliste

1004 ARNA VGS. Tegningsliste 0 RN VGS. Tegningsliste Revidert Tegningsnr. Tegningsformat Revisjonsnr. Siste rev. dato Utgivelsesdato Tittel Målestokk Prosjektleder PGL Origo rkitektgruppe S, Nikolaikirkealmenningen b, 00 ERGEN RK

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever.

I økonomiplan 2015-2018, ble det avsatt midler til ny skole i Skaarlia. Det skal gi rom for 392 elever. Arkivsak-dok. 21-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 BYGGEPROGRAM FOR NY B14 SKOLE I SKAARLIA Bakgrunn for saken: I økonomiplan 2015-2018, ble

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler

Rekkehus - Beskrivelser modellbygg. takstoler Bygg Bygningsform Normal TEK10 Bygningsform Normal Passivhus Brutto areal 800 m 2 800 m 2 Antall etasjer 2 2 Energikrav TEK10 NS 3700 - Passivhus Lufttetthet Bæresystemer Rekkehus - Beskrivelser modellbygg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ]

Stilla STILLA. [ st ɪ l.la ] Stilla [ st ɪ l.la ] Stilla er et åpent og landskapsinteraktivt vitensenter. Gjennom fleksible rom for mange typer aktiviter, et ambisiøst energikonsept basert på lokale ressurser og en arkitektur som

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 56/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 30.09.2013 SAK 56/13: ÅSKOLLEN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Avslutning av byggesaker 2014

Avslutning av byggesaker 2014 Saknr. 15/9567-1 Saksbehandler: Per Kr. Ljødal Avslutning av byggesaker 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget godkjenner

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017

Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 revidert 23.10.2015 Oslo Voksenopplæring Sinsen Kurskatalog for videregående opplæring 2016 2017 Kurskatalogen gjelder for kurs på videregående som starter i august 2016 og i januar 2017 på Oslo VO Sinsen.

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra UTYGGER: 1 tomannsbolig på (104 m 2 + 116m 2 ) 4 boliger liggende på rekke i to plan (108 m 2 ) Carport til hvert boforhold. Utsikt mot Fillfjorden sørvendt

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 av Ingunn Øglænd Nordvold Bakgrunn Vyer Resultat 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 BEHOV FOR ELEVPLASSER I AKERSHUS 21000 20656 20521 20000 19825 20390 20314 19000 18793 18000 17765 17000 16000 15000

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole

Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgate 9 3126 Tønsberg 33 34 40 00 www.vfk.no Pressemelding 7. juli 2016 Veidekke Entreprenør AS vant anbudskonkurransen om bygging av ny Horten videregående skole Vestfold

Detaljer

Einar Brekstad AS 13.09.2013 REFERANSEPROSJEKTER

Einar Brekstad AS 13.09.2013 REFERANSEPROSJEKTER 1 REFERANSEPROSJEKTER 22. Prosjekt: Ny sykeheimsavdeling med 15 pasientrom. Byggherre: Ørland kommune Kontraktssum: 20 mil Utføres: Oppstart sept. 2012-ferdigstilles november 2013 Peskrivelse av Prosjektet:

Detaljer

Vanvikanhallen. Våre erfaringer og status i dag. www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no. Håvard Fjeldvær prosjektleder.

Vanvikanhallen. Våre erfaringer og status i dag. www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no. Håvard Fjeldvær prosjektleder. Våre erfaringer og status i dag Håvard Fjeldvær prosjektleder www.vanvikanhallen.no / www.vanvikil.no Utførelse og størrelse Totalentreprise: Petter Bakøy AS, Rissa Hovedmål: Lengde 100 meter, Bredde

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Bakgrunn 1. I sak T-12/13 Haram vgs Utviklingsplan den vedtok fylkestinget følgjande:

Bakgrunn 1. I sak T-12/13 Haram vgs Utviklingsplan den vedtok fylkestinget følgjande: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.10.2013 62606/2013 Nirmalaraj Selvakumarasamy Saksnr Utval Møtedato Plannemnd for byggjeprosjekt 08.11.2013 Utdanningsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING

AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING VELKOMMEN TIL AGENDA OM KUBEN LEDERGRUPPEN VISJON og MÅL TILBUD STANDARDER og OPPFØLGING Åpnet august 2013 42000 m2 beliggende på Økern i Oslo + BiKuben Nær 2000 elever og studenter, 350 ansatte, 1500

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0

UTVIKLINGSPLAN EIKESUNDREGIONEN HERØY VGS Eksisterande Plan 0 Kjøkkenlager Kjøkken Kantine D1 A: 1,7 D1 A:, D1 A: 104,7 Kjøkkenlager D1 A: 1,0 A:,8 A: 3,4 A: 8,9 A: 46,6 A: 7, Renhold A: 1,0 A: 7,6 Grupperom A: 5,0 F.A aud A: 4,7 Heismaskin Tele/data A: 1,0 A: 5,

Detaljer

Villa Riise. Jar, Bærum. Tekst: Nicolai F. Riise. Foto: Jiri Havran. Kringsjåveien 4 E, 1358 Jar Karianne og Nicolai Finngaard Riise.

Villa Riise. Jar, Bærum. Tekst: Nicolai F. Riise. Foto: Jiri Havran. Kringsjåveien 4 E, 1358 Jar Karianne og Nicolai Finngaard Riise. Villa Riise Jar, Bærum Arkitekt: MAD AS Adresse Byggherre Arkitekt RIB Entrepriseform Murmester: Natursteinsarb.: Leverandør tegl: Kringsjåveien 4 E, 1358 Jar Karianne og Nicolai Finngaard Riise MAD AS

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg KLÆBUVEIEN 209 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/28709 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret godkjenner prosjektkostnadene for nybygging av

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

FERDIGSTILLELSE OG DRIFT VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE. Bernt Krogh - Prosjektleder

FERDIGSTILLELSE OG DRIFT VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE. Bernt Krogh - Prosjektleder FERDIGSTILLELSE OG DRIFT VÅLANDSHAUGEN BARNEHAGE Bernt Krogh - Prosjektleder Åpnet 4 januar Energi og Miljø Igangsetting og samkjøring av tekniske systemer ble en utfordring for leverandørene. Feilkoblinger

Detaljer

Saksfremlegg REHABILITERING GRATANGSBOTN SKOLE - ANBUD VALG AV KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK - VALG AV ENTREPRENØRER

Saksfremlegg REHABILITERING GRATANGSBOTN SKOLE - ANBUD VALG AV KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK - VALG AV ENTREPRENØRER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/912 REHABILITERING GRATANGSBOTN SKOLE - ANBUD VALG AV KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK - VALG AV ENTREPRENØRER Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y

Kravspesifikasjon. Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Kravspesifikasjon Halden Fengsel Uteplass ved bygg Y Innholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Rammetillatelse/ ferdigattest... 2 1.3. Prosjektering... 2 1.4. Fremdrift...

Detaljer

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei,

Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune. Eiendomssjef Arne Schei, Anbudskrav og anbudsprosesser i Hedmark fylkeskommune Eiendomssjef Arne Schei, 18.02.2014 Organisering av investeringsprosjekter Alle investeringsprosjekter organisere i hht: Prosjekthåndbok For Hedmark

Detaljer