Prosjektnummer Rud videregående skole Nybygg og ombygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektnummer 22258. Rud videregående skole Nybygg og ombygging"

Transkript

1 Prosjektnummer Rud videregående skole Nybygg og ombygging

2 Om skolen Rud videregående skole har for tiden 878 elever inkl. voksenopplæring, og det er 161 pedagogisk ansatte ved skolen. Høsten 2012 feiret skolen 75- års jubileum da forløperen Bærum yrkesskole ble 35 år, og Rud videregående skole ble 40 år. Rud er en kombinert videregående skole med seks utdanningsprogram: Elektrofag, design og håndverk, musikk, dans og drama, helse og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, byggog anleggsteknikk, overflateteknikk og klima-, energi- og miljøteknikk Generell studiekompetanse: Musikk, dans og drama er skolens største utdanningsprogram. Her har vi ni klasser og inntaket skjer både med grunnlag i karakterer og etter audition. Elevene får musikk-, dans- eller dramafaglig fordypning samtidig som de får studiekompetanse. Skolen har i tillegg tre studieforberedende løp innen helse og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og elektrofag. Her får elevene programfag fra yrkesfagene samtidig som de i løpet av tre år får generell studiekompetanse. Elevene på elektrofag og TIP får i tillegg en spesiell kompetanse med fordypning i matematikk og fysikk. Skolen tilbyr også påbygging til generell studiekompetanse for elever med to år fra yrkesfag. Yrkesfaglige utdanningsprogram og andre tilbud: Foruten ordinære løp på vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, har skolen tilbud innen arbeidstrening (tidligere APO) for elever som trenger særskilt tilrettelegging. Vi er godkjent av NOKUT fagskoletilbud innen el-energi, verkstedledelse og rehabilitering. Skolen har også voksenopplæringstilbud innen helsefag og hudpleie. Sist, men ikke minst, har vi siden 1977 hatt ansvaret for undervisningstilbudet ved Ila sikrings- og forvaringsanstalt. Høsten 2012 åpnet vi et nytt bygg for bygg- og anleggsteknikk og overflateteknikk. Det er mange kulturer samlet på skolen, det gir et mangfold med mange ulike typer aktiviteter. Her er både elever, studenter og voksne under opplæring. Skolen er ressursskole for minoritetsspråklige elever i vestregionen, og vi har en stor tilrettelagt avdeling for elever med spesielle behov. Skolens visjon er læring for livet. Det er viktig for oss at alle blir sett og hørt og at flest mulig når sine faglige mål. Skolen har i mange år vært engasjert i internasjonale prosjekter. Rud og St.Paul s School of Nursing inngikk vennskaps- og skoleavtale i Siden 2007 har Rud videregående skole og lærlingesentret i Korbach, Tyskland utvekslet elever og lærlinger. Gjennom mange år har skolen engasjert seg i forskjellige prosjekter i Valmiera, Latvia. Rud videregående skole er medlem i FN-sambandet (FN-skole), og har medlemskap i stiftelsen Vennskap nord/sør. Det har vært god søkning til skolen de siste årene, og det er stor optimisme knyttet til skolens fremtid.

3 Fasader O-bygget. Prosjektforutsetninger og prosjektering Fylkestinget vedtok i juni 2009, at Vg1 bygg- og anleggsteknikk (Vg1 BA) skal deles likt mellom Nesbru vgs og Rud vgs. På Vg2-nivå skal det tilbys byggtekniske fag ved Rud vgs, mens byggfagene skal tilbys ved Nesbru vgs. Til grunn for vedtaket lå et enstemmig vedtak i LUAB (lederutvalget for Asker og Bærum), som ga innstilling til den politiske arbeidsgruppen. Det ble avsatt kr. 110 mill. til formålet. Prosjektet «nybygg for bygg & anleggsteknikk» omfatter bygging av et nytt bygg O og ombygging av J-bygget, lokalisert til Hauger skolevei 8-10, 1309 Rud, Bærum kommune. Nybygget har et bruttoareal på 1885 m2, med en plassering på skoletomtens sydøstre del. Noen mindre eldre bygg (boliger, midlertidige paviljonger) måtte rives for å gi plass til nybygget. Nybygget gir plass for verksteder for opplæring i Vg1 BA og Vg2. Overflateteknikk, samt nødvendige støtterom, garderober, teorirom/grupperom og lærerarbeidsrom. Det er opparbeidet adkomstvei og utendørs undervisningsarealer. Det kunne vært ønskelig å lokalisere all opplæring i BA-fagene i det nye bygget, men dette ville medført totalkostnader høyere enn bevilget ramme. Av den grunn ble det da valgt å bygge om J-bygget. Ombyggingsarealene i J-bygget omfatter to verksteder med felles lager og verkstedskontor, ett teorirom samt garderober og toaletter for elever og lærere. I verkstedene skjer opplæring i faget Klima Energi Miljø (KEM) som bl.a. omfatter rørlegger, blikkenslager og taktekker. Dagens verksted for Overflateteknikk ble ombygget til verksted for KEM, som dermed får arealene utvidet i bygg J. KEM-verksteder, hudpleiesalong og malerverkstedet ble fraflyttet i byggeperioden. Øvrig virksomhet i J-bygget ble opprettholdt mens ombygging pågikk. J-byggets totale bruttoareal er ca m2 BTA, med en grunnflate på ca m2 BTA. Arealet som omfattes av ombygging er på 809 m2 BTA, inkl et nytt ventilasjonsrom og tekniske arealer på 107 m2 på plan 2. Virksomhetsprogram Virksomhetsprogram er utarbeidet av: Akershus fylkeskommune - Avdeling for videregående opplæring (AVO). Engasjerte arkitekt/rådgivere for programmeringen: Myklebust Øvrebø arkitekter. Sekretariat for arbeidet med virksomhetsprogrammet har vært: Akershus fylkeskommune - AFK eiendom FKF. Virksomhetsprogrammet er innarbeidet i byggeprogrammet. Byggeprogram Byggeprogram er utarbeidet i samarbeid med AVO v/anna Sylvia Meisingset. Engasjerte arkitekt/rådgivere for programmeringen: Myklebust Øvrebø arkitekter as v/anne Myklebust. Kontrahering av programmerere er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kontrahering av programmeringsarkitekt er gjennomført som en direkteanskaffelse innenfor gjeldende rammeavtale. Sekretariat for arbeidet med byggeprogrammet har vært: AFK eiendom FKF. Fylkestinget godkjente byggeprogrammet i sak nr. 37/09, dato Skisse-/forprosjekt Som medlemmer av prosjektgruppen, februar 2009, ble oppnevnt: Prosjektleder: AFK eiendom FKF v/ole Grønningsæter Brukeransvarlig: Avdeling for videregående opplæring v/anna Sylvia Meisingset Øvrige i prosjektgruppen ble opprettet i et oppstartsmøte (skisse-/forprosjektet) den : PGL: Myklebust og Øvrebø as v/anne Myklebust ARK: Myklebust og Øvrebø as v/anne Myklebust RIE: Siv. Ing. Sv. Bolkesjø AS v/jan Frode Kjos RIB: A.L. Høyer AS v/gunnar Bakken RIV: Multiconsult as v/gunnar Eriksen Automasjon: ProTeknologi v/torbjørn Lunde Sekretariat har vært: AFK eiendom FKF v/ole Grønningsæter Kontrahering av prosjekterende er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser og gjennomført som direkteanskaffelser innenfor gjeldende rammeavtaler. Kontrahering av SHA-koordinator i skisse-/forprosjektfasen er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. SHA-koordinator i skisse-/forprosjektfasen har vært: Myklebust og Øvrebø arkitekter as v/anne Myklebust Adm. direktør for AFK eiendom FKF godkjente skisseforprosjektet for nybygget den og forprosjektet for ombygging av J-bygget den Forhåndskonferanse med Bærum kommune ble gjennomført den Søknad om rammetillatelse for nybygget ble oversendt Bærum kommune den , og for ombygging av J-bygget den Kommunen godkjente rammesøknaden for nybygget, dato , og for ombygging av J-bygget den Konkurransegrunnlag, tilbudsinnhenting, kontrahering Ferdig konkurransegrunnlag (TE1) for nybygget forelå i DOFFIN/TED-databasen, for ombygging av J-bygget den Entrepriseform (TE1) for nybygget: Åpen anbudskonkurranse, totalentreprise, med laveste pris som tildelingskriterium. Entrepriseform for ombygging av J-bygget: Minikonkurranse mellom firma med rammeavtale, generalentreprise, med laveste pris som tildelingskriterium.

4 Prosjektforutsetninger og prosjektering Kontrahering av entreprenører er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Tilbud på nybygget ble innhentet og den for ombygging av J-bygget. Følgende entreprenør, både for nybygget og ombyggingen, ble valgt: J.I. Bygg AS. Kontrahering av Johnson Controls (TE2), automasjonsarbeider, ble gjennomført som en direkteanskaffelse innenfor gjeldende rammeavtale. Adm. direktør for AFK eiendom FKF godkjente anskaffelsesprosedyre og valg av entreprenør, dato for nybygget, og den for ombygging av J-bygget. Gjennomføring av byggearbeidene Kontrahering av SHA-koordinator i utførelsesfasen og byggherreombud er gjennomført i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For valg av byggherreombud ble det for nybygget gjennomført en minikonkurranse innenfor gjeldende rammeavtale, hvor laveste pris ble lagt til grunn som tildelingskriterium. For ombygging av J-bygget innenfor gjeldende rammeavtale, med direktebestilling etter fordeling. Adm. direktør for AFK eiendom FKF godkjente valg av anskaffelsesprosedyre og SHA-koordinator i utførelsesfasen, dato for nybygget og for ombygging av J-bygget. SHA-koordinator i utførelsesfasen, for nybygget og ombygging av J-bygget, har vært: J.I. Bygg AS v/fredrik Olsen. Byggherreombud for nybygget har vært: Stema rådgivning AS v/ Sverre Melby. Byggeleder for ombygging av J-bygget har vært: Erstad & Lekven Oslo AS v/maria Bjørn Olsen og Tommy Kamp. Igangsettelsestillatelse for nybygget ble gitt og den for ombygging av J-bygget. Byggearbeidene for nybygget ble påbegynt og den for ombygging av J-bygget. Ferdigattest for nybygget forelå den , og den for ombygging av J-bygget. Kontraktsarbeider, byggearbeidene, TE1, for nybygget ble overtatt, dato: Kontraktsarbeider, automasjon, TE2, for nybygget, ble overtatt, dato: Kontraktsarbeider, byggearbeidene, for ombygging av J-bygget ble overtatt, dato: Kontraktsarbeider, automasjon, for ombygging av J-bygget, ble overtatt, dato: Murerverkstedet i O-bygget.

5 Tømrerverkstedet i O-bygget.

6 Prosjektforutsetninger og prosjektering De teletekniske anleggene er integrert i skolens øvrige teletekniske anlegg. Dette gjelder tele- og datanett, brannalarm samt innbruddsalarm- og adgangskontrollanlegg. Nybygget har porttelefon med toveis kommunikasjon og fjernåpning opp mot eksisterende bygningsmasse. Utomhusarbeider Rensk, opprydning og gjenfylling av grunnen etter rivearbeider. Etablering av arealer for kjøre- og gangtrafikk: asfaltdekke med nødvendig bærelag for kjørearealer, og en kombinasjon av heller og asfalt for gang- og sykkeltrafikk, tilrettelagt for god infiltrasjon i grunnen. Tilsåing av gressarealer, nødvendige terrengtilpasninger mot omkringliggende arealer. Beplantning som skal fungere som skjerming. Fastmonterte sykkelstativer og benker. Inventar, utstyr m.m. Interiøret er planlagt med vekt på funksjon, fleksibilitet og robuste materialer. De to største grupperommene kan åpnes til ett stort undervisningsrom ved å slå sammen foldeveggen. Ombygget areal i J-bygget Bygningsmessige arbeider omfatter: Rivningsarbeider/ miljøsanering: eksisterende innervegger, hemser mv og øvrig innredning i malerverkstedet, del av fasaden i begge verksteder samt saging/hulltaking for nye dører i eksisterende betong- og lecavegger. Nye dekker i mindre områder, utført som trebjelkelag og som lettbetongelementer med avretting. Stål bærekonstruksjoner for bæring av nytt dekke og for avstiving av høye innervegger. Nye partier i yttervegger utført som isolert bindingsverksvegg med kledning av plater på begge sider. Nye vinduer og nye kjøreporter. Ikke-bærende innervegger som lettvegger av stålstenderverk med platekledning. Innerdører er pulverlakkerte ståldører og massivdører med laminat, delvis med glass. Himling i klasserom. Overflatebehandling av alle nye vegger: maling og keramiske fliser, eksisterende vegger rengjøres og males. Gulvpuss og epoxymaling av partier i verksteder der det skal slisses for nye rør /sluk. Nytt gulvbelegg (linoleum i klasserom og keramiske fliser i dusj/garderober). Fast innredning i garderober og toaletter. Malerverkstedet i O-bygget. Byggebeskrivelse nytt bygg O Tomteforhold Bygningsmassen og tomt ved Rud videregående skole er Akershus fylkeskommunes eiendom. Tomten er flat og regulert til offentlig formål. På Rud videregående skole er det inngått en langvarig kontrakt med Hauger idrettslag om bruk av idrettsbanen sentralt på skolens tomt, som begrenser utbyggingsmulighetene på tomten. Bygg (gulv, vegger, himlinger, tak m.v.) Nybygget går over to etasjer og har en tilnærmet rektangulær form med flatt tak. De deler av bygningsvolumet som inneholder verkstedhaller har dobbel romhøyde. Sonen med birom, garderober, teori- og arbeidsrom mv har to plan innenfor bygningsvolumet. Bygningsmessige arbeider Omfatter bærekonstruksjoner i tre og stål med gitterdragere i stål som primær bæring. Bæring samt avstiving skjer også i utvalgte innervegger i plasstøpt betong i hele høyden. Ikkebærende innervegger utføres i leca, som pusses og males/ flissettes, og i lettvegger av stålstenderverk med platekledning. Innerdører er primært massivdører med laminat. Det er glass i noen dører og i noen vegger. Yttervegger utføres som isolert bindingsverksvegg med utvendig kledning av tre. Bæring av stål og tre, innerkledning delvis leca, delvis trepanel og delvis malte plater. Store kjøre-/transportporter fra verksteder direkte mot det fri. VVS-arbeider Nybygg med nye anlegg innenfor kategoriene sanitær, varme, trykkluft, brannslukning og ventilasjon. Tilrettelegging for annen leverandør av automatiseringsanlegg (SD) og overordnet sentralt driftskontrollanlegg (OSD). Anleggene inneholder en del spesielle tilrettelegginger for verkstedfunksjonene som skal være i skolen. Dette er for eksempel støvdempning (vanntåke) i murerverksted, spon/flisavsug i tømrerverksted med støvsugerfunksjon (skal også betjene de andre verkstedene) og fleksible punktavtrekk i malerverksted. I forbindelse med varmeanlegget på skolen har det samtidig pågått et energiprosjekt 22261, hvor eksisterende varmeanlegg (oljekjel og el.) i fyrhuset har blitt skiftet ut med en ny fjernvarmeveksler. Det er lagt varmekurser fra fyrrom og frem til nybygget. Elektrotekniske arbeider Omfatter kraft- og teletekniske installasjoner i nybygget samt utskiftning av eksisterende transformator og hovedfordeling. Det er også installert heis i nybygget iht. universell utforming. De krafttekniske anleggene er utformet iht. byggets utforming og bruk, da verkstedene vil ha behov for en del større uttak ifm. maskiner og utstyr.

7 Prosjektforutsetninger og prosjektering VVS-tekniske arbeider omfatter Ombyggingen omfatter sanitær-, varme-, trykkluft-, brannslokkings- og ventilasjonsanlegg, samt tilrettelegging for annen leverandør av automatiseringsanlegg og oppkobling til sentralt driftskontrollanlegg. Det er for ombygget areal installert vannbårent anlegg (radiatorer og vent. aggregat) for oppvarming, tilkoblet fjernvarme. Opsjon for tilkobling av fjernvarme til vannbårent varmeanlegg for hele bygg J ble effektuert og dekket av prosjektet Elektrotekniske arbeider omfatter Demontering av eksisterende kraft- og teletekniske installasjoner i ombyggingsarealene. Nye føringsveier og ny underfordeling som forsynes fra eksisterende fordeling i bygget. Nye krafttekniske installasjoner og nye teletekniske installasjoner. Eksisterende brannalarm og innbruddsalarm tilpasses ombyggingen. Kursopplegg for automatiseringsanlegg. Inventar, utstyr m.m. Interiøret er planlagt med vekt på funksjon, fleksibilitet og robuste materialer. De to største grupperommene kan åpnes til ett stort undervisningsrom ved å slå sammen foldeveggen. Rud vgs nytt bygg O Arealoversikt: Program: Prosjekt: Bruttoareal: 1850 m m2 Nettoareal: 1429 m m2 Rud vgs ombygging av J-bygget Arealoversikt: Program: Prosjekt: Bruttoareal: 665 m2 809 m2 Nettoareal: 512 m2 729 m2 Finansiering I økonomiplan ble det avsatt kr. 96,5 mill. til utvidelse av lokaler til bygg- og anleggsteknikk i vestregionen, fordelt på kr. 26,3 mill. i 2010 og kr. 70,2 mill. i Tidligere års avsetninger er kr. 13,5 mill. Følgende kostnadsdeling, skolene imellom, er lagt til grunn, av totalt kr. 110 mill.: -Rud vgs kr. 74,6 mill. (nybygget og ombygging av J-bygget) -Nesbru vgs kr. 35,4 mill. Fylkestinget godkjente i sak nr. 37/09, dato , byggeprogrammet med en kostnadsramme på kr. 74,6 mill. Kostnadene ble dekket i økonomiplanen for Fasader J-bygget. Økonomisk oversikt Godkjent kostnadsramme kr ,- Løst inventar og utstyr, trukket ut/lagt til AVO kr. (-) ,- Økt bevilgning/overføring fra AVO, kop. Brukermedhj. kr ,- Kostnadsramme eks. løst inventar og utstyr kr ,- Prosjektet er pr belastet med kr ,4,- Rest (pluss) kr ,6,- Forventede kostnader som ikke er forfalt/ utbetalt Resthonorar rådgivere kr ,- Resthonorar byggherreombud/byggeleder kr ,- Resthonorar SHA-koordinator kr ,- Uforutsette arbeider (garantitid) kr ,- Lydtiltak i J-bygget kr ,- Utsmykking, avsatt kr ,- Utvendige arbeider, avsatt vår-13 kr ,- Fast inventar og utstyr (supplering, tilpasning) kr ,- Sum forventede kostnader: kr ,- Sum belastede og forventede kostnader: kr , ,0 = kr ,4,- Forventet resultat (pluss): , ,4 = kr ,6,-

8 J-bygget: Hudpleie, bilmekanikk og rørleggerverksted.

9 Rørleggerverkstedet i J-bygget.

10 Tegninger: LMR arkitektur as 1 Malerverksted 2 Tømrerverksted 3 Murerverksted 4 Grupperom 5 Verktøy 6 Lærergarderobe 7 Garderobe 8 Sliperom Kontor 10 Lager 11 Åpent ned Mesanin (malerverksted) 13 Teknisk rom 9 14 Teorirom 15 Møterom 9 16 Lærerrom 17 Kopi Materiallager Nybygg (O-bygget) Plan 1. etasje O-bygget N Rud videregående skole J-bygget Hauger skolevei Situasjonsplan Plan 2. etasje O-bygget

11 Arkitektfaglig beskrivelse (O-bygget) Rud videregående skole ligger i et område preget av flere skoleanlegg, næringsarealer og en større kommunal idrettspark. Skoletomta er omgitt av Hauger skolevei i nordvest, Baker Østbys vei i sørvest, Bærumsveien i sørøst og en fotballbane, et naturlig bekkedrag og Rosenvilde videregående skole i øst. Nybygget er innpasset på den sørvestlige delen av skoletomta, etter at provisorier og tidligere tjenesteboliger ble revet for å frigjøre plass. Bygningen føyer seg til skolens nøkterne arkitektur, kjennetegnet av enkle bygningsvolumer med rektangulære grunnflater og flate tak. Nybyggets fasader er kledd med impregnert trepanel som etter hvert vil gråne og bidra til at bygningen oppleves som en naturlig utvidelse av skolens bygningsmiljø. Nybygget er oppført i to etasjer og uten kjeller, med en grunnflate på 1200m2 og et bruttoareal på 1900m2. Et inntrukket inngangsparti mot undervisningsbygget i nordvest leder inn til et kommunikasjonsareal i hele bygningens lengde. Herfra nås skiftegarderobene for elever og lærere, et grupperom samt de tre verkstedene for opplæring i henholdsvis murer- tømrer og malerfaget. Garderobene har i tillegg direkte forbindelse til verkstedene. Verkstedene har dobbel etasjehøyde, mens grupperom, kontorer, lagre og mindre arbeidsrom er plassert under overliggende tekniske rom eller i forbindelse med garderobene. Trapperom i begge ender av kommunikasjonsarealet samt en heis fører opp til 2. etasje, som består av teorirom, grupperom, lærerrom, møterom og tekniske rom. Malerverkstedet har øvingsrom på mesanin på nivå med 2. etasje. En langsgående korridor forbinder arealene i etasjen og gir rom for uformelle møteplasser. Glassfelt i korridorveggen gir sikt ned i verkstedene. I verkstedene gir en overlysrytter langs korridorveggen dagslysinnfall. Det er kjørbar atkomst for materialleveranser gjennom skoletomta til et manøvreringsareal med materiallager langs bygningens fasade mot sørøst. Verkstedene har kjøreporter mot det opparbeidete arealet, som også benyttes til utendørs opplæring. Utvendige kommunikasjonsarealer på skoletomta er sammenføyd med gang- og sykkelveinettet i området.

12

13 SMEBY/MERKUR TRYKK

Dønski videregående skole Nytt auditorium og tannklinikk. Prosjektnummer Dønski vgs auditorium: 26509, og Dønski tannklinikk: 81820

Dønski videregående skole Nytt auditorium og tannklinikk. Prosjektnummer Dønski vgs auditorium: 26509, og Dønski tannklinikk: 81820 Dønski videregående skole Nytt auditorium og tannklinikk Prosjektnummer Dønski vgs auditorium: 26509, og Dønski tannklinikk: 81820 Dønski videregående skole anno 2013 Dønski videregående skole hadde sin

Detaljer

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo

Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Georg Morgenstiernes hus Universitetet i Oslo Moltke Moes vei 30, Oslo Rehabilitering og tilbygg Nr 695/2011 Ferdigmelding nr. 695/2011 Prosjektnr. 10120 INNHOLD Statsbygg................................

Detaljer

Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark

Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark Avdeling for skog- og utmarksfag Høgskolen i Hedmark Evenstad Nybygg Ferdigmelding nr. 668/2007 Prosjektnr. 11050 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg

VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12. Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg VEDLEGG TIL MØTE I FORMANNSKAPET I GRAN KOMMUNE 29.11.12 Sak 47/12 Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg Brandbu ungdomsskole utredning Oppdragsgiver: Gran kommune eiendom Oppdrag: Brandbu ungdomsskole

Detaljer

PROSJEKTORIENTERING 3

PROSJEKTORIENTERING 3 PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. Tomt og bygningsmasse 3 2.1 Generelt 3 2.2 Tomtedisponering og formspråk 3 2.3 Energi 3 3. Reguleringsmessige forhold 4 3.1 Reguleringsendringer

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-11-08 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Orkdal vidaregåande skole

Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune - skolebruksplan 3 Utviklingsplan Orkdal vidaregåande skole hsø arkitektkontor as 10.09.2008 (foreløpig rapport) Beskrivelse 1. GENERELT Denne rapporten er en delrapport i skolebruksplan

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE

KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE Arkivsak-dok. : 108-15 Saksbehandler: Gro Fløysvik Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 8. juni 2015 KOSTNADSOVERSLAG 1 OMBYGGING AV LANGGATA 74 TIL BARNEHAGE 1. SAKEN GJELDER Sandnes bystyre

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen

Ibestad 1-10 skole inkl SFO Alternativ 1 Ungdomsskolen Ibestad 1-10 skole Alternativ 1 28.02.2014 Innholdsfortegnelse: 0 Sammendrag side 2 1 Generell orientering / organisasjon side 4 2 Tomt, regulering og konseptbeskrivelse side 6 3 Teknisk beskrivelse side

Detaljer

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging

Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 10004. 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien 11, Oslo Tilbygg og ombygging Ferdigmelding nr. 670/2007 Prosjektnr. 0004 2. Hus Norges musikkhøgskole Slemdalsveien, Oslo Tilbygg og ombygging Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il

FAUSKE KOMMUNE. VESTMYRA SKOLESENTER BYGGETRINN Il FAUSKE KMMUNE VESTMYRA SKLESENTER BYGGETRINN Il 1 SKISSEPRSJEKT September 2007 FAUSKE KMMUNE Side 2 av 21 Innholdsfortegnelse. 1 Forord....................................4 2 Sammendrag...........................4

Detaljer

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold

Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Byggetrinn 4 høgskolen i vestfold Raveien 197, Borre Nybygg og ombygging Nr 688/2010 Ferdigmelding nr. 688/2010 Prosjektnr. 98032 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk... 4 Byggesakens gang... 8 Bygningsmessig

Detaljer

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker)

Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) SAKSLISTE Yrkesopplæringsnemndas møte 5. desember 2011 2. gangs utsending (til medlemmer og de med møte/talerett som ikke får tilsendt fylkestingssaker) Det vises til innkalling datert 21. november 2011

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT

Forprosjekt Midsund barnehage Åndalsnes mai 2010 MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT MIDSUND BARNEHAGE FORPROSJEKT 1 arkitektur planlegging Storgt 2, 6300 Åndalsnes 71 22 14 00 post@streken.no www.streken.no Org.nr. 980 663 248 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 INNLEDNING. SAMMENDRAG 00 BAKGRUNN

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

Strand Gjøviks nye storstue

Strand Gjøviks nye storstue NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 2 2011 56. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Strand Gjøviks

Detaljer

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE STAVANGER EIENDOM ST. JOHANNES BARNEHAGE SLUTTRAPPORT NOVEMBER 2013

STAVANGER KOMMUNE STAVANGER EIENDOM ST. JOHANNES BARNEHAGE SLUTTRAPPORT NOVEMBER 2013 STAVANGER KOMMUNE STAVANGER EIENDOM ST. JOHANNES BARNEHAGE SLUTTRAPPORT NOVEMBER 2013 Nedre Banegate 19, 4014 Stavanger t 51 50 51 00 f 51 50 51 10 www.bar-a.no Org. Nr. 988 740 128 MVA PROSJEKTORGANISASJON:

Detaljer

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand Sigurd Køhns hus universitetet i agder Gimlemoen, Kristiansand Nybygg Nr 693/2011 Ferdigmelding nr. 693/2011 Prosjektnr. 10929 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen

Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Børsa skole Vedlegg 1 Økonomisk oversikt over endringer i forprosjektfasen Pkt. nr. Beskrivelse av endring/omarbeiding Kostnadskonsekvens Bygg 1 Endrede planløsninger bygningsteknisk 60 372 2 Endrede planløsninger

Detaljer