Budsjett betalingssatser Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 - betalingssatser Innhold"

Transkript

1 Budsjett betalingssatser Innhold Budsjett betalingssatser Enhet for oppvekst Enhet for helse og omsorg Enhet for kultur og velferd Kongsberg kirkelige fellesråd Tekniske tjenester Kommunale veier, priser oppgitt ekskl. mva VAR: Vann - avløp - renovasjon Brann- og feietjenester Plan, bygg, oppmålingsforetning, matrikulering og eierseksjonering Kap. A: Generelle bestemmelser Kap. B: Tjenester som skal betales etter medgått tid Kap. C Gebyrer/betaling for arbeid etter plan- og bygningsloven Kap. D: Gebyrer for arbeider etter Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), 16 i forskriften om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) E 1 Søknad om seksjonering Kap. F: Gebyrer for arbeid etter jordlov, konsesjonslov og viltlov. Sentrale forskrifter 17

2 1 Enhet for oppvekst Betalingsordning Sats i 2015 SFO, 5-dagers plass per mnd SFO, 4-dagers plass per mnd SFO, 3-dagers plass per mnd Barnehage, heltidsplass per mnd Barnehage, deltidsplass per mnd Forholdsmessig Deltidsplass, påslag per mnd 231 Kost i barnehage, (kostnadsdekning) per mnd 255 Kost i barnehage, deltidsplass per mnd Forholdsmessig 2 Enhet for helse og omsorg Betalingsordning Sats i 2015 Oppholdsbetaling i institusjon (langtidsopphold) Statlig forskrift Korttidsopphold i institusjon (dag og natt) 147,00 Dagopphold i dagsenter 77,00 Egenbetaling hjemmehjelp betaling per time Inntekt under 2G Ingen betaling Inntekt 2-3G 180,00 Inntekt 3-4G 230,00 Inntekt 4-5G 255,00 Inntekt over 5G 285,00 Varm mat hjemmeboende som har 71,00 hjemmebaserte tjenester, per porsjon Varm mat kantiner, besøkende (honnørpris) 77,00 Varm mat, besøkende, kafépris 93,00 Trygghetsalarm 3264,00 3 Enhet for kultur og velferd Betalingsordning Sats i 2015 Bibliotek Purregebyr, voksne 55,0/115,0/165,0 Purregebyr, barn 10,0/20,0/25,0 Svømmehall Billett, voksne 70,0 Billett, morgenbading voksne 40,0 Billett, barn og pensjonister, også morgenbading 40,0 Familiebillett for 2 voksne og inntil 3 barn 165,0 Klippekort, voksne (10 klipp) 560,0 Klippekort, barn og pensjonister (10 klipp) 300,0 Årskort svømmehall, voksne 3100,0 Årskort svømmehall, barn, pensjonister, 1850,0 morgenbading Halvårskort svømmehall, voksne 1650,0 Halvårskort svømmehall, barn, pensjonister, 1030,0 morgenbading Dusj utenom svømmehallens åpningstider 40,0 Svømmehall, aktivitet for voksne, per time 335,0 Svømmehall, stevner og aktivitet utenfor 565,0 ordinær åpningstid, per time

3 Svømmehall, stevner og aktivitet i ordinær 775,0 åpningstid, per time Idrettsanlegg, barn og ungdom - pris per time Idrettsanlegg Gratis Kamper i ballhall 190,0 Kamper i Tislegårdhallen 115 Idrettsanlegg, voksne og seniorlag pris per time Trening og kamper i ballhall 340 Skolens gymsaler, uten vaktmesteroppfølging 175 Trening og kamper i Tislegårdhallen 220 Trening og kamper i Hvittingfosshallen 180,0 Idrettsparken, gressbane 335 Øvrige gressbaner 175 Kunstgressbaner 11 er (halv pris 7 er) 330 Kunstgressbaner 11 er (halv pris 7 er) vinter 600 Idrettsparken, hopp (ekskl. skitau) 300 Idrettsparken, friidrett 145,0 Idrettsparken, skøyter gratis Idrettsanlegg uavhengig av alder Møterom, kafeteria og kiosklokaler ved trening, stevner, arr., mv. per time Møterom/kafeteria Idrettsparken, per time 155,0 Styrkerom Skrimhallen Etter avtale Gressbaneavtale klubbeide anlegg per 11 er bane Idretts-/kulturanelgg utenom ordinær Etter avtale åpningstid samt leie med ekstraordinær bemanningsinnsats Øvrige idretts-/kulturanlegg, herunder innleie/formidling Kulturskole Elevavgift kulturskole, per år 2 546,0 Materialer mv. Etter forbruk NAV-bygget Møterom, kafeteria per time eksterne 150,0 Frivilligsentral Brudd på lånebetingelser 410,0 Ungdomsarenaer med veiledere Ohana, Bruket nærmiljøsenter, utekontakter, Gratis devoteket * *KVS og andre kommuner finansierer fullt ut selv. Forskerkurs i ferier prises brukere ref. full utgiftsdekning. 4 Kongsberg kirkelige fellesråd Betalingsordning Sats i 2015 Festeavgift for graver, per år 250,0 Kremasjonsavgift 6 115,0

4 5 Tekniske tjenester 5.1 Kommunale veier, priser oppgitt ekskl. mva Forringelsesgebyr graving, per oppmålt kvm, min. 10 m² 145,00 Utarbeidelse av varslingsplaner, liten 825,00 Utarbeidelse av varslingsplan, stor 1 650,00 Kontroll/behandlingsgebyr gravesøknad 3 300,00 Utleie grunn, riggplann, container o.l. utenfor sentrum kr/kvm/dag. 11,00 Pris per m²/mnd(=dag*30). Pris per m²/år(=dag*360). Utleie Kirketorget kommersielt, kr per dag 1 650,00 Utleie Nytorget kommersielt, kr per dag 1 100,00 Parkeringsavgift - gateparkering Nymoen, mandag-lørdag 23,00 Heldagsparkering Vestsida og Nymoen 40, VAR: Vann - avløp - renovasjon Betalingsordning Sats 2015 Vannavgift per m³ 8,53 Vannmålerleie, hus - per år 198,00 Vannmålerleie, industri - per år 1 408,00 Vannmålerleie, kombinsasjon - per år 2 819,00 Tilknytningsavgift for vann 5 000,00 Vann stenging på kommunal hovedledning 1 500,00 Varsling av vannavslag (+ evt annnonse) 1 000,00 Sommervann åpne eller stenge 1 000,00 Kloakkavgift, per m³ 11,22 Tilknytningsavgift for kloakk 5 000,00

5 Slamavskiller inntil >4m³, pris per m³ 1 800,00 Slamtømming utover minstevolum, pris per m³ 360,00 Henteordning Renovasjon, tømmeplan ,00 Renovasjon, tømmeplan ,00 Renovasjon, tømmeplan ,00 Renovasjon, uketømming restavfall 1 508,00 Ekstra sekker 50,00 Hytterenovasjon 756,00 Type og fraksjon Matavfall 140l 1 374,00 Matavfall 240l 1 820,00 Matavfall 360l 2 389,00 Restavfall 140l 3 362,00 Restavfall 240l 4 871,00 Restavfall 360l 6 970,00 Restavfall 660l ,00 Restavfall 770l Restavfall 770l ,00 Restavfall 1000l Restavfall 1000l ,00 Restavfall 10m3 cont Restavfall 10m3 cont ,00 papp-papir 140l papp-papir 140l 974,00 papp-papir 240l papp-papir 240l 974,00 papp-papir 360l papp-papir 360l 1 149,00 papp-papir 660l papp-papir 660l 2 226,00 papp-papir 770l papp-papir 770l 2 226,00 papp-papir 1000l papp-papir 1000l 3 305,00 papp-papir 10m3 cont papp-papir 10m3 cont ,00

6 Uketømming restavfall Restavfall 140l Restavfall 140l 2 998,00 Restavfall 240l Restavfall 240l 4 499,00 Restavfall 360l Restavfall 360l 5 872,00 Restavfall 660l Restavfall 660l ,00 Restavfall 770l Restavfall 770l ,00 Restavfall 1000l Restavfall 1000l ,00 Restavfall 10m3 cont Restavfall 10m3 cont ,00 Levering Sellikdalen renseanlegg Levering av septikslam, per m² (Sellikdalen) 208,00 Levering Gomsrud og Hvittingfoss Personbil, leveranse til sortering kun privatavfall, pr stk inkl 50,00 Personbil/varebil med tilhenger kun privatavfall, pr stk inkl mva 100,00 Varebil, leveranse til sortering kun privatavfall, pr stk inkl mva 100,00 Dekk på felg, per stk. Kun privatavfall, pr stk inkl mva 30,00 Hageavfall, privatavfall, (bil + henger), pr stk inkl mva 50,00 Kun levering på Gomsrud Hageavfall næring, og all leveranse med lastebil, traktor, container per tonn 500,00 Sandfangslam, sand fra kummer uten farlig avfall, per tonn 500,00 Asbest fra næring, levert Gomsrud, pakket forskriftsmessig og deklarert, per tonn 1 300,00 Mottak av tungmasser uten innehold av farlig avfall: Jord, sand, stein, grus,takstein,murstein fra næring, per tonn grus,takstein,murstein fra næring 350,00 Jord, sand, stein, Betong uten armering, leca, keramikk, porselen fra næring, per tonn 350,00 Toaletter og servanter (egen binge), fra næring, per tonn 550,00 Masser sorteres etter gjeldende instruks på Gomsrud. For alle leveranser av tungmasser fra næring må kunde fylle utbasisdeklarasjonsskjema før levering. Masser sorteres etter gjeldende instruks på Gomsrud

7 Alle priser er uten mva, hvor annet ikke er angitt. Det tas forbehold om at Statlig avgift kan tilkomme på fraksjoner. Eventuelt levering av andre fraksjoner fra næring, etter avtale. Alle priser er uten mva, hvor annet ikke er angitt 5.3 Brann- og feietjenester Tilsyns- og feieavgift, per pipe, per år 477,00 Tilsyns- og feieavgift, ekstra pipeløp, per år 240,00 Utrykning til brannalarmanlegg ved unødige og falske alarmer, etter brannsjefens vurdering 4 310,00 Utrykning innbruddsalarm, uten avtale, per gang 4 310,00 Tilfeldige oppdrag. Administrativt utarbeidet prisliste etter normer og markedstilpasninger Egen prisliste 5.4 Plan, bygg, oppmålingsforetning, matrikulering og eierseksjonering Gebyrer og annen betaling for tjenester/varer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr i Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni 2005 nr. 101 med endringer sist ved lov av 27. juni 2008 nr. 71 og 16 i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) - 7 i Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer sist ved lov av 27. juni 2008 nr i forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og jakt på oppdrettet utsatt vilt " - 40 i viltloven og nye foreslåtte forskrifter til denne, når disse blir vedtatt Sentrale forskrifter om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v., vedtatt des. 1988, med endringer sist i juni 1997" Kap. A: Generelle bestemmelser Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver hvis vedkommende står som bestiller og forøvrig fra rekvirent. Unntak gjelder ved ulovlige byggearbeider hvor

8 gebyrkravet rettes mot den ansvarlige. Saksgebyr etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått Hvilket regulativ skal brukes? Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven), et komplett planforslag, eller den dato kommunen starter arbeidet for å få rettet opp ulovlige byggearbeider/tiltak etter plan- og bygningsloven Betalingstidspunkt "Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 12 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Til vanlig faktureres gebyrer etterskuddsvis." "Utstedelse av attest eller tillatelse (ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i byggesaker), oppmålingsforretninger, opprettelse av matrikkelenhet kan gjøres betinget av at gebyr, eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift er innbetalt. Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg av for mye betalt gebyr." Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kost nadene kommunen har hatt, kan rådmannen etter egen vudering eller etter begrunnet søknad, fastsette et passende gebyr. Frist for søknad er tre uker etter man har mottatt krav om betaling av gebyret Fritak for gebyr Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter egen vurdering eller begrunnet søknad helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. Frist for søknad er tre uker etter man har mottat krav om betaling av gebyret Klage Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativ. Det kan bare klages på enkeltvedtak fattet i medhold av regulativet dersom gebyret størrelse er fastsatt ved skjønn. Klagefristen er på tre uker fra vedtaksbrevet er mottatt, eller fra krav om gebyr er mottatt for reguleringsplaner. Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Fylkesmannen er klageinstans. Betalingsordning Sats Avbrutt arbeid

9 Når en tiltakshaver/rekvirent trekker søknad/planleveranse eller kommunens arbeid av andre grunner må avbrytes /avsluttes før det er fullført, skal det betales en forholdsmessig andel av fullt gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre. Ved opphold på mer enn 12 mnd i leveranser til kommunen, kan kommunen sende faktura på utført arbeid uten forvarsel. Gebyret begynner å løpe fra det tidspunkt saksbehandler har mer enn vanlig veiledningsarbeid med saken. Gebyret begynner senest å løpe ved svar på anmodning om forhånds konferanse / oppstartsmøte i de tilfellene dette er aktuelt Udekket krav Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker, kan kommunen utsette behandlingen av en ny søknad inntill det udekte kravet er betalt eller det er stilt sikkerhet for kravet Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år Gebyr til statlige etater Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer samordnes Merverdiavgift Om det skal betales merverdiavgift for tjenester, avgjøres av de til enhver tid gjeldende statlige regler for merverdiavgift på de spesifikke tjenester som er dekket av dette gebyrregulativet Merkad til kapittel D 3 Prisen er ikke hjemlet i Pbl. 33-1, men er en pris som settes i et konkurranseutsatt marked. Oppgitte priser tillegges 25 pst. merverdiavgift Kap. B: Tjenester som skal betales etter medgått tid "For tjenester som kommunen kan kreve betaling for i medhold av plan- og bygningsloven og matrikkelloven, og som ikke er spesifisert i regulativets kap. C, D, E og F, kan det kreves gebyr utregnet på basis av medgått tid. Timesats fastsettes til:" 1 090, Kap. C Gebyrer/betaling for arbeid etter plan- og bygningsloven C 1 Gebyr for tilrettelagte kopier av (plan)kartverk, tegninger o.l. Plott/kopier i farger, A3 og mindre, per stk. 60,00 Plott/kopier i farger, større enn A3, per stk. 230,00

10 C 2 Plasserings- og beliggenhetskontroll i marken, jf. kap A, pkt. 12 Bygning over 50 m² grunnflate (inkl. garasje) - ekskl./inkl. mva 7 172,00/8 965,00 Mer enn en bestilling samtidig - ekskl./inkl. mva 3 575,00/4 469,00 Avtalt husplassering som ikke kan gjennomføres grunnet forhold forårsaket av utbygger - ekskl./inkl. mva 1 331,00/1 664, C 3 Søknad om tillatelse til tiltak etter 20-2 (uten ansvarsrett) Byggetiltak mindre eller lik 15 m² 3 000,00 Byggetiltak større enn 15 m² 6 350,00 Endring av godkjent søknad 3 000,00 Driftsbygning i landbruket inntil 200 m² BRA 6 650,00 Driftsbygning i landbruket over 200 m² BRA ,00 Driftsbygning i landbruket over 500 m² BRA ,00 Midlertidige eller transportable bygninger 6 650,00 Søknad om tillatelse til tiltak - pbl 20-1 (med ansvarsrett) C 4 Søknad om nybygg med mindre variable størrelser (gebyr per bygg) Enebolig ,00 Tillegg for ekstra boenhet (untatt hybler) ,00 Hytte ,00 Frittstående garasje/uthus/lysthus 6 650,00 Tillegg for hybler/sokkelleilighet 5 000,00 Driftsbygninger over m² ,00 *sammenkjedede eneboliger/rekkehus/tomannsboliger beregnes etter C C 5 Andre bygg som ikke er i C4 Inntil 500 kvm. BRA (bruksareal), per m² (uisolert) 120,00 Tillegg for kvm. BRA, per m² (uisolert) 42,00 Tillegg utover 500 kvm. per m² 30,00 Minimum 6 650,00 Maksimum , C 6 Søknad om bruksendring

11 For den nye bruken Bolig 100% av gebyret for til-svarende nytt tiltak. Annet: 80% av gebyret for til-svarende nytt tiltak C 7 Søkad om vesentlig terrenginngrep, veianlegg, parkeringsplass, jordrenseanlegg, avløp m.m. Inntil 500 m² 4 050, m² ,00 Utover m² , C 8 Søknad om skilt og reklame For skiltsøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv Type 1 og Type 2. Type 3 gjelder skiltplan for større forretningsbygg med vesentlig større arbeidsmengde. Skilt Type ,00 Skilt Type ,00 Skilt Type , C 9 Søknad om rivingstillatelse Riving av mindre bygning- søknad uten ansvarsrett (per bygning) 4 050,00 Riving av bygning - søknad med ansvarsrett (per bygning) 9 850, C 10 Søknad om tekniske innstallasjoner For søknader om tekniske installasjoner skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv Type 1 og Type 2. Tekniske innstallasjoner Type 1 (rehab. pipe, oppføring pipe m.m.) 2 050,00 Tekniske innstallasjoner Type 2 (minirenseanlegg, heis m.m.) 4 050, C 11 Søknad om deling og bortfeste for mer enn 10 år Søknad om fradeling eller opprettelse av festetomt av inntil to tomter i område som ikke er regulert eller i regulert område hvor hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan ,00 Søknad om fradeling eller opprettelse av festetomt av 3-6 tomter i område som ikke er regulert eller i regulert område hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan ,00 Tilleggssats per tomt utover 6 tomter i regulert område hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan ,00 Søknad om fradeling av inntil to tomter i samsvar med vedtatt reguleringsplan ,00 Søknad om fradeling 3-6 tomter i samsvar med vedtatt reguleringsplan ,00 Tilleggssats per tomt utover 6 tomter i samsvar med vedtatt reguleringsplan ,00 Søknad om punktfeste, per punktfeste 5 000,00

12 Fradeling til tilleggsareal, inntil 250 m² 3 600,00 Fradeling til tilleggsareal, utover 250 m² , C 12 Diverse søknader For igangsettingssøknader og endringssøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv. Type 1 og Type 2. Type 3 utover 5 timer. Igangsettingatillatelser utover den første - Type ,00 Igangsettingatillatelser utover den første - Type ,00 Søknad om endring av godkjent søknad - Type ,00 Søknad om endring av godkjent søknad - Type ,00 Søknad om endring av godkjent søknad - Type ,00 Søknad om lokal godkjenning første gang 4 050,00 Senere søknader om lokal godkjenning 2 050,00 Økning av gebyret per mangelbrev kommunen må sende ut10% økning av gebyret, maks. kr. 2500,- Sakkyndig bistand Den sakkyndiges timesats C 13 Søknad om dispensasjon, jf. kap. 19 For dispensasjonssøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 5 timer, hhv. Type 1 og Type 2. Type 3 og 4 gjelder dispensasjonssøknader med vesentlig større arbeidsmengde. (Bl.a vil dispensasjon fra plankrav vanligvis være en Type 3- eller Type 4-sak). Det beregnes et gebyr for hver dispensasjon. Dispensasjonssøknad Type ,00 Dispensasjonssøknad Type ,00 Dispensasjonssøknad Type ,00 Dispensasjonssøknad Type , C 14 Overtredelsesgebyr, jf. pbl Plan- og bygningsmyndighetene kan ilegge den ansvarlige et overtredelsesgebyr ved forsettelig eller uaktsom overtredelse av plan- og bygninglovgivningen. Overtredelsesgebyrets størrelse fremgår av Forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 kap C 15 Reguleringsplaner " - Det kreves gebyr for behandling av alle private reguleringsplaner fram til de vedtas fremmet etter pbl 12-11, uansett formål." " - Beregningsgrunnlaget er planens flateareal og teoretisk bruksareal (BRA) og justeres deretter prosentvis etter saksbehandlingsmengden."

13 " - Der en reguleringsplan også tar med seg rene frilufts-/landbruks-/naturformål uten vesentlige bygge/anleggstiltak holdes disse områdene utenfor ved arealberegningen." - For reguleringsplaner som kun inneholder formål som nevnt i unntakene, skal det betales for m². Beregningsgrunnlag: m² (planareal) , m² , m² , m² , m² , m² ,00 Tillegg per påbegynt 1000 m² for reguleringsplaner over m² 1 560,00 Tillegg per m² BRA teoretisk mulig ny og eksisterende bebyggelse. Bygning eller bygningsdel helt under terreng regnes ikke med. 8,40 Reguleringsendring der det kan beregnes planareal og/eller BRA for den del av planen endringen gjelder 100 pst. av satsene Andre reguleringsendringer som det ikke kan beregnes areal av ,00 Mindre reguleringsendringer eller utfyllinger behandlet i planutvalg ,00 Små reguleringsendringer behandlet administrativt ,00 Forelegging av forhåndsvurdering eller planprogram ,00 Planer/endringer med en vesentlig mindre saksbehandlingsmengde Planer/endringer med mindre saksbehandlingsmengde Planer/endringer med ordinær saksbehandlingsmengde Planer/endringer med større saksbehandlingsmengde Planer/endringer med vesentlig større saksbehandlingsmengde 60 pst. 80 pst. 100 pst. 120 pst. 140 pst. "Kjennetegn ved planer med mindre - større saksbehandlingsmengde kan være: Godt tilrettelagt planforslag - Lite bearbeidet planforslag I samsvar med kommuneplan - Ikke i samsvar med kommuneplan Enkle grunneierforhold - Mange parter involvert

14 Interessemotsetninger er avklart - behov for mange avklaringer i saksbehandlingen Lite/ingen konflikter - Stor kompleksitet Uten - med konsekvensutredning " Maksimum gebyr for reguleringsplaner ,00 Det kreves tilleggsgebyr for ekstraarbeid når forslagsstiller endrer sitt forslag etter at komplett planleveranse er mottatt Etter fastsatt times-sats iflg. Kap.B C 16 Diverse utgifter Annonsering som kommunen foretar på tiltakshavers vegne. kommunen Alle utgifter skal refunderes til Kap. D: Gebyrer for arbeider etter Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), 16 i forskriften om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) D 1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m² ,00 Areal fra m² ,00 Areal fra m² - økning per påbegynt 1000 m² 1 400,00 Areal fra m² - økning per påbegynt 1000 m² 500,00 Areal over m²: Gebyret avtales med Kart- og geodataseksjonen Mer enn 5 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (20 pst. rabatt) ,00 Mer enn 15 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (40 pst. rabatt) ,00 Mer enn 25 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (50 pst. rabatt) ,00 Mer enn 35 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (60 pst. rabatt) 8 200,00 Forretning uten oppmåling, f.eks. nylig oppmålt festegrunn ,00 Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon Areal fra 0-50 m² 8 050,00 Areal fra m² ,00 Areal fra m² ,00

15 Areal fra økning per påbegynt 1000 m² 1 150,00 Mer enn 5 tilleggsareal samtidig rekvirert (20 pst. rabatt) 8 280,00 Mer enn 15 tilleggsareal samtidig rekvirert (40 pst. rabatt) 6 210,00 Mer enn 25 tilleggsareal samtidig rekvirert (50 pst. rabatt) 5 175,00 Mer enn 35 tilleggsareal samtidig rekvirert (60 pst. rabatt) 4 140,00 Oppretting av anleggsvolum Volum fra m³ ,00 Volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m³ 1 150,00 Registering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid D 2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 2 880,00 Viser til overstående punkter. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikkulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene D 3 Grensejustering Grunneiendom Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 pst. av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 pst. av eiendommens areal før justeringen. Areal fra 0-50 m² 5 450,00 Areal fra m² 7 650,00 Areal fra m² 9 830,00 Annleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 pst. av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Faktureres etter medgått tid D 4 Arealoverføring Grunneiendom

16 Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Areal fra m² ,00 Areal fra m² ,00 Arealoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m² medfører en økning av gebyret på 1 400,00 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Faktureres etter medgått tid D 5 Nymerking av eksisterende grensepunkt fastsatt i oppmålingsforretning/tilsvarende forretning For inntil 2 punkter 4 700,00 For overskytende grensepunkter, per punkt 418, D 6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 6 600,00 For overskytende grensepunkter, per punkt 480,00 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid D 7 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,00 Matrikkelbrev over 10 sider 350,00 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg Kap. E: Gebyrer etter 7 i Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer sist ved lov av 27. juni 2008 nr E 1 Søknad om seksjonering Søknader med befaring - 5 ganger det gjeldende rettsgebyret Staten fastsetter gebyret Søknader uten befaring - 3 ganger det gjeldende rettsgebyret Staten fastsetter gebyret Eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg

17 5.4.6 Kap. F: Gebyrer for arbeid etter jordlov, konsesjonslov og viltlov. Sentrale forskrifter F 1 Konsesjonssaker Konsesjonssaker med prisvurdering 5 000,00 Konsesjonssaker uten prisvurdering 3 000,00 F 2 Søknad om delingssamtykke etter lov om jord 2 000,00 F 3 Søknad om oppdrett av vilt i fangenskap Staten fastsetter gebyret Maksimumssats 4 080, F 4 Fellingsavgift Elg, voksen 490,00 Elg, kalv 290,00 Hjort, voksen 375,00 Hjort, kalv 230,00 Gebyrsatsene forutsetter statlig godkjenning

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015

Vedlegg B. Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedlegg B Balsfjord kommune Betalingssatser 2015 Vedtatt i kommunestyret 03.12.2014 Politisk behandling Sak nr Dato Formannskap 118/2014 12.11.2014 Offentlig ettersyn 14.11 02.12 Kommunestyret 106/2014

Detaljer

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB

OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB OVERSIKT OVER PRISER OG AVGIFTER PR. 01.01.2014 BB BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD SENTRALADMINISTRASJON... 6 Bevillingsgebyr:... 6 Kunnskapsprøve skjenkebevilling/ salgsbevilling alkohol:... 6 Kunnskapsprøve

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013.

Betalingsregulativ for plan-, bygge-, fradeling-, oppmålingsog eierseksjoneringssaker 2013. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11173/2013 2011/348 201 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/28 Formannskapet 06.03.2013 Bystyret 14.02.2013 for plan-, bygge-, fradeling-,

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune

01.01.2015. Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune 01.01.2015 Betalingssatser og gebyrregulativ - 2015 Lenvik kommune Innholdsfortegnelse KOMMUNALE BARNEHAGER. 2 SKOLEFRITIDSORDNING SFO... 2 SENTER FOR LÆRING OG INTEGRERING... 3 HELSESØSTERTJENESTEN...

Detaljer

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk

13/8497 15 Dato 19.12.2014. Melhus kommune. Byggesak. Kart og oppmåling. Planbehandling. Miljø. Landbruk 13/8497 15 Dato 19.12.2014 GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2015 Melhus kommune Byggesak Kart og oppmåling Planbehandling Miljø Landbruk Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 Gjeldende fra 1.1.2015 2

Detaljer

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015

Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Hurum kommunes gebyrregulativ 2015 Plan, byggesak, kart- og oppmålingstjenester, eierseksjonering og forurensning Gebyrregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover/paragrafer: * Bygge- og delingssøknader

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i Kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BARNEHAGE FORELDREBETALING... 3 2. SKOLEFRITIDSORDNING... 3 3. MUSIKK OG KULTURSKOLEN...

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker.

KOMMUNALE GEBYRER. Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. HOLE KOMMUNE KOMMUNALE GEBYRER 2011 Opplysninger til revidert gebyrregulativ 2011 for oppmåling, plan- og byggesaker. Ny lov om eiendomsregistrering ble gjordt gjeldende fra 01.01.2010. Det er også foretatt

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Betalingsreglement 2014

Betalingsreglement 2014 Betalingsreglement 2014 Vedtatt av kommunestyret xx.12.2013, sak xx/13 Sist oppdatert 28.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012

GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 GEBYR- OG BETALINGSREGULATIV 2012 Kap. 1 Byggesaksbehandling og bygningskontroll...2 Kap. 2 Kart- og oppmålingsarbeider...4 Kap. 3 Plan- og delingssaker, konsekvensutredninger m.v....8 Kap. 4 Gebyr for

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer