Budsjett betalingssatser Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015 - betalingssatser Innhold"

Transkript

1 Budsjett betalingssatser Innhold Budsjett betalingssatser Enhet for oppvekst Enhet for helse og omsorg Enhet for kultur og velferd Kongsberg kirkelige fellesråd Tekniske tjenester Kommunale veier, priser oppgitt ekskl. mva VAR: Vann - avløp - renovasjon Brann- og feietjenester Plan, bygg, oppmålingsforetning, matrikulering og eierseksjonering Kap. A: Generelle bestemmelser Kap. B: Tjenester som skal betales etter medgått tid Kap. C Gebyrer/betaling for arbeid etter plan- og bygningsloven Kap. D: Gebyrer for arbeider etter Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), 16 i forskriften om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) E 1 Søknad om seksjonering Kap. F: Gebyrer for arbeid etter jordlov, konsesjonslov og viltlov. Sentrale forskrifter 17

2 1 Enhet for oppvekst Betalingsordning Sats i 2015 SFO, 5-dagers plass per mnd SFO, 4-dagers plass per mnd SFO, 3-dagers plass per mnd Barnehage, heltidsplass per mnd Barnehage, deltidsplass per mnd Forholdsmessig Deltidsplass, påslag per mnd 231 Kost i barnehage, (kostnadsdekning) per mnd 255 Kost i barnehage, deltidsplass per mnd Forholdsmessig 2 Enhet for helse og omsorg Betalingsordning Sats i 2015 Oppholdsbetaling i institusjon (langtidsopphold) Statlig forskrift Korttidsopphold i institusjon (dag og natt) 147,00 Dagopphold i dagsenter 77,00 Egenbetaling hjemmehjelp betaling per time Inntekt under 2G Ingen betaling Inntekt 2-3G 180,00 Inntekt 3-4G 230,00 Inntekt 4-5G 255,00 Inntekt over 5G 285,00 Varm mat hjemmeboende som har 71,00 hjemmebaserte tjenester, per porsjon Varm mat kantiner, besøkende (honnørpris) 77,00 Varm mat, besøkende, kafépris 93,00 Trygghetsalarm 3264,00 3 Enhet for kultur og velferd Betalingsordning Sats i 2015 Bibliotek Purregebyr, voksne 55,0/115,0/165,0 Purregebyr, barn 10,0/20,0/25,0 Svømmehall Billett, voksne 70,0 Billett, morgenbading voksne 40,0 Billett, barn og pensjonister, også morgenbading 40,0 Familiebillett for 2 voksne og inntil 3 barn 165,0 Klippekort, voksne (10 klipp) 560,0 Klippekort, barn og pensjonister (10 klipp) 300,0 Årskort svømmehall, voksne 3100,0 Årskort svømmehall, barn, pensjonister, 1850,0 morgenbading Halvårskort svømmehall, voksne 1650,0 Halvårskort svømmehall, barn, pensjonister, 1030,0 morgenbading Dusj utenom svømmehallens åpningstider 40,0 Svømmehall, aktivitet for voksne, per time 335,0 Svømmehall, stevner og aktivitet utenfor 565,0 ordinær åpningstid, per time

3 Svømmehall, stevner og aktivitet i ordinær 775,0 åpningstid, per time Idrettsanlegg, barn og ungdom - pris per time Idrettsanlegg Gratis Kamper i ballhall 190,0 Kamper i Tislegårdhallen 115 Idrettsanlegg, voksne og seniorlag pris per time Trening og kamper i ballhall 340 Skolens gymsaler, uten vaktmesteroppfølging 175 Trening og kamper i Tislegårdhallen 220 Trening og kamper i Hvittingfosshallen 180,0 Idrettsparken, gressbane 335 Øvrige gressbaner 175 Kunstgressbaner 11 er (halv pris 7 er) 330 Kunstgressbaner 11 er (halv pris 7 er) vinter 600 Idrettsparken, hopp (ekskl. skitau) 300 Idrettsparken, friidrett 145,0 Idrettsparken, skøyter gratis Idrettsanlegg uavhengig av alder Møterom, kafeteria og kiosklokaler ved trening, stevner, arr., mv. per time Møterom/kafeteria Idrettsparken, per time 155,0 Styrkerom Skrimhallen Etter avtale Gressbaneavtale klubbeide anlegg per 11 er bane Idretts-/kulturanelgg utenom ordinær Etter avtale åpningstid samt leie med ekstraordinær bemanningsinnsats Øvrige idretts-/kulturanlegg, herunder innleie/formidling Kulturskole Elevavgift kulturskole, per år 2 546,0 Materialer mv. Etter forbruk NAV-bygget Møterom, kafeteria per time eksterne 150,0 Frivilligsentral Brudd på lånebetingelser 410,0 Ungdomsarenaer med veiledere Ohana, Bruket nærmiljøsenter, utekontakter, Gratis devoteket * *KVS og andre kommuner finansierer fullt ut selv. Forskerkurs i ferier prises brukere ref. full utgiftsdekning. 4 Kongsberg kirkelige fellesråd Betalingsordning Sats i 2015 Festeavgift for graver, per år 250,0 Kremasjonsavgift 6 115,0

4 5 Tekniske tjenester 5.1 Kommunale veier, priser oppgitt ekskl. mva Forringelsesgebyr graving, per oppmålt kvm, min. 10 m² 145,00 Utarbeidelse av varslingsplaner, liten 825,00 Utarbeidelse av varslingsplan, stor 1 650,00 Kontroll/behandlingsgebyr gravesøknad 3 300,00 Utleie grunn, riggplann, container o.l. utenfor sentrum kr/kvm/dag. 11,00 Pris per m²/mnd(=dag*30). Pris per m²/år(=dag*360). Utleie Kirketorget kommersielt, kr per dag 1 650,00 Utleie Nytorget kommersielt, kr per dag 1 100,00 Parkeringsavgift - gateparkering Nymoen, mandag-lørdag 23,00 Heldagsparkering Vestsida og Nymoen 40, VAR: Vann - avløp - renovasjon Betalingsordning Sats 2015 Vannavgift per m³ 8,53 Vannmålerleie, hus - per år 198,00 Vannmålerleie, industri - per år 1 408,00 Vannmålerleie, kombinsasjon - per år 2 819,00 Tilknytningsavgift for vann 5 000,00 Vann stenging på kommunal hovedledning 1 500,00 Varsling av vannavslag (+ evt annnonse) 1 000,00 Sommervann åpne eller stenge 1 000,00 Kloakkavgift, per m³ 11,22 Tilknytningsavgift for kloakk 5 000,00

5 Slamavskiller inntil >4m³, pris per m³ 1 800,00 Slamtømming utover minstevolum, pris per m³ 360,00 Henteordning Renovasjon, tømmeplan ,00 Renovasjon, tømmeplan ,00 Renovasjon, tømmeplan ,00 Renovasjon, uketømming restavfall 1 508,00 Ekstra sekker 50,00 Hytterenovasjon 756,00 Type og fraksjon Matavfall 140l 1 374,00 Matavfall 240l 1 820,00 Matavfall 360l 2 389,00 Restavfall 140l 3 362,00 Restavfall 240l 4 871,00 Restavfall 360l 6 970,00 Restavfall 660l ,00 Restavfall 770l Restavfall 770l ,00 Restavfall 1000l Restavfall 1000l ,00 Restavfall 10m3 cont Restavfall 10m3 cont ,00 papp-papir 140l papp-papir 140l 974,00 papp-papir 240l papp-papir 240l 974,00 papp-papir 360l papp-papir 360l 1 149,00 papp-papir 660l papp-papir 660l 2 226,00 papp-papir 770l papp-papir 770l 2 226,00 papp-papir 1000l papp-papir 1000l 3 305,00 papp-papir 10m3 cont papp-papir 10m3 cont ,00

6 Uketømming restavfall Restavfall 140l Restavfall 140l 2 998,00 Restavfall 240l Restavfall 240l 4 499,00 Restavfall 360l Restavfall 360l 5 872,00 Restavfall 660l Restavfall 660l ,00 Restavfall 770l Restavfall 770l ,00 Restavfall 1000l Restavfall 1000l ,00 Restavfall 10m3 cont Restavfall 10m3 cont ,00 Levering Sellikdalen renseanlegg Levering av septikslam, per m² (Sellikdalen) 208,00 Levering Gomsrud og Hvittingfoss Personbil, leveranse til sortering kun privatavfall, pr stk inkl 50,00 Personbil/varebil med tilhenger kun privatavfall, pr stk inkl mva 100,00 Varebil, leveranse til sortering kun privatavfall, pr stk inkl mva 100,00 Dekk på felg, per stk. Kun privatavfall, pr stk inkl mva 30,00 Hageavfall, privatavfall, (bil + henger), pr stk inkl mva 50,00 Kun levering på Gomsrud Hageavfall næring, og all leveranse med lastebil, traktor, container per tonn 500,00 Sandfangslam, sand fra kummer uten farlig avfall, per tonn 500,00 Asbest fra næring, levert Gomsrud, pakket forskriftsmessig og deklarert, per tonn 1 300,00 Mottak av tungmasser uten innehold av farlig avfall: Jord, sand, stein, grus,takstein,murstein fra næring, per tonn grus,takstein,murstein fra næring 350,00 Jord, sand, stein, Betong uten armering, leca, keramikk, porselen fra næring, per tonn 350,00 Toaletter og servanter (egen binge), fra næring, per tonn 550,00 Masser sorteres etter gjeldende instruks på Gomsrud. For alle leveranser av tungmasser fra næring må kunde fylle utbasisdeklarasjonsskjema før levering. Masser sorteres etter gjeldende instruks på Gomsrud

7 Alle priser er uten mva, hvor annet ikke er angitt. Det tas forbehold om at Statlig avgift kan tilkomme på fraksjoner. Eventuelt levering av andre fraksjoner fra næring, etter avtale. Alle priser er uten mva, hvor annet ikke er angitt 5.3 Brann- og feietjenester Tilsyns- og feieavgift, per pipe, per år 477,00 Tilsyns- og feieavgift, ekstra pipeløp, per år 240,00 Utrykning til brannalarmanlegg ved unødige og falske alarmer, etter brannsjefens vurdering 4 310,00 Utrykning innbruddsalarm, uten avtale, per gang 4 310,00 Tilfeldige oppdrag. Administrativt utarbeidet prisliste etter normer og markedstilpasninger Egen prisliste 5.4 Plan, bygg, oppmålingsforetning, matrikulering og eierseksjonering Gebyrer og annen betaling for tjenester/varer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr i Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17. juni 2005 nr. 101 med endringer sist ved lov av 27. juni 2008 nr. 71 og 16 i forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) - 7 i Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer sist ved lov av 27. juni 2008 nr i forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og jakt på oppdrettet utsatt vilt " - 40 i viltloven og nye foreslåtte forskrifter til denne, når disse blir vedtatt Sentrale forskrifter om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v., vedtatt des. 1988, med endringer sist i juni 1997" Kap. A: Generelle bestemmelser Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver hvis vedkommende står som bestiller og forøvrig fra rekvirent. Unntak gjelder ved ulovlige byggearbeider hvor

8 gebyrkravet rettes mot den ansvarlige. Saksgebyr etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden skulle bli avslått Hvilket regulativ skal brukes? Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende melding, søknad eller begjæring/rekvisisjon (eierseksjonsloven/matrikkelloven), et komplett planforslag, eller den dato kommunen starter arbeidet for å få rettet opp ulovlige byggearbeider/tiltak etter plan- og bygningsloven Betalingstidspunkt "Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kan kommunen kreve et purregebyr på 12 % av rettsgebyret. Må kommunen purre flere ganger, skal kommunen i tillegg til purregebyr kreve morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Til vanlig faktureres gebyrer etterskuddsvis." "Utstedelse av attest eller tillatelse (ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i byggesaker), oppmålingsforretninger, opprettelse av matrikkelenhet kan gjøres betinget av at gebyr, eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift er innbetalt. Også for andre arbeider kan kommunen kreve at gebyret er betalt før kommunens arbeider starter. Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist. Dersom en kunde av forskjellige årsaker har betalt for mye gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg av for mye betalt gebyr." Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kost nadene kommunen har hatt, kan rådmannen etter egen vudering eller etter begrunnet søknad, fastsette et passende gebyr. Frist for søknad er tre uker etter man har mottatt krav om betaling av gebyret Fritak for gebyr Når særlige grunner tilsier det, kan kommunen etter egen vurdering eller begrunnet søknad helt eller delvis gi fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak. Frist for søknad er tre uker etter man har mottat krav om betaling av gebyret Klage Det er ikke adgang til å klage på kommunestyrets vedtak av gebyrregulativ. Det kan bare klages på enkeltvedtak fattet i medhold av regulativet dersom gebyret størrelse er fastsatt ved skjønn. Klagefristen er på tre uker fra vedtaksbrevet er mottatt, eller fra krav om gebyr er mottatt for reguleringsplaner. Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Fylkesmannen er klageinstans. Betalingsordning Sats Avbrutt arbeid

9 Når en tiltakshaver/rekvirent trekker søknad/planleveranse eller kommunens arbeid av andre grunner må avbrytes /avsluttes før det er fullført, skal det betales en forholdsmessig andel av fullt gebyr tilsvarende det kommunen har utført eller må utføre. Ved opphold på mer enn 12 mnd i leveranser til kommunen, kan kommunen sende faktura på utført arbeid uten forvarsel. Gebyret begynner å løpe fra det tidspunkt saksbehandler har mer enn vanlig veiledningsarbeid med saken. Gebyret begynner senest å løpe ved svar på anmodning om forhånds konferanse / oppstartsmøte i de tilfellene dette er aktuelt Udekket krav Dersom kommunen har en forfalt fordring overfor en søker, kan kommunen utsette behandlingen av en ny søknad inntill det udekte kravet er betalt eller det er stilt sikkerhet for kravet Endring av regulativet eller gebyrsatsene Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjettet for kommende år Gebyr til statlige etater Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker etter regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer samordnes Merverdiavgift Om det skal betales merverdiavgift for tjenester, avgjøres av de til enhver tid gjeldende statlige regler for merverdiavgift på de spesifikke tjenester som er dekket av dette gebyrregulativet Merkad til kapittel D 3 Prisen er ikke hjemlet i Pbl. 33-1, men er en pris som settes i et konkurranseutsatt marked. Oppgitte priser tillegges 25 pst. merverdiavgift Kap. B: Tjenester som skal betales etter medgått tid "For tjenester som kommunen kan kreve betaling for i medhold av plan- og bygningsloven og matrikkelloven, og som ikke er spesifisert i regulativets kap. C, D, E og F, kan det kreves gebyr utregnet på basis av medgått tid. Timesats fastsettes til:" 1 090, Kap. C Gebyrer/betaling for arbeid etter plan- og bygningsloven C 1 Gebyr for tilrettelagte kopier av (plan)kartverk, tegninger o.l. Plott/kopier i farger, A3 og mindre, per stk. 60,00 Plott/kopier i farger, større enn A3, per stk. 230,00

10 C 2 Plasserings- og beliggenhetskontroll i marken, jf. kap A, pkt. 12 Bygning over 50 m² grunnflate (inkl. garasje) - ekskl./inkl. mva 7 172,00/8 965,00 Mer enn en bestilling samtidig - ekskl./inkl. mva 3 575,00/4 469,00 Avtalt husplassering som ikke kan gjennomføres grunnet forhold forårsaket av utbygger - ekskl./inkl. mva 1 331,00/1 664, C 3 Søknad om tillatelse til tiltak etter 20-2 (uten ansvarsrett) Byggetiltak mindre eller lik 15 m² 3 000,00 Byggetiltak større enn 15 m² 6 350,00 Endring av godkjent søknad 3 000,00 Driftsbygning i landbruket inntil 200 m² BRA 6 650,00 Driftsbygning i landbruket over 200 m² BRA ,00 Driftsbygning i landbruket over 500 m² BRA ,00 Midlertidige eller transportable bygninger 6 650,00 Søknad om tillatelse til tiltak - pbl 20-1 (med ansvarsrett) C 4 Søknad om nybygg med mindre variable størrelser (gebyr per bygg) Enebolig ,00 Tillegg for ekstra boenhet (untatt hybler) ,00 Hytte ,00 Frittstående garasje/uthus/lysthus 6 650,00 Tillegg for hybler/sokkelleilighet 5 000,00 Driftsbygninger over m² ,00 *sammenkjedede eneboliger/rekkehus/tomannsboliger beregnes etter C C 5 Andre bygg som ikke er i C4 Inntil 500 kvm. BRA (bruksareal), per m² (uisolert) 120,00 Tillegg for kvm. BRA, per m² (uisolert) 42,00 Tillegg utover 500 kvm. per m² 30,00 Minimum 6 650,00 Maksimum , C 6 Søknad om bruksendring

11 For den nye bruken Bolig 100% av gebyret for til-svarende nytt tiltak. Annet: 80% av gebyret for til-svarende nytt tiltak C 7 Søkad om vesentlig terrenginngrep, veianlegg, parkeringsplass, jordrenseanlegg, avløp m.m. Inntil 500 m² 4 050, m² ,00 Utover m² , C 8 Søknad om skilt og reklame For skiltsøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv Type 1 og Type 2. Type 3 gjelder skiltplan for større forretningsbygg med vesentlig større arbeidsmengde. Skilt Type ,00 Skilt Type ,00 Skilt Type , C 9 Søknad om rivingstillatelse Riving av mindre bygning- søknad uten ansvarsrett (per bygning) 4 050,00 Riving av bygning - søknad med ansvarsrett (per bygning) 9 850, C 10 Søknad om tekniske innstallasjoner For søknader om tekniske installasjoner skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv Type 1 og Type 2. Tekniske innstallasjoner Type 1 (rehab. pipe, oppføring pipe m.m.) 2 050,00 Tekniske innstallasjoner Type 2 (minirenseanlegg, heis m.m.) 4 050, C 11 Søknad om deling og bortfeste for mer enn 10 år Søknad om fradeling eller opprettelse av festetomt av inntil to tomter i område som ikke er regulert eller i regulert område hvor hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan ,00 Søknad om fradeling eller opprettelse av festetomt av 3-6 tomter i område som ikke er regulert eller i regulert område hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan ,00 Tilleggssats per tomt utover 6 tomter i regulert område hvor tomtedeling ikke inngår i vedtatt reguleringsplan ,00 Søknad om fradeling av inntil to tomter i samsvar med vedtatt reguleringsplan ,00 Søknad om fradeling 3-6 tomter i samsvar med vedtatt reguleringsplan ,00 Tilleggssats per tomt utover 6 tomter i samsvar med vedtatt reguleringsplan ,00 Søknad om punktfeste, per punktfeste 5 000,00

12 Fradeling til tilleggsareal, inntil 250 m² 3 600,00 Fradeling til tilleggsareal, utover 250 m² , C 12 Diverse søknader For igangsettingssøknader og endringssøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 2 ½ time, hhv. Type 1 og Type 2. Type 3 utover 5 timer. Igangsettingatillatelser utover den første - Type ,00 Igangsettingatillatelser utover den første - Type ,00 Søknad om endring av godkjent søknad - Type ,00 Søknad om endring av godkjent søknad - Type ,00 Søknad om endring av godkjent søknad - Type ,00 Søknad om lokal godkjenning første gang 4 050,00 Senere søknader om lokal godkjenning 2 050,00 Økning av gebyret per mangelbrev kommunen må sende ut10% økning av gebyret, maks. kr. 2500,- Sakkyndig bistand Den sakkyndiges timesats C 13 Søknad om dispensasjon, jf. kap. 19 For dispensasjonssøknader skilles det mellom søknader med en gjennomsnittlig total arbeidsmengde på under og over 5 timer, hhv. Type 1 og Type 2. Type 3 og 4 gjelder dispensasjonssøknader med vesentlig større arbeidsmengde. (Bl.a vil dispensasjon fra plankrav vanligvis være en Type 3- eller Type 4-sak). Det beregnes et gebyr for hver dispensasjon. Dispensasjonssøknad Type ,00 Dispensasjonssøknad Type ,00 Dispensasjonssøknad Type ,00 Dispensasjonssøknad Type , C 14 Overtredelsesgebyr, jf. pbl Plan- og bygningsmyndighetene kan ilegge den ansvarlige et overtredelsesgebyr ved forsettelig eller uaktsom overtredelse av plan- og bygninglovgivningen. Overtredelsesgebyrets størrelse fremgår av Forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr. 488 kap C 15 Reguleringsplaner " - Det kreves gebyr for behandling av alle private reguleringsplaner fram til de vedtas fremmet etter pbl 12-11, uansett formål." " - Beregningsgrunnlaget er planens flateareal og teoretisk bruksareal (BRA) og justeres deretter prosentvis etter saksbehandlingsmengden."

13 " - Der en reguleringsplan også tar med seg rene frilufts-/landbruks-/naturformål uten vesentlige bygge/anleggstiltak holdes disse områdene utenfor ved arealberegningen." - For reguleringsplaner som kun inneholder formål som nevnt i unntakene, skal det betales for m². Beregningsgrunnlag: m² (planareal) , m² , m² , m² , m² , m² ,00 Tillegg per påbegynt 1000 m² for reguleringsplaner over m² 1 560,00 Tillegg per m² BRA teoretisk mulig ny og eksisterende bebyggelse. Bygning eller bygningsdel helt under terreng regnes ikke med. 8,40 Reguleringsendring der det kan beregnes planareal og/eller BRA for den del av planen endringen gjelder 100 pst. av satsene Andre reguleringsendringer som det ikke kan beregnes areal av ,00 Mindre reguleringsendringer eller utfyllinger behandlet i planutvalg ,00 Små reguleringsendringer behandlet administrativt ,00 Forelegging av forhåndsvurdering eller planprogram ,00 Planer/endringer med en vesentlig mindre saksbehandlingsmengde Planer/endringer med mindre saksbehandlingsmengde Planer/endringer med ordinær saksbehandlingsmengde Planer/endringer med større saksbehandlingsmengde Planer/endringer med vesentlig større saksbehandlingsmengde 60 pst. 80 pst. 100 pst. 120 pst. 140 pst. "Kjennetegn ved planer med mindre - større saksbehandlingsmengde kan være: Godt tilrettelagt planforslag - Lite bearbeidet planforslag I samsvar med kommuneplan - Ikke i samsvar med kommuneplan Enkle grunneierforhold - Mange parter involvert

14 Interessemotsetninger er avklart - behov for mange avklaringer i saksbehandlingen Lite/ingen konflikter - Stor kompleksitet Uten - med konsekvensutredning " Maksimum gebyr for reguleringsplaner ,00 Det kreves tilleggsgebyr for ekstraarbeid når forslagsstiller endrer sitt forslag etter at komplett planleveranse er mottatt Etter fastsatt times-sats iflg. Kap.B C 16 Diverse utgifter Annonsering som kommunen foretar på tiltakshavers vegne. kommunen Alle utgifter skal refunderes til Kap. D: Gebyrer for arbeider etter Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), 16 i forskriften om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) D 1 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra m² ,00 Areal fra m² ,00 Areal fra m² - økning per påbegynt 1000 m² 1 400,00 Areal fra m² - økning per påbegynt 1000 m² 500,00 Areal over m²: Gebyret avtales med Kart- og geodataseksjonen Mer enn 5 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (20 pst. rabatt) ,00 Mer enn 15 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (40 pst. rabatt) ,00 Mer enn 25 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (50 pst. rabatt) ,00 Mer enn 35 tomter samtidig rekvirert i bolig/hyttefelt (60 pst. rabatt) 8 200,00 Forretning uten oppmåling, f.eks. nylig oppmålt festegrunn ,00 Oppretting av uteareal på eierseksjon Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon Areal fra 0-50 m² 8 050,00 Areal fra m² ,00 Areal fra m² ,00

15 Areal fra økning per påbegynt 1000 m² 1 150,00 Mer enn 5 tilleggsareal samtidig rekvirert (20 pst. rabatt) 8 280,00 Mer enn 15 tilleggsareal samtidig rekvirert (40 pst. rabatt) 6 210,00 Mer enn 25 tilleggsareal samtidig rekvirert (50 pst. rabatt) 5 175,00 Mer enn 35 tilleggsareal samtidig rekvirert (60 pst. rabatt) 4 140,00 Oppretting av anleggsvolum Volum fra m³ ,00 Volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m³ 1 150,00 Registering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid D 2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 2 880,00 Viser til overstående punkter. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikkulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene D 3 Grensejustering Grunneiendom Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 pst. av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 pst. av eiendommens areal før justeringen. Areal fra 0-50 m² 5 450,00 Areal fra m² 7 650,00 Areal fra m² 9 830,00 Annleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 pst. av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. Faktureres etter medgått tid D 4 Arealoverføring Grunneiendom

16 Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Areal fra m² ,00 Areal fra m² ,00 Arealoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m² medfører en økning av gebyret på 1 400,00 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. Faktureres etter medgått tid D 5 Nymerking av eksisterende grensepunkt fastsatt i oppmålingsforretning/tilsvarende forretning For inntil 2 punkter 4 700,00 For overskytende grensepunkter, per punkt 418, D 6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 6 600,00 For overskytende grensepunkter, per punkt 480,00 Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid D 7 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,00 Matrikkelbrev over 10 sider 350,00 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen Eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg Kap. E: Gebyrer etter 7 i Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 med endringer sist ved lov av 27. juni 2008 nr E 1 Søknad om seksjonering Søknader med befaring - 5 ganger det gjeldende rettsgebyret Staten fastsetter gebyret Søknader uten befaring - 3 ganger det gjeldende rettsgebyret Staten fastsetter gebyret Eventuelle tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg

17 5.4.6 Kap. F: Gebyrer for arbeid etter jordlov, konsesjonslov og viltlov. Sentrale forskrifter F 1 Konsesjonssaker Konsesjonssaker med prisvurdering 5 000,00 Konsesjonssaker uten prisvurdering 3 000,00 F 2 Søknad om delingssamtykke etter lov om jord 2 000,00 F 3 Søknad om oppdrett av vilt i fangenskap Staten fastsetter gebyret Maksimumssats 4 080, F 4 Fellingsavgift Elg, voksen 490,00 Elg, kalv 290,00 Hjort, voksen 375,00 Hjort, kalv 230,00 Gebyrsatsene forutsetter statlig godkjenning

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 Sortland kommune gjeldende fra og med 15.06.2017 Innhold Kap. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2 Kap. 2. ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN, jfr. lovens 32 og forskriftens

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL I: 33-1 i plan og bygningsloven

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV PLAN- OG BYGGESAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25.

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2016 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014

GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014 GJEMNES KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2014 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Gjemnes kommunestyre A Generelle

Detaljer

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven

Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Kap. 15. Saksbehandling Plan- og bygningsloven Gebyrer vedtatt i Kommunestyret med hjemmel i 33-1 i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist ved lov av 25. juni 2010. 7 i lov om eierseksjoner

Detaljer

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2016 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 28-7 og 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen)

GEBYRREGULATIV 2012. (Bygg- og oppmålingsavdelingen) 1 GEBYRREGULATIV 2012 (Bygg- og oppmålingsavdelingen) Gebyrer vedtatt av kommunestyret med hjemmel i: 33-1 i plan og bygningsloven (2008-06-27 nr. 71) med endringer sist ved lov 2009-05-08-27. 32 i lov

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013

GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 GEBYRREGULATIV FOR BEHANDLING AV UTSLIPPSSAKER I RENNEBU KOMMUNE 2013 Gebyret gjelder for utslippssaker etter kapittel 12, 13 og 15 i Forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av Miljøverndepartementet

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold.

KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRREGULATIV B FOR TEKNISK VIRKSOMHET I UNJARGGA/GIELDA NESSEBY KOMMUNE KS' REVIDERTE GEBYRMAL AV 2004-03-19. Med noen endringer for å tilpasse lokale forhold. GEBYRER VEDTATT AV KOMMUNESTYRET MED HJEMMEL

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING

KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING KOMMUNALE GEBYRER FOR BYGGESAK, PLAN OG OPPMÅLING 2018 Vedtatt av Hole kommunestyre 11.12.2017, sak KS 075/17 1 KAPITTEL 0 GENERELLE BESTEMMELSER - Fakturering og innfordring Fakturering skjer på bakgrunn

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, oppmålingsforretning og seksjonering. Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med senere endringer senest 07.12.2015,

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2009. For

GEBYRREGULATIV 2009. For LARDAL KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2009 For Byggesak, Delingssaker, Regulering, Oppmåling, Feiing og tilsyn, Konsesjonssaker, Delingssaker etter jordlova, Fellingsavgift for vilt, Kommunaltekniske tjenester,

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker

Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Vedlegg 1A Gebyrregulativ for behandling av delesaker, kart og oppmålingsarbeider og seksjoneringssaker Gjelder fra 1.1.2016 og erstatter Gebyrregulativ fra 1.1.2015. Fastsatt i medhold av 33 1 i Plan

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011

GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011 GEBYRREGULATIV FOR SVELVIK KOMMUNE 2011 Plan- og Byggesak samt deling etter Plan- og bygningsloven (Pbl), 33-1 og 33-2, hjemler tiltakene hvor kommunen kan kreve saksbehandlingsgebyr. Arbeider etter lov

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer