Oppfatninger omkring studiekvalitet i lærerutdanningene i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfatninger omkring studiekvalitet i lærerutdanningene i 2013"

Transkript

1 Oppfatninger omkring studiekvalitet i lærerutdanningene i 2013 Nasjonalt råd for lærerutdanning Rådsmøte 2/2014 Tromsø/Malangen Håkon Finne SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi for et bedre samfunn 1

2 Disposisjon 1. Om undersøkelsen 2. Fra allmennlærerutdanning til grunnskolelærerutdanning 3. Lektor- og praktisk-pedagogisk utdanning 4. Førskolelærerutdanningen før den blir barnehagelærerutdanning 5. Oppsummering Teknologi for et bedre samfunn 2

3 1. Om undersøkelsen Teknologi for et bedre samfunn 3

4 Teknologi for et bedre samfunn 4

5 Studiekvalitetsundersøkelsen Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Først gjennomført 2010, gjentak i 2013 Fire målgruppers oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene: studenter lærerutdannere praksislærere rektorer/barnehagestyrere Fokusgruppeintervjuer for å klarlegge hvilke kvaliteter som oppfattes som viktige Spørreskjemaundersøkelse for å kartlegge oppfatningene av status på disse kvalitetene Balanse: nærhet til studiet som grunnlag for å uttale seg vs egeninteresse Teknologi for et bedre samfunn 5

6 Populasjon og utvalg i spørreundersøkelsene Omfatter alle lærerutdanninger unntatt yrkesfaglærerutdanningen; førskolelærerutdanningen med fra 2013 Omfatter nesten alle læresteder, samt ledere ved alle videregående skoler, grunnskoler og barnehager Hele populasjonen spurt (unntak: i allmenn- og grunnskolelærerutdanningen bare 1. og 3. årstrinns studenter) Teknologi for et bedre samfunn 6

7 Svarinngang Målgruppe Datasett Brutto Svar Svarprosent Studenter bhg ' skole ' skole ' Utdannere bhg ' skole ' skole ' Praksislærere bhg ' skole ' skole ' Styrere bhg ' skole ' skole ' Teknologi for et bedre samfunn 7

8 s tudiekvalitet strukturkvalitet + prosesskvalitet + resultatkvalitet lærerutdannere Struktur: ressurser rammeverk nye studenter Prosess: veiledning undervisningsmetoder praksislærere teoriundervisning studenter praksisopplæring Krav: forskningsbasert profesjonsrettet Resultat: læringsutbytte nyutdannede lærere andre resultater rektorer/ styrere Krav: integrert teori/praksis fag/didaktikk mellom fagene Teknologi for et bedre samfunn 8

9 Tematisering i spørreskjemaet Bakgrunnsdata og motivasjonsdata Om undervisningen ved lærestedet Om praksisopplæringen i skole/barnehage Om sammenhengen mellom undervisningen og praksisopplæringen Om resultatkvalitet (læringsutbytte) Om prioriterte tiltak for å forbedre utdanningen Og alltid bare spørsmål om respondentenes egne oppfatninger av kvalitet i den lærerutdanningen de primært har tilknytning til! Teknologi for et bedre samfunn 9

10 2010: Siste ALU-kull har begynt 2. Fra allmennlærerutdanning til grunnskolelærerutdanning 2014: Første GLU-kull uteksamineres Utvalgte intensjoner med reformen: To utdanninger, med spesialisering etter alderstrinn Sterkere faglig/vitenskapelig forankring Nytt og utvidet pedagogikkfag Sterkere integrasjon av praksisopplæringen og undervisningen Teknologi for et bedre samfunn 10

11 Teknologi for et bedre samfunn 11

12 Praksisopplæringen for alu/glu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 12

13 Teknologi for et bedre samfunn 13

14 Praksislærerne i alu/glu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 14

15 Teknologi for et bedre samfunn 15

16 Innholdet i undervisningen for alu/glu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 16

17 Teknologi for et bedre samfunn 17

18 Pedagogikkfaget for alu/glu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 18

19 Teknologi for et bedre samfunn 19

20 Utdannernes kompetanse for alu/glu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 20

21 Teknologi for et bedre samfunn 21

22 Samarbeid lærested/praksisskole for alu/glu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 22

23 Teknologi for et bedre samfunn 23

24 Sammenheng teori/praksis for alu/glu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 24

25 Teknologi for et bedre samfunn 25

26 Kontraster i vurdering av teori/praksis for alu/glu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 26

27 INDIKATORER/KOMPONENTER I RESULTATKVALITET Profesjonsidentitet... bygger opp under læreres yrkesstolthet... formidler viktigheten av lærerutdanningen på en god måte... fremmer studentenes yrkesetiske holdninger Jobbrelevans... forbereder studenten godt til sin første jobb som lærer... gir studentene nødvendig kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å bli en god lærer... gir studentene gode ferdigheter i praktisk utøvelse av læreryrket... skaper lærere som er trygge i lærerrollen Utviklingskompetanse... fremmer studentenes evne til refleksjon over egen og andres praksis... vekker studentenes interesse for kontinuerlig faglig oppdatering... vekker studentenes interesse for forskning og utviklingsarbeid... gir studentene god endrings- og utviklingskompetanse Vurderingskompetanse... utvikler studentenes evner til å kommunisere tydelige mål for elevenes opplæring... utvikler studentenes evner til å vurdere elevenes læringsutbytte Sosial kompetanse... gir studentene god sosial kompetanse... utvikler studentenes samarbeidsevner Undervisningskompetanse... gir studentene god kompetanse i tilpasset opplæring... gir studentene god kompetanse om barn og unges læring og utvikling... gir studentene god faglig kompetanse... gir studentene god didaktisk kompetanse... gir studentene god kompetanse i klasseledelse... gir studentene kompetanse i hvordan man arbeider med grunnleggende ferdigheter Teknologi for et bedre samfunn 27

28 Teknologi for et bedre samfunn 28

29 Resultatkvalitet for alu/glu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 29

30 Prioriterte tiltak for glu-utdanningen Tiltak student '13 utdanner '13 pr.lærer '13 rektor '13 Heve statusen på læreryrket 55 % 57 % 63 % 53 % Mer praksis 38 % 9 % 56 % 49 % Styrke samarbeidet mellom aktørene (universitet/høgskole, praksisskole48 % 36 % 55 % 40 % Å oppdatere lærerutdannerne på dagens skolehverdag 42 % 31 % 47 % 66 % Heve inntakskravene for lærerutdanningen 36 % 52 % 39 % 41 % Heve den pedagogiske kompetansen til de vitenskapelig ansatte 44 % 26 % 35 % 45 % Bedre arbeidsvilkårene for praksislærerne 5 % 11 % 30 % 21 % Styrke det faglige samarbeidet mellom lærerutdannerne 20 % 23 % 22 % 13 % Styrke relevansen av undervisningen for yrkesutøvelsen 39 % 19 % 22 % 25 % Styrke relevansen av praksisopplæringen for yrkesutøvelsen 16 % 7 % 19 % 18 % Heve den faglige kompetanse til praksislærerne 5 % 34 % 18 % 13 % Heve den pedagogiske kompetansen til praksislærerne 7 % 13 % 16 % 13 % Bedre mulighet for å veilede studenter som ikke er skikket til lærerrollen29 % 11 % 12 % 29 % Klarere retningslinjer for kompetansemål i praksisperioden 9 % 3 % 11 % 16 % Øke de økonomiske ressursene til lærerutdanningen 27 % 55 % 11 % 9 % Samkjøre lærerutdanningen bedre på tvers av institusjoner 24 % 3 % 9 % 7 % Heve den faglige kompetansen til de vitenskapelig ansatte 11 % 20 % 7 % 7 % Forlenge studiet 4 % 17 % 5 % 11 % Redusere frafallet underveis i studiet 12 % 4 % 4 % 7 % Annet 8 % 11 % 2 % 1 % Heve forsknings- og utviklingskompetansen til de vitenskapelig ansatte 4 % 28 % 2 % 6 % Teknologi for et bedre samfunn 30

31 3. Lektor- og praktisk-pedagogisk utdanning Ingen reform, kan derfor bruke endringer i ppu-målgruppenes svar som kontroll for endringene fra alu til glu Teknologi for et bedre samfunn 31

32 Teknologi for et bedre samfunn 32

33 Praksisopplæringen for lektor/ppu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 33

34 Teknologi for et bedre samfunn 34

35 Praksislærerne i lektor/ppu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 35

36 Teknologi for et bedre samfunn 36

37 Innholdet i undervisningen for lektor/ppu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 37

38 Teknologi for et bedre samfunn 38

39 Pedagogikkfaget for lektor/ppu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 39

40 Teknologi for et bedre samfunn 40

41 Utdannernes kompetanse for lektor/ppu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 41

42 Teknologi for et bedre samfunn 42

43 Samarbeid lærested/praksisskole for lektor/ppu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 43

44 Teknologi for et bedre samfunn 44

45 Sammenheng teori/praksis for lektor/ppu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 45

46 Teknologi for et bedre samfunn 46

47 Kontraster i vurdering av teori/praksis for lektor/ppu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 47

48 Teknologi for et bedre samfunn 48

49 Resultatkvalitet for lektor/ppu-utdanningene Teknologi for et bedre samfunn 49

50 Prioriterte tiltak for lektor/ppu-utdanningene Tiltak student '13 utdanner '13 pr.lærer '13 rektor '13 Heve statusen på læreryrket 51 % 48 % 64 % 63 % Mer praksis 35 % 12 % 49 % 34 % Å oppdatere lærerutdannerne på dagens skolehverdag 42 % 32 % 44 % 50 % Heve inntakskravene for lærerutdanningen 24 % 36 % 42 % 46 % Styrke samarbeidet mellom aktørene (universitet/høgskole, praksisskoler, et46 % 50 % 42 % 45 % Styrke relevansen av undervisningen for yrkesutøvelsen 47 % 21 % 24 % 31 % Bedre arbeidsvilkårene for praksislærerne 13 % 18 % 23 % 16 % Heve den pedagogiske kompetansen til de vitenskapelig ansatte 32 % 25 % 22 % 42 % Heve den pedagogiske kompetansen til praksislærerne 12 % 28 % 20 % 23 % Bedre mulighet for å veilede studenter som ikke er skikket til lærerrollen ut av studiet 22 % 6 % 20 % 31 % Øke de økonomiske ressursene til lærerutdanningen 19 % 40 % 19 % 9 % Styrke relevansen av praksisopplæringen for yrkesutøvelsen 25 % 9 % 19 % 21 % Heve den faglige kompetanse til praksislærerne 8 % 27 % 14 % 13 % Klarere retningslinjer for kompetansemål i praksisperioden 13 % 6 % 14 % 11 % Samkjøre lærerutdanningen bedre på tvers av institusjoner 25 % 6 % 12 % 11 % Styrke det faglige samarbeidet mellom lærerutdannerne 15 % 25 % 11 % 14 % Heve den faglige kompetansen til de vitenskapelig ansatte 13 % 15 % 9 % 10 % Forlenge studiet 4 % 19 % 8 % 8 % Redusere frafallet underveis i studiet 7 % 6 % 3 % 4 % Annet 11 % 6 % 3 % 4 % Heve forsknings- og utviklingskompetansen til de vitenskapelig ansatte 5 % 19 % 3 % 2 % Teknologi for et bedre samfunn 50

51 Framgang eller tilbakegang? Praksisopplæring Endringer i oppfatning av praksiskvalitet Lektor/PPU ALU/GLU Student, Utdanner, Praks is lærer, Leder S U P L S U P L Praksisopplæringen Praksisopplæringen gir erfaring i å lede en klasse.. Studentene* får anledning til å reflektere over det de gjør og opplever i praksisopplæringen Det er god balanse mellom observasjon og selvstendig yrkesutøvelse i praksisopplæringen Det er formulert klare mål for hva studentene skal oppnå i praksisopplæringen Studentene* mestrer de oppgavene de skal utføre i praksisopplæringen I praksisopplæringen får studentene* bruk for det de har lært i undervisningen Alt i alt fornøyd med praksisopplæringen ved studiet* Praksislærerne Praksislærerne er gode rollemodeller for studentene* Praksislærerne* har tilstrekkelig kompetanse til å veilede* lærerstudenter.. Praksislærerne* har oppdatert kjennskap til undervisningsinnholdet ved lærerutdanningen Praksislærernes faglige kompetanse Praksislærernes tilgjengelighet Praksislærerne alt i alt Praksislærernes pedagogiske kompetanse Veiledningen fra praksislærer Fornøyd med praksislærerne alt i alt Teknologi for et bedre samfunn 51

52 Endringer i oppfatning av undervisningskvalitet Lektor/PPU ALU/GLU Student, Utdanner, Praks is lærer, Leder S U P L S U P L Innholdet i undervisningen Fagdidaktikk er en integrert del av fagene i studiet.... Jeg opplever* undervisningen som relevant for læreryrket Case og andre erfaringer fra praksisfeltet benyttes* som grunnlag for teoretisk refleksjon.... Pensumet på studiet er tilpasset den kompetansen en lærer skal ha.... Studentene* får god opplæring i ulike undervisningsmetoder.... Fornøyd med undervisningen ved studiet alt i alt* Pedagogikkfaget Pedagogikkfaget er en nyttig del av lærerutdanningen*.... Pedagogikkfaget tar opp problemstillinger fra yrkeshverdagen*.... Pedagogikkfaget integrerer teoriundervisningen og praksisopplæringen på en god måte.... Pedagogikkfaget omfatter praktiske øvingsoppgaver.... Pedagogikkfaget omhandler først og fremst pedagogisk teori (reversert).... Utdannernes kompetanse De vitenskapelig ansatte ved studiet har tilstrekkelig relevant kompetanse til å utdanne lærere De vitenskapelig ansatte ved studiet er gode rollemodeller for studentene. De vitenskapelig ansatte* på universitetet/høgskolen har oppdatert erfaring fra praksisfeltet Vitenskapelig ansattes faglige kompetanse Vitenskapelig ansattes tilgjengelighet Vitenskapelig ansatte alt i alt Vitenskapelig ansattes pedagogiske kompetanse Veiledningen fra de ansatte på universitetet/høgskolen Fornøyd med vitenskapelig ansatte alt i alt FoU Deltatt i forskningsarbeid de siste årene* Gjennom undervisningen får studentene* kompetanse til å lese og benytte seg av forskning.... Deltatt i praktisk utviklingsarbeid i skole de siste årene* Lærerutdanningen har for lite ressurser til forskning og utviklingsarbeid (reversert) Teknologi for et bedre samfunn 52

53 Framgang eller tilbakegang? Sammenheng teori/praksis Endringer i oppfatning av sammenhengen teori/praksis Lektor/PPU ALU/GLU Student, Utdanner, Praks is lærer, Leder S U P L S U P L Samarbeid lærested/praksisskoler Har en formell samarbeidsavtale mellom universitetet/høgskolen og praksisskole.. Arbeider aktivt med å forbedre samarbeidet mellom universitet/høgskole og praksisskole.. Universitetet/høgskolen og praksisskolene samarbeider godt om gjennomføringen av praksisperiod Universitetet/høgskolen og praksisskolene har et godt faglig samarbeid Alt i alt er det et godt samarbeid mellom de ulike aktørene i lærerutdanningen Lederen* for skolen engasjerer seg mye i praksisopplæringen Sammenheng teori/praksis Praksisopplæringen er en integrert og fullverdig del av lærerutdanningen God sammenheng mellom innholdet i undervisningen og praksisopplæringen Rekkefølgen og progresjonen i undervisningen og praksisopplæringen* er godt tilpasset hverandre Teknologi for et bedre samfunn 53

54 Framgang eller tilbakegang? Resultatkvalitet Endringer i oppfatning av resultatkvalitet Resultatkvalitet Sosial kompetanse Profesjonsidentitet Utviklingskompetanse Vurderingskompetanse Undervisningskompetanse Jobbrelevans Lektor/PPU ALU/GLU Student, Utdanner, Praks is lærer, Leder S U P L S U P L Teknologi for et bedre samfunn 54

55 4. Førskolelærerutdanningen før den blir barnehagelærerutdanning Nullpunktanalyse før reformen En god del av studentene er litt eldre deltidsstudenter med yrkeserfaring, og kan derfor være mer motivert og målrettet Teknologi for et bedre samfunn 55

56 Teknologi for et bedre samfunn 56

57 Teknologi for et bedre samfunn 57

58 Teknologi for et bedre samfunn 58

59 Teknologi for et bedre samfunn 59

60 Teknologi for et bedre samfunn 60

61 Teknologi for et bedre samfunn 61

62 Teknologi for et bedre samfunn 62

63 Teknologi for et bedre samfunn 63

64 INDIKATORER/KOMPONENTER I RESULTATKVALITET (FØRSKOLELÆRERUTDANNING) Profesjonsidentitet... bygger opp under læreres yrkesstolthet... formidler viktigheten av lærerutdanningen på en god måte... fremmer studentenes yrkesetiske holdninger Jobbrelevans... forbereder studenten godt til sin første jobb som lærer... gir studentene nødvendig kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å bli en god lærer... gir studentene gode ferdigheter i praktisk utøvelse av læreryrket... skaper lærere som er trygge i lærerrollen Utviklingskompetanse... fremmer studentenes evne til refleksjon over egen og andres praksis... vekker studentenes interesse for kontinuerlig faglig oppdatering... vekker studentenes interesse for forskning og utviklingsarbeid... gir studentene god endrings- og utviklingskompetanse Kollegaledelse og eksterne relasjoner... gir studentene god kompetanse i å lede og veilede medarbeidere... gir studentene god kompetanse om barnehage-hjem samarbeid... gir studentene god kompetanse om barnehage-skole samarbeid... gir studentene god kompetanse i samarbeid med andre instanser (PPT, barnevern, BUP osv.) Sosial kompetanse... gir studentene god sosial kompetanse... utvikler studentenes samarbeidsevner Pedagogisk kompetanse på små barn... gir studentene god kompetanse i å tilpasse arbeidet til barnas forutsetninger... gir studentene god kompetanse om barns lek og læringsprosesser... gir studentene god faglig kompetanse... gir studentene god didaktisk kompetanse... gir studentene god kompetanse i pedagogisk ledelse (av barnegruppen)... gir studentene kompetanse i hvordan man arbeider med de ulike fagområdene... utvikler studentenes evner til å vurdere, stimulere og støtte barns utvikling Teknologi for et bedre samfunn 64

65 Teknologi for et bedre samfunn 65

66 Prioriterte tiltak for flu-utdanningen Tiltak student '13 utdanner '13 pr.lærer '13 styrer '13 Heve statusen på førskolelæreryrket 71 % 53 % 66 % 62 % Styrke samarbeidet mellom aktørene (lærested, praksisbarnehager etc.) 53 % 37 % 49 % 38 % Heve inntakskravene for førskolelærerutdanningen 34 % 55 % 49 % 37 % Mer praksis 24 % 3 % 44 % 34 % Å oppdatere lærerutdannerne på dagens barnehagehverdag 18 % 38 % 44 % 61 % Heve den faglige kompetanse til praksislærerne 22 % 34 % 32 % 22 % Heve den pedagogiske kompetansen til de vitenskapelig ansatte 21 % 23 % 23 % 19 % Bedre muligh. for å veilede studenter som ikke er skikket ut av studiet 33 % 19 % 22 % 47 % Bedre arbeidsvilkårene for praksislærerne 9 % 6 % 18 % 8 % Styrke relevansen av undervisningen for yrkesutøvelsen 24 % 20 % 17 % 23 % Styrke relevansen av praksisopplæringen for yrkesutøvelsen 17 % 8 % 16 % 26 % Øke de økonomiske ressursene til førskolelærerutdanningen 37 % 53 % 16 % 11 % Forlenge studiet 5 % 28 % 14 % 14 % Klarere retningslinjer for kompetansemål i praksisperioden 13 % 6 % 13 % 12 % Styrke det faglige samarbeidet mellom lærerutdannerne 17 % 21 % 13 % 13 % Heve den pedagogiske kompetansen til praksislærerne 13 % 14 % 13 % 11 % Heve den faglige kompetansen til de vitenskapelig ansatte 14 % 20 % 11 % 9 % Samkjøre lærerutdanningen bedre på tvers av institusjoner 28 % 4 % 10 % 13 % Redusere frafallet underveis i studiet 13 % 2 % 3 % 5 % Heve forsknings- og utviklingskompetansen til de vitenskapelig ansatte 7 % 32 % 3 % 6 % Annet 6 % 6 % 2 % 9 % Teknologi for et bedre samfunn 66

67 5. Oppsummering Alle unntatt utdannerne vurderer praksisopplæringen høyere enn undervisningen, gjelder alle tre hovedutdanningsløp Tilbakegang på en lang rekke, men på langt nær alle, indikatorer på teori, praksis og sammenhengen, gjelder både lektor/ppu og ALU/GLU Fortsatt betydelig kontrast mellom oppfatningene på tvers av teori og praksis, studentene havner på praksis-siden, mønsteret er ikke like utpreget i FLU som i de øvrige Resultatkvaliteten vurderes midt på treet i lektor/ppu og GLU, høyt i FLU Studentene er den mest positive gruppen i oppfatning av studiekvaliteten i FLU, nest mest positiv i GLU, nest minst positiv i lektor/ppu Blandet framgang/tilbakegang i vurdering av resultatkvalitet i lektor/ppu, tydelig framgang i ALU/GLU Heving av status høyest prioriterte tiltak, og bedre samvirke mellom teori og praksis fortsatt høyt rangert; liten oppslutning om å forlenge studiet Teknologi for et bedre samfunn 67

68 Takk for oppmerksomheten! Teknologi for et bedre samfunn 68

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Utrykt vedlegg til rapporten

Utrykt vedlegg til rapporten SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73591299 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister: NO 948007029 MVA Utrykt vedlegg til rapporten

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Innholdsfortegnelse... ii. Figurer... ii. 1 Innledning... 3. 2 Samlet fornøydhet... 5. 3 Kvalitet i undervisningens innhold og gjennomføring...

Innholdsfortegnelse... ii. Figurer... ii. 1 Innledning... 3. 2 Samlet fornøydhet... 5. 3 Kvalitet i undervisningens innhold og gjennomføring... Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... ii Figurer... ii Innledning... 3 2 Samlet fornøydhet... 5 3 Kvalitet i undervisningens innhold og gjennomføring... 5 4 Kvalitet i praksisopplæringens innhold

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Noen hovedpunkter fra statssekretærens åpningstale til GLU-konferansen 2014

Noen hovedpunkter fra statssekretærens åpningstale til GLU-konferansen 2014 Foredragsholder: Statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet Arrangement: GLU-konferansen 2014 Arrangør: Følgegruppen for GLU Dato: 19. mars 2014 kl 13 Sted: Union Scene Drammen Noen hovedpunkter

Detaljer

Rapport. Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013. Forfattere. SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling 2014-04-09

Rapport. Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013. Forfattere. SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling 2014-04-09 - Åpen Rapport Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013 Forfattere Håkon Finne, Siri Mordal, Trine Marie Stene SINTEF Teknologi og samfunn Regional utvikling 2014-04-09 FORORD Dette er

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn. Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1-7 trinn og 5-10 trinn Ved Jacob Melting Leder av programgruppen NRLU Hvorfor er vi her? Formålet med konferansen er å skape diskusjon rundt

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studenter som tar lærer-

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.-7. trinn og 5. 10. trinn ved Samisk høgskole i VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder samisk grunnskolelærerutdanning som tilbys

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Utdanningsforbundet er landets største fagforening for pedagogisk personale med sine ca. 149 000 medlemmer. Utdanningsforbundet vedtok i 2001 å opprette en egen nasjonal avdeling for å ivareta de spesifikke

Detaljer

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen.

Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den norske grunnskolelærerutdanningen. Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Vurderingsrapport 1. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 1-7 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Modeller for samarbeid i praksis. Espen C. Svendsen, rektor Eide skole Kristian Andersen, studieleder GLU

Modeller for samarbeid i praksis. Espen C. Svendsen, rektor Eide skole Kristian Andersen, studieleder GLU Modeller for samarbeid i praksis Espen C. Svendsen, rektor Eide skole Kristian Andersen, studieleder GLU Kvalitet i lærerutdanningen (SINTEF 2011) Lærerutdannere studiefelt: Lærerutdannere praksisfelt:

Detaljer

Hva kan vi lære av det nasjonale PIL-prosjektet?

Hva kan vi lære av det nasjonale PIL-prosjektet? Hva kan vi lære av det nasjonale PIL-prosjektet? (Har PIL gjort en forskjell?) Øystein Gilje, forsker UiO Trondheim, 28. november det lenge uttalte målet om å redusere spenningen mellom teori og praksis

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7.

PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. PLAN FOR PRAKSISSTUDIET I GRUNNSKOLELÆRERUTDANNINGEN FOR TRINN 1-7. Praksisplanen bygger på Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 av 8.juni 2016, og må ses i sammenheng med

Detaljer

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger Avtale mellom Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning og skole om praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, allmennlærerutdanningen

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høring forslag til nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk

Høring forslag til nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 19.12.2016 14.12.2016 16/02059-3 Gunn Gallavara Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 16/2099 62 22188436 forskning

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Kompetanseguiden. -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN

Kompetanseguiden. -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN Kompetanseguiden -et egnet instrument mot symfonisk samklang i praksisopplæringen? Alstad barneskole Læring og trivsel et felles ansvar Bente Bakkemo, praksislærer Bodø k Julie Lysberg, praksisleder UiN

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes PPU-konferanse i Tromsø 24. november 2011 Reformer i norsk

Detaljer

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det?

Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen. Hva innebærer det? Praksisbarnehage ved NLA Høgskolen Hva innebærer det? 1 Samarbeids- og årsavtale Samarbeidsavtale inngås vanligvis for 2 eller 4 år mellom barnehagens eier og NLA Høgskolen. Nye avtaler skal inngås med

Detaljer

Lærende regioner Facebookcom/fylkesmannen/oppland

Lærende regioner  Facebookcom/fylkesmannen/oppland Lærende regioner Bakgrunn for Lærende regioner - PRAKUT PRAKUT Praksisrettet utdanningsforskning Forskningsprogram administrert av Norges forskningsråd Initiert og finansiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringssvar fra Utdanningsforbundet - Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Høringssvar fra Utdanningsforbundet - Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 20.03.2012 12/00242-17 Sissel Havre Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142232 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45

Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Vision Conference Onsdag 18. mai kl. 14.00-15.45 Program 14.00 15.45 Kort introduksjon til tema «Fagene i ny lærerutdanning skolefagbaserte eller forskningsbaserte» ved professor Hans-Kristian Hernes,

Detaljer

Rapport. Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer

Rapport. Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer - Åpen Rapport Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer Forfattere Håkon Finne, Heidi Jensberg, Bjørg Eva Aaslid, Halvdan Haugsbakken,

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING

Høgskolen i Østfold. Praktisk-pedagogisk utdanning. Plan for PRAKSISOPPLÆRING Høgskolen i Østfold Praktisk-pedagogisk utdanning Plan for PRAKSISOPPLÆRING 2007 1 Innhold 1. Hva er praksisopplæring? 2. Mål 3. Innhold 4. Strukturen 4.1 Praksisskoler 4.2 Praksisopplæringens plassering

Detaljer

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn.

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn. Dato: 09. desember 2009 Byrådssak 491/09 Byrådet Høringsuttalelse om utkast til forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn. LIGA SARK-2000-200900902-31 Hva

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hvorfor ny lærerutdanning 1. Grunnskolens utfordringer Elevenes svake kunnskaper i sentrale fag Lærernes kompetanse Rekruttere og beholde lærere 2. Lærerutdanningens

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Hva bør veiledere vektlegge i sin veiledning av begynnende lærere?

Hva bør veiledere vektlegge i sin veiledning av begynnende lærere? Hva bør veiledere vektlegge i sin veiledning av begynnende lærere? Disposisjon: - Innledning - Om praksisopplæring og lærerutdanning - Om veiledning av nyansatte lærere - Praksislæreren/mentorens ansvar

Detaljer

MÅL: HVORFOR? Fordi vi ønsker en livskraftig BLU-BU med god dialog campus partnerbarnehage, - stikkord:

MÅL: HVORFOR? Fordi vi ønsker en livskraftig BLU-BU med god dialog campus partnerbarnehage, - stikkord: Innledning Strategiplan for styrer skal være et styrende dokument for ledere av BLU-BUs partnerbarnehager i samarbeid med HSN og studentene i praksis. Praksis er en svært viktig del av barnehagelærerutdanningen,

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA

KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA Lærerutdanningskonferansen 20. april 2017 Sudieleder Ingvild Ruhaven Praksisleder Leif Jensen PPU-Y FOR STUDENTER MED TEKNISK BAKGRUNN LÆRERUTDANNINGER

Detaljer

PROFESJONSKUNNSKAP I GLU 1-7 OG 5-10

PROFESJONSKUNNSKAP I GLU 1-7 OG 5-10 PROFESJONSKUNNSKAP I GLU 1-7 OG 5-10 Revidert november, 2013 LÆRERROLLEN LÆRINGSARENA/ REKTORS 1. studieår (1 GLU) 2. studieår (2 GLU) høst (15 dager) vår (15 dager) høst (15 dager) vår (15 dager) lærerrollen,

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7.

Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. 1 Vurderingsrapport 3. studieår GLU 1.-7. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 1. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 1. studieår GLU 5.-10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Utvikling av lærerrollen

Utvikling av lærerrollen Utvikling av lærerrollen Forskningsbasert kunnskap nøkkelen til broen over gapet mellom teori og praksis i lærerutdanningen? Finn Daniel Raaen Hva slags vitenskapelighet trenger lærere som profesjonsutøvere?

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold

Praktisk-pedagogisk utdanning PLAN FOR PRAKSIS. HSN Campus Ringerike og Vestfold svitenskap Side 1/5 PLAN FOR PRAKSIS HSN Campus Ringerike og Vestfold Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen

Detaljer

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere,

Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, Vurderingsrapport Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium (TOSBA). Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016.

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for trinn1-7 og trinn 5-10. En orientering til rådsmøte 1. september 2016. Jacob Melting, leder av programgruppen / NRLU Prosessen fram til i dag.

Detaljer

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark

Profesjonsfaget i faglærerutdanningene. Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Profesjonsfaget i faglærerutdanningene Jostein Sandven Instituttleder IFF. Høgskolen i Telemark Forskriftens formål Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en faglærerutdanning

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013

Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane. Elaine Munthe 19. mars 2013 Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane Elaine Munthe 19. mars 2013 Innhald i rapporten: Samandrag Kap 1: Om Følgjegruppa og rapporten (inkl.

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING.

FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. FAGPLAN FOR 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING PEDAGOGIKK OG PRAKSISOPPLÆRING. 1. Innledning Denne fagplanen bygger på rammeplan for yrkesfaglærerutdanning i pedagogikk (rammeplan for pedagogikk) og rammeplan

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017

NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning Studieåret 2016/2017 Målgruppe Studiet er et tilbud til lærere, veiledere, rådgivere og skoleledere som er tilsatt i grunnskolens ungdomstrinn og

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning svitenskap Side 1/5 Plan for praksis. Plan for PPU-praksis bygger på Rammeplan for praktisk-pedagogisk, godkjent av Utdannings- og forskningsdepartementet 21.12.2015. Planen viser hvordan praksisopplæringen

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn

Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Vurderingsrapport 2. studieår GLU 1.7. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus,Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av

Detaljer

Referat fra utvidet møte i Samordningsutvalget for praksis

Referat fra utvidet møte i Samordningsutvalget for praksis Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Samordningsutvalg for praksis i grunnskolen Referat fra utvidet møte i Samordningsutvalget for praksis Tidspunkt: Tirsdag 25. mars 2014, kl. 9.00 11.30 Sted:

Detaljer

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen:

Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Orientering - Vurdering av praksis 2. studieår Barnehagelærerutdanningen Sett deg inn i emnebeskrivelsene for praksisperioden og studieplanen: Emnebeskrivelse for «Praksis 2. studieår, 4. semester», s.

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Merknader til nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Merknader til nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Merknader til nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Merknader til 1. Virkeområder og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle høgskoler og universiteter

Detaljer

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk

Plan for praksisopplæring. Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Plan for praksisopplæring Lektorutdanning i engelsk og Lektorutdanning i norsk Studieåret 2013-2014 Forord Gjennom heftet Plan for praksisopplæring ønsker vi å informere om praksisopplæringen i lektorutdanningen

Detaljer

PPU Utfordringer og mulige Tiltak

PPU Utfordringer og mulige Tiltak PPU Utfordringer og mulige Tiltak Oslo 13.04.2011 Per Ramberg Leder for NTNUs lærerutdanning 1 En Hovedutfordring Å styrke læreryrket som en profesjon! 2 Hva kjennetegner en profesjon noen fellestrekk

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS, OG VIDEREGÅENDE SKOLER OG FAGSKOLER I OSLO, SKOLEEIER, UTDANNINGSETATEN

Detaljer

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 Praksismøte 25.august 2016 Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 1 2 Organisering og ledelse av Grunnskolelærerutdanningene GLU1-7 og GLU5-10 Organisasjonskart avd LU: dekan studieleder

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU

Vurderingsrapport 2. studieår GLU Vurderingsrapport 2. studieår GLU 5.-10. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår.

Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår. Praksisplan for Sørbø skole, 1. studieår. Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket og

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE

SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE SPØRRESKJEMA TIL ØVINGSLÆRERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode

Detaljer