Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser"

Transkript

1 Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser næring Industri 3788, ,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas 611,5 600,3 782,4 723,6 860 Tjenesteyting 1787,2 3333,5 3715,3 4629,8 4822,1 Andre næringer 90,8 142,8 301,5 689,9 642,2 6277,6 8571, , , Andre næringer Tjenesteyting Utvinning av olje og naturgass Industri Kilde:SSB

2

3 ointfou Næring Høyteknologisk industri Mellomhøy teknologisk industri Mellomlav teknologisk industri Lavteknologisk industri Kunnskapsintensive høyteknologiske Kunnskapsintensive markedstjenester Kunnskapsintensive finansielle tjenest Figur Egenutført FoU i næringslivet etter teknologiintensitet i 2001 og Mill. kr Høyteknologisk industri Mellomhøy teknologisk industri Mellomlav teknologisk industri Lavteknologisk industri Kunnskapsintensive høyteknologiske tjenester Kunnskapsintensive markedstjenester Kunnskapsintensive finansielle tjenester Kilde:SSB/FoU-statistikk

4 syss_gruppe sysselsatte 23,9 26, sysselsatte 22,1 24,7 over 200 sysselsatte 54 48,9 Figur Egenutført FoU i næringslivet, etter sysselsettingsgruppe 2001 og 2003 Prosent over 200 sysselsatte sysselsatte sysselsatte Kilde:SSB

5 03 Kilde:SSB

6 Enheter i eget konsern (Norge) Andre norske foretak Forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler Utlandet (inkl. eget konsern) Næring Industri 211, ,2 473,7 Tjenesteyting 85,7 681,3 122,3 169,3 Utvinning av olje og naturga 17,1 441,3 231,8 237,3 Andre næringer 10,4 37,4 86,4 27, Figur Næringslivets innkjøpte FoU-tjenester etter næring i Mill. kr Enheter i eget konsern (Norge) Andre norske foretak Forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler Utlandet ( konse Industri Utvinning av olje og naturgass Tjenesteyting Andre næringer Kilde: S

7 et (inkl. eget onsern) e: SSB/foU-statistikk

8 Offshoreteknolog EnergiforsyningBioteknologi Marin forskning Materialteknologi Figur Næringslivets FoU-kostnader i fordelt på forskningsområde. Prosent Annet 27 % Offshoreteknolog 12 % Energiforsy 3 % Bioteknol 2 % Marin fo 5 Miljøteknologi 5 % Farmasi 3 % Informasjonsteknologi 35 % Materialt 8

9 InformasjonsteknolFarmasi Miljøteknologi Annet er i 2003 ologi orsyning % nologi % n forskning 5 % rialteknologi 8 % Kilde:SSB

10 Figur Næringslivets egenutførte FoU i 2003 etter finansieringskilde Egenfinansiering SkatteFUNN 532 Utlandet 1088 Offentlig finansiering, ekskl. SkatteFUNN 795 Ekstern privat norsk finansiering 801 Kilde: SSB

11

12 Figur Næringslivets egenutførte FoU i 2003 etter finansieringskilde. Offentlig finansiering, ekskl. SkatteFUNN 6 % Utlandet 8 % Ekstern privat norsk finansiering 6 % SkatteFUNN 4 % Egenfinansiering 76 % Kilde: SSB

13 Figur Offentlig finansiering av FoU etter størrelsesgruppe Størrelsesgruppe Norges forskningsråd Innovasjon Norge Totalt 155,8 88, ,1 18, ,6 37, ,7 17, ,9 7, ,0 4,6 Over ,5 3,3 Kilde:SBB

14 Departement/Andre SkatteFUNN 550,5 531,5 794,5 21,4 172,6 10,8 167,9 8,9 82,9 0,6 46,8 106,8 40,6 402,0 20,8

15 Figur Offentlig finansiering av FoU, inkl. SkatteFUNN, etter størrelsesgruppe % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Over 500 Sysselsatte Norges forskningsråd Departement/Andre Innovasjon Norge SkatteFUNN Kilde: SSB

16 Figur Egenutført FoU i SkatteFUNN-basen, ligningsdata og SSB FoU-statistikk fordelt på syssgruppe SkatteFUNNbasen, SSB FoU-stat Ligningsdata** godkjente (vektede tall) Syssgruppe * prosjekter Totalt Over * Sysselsettingsgruppe for SkatteFUNN-data og ligningsdata er bestemt ut ifra sysselsetting til hovedforetaket til prosjektet i SkatteFUNN-bas Sysselsettingsgruppe for FoU-statistikken er basert på sysselsettingstall i FoU-statistikken. ** Kun upersonlige skatteytere Kilde:Forskningsrådet, Skattedirektoratet og SSB

17 sen.

18 Figur Egenutført FoU i SkatteFUNN og FoU-statistikken Mill. kr Over 500 Sysselsatte Serie1 Serie2 Serie3 SkatteFUNN Ligningsdata* FoU-statistikk * Kun upersonlige skatteytere Kilde:Forskningsrådet, Skattedirektoratet og SSB

19 Alle foretak FoU-foretak 2003 FoU-foretak FoU-foretak I alt I alt I alt

20 Figur Driftsresultat som andel av driftsinntekter Prosent Alle foretak FoU-foretak 2003 FoU-foretak FoU-foretak Kilde: SSB

21 Driftsresultat som andel av driftsinntekter, etter størrelsesgruppe Syssgruppe Alle foretak FoU-foretak 2003 FoU-foretak FoU-foretak I alt I alt I alt I alt

22 Figur Driftsresultat som andel av driftsinntekter, etter størrelsesgruppe Prosent Ansatte -10 Alle foretak FoU-foretak 2003 FoU-foretak FoU-foretak Kilde:SSB

23 Næring Alle foretak FoU-foretak I alt Databehandlingsvirksomhe Maskiner og utstyr Kjemikalier og kjemiske pro Råolje og naturgass Radio, fjernsyn oa kommun Annen forretningsmessig tj Medisinske- presisjon- og o Post og telekommunikasjon Næringsmidler Metaller Andre transportmidler (her Andre elektriske maskiner o Fiske, fangst og fiskeoppdr Agentur- og engroshandel, Motorkjøretøyer, tilhengere Metallvarer (unntatt maskin Bygge- og anleggsvirksomh Møbler og annen industripr Papirmasse, papir og papirv Forskning og utviklingsarbe Forlagsvirksomhet, grafisk Andre ikke-metallholdige m Gummi- og plastprodukter Trevarer Landtransport og rørtransp Tekstiler Sjøtransport Klær, beredning og farging Elektrisitets-, gass-, damp Tjenester tilknyttet transpo Kontor- og datamaskiner Bergverksdrift ellers Gjenvinning Lær og lærvarer Kull og torv Metallholdig malm Lufttransport Tobakksvareproduksjon 26 26

24 Figur Driftsresultat som andel av driftsinntekter, FoU-tunge næringer Metaller 15 Næringsmidler 64 Post og telekommunikasjoner 33 Medisinske- presisjon- og optiske instrumenter 74 Annen forretningsmessig tjenesteyting 32 Radio, fjernsyn oa kommunikasjonsutstyr 11 Råolje og naturgass Fi 24 Kjemikalier og kjemiske produkter 29 Maskiner og utstyr 72 Databehandlingsvirksomhet Alle foretak FoU-foretak Prosent Kilde:SSB

25 Figur Egenutførte FoU-kostnader for de 8 største næringene. År Andel av total i prosent Prosent Kilde:SSB

26 Figur Andel av total FoU for utvalgte næringer. Prosent Telekommunikasjon 6,8 7,5 5,6 3,6 3,7 Teknisk testing og konsulentvirksomhet 8,9 9,2 6,1 10,4 6,8 Prod. av kommunikasjonsutstyr 9,0 8,4 13,6 9,7 6,3 Prod. av kjemikalier og kjemiske produkte 8,9 8,7 8,1 4,9 7,4 Prosent Telekommunikasjon Teknisk testing og konsulentvirksomhet Prod. av kommunikasjonsutstyr Prod. av kjemikalier og kjemiske produkter Kilde:SSB

27 Figur Konsentrasjon av egenutført og innkjøpt FoU for de 500 største enhetene. 200 Egenutført FoU Innkjøpt FoU 0,00 0,00 4,26 12,32 7,56 17,73 9,97 22,79 12,35 27,24 14,28 30,43 15,92 32,38 17,53 34,08 18,80 35,62 19,96 37,14 21,00 38,51 22,01 39,76 23,01 40,92 24,02 42,04 25,00 43,09 25,95 44,10 26,87 45,04 27,76 45,96 28,63 46,86 29,48 47,72 30,31 48,58 31,12 49,40 31,88 50,19 32,63 50,93 33,31 51,65 33,96 52,35 34,60 53,06 35,24 53,74 35,87 54,41 36,50 55,07 37,14 55,73 37,75 56,37 38,32 56,99 38,85 57,60 39,38 58,22 39,90 58,80 40,41 59,36 40,91 59,92 41,40 60,47 41,90 61,02 42,34 61,54 42,78 62,05 43,21 62,55 43,64 63,03 44,08 63,50 44,49 63,97 44,91 64,41 45,32 64,83 45,71 65,25 46,09 65,66 46,47 66,06 46,83 66,46 47,18 66,85 47,53 67,22 47,88 67,59 Prosent Antall enheter Egenutført FoU Innkjøpt FoU

28 48,22 67,95 48,55 68,30 48,87 68,65 49,17 69,00 49,46 69,34 49,75 69,67 50,04 69,99 50,33 70,29 50,62 70,59 50,90 70,87 51,18 71,14 51,45 71,41 51,72 71,69 51,97 71,94 52,23 72,19 52,47 72,44 52,72 72,67 52,96 72,90 53,20 73,13 53,44 73,35 53,68 73,58 53,91 73,80 54,14 74,03 54,37 74,25 54,59 74,47 54,82 74,68 55,04 74,89 55,26 75,10 55,47 75,30 55,69 75,50 55,90 75,70 56,10 75,89 56,31 76,08 56,52 76,27 56,72 76,46 56,92 76,64 57,11 76,83 57,30 77,01 57,50 77,19 57,69 77,37 57,87 77,54 58,05 77,72 58,23 77,89 58,41 78,06 58,59 78,23 58,76 78,40 58,94 78,57 59,12 78,73 59,30 78,90 59,47 79,07 59,65 79,23 59,82 79,39 59,99 79,55 60,16 79,70 60,33 79,86 60,49 80,01 60,66 80,16 60,82 80,30 60,98 80,44 61,15 80,58

29 61,31 80,72 61,47 80,86 61,62 81,00 61,78 81,14 61,94 81,28 62,10 81,42 62,26 81,55 62,41 81,68 62,57 81,81 62,73 81,94 62,88 82,07 63,03 82,19 63,19 82,32 63,34 82,44 63,49 82,57 63,64 82,69 63,79 82,81 63,94 82,93 64,09 83,04 64,24 83,16 64,38 83,27 64,53 83,38 64,67 83,49 64,81 83,60 64,95 83,71 65,09 83,82 65,23 83,93 65,37 84,04 65,51 84,14 65,64 84,24 65,78 84,34 65,91 84,44 66,04 84,54 66,18 84,64 66,31 84,74 66,44 84,84 66,57 84,93 66,70 85,03 66,83 85,12 66,96 85,21 67,09 85,31 67,21 85,40 67,33 85,49 67,46 85,58 67,58 85,67 67,70 85,76 67,82 85,85 67,95 85,94 68,07 86,03 68,19 86,12 68,30 86,21 68,42 86,30 68,53 86,38 68,65 86,47 68,76 86,55 68,88 86,64 68,99 86,72 69,10 86,80 69,21 86,89 69,32 86,97

30 69,43 87,05 69,55 87,14 69,65 87,22 69,76 87,30 69,87 87,37 69,98 87,45 70,08 87,53 70,19 87,61 70,30 87,68 70,40 87,76 70,51 87,84 70,61 87,91 70,72 87,99 70,82 88,06 70,92 88,14 71,02 88,21 71,13 88,29 71,23 88,36 71,33 88,43 71,43 88,50 71,54 88,57 71,64 88,64 71,74 88,71 71,84 88,78 71,94 88,85 72,04 88,92 72,14 88,99 72,23 89,05 72,33 89,12 72,43 89,18 72,52 89,24 72,62 89,30 72,71 89,36 72,81 89,42 72,90 89,48 73,00 89,54 73,09 89,60 73,18 89,66 73,27 89,72 73,37 89,78 73,46 89,83 73,55 89,89 73,64 89,95 73,73 90,01 73,82 90,06 73,91 90,12 73,99 90,17 74,08 90,23 74,16 90,29 74,25 90,34 74,33 90,40 74,42 90,45 74,50 90,51 74,58 90,56 74,67 90,61 74,75 90,67 74,83 90,72 74,91 90,77 74,99 90,83 75,07 90,88

31 75,15 90,93 75,23 90,98 75,31 91,03 75,39 91,08 75,47 91,14 75,54 91,19 75,62 91,24 75,70 91,29 75,77 91,34 75,85 91,39 75,93 91,44 76,00 91,48 76,08 91,53 76,15 91,58 76,23 91,63 76,30 91,67 76,38 91,72 76,45 91,76 76,52 91,81 76,60 91,85 76,67 91,90 76,74 91,94 76,82 91,99 76,89 92,03 76,96 92,07 77,03 92,11 77,11 92,16 77,18 92,20 77,25 92,24 77,32 92,28 77,39 92,32 77,46 92,36 77,53 92,40 77,61 92,45 77,68 92,49 77,75 92,53 77,81 92,57 77,88 92,61 77,95 92,65 78,02 92,69 78,09 92,73 78,16 92,77 78,22 92,80 78,29 92,84 78,36 92,88 78,43 92,92 78,49 92,96 78,56 93,00 78,62 93,03 78,69 93,07 78,76 93,11 78,82 93,15 78,89 93,18 78,95 93,22 79,01 93,26 79,08 93,29 79,14 93,33 79,21 93,37 79,27 93,40 79,33 93,44

32 79,40 93,47 79,46 93,51 79,52 93,54 79,59 93,58 79,65 93,61 79,71 93,65 79,77 93,68 79,84 93,71 79,90 93,75 79,96 93,78 80,02 93,82 80,08 93,85 80,14 93,88 80,20 93,92 80,26 93,95 80,32 93,98 80,37 94,01 80,43 94,05 80,49 94,08 80,55 94,11 80,61 94,14 80,67 94,17 80,72 94,21 80,78 94,24 80,84 94,27 80,90 94,30 80,95 94,33 81,01 94,36 81,07 94,39 81,13 94,42 81,18 94,45 81,24 94,48 81,29 94,51 81,35 94,54 81,41 94,57 81,46 94,60 81,52 94,63 81,57 94,66 81,63 94,69 81,68 94,71 81,74 94,74 81,79 94,77 81,85 94,80 81,90 94,83 81,95 94,85 82,01 94,88 82,06 94,91 82,11 94,94 82,17 94,97 82,22 94,99 82,27 95,02 82,33 95,05 82,38 95,08 82,43 95,11 82,48 95,14 82,54 95,16 82,59 95,19 82,64 95,22 82,69 95,25 82,74 95,28

33 82,80 95,30 82,85 95,33 82,90 95,36 82,95 95,39 83,00 95,41 83,05 95,44 83,10 95,47 83,15 95,49 83,20 95,52 83,25 95,54 83,30 95,57 83,35 95,60 83,40 95,62 83,45 95,65 83,50 95,67 83,55 95,70 83,60 95,72 83,64 95,75 83,69 95,77 83,74 95,80 83,79 95,82 83,83 95,85 83,88 95,87 83,93 95,89 83,97 95,92 84,02 95,94 84,07 95,96 84,11 95,98 84,16 96,01 84,20 96,03 84,25 96,05 84,29 96,07 84,34 96,10 84,38 96,12 84,42 96,14 84,47 96,16 84,51 96,18 84,56 96,20 84,60 96,23 84,64 96,25 84,69 96,27 84,73 96,29 84,78 96,31 84,82 96,33 84,86 96,35 84,90 96,37 84,95 96,39 84,99 96,41 85,03 96,43 85,07 96,45 85,12 96,47 85,16 96,49 85,20 96,51 85,24 96,53 85,28 96,55 85,32 96,57 85,37 96,59 85,41 96,61 85,45 96,63 85,49 96,65

34 85,53 96,67 85,57 96,69 85,61 96,70 85,65 96,72 85,69 96,74 85,73 96,76 85,78 96,78 85,82 96,80 85,86 96,81 85,90 96,83 85,94 96,85 85,98 96,87 86,02 96,89 86,06 96,90 86,10 96,92 86,14 96,94 86,18 96,96 86,22 96,97 86,25 96,99 86,29 97,01 86,33 97,02 86,37 97,04 86,41 97,06 86,45 97,07 86,49 97,09 86,52 97,11 86,56 97,12 86,60 97,14 86,64 97,16 86,68 97,17 86,71 97,19 86,75 97,21 86,79 97,22 86,83 97,24 86,86 97,26 86,90 97,27 86,94 97,29 86,97 97,30 87,01 97,32 87,05 97,34 87,08 97,35 87,12 97,37 87,16 97,38 87,19 97,40 87,23 97,41 87,27 97,43 87,30 97,44 87,34 97,46 87,37 97,47 87,41 97,49 87,45 97,51 87,48 97,52 87,52 97,53 87,55 97,55 87,59 97,56 87,62 97,58 87,66 97,59 87,69 97,61 87,73 97,62 87,76 97,64

35 87,80 97,65 87,83 97,66 87,87 97,68 87,90 97,69 87,94 97,71 87,97 97,72 88,01 97,73 88,04 97,75 88,08 97,76 88,11 97,78 88,15 97,79 88,18 97,80 88,22 97,82 88,25 97,83 88,29 97,85 88,32 97,86 88,35 97,88 88,39 97,89 88,42 97,90 88,46 97,92 88,49 97,93 88,52 97,94 88,56 97,96 88,59 97,97 88,62 97,99 88,66 98,00 88,69 98,01 88,72 98,02 88,76 98,04 88,79 98,05 88,82 98,06 88,85 98,07 88,89 98,09 88,92 98,10 88,95 98,11 88,98 98,12 89,01 98,14 89,05 98,15 89,08 98,16 89,11 98,17 89,14 98,18 89,17 98,20 89,20 98,21 89,23 98,22 89,27 98,23 89,30 98,24 89,33 98,25 89,36 98,26 89,39 98,27 89,42 98,29 89,45 98,30 89,48 98,31 89,51 98,32 89,54 98,33 89,57 98,34 89,60 98,35 89,63 98,36 89,66 98,38 89,69 98,39 89,72 98,40

36 89,75 98,41 89,78 98,42 89,81 98,43 89,84 98,44 89,87 98,45 89,90 98,46 89,93 98,47 89,96 98,48 89,99 98,49 90,02 98,50 90,05 98,52 90,08 98,53 90,11 98,54 90,14 98,55 90,17 98,56 90,20 98,57 90,23 98,58 90,26 98,59 90,28 98,60 90,31 98,61 90,34 98,62 90,37 98,63 90,40 98,64 90,43 98,65 90,46 98,66 90,49 98,66 90,52 98,67 90,54 98,68 90,57 98,69 90,60 98,70 90,63 98,71 90,66 98,72 90,69 98,73 90,71 98,74 90,74 98,75 90,77 98,76 90,80 98,77 90,83 98,77 90,85 98,78 90,88 98,79 90,91 98,80 90,94 98,81 90,96 98,82 90,99 98,83 91,02 98,83 91,05 98,84 91,07 98,85 91,10 98,86 91,13 98,87 91,16 98,88 91,18 98,89 91,21 98,89 91,24 98,90 91,26 98,91 91,29 98,92 91,32 98,93 91,34 98,94 91,37 98,95 91,40 98,95 91,42 98,96

37 91,45 98,97 91,48 98,98 91,50 98,99 91,53 99,00 91,55 99,00 91,58 99,01 91,61 99,02 91,63 99,03 91,66 99,04 91,68 99,05 91,71 99,05 91,74 99,06 91,76 99,07 91,79 99,08 91,81 99,09 91,84 99,10 91,86 99,10 91,89 99,11 91,92 99,12 91,94 99,13 91,97 99,14 91,99 99,14 92,02 99,15 92,04 99,16 92,07 99,17 92,09 99,18 92,12 99,18 92,14 99,19 92,17 99,20 92,19 99,21 92,22 99,21 92,24 99,22 92,27 99,23 92,29 99,23 92,32 99,24 92,34 99,25 92,37 99,26 92,39 99,26 92,42 99,27 92,44 99,28 92,46 99,28 92,49 99,29 92,51 99,30 92,54 99,31 92,56 99,31 92,59 99,32 92,61 99,33 92,63 99,33 92,66 99,34 92,68 99,35 92,70 99,35 92,73 99,36 92,75 99,37 92,77 99,37 92,80 99,38 92,82 99,39 92,84 99,39 92,87 99,40 92,89 99,41 92,91 99,41

38 92,94 99,42 92,96 99,42 92,98 99,43 93,01 99,44 93,03 99,44 93,05 99,45 93,07 99,45 93,10 99,46 93,12 99,47 93,14 99,47 93,16 99,48 93,19 99,48 93,21 99,49 93,23 99,49 93,25 99,50 93,28 99,50 93,30 99,51 93,32 99,52 93,34 99,52 93,36 99,53 93,39 99,53 93,41 99,54 93,43 99,54 93,45 99,55 93,48 99,56 93,50 99,56 93,52 99,57 93,54 99,57 93,56 99,58 93,58 99,58 93,61 99,59 93,63 99,59 93,65 99,60 93,67 99,60 93,69 99,61 93,71 99,62 93,73 99,62 93,76 99,63 93,78 99,63 93,80 99,64 93,82 99,64 93,84 99,65 93,86 99,65 93,88 99,66 93,90 99,66 93,92 99,67 93,94 99,67 93,96 99,67 93,99 99,68 94,01 99,68 94,03 99,69 94,05 99,69 94,07 99,70 94,09 99,70 94,11 99,71 94,13 99,71 94,15 99,71 94,17 99,72 94,19 99,72 94,21 99,73

39 94,23 99,73 94,25 99,73 94,27 99,74 94,29 99,74 94,31 99,75 94,33 99,75 94,35 99,76 94,37 99,76 94,39 99,76 94,41 99,77 94,43 99,77 94,45 99,78 94,47 99,78 94,48 99,78 94,50 99,79 94,52 99,79 94,54 99,79 94,56 99,80 94,58 99,80 94,60 99,81 94,62 99,81 94,63 99,81 94,65 99,82 94,67 99,82 94,69 99,82 94,71 99,83 94,73 99,83 94,75 99,83 94,76 99,84 94,78 99,84 94,80 99,84 94,82 99,84 94,84 99,85 94,86 99,85 94,88 99,85 94,89 99,86 94,91 99,86 94,93 99,86 94,95 99,86 94,97 99,87 94,98 99,87 95,00 99,87 95,02 99,88 95,04 99,88 95,05 99,88 95,07 99,88 95,09 99,89 95,11 99,89 95,13 99,89 95,14 99,90 95,16 99,90 95,18 99,90 95,19 99,90 95,21 99,91 95,23 99,91 95,25 99,91 95,26 99,91 95,28 99,92 95,30 99,92 95,31 99,92

40 95,33 99,92 95,35 99,93 95,37 99,93 95,38 99,93 95,40 99,93 95,42 99,94 95,43 99,94 95,45 99,94 95,47 99,94 95,48 99,94 95,50 99,95 95,51 99,95 95,53 99,95 95,55 99,95 95,56 99,95 95,58 99,95 95,60 99,96 95,61 99,96 95,63 99,96 95,64 99,96 95,66 99,96 95,68 99,96 95,69 99,97 95,71 99,97 95,72 99,97 95,74 99,97 95,76 99,97 95,77 99,97 95,79 99,97 95,80 99,98 95,82 99,98 95,83 99,98 95,85 99,98 95,86 99,98 95,88 99,98 95,90 99,98 95,91 99,98 95,93 99,99 95,94 99,99 95,96 99,99 95,97 99,99 95,99 99,99 96,00 99,99 96,02 99,99 96,03 99,99 96,05 99,99 96,06 99,99 96,08 99,99 96,09 99,99 96,11 100,00 96,12 100,00 96,14 100,00 96,15 100,00 96,17 100,00 96,18 100,00 96,20 100,00 96,21 100,00 96,23 100,00 96,24 100,00 96,26 100,00

41 96,27 96,29 96,30 96,32 96,33 96,35 96,36 96,37 96,39 96,40 96,42 96,43 96,44 96,46 96,47 96,49 96,50 96,51 96,53 96,54 96,56 96,57 96,58 96,60 96,61 96,62 96,64 96,65 96,66 96,68 96,69 96,71 96,72 96,73 96,75 96,76 96,77 96,78 96,80 96,81 96,82 96,84 96,85 96,86 96,88 96,89 96,90 96,91 96,93 96,94 96,95 96,97 96,98 96,99 97,00 97,02 97,03 97,04 97,05 97,07

42 97,08 97,09 97,10 97,12 97,13 97,14 97,15 97,16 97,18 97,19 97,20 97,21 97,23 97,24 97,25 97,26 97,27 97,28 97,30 97,31 97,32 97,33 97,34 97,36 97,37 97,38 97,39 97,40 97,41 97,42 97,44 97,45 97,46 97,47 97,48 97,49 97,50 97,52 97,53 97,54 97,55 97,56 97,57 97,58 97,59 97,60 97,62 97,63 97,64 97,65 97,66 97,67 97,68 97,69 97,70 97,71 97,73 97,74 97,75 97,76

43 97,77 97,78 97,79 97,80 97,81 97,82 97,83 97,84 97,85 97,86 97,87 97,88 97,89 97,91 97,92 97,93 97,94 97,95 97,96 97,97 97,98 97,99 98,00 98,01 98,02 98,03 98,04 98,05 98,06 98,07 98,08 98,09 98,10 98,11 98,12 98,13 98,14 98,14 98,15 98,16 98,17 98,18 98,19 98,20 98,21 98,22 98,23 98,24 98,25 98,26 98,26 98,27 98,28 98,29 98,30 98,31 98,32 98,33 98,34 98,34

44 98,35 98,36 98,37 98,38 98,39 98,40 98,41 98,41 98,42 98,43 98,44 98,45 98,46 98,46 98,47 98,48 98,49 98,50 98,51 98,51 98,52 98,53 98,54 98,55 98,55 98,56 98,57 98,58 98,59 98,59 98,60 98,61 98,62 98,62 98,63 98,64 98,65 98,65 98,66 98,67 98,68 98,68 98,69 98,70 98,71 98,71 98,72 98,73 98,74 98,74 98,75 98,76 98,77 98,77 98,78 98,79 98,79 98,80 98,81 98,82

45 98,82 98,83 98,84 98,84 98,85 98,86 98,86 98,87 98,88 98,88 98,89 98,90 98,90 98,91 98,92 98,92 98,93 98,94 98,94 98,95 98,96 98,96 98,97 98,98 98,98 98,99 99,00 99,00 99,01 99,01 99,02 99,03 99,03 99,04 99,05 99,05 99,06 99,07 99,07 99,08 99,08 99,09 99,10 99,10 99,11 99,11 99,12 99,13 99,13 99,14 99,14 99,15 99,16 99,16 99,17 99,17 99,18 99,18 99,19 99,20

46 99,20 99,21 99,21 99,22 99,22 99,23 99,23 99,24 99,25 99,25 99,26 99,26 99,27 99,27 99,28 99,28 99,29 99,29 99,30 99,30 99,31 99,31 99,32 99,33 99,33 99,34 99,34 99,35 99,35 99,36 99,36 99,37 99,37 99,38 99,38 99,39 99,39 99,40 99,40 99,41 99,41 99,42 99,42 99,43 99,43 99,43 99,44 99,44 99,45 99,45 99,46 99,46 99,47 99,47 99,48 99,48 99,48 99,49 99,49 99,50

47 99,50 99,51 99,51 99,52 99,52 99,52 99,53 99,53 99,54 99,54 99,55 99,55 99,55 99,56 99,56 99,57 99,57 99,57 99,58 99,58 99,59 99,59 99,59 99,60 99,60 99,61 99,61 99,61 99,62 99,62 99,62 99,63 99,63 99,64 99,64 99,64 99,65 99,65 99,65 99,66 99,66 99,67 99,67 99,67 99,68 99,68 99,68 99,69 99,69 99,69 99,70 99,70 99,70 99,71 99,71 99,71 99,72 99,72 99,72 99,73

48 99,73 99,73 99,74 99,74 99,74 99,75 99,75 99,75 99,76 99,76 99,76 99,77 99,77 99,77 99,77 99,78 99,78 99,78 99,79 99,79 99,79 99,80 99,80 99,80 99,80 99,81 99,81 99,81 99,82 99,82 99,82 99,82 99,83 99,83 99,83 99,83 99,84 99,84 99,84 99,84 99,85 99,85 99,85 99,85 99,86 99,86 99,86 99,86 99,87 99,87 99,87 99,87 99,88 99,88 99,88 99,88 99,89 99,89 99,89 99,89

49 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,91 99,91 99,91 99,91 99,92 99,92 99,92 99,92 99,92 99,93 99,93 99,93 99,93 99,93 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99

50 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

51 heter Kilde:SSB

52 Figur Konsentrasjon av egenutført FoU innen utvalgte næringer prosent største 20 prosent største 50 prosent største Fiskeoppdrett Utvinning av olje og naturgass Nærings- og nytelsesmiddelindustri Prod. av kjemikalier og kjemiske produkter Prod. av maskiner og utstyr Prod. av kommunikasjonsutstyr Prod. av medisinske instr. og måleutstyr Prod. av medisinske instr. og måleutstyr Prod. av maskiner og utstyr Nærings- og nytelsesmiddelindustri Fiskeoppdrett prosent største 20 prosent største 50 prosent største Kilde:SSB

53 Figur Andel av enheter med FoU etter hovednæring og størrelsesgruppe Industri og bergverksd rift Tjenesteyti ng Andre næringer og flere Prosent og flere Antall sysselsatte Industri og bergverksdrift Tjenesteyting Andre næringer Kilde:SSB

54 Figur Egenutført FoU 2001 og 2003 etter fylke Fylke Finnmark/Finnmár 66 8 Hedmark ,0 Aust-Agder ,0 Nord-Trøndelag ,0 Troms ,0 Sogn og Fjordane ,0 Nordland ,0 Vest-Agder ,0 Oppland ,0 Telemark ,0 Møre og Romsdal ,0 Østfold ,0 Vestfold ,0 Hordaland ,0 Buskerud ,0 Sør-Trøndelag ,0 Rogaland ,0 Akershus ,0 Oslo ,0 Figur Egenutført Oslo FoU i 2001 og 2003 etter fy Rogaland Buskerud Vestfold Møre og Romsdal Oppland Nordland Troms Aust-Agder Finnmark/Finnmárku Mi

55 etter fylke Mill. kr

56 Figur Egenutført FoU per sysselsatt i 2001 og 2003 etter fylke Fylke Finnmark/Finnmár 12,3 1,5 Hedmark 6,2 5,2 Nordland 9,9 10,8 Troms 7,7 11,9 Vest-Agder 6,0 13,0 Hordaland 11,3 14,6 Sogn og Fjordane 14,5 15,0 Rogaland 11,8 15,3 Aust-Agder 42,9 15,5 Møre og Romsdal 13,8 15,5 Nord-Trøndelag 7,6 15,8 Østfold 12,7 19,5 Oppland 15,1 20,4 Telemark 17,0 20,7 Vestfold 19,4 26,4 Oslo 22,5 26,6 Akershus 51,1 29,8 Sør-Trøndelag Figur 18, ,1 Buskerud Egenutført 31,8 FoU 39,9 per sysselsatt i 2001 og 2003 etter fylke Buskerud Akershus Vestfold Oppland Nord-Trøndelag Aust-Agder Sogn og Fjordane Vest-Agder Nordland Finnmark/Finnmárku kr K

57 50 60 Kilde: SSB

58 Figur Kostnader til innkjøpt FoU per sysselsatt etter fylke Fylke Finnmark/Fin 0,4 0,0 Hedmark 1,1 0,8 Nordland 3,1 1,4 Nord-Trønde 1,5 2,2 Vest-Agder 0,8 2,6 Troms 2,0 2,6 Møre og Rom 2,4 2,7 Oppland 2,2 3,2 Buskerud 4,3 3,8 Akershus 16,5 4,0 Aust-Agder 5,7 4,2 Østfold 3,4 4,3 Vestfold 2,6 4,4 Telemark 7,8 4,7 Sogn og Fjor 6,6 5,7 Hordaland 3,8 5,8 Rogaland 13,7 8,1 Oslo 6,4 8,7 Sør-Trøndela 7,0 11,0 Figur Kostnader til innkjøpt FoU per sy 2003 Sør-Trøndelag Rogaland Sogn og Fjordane Vestfold Aust-Agder Buskerud Møre og Romsdal Vest-Agder Nordland Finnmark/Finnmárku

59 sysselsatt etter fylke kr Kilde:SSB

60 Figur Enheter med samarbeidsprosjekter. Antall og prosent av enheter med FoU for utvalgte næringer Antall enheter med samarbei d Prosent av enhetene med samarbei d 11 Utvinning av olje og naturgass Prod. av kommunikasjonsutstyr Fiskeoppdrett Prod. av medisinske instr. og måleutstyr Prod. av maskiner og utstyr Agentur og engroshandel Prod. av metallvarer Teknisk testing og konsulentvirksomhet Nærings og nytelsesmiddelindustri Databehandlings- virksomhet Databehandlings- virksomhet Nærings og nytelsesmiddelindustri 74 Teknisk testing og konsulentvirksomhet 28 Prod. av metallvarer 51 Agentur og engroshandel 29 Prod. av maskiner og utstyr 33 Prod. av medisinske instr. og måleutstyr 5 Fiskeoppdrett 32 Prod. av kommunikasjonsutstyr. 11 Utvinning av olje og naturgass Antall Prosent Antall enheter med samarbeid Prosent av enhetene med samarbeid Kilde:SSB

61 Figur Samarbeidspartner. Prosent av enheter med samarbeid Foretak i samme konsern Andre foretak Forskningsinstitutt Universitet /- høyskoler Prosent Prosent Foretak i samme konsern Andre foretak Forskningsinstitutt Universitet/- høyskoler Samarbeidspartner Kilde:SSB

62 Figur Enheter i utvalgte næringer med samarbeid med Andre foretak. Prosent Fiskeoppdrett Prod. av medisinske instr. og måleutstyr Prod. av motorkjøretøy, tilhengere og deler Kraft og vannforsyning Prod. av tekstiler og utstyr Prod. av andre elektriske maskiner og app Prod. av kommunikasjonsutstyr. 57 Prod. av kommunikasjonsutstyr. Prod. av andre elektriske maskiner og app. Prod. av tekstiler og utstyr Kraft og vannforsyning Prod. av motorkjøretøy, tilhengere og deler Prod. av medisinske instr. og måleutstyr Fiskeoppdrett Prosent Kilde:SSB

63 Figur Samarbeidspartner etter type og størrelsesgruppe. Prosent av enheter med samarbeid Sysselsatte Foretak i samme konsern Andre foretak Forsknings institutt Universitet /høyskoler Over Over 500 Sysselsatte Foretak i samme konsern Andre foretak Forskningsinstitutt Universitet/høyskoler Kilde:SS

64 Figur Innovative foretak etter sysselsettingsgruppe i Prosent Produkt- eller prosessinnovasjon Sysselsettingsgruppe I alt 29 25, , , , , ,1 50 Over ,7 71 Prosent I alt Sysselsatte

65 Over 500 atte Kilde:SSB

66 Figur Andel foretak med nye produkter for foretaket og for markedet etter størrelsesgruppe Herav: Produktinnovasjon Produktinnovasjon for Industri og bergverksdrift i alt Ind Ind Ind Ind Ind Ind Over Tjenesteyting i alt Tj Tj Tj Tj Tj Tj Over Prosent Industri og bergverksdrift i alt Ind Ind Ind Ind Ind Ind Over 500 Tjenesteyting i alt Tj Tj Tj Tj Tj Tj Over 500 Nye produkter for foretaket Nye produkter for markedet Kilde:SSB

67 Figur Innovative foretak etter omsetningsandel av nye produkter. Industri og tjenesteyting. Relativ fordeling Enheter med nye eller vesentlige endrede produkter og mer Andel Andel Andel Andel Andel Andel Industri 32,2 4,1 5,2 7,4 11,3 4,1 Tjenesteyting 20,4 1,9 2,7 4,6 5,4 5,8 Fig Innovative foretak etter omsetningsandel av nye produkter. Induststri og tjenesteyting. Relativ fordeling Prosent og mer Prosent Industri Tjenesteyting Kilde:SSB

68 Figur Omsetning av nye og endrede produkter i industri og bergverksdrift etter sysselsettingsgruppe. Prosent av samlet omsetning. 20 Alle enheter Nye Alle enheter 2001 Nye Alle enheter produkte r for marked et Nye produkter for foretaket produkter for markede t Nye produkter for foretaket Nye produkt er for foretake t Nye produkter for markede t Sysselsettingsgruppe I alt 10,3 4,5 13,4 3,2 12,0 2, ,0 3,8 3,7 1,4 3,7 1, ,3 3,1 7,6 2,2 7,6 2, ,4 3,1 9,6 3,7 9,6 3, ,1 5,6 13,1 3,2 13,1 3, ,8 5,7 14,4 3,9 14,4 3,9 Over ,5 4,6 17,3 3,5 13,8 2,3 Prosent I alt Over 500 Sysselsatte Nye produkter for foretaket Nye produkter for markedet Kilde:SSB

69 001.

70 Figur Omsetning av nye og endrede produkter i prosent av samlet omsetning etter næring Alle enheter Nye 2003 eller Alle enheter Nye 2001 eller Alle enheter Nye 2001 eller vesentlig Nye eller vesentlig Nye eller vesentlig forbedrede vesentlig forbedrede vesentlig forbedrede produkter for forbedred e produkter for forbedred e produkter for markedet produkter markedet produkter markedet Nye eller vesentlig forbedrede produkter Næring (SN2002) 22 Forlagsvirksomhet og grafisk produksjon 2,1 1,4 2,2 1,0 2,2 1,0 20 Prod. av trelast og varer av tre 3,6 1,8 5,4 1,5 5,4 1,5 26 Prod. av ikke-metallholdige mineralprod. 3,9 2,3 9,1 1,5 9,1 1,5 36 Gjenvinning 3,9 3,2 5,1 0,8 5,1 0,8 35 Prod. av andre transportmidler 6,0 4,3 26,3 7,1 12,9 2,9 25 Prod. av gummi- og plastprodukter 6,6 2,9 7,9 2,3 7,9 2,3 24 Prod. av kjemikalier og kjemiske produkter 6,8 2,6 9,9 1,9 9,9 1,9 28 Prod. av metallvarer 7,4 3,3 7,2 1,1 7,2 1,1 21 Prod. av papirmasse og papir 7,7 0,5 12,1 1,1 12,1 1,1 17 Prod. av tekstiler og utstyr 8,2 2,4 6,4 2,5 6,4 2, Nærings og nytelsesmiddelindustri 9,2 5,7 8,1 2,1 8,1 2,1 27 Prod. av metaller 9,7 1,9 11,5 0,6 11,5 0,6 30 Prod. av kontor- og datamaskiner 11,4 0,9 51,5 8,6 51,5 8,6 36 Annen industriprod. (inkl. møbelindustri) 12,6 3,6 20,1 6,6 20,1 6,6 19 Prod. av reiseeffekter. Beredning av lær 13,4 2,8 17,4 13,3 17,4 13,3 29 Prod. av maskiner og utstyr 15,3 9,5 26,5 7,2 26,5 7,2 34 Prod. av motorkjøretøy, tilhengere og deler 17,3 11,1 13,0 7,0 13,0 7,0 31 Prod. av andre elektriske maskiner og app. 24,5 19,1 19,5 3,9 19,5 3,9 18 Prod. av klær. Beredning og farging 25,3 3,3 31,1 2,7 31,1 2,7 32 Prod. av kommunikasjonsutstyr. 35,7 7,4 44,9 18,7 44,9 18,7 33 Prod. av medisinske instr. og måleutstyr 40,1 6,0 38,2 7,5 38,2 7,5 10,13-37 SUM INDUSTRI OG BERGVERK 10,3 4,5 13,4 3,3 12,0 2,8 Fig Omsetning av nye og endrede produkter for foretaket i industrinæringer. Prosent av samlet omsetning 33 Prod av medisinske instr og måleutstyr

71 33 Prod. av medisinske instr. og måleutstyr 32 Prod. av kommunikasjonsutstyr. 18 Prod. av klær. Beredning og farging 31 Prod. av andre elektriske maskiner og app. 34 Prod. av motorkjøretøy, tilhengere og 29 Prod. av maskiner og utstyr 19 Prod. av reiseeffekter. Beredning av lær 36 Annen industriprod. (inkl. møbelindustri) 30 Prod. av kontor- og datamaskiner 27 Prod. av metaller Nærings og nytelsesmiddelindustri 17 Prod. av tekstiler og utstyr 21 Prod. av papirmasse og papir 28 Prod. av metallvarer 24 Prod. av kjemikalier og kjemiske 25 Prod. av gummi- og plastprodukter 35 Prod. av andre transportmidler 36 Gjenvinning 26 Prod. av ikke-metallholdige mineralprod. 20 Prod. av trelast og varer av tre Prosent Kilde:SSB

72 Figur Antall bedrifter med og uten innovasjon og med og uten FoU Uten innovasjon Med innovasjon I alt Antall bedrifter i alt Antall FoU-bedrifter Uten innovasjon Med innovasjon I alt Antall bedrifter i alt Antall FoU-bedrifter Kilde:SSB

73

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer

Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Det norske forskningsog innovasjonssystemet statistikk og indikatorer Delrapport 3, august 2005: FoU og innovasjon i næringslivssektoren i 2003 Rapporten er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå 1 FoU og

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL STEP ARBEIDSNOTAT STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

9 Produksjon av næringsmidler (unntatt fiskeforedling)

9 Produksjon av næringsmidler (unntatt fiskeforedling) Sysselsatte 2012 2013 Fauske Nordland Landet Fauske Nordland 1 Jordbruk, jakt og viltstell 64 2 740 43 343 70 2 655 2 Skogbruk 4 184 6 816 5 172 3 Fiske og fangst 7 2 230 9 729 8 2 154 4 Akvakultur (Fiskeoppdrett)

Detaljer

FoU og innovasjon i norsk næringsliv

FoU og innovasjon i norsk næringsliv FoU og innovasjon i norsk næringsliv Frank Foyn, frf@ssb.no Indikatorrapportens lanseringsseminar 19.10.2016 1 19.10.2016. Næringslivet og FoU Målet for næringslivet er lønnsomhet/avkastning, ikke FoU

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU?

Disposisjon. «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? «Hva særpreger våre regioner mht FoU/mangel på FoU? Disposisjon Regionens Innovasjon og FoU i et internasjonalt perspektiv Regionens FoU et nasjonalt perspektiv Regionens kompetansekapital i et internasjonalt

Detaljer

Veivalg21 Materialer til tjeneste

Veivalg21 Materialer til tjeneste Veivalg 21 Materialer til tjeneste Er Norges fremtid som materialleverandør og materialforedler truet? 1 Pessimister er dog de reneste tåper, de tror det motsatte av hva de håper. Nei, de optimister som

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 1 Balanse mellom nåtid og fremtid 2 Tilgang og avgang blant lønnstakere Årlig endring i antall

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Hedmark Et stabilt arbeidsmarked

Bedriftsundersøkelsen Hedmark Et stabilt arbeidsmarked Bedriftsundersøkelsen Hedmark 215 Et stabilt arbeidsmarked NAVs bedriftsundersøkelse NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

SkatteFUNN 2015 STATISTIKK FRA FYLKER OG SEKTORER. Foto: Sidsel Flock Backmann

SkatteFUNN 2015 STATISTIKK FRA FYLKER OG SEKTORER. Foto: Sidsel Flock Backmann SkatteFUNN 0 STATISTIKK FRA FYLKER OG SEKTORER Foto: Sidsel Flock Backmann 0 SkatteFUNN-ordningen har som formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU), og er

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 12 1 Endring folketall Folketall 1,8 1,6 1,4 8 6 4 2 1,2 1,,8,6,4,2 211 23 1999 1995 1991 1987 1983

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Er Kongsbergregionen virkelig innovativ?

Er Kongsbergregionen virkelig innovativ? Er Kongsbergregionen virkelig innovativ? Regionrådet for Kongsbergregionen Notodden, 4. August 2011 Knut Vareide Hvorfor er innovasjon interessant for regional utvikling? Regional vekst Konkurranseutsatt

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan

FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan FoU i Nord-Norge status, Hvorfor og hvordan Nordnorsk fellessamling for VRI og RFF MS Midnatsol 9. mars 211 Elisabeth Blix Bakkelund og Eivind Sommerseth, Forskningsrådet Totale FoU-utgifter og FoU-utgifter

Detaljer

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen -

Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI. - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Foto: Silje Glefjell KUNNSKAPSØKONOMI - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen - Konjunkturbarometer for kunnskapsnæringen Hovedpunkter: Kunnskapsnæringen er den største sysselsetteren i privat sektor.

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012

Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning. Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Handlingsrommet for en fylkesstrategi for forskning Eivind Sommerseth møte den 18 juni 2012 Bevilgninger fra Norges forskningsråd i 2011 fordelt på sektorer Forskningsrådets bevilgninger fordelt på alle

Detaljer

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA

Samfunnsregnskap for TINE. Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Samfunnsregnskap for TINE Samfunnsøkonomisk analyse AS for TINE SA Kort om oppdraget Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra TINE SA laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2016. I samfunnsregnskapet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

REGIONAL TRANSPORTSTØTTE 2014, BEHANDLES I 2015 OM ORDNINGEN OG ENDRINGER I RETNINGSLINJER

REGIONAL TRANSPORTSTØTTE 2014, BEHANDLES I 2015 OM ORDNINGEN OG ENDRINGER I RETNINGSLINJER Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Sak 122/15 Løpenr.: 18293/15 Saknr.: 15/1805-2 Ark.nr.: 243 N01SAKSARKIV Dato: 20.05.2015 Til: Fylkesrådet Fra: Fylkesråd for næring, kultur og helse REGIONAL TRANSPORTSTØTTE

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

Regionale utviklingstrekk på Østlandet

Regionale utviklingstrekk på Østlandet Regionale utviklingstrekk på Østlandet 1 NæringsNM før og etter finanskrisa Ingen regioner på Østlandet har gjort det bedre etter finanskrisa enn før. De fleste har langt dårlige resultater. Få områder

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Indikatorrapport Buskerud

Indikatorrapport Buskerud Indikatorrapport Buskerud Økt verdiskaping og produktivitet Delmål og delindikator Mål Hovedindikator Delmål Delindikator Bostedsattraktivitet Vekst i verdiskaping Vertskapsattraktivitet Næringsattraktivitet

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri

Mat og industri Status og utvikling i norsk matindustri Status og utvikling i norsk matindustri Utgitt av: Norsk institutt for bioøkonomi NIBIO Ansvarlig redaktør: Sjur Spildo Prestegard Fagredaktør: Stine Evensen Sørbye Samarbeidspartnere: Norsk Nærings- og

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Mai Bedriftsundersøkelsen 2015 Akershus

Mai Bedriftsundersøkelsen 2015 Akershus Mai 2015 Bedriftsundersøkelsen 2015 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2015 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 71 prosent, 846 bedrifter Belyser

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994

Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 96/25 Notater 1996 Kenneth Årdalen og Terje Søsæter Regional fordeling av leveranser i industri og bergverksdrift Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 Avdeling for økonomisk statistikk /

Detaljer

Innovasjon i hovedstadsregionen

Innovasjon i hovedstadsregionen Innovasjon i hovedstadsregionen Regionalt innovasjonsprogram for Osloregionen, Presentasjon i møte i partnerskapet 14. juni 2011 Knut Vareide Hvorfor er innovasjon interessant for regional utvikling? Regional

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Om statistikken Om statistikken Bosted Legemeldt sykefravær Sykefraværsprosent Avtalte dagsverk Næring Den sykmeldtes/ personens bostedskommune ifølge folkeregisteret. Sykefraværsregisteret er hovedkilden til informasjon

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Statistikk 2016/2017 og Regionale planer

Statistikk 2016/2017 og Regionale planer Statistikk 2016/2017 og Regionale planer Wibeke Børresen Gropen, Teamleder plan og miljø Oppland fylkeskommune Gjennomgang av tema Demografi (befolkningssammensetning og utvikling) Verdiskaping Sysselsetting

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

SkatteFUNN Foto: Sidsel Flock Backmann

SkatteFUNN Foto: Sidsel Flock Backmann SkatteFUNN 0 Foto: Sidsel Flock Backmann 0 SkatteFUNN er en skattefradragsordning for forskning og utvikling (FoU) i et nyskapende næringsliv. Den skal stimulere bedriftene til å ta mer risiko og øke FoU-innsatsen

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum

Regional satsing for mobilisering og kvalifisering. Avdelingsdirektør Elise Husum Regional satsing for mobilisering og kvalifisering Avdelingsdirektør Elise Husum Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskningsrådets regionale oppdrag «Forskningsrådet

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt

2013 Fakta 8/ ansatte. 3 mill kr. 6 mrd kr. 96% 44% av bedriftene at de vil. over 50 % 55% 31% 8 av 15. Hver bedrift hadde rundt 1 Sats på FoUoI SkatteFUNN er et springbrett til innovasjon SkatteFUNN støtter bedrifter som satser på innovasjon vha forsknings- og utviklingsprosjekter 2 2013 Fakta SkatteFUNN mottok 2530 søknader i

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall

Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år Antall. Selvmord etter kjønn og årstall Antall 1969 Selvmord etter kjønn og årstall. Utvalgte år -. Antall Hvert 5. år er valgt ut for å vise tallene over en lengre periode I var det totalt 593 selvmord, som inkluderte 403 selvmord blant menn og 190

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

Fylkesstatistikken 2016/2017 Regionale planer

Fylkesstatistikken 2016/2017 Regionale planer Fylkesstatistikken 2016/2017 Regionale planer Wibeke Børresen Gropen 8.12.17 Gjennomgang av tema Demografi (befolkningssammensetning og utvikling) Verdiskaping Sysselsetting og næringsutvikling Muligheter

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

4. kvartal og året 2013 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 4. kvartal og året Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHO/Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R

Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Fylkets FoI-aktivitet Hvor mye bruker vi og hvilke bransjer satser mest? Hva er Forskningsrådets ambisjoner? Arthur Almestad, regionansvarlig, M&R Møre og Romsdal - Havlandet Kilde: M&R fylkeskommune Møre

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

978-82-336-0016-7 60 000 Offentlig Privat 50 000 40 000 30 000 35 810 35 301 35 085 34 891 34 187 34 575 34 875 36 121 36 067 35 326 35 440 35 488 35 293 35 330 35 736 34 057 20 000 10 000 17 247 17

Detaljer

21 etablererstipend og etablererstipend ungdom Tabell 10g. Andel til oppfølging/opplæring av samlet beløp for etablererstipend og

21 etablererstipend og etablererstipend ungdom Tabell 10g. Andel til oppfølging/opplæring av samlet beløp for etablererstipend og Statistikk 2004 Innholdsfortegnelse Tabell 1. Tilsagn til små og mellomstore bedrifter 3 Tabell 2. Tilsagn til nyskaping, omstilling og etablering 4 Tabell 3a. Tilsagn fordelt etter distriktspolitisk virkeområde

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004 Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Uendret

Detaljer

1 1

1 1 1 1 2 3 4 2 3 4 Økonomisk verdiskaping = Driftsresultat (driftsinntekter-driftskostnader) + Lønnskostnader Kreativ bransje Verdiskaping i mill. kr. per bedrift per år Aviser og magasiner 1,17 Arkitektur

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Verdiskaping i Nord-Norge

Verdiskaping i Nord-Norge Verdiskaping i Nord-Norge Kort oversikt over utviklingen i næringslivet 2008-2016 Knut Vareide TF-notat nr. 19/2018 Tittel: Verdiskaping i Nord-Norge Undertittel: Kort oversikt over utviklingen i næringslivet

Detaljer

Om tabellene. Desember 2013

Om tabellene. Desember 2013 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

8. Næringsliv og arbeidsplassutvikling

8. Næringsliv og arbeidsplassutvikling 8. Næringsliv og arbeidsplassutvikling En positiv arbeidsplassutvikling, både det å skape nye og det å videreutvikle eksisterende arbeidsliv er viktig for regional og lokal utvikling. Bortfall av arbeidsplasser

Detaljer

10. Forskning og utvikling (FoU)

10. Forskning og utvikling (FoU) Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Kristine Langhoff og Mona I. A. Engedal 10. Forskning og utvikling (FoU) Totale utgifter til forskning og utvikling (FoU) utgjorde

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Notat 21/2018. Behovet for faglærte medarbeidarar aukar i det norske arbeidslivet

Notat 21/2018. Behovet for faglærte medarbeidarar aukar i det norske arbeidslivet Notat 21/2018 Behovet for faglærte medarbeidarar aukar i det norske arbeidslivet BEHOVET FOR FAGLÆRTE MEDARBEIDARAR AUKAR I DET NORSKE ARBEIDSLIVET FORFATTAR: LINDA BERG ISBN: 978-82-7724-328-3 KOMPETANSE

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer