Vestlandsk Raudkolle.. i gammal og ny tid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandsk Raudkolle.. i gammal og ny tid."

Transkript

1 Vestlandsk Raudkolle Nr 24 Sommer i gammal og ny tid. Årgang 11

2 Innhold: Side 1. Side 2. Leiaren har ordet. Styret i Vestlandsk Raudkolle, hvem gjør hva og hvor. Side 1. Leiaren har ordet. Side 3. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Farne tider. Ei lita helsing..av Lars Kristian Grude Ei lita helsing..av Lars Kristian Grude. Forts.. Leserinnlegg. Sander 13 år. Raudkolle på sommerbeite Minneord om Olav Sunde. Leserbilde fra Karl Grude Vedtektsendringer, forslag til årsmøte 2013 Årsmøteinnkalling Invitasjon til 20 års jubileet Side 2. Styret. Side 3. Farne tider Side 4. Ei lita helsing... Side 5. Leserbilder. Side 8. Minneord om Olav Sunde VIKTIG! Husk å melde adresseforandring. Laget trenger å få melding om du får endring i adresse, telefonnummer, eller e-postadresse. Side Årsmøte & 20 års jubileet Send endringer til: Forsidebilde: Har du litt godteri i lommen din?. Foto: Tj

3 Leiaren har ordet Hei att alle gode medlemar av laget! Ja, no lakkar og lid det mot midtsommar att. Året 2013 har på ulik vis vore ei stor utfordring for oss som er matprodusentar. Her på vestlandet starta det med kulde som var stabil om lag i 4 månader, ein kuldebolk som førde til mykje ekstra arbeid med frosne vannrør, ekstra arbeid med frost i silo og rundballar og ein sein vår med tele i jorda her hos oss ut heile mai månad. Som ikkje det var nok har storparten av grasariala her i Sogn og Fjordane fått store overvintringskadar på grunn av isen som låg som eit lokk på bøane langt ut på vårparten. Dei fleste i mitt område har nok ein 70 80% skade på enga så vi har nok å ta tak i med reperasjonar no i slutten av mai månad. No i det siste har vi høyrt på naturen sine herjingar med storflaumen på østlandet. Slik eg ser det vert våre problem her små mot den raseringa som har funne stad der med flaumtekne heimar, ødelagde vegar og store landbruksarial som er rasert. Vanskeleg for oss som berre ser og høyrer dette gjennom media å sette seg inn i den situasjonen som råkar den enkelte så brutalt. Det positive i all elendigheita er likevel at det ikkje gjekk med liv i dette infernoet. lesnad. For vestlandsk raudkolla sin del var no det siste talet 119 produksjonsdyr mot 130 i Det positive i tala var likevel for vår del at antal brukarar med raudkolle hadde auka med frå 47 til 49. Ein auke på 2. Her har laget og styret ei utfordring frametter å snu denne negative trenden. Medlemskontigenten vår vert sendt ut til alle som har ønskt medlemskap i laget med tidsfrist for betaling av giroen. Diverre vert kontigenten ikkje betalt av enkelte. Dette medfører stort ekstra arbeid og ikkje minst kostnad med utsendelse av purring m.m. Difor vil vi oppfordre dei Mot vår. Foto: Olav Svoen som ikkje ønsker å vere medlem i laget lenger om tilbakemelding via e-post, telefon etc. Det forventar vi i ettertid då dette er unødvendig bruk av av våre små ressursar som vi har til rådvelde. Årsmøtet vårt vert i år avvikla 3. august på Jæren Hotell på Bryne. Som det framgår anna stad i bladet er det i år 20 år sidan vestlandsk raudkollelag vart skipa i Balestrand i Håpar mange av dykk legg turen til Bryne for ei triveleg og sosial årsmøtehelg. Siste oppdateringane frå genressurssenteret på dyretall av gamle norske ku rasar var ein dyster God sommar! Olav Svoen leiar Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 1

4 Vestlandsk Raudkolle Bankgiro: Organisasjonsnr: STYRET 2013 Leder: Olav Svoen 6817 Naustdal Tlf Styremedlem: Marit Jordal Eiersland 4580 Lyngdal Tlf Nestleder: Gunnar Skadberg 4370 Egersund Tlf vara: Marianne S.Engebø Holmeset 6817 Naustdal Tlf Styremedlem: Agnes V. Siqveland 4360 Varhaug Tlf vara Lars Kristian Grude Jærvegen Bryne Tlf Bladet Vestlandsk Raudkolle Redaktør og webmaster: Livdyrformidling Kontakt Olav Svoen, tlf Terje Johannessen Sæbøvegen 261, 5938 Sæbøvågen. Tlf: E-post: Fotosignatur: Tj Semin Har du kandidat til seminstut? Ta kontakt med laget Foto: Tom Myrheim Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 2

5 ETTERLYSNING. HASTER I forbindelse med 20 års jubileet etterlyser vi tekst / bilder fra lagets start i Er det noen som har noe fra den tiden liggende i skuff eller skap? Send til Terje Johannessen (se adresser på side 2) slik at vi kan få kopiert materiale. Tilbakelagt tid: Foto Olav Svoen Farne tider Dugrei etter Dugoll 4343 fra Stend Jorfbr.skule.foto Frøystad Plomrei etter Traumann 3229 fra 1961.foto Vabø Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 3

6 Ei lita helsing frå Raudkollebestanden på Krossvoll. Tekst og foto ; Lars Kristian Grude. Sidan me på Krossvoll driv økologisk mjølkeproduksjon må kyrne våre ut også vinterstid med jamne mellomrom. Her er ein del av flokken samla ein fin vinterdag. Som de ser av bileta har me ¾ Jerseykyr, 1 NRF-ku (på veg ut no pga. for tungt og stort dyr) og 2-3 Raudkoller. Me har også to fine Raudkollkviger på gang nå. Den eine som de ser bilete av under har ein litt spesiell forhistorie. Kvikna til høyre Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 4

7 Det heile starta sommaren 2010 med at ein fekk tildelt 10 doser av gamleoksen 1420 Kvikk, for å få blanda inn nokre interessante gen i Raudkollstamma ein har i dag. Kvikk hadde Ylu Lemu gen i seg og var derfor bare 75% Raudkoll resten var finsk blod. Me var heldige og fekk 3 dosar til Krossvoll som me brukte på 3 forskjellige kyr. Problemet var at desse dosane var på gamle glassampullar frå rundt år Ein Frikoll etter oksen Fripan, ho er mor til Kvikna. måtte då skaffe til veie gamle inseminatorstrå og ei gamal sugepumpe til å få dette verdifulle stoffet ut av glassampullen og oppi strået. Me hadde heldigvis ein eldre inseminør som skaffa dette utstyret og hadde brukt dette før. Me kava på 1 times tid før me fekk alt til å fungera. Det var då kommentaren kom frå inseminøren: Det er løye alt som kan gje kalv. Sanneleg fekk me kalv i 2 av kyrne med hjelp av dette utstyret. Kjersti etter oksen Ueland Resultat: I 2011 fekk me kviga Kvikna på biletet og ein okse som kom til Geno og heiter Åskvikk Kviga blei inseminert sommaren 2012, så nå ventar me i spaning på om dette blir ei bra mjølkeku. Ho har termin 23 juni i år og juret ser ikkje så verst ut. Eksteriøret ellers ser bra ut. Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 5

8 Mitt navn er Sander Solheim. Eg er 13 år og svært interesserte i dei gamle norske husdyrrasane. I november 2012 kjøpte vi 6 Vestlandsk raudkollekalvar oss Olav Svoen. Det var 3 kviger og 3 oksar. Plana er å starte opp med ammekyr av denne rasen. Eg går i 4H og i starten av februar 2013 skulle eg velje eit 4H-prosjekt som eg skal jobbe med fram til september. Eg hadde bestemt meg for å skrive om dei 6 raudkollekalvane våre, men eg fant ingen prosjekt som passa. Derfor sendte eg ein e-post til 4H kontoret i Sogn og Fjordane om at eg ville lage eit 4H prosjekt om denne flotte kurasen. Eg begrunna det med at her er så lite dyr igjen av rasen, og fekk etter eit par dagar e -post igjen frå 4H kontoret om at søknaden min var godkjent og at raudkolle var eit svært spennande tema å skrive om. No skal eg jobbe med å skrive om raudkolla og arbeide med kalvane fram mot september måned. På 4H klubben sin årlege haustfest skal eg stille ut bilde og tekst om raudkolla slik at alle som kjem kan få lese og verte kjent med denne gamle og flotte ku rasen. Kjempefint Sander. Vi håper du sender noen ord om prosjektet etter at du har fått den vurdert av 4H på høstfesten. Stå på! Hilsen red. Leserinnlegg av Sander, 13 år Vil du ha et kaffe krus fra laget? Leserinnlegg, helst med bilde, som blir trykket i bladet, blir premiert. Her er en fin mulighet til å få et flott kaffekrus med fint bildet av Vestlandsk Raudkolle som motiv. Vi kopierer bildet ( om du sender papirbilde med post) og returnerer bildene etterpå. Sender du med e-post, er adressen: Alle kvaliteter på bilder mottas. Har du bilder fra farne tider er det helt ypperlig. 2 Kaffekrus m/ bilde. Pris pr pakke: kr. 249,- inklusive frakt og fakturagebyr. Send din bestilling til: Terje Johannessen, sms til tlf eller e-post: Selges kun som pakke Husk navn, adresse og postnr/sted. med 2 stk. krus Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 6

9 Vestlandsk Raudkolle på sommerbeite På den ene siden står VR rasen og på den andre siden står det dyr av flere andre raser uten å nevne navn. Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 7

10 Olav Harald Sunde til minne Det var med sjokk og vantru vi fekk melding om at at Olav Harald Sunde var død laurdag 16 februar 2013, berre 67 år gamal. Olav var vestlending, fødd og oppvaksen i Stryn kommune. Hans nærmaste nabo i oppveksten var gamle ærverdige Mindresund jordbruksskule, og kanskje var det her han fekk si store interesse for storfe.olav arbeidde som fjøsmeister og lærar på Jønsberg Landbruksskule storparten av sitt yrkesaktive liv, For Olav var det særskilt dei gamle norske kurasane som vart hans veg og store interesse her i livet, og gjennom åra han har vore ein svært viktig person i kampen for å bevare og utvikle dei gamle norske storferasane våre.det er liten tvil om at utan hans arbeid ville fleire norske storferaser hatt mykje større risiko for å døy ut. Foto: Einar Moslett I tillegg til det daglege arbeidet på Jønsberg var Olav ei eldsjel som engasjerte seg også på fritida. Gjennom stor arbeidsinnsats var han alltid klar til å jobbe dei gamle trua husdyrrasane si sak. Han hadde ei rekkje viktige tillitsverv i raselaga for dei norske gamle husdyrrasane. Her kan nemnast leiarverv i Laget for østlansk raudkolle, leiar i Dølafelaget, Jarlsbergfelaget, og ikkje minst som leiar i Norsk Bufe som er ein paraplyorganisasjon for gamle norske storferasar. Olav stilte og opp både på møte med partane framfor landbruksforhandlingane og i møte med landbruksdepartementet for å nemne litt av hans store engasjement og arbeidsinnsats. Vi som fekk den mogelegheita å samarbeide med Olav gjennom ei årrekke har mykje å takka han for. Olav stilte alltid opp på alle årsmøter rundt omkring på ulike stadar i landet - alltid engasjert og klar til å kjempe for dei gamle storferasane si sak. Utallige telefonar har det vorte dei siste åra, og vi minnast han som kunskapssrik, fagleg oppdatert med svar på små og store spørsmål ein hadde, gjerne med ein god replikk på lur. Dei siste åra fekk han oppleve både oppturar og nedturar i sitt virke. Brannen på Jønsberg var eit stort slag for Olav då ein stor del av buskapen på skulen omkom. Her viste Olav verkeleg for ein handlekraftig person han var, og utan tanke på eiga sikkerheit gjekk han inn i den brennande fjøsen og redda ut mange av dyra. Han vart sjølv skada, men fortalde i ettertid at det viktigaste for han var å redde ut så mange dyr han kunne klare. Få dagar før Olav skulle til operasjon ringde han meg og fortalde om diagnosen legane hadde gitt han. Som den optimisten han alltid var hadde han god tru på at dette skulle gå bra, og avtalte at vi skulle snakkast når han frisk og rask attende. I ettertid viste det seg at dette desverre vart den aller siste samtalen eg hadde med Olav Sunde, min gode ven og kamerat. Den 22. februar vart dyrevenen Olav Harald Sunde bisett, og kyrkja i Lomedalen var fullsett av familie,vener og kjende. Våre tankar går no til familien, kona Grete, barn og barnebarn som alle har mista sin gode mann, far og bestefar. Olav Sunde vil alltid vere i våre tankar, og han vil aldri verte gløymd. Fred over minnet til Olav Harald Sunde. Olav Svoen, leiar Vestlandsk raudkollelag Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 8

11 LESERBILDE Begge bildene er sendt inn av Karl Grude. Bildene er fra tidlig 1960 tallet. Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 9

12 Innkommet forslag til årsmøte 2013: Endringer i vedtektene for laget for Vestlandsk Raudkolle. Vedtekter for laget Vestlandsk Raudkolle. Forslag til endringer er ført med rød farge. 1. Føremål: Føremålet for laget er å sikre Vestlandsk raudkollerasen som eigen storferase no og i framtida. 2. Medlemskap: Medlemar kan vera: Eigarar av storfe av Vest. raudkolle rasen, sympatisørar av rasen, lag og organisasjonar. To personar frå kvart bruk har stemmerett. Registrerte medlemar har ei stemme kvar. Institusjonar, firma, kommunar m.f. som støttar laget økonomisk har ikkje stemmerett. Medlemsskapet følger kalendaråret. Medlemskontingent skal betalast ved kvart årsskifte og seinast innan 1. Februar. Endringsforslag: Ny 2 etter endring: Medlemar kan vera: Eigarar av storfe av Vest. raudkolle rasen, sympatisørar av rasen, lag og organisasjonar. To personar frå kvart bruk har stemmerett. Registrerte medlemar har ei stemme kvar. Institusjonar, firma, kommunar m.f. som støttar laget økonomisk har ikkje stemmerett. Styret står fritt til å bestemme tidspunkt for utsending og innbetaling av medlemskontingent. Medlemsskapet følger fra årsmøte til årsmøte 3: Årsmøte: Laget vert styrt av årsmøte og det sittande styre. Årsmøte er samansett av styre og frammøtte medlemar. Årsmøte skal avholdast kvart år, og innan 15. August Innkalling med tid, stad, og saklist til årsmøte skal sendast skrifteleg til alle betalande medlemar i laget seinast 14 dagar før årsmøtedato. Saker som skal handsamast på årsmøte vert avgjort med vanleg fleirtal av dei frammøtte medlemane som har stemmerett. Ved stemmelikskap kan leiaren for laget avgjera resultatet med bruk av dobbelstemme. Unntaket er ved valg. Då skal det avgjerast med loddtrekning. Årsmøtesaker: 1. Val av møteleiar og skrivar. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Laget si årsmelding. 4. Regneskap og revisjonsmelding. 5. Budsjett og fastsetting av medlemskontingent. 6. Arbeidsplan for kommande år. 7. Valg. a) Fire styremedlemar, valde for to år. Etter to år går to av styremedlemane ut etter trekning. Endringsforslag: Andre setning pkt.7, a) slettets (Etter to år går to av styremedlemane ut etter trekning). b) Leiaren av laget står på valg kvart år. c) Vara til styret i nummerrekkefølge, valde for 1 år. 1. vara til styret møter på styremøta. d) Livdyrformidlar har møterett til styremøta. e) To revisorar valde for eitt år. f) Valnemd på to medlemar valde for to år. Eitt medlem er på valg kvart år. Første året etter loddtrekning. Den som sit siste året rykker opp som leiar. Endringsforslag: setningen;, Første året etter loddtrekning. Slettes g) Valg av leiar og styre skal vere skrifteleg. Tillitsvalgte skal vera medlemar i laget. Endrinsforslag: Valg av leiar og styre skal vere skrifteleg dersom årsmøte ynskjer det. Tillitsvalgte skal vera medlemar i laget. h) Styret konstituerar seg sjølv. 4. Styre skal leia laget mellom årsmøta. Styret skal syta for at det vert ført møtebok fra årsmøtet og samtlige styremøter i året. Styret skal til ei kvar tid disponera ajourførde medlemsliste for laget. Styret skal vere samansett slik: Leiar, nestleiar styremedlemer og 1.vara. I tilegg skal laget ha eigen livdyrformidling og regneskapførar. Forslag til endring: Siste setning i 4 endres til: Laget skal ha livdyrformidling og regneskapsførar. Styret vel sjølv nestleiar, livdyrformidlar og regneskapsførar. Leiaren kallar inn til styremøte. Enkeltmedlemar av styre kan krevje det vert halde styremøte. 5. Arbeidsplan for laget: 1) Syta for ein god og sunn økonomi for laget. 2) Oppretthalda eller auka dyretalet av Vest. Raudkollerasen. 3) God og velorganisert livdyrformidling. 3) Vurdere og tilrå i forbindelse med uttak av oksekalvar til semin.4)drive aktiv medlemsverving.5) Markedsføre rasen utad gjennom media og eiget fagblad.6) Arrangere årsmøte, medlemsmøte. 6. Vedtektsendring: Endring av vedtektene krev minst 2/3 av røystene til medlemane som er frammøtte på årsmøte. Framlegg til endring må vera med i innkallinga til årsmøtet. 7. Nedleggelse av laget Krev samrøystes vedtak på eit lovleg innkalla årsmøte. Midlane som laget rår over kan då disponerast av årsmøtet til tiltak i samsvar med laget sitt føremål. Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 10

13 Årsmøteinnkalling 2013 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i laget for Vestlandsk Raudkolle. Tid: Laurdag den 3. august 2013 kl Stad: Jæren Hotell, Bryne. Årsmøtesaker. Val av møteleiar Val av referent Val av to til underskrift møtebok Godkjenning av innkalling og sakliste Styret si årsmelding Rekneskap og revisjonsmelding Budsjett for 2014 Arbeidsplan for 2014 Styret sitt forslag til vedtektsendring Saker medlemane vil ta opp må vere styret i hende innan 15. juli 2013 Val Vi minner om at medlemskontingenten 2013 må være betalt for at din stemme skal gjelde. Jubileumsfesten 3.august på Jæren Hotell Kl Festmeny: Forrett Spekeskinke og grønn asparges Hovedrett Braisert okse av Jærstut Med rødvinsaus, glaserte rotgrønnsaker og fløtegratinerte poteter. Dessert Hjemmelaget karamellpudding med karamellsaus Bli med å feire lagets 20 års jubileum - møt andre raudkollevenner Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 11

14 Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 12

15 MEDLEMSREGISTERET for laget trenger oppdatering av: Din e-postadresse Ditt telefonnummer Vi håper du vil oppdatere dette via hjemmesiden for laget. Klikk deg inn på eller og skaff deg konto til medlemsidene. Du kan også sende en e-post til: med ditt navn telefonnummer på, så er det gjordt. Stamtavler kan du laste ned fra vår hjemmeside. Innmelding av oksekalver til semin Vi vil oppfordre dere til å melde inn aktuelle oksekalver til semin. Mødrene må ha god avdrått og godt eksteriør. Ta kontakt med en av oss i styret. Vi vil vurdere mor og kalv, og evt. innstille kalven til Landbruksmuseet for videre inntak til Geno. Laget ønsker kvigekalver til formidling. Har du kalver til salgs? Kontakt Olav Svoen. På internett Oppdatering av sidene på internett er et must om folk ønsker å lese sidene. Vi har lagt ut film om raudkoller, så en slipper å lese de. Bare nyte. Håper å få til flere filmer som kan legges ut. Kanskje har du en filsnutt som kan benyttes. Send den til meg, så skal jeg prøve å legge den ut. Antall medlemmer som har skaffet seg konto på hjemmesiden bare øker, det er kjempefint. De har da tilgang til annen informasjon som ikkemedlemmer ikke får.

16 Foto: T.Myrheim Baksio

Vestlandsk Raudkolle....i gammal og ny tid... Nr 16 Juli 2010 årgang 8

Vestlandsk Raudkolle....i gammal og ny tid... Nr 16 Juli 2010 årgang 8 Vestlandsk Raudkolle...i gammal og ny tid... Nr 16 Juli 2010 årgang 8 1 STYRET Forsiden: 4 flotte kviger som skal kalve til hausten. Den med kvite avtegn er etter 45000 Lureprinsen, ein okse som har gitt

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

NEGOTIA- NYTT. MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling. Besøk vår heimeside på http://hardanger.negotia.no/

NEGOTIA- NYTT. MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling. Besøk vår heimeside på http://hardanger.negotia.no/ NEGOTIA- NYTT MEDLEMSBLAD for NEGOTIA HARDANGER avdeling Nr. 1-18. årg. April 2012 HUSK LØNNSKONFERANSEN På Stord Hotel 03.05.12 kl.16.00 Forelesar: Rune Martinsen Har du gløymt å melda deg på, gjer det

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2008 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 6. mai 2009

Detaljer

Hør på meg. Hør på meg

Hør på meg. Hør på meg Nummer 1/2009 Hør på meg Side 1 Hør på meg Nr. 1 Feb 2009 Min hobby. (side 8) Har du litt ledig tid. Les i dette og kommende nummer om forskjellige hobbyer. I dette finner du blant annet stein og foto

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang

SIMMENTAL- magasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang SIMMENTALmagasinet www.norsksimmental.no Nr. 1 2015 6. årgang Innhold Leder... 3 20 år med melkesimmental.. 4 Dyrsku n i Seljord... 7 Rasens utvikling de siste 40 år... 8 Spørsmål om krysningsavl... 10

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

Femti år med leirmoro og Bibel s. 4-5. Fekk gje Silas det beste! s. 8-9. UL-ImF-Rogaland var med! s. 10. Flotte sommarleirar s. 10

Femti år med leirmoro og Bibel s. 4-5. Fekk gje Silas det beste! s. 8-9. UL-ImF-Rogaland var med! s. 10. Flotte sommarleirar s. 10 Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 4 2014. Årgang 54 Femti år med leirmoro og Bibel s. 4-5 Fekk gje Silas det beste! s. 8-9 UL-ImF-Rogaland var med! s. 10 Flotte sommarleirar s. 10 Glimt frå

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

SKRIFT FRÅ NORSK SETERKULTUR NR. 1 APRIL 2003

SKRIFT FRÅ NORSK SETERKULTUR NR. 1 APRIL 2003 SKRIFT FRÅ NORSK SETERKULTUR NR. 1 APRIL 2003 INNHALD: Side 2 Stølsdrifta treng eit løft! Side 3 Avhengig av setra Side 4 Seterkultur i framtida Side 6 Småstoff Side 7 Vi treng varige aliansar for levande

Detaljer

Dykking i Egypt. - eksotisk, fargerikt og litt skummelt. side 10. Klubben - Skolekoret er vårt samlende flaggskip! mf-sommarhotell. Kappadokia.

Dykking i Egypt. - eksotisk, fargerikt og litt skummelt. side 10. Klubben - Skolekoret er vårt samlende flaggskip! mf-sommarhotell. Kappadokia. Avis for elevlaget ved Møre Folkehøgskule, 2009-33. årgang Klubben - Feststemning i peisestova Side 3. Minneord Reidar Lødemel Side 12. Skolekoret er vårt samlende flaggskip! Stemningsrapport frå elevstemnet

Detaljer

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17.

Varhaugbuen. Det vårast! Krigseglaren. Brigt Skrettingland. Fotoklubb. Ungdomsklubben. Side 6. Side 10-11. Side 12. Side 16-17. Varhaugbuen BLADET FOR BYGDA VÅR NR. 1 2015 Krigseglaren Side 6 Rekneskapslaget 50 år Side 10-11 Brigt Skrettingland Side 12 Fotoklubb Side 16-17 Ungdomsklubben Side 31 Det vårast! Adelen på Jæren - Du

Detaljer

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad Nokre ord frå leiaren. No skal eg prøva noko nytt, Eg er oppvekst med bokmål som skriftspråk. Men eg har i fleire år hatt lyst til å skriva på nynorsk og no gjer eg alvor

Detaljer

FORORD KAP. 1 HELSINGAR

FORORD KAP. 1 HELSINGAR INNHALD FORORD KAP. 1 HELSINGAR 1 KAP. 2 SYKKYLVEN ROTARY KLUBB 50 ÅR 7 KAP. 3 OPPSTARTEN 11 3.1 Glimt frå starten av Sykkylven Rotary Klubb 11 3.2 Chartermedlemmene 13 3.3 Helsing frå chartermedlemmene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2012 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1... å k k e l b e y L Nummer 3 av 5 for 2005-3. årgang Juni 2005 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lyefjell Vellag Lyedagen 2005 Fra hoppeslottet ved ungdomsskolen Lyedagen 2005 Søndag 5. juni ble

Detaljer

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund.

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6 Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender side 38! Av innholdet ellers: Innkalling

Detaljer