Vestlandsk Raudkolle.. i gammal og ny tid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlandsk Raudkolle.. i gammal og ny tid."

Transkript

1 Vestlandsk Raudkolle Nr 24 Sommer i gammal og ny tid. Årgang 11

2 Innhold: Side 1. Side 2. Leiaren har ordet. Styret i Vestlandsk Raudkolle, hvem gjør hva og hvor. Side 1. Leiaren har ordet. Side 3. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Farne tider. Ei lita helsing..av Lars Kristian Grude Ei lita helsing..av Lars Kristian Grude. Forts.. Leserinnlegg. Sander 13 år. Raudkolle på sommerbeite Minneord om Olav Sunde. Leserbilde fra Karl Grude Vedtektsendringer, forslag til årsmøte 2013 Årsmøteinnkalling Invitasjon til 20 års jubileet Side 2. Styret. Side 3. Farne tider Side 4. Ei lita helsing... Side 5. Leserbilder. Side 8. Minneord om Olav Sunde VIKTIG! Husk å melde adresseforandring. Laget trenger å få melding om du får endring i adresse, telefonnummer, eller e-postadresse. Side Årsmøte & 20 års jubileet Send endringer til: Forsidebilde: Har du litt godteri i lommen din?. Foto: Tj

3 Leiaren har ordet Hei att alle gode medlemar av laget! Ja, no lakkar og lid det mot midtsommar att. Året 2013 har på ulik vis vore ei stor utfordring for oss som er matprodusentar. Her på vestlandet starta det med kulde som var stabil om lag i 4 månader, ein kuldebolk som førde til mykje ekstra arbeid med frosne vannrør, ekstra arbeid med frost i silo og rundballar og ein sein vår med tele i jorda her hos oss ut heile mai månad. Som ikkje det var nok har storparten av grasariala her i Sogn og Fjordane fått store overvintringskadar på grunn av isen som låg som eit lokk på bøane langt ut på vårparten. Dei fleste i mitt område har nok ein 70 80% skade på enga så vi har nok å ta tak i med reperasjonar no i slutten av mai månad. No i det siste har vi høyrt på naturen sine herjingar med storflaumen på østlandet. Slik eg ser det vert våre problem her små mot den raseringa som har funne stad der med flaumtekne heimar, ødelagde vegar og store landbruksarial som er rasert. Vanskeleg for oss som berre ser og høyrer dette gjennom media å sette seg inn i den situasjonen som råkar den enkelte så brutalt. Det positive i all elendigheita er likevel at det ikkje gjekk med liv i dette infernoet. lesnad. For vestlandsk raudkolla sin del var no det siste talet 119 produksjonsdyr mot 130 i Det positive i tala var likevel for vår del at antal brukarar med raudkolle hadde auka med frå 47 til 49. Ein auke på 2. Her har laget og styret ei utfordring frametter å snu denne negative trenden. Medlemskontigenten vår vert sendt ut til alle som har ønskt medlemskap i laget med tidsfrist for betaling av giroen. Diverre vert kontigenten ikkje betalt av enkelte. Dette medfører stort ekstra arbeid og ikkje minst kostnad med utsendelse av purring m.m. Difor vil vi oppfordre dei Mot vår. Foto: Olav Svoen som ikkje ønsker å vere medlem i laget lenger om tilbakemelding via e-post, telefon etc. Det forventar vi i ettertid då dette er unødvendig bruk av av våre små ressursar som vi har til rådvelde. Årsmøtet vårt vert i år avvikla 3. august på Jæren Hotell på Bryne. Som det framgår anna stad i bladet er det i år 20 år sidan vestlandsk raudkollelag vart skipa i Balestrand i Håpar mange av dykk legg turen til Bryne for ei triveleg og sosial årsmøtehelg. Siste oppdateringane frå genressurssenteret på dyretall av gamle norske ku rasar var ein dyster God sommar! Olav Svoen leiar Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 1

4 Vestlandsk Raudkolle Bankgiro: Organisasjonsnr: STYRET 2013 Leder: Olav Svoen 6817 Naustdal Tlf Styremedlem: Marit Jordal Eiersland 4580 Lyngdal Tlf Nestleder: Gunnar Skadberg 4370 Egersund Tlf vara: Marianne S.Engebø Holmeset 6817 Naustdal Tlf Styremedlem: Agnes V. Siqveland 4360 Varhaug Tlf vara Lars Kristian Grude Jærvegen Bryne Tlf Bladet Vestlandsk Raudkolle Redaktør og webmaster: Livdyrformidling Kontakt Olav Svoen, tlf Terje Johannessen Sæbøvegen 261, 5938 Sæbøvågen. Tlf: E-post: Fotosignatur: Tj Semin Har du kandidat til seminstut? Ta kontakt med laget Foto: Tom Myrheim Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 2

5 ETTERLYSNING. HASTER I forbindelse med 20 års jubileet etterlyser vi tekst / bilder fra lagets start i Er det noen som har noe fra den tiden liggende i skuff eller skap? Send til Terje Johannessen (se adresser på side 2) slik at vi kan få kopiert materiale. Tilbakelagt tid: Foto Olav Svoen Farne tider Dugrei etter Dugoll 4343 fra Stend Jorfbr.skule.foto Frøystad Plomrei etter Traumann 3229 fra 1961.foto Vabø Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 3

6 Ei lita helsing frå Raudkollebestanden på Krossvoll. Tekst og foto ; Lars Kristian Grude. Sidan me på Krossvoll driv økologisk mjølkeproduksjon må kyrne våre ut også vinterstid med jamne mellomrom. Her er ein del av flokken samla ein fin vinterdag. Som de ser av bileta har me ¾ Jerseykyr, 1 NRF-ku (på veg ut no pga. for tungt og stort dyr) og 2-3 Raudkoller. Me har også to fine Raudkollkviger på gang nå. Den eine som de ser bilete av under har ein litt spesiell forhistorie. Kvikna til høyre Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 4

7 Det heile starta sommaren 2010 med at ein fekk tildelt 10 doser av gamleoksen 1420 Kvikk, for å få blanda inn nokre interessante gen i Raudkollstamma ein har i dag. Kvikk hadde Ylu Lemu gen i seg og var derfor bare 75% Raudkoll resten var finsk blod. Me var heldige og fekk 3 dosar til Krossvoll som me brukte på 3 forskjellige kyr. Problemet var at desse dosane var på gamle glassampullar frå rundt år Ein Frikoll etter oksen Fripan, ho er mor til Kvikna. måtte då skaffe til veie gamle inseminatorstrå og ei gamal sugepumpe til å få dette verdifulle stoffet ut av glassampullen og oppi strået. Me hadde heldigvis ein eldre inseminør som skaffa dette utstyret og hadde brukt dette før. Me kava på 1 times tid før me fekk alt til å fungera. Det var då kommentaren kom frå inseminøren: Det er løye alt som kan gje kalv. Sanneleg fekk me kalv i 2 av kyrne med hjelp av dette utstyret. Kjersti etter oksen Ueland Resultat: I 2011 fekk me kviga Kvikna på biletet og ein okse som kom til Geno og heiter Åskvikk Kviga blei inseminert sommaren 2012, så nå ventar me i spaning på om dette blir ei bra mjølkeku. Ho har termin 23 juni i år og juret ser ikkje så verst ut. Eksteriøret ellers ser bra ut. Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 5

8 Mitt navn er Sander Solheim. Eg er 13 år og svært interesserte i dei gamle norske husdyrrasane. I november 2012 kjøpte vi 6 Vestlandsk raudkollekalvar oss Olav Svoen. Det var 3 kviger og 3 oksar. Plana er å starte opp med ammekyr av denne rasen. Eg går i 4H og i starten av februar 2013 skulle eg velje eit 4H-prosjekt som eg skal jobbe med fram til september. Eg hadde bestemt meg for å skrive om dei 6 raudkollekalvane våre, men eg fant ingen prosjekt som passa. Derfor sendte eg ein e-post til 4H kontoret i Sogn og Fjordane om at eg ville lage eit 4H prosjekt om denne flotte kurasen. Eg begrunna det med at her er så lite dyr igjen av rasen, og fekk etter eit par dagar e -post igjen frå 4H kontoret om at søknaden min var godkjent og at raudkolle var eit svært spennande tema å skrive om. No skal eg jobbe med å skrive om raudkolla og arbeide med kalvane fram mot september måned. På 4H klubben sin årlege haustfest skal eg stille ut bilde og tekst om raudkolla slik at alle som kjem kan få lese og verte kjent med denne gamle og flotte ku rasen. Kjempefint Sander. Vi håper du sender noen ord om prosjektet etter at du har fått den vurdert av 4H på høstfesten. Stå på! Hilsen red. Leserinnlegg av Sander, 13 år Vil du ha et kaffe krus fra laget? Leserinnlegg, helst med bilde, som blir trykket i bladet, blir premiert. Her er en fin mulighet til å få et flott kaffekrus med fint bildet av Vestlandsk Raudkolle som motiv. Vi kopierer bildet ( om du sender papirbilde med post) og returnerer bildene etterpå. Sender du med e-post, er adressen: Alle kvaliteter på bilder mottas. Har du bilder fra farne tider er det helt ypperlig. 2 Kaffekrus m/ bilde. Pris pr pakke: kr. 249,- inklusive frakt og fakturagebyr. Send din bestilling til: Terje Johannessen, sms til tlf eller e-post: Selges kun som pakke Husk navn, adresse og postnr/sted. med 2 stk. krus Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 6

9 Vestlandsk Raudkolle på sommerbeite På den ene siden står VR rasen og på den andre siden står det dyr av flere andre raser uten å nevne navn. Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 7

10 Olav Harald Sunde til minne Det var med sjokk og vantru vi fekk melding om at at Olav Harald Sunde var død laurdag 16 februar 2013, berre 67 år gamal. Olav var vestlending, fødd og oppvaksen i Stryn kommune. Hans nærmaste nabo i oppveksten var gamle ærverdige Mindresund jordbruksskule, og kanskje var det her han fekk si store interesse for storfe.olav arbeidde som fjøsmeister og lærar på Jønsberg Landbruksskule storparten av sitt yrkesaktive liv, For Olav var det særskilt dei gamle norske kurasane som vart hans veg og store interesse her i livet, og gjennom åra han har vore ein svært viktig person i kampen for å bevare og utvikle dei gamle norske storferasane våre.det er liten tvil om at utan hans arbeid ville fleire norske storferaser hatt mykje større risiko for å døy ut. Foto: Einar Moslett I tillegg til det daglege arbeidet på Jønsberg var Olav ei eldsjel som engasjerte seg også på fritida. Gjennom stor arbeidsinnsats var han alltid klar til å jobbe dei gamle trua husdyrrasane si sak. Han hadde ei rekkje viktige tillitsverv i raselaga for dei norske gamle husdyrrasane. Her kan nemnast leiarverv i Laget for østlansk raudkolle, leiar i Dølafelaget, Jarlsbergfelaget, og ikkje minst som leiar i Norsk Bufe som er ein paraplyorganisasjon for gamle norske storferasar. Olav stilte og opp både på møte med partane framfor landbruksforhandlingane og i møte med landbruksdepartementet for å nemne litt av hans store engasjement og arbeidsinnsats. Vi som fekk den mogelegheita å samarbeide med Olav gjennom ei årrekke har mykje å takka han for. Olav stilte alltid opp på alle årsmøter rundt omkring på ulike stadar i landet - alltid engasjert og klar til å kjempe for dei gamle storferasane si sak. Utallige telefonar har det vorte dei siste åra, og vi minnast han som kunskapssrik, fagleg oppdatert med svar på små og store spørsmål ein hadde, gjerne med ein god replikk på lur. Dei siste åra fekk han oppleve både oppturar og nedturar i sitt virke. Brannen på Jønsberg var eit stort slag for Olav då ein stor del av buskapen på skulen omkom. Her viste Olav verkeleg for ein handlekraftig person han var, og utan tanke på eiga sikkerheit gjekk han inn i den brennande fjøsen og redda ut mange av dyra. Han vart sjølv skada, men fortalde i ettertid at det viktigaste for han var å redde ut så mange dyr han kunne klare. Få dagar før Olav skulle til operasjon ringde han meg og fortalde om diagnosen legane hadde gitt han. Som den optimisten han alltid var hadde han god tru på at dette skulle gå bra, og avtalte at vi skulle snakkast når han frisk og rask attende. I ettertid viste det seg at dette desverre vart den aller siste samtalen eg hadde med Olav Sunde, min gode ven og kamerat. Den 22. februar vart dyrevenen Olav Harald Sunde bisett, og kyrkja i Lomedalen var fullsett av familie,vener og kjende. Våre tankar går no til familien, kona Grete, barn og barnebarn som alle har mista sin gode mann, far og bestefar. Olav Sunde vil alltid vere i våre tankar, og han vil aldri verte gløymd. Fred over minnet til Olav Harald Sunde. Olav Svoen, leiar Vestlandsk raudkollelag Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 8

11 LESERBILDE Begge bildene er sendt inn av Karl Grude. Bildene er fra tidlig 1960 tallet. Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 9

12 Innkommet forslag til årsmøte 2013: Endringer i vedtektene for laget for Vestlandsk Raudkolle. Vedtekter for laget Vestlandsk Raudkolle. Forslag til endringer er ført med rød farge. 1. Føremål: Føremålet for laget er å sikre Vestlandsk raudkollerasen som eigen storferase no og i framtida. 2. Medlemskap: Medlemar kan vera: Eigarar av storfe av Vest. raudkolle rasen, sympatisørar av rasen, lag og organisasjonar. To personar frå kvart bruk har stemmerett. Registrerte medlemar har ei stemme kvar. Institusjonar, firma, kommunar m.f. som støttar laget økonomisk har ikkje stemmerett. Medlemsskapet følger kalendaråret. Medlemskontingent skal betalast ved kvart årsskifte og seinast innan 1. Februar. Endringsforslag: Ny 2 etter endring: Medlemar kan vera: Eigarar av storfe av Vest. raudkolle rasen, sympatisørar av rasen, lag og organisasjonar. To personar frå kvart bruk har stemmerett. Registrerte medlemar har ei stemme kvar. Institusjonar, firma, kommunar m.f. som støttar laget økonomisk har ikkje stemmerett. Styret står fritt til å bestemme tidspunkt for utsending og innbetaling av medlemskontingent. Medlemsskapet følger fra årsmøte til årsmøte 3: Årsmøte: Laget vert styrt av årsmøte og det sittande styre. Årsmøte er samansett av styre og frammøtte medlemar. Årsmøte skal avholdast kvart år, og innan 15. August Innkalling med tid, stad, og saklist til årsmøte skal sendast skrifteleg til alle betalande medlemar i laget seinast 14 dagar før årsmøtedato. Saker som skal handsamast på årsmøte vert avgjort med vanleg fleirtal av dei frammøtte medlemane som har stemmerett. Ved stemmelikskap kan leiaren for laget avgjera resultatet med bruk av dobbelstemme. Unntaket er ved valg. Då skal det avgjerast med loddtrekning. Årsmøtesaker: 1. Val av møteleiar og skrivar. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Laget si årsmelding. 4. Regneskap og revisjonsmelding. 5. Budsjett og fastsetting av medlemskontingent. 6. Arbeidsplan for kommande år. 7. Valg. a) Fire styremedlemar, valde for to år. Etter to år går to av styremedlemane ut etter trekning. Endringsforslag: Andre setning pkt.7, a) slettets (Etter to år går to av styremedlemane ut etter trekning). b) Leiaren av laget står på valg kvart år. c) Vara til styret i nummerrekkefølge, valde for 1 år. 1. vara til styret møter på styremøta. d) Livdyrformidlar har møterett til styremøta. e) To revisorar valde for eitt år. f) Valnemd på to medlemar valde for to år. Eitt medlem er på valg kvart år. Første året etter loddtrekning. Den som sit siste året rykker opp som leiar. Endringsforslag: setningen;, Første året etter loddtrekning. Slettes g) Valg av leiar og styre skal vere skrifteleg. Tillitsvalgte skal vera medlemar i laget. Endrinsforslag: Valg av leiar og styre skal vere skrifteleg dersom årsmøte ynskjer det. Tillitsvalgte skal vera medlemar i laget. h) Styret konstituerar seg sjølv. 4. Styre skal leia laget mellom årsmøta. Styret skal syta for at det vert ført møtebok fra årsmøtet og samtlige styremøter i året. Styret skal til ei kvar tid disponera ajourførde medlemsliste for laget. Styret skal vere samansett slik: Leiar, nestleiar styremedlemer og 1.vara. I tilegg skal laget ha eigen livdyrformidling og regneskapførar. Forslag til endring: Siste setning i 4 endres til: Laget skal ha livdyrformidling og regneskapsførar. Styret vel sjølv nestleiar, livdyrformidlar og regneskapsførar. Leiaren kallar inn til styremøte. Enkeltmedlemar av styre kan krevje det vert halde styremøte. 5. Arbeidsplan for laget: 1) Syta for ein god og sunn økonomi for laget. 2) Oppretthalda eller auka dyretalet av Vest. Raudkollerasen. 3) God og velorganisert livdyrformidling. 3) Vurdere og tilrå i forbindelse med uttak av oksekalvar til semin.4)drive aktiv medlemsverving.5) Markedsføre rasen utad gjennom media og eiget fagblad.6) Arrangere årsmøte, medlemsmøte. 6. Vedtektsendring: Endring av vedtektene krev minst 2/3 av røystene til medlemane som er frammøtte på årsmøte. Framlegg til endring må vera med i innkallinga til årsmøtet. 7. Nedleggelse av laget Krev samrøystes vedtak på eit lovleg innkalla årsmøte. Midlane som laget rår over kan då disponerast av årsmøtet til tiltak i samsvar med laget sitt føremål. Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 10

13 Årsmøteinnkalling 2013 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i laget for Vestlandsk Raudkolle. Tid: Laurdag den 3. august 2013 kl Stad: Jæren Hotell, Bryne. Årsmøtesaker. Val av møteleiar Val av referent Val av to til underskrift møtebok Godkjenning av innkalling og sakliste Styret si årsmelding Rekneskap og revisjonsmelding Budsjett for 2014 Arbeidsplan for 2014 Styret sitt forslag til vedtektsendring Saker medlemane vil ta opp må vere styret i hende innan 15. juli 2013 Val Vi minner om at medlemskontingenten 2013 må være betalt for at din stemme skal gjelde. Jubileumsfesten 3.august på Jæren Hotell Kl Festmeny: Forrett Spekeskinke og grønn asparges Hovedrett Braisert okse av Jærstut Med rødvinsaus, glaserte rotgrønnsaker og fløtegratinerte poteter. Dessert Hjemmelaget karamellpudding med karamellsaus Bli med å feire lagets 20 års jubileum - møt andre raudkollevenner Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 11

14 Vestlandsk Raudkolle nr. 24 sommer 2013 side 12

15 MEDLEMSREGISTERET for laget trenger oppdatering av: Din e-postadresse Ditt telefonnummer Vi håper du vil oppdatere dette via hjemmesiden for laget. Klikk deg inn på eller og skaff deg konto til medlemsidene. Du kan også sende en e-post til: med ditt navn telefonnummer på, så er det gjordt. Stamtavler kan du laste ned fra vår hjemmeside. Innmelding av oksekalver til semin Vi vil oppfordre dere til å melde inn aktuelle oksekalver til semin. Mødrene må ha god avdrått og godt eksteriør. Ta kontakt med en av oss i styret. Vi vil vurdere mor og kalv, og evt. innstille kalven til Landbruksmuseet for videre inntak til Geno. Laget ønsker kvigekalver til formidling. Har du kalver til salgs? Kontakt Olav Svoen. På internett Oppdatering av sidene på internett er et must om folk ønsker å lese sidene. Vi har lagt ut film om raudkoller, så en slipper å lese de. Bare nyte. Håper å få til flere filmer som kan legges ut. Kanskje har du en filsnutt som kan benyttes. Send den til meg, så skal jeg prøve å legge den ut. Antall medlemmer som har skaffet seg konto på hjemmesiden bare øker, det er kjempefint. De har da tilgang til annen informasjon som ikkemedlemmer ikke får.

16 Foto: T.Myrheim Baksio

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

for NORDTVEIT VASSVERK SA

for NORDTVEIT VASSVERK SA VEDTEKTER Rev.1 for NORDTVEIT VASSVERK SA Organisasjonsnr.: 970548637 Gjeldene fra 01.01.2013 1. Selskapsform og forretningsstad Nordtveit Vassverk SA, i desse vedtekter kalt NV, er eit samvirkeføretak

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA

VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA VEDTEKTER FOR SKJØRSAND OG FUSA VASSVERK SA 1 Selskapsform og namn Skjørsand og Fusa vassverk SA er eit samvirkeføretak organisert etter lov av 29.06.2007 om samvirkeføretak. Medlemmene har ikkje ansvar

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført )

VEDTEKTER FOR. SANDE NORD STORVALD (ajourført ) VEDTEKTER FOR SANDE NORD STORVALD (ajourført 07.04.2008) 1 Sande Nord storvald Sande Nord storvald er ein samanslutning av rettshavarar innafor område som går fram av paragraf 3. Medlemmane har avgrensa

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG

VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG VEDTEKTER FOR RYSSHOLMEN BÅTEIGARLAG 1. LAGETS NAMN. Lagets namn er Ryssholmen båteigarlag. 2. LAGETS FORMÅL. Lagets formål er å bygge og drive ei trygg og god småbåthamn ved Ryssholmen, samt ta vare på

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

Vedtekter for Revisjon

Vedtekter for Revisjon Vedtekter for 1 2 VEDTEKTER 1. Namn Laget sitt namn er: Eidesjøen Grendalag, stiftet 14.10.2002. 2. Føremål og verkemiddel 2.1 Føremålet til grendalaget er å fremja medlemmene sine felles interesser i

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA

Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA Vedtekter for Landbrukstjenester Sør SA 1 Organisasjon. Landbrukstjenester Sør SA, org. nr. 979 271 603, nedafor kalla laget, er eit andelslag etter samvirkeprinsipp med avgrensa økonomisk ansvar (SA),

Detaljer

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har sete i Stranda kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. zec~x S -t. x-_r~ ct_ E c~ x c~ -e. t.1 Stifta den 15. august 1914 Vedteke av årsmøte den~ seinare endringar, seinast av Godteke av Idrettsstyret den 5 I. FOFU IÅL Laget er sjelveigande og frittståande

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009:

5 Overdragelse av andeler Det er ikkje høve til å overdra andeler til andre utan at styret for andellaget samtykkjer. Adresse: Styret 2009: Vedtekter for Vikedal Bygdahus L/L Reviderte etter årsmøtet 11.02.2010 1 Namn og Selskapsform Vikedal Bygdahus L/L er eit andelslag med vekslande medlemstal, Vekslande kapital og avgrensa ansvar. 2 Føremål

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Dato/tid: 26. mars 2017 /kl 10.00-12.00 Stad: Fosnavåg hotell Sakliste: 1. Registrering av deltakarar med stemmerett 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken

VEDTEKTER FOR. Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken VEDTEKTER FOR Beitelaget Hømrobekken Tøsobekken 1. BEITELAGET HØMROBEKKEN- TØSOBEKKEN Beitelaget Hømrobekken- Tøsobekken, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarar under

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane.

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

LOV OG FØRESEGNER. for. Bondeungdomslaget i Kristiansand. Vedteke på omframt årsmøte 18.oktober 2007. Oppdatert etter årsmøtet 8. februar 2012.

LOV OG FØRESEGNER. for. Bondeungdomslaget i Kristiansand. Vedteke på omframt årsmøte 18.oktober 2007. Oppdatert etter årsmøtet 8. februar 2012. LOV OG FØRESEGNER for Bondeungdomslaget i Kristiansand Vedteke på omframt årsmøte 18.oktober 2007. Oppdatert etter årsmøtet 8. februar 2012. Oppdatert etter årsmøtet 4. februar 2015 INNHALD Lov for Bondeungdomslaget

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Tysdag 28 mai kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Dorthe Huitfeldt, Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Andre til stades på møte: Sveinung

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte

Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte Bygdelagsdag 3. juni og friluftsteater i sikte No ser det endeleg ut til at våren og kanskje sommaren er her, og folk kan løysa sveitten både på byggjedugnader oppå Pustut (sjå baki avisa), og på Bygdelagsdagen/Bygdøystemna

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg.

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Til medlemmane i Mental Helse Os / MHO: Os, 5. februar 2014 Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Den viktigaste saka

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsråd

Møteinnkalling for Ungdomsråd Vågsøy kommune Møteinnkalling for Ungdomsråd Møtedato: 03.10.2012 Møtestad: Einevarden 3. etg Rådhuset Møtetid: Kl. 14:00-16.00 Innkallinga vert send medlemmene og dei første varamedlemer i kvar gruppe.

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

Vedtekter for Sognefrukt SA

Vedtekter for Sognefrukt SA Side 1 av 5 Vedtekter for Sognefrukt SA 1 Laget Selskapet sitt namn er Sognefrukt SA. Selskapet har vekslande kapital og medlemstal. For selskapet sine plikter hefter kvart medlem berre for sin teikna

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA

Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA Vedtekter Norske Landbrukstenester Hordaland SA NLT Hordaland - ditt lokale vikarbyrå - 2 1 Organisasjon. Norske Landbrukstenester Hordaland SA. Org.nr. : 971 358 017 MVA nedafor kalla laget, er eit partlag

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

Møtebok frå skipingsmøtet i Nes og Høyheimsvik bygdelag. 11.. Mai 2006.

Møtebok frå skipingsmøtet i Nes og Høyheimsvik bygdelag. 11.. Mai 2006. Møtebok frå skipingsmøtet i Nes og Høyheimsvik bygdelag. 11.. Mai 2006. Det møtte 41 interessentar. Sak 1: Opning. Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste. Sak 3: Konstituering. - val av møteleiar.

Detaljer

Sak 8 Endringar i mønsterlovene for lokallag og fylkeslag

Sak 8 Endringar i mønsterlovene for lokallag og fylkeslag Sak 8 Endringar i mønsterlovene for lokallag og fylkeslag Vedlegg: Gjeldande mønsterlover for lokallag Gjeldande mønsterlover for fylkeslag Landsmøtet i NU har tidlegare vedteke mønsterlover for lokallag

Detaljer

Sakspapira blir etter dette sendt direkte til dei påmeldte utsendingane etter påmeldingsfristen er ute, 14. mars.

Sakspapira blir etter dette sendt direkte til dei påmeldte utsendingane etter påmeldingsfristen er ute, 14. mars. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre.

Vedrørande val av utsendingar til KS sitt Fylkesmøte, KS Landsting og val av medlemmar til KS Sogn og Fjordane sitt fylkesstyre. Til: Utsendingar til KS Sogn og Fjordane sitt konstituerande fylkesmøte 19. november 2015 Kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommune Dei politiske partia i Sogn og Fjordane Førde 29.09.2015 Vedrørande

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer