ST-nytt. Samlet rundt ST. Slag og depresjon. Nr. 3 på plastikkirurgi. Må klare traumekrav. Ombygging i gang...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Samlet rundt ST. Slag og depresjon. Nr. 3 på plastikkirurgi. Må klare traumekrav. Ombygging i gang..."

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 oktober 2010 Samlet rundt ST STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Før måtte de kjøre bil.nå kan de bare gå over gårdsplassen når de skal avklare om f. eks det er sannsynlig at 10-åringen i den lille familien, bør undersøkes i forhold til autisme. -Nå som vi er samlet på et sted, kan vi utvikle bedre samhandling istedenfor å sende ungene som pakkepost mellom oss i Grenland, sier Elisabeth Rinde. Før lå ulike avdelinger i BUK på Buer og Gulset. Nå er de samlet rundt ST. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Nr. 3 på plastikkirurgi ST har den tredje største plastikkirurgimiljøet i Norge. De får pasienter fra hele landet: Les mer på side 3 Må klare traumekrav Ombygging i gang... - Endelig er de fylkesdekkende tjenestene i Barne-og ungdomsklinikken på plass i nye og moderne lokaler rundt sykehusets hovedbøle i Skien. Nå ligger alt til rette for at vi kan bli mye bedre til å samarbeide rundt felles pasienter. Jeg er overbevist om at vi tar et viktig skritt i riktig retning med å samle alle fylkesdekkende enheter i BUK geografisk ett sted, sier BUK-leder Gunnar Gausel. Han vet det er langt fram til mål. Men han tror enhetene nå kan starte et praktisk samarbeid som etterhvert kommer pasientene til gode. Side 4 og 5: Slag og depresjon ST må klare de nye traumekravene som kommer 1. januar 2011.Side 7: Det skal bygges om i Porsgrunn og Skien i høst, varslet Hans Evju: Side 6. Ulrike Sagen har tatt sin Ph.D med forskning på slag /depresjon: Side 2:

2 Ph.D på slag og depresjon Av 150 slagpasienter på ST viste det seg at 49 prosent slet med apati, 23 prosent hadde angst, mens 19 prosent faktisk slet med depresjon. Det har overlege Ulrike Sagens doktorgradsavhandling avdekket. Slike lidelser blir ofte oversett. Men spørreskjemaer kan bidra til at de svært alvorlige tilstandene oppdages slik at pasientene kan få profesjonell behandling. 15. september i år disputerte den 47 år gamle psykiateren som i dag arbeider som overlege på Alderspsykiatrisk. Nå kan hun smykke seg med en PH-D-tittel og glede seg over at hennes forskningsverk er blitt publisert som tre artikler i internasjonale fagtidsskrifter og i en avhandling på over hundre sider. Etter disputasen føler hun selvsagt lettelse over at mange års forskningsarbeid er fullført. Selv om hun medgir at maratonløpet for å bli ferdig har vært utmattende til tider, skinner engasjement for deprimerte slagpasienter og deres hardt prøvede pårørende tydelig gjennom når hun skal forklare seg om doktorgradsarbeidet: Hvor slitsomt de pårørende kan oppleve det, illustrerer hun med et tragisk tilfelle fra Sverige: Der ble kona til en deprimert slagrammet mann så frustrert over mannens passivitet at hun slo ham med et brekkjern - i ren fortvilelse 2 Ulrike Sagen er nybakt PH.D-overlege som har forsket på 150 slagpasienter Mange Psykisk syk eller bare litt nedstemt? Ulrike Sagen arbeidet som lege på slagenheten i 1998 da hun la merke til at flere slagpasienter åpenbart slet med mer enn re de fysiske plagene som ofte følger i kjølvannet av et slagtilfelle. Hun oppdaget at en pasient som satt apatisk og nirøykte i rullestol med et delvis lammet ansikt, slet med noe som gikk dypere enn en naturlig nedstemthet på grunn av livssituasjonen: Mannen viste seg også å være dypt deprimert. Og det er det Sagen er opptatt av å få fram: At det under passivitet, bekymringer eller nedstemthet som er naturlig etter en så dramatisk opplevelse, kan skjule seg apati, angst eller depresjon som krever profesjonell be- av dem viste seg å slite med apati, angst og depresjon. Den må også behandles. handling - hvis pasienten skal ha håp om å komme seg raskt på beina igjen. -Det er kjent at apati, angst og depresjoner begrenser bedringen etter hjerneslag. Det er ikke minst en stor belastning for de pårørende. Likevel blir slike lidelser ofte oversett og dermed heller ikke behandlet. I kjølvannet av eldrebølgen vil vi få flere som rammes av hjerneslag og dermed mange som vil få disse følgetilstandene. Men dersom flere tar i bruk et kort spørreskjema, så vil vi i hvertfall kunne avdekke slike følgetilstander oftere og få behandlet dem tidlig, forklarer Ulrike Sagen. Depresjon verre enn slagplagene At en depresjon kan oppleves verre enn de fysiske plagene slaget fører med seg, oppdaget hun hos en pasient på slagenheten. Mannen fikk anti-depressiva etter at Sagen hadde avdekket depresjonen: Det virket så bra at da pasienten skulle skrives ut til videre rehabilitering, var mannen mest opptatt av at de ikke måtte ta fra ham anti-depressiva-medisinen... Forsket på 150 slagpasienter 150 slagpasienter som har vært behandlet på ST i årene 2003 til 2005 er med i doktorgradsarbeidet. Her har Sagen i sine undersøkelser påvist at et spørreskjema som pasienten svarer på i akuttfasen etter slaget, kan bidra til å avdekke hvem som har høg risiko for å utvikle apati, angst og depresjon fire måneder etterpå. I studien ble også et spesielt spørreskjema som skal avdekke apati benyttet. Sagens forskning konkluderte med at spørreskjemaet var nyttig for slagrammede. I tillegg skar hun skjemaet ned fra 18 til ti spørsmål og påviste at det fremdeles fungerer bra. Et kort spørreskjema er enklere å bruke i en hektisk klinisk hverdag for å avklare hvilke av slagpasientene som har behandlingstrengende tilstander. En undersøkelse har vist at 80 prosent av deprimerte slagpasienter ikke blir oppdaget uten en strukturert tilnærming, forteller Ulrike Sagen engasjert. Depresjon gir høgere dødelighet Det er åpenbart at pasientene hun snakker om handler om mer enn forskningsmessig merittering og egen karriere: Ulrike Sagen vet at ubehandlede psykiske lidelser også kan handle om liv og død: -Forskning har faktisk vist at dødeligheten er langt høgere blant deprimerte slagpasienter enn hos ikke deprimerte. De har kort og godt dårlige prognose hvis de ikke får behandling, konstaterer overlegen nøkternt.

3 Tredje størst på plastikkirurgi ST har Norges tredje største plastikkirurgiske miljø. Bare Oslo og Bergen har flere plastikk-kirurger. Pasienter fra hele landet søker seg til ST bl.a for å få utført en brystrekonstruksjon med eget vev som i dag regnes som gullstandarden på dette feltet. I fjor utførte teamene 19 diep-operasjoner på kvinner fra hele landet som ønsket å få dyktige plastikk-kirurger til å lage et nytt bryst med vev f. eks fra kvinnenes bukparti. Mange kvinner som f. eks har fått et bryst fjernet i forbindelse med brystkreft, ønsker seg en slik operasjon framfor en brystprotese basert på silikoneller saltvannsimplantat. Arkitekt Anita Vinterstad har jobbet som lokalutvecklare bl.a ved fem fylkessykehus i Värmland i Sverige. Nå skal hun hjelpe ST med å utvikle seg -Da jeg så hvor vakkert og velholdt det var på ST-, tenkte jeg øyeblikkelig at her skal det bli det lett å gjøre en bra jobb. Det er tydelig at det legges vekt på miljøet både ute og inne, kommer det spontant fra Anita Vinterstad. Hun ble ekstra glad da ryktet fortalte at det var direktøren selv som var pådriver for nettopp den linjen ved sykehuset.men det er viktig å merke seg at arkitekten ikke skal jobbe med å foreslå hvor en avdeling skal slå ut en vegg eller tegne nye løsninger hver gang det omorganiseres. Arkitekttjenestene skal vi Morgenmøte på plastikk-kirurgisk seksjon. F.v:Danijela Dmitrovic, Susanne Ohne- Populær brystoperasjon - Erfaringsmessig gir diep-operasjonen det beste langsiktige resultatet for kvinnene med få bivirkninger. Men det er en krevende operasjon som tar fra fem til åtte timer med et team på ti- fire av dem operatører forklarer seksjonsleder Alf Tore Aas.Mens ventetida ved Oslo universitetssykehus er seks år, er ventetida i Skien bare tre år.i tillegg til de mange søkerne som har satt seg på venteliste for brystrekonstruksjon har Norg- sorge, Hooman Motarjemi, Alf Tore Aas, Christian Ramirez og Bård Nordang es tredje-største plastikkirurgiske seksjon også en rekke pasienter som ønsker å få utført kroppsformende kirurgi. I dag står 90 pasienter på venteliste for å få utført brystrekonstruksjon med eget vev, mens 180 venter på å få fjernet overflødig hud f. eks etter en slankeoperasjon. Utfører ressurskrevende kirurgi Hittil i år har seksjonen operert de 110 pasientene som Helse Sør Øst har bestilt for Aas regner med at det kommer en ny bestilling neste år på de hudstrammende operasjonene som er nødvendig for de som har fått mye overflødig hud etter f. eks en slankeoperasjon. Også kroppsformende kirurgi er krevende operasjoner som hver tar mange timer på operasjonsstua. Plastikk-kirurgien ved ST har nå fem overleger og like mange assistentleger. Og best av alt: Da de nylig søkte etter kirurger til to ledige stillinger fortsatt kjøpe inn når vi trenger det. Min oppgave blir å være rådgiver for ST som byggherre. Det jeg virkelig ser fram til er å få være med i prosjekter fra start til det ferdige resultat- og akkurat det gleder jeg meg virkelig til, sier 40- åringen som er fra Konsgvingertraktene men som gjorde svenske av seg da hun fullførte arkitektstudiet i Gøteborg. Bak seg har hun fem år ved et arkitektkontor, men hun vet også hva sykehus handler om etter fem år i bygg-og eiendomsseksjonen i Värmlands län. Har jobbet med svenske sykehus Der hadde hun ansvar for å planlegge ombyggingsarbeidene ved de fem sykehusene i länet hele tida holdt på med. meldte det seg et 58 søkere: - Det er en fordobling i forhold til forrige gang vi utlyste en stilling, konstaterer Alf Tore Aas. Han tror bl.a påvirkning fra såkalte totalmake-over-reality-tv-serier har bidratt til at plastikk-kirurgien er blitt stadig mer populær. - Vi ønsker at alle overlegene våre etterhvert skal utdanne seg til mikrokirurger som er en forutsetning for å utføre DIEP-brystrekonstruksjoner understreker Aas. Her utføres en kroppsformende operasjon på ST. (Arkivbilde) Skal bidra til å utvikle sykehuset Men hun vet også litt om hva trang sykehusøkonomi er i og med at to sykehus ble lagt ned i løpet av de årene. Hun vet også at både private og offentlige byggherrer vil ha valuta for pengene. Bygg og eiendomssjef Einar Ramsli viser til at ST årlig kjøper inn tjenester i på bygg - og vedlikeholdssida for mellom 30 og 60 millioner kroner. Da blir det å ha arkitekt-og prosjektkompetanse viktig for å kunne drive profesjonelt, mener Ramsli. Ny ST-arkitekt: Anita Vinterstad 3

4 Fra Buer og Gulset til ST Skien Et lite stykke sykehushistorie ble skrevet da 14 ansatte fra Familieklinikken flyttet inn i 2.etasjen i det nybygde SAMBA-bygget på ST i Skien i august. Nå er fagfolk som før var spredt på Buer, Gulset og ST i Skien for første gang samlet innenfor gangavstand på ST-området ved Ulefossvegen i Skien. I sum er det lagt ned flere millioner i nybygg og ombygning for å samle fagfolkene rundt STs hovedsykehus i Skien.Ifjor vinket ansatte ved Habiliteringstjenesten for barn og unge farvel til idylliske, men etter hvert nedslitte lokaler på Buer i Skien. Farvel til Stigertun På Stigertun på Gulset har et annet fagmiljø levd sitt liv siden slutten av 60-tallet. Allerede i mars i år flyttet 10 fagfolk og to kontormedarbeidere fra Konsultasjons og utredningsenheten ned fra Stigertun og inn i bygg 59- rett ved SAMBA-bygningen. Fra august har fagfolkene i Familieklinikken hatt hjemmebase i nye moderne lokaler i 2.etasjen i SAMBA-bygningen som de deler Før jobbet de på Stigertun og Buer. Nå har de landet i f.v: bygg 59, Olai Skullerudsveg og Samba-bygningen- nå er de innenfor gangavstand på sykehusområdet i Skien. med HABU og Skien kommunes bo og behandlingstilbud til multifunksjonshemmede barn og unge. I høst kunne de første familiene som skal få behandling i Familieklinikken flytte inn i de to leilighetene i Olai Skullerudsveg. De er pusset opp for 6.5 millioner, mens det ærverdige rosa bygg 59 bak SAMBAbygget ble pusset opp for et par millioner før KUE-teamet flyttet inn. Ingen flyttejubel i starten Nå er de fem nedslitte bygningene og eiendommen på Stigertun lagt ut for salg. Men det var ikke bare jubel da flytteplanene ble luftet første gang: Stigertun lå i et fredelig og naturskjønt område som mange satte pris på selv om bygningene var av eldre dato.- Det var ingen kjempebegeistring i startfasen. Men slike beslutninger er ofte en modningsprosess. Og i dag tror jeg de fleste ser at det er fornuftig at ulike fagmiljøer som trenger hverandres fagekspertise sitter innenfor gangavstand av hverandre. Jeg tror det etter hvert vil gi mer helhetlig pasientbehandling og faglige synergieffekter, sier Øystein Blaker som leder barne-og ungdomspsykiatrisk seksjon. Inn i nye og moderne lokaler Mie Skoe Gulvik savner ikke Stigertun. De 13 medarbeiderne fra Konsultasjons-og utredningsenheten har flotte lokaler med sjel i ærverdige bygg 59 med kort veg til andre samarbeidspartnere i barne-og ungdomsklinikken... De lå nær Familieklinikken på Stigertun også. Men etter at de flyttet til hovedsykehuset har de oppdaget andre fordeler: 4 Fint å treffes i kantina -Vi kjører mye kurs. Og da er det praktisk at vi nå har så kort veg til STs konferansesenter. Det er også positivt at vi treffer kolleger i barne-og ungdomsklinikken i kantina, synes leder for KUE- Anne- Grete Fuglaas. Kollegaen- spesialpedagog Mie Skoe Gulvik setter også pris på at de nå har så kort veg bl.a til det nevropsykologiske teamet som de har faglig nytte av å samarbeide med.konsultasjons-og utredningsenheten utreder og følger opp i forhold til autismespekterdiagnoser, mens Familieklinikken er et tilbud til barnefamilier: Siden september har to nyoppussede leilgheter i Olai Skullerudsveg vært i bruk: Moderne lokaler - Det som er positivt etter at Familieklinikken flyttet ned til sykehuset i Skien, er at vi nå kan samarbeide på en helt annen måte også med den somatiske barneavdelingen, understreker enhetsleder Torhild Aarhus. Hun har ikke hørt annet enn at også de ansatte er godt fornøyd med de nye moderne lokalene i SAMBA-bygningen. Der er det bla fine møte- og samtalerom:familieklinikken tar imot ca 100 nye familier i året- og av disse får 14 familier tilbud om fire ukers behandlingsopphold.det er først og fremst de familiene som får glede av de nye familieleilighetene. F.v: Anne-Grete Fuglaas, Torhild Aarhus og Mie Skoe Gulvik.

5 Samarbeider over gårdsplassen Før måtte de kjøre bil for å møtes.nå løper de bare over gårdplassen når de skal avklare f. eks om det er sannsynlig at 10-åringen i den lille familien bør undersøkes i forhold til autisme. Et barn lar seg ikke dele opp i seksjoner. Nå som vi er samlet på ett sted, kan vi utvikle bedre faglig samhandling istedenfor å sende ungene mellom oss som pakkepost i Grenland. Det er ingenting i vegen for at vi etterhvert kan få til felles utredninger og tilbud til familier der det er fordelaktig.slik oppsummerer seksjonsleder Elisabeth Rinde de første spede gevinstene av at Habiliteringssseksjonen for Barn og unge som før lå på Buer, Familieklinikken som inntil juni i år holdt til på Gulset og KUE som også tidligere lå på Gulset, nå ligger i gangavstand fra hverandre. Samarbeide over gårdsplassen I dag er det bare noen minutters spasertur til den somatiske barneavdelingen, Ungdomspspsykiatrisk senter og Barneog ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Samling rundt hovedsykehuset i Skien for denne gjengen i HABU, Familieklinikken og Konsultasjons-og utredningsenheten. Før var de på Buer og Gulset. Se bilder på motsatt side- side 4 av Stigertun- som nå er på salg- og bygningene på Buer i Skien. nedsida av Ulefossvegen. De er bare i startfasen nå, men med samling for fylkestjenestene på ST-området ligger mye til rette for å strekke seg mot ubeskjedne mål om å lage en en dør inn for alle barn og unge og se hele pasienten -ikke bare hodet eller kroppen. Kan få raskere avklaringer Barn med downs syndrom sliter ofte med å få i seg den maten de trenger. Her har vi f. eks hatt glede av spiseteamet på ST,konstaterer Elisabeth Rinde. Hun setter spesielt stor pris på samarbeidet med de ti fagfolkene på bl.a autisme i Konsultasjons-og utredningsenhetenteamet. - Har vi et barn vi mistenker lider av autisme, kan få noen fra KUE til å gjøre en vurdering.det går raskere enn før da vi lå på ulike steder i Skien, mener Elisabeth Rinde. Hun vet at mye kan gjøres pr. e- post og telefon- men fellles teammøter og kort avstand mellom faggruppene gjør mulighetene for tett samarbeid langt lettere. Det mener både hun og mange av kollegene som møtes stadig oftere. Møtene gjør det lettere å spørre andre-og ikke minst viktig: De opparbeider etterhvert tillit over gamle avdelingsgrenser. Nærhet kan utvikle nye nettverk -Når ulike fagmiljøer kommer nær hverandre blir det lettere å utvikle et personlig nettverk mellom både ledere og ansatte som jobber i de ulike avdelingene. Det kan det komme mye positivt utav, fastslår Gunnar Gausel. Det er engasjement hos barnelegen når BUK-sjefen snakker om Barne og ungdomsklinikkens visjon: Han tror samlingen av hele BUK-miljøet rundt sykehuset ved Ulefossvegen er et skritt på vegen mot det ambisiøse målet om å gi barn og unge i Telemark en dør inn til behandling. Men BUK-sjefen vet at det fremdeles er et godt stykke fram dit. Men etter at også HABU og Familieklinikken nå er samlet i området rundt Ulefossvegen, mener Gausel mye ligger til rette for å ta nye skritt mot et tettere samarbeid mellom ulike fagmiljøer:. Alt til rette for mer samhandling - Positive vedtak i lederguppa og STstyret for å investere mange millioner er bakgrunnen for at de fylkesdekkende tjenestene endelig er på plass i nye, moderne lokaler rundt sykehusets hovedbøle i Skien. Her ligger alt til rette for at vi kan bli mye bedre til å samarbeide rundt felles pasienter. Jeg er overbevist om at vi tar et viktig skritt i riktig retning med å samle alle fylkesdekkende enheter i BUK geografisk ett sted. Langt igjen til mål, men... Mye arbeid gjenstår, men nå skal vi videreutvikle samarbeidet i praksis. Vi er i økende grad i gang med f. eks felles samarbeidsprosjekter omkring felles pasienter. Det er jeg overbevist om vil komme pasientene til gode etterhvert, sier Gunnar Gausel. Som barnelege og BUKleder har han sett på nært hold hvor lite effektivt og pasientvennlig det er å sende barn-og unge som pakkepost mellom ulike Gunnar Gausel tror samling rundt ST i Skien vil gi mer samarbeid

6 Fullt trøkk på ombygging I Porsgrunn går ombygningsarbeidene for fullt i høst. Mellom 20.oktober og 10. januar skal det også gjøres enkle bygningsmessige tilpasninger i Moflatas 1.etasje og kjeller med sikte på å kunne ta imot FMR-ansatte fra Porsgrunn. Når FMR-sengeposten legges ned i Porsgrunn vil mange derfra flytte til Skien. Der skal de bli en del av en samlokalisert enhet for slag, nevrologi og rehabilitering-med 6-8 rehabiliteringssenger.i underetasjen på Moflata-bygningen skal ett rom pusses opp og utstyres med PCer og annet utstyr for leger og annet helsepersonell. FMR inn i Slagenheten FMR-sengeposten i Porsgrunn skal stenges før jul med sikte på at det nye FMR-tilbudet åpner på Moflata i Skien den 3. januar. Dette var noen av nyhetene som utviklingsdirektør Hans Evju kunne presentere for ansatte i kantina i Porsgrunn- og deretter i Skien den 18.oktober. Etter planen skal operasjonsroboten flyttes fra Porsgrunn til Skien den 16. desember. Evju redegjorde også for Det blir full fart på byggefronten ved sykehuset i Porsgrunn i høst og neste år. planene om å etablere et forsterka sykehjem i samarbeid med Skien og Porsgrunn kommune. Forsterka sykehjem? Vi håper på en positiv avgjørelse i de politiske organene i begge kommunene i høst.i planene antydes det 20 enerom med et kostnadsanslag for prosjektet på rundt 25 millioner, understreket Evju som presiserte at finansieringen ikke er avklart ennå.som tidligere omtalt skal oppussing i 3. etasje i Porsgrunn skje rom for rom mens driften fortsetter som før fra 20. oktober og ut året. Her skal medisinske poliklinikker og dagbehandling etter hvert inn i tråd med styrevedtaket tidligere i år. 3 operasjonsstuer i Porsgrunn drives videre fra 6. til 23.desember. Her blir 2.etasje tatt i bruk til oppvåkning, mens lokalene til oppvåkningendagenheten i Porsgrunn blir pusset opp. Fra 23. desember til 10. januar blir det full stopp i operasjonsaktiviteten i Porsgrunn mens det gjøres arbeid inne i operasjonsarealene. Det blir stilt team til rådighet i Skien på fredagene for å ta operasjoner som ellers skulle vært tatt i Porsgrunn.Fra 3. januar 2011 skal thyroideapasienter opereres i Skien. Pasientene vil bli plassert i 6.etasje der tre senger er avsatt og der pasientene vil bli fulgt opp av ansatte fra seksjonen i Porsgrunn. Tunge spørsmål fra Porsgrunn Spørsmål om BDS - endokrin-mamma og forholdet mellom Larvik og Porsgrunn sykehus dukket opp i forbindelse med allmøteinformasjonen ved sykehuset i Porsgrunn 18. oktober. Etter at utviklingsdirektør Hans Evju hadde oppdatert et godt besøkt allmøte i Porsgrunnskantina, var det få- men tunge spørsmål som meldte seg:steff Glathe hadde merket seg en formulering hos Evju som fikk enhetsoverlegen ved Brystdagnostisk senter til å lure på om skjebnen til BDS og endokrin-mamma ikke lenger var kjedet sammen - les at dersom endokrin-mamma flytter til Skien-så følger BDS med på ferden. - Skal alt nå endres, spurte Glathe? - Nei. 6 Det er ikke noe nytt i denne saken, svarte Evju som i sin orientering konstaterte at spørsmålet om en endelig løsning for endokrin-mamm og BDS skal utredes tidlig i Det har høg prioritet å finne en permanent løsning på dette spørsmålet, forsikret klinikksjef Halfrid Waage. Larvik og Porsgrunn i fokus? Glathe undret også på om det var slik at Helse Sør Øst ønsker seg bare ett poliklinisk sykehus i Vestfold Telemark sykehusområde hvor det nå er to - Larvik og Porsgrunn: - Det vi vet er at Helse Sør Øst mener at det totalt er for mange senger, bygninger og operasjonskapasitet i vårt sykehusområde. Men HSØ har ikke fattet noe vedtak som går på problemstillingen Larvik-Porsgrunn. For Sykehuset Telemark er det avgjørende å gjøre vår drift fremstidsrettet. Sykehuset Telemark er et allsidig akuttsykehus og en forutsetning for det er at vi ikke kan klare oss uten sykehuset i Porsgrunn, svarte Evju. Hans Evju måtte besvare tunge spørsmål om Larvik-Porsgrunn på allmøtet.

7 ST må klare nye traumekrav I høst står mye på spill både for ST og andre akuttsykehus i Helse Sør Øst. Det kommer nye krav som sykehusene må klare i forhold til god traumebehandling- ellers får ikke sykehuset ta imot traumepasienter fra neste år. -Det er svært viktig at ST innfrir kravene. Men den utfordringen er jeg trygg på at vi vil klare,sier Haagen Thorne. Seksjonsoverlegen er svært positiv til at Helse Sør Øst nå vil kvalitetssikre behandlingen til de hardt skadde pasientene.som leder for traumeteamet på ST er han også glad for signalene om full backing fra ledelsen på ST i det strategisk viktige arbeidet for å sikre at ST holder god nok faglig kvalitet som akutt-og traumesykehus. Det er f. eks de siste årene innført øvelser i traumebehandling en gang i måneden pluss egne traumekonferanser. I tillegg får alle i STs traumeteam-både leger og anestesi- og operasjonssykepleiere støtte til å ta de nødvendige traumekursene som skal sikre at de faglig holder mål. Etter en konsensuskonferanse i høst har Helse Sør Øst kommet fram til krav for å bli godkjent som traumesykehus. Hvis HSØ-styret godkjenner den saken i høst vil de nye kravene gjelde fra Her vil det stilles faglige krav f. eks til kursing av traumepersonell, krav til nødvendig utstyr og krav om at alle sykehusene skal følge retningslinjene som er nedfelt: Skal sikre god traumebehandling Sertifiseringen blir innført for å sikre et faglig akseptabelt nivå i forhold til å yte god hjelp når traumepasienter kommer inn til sykehusene: Det er ingen hemmelighet at kvaliteten ikke er like god ved alle sykehusene i regionen: De alvorlig eller kritisk skadde pasientene går i dag direkte inn til Ullevål med ambulanse eller luftambulanse. Men Thorne er opptatt av at ST skal være blant sykehusene som innfrir de nye nasjonale kravene. -ST vil fortatt være et akuttsykehus selv om vi ikke skulle bli godkjent som traumesykehus. Men likevel er det svært viktig for å holde den faglige bredden Traumeøvelse i Akuttmottaket på ST og kvaliteten at vi blir sertifisert for ta imot traumepasienter også når de nye kravene kommer. Alternativet er at ST blir bypassed både av luftambulanser og ambulanser. Det er ikke bra. Alle er enige om at de hardest skadde skal rett inn til Ullevål. Men noen ganger tar det lang tid før luftambulansen kan komme til f.eks en trafikkulykke i vårt område. Da er det bedre for pasienten å bli kjørt inn til ST i Skien for å få stabiliserende behandling, enn å ligge i vegkanten opptil en times tid som vi har opplevd noen ganger før helikopteret når fram. Derfor må vi kvalifisere oss for å kunne ta traumepasienter, understreker Thorne. Slutt for pasienthotellet før jul Pasienthotellet i Porsgrunn mister en stor del av sitt pasientgrunnlag når de urologiske pasientene flyttes til ST i Skien i januar Det betyr at hotellsengene flyttes fra gamle avdeling F til G. Tre av sengene i en kombinert sengepost på Kirurgen G i 4. etasje vil imidlertid bli reservert for pasienthotellpasienter Ansatte flytter til Skien De tre som har jobbet på pasienthotellet i Porsgrunn fordelt på 2,4 årsverk flytter til pasienthotellet i Skien. Etter planen stenger pasienthotellet i Porsgrunn den 23. desember. I høst er seks nye pasientrom pusset opp på pasienthotellet i Skien som dermed øker fra 24 til 30 pasientsenger. -Jeg forstår at pasienthotellet i Porsgrunn blir lagt ned i sin nåværende form når vårt pasientgrunnlag forsvinner i og med at de urologiske pasientene overflyttes til Skien. Det som da skjer er at personalet fra pasienthotellet i Porsgrunn vil få nye jobber på pasienthotellet i Skien. Sånn sett skal vi klare å ta godt vare på dem. Men det er klart de er skuffet over at det er slutt for pasienthotellet i den formen det ble etablert så kort tid etter at det ble åpnet, sier seksjonsleder Trine Bjørnstad.Pasienthotellet ble åpnet 5. januar i år med fire ansatte og åtte pasientsenger Gjenbruker utstyr i Skien Rammemadrass- sengene, sju flatskjerm- TVer, flere kjøleskap og annet hotellutstyr som ble innkjøpt til pasienthotellet i Porsgrunn vil bli gjenbrukt på pasienthotellet i Skien:-Med overføring av de tre ansatte og utstyr fra Porsgrunn blir pasienthotellet på Moflata bemannet og klare til å øke med de seks pasientrommene som nå er pusset opp, sier Trine Bjørnstad. Hun viser til at pasienthotellet fremdeles vil ha en pleiefaktor på 0.3 og ta imot pasienter som er egnet i forhold til den bemanningen. Trine Bjørnstad: Ansatte fra pasienthotellet i Porsgrunn fl ytter til Skien som øker sengetallet 7

8 Traume-seminar på ST Det skal handle om traumetreningsmetodikken BEST i STs-konferansesenter 26.november. I dag trener de fleste norske sykehus etter BEST-prinsippene: For å bli bedre til å redde liv når hardt skadde pasienter kommer inn En traumeøvelse i Akuttmottaket. ST må satse for å kvalifi sere seg på traumer. -Vi håper så mange som mulig kommer, sier traumekoordinator Grete Skjerping. Hun er klar på at ST må ha fokus på å bli stadig bedre nettopp på traumebehandling. Snart vil det komme nye krav som Sidesprang nr 1.. En gift mann hadde et forhold med sin sekretær. En dag ble idenskapen for mye for de to... Dermed dro de hjem til henne hvor de hadde lidenskapelig elskov hele ettermiddagen.utkjørt av timer med vill sex, så sovnet de og våknet ikke før i åttetiden på kvelden. Mens mannen slengte på seg klærne ba han kvinnen om å ta med hans sko ut og gni dem inn med gress og jord. Forundret over dette så gjorde hun det allikevel. Han tok på seg skoene sine og sykehusene må innfri hvis de fortsatt skal få anledning til å behandle traumepasienter. Suksesshistorie fra Helse-Norge For to år siden trakk traumeseminaret 200 ST-ansatte. Nå håper de på at like mange lar seg friste av at anestesilege og styreleder for BEST - Guttorm Brattebømannen som utviklet metodikken fra pilotprosjekt til landsomfattende nettverk, forteller sin spennende suksesshistorie fra Helse-Norge. Det begynte som et lite pilotprosjekt ved Haukeland sykehus - i dag er 49 av 50 norske sykehus en del av BEST-nettverket og benytter BESTmetodikken i forbindelse med mottak av traumepasienter i reelle situasjoner så vel som på øvelser. Et tverrfaglig team på ca 10 personer står klar når pasienten kommer og foretar en systematisk undersøkelse av den skadde. Moderne biler gir færre skader Siste foredragholder på programmet fra klokka 13 til 15 er ambulansesjåfør og trafikkforsker Trond Boye Hansen. Jeg tror det blir et spennende fordrag. Bye Hansen kan mye om forskjellen mellom gamle og nye biler i forhold til skader de kan føre til ved ulykker, røper Grete Skjerping. Boye Hansen skal snakke mye om nybilanatomi og hvordan moderne biler er konstruert slik at de fører til mindre omfattende skader enn gamle biler. dro hjem.- Hvor har du vært!,forlangte kona å få vite straks han kom inn døra. Kan ikkelyve for deg... - Elskling, jeg kan ikke lyve for deg. Jeg har hatt et forhold med min sekretær og vi har hatt sex i hele ettermiddag. Jeg sovnet og våknet ikke før klokken åtte. Kona stirret med på skoene hans og sa: -Din sabla løgnhals! Du har vært og spilt golf har du...! Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Alle har tatt smittevernkursene Kristin Broch Dahl er glad for at stadig flere ST-ansatte tar utfordringen med å ta kurs i håndhygiene og basale smittervernrutiner gjennom e-læringsprogrammene som nå ligger ute på Pulsen. Hygienesykepleieren synes det er veldig bra at samtlige på Dagenheten/ oppvåkningen i Porsgrunn har tatt begge smittevern-kursene. Nå håper hun at flere enheter følger det eksemplet.. Kan ta kurs når det passer Det fine med e-læringskursene er at du kan ta det innimellom de daglige pliktene når du har noen minutter ledig og tilgang til en PC.Det tar neppe mer enn et kvarter å gjennomføre kurset, mener fagutviklingssykepleier Brith Løfgren. Alle ti på avdelingen har vært gjennom både håndhygienekurset og det i basale smittevernrutiner- slik smittevernenheten og Helse Sør Øst anbefaler. Løfgren har fått sansen for e-læring på PC: -Når du først er inne på e- læringsportalen, er det Ok å se om det kan være andre kurs du kan ha nytte av. Dette er en praktisk måte for oss som jobber i sykehus å oppdatere oss på kompetansemessig. Men det forutsetter at du har tilgang på en PC, understreker Brith Løfgren. (Se bildet til høyre:) Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Pass på deg selv. Samlet på ett gulv. Ventelister skal ned. De fikk NM-bronsje. Unge i risikosonen...

ST-nytt. Pass på deg selv. Samlet på ett gulv. Ventelister skal ned. De fikk NM-bronsje. Unge i risikosonen... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 20 November 2010 Pass på deg selv STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi

ST-nytt. Lungelegeløft for ST. NSFpris til Notodden. Ny styreleder på plass. Allmøte i Porsgrunn. Jobb som miljøterapi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 10 mai 2010 Lungelegeløft for ST STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid

ST-nytt. Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: Lagseier for ø-n-h. ST opp i 1.divisjon? Bli med på helterittet? Spirer til fagsamarbeid ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 juni 2010 Ja til Dagsykehuset STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa

ST-nytt. Slutt på et kapittel. STs seniorlinje i siget. Milliongevinst for ST. Før Ullevål på smerte. Klar for svineinfluensa ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 april 2009 Slutt på et kapittel STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig

ST-nytt. Ny operasjon. Har KOLS uten å vite. ST på epikrisetopp. Må se angstbarn. Løste drama fredelig ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2009 Ny operasjon STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Borghild

Detaljer

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi...

ST-nytt. SiV og ST på topp. Forsker på ADHD. Vil ha fler på heltid. Mange røykeklager. Heltent på Tai Chi... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2010 SiV og ST på topp STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned

ST-nytt. Blanda syn på rokade. Brith lovte Rui kake... Ny geriatripoliklinikk. Sprek oldemor i jobb. Ventelister raskt ned ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2010 Blanda syn på rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mange er svært positive-andre er

Detaljer

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år

ST-nytt. Ut på bred høring. Palliativ førjul. Seks tok fagbrevet. Roser til gode ledere. Barneavdelingen 60 år ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11. desember 2013 Ut på bred høring STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet

ST-nytt. Nye dialysetilbud. Forsker på fertilitet. Flere får HAVO-hjelp. Pusser opp for 15 mill. Dobler i ny dagenhet ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Februar 2011 Nye dialysetilbud STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6.

ST-nytt. Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: ST-brosjyre mot rus. STHF valgte DIPS. Ny klinikk i Porsgrunn. Kake til 6. ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 August 2012 Lysning for kreft STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater

ST-nytt. Nå innføres DIPS. Ny robotmilepæl. God MS-behandling. Jordmorsamarbeid. Knallgode fallresultater ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 Mai 2013 Nå innføres DIPS STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Mandag 13. mai kl. 08.00 innføres

Detaljer

ST-nytt. Sterk hotellåpning. Bedre pasientovervåkning i Skien. Nytt treningsutstyr. Vil snu pasientstrøm. Alle vil ha vaksinen

ST-nytt. Sterk hotellåpning. Bedre pasientovervåkning i Skien. Nytt treningsutstyr. Vil snu pasientstrøm. Alle vil ha vaksinen ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 november 2009 Sterk hotellåpning STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Med egenkomponert sang og i

Detaljer

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg

ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge

Detaljer

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak

ST-nytt. Rekordlav ventetid. Nytt pasienthotell. 86 hudoperasjoner. Kongemedalje til Unn. Rustilbud under ett tak ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 Januar 2010 Rekordlav ventetid STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Mens aktiviteten økte i psykiatrien

Detaljer

ST-nytt. Hjerte på Rjukan. Statsrådsvisitt... Trives på tøff post. til tarmscreening. Jo flere kokker...

ST-nytt. Hjerte på Rjukan. Statsrådsvisitt... Trives på tøff post. til tarmscreening. Jo flere kokker... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 22 Desember 2010 Hjerte på Rjukan STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik

ST-nytt. Dialysetilvekst. Ny direktør på ST. 47 mill-investering. Skal ta løft på slag. Retter blodbankavvik ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 15 September 2011 Dialysetilvekst STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder

Detaljer

ST-nytt. Taklet tøff omstilling. Bygger om Akutten. Overlege til Kragerø. Vil flytte urologien. ACT til de svakeste

ST-nytt. Taklet tøff omstilling. Bygger om Akutten. Overlege til Kragerø. Vil flytte urologien. ACT til de svakeste ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 juni 2010 Taklet tøff omstilling STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi

ST-nytt. Styrkes som dagsykehus. De fikk a-miljøprisen. UPS gjenåpner i april. 200 fikk HRL-dukke. Bidrar til dagkirurgi ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 7 april 2010 Styrkes som dagsykehus STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Før sommerferien skal ST-styret

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge

ST-nytt. Framtidas ST-tilbud. Løper Holmenkollen. Økonomisk gladsak. Ø-hjelp ruspost på ST. UPS måtte stenge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 februar 2010 Framtidas ST-tilbud STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For et halvår siden ble sykehusene

Detaljer

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter

ST-nytt. Stor ST-rokade. Spesialistvakt på ST. Ja til 34 ST-SiV-tiltak. KAM-fokus på HRL. Linje for brystsmerter ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 9 mai 2009 Stor ST-rokade STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 30

Detaljer

ST-nytt. 20 byggmillioner. Satser i Akuttmottak. Drikker kjøpevann. ST må unngå brann

ST-nytt. 20 byggmillioner. Satser i Akuttmottak. Drikker kjøpevann. ST må unngå brann ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 4 februar 2009 20 byggmillioner 2009 blir magert når det gjelder investeringer på ST. ST må anskaffe en ny MR og dekke utstyrshavarier som oppstår.ellers

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening

ST-nytt. Raskere diagnose. 10 år med prøverør. Tre fag samles i MSK. Topp krefttrening ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 13 Desember 2012 STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn

ST-nytt. Tøffe tak i vinter. Store Nordfløyvyer. 2000 prøverørsbarn ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Februar 2011 Tøffe tak i vinter STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. Det har ikke vært noe hvilehjem

Detaljer

ST-nytt. ST innfører Joint Care. Forsker på lungene til sementarbeidere. 30 mill til investering

ST-nytt. ST innfører Joint Care. Forsker på lungene til sementarbeidere. 30 mill til investering ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 21 desember 2009 ST innfører Joint Care STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. For ett år siden vendte

Detaljer

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft...

ST-nytt. Ny labb i Porsgrunn. Først på enøk-attest. Få kommune- bøter. Doktorgrad på kreft... ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 Mars 2012 Notodden utvider STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4.

Detaljer

ST-nytt. Det nytter. Anti-noro-virus. Norges eldste tilbake til 1790... Ny digital-røntgen. Priset for FoU-artikkel

ST-nytt. Det nytter. Anti-noro-virus. Norges eldste tilbake til 1790... Ny digital-røntgen. Priset for FoU-artikkel ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 8 Mai STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 2011 Det nytter Det skal bli

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer