ST-nytt. Samlet rundt ST. Slag og depresjon. Nr. 3 på plastikkirurgi. Må klare traumekrav. Ombygging i gang...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Samlet rundt ST. Slag og depresjon. Nr. 3 på plastikkirurgi. Må klare traumekrav. Ombygging i gang..."

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 19 oktober 2010 Samlet rundt ST STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet. Før måtte de kjøre bil.nå kan de bare gå over gårdsplassen når de skal avklare om f. eks det er sannsynlig at 10-åringen i den lille familien, bør undersøkes i forhold til autisme. -Nå som vi er samlet på et sted, kan vi utvikle bedre samhandling istedenfor å sende ungene som pakkepost mellom oss i Grenland, sier Elisabeth Rinde. Før lå ulike avdelinger i BUK på Buer og Gulset. Nå er de samlet rundt ST. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. Nr. 3 på plastikkirurgi ST har den tredje største plastikkirurgimiljøet i Norge. De får pasienter fra hele landet: Les mer på side 3 Må klare traumekrav Ombygging i gang... - Endelig er de fylkesdekkende tjenestene i Barne-og ungdomsklinikken på plass i nye og moderne lokaler rundt sykehusets hovedbøle i Skien. Nå ligger alt til rette for at vi kan bli mye bedre til å samarbeide rundt felles pasienter. Jeg er overbevist om at vi tar et viktig skritt i riktig retning med å samle alle fylkesdekkende enheter i BUK geografisk ett sted, sier BUK-leder Gunnar Gausel. Han vet det er langt fram til mål. Men han tror enhetene nå kan starte et praktisk samarbeid som etterhvert kommer pasientene til gode. Side 4 og 5: Slag og depresjon ST må klare de nye traumekravene som kommer 1. januar 2011.Side 7: Det skal bygges om i Porsgrunn og Skien i høst, varslet Hans Evju: Side 6. Ulrike Sagen har tatt sin Ph.D med forskning på slag /depresjon: Side 2:

2 Ph.D på slag og depresjon Av 150 slagpasienter på ST viste det seg at 49 prosent slet med apati, 23 prosent hadde angst, mens 19 prosent faktisk slet med depresjon. Det har overlege Ulrike Sagens doktorgradsavhandling avdekket. Slike lidelser blir ofte oversett. Men spørreskjemaer kan bidra til at de svært alvorlige tilstandene oppdages slik at pasientene kan få profesjonell behandling. 15. september i år disputerte den 47 år gamle psykiateren som i dag arbeider som overlege på Alderspsykiatrisk. Nå kan hun smykke seg med en PH-D-tittel og glede seg over at hennes forskningsverk er blitt publisert som tre artikler i internasjonale fagtidsskrifter og i en avhandling på over hundre sider. Etter disputasen føler hun selvsagt lettelse over at mange års forskningsarbeid er fullført. Selv om hun medgir at maratonløpet for å bli ferdig har vært utmattende til tider, skinner engasjement for deprimerte slagpasienter og deres hardt prøvede pårørende tydelig gjennom når hun skal forklare seg om doktorgradsarbeidet: Hvor slitsomt de pårørende kan oppleve det, illustrerer hun med et tragisk tilfelle fra Sverige: Der ble kona til en deprimert slagrammet mann så frustrert over mannens passivitet at hun slo ham med et brekkjern - i ren fortvilelse 2 Ulrike Sagen er nybakt PH.D-overlege som har forsket på 150 slagpasienter Mange Psykisk syk eller bare litt nedstemt? Ulrike Sagen arbeidet som lege på slagenheten i 1998 da hun la merke til at flere slagpasienter åpenbart slet med mer enn re de fysiske plagene som ofte følger i kjølvannet av et slagtilfelle. Hun oppdaget at en pasient som satt apatisk og nirøykte i rullestol med et delvis lammet ansikt, slet med noe som gikk dypere enn en naturlig nedstemthet på grunn av livssituasjonen: Mannen viste seg også å være dypt deprimert. Og det er det Sagen er opptatt av å få fram: At det under passivitet, bekymringer eller nedstemthet som er naturlig etter en så dramatisk opplevelse, kan skjule seg apati, angst eller depresjon som krever profesjonell be- av dem viste seg å slite med apati, angst og depresjon. Den må også behandles. handling - hvis pasienten skal ha håp om å komme seg raskt på beina igjen. -Det er kjent at apati, angst og depresjoner begrenser bedringen etter hjerneslag. Det er ikke minst en stor belastning for de pårørende. Likevel blir slike lidelser ofte oversett og dermed heller ikke behandlet. I kjølvannet av eldrebølgen vil vi få flere som rammes av hjerneslag og dermed mange som vil få disse følgetilstandene. Men dersom flere tar i bruk et kort spørreskjema, så vil vi i hvertfall kunne avdekke slike følgetilstander oftere og få behandlet dem tidlig, forklarer Ulrike Sagen. Depresjon verre enn slagplagene At en depresjon kan oppleves verre enn de fysiske plagene slaget fører med seg, oppdaget hun hos en pasient på slagenheten. Mannen fikk anti-depressiva etter at Sagen hadde avdekket depresjonen: Det virket så bra at da pasienten skulle skrives ut til videre rehabilitering, var mannen mest opptatt av at de ikke måtte ta fra ham anti-depressiva-medisinen... Forsket på 150 slagpasienter 150 slagpasienter som har vært behandlet på ST i årene 2003 til 2005 er med i doktorgradsarbeidet. Her har Sagen i sine undersøkelser påvist at et spørreskjema som pasienten svarer på i akuttfasen etter slaget, kan bidra til å avdekke hvem som har høg risiko for å utvikle apati, angst og depresjon fire måneder etterpå. I studien ble også et spesielt spørreskjema som skal avdekke apati benyttet. Sagens forskning konkluderte med at spørreskjemaet var nyttig for slagrammede. I tillegg skar hun skjemaet ned fra 18 til ti spørsmål og påviste at det fremdeles fungerer bra. Et kort spørreskjema er enklere å bruke i en hektisk klinisk hverdag for å avklare hvilke av slagpasientene som har behandlingstrengende tilstander. En undersøkelse har vist at 80 prosent av deprimerte slagpasienter ikke blir oppdaget uten en strukturert tilnærming, forteller Ulrike Sagen engasjert. Depresjon gir høgere dødelighet Det er åpenbart at pasientene hun snakker om handler om mer enn forskningsmessig merittering og egen karriere: Ulrike Sagen vet at ubehandlede psykiske lidelser også kan handle om liv og død: -Forskning har faktisk vist at dødeligheten er langt høgere blant deprimerte slagpasienter enn hos ikke deprimerte. De har kort og godt dårlige prognose hvis de ikke får behandling, konstaterer overlegen nøkternt.

3 Tredje størst på plastikkirurgi ST har Norges tredje største plastikkirurgiske miljø. Bare Oslo og Bergen har flere plastikk-kirurger. Pasienter fra hele landet søker seg til ST bl.a for å få utført en brystrekonstruksjon med eget vev som i dag regnes som gullstandarden på dette feltet. I fjor utførte teamene 19 diep-operasjoner på kvinner fra hele landet som ønsket å få dyktige plastikk-kirurger til å lage et nytt bryst med vev f. eks fra kvinnenes bukparti. Mange kvinner som f. eks har fått et bryst fjernet i forbindelse med brystkreft, ønsker seg en slik operasjon framfor en brystprotese basert på silikoneller saltvannsimplantat. Arkitekt Anita Vinterstad har jobbet som lokalutvecklare bl.a ved fem fylkessykehus i Värmland i Sverige. Nå skal hun hjelpe ST med å utvikle seg -Da jeg så hvor vakkert og velholdt det var på ST-, tenkte jeg øyeblikkelig at her skal det bli det lett å gjøre en bra jobb. Det er tydelig at det legges vekt på miljøet både ute og inne, kommer det spontant fra Anita Vinterstad. Hun ble ekstra glad da ryktet fortalte at det var direktøren selv som var pådriver for nettopp den linjen ved sykehuset.men det er viktig å merke seg at arkitekten ikke skal jobbe med å foreslå hvor en avdeling skal slå ut en vegg eller tegne nye løsninger hver gang det omorganiseres. Arkitekttjenestene skal vi Morgenmøte på plastikk-kirurgisk seksjon. F.v:Danijela Dmitrovic, Susanne Ohne- Populær brystoperasjon - Erfaringsmessig gir diep-operasjonen det beste langsiktige resultatet for kvinnene med få bivirkninger. Men det er en krevende operasjon som tar fra fem til åtte timer med et team på ti- fire av dem operatører forklarer seksjonsleder Alf Tore Aas.Mens ventetida ved Oslo universitetssykehus er seks år, er ventetida i Skien bare tre år.i tillegg til de mange søkerne som har satt seg på venteliste for brystrekonstruksjon har Norg- sorge, Hooman Motarjemi, Alf Tore Aas, Christian Ramirez og Bård Nordang es tredje-største plastikkirurgiske seksjon også en rekke pasienter som ønsker å få utført kroppsformende kirurgi. I dag står 90 pasienter på venteliste for å få utført brystrekonstruksjon med eget vev, mens 180 venter på å få fjernet overflødig hud f. eks etter en slankeoperasjon. Utfører ressurskrevende kirurgi Hittil i år har seksjonen operert de 110 pasientene som Helse Sør Øst har bestilt for Aas regner med at det kommer en ny bestilling neste år på de hudstrammende operasjonene som er nødvendig for de som har fått mye overflødig hud etter f. eks en slankeoperasjon. Også kroppsformende kirurgi er krevende operasjoner som hver tar mange timer på operasjonsstua. Plastikk-kirurgien ved ST har nå fem overleger og like mange assistentleger. Og best av alt: Da de nylig søkte etter kirurger til to ledige stillinger fortsatt kjøpe inn når vi trenger det. Min oppgave blir å være rådgiver for ST som byggherre. Det jeg virkelig ser fram til er å få være med i prosjekter fra start til det ferdige resultat- og akkurat det gleder jeg meg virkelig til, sier 40- åringen som er fra Konsgvingertraktene men som gjorde svenske av seg da hun fullførte arkitektstudiet i Gøteborg. Bak seg har hun fem år ved et arkitektkontor, men hun vet også hva sykehus handler om etter fem år i bygg-og eiendomsseksjonen i Värmlands län. Har jobbet med svenske sykehus Der hadde hun ansvar for å planlegge ombyggingsarbeidene ved de fem sykehusene i länet hele tida holdt på med. meldte det seg et 58 søkere: - Det er en fordobling i forhold til forrige gang vi utlyste en stilling, konstaterer Alf Tore Aas. Han tror bl.a påvirkning fra såkalte totalmake-over-reality-tv-serier har bidratt til at plastikk-kirurgien er blitt stadig mer populær. - Vi ønsker at alle overlegene våre etterhvert skal utdanne seg til mikrokirurger som er en forutsetning for å utføre DIEP-brystrekonstruksjoner understreker Aas. Her utføres en kroppsformende operasjon på ST. (Arkivbilde) Skal bidra til å utvikle sykehuset Men hun vet også litt om hva trang sykehusøkonomi er i og med at to sykehus ble lagt ned i løpet av de årene. Hun vet også at både private og offentlige byggherrer vil ha valuta for pengene. Bygg og eiendomssjef Einar Ramsli viser til at ST årlig kjøper inn tjenester i på bygg - og vedlikeholdssida for mellom 30 og 60 millioner kroner. Da blir det å ha arkitekt-og prosjektkompetanse viktig for å kunne drive profesjonelt, mener Ramsli. Ny ST-arkitekt: Anita Vinterstad 3

4 Fra Buer og Gulset til ST Skien Et lite stykke sykehushistorie ble skrevet da 14 ansatte fra Familieklinikken flyttet inn i 2.etasjen i det nybygde SAMBA-bygget på ST i Skien i august. Nå er fagfolk som før var spredt på Buer, Gulset og ST i Skien for første gang samlet innenfor gangavstand på ST-området ved Ulefossvegen i Skien. I sum er det lagt ned flere millioner i nybygg og ombygning for å samle fagfolkene rundt STs hovedsykehus i Skien.Ifjor vinket ansatte ved Habiliteringstjenesten for barn og unge farvel til idylliske, men etter hvert nedslitte lokaler på Buer i Skien. Farvel til Stigertun På Stigertun på Gulset har et annet fagmiljø levd sitt liv siden slutten av 60-tallet. Allerede i mars i år flyttet 10 fagfolk og to kontormedarbeidere fra Konsultasjons og utredningsenheten ned fra Stigertun og inn i bygg 59- rett ved SAMBA-bygningen. Fra august har fagfolkene i Familieklinikken hatt hjemmebase i nye moderne lokaler i 2.etasjen i SAMBA-bygningen som de deler Før jobbet de på Stigertun og Buer. Nå har de landet i f.v: bygg 59, Olai Skullerudsveg og Samba-bygningen- nå er de innenfor gangavstand på sykehusområdet i Skien. med HABU og Skien kommunes bo og behandlingstilbud til multifunksjonshemmede barn og unge. I høst kunne de første familiene som skal få behandling i Familieklinikken flytte inn i de to leilighetene i Olai Skullerudsveg. De er pusset opp for 6.5 millioner, mens det ærverdige rosa bygg 59 bak SAMBAbygget ble pusset opp for et par millioner før KUE-teamet flyttet inn. Ingen flyttejubel i starten Nå er de fem nedslitte bygningene og eiendommen på Stigertun lagt ut for salg. Men det var ikke bare jubel da flytteplanene ble luftet første gang: Stigertun lå i et fredelig og naturskjønt område som mange satte pris på selv om bygningene var av eldre dato.- Det var ingen kjempebegeistring i startfasen. Men slike beslutninger er ofte en modningsprosess. Og i dag tror jeg de fleste ser at det er fornuftig at ulike fagmiljøer som trenger hverandres fagekspertise sitter innenfor gangavstand av hverandre. Jeg tror det etter hvert vil gi mer helhetlig pasientbehandling og faglige synergieffekter, sier Øystein Blaker som leder barne-og ungdomspsykiatrisk seksjon. Inn i nye og moderne lokaler Mie Skoe Gulvik savner ikke Stigertun. De 13 medarbeiderne fra Konsultasjons-og utredningsenheten har flotte lokaler med sjel i ærverdige bygg 59 med kort veg til andre samarbeidspartnere i barne-og ungdomsklinikken... De lå nær Familieklinikken på Stigertun også. Men etter at de flyttet til hovedsykehuset har de oppdaget andre fordeler: 4 Fint å treffes i kantina -Vi kjører mye kurs. Og da er det praktisk at vi nå har så kort veg til STs konferansesenter. Det er også positivt at vi treffer kolleger i barne-og ungdomsklinikken i kantina, synes leder for KUE- Anne- Grete Fuglaas. Kollegaen- spesialpedagog Mie Skoe Gulvik setter også pris på at de nå har så kort veg bl.a til det nevropsykologiske teamet som de har faglig nytte av å samarbeide med.konsultasjons-og utredningsenheten utreder og følger opp i forhold til autismespekterdiagnoser, mens Familieklinikken er et tilbud til barnefamilier: Siden september har to nyoppussede leilgheter i Olai Skullerudsveg vært i bruk: Moderne lokaler - Det som er positivt etter at Familieklinikken flyttet ned til sykehuset i Skien, er at vi nå kan samarbeide på en helt annen måte også med den somatiske barneavdelingen, understreker enhetsleder Torhild Aarhus. Hun har ikke hørt annet enn at også de ansatte er godt fornøyd med de nye moderne lokalene i SAMBA-bygningen. Der er det bla fine møte- og samtalerom:familieklinikken tar imot ca 100 nye familier i året- og av disse får 14 familier tilbud om fire ukers behandlingsopphold.det er først og fremst de familiene som får glede av de nye familieleilighetene. F.v: Anne-Grete Fuglaas, Torhild Aarhus og Mie Skoe Gulvik.

5 Samarbeider over gårdsplassen Før måtte de kjøre bil for å møtes.nå løper de bare over gårdplassen når de skal avklare f. eks om det er sannsynlig at 10-åringen i den lille familien bør undersøkes i forhold til autisme. Et barn lar seg ikke dele opp i seksjoner. Nå som vi er samlet på ett sted, kan vi utvikle bedre faglig samhandling istedenfor å sende ungene mellom oss som pakkepost i Grenland. Det er ingenting i vegen for at vi etterhvert kan få til felles utredninger og tilbud til familier der det er fordelaktig.slik oppsummerer seksjonsleder Elisabeth Rinde de første spede gevinstene av at Habiliteringssseksjonen for Barn og unge som før lå på Buer, Familieklinikken som inntil juni i år holdt til på Gulset og KUE som også tidligere lå på Gulset, nå ligger i gangavstand fra hverandre. Samarbeide over gårdsplassen I dag er det bare noen minutters spasertur til den somatiske barneavdelingen, Ungdomspspsykiatrisk senter og Barneog ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Samling rundt hovedsykehuset i Skien for denne gjengen i HABU, Familieklinikken og Konsultasjons-og utredningsenheten. Før var de på Buer og Gulset. Se bilder på motsatt side- side 4 av Stigertun- som nå er på salg- og bygningene på Buer i Skien. nedsida av Ulefossvegen. De er bare i startfasen nå, men med samling for fylkestjenestene på ST-området ligger mye til rette for å strekke seg mot ubeskjedne mål om å lage en en dør inn for alle barn og unge og se hele pasienten -ikke bare hodet eller kroppen. Kan få raskere avklaringer Barn med downs syndrom sliter ofte med å få i seg den maten de trenger. Her har vi f. eks hatt glede av spiseteamet på ST,konstaterer Elisabeth Rinde. Hun setter spesielt stor pris på samarbeidet med de ti fagfolkene på bl.a autisme i Konsultasjons-og utredningsenhetenteamet. - Har vi et barn vi mistenker lider av autisme, kan få noen fra KUE til å gjøre en vurdering.det går raskere enn før da vi lå på ulike steder i Skien, mener Elisabeth Rinde. Hun vet at mye kan gjøres pr. e- post og telefon- men fellles teammøter og kort avstand mellom faggruppene gjør mulighetene for tett samarbeid langt lettere. Det mener både hun og mange av kollegene som møtes stadig oftere. Møtene gjør det lettere å spørre andre-og ikke minst viktig: De opparbeider etterhvert tillit over gamle avdelingsgrenser. Nærhet kan utvikle nye nettverk -Når ulike fagmiljøer kommer nær hverandre blir det lettere å utvikle et personlig nettverk mellom både ledere og ansatte som jobber i de ulike avdelingene. Det kan det komme mye positivt utav, fastslår Gunnar Gausel. Det er engasjement hos barnelegen når BUK-sjefen snakker om Barne og ungdomsklinikkens visjon: Han tror samlingen av hele BUK-miljøet rundt sykehuset ved Ulefossvegen er et skritt på vegen mot det ambisiøse målet om å gi barn og unge i Telemark en dør inn til behandling. Men BUK-sjefen vet at det fremdeles er et godt stykke fram dit. Men etter at også HABU og Familieklinikken nå er samlet i området rundt Ulefossvegen, mener Gausel mye ligger til rette for å ta nye skritt mot et tettere samarbeid mellom ulike fagmiljøer:. Alt til rette for mer samhandling - Positive vedtak i lederguppa og STstyret for å investere mange millioner er bakgrunnen for at de fylkesdekkende tjenestene endelig er på plass i nye, moderne lokaler rundt sykehusets hovedbøle i Skien. Her ligger alt til rette for at vi kan bli mye bedre til å samarbeide rundt felles pasienter. Jeg er overbevist om at vi tar et viktig skritt i riktig retning med å samle alle fylkesdekkende enheter i BUK geografisk ett sted. Langt igjen til mål, men... Mye arbeid gjenstår, men nå skal vi videreutvikle samarbeidet i praksis. Vi er i økende grad i gang med f. eks felles samarbeidsprosjekter omkring felles pasienter. Det er jeg overbevist om vil komme pasientene til gode etterhvert, sier Gunnar Gausel. Som barnelege og BUKleder har han sett på nært hold hvor lite effektivt og pasientvennlig det er å sende barn-og unge som pakkepost mellom ulike Gunnar Gausel tror samling rundt ST i Skien vil gi mer samarbeid

6 Fullt trøkk på ombygging I Porsgrunn går ombygningsarbeidene for fullt i høst. Mellom 20.oktober og 10. januar skal det også gjøres enkle bygningsmessige tilpasninger i Moflatas 1.etasje og kjeller med sikte på å kunne ta imot FMR-ansatte fra Porsgrunn. Når FMR-sengeposten legges ned i Porsgrunn vil mange derfra flytte til Skien. Der skal de bli en del av en samlokalisert enhet for slag, nevrologi og rehabilitering-med 6-8 rehabiliteringssenger.i underetasjen på Moflata-bygningen skal ett rom pusses opp og utstyres med PCer og annet utstyr for leger og annet helsepersonell. FMR inn i Slagenheten FMR-sengeposten i Porsgrunn skal stenges før jul med sikte på at det nye FMR-tilbudet åpner på Moflata i Skien den 3. januar. Dette var noen av nyhetene som utviklingsdirektør Hans Evju kunne presentere for ansatte i kantina i Porsgrunn- og deretter i Skien den 18.oktober. Etter planen skal operasjonsroboten flyttes fra Porsgrunn til Skien den 16. desember. Evju redegjorde også for Det blir full fart på byggefronten ved sykehuset i Porsgrunn i høst og neste år. planene om å etablere et forsterka sykehjem i samarbeid med Skien og Porsgrunn kommune. Forsterka sykehjem? Vi håper på en positiv avgjørelse i de politiske organene i begge kommunene i høst.i planene antydes det 20 enerom med et kostnadsanslag for prosjektet på rundt 25 millioner, understreket Evju som presiserte at finansieringen ikke er avklart ennå.som tidligere omtalt skal oppussing i 3. etasje i Porsgrunn skje rom for rom mens driften fortsetter som før fra 20. oktober og ut året. Her skal medisinske poliklinikker og dagbehandling etter hvert inn i tråd med styrevedtaket tidligere i år. 3 operasjonsstuer i Porsgrunn drives videre fra 6. til 23.desember. Her blir 2.etasje tatt i bruk til oppvåkning, mens lokalene til oppvåkningendagenheten i Porsgrunn blir pusset opp. Fra 23. desember til 10. januar blir det full stopp i operasjonsaktiviteten i Porsgrunn mens det gjøres arbeid inne i operasjonsarealene. Det blir stilt team til rådighet i Skien på fredagene for å ta operasjoner som ellers skulle vært tatt i Porsgrunn.Fra 3. januar 2011 skal thyroideapasienter opereres i Skien. Pasientene vil bli plassert i 6.etasje der tre senger er avsatt og der pasientene vil bli fulgt opp av ansatte fra seksjonen i Porsgrunn. Tunge spørsmål fra Porsgrunn Spørsmål om BDS - endokrin-mamma og forholdet mellom Larvik og Porsgrunn sykehus dukket opp i forbindelse med allmøteinformasjonen ved sykehuset i Porsgrunn 18. oktober. Etter at utviklingsdirektør Hans Evju hadde oppdatert et godt besøkt allmøte i Porsgrunnskantina, var det få- men tunge spørsmål som meldte seg:steff Glathe hadde merket seg en formulering hos Evju som fikk enhetsoverlegen ved Brystdagnostisk senter til å lure på om skjebnen til BDS og endokrin-mamma ikke lenger var kjedet sammen - les at dersom endokrin-mamma flytter til Skien-så følger BDS med på ferden. - Skal alt nå endres, spurte Glathe? - Nei. 6 Det er ikke noe nytt i denne saken, svarte Evju som i sin orientering konstaterte at spørsmålet om en endelig løsning for endokrin-mamm og BDS skal utredes tidlig i Det har høg prioritet å finne en permanent løsning på dette spørsmålet, forsikret klinikksjef Halfrid Waage. Larvik og Porsgrunn i fokus? Glathe undret også på om det var slik at Helse Sør Øst ønsker seg bare ett poliklinisk sykehus i Vestfold Telemark sykehusområde hvor det nå er to - Larvik og Porsgrunn: - Det vi vet er at Helse Sør Øst mener at det totalt er for mange senger, bygninger og operasjonskapasitet i vårt sykehusområde. Men HSØ har ikke fattet noe vedtak som går på problemstillingen Larvik-Porsgrunn. For Sykehuset Telemark er det avgjørende å gjøre vår drift fremstidsrettet. Sykehuset Telemark er et allsidig akuttsykehus og en forutsetning for det er at vi ikke kan klare oss uten sykehuset i Porsgrunn, svarte Evju. Hans Evju måtte besvare tunge spørsmål om Larvik-Porsgrunn på allmøtet.

7 ST må klare nye traumekrav I høst står mye på spill både for ST og andre akuttsykehus i Helse Sør Øst. Det kommer nye krav som sykehusene må klare i forhold til god traumebehandling- ellers får ikke sykehuset ta imot traumepasienter fra neste år. -Det er svært viktig at ST innfrir kravene. Men den utfordringen er jeg trygg på at vi vil klare,sier Haagen Thorne. Seksjonsoverlegen er svært positiv til at Helse Sør Øst nå vil kvalitetssikre behandlingen til de hardt skadde pasientene.som leder for traumeteamet på ST er han også glad for signalene om full backing fra ledelsen på ST i det strategisk viktige arbeidet for å sikre at ST holder god nok faglig kvalitet som akutt-og traumesykehus. Det er f. eks de siste årene innført øvelser i traumebehandling en gang i måneden pluss egne traumekonferanser. I tillegg får alle i STs traumeteam-både leger og anestesi- og operasjonssykepleiere støtte til å ta de nødvendige traumekursene som skal sikre at de faglig holder mål. Etter en konsensuskonferanse i høst har Helse Sør Øst kommet fram til krav for å bli godkjent som traumesykehus. Hvis HSØ-styret godkjenner den saken i høst vil de nye kravene gjelde fra Her vil det stilles faglige krav f. eks til kursing av traumepersonell, krav til nødvendig utstyr og krav om at alle sykehusene skal følge retningslinjene som er nedfelt: Skal sikre god traumebehandling Sertifiseringen blir innført for å sikre et faglig akseptabelt nivå i forhold til å yte god hjelp når traumepasienter kommer inn til sykehusene: Det er ingen hemmelighet at kvaliteten ikke er like god ved alle sykehusene i regionen: De alvorlig eller kritisk skadde pasientene går i dag direkte inn til Ullevål med ambulanse eller luftambulanse. Men Thorne er opptatt av at ST skal være blant sykehusene som innfrir de nye nasjonale kravene. -ST vil fortatt være et akuttsykehus selv om vi ikke skulle bli godkjent som traumesykehus. Men likevel er det svært viktig for å holde den faglige bredden Traumeøvelse i Akuttmottaket på ST og kvaliteten at vi blir sertifisert for ta imot traumepasienter også når de nye kravene kommer. Alternativet er at ST blir bypassed både av luftambulanser og ambulanser. Det er ikke bra. Alle er enige om at de hardest skadde skal rett inn til Ullevål. Men noen ganger tar det lang tid før luftambulansen kan komme til f.eks en trafikkulykke i vårt område. Da er det bedre for pasienten å bli kjørt inn til ST i Skien for å få stabiliserende behandling, enn å ligge i vegkanten opptil en times tid som vi har opplevd noen ganger før helikopteret når fram. Derfor må vi kvalifisere oss for å kunne ta traumepasienter, understreker Thorne. Slutt for pasienthotellet før jul Pasienthotellet i Porsgrunn mister en stor del av sitt pasientgrunnlag når de urologiske pasientene flyttes til ST i Skien i januar Det betyr at hotellsengene flyttes fra gamle avdeling F til G. Tre av sengene i en kombinert sengepost på Kirurgen G i 4. etasje vil imidlertid bli reservert for pasienthotellpasienter Ansatte flytter til Skien De tre som har jobbet på pasienthotellet i Porsgrunn fordelt på 2,4 årsverk flytter til pasienthotellet i Skien. Etter planen stenger pasienthotellet i Porsgrunn den 23. desember. I høst er seks nye pasientrom pusset opp på pasienthotellet i Skien som dermed øker fra 24 til 30 pasientsenger. -Jeg forstår at pasienthotellet i Porsgrunn blir lagt ned i sin nåværende form når vårt pasientgrunnlag forsvinner i og med at de urologiske pasientene overflyttes til Skien. Det som da skjer er at personalet fra pasienthotellet i Porsgrunn vil få nye jobber på pasienthotellet i Skien. Sånn sett skal vi klare å ta godt vare på dem. Men det er klart de er skuffet over at det er slutt for pasienthotellet i den formen det ble etablert så kort tid etter at det ble åpnet, sier seksjonsleder Trine Bjørnstad.Pasienthotellet ble åpnet 5. januar i år med fire ansatte og åtte pasientsenger Gjenbruker utstyr i Skien Rammemadrass- sengene, sju flatskjerm- TVer, flere kjøleskap og annet hotellutstyr som ble innkjøpt til pasienthotellet i Porsgrunn vil bli gjenbrukt på pasienthotellet i Skien:-Med overføring av de tre ansatte og utstyr fra Porsgrunn blir pasienthotellet på Moflata bemannet og klare til å øke med de seks pasientrommene som nå er pusset opp, sier Trine Bjørnstad. Hun viser til at pasienthotellet fremdeles vil ha en pleiefaktor på 0.3 og ta imot pasienter som er egnet i forhold til den bemanningen. Trine Bjørnstad: Ansatte fra pasienthotellet i Porsgrunn fl ytter til Skien som øker sengetallet 7

8 Traume-seminar på ST Det skal handle om traumetreningsmetodikken BEST i STs-konferansesenter 26.november. I dag trener de fleste norske sykehus etter BEST-prinsippene: For å bli bedre til å redde liv når hardt skadde pasienter kommer inn En traumeøvelse i Akuttmottaket. ST må satse for å kvalifi sere seg på traumer. -Vi håper så mange som mulig kommer, sier traumekoordinator Grete Skjerping. Hun er klar på at ST må ha fokus på å bli stadig bedre nettopp på traumebehandling. Snart vil det komme nye krav som Sidesprang nr 1.. En gift mann hadde et forhold med sin sekretær. En dag ble idenskapen for mye for de to... Dermed dro de hjem til henne hvor de hadde lidenskapelig elskov hele ettermiddagen.utkjørt av timer med vill sex, så sovnet de og våknet ikke før i åttetiden på kvelden. Mens mannen slengte på seg klærne ba han kvinnen om å ta med hans sko ut og gni dem inn med gress og jord. Forundret over dette så gjorde hun det allikevel. Han tok på seg skoene sine og sykehusene må innfri hvis de fortsatt skal få anledning til å behandle traumepasienter. Suksesshistorie fra Helse-Norge For to år siden trakk traumeseminaret 200 ST-ansatte. Nå håper de på at like mange lar seg friste av at anestesilege og styreleder for BEST - Guttorm Brattebømannen som utviklet metodikken fra pilotprosjekt til landsomfattende nettverk, forteller sin spennende suksesshistorie fra Helse-Norge. Det begynte som et lite pilotprosjekt ved Haukeland sykehus - i dag er 49 av 50 norske sykehus en del av BEST-nettverket og benytter BESTmetodikken i forbindelse med mottak av traumepasienter i reelle situasjoner så vel som på øvelser. Et tverrfaglig team på ca 10 personer står klar når pasienten kommer og foretar en systematisk undersøkelse av den skadde. Moderne biler gir færre skader Siste foredragholder på programmet fra klokka 13 til 15 er ambulansesjåfør og trafikkforsker Trond Boye Hansen. Jeg tror det blir et spennende fordrag. Bye Hansen kan mye om forskjellen mellom gamle og nye biler i forhold til skader de kan føre til ved ulykker, røper Grete Skjerping. Boye Hansen skal snakke mye om nybilanatomi og hvordan moderne biler er konstruert slik at de fører til mindre omfattende skader enn gamle biler. dro hjem.- Hvor har du vært!,forlangte kona å få vite straks han kom inn døra. Kan ikkelyve for deg... - Elskling, jeg kan ikke lyve for deg. Jeg har hatt et forhold med min sekretær og vi har hatt sex i hele ettermiddag. Jeg sovnet og våknet ikke før klokken åtte. Kona stirret med på skoene hans og sa: -Din sabla løgnhals! Du har vært og spilt golf har du...! Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Alle har tatt smittevernkursene Kristin Broch Dahl er glad for at stadig flere ST-ansatte tar utfordringen med å ta kurs i håndhygiene og basale smittervernrutiner gjennom e-læringsprogrammene som nå ligger ute på Pulsen. Hygienesykepleieren synes det er veldig bra at samtlige på Dagenheten/ oppvåkningen i Porsgrunn har tatt begge smittevern-kursene. Nå håper hun at flere enheter følger det eksemplet.. Kan ta kurs når det passer Det fine med e-læringskursene er at du kan ta det innimellom de daglige pliktene når du har noen minutter ledig og tilgang til en PC.Det tar neppe mer enn et kvarter å gjennomføre kurset, mener fagutviklingssykepleier Brith Løfgren. Alle ti på avdelingen har vært gjennom både håndhygienekurset og det i basale smittevernrutiner- slik smittevernenheten og Helse Sør Øst anbefaler. Løfgren har fått sansen for e-læring på PC: -Når du først er inne på e- læringsportalen, er det Ok å se om det kan være andre kurs du kan ha nytte av. Dette er en praktisk måte for oss som jobber i sykehus å oppdatere oss på kompetansemessig. Men det forutsetter at du har tilgang på en PC, understreker Brith Løfgren. (Se bildet til høyre:) Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Erik Tanche Nilssen A/S Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon

Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pårørende, faser i forløpet og spørsmål om organdonasjon Pasientforløp Akutt sykdom, ulykke eller skade Livreddende behandling Organbevarende behandling Opphevet hjernesirkulasjon Samtykke Organdonasjon

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Operasjonsprosjektene i Arendal

Operasjonsprosjektene i Arendal Operasjonsprosjektene i Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 13.10.2016 To overlappende prosjekter ved SSA 2015/2016 1. Operasjonspasientprosjekt 2. Logistikk og samhandling -

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Roller og oppgaver. Psykologer og palliasjon roller og oppgaver. Palliativt team. Pasientrettet arbeid i palliasjon Pasientgrunnlag

Roller og oppgaver. Psykologer og palliasjon roller og oppgaver. Palliativt team. Pasientrettet arbeid i palliasjon Pasientgrunnlag Roller og oppgaver Psykologer og palliasjon roller og oppgaver «Somatisk sykdom psykologens verktøy» Psykologspesialistene Borrik Schjødt og Tora Garbo Pasientrettet arbeid Systemrettet arbeid: I forhold

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Høringssvar fra NSF Sykehuset Namsos.

Høringssvar fra NSF Sykehuset Namsos. NSF har nå diskutert høringsutkastet. Vi har hatt medlemsmøte, og utvalgsmøte blant tillitsvalgte, og kommet frem til følgende: Slik vi ser det er vi usikker på hvilken organiseringsmodell som er best,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Genitalkirurgi i Beograd!

Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro i blå skjorte, her omringet av kirurger fra hele verden som kommer for å lære teknikkene hans. Journalisten snek seg med på bildet. Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro er viden kjent for de fleste

Detaljer

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte

Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Informasjon om hendelsen til pårørende og involverte Trond Boye Hansen Paramedic / Ulykkesgransker Oslo Universitetssykehus Ullevål Ass. Havariinspektør Statens Havarikommisjon for Transport Barn ble skadet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

Minoriteters møte med helsevesenet

Minoriteters møte med helsevesenet Minoriteters møte med helsevesenet Møte mellom ikke - vestlige mødre og sykepleiere på nyfødt intensiv avdeling. Hensikten med studien var å få økt innsikt i de utfordringer det er i møtet mellom ikke-vestlige

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise

Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise Bevegelsesdivisjonen -bevegelse er helse Hva jeg skal snakke om Hva er det en

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn.

Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Skille seg? Reidun fortalte at hun lenge hadde vurdert å skille seg, men fryktet at samlivsbruddet ville bli vondt for deres to barn. Linda var syv år og Tobias var tre. Allerede før de fikk barna hadde

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom?

Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? Hvordan oppdage angst og depresjon hos ungdom? RÅDGIVERFORUM BERGEN 28.10. 2008 Einar Heiervang, dr.med. Forsker I RBUP Vest Aller først hvorfor? Mange strever, men får ikke hjelp Hindre at de faller helt

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende

Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende Pasientorganisasjonen for hjerte- og lungesyke og deres pårørende 46 000 medlemmer ca 270 lag ca 600 ansatte Omsetning ca 750 mill i 2011 Målgruppe: 450 000 hjertesyke 400 000 lungesyke og et stort antall

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker

Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker Familieintegrering samarbeid med familiene i PPU trine lise bakken Ph.d. Cand.san. / forsker 1 trine bakken 2012 Psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning / autisme Psykiatrisk spesialistavdeling

Detaljer

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Disposisjon Hva er utfordringene for traumebehandlingen i Norge? Betydningen

Detaljer

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt

Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014. Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Strøm og telefoniutfall 9.Oktober 2014 Beredskapsleder Leif - Olav Røsholt Publisert 10.10.2014 kl 12:53 Oppdatert Foto: Arild Hansen (arkiv) Flaks ingen døde. Ren skjær flaks! SKIEN: Det er ren, skjær

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling

Pakkeforløp brystkreft. Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Pakkeforløp brystkreft Ellen Schlichting Seksjon for bryst- og endokrinkirurgi Avdeling for kreftbehandling Generelt om brystkreft Vanligste kreftform hos kvinner Utgjør 22% av all kreft hos kvinner 3.000

Detaljer

Pasient- og sykepleiererfaringer med bruk av tjenesten WebChoice mot UNN

Pasient- og sykepleiererfaringer med bruk av tjenesten WebChoice mot UNN Pasient- og sykepleiererfaringer med bruk av tjenesten WebChoice mot UNN Ut med pasienten! 2. nov. 2010 Kristin Iren Jensen, studiesykepleier, UNN Eva Skipenes, sikkerhetsrådgiver, NST Eva.skipenes@telemed.no

Detaljer

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger

NSFLOS sept Velkommen til Stavanger NSFLOS sept. 2016 Velkommen til Stavanger Helse Stavanger HF Visjon Vi skal fremme helse og livskvalitet Kilde: Strategidokument 2013 2017 for Helse Stavanger HF Helse Stavanger HF Verdier Respekt i møte

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging MS-Attakk: behandling og oppfølging; Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Anne Britt Skår, Tori Smedal, Randi Haugstad, Lars Bø Behandlingsforløp

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Erfaringskonferansen 2014 Kragerø Resort 4. Desember 2014 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik

S. J. BOLTON. Nå ser du meg. Oversatt av Pål F. Breivik S. J. BOLTON Nå ser du meg Oversatt av Pål F. Breivik Til Andrew, som leser bøkene mine først; og til Hal, som ikke kan vente på å få komme i gang. Prolog For elleve år siden Blader, gjørme og gress virker

Detaljer

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013.

* Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. * Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013. Mange personer med depresjon og angstlidelser eller med søvnproblemer, vedvarende smerter og utmattelse bekymrer

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012

Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Rapport fra BEST traumesimulering SUS høsten 2012 Hvorfor simulerer vi ved SUS: SUS mottar mange traumepasienter hvert år. Det har vært en økning hvert eneste år. I inneværende år ser det ut som om vi

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Pårørendes roller og rettigheter

Pårørendes roller og rettigheter Pårørendes roller og rettigheter Pårørendesamarbeid 2016 Verktøykasse for godt og systematisk pårørendearbeid Jobbaktiv, Oslo 21. april 2016 Av Professor dr. juris Alice Kjellevold Pårørende er viktige

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme

Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme Regional seksjon for psykiatri, utviklingshemning/autisme Depresjon og angst hos personer med utviklingshemning/autisme Seminar 10.09.15 psykologspesialist Trine Iversen Depressive lidelser Hva er det?

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer