Anbodsgrunnlag Rammeavtale Laboratorietjenester Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbodsgrunnlag Rammeavtale Laboratorietjenester Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune."

Transkript

1 Anbodsgrunnlag Rammeavtale Laboratorietjenester Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Kravspesifikasjon - Vedlegg 1. (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport ) 1. Oppdraget 1.1 Oppdragsgivar Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune har til saman 19 vassverk og 18 renseanlegg, som det tas prøver frå. I tillegg kjem prøver frå vassdragsovervåking. 2. Absolutte tekniske krav for gjennomføring av oppdraget 2.1 Anskaffelsens formål Formålet er å anskaffe laboratorietjenester til analyse av vannprøver frå kommunane. I oppdraget inngår også levering av materiell for innsamling av prøver og rapportering av analysesvar. Oppdraget omfattar analyser som inngår i rutinekontrollen av drikkevannsystem (råvann, rentvann og nettvann), avløpshandtering (inn og ut av renseanlegg), slamprøver, sigevann frå avfallsplassar og resipientovervåking. I tillegg skal laboratoriet ha ein beredskapsordning for mottak og analyse av prøver utanom normal arbeidstid. Kommunen kan, om dei har behov for det, rekvirere analyser som ikkje inngår i rutinekontrollen, hos andre laboratorie enn det som vert tildelt oppdraget med å analysere prøvene frå rutinekontrollen. 2.2 Krav til prøvetakingsprogram Med bakgrunn i gitte krav, skal tilbydar utarbeide prøvetakingsprogram for den enkelte kommune. Programmet skal kvart år vurderast. Dette kan føre til at prøveantallet for den enkelte kommune vil kunne avta/auke. Det skal derfor være høve til å justere prøveantallet i forhold til det som er angitt, i samsvar med det til ein kvar tid gjeldande prøvetakingsprogram. Laboratorietjenester for Hallingdalskommunane. 1

2 2.3 Krav til analysemetodar For analysar som inngår i leveransen, gjeld følgjande krav: Vann Analysen skal gjerast i samsvar med krav til drikkevann vedlegg i forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannforskrifta). Følgjande analysemetodar angis intill det er fastsatt CEN/ISO-metode: E.coli og koliforme bakterier: NS-EN ISO eller Colilert-18/Quantitray Koliforme bakterier: NS 4788 Termotolerante koliforme bakterier og presumtiv E. coli: NS 4782 Intestinale enterokokker: NS-EN ISO Kimtall 22 C og 36 C: NS-EN ISO 6222 Clostridium perfringens: mcp agar eller NS-ISO med verifisering Lukt og smak: NS-EN 1622 Turbiditet: NS-EN ISO Avløp I henhold til forrurensingsforskrifta FOR , 14-12, skal prøvene analyserast av laboratorie som er akkreditert for dei aktuelle analysane. Det skal nyttast analysemetodar gitt i tabell 2.2 i kapittel 11: Parametere Norsk Standard Analysemetode Tilleggskrav BOF 5 Biokjemisk oksygenforbruk KOF CR Kjemisk oksygenforbruk SS Suspendert stoff NS-EN NS-EN NS-ISO-66 Tot-P Total fosfor NS-EN-ISO-6878 Tot-N Total nitrogen Vannundersøkelse Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn) Del 1: Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allyltiourea (ISO 5815:1989, modifisert), eller Vannundersøkelse- Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter n dager (BOFn) Del 2: Metode basert på ufortynnede prøver (ISO 5815:1989, modifisert). Vannundersøkelse Bestemmelse av kjemisk oksygenbehov (ISO 66:1989). Homogenisert, ufiltrert og ikke dekantert prøve. Homogenisert, ufiltrert og ikke dekantert prøve. NS-EN-872 Vannundersøkelse- Bestemmelse av Filtrering av suspendert stoff Metode med filtrering representativ prøve gjennom glassfiberfiltre. med glassfiberfilter 1,2 μm eller sentrifugering av en representativ prøve (i minst fem minutter på 28 til 32 g). Vannundersøkelse- Bestemmelse av fosfor Spektrometrisk metode med ammoniummolybdat. NS-EN-ISO Vannundersøkelse Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen og summen av begge ved automatisert analyse (CFA og FIA) og Laboratorietjenester for Hallingdalskommunane. 2

3 NS-ISO-5663 spektrometrisk deteksjon (ISO 13395:1996) og Vannundersøkelse- Bestemmelse av Kjeldahl-nitrogen Fremgangsmåte etter oppslutning med selen (= EN 25663:1993) (ISO 5663:1984) 2.4 Prøvetyper Alle prøver er stikkprøver (laboratoriet leverer prøveemalasje og bestemmer nødvendig prøvevolum) 2.5 Antall prøver/analyser pr. år Tabell 1-9 viser antall prøver pr. år. Antallet prøver pr. år er veiledende og kan være gjenstand for forandring. Det må tas opp med den enkelte kommune når det settes opp årsplan. Ved endring av prøveparametere skal totalprisen korrigerast med prisar frå tabell med enhetspris pr. analyseparameter. Pris i tilbusskjemaet skal inkludere prøvemateriell som flasker og liknande. Tabell 1a. Analyseparametere og antall prøver pr. år, kontroll av vannforsyningen, Råvann. Flå Bakterier: Kimtall 22 C, Koliforme bakterier 4 Nes (ved påvising av koliforme bakterier skal det i 7 Gol tillegg, analyseres på E.coli og intestinale 14 Hemsedal enterokokker) 44 Ål 3 Hol 3 Totalt antall prøver 192 Tabell 1b. Analyseparametere og antall prøver pr. år, kontroll av vannforsyningen, Råvann+. Flå Bakterier: Kimtall 22 C, Koliforme bakterier 4 Nes E.coli og Intestinale enterokokker. 12 Gol Andre parametere: turbiditet og farge 12 Hemsedal 16 Ål 2 Hol 2 Totalt antall prøver 84 Tabell 2a. Analyseparametere og antall prøver pr. år, kontroll av vannforsyningen, Nettkontroll. Flå Bakterier: Kimtall 22 C, Koliforme bakterier 22 Nes (ved påvising av koliforme bakterier skal det i 45 Gol tillegg, analyseres på E.coli og intestinale 74 Hemsedal enterokokker) 5 Ål Andre parametere: ph, turbiditet og farge 16 Hol 163 Totalt antall prøver 514 Laboratorietjenester for Hallingdalskommunane. 3

4 Tabell 2b. Analyseparametere og antall prøver pr. år, kontroll av vannforsyningen, enkel rutinekontroll. Flå Bakterier: Koliforme bakterier, Kimtall 22 C, Nes E.coli, Intestinale enterokokker, Clostridium 8 perfringens. Gol 3 Næringsstoffer: Ammonium, nitritt Hemsedal 14 Metaller: Aluminium Ål Andre parametere: ph, turbiditet, farge, 5 Hol konduktivitet, lukt og smak 52 Totalt antall prøver 127 Tabell 2c. Analyseparametere og antall prøver pr. år, kontroll av vannforsyningen, utvida rutinekontroll Flå Bakterier: Koliforme bakterier, Kimtall 22 C, Nes E.coli, Intestinale enterokokker, Clostridium perfringens. 3 Gol Næringsstoffer: Ammonium, nitritt, nitrat og kalsium 1 Hemsedal Metaller: Jern, Aluminium, bly, kadmium, kobber, kvikksølv og nikkel 3 Ål Andre parametere: ph, turbiditet, farge, 6 Hol konduktivitet, lukt, smak, TOC, sulfat, klorid og fluorid 5 Totalt antall prøver 18 Tabell 3a. Analyseparametere og antall prøver pr. år for overvåking av Hallingdalsvassdraget. Flå Næringsstoffer: Fosfor total, Nitrogen total, 2 Nes Organisk karbon total. 3 Gol Andre parametere: Tarmbakterier (TKB) ph, 117 Turbiditet og Alkalitet. Hemsedal 12 Ål 24 Hol 12 Totalt antall prøver 215 Tabell 3b. Analyseparametere og antall prøver pr. år for overvåking av Hallingdalsvassdraget. Flå Næringsstoffer: Fosfor total, Nitrogen total, Nes Organisk karbon total. Gol Andre parametere: Tarmbakterier (TKB) Hemsedal 12 Ål Hol Totalt antall prøver 12 Laboratorietjenester for Hallingdalskommunane. 4

5 Tabell 3c. Analyseparametere og antall prøver pr. år for overvåking av Hallingdalsvassdraget. Flå Næringsstoffer: Fosfor total, Nitrogen total, Nes Organisk karbon total. Gol Andre parametere: Tarmbakterier (TKB), SS Hemsedal 12 (nye punkt ihht EU s vassdragsdirektiv) Ål Hol Totalt antall prøver 12 Tabell 4a. Analyseparametere og antall prøver pr. år for renseanlegg, ukeblandprøve innløp. Flå Stoffer: Fosfor total TP, Nitrogen total N 6 Nes 12 Gol 24 Hemsedal 12 Ål 48 Hol 54 Totalt antall prøver 156 Tabell 4b. Analyseparametere og antall prøver pr. år for renseanlegg, ukeblandprøve innløp. Flå Stoffer: Fosfor total TP Nes Gol Hemsedal 18 Ål Hol Totalt antall prøver 18 Tabell 5a. Analyseparametere og antall prøver pr. år for renseanlegg, ukeblandprøve utløp. Flå Stoffer: Fosfor total TP 6 Nes 12 Gol 24 Hemsedal 3 Ål 48 Hol 54 Totalt antall prøver 174 Laboratorietjenester for Hallingdalskommunane. 5

6 Tabell 6a. Analyseparametere og antall prøver pr. år for renseanlegg, døgnprøve innløp. Totalt antall prøver Flå Andre parametere: Suspendert stoff SS, 6 Nes Kjemisk oksygenforbruk KOF Cr, Biokjemisk 12 Gol oksygenforbruk 5 døgn BOF5. 24 Hemsedal 6 Ål 48 Hol 54 Totalt antall prøver 15 Tabell 6b. Analyseparametere og antall prøver pr. år for renseanlegg, døgnprøve innløp. Totalt antall prøver Flå Andre parametere: Kjemisk oksygenforbruk Nes KOF Cr, Biokjemisk oksygenforbruk 5 døgn Gol BOF5. Hemsedal 18 Ål Hol Totalt antall prøver 18 Tabell 6c. Analyseparametere og antall prøver pr. år for renseanlegg, døgnprøve innløp. Totalt antall prøver Flå Stoffer: Løst organisk karbon LOC. Nes Andre parametere: Suspendert stoff SS, Gol Hemsedal 6 Ål Hol Totalt antall prøver 6 Tabell 7a. Analyseparametere og antall prøver pr. år for renseanlegg, døgnprøve utløp. Flå Stoffer: Løst organisk karbon LOC. 6 Nes Andre parametere: Suspendert stoff SS, 12 Gol Kjemisk oksygenforbruk KOF Cr, Biokjemisk 24 oksygenforbruk 5 døgn BOF 5. Hemsedal 6 Ål 48 Hol 54 Totalt antall prøver 15 Laboratorietjenester for Hallingdalskommunane. 6

7 Tabell 7b. Analyseparametere og antall prøver pr. år for renseanlegg, døgnprøve utløp. Flå Andre parametere: Kjemisk oksygenforbruk Nes KOF Cr, Biokjemisk oksygenforbruk 5 døgn Gol BOF 5. Hemsedal 18 Ål Hol Totalt antall prøver 18 Tabell 7c. Analyseparametere og antall prøver pr. år for renseanlegg, døgnprøve utløp. Flå Stoffer: Løst organisk karbon LOC. Nes Andre parametere: Suspendert stoff SS Gol Hemsedal 6 Ål Hol Totalt antall prøver 6 Tabell 8. Analyseparametere og antall prøver pr. år for avvanna slam. Flå Stoffer: Nitrogen-Kjeldahl, Fosfor, Kalsium, Nes Kadmium, Kalium, Kvikksølv, Bly, Nikkel, 6 Gol Krom, Sink og Kobber. 12 Hemsedal Andre parametere: ph, Tørstoff, Glødetap. 6 Ål 6 Hol 12 Totalt antall prøver 42 Tabell 9a. Oversikt over analyseparametere og antall prøver pr. år for sigevann fra avfallsplass, basis. Flå Stoffer: Nitrogen total, Jern og Total organisk 2 Nes karbon. 12 Gol Andre parametere: ph og Konduktivitet. 14 Hemsedal Ål 4 Hol 6 Totalt antall prøver 38 Laboratorietjenester for Hallingdalskommunane. 7

8 Tabell 9b. Oversikt over analyseparametere og antall prøver pr. år for sigevann fra avfallsplass, utvida. Flå Stoffer: Nitrogen total, Jern, Kadmium, 2 Nes Kvikksølv, Bly, Total organisk karbon, Fosfor 4 Gol total, Klorid, Sink og Kobber. Hemsedal Andre parametere: ph og Konduktivitet. Ål 4 Hol 18 Totalt antall prøver Generelle krav og føresetnadar. Laboratorietjenester 3.1 Rapportering Analyseresultater skal rapporteras pr. kommune. Analyserapportane skal sendast til oppgitt kontaktadressa for den enkelte kommune. Analyseresultata skal rapporterast elektronisk. Det skal være tilgang til analysedata via internett, samt moglegheit til å overføre resultata til datafil, i formatet Excel. Det skal være mogleg å få levert eller henta ut samlerapportar for analyseresultata frå kvar prøvestad for ein sjølvvalgt periode, til dømes eit kalenderår. Det skal i analyserapporten gjerast anmerking for prøveparameter som overstig grenseverdiane. Dersom det er mogeleg ønskes det også at grenseverdiane alltid blir ført på i rapporten, slik at det blir enkelt å sjå korleis prøveresultatet ligg ann i forhold til krava. 3.2 Kontaktpersonar Laboratoriet skal oppgje kontaktperson og stedfortredar for kvar kommune. Alle henvendingar til laboratoriet skal gå via denne kontaktpersonen. På same måte vil kommunen oppgje kontaktperson med stedfortredar. All kommunikasjon mellom laboratoriet og kommunen skal foregå på norsk. 3.3 Varsling ved unormale analyseverdiar for drikkevann. Laboratoriet skal omgåande varsle kontaktperson i kommunen dersom det i drikkevannsprøver påvisast koliforme bakterier, E. coli eller Intestinale enterokokker i nettprøvene (tiltakstype A og B iht. drikkevannforskrifta). 3.4 Beredskapsordning I tillegg til den rutinemessige oppfølging av drikkevannsystemet, har vannverka behov for å få analysert prøver i unormale forsyningssituasjonar. (for eksempel ved røyrbrot og akutt forureining) og i katastrofesituasjonar. Laboratoriet må difor ha eit opplegg som kan dekke dette behovet. Følgjande generelle krav gjeld for beredskapsordninga: Prøvetypar som ordninga gjeld for: Beredskapsordninga gjeld for prøver som tas som følgje av uhell og andre unormale forsyningssituasjonar. Ordninga skal ikkje nyttast for prøver som inngår i den rutinemessige oppfølginga. Laboratorietjenester for Hallingdalskommunane. 8

9 Innlevering av prøver: Laboratoriet skal kunne ta imot prøver for analyse kvar dag i heile året (inkludert heilagdagar og offentlege fridagar.), 24 timar i døgnet. Laboratoriet skal ha vakttelefon. Kommunen må sjølv varsle om at dei har slike prøver, og levere prøvene på ein stad der laboratoriet overtek ansvaret. Parameterutval: Ordninga skal omfatte bakteriologiske parametere (koliforme bakterier, kimtall 22 C, E.Coli), farge, turbiditet, ledningsevne. Ved uhell (for eksempel tankbilvelt) kan det være aktuelt å analysere på andre parametere. Viss laboratoriet ikkje sjølv kan utføre analyse, skal det bistå med å formidle prøvene til eit anna laboratorie. Rapportering: Aanalyse av beredskapsprøver starter umiddelbart og seinast 2 timer etter at prøva er motteken på laboratoriet. Analyseresultatet skal rapporterast tilbake pr. telefon eller Epost så snart det er klart. 3.5 Prøveemballasje Laboratoriet skal levere nødvendige flasker for gjennomføring av prøvetaking. Laboratoriet er ansvarlig for at kommunen forsynast med prøveflasker som passer med programmet for innlevering av prøver. Laboratoriet skal ha eit opplegg for merking av prøver slik at det tydleg framgår prøvetype, når prøva er tatt, og hvilke parametere som skal analyserast. Laboratoriet skal også levere transportemballasje (for eksempel kjølebag) som hindrar at prøvene utsett for ugunstig påverknad ved transport. Embalasje, merking og transport skal tilfredstille krav til akkreditert prøvetaking. 3.6 Levering av prøver Laboratoriet skal være ansvarlig for organisering av prøveinnleveringa. Laboratoriet hentar prøver på avtalt sted i kvar prøvetakingsomgang. Det er laboratoriet sitt ansvar å samordne prøveleveringa slik at logistikken blir mest mulig rasjonell. På det angitt stad skal prøvene hentes innanfor normal arbeidstid (7-15). Det skal gis ein einheitspris pr. prøvehenting. Tabellen i tilbodsskjemaet gir ei oversikt over adresse for hentestad, samt kor mange hentingar det tas utgangspunkt i. 3.7 Bruk av underleverandørar Dersom leverandøren nyttar underleverandørar, skal dette oppgis med leverandøren sitt namn, lokalisering, organisasjonsnummer og akkrediteringsnummer. Eit skifte av underleverandør i kontraktsperioda skal varslast skriftleg og godkjennast av oppdragsgjevar. Det er leverandøren sitt ansvar å sjå til at underleverandøren tilfredstiller alle krav i denne kravspesifikasjonen. 3.8 Oppbevaring av prøver og analyse Alle prøver skal, der det finnes nok prøvemateriell og moglegheit for seinare analyse, oppbevarast av laboratoriet i minimum 4 veker etter at oppdragsgjevar har mottatt analyserapporten. Laboratorietjenester for Hallingdalskommunane. 9

10 Ved reanalyse skal kunden fakturerast for kostnaden i dei tilfella der reanalysen viser at det opphavlege resultatet var korrekt. Viser reanalysen at det opphavlege resultatet var feil, skal laboratoriet ta på seg kostnadane. 3.9 Leveringstider Tilbyder bes i tilbodsskjemaet angje garanterte leveringstider for prøvesvar etter innlevering av prøver til laboratoriet. Leveringstider ønskes oppgitt for følgjande hovudgrupper av analyser: Råvannsprøver for drikkevann. Nettkontrollprøver for drikkevann. Enkel rutinekontroll av drikkevann. Utvida rutinekontroll av drikkevann. Analyse av avløpsprøver. Analyse av slamprøver 3.1 Kostnadsoppsett Vedlagte tilbodsskjema fyllast ut og signerast med tilbydars underskrift og stempel. Tillegg i pris ved analyse av hasteprøver (prøver som er levert innanfor normal arbeidstid) Dersom det vert gjort påslag i prisen ved bestilling av analyser med kortare leveringstid enn angitt i pkt. 3.9, skal størrelsen på påslaget oppgis. Tillegg i pris ved analyse av beredskapsprøver (prøver som er levert utanfor normal arbeidstid) Dersom det vert gjort påslag i prisen ved bestilling av analyser som inngår i beredskapsordninga skal størrelsen på påslaget oppgis. Laboratorietjenester for Hallingdalskommunane. 1

Anbodsgrunnlag Rammeavtale Laboratorietjenester Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Anbodsgrunnlag Rammeavtale Laboratorietjenester Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. Anbodsgrunnlag Rammeavtale Laboratorietjenester Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. 3.7.214 Kravspesifikasjon - Vedlegg 1. (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport 163 28) 1. Oppdraget

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 29.09.2009 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Samla pris eks. mva.(kr.) prøve flasker pr. år Total eks. mva. (kr.) Nettkontroll

Detaljer

Tilbodsskjema Vedlegg 2

Tilbodsskjema Vedlegg 2 Tilbodsskjema Vedlegg 2 03.07.2014 Laboratorietjenester i følgje kravspesifikasjonen: Ordinære prøver Ref. punkt 2.5 i kravspesifikasjon. Pris pr. prøve eks. mva.(kr.) Antall prøver pr. år Total eks. mva.

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON 2. TEKNISKE KRAV TIL GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

KRAVSPESIFIKASJON 2. TEKNISKE KRAV TIL GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET KRAVSPESIFIKASJON 1. BAKGRUNN Askøy kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av laboratorietjenester for analyse av drikkevannsprøver. 2. TEKNISKE KRAV TIL GJENNOMFØRING

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann,

Forskrift om vannforsyning og drikkevann, BODØ Forskrift om vannforsyning og drikkevann, 01.01.2017 13.09.2017 Agenda Kort presentasjon av Labora Gjennomgang av forskrift og veileder, 6, 19, 20 og 21, samt vedlegg 1 og 2 Forslag til prøvetakingsplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) Avtale for Innkjøp av analysetjenester Larvik kommune INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Akkrediteringsomfang for TEST 046

Akkrediteringsomfang for TEST 046 Kopiere link Akkrediteringsomfang for TEST 046 http://www.akkreditert.no/no/akkrediterte-organisasj X MjøsLab iks Ringveien 11 2815 GJØVIK Telefon: E-post: Tlf. 61 13 62 20/61 13 62 21 Faks. 61 13 62 29

Detaljer

Aquateam COWI. Prosjekt nr: A Prosjektleder: Siv.ing. Elisabeth Lyngstad

Aquateam COWI. Prosjekt nr: A Prosjektleder: Siv.ing. Elisabeth Lyngstad Vedlegg 1: Kravspesifikasjon - Anskaffelse av laboratorietjenester for analyse av avløpsvann og slam til avløpsrenseanlegg innen driftsassistansen i Follo Aquateam COWI Prosjekt nr: A065346 Prosjektleder:

Detaljer

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN

AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003. Eurofins Norge AS. Landfalløya 26 3023 DRAMMEN Side 1 av 8 AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 003 Eurofins Norge AS Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse, P16 Mikrobiologisk analyse og P30 Prøvetaking i henhold til de neste sidene i dette dokumentet.

Detaljer

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland

VA- konferanse, HEVA, april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland VA- konferanse, HEVA, 25-26. april 2007 Liv Anne Sollie, Mattilsynet DK Midt-Helgeland -Krav til vannprøveparametere -Hva skal vannverkene gjøre hvis prøveresultatene ligger utenfor grenseverdiene ihht

Detaljer

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem

Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Mattilsynet - skjematjenestene Side 2 av 4 Rutineanalyse for levert vann Storoddan vannverk - Vannforsyningssystem Type analyse Krav antall Utført antall Antall avvik Gjennomsnitt Median Maks Min Farge

Detaljer

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal

Analyser av drikkevann. Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Johan Ahlin Laboratorieleder, PreBIO avd. Namdal Analyser av drikkevann Utgangspukt Krav gitt i Drikkevannsforskriften Driftsstøtte til vannverk Bruksmessige problemer Måleusikkerhet

Detaljer

Her ser du en oppsummering av hva du har fylt inn i skjemaet - det er ikke innsendt ennå.

Her ser du en oppsummering av hva du har fylt inn i skjemaet - det er ikke innsendt ennå. Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4, FEB.2014 Mattilsynet Utskrift fra Mattitsvnets skiematienester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200 KYRKSÆTERØRA Årlig

Detaljer

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER

NORSK AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018. M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Side lav 7 AKKREDITERING AKKREDITERINGSDOKUMENT TEST 018 M-Lab mat og miljoanalyse AS Postboks 3013 Hillevåg 4095 STAVANGER Akkrediteringen omfatter P12 Kjemisk analyse,, P21 Taksonomi og P30 Prøvetaking

Detaljer

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015

1. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Produktdatablad IVAR sanlegg 2015 1. IVAR sanlegg Langevatn, Snittverdier fra 2015 Tabell 1.1 Sensoriske parametere 1 Farge mg/l Pt 20

Detaljer

_S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester

_S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4 [ TV410 7 11FER.2014{ _S1 Mattilsynet Utskrift fra Matfilsynets skjematjenester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Kravspesifikasjon Delanskaffelse 1 Laboratorietjenester for analyse av drikkevann

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Kravspesifikasjon Delanskaffelse 1 Laboratorietjenester for analyse av drikkevann DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Kravspesifikasjon Delanskaffelse 1 Laboratorietjenester for analyse av drikkevann Innhold 1. Drikkevannsanlegg omfattet av anskaffelsen... 3 2. Krav til leveransen... 3 2.1 Antall

Detaljer

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN

OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN NOTAT TIL FYLKESMANNEN I NORDLAND OVERVÅKNING AV DRIKKEVANN Viser til forskrift om rammer for vannforvaltning 17, siste avsnitt: For områder avsatt til uttak av drikkevann og vernede naturtyper og arter

Detaljer

Årlig innrapportering for vannforsyningssystem

Årlig innrapportering for vannforsyningssystem Mattilsynet - skjematjenestene Side 1 av 4 [M1 FF8.2014 Utskrift fra Mattilsvnets skjematjenester Utfylt av: METTE MOE (for KOMMUNALE VANNVERK) Adresse: KOMMUNALE VANNVERK, 7200 KYRKSÆTERØRA Årlig innrapportering

Detaljer

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten:

Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring. Følgende dokumenter skal vedlegges årsrapporten: ULLENSAKER kommune Årsrapport for utslipp eller påslipp av avløpsvann fra næring Utfylling av årsrapportskjema Årsrapportskjemaet skal fylles ut med organisasjonsnummer, fakturaadresse, virksomhetens gårds-

Detaljer

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT ANALYSER OG PRØVETAKINGSPLANER SOM FØLGE AV NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT HVA BETYR NY FORSKRIFT I PRAKSIS? FORSETH TORE MATTILSYNET MIDT AVDELING GAULDAL GARDERMOEN 24.10.2017 LEDETRÅDER HVORFOR NY FORSKRIFT?

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2013 Snittverdier 2013 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere iht. drikkevannsforskrift Langevannverket 1 Farge mg/l Pt 20 3-17 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved

Detaljer

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Kravspesifikasjon Delanskaffelse 2 Laboratorietjenester for analyse av avløpsvann

DEANU GIELDA TANA KOMMUNE. Kravspesifikasjon Delanskaffelse 2 Laboratorietjenester for analyse av avløpsvann DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Kravspesifikasjon Delanskaffelse 2 Laboratorietjenester for analyse av avløpsvann Innhold 1. Avløpsanlegg omfattet av anskaffelsen... 3 2. Krav til leveransen... 3 2.1 Antall

Detaljer

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver

Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Driftsassistansen, Ålesund 11.12.02, Innlegg: Uttak av vannprøver Drikkevannsforskriftens krav til prøvetakingsfrekvens og parametere Prosedyre for uttak av prøver 13.01.2003 NMT i Ålesund, Asbjørn Vågsholm

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

BESKRIVELSE AV TJENESTEN

BESKRIVELSE AV TJENESTEN DOKUMENT B BESKRIVELSE AV TJENESTEN Kjøp av laboratorietjenester for analysering av vann og slamprøver MOVAR IKS Åpen anbudskonkurranse Saksnummer 14/445 Innhold B.1 Beskrivelse... 3 B.2 Krav til utførelsen

Detaljer

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann

Analyser av kvalitet på råvann og renset vann Analyser av kvalitet på råvann og renset vann VA-dagene Haugesund, 10. September 2014 Helene Lillethun Botnevik Eurofins Environment Testing Norway AS 08 September 2014 www.eurofins.no Disposisjon Bakgrunn

Detaljer

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF

Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Hva analyserer vi på og hvorfor? Annie E. Bjørklund Bergen Vann KF Drikkevannsforskriften 12 : Krav til kvalitet. Drikkevann skal når det leveres mottakeren være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende

Detaljer

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Aust-Telemark vassområde Tinn kommune- 160006 Att: Liv Rigmor Flå Postboks 14 3661 RJUKAN ANALYSERAPPORT Prosjekt: Analyseoppdrag Uttaksdato: 20.10.15 Tatt ut av: Liv Rigmor Flå Mottatt: 20.10.15 Analyseperiode:

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014

VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 VANNKVALITET FOR IVAR VANN 2014 Snittverdier 2014 1. IVAR sanlegg Langevatn Tabell 1.1 Sensoriske parametere 22.10.2015 10:20:10 1/5 1 Farge mg/l Pt 20 3-11 1) 2 Lukt Terskelverdi 3 ved /25ºC 2 4 Turbiditet

Detaljer

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy.

Rapport nr.: ISSN Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske kvalitet ved Sørlandet vannverk, Værøy. Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2003.063 ISSN 0800-3416 Gradering: Åpen Tittel: Oppsummering av grunnvannets fysikalsk-kjemiske

Detaljer

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune

Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune 1 Nannestad kommune Kommunalteknikk Årsrapport for olje- og/ eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune Etter forskrift om olje- og/eller fettholdig avløpsvann i Nannestad kommune, skal det årlig

Detaljer

Analyselaboratorium og fiskehelsetjeneste TEST037 Høgskolen i Bodø Biologisk forskningsgruppe Att: Robert Eliassen NMU-bygget 8020 BODØ Dato: 13.12.2010 Prøve ID: 2010-5310 ANALYSERESULTATER Sjøvann Kvalvika

Detaljer

Veiviser for vannprøver. For små vannverk. (Mindre enn 500 personer)

Veiviser for vannprøver. For små vannverk. (Mindre enn 500 personer) Veiviser for vannprøver. For små vannverk (Mindre enn 500 personer) Innledning Tilsyn gjennomført i 2007 og 2008 viste at det var behov for en enkel veileder rundt det med vannprøvetaking, prøvefrekvens,

Detaljer

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317

Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1317 Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen kommune, mars 2010 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1317 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Undersøkelser av alternative vannskilder i Bergen

Detaljer

Odda kommune. Konkurransegrunnlag laboratorietjenester Odda kommune. Utgave: Endelig versjon Dato:

Odda kommune. Konkurransegrunnlag laboratorietjenester Odda kommune. Utgave: Endelig versjon Dato: Konkurransegrunnlag laboratorietjenester Utgave: Endelig versjon Dato: 2014-06-01 Konkurransegrunnlag laboratorietjenester 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konkurransegrunnlag laboratorietjenester

Detaljer

Spørsmål svarskjema utsending nr. 3

Spørsmål svarskjema utsending nr. 3 ANBOD 2016 Vassprøveanalysar Spørsmål til per 30.5.2016 1 29.04.16 Jamfør punkt 4.9 Underleverandørar står det at «For underleverandører gjeld same krav til kvalifikasjonar som for hovedleverandør og dette

Detaljer

Tlf oo Fax

Tlf oo Fax Rissa kommune unalteknikk Eveien 13.7100 RISSA Tlf.73 527oo Fax.73852199 l 'fsllff.t f.: Lr'I \A.IlAI lkll: Prøvetakingsplan Side (5) Date!" Ref. L TTS i 'i " ' 10.12 KCH :?MUNE IAF Arkivreff l t v. MA;.

Detaljer

Drikkevannsforskriften

Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften 2017 Et sunt og godt vannmiljø er en forutsetning for god livskvalitet, og drikkevann regnes som vårt viktigste næringsmiddel. Eurofins analyserer alle typer vann for både kvalitet

Detaljer

Kurs driftsoperatører Molde 10.12.2002

Kurs driftsoperatører Molde 10.12.2002 Kurs driftsoperatører Molde 10.12.2002 Ola Krogstad 1 Introduksjon Drikkevannsforskriften Drikkevannsforskriften krav Frekvens Analyser Uttak av prøver 2 Drikkevannsforskriften 5 Ansvar for vann som leveres

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen

ANALYSERAPPORT AR-12-MM-021178-01. Í%R5vÂÂ6f@jÎ EUNOMO-00065839. Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss) F. reg. 965 141 618 MVA Møllebakken 50 NO-1538 Moss Ski kommune Driftssentralen Postboks 3010 1402 Ski Attn: Tor Ulvmoen Tlf: +47 69 00 52 00 Fax: +47 69 27

Detaljer

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet.

AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. AKTUELLE BAKTERIER I DRIKKEVANN OG HVA BETYR DE? Seksjonssjef Jarl Inge Alne, Mattilsynet, Dk for Haugalandet. SKJENKEKONTROLL. ANALYSEBEVIS RÅVANN. ANALYSEBEVIS BEHANDLET DRIKKEVANN. KIMTALL. KIMTALL

Detaljer

STYRETS ÅRSRAPPORT 2015

STYRETS ÅRSRAPPORT 2015 Dalen Vannverk SA 1903 GAN STYRETS ÅRSRAPPORT 2015 Virksomhetens art og hvor den drives: Dalen Vannverk SA driver tradisjonell vannforsyning med innsamling av råvann, rensing av dette og forsyning til

Detaljer

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel

Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg til avtale om mottak av biogjødsel Vedlegg A. Opplysninger om levert biogjødsel. Levert biogjødsel skal være kvalitetssikret iht. forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Det skal etableres

Detaljer

Ny drikkevannsforskrift

Ny drikkevannsforskrift Ny drikkevannsforskrift hva er nytt? hva betyr det for vannverkene? VA dasgene i Midt Norge, 26.10.2017 Erik Wahl, veterinær, Mattilsynet region Midt, erik.wahl@mattilsynet.no Hvorfor ny forskrift? Gjennomfører

Detaljer

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS

MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg Seafood Finnmark AS VEDLEGG 9 Måleprogram for Grieg Seafood Finnmark F480 Opprett av: Dato: Revidert av: Dato: Revisjonsnummer: MÅLEPROGRAM Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Grieg

Detaljer

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune.

Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. Anbodsgrunnlag Rammeavtale laboratorietjenester Kommunalteknisk avdeling Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune. 29.09.2009 Generell del (Utarbeida med bakgrunn i Norsk vann sin rapport 163 2008) 1

Detaljer

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking

Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Avløpsforskriftens krav til prøvetaking Kolbjørn Megård Driftsassistansen 14. og 15.10.03 Nye rensekrav på høring SFTs forslag til ny forskrift om utslipp fra avløpsanlegg stiller strengere krav til rensing

Detaljer

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold

Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold : Årsrapport 2010 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Postboks 1430 1602 Fredrikstad Tlf. 97 16 46 11 E-mail: jan.arnesen@dao.no INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innholdsfortegnelse 1 Ekstrakt

Detaljer

Vannkvalitet på offshoreinnretninger. Ved: Eyvind Andersen

Vannkvalitet på offshoreinnretninger. Ved: Eyvind Andersen Vannkvalitet på offshoreinnretninger Ved: Eyvind Andersen Folkehelseinstituttets rolle Myndigheter på drikkevannsområdet: Fylkesmannen i Rogaland/Mattilsynet Sjøfartsdirektoratet Folkehelseinstituttet

Detaljer

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato:

Oppdragsgiver: Rissa kommune Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 535-3 Utbygging Råkvåg vannverk Detaljprosjektering vannbehandling Dato: 12.1.217 Skrevet av: Fredrik B. Ording Kvalitetskontroll: Marit Heier Amundsen RÅVANNSKVALITET OSAVATN INNHOLD

Detaljer

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften.

Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. HEVA 15. og 16. okt. 2014 Prøvetaking av drikkevann. Analyser i drikkevannsforskriften. Svein-Harald Hammer Labora AS kjemiingeniør / teknisk ansvarlig avløp Dagens tema Labora Analyselaboratorium og fiskehelse

Detaljer

Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)

Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-17-MG Í%R5vÂÂ^*ÇaÎ EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Følgende driftsdata er ettersendt fra Nils Traa Giske kommune og gjelder Alnes vassbehandlingsanlegg.

Følgende driftsdata er ettersendt fra Nils Traa Giske kommune og gjelder Alnes vassbehandlingsanlegg. Følgende driftsdata er ettersendt fra Nils Traa Giske kommune og gjelder Alnes vassbehandlingsanlegg. Når det gjeld problema vi hadde med tette filter i nov. 2006 viser eg til rapport frå STH. Data om

Detaljer

Registrer innrapportering

Registrer innrapportering Registrer innrapportering 1. Velg Kontaktperson innrapportering for Vannforsyningssystem: Hans Sæter Du kan legge til en person i listen ved å trykke på lenken "Rediger aktører på virksomheten". Staurset

Detaljer

Sweco Grøner, regionkontor Narvik:

Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Hvem er vi? Sweco Grøner, regionkontor Narvik: Ansatte: 29 ansatte pr. oktober 2007 2 siv.ark., 9 siv.ing., 1 samfunnsplanlegger, 16 ingeniører, 1 økonom Avdelinger: Byggeteknikk: Bygg og kontruksjoner

Detaljer

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann

Folkemøte Vannvåg. Forurenset drikkevann Folkemøte Vannvåg Forurenset drikkevann Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Vannverk, nedslagsfelt og kraftlinje Historikk 30.11.10 - Kart som viser traseene for linja til Fakken. 13.1.11 Tilbakemelding

Detaljer

5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve.

5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve. Side 1 av 6 5 Uttak av sekundærprøve, merking og konservering av prøve. 5.1 Uttak av sekundærprøve døgnblandprøve Etter avsluttet og godkjent primærprøveuttak skal det tas ut en representativ prøve av

Detaljer

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016

Drikkevann. Vannrapport 124. Rapport til Mattilsynet 2016 2016 Vannrapport 124 Drikkevann Rapport til Mattilsynet 2016 Oversikt over sykdomsutbrudd som kan skyldes drikkevann (2014 og 2010-2014) Oversikt over noen sentrale vannkvalitetsparametere (2014) Carl

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR

ANALYSERAPPORT AR-16-MG Í%R5vÂÂR%S8Î EUNOKR Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl Tlf: +47 94

Detaljer

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON. for. Laboratorieutstyr RBA ID 13-32

Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON. for. Laboratorieutstyr RBA ID 13-32 Vedlegg 1 KRAVSPESIFIKASJON for Laboratorieutstyr RBA ID 13-32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BEHOVSBESKRIVELSE... 3 1.1 Bakteriologiske tester for Salmonella og Termotolerante koliforme bakterier (TKB)... 3 1.2

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Lovdata

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Lovdata Side 1 av 14 Dato Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) Departement FOR 2016 12 22 1868 Publisert I 2016 hefte 19 Ikrafttredelse 01.01.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Drikkevannsforskriften etter

Drikkevannsforskriften etter Drikkevannsforskriften etter 1.1.2017 Hva innebærer kravene for drift av vannverket Morten Nicholls Hovedkontoret Generelt om endringene Strukturen i forskriften er betydelig endret i forhold til tidligere

Detaljer

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Follo 2012 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Driftsassistansen i Follo Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT

PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT PRØVETAKINGSPLAN ETTER NY DRIKKEVANNSFORSKRIFT 1 Vannverkene Seierstad VBA Kjemisfelling over 2 media filter 75000 m3/døgn Eidsfoss VBA Marmor filter + UV 95000 m3/døgn 2 Kildene Eikeren Eikeren har et

Detaljer

Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien

Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien Fra regnvann til rentvann, - og prøvetaking på veien 1. Råvannet 2. Prøvetaking, krav og parametre 3. Forurensningsrisiko ved prøvetaking Annie E. Bjørklund, Bergen Vann KF Drikkevann, - vårt viktigste

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Kostnader for forsendelse av prøvene skal være inkludert i prisene oppgis i tilbudsskjemaet.

Kostnader for forsendelse av prøvene skal være inkludert i prisene oppgis i tilbudsskjemaet. KRAVSPESIFIKASJON 1. Beskrivelse av oppdraget Tilbyder skal utføre analyser av jordprøver og vannprøver for identifisering av organiske, uorganiske og bakteriologiske parametere i prøver tatt i forbindelse

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 4.12.2001 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler mv. 1, 3 og 4, jf.

Detaljer

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013

Notat. Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 Notat Til : Røros kommune Att : Rune Gunleiksrud Fra : Elisabeth Lyngstad Dato : 18.09.2013 Arkivnr. : O-11080 Resultater fra prøvetaking i resipienten til Røros renseanlegg august 2013 1. Bakgrunn Røros

Detaljer

FOR 2001 12 04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

FOR 2001 12 04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) FOR 2001 12 04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) DATO: FOR 2001 12 04 1372 DEPARTEMENT: HOD (Helse og omsorgsdepartementet) AVD/DIR: Folkehelseavd. PUBLISERT: I

Detaljer

Farrisovervåkingen 2017

Farrisovervåkingen 2017 Farrisovervåkingen 217 Rent vann vår fremtid Forord Årlig overvåking av Farris utføres av Larvik kommune og Vestfold Vann IKS. Prøvetaking utføres av medarbeider fra Larvik kommune og Vestfold Vann, mens

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING

SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING SØKNAD OM GODKJENNING AV PRINSIPPLØSNING FOR VANNBEHANDLING Sør-Fron kommune har i perioden april 2011 til mars 2012 gjennomført en prøvetakingsplan på Gålåvatnet som grunnlag for prosjektering av et nytt

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe

Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg

Detaljer

Hygiene og prøvetaking av drikkevann.

Hygiene og prøvetaking av drikkevann. Driftsassistanse Vann og avløp i nordre Nordland 28. januar 2015 Hygiene og prøvetaking av drikkevann. Svein-Harald Hammer Labora AS kjemiingeniør Med kundens behov i fokus; akkreditert analyselaboratorium

Detaljer

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222

ANALYSERAPPORT. Ivar Øvretveit Prøvemerking: 1 Fjæreide Vannverk Analysestartdato: Kimtall 22 C 1 cfu/ml <1-6 NS-EN ISO 6222 Eurofins Environment Testing Norway AS (Bergen) F. reg. 965 11 618 MVA Sandviksveien 110 5035 Bergen FjellVar A/S Lonavegen 20 5353 STRAUME Attn: Stig Hagenes ANALYSERAPPORT Tlf: +7 9 50 2 2 Fax: AR-17-MX-003890-01

Detaljer

VANNFORSYNING I ØYGARDEN ÅRSRAPPORT VANNKVALITET 2016

VANNFORSYNING I ØYGARDEN ÅRSRAPPORT VANNKVALITET 2016 ØYGARDEN KOMMUNE VANNFORSYNING I ØYGARDEN ÅRSRAPPORT VANNKVALITET 2016 ADRESSE COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FAGRAPPORT OPPDRAGSNR.

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Svartediket vannverk September 2009 E.Coli A 0 48 48 Intestinale enterokokker A 0 48 48 Koliforme bakterier B 0 48 48 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 31 2,4 Turbiditet (FNU) B 4 31 0,14 Surhetsgrad

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Gullfjellet vannverk Desember 2009 E.Coli A 0 13 13 Intestinale enterokokker A 0 13 13 Koliforme bakterier B 0 13 13 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 9 11,7 Turbiditet (FNU) B 4 9 0,27 Surhetsgrad

Detaljer

Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF

Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF DIHVA Fagsamling 07.01.16 Krav til prøvetakingsplaner i Drikkevannsforskriften / Direktiv 98/83 EF Jørn Weidemann Seniorinspektør Mattilsynet, Avd. Agder / Fagrådgiver drikkevann Region Sør og Vest Hva

Detaljer

HMS og prøvetaking av mindre avløpsanlegg

HMS og prøvetaking av mindre avløpsanlegg HMS og prøvetaking av mindre avløpsanlegg Tilsynskurs mindre avløpsrenseanlegg 2016 Guro Randem Hensel, NIBIO HMS ved kontroll av mindre avløpsanlegg Arbeidssituasjon som kan gi eksponering for aerosoler

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet vannbehandlingsanlegg Juli 2011 E.Coli A 0 38 38 Intestinale enterokokker A 0 38 37 Koliforme bakterier B 0 38 38 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 38 2,2 Turbiditet (FNU) B 4 38 0,24 Surhetsgrad

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Kravspesifikasjon. kjemiske og bakteriologiske analyser

Vedlegg 5: Oppdragsgivers Kravspesifikasjon. kjemiske og bakteriologiske analyser til Sarpsborg kommune Vedlegg 5: Oppdragsgivers Kravspesifikasjon på rammeavtale for kjøp av kjemiske og bakteriologiske analyser Sak nr.: 14/05269 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon...

Detaljer

Krav til badevannskvalitet

Krav til badevannskvalitet Krav til badevannskvalitet Dr. scient. Vidar Lund Avdeling for vannhygiene Fagtreff, Norsk vannforening 16. mars 2009 E. coli: Norske normer 1975/1976 (rødt: spesielt for saltvann)

Detaljer

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD ADRESSE COWI AS Hasleveien 10 0571 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag fra Nordgruvefeltet i Røros Årsrapport

Detaljer

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Lovdata

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Lovdata Side 1 av 19 Dato Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Departement FOR 2001 12 04 1372 Publisert I 2001 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2002 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG AVLØPSNETT SØNDRE LAND KOMMUNE, OPPLAND SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 11.04.2012 Vår Ref... MB-3958/12 Arkiv... M30 Saksnr... 12/583 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT OM PÅSLIPP AV OLJE-, FETTHOLDIG OG/ELLER INDUSTRIELT AVLØPSVANN TIL OFFENTLIG

Detaljer

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring...

INNHOLD 1 Bakgrunn Brønnboring Testpumping Prøvepumping Prøvepumpingsplan for fjellbrønner Gjennomføring... NOTAT Oppdragsgiver: Skrevet av: Side: 1 av 5 Lierne Kommune Fernando J. Perez-Fernandez Dato: 27.06.2013 Prosjekt nr. / Prosjekt: 2230080/Jule Vannverk Tittel: Kvalitetskontroll: Avklaringer ang brønnanlegg

Detaljer

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling

Raske endringer i råvannskvalitet. Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Raske endringer i råvannskvalitet R1 Hauglifjell Atle Hermansen, Fagansvarlig vannbehandling Hovedpunkter i presentasjonen Råvann fra Glomma og dens utfordringer Kjemikalier i vannbehandlingen med felling

Detaljer

FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).

FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: FOR-2001-12-04-1372

Detaljer

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3409 / FMAAINO 06.10.2014 Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 Driftsassistansen

Detaljer

Frilandskomposteringsanlegget Hagaskogen, Ål kommune - Endring av utslippstillatelse

Frilandskomposteringsanlegget Hagaskogen, Ål kommune - Endring av utslippstillatelse Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 04.03.2004 2003/13212 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Knut A. Moum 32 26 68 24 471 19.02.2004 Hallingdal Renovasjon

Detaljer

Månedsrapport Drikkevannskvalitet

Månedsrapport Drikkevannskvalitet Sædalen vannverk September 2009 Tiltaks type Grenseverdi Farge (mg Pt/l) B 20 12 6,0 Turbiditet (FNU) B 4 12 0,13 Surhetsgrad (ph) C 6,5-9,5 12 7,8 på telefon eller e-post vakundeservice@bergen.kommune.no.

Detaljer