HELSEFOKUSERT, FYSISK PLANLEGGING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSEFOKUSERT, FYSISK PLANLEGGING"

Transkript

1 HELSEFOKUSERT, FYSISK PLANLEGGING Foredrag v/sivilarkitekt Roald Bø: Muskeldrevet hverdagsliv; hvilke strategier må legges av hvem? Virkemidler? Fysisk tilrettelegging, utfordringer, muligheter, planprosesser, sosiale møteplasser. (ref. trygghet og kriminalitetsforebygging plan og bygningslov) Litt om meg: Sivilarkitekt, arbeider i Opus Arkitekter As i Haugesund. Jeg mener samfunnets fremste oppgave er å muliggjøre et godt liv for alle. Arkitektens rolle er å fysisk planlegge dette. Arkitekten er den siste profesjonelle generalist. I våre dager er det mange som kan mye om lite, -arkitekten kan lite om mye.

2 HVORDAN TILRETTELEGGE FOR MUSKELDREVET HVERDAGSLIV I DET PETROLEUMSBASERTE POSTINDUSTRIELLE SAMFUNN?

3 Påstand: Norge er verdens beste idrettsnasjon, har en unik nærhet til og bruk av naturen, -men nordmenn beveger seg minst i Europa

4 Dette skyldes bosettingsmønsteret vårt. Øvrige europeere går mer; -til arbeid, til kafeen, på besøk og som rekreasjon. Bebyggelsesstrukturen muliggjør dette. I Norge har vi ikke hatt tradisjoner for landsbyer. Boligbygging skjer derfor spredt på nordamerikansk vis, uten fokus på fellesarenaer utenfor bykjernene. Gang- og sykkelavstander mellom aktiviteter blir derfor for store.

5 Her et nyere eksempel på planlegging av boligområder i Skåredalen øst i Haugesund. Gang- og sykkeltrafikk er ikke hensyntatt uten som nødløsninger. -Det er jo et fint friområde i nærheten, -hva skal en med sykkelveier da? (Det er ikke sykkelvei til sentrum) GIS/ LINE WebInnsyn - Kartutskrift / AdvancedPrintCom ponent/ PrintForm.aspx?knr= 1106&tem plate= DEFAULT&form 0&east= &north= &m esh= 0&ppi= 127&title= &m apthem e= rplan&srs= EPSG:32632&of fset= :18 Side 1 av 2

6 Problem: Befolkningen som helhet beveger seg for lite og med det taper vi livstid- og kvalitet. Manglende bevegelse/mosjon ikke et moralsk men et strukturelt spørsmål. (For 100 år siden var lav utdannelse, fattigdom og utsatt sosial posisjon ikke fedmefremmende, -man var kroppsarbeider) Folk reagerer rasjonelt på krav fra omgivelsene. Vi kjører til porten. Vi er knyttet til en stor, romlig infrastruktur; -hus, jobb, skole, barnehage, handel, venner, underholdning, natur (og ironisk nok mosjon) Infrastrukturen er betinget av og tilrettelagt for motordrevet transport.

7 Vi identifiserer rekkevidde med valg og frihet. Jo større rekkevidde jo friere. Vi arbeider ikke fysisk lenger. Fysisk arbeid er effektivisert bort. Vi sitter og arbeider, sitter og spiser, sitter og underholdes. Et menneske trenger ikke mye bevegelse, men vi har effektivisert bort motoren /kroppen vår med billig petroleum. Tilstrekkelig bevegelse er for første gang (de siste 40 år) blitt noe vi må tilegne oss spesielt på hobbybasis.

8 Helsedirektoratet/NNR 2012: Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting Det anbefales for første gang å redusere stillesitting for barn, ungdom, voksne og eldre. Anbefalingene for voksne er endret fra minimum 30 minutters moderat fysisk aktivitet hver dag, til minst 150 min/uke av moderat intensitet eller minst 75 min/uke med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. For å oppnå en ytterligere helsegevinst er det nå spesifisert at voksne bør øke moderat fysisk aktivitet inntil 300 min/uke eller høy intensitet inntil 150 min/uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Barn og ungdom anbefales minst 60 min/dag med fysisk aktivitet av moderat og høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør aktiviteter med høy intensitet som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet, inkluderes. Sammenhengen mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst (doseresponsforholdet) poengteres tydeligere for både barn, unge, voksne og eldre.

9 HVA GJØR VI?

10

11 Andelen overvektige har stabilisert seg i industrialiserte land (angelsaksiske/nordiske). Europeiske land legger seg etter hvert opp mot ( hvite) amerikanske nivåer. Helserisiko som følge av manglende mosjon er klassedelt. Moralisering forsterker klassedelingen. (Holdningskampanjer virker ikke der de trengs) Helsetjenester holder oss i live med sykdom lenger. Problemstillingen omfatter ikke levealder alene, men også livskvalitet. Kan vi akseptere dagens situasjon? Er det ikke nok å ha det bra, -må vi være tynne også?

12 Tese 1: Fysisk samfunnsstruktur påvirker folkehelse. -Planlegging må derfor vektlegge og verdsette folkehelseaspektet.

13 Tese 2: Omgivelsene våre er allerede bygget -Tiltak må derfor ha effekt både i planlagte og eksisterende miljø. Fra København

14 Tese 3: Vi vet i stor grad hvilke tiltak som virker. -Funksjoner må organiseres slik at det blir naturlig å bevege seg mellom disse til fots eller på sykkel. - Eksempel fra vinnerprosjekt til Lala Tøyen og Glada i Get a bike-konkurransen:

15

16

17 Tese(r) 4: Struktur i norske beslutningsprosesser tilsier at tiltakene må initieres, planlegges og iverksettes i et samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og veivesenet. Også på Haugalandet er interkommunalt plansamarbeid nødvendig for å unngå fortsatt parasittisk spredning av boligfelt, industri- og handelsområder. Sentrale føringer mht tilgjengelighet, miljøaspekt og transportstrategi har ikke tilstrekkelig gjennomslagskraft i dagens kommunestruktur. Kommunene på Haugalandet bør slås sammen.

18

19 Tese 5: Tek 10 stiller mange krav til universell utforming, men en følge er også at vi ikke får gode bevegelsesutfordringer i fellessoner. -Det må derfor tilrettelegges spesielt for alternative bevegelsesmuligheter der natur ikke er tilgjengelig.

20 Tese 6: Et viktig element i demokratiet er felles møtesteder. -Skal møtesteder fungere demokratisk må tilgjengeligheten være lik for alle. Dette innebærer at stedet/ torget må kunne nås til fots, med sykkel, offentlig kommunikasjon eller bil. Uten et felles møtested er samfunnet ikke demokratisk. Vi har med andre ord ikke noe valg.

21 Avsluttende påstander:.lokaldemokratiet må dyktiggjøres i å tilby sine innbyggere bolig, arbeid, felles møtesteder, natur- og kulturtilbud innenfor muskeldrevet kommunikasjonsavstand (ca 6 km). Dette kan kreve nye kommunesammensetninger. Haugesund kan svært enkelt bli en fantastisk sykkelby; -byen er konsentrert, har et tydelig sentrum er oversiktlig liten og flat. I sentrum kan gang/sykkelbro over sundet sammen med kaipromenade på Risøysiden gi et flott bevegelsesrom og være hjertet i byen. Med gode sykkelveier fra sentrum til Fagerheim, Skåredalen, Raglamyr og Nordheim dekkes hele byen og mye omkringliggende bebyggelse i nabokommunene. Hvorfor er dette ikke allerede på plass?

22 MULIGHETSSTUDIE: STYRKING AV HAUGESUND SENTRUM PÅ GANG/SYKKELPREMISSER (INNSPILL TIL SENTRUMSPLANEN, OPUS ARKITEKTER AS)

23

24

25

26 Og det er mange flere aspekter av den samme prosessen. Stillesittende skjermliv en trussel for de unges fysiske aktivitet. (De kjeder seg ikke lenger heller, -sloss mindre, drikker mindre og bruker mindre narkotika ) Behov for fysisk aktivitet må trolig dekkes i skolen. Kjøkkenredskaper, heiser, rulletrapper og motorsager erstatter muskelkraft. Vi oppnår ikke fysisk tilfredsstillelse ved å komme til et sted i bil. (Hva er bedre enn komme litt sliten frem, sette seg ned og få varmen i seg?) Er vi fysisk utilfredsstilte kompenserer vi kanskje med mat. Manglende metthetsfølelse er muligens en av årsaken til fedme. Tilgjengelighet til natur- og friluftslivsaktiviteter er viktige kvaliteter men er i et folkehelseperspektiv komplementært til daglig bevegelse..mange bekker små gjør en stor Å..

27 Tilslutt en liten TED-link til Her presenteres samfunn på Sardinia, Okinava og Los Angeles der folk lever lenger og friskere enn i storsamfunnet. Ikke overraskende er de tre faktorene: 1. Trygge sosiale strukturer 2. Sunn mat 3. Jevn, lavintensiv bevegelse i hverdagen. Takk for meg!

Gåstrategi for Haugesund kommune

Gåstrategi for Haugesund kommune Gåstrategi for Haugesund kommune Februar 2014 Foto omslag: Karmsund. 1 Forord Haugesund kommune har i perioden fra august 2012 til februar 2014 arbeidet med å utarbeide en lokal gåstrategi. Arbeidet ble

Detaljer

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10

det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 det gode liv i ei attraktiv fjellbygd kommuneplanens samfunnsdel 2010-2025 vedtatt i kommunestyret 01.12.10 forord Oppdal kommune sin viktigste oppgave og målsetting er å legge grunnlag for at alle skal

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Veileder for beskrivelse av helseeffekter planbeskrivelse Kristiansand kommune

Veileder for beskrivelse av helseeffekter planbeskrivelse Kristiansand kommune Veileder for beskrivelse av helseeffekter planbeskrivelse Kristiansand kommune Formål: I planbeskrivelsen skal det være et eget kapittel om helseeffekter. Denne veilederen er ment som et arbeidsredskap

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel

KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Karmøy kommune KOMMUNEPLAN 2008-2019, Samfunnsdel Vedtatt av Karmøy kommunestyre den 19. juni 2007 - Sak 42/07 1 INNLEDNING... 3 KOMMUNENS OPPGAVER...3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER...3 LOVGRUNNLAGET...4

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

i samarbeid med Alta kommune

i samarbeid med Alta kommune fylkeslag NAAF Region Nord Finnmark er sammen om El-sykkel prosjektet i samarbeid med Alta kommune Versjon: 14.12.12 1. Innledning.. 1 2. Målsettinger.. 2 3. Om fysisk aktivitet. 2 4. Om astmatikere 3

Detaljer

Rapport Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007

Rapport Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Rapport Undersøkelse om ikke-brukere av eldresenter 2007 De fleste hjemmeboende eldre er brukere av eldresentre. Denne rapporten setter søkelyset på ikke-brukerne.

Detaljer

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve

Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Vista Analyse AS Rapport nr 2010/02 Sentrumsutvikling i Bryne Storgata; byens nerve Nedremarka Eiendom AS 1 Forord I forbindelse med planene om en videre utvikling av M44 handelssted i Bryne samt det uutnyttede

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024

PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 PLANPROGRAM for kommuneplan 2012-2024 Samfunns- og arealdel Vedtatt av kommunestyret 7.mai 2012 INNHOLD INNHOLD... 2 Hilsen fra ordføreren... 3 Innledning... 4 Hva er et planprogram... 4 Hva er en kommuneplan...

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM:

FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: HOVEDOPPGAVE: FREMKOMMELIGHET OG ATTRAKTIVITET I GJØVIK SENTRUM: EN ANALYSE FOR ULIKE TRAFIKANTGRUPPER. FORFATTER(E): KNUT SINDRE VALE SIRI OESTREICH NIELSEN Dato: 26. Mai 2008 2 3 Sammendrag TITTEL FREMKOMMELIGHET

Detaljer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer BEFOLKNINGSOVERSIKT 2014 Helsetilstand og påvirkningsfaktorer 0. Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Befolkningssammensetning... 7 4. Oppvekst- og levekårsforhold... 13 5. Fysisk, biologisk,

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet og hverdagsliv for eldre En evaluering av ulike boligkonsepter Prosjektrapport 36 2009 SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Badet. Nikolai Eikebø Ytrehus, oktober 2012.

Badet. Nikolai Eikebø Ytrehus, oktober 2012. Badet Nikolai Eikebø Ytrehus, oktober 2012. Badet Nikolai Eikebø Ytrehus, oktober 2012. Denne teksten er en forberedelse til min masteroppgave i arkitektur, hvor jeg skal arbeide med temaet svømmehaller

Detaljer