Åpning av Eilert Sundt ressurs og vitensenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning av Eilert Sundt ressurs og vitensenter- 28.08.2008"

Transkript

1 Åpning av Eilert Sundt ressurs og vitensenter Ærede forsamling! Det er en stor ære å bli invitert til å foreta den offisielle åpning av Eilert Sundt ressurs og vitensenter. Gledelig er det i tillegg at begivenheten finner sted i denne flotte aulaen til Eilert Sundt videregående skole. En skole Vest-Agder Fylkeskommune virkelig har grunn til å være stolt av. En skole som i år 2000 ble tildelt den prestisjefylte Skolebyggeprisen sier jo også sitt. En merker når en kommer utenfra, at byen er preget av fest og glede. Ikke rart, når to flotte arrangementer starter opp samme dag. Nordsjøfestivalen med sitt 10års jubileum og i tillegg åpning av et nytt ressurs og vitensenter. Senteret vil bli navnknyttet til en stor samfunnsforsker og folke opplyser, Farsunds mannen Eilert Sundt. All ære til de som har stått bak dette navnforslaget Rektor Øystein Sødal har fortalt meg at tanken om å hedre Eilert Sundt dukket opp da fylkeskommunen vedtok at Farsund gymnas ikke lenger fikk hete Farsund gymnas. Alle videregående skoler i Vest- Agder, uten Katedralskolen, skulle ha videregående skole som en del av navnet. Det var i 1988 tre videregående skoler i Farsund: Farsund handelsskole, Lista yrkesskole og Farsund gymnas. Ingen av skolene kunne hete Farsund videregående skole: Lista yrkesskole ble til Lista videregående skole, Farsund handelsskole fikk navnet Varbakk videregående skole og Farsund gymnas ble hetende Eilert Sundt videregående skole. Den gang uten særlig diskusjon. Diskusjon ble det imidlertid da Varbakk videregående skole og Eilert Sundt videregående skole ble slått sammen i Farsund 1

2 formannskap som da ble rådspurt av fylkeskommunen, gikk, mot ordfører Ove Rullestads stemme, inn for Farsund videregående skole. Fylkesadministrasjonens forslag overfor HKU konkluderte også med dette navnet. Under behandlingen foreslo imidlertid representanten for Venstre Oddvar Røyseland fra Farsund at navnet på den sammenslåtte skolen skulle være Eilert Sundt videregående skole, og fikk tilslutning til det. Nå har vil vi fått to institusjoner med navnet Eilert Sundt i seg og det er jeg svært glad for. Jeg gleder meg til å lytte til forfatter, Bodil Stenseth foredrag med tittel Eilert Sundt og det Norge han fant Jeg håper også å få med meg hennes foredrag i morgen Med Eilert Sundt inn i vår tid Da Farsund kommune feiret sitt 200 års jubileum i 1996 stod skolen bak et Eilert Sundt foredrag som ble holdt av professor Olav Bø. I sommer leste jeg det trykte foredraget med tittelen Eilert Sundt en folkevenn Det gav mersmak. Jeg har også de siste dagene hatt gleden å lese en rekke avisomtaler vedrørende Eilert Sundt som jeg fant på denne skoles hjemmesider. Regionalavdelingen i vår fylkeskommune har drøftet med Farsund kommune hvordan man i vår tid kunne utnytte Eilert Sundt navnet bedre. Sammen med Eilert Sundt videregående skole og ressurssenteret ble det utarbeidet et forslag som ble lagt frem til politisk behandling i fylkeskommunale organer i mai måned dette året. 33 av 35 fylkespolitikere var med å behandle saken i forskjellige utvalg. Samtlige vedtak var enstemmige. Oppstarten og organiseringen av senteret er forslått slik;. 2

3 Det opprettes et rent fylkeskommunalt senter og fylkeskommunen tilfører senteret midler til utstyr og drift. I saksfremstillingen fremgår det at man ser på dette som et utviklingsprosjekt som opplagt vil forandre seg underveis, For år 2008 avsettes det kr til drift av senteret. For senere år vil budsjettet bli lagt inn i økonomiplanen med en årlig ramme på kr I tillegg kommer tilskudd til konkrete prosjekter. Eilert Sundt Ressurs og Vitensenter skal forankres ved Eilert Sundt vgs. Det opprettes et interimstyre for senteret. Jeg skal hilse fra fylkesordfører Thore Westermoen og ønske lykke til med åpningen av det nye Vitensenteret. Han opplyser at følgende personer er oppnevnt til å sitte i styret: Ordfører i Farsund- Stein A.Ytterdahl Rektor ved Lista vgs. Arvid Frøsland Rektor ved Eilert Sundt vgs Øystein Sødal Og undertegnede- Leder av HKU Olav Haavorstad Innholdsmessig vil senteret i første omgang arbeide med flere oppgaver hvorav en er alternativ energi. Senteret skal sammen med næringslivet demonstrere utbygging og bruk av alternativ energi som ledd i undervisningen ved skolen og i regionen. Man ser for seg tiltak som legging av et tak med solceller og solfangere, montering av en vindmølle og av varmepumper som utnytter blant annet jord/luft/vann. Alcoa Foundation har allerede gitt dollar til et slikt prosjekt. Hovedutvalget bevilget i et tilsvarende beløp kroner til prosjektet som for øvrig blir en direkte oppfølging av fylkeskommunens energiplan. 3

4 En annen oppgave er at man har som ambisjon å samle alt som er av litteratur av og om Eilert Sundt i biblioteket ved skolen slik at dette kan brukes som kunnskapsbase for blant annet studier. Samlingen vil bli gjort tilgjengelig løpende på nett. Ytterligere en oppgave blir seminarer og konferanser. Fylkeskommunen støtter allerede Nordsjøfestivalen og det har vært ønskelig man å få til en Eilert Sundt konferanse i tilknytning til festivalen. Det har man lykkes med. I morgen tidlig er det lagt opp til en konferanse som skal ha form av et fagmøte/workshop med inviterte personer over temaer som skal bidra til å bygge Eilert Sundt ressurs og vitensenter. Man tar også sikte på å arrangere et noe større Eilert Sundt seminar tidlig i 2009 som skal gi innspill til hele innholdet i Eilert Sundt ressurs og vitensenter. Man tenker seg at også senteret kan stå for en konkurranse blant elever i videregående skoler etter modell av Abel-konkurransen innenfor samfunnsvitenskaplige tema i Eilert Sundts ånd. I første omgang vil denne bli rettet mot elever ved Eilert Sundt videregående skole for senere å utvides til elever i hele fylket. Fylkeskonservatoren har allerede et samarbeid med Universitetet i Oslo knyttet til arkeologistudiet, og grunnfagstudenter gjør en del av sitt markarbeid på Lista. Det vil bli vurdert om dette kan knyttes til senteret. Ett nært samarbeid mellom det nye senteret og Eilert Sundt videregående skole er viktig. Vårt ønske er at samarbeidet vil virke 4

5 positivt på rekruttering av nye gode lærerkrefter til skolen. En sentral allmenfagskole i Listerregionen. Hvorfor er satser vi så sterkt på kompetanse i Listerregionen.? La meg sitere noen korte avsnitt fra Listerplanen Sitat: Arbeidskraftens utdanningsnivå er i Lister noe lavere enn for Vest-Agder totalt og for landet. Lister har en noe mindre andel av arbeidstakerne som har høyskole/universitetsutdanning. Dette reflekterer først og fremst strukturen i næringslivet. Den delen av næringslivet som er i sterk vekst- kunnskapsbehandling, innovasjon- har også en stor andel av sysselsatte med høy utdanning. Rekruttering av personer med høy utdanning og heving av kompetansen i arbeidsstyrken er utfordringer i utviklingen av regionen. Bedrifter på Lister rapporterer at det er vanskelig å få høyt kvalifisert personell. Dette underbygges av en annen statistikk, som viser at kompetansenivået i Lister er forholdsvis lavt. Det er en utfordring for Lister å få til en generell og spesifikk heving av kompetansenivået på en rekke fagområder. Sitat slutt De videregående skoler i Lister området vil fortsatt spille en nøkkelrolle for å heve kompetansenivået i regionen. Det samme ønsker vi at Eilert Sundt ressurs og vitensenter vil gjøre. Selvsagt i et tett samarbeid med næringslivet og universitet i Agder. Dette vet jeg at dagens dyktige senterleder Helge Sten Thorbjørnsen er opptatt av. Samarbeidet mellom næringslivet og de videregående skoler i regionen er godt i gang. Tilbud om nettbasert undervisning mellom skolene og universitet er også i gang. Blant annet tilbyr man vernepleieutdanning, bedriftsøkonomiutdanning og studiekompetanse innen organisasjon og ledelse. Det er avgjørende for senterets suksess at de prosjekter man igangsetter også kan generere ekstern finansiering. Fylkeskommunen 5

6 regner med at næringslivet vil bidra med midler til prosjekter de har interesse i og også at Farsund kommune vil komme inn etter hvert. Eilert Sundt videregående skole har en fin visjon: Skolen skal være en skole for framtida, en utviklingsorientert, lærende og samarbeidende skole Sammen med Eilert Sundt ressurs og vitensenter håper jeg dette vil bli et nytt regionalt kraftsenter for økt lærelyst og kompetanse på alle plan. Eilert Sundt synliggjorde mange samfunnsutfordringer i datidens samfunn. Jeg tror en godt kan si at hans arbeid har bidratt til bedre livskvalitet for mange mennesker som levde etter ham. Jeg oppfatter Eilert Sundt som et medmenneske som tydelig kjempet for andres ve og vel og brukte sin kunnskap og sitt liv i en slik tjeneste. Hans livshistorie gir grunn til ettertanke og bør anspore oss alle til å arbeide for gode livsvilkår i en verden som er full av utfordringer Viten, innsikt, innlevelse er stikkord som kan beskrive Eilert Sundt og ordene kan også beskrive den andre oppgaven som Vitensenteret Eilert Sundt har: å spre viten om de forskjellige alternative energiformer, å skape innsikt i hva som vil skje dersom vi ikke gjør noe med dagens alt for høye energiforbruk, og til sist og ikke minst, utvikle innlevelse i nåtidens unge for kommende generasjoners rett til å overta en jord som er forvaltet etter prinsippene om bærekraftig utvikling. Med disse ord erklærer jeg herved Eilert Sundt ressurs og vitenssenter for åpnet og ønsker lykke til med et viktig arbeid for hele regionen. Jeg vil be senterleder Helge Sten Thorbjørsen komme frem å ta i mot en blomsterbukett som en hilsen fra Vest Agder Fylkeskommune. 6

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET!

HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! Anna Gunningberg er leder for Trainee Sør. NORGES SØRLIGSTE TRAINEEPROGRAM FyLLER 10 ÅR: HER ER KARRIEREDØRA TIL SØRLANDET! i AgdeRFyLkene samarbeider 32 virksomheter om et FeLLes TRAineepRogRAm. den oransje

Detaljer

Den nye fylkeskommunen har vi fått det til?

Den nye fylkeskommunen har vi fått det til? FYLKESTINGET I EIDFJORD JUNI 2011 FYLKESRÅDMANNENS TALE Fylkesordfører, 2011 er det første året for den nye fylkeskommunen, dvs. fylkeskommunen slik den ble etter regionalreformen. Selve reformen er egentlig

Detaljer

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse

Rapport. AAs 36. Servicekonferanse Rapport AAs 36. Servicekonferanse 2011 Gi det videre til nykommeren ved fadderskap 25. mars 27. mars 2011 Innholdsfortegnelse Åpning ved Arne H...Side 3 Årsrapporter 2010...Side 4 Tjenesterådet Tjenesterådets

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark

Det globale i det lokale. - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Det globale i det lokale - håndbok basert på erfaringer fra Flerkulturelt kunnskaps- og kompetansesenter i Hedmark Utgitt i 2006 av Hedmark fylkeskommune Parkgt. 64 2325 Hamar Grafisk produksjon: Tapir

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende US-SAK NR: 86/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL OG VICTORIA SANDBERG-KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: Forhandlinger

Detaljer

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE

HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE ÅRSMELDING 2007 HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE BERGEN 1 1. SAMMENDRAG... 5 2. BACHELOR I SYKEPLEIE... 6 2.1 Søkertall... 6 2.2 Opptakstall... 6 2.3 Registrerte studenter BiS pr.1.10. 2007... 6 2.4 Forholdet

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012

DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 DRIFTSBUDSJETT MARBORG 2012 Hovedoversikt og tre delsøknader for MARBORG 2012 Inneholder søknader for drift av hovedkontor Tromsø, drift av Kafé X og drift av avd. Bodø. post@marborg.no www.marborg.no

Detaljer

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne

Ungdommens fylkesutvalg har forberedt spørsmål til fylkestingspolitikerne MØTEINNKALLING Fylkestinget Dato: 21.04.2015 kl. 13.00 22.04.2015 kl. 09.00 Sted: Lindesnes Havhotell, Båly i Spangereid Arkivsak: 15/00002 21.04. Kl. 09.00-12.00 Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00- Kl. 13.10-15.00

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 1 Gjøvik og Vestre Toten Pilotkommuner for Universell Utforming - et samfunn for alle Rapport for pilotkommuneprosjektet i Gjøvik og Vestre

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer