Legionella risiko og tiltak - informasjon til byggeiere og teknisk personell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legionella risiko og tiltak - informasjon til byggeiere og teknisk personell"

Transkript

1 Legionella risiko og tiltak - informasjon til byggeiere og teknisk personell Norsk Energi oktober 2005 Tirsdag 4. oktober kl Hva er legionærsyken, hvor og hvordan oppstår smitte? Miljømedisinsk grunnlag for vurdering og håndtering av risiko. Jan Vilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet, spesialist i arbeidsmedisin

2 Legionella og tekniske installasjoner problem og mottiltak Tema TEP25 Innemiljø og klimatisering av bygninger, høstsemesteret 2005: 30. august Hva er legionærsyken, hvor og hvordan oppstår smittekilder? Hvordan foregår bakterieoverføringer? Jan Vilhelm Bakke, spesialist i arbeidsmedisin

3 Legionella Grunnlag for risikovurderinger Hvordan foregår bakterieoverføringer? Forutsetninger for smitte og sykdom Virulens = evne til å skape sykdom, Hva er forutsetningene for at Legionella skal bli tilstrekkelig virulent til å gi sykdom? Mottakelighet Hva gjør en person mottakelig for smitte? Hvem er risikogruppene sårbare grupper? Kunnskapsunderlag for kartlegging og tiltak Nasjonalt Folkehelseinstitutt (www.fhi.no) utarbeider miljømedisinske risikovurderinger og veiledninger med konkrete råd og anbefalinger, se Legionella

4 Smittevern 8: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg Type: Veiledere Publisert: 2004 Pris: 200 ISSN trykt: ISBN trykt: ISBN digitalt: IN nr: IN Tilgjengelige versjoner: trykt, elektronisk F5.pdf

5 Legionella pneumophila - Gram-negative, aerobic staver (eller kokker, ikke vist), oftest 2-6 µm x 0,5 µm, årsak til Legionærsyken (legionellose eller pneumoni/lungebetennelse). SEM, x 4,230.-

6 Medical Encyclopedia: Legionærsyke organismen, Legionella Legionærsyken ble først beskrevet i 1976 etter utbrudd av fatal lungebetennelse i forbindelse med en Legionnærkongress I USA. Organismen som var årsak til sykdommen fikk navnet Legionella pneumophila. Legg merke til intracellulær infeksjon. Bilde: fra US Centers for Disease Control and Prevention.

7 Ca 50 arter av Legionella er beskrevet. 12 av disse har vært koblet til sykdom hos mennesker. Om lag 90% av sykdomstilfellene skyldes Legionella Pneumophila. Det er mange serogrupper (65?) av Legionella Pneumophila. Flest tilfelle er forbundet med serogruppe 1. Ulike undergrupper av serogruppe 1 har varierende virulens. Undertyping brukes vesentlig for å identifisere spesifikke kilder for tiltak og eventuell rettslig oppfølging. Legionnaires disease. Pathogenicity and design considerations. Pennsylvania State University.

8 Legionellosesyklus Australian Institute of Refigeration Air Conditioning And Heating Legionella.

9 Legionella, vekstbetingelser. Pennsylvania State University (US)

10 Infeksjonsvei for L. pneumophila. A: I miljøet er Legionella i stand til å gå inn i en viabel ( levende ) men ikke dyrkbar (VBNC) tilstand. Bakterien overlever i biofilm og vokser i alger og amøber (protozoer). B: Ved overføring via tekniske midler (dusj, boblebad, kjøletårn, scrubbere etc.) kan Legionella kolonisere menneskets luftveier. C: Etter opptak av makrofager formerer Legionella seg i vakuoler inne i denne. Til slutt frigjøres bakterien ved at vertscellen sprekker. (N: nucleus; L: lysosom). Michael Steinert, Ute Hentschel and Jörg Hacker Legionella pneumophila: an aquatic microbe goes astray. FEMS Microbiology Reviews Volume 26, Issue 2, June 2002, Pages

11 Schema for L. pneumophila pathway in macrophages. Reproduced from: Swanson MS, Hammer BK, Legionella pneumophila pathogesesis: a fateful journey from amoebae to macrophages. Annu. Rev. Microbiol. 54: Fagosomet smelter ikke sammen med lysosomet slik at bakterien blir ødelagt, men danner derimot et beskyttet miljø for formering av Legionella pneumophila slik som i protozoer i naturen.

12 Protozo infisert med Legionella L. pneumophila overlever som en intracellulær parasitt i protozoer (som amøber og alger) og humane makrofager.

13 Legionella Legionella pneumophila formerer seg her inne i en dyrket human human lungecelle (fibroblast). Multiple intracellulære basiller, også noen som deler seg, er synlig i lengde- og tverrsnitt. Transmisjon elektron mikroskopi. CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr. 1979

14 Transmission electron micrographs of Hatmanella vermiformis (A and B) and WI-26 type I human alveolar epithelial cells (C and D) infected with L. pneumophila AA100 at 4 h (A and C) and 12 h (B and D) postinfection. The open arrows in panels A and C indicate RER-surrounded phagosomes, while the b's indicate bacteria. Note that the whole cell (B and D) becomes heavily infected with numerous bacteria (a few hundred to a thousand) by 18 h postinfection. Magnifications, 20,400 (A), 3,400 (B), 27,200 (C), 1,700 (D). Kwaik et al 1998.

15 Transmisjon elektron mikroskopi som viser L.pneumophila inne i en vakuole i D.discoideum. Michael Steinert, Ute Hentschel and Jörg Hacker Legionella pneumophila: an aquatic microbe goes astray. FEMS Microbiology Reviews Volume 26, Issue 2, June 2002, Pages

16 Legionella i installasjoner I vann med passende temperatur og når det er tilgang på næringsstoffer som ved ideelle forhold for Legionella i naturen: kjøletårn og lignende installasjoner, nå også skrubbere dusj- og badeanlegg kurbad, boblebad fontener forstøverapparater for tilførsel av medisin gjennom luftveiene tannlegeutstyr drikkevann, spesielt varmt tappevann ultralydbefuktere (brukt på frukt og grønnsakdisker) mekaniske befuktere/vannforstøvere (skivebefuktere og lignende) skjærevæsker (i verktøymaskiner for bearbeiding av metall)

17 Legionella og sykdom Luftveislidelser fra det banale til fatal lungebetennelse og systemsykdom Infeksjon/lungebetennelse smitter ikke person til person Dødelighet for innlagte på sykehus med lungebetennelse ( legionellose ) på 15-50% (selektert gruppe) Inkubasjonstid vanligvis 5-8, men inntil 2-20 dager Vanskelig å dyrke og diagnostisere, antagelig sterkt underdiagnostisert Pontiac feber er en ikke-infektiøs, influensalignende sykdom med full tilheling. Inkubasjonstid 4-66 timer. Den ligner luftfukterfeber, allergisk alveolitt og toksisk støvsyndrom (reaksjon på giftstoffer eller antigener)

18 Legionella og risikofaktorer Kun varianter av L. pneumophila serogruppe 1er forbundet med epidemisk sykdom. Andre arter er ofte gitt navn etter stedet de ble funnet, for eksempel L. longbeachae og L. parisiensis. Tilstrekkelig antall bakterier av virulent type må forekomme i aerosolene til å medføre infeksjon Legionellose oppstår hyppigst hos personer som Er over 50 år gamle Er menn Er eller har vært røykere Har høyt alkoholforbruk eller Har medisinske tilstander eller behandling som svekker kroppens motstandsevne

19 Legionellose i Norge, meldt MSIS Tilfeller av Legionellose meldt MSIS etter smittested. MSIS 2005;33:22 Smittested Norge Utlandet Ukjent Totalt

20 Alders- og kjønnsfordeling hos syke i utbruddet i Fredrikstad og Sarpsborg Mai 2005 ( ). Aldersgruppe Kvinner Menn Totalt Totalt

21 Utbruddet av Legionellose Fredrikstad/Sarpsborg Mai tilfelle, 52 diagnostisert på sykehuset Østfold i Fredrikstad Per var ti av disse pasientene døde Minst 39 av pasientene har underliggende sykdom Gjennomsnittsalder 69 år, median 66 år Den første ble syk 10. mai, siste 25. mai. Med inkubasjonstid 5-8 dager (mulig 2-20) var forløpet forenlig med en kilde som var aktiv fra om lag 7. mai og noen dager fremover.

22 Folkehelsa (fhi.no): Når ble pasientene syke? Første sykdomsdag, smitte 2-10 dager tidligere, de fleste er da smittet i perioden mai. Smittekilden er ikke lenger aktiv. Oppdatert kl

23 Sverige, legionellose, rapporterte tilfelle Smittskyddsinsitutet: Epidemiologisk årsrapport 2003

24 Sverige: Legionella, alle år , rapporterte tilfelle/ Smittskyddsinstitutet.se 2005 Uppsala: Flere tilfelle av pasienter smittet på sykehuset fra dusjhoder, bl.a. på grunn av pålegg fra Yrkesinspeksjonen om tiltak mot fare for skolding. Maks temperatur var derfor 40 o C. Har Yrkesinspeksjonen skylda?

25 Legionellose hva er reell forekomst? Luftveisplager kan ha et mildt forløp og gå over uten behandling, men kan også gå over i alvorlig lungebetennelse og systemsykdom. Om lag 3-5% av alle tilfelle med lungebetennelse innlagt på sykehus i Australia og USA lider av legionellose (Broadbent 1996, Marston et al 1997). Dette svarer til at 7 personer/ /år innlegges på grunn av legionærsyke (Marston et al 1997). I Norge skulle det tilsi ca 300 tilfelle årlig, i Sverige ca 600 årlig. Hyppigst er antagelig udiagnostiserte enkelttilfeller ofte hos terminale pasienter i sykehus(?). Muligens 20-30% i epidemier? Kan enkelte mindre epidemier være oversett? I Sverige meldes tilfelle/år, i Norge 10 tilfelle i 1999 og 2000, 21 og 26 i 2002 og 2003, halvparten etter utenlandsopphold (Statens Smittskyddsinstitut, Nasjonalt Folkehelseinstitutt). Av de mellan personer i Sverige som varje år får lunginflammation i samhället (till skillnad mot sjukhussmittade) och läggs in på sjukhus räknar Statens Smittskyddsinstitut med att c:a 2-5% är orsakade av legionellabakterier (dvs personer) tilfeller per år i Norge?

26 Legionella i installasjoner Legionella kan i følge litteraturen være hyppig og normalt til stede både i drikkevannsanlegg (20-40%) og i kjøletårn (opp til 40%) uten at det har vesentlig betydning for risiko. Det er ikke noe realistisk mål å utrydde Legionella i vannforsyningen. Unntak er spesielle situasjoner på sykehus med sterkt svekkede og mottakelige personer. Noen infiseres etter å ha aspirert drikkevann. Avgjørende for risiko er biomasse, biofilm og konsentrasjon av Legionella serotype 1 i clusters, biofilm eller inne i andre organismer i installasjoner som kan frigjøre aerosoler av dette materialet. Kimtall er god indikator på biomasse i installasjonene. Installasjonene må holdes rene!!

27 Clive Broadbent. Guidance for the Control of Legionella. Reviewed by the South Australian Legionella Advisory Committee (Scott Cameron, David Cunliffe, Richard Bentham, Trevor Steele, John Ingham, Martyn Kirk). National Environmental Health Forum Monographs. Water Series No. 1. Department of Human Services, South Australia 1996

28 Legionella og risikoforhold Størst risiko synes å være kombinasjonen: vannkilde med temperatur o C, verst ved o C biofilm i installasjonene dannelse av kjelestein og andre avleiringer som skaper egnede biotoper for biologisk aktivitet i installasjonene aerosoldannelse fra kilden med spredning til omgivelsene

29 Legionellabakteriene kommer vanligvis inn i kjøletårn via nettvannet. Temperaturen i vannet i kjøletårn er vanligvis mellom 30 C og 35 C, og tilgangen på organisk materiale er god. Bakterien trives godt i biofilm, der næringstilgangen er god, og bakterien beskyttes der godt mot påvirkninger fra omgivelsene. Stor luftmengde og hastighet fører til at dråper slynges ut. Biomasse med Legionella kan fraktes opptil flere kilometer fra kjøletårnet inni vanndråper. Dråpefangere reduserer dette problemet.

30 Kondens fra kjøletårn, Haukeland sykehus, Bergen Foto: Laila Årdal, YMA

31 Over kjøletårn: aerosoldannelse, maks kapasitet fire tonn vann /time Foto: Laila Årdal, YMA

32 Damp, kondensater, tåkedannelse, fine vanndråper og aerosoler Avkast av luft nær metningspunkt for vanndamp danner kondensat (tåke, fine vanndråper) ved nedkjøling i kaldere uteluft. De er rene og helt ufarlig i seg selv, men kan gi lokale fuktskader. Aerosoler av vanndråper som ikke er fordampet fra kjøletårnet ( drift ) kan inneholde biologisk og kjemisk forurensning. Dråpefangere ( drifteliminators ) kan redusere dette til et minimum, fra opp til 1% ned til 0,002%.

33 Kjøletårn og fordunstningskondensator. TU Betegnelsene åpne og lukkede kjøletårn er brukt. Det er angivelig hevdet fra faglig hold at de lukkede ikke er farlige. De representerer samme risiko!

34 Kjøletårn og fordunstningskondensator Open tower with forced-draft airflow. Closed-circuit cooling tower. Betegnelsene åpne og lukkede kjøletårn er brukt. Det er angivelig hevdet fra faglig hold at de lukkede ikke er farlige. De representerer samme risiko!

35 Våtskrubberanlegg Spraytørke I på Borregaard cellulose tørker lignin med konsesjon for CO 2 på 6 MW installert effekt fra biogass og propan (SFT). SFTs krav oppfylles med avsluttende våt-skrubber-anlegg der støv fanges opp av en vanndusj. Temperaturen er ca 40 o C, lignin er organisk materiale. (http://www.belcotech.com/products/index.html)

36 Skrubber i spraytørkene. Rensetiltak for å redusere støvutslipp Lignin er tømmerets naturlige bindemiddel. Det kommer til Spraytørkene som tyktflytende væske med ca 50% vann. Den sprayes inn i et luftkammer med varm luft (2-300 grader). Vannet dampes ut, lignin i pulverform fanges opp og går videre til pakking. Skrubberne fjerner de resterende partiklene i avgassen fra spraytørkene. Den vaskes gjennom en vannfilm før den slippes ut gjennom pipa. Væsken i skrubberne holder en temperatur på o C og blir gradvis byttet ut med klorert vann av drikkevannskvalitet. Videre drift av anleggene - Desinfeksjon. Rutiner for overvåkning, rengjøring og driftsforhold - Bred gjennomgang av fabrikkanlegget mht. utstyr, rutiner og tiltak - Gjennomgang ved tilsvarende anlegg utenfor Norge Avgassluft fra spraytørke 80 C Vifte Skrubber Renset avgassluft C Dråpefanger Plater med vannfilm Spraydyser med vann Væske sirkuleres tilbake i prosessen (40-45 C)

37 Spredningsberegninger av legionellasmitte Folkehelseinstituttet

38 Folkehelseinstituttets konklusjon Smitten kan med stor sannsynlighet tilskrives skrubber ved Borregaard: Passer med at anlegget kan ha riktig temperatur, biofilm og spre aerosoler (små dråper) over store områder Passer med bosteds- og bevegelsesanalysene Passer med DNA-analysene Overraskende Aldri før utbrudd fra skrubber Rutinene ved anlegget var gode

39 Utslipp fra scrubber-anlegget på spraytørka var årsaken til legionalla-epidemien i Sarpsborg og Fredrikstad. (Foto: Johnny Helgesen) Administrerende direktør Per Arthur Sørlie og hovedtillitsvalgt Aage Andersen tok gårsdagens budskap svært hardt. Her ved det andre scrubberanlegget ved Borregaards spraytørker. (Foto: Jarl M. Andersen) blad.no/lokale_nyheter /article ece

40 Kjente kilder til utbrudd Kilde: Folkehelseinstituttet Kjøletårn og liknende Boblebad Dusjer Tappekraner Luftfuktere Fontener Pustebehandlingsutstyr i sykehus Våtscrubbere ved visse vekstforhold! Ferskvann Vekst Vannsky Biofilm C Stillstand Mennesker

41 Lærdommer av Fredrikstadsaken Både lokale og sentrale helsemyndigheter gjorde godt arbeid i denne saken også Borregaard. Likevel er det påvist uakseptabel og elementær svikt i lokal drift av kjøletårn. Mange kommuner manglet oversikt. Det må sikres klare ansvarsforhold, bedre tilsyn og effektive sanksjoner på alle nivå. Miljørettet helsevern i kommunene må styrkes. Uavhengig, habilt tilsyn og faglig kompetanse må styrkes på regionalt nivå med miljømedisinsk kompetanse/tilbud ved helseforetakene og styrket teknisk hygienisk tilsyn fra statlig eller annet uavhengig nivå (Helsetilsyn/Fylkesmann oa).

42 ENØK Inneklima - Bærekraft Utemiljø Forurensning Drivhuseffekt CO 2 Smog Kontroll med forurensning! Energibruk ENØK Energiforvaltning Inneklima Helse Trivsel produktivitet

43 Energi, bærekraft, miljø og helse KYOTO-protokollen forplikter, jfr også EUs energidirektiv I følge ICPC krever bærekraftig utvikling redusert energiforbruk med en faktor på fire på kort sikt og 10 på lang sikt. Ca 40% av totalt energiforbruk brukes på å kontrollere innemiljø i land vi sammenligner oss med. En økende andel brukes til kjøling også i Norge. I Norge går ca 40% av totalt energiforbruk til å kontrollere inneklima 50% av el-forbruket! Ingen andre sløser så mye med høyverdig el-energi!

44 Lærdommer av Fredrikstadsaken Det må gjøres tverrfaglige risikovurderinger av kjøletårn som underlag for hvordan risiko bør håndteres. Tilstrekkelige fagressurser må settes inn. Risiko-kostnad-nytte analyser må gjennomføres av alternative tekniske løsninger for håndtering av overskuddsvarme med hensyn til både helse, miljø og energi (tørrkjøling, varmevekslere mot brønner, vann osv). Risikovurderinger må utføres med hensyn til bruk av skrubbere og lignende installasjoner, identifisere behov og metoder for kartlegging og mulige tiltak. Dette forutsetter at Regjeringen etablerer organer for overordnet samordning av helse-, miljø-, energi- og bygningssektorene i tråd med internasjonale råd gjennom mange år, bl.a. fra WHO. Dette for å løse konflikter mellom sektorene og fremme positive løsninger ved flerfaglig samarbeid og kunnskapsutvikling. Dette har vært forsømt lenge og er nå klare brudd på Norges forpliktelser i henhold til Budapestdeklarasjonen om helse og miljø som den nåværende regjeringen underskrev høsten Den helsefientlige "Miljøhandlingsplanen" for bolig- og byggsektoren som Erna Solberg la frem i vår er ett eksempel. Helsekompetanse var ikke med.

45 Våt og tørr kjøling Kjøletårn anvendes for å avgi overskuddsvarme til omgivelsene. Sammenlignet med tørr kjøling er de mer effektive, tar mindre plass, bruker mindre energi, kan lokaliseres lengre vekk fra kjølepunktet og støyer mindre. Tørrkjøling trenger mer luft, større vifter og større kompressorer, men er likevel mer lønnsom for mindre installasjoner fordi samlede kostnader til investering, drift og vedlikehold er lavere.

46 Betydningen av vedlikehold kjøletårn er ikke drivhus!

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte - en veiledning

Forebygging av legionellasmitte - en veiledning 2012 Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte - en veiledning 3. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 118 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 3. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt

Detaljer

smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg

smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg smittevern 8 Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg Smittevern 8 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Veileder for forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg

Detaljer

Legionellose i Trondheim

Legionellose i Trondheim Legionellose i Trondheim Erfaringer med anvendelse av det nye regelverket Eli Sagvik smittevernoverlege Trondheim kommune Bakgrunn Legionellose er en sjelden, men alvorlig sykdom Økende hyppighet i Norge

Detaljer

Legionella i kommunale dusjanlegg Vurdering av metoder for å

Legionella i kommunale dusjanlegg Vurdering av metoder for å Ragnhild Wiik og Catherine Boccadoro Legionella i kommunale dusjanlegg Vurdering av metoder for å forebygge smitte Forprosjekt Rapport IRIS, 2008/187 Prosjektnummer: 7302882 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e):

Detaljer

Saksbeh. -_,- Unnt.off.. I i ^ Arkiv

Saksbeh. -_,- Unnt.off.. I i ^ Arkiv Helseårektoratet Høringsinstanser e MIDT-NORGE ^ HELSE,#^c ^1 1 Skdok a s ^;. ^ a^ + St ---Il Mottatt. Saksbeh. -_,- Unnt.off.. I i ^ Arkiv Deres ref.: Saksbehandler: MOF Vår ref.: 0917924 Dato: 18.03.2011

Detaljer

Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012

Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012 Rent vann i Tankene? Presentasjon for Driftskonferansen 2012 Vi har ikke rent vann i tankene Folk flest er naive og uvitende når det gjelder bruk og behandling av vann. Kunnskapsbrist gjør at mange mennesker

Detaljer

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten

Innemiljø. Oppfyllelse av kravene til innemiljø slik de er fastsatt i dette kapittel, kan dokumenteres på to måter, enten Innemiljø TEK 8-3 Innemiljø Bygning med installasjoner skal planlegges, prosjekteres, oppføres, vedlikeholdes og drives slik at innemiljøet oppleves tilfredsstillende. Det skal ikke oppstå helserisiko

Detaljer

Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning

Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning 39 Kap. 5 Fukt og mikrobiologisk forurensning Sammendrag Årsaker til fukt i hus Lekkasjer fra røranlegg, tak, vinduer eller grunn Fuktighet bygget inn i huset Høy fuktproduksjon i forhold til ventilasjon

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 23/13 SPESIALNUMMER Bestillingsnummer i Helsedirektoratet: IS-0411 20. desember 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 INNEKLIMA 2 INNHOLD NR.

Detaljer

Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem?

Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem? FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 374 9 Ingar Olsen, Erik Jantzen og Nils Skaug Legionella og andre mikrober i vann fra dentaluniter et helseproblem? Inesten 40 år har det vært kjent at vannet

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2009 Vannrapport 112 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 2. utgave Eyvind Andersen Bjørn E. Løfsgaard Vannrapport 112

Detaljer

SMITTEVERNPLAN. Snillfjord kommune FOR. Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 7 FOREBYGGING AV LEGIONELLA 12

SMITTEVERNPLAN. Snillfjord kommune FOR. Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 7 FOREBYGGING AV LEGIONELLA 12 SMITTEVNPLAN FOR Snillfjord kommune Ajourført mars 2008 Rådmann, funksjonsområde Helse og sosial 1 LOKALE FORHOLD... 2 2 FORDELING AV ANSVAR OG OPPGAV... 3 3 SMITTEVN I NORMALSITUASJON... 5 4 SMITTEVN

Detaljer

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima

rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015 rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore

Nok, godt og sikkert drikkevann offshore 2013 Vannrapport 119 Nok, godt og sikkert drikkevann offshore En veileder i utforming og drift av drikkevannsanlegg på offshoreinnretninger 3. utgave Eyvind Andersen Bjørn Eivind Løfsgaard Utgitt av Nasjonalt

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling

Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Norsk renholdsverks-forening Arbeidsgruppe for biologisk behandling Oppdrag utført av: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Delrapport: Gjennomgang av norske og internasjonale undersøkelser KARTLEGGING

Detaljer

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA

TermoRens as NODI. For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA TermoRens as A NODI X Anodix type S Anodix type L For en tryggere hverdag... UTEN LEGIONELLA 1 TermoRens as A X NODI Innholdsfortegnelse TermoRens as info...3 Introduksjon...4 Legionellabakterier...5 Metoder

Detaljer

HO 1/2009. Hus og helse

HO 1/2009. Hus og helse HO 1/2009 Hus og helse Hus og helse Hus og helse Hus og helse Emneord: Helse, inneklima, fukt, ventilasjon, byggematerialer, bygningsutforming, FDVU ISSN 0802 9598 ISBN 978-82-536-1046-7 Fagredaktør: Knut

Detaljer

Master of Public Health MPH 2014:4

Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium difficile infeksjon En kvantitativ tverrsnittsstudie blant helsepersonell i et norsk sykehus Grethe Ørnevik Master of Public Health MPH 2014:4 Smitteverntiltak ved Clostridium

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

1/13. n Komplett innholdsfortegnelse. n Helserådet 20 år. n Nye direktører. n Turistdiaré i Hønefoss. n Revidert legionellaveileder

1/13. n Komplett innholdsfortegnelse. n Helserådet 20 år. n Nye direktører. n Turistdiaré i Hønefoss. n Revidert legionellaveileder 1/13 11. januar 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 n Helserådet 20 år s. 3 n Nye direktører s. 5 n Turistdiaré i Hønefoss s. 8 n Revidert legionellaveileder

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

Legionella - Forskriftsendringer-

Legionella - Forskriftsendringer- Legionella - Forskriftsendringer- Kurs i regi av FBA (faggruppen for bygg og anlegg/tekna/nito) 5.6.2012 Anders Smith, seniorrådgiver/lege Alarmen går lørdag 21. mai 2005 Kl. 13.40 varsler Sykehuset Østfold

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer