REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE"

Transkript

1 REFERAT FRÅ VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. august Tid: Stad: Hakloa, Idrettshøgskolen Møtet satt kl Ved opprop kl var det 29 stemmeberettiga til stade. Følgjande var til stade under møtet: DELEGATAR SBIO 1. Katrine Heldor Paulsen 2. Sine Sara Astad (kom kl. 18:05) 3. Stein Andresen 4. Sarah Camilla Ansen 5. Jones Puer 6. Anders Ellefsen 7. Therese Karlsen Humsam-lista 8. Ørjan Nordheim Skår (vara, fekk innvilga permisjon frå 21:15) 9. Nicklas Paulsen (kom kl. 17:35) Realistlista 10. Dag Johansen (fekk innvilga permisjon frå 21:15) 11. Frank Olsen 12. Asgeir Mortensen Studentaksjonen 13. FORFALL(ingen vara) 14. Morten Johansen 15. FORFALL(ingen vara) Jus-lista 16. FORFALL (ingen vara) 17. FORFALL(ingen vara) Studentlista medisin, odontologi og teologi(sl-mot) 18. Martin Lerstang Mikkelsen 19. FORFALL (ingen vara) Venstrealliansen 20. Giti Mohn 21. Margrete Gustavsen 22. Ingvild Skogvold (vara) 23. Mina Finstad Berg Side 1 av 12

2 FORFALL(ingen vara) 25. Torbjørn Gjefsen Liberal Liste 26. Daniel Heggelid Rugaas Grønn liste 27. Signhild Jenny Stave Samuelsen (fekk innvilga permisjon frå 20:25) Velferds- og beboerlista 28. Sergej Munkvoll (kom kl. 17:35) Blå Liste 29. Svein Tømmerdal (inne som vara) 30. Marius Malmer Sosialdemokratene 31. Håvard Vederhus (vara) 32. Emil Stoltenberg (vara) 33. Anders Sondrup (fekk innvilga permisjon frå 21:00) 34. Elin Maria L Estrange Veterinærhøgskolen 35. Siri Gåsnes Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 36. Berit Havåg Kunsthøgskolen 37. Ester Marie Grenersen Norges Idrettshøgskole 38. FORFALL(ingen vara) 39. FORFALL(ingen vara) Menighetsfakultetet 40. Andreas Holm (fekk innvilga permisjon frå 19:45) Norges Musikkhøgskole 41. FORFALL(ingen vara) Akupunkturhøgskolen(tale- og forslagsrett) 54. Jonas Winther 42. Delegatnummeret frafaller av praktiske årsaker ARBEIDSUTVALET(Tale-og forslagsrett) 44: Mari Berdal Djupvik 45: Even Aleksander Hagen 46: Sivert Hatteberg 47: Kjartan Malnes ØVRIGE(Tale- og forslagsrett) 48: Fredrik Øren Refsnes (Hovedstyret) 49: Guro Svenkerud Fresvik (Hovedstyret) Side 2 av 12

3 : Marianne Høva Rustberggaard (Hovedstyret) 51: Jenny Nygard (Hovedstyret) 53: Ingeborg Laukvik (Studentparlamentet UiO) 55: Karen, ISU 56: Miriam Aakre Borgersrud (KK) 57: Johan Hermstad (KK) Kontrollkomiteen innstilte på at alle fullmaktane vart godkjent. VEDTAK: Alle fullmakter vart godkjent. Underveis i møtet kom det inn følgjande permisjonssøknadar: Permisjonssøknad frå Anders Sondrup (Sosialdemokratene): søker om permisjon fra kl 21:00 av prekære personlige/sosiale årsaker. VEDTAK: Permisjonssøknaden vart innvilga. Permisjonssøknad frå Signhild Jenny Stave Samuelsen (Grøn Liste): Eg søker med dette om å få gå til kl. 20:25 då eg må rekke eit anna (telefon)møte (som blei avtalt før eg blei bedt om å møte her). VEDTAK: Permisjonssøknaden vart innvilga Permisjonssøknad frå Anders Holm (MF): Fritak fra 19:40 pga avtale som var bestemt før jeg visste at jeg skulle møte her VEDTAK: Permisjonssøknaden vart innvilga Permisjonssøknad frå Ørjan Nordheim Skår (HumSam): Frå 21:15. Grunnet middagsreservasjon i sentrum (familiebesøk frå Årdal i Sogn) VEDTAK: Permisjonssøknaden vart innvilga VT 01 Møtekonstituering Sak 1a) Val av ordstyrar og referent AU innstilte på følgjande personar: Christer Gulbrandsen som ordstyrar, og Ingjerd Lindeland som referent. VEDTAK: AUs innstilling vedteken Sak 1b) Godkjenning av innkalling Det kom merknad frå salen om at sakspapira var seint tilgjengeleg på VT sine nettsider. VT-AU tok dette til etterretning. AU innstilte på at innkallinga vart godkjent. VEDTAK: Innkalling godkjent. Sak 1c) Godkjenning av dagsorden og køyreplan Side 3 av 12

4 Forslag frå AU: Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet, 2. juni 2010 V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Statusoppdatering: Sammenslåing SiO/OAS O VT 04 Politikk 4a) Revidering av Boligpolitisk plattform V 4b) Boligtildelingsreglementet V 4c) Budsjettprioriteringer for SiO i 2011 V 4d) Velferdstingets tildelingsprioriteringer V VT 05 Økonomi 5a) Årsregnskap 2009 V 5b) Budsjettrevidering 2010 V VT 06 Valg 6a) Suppleringsvalg av Informasjon- og organisasjonsansvarlig (AU) V VT 07 Eventuelt Side 4 av 12

5 KØYREPLAN Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrere og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøte 2. juni a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Statusoppdatering: Sammenslåing SiO/OAS a) Revidering av Boligpolitisk plattform b) Boligtildelingsreglementet Pause m/mat c) Budsjettprioriteringer for SiO i d) Velferdstingets tildelingsprioriteringer a) Årsregnskap b) Budsjettrevidering a) Suppleringsvalg av Informasjon- og organisasjonsansvarlig (AU) Møteslutt (tentativt) AU foreslo å flytte det siste kvarteret på dagsorden (bufferen) opp til revideringa av Boligtildelingsreglementet, slik at den saka vert på 45 min. Alle sakene deretter vert forskjøve tilsvarande. VEDTAK: Dagsorden og tidsplan vedtekne med endringane over. Sak 1d)Godkjenning av referat frå Velferdstingsmøte 2. juni 2010 AU innstilte på at referatet vart godkjent. VEDTAK: Referatet vart godkjent. VT 02 Orienteringar Sak 2a) Arbeidsutvalet si orientering Mari Berdal Djupvik og Even Aleksander Hagen orienterte. Det vart opna for oppklarande spørsmål frå salen. VEDTAK: Tatt til orientering. Sak 2b) Hovedstyrets orientering Side 5 av 12

6 Leiar i hovedstyret Fredrik Øren Refsnes orienterte, i tillegg til den skriftlige orienteringen som vart lagt fram på møtet. Det vart opna for spørsmål VEDTAK: Tatt til orientering. Sak 2c) Andre orienteringar Daniel Heggelid Rugaas orienterte frå styret i Akademika. Det vart opna for spørsmål. Ingeborg Laukvik orienterte frå Studentparlamentet UiO. Det vart opna for spørsmål. Elin L Estrange ba om å få ettersende skriftleg orientering frå Studentkafeene. Det vart opna for spørsmål. Asgeir Mortensen orienterte frå Boligstyret. Det vart opna for spørsmål. Det vart opna for diskusjon om alle orienteringane til slutt. VEDTAK: Orienteringane vart tekne til etterretning. VT 03 Organisasjon Sak 3a) Statusoppdatering: Sammenslåing SiO/OAS Fredrik Øren Refsnes, leiar i Hovedstyret for SiO og Mari Berdal Djupvik, VT-leiar, orienterte. Det vart opna for spørsmål. AU innstilte på at Velferdstinget tek saka til orientering VEDTAK: Velferdstinget tok orienteringa til etterretning VT 04 Politikk Sak 4a) Revidering av Boligpolitisk plattform Ingvild Skogvold (Venstrealliansen) ba om 10 minutters fraksjonspause. Pause vart innvilga. Saka vart opna 18:25. AU v/sivert Kronen Hatteberg orienterte kort. Det vart opna for spørsmål. ISU-Norge v/nestleder Karen søkte om forslagsrett til sak om Boligpolitisk plattform og Boligtildelingsreglementet. Søknaden ble innvilget. AU innstilte på følgjande forslag til vedtak: Side 6 av 12

7 Komiteens forslag til ny Boligpolitisk plattform blir vedtatt Det kom inn følgjande endringsforslag: 1) Forslag frå Sarah Ansen (BI): Tilbakesendingsforslag av hele dokumentet 2) Forslag frå Fredrik Øren Refsnes (HS) til side 22, linje : Velferdstinget i Oslo mener at dekningsgraden i Oslo skal være 30%. Oslo har et særlig utfordrende leiemarked sammenlignet med andre studentbyer i Norge i forhold til pris og tilgjengelighet. Staten må finansiere boliger til målet er nådd, for å realisere prinsippet om studentboliger som utdanningspolitisk virkemiddel 3) Forslag frå Ingvild Skogvold (VA) til side 22, avsnitt Dekningsgrad, linje 722: Legg til for nasjonale studenter etter 20 prosent Utfall: Trukket til fordel for forslag 2). 4) Forslag frå Martin Mikkelsen (MOSL) til linje 723: Tillegg: [Staten] må på nasjonalt nivå, [finansiere ] Utfall: Trukket til fordel for forslag 2). 5) Forslag frå Karen (ISU-Norge) til side 22, avsnitt Internasjonale studenter, linje 731: Legge til etter internasjonale studenter : dvs. utvekslingsstudenter, kvoteprogramstudenter, selvfinansierte gradsstudenter som kommer fra utlandet for å studere i Norge 6) Forslag frå Martin Mikkelsen (MOSL) til linje 731: Endre internasjonale studenter til studenter på utveksling i Norge Utfall: Trukket 7) Forslag frå Karen (ISU-Norge) til side 22, avsnitt Internasjonale studenter, linje 731: legg til det første året de er i Norge 8) Forslag frå Sarah Ansen (BI) til side 23, avsnitt 2, linje : Endres til: Staten må gi økte bevilgninger til studentboligbygging for å møte etterspørselen både fra de nasjonale og internasjonale studentene 9) Forslag frå Guro Svenkerud Fresvik (HS) til linje 745: Stryk setning: Da en ønsker å unngå situasjonen som med Pilestredet Park. Utfall: Trukket til fordel for forslag 10). 10) Forslag frå Håvard Vederhus (SosDem)til side 23, avsnitt 3, linke 745: Endre siste setning i avsnittet om nye prosjekter til: Velferdstinget mener at det Side 7 av 12

8 ikke skal bygges nye studentboliger uten at boligprosjektene er kvalifiserte for tilsagn fra Kunnskapsdepartementet. 11) Forslag frå Ingvild Skogvold (VA) til side 23, avsnitt Leiepriser, linje 769: Stryk linje ) Forslag frå Sarah Ansen (BI) til side 24, avsnitt 1, linje : Stryk frå første punktum 13) Forslag frå Sarah Ansen (BI) til side 24, avsnitt 2, linje : Stryk frå første punktum. 14) Forslag frå Ingvild Skogvold (VA) til side 24, avsnitt Beliggenhet, linje : Erstatt linje med Samlokalisering av studentboliger skal etterstrebes 15) Forslag frå Sarah Ansen (BI) til side 24, avsnitt 5, linje : Stryk alt etter innledningen. Erstatt med : All boligbygging skal baseres på undersøkelser av studentenes behov. Boligene bør bygges med ulike standarder for å variere tilbudet samt møte studentenes ønsker og behov 16) Forslag frå Ingvild Skogvold (VA) til side 25, avsnitt 3, linje 862: Legg til: SiO Bolig skal arbeide for miljøsertifisering av virksomheten 17) Forslag frå Ingvild Skogvold (VA) til side 26, avsnitt Studentsosiale tiltak, linje 877: Stryk setninga ordningen bør dog evalueres i fremtiden 18) Forslag frå Kjartan Malnes (VA) til side 26, avsnitt 3, linje 881: Teksten frå og med Å bo i studentby erstattes med: Det må derfor legges til rette for felles møteplasser for norske og internasjonale studenter i studentbyene Utfall: Forslag trukket frå forslagsstiller, men opprettholdt av salen. Forslaget falt i voteringa. 19) Forslag frå Ingvild Skogvold (BI) til side 26, avsnitt Studentsosiale tiltak, linje : endre linjen til: ved å skape felles møteplasser for norske og internasjonale studenter, kan man oppnå større grad av integrering Side 8 av 12

9 ) Forslag frå Sine Astad (BI) til side 26, linje 889: Tillegg: fra førstegangssøkere og internasjonale studenter bør prioriteres. Ved votering var det 30 stemmeberettigede. VEDTAK: Boligpolitisk plattform vart vedteke med dei endringane som kom fram på møtet Sak 4b) Boligtildelingsreglementet Saka vart opna 19:00. AU v/mari Berdal Djupvik gjorde greie for fleirtalsinnstillinga, Even Aleksander Hagen gjorde greie for mindretalet si innstilling. Det vart opna for spørsmål. Magnus Hovengen (OAS) vart innvilga talerett i saka. AU innstilte på følgjande forslag til vedtak: Boligtildelingsreglementet vedtas Følgjande endringsforslag vart innlevert: 1) Forslag frå AU, gjennomgåande: Endre beboere til leietakere 2) Forslag frå AU til 1, linje : Stryk setningen Eksisterende avtalefestede leieforhold med utdanningsinstitusjoner og ligjende faller utenfor dette reglementet. Utall: Falt 3) Forslag frå AU til 3, linje 998: Stryk over 18 år. 4) Forslag frå AU, 3, linje : Endre til og må kunne dokumentere minst 50 % studieprogresjon før tildeling av ny leiekontrakt. Dersom leietaker kan dokumentere forsinkelser i studieløpet grunnet sykdom, fødsel, verneplikt, studenttillitsverv o.l. behandles dette særskilt. Side 9 av 12

10 ) Forslag frå Margrethe Gustavsen (VA), side 29, 1, linje 979: Oppretthold setningen Eksisterende avtalefestede leieforhold med utdanningsinstitusjoner o.l. faller utenfor dette reglementet Utfall:Ikkje handsama då dette var gjeldande ordlyd 6) Forslag frå Margrethe Gustavsen (VA), side 29, 3, linje : Stryk setningen og må kunne dokumentere minst 50%..o.l. behandle dette særskilt. Utfall:Ikkje handsama då dette var gjeldande ordlyd 7) Forslag frå fleirtalet i AU til 5, punkt 3, linje : endre til: Ved inngåelse av avtaler mellom SiO og utdanningsinstusjoner, forbeholdes minimum 40% av boligene nasjonale studenter. Viss disse avtalene foresaker lediggang i boligene, skal dette dekkes økonomisk av den aktuelle utdanningsinstitusjon. 8) Forslag frå Nicklas Paulsen (HumSam) til side 30, linje 1030, tillegg: I de tilfælde hvor uddannelses-institutioner stiller garanti for bustad, skal de være med på å dekke utgifter ved lediggang 9) Forslag frå Asgeir Mortensen (RL) til side 30, linje 1031: Endring: forbeholdes minimum 40% av ny tildeling i boligmassen nasjonale studenter 10) Forslag frå Ingvild Skogvold (VA), side 31, 10, linje 1078 og 1081: Stryk fødsel i linje Legg til Forsinkelser grunnet fødsel behandles særskilt Utfall: Vedtatt 11) Forslag frå Daniel H. Rugaas (LL) til side 31/3, linje 1076: 10 Botid punkt 2, 6 år endres til 4 år. VEDTAK: Boligtildelingsreglementet vart vedteke med dei endringane som kom fram på møtet Sak 4c) Budsjettprioriteringer for SiO i 2011 Saka vart opna 21:05. AU v/ Even Aleksander Hagen orienterte. Mari Berdal Djupvik gjorde greie for dissensen sin. Det vart opna for oppklarande spørsmål. Det vart opna for debatt. Side 10 av 12

11 AU innstilte på følgjande forslag til vedtak: 1. Velferdstingets vedtar 3 prioriteringer til SiOs budsjett Budsjettprioriteringene vedtas, og oversendes til SiOs Hovedstyre Følgjande forslag kom inn: a) Forslag frå Ingvild Skogvold (VA) til side 34, avsnitt 283, linje 1169, 1186: Bytt ut 2. studentkafeene med Mari Djupviks dissensforslag 3. studentboligene Utfall: Trukket b) Forslag frå Elin l Estrange (SosDem) til side 34: Primært: erstatte 2. Studentkafeene med 3. studentboliger. Sekundært: Stryke linje Utfall: Primærforslaget vart vedteke, dissensen fall som eit resultat av dette. c) Forslag frå SBiO til side 34: Vi ønsker at sakene 1. Innvilgelse av Velferdstingets budsjettsøknad, 3. Studenthelsetjeneste, 3. Studentboligen skal prioriteres Utfall: I realiteten likelydande som b) og difor ikkje handsama. VEDTAK: Budsjettprioriteringer for SiO i 2011 vedtatt med dei endringar som kom fram på møtet Sak 4d) Velferdstingets tildelingsprioriteringer Saka vart opna 21:20. AU v/kjartan Malnes innleiia. Det vart opna for spørsmål AU innstilte på følgjande forslag til vedtak: Velferdstingets tildelingsprioriteringer vedtas som fremlagt. VEDTAK: Arbeidsutvalet si innstilling vart vedteken VT 05 Økonomi Sak 5a) Årsregnskap 2009 Saka vart opna 21:11. Jenny Reinhardt Nygaard innleiia. Det vart opna for spørsmål. AU innstilte på følgjande forslag til vedtak: Velferdstinget godkjenner regnskapet for VEDTAK: Velferdstinget godkjente rekneskapet for 2009 Side 11 av 12

12 Sak 5b) Budsjettrevidering 2010 Saka vart opna 21:25. AU v/mari Berdal Djupvik innleiia. Det vart opna for spørsmål. AU innstilte på følgjande forslag til vedtak: 1. Arbeidsutvalgs forslag til reviderte poster vedtas. 2. Revidert budsjett blir vedtatt i sin helhet. VEDTAK: AU si innstilling vart vedteken VT 06 Valg Sak 6a) Suppleringsvalg av Informasjons- og organisasjonsansvarlig (AU) Saka vart opna 21:00. AU v/even Aleksander Hagen innleiia. Det kom inn eitt forslag: Elin L Estrange foreslo Håvard Vederhus (Sosialdemokratene) VEDTAK: Håvard Vederhus valgt som ny Informasjons- og organisasjonsansvarlig i VT-AU VT 07 Eventuelt Møtet vart heva kl. 21:35. Blindern, Ingjerd Lindeland /s. Referent. Side 12 av 12

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte)

04 VALG LS2 04.04-10/11 Ettergodkjenning av oppnevninger fra NSO LS2 04.05-10/11 Valg av leder FKSV og FKHF (ny sak under møte) fra Landsstyremøte 2 (LS2) 2010/11 26. 28. november 2010 Sørmarka kurs- og konferansesenter INNHOLD 00 KONSTITUERINGSSAKER LS2 00.05-10/11 Godkjenning av innkalling LS2 00.06-10/11 Godkjenning av saksliste

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal

Protokoll 5/12. Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg, Tonje Granmo og Tobias Sundal Protokoll 5/12 Tid: Søndag 12.8.2012, kl. 16.00 20.00 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Karterud, Kirsten Steenberg,

Detaljer

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU.

a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar til kamp mot norsk EUmedlemskap, driva folkeopplysing om EU og kjempa mot snikinnmelding i EU. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 NAMN OG FØREMÅL a) Ungdom mot EU skal samla ungdom og studentar

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent

- SSØ har ansvaret for innkalling til og ledelse av disse møtene - UNINETT FAS er referent Møtetype: SAP HR statusmøte mellom SSØ og UNINETT FAS Til stede: Øyvind Akselsen, SSØ, Geir Knudsen, SSØ, Stein Hagen, SSØ, Nils Rydland, SSØ, Ole Anders Sandtrøen, KD, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Eirin

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314

MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314 Til Internasjonalt utvalg, Vemund Jernsletten, Christine Bangum Kopi til Fra Christine Bangum Dato 20.06.2014 Saksnr. MØTEREFER AT FRA MØTE I INTERNASJO NALT UTVALG IU-1-1314 Møtedato 19.06.2014 Møtetid

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer