Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget. Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget. Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge"

Transkript

1 Effektiv og sømløs dataflyt fra prosjekterende ut til anlegget Muligheter og begrensninger basert på erfaring fra Norge Jan Erik Hoel Vianova Systems April 2014

2 Hvilke datatyper snakker vi om? Geometridata: Stikningsdata, boreplaner Skannerdata MWD (Measure While Drilling) = BPT (BorParameterTolkning) Logger fra bolte-, injeksjon- og sprøyterigg Manuelle registreringer av geologi og bergsikring Vi ser ikke på: Geologiske forundersøkelser: Grunnboringer, kjerneborringer, seismikk, resistivitet m.m. Miljømålinger: Setninger, grunnvann, vibrasjon, støy m.m.

3 Vanlige datasystem ved tunnelproduksjon i Norge Datainnsamling Skanning Prosjekterende/ Byggherre Entreprenør Kontor Entreprenør Felt TerraTec Novapoint Bever Team AMV Borerigger ViaTech Bever Profiler Gemini AutoCad (Civil3D) Atlas Copco Underground Manager Sandvik isure Atlas Copco Sandvik Atlas Profiler Leica HDS Trimble CX Bentley (InRoads /Power Civil) Leica Cyclone CloudWorx Trimble RealWorks LaserGenSuite Gemini Novapoint SiteTools Leica Geo Office Trimble Anleggspakken Leica TS Trimble TS Trimble WinAnfelt Landmåling Rockma

4 Prosjekteringsdata: Konsulent -> entreprenør Prosjekterende Novapoint Gemini AutoCad (Civil3D Bentley (InRoads /Power Civil) Leica Kontorstøtte Trimble Kontorstøtte 1) NP-modeller: Terreng-, veg- og tunnelmodell 2) Vegdata på div. format: kof, pxy, tit, nyl osv NP-modeller 1) Vegdata på div. format 2) LandXML, Leica dbx dwg, dxf osv dgn, dwg, dxf osv dgn, dwg osv dgn, dwg osv NP-modeller 1) Vegd. på div. format 2) LandXML, IredesXML dwg, dxf NP-modeller 1) LandXML, IredesXML Vegd. på div. format 2) IredesXML, osv? Tunnellinje: txt, xls Profiler: dxf LandXML, Vegd. på div. format 2) Entreprenør Novapoint SiteTools Gemini Bever Team Atlas Copco Underground Manager Sandvik isure Leica Geo Office Trimble Anleggspakken NP-modeller 1) Vegdata på div. format 2) LandXML, Leica dbx Vegdata på div. format 2) LandXML, IredesXML., Leica dbx Trimble TXL, dwg, dxf Leica dbx Trimble TXL Leica dbx, Trimble TXL AMV Atlas Copco Sandvik Leica TS Trimble WinAnfelt Trimble TS

5 Håndbok Modellgrunnlag Fagmodell tunnel Hva inneholder fagmodell tunnel? En tunnelmodell kan bestå av flere delmodeller, som for eksempel hovedløp og ramper. Tunnelmodellen skal beskrive tunnelens geometri i sin helhet. Følgende elementer skal inngå i modellen: teoretisk sprengningsprofil inkludert - nisjer - tverrforbindelser - utsparinger for installasjoner - pumpestasjoner - såle (underkant overbygning og grøft) normalprofil teoretisk kjørekasse vann- og frostsikring grøfter slam- og oljeavskillere nødbasseng luftesjakter rømningsveger bergrom pumpestasjoner andre tekniske bygg (inkludert radiorom og telefonkiosker)

6 Håndbok Modellgrunnlag Fagmodell tunnel (forts) Eksport til åpent format For å sikre tilfredsstillende kvalitet på eksport av teoretisk sprengningsprofil og normalprofil til LandXML må filen oppfylle disse kravene: Eksakte profilnummer hvor det skjer tverrsnittendringer, må være med. Profiltettheten skal økes i områder med tverrsnittendringer Profiltettheten for øvrig må være tilstrekkelig til å sikre at interpolering mellom profilene ikke gir større avvik enn 1 cm. For en tunnel med to løp skal hvert løp ha en egen senterlinje innenfor tunnelprofilen og minimum 100 meter av veg i dagen. Utover dette kan vegen fortsatt ha en felles senterlinje. Horisontalgeometri og linjepålegg i vegbanen skal være sammenfallende for tunneler og veg i dagen (se Håndbok 021 Vegtunneler). Oppdatering av modell i anleggsfasen Slik oppdateres modellen i anleggsfasen: Mål inn «som utført»-tunnelprofil i et kontinuerlig rutenett på 10 x 10 cm. Utfør innmålingen på ferdig sikret flate. Lever dataene på XYZ-format i tillegg til KOF eller LandXML. Sørg for at dataene er georeferert i samme koordinatsystem som tunnelen er prosjektert i. Krav til nøyaktighet må vurderes i hvert enkelt tilfelle. For å dokumentere sprøytebetongtykkelse kan det, i tillegg til innmåling av ferdig sikret flate, være aktuelt å måle inn rensket profil før sikring. Samme krav til formater og oppløsning gjelder i dette tilfellet. Sikringsbolter defineres av koordinater for begge endepunktene på bolten. Sikringsbolter leveres på KOF-format eller LandXML

7 Geometridata Modellert i Novapoint Tunnel

8 Geometridata 3D modell i Novapoint Tunnel

9 Dataflyt - Gemini Tunnel Tunnel Vegmodell LandXML Anpakke Vips Ascii Gemini Veg & Tunnel XML Anpakke VIPS Vegmodell Scandata - resultat Scandata

10 Datahåndtering i Gemini

11 Boreplaner i Bever Team

12 Data til og fra rigg bevercontrol.info WLAN Bever Team USB-brikke

13 AMV boremaskin Bever Control styringssystem

14 Stikning i kurvatur

15 Skannerdata

16 Skanning fra bil 16

17 Skannerdata i Novapoint

18 Skannerdata i Gemini og Bever Team

19 Borparametertolkning Figur: Bever Team Matetrykk Rotasjonstrykk Rotasjonshastighet Hammetrykk Borsynk Spylevannstrykk Spylevannsforbruk Trykkfasthet Oppsprekkingsgrad Vannforekomst Figur: Rockma

20 Kartlagt og tolket geologi

21 Borparametertolkning sammen med geologiske forundersøkelser

22 Boltelogger

23 Injeksjonslogg

24 Manuell registrering av geologi og bergsikring Geologi Sikring Loggbok Geometri Bergarter Svakhetssoner Strøk/fall Q-verdi Vannlekkasje Borparametertolkning Tunnelflatefoto Laboratorieprøver Bolter Sprøytebetong Forbolter Sprøytebetongbuer Støp Injeksjon Vann-/frostsikring Skiftlogg for hvert skift Inndrift Salver Dokumenter Bilder Skanning Overmasse Knøl Rehabilitering Avstand mellom flater Sprøytebetong Inspeksjonsrom Tunnel prosjektering Novapoint Tunnel Geologi og bergsikring Totaloversikt Enkelt grafisk brukergrensesnitt Kontrolling Byggeleder Sluttdokumentasjon Oversikt under driving Utbrettstegninger (Autocad) Bergmasseklassifikasjon Geologi Sikring Borparametertolkning Tunnelflatefoto Bergmassekvalitet/ Q-verdier (Excel) Sikringsmengder (Excel) Fremdrift (Excel) Loggbokeksport (Word) Overmasse (Autocad og Excel) Knøl (Autocad og Excel) Vann-/frostsikring (Autocad) Driftspersonell Grafisk kobling mellom Geologi Sikring Bergmasseklasser Borparametertolkning Injeksjon Salvefoto Stuffkartleggingskjema Geologi Sikring Kommunikasjon mellom kontrollingeniører Innsyn for byggeleder Rapporter Bergmasseskvalitet/ Q-verdi (Excel) Sikringsmengder (Excel) Framdrift (Excel) Loggbokeksport (Word)

25 Manuell registrering av geologi og bergsikring

26 Manuell registrering av geologi og bergsikring

27 Konklusjoner Muligheter Entreprenøren får en fullstendig modell av tunnelen slipper å «sette sammen» tunnelgeometrien av typetegninger og tabeller. Effektiv dataflyt. Ingen forsinkelser pga mangelfulle data, selv for kompliserte tunnelanlegg. Data produsert under bygging kan benyttes for kontinuelig justering av byggeprosessen (logger, MWD data, skanning). Data registrert under bygging kan benyttes for forvaltning og evt. ved rehabelitering av tunnelen. Utfordringer Konsulenten sender fra seg en modell som han ikke vet hvordan blir håndtert i entreprenørens datasystemer. Entreprenøren bygger ikke opp modellen selv. Får mindre nærhet til modellen. Fanger ikke opp feil like lett. Økt avhengighet av konsulenten på anlegget. Tegninger feiler aldri(?), men automatisert dataflyt kan feile. Data registrert under bygging må forvaltes i tunnelens levetid. Teknologien vil endres.

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Bør skrives bedre + hente inn mangler. (Tar gjerne endringer fra møte-deltakerne)

Bør skrives bedre + hente inn mangler. (Tar gjerne endringer fra møte-deltakerne) 160609 LandXML Ingers notater fra møtet. Skrevet av Inger Hokstad, inger hokstad as, BA-Nettverket Utkast til referat ikke godt skrevet, men bedre enn ingenting. Bør skrives bedre + hente inn mangler.

Detaljer

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200

Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Software Integrert programvare for GPS1200 og TPS1200 Leica System 1200 Programvare System 1200-programvaren inkluderer SmartWorx programvare for TPS, GPS og RX1250 og Leica Geo Office

Detaljer

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast en utfordring

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast en utfordring E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast en utfordring Stikningskonferansen 2015 03.02.2015 Geir Strømstad SVV Geomatikkansvarlig E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast Geomatikerens utfordring en byggherres

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Eurocode 7 og. Anders Beitnes NBG 11. mars 2010

Eurocode 7 og. Anders Beitnes NBG 11. mars 2010 Eurocode 7 og Observasjonsmetoden i tunnelbygging Anders Beitnes NBG 11. mars 2010 Innhold Berginjeksjon - kontrakt 2 Tunnel som geoteknisk planobjekt Funksjonskrav k omfatter i svært liten grad last vs.

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand INNHOLD Gjennomgang av spesifikasjonene Planlegging av geovekstprosjekter

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata

Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Krav til utveksling av rørinspeksjonsdata Dato:04.0.0 M Innledning Dette dokumentet beskriver dataflyten mellom ki kommune og det operatørfirma som leverer rørinspeksjons-tjenester til kommunen. De samme

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil:

REGULERINGSPLAN. E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Prosjekt: Sandelv - Møllnes TEKNISKE DATA. Alta kommune. Fra profil - til profil: REGULERINGSPLAN Prosjekt: E6 Alta vest Storsandnes - Alta Parsell 5: Sandelv - Møllnes PLANHEFTE 1: PLANBESKRIVELSE Alta kommune TEKNISKE DATA Fra profil - til profil: 25200-31575 Dimensjoneringsklasse:

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på

IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-fundamentet du kan bygge din forretning på IT-løsninger som er spesialutviklet for dine behov, gir økt produktivitet og bedre bunnlinje EG Bygg & Installasjon www.egnorge.no/bygg Styrk bunnlinjen Potensialet

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer