Tillegg A Produktinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillegg A Produktinformasjon"

Transkript

1 Tillegg A Produktinformasjon Informasjon om sikkerhet og ansvar Ansvarlig bruk. Les alle instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen før bruk. HVIS DISSE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE IKKE FØLGES, KAN DET FØRE TIL BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER ANNEN SKADE ELLER PERSONSKADE. KINDLE USER S GUIDE Appendix A 1

2 Vedlikeholde Kindle Du må ikke bruke Kindle eller dets tilbehør i regn eller i nærheten av vasker eller på andre fuktige steder. Vær forsiktig slik at du ikke søler mat eller væske på Kindle. Hvis enheten blir våt, koble fra alle ledninger, slå av trådløsenheten (gå til Menu og velg Turn Wireless Off) og la skjermen gå over til skjermsparemodus. Vent til enheten er helt tørr før du trykker på strømknappen for å aktivere den igjen. Du må ikke forsøke å tørke Kindle med ytre varmekilder, som mikrobølgeovn eller hårtørrer. Rengjør skjermen med en myk klut, og pass på at du ikke tørker med noe som har slipeefekt. Når du bærer Kindle i en veske eller koffert, dekk den med et bokomslag for å unngå riper. Ikke utsett Kindle for ekstrem varme eller kulde. Du må for eksempel ikke la Kindle ligge i bagasjerommet på bilen når det er minusgrader eller veldig varmt. Service på enheten Hvis enheten trenger service, kan du kontakte Amazon Customer Support. Du kan finne kontaktinformasjon på Feilaktig service kan oppheve garantien. Batterisikkerhet Det oppladbare batteriet i Kindle skal kun byttes av en godkjent tjenesteleverandør. Hvis du vil lese mer om batterier, kan du besøke Batteriet skal kun lades i temperaturer mellom 0 og 35 C (32-95 Fahrenheit). Din Kindle leveres ikke med AC-adapter. Kindle skal kun lades med USB-kabelen som følger med enheten, eller en annen USB-kabel som er godkjent for bruk på Kindle, med en kompatibel USB-lader eller USB-port som oppfyller følgende krav: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2. KINDLE USER S GUIDE Appendix A 2

3 Trådløs sikkerhet og samsvar Slå av den trådløse tilkoblingen i områder der trådløsbruk er forbudt eller i tilfeller der det kan forårsake forstyrrelse eller fare. Noen spesifikke situasjoner er beskrevet nedenfor. Generelt sett skal du ikke bruke Kindle med den trådløse tilkoblingen aktivert på steder der det ikke er tillatt å bruke mobilenheter. Slå av trådløs tilkobling på flyreiser For å unngå mulige forstyrrelser på flyenes tekniske systemer krever U.S. Federal Aviation Administration og mange andre luftfartsverk at du har tillatelse fra kabinpersonale til å bruke enhetens trådløstjeneste. Bruk av Kindle i nærheten av andre elektriske enheter Kindle genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi (RF) og kan, hvis den ikke brukes i henhold til instruksjonene, forårsake forstyrrelser på radiokommunikasjon og elektronisk utstyr. Eksterne RF-signaler kan påvirke elektroniske operativsystemer som ikke er korrekt installert eller som mangler tilstrekkelig skjerming, underholdningssystemer og personlig medisinsk utstyr. Det meste av moderne, elektronisk utstyr er skjermet for eksterne RF-signaler, men kontakt produsenten hvis du er i tvil. For personlig medisinsk utstyr (som pacemaker og høreapparat) kan du rådføre deg med legen din eller produsenten for å avgjøre om de er tilstrekkelig skjermet for eksterne RF-signaler. Tiltak for å minimere forstyrrelse Hvis Kindle forårsaker forstyrrelser på radio- eller fjernsynsmottak (noe du kan se ved å slå Kindle av og på), kan du forsøke å rette på forstyrrelsen ved å gjøre ett eller flere av følgende: Endre retning eller flytte på mottakerantennen for radio/fjernsyn, øke avstanden mellom radio/fjernsyn og Kindle, koble utstyr og mottakere til ulike kontakter, eller rådføre deg med radio-/fjernsynsprodusenten eller en erfaren tekniker på fagområdet for å få hjelp. KINDLE USER S GUIDE Appendix A 3

4 Se etter skilting Noen steder kan RF-signaler utgjøre en risiko, som på helseinstitusjoner og byggeplasser. Hvis du er usikker, må du se deg rundt etter skilt som indikerer at toveis radioer eller mobiltelefoner skal være avslått. FCC-samsvarserklæring for modell nummer D01100, FCC-ID: ZEG-0725 Enheten er i overensstemmelse med del 15 av FCC-reglementet. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten må godta all forstyrrelse som oppstår, inkludert forstyrrelser som kan forårsake feilfunksjoner. Enheten er testet og godkjent i samsvar med grensene for en digital enhet i Klasse B i overensstemmelse med del 15 av FCC-reglementet. Disse grensene er opprettet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser på utstyr som er installert i boliger. Det gis imidlertid ingen garantier for at forstyrrelser ikke kan forekomme på enkelte installasjoner. Enhver endring eller modifisering som utføres uten uttrykkelig godkjenning av parten som er ansvarlig for samsvar, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret. Enheten oppfyller den amerikanske FCC-reguleringen FCC Radio Frequency Emission Guidelines og er sertifisert med FCC som FCC-ID-nummer på baksiden av enheten. Enhver endring eller modifisering som utføres uten uttrykkelig godkjenning av parten som er ansvarlig for samsvar, kan føre til at brukeren mister retten til å bruke utstyret. Informasjon angående eksponering av radiofrekvensenergi for modell nummer D01100, FCC-ID: ZEG-0725 Eksponering for radiofrekvensenergi Kindle er utformet og produsert for ikke å overstige utslippgrensene av RF-energi fastsatt av Federal Communications Commission i USA (FCC), regulerende myndigheter i EU og andre land. Informasjon om Kindle er lagret hos FCC og finnes under seksjonen Display Grant på etter at du har søkt på FCC-ID-en til din Kindle, som du finner på baksiden av enheten. KINDLE USER S GUIDE Appendix A 4

5 Samsvarserklæring for Canada Dette digitale apparatet i Klasse B samsvarer med den canadiske ICES-003. Konformitetserklæring for EU Amazon Fullfillment Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle, WA , USA Konformitetserklæring 24. mai 2011 Vi, Amazon Fullfillment Services Inc., erklærer herved under eget ansvar at produktet: Produktnavn: Produktspes.: Modell: Elektronisk visningsenhet WLAN b/g/n D01100 er i overensstemmelse med vesentlige krav i Artikkel 3 i R&TTE-direktivet av 1999/5/EF og følgende standarder: 1. Helse (Artikkel 3.1 (a) av R&TTE-direktivet) Gjeldende standard(er): EN62311: 2008/FCC OET Bulletin 65 Supplement (Edition 01-01) 2. Sikkerhet (Artikkel 3.1 (a) av R&TTE-direktivet) Gjeldende standard(er): EN :2006+A11:2009; IEC :2005 (2nd Edition) 3. Elektromagnetisk kompabilitet (Artikkel 3.1 (b) av R&TTE-direktivet) Gjeldende standard(er): EN V1.8.1/-17 V Bruk av radiofrekvensspekteret (Artikkel 3.2 av R&TTE-direktivet) Gjeldende standard(er): EN V1.7.1 Alle testrapporter er gjennomgått og godkjent med positivt svar fra følgende varslede organ: PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D Blomberg, Tyskland Identifikasjonsmerke: 0700 (Varslet organ) CE(!) Den tekniske dokumentasjonen relevant for ovennevnte utstyr vil bli oppbevart ved: Amazon EU Sàrl, På 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg Autorisert person: Navn: David Limp Tittel: Viseadministrerende direktør KINDLE USER S GUIDE Appendix A 5

6 Tilleggsinformasjon for Kindle-brukere Du finner tilleggsinformasjon om Kindle ved å følge denne koblingen: Resirkuler Kindle korrekt Noen steder er avhending av visse elektroniske enheter regulert. Forsikre deg om at du avhender eller resirkulerer Kindle i samsvar med lokale lover og forskrifter. Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av Kindle, kan du besøke KINDLE USER S GUIDE Appendix A 6

7 Produktspesifikasjoner Modellnummer _D01100 Display 6" diagonalt display, 600 x 800 pikseloppløsning, gråskala med 16 nivåer. Størrelse 165,75 mm ganger 114,5 mm ganger 8,7 mm. Vekt 170 g Minne 2 GB internt minne, med omtrent 1 GB tilgjengelig for brukeren. Strøm AC-strømadapter (selges separat) og oppladbart litiumbatteri. Tilkobling USB 2,0 (mikro-b-kontakt) b/g/n trådløst modem i Kindle med internasjonal trådløsfunksjon. Driftstemperatur 0 C til 35 C (32 F til 95 F). Lagringstemperatur -10 C til 45 C (14 F til 113 F). WiFi b/g/n KINDLE LISENSAVTALE OG BRUKSVILKÅR Les gjeldende lisensavtale og bruksvilkår som ligger tilgjengelig på KINDLE USER S GUIDE Appendix A 7

8 ETT ÅRS BEGRENSET GARANTI Denne garantien for Kindle-enheten ( Enheten ) gis av Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA , USA. Hvis denne Enheten imidlertid ble solgt av Amazon EU S.à r.l. eller en godkjent videreforhandler av Amazon EU S.à r.l. gis denne garantien av Amazon EU S.à r.l, et société à responsabilité limitée behørig innlemmet og lovlig drevet under lovene i Storhertugdømmet Luxembourg, som har sitt forretningskontor på 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (RCS Luxembourg, nr. B , aksjekapital EUR 37500, organisasjonsnr ). Utsteder av denne garantien er noen ganger referert til som vi i dette dokumentet. Vi gir garanti for at Enheten ikke skal ha defekter i materiale og konstruksjon under normal bruk av forbruker i ett år fra den opprinnelige kjøpsdatoen hos forhandler. Hvis en feil oppstår på Enheten i løpet av denne garantiperioden, og du følger instruksjonene for innlevering av Enheten, kommer vi til, etter ditt valg og så langt det er i samsvar med loven, å enten (i) reparere Enheten ved hjelp av enten nye eller overhalte deler, (ii) erstatte Enheten med en ny eller en overhalt Enhet som tilsvarer Enheten som skal erstattes, eller (iii) refundere hele eller deler av kjøpesummen for Enheten. Denne begrensede garantien gjelder, så langt det er tillatt ved lov, alle reparasjoner, erstatningsdeler eller erstatningsenhet for den resterende garantiperioden eller i nitti dager, alt etter hvilken periode som er lengst. Alle erstattede deler og Enheter som gis refusjon på, blir deretter vår eiendom. Denne begrensede garantien gjelder bare maskinvarekomponenter på Enheten som ikke er utsatt for uhell, feilaktig bruk, skjødesløs behandling, brann eller andre ytre årsaker, endringer, reparasjoner eller kommersiell bruk. Instruksjoner. Hvis du ønsker mer spesifikke instruksjoner om hvordan du kan få garantiservice for Enheten, kan du kontakte kundeservice via kontaktinformasjonen i denne veiledningen. Som en generell regel, må du levere inn Enheten enten i originalforpakningen eller i en tilsvarende beskyttende innpakning til den adressen som kundeservice oppgir. Det er ditt ansvar å ta sikkerhetskopi av data, programvare eller annet materiale du eventuelt har lagret eller beholdt på Enheten, før du leverer Enheten inn til garantiservice. Det kan hende at data, programvare eller annet materiale kan forsvinne eller reformateres under service og vi påtar oss ikke noe ansvar for slike skader eller tap. KINDLE USER S GUIDE Appendix A 8

9 Begrensninger. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV, ER GARANTIEN OG KOMPENSASJONENE SOM ER BESKREVET OVENFOR EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG KOMPENSASJONER, OG VI FRASKRIVER OSS SPESIFIKT ANSVARET FOR ALLE LOVBESTEMTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET, SKIKKETHET TIL SPESIELLE FORMÅL OG MOT SKJULTE ELLER LATENTE DEFEKTER. HVIS VI IKKE LOVLIG KAN FRASKRIVE OSS LOVBESTEMTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, SÅ SKAL ALLE SLIKE GARANTIER, I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT VED LOV, HA BEGRENSET VARIGHET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKT BEGRENSEDE GARANTIEN OG TIL REPARASJONS- ELLER ERSTATNINGSSERVICE. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ VARIGHETEN AV EN LOVBESTEMT ELLER INDIREKTE GARANTI, SLIK AT OVENNEVNTE BEGRENSNING KANSKJE IKKE GJELDER FOR DEG. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR DIREKTE ERSTATNING, SPESIALERSTATNING, SKADEERSTATNING ELLER FØLGESKADEERSTATNING SOM FØLGE AV BRUDD PÅ GARANTIEN ELLER SOM KOMMER INN UNDER ANDRE JURIDISKE TEORIER. I NOEN JURISDIKSJONER GJELDER IKKE DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE VEDRØRENDE ERSTATNING FOR DØDSFALL ELLER PERSONSKADE, ELLER EVENTUELT LOVMESSIG ANSVAR FOR FORSETTLIGE OG GROVT UAKTSOMME HANDLINGER OG/ELLER UTELATELSE, SLIK AT OVENNEVNTE UNNTAK ELLER BEGRENSNING GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UNNTAK ELLER BEGRENSNING AV DIREKTE ERSTATNING, SKADEERSTATNING ELLER FØLGESKADEERSTATNING, SLIK AT OVENNEVNTE UNNTAK ELLER BEGRENSNING GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DENNE DELEN OM BEGRENSNINGER GJELDER IKKE KUNDER I STORBRITANNIA OG EU. Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. I den utstrekning slike rettigheter ikke kan oppheves under gjeldende lov, påvirker denne begrensede garantien disse rettighetene. Tilleggsinformasjon Du finner Kindle lisensavtale og bruksvilkår, ett års begrenset garanti, brukerveiledning og annen begrenset garanti samt informasjon om Kindle (også på andre språk) på KINDLE USER S GUIDE Appendix A 9

10 Patentvarsel Kindle-enheten og/eller fremgangsmåter brukt i forbindelse med Kindle-enheten kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under behandling. KINDLE USER S GUIDE Appendix A 10

11 Merknader om opphavsrett og varemerke Programvaren til Amazon Kindle, The Amazon Kindle Quick Start Guide og The Amazon Kindle User s Guide Amazon.com, Inc. eller dets forretningsmessige tilknytninger. Med enerett. 1-CLICK, AMAZON, LOGOEN TIL AMAZON.COM, LOGOEN TIL AMAZONKINDLE, AMAZON KINDLE, AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET OG WHISPERSYNC er varemerker til Amazon.com, Inc. eller dets forretningsmessige tilknytninger. Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker eller registrerte varemerker til Sun Microsystems, Inc. i USA og i andre land. Innebygd PDF-støtte via Adobe Reader -teknologi. Inneholder itype fra Monotype Imaging Inc. Monotype er et varemerke for Monotype Imaging Inc. registrert i det amerikanske patentkontoret Patent & Trademark Office i USA, og kan være registrert i enkelte jurisdiksjoner. Monotype The Monotype Corporation. Alle andre merker, produktnavn, selskapsnavn, varemerker og servicemerker tilhører de respektive eierne. KINDLE USER S GUIDE Appendix A 11