PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver"

Transkript

1 PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttende prøver Læringsstøttende prøver Utdanningsdirektoratet, oktober 201 3

2 1 GENERELT IP adresser og tekniske krav Oversikt over prøvegjennomføringen Om PAS/PGS PAS Prøveadministrasjonssystem PGS C Elektroniske prøver Brukerstøtte Brukerrettigheter i PAS/PGS Følgende brukerroller er aktuelle for skoleeier og skoler Følgende prøvetyper er i bruk BESKRIVELSE AV FUNKSJONER PAS Innlogging og aktivering av brukerroller Glemt brukernavn og passord PAS Hovedmeny PAS Brukerprofil PAS Brukeradministrasjon (skoleadministrator) Opprette nye brukere Tildele og slette brukerroller Vedlikeholde brukere PAS Skoler (skoleadministrator) Påmelding av elever (skoleadministrator) Manuell påmelding Import av påmeldinger fra skoleadministrative systemer (SAS) Registrere avgiverskole (gjelder kun 8. trinn) Mangler fødselsnummer Generere brukernavn og passord til elever for bruk i PGS C PAS Dagspassord til bruk i PGS C Pålogging til PGS C for elever Pålogging til PGS C for Lærer/Administrator Følge med på prøvegjennomføring og se elevbesvarelser Elektroniske prøver åpne oppgaver PAS Registrere fritak og fravær PAS Registrere resultater for papirbaserte prøver PAS RAPPORTER PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 2 av 27

3 3.1 R01 Oppfølging R02 Oppfølging Nasjonale prøver rapporter i PAS PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 3 av 27

4 1 GENERELT 1.1 IP adresser og tekniske krav Se informasjon om IP adresser som skal være åpne for prøver og hvilke nettlesere som støttes på vurdering/ip adresser prover/ Vi gjør oppmerksom på at listen kan endre seg. 1.2 Oversikt over prøvegjennomføringen Melde på elever til riktig prøvetype og prøveperiode i PAS: Skoleadministrator Registrere «Ansvarlig» på elevgruppene i PAS: Skoleadministrator Brukernavn og passord genereres i PAS for elektroniske prøver: Skoleadministrator A 4 ark med brukernavn og passord skrives ut fra PAS (1 ark pr. elev): Skoleadministrator Dagspassord for elektroniske prøver hentes i PAS prøvedagen: Skoleadministrator Pålogging for å gjennomføre elektroniske prøver https://pgsc.udir.no: Elever/ansvarlig Pålogging for å følge med på prøvene: https://pgsc.udir.no: Skoleadministrator/ansvarlig Registrere fritatt/ikke deltatt i PAS: Skoleadministrator/ansvarlig Registrere resultater i PAS for prøver som ikke er elektroniske: Ansvarlig Generelle rapporter og resultater finnes i PAS og Skoleporten: Alle Spesielle rapporter og resultater finnes i PAS og Skoleporten: Skoleadministrator/ansvarlig Skolen tar utskrifter av alle rapporter de skal oppbevare: Skoleadministrator/ansvarlig 1.3 Om PAS/PGS PAS/PGS er en samling av internettbaserte programmer som benyttes til å planlegge, administrere og gjennomføre sentralt gitte prøver i grunnskole og videregående skole. PAS brukes for å administrere prøver og eksamen, PGS C og PGS A brukes for å gjennomføre prøver og eksamen: PAS (Administrasjon av prøver og eksamen, påmelding og resultater/rapporter) PGS A (Gjennomføre eksamen) PGS C (Gjennomføre prøver) PAS er bygget opp dynamisk slik at tilgjengelige menyer og funksjoner varierer ut fra brukerrolle og type prøve. Systemene er under stadig utvikling. Det kan derfor periodevis forekomme avvik mellom dokumentasjonen og det som vises i skjermbildene PAS Prøveadministrasjonssystem PAS brukes av administrativt personale og lærere for å administrere eksamener og prøver. PAS styrer adgang og rettigheter til de forskjellige PGS systemene. I PAS ligger alle oppfølgingsrapportene og resultatrapportene. PAS brukes ikke av elever. PAS har generelt ikke automatisk lagring. Bruk derfor Lagre knappen der slike finnes. Både Utdanningsdirektorat sitt ikon øverst til venstre og menypunktet Startmenyen» øverst i hovedmenyen til venstre fører tilbake til start. Unngå å bruke Tilbake funksjonen i nettleseren. Du logges automatisk ut av systemet etter 20 inaktive minutter. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 4 av 27

5 1.3.2 PGS C Elektroniske prøver Elevene bruker PGS C for å gjennomføre elektroniske prøver. Oppgavene besvares direkte i PGS C og blir rettet automatisk. Lærer/administrator med ansvar for prøvene kan følge med på elevenes aktiviteter og se på besvarelser ved å logge seg på PGS C. Resultatene fra elektroniske prøver overføres automatisk til PAS for videre bearbeiding og rapportering. Resultatene kommer tilbake til PAS enkeltvis, og det kan ta inntil 3 dager. Se nærmere om dette senere i veiledningen. 1.4 Brukerstøtte Brukerstøtte for PAS og PGS C følger linjen. Skolen kontakter sin skoleeier som ved behov kontakter egen fylkesmann. Ved tekniske problemer kan Utdanningsdirektoratet kontaktes direkte. For brukerstøtte på skoleadministrative systemer (SAS), ta kontakt med leverandøren av systemet. 1.5 Brukerrettigheter i PAS/PGS Tilgang til skjermbilder og funksjoner styres ut fra brukerrolle og prøvetype. Brukerroller i PAS/PGS er hierarkisk oppbygget. En bruker kan ha flere roller. Skoleadministratorrollen er vanligvis rektor på skolen, men rektor kan opprette samme rolle til flere som skal ha samme rettigheter i PAS. Brukerrettigheter til PGS C og rapporter i PAS styres fra skjermbildet Påmelding i PAS. Skoleadministrator registrerer en eller flere på skolen som Ansvarlige for de enkelte elevgruppene. Disse får da rettigheter til blant annet å logge seg på PGS C for å følge med på elevenes aktiviteter, til å se elevenes besvarelser, og de får tilgang til funksjoner for å registrere data og til å ta ut rapporter for elevgruppen. Alle brukere registreres med fødselsnummer og skal ha egen brukeridentitet (brukernavn og passord). Brukernavn og passord er personlige og skal ikke deles. Opplysningene som er registrert i PAS, er taushetsbelagte i henhold til forvaltningsloven Følgende brukerroller er aktuelle for skoleeier og skoler Skoleeier Brukerrollen tildeles av fylkesmannen Skoleadministrator VGO (videregående skoler) Brukerrollen tildeles av skoleeier Skoleadministrator GSK (grunnskoler) Brukerrollen tildeles av skoleeier Lærer VGO (videregående skoler) Brukerrollen tildeles av skoleadministrator Lærer GSK (grunnskoler) Brukerrollen tildeles av skoleadministrator. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 5 av 27

6 1.5.2 Følgende prøvetyper er i bruk EG Eksamen grunnskole EV Eksamen videregående skole VO Eksamen voksne grunnskole NP Nasjonale prøver KP Kartleggingsprøver PB Prøver i prøvebank PN Pilotering 2 BESKRIVELSE AV FUNKSJONER 2.1 PAS Innlogging og aktivering av brukerroller Alle som tildeles en brukerrolle i et av systemene, får tilsendt en e post fra PAS med brukernavn, passord og lenke til pålogging. Nye brukere av systemene må aktivere brukeren sin i PAS. Logg på nettadressen: https://pas.udir.no Logg inn med brukernavn og passord du har fått tildelt på e post. Ved første pålogging skal du endre både brukernavn, passord og registrere kontrollspørsmål med svar. FEIDE brukere kan klikke på ikonet «FEIDE» og logge på med det brukernavnet og det passordet som er tildelt fra Feide. For at FEIDE påloggingen skal fungere, må brukers korrekte fødselsnummer og brukerrolle(r) i PAS også være registrert på brukeren i FEIDE. Nye brukere av PAS, PGS A og PGS C må aktivere brukerrollen ved pålogging i PAS. Dersom pålogging ikke lykkes, kan det tyde på at brukeren ikke er tildelt en brukerrolle. Kontakt i så fall den som har opprettet deg som bruker i PAS. Personer som er registrert som ansvarlig på elevgrupper i påmeldingsbildet i PAS, men som ikke har andre roller i PAS, må logge seg inn i PAS og aktivere brukerrollen sin før det er mulig å logge seg inn i PGS C for å følge med på prøvegjennomføringen eller for se elevbesvarelser. Se mer om dette senere i brukerveiledningen. Alle endringer i personalia gjøres i PAS. Det er viktig at registrerte opplysninger er korrekte. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 6 av 27

7 2.1.1 Glemt brukernavn og passord Dersom du har glemt påloggingsinformasjon, trykker du på «Glemt passord?» i påloggingsbildet til PAS og fyller inn fødselsnummeret. Du får da tilsendt en e post med ditt brukernavn og et nytt passord, slik at du kan logge deg på og endre innloggingsdata. Brukernavn og passord er casesensitive (skiller på store og små bokstaver). Brukernavnet må være minst 4 tegn med bokstaver og/eller tall. Passordet må være minst 9 tegn, minst en stor bokstav, minst en liten bokstav og minst ett tall. Passordet skal ikke inneholde æ, ø eller å eller spesialtegn. Ved første pålogging må du godta personvernerklæringen, ved å velge «Ja, jeg samtykker». 2.2 PAS Hovedmeny Etter å ha gått gjennom påloggingsrutinen kommer du inn på startsiden i PAS. For å få tilgang til de riktige menyvalgene må du velge riktig prøvetype (f.eks. «Nasjonale prøver»), prøveperiode (f.eks. «Høsten 2012») og brukerrolle («lærer» eller «skoleadministrator»). Menyvalgene du får opp, vil avhenge av brukerrollen. Ved neste pålogging vil du komme inn i samme prøvetype, prøveperiode og brukerrolle som den du PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 7 av 27

8 sist var innlogget med. Hvis skjermbildet viser noe annet enn forventet, sjekk på Startsiden at du har de riktige valgene for prøvetype, prøveperiode og brukerrolle. 2.3 PAS Brukerprofil Alle brukere har tilgang til skjermbildet «Brukerprofil». Her kan du se og eventuelt endre dine egne brukeropplysninger. Det er viktig at personalia er korrekt, spesielt gjelder dette e postadressen når brukernavn og nytt passord sendes til denne adressen. 2.4 PAS Brukeradministrasjon (skoleadministrator) I skjermbildet «Brukeradministrasjon» kan skoleadministrator opprette og vedlikeholde brukere ved skolen. Dersom en bruker ikke lar seg administrere, kan dette tyde på at han/hun er oppnevnt som sensor/klagenemndsmedlem, eller har roller som er opprettet av Utdanningsdirektoratet. En bruker kan også ha roller ved andre skoler. Da må denne skolen kontaktes for å få slettet rollen dersom PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 8 av 27

9 personen ikke er tilsatt ved to skoler. Skjermbildet har tre faneblad: «Oversikt», «Detaljer» og «Lag ny». Oversikt bildet har flere muligheter for å avgrense søket. Se alle viser alle brukere du kan administrere. Trykk på en valgt bruker for å komme inn i detaljbildet for brukeren, her kan du endre kontaktinformasjon etc. De høyeste brukerrollene kan overta bruker ved behov for å hjelpe lavere brukerroller Opprette nye brukere Klikk på fanebladet «Lag ny» Tast inn personens 11 sifrede fødselsnummer og klikk på knappen «Sjekk fnr». Hvis fødselsnummeret godkjennes, får du opp et skjermbilde der du kan skrive inn navn, adresse osv. For personer som er registrert tidligere (f.eks. ved en annen skole), vil disse registreringene vises og kan endres. Obligatoriske felt er «Fødselsnummer», «Fornavn», «Etternavn» og «E post». Helst bør også adresse og mobiltelefonnummer registreres (ikke registrer mellomrom mellom tallene). Det er særlig viktig at e postadressen er korrekt, brukernavn/ passord sendes til den adressen. Avslutt registreringen av ny bruker ved å trykke på «Lagre». PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 9 av 27

10 2.4.2 Tildele og slette brukerroller Klikk på pluss tegnet foran teksten «Vis brukerroller» for å se hvilke roller en person er tildelt. Klikk på knappen «Legg til ny». I kolonnen til venstre velges rolle. Avslutt med å trykke «Lagre». En brukerrolle kan slettes ved å trykke på søppelbøtta. Når en bruker slutter ved en skole, skal skoleadministrator slette brukerrollen(e) personen har hatt ved skolen og hake av i feltet Skoletilhørighet at Fagpersonen har sluttet ved denne skolen. Personen kan da søkes opp på fødselsnummer og tildeles brukerroller ved andre skoler. Dersom dette ikke gjøres, kan ikke den nye skolen administrere denne brukeren. En bruker kan ha flere brukerroller på samme skole og kan også være tilsatt ved flere skoler samtidig. Skolene må da avtale seg imellom hvem som skal kunne administrere brukeren. Hvis en bruker ikke er tildelt brukerroller, gir pålogging til PAS feilmeldingen Access denied Vedlikeholde brukere Fra brukeradministrasjonsbildet kan brukeropplysninger endres og nytt passord genereres. Nytt passord sendes automatisk til den e postadressen brukeren er registrert med i PAS. Du kan ikke endre brukeropplysninger for en brukerrolle som har høyere brukerrettighet enn dem du kan administrere. Dette er gjort av sikkerhetsmessige grunner (gjelder bl.a. sensorrollen som styres av fylkesmannen og gruppemedlem /nemndsmedlemsrollene som styres av Utdanningsdirektoratet). 2.5 PAS Skoler (skoleadministrator) Skoler skjermbildet viser opplysningene som er registrert om skolen, og som oppdateres fra Nasjonalt skoleregister (NSR) som ajourføres fra Bedrifts og foretaksregisteret i Brønnøysund. Eventuelle feil eller mangler må skolen melde til NSR eller Brønnøysundregistrene. Ved kommunikasjon med skoleadministrative systemer (SAS), vær spesielt nøye med at organisasjonsnummeret stemmer overens i begge systemene. Hvis ikke vil overføringer feile. For visse prøver (f.eks. nasjonale prøver på 8. trinn) skal det ved påmelding av elever registreres avgiverskole fra 7. trinn. Registreringen vil lettes hvis skoleadministrator på forhånd registrerer aktuelle avgiverskoler i Skoler bildet. Ved en del skoler (f.eks skoler) vil skolen være sin egen avgiverskole for alle eller en del av elevene. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 10 av 27

11 Åpne skjermbildet Skoler Finn aktuelle avgiverskoler i listen og trykk på Legg til avgiverskole 2.6 Påmelding av elever (skoleadministrator) Alle elever som skal delta ved en prøve, må registreres i PAS. Dette gjøres enten ved manuell registrering i skjermbildet Påmelding eller ved overføring fra skoleadministrative systemer. Skjermbildet har tre arkfaner: Oversikt, Detaljer og Importer. Prøver merket med variantene LSA, SSA og NSA gjelder samiske elever. Variant TEG gjelder tegnspråk. Elever som ikke har fødselsnummer eller D nummer, må registreres med et fiktivt fødselsnummer generert i PAS. Dette får skolen ved å henvende seg til fylkesmannen. Alle elever skal meldes på prøvene. Fritak og fravær skal registreres i etterkant. Nederst i oversiktsbildet finnes utskriftsfunksjoner som aktiveres ved at den aktuelle prøven hakes av til venstre. Avhakingsmuligheten gjelder kun for utskrift og eksport og skal ikke benyttes for å komme inn i detaljbildet: PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 11 av 27

12 «Eksport regneark»: Åpner regneark med Fagkode, Fagnavn, Gruppekode og Kandidatnummer for alle elever. «Utskrift»: Lager en liste i PDF format per gruppe med Kandidatnummer, Navn, Fødselsdato, Målform, Privatist (ja/nei) og Brukernavn hvis prøven er elektronisk. (Opplysningene på utskriften kan ikke brukes til pålogging i PGS C.) «Gruppevis utskrift»: Samme som under «Utskrift», men ordnet gruppevis. «Eksport»: Åpner regneark med oversikt over prøvene Manuell påmelding Arkfanen Oversikt viser alle tilgjengelige prøver for den valgte prøveperioden. Utvalget kan begrenses ved enten å søke på fagkode, fagnavn eller krysse av for «Vis kun grupper med påmeldte» hvis det allerede er registrert elevgrupper i PAS. Skjermbildet viser «Fagkode», «Fagnavn», «Variant» (brukes sjelden), «Datoer» for når påmeldinger starter og slutter, samt antall påmeldte. Ved å klikke på linjen for en prøve, kommer du automatisk inn i arkfanen Detaljer for prøven og kan registrere eller se registrerte kandidater. Nye prøvegrupper legges til ved å klikke på knappen «Legg til ny prøvegruppe», skriv inn navn på prøvegruppen og lagre. Hvis du allerede har registrert en gruppe elever (innenfor samme prøvetype og periode), kan du kopiere elevene fra denne gruppen over på en ny prøve ved å velge Vil du ta utgangspunkt i en annen prøvegruppe. Det er derfor hensiktsmessig å gi elevgruppene tydelig navn for å skille elevgruppene fra hverandre. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 12 av 27

13 Elever som kopieres fra en annen prøvegruppe, eller er overført fra skoleadministrative systemer, dukker opp i en liste med Etternavn, Fornavn, Fødselsnr, Kandidatnr, Hovedmål, Priv og ev. Avgiverskole (8. trinn). For elektroniske prøver vil bildet også vise Login. Feltet Priv brukes bare ved eksamen. Påmelding av elever skjer ved å registrere etternavn, fornavn, fødselsnummer (11 siffer) og målform, trykk på «Lagre elev». Du kan også endre navn og målform på elever. Navn skal endres i navnerubrikken i skjermbildet Påmelding. Husk å trykke på «Lagre prøvegruppe» nederst i bildet for å lagre endringene. Navneendringen blir da gjort på alle stedene i PAS der eleven er registrert. Registrere ansvarlige for prøvegruppen gjøres i påmeldingsbildet i PAS. Alle personer på skolen som har en brukerrolle i PAS, er valgbare som ansvarlige for en elevgruppe. Disse kan logge seg på https://pgsc.udir.no, og de vil på prøvedagen få tilgang til monitorløsningen og kan følge med på prøvegjennomføringen. De ansvarlige har også tilgang til å kunne registrere resultater og status på elever, og de får tilgang til flere av rapportene i PAS. Også skoleadministratorer må registreres som ansvarlige for å få de nevnte tilgangene. En prøvegruppe kan ha flere Ansvarlige. Gå til Påmeldingsbildet, velg prøven og åpne en gruppe kandidater. Velg deretter den ansvarlige i nedtrekklisten for brukere på skolen, og klikk på knappen «Lagre ansvarlig». Elever og ansvarlige slettes ved å klikke på søppelbøtteikonet til høyre. Prøvegrupper kan slettes, men først etter at alle elever og ansvarlige er slettes fra gruppen Import av påmeldinger fra skoleadministrative systemer (SAS) Det er utviklet funksjoner for å overføre påmeldinger fra de forskjellige skoleadministrative systemene. Skjermbildet Påmelding kan også brukes for å etterpåmelde elever og for å endre opplysninger etter en overføring fra det skoleadministrative systemet. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 13 av 27

14 Rutine for import av påmeldinger varierer noe fra system til system, ved problemer konferer med veiledning for det enkelte skoleadministrative systemet eller ta kontakt med leverandør. Under arkfanen Importer finnes følgende funksjoner: Importer påmeldinger fra fil. Import fra SAS skjer vanligvis ved at skolen setter i gang en automatisk overføring av elevgrupper og ansvarlige lærere fra SAS. Se egne brukerveiledninger fra leverandøren av SAS der slike finnes. Hvis ansvarlige lærere ikke ble overført sammen med elevgruppen, kan skoleadministrator legge til Ansvarlig på gruppene i etterkant i påmeldingsbildet i PAS. Korrigeringer som gjøres i PAS, blir ikke ført tilbake til SAS. Dette må ajourføres manuelt. Generer engangspassord for import direkte fra Skoleadministrativt system. Funksjonen brukes ved import fra enkelte av de skoleadministrative systemene. Kontakt leverandøren av SAS ved behov for assistanse. Vis importlogg har 4 forskjellige alternative rapporter. Husk alltid å sjekke importloggen for å kontrollere at importen har gått greit. Ekstern BrukerID i SAS og PAS må være nøyaktig like. Hvis ikke vil importen feile. Ansvarlige som ikke har vært bruker av PAS/PGS tidligere, vil motta en e post med brukernavn og passord til PAS slik at han/hun først må aktivere brukerrollen ved å logge seg på PAS og gå gjennom påloggingsrutinen. Rutinen for import av påmeldinger varierer noe fra system til system. Er det problemer, må en konferere med veiledningen for det enkelte skoleadministrative systemet, eller ta kontakt med leverandøren. Noen typiske årsaker til feil ved import: Feil organisasjonsnummer Ansvarlig mangler brukerrolle på skolen. Alle Ansvarlige må ha en brukerrolle ved skolen. Bruker som kjører import, har ikke skoleadministratorrolle ved skolen BrukerID er ikke identisk med brukernavn i PAS. Hvis brukeren endrer brukernavn i PAS, må samme endringen gjøres i SAS (Ekstern BrukerID). Ved direkteoverføring til/fra SAS vil en få spørsmål om brukernavn og passord, dette må være PAS brukernavn og passord. Det vil si at overføring mellom PAS og de fleste skoleadministrative system kun vil fungere dersom bruker ikke er pålogget via FEIDE. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 14 av 27

15 2.6.3 Registrere avgiverskole (gjelder kun 8. trinn) For enkelte prøver (Nasjonale prøver, 8. trinn) skal det også registreres avgiverskole for elevene, dvs. hvilken skole eleven gikk på i 7. klasse. Dette er obligatorisk. Forhåndsregistrerte avgiverskoler vises i en nedtrekksboks ved hver enkelt elev. Skoleadministrator må på forhånd ha registrert aktuelle avgiverskoler i Skoler bildet. For en elev som kommer fra en annen skole enn de forhåndsregistrerte avgiverskolene, velger du «Annen skole» i nedtrekkboksen. Det kommer da opp en lenke til høyre for boksen hvor det står «Velg». «Velg» gir mulighet til å velge tilgjengelige avgiverskoler fra hele landet Mangler fødselsnummer Noen få elever kan mangle fødselsnummer. Skolen må da kontakte Fylkesmannen for å få generert et fiktivt fødselsnummer til bruk i PAS. Disse fiktive fødselsnumrene er kun gyldige i PAS og kan ikke overføres fra PAS til andre systemer. D nummer kan brukes i PAS Generere brukernavn og passord til elever for bruk i PGS C Alle elever som skal gjennomføre elektroniske prøver, må ha brukernavn og passord. Skoleadministrator genererer brukernavn og passord i PAS og skriver ut et A4 ark til hver elev. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 15 av 27

16 Klikk på «Generer» knappen i skjermbildet Påmelding Knappen «Skriv ut» til høyre for «Generer» knappen blir da aktiv, og du kan skrive ut et A4 ark til hver elev med brukernavn og passord. (Ikke bruk funksjonen Skriv ut liste, for denne listen inneholder ikke påloggingsinformasjon.) Er det behov for å skrive ut nye passord til elever, kan dette gjøres for alle eller noen av elevene. Hak av i kolonnen til venstre for elever som skal ha nytt passord. Hakes det av for alle elevene når du trykket på «Generer», får alle nye passord slik at du da må skrive ut nye A4 ark med brukernavn og passord til alle. Brukernavnet blir ikke generert på nytt, kun passordet. Brukernavn og passord kan skrives ut når som helst før prøvedagen. Utskriftsfunksjoner i skjermbildet Påmelding : «Skriv ut liste»: Skriver ut en liste med navn, fødselsdato, kandidatnummer, målform og eventuelt brukernavn på alle elevene i gruppen hvis prøven er elektronisk. (Info fra denne listen kan ikke brukes til pålogging.) «Skriv ut»: Knappen ligger til høyre for «Generer» knappen og skriver ut brukernavn og passord til den enkelte eleven, et A4 ark til hver. Dette er påloggingsinformasjonen og kan skrives ut når som helst. 2.7 PAS Dagspassord til bruk i PGS C Dagspassordet gjelder kun for elektroniske prøver. For å være sikker på at elevene ikke logger seg inn som en annen person, må den prøveansvarlige godkjenne den enkelte elevs innlogging ved å taste inn dagspassord på elevens PC etter at eleven selv har skrevet inn sitt brukernavn og passord. Sikkerheten med dagspassord fungerer bare så lenge kun de prøveansvarlige kjenner dagspassordet. Nytt dagspassord genereres automatisk hver natt og gjelder per skole for en prøve på en gitt dag. Skoleadministrator tar ut dagspassordet i PAS på prøvedagen og gir det til de prøveansvarlige. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 16 av 27

17 Klikk på menyvalget «Dagspassord» i venstremenyen Velg dagens prøve fra nedtrekkboksen merket «Prøve» og trykk på «Vis dagspassord» Dagspassordet vises i skjermbildet 2.8 Pålogging til PGS C for elever Elevene logger seg inn ved hjelp av brukernavn og passord som er hentet fra PAS. Læreren skriver deretter inn dagspassordet. Merk at for elevpålogging gjennomfører PGS C en automatisk systemsjekk på den enkelte elevs PC for å kontrollere at krav til nettleser, skjermoppløsning og Flash plugin er tilfredsstillende. Dersom kravene ikke er innfridd, vil dette markeres med røde kryss, og det vil ikke være mulig for eleven å logge seg på før nyere programvare er lastet ned. Gå til nettadressen https://pgsc.udir.no Velg «Elev» Elev logger inn med brukernavn og passord. Lærer skriver inn dagspassord på den enkelte elev sin pc. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 17 av 27

18 2.9 Pålogging til PGS C for Lærer/Administrator For å få tilgang til PGS C må brukerrollen først aktiveres ved pålogging i PAS før brukeren logger seg inn i PGS C som Lærer/administrator. Alle lærere som blir registrert som ansvarlige for en prøvegruppe og ikke fra før av er brukere av PAS, vil få tilsendt en e post fra PAS med brukernavn og passord. Gå til nettadressen https://pgsc.udir.no (samme sted som elevene logger seg på) Velg «Lærer/Administrator» Logg inn med brukernavn, passord og svar på kontrollspørsmål (samme som i PAS) Følge med på prøvegjennomføring og se elevbesvarelser Etter påloggingen kommer du inn i skjermbildet «Kandidatmonitor». Standardinnstillingen viser aktive prøver per dags dato. Eventuell tidligere prøvedato velges i kalenderikonet. Du kan ikke velge prøvedatoer i framtid. Lærer/Administrator kan da i sanntid følge med på prøvegjennomføringen for de elevene han/hun er ansvarlig for. Bildet viser hvem som er pålogget, og hvem som har levert besvarelsen. Læreren kan også se den enkelte elevs besvarelse. Velg skole, prøve og gruppe for å se elevene du er ansvarlig for. Kandidatmonitorbildet må oppdateres manuelt ved å trykke på Oppdater PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 18 av 27

19 «Status» har alternativene «Ikke pålogget», «Påbegynt», eller «Levert». «Påbegynt Dato og klokkeslett da prøven ble påbegynt «Levert» Dato og klokkeslett da prøven ble levert Tid brukt beregnes fra tidspunktet for den første påloggingen til tidspunktet for levert besvarelse. Det er ikke den faktisk brukte tiden som vises (en elev kan f.eks. ha falt ut av systemet og senere logget seg på igjen, uten at denne tiden blir trukket fra). Poeng Antall poeng oppnådd PAS status har alternativene «Overført PAS» eller «Ukjent status» Handlinger Etter at de elektroniske prøvene er avlagt, kan læreren se hver enkelt elevs besvarelse ved å trykke på lenken «Se resultat». Dersom besvarelsen skal rettes, vil det stå «Til retting». PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 19 av 27

20 Dersom en elev går ut av PGS C uten å ha gjort seg ferdig med prøven (blir kastet ut av systemet av tekniske grunner, velger å lukke nettleseren pga tekniske problemer eller velger å benytte en annen pc) står elevstatus fortsatt som «Påbegynt». Eleven kan da logge seg på igjen og fortsette prøven. (NB! Dette forutsetter at eleven ikke har trykket på «Lever» knappen). De svarene som er blitt registrert i systemet, vil bli liggende i 6 dager, slik at eleven innen denne tiden kan logge seg på og fortsette. Etter 6 dager må alle spørsmål besvares på nytt. Merk at data bare blir liggende i PAS i 8 12 måneder (pålegg fra Datatilsynet), det er derfor viktig at skolen skriver ut rapportene fra PAS Elektroniske prøver åpne oppgaver De åpne oppgavene rettes av de som er satt opp som prøveansvarlige for den aktuelle gruppen på skolen. Når de logger på vil de komme inn i monitorvinduet. De vil da få en oversikt over elevene i prøvegruppa og status for disse elevene. Lenken «Til retting» angir at elever har levert besvarelser som må rettes manuelt. Når prøveansvarlig PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 20 av 27

21 klikker på denne lenka, vil elevens besvarelse hentes opp i skjermbildet. Prøveansvarlig vil se elevens tekst og vil kunne sette en poengsum. Når en oppgave er rettet, går man videre til neste oppgave, enten ved å bruke oppgavenavigatoren nederst i skjermbildet, eller ved å bruke knappen «Neste oppgave». Ved å klikke på knappen «Se andre besvarelser», får man se alle elevenes besvarelser på den samme oppgaven og kan sette en poengsum på alle elevene. Når man er ferdig med å rette alle åpne oppgaver for alle elever i en gruppe, klikker man på «Bekreft ferdig». Når dette er gjort, overføres resultatene for alle elevene til PAS. Merk at denne handlingen ikke kan angres og at man ikke kan endre poengsum for elevene på en oppgave etterpå. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 21 av 27

22 2.10 PAS Registrere fritak og fravær Alle som skal kunne registrere status eller resultater på elever, må være registrert som ansvarlig for elevgruppen i skjermbildet Påmelding i PAS. Registrering av fravær, fritak og resultater må gjøres innenfor aktuelle tidsfrister. Tilbakeføring av resultater til PAS fra elektroniske prøver kan ta inntil 3 dager, avhengig av nettrafikken. Fanebladet Oversikt viser alle elevgrupper hvor pålogget bruker er registrert som ansvarlig. Utvalget i skjermbildet kan begrenses ved å velge fagkode og prøvegruppe. «Statusfeltet» skal oppdateres for elever som har gyldig fravær eller fritak. Det er viktig at skolen sjekker om noen av elevene som står med Manglende resultat, egentlig skulle vært registrert som fritatt eller ikke deltatt (gyldig fravær). Endringer må gjøres innen tidsfristen. Det er ikke mulig å registrere resultater eller tilbakeføre resultater fra PGS C på en elev hvor det PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 22 av 27

23 er registrert ikke deltatt eller fritatt i PAS. Det er ikke mulig å registrere ikke deltatt eller fritatt på en elev hvor resultater er registrert eller tilbakeført fra PGS C. Derfor er det viktig at skolene ikke lar elever med gyldig fritak gjennomføre prøvene. Husk å lagre skjermbildet etter oppdateringer PAS Registrere resultater for papirbaserte prøver Manuell registrering av den enkelte elevs resultater gjøres i Detaljer bildet. Bildet åpnes ved å klikke på elevens rad i Oversikts bildet. Elevens svar registreres ved å klikke på valgt svaralternativ (flervalgsoppgaver) eller på «Rett» eller «Galt» på de åpne oppgavene. Det kan markeres at svar mangler, eller at eleven har krysset av for flere svaralternativer. Husk å lagre hver gang du går ut av skjermbildet. Gå tilbake til oversiktsbildet ved å klikke på fanebladet Oversikt. Elevens rad i oversiktsbildet skal da vises med status «Fullført» i kolonnen «Reg. status». Hvis det ikke står «Fullført», gå tilbake til Detaljer og oppdater de radene hvor svaralternativ ikke er registrert. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 23 av 27

24 3 PAS RAPPORTER Rapportene oppdateres vanligvis én gang i timen. Merk at data bare blir b liggende i PAS i makss 12 måneder (pålegg fra Datatilsynet). Det er derfor viktig at skolen skriver ut rapportene fra PAS. 3.1 R01 Oppfølging 1 Rapporten viser for hver enkelt prøve antall påmeldte, antall fritatt, antall ikke deltatt, registrerte resultaterr og manglende resultater. Det er flere muligheter for å avgrense søket. Skolen ser bare data for egen skole, mens skoleeier ser data for alle skoler i kommunen. Øverst i rapportenn vises dato og tidspunktet for den siste oppdateringen. 3.2 R02 Oppfølging 2 Rapporten inneholder de samme opplysninge r som ROl,men viser en linje per utvalg. Skolen ser bare data for egen skole,mens skoleeier ser data for alle skoler i kommunen. Det er ikke stor forskjell på informasjonen som kan hentes ut av R01 og R02.Søket har flere avgrensningsmuligheter. Øverst i rapporten vises dato og tidspunkt for siste oppdatering. PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 24 av 27

25 3.3 Nasjonale prøver rapporter i PAS For å kunne se rapporter må du være registrert som ansvarlig for elevgruppen i påmeldingsbildet. Husk at skolen må skrive ut alle rapportene etter at prøvene er ferdige. PAS oppbevarer bare resultatene i inntil 12 måneder etter pålegg fra Datatilsynet. Disse rapportene er tilgjengelig på skolenivå for nasjonale prøver: Rapport Innhold Lærer Skoleadm. NP01 Grupperapport Rapporten viser rett/galt per oppgave og totalt per elev. For å se resultatene velges prøve, oppgavesett og gruppe. Avgiverskolene kan se resultatene for de elevene de har avgitt til andre skoler, ved å hake av for dette utvalget. Nå sorterer PAS elevenes resultater automatisk. Dette betyr at når rapport NP01 tas ut fra PAS, trenger skolene ikke lenger å sortere versjonene etter oppgavesett 1, slik de har gjort for regneprøven tidligere. Ja, for egne Ja, for alle ved skolen Merk at oppgavesett 4 er en ankerprøve. Disse resultatene kan ikke legges inn i analyseverktøyet på grunn av trendmåling. NP02 Mestringsnivå per skole NP03 Mestringsnivå Skole NP04 Resultater per kommune Viser med tall og grafikk skolens totale resultat per prøve fordelt på mestringsnivå. Avgiverskolene kan se resultatene for de elevene de har avgitt til andre skoler ved å hake av for dette utvalget. Denne delen av rapporten er bare tilgjengelig for avgiverskoler og for kommunenivået. Viser med tall og grafikk hvordan skolens totale resultat per prøve er fordelt på mestringsnivåer og med sammenligning mot tilsvarende verdier på hhv. kommune, fylkes og nasjonsnivå. Avgiverskolene kan se resultatene for de elevene de har avgitt til andre skoler, ved å hake av for dette utvalget. Denne delen av rapporten er bare tilgjengelig for avgiverskoler og for kommunenivået. Viser tall for alle skoleeiere fordelt fylkesvis. En del tall er skjult (prikket) for å unngå indirekte identifisering av enkeltelever. Ja Ja Ja Ja Ja Ja PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 25 av 27

26 NP06 Oppgaverapport Rapporten viser på aggregert nivå hvordan elevenes svar fordeler seg innenfor hver enkelt oppgave. Riktig svaralternativ er markert med grønn skrift. Velg prøve, oppgavesett og gruppe. Avgiverskolene kan se resultatene for de elevene skolen har avgitt til andre skoler, ved å hake av for dette utvalget. Denne delen av rapporten er bare tilgjengelig for avgiverskoler og for kommunenivå. Nå sorterer PAS elevenes resultater automatisk. Dette betyr at når rapport NP06 tas ut fra PAS, trenger skolene ikke lenger å sortere versjonene etter oppgavesett 1, slik de har gjort for regneprøven tidligere. Merk at oppgavesett 4 er en ankerprøve. Disse resultatene kan ikke legges inn i analyseverktøyet på grunn av trendmåling. Ja, for egne Ja, for alle ved skolen NP08 rapport Denne rapporten er beregnet på utskrift og utdeling til elev og foresatte. Ja, for egne Ja, for alle ved skolen R01 Oppfølgingsrapport 1 R02 Oppfølgingsrapport 2 Viser for egen skole og for hver enkelt prøve antall påmeldte, antall fritatt, antall ikke deltatt, antall registrerte resultater og antall manglende resultater. «Manglende resultater» viser antallet som hverken er registrert med resultat eller fravær. Det kan ta opptil 3 døgn etter at en elektronisk prøve i PGS C ble avlagt, til alle resultatene er synlige i rapporten. Resultatene kommer tilbake enkeltvis. Tilsvarer rapport R01, men her vises også totalverdier for alle skoler, skoleeiere, fylker og totalt for hele landet. Skolene kan imidlertid ikke se verdier for den enkelte prøven. En del søkefunksjonalitet i skjermbildet er inaktivt (grået ut) fordi denne er beregnet for andre brukere enn skolene. Nei Nei Ja Ja PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 26 av 27

27 3.4 Kartleggingsprøver, rapporter i PAS Det lages ikke samlerapporter for kartleggingsprøver. Følgende rapporter er tilgjengelige på skolenivå for kartleggingsprøver: Rapport Innhold Lærer Skoleadm. Grupperapport Oppgaverapport R01 Oppfølgingsrapport 1 R02 Oppfølgingsrapport 2 Rapporten viser rett/galt per oppgave og totalt for den enkelte eleven. Velg prøve, oppgavesett og gruppe for å se resultatene. «Sortert etter første oppgavesett» gjelder prøver med flere oppgavesett som inneholder de samme oppgavene, men i forskjellig rekkefølge. Kryss av her for å få oppgavene sortert i samme rekkefølge. Rapporten viser på aggregert nivå hvordan elevenes svar fordeler seg innenfor hver enkelt oppgave. Riktig svaralternativ er markert med grønn skrift. Velg prøve, oppgavesett og gruppe for å se resultatene. «Sortert etter første oppgavesett» gjelder for enkelte prøver hvor det er flere oppgavesett med de samme oppgavene, men i forskjellig rekkefølge. Kryss av her for å få oppgavene sortert i samme rekkefølge. Viser for egen skole per prøve antall påmeldte, antall fritatt, antall ikke deltatt, antall registrerte resultater og antall manglende resultater. «Manglende resultater» viser antallet som hverken er registrert med resultat eller fravær. Det kan være opptil 3 døgns forsinkelse fra elevene har avlagt elektronisk prøve til dette vises i rapporten. Tilsvarer rapport R01, men kan også vise totalverdier for alle skoler, skoleeiere, fylker og totalt for hele landet. Skolene kan imidlertid ikke se verdier for den enkelte prøven. Noe av søkefunksjonaliteten i skjermbildet er inaktiv (grået ut) idet denne er beregnet for andre brukerroller. Ja, for egne Ja, for egne Nei Nei Ja, for alle ved skolen Ja, for alle ved skolen Ja Ja PAS/PGS Brukerveiledning prøver Side 27 av 27

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER Versjon 1.03 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 14. august 2015 Dato og versjonsnr Versjon 1.00 6. november 2011 Versjon 1.01

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.24 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 23. september 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.30 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 10. mars 2015 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.27 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 30. oktober 2013 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.23 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 10. mai 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre prøvetyper

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver Utdanningsdirektoratet, oktober 201 3 1 GENERELT... 3 1.1 IP adresser og tekniske

Detaljer

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.22 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 13. april 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 18. mai 2010. Versjon 1.18 8. september 2010 Versjon

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR NASJONALE PRØVER OG ELEKTRONISKE KARTLEGGINGSPRØVER Versjon 1.03 - Nynorsk Utdanningsdirektoratet 14. august 2015 Dato og versjonsnr Versjon 1.00 6. november 2011 Versjon 1.01

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.29 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 25. april 2014 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver Utdanningsdirektoratet, januar 2013 1 PAS/PGS Brukerveiledning prøver 1 GENERELT...

Detaljer

Dette er en presentasjon som viser hvordan den nye tjenesten ser ut for deg som jobber med eksamen i kommunen.

Dette er en presentasjon som viser hvordan den nye tjenesten ser ut for deg som jobber med eksamen i kommunen. Utdanningsdirektoratet innfører ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter Prøveadministrasjonssystemet

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.14 Utdanningsdirektoratet 4. januar 2011 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010. Versjon

Detaljer

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG versjon 2, vår 2009 Bokmål 1. Forberedelse... 2 2. Pålogging... 3 3. Identifisering/dagspassord... 5 4. Last ned oppgavene for prøvegruppen...

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.16 Utdanningsdirektoratet 12. mars 2015 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Innlogging via FEIDE for de skoler bruker dette... 2 3. Identifisering...

Detaljer

Veiledning og informasjon om eksamen våren Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1

Veiledning og informasjon om eksamen våren Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1 Veiledning og informasjon om eksamen våren 2016 Fauske 25/1 Mosjøen 26/1 Svolvær 28/1 Narvik 29/1 Program for dagen Presentasjon av ny eksamenstjeneste Skoleadministrator+ Påmelding av fagpersoner Lunsj

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. http://udirbeta.udir.no/ Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpnet for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer

Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016

Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016 Nytt eksamensadministrasjonssystem våren 2016 Målsetting Generell praktisk info rundt eksamen/prøver/endring regelverk Bli kjent med det nye prøveadministrasjonssystemet Bli kjent med kommunenes og skoleadministrators

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger.

Nyhetsbrev, utviklingsbloggen #udirbeta og masseutsendinger. Utdanningsdirektoratet innfører en ny tjeneste for å administrere eksamen på www.udir.no. Den nye tjenesten åpner for påmelding av kandidater til grunnskoleeksamen 11. januar 2016. Tjenesten erstatter

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2

Detaljer

Veiledning i bruk av bestillingsportalen for skolenes brukerundersøkelser

Veiledning i bruk av bestillingsportalen for skolenes brukerundersøkelser Veiledning i bruk av bestillingsportalen for skolenes brukerundersøkelser Versjon 20.12.2016 Innspill for å forbedre veilederen sendes direkte til Petter Haagensen: pha@udir.no Se også prosessveiledning

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com

BRUKERVEILEDNING KOMMUNIKASJONSPROGRAM UTDANNINGSVALG: https://troms.skoleogarbeidsliv.com ROLLE: RÅDGIVER/LÆRER GRUNNSKOLE HVA VIL DU GJØRE? SLIK GJØR DU DET KOMMENTAR/MERKNAD Finne nyttig info og viktige grunnlagsdokumenter Gå til: https://troms.skoleogarbeidsliv.com Klikk på fanen "Lærer

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

NB! Dette brevet kommer i en ny versjon på grunn av en endring under punktet IP-adresser.

NB! Dette brevet kommer i en ny versjon på grunn av en endring under punktet IP-adresser. Vår saksbehandler: Åshild Herredsvela Direkte tlf: E-post: Vår dato: 31.03.2009 Deres dato: Vår referanse: 2008/3169 Deres referanse: Til Fylkesmennene Sametinget Utdanningsetatene i fylkeskommunen Kommunene

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010

Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010 Versjon september 2010 Bokmål Retningslinjer for gjennomføringen av nasjonale prøver høsten 2010 Postadresse: Postboks 2924 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresser: Kolstadgata 1, Oslo Britveien 4, Molde Parkgata

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Utdanningsdirektoratet oktober 2015 PGS - Eksamen Side 1 Brukarrettleiing for skolen 1 GENERELT... 3 1.1 IP-ADRESSER OG INFO OM NETTLESARAR VED EKSAMEN OG PRØVAR...

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

Testlederveiledning for Båtførerprøven

Testlederveiledning for Båtførerprøven Testlederveiledning for Båtførerprøven Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/bfp/testleder

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for brukere i en bedrift. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for brukere i en bedrift Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Oppstart For å åpne startsiden i DataPower Learning Online kan du skrive webadressen i adresselinjen i Internet

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører Endringslogg: Versjon Nytt I versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 versjonnr i bunntekst ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26 Lagt til endringslogg

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS - PGS. Tone Malme og Annhild Lorentzen Februar 2013

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS - PGS. Tone Malme og Annhild Lorentzen Februar 2013 Eksamen PAS - PGS Tone Malme og Annhild Lorentzen Februar 2013 1 PAS - PGS 1. Presiseringar frå brukarrettleiinga 2. Trekking av fag 3. Påmelding til eksamen Bestilling av prøvemateriell 4. Oppdatering

Detaljer

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1.

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1. IST Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 28.06.2016 Side 1 Innhold IST Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke om tilgang til

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera. Brukerveiledning for forfatter Oppdatert 20. januar 2015 Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.no/support 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Opprettelse av MV-login

Opprettelse av MV-login Opprettelse av MV-login Hvis en skole ikke er FEIDE-brukere må alle elever og lærere som skal bruke CD-ORD få et MV-ID i stedet. Det oppretter vi i MV-Nordics egne loginsystem som heter MV-login. For å

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Harehundprøver versjon 2 27.08.2009 Innhold Om versjon 2 av DW-arra harehundprøver... 2 Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Harehundprøve....

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Slik administrerer du Ståstedsanalysen

Slik administrerer du Ståstedsanalysen Slik administrerer du Ståstedsanalysen For å kunne administrere Ståstedsanalysen (opprette brukernavn til personalet og hente ut rapporter) må du være registrert som administrator for den aktuelle skolen

Detaljer

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009

Brukerveiledning. DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Norsk Kennel Klub Brukerveiledning DogWeb-Arra Drevprøver for Dachshunder 11.06.2009 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 2 Bruke DogWeb-Arra for Drevprøve Dachshunder.... 4 DWA hovedmeny... 5 Legg

Detaljer

Oversikt over prøven til prøveledere

Oversikt over prøven til prøveledere Oversikt over prøven til prøveledere Vi gjør oppmerksom på at det kan bli små endringer i skjermbildene. Før prøven begynner Som prøveleder trenger du: En pc med tilgang til PAD Oppmøteliste til prøve

Detaljer

Bruksanvisning for Testadmin

Bruksanvisning for Testadmin Bruksanvisning for Testadmin Questionmark Perception Enterprise Manager Oppdatert bruksanvisning kan dere laste ned fra våre Testsentersider på www.norsktest.no/testleder 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer

Brukerveiledning. Kurs- og konferansemodul for NFK. http://www.nfk.no/kurs. Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Brukerveiledning Brukerveiledning Kurs- og konferansemodul for NFK http://www.nfk.no/kurs Nettbasert administrasjonssystem for kurs, konferanser og seminarer Sist oppdatert. 24.01.2012 Innhold Oversikt

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT

IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT IKT-BASERT EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR KANDIDAT Versjon 1.12 Utdanningsdirektoratet 7. februar 2011 Innhold 1. Innlogging... 2 2. Identifisering... 3 3. Hent eksamensoppgaven... 3 4. Besvar oppgaven...

Detaljer

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015

Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 Visma Mobil Omsorg Dato: 08.10.2015 2 av 25 Innhold OM MOBIL OMSORG... 3 1.1. PÅLOGGING... 3 AVLOGGING/ LÅS... 4 1.2. BRUKERLISTEN... 5 SØK ETTER BRUKERE... 5 BRUKER DETALJER... 6 KONTAKTPERSONER:... 6

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukermanual for RefLex

Brukermanual for RefLex Brukermanual for RefLex Et oppslagsverk for skoler Fotograf Jannecke Sanne Normann Brukermanual for RefLex 1. HVA ER REFLEX?... 3 1.1 Tilgang og roller i RefLex... 3 1.2 Krav til nettleser... 3 1.3 Støtte

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Ofte stilte spørsmål (OSS)

Ofte stilte spørsmål (OSS) Ofte stilte spørsmål (OSS) Innhold Generelt... 2 Hva er en rapport?... 2 Hva betyr * (stjerne) og lynet i tabellen?... 2 Jeg vil vite mer om tallene i rapportene, hvor finner jeg det?... 2 Hvilke sammenligninger

Detaljer

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder

Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Elektronisk førstehjelpsprøve - brukerveileder Du trenger ikke å være innlogget på Korsveien for å få tilgang til e-læringsportalen. Klikk deg inn på www.rodekors.no. Velg deretter «Ressurser og kurs»

Detaljer

Dokumentet gir en enkel innføring i bruk av Elevtilgang. https://elevtilgang.ikt-agder.no/

Dokumentet gir en enkel innføring i bruk av Elevtilgang. https://elevtilgang.ikt-agder.no/ Dokumentet gir en enkel innføring i bruk av Elevtilgang. https://elevtilgang.ikt-agder.no/ Innhold Innledning... 3 Tilgang... 3 Pålogging... 3 Superbrukere... 3 Brukerstøtte... 3 Oversikt over webregeler

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

PAS / PGS EKSAMEN PAS / PGS PRØVER Prøvebanken. Molde 31. januar 2017

PAS / PGS EKSAMEN PAS / PGS PRØVER Prøvebanken. Molde 31. januar 2017 PAS / PGS EKSAMEN PAS / PGS PRØVER Prøvebanken Molde 31. januar 2017 Innhald Generelt om ny struktur PAS Eksamen Funksjonar for kommunenivå Funksjoner for skuleadministrator PGS Eksamen Anna informasjon

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

IST Skoleadministrasjon Brukermanual for Valg Sist endret:

IST Skoleadministrasjon Brukermanual for Valg Sist endret: IST Skoleadministrasjon Brukermanual for Valg Sist endret: 07.06.2016 1 Innhold IST Skoleadministrasjon... 3 Opprette valgsituasjon... 4 Offentliggjort tilbud... 7 Tildele valgene... 8 Elev skal besvare

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av.

Åpningsbildet viser treet til venstre og de ulike delene (faner) som Lærerweb består av. Tips: for å søke i dokumentet, benytt Søk i PDF leseren. Innlogging Skriv inn Brukernavn og Passord. Det får du av administrasjonen ved skolen din. Øverst i skjermbildet ser du alltid hvem som er innlogget

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning

BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning UTDANNINGSDIREKTORATET BASIL - Barnehage-Statistikk- InnrapporteringsLøsning Brukerveiledning Conexus AS Innholdsfortegnelse BASIL INNLEDNING ÅRSMELDING... 3 Prosessflyt... 4 Statusnivåer på skjema...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKARRETTLEIING FOR SKOLEN Versjon 1.30 - Nynorsk Utdanningsdirektoratet 10. mars 2015 Dato og versjonsnr Beskriving Initialar Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskriving for andre

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei

Brukerveiledning til. KS- Læring. Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Brukerveiledning til KS- Læring Innlogging Registering av arbeidssted Lage snarvei Innlogging i KS Læring Brukerveiledning Brukerveiledning KS-Læring 1 KS Læring er en lærings- og delingsarena for kommunene.

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer