Lars Jønsson Bolig A/S 15 mai 2014 Side 1 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars Jønsson Bolig A/S 15 mai 2014 Side 1 av 5 Krohnehagen Leveransebeskrivelse"

Transkript

1 Side 1 av 5 GENERELT. Alle arbeider utføres etter gjeldende plan og bygningslov, Bustadoppføringsloven, Bergen Kommunes forskrifter og NBI s detaljer, NS etter Lars Jønssons Bolig A/S s valg. Eierformen blir som sameie der leilighetene seksjoneres. LAVENERGIHUS. Boligene evalueres i h.h.t TEK 10 og NS 3700 kriterier for passivhus og lavenergihus Boligbygninger. Boligene tilfredsstiller kravene til energiklasse A. GRUNNARBEIDER, VEIER, P -PLASSER OG LEDNINGER. Bygninger, veier, p- plasser og ledninger bygges opp med sprengstein. Felles vann- og avløpsledninger legges på forskriftsmessig dybde. Overvann, drensvann og takvann føres til terreng eller til overvannsystem. Kjøre- og gangveier, fortau og parkeringsplasser asfalteres. UTEAREALER OG LEKEPLASSER. Lekeplassen utstyres med benk og sandkasse. Kjøreveien som går helt frem helt frem til eksisterende villa, gangveier og plasser i tunet asfalteres i ulike farger. Alle grønne arealer opparbeides som plen, det plantes busker og skråninger dekkes med bark. Tomten sikres mot steinsprang og arealene sikres mot fall med gjerder. I gangvei mellom inngangspartiene for BB1 og BB2 legges det varmekabel bredde 70 cm. For deler av utearealene med hellesymbol legges det markbetong. FELLES GANGER, TRAPPER OG SVALGANGER. Ganger og trapper får gulvbelegg, vegger og himlinger males. Belysning. FELLES AKTIVITETSLOKALE. Lokalet er på 76 M2 og omfatter stue, kjøkken og HC toalett. Rommene og kjøkkenet møbleres og utstyres. Alle overflater har samme kvalitet som for leilighetene. BYGNINGENS KONSTRUKSJON. Boligene oppføres i betong- og stålkonstruksjoner, på steinsprengfylling. Boligrommene sikres mot radongass med godkjent membran. Som lyd- og brannskille mellom boligene nyttes betongvegger eller Leca lyd - og brannblokk. HEISER. Det installeres personheis i begge blokkene. BRANNSIKRING. For seniorboliger stilles det høyere krav til brannsikkerhet enn for vanlige boliger. Som såkalt passiv sikring er dette løst med rømningsveier og aktiv sikring ved boligsprinkling. Ved brannalarm varsles alle leiligheter samt utvendig sirene. Hver leilighet utstyres med brannslukkingsapparat. GARASJEANLEGG. Boligen får egen parkeringsplass i felles garasjebygg. Garasjeporten styres med fjernkontroll. Gulv asfalteres og merkes. Vegger og himling hvitmales direkte på betong..

2 Side 2 av 5 BOLIGENES OPPBYGGING OG KVALITET. BETONG- OG MUREREARBEIDER. Betonggulv på grunn i boligrom: Isolasjon 300 mm isopor. Radonsperre i h.h.t offentlige krav. Diffusjonsperre 70 mm betonggulv Fall til sluk i bad. Murerarbeider i bad. Gulv og vegger påsmøres tettemembran og flises. Fall mot sluk. TØMMER-, BLIKKENSLAGER-, OG SNEKKERARBEIDER. Tak. - Takbelegg av folie. - Selvbærende tak av stålprofiler. - Isolasjon, 250 m.m. isopor + 50 m.m. minerallullisolasjon - Elektrikerlekter - Diffusjonssperre. - Himling 13 mm gipsplater. Yttervegger. - Pussete plater og kledning etter arkitektens valg - Utlekting og sløyfer for liggende/ stående kledning. - Vindtette gipsplater skjøter tapes - Mineralullisolasjon 200 mm kvalitet A, - Stenderverk 36 x 198 mm, i frittstående sportsbod 36 x 98 mm - Diffusjonssperre - Krysslekting - Mineralullisolasjon 50mm. - Gipsplater 13 mm Innvendige vegger. Standard vegger. - Stenderverk 36 x68 mm - Gipsplater 13 mm på hver side. - For bad dampsikre Litexplater. Lyd- og brannskille. - Betongvegg/ betongblokker. Etasjeskiller m.m. Parkett. - Lyddempende underlag - Betongplate Listverk. Gulvlister i eik. Dør og vinduslister leveres ferdig malt fra fabrikk m. synlige spikerhoder og kutt i gjerdinger etter montering. Listfri overgang mellom tak og vegger. Innkassinger. Rør for vann, avløp og ventilasjon føres skjult. Likevel må det påregnes enkelte innkassinger som ikke er vist på salgs- eller kontraktstegninger.

3 Side 3 av 5 Innvendig bæring. Det må forventes synlige dragere og søyler selv om disse ikke er vist på kontrakttegninger. Blikkenslagerarbeider. Takrenner og nedløp, takhatter, gradrenner og beslag utføres i stål aluminiumsfarge. Vinduer og balkongdører. Vinduer leveres som 3- lags energi glass med Argonfylling eller tilsvarende kvalitet, aluminiumsbeslag utvendig. Gjennomsnittlig Uverdi = 0,8 på vinduer og 1,0 på balkongdører. Dører. Inngangsdører for leiligheter og innvendige dører leveres fra Swedoor. Innvendige dører leveres som profilerte hvite dører. Hovedinngangsdørene til blokkene leveres i aluminium med elektrisk åpning og lukking. Kjøkken og garderobeinnredning. Kjøkkeninnredning monteres etter egen spesifikasjon fra Sigdal. Type er Bello eller Uno i hvit farge. Egen tegning gjelder for leveransens omfang. I soverommene monteres det 1 stk. kombiskap 1 m lengde pr. sengeplass. Kunde kan endre leveranse og omfang innenfor leverandørens produktspekter. Plassering av vasker og komfyr kan ikke endres. Baderomsinnredning. Det leveres baderomsinnredning bredde 90 cm av type Tone fra Linnbad. Underskap m.skuffer, heldekkende vask og speil med belysning. HVITEVARER. På kjøkkenet leveres integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin.. BALANSERT VENTILASJON. Det installeres balansert ventilasjonsanlegg med gjenvinningsgrad på 75 %. Tilførsel av frisk luft til oppholdsrom og avtrekk fra bad, wc/ vaskerom, ventilator over komfyr. VARMTVANN TIL LEILIGHETENE. Boligene forsynes med varmtvann (tappevann) fra bergvarme. RØRLEGGERARBEIDER. Felles utvendig anlegg. Utvendige ledningsanlegg med stakekummer utføres i plast. Ledningene legges på frostfri dybde i telefrie masser eller isoleres. På vannledningen monteres det stoppekran. En utvendig spylekran for hvert hus. Brannslukkingsapparet i garasje. Innvendig. Vannledningene legges som rør i rør system som hindrer skader ved vannlekkasje. Sentral plasseres i synlig skap på vegg på våtrom. Anlegget leveres skult. Mindre vannledningsstrekk frem til den enkelte installasjon samt på yttervegger vil bli lagt synlig. Utstyr. - 1 håndvask dekkende på 90 cm skuffeinnredning, m. ettgreps blandebatteri - 1 toalettskål i hvit farge m. lokk. - 1 uttak og avløp for vaskemaskin. - 1 blandebatteri m. dusjgarnityr - 1 gulvsluk m. rist. - 1 uttak og avløp for oppvaskmaskin - 1 oppvaskum m. ettgreps blandebatteri på kjøkken - 1 stk. brannslukkingsapparat (pulver) 6 kg. Se kontrakttegning for plassering av utstyret. Inntegnet utstyr utover beskrevet leveres ikke.

4 Side 4 av 5 ELEKTROINSTALLASJONER. Fellesanlegg. I garasje og trapperom monteres belysning i tak, utvendig belysning som lysmaster for veier og plasser. Sikringsskap med måler plasseres i teknisk rom. For boligen. Det elektriske anlegget utføres i h.h.t NEK 400, 2010 og omfatter ca. 78 punkter. Som 1 punkt regnes lampepunkt inkl. bryter, rørfremlegg for fremtidige installasjoner som TV, doble stikkontakter, v.v. beholder, komfyr, vaskemaskin, avtrekksanlegg for kjøkken og bad med mer. Punkter plasseres etter egen plan fra installatør. For komfyr leveres 2 stikkontakter og komfyrvakt. Belysning. Kjøkken: 1 stk. 30 W lysarmatur under overskap. Bad: 1 stk. lysarmatur i tak. Bad: Varmekabler i gulv m. elektronisk termostat. Ringeapparat, belysning v. inngangsdør, belysning ved balkong OPPVARMING Oppvarming skjer ved varmekabler på bad og en radiator. KABEL TV/ BREDBÅND/ TELEFON. Det blir lagt fellesanlegg for TV. Det blir lagt frem 1 kontakt for TV og bredbånd i stue. Lars Jønsson Bolig A/S tegner TV- og bredbåndabonnement for 5 år regnet fra dato for overtakelse. Kjøper forplikter seg ved overtakelse å binde seg til den avtalen som inngås. Det blir ikke lagt frem kabler for telefon. MALERARBEIDER. Utvendig. Fasader pusses og ytterkledning hjørnekjøler og listverk, rekkverk, vindskier leveres med 2 strøk maling fra fabrikk. Vinduer med aluminiumsbeslag og dører leveres ferdig lakkert fra fabrikk. Innvendig. Vegger og himlinger sparkles og males, våtromsmaling i bad. Listverk leveres ferdig malt fra fabrikk og spikres. Stiftehoder og naturlig inntrykk i trevirket etter stifting samt gjerding vil bli synlig. Se eget romskjema. Dører, vinduer og innredninger. Dører og vinduer leveres i tre, ferdig malt innvendig og utvendig fra fabrikk. Kjøkken, garderobe og baderomsinnredning leveres ferdig lakkert fra fabrikk. BYGGVASK. Hele bygget og utvendige arealer ryddes. Alle leiligheter og fellesrom vaskes. VISTE INNREDNINGER SOM IKKE LEVERES. - Alle innredninger og utstyr vist med stiplet strek. - Møbler, kjøleskap (Unntatt felleslokale) - Badekar, dusjhjørner, dusjkabinett.

5 Side 5 av 5 KOSTNADER SOM IKKE ER INKLUDERT. - Tinglysingsgebyrer, dokumentavgifter, takstgebyr m.m. GENERELLE FORBEHOLD. Det tas forbehold om gjennomføring av prosjektet avhengig tilstrekkelig salg. Videre har Lars Jønsson Bolig A/S rett å foreta mindre vesentlige endringer uten å forringe prosjektets eller husenes kvalitet. Det tas forbehold om at det kan komme søyler og dragere for bæring som ikke fremkommer på salgstegning. Dersom det oppstår uenighet om kvaliteten etter godkjennelse i forhold til prospekt har begge parter rett å heve nærværende avtale uten at det kan gjøres krav om å få dekket kostnader. Renteinntekter til Lars Jønsson Bolig A/S tilbakebetales kjøper. DRIFT AV FELLESANLEGG. Sameiet vil forestå drift og vedlikehold av hele bygget utenfor den enkelte leilighet, veier, plasser, VA- ledninger, overvannsanlegg, strøm- og signalkabler, benker, lekeutstyr, utvendig og innvendig belysning, heis, port og felles anlegg for varmtvannsforsyning. For heis, port, dørmekanisme og felles varmtvannsanlegg må det inngås vedlikeholdsavtale med utførende firma for å sikre garanti. Lars Jønsson Bolig A/S dekker slik vedlikeholdsavtale i 1 år etter overtakelsesdato for den første boligen. Lars Jønsson Bolig A/S vil stå for opplæring av driften ovenfor alle beboerne. Slik opplæring skal skje samlet for alle beboere i sameiets felleslokale.