Fastlegen i dialog med arbeidsgiver Hvordan er det i praksis? Kenneth Sagedal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fastlegen i dialog med arbeidsgiver Hvordan er det i praksis? Kenneth Sagedal 13032012"

Transkript

1 Fastlegen i dialog med arbeidsgiver Hvordan er det i praksis? Kenneth Sagedal

2 Fastlege i Bærum, praksis i Sandvika Universitetslektor (praksislærer) ved UiO Sosiallege i Bærum kommune Tidligere praksis fra Mosjøen (Vefsn sykehus), Fauske, Nissedal (kommunelege ), Vinje (helsesjef), Bærum sykehus, Blakstad sykehus

3 Oppstart av en sykemelding hvem? Hvordan arbeidsgiver blir informert om at arbeidstager er sykemeldt Sykemeldingsplanketten Dialogmøte 1 og 2 Hva kan legen si til arbeidsgiver når det er taushetsplikt? Spesielle utfordringer

4 Oppstart av sykemelding Den som sykemelder er en annen en fastlegen Sykehuslege Tannlege Manuellterapeuter Kiropraktorer Psykologer Legevakt

5 Hvem er sykemelder ved oppstart av sykemeldingsperioden? Hvem skal møte på dialogmøte 1 og hvem skal da arbeidsgiver kontakte for å få til et møte? Når er det nødvendig med sykemelder tilstede?

6 Vanlige kontakter om den sykemeldte Sykemeldingsblanketten Pasient snakker med arbeidsgiver om hva legen og pasient er enige om i legekonsultasjonen oppfølgingsplan Arbeidsgiver / HMS snakker med sykemelder Dialogmøte 1 Arbeidsgiver ringer legen

7

8

9 Felt 3 Avventende sykemelding

10 Felt 5 Veiledning til arbeidsgiver/ arbeidstaker I dette feltet kan du gi innspill til arbeidsgiver og arbeidstaker om forhold som har betydning for tilrettelegging og oppfølging med sikte på redusere sykefraværet. Feltet kan benyttes i hele sykmeldingsforløpet. Det er viktig å gi nyttig og relevant informasjon til arbeidsgiver, samtidig som du som alltid må vurdere nøye hvilke opplysninger som gis til arbeidsgiver og hele tiden ivareta taushetsplikten. Dersom det gis opplysninger av medisinsk art, må disse være avklart med pasienten.

11 Hvordan få til et dialogmøte 1? Arbeidstager oppfordres til å snakke med sykemelder om dialogmøte når sykemelding vil vare over 6 uker Legen avtaler et telefonmøte Møte på kontoret til legen Møte på arbeidsplassen Leggemøte tidlig eller sent på dagen

12 Dialogmøte 2 Nav innkaller NAV skal oppgi direkte nummer til saksbehandler og en e mailadresse. Kan være telefonmøte

13 Når er dialogen enkel? Sykdom som følger forventet progresjon Kirurgisk behandling uten komplikasjoner Grunnene til sykdommen opphører etter en forventet tid Frisk av infeksjonsykdom Arbeidsgiver er kjent med forhold rundt sykdommen Kronisk sykdom

14 Når det er vanskelig å få en god dialog Sosiale belastninger som gjør folk syke (hjemme eller jobb) Innskrenkninger på arbeidsplassen Nye krav på arbeidsplassen Lege i dialogmøte er lege for arbeidsgiver og arbeidstager Arbeidsgiver er arbeidstager i eget selskap, konsulent, familieselskap, enkeltmannsforetak Flere arbeidsgivere Overvekt som gjør arbeidstager arbeidsufør Lyter som alle kjenner, men som ikke skal snakkes om Smittsomme sykdommer Rus

15 Taushetsplikt Samtalen i dialogmøtet er best når dialogmøte er planlagt på forhånd. Da er pasient og lege klar over hva som kan kommuniseres. Det er vanlig at den sykemeldte er nervøs før møte, redd for hva arbeidsgiver skal få vite Det er helt vanlig at arbeidsgiver vet grunnen til sykemeldingen når sykemeldingsårsaken er enkel

16 Preparater som kan påvirke bevissthet (Rus) Alkohol Legale rusmidler (illegal rus) Medikamenter (amfetaminpreparater(ritalin ), opoider (Pinex forte ), sovemedisin og beroligendemedisin Legemiddelassistert rehabilitering (LAR Metadon, Subutex ) Illegale rusmidler

17 Bruk av alkohol og narkotika / medikamenter blandt norske arbeidstagere En kombinasjon av testing ogselvrapportering indikerer at medikamenter og illegale stoffer har vært brukt de siste 48 timer hos 5,1% og 1,7% av de testede, spørreundersøkelsen viste tilsvarende 4,2% og 0,7% Gjerde et al. Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2010, 5:13

18 Hvor stor andel av voksne har brukt narkotika siste to døgn? Arbeidstakere* Motorførere** Alle aldre 2,2% (av 315) 2,0% (av 9410) Menn under 35 år 6,1% (av 66) 5,1% (av 1814) *Basert på ansatte i bedrifter som hadde deltagelse over 95% i pilotstudien "Rus i arbeidslivet". Selv rapportert eller analyse av spyttprøver. **Deltagelse 94% av de spurte. Kun analyse av spyttprøver. Vi må anta at dataene representerer minimumtall. Tall fra Gjerde Folkehelsa retstoxikologisk

19 det er ikke lett å være arbeidsgiver, jeg skjønner ikke at noen tør