Sikkerhetsdagene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdagene 2012 22.11.2012 1"

Transkript

1 Sikkerhetsdagene

2 om arbeidsulykker og ulykkesforebygging Sikkerhetsdagene 2012

3 Tema i dag Overordnet om skadebilde i Norge dødsulykker, alvorlige skader, utsatte næringer Mer detaljert om noen risikoforhold: Skader utenlandske arbeidstakere seg mer enn Norske? Ulykker og små virksomheter Ulykker i forbindelse med vedlikeholdsarbeid Skader blant unge arbeidstakere Presentasjon av to ulykker som har skjedd i Midt-Norge i 2012: Kværner Verdal Brattøra Sikkerhetsdagene

4 Kunnskap er sentralt Hvor er risikoen størst for at folk blir utstøtt, syke eller skadet på jobb? har flere kilder til kunnskap om arbeidsmiljø informasjon fra tilsyn varsel om ulykker med alvorlig personskade melding om arbeidsrelatert sykdom tips og henvendelser Sammenstille og systematisere erfaringene fra etatens eget arbeid Overvåke og samarbeide om kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt Igangsette forskning- og utviklingsarbeid Sikkerhetsdagene

5 Rapporter «KOMPASS - Tema er en rapportserie som belyser aktuelle og fremtidige problemstillinger i arbeidslivet. Rapportserien formidler aktuell forskning og erfaringsbasert kunnskap fra s utadrettede virksomhet. KOMPASS skal bidra til kunnskapsutvikling, og stimulere til økt interesse for arbeidsmiljø.» 5

6 Utviklingstrekk og omfang av arbeidsulykker

7

8 ,5 5, , , ,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2 2,0 0 Bygg og anlegg Transport og lagring Industri Jordbruk 0, Døde pr sysselsatte

9 Hvor mange blir skadet på jobb hvert år? AKU 2007 AKU 2007 med sykefravær LKU 2009 NAV

10 Bygg og anlegg - Mange små virksomheter - Mye innleie og utenlandsk arbeidskraft - Språk, opplæring, sikkerhetskommunikasjon - Komplekse prosjekter med mange aktører - Økonomisk press og tidspress - I perioder lange arbeidsdager- og, uker og bruk av overtid

11 Bygg og anlegg II Klemt/fanget Trafikkulykker Støt/treff Fall Kjøretøy og maskiner Små virksomheter

12 Gravemaskiner og dumpere Helse- og sosiale tjenester - Kurs ALS

13 Lastebiler Store kjøretøy Helse- og sosiale tjenester - Kurs ALS

14 Fallulykker Helse- og sosiale tjenester - Kurs ALS

15 Transport og lagring Lange arbeidsuker, skiftarbeid, nattarbeid, «alenearbeid» Stabilt antall arbeidsskadedødsfall Mange arbeidsskadedødsfall, forholdsvis få skader Trafikkulykker Lasting og lossing Underrapportering

16 Trafikk Trafikkulykker Helse- og sosiale tjenester - Kurs ALS

17 Jordbruk Profesjonalisering Mange deltidsbruk Mye dårlig utstyr «Generalister» Mange deltakere i gårdsdrifta

18 Jordbruk II Størst risiko for arbeidsskadedødsfall Traktor med utsyr Ulykker i driftsbygning Dyr Skurtresker

19 Store kjøretøy Helse- og sosiale tjenester - Kurs ALS

20 Industri Næringsmiddelindustri, metall, trevare, mineralprodukt, Yrker: Maskinoperatører, håndverkere (næringsmiddelproduksjon) mekaniker, sveiser, plate-/verkstedarbeider og prosessoperatør Grupper: Menn, ung alder, utenlandsk arbeidskraft og små virksomheter Forholdsvis alvorlige skader Alvorlige ulykker: Store rør/metallplater, klemt i maskiner, trafikkulykker, eksplosjoner, vedlikehold Hyppige skader: Øyeskader, fingre/hender klemt i maskiner, fall, skjærer seg på kniv, vinkesliper

21

22 Ulike risikoforhold i ulike næringer Trafikk Store kjøretøy Klemt i maskiner Fall Fall av gjenstander Vedlikeholdsarbeid Små virksomheter Newness Utsatte grupper Oppsummering

23 Skader blant utenlandske arbeidstakere

24 Skader blant utenlandske arbeidstakere 1. Skader utenlandske arbeidstakere seg mer enn norske? 2. Hvilke næringer har flest skader? 3. Hvilke næringer har flest skader i forhold til antallet sysselsatte? 4. Hvilke land kommer de skadde utenlandske arbeidstakerne fra? 5. Hva kan forklare eventuelle forskjeller i skadeforekomst mellom norske og utenlandske arbeidstakere? 6. Hvordan er skadebildet blant utenlandske arbeidstakere i de største næringene?

25 Meldte skader blant utenlandske arbeidstakere etter statsborgerskap (%) (n=494)

26 2,5 2,13 2 1,5 1,46 1,26 1 0,5 0 Skader internasjonalt (Salminen 2011) Alvorlige skader Norge Arbeidsskadedødsfall Norge

27 Totalt 1,0 1,4 78 Arbeidskrafttjenester 0,4 1, Jordbruk og skogbruk 1,3 1, Industri 2,1 3, Bygge og anleggsvirksomhet 3,7 4,4 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Utenlandsk Norsk Antall skader pr sysselsatte (2011) for varslede alvorlige skader til etter AML 5-2 ( ) for norsk og utenlandsk arbeidskraft (Kilde: SSB og )

28 Forklaringer på risikoforskjeller: Arbeider i næringer, yrker og har arbeidsoppgaver med høyere risiko for skader Arbeider mer? Skiftarbeid og lang arbeidstid 28 prosent innleid/midlertidig ansatt Dobbelt så stor andel arbeidet overtid 22 % behersket ikke arbeidsstedets språk 28 % uten sikkerhetsopplæring Kortvarige arbeidsforhold «Uerfarne»: En studie viste at skadefrekvensen ble lavere etter fem år

29 Farlig vedlikeholdsarbeid Kan utsettes for fysiske farer Ofte skjer arbeid ved maskinhavari Sikkerhetsdagene

30 Sikkerhetsdagene

31 To hovedtyper vedlikehold Korrektivt vedlikehold Forebyggende vedlikehold Sikkerhetsdagene

32 De mest utsatte bransjene Industri: Landbruk: Bygg- og anlegg: Sikkerhetsdagene

33 Hyppigste ulykkestyper Klemskader Fall Drukning Oksygenmangel Sikkerhetsdagene

34 Unge arbeidstakere Under 25 Høyere arbeidsledighet Midlertidige/korte arbeidskontrakter Lav status på arbeidsplassen Mangelfull opplæring Utsatt for ulykker Unge arbeidstakere

35 Unge i arbeidslivet 2011 : registrert som sysselsatt eller arbeidsledig i alderen utgjør 60 prosent av alle i aldersgruppen 8,6 prosent arbeidsledighet blant unge sammenlignet med 3,3 prosent i befolkningen totalt 10 på topp yrker er butikkmedarbeider, servicepersonell i hotell / restaurant, kokk / kjøkkenassistent, selger, operatør eller håndverker, ufaglærte elektriker / elektromontør, frisør, tømrer, barne/ ungdomsarbeider Unge menn arbeider ofte som butikkmedarbeidere, håndverkere og industriarbeidere mens unge kvinner arbeider i butikkyrker, innen pleie og omsorg eller som servitører Unge arbeidstakere

36 Organisatoriske arbeidsbetingelser Mangler ofte skriftlig arbeidsavtale En av tre er midlertidig ansatt Arbeider skift, tar ofte helgearbeidet Unge arbeidstakere

37 Andre arbeidsbetingelser Unge ofte ikke klar over egne rettigheter og arbeidsgivers plikt til HMS Unge har en annen rolle enn eldre arbeidstakere på arbeidsplassen, derfor utsettes de for forskjellige påvirkninger Opplever i større grad fysisk-kjemiske arbeidsmiljøbelastninger Unge arbeidstakere

38 Opplevelsen av arbeidsbetingelsene Unge tilpasser seg kulturen i bedriften Unge utsatte for stress ved at de føler at deres stilling og jobbposisjon er mindre trygg Kronisk og langvarig stress samt lav kontroll over egen arbeidssituasjon øker risikoen for mistrivsel, helseproblemer og dårligere arbeidsprestasjoner Unge arbeidstakere

39 Risikofaktorer Bygging med prefabrikkerte betongelementer Bruk av innleid personell / underentreprenører / underleverandører Kommunikasjon i arbeidssituasjonen Planlegging og risikovurdering Organisatoriske forhold 39

40 Hendelsen Oppføring av nybygg på Brattørkaia. Under fuging av betongelement i 6.etg. falt et betongelement ned. En polsk arbeider som befant seg på elementet omkom i fallet. Raset skjedde ut mot nordre avlastningsvei. 40

41 41

42 Arbeidsulykke Kværner Verdal

43 Hendelsen For å inspisere malingsarbeid på understell for vindmøller, såkalt vindmøllejacket, ble tre personer løftet opp med korg og kran. En av personene i korga var signalmann og hadde radiokontakt med kranfører. Jibben støtte borti rekkverk på toppen av jacketen, noe som medførte at den ga etter og kollapset over toppen på jacketen. 43

44 44

45 Ilagt forelegg Politiet oversendte, ved endt etterforskning, saken til uttalelse oversendte sin tilrådning om straff Risikovurdering, manglende signalmann Arbeidsgiverbegrepet er funksjonelt Forelegg (kr ) i tråd med vår tilrådning. 45

46 46

47 K Arbeidsulykke Kværner Verdal

48 Involverte virksomheter Kværnerulykken Kværner Verdal Nordic Crane Trondheim Nordic Crane Stangeland Bring Logistics BIS RWE 48

49 Involverte virksomheter Brattøraulykken Reinertsen AS Trøndersveis AS Svane Bemanning AS Contiga Brattørkaia 15/16 AB 49

50 Risikofaktorer Bygging med prefabrikkerte betongelementer Bruk av innleid personell / underentreprenører / underleverandører Kommunikasjon i arbeidssituasjonen Planlegging og risikovurdering Organisatoriske forhold 50

organisatorisk arbeidsmiljø

organisatorisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 814 Dep 0033 Oslo www.skin.no organisatorisk arbeidsmiljø

Detaljer

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 - Fokus på kommunal sektor

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 - Fokus på kommunal sektor Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 - Fokus på kommunal sektor KS 01.12.11 Steinar Aasnæss Arbeidsmiljø og -helse i Norge 2011 - status og utviklingstrekk Faktabok 2011 stami.no/noa Faktabok 2011 -

Detaljer

ergonomisk arbeidsmiljø

ergonomisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no ergonomisk arbeidsmiljø

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv.

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv. Roar Høydal, Kari Kjestveit og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv. Første trinn Rapport IRIS - 2007/125 Prosjektnummer: 720 2028 Prosjektets tittel: Unge arbeidstakere

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Status og utviklingstrekk

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Status og utviklingstrekk Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 Status og utviklingstrekk Innhold FORORD 3 1 INNLEDNING 4 1.1 Sammendrag 6 1.2 Forkortelser 12 1.3 Om NOA 14 1.4 Om rapporten herunder SSB s levekårsundersøkelser

Detaljer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Rapporten presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse i 2007 2 helseproblemer 3 Forfatter: Hans

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv for et godt arbeidsliv Etatens hovedmål er å bidra til å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade arbeide for et sikkert og inkluderende arbeidsliv med trygge tilsettingsforhold og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Arbeidsmiljø i helsesektoren - på helsa løs?

Arbeidsmiljø i helsesektoren - på helsa løs? Arbeidsmiljø i helsesektoren - på helsa løs? Hanne Kristiansen Seniorrådgiver/jurist Midt-Norge 1 Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet

Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Helsefremmende og forebyggende aspekter ved arbeidsmiljøet Trond Reinseth Ergoterapeut / tilsynsleder Midt-Norge Gode arbeidsmiljøforhold og god helse De aller fleste arbeider under gode arbeidsforhold

Detaljer

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Direktoratet for arbeidstilsynet Stian Rosenberg Søvik, Kari Lysberg og Solfrid Engene Røyset Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Egen forståelse av skaden, identi fisering

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt 2013 1 Innhold 1.

Detaljer

Fakta er forutsetning for kunnskap - sykepleierens helse og arbeidssituasjon. Status i Norge.

Fakta er forutsetning for kunnskap - sykepleierens helse og arbeidssituasjon. Status i Norge. Fakta er forutsetning for kunnskap - sykepleierens helse og arbeidssituasjon. Status i Norge. Hvordan kan kunnskapen anvendes til det beste for sykepleiernes interesser? Skien 11. mai, 2012 Steinar Aasnæss

Detaljer

Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet

Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet HMS forum 2012 Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet - Status i dag utfordringer fremmover 25.04.2012 Steinar Aasnæss Arbeidsmiljø og -helse i Norge 2011 - status og utviklingstrekk. Faktabok 2011

Detaljer

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no arbeidsmiljø og

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker?

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Finnes det risikoutsatte grupper i petroleumssektoren? Seminar Petroleumstilsynet 4. Desember 08 Steinar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Innst. O. nr. 100. (2004 2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen

Innst. O. nr. 100. (2004 2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen Innst. O. nr. 100 (2004 2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

HMS-konferansen 100214 Steinar Krogstad forbundssekretær

HMS-konferansen 100214 Steinar Krogstad forbundssekretær HMS-konferansen 100214 Steinar Krogstad forbundssekretær Alle skal ha et godt arbeidsmiljø Utvalg satt ned av forbundsstyret etter vedtak fra landsmøtet Utvalget utarbeidet heftet Alle skal ha et godt

Detaljer

HMS - Utfordringer i det bergenske næringsliv

HMS - Utfordringer i det bergenske næringsliv HMS - Utfordringer i det bergenske næringsliv HMS dag Bergen 6. februar 2007 Marit Warncke Direktør Falck Nutec Bergen Styreleder Bergen Næringsråd Falck Nutec Falck Nutec skal utvikle og levere tjenester

Detaljer