NR. 5:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Alt fra landsmøtet: stemningen vedtakene overraskelsene. Økonomi: Når staten LOPPER DEG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 5:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Alt fra landsmøtet: stemningen vedtakene overraskelsene. Økonomi: Når staten LOPPER DEG"

Transkript

1 NR. 5:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Alt fra landsmøtet: stemningen vedtakene overraskelsene Økonomi: Når staten LOPPER DEG

2 HØYRE VIL HA NORGE STYRKET UT AV KRISEN Høyre vil skape trygge arbeidsplasser for alle, og få optimismen tilbake til norske bedrifter ved å belønne dem som skaper fremtidens jobber og verdier. Lavere skatteregning for bedriftene gir tryggere jobber i hele landet. Derfor vil Høyre:. fjerne arveavgiften for å gjøre det lettere å gjennomføre generasjonsskifte i familiebedrifter. fjerne formuesskatten, som er en særnorsk skatt på privat eierskap og arbeidsplasser. styrke SkatteFUNN betydelig for å øke forskning og utvikling i bedriftene. øke avskrivningssatsen for investeringer i maskiner og utstyr til 25 prosent Høyre vil at det skal lønne seg å jobbe og at familiene skal få beholde mer av egen inntekt. Det er altfor mange som betaler toppskatt i Norge i dag. Derfor vil Høyre:. redusere skatten for alle ved å øke minstefradraget med 3500 kroner. heve innslagspunktet for toppskatten slik at folk med vanlige inntekter ikke må betale toppskatt. fjerne arveavgiften helt slik at folk som mister sine nærmeste, slipper en ekstra bekymring Sammen med en kraftig satsing på veibygging og kunnskap vil dette få Norge styrket ut av krisen 2 / MULIGHETER 1-09 / Høyremagasinet p

3 M INNHOLD: 6ØKONOMI Høyremagasinet MULIGHETER 5 NR. 5:2009 LES MER OM ØKONOMI PÅ SIDE 6 KRONIKK Statens viktigste oppgaver er å håndheve felles lover og regler og sikre et bredt spekter av norske interesser i utlandet, dvs. balansere hensyn mot hverandre med ett øye på folkemeningen og ett på ideologien. Næringslivets fremste oppgave er å tjene penger innenfor fastsatte lover og regler. Hvis staten er aktør på jakt etter profitt, vinner kanskje profitten, men staten taper. Les Torbjørn Røe Isaksens kronikk. Etter å ha ledet Aass Bryggeri gjennom flere tiår ønsker adm. dir. Terje Aass snart å overlate styringen til femte generasjon Aass. Men arvingene må bruke 15 år av sitt liv på å betale arveavgiften. De rødgrønne endret arveavgift og formuesskatten ved nyttår arveavgiften på Aass aksjer økte fra 2,4 til 7,5 millioner kroner. Er det virkelig Regjeringens måte å skape trygge og solide arbeidsplasser på? undrer Aass. Nei, sier Jan Tore Sanner. LEDER ALT OM LANDSMØTET Stemningen i landsmøtesalen er spent. Det er stor spenning knyttet til den viktige talen til partilederen. Erna går på talerstolen. Det blåser på toppen, og det har blåst rundt partilederen. Og landsmøtets tilbakemelding er tydelig. Les alt om landsmøtet PRIS TIL MAKEDONIA Vi ser på prisen som en internasjonal anerkjennelse for det vi har oppnådd gjennom hardt arbeid i to og et halvt år, sa Makedonias utenriksminister Antonio Miloshoski da han tok imot Sjur Lindebrækkes minnepris på Høyres landsmøte. 4 I den verste økonomiske krisen siden 30-tallet står regjeringen fast på at det er bra å øke skattene på arbeidsplassene. Det er dumt, det er grådig og det er usosialt, sier Erna. ALEX Tidenes wake-up-call på landsmøtet da Alex Rosén inntok talerstolen. 22 NYTT FRA STORTINGET Smakebiter fra Stortinget 23 IMPULSER Muligheter Norge rundt Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 3

4 KOLOFON: NR. 5:2009 LEDER Høyremagasinet Muligheter ISSN M, Høyremagasinet Muligheter er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer ti ganger i året. Redaktør: Berit Tenden Ansvarlig redaktør: Trond R. Hole Redaksjonen: Mudassar Kapur Thomas Berg Olsen Christian Angell Hans Kristian Hogsnes Tove Brorson Hanne Bjerknes Marianne Knarud Bidragsyter fra Stortinget: Lars Øy Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: no Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen, selv om du ikke er medlem. Ti utgaver koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: Adresse: Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Telefon sentralbord: Opplag: Foto forside: Gaute B Iversen Design: Gazette Trykk: GRØSET. Dette magasinet er produsert etter miljøkravene til ISO14001, EMAS, Grønt Punkt og Svanemerket. I tillegg er det CO 2- nøytralt produsert. Grådig og usosial regjering I den verste økonomiske krisen siden 30-tallet står Regjeringen fast på at det er bra å øke skattene på arbeidsplassene. Det er dumt, det er grådig og det er usosialt. Når inntektene går ned, må bedriftene senke sine utgifter, og på et eller annet tidspunkt betyr det permitteringer og oppsigelser. Ledigheten kan komme opp i Det vil være mange tragiske skjebner i de tallene. Arbeidsledighet påvirker ikke bare de som rammes, men familien og de nærmeste. I verste fall kan en måtte selge hjemmet og flytte fra sitt nærmiljø, barn må bytte skoler og familier splittes. Norge er offisielt inne i en resesjon, hvilket betyr at økonomien krymper. Det er første gang på 20 år. Da må Regjeringen bruke hele verktøykassen for å sørge for at færrest mulig mister jobben, at færrest mulig bedrifter går under og for at vi står sterkere rustet når den økonomiske oppturen kommer. Å bruke hele verktøykassen handler om å sørge for at når nedgangstider snur til oppgangstider, så vil vi ha så få arbeidsledige som mulig, og at vi får så mange som mulig tilbake i jobb så raskt som mulig. Vi må sørge for at Norge kommer styrket ut av krisen. Dessverre bruker ikke dagens regjering alle tilgjengelige virkemidler. De nekter å redusere skatten på norske arbeidsplasser. Høyre har foreslått å midlertidig redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng, tilsvarende 11,6 milliarder. Næringslivet har omfavnet forslaget. NHO, Bedriftsforbundet og Handels- og Servicenæringens Høyre har en klar plan for å komme styrket ut av krisen, og at planen innebærer en massiv satsing på skatt, skole og samferdsel. FOTO: CF-WESENBERG Hovedorganisasjon har alle gitt sin fulle støtte. De vet at hvis ikke utgiftene for næringslivet reduseres, vil det bety flere oppsigelser. Derfor er det skuffende at regjeringen nekter å ta i bruk skat- «teverktøyet for å redde flere arbeidsplasser. Det er uttrykk for en grådighet på statens vegne som ikke kjenner noen grenser. At det skal være viktigere å øke skatten på norske arbeidsplasser enn å redde dem, forstår jeg bare ikke. Høyre vil ha Norge styrket ut av krisen, og vi har en verktøykasse fylt med mer enn skatt for å oppnå det. For selv om skatt er viktig, skal vi også satse på skole og samferdsel. Vi satser på skatt for å redde arbeidsplasser og skape nye. Skole fordi den moderne økonomien krever medarbeidere som har mye kunnskap for å lage gode produkter og tjenester. Samferdsel fordi det som produseres, skal ut til dem som har kjøpt det, ikke bli stående i en endeløs kø. Derfor har vi i tillegg til skattelette foreslått økte bevilgninger til kompetanseheving i næringslivet og for å gi flere muligheten til å ta høyere utdannelse mens vi venter på at markedet tar seg opp. Frem mot valget vil jeg bruke tiden min på å fortelle velgerne at Høyre har en klar plan for å komme styrket ut av krisen, og at planen innebærer en massiv satsing på skatt, skole og samferdsel. Jeg håper dere vil hjelpe meg med å spre det budskapet. For uten et sterkt Høyre vil vi ikke komme styrket ut av krisen. ERNA SOLBERG LEDER I HØYRE 4 / MULIGHETER / 5-09 / Høyremagasinet

5 KRONIKK ILLUSTRASJON: STEIN LØKEN Når markedet styrer staten TORBJØRN RØE ISAKSEN Redaktør i Minerva og 1. kandidat Telemark Høyre Det har vært vanlig på høyresiden å understreke at markedet må passe seg for staten, men staten må også passe seg for markedet. Utfordringen med statlig eierskap er ikke bare at staten utilbørlig styrer bedriftene, men at bedriftenes agenda styrer staten. Det er ikke sikkert at det er staten som forandrer markedet. Det kan like gjerne være markedet som forandrer staten. Utfordringen tydeliggjøres ytterligere om vi løfter blikket og ser ut over Norges grenser. Store helt-eller delvis statseide selskaper investerer i land som Iran, Algerie, Angola, Venezuela, Aserbajdsjan og Kasakhstan. Våre ambassader skal sikre norske interesser og formidle norske standpunkter, for eksempel om demokrati og menneskerettigheter. Men også selskapene blir assosiert med Norge, og det er all grunn til å anta at statseide selskaper blir det i enda større grad enn de privateide. Faren er derfor konstant til stede for at rollene blandes, for at næringsinteressene blir statens interesser. Å fremme norske økonomiske interesser i utlandet er en viktig oppgave, men det er bare en av mange dimensjoner i utenrikspolitikken. Når staten sitter som eier, vil mistanken alltid være til stede om at Norge forsøker å ri to hester samtidig, og at utenrikspolitikken underordnes den økonomiske dimensjonen alene. Det finnes klare eksempler. For noen år siden holdt Robert Amsterdam foredrag i Norge. Amsterdam var advokaten til oljemagnaten Mikhail Khodorkovskij, og hevdet i foredraget at norske myndigheter bevisst unnlot å påtale Russlands brudd på menneskerettighetene og svekkede rettsvern av hensyn til egne økonomiske interesser i Stockman-feltet. Man kan med rette spørre seg om det var tilfeldig at et norsk selskap ble valgt som samarbeidspartner for russerne, mens de kritiske britene ble utelatt. Også andre har stilt samme spørsmål. Når staten er storeier i norske foretak som aktivt engasjerer seg i utlandet, også i autoritære regimer, kan det skapes usikkerhet rundt hva som er norsk utenrikspolitikk og hva som er norske næringsinteresser i utlandet. I verste fall finnes det ingen klare skott mellom de to, for staten sitter på alle sider av bordet. Staten er eier, profitør, regulator og skal legge rammene for utenrikspolitikken. Det skaper usikkerhet rundt det helt avgjørende skillet mellom staten og markedsaktørene. Statens viktigste oppgaver er å håndheve felles lover og regler, å drive politikk. Næringslivets fremste oppgave er å drive butikk. Hvis staten selv er en aktør på jakt etter forretningsmuligheter og profitt, er muligheten alltid der for at det ene hensynet overtrumfer de andre. Da vinner kanskje profitten, men staten taper. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 5

6 ØKONOMI 09 / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Gaute B. Iversen MULIGHETER tar for seg fem sentrale valgkampsaker. I forrige nummer: samferdsel. I neste nummer: kriminalitet. HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI KRIMINALITET Aass Bryggeri feirer 175 år i år. Det tradisjonsrike bryggeriet har lave marginer og betaler ut svært lite i utbytte til eierne. Tanken har alltid vært å bygge bedriftens egenkapital. Det straffes eierne for nå ved økt formuesskatt og arveavgift. EVIG EIES KUN 6 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

7 DET TAPPEDE Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 7

8 ØKONOMI / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Gaute B. Iversen 09 HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI SKOLE KRIMINALITET ADMINISTRERENDE DIREKTØR Terje Aass i Aass Bryggeri i Drammen mener Regjeringens politikk svekker norske bedrifter. Formuesskatt på eierskap i norske bedrifter er skatt på arbeidsplasser, sier han. STRAFFET for solid drift Jeg føler at jeg straffes fordi jeg ønsker å drive nøkternt og solid, sier administrerende direktør Terje Aass i Aass Bryggeri i Drammen. Årets statsbudsjett tredoblet arveavgiften på bryggeriet og førte til at aksjonærenes utbytte knapt dekker formuesskatten. Aass Bryggeri er en institusjon i Drammen. I 175 år har familiebedriften ligget ved elvebredden og brygget øl og mineralvann. Drammenserne er stolte av bryggeriet, noe ikke minst de over medlemmene i Drammensølets venner bekrefter. Ikke minst utgjør bryggeriet trygge arbeidsplasser i byen. Å drive en bedrift som Aass Bryggeri handler om å ta vare på tradisjoner. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er nedlagt gjennom generasjoner i å skape verdiene i Aass Bryggeri, sier administrerende direktør Terje Aass. Han er fjerde generasjon Aass som leder det ene av to gjenværende, rene familieeide bryggerier i Norge. Etter å ha ledet bedriften gjennom flere tiår ønsker han snart å overlate styringen til femte generasjon Aass. Ved årsskiftet ble det tre ganger dyrere å arve aksjene i bryggeriet. Nå må de bruke 15 år av sitt liv på å betale arveavgiften. Er det virkelig Regje- 8 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

9 HOVEDTILLITSVALGT Bente Jakobsen mener økt formuesskatt og arveavgift truer arbeidsplasser. Vi er bekymret for fremtiden hvis eierne ikke har råd til å beholde aksjene, sier hun. ADMINISTRERENDE DIREKTØR Terje Aass og tapperisjef Svein-Erik Halvorsen jobber sammen i ett av de siste familieeide bryggeriene i Norge. Etter skatteøkninger holder ikke aksjeutbyttet til å betale formuesskatten på aksjene. ringens måte å skape trygge og solide arbeidsplasser på? undrer Aass. Han sier at bedriften hans driver verdiskaping. I årsrapporten til bryggeriet slås det fast at nesten 90 prosent av verdiskapingen i bedriften finner veien til statskassen. Uten verdiskaping i bedriftene kan ikke Regjeringen drive den fordelingspolitikken de ønsker, påpeker han. Engasjert Terje Aass har engasjert seg sterkt i diskusjonen rundt både arveavgift og formuesskatt. Den rødgrønne regjeringen endret arveavgift og formuesskatten ved nyttår. Arveavgiften på Aass aksjer gikk fra 2,4 til 7,5 millioner kroner. I tillegg økte Regjeringen ligningsverdien på næringseiendom og fjernet begrensningen på 80 prosent beskatning. Vi straffes, både gjennom arveavgiften og formuesskatten, fordi vi har valgt å drive nøkternt og solid. Vi har valgt å bygge opp egenkapitalen for å stå bedre rustet i dårlige tider. Å arve aksjene i en bedrift som vår handler ikke om eiernes private økonomi. Det handler om arbeidsplasser og verdiskaping, slår han fast. Drammens-bryggeriet har alltid vært nøkterne med utbytte og har en solid balanse. De 90 aksjonærene delte i ,7 millioner kroner i utbytte. Vi kunne betalt formuesskatt og arveavgift med et ekstraordinært utbytte. Men vi har ikke noen tradisjon for det, og jeg synes ikke det er noen god idé å bruke av verdiene som er skapt gjennom generasjoner, ved å ta ut utbytte for å betale skatter, sier Aass. Rammer hardt Økningen i formuesskatten fører til at for veldig mange av aksjonærene i bryggeriet dekker ikke utbyttet skatten på aksjene. For hans egen del går det omtrent i null. Man kan jo spørre seg hvorfor man driver næringsvirksomhet hvis man må ta opp lån for å betale skatten. Dette rammer familiebedrifter som vår hardt. Dette er alvorlig og vil tære på egenkapitalen og evnen til verdiskaping, hevder han. Gjennom en intern børs er bryggeriet sikret mot at det blir kjøpt opp av utenforstående. Aass er overbevist om at hvis bedriften hadde blitt kjøpt opp av ett av de store bryggeriene, ville bryggeriet blitt nedlagt. Regjeringens politikk oppfordrer bedrifter til å drive på en mindre ansvarsfull måte. En direkte konsekvens av Regjeringens politikk er at det fra et skatteperspektiv er fornuftig å ta opp store lån og gjøre bedriften dårligere rustet i en økonomisk vanskelig tid. Det er jo besynderlig og selvmotsigende, og henger ikke sammen med ønsket om langsiktig og stabilt eierskap som vil ta risiko og sikre arbeidsplasser, sier han. Han registrerer med mistro Regjeringens krisepakker som har gitt milliardstøtte til finansnæringen, mens den samtidig straffer familiebedrifter. Man kaller finansnæringen viktige samfunnsaktører og velger å gi hjelp til bedrifter som i prinsippet har vært grådige og skapt luftverdier. Samtidig velger de å ramme familiebedrifter med økte skatter som kan velte bedriftene. Dette henger ikke på greip, mener Aass. Da han valgte å ta bladet fra munnen og engasjere seg i debatten rundt skattene, fikk han støtte fra uventet hold. Fagforeningen Negotia skrev leserbrev i lokalavisen Drammens Tidende hvor de støttet Aass synspunkter på skatteøkningene. Noe av det som har rørt meg mest den siste tiden, er brevet fra de ansatte. Brevet bygger på en fellesskapsfølelse vi har jobbet mye med på Aass, sier han. Et slag Politikken er et slag mot bedriftene. Den er næringsfiendtlig. Formueskatt på aksjer er skatt på arbeidsplasser. Dette er ikke kapital som er lett tilgjengelig, men som er bundet i bedriften. Dagens skatteregime vil true arbeidsplasser når eierne ikke har råd til å beholde dem, sier han. Hva er forskjellen på å betale arveavgift på aksjer og på et landsted? Jeg vil fjerne avgiften helt. Men et landsted er lettere omsettelig og det er noe du har for deg selv. Arvede aksjer innebærer å overta et ansvar for arbeidsplassene og de ansatte i bedriften. Å overta en familiebedrift er et stort ansvar, sier han. Terje Aass kunne løst problemet med arveavgift og formuesskatt ved å plassere bryggeriaksjene i en stiftelse, men det har han ikke lyst til. Å lage en stiftelse er en veldig dårlig løsning. Blir det en ny generasjon Aass, er det viktig å eie aksjene. Det gir en større operasjonell frihet og en større følelse for det man driver med. Å legge aksjene i en stiftelse anonymiserer og fjerner eierskapet. Mitt eierskap til aksjene har gitt meg en ekstra drivkraft når ting har vært vanskelige, sier han. Hvordan løser du det da? Jeg vet ikke. Det er ikke noen løsning slik reglene er nå. Jeg håper virkelig at disse skattene avskaffes. Det er døende skattearter med uønskede konsekvenser som fører til at arbeidsplasser blir borte. De er blitt fjernet i store deler av Europa, sier han. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 9

10 ØKONOMI / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Gaute B. Iversen 09 HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI SKOLE KRIMINALITET FOTO:PRIVAT HELGE ERLANDSEN meldte seg til gratis tjeneste fordi han ble opprørt over økningen i skattene. Aass Bryggeri er en institusjon i Drammen. Jeg ble opprørt over problemene skatteøkningen førte til, forteller han. LARS FLÅTNES daglig leder i Flåtnes Elektro-Mek AS, forteller at de åtte ansatte i bedriften sørger for at ni ansatte hos deres leverandører har jobb. Årlig kjøper bedriften for nesten ti millioner kroner fra leverandørene. Reagerte spontant Helge Erlandsen reagerte spontant da han hørte om problemene den økte arveavgiften førte til for Aass-familien. Han meldte seg til gratis innsats for Aass Bryggeri. To for én Én arbeidsplass skapt, er to mennesker i arbeid. Det er konklusjonen på samfunnsregnskapet NHO har gjort for Flåtnes Elektro-Mek AS i Sandefjord. Som innflytter i Drammen er Helge Erlandsen blitt stolt av byen og glad i Aass Bryggeri som en institusjon i Buskerud-byen. Jeg ble opprørt da jeg hørte om problemene den økte arveavgiften ville føre til. Den politikken er rett og slett næringsfiendtlig, sier han. Han hadde et halvt år tidligere mistet jobben som regiondirektør i Citröen da hans oppgaver ble flyttet til Danmark og kontoret i Drammen nedlagt. På Aass Bryggeri ble han tatt imot med åpne, men vantro armer. Terje Aass ringte selv Erlandsen for å høre om han virkelig mente alvor. Det henger i veggene her at folk står på og er stolte av arbeidsplassen sin. Og det gjelder også eierne, sier han. Etter at han en periode var frivillig hjelpemann på lastebil, er han nå engasjert i vikariater og plasserer varer ut i butikkene. Det er en trivelig jobb hvor jeg møter mange mennesker. Jeg er stolt av Aass Bryggeri, sier Erlandsen.! FAMILIEBEDRIFTER To av tre bedrifter i Norge er familiebedrifter Familiebedriftene står for halvparten av verdiskapingen i Norge familiebedrifter står foran et generasjonsskifte de neste ti årene arbeidsplasser står i fare dersom generasjonsskiftet blir for vanskelig (Kilde: NHO) Flåtnes Elektro-Mek AS leverer produkter innen offshore, marin og samferdsel. Bedriften er den eneste som produserer elektroniske skilt som viser variabel hastighet og kjørefelt i Norge. Bedriften har åtte ansatte, omsetter for litt over 15 millioner kroner og hadde i 2008 et resultat på to millioner kroner. Regnskapet viser at det er levedyktige bedrifter som gjør at man har penger til velferden. Det er arbeidsplasser som gjør at vi kan betale for skole, eldreomsorg, sykehus og andre goder, sier daglig leder Lars Flåtnes i Flåtnes Elektro-Mek AS. De åtte ansatte i bedriften sørger for at ni ansatte hos deres leverandører har jobb. Årlig kjøper bedriften for nesten ti millioner kroner fra leverandørene. I Flåtnes Elektro-Mek AS skaper de i tillegg verdier for 5,5 millioner kroner i sin produksjon. Gjennom vår virksomhet bidrar vi med 4,3 millioner kroner i skatter og avgifter. Vi er de eneste som driver denne typen produksjon i Norge. Den verdiskapingen kunne like gjerne skjedd i utlandet hvis vi ikke over flere år hadde arbeidet med produksjonseffektivisering og klart å beholde produksjon i Norge, forteller Flåtnes. Han og hans medarbeidere har greid å få produksjonen så effektiv at de nå er konkurransedyktige med internasjonale selskaper. Det er viktig at man i næringspolitikken også fokuserer på produksjonsbedrifter. Norske bedrifter kan konkurrere på produksjon hvis forholdene ligger til rette, mener han. Særlig arbeidsgiveravgiften kunne han ønske var lavere, og han hilser velkommen den foreslåtte reduksjonen fra Høyre. 10 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

11 Styrket ut av krisen Høyres mål med den økonomiske politikken er at Norge skal komme styrket ut av den økonomiske krisen, slik at vi får flere og mer lønnsomme arbeidsplasser, sier finanspolitisk talsperson og nestleder i Høyre Jan Tore Sanner. Den økonomiske krisen rammer både bedrifter og privatpersoner hardt. Månedlig blir 5000 nye personer registrert arbeidsledige og små og mellomstore bedrifter står i fare for å gå konkurs. Det skaper usikkerhet og utrygghet i mange lokalsamfunn. Høyre har erfaring med å styre i tøffe tider, vi har god kontakt med bedrifter og ansatte. Vi vet hva som skal til for å øke optimismen og trygge arbeidsplassene. Derfor har vi foreslått å gi en lettelse i arbeidsgiveravgiften på 2,5 prosent. Det skal koste mindre å ha folk i arbeid, sier Sanner. Blant de andre tiltakene Høyre foreslår for å gi næringslivet hjelp til å komme helskinnet ut av krisen, er å forenkle skjemaveldet kraftig, øke avskrivningssatsene for maskiner, utstyr og miljøvennlige installasjoner i alle næringsbygg. Partiet vil også satse langt mer på kunnskap og forskning, og på å gjøre permitteringsreglene mer fleksible. For å styrke bedriftene og trygge arbeidsplasser vil Høyre la bedriftene beholde overskuddet fra fjoråret og la overskuddet først komme til beskatning når konjunkturene snur. Som politikere er det vår oppgave å skape optimisme i næringslivet når situasjonen er så alvorlig som den er nå, mener Sanner. Høyre ønsker også å trappe ned den særnorske eierbeskatningen. Det første skrittet må være å reversere den rødgrønne regjeringens økning av formuesskatten på norsk eierskap i bedrifter. I 2009 har Høyre foreslått lettelser på to milliarder kroner og innføring av en ti prosent aksjerabatt. De rødgrønne skatteøkningene knyttet til eierskap og arveavgift, gjør at solide, norske familiebedrifter må ta av egenkapitalen for å betale skatten og avgiften. På sikt fører det til mindre solide bedrifter. Regjeringens økning av skattene er giftpillen for mange bedrifter, hevder Sanner. Vi må fjerne arveavgiften helt for blant annet å gjøre det lettere og mer lønnsomt å la bedrifter gå i arv til neste generasjon, slår han fast. Økt satsing på skole og utdanning og større bevilgninger til vedlikehold og utbygging av samferdsel er andre langsiktige tiltak partiet! ARBEIDSLEDIGHET DET SISTE året er flere personer registrert arbeidsledige. I april i år var det totalt helt arbeidsledige. Det er en økning på hele 88 prosent sammenlignet med april i fjor. DET ER særlig i bygg, anlegg og industri at arbeidsledigheten har steget mest. Det har rammet mest menn, og nesten 30 prosent av arbeidsledige menn har bakgrunn fra bygg og anlegg og industri. NESTEN ÉN av tre arbeidsledige er menn i alderen år. I denne gruppen er ledigheten nesten dobbelt så stor som i andre aldersgrupper. Gruppen med størst ledighet er menn mellom år, med en ledighet på 7,1 prosent. Tilsvarende tall for kvinner i samme aldersgruppe er 3,1 prosent. foreslår for å bedre forholdene for næringslivet. Dårlig infrastruktur må ikke ødelegge for næringslivet. Det er lønnsomt å investere i samferdsel og det er med på å skape optimisme og fremtidstro. Vi må bruke krisen til å øke kompetansen hos de ansatte. Derfor foreslår vi en kraftig økning av bevilgningene til bedriftsintern opplæring, sier Sanner. For privatpersoner vil Høyre øke minstefradraget med 3500 kroner og øke innslagspunktet for toppskatt. Vi vil at folk skal beholde mer av lønnen sin selv. Da vi satt i regjering, var det færre personer som måtte betale toppskatt. Nå er det stadig flere som må ut med toppskatt, og det på helt vanlige industriarbeiderlønninger, forteller Sanner.! ANTALLET KONKURSER har steget raskt det siste året. Årsaken er finanskrisen og generelt vanskeligere økonomiske forhold. I ÅRETS første fire måneder har det vært en økning i antallet konkurser og tvangsavviklinger på 62,5 prosent. I rene tall betyr det at det ble åpnet 801 flere konkurser enn samme periode i fjor. Antallet tvangsavviklinger økte med 135. VERST RAMMET er Nord-Trøndelag med en økning på 163,2 prosent. Unntaket er Troms fylke Hele hvor planen det kan er en lastes nedgang ned i på antallet konkurser på 5,4 prosent. Kilde: KONKURSER Diskuter på HIT: Hva mener du om skatte- og avgiftspolitikken i Norge? VED UTGANGEN av april er personer permittert, noe som er åtte ganger så mange som for ett år siden. I LØPET av det siste året er det også blitt 34 prosent færre stillinger utlyst. DE ØKONOMISKE prognosene viser nå at arbeidsledigheten vil stige til rundt til høsten og kan bli over eller 5,5 prosent neste år. Så høy har ikke ledigheten vært i Norge siden rundt DET ER også svært mange mennesker utenfor det ordinære arbeidslivet på ordninger som uføretrygd og attføring. Kilde: NAV. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 11

12 Vi jubler ikke hemningsløst over at vi har et aksjefond i verdenstoppen Ida Espolin Johnson Konserndirektør Livsforsikring

13 KF62 DINAMO Foto: Øivind Haug men; Vi jubler litt. Inni oss. For det er jo en fantastisk bekreftelse på at vi vet hva vi driver med, når det anerkjente analyseselskapet Morningstar gir et av våre fond toppkarakter som det første norske fondet i historien. Når vi ikke tar helt av, er det fordi vi i KLP først og fremst er opptatt av helheten. Det er differansen mellom avkastning og kostnader som er avgjørende. KLP kommer ut med den største differansen, fordi vi har lavere kostnader enn konkurrentene våre. Til fordel for alle som har pensjonsordningen sin hos oss. Akkurat det er det verdt å juble over. Gå inn på klp.no, så får du Rud vite minis mer. et augiat nostis atet acipisi ea feugue consequate min ulluptat wiscin ute coreriure modolorem enit vel duis adipis nim am vel iriuscil irit nulput lut.

14 ALT FRA LANDSMØTET / TEKST Ole Ueland / FOTO Tomas Moss Trampeklapp for trygghet, optimisme og Erna En offensiv Erna Solberg tok Høyres landsmøte med storm. Til taktfast applaus og begeistrede tilrop fra salen lovet hun at Høyre kan bringe landet styrket ut av krisen. Høyres politikk trengs mer enn noensinne. Vi kan komme styrket ut av krisen om vi bruker hele verktøykassen. Det betyr lavere skatt, bedre skole og mer samferdsel. Skatt for å redde arbeidsplasser, og skape nye. Skole fordi den moderne økonomien krever kunnskapsrike mennesker. Samferdsel fordi varer som produseres, skal komme frem til kundene, sa partilederen i landsmøtetalen sin. Varme landsmøtehender Fem minutter tidligere er stemningen spent. Det er stor spenning knyttet til den viktige talen. Odd Nordstoga kvartett har akkurat spilt den, etter eget utsagn, verdikonservative sangen Heim til mor. Erna går på talerstolen. Det blåser på toppen, og det har blåst rundt partilederen. Men landsmøtets tilbakemelding er tydelig. Hele 59 ganger avbrytes talen av kraftig applaus. Budskapet om trygghet og optimisme faller i smak. Høyre har erfaring med å snu pessimisme til optimisme. Vi har erfaring med å snu nedgang til oppgang. Vi har erfaringen og vi har kunnskapen. Derfor er arbeidsplassene i bedriftene tryggere med Høyre enn med Arbeiderpartiet, slår Erna fast. Applaus igjen. Landsmøtet er enig. Til Jens Stoltenberg vil jeg si at nå er det hundrevis av varme hender her i Høyres landsmøtesal, spøker Oppegård-ordfører Sylvi Graham fra talerstolen som kommentar til klappsalvene. Vil ha jern-høyre Unge Høyres leder, Henrik Asheim, brukte tradisjonen tro sin tale på landsmøtet til å overrekke en symbolsk gave til partiets leder. I år hadde ungdomsorganisasjonen laget nytt navneskilt til bruk på Statsministerens kontor: Navnet Erna støpt i massivt jern. Men det holder ikke for Unge Høyre med Jern-Erna. Vi ønsker oss et jern-høyre. Vi vil ha et jern-landsmøte med jern-delegater som vedtar jern-høyre-politikk. Derfor har vi også en gave til dere på landsmøtet. Værsågod, jerntabletter til alle, sa Asheim. Og de utdelte tablettene virket tydeligvis. De over 300 deltakerne fra hele landet sørget for friske debatter i den blåbelyste landsmøtesalen, og fi kk i løpet av helgen vedtatt både nytt stortingsvalgprogram og flere resolusjoner. Arbeidsplasser, oljeboring og Afghanistan Landsmøtet fulgte blant annet opp partilederens åpning med å vedta resolusjonen Norge styrket ut av krisen. Her ble det fremmet en rekke forslag for å sikre norske arbeidsplasser. Det er verdiskapingen i norske bedrifter som bærer velferdssamfunnet vårt. Gode og trygge arbeidsplasser vedtas ikke av politikere, men skapes av bedrifter og enkeltmennesker som viser initiativ og tør å satse, ble det slått fast. Blant forslagene var lavere skatt, økt satsing på utdanning og forskning, samt flere og bedre veier. Landsmøtet vedtok også å uttale klar støtte til norske soldaters innsats i Afghanistan. I tillegg ble det gitt et klart ja til oljeleting i Nord-Norge. De marine næringene og olje- og gassnæringen er av avgjørende betydning for Norge og nordområdene. Høyre vil føre en politikk som gjør at begge næringene kan vokse og bidra til økt verdiskaping og velferd. Åpent og interaktivt møte Man trenger for øvrig ikke være landsmøtedelegat for å følge debattene på Høyres landsmøte lenger. Aldri før har det vært satset mer på å åpne landsmøtet for alle som ønsker å delta. Vi bruker blant annet Twitter, fl ickr, YouTube og CoveritLive for å nå velgerne. Og hele landsmøtet overføres på web-tv, forteller Bjørn Ove Fjellandsbø, som har ansvaret for den interaktive satsingen. I tillegg hadde Høyre invitert bloggere til å delta på møtet. De fi kk tilgang til et eget rom med direkte TV-overføring fra landsmøtesalen og gratis Internett. Totalt var det 15 akkrediterte bloggere til stede på landsmøtet. Alt fra partiet Rødt via Vox Populi, Minerva og til konservative blåbloggere, forteller Fjellandsbø. 14 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

15 LANDSMØTET KOKTE etter partilederens tale. Erna Solberg var midtpunkt for både delegater og fotografer. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 15

16 ALT FRA LANDSMØTET / TEKST Ole Ueland / FOTO Tomas Moss JAN PETERSEN var en av flere stortingsrepresentanter som ble takket av for god innsats. Nå venter jobben som ambassadør i Wien. UNGE HØYRE-LEDER Henrik Asheim ga Erna Solberg et nytt navneskilt til Statsministerens kontor. INGEN TVIL om hva landsmøtet ønsket seg mest: borgerlig regjering i MAGNUS SKRETTING ville vært et vanlig syn på en amerikansk partikongress, men på Høyres landsmøte skilte han seg ut. Eksempelvis ble web-tv-sendingen på Høyres nettsider åpnet ganger, og flere tusen fulgte Erna Solbergs åpningstale til landsmøtet. Her er Høyre Høyres Studenterforbund benyttet anledningen til å lansere et debattskrift med tittelen Her er Høyre under landsmøtet. Med dette ønsker vi å bidra til en ny idédiskusjon i partiet og i landet for øvrig, forteller Stian Tvede Karlsen og Birte Berg fra redaksjonen. Utgivelsen er et samarbeid mellom DKSF og Minerva, og personligheter som Arne Hjeltnes, John G. Bernander, Henrik Syse, Kåre Willoch, Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen har bidratt som skribenter. Hvordan har utgivelsen blitt mottatt? Svært godt. Vi har fått gode tilbakemeldinger, ikke minst fra sentrale tillits- og folkevalgte. Vi arrangerte også en debatt på Litteraturhuset dagen før landsmøtet med stort oppmøte, svarer Berg. Hvorfor tittelen Her er Høyre? Det er et forsøk på å svare på spørsmålet som mange stiller, nemlig hvor er Høyre?. Vi ønsker å klargjøre hvilke verdier Høyre står for, sier Tvede Karlsen, som har vært redaktør for utgivelsen. Halleluja fra kystcowboy Et av landsmøtets festligste innslag var utvilsomt fiskeoppdretter Magnus Skretting fra Rogaland. Som eneste landsmøtedelegat stilte Skretting i cowboyhatt, og under partilederens åpningstale ropte han halleluja!. Hva skjedde? Det må være litt liv og begeistring i salen. Det må være litt takhøyde. Og Ernas tale var knallbra, absolutt noe å rope hurra for, forteller Skretting. Skretting er en kjent personlighet i Rogaland, og er 5. kandidat til høstens stortingsvalg. Hvordan har landsmøtet vært? Dette er mitt første landsmøte, og jeg har lite politisk bakgrunn. Men jeg har storkost meg og hatt det skikkelig kjekt. Mye god politikk er vedtatt, slår Skretting fast. Han benyttet også anledningen til å slå et slag for kysten og oppdrettsnæringen fra landsmøtets talerstol. Innlegget ble avsluttet med en frisk oppfordring: Fisk til folket! Spis oppdrettslaks og oppdrettskveite! 16 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

17 ! NOEN VEDTAK: LUNSJDEBATT: Jan Arild Snoen (f.v.), Bent Høie, Ingjerd Schou og Nils August Andresen diskuterer integrering. Torbjørn Røe Isaksen styrer debatten. Vil sikre god integrering Jeg ønsker en streng, men rettferdig innvandrings- og integreringspolitikk. Høyre skal være tydelige på dette. Vi må tilbake til Jern-Erna, sa stortingskandidat Ingjerd Schou fra Schou var én av fire i debattpanelet da Minerva inviterte til lunsjseminar om integreringspolitikk. Sammen med stortingsrepresentant Bent Høie, skribent Jan Arild Snoen og samfunnsredaktør Nils August Andresen i Minerva diskuterte hun blant annet flere forslag fra Østfold Høyre. Vi er ikke imot innvandring, men vi vil ha skikkelig integrering, slo Schou fast. Jan Arild Snoen etterlyste et tydeligere Høyre: Høyre må være tydelige, og aktivt forsvare liberale verdier, sa han, og nevnte ytringsfrihet og hijabdebatt som eksempler. Stortingsrepresentant Bent Høie, som også er Høyres innvandringspolitiske talsmann, mente imidlertid at Høyre har vært tydelige. Først og fremst er det viktig at vi som ledere gir støtte til liberale og moderne muslimer. For mange muslimske jenter er det utenkelig å jobbe i politiet. Vi må støtte og legge til rette for dem som vil det, understreket Høie. Men det er også viktig å snakke om det positive i norsk integreringspolitikk. Se bare på hvor mange andregenerasjonsinnvandrere som tar høyere utdanning. Dette er suksesshistorier, la han til. Paneldeltakerne var enige om at innvandrings- og integreringsdebatten er viktig, og at Høyre har sin plass i den. Dessverre er debatten ofte giftig og betent. Men det er viktig med offensiv diskusjon og dialog med miljøene, mente Nils August Andresen. På spørsmål fra ordstyrer Torbjørn Røe Isaksen om hvordan Høyre bør komme mer på banen i debatten, svarte Andresen at man blant annet må kunne stille spørsmål om år gamle jenter er gamle nok til gifte seg, eller om dette hindrer integrering. Det må kunne stilles krav til at de som kommer til Norge, respekterer våre verdier, sa Jan Arild Snoen. Høyre skal kreve sin plass i innvandringsog integreringsdebatten. Vi skal beskytte verdier som religionsfrihet og ytringsfrihet. Vi skal sikre god integrering, og for å få det til må vi få kontroll på asylstrømmen, oppsummerte Bent Høie. Integreringsdebatten var ett av syv spennende lunsjseminarer som gikk av stabelen på landsmøtet. Andre temaer var blant annet NATOs fremtid, Snikovervåking i samfunnet og det noe mer utradisjonelle The Jazz- Code Hva kan vi lære av jazz?. LES MER om Høyres nye stortingsvalgprogram på Her er noen vedtak i kortform: ha eksamen før 17. mai for russen anonym retting av prøver styrke grunnforskningen avskaffe TV-lisensen fjerne skatt på frivillig arbeid gi far egen opptjeningsrett til permisjon videreføre kontantstøtten redusere statlig eierskap i næringslivet avvikle formuesskatten fjerne arveavgiften åpne for oljeboring i nord investere mer i samferdsel opprette vedlikeholdsfond for vei og jernbane styrke lokalbanetilbudet i folkerike områder øke vrakpanten på bil kreve kvalitetssertifisering av sykehus gi private helsetilbud på det offentliges regning ha fokus på habilitering og rehabilitering gi bedre støtte til tannhelse avvikle sprøyterom evaluere lov mot sexkjøp styrke politiet fremfor å innføre lokalpoliti avvikle juryordningen ha elektronisk overvåking av personer med besøksforbud redusere overvåkingen innen samferdsel innføre svartidsgarantier i offentlig sektor ha forvaring av kriminelle asylsøkere under behandling av søknaden ha rask utsendelse av grunnløse asylsøkere få Norge inn i EU øke bevilgningene til Forsvaret ha fortsatt allmenn verneplikt oppheve politiske begrensninger på hvor norske styrker kan operere i Afghanistan videreføre høyt norsk bistandsnivå at Norge sørger for ny internasjonal klimaavtale etter Kyoto gjøre Norge karbonnøytralt senest i 2030 innføre grønt sertifikat-ordning øke kraftproduksjon fra vannkraft ved bedre og mer moderne utnyttelse forske på og utvikle kjernekraft i Norge Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 17

18 ALT FRA LANDSMØTET / TEKST Berit Tenden / FOTO Tomas Moss ERNA ER FANTASTISK! Står på rett fram. Hun er en bauta! Alex på landsmøtet: ERNA MY WOMAN! Jeg liker å få applaus fra talerstolen til et politisk parti! Nå skal jeg snakke om frihet, ansvar og mangfold. Jeg hører jo mest hjemme i den ansvarlige delen, jeg da. Rungende latter fra landsmøtesalen. For var det noen som hadde vært litt smale i øynene tidlig søndag morgen, gikk det fort over da tidenes wake-up-call spradet inn i salen og avbrøt en dirigent på full fart mot vedtak i viktige, politiske saker. Det er helt sant det, jeg skal bli skikkelig seriøs, jeg nå, avslører komiker, musiker og programleder Alex Rosén, like før han entrer salen. Han påstår nemlig at han er blitt voksen innrømmer at han ikke ble det før han fylte 40 og ble far og nå kjenner på ansvaret. Hjemme har han samboer, Thomas (3) og Nicolay Andreas (1). Men han har ikke før sagt det, før han føyer til: Men man må leke hele livet, likevel! Det er både gøy og det løfter byrdene vekk fra skuldrene dine skjønner u? Men de gutta mine de er i selvmordsalderen. Jeg har måttet binde fast alle møblene hjemme. Skjønner u? Og de må teste ut alt. De må liksom legge hånda på kokeplata for å 18 / MULIGHETER 1-09 / Høyremagasinet

19 skjønne at den er varm. Jeg har vært hos venner som har jenter. Det er helt sånn bedøvet hjem. At Alex Rosén har viltre unger, kommer vel neppe som noe sjokk på noen. Selv beskriver han riktignok seg selv som fin som liten, men det var som helt liten type spedbarn. Men så: Familien min ble kastet ut fra et familietreff fordi jeg var så umulig. Skulle sjekke ut alt. Hvordan virker det? Hva skjer hvis jeg gjør det? Men jeg ser tegn til at treåringen min nå kan sitte rolig litt, så jeg får snakket med ham. Er pedagogisk og ordentlig jeg, da. Selvtillit og opplevelser Thomas går i kommunal barnehage. Lillebror, Nicolay Andreas alias Rolf (!) begynner i samme barnehage til høsten. Rolf, det er så bra! Til og med på invitasjonen til dåpen, sto det: Kan du komme i dåpen til Nicolay Andreas alias Rolf. Hehe. Hva er det viktig for deg at barna dine får med seg i barndommen? At de får god selvtillit. Hva skulle for eksempel Erna gjort uten selvtillit? Selvtillit det har jeg overlevd på. Ellers blir det bare depresjon og vondt verre. Nei, godt humør og selvtillit da er man ikke redd for å drite seg ut. Og så er det viktig at de får viktig innhold i livet og opplevelser. Opplevelser gir innsikt. De er jo med meg en del, da. Når jeg for eksempel er med Reiseradioen om sommeren, så er de med. Men ikke når jeg er med TV TV er så intens og tidvis farlig. Å ta de med til Colombia og Farcgeriljaen? Nei, det ville vært for drøyt. Når det kommer til politikere, er Alex tydelig på hva som er viktig i tillegg til selvtillit og innsikt. Attitude. Da kan du sjarmere hvem som helst. Og jeg ser masse av det i politikken her i Norge. Tenk om vi kunne samla alle de beste Hva det partiet kunne hete? Tja, nei, Arbeiderpartiet Høyre om? Alex er ingen lojal velger. Men han stemmer aldri på det største partiet, og han har aldri stemt på det eneste partiet han noen gang har vært medlem av (ett års medlemskap i Ap etter en tur på Utøya i 1997). Han tror heller ikke på demokrati. Flertallstyranni! Nei, jeg liker ikke at noe flertall skal få bestemme over meg, nei. Jeg er for individet! Jeg er egentlig veldig høyrevridd og veldig venstrevridd, føyer han til og forklarer: Statlig eierskap er viktig, men det må ikke være for mye. Ansvaret må være fordelt. Plutselig er han over på Kristin Halvorsen. Det er morsomt å se på Kristin da. Hun har jo letta på høyresløret sitt. Hun kunne forresten vært fra hvilket parti som helst. Og Høyre er NÅ SKAL JEG snakke om frihet, ansvar og mangfold. Jeg hører jo mest hjemme i den ansvarlige delen, jeg da. ganske radikale har vært ganske tidlige ut med nye ting Kan ikke Høyre og Ap gå sammen a? De er jo mer like enn Ap og SV? Fantastiske Erna Alex har noen tanker om hva han kunne tenke seg å gjøre om han fikk være statsminister for en dag eller to. Jeg mener det er viktig å sette dagsorden selv. Noe av det første jeg ville gjort noe med, ville være å rydde opp på Svalbard. Det er så forsøpla! Et kulturminne, men plastflasker over alt. Plast ser jeg mye av når jeg seiler og hvaler som spiser den Miljøet er viktig. Så vil jeg at Norge skal være et bra land for alle, og at alle får lov til å blomstre staten må ikke bestemme alt. Og hva med Erna hva tenker du om henne som statsminister? Erna er fantastisk! Står på rett fram. Hun er en bauta! Jeg så på TV2 da han Pål T. Jørgensen intervjua henne. Han var slem. Hadde noen spurt meg om sånne ting, hadde jeg begynt å gråte. Men hun sto som en klippe, la inn noen onelinere og vant situasjonen. Sier han og viser stolt frem slipset han har tatt på seg i anledning Høyres landsmøte. Det er lysblått med blå blomster. Neppe roser. Og så stormer han inn i landsmøtesalen. HALLÅ! HALLÅ! Og der er Erna jo! Han omfavner Erna. Så skal han snakke om frihet, ansvar og mangfold eller rettere sagt om ansvar. For det er det han kan mest om Når jeg ikke fikk være seriøs journalist, så sa jeg opp. Blei frilanser. Eneste problem er at da har man jo ikke noe jobb! Så jeg tok fram de gamle heltene mine, Amundsen og Nansen. De fikk to millioner i statsstøtte for å dra på ekspedisjon. Jeg fant ut at det kan jeg gjøre: søke om statsstøtte da fant staten ut at jeg skylder halvannen million i skatt Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 19

20 MINNEPRIS TIL MAKEDONIA /TEKST Ingvild Næss Stub! FAKTA SJUR LINDEBRÆKKE ( ) var stortingsrepresentant for Høyre fra Han var formann i Høyre fra og satt i Nobelkomiteen fra SJUR LINDEBRÆKKES minnepris gikk i år til Makedonia. For velferd, åpenhet og rettssikkerhet Vi ser på prisen som en internasjonal anerkjennelse for det vi har oppnådd gjennom hardt arbeid i to og et halvt år, sa Makedonias utenriksminister Antonio Miloshoski da han tok imot Sjur Lindebrækkes minnepris på Høyres landsmøte. Hvert år deles Sjur Lindebrækkes minnepris for demokrati og menneskerettigheter ut på Høyres landsmøte. I år gikk prisen til VMRO- DPMNE, Høyres søsterparti i Makedonia. Priskomiteens formann Jo Benkow forklarte at de får prisen for sitt arbeid for å fremme demokrati og menneskerettigheter i Makedonia. Partiet har gjennomført store reformer som har bidratt til økt velferd, mer åpenhet i forvaltningen og økt rettssikkerheten i landet. Dette har gjort at Makedonia nå står nærmere NATO- og EU medlemskap. Prismottakeren var stolt etter utdelingen. Prisen har fått stor oppmerksomhet i makedonske medier. Dette vil øke motivasjonen for å delta i politisk arbeid. Vi håper at våre motstandere vil bli det vi kan kalle produktivt sjalu, sa utenriksminister Miloshoski, som med sine 32 år føyer seg inn i rekken av svært unge toppolitikere i de nye demokratiene i øst. Han understreket at det å få en slik pris fra nettopp Norge var ekstra viktig. De skandinaviske landene har stor troverdighet når det gjelder kampen for demokrati og menneskerettighetene. En vinner av denne prisen må ha jobbet hardt. En viktig del av begrunnelsen for prisen er arbeidet partiet har lagt ned for å forene de ulike befolkningsgruppene i Makedonia. Landet har en stor albansk, muslimsk minoritet. Selv peker Miloshoski på dette som en av regjeringens viktigste prestasjoner. Makedonia har alltid vært et møtepunkt for ulike kulturer. Vårt slagord er forent i fellesskap. Vi legger vekt på at man skal ha respekt for hverandre og at alle har både rettigheter og plikter overfor fellesskapet, forklarte han. Neste store utfordring for den makedonske regjeringen er medlemskap i EU og NATO. For øyeblikket blokkeres diskusjonen av den greske regjeringen, som reagerer på at Makedonia bruker samme navn som den nordlige provinsen i Hellas. Selv mente Miloshoski at landet ikke ville trenge så lang tid på å være klar for EU: Vi kunne være klare for EUmedlemskap ganske raskt, kanskje fire år etter forhandlingsstart. Vi kan benytte oss av erfaringene fra Slovenia og Kroatia, som har gått foran oss. Men vi er ikke så heldige med stemningen i EU, den er ganske innadvendt. Populistiske politikere sprer frykt for nykomlinger. FOTO: TOMAS MOSS Europa styrket ut av krisen Europeiske konservative og kristeligdemokratiske partier møttes i Warszawa for å vedta Det europeiske folkepartiets (EPP) program til Europaparlamentsvalget i juni. Debatt og vedtatt program avslører at det ikke er så stor avstand mellom Europa og Norge som noen vil ha det til. Finanskrisen dominerte diskusjonene på EPP-kongressen, som den også har gjort på partienes landsmøter i Norge denne våren. Europeiske toppolitikere som forbundskansler Angela Merkel, Europakommisjonens president José Manuel Barroso og Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt var blant lederne som mante til europeisk samarbeid for å komme styrket ut av krisen. EPP ønsker en sosial markedsøkonomi, med bedre og mer fornuftig regulering og overvåking av det internasjonale finanssystemet. Erna Solberg sa i sin tale til kongressen: Når vi nå vedtar vårt program for det kommende valget, må vi gjøre alle europeere i stand til å komme ut av krisen styrket og klare for den nye økonomien. Det europeiske folkepartiet er i dag det største partiet i Europaparlamentet. Sammen med ED-gruppen har partiet 288 av 785 seter. Foreløpig ligger partiet fortsatt an til å bli størst i valget, som avsluttes 7. juni. ERNA HILSER på Lech Walesa, kongressens store yndling. Alle kongressens 3500 deltakere vil hilse på æresgjesten. FOTO: INGVILD NÆSS STUB 20 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

21 Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 21

22 HVA SKJER PÅ STORTINGET? Les mer om hva Høyre gjør på Stortinget: Besøk Ro i klassen Utdanningsdirektoratet har i et brev slått fast at når elever bryter skolens ordensreglement, har ikke lærere anledning til å bortvise elever for resten av timen. Det er rektor som må fatte vedtak om bortvisningen, fordi avgjørelsen er å oppfatte som et enkeltvedtak. Ved skolene oppfattes Utdanningsdirektoratets beslutning som en klar innstramning av praksis. Ine Marie Eriksen Søreide og Gunnar Gundersen foreslår derfor å endre opplæringslovens bestemmelser om bortvisning av elever, slik at læreren kan beslutte bortvisning i enkelttimer av elever som bryter ordensreglementet. For lengre bortvisning skal det fortsatt være rektor som beslutter bortvisning. Habilitering og rehabilitering Stortingsrepresentantene Erna Solberg, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli har fremmet forslag om en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. I lys av de manglene som er dokumentert i tilbudet om habilitering og rehabilitering, er det alarmerende at antallet behandlingsdøgn i opptreningsinstitusjonene er redusert med under regjeringen Stoltenberg. Samtidig som pasientene opplever ventetider og mangel på tilbud, melder opptreningsinstitusjoner over hele landet at de driver med redusert kapasitet som følge av begrensninger i avtalene med regionale helseforetak. På denne bakgrunnen fremmer Høyre-representantene forslag om en konkret opptrappingsplan i ni punkter. Barn, unge og voksne med kommunikasjonsvansker Vanskeligheter med å kommunisere med andre mennesker får konsekvenser på alle livsområder uansett alderstrinn. Konsekvensene for barnets utvikling, særlig på det kognitive området, avhenger av barnets evne og muligheter til å kommunisere. Tanker forutsetter språk. Språk utvikles i et språkmiljø og læres gjennom bruk. Ine Marie Eriksen Søreide, Bent Høie, Gunnar Gundersen, Sonja Irene Sjøli, Olemic Thommessen og André Oktay Dahl har derfor fremmet forslag om endring i opplæringsloven slik at elever som trenger utvikling i talespråk, tegnspråk, alternativ kommunikasjon, supplerende kommunikasjon, eller en kombinasjon av disse, sikres like rettigheter i lovverket samt opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter som skal utvikle, videreutvikle og formidle kompetanse om alternativ og supplerende kommunikasjon. Avvikling av Aker Holding Aker Holding-investeringen, med tilhørende aksjonæravtale og holdingstruktur, har vært et lite vellykket, sosialdemokratisk eksperiment som alle bør ta lærdom av. Rot i eierskapspolitikken skaper utrygghet. Forslagsstillerne vil ta grep for å sikre et profesjonelt statlig eierskap og et forutsigbart eierskap i Aker Solutions ASA. Torbjørn Hansen, Jan Tore Sanner og Gunnar Gundersen har derfor foreslått å avvikle Aker Holding AS slik at staten blir direkte aksjonær i Aker Solutions ASA. GRUNNLØSE ASYLSØKERE RETTSSIKKERHET FOR BARNA Stortingsrepresentantene Bent Høie, Erna Solberg og Kari Lise Holmberg har fremmet forslag for å redusere tilstrømning og øke utsendelse av grunnløse asylsøkere. I 2008 ble det registrert asylsøkere hos Politiets utlendingsenhet (PU). Dette er 7852 flere enn i Samtidig er det uttransportert Stigningen begynte høsten 2006, og tilgjengelige prognoser indikerer at tilstrømningen vil være høy også i Veksten er særlig høy fra Irak, Eritrea, Afghanistan og Somalia, uten at en entydig årsak kan påpekes. Representantene fremmer derfor 11 konkrete forslag for å redusere tilstrømning og øke utsendelse av grunnløse asylsøkere. Sonja Irene Sjøli, Inge Lønning, André Oktay Dahl og Elisabeth Aspaker har fremmet forslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved plutselig spedbarnsdød. Innføring av en slik obligatorisk undersøkelse vil bety en vesentlig bedring av små barns rettssikkerhet, og det må være en sterk samfunnsmessig forpliktelse å iverksette tiltak som kan bidra til å avdekke eventuelle kriminelle forhold som rammer de aller minste. Tiltaket støttes av Landsforeningen til støtte ved krybbedød og stiftelsen Helse og Rehabilitering. 22 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 7:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Dette betyr Høyre for ditt fylke side I IV Høyre er 125 år side 12 Portrettet: Arne Hjeltnes side 16 Valg 09: JEG ER KLAR ER DU? HØYRES VALGKAMPSAKER: SKOLE, SKATT

Detaljer

FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE

FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE NR. 1:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NESTOR ERIK NESSHEIM: BORGERLIG REGJERING FULLT MULIG SIDE 18 HAKUNA MATATA I TANZANIA SIDE 20 FRIVILLIGE GJØR NORGE VARMERE TEMA SIDE 6-11 HØYRE ER FRIVILLIGHETSPARTIET!

Detaljer

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER

PENGENE ELLER LIVET HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER NR. 2:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER MØT BORGERMESTEREN AV VESTRE AKER SIDE 14 SLIK SKAL HØYRE VINNE VELGERE SIDE 20 HELSEKØEN GIR DEG ETT VALG: PENGENE ELLER LIVET TEMA SIDE 6-11 HØYRE VIL SØRGE FOR RASKERE

Detaljer

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1

NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN. Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 NR. 4:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Kampfly inn for landing side 12 Landsmøtet 2010 side 18 DRØMMEKVINNEN Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 GRÜNDERSKAP OG INTEGRERING Gründere skal slippe å drukne

Detaljer

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12

fremtiden Et Norge skodd for Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Nr. 3:2012 høyremagasinet muligheter Profilen: Roald Kåreid side 14 Din guide til landsmøtet side 12 Et Norge skodd for fremtiden Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 dilemma Under de tre hovedutfordringene

Detaljer

TRYGG ELLER OVERVÅKET?

TRYGG ELLER OVERVÅKET? NR. 2:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Profilen: Lars Arne Ryssdal side 14 Status Kina Taiwan side 22 TRYGG ELLER OVERVÅKET? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 EUs datalagringsdirektiv Datalagringsdirektivet

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT!

MULIGHETER FOR ALLE VALGKAMP 07: NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 12-18 BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! NR. 06:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER BENGT EIDEM: KLAR TIL KAMP SIDE 7 FYLKENE ER FORBEREDT! EGEN VALGKAMP-SPESIAL I DENNE UTGAVEN SIDE 19-38 VALGKAMP 07: MULIGHETER FOR ALLE TEMA SIDE 12-18 HØYRE VIL

Detaljer

RESSURSUTNYTTELSE NR. 3:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Monica Mæland side 14 Slik gjør de det i Sverige side 22

RESSURSUTNYTTELSE NR. 3:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Monica Mæland side 14 Slik gjør de det i Sverige side 22 NR. 3:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Monica Mæland side 14 Slik gjør de det i Sverige side 22 RESSURSUTNYTTELSE Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 FÆRRE KOMMUNER Kommunene blir stadig pålagt nye

Detaljer

tryggere veier Høyre vil ha flere, bedre og Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18

tryggere veier Høyre vil ha flere, bedre og Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18 Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18 Høyre vil ha flere, bedre og tryggere veier Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 Flere, bedre og tryggere veier

Detaljer

livsfarlig helsevesen

livsfarlig helsevesen Nr. 6:2012 høyremagasinet muligheter Nesten 20 prosent av alle personer som legges inn på norske sykehus, får pasientskader. Mange dør. livsfarlig helsevesen pasientsikkerhet Nye teknologiske og medisinske

Detaljer

Gode ideer trygge arbeidsplasser

Gode ideer trygge arbeidsplasser Nr. 1:2013 høyremagasinet muligheter Møt Fabian Stang, hele Oslos ordfører side 14 Mønster-kommunen Rissa har oppskriften på brakseier i valget side 20 Gode ideer trygge arbeidsplasser skape Trygge arbeidsplasser

Detaljer

GLEMT? GAMMEL & HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 13-17

GLEMT? GAMMEL & HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 13-17 NR. 04:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER PAUL CHAFFEY: SER TIL HØYRE SIDE 6 ORDFØREREN I PORSANGER: POPULÆR OG I MINDRETALL SIDE 18 NYE TIDER FOR HØYRE SIDE 9 GAMMEL & GLEMT? HØYRE VIL HA TILPASSET OMSORG

Detaljer

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE 22-26 700 000 PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Valg-kick-off side 14 Profilene: Møt Michael Birkeland og Turid Wickstrand Iversen side 16 Hightech oldemor Tryggere alderdom med moderne teknologi Høyremagasinet /

Detaljer

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid:

NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22. Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: NR. 5:2012 HØYREMAGASINET MULIGHETER Prøvevalgkamp side 17 Årets kommunalkonferanse side 22 Høyre slår et slag for offentlig-privat samarbeid: HVA MENES MED OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEID? Offentlig-privat

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 5, tirsdag 11. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten bad om at

Detaljer

Nr. 4:2011 høyremagasinet muligheter. Din guide til landsmøtet side 18 Bygde-Høyre tilbake side 20

Nr. 4:2011 høyremagasinet muligheter. Din guide til landsmøtet side 18 Bygde-Høyre tilbake side 20 Nr. 4:2011 høyremagasinet muligheter Din guide til landsmøtet side 18 Bygde-Høyre tilbake side 20 Det er store utfordringer i norsk skole. Det er uro i klasserommet, kunnskapsnivået er for lavt og aldri

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21

SMART UNDERSTIMULERT & HØYRE VIL HA KRAVSTOR SKOLEPOLITIKK NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER TEMA SIDE 16-21 NR. 03:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER SIGRID HAMMER TENKER SKOLEPOLITIKK 8000 MOH. SIDE 6 DU BESTEMMER HVORDAN NORGE SKAL SE UT I 2013 SIDE 15 HØYRES NYE JERNBANEPROSJEKT: KONGSBERG BERGEN PÅ UNDER TO

Detaljer

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 HØYRE MENER:. PERSONVERN Høyre mener det må stilles strenge krav til personvern

Detaljer

NR. 5:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER ÅRSMØTE I SENIOR HØYRE SIDE 12 EN BLÅ HVERDAG SIDE 13-15 DEN UMULIGE KONFLIKTEN SIDE 18 LANDSMØTET TEMA SIDE 6-12

NR. 5:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER ÅRSMØTE I SENIOR HØYRE SIDE 12 EN BLÅ HVERDAG SIDE 13-15 DEN UMULIGE KONFLIKTEN SIDE 18 LANDSMØTET TEMA SIDE 6-12 NR. 5:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER ÅRSMØTE I SENIOR HØYRE SIDE 12 EN BLÅ HVERDAG SIDE 13-15 DEN UMULIGE KONFLIKTEN SIDE 18 LANDSMØTET TEMA SIDE 6-12 HVA BLE VEDTATT PÅ LANDSMØTET?. ET STERKT FORSVAR

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer