NR. 5:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Alt fra landsmøtet: stemningen vedtakene overraskelsene. Økonomi: Når staten LOPPER DEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 5:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Alt fra landsmøtet: stemningen vedtakene overraskelsene. Økonomi: Når staten LOPPER DEG"

Transkript

1 NR. 5:2009 HØYREMAGASINET MULIGHETER Alt fra landsmøtet: stemningen vedtakene overraskelsene Økonomi: Når staten LOPPER DEG

2 HØYRE VIL HA NORGE STYRKET UT AV KRISEN Høyre vil skape trygge arbeidsplasser for alle, og få optimismen tilbake til norske bedrifter ved å belønne dem som skaper fremtidens jobber og verdier. Lavere skatteregning for bedriftene gir tryggere jobber i hele landet. Derfor vil Høyre:. fjerne arveavgiften for å gjøre det lettere å gjennomføre generasjonsskifte i familiebedrifter. fjerne formuesskatten, som er en særnorsk skatt på privat eierskap og arbeidsplasser. styrke SkatteFUNN betydelig for å øke forskning og utvikling i bedriftene. øke avskrivningssatsen for investeringer i maskiner og utstyr til 25 prosent Høyre vil at det skal lønne seg å jobbe og at familiene skal få beholde mer av egen inntekt. Det er altfor mange som betaler toppskatt i Norge i dag. Derfor vil Høyre:. redusere skatten for alle ved å øke minstefradraget med 3500 kroner. heve innslagspunktet for toppskatten slik at folk med vanlige inntekter ikke må betale toppskatt. fjerne arveavgiften helt slik at folk som mister sine nærmeste, slipper en ekstra bekymring Sammen med en kraftig satsing på veibygging og kunnskap vil dette få Norge styrket ut av krisen 2 / MULIGHETER 1-09 / Høyremagasinet p

3 M INNHOLD: 6ØKONOMI Høyremagasinet MULIGHETER 5 NR. 5:2009 LES MER OM ØKONOMI PÅ SIDE 6 KRONIKK Statens viktigste oppgaver er å håndheve felles lover og regler og sikre et bredt spekter av norske interesser i utlandet, dvs. balansere hensyn mot hverandre med ett øye på folkemeningen og ett på ideologien. Næringslivets fremste oppgave er å tjene penger innenfor fastsatte lover og regler. Hvis staten er aktør på jakt etter profitt, vinner kanskje profitten, men staten taper. Les Torbjørn Røe Isaksens kronikk. Etter å ha ledet Aass Bryggeri gjennom flere tiår ønsker adm. dir. Terje Aass snart å overlate styringen til femte generasjon Aass. Men arvingene må bruke 15 år av sitt liv på å betale arveavgiften. De rødgrønne endret arveavgift og formuesskatten ved nyttår arveavgiften på Aass aksjer økte fra 2,4 til 7,5 millioner kroner. Er det virkelig Regjeringens måte å skape trygge og solide arbeidsplasser på? undrer Aass. Nei, sier Jan Tore Sanner. LEDER ALT OM LANDSMØTET Stemningen i landsmøtesalen er spent. Det er stor spenning knyttet til den viktige talen til partilederen. Erna går på talerstolen. Det blåser på toppen, og det har blåst rundt partilederen. Og landsmøtets tilbakemelding er tydelig. Les alt om landsmøtet PRIS TIL MAKEDONIA Vi ser på prisen som en internasjonal anerkjennelse for det vi har oppnådd gjennom hardt arbeid i to og et halvt år, sa Makedonias utenriksminister Antonio Miloshoski da han tok imot Sjur Lindebrækkes minnepris på Høyres landsmøte. 4 I den verste økonomiske krisen siden 30-tallet står regjeringen fast på at det er bra å øke skattene på arbeidsplassene. Det er dumt, det er grådig og det er usosialt, sier Erna. ALEX Tidenes wake-up-call på landsmøtet da Alex Rosén inntok talerstolen. 22 NYTT FRA STORTINGET Smakebiter fra Stortinget 23 IMPULSER Muligheter Norge rundt Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 3

4 KOLOFON: NR. 5:2009 LEDER Høyremagasinet Muligheter ISSN M, Høyremagasinet Muligheter er et registrert varemerke og kommer ut til Høyres betalende medlemmer ti ganger i året. Redaktør: Berit Tenden Ansvarlig redaktør: Trond R. Hole Redaksjonen: Mudassar Kapur Thomas Berg Olsen Christian Angell Hans Kristian Hogsnes Tove Brorson Hanne Bjerknes Marianne Knarud Bidragsyter fra Stortinget: Lars Øy Tips oss: E-post: SMS/MMS: muligheter <din melding> til 2012 (1 krone per melding) Vil du annonsere i Muligheter? Kontakt Kari Kronberg E-post: no Vil du abonnere på Muligheter? Nå kan du få Muligheter i postkassen, selv om du ikke er medlem. Ti utgaver koster 100 kroner for privatpersoner og 1000 for bedrifter. Bestill per e-post: Adresse: Muligheter Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 Oslo Telefon sentralbord: Opplag: Foto forside: Gaute B Iversen Design: Gazette Trykk: GRØSET. Dette magasinet er produsert etter miljøkravene til ISO14001, EMAS, Grønt Punkt og Svanemerket. I tillegg er det CO 2- nøytralt produsert. Grådig og usosial regjering I den verste økonomiske krisen siden 30-tallet står Regjeringen fast på at det er bra å øke skattene på arbeidsplassene. Det er dumt, det er grådig og det er usosialt. Når inntektene går ned, må bedriftene senke sine utgifter, og på et eller annet tidspunkt betyr det permitteringer og oppsigelser. Ledigheten kan komme opp i Det vil være mange tragiske skjebner i de tallene. Arbeidsledighet påvirker ikke bare de som rammes, men familien og de nærmeste. I verste fall kan en måtte selge hjemmet og flytte fra sitt nærmiljø, barn må bytte skoler og familier splittes. Norge er offisielt inne i en resesjon, hvilket betyr at økonomien krymper. Det er første gang på 20 år. Da må Regjeringen bruke hele verktøykassen for å sørge for at færrest mulig mister jobben, at færrest mulig bedrifter går under og for at vi står sterkere rustet når den økonomiske oppturen kommer. Å bruke hele verktøykassen handler om å sørge for at når nedgangstider snur til oppgangstider, så vil vi ha så få arbeidsledige som mulig, og at vi får så mange som mulig tilbake i jobb så raskt som mulig. Vi må sørge for at Norge kommer styrket ut av krisen. Dessverre bruker ikke dagens regjering alle tilgjengelige virkemidler. De nekter å redusere skatten på norske arbeidsplasser. Høyre har foreslått å midlertidig redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng, tilsvarende 11,6 milliarder. Næringslivet har omfavnet forslaget. NHO, Bedriftsforbundet og Handels- og Servicenæringens Høyre har en klar plan for å komme styrket ut av krisen, og at planen innebærer en massiv satsing på skatt, skole og samferdsel. FOTO: CF-WESENBERG Hovedorganisasjon har alle gitt sin fulle støtte. De vet at hvis ikke utgiftene for næringslivet reduseres, vil det bety flere oppsigelser. Derfor er det skuffende at regjeringen nekter å ta i bruk skat- «teverktøyet for å redde flere arbeidsplasser. Det er uttrykk for en grådighet på statens vegne som ikke kjenner noen grenser. At det skal være viktigere å øke skatten på norske arbeidsplasser enn å redde dem, forstår jeg bare ikke. Høyre vil ha Norge styrket ut av krisen, og vi har en verktøykasse fylt med mer enn skatt for å oppnå det. For selv om skatt er viktig, skal vi også satse på skole og samferdsel. Vi satser på skatt for å redde arbeidsplasser og skape nye. Skole fordi den moderne økonomien krever medarbeidere som har mye kunnskap for å lage gode produkter og tjenester. Samferdsel fordi det som produseres, skal ut til dem som har kjøpt det, ikke bli stående i en endeløs kø. Derfor har vi i tillegg til skattelette foreslått økte bevilgninger til kompetanseheving i næringslivet og for å gi flere muligheten til å ta høyere utdannelse mens vi venter på at markedet tar seg opp. Frem mot valget vil jeg bruke tiden min på å fortelle velgerne at Høyre har en klar plan for å komme styrket ut av krisen, og at planen innebærer en massiv satsing på skatt, skole og samferdsel. Jeg håper dere vil hjelpe meg med å spre det budskapet. For uten et sterkt Høyre vil vi ikke komme styrket ut av krisen. ERNA SOLBERG LEDER I HØYRE 4 / MULIGHETER / 5-09 / Høyremagasinet

5 KRONIKK ILLUSTRASJON: STEIN LØKEN Når markedet styrer staten TORBJØRN RØE ISAKSEN Redaktør i Minerva og 1. kandidat Telemark Høyre Det har vært vanlig på høyresiden å understreke at markedet må passe seg for staten, men staten må også passe seg for markedet. Utfordringen med statlig eierskap er ikke bare at staten utilbørlig styrer bedriftene, men at bedriftenes agenda styrer staten. Det er ikke sikkert at det er staten som forandrer markedet. Det kan like gjerne være markedet som forandrer staten. Utfordringen tydeliggjøres ytterligere om vi løfter blikket og ser ut over Norges grenser. Store helt-eller delvis statseide selskaper investerer i land som Iran, Algerie, Angola, Venezuela, Aserbajdsjan og Kasakhstan. Våre ambassader skal sikre norske interesser og formidle norske standpunkter, for eksempel om demokrati og menneskerettigheter. Men også selskapene blir assosiert med Norge, og det er all grunn til å anta at statseide selskaper blir det i enda større grad enn de privateide. Faren er derfor konstant til stede for at rollene blandes, for at næringsinteressene blir statens interesser. Å fremme norske økonomiske interesser i utlandet er en viktig oppgave, men det er bare en av mange dimensjoner i utenrikspolitikken. Når staten sitter som eier, vil mistanken alltid være til stede om at Norge forsøker å ri to hester samtidig, og at utenrikspolitikken underordnes den økonomiske dimensjonen alene. Det finnes klare eksempler. For noen år siden holdt Robert Amsterdam foredrag i Norge. Amsterdam var advokaten til oljemagnaten Mikhail Khodorkovskij, og hevdet i foredraget at norske myndigheter bevisst unnlot å påtale Russlands brudd på menneskerettighetene og svekkede rettsvern av hensyn til egne økonomiske interesser i Stockman-feltet. Man kan med rette spørre seg om det var tilfeldig at et norsk selskap ble valgt som samarbeidspartner for russerne, mens de kritiske britene ble utelatt. Også andre har stilt samme spørsmål. Når staten er storeier i norske foretak som aktivt engasjerer seg i utlandet, også i autoritære regimer, kan det skapes usikkerhet rundt hva som er norsk utenrikspolitikk og hva som er norske næringsinteresser i utlandet. I verste fall finnes det ingen klare skott mellom de to, for staten sitter på alle sider av bordet. Staten er eier, profitør, regulator og skal legge rammene for utenrikspolitikken. Det skaper usikkerhet rundt det helt avgjørende skillet mellom staten og markedsaktørene. Statens viktigste oppgaver er å håndheve felles lover og regler, å drive politikk. Næringslivets fremste oppgave er å drive butikk. Hvis staten selv er en aktør på jakt etter forretningsmuligheter og profitt, er muligheten alltid der for at det ene hensynet overtrumfer de andre. Da vinner kanskje profitten, men staten taper. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 5

6 ØKONOMI 09 / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Gaute B. Iversen MULIGHETER tar for seg fem sentrale valgkampsaker. I forrige nummer: samferdsel. I neste nummer: kriminalitet. HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI KRIMINALITET Aass Bryggeri feirer 175 år i år. Det tradisjonsrike bryggeriet har lave marginer og betaler ut svært lite i utbytte til eierne. Tanken har alltid vært å bygge bedriftens egenkapital. Det straffes eierne for nå ved økt formuesskatt og arveavgift. EVIG EIES KUN 6 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

7 DET TAPPEDE Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 7

8 ØKONOMI / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Gaute B. Iversen 09 HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI SKOLE KRIMINALITET ADMINISTRERENDE DIREKTØR Terje Aass i Aass Bryggeri i Drammen mener Regjeringens politikk svekker norske bedrifter. Formuesskatt på eierskap i norske bedrifter er skatt på arbeidsplasser, sier han. STRAFFET for solid drift Jeg føler at jeg straffes fordi jeg ønsker å drive nøkternt og solid, sier administrerende direktør Terje Aass i Aass Bryggeri i Drammen. Årets statsbudsjett tredoblet arveavgiften på bryggeriet og førte til at aksjonærenes utbytte knapt dekker formuesskatten. Aass Bryggeri er en institusjon i Drammen. I 175 år har familiebedriften ligget ved elvebredden og brygget øl og mineralvann. Drammenserne er stolte av bryggeriet, noe ikke minst de over medlemmene i Drammensølets venner bekrefter. Ikke minst utgjør bryggeriet trygge arbeidsplasser i byen. Å drive en bedrift som Aass Bryggeri handler om å ta vare på tradisjoner. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er nedlagt gjennom generasjoner i å skape verdiene i Aass Bryggeri, sier administrerende direktør Terje Aass. Han er fjerde generasjon Aass som leder det ene av to gjenværende, rene familieeide bryggerier i Norge. Etter å ha ledet bedriften gjennom flere tiår ønsker han snart å overlate styringen til femte generasjon Aass. Ved årsskiftet ble det tre ganger dyrere å arve aksjene i bryggeriet. Nå må de bruke 15 år av sitt liv på å betale arveavgiften. Er det virkelig Regje- 8 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

9 HOVEDTILLITSVALGT Bente Jakobsen mener økt formuesskatt og arveavgift truer arbeidsplasser. Vi er bekymret for fremtiden hvis eierne ikke har råd til å beholde aksjene, sier hun. ADMINISTRERENDE DIREKTØR Terje Aass og tapperisjef Svein-Erik Halvorsen jobber sammen i ett av de siste familieeide bryggeriene i Norge. Etter skatteøkninger holder ikke aksjeutbyttet til å betale formuesskatten på aksjene. ringens måte å skape trygge og solide arbeidsplasser på? undrer Aass. Han sier at bedriften hans driver verdiskaping. I årsrapporten til bryggeriet slås det fast at nesten 90 prosent av verdiskapingen i bedriften finner veien til statskassen. Uten verdiskaping i bedriftene kan ikke Regjeringen drive den fordelingspolitikken de ønsker, påpeker han. Engasjert Terje Aass har engasjert seg sterkt i diskusjonen rundt både arveavgift og formuesskatt. Den rødgrønne regjeringen endret arveavgift og formuesskatten ved nyttår. Arveavgiften på Aass aksjer gikk fra 2,4 til 7,5 millioner kroner. I tillegg økte Regjeringen ligningsverdien på næringseiendom og fjernet begrensningen på 80 prosent beskatning. Vi straffes, både gjennom arveavgiften og formuesskatten, fordi vi har valgt å drive nøkternt og solid. Vi har valgt å bygge opp egenkapitalen for å stå bedre rustet i dårlige tider. Å arve aksjene i en bedrift som vår handler ikke om eiernes private økonomi. Det handler om arbeidsplasser og verdiskaping, slår han fast. Drammens-bryggeriet har alltid vært nøkterne med utbytte og har en solid balanse. De 90 aksjonærene delte i ,7 millioner kroner i utbytte. Vi kunne betalt formuesskatt og arveavgift med et ekstraordinært utbytte. Men vi har ikke noen tradisjon for det, og jeg synes ikke det er noen god idé å bruke av verdiene som er skapt gjennom generasjoner, ved å ta ut utbytte for å betale skatter, sier Aass. Rammer hardt Økningen i formuesskatten fører til at for veldig mange av aksjonærene i bryggeriet dekker ikke utbyttet skatten på aksjene. For hans egen del går det omtrent i null. Man kan jo spørre seg hvorfor man driver næringsvirksomhet hvis man må ta opp lån for å betale skatten. Dette rammer familiebedrifter som vår hardt. Dette er alvorlig og vil tære på egenkapitalen og evnen til verdiskaping, hevder han. Gjennom en intern børs er bryggeriet sikret mot at det blir kjøpt opp av utenforstående. Aass er overbevist om at hvis bedriften hadde blitt kjøpt opp av ett av de store bryggeriene, ville bryggeriet blitt nedlagt. Regjeringens politikk oppfordrer bedrifter til å drive på en mindre ansvarsfull måte. En direkte konsekvens av Regjeringens politikk er at det fra et skatteperspektiv er fornuftig å ta opp store lån og gjøre bedriften dårligere rustet i en økonomisk vanskelig tid. Det er jo besynderlig og selvmotsigende, og henger ikke sammen med ønsket om langsiktig og stabilt eierskap som vil ta risiko og sikre arbeidsplasser, sier han. Han registrerer med mistro Regjeringens krisepakker som har gitt milliardstøtte til finansnæringen, mens den samtidig straffer familiebedrifter. Man kaller finansnæringen viktige samfunnsaktører og velger å gi hjelp til bedrifter som i prinsippet har vært grådige og skapt luftverdier. Samtidig velger de å ramme familiebedrifter med økte skatter som kan velte bedriftene. Dette henger ikke på greip, mener Aass. Da han valgte å ta bladet fra munnen og engasjere seg i debatten rundt skattene, fikk han støtte fra uventet hold. Fagforeningen Negotia skrev leserbrev i lokalavisen Drammens Tidende hvor de støttet Aass synspunkter på skatteøkningene. Noe av det som har rørt meg mest den siste tiden, er brevet fra de ansatte. Brevet bygger på en fellesskapsfølelse vi har jobbet mye med på Aass, sier han. Et slag Politikken er et slag mot bedriftene. Den er næringsfiendtlig. Formueskatt på aksjer er skatt på arbeidsplasser. Dette er ikke kapital som er lett tilgjengelig, men som er bundet i bedriften. Dagens skatteregime vil true arbeidsplasser når eierne ikke har råd til å beholde dem, sier han. Hva er forskjellen på å betale arveavgift på aksjer og på et landsted? Jeg vil fjerne avgiften helt. Men et landsted er lettere omsettelig og det er noe du har for deg selv. Arvede aksjer innebærer å overta et ansvar for arbeidsplassene og de ansatte i bedriften. Å overta en familiebedrift er et stort ansvar, sier han. Terje Aass kunne løst problemet med arveavgift og formuesskatt ved å plassere bryggeriaksjene i en stiftelse, men det har han ikke lyst til. Å lage en stiftelse er en veldig dårlig løsning. Blir det en ny generasjon Aass, er det viktig å eie aksjene. Det gir en større operasjonell frihet og en større følelse for det man driver med. Å legge aksjene i en stiftelse anonymiserer og fjerner eierskapet. Mitt eierskap til aksjene har gitt meg en ekstra drivkraft når ting har vært vanskelige, sier han. Hvordan løser du det da? Jeg vet ikke. Det er ikke noen løsning slik reglene er nå. Jeg håper virkelig at disse skattene avskaffes. Det er døende skattearter med uønskede konsekvenser som fører til at arbeidsplasser blir borte. De er blitt fjernet i store deler av Europa, sier han. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 9

10 ØKONOMI / TEKST Gaute B. Iversen / FOTO Gaute B. Iversen 09 HELSE SKOLE SAMFERDSEL ØKONOMI SKOLE KRIMINALITET FOTO:PRIVAT HELGE ERLANDSEN meldte seg til gratis tjeneste fordi han ble opprørt over økningen i skattene. Aass Bryggeri er en institusjon i Drammen. Jeg ble opprørt over problemene skatteøkningen førte til, forteller han. LARS FLÅTNES daglig leder i Flåtnes Elektro-Mek AS, forteller at de åtte ansatte i bedriften sørger for at ni ansatte hos deres leverandører har jobb. Årlig kjøper bedriften for nesten ti millioner kroner fra leverandørene. Reagerte spontant Helge Erlandsen reagerte spontant da han hørte om problemene den økte arveavgiften førte til for Aass-familien. Han meldte seg til gratis innsats for Aass Bryggeri. To for én Én arbeidsplass skapt, er to mennesker i arbeid. Det er konklusjonen på samfunnsregnskapet NHO har gjort for Flåtnes Elektro-Mek AS i Sandefjord. Som innflytter i Drammen er Helge Erlandsen blitt stolt av byen og glad i Aass Bryggeri som en institusjon i Buskerud-byen. Jeg ble opprørt da jeg hørte om problemene den økte arveavgiften ville føre til. Den politikken er rett og slett næringsfiendtlig, sier han. Han hadde et halvt år tidligere mistet jobben som regiondirektør i Citröen da hans oppgaver ble flyttet til Danmark og kontoret i Drammen nedlagt. På Aass Bryggeri ble han tatt imot med åpne, men vantro armer. Terje Aass ringte selv Erlandsen for å høre om han virkelig mente alvor. Det henger i veggene her at folk står på og er stolte av arbeidsplassen sin. Og det gjelder også eierne, sier han. Etter at han en periode var frivillig hjelpemann på lastebil, er han nå engasjert i vikariater og plasserer varer ut i butikkene. Det er en trivelig jobb hvor jeg møter mange mennesker. Jeg er stolt av Aass Bryggeri, sier Erlandsen.! FAMILIEBEDRIFTER To av tre bedrifter i Norge er familiebedrifter Familiebedriftene står for halvparten av verdiskapingen i Norge familiebedrifter står foran et generasjonsskifte de neste ti årene arbeidsplasser står i fare dersom generasjonsskiftet blir for vanskelig (Kilde: NHO) Flåtnes Elektro-Mek AS leverer produkter innen offshore, marin og samferdsel. Bedriften er den eneste som produserer elektroniske skilt som viser variabel hastighet og kjørefelt i Norge. Bedriften har åtte ansatte, omsetter for litt over 15 millioner kroner og hadde i 2008 et resultat på to millioner kroner. Regnskapet viser at det er levedyktige bedrifter som gjør at man har penger til velferden. Det er arbeidsplasser som gjør at vi kan betale for skole, eldreomsorg, sykehus og andre goder, sier daglig leder Lars Flåtnes i Flåtnes Elektro-Mek AS. De åtte ansatte i bedriften sørger for at ni ansatte hos deres leverandører har jobb. Årlig kjøper bedriften for nesten ti millioner kroner fra leverandørene. I Flåtnes Elektro-Mek AS skaper de i tillegg verdier for 5,5 millioner kroner i sin produksjon. Gjennom vår virksomhet bidrar vi med 4,3 millioner kroner i skatter og avgifter. Vi er de eneste som driver denne typen produksjon i Norge. Den verdiskapingen kunne like gjerne skjedd i utlandet hvis vi ikke over flere år hadde arbeidet med produksjonseffektivisering og klart å beholde produksjon i Norge, forteller Flåtnes. Han og hans medarbeidere har greid å få produksjonen så effektiv at de nå er konkurransedyktige med internasjonale selskaper. Det er viktig at man i næringspolitikken også fokuserer på produksjonsbedrifter. Norske bedrifter kan konkurrere på produksjon hvis forholdene ligger til rette, mener han. Særlig arbeidsgiveravgiften kunne han ønske var lavere, og han hilser velkommen den foreslåtte reduksjonen fra Høyre. 10 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

11 Styrket ut av krisen Høyres mål med den økonomiske politikken er at Norge skal komme styrket ut av den økonomiske krisen, slik at vi får flere og mer lønnsomme arbeidsplasser, sier finanspolitisk talsperson og nestleder i Høyre Jan Tore Sanner. Den økonomiske krisen rammer både bedrifter og privatpersoner hardt. Månedlig blir 5000 nye personer registrert arbeidsledige og små og mellomstore bedrifter står i fare for å gå konkurs. Det skaper usikkerhet og utrygghet i mange lokalsamfunn. Høyre har erfaring med å styre i tøffe tider, vi har god kontakt med bedrifter og ansatte. Vi vet hva som skal til for å øke optimismen og trygge arbeidsplassene. Derfor har vi foreslått å gi en lettelse i arbeidsgiveravgiften på 2,5 prosent. Det skal koste mindre å ha folk i arbeid, sier Sanner. Blant de andre tiltakene Høyre foreslår for å gi næringslivet hjelp til å komme helskinnet ut av krisen, er å forenkle skjemaveldet kraftig, øke avskrivningssatsene for maskiner, utstyr og miljøvennlige installasjoner i alle næringsbygg. Partiet vil også satse langt mer på kunnskap og forskning, og på å gjøre permitteringsreglene mer fleksible. For å styrke bedriftene og trygge arbeidsplasser vil Høyre la bedriftene beholde overskuddet fra fjoråret og la overskuddet først komme til beskatning når konjunkturene snur. Som politikere er det vår oppgave å skape optimisme i næringslivet når situasjonen er så alvorlig som den er nå, mener Sanner. Høyre ønsker også å trappe ned den særnorske eierbeskatningen. Det første skrittet må være å reversere den rødgrønne regjeringens økning av formuesskatten på norsk eierskap i bedrifter. I 2009 har Høyre foreslått lettelser på to milliarder kroner og innføring av en ti prosent aksjerabatt. De rødgrønne skatteøkningene knyttet til eierskap og arveavgift, gjør at solide, norske familiebedrifter må ta av egenkapitalen for å betale skatten og avgiften. På sikt fører det til mindre solide bedrifter. Regjeringens økning av skattene er giftpillen for mange bedrifter, hevder Sanner. Vi må fjerne arveavgiften helt for blant annet å gjøre det lettere og mer lønnsomt å la bedrifter gå i arv til neste generasjon, slår han fast. Økt satsing på skole og utdanning og større bevilgninger til vedlikehold og utbygging av samferdsel er andre langsiktige tiltak partiet! ARBEIDSLEDIGHET DET SISTE året er flere personer registrert arbeidsledige. I april i år var det totalt helt arbeidsledige. Det er en økning på hele 88 prosent sammenlignet med april i fjor. DET ER særlig i bygg, anlegg og industri at arbeidsledigheten har steget mest. Det har rammet mest menn, og nesten 30 prosent av arbeidsledige menn har bakgrunn fra bygg og anlegg og industri. NESTEN ÉN av tre arbeidsledige er menn i alderen år. I denne gruppen er ledigheten nesten dobbelt så stor som i andre aldersgrupper. Gruppen med størst ledighet er menn mellom år, med en ledighet på 7,1 prosent. Tilsvarende tall for kvinner i samme aldersgruppe er 3,1 prosent. foreslår for å bedre forholdene for næringslivet. Dårlig infrastruktur må ikke ødelegge for næringslivet. Det er lønnsomt å investere i samferdsel og det er med på å skape optimisme og fremtidstro. Vi må bruke krisen til å øke kompetansen hos de ansatte. Derfor foreslår vi en kraftig økning av bevilgningene til bedriftsintern opplæring, sier Sanner. For privatpersoner vil Høyre øke minstefradraget med 3500 kroner og øke innslagspunktet for toppskatt. Vi vil at folk skal beholde mer av lønnen sin selv. Da vi satt i regjering, var det færre personer som måtte betale toppskatt. Nå er det stadig flere som må ut med toppskatt, og det på helt vanlige industriarbeiderlønninger, forteller Sanner.! ANTALLET KONKURSER har steget raskt det siste året. Årsaken er finanskrisen og generelt vanskeligere økonomiske forhold. I ÅRETS første fire måneder har det vært en økning i antallet konkurser og tvangsavviklinger på 62,5 prosent. I rene tall betyr det at det ble åpnet 801 flere konkurser enn samme periode i fjor. Antallet tvangsavviklinger økte med 135. VERST RAMMET er Nord-Trøndelag med en økning på 163,2 prosent. Unntaket er Troms fylke Hele hvor planen det kan er en lastes nedgang ned i på antallet konkurser på 5,4 prosent. Kilde: KONKURSER Diskuter på HIT: Hva mener du om skatte- og avgiftspolitikken i Norge? VED UTGANGEN av april er personer permittert, noe som er åtte ganger så mange som for ett år siden. I LØPET av det siste året er det også blitt 34 prosent færre stillinger utlyst. DE ØKONOMISKE prognosene viser nå at arbeidsledigheten vil stige til rundt til høsten og kan bli over eller 5,5 prosent neste år. Så høy har ikke ledigheten vært i Norge siden rundt DET ER også svært mange mennesker utenfor det ordinære arbeidslivet på ordninger som uføretrygd og attføring. Kilde: NAV. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 11

12 Vi jubler ikke hemningsløst over at vi har et aksjefond i verdenstoppen Ida Espolin Johnson Konserndirektør Livsforsikring

13 KF62 DINAMO Foto: Øivind Haug men; Vi jubler litt. Inni oss. For det er jo en fantastisk bekreftelse på at vi vet hva vi driver med, når det anerkjente analyseselskapet Morningstar gir et av våre fond toppkarakter som det første norske fondet i historien. Når vi ikke tar helt av, er det fordi vi i KLP først og fremst er opptatt av helheten. Det er differansen mellom avkastning og kostnader som er avgjørende. KLP kommer ut med den største differansen, fordi vi har lavere kostnader enn konkurrentene våre. Til fordel for alle som har pensjonsordningen sin hos oss. Akkurat det er det verdt å juble over. Gå inn på klp.no, så får du Rud vite minis mer. et augiat nostis atet acipisi ea feugue consequate min ulluptat wiscin ute coreriure modolorem enit vel duis adipis nim am vel iriuscil irit nulput lut.

14 ALT FRA LANDSMØTET / TEKST Ole Ueland / FOTO Tomas Moss Trampeklapp for trygghet, optimisme og Erna En offensiv Erna Solberg tok Høyres landsmøte med storm. Til taktfast applaus og begeistrede tilrop fra salen lovet hun at Høyre kan bringe landet styrket ut av krisen. Høyres politikk trengs mer enn noensinne. Vi kan komme styrket ut av krisen om vi bruker hele verktøykassen. Det betyr lavere skatt, bedre skole og mer samferdsel. Skatt for å redde arbeidsplasser, og skape nye. Skole fordi den moderne økonomien krever kunnskapsrike mennesker. Samferdsel fordi varer som produseres, skal komme frem til kundene, sa partilederen i landsmøtetalen sin. Varme landsmøtehender Fem minutter tidligere er stemningen spent. Det er stor spenning knyttet til den viktige talen. Odd Nordstoga kvartett har akkurat spilt den, etter eget utsagn, verdikonservative sangen Heim til mor. Erna går på talerstolen. Det blåser på toppen, og det har blåst rundt partilederen. Men landsmøtets tilbakemelding er tydelig. Hele 59 ganger avbrytes talen av kraftig applaus. Budskapet om trygghet og optimisme faller i smak. Høyre har erfaring med å snu pessimisme til optimisme. Vi har erfaring med å snu nedgang til oppgang. Vi har erfaringen og vi har kunnskapen. Derfor er arbeidsplassene i bedriftene tryggere med Høyre enn med Arbeiderpartiet, slår Erna fast. Applaus igjen. Landsmøtet er enig. Til Jens Stoltenberg vil jeg si at nå er det hundrevis av varme hender her i Høyres landsmøtesal, spøker Oppegård-ordfører Sylvi Graham fra talerstolen som kommentar til klappsalvene. Vil ha jern-høyre Unge Høyres leder, Henrik Asheim, brukte tradisjonen tro sin tale på landsmøtet til å overrekke en symbolsk gave til partiets leder. I år hadde ungdomsorganisasjonen laget nytt navneskilt til bruk på Statsministerens kontor: Navnet Erna støpt i massivt jern. Men det holder ikke for Unge Høyre med Jern-Erna. Vi ønsker oss et jern-høyre. Vi vil ha et jern-landsmøte med jern-delegater som vedtar jern-høyre-politikk. Derfor har vi også en gave til dere på landsmøtet. Værsågod, jerntabletter til alle, sa Asheim. Og de utdelte tablettene virket tydeligvis. De over 300 deltakerne fra hele landet sørget for friske debatter i den blåbelyste landsmøtesalen, og fi kk i løpet av helgen vedtatt både nytt stortingsvalgprogram og flere resolusjoner. Arbeidsplasser, oljeboring og Afghanistan Landsmøtet fulgte blant annet opp partilederens åpning med å vedta resolusjonen Norge styrket ut av krisen. Her ble det fremmet en rekke forslag for å sikre norske arbeidsplasser. Det er verdiskapingen i norske bedrifter som bærer velferdssamfunnet vårt. Gode og trygge arbeidsplasser vedtas ikke av politikere, men skapes av bedrifter og enkeltmennesker som viser initiativ og tør å satse, ble det slått fast. Blant forslagene var lavere skatt, økt satsing på utdanning og forskning, samt flere og bedre veier. Landsmøtet vedtok også å uttale klar støtte til norske soldaters innsats i Afghanistan. I tillegg ble det gitt et klart ja til oljeleting i Nord-Norge. De marine næringene og olje- og gassnæringen er av avgjørende betydning for Norge og nordområdene. Høyre vil føre en politikk som gjør at begge næringene kan vokse og bidra til økt verdiskaping og velferd. Åpent og interaktivt møte Man trenger for øvrig ikke være landsmøtedelegat for å følge debattene på Høyres landsmøte lenger. Aldri før har det vært satset mer på å åpne landsmøtet for alle som ønsker å delta. Vi bruker blant annet Twitter, fl ickr, YouTube og CoveritLive for å nå velgerne. Og hele landsmøtet overføres på web-tv, forteller Bjørn Ove Fjellandsbø, som har ansvaret for den interaktive satsingen. I tillegg hadde Høyre invitert bloggere til å delta på møtet. De fi kk tilgang til et eget rom med direkte TV-overføring fra landsmøtesalen og gratis Internett. Totalt var det 15 akkrediterte bloggere til stede på landsmøtet. Alt fra partiet Rødt via Vox Populi, Minerva og til konservative blåbloggere, forteller Fjellandsbø. 14 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

15 LANDSMØTET KOKTE etter partilederens tale. Erna Solberg var midtpunkt for både delegater og fotografer. Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 15

16 ALT FRA LANDSMØTET / TEKST Ole Ueland / FOTO Tomas Moss JAN PETERSEN var en av flere stortingsrepresentanter som ble takket av for god innsats. Nå venter jobben som ambassadør i Wien. UNGE HØYRE-LEDER Henrik Asheim ga Erna Solberg et nytt navneskilt til Statsministerens kontor. INGEN TVIL om hva landsmøtet ønsket seg mest: borgerlig regjering i MAGNUS SKRETTING ville vært et vanlig syn på en amerikansk partikongress, men på Høyres landsmøte skilte han seg ut. Eksempelvis ble web-tv-sendingen på Høyres nettsider åpnet ganger, og flere tusen fulgte Erna Solbergs åpningstale til landsmøtet. Her er Høyre Høyres Studenterforbund benyttet anledningen til å lansere et debattskrift med tittelen Her er Høyre under landsmøtet. Med dette ønsker vi å bidra til en ny idédiskusjon i partiet og i landet for øvrig, forteller Stian Tvede Karlsen og Birte Berg fra redaksjonen. Utgivelsen er et samarbeid mellom DKSF og Minerva, og personligheter som Arne Hjeltnes, John G. Bernander, Henrik Syse, Kåre Willoch, Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen har bidratt som skribenter. Hvordan har utgivelsen blitt mottatt? Svært godt. Vi har fått gode tilbakemeldinger, ikke minst fra sentrale tillits- og folkevalgte. Vi arrangerte også en debatt på Litteraturhuset dagen før landsmøtet med stort oppmøte, svarer Berg. Hvorfor tittelen Her er Høyre? Det er et forsøk på å svare på spørsmålet som mange stiller, nemlig hvor er Høyre?. Vi ønsker å klargjøre hvilke verdier Høyre står for, sier Tvede Karlsen, som har vært redaktør for utgivelsen. Halleluja fra kystcowboy Et av landsmøtets festligste innslag var utvilsomt fiskeoppdretter Magnus Skretting fra Rogaland. Som eneste landsmøtedelegat stilte Skretting i cowboyhatt, og under partilederens åpningstale ropte han halleluja!. Hva skjedde? Det må være litt liv og begeistring i salen. Det må være litt takhøyde. Og Ernas tale var knallbra, absolutt noe å rope hurra for, forteller Skretting. Skretting er en kjent personlighet i Rogaland, og er 5. kandidat til høstens stortingsvalg. Hvordan har landsmøtet vært? Dette er mitt første landsmøte, og jeg har lite politisk bakgrunn. Men jeg har storkost meg og hatt det skikkelig kjekt. Mye god politikk er vedtatt, slår Skretting fast. Han benyttet også anledningen til å slå et slag for kysten og oppdrettsnæringen fra landsmøtets talerstol. Innlegget ble avsluttet med en frisk oppfordring: Fisk til folket! Spis oppdrettslaks og oppdrettskveite! 16 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

17 ! NOEN VEDTAK: LUNSJDEBATT: Jan Arild Snoen (f.v.), Bent Høie, Ingjerd Schou og Nils August Andresen diskuterer integrering. Torbjørn Røe Isaksen styrer debatten. Vil sikre god integrering Jeg ønsker en streng, men rettferdig innvandrings- og integreringspolitikk. Høyre skal være tydelige på dette. Vi må tilbake til Jern-Erna, sa stortingskandidat Ingjerd Schou fra Schou var én av fire i debattpanelet da Minerva inviterte til lunsjseminar om integreringspolitikk. Sammen med stortingsrepresentant Bent Høie, skribent Jan Arild Snoen og samfunnsredaktør Nils August Andresen i Minerva diskuterte hun blant annet flere forslag fra Østfold Høyre. Vi er ikke imot innvandring, men vi vil ha skikkelig integrering, slo Schou fast. Jan Arild Snoen etterlyste et tydeligere Høyre: Høyre må være tydelige, og aktivt forsvare liberale verdier, sa han, og nevnte ytringsfrihet og hijabdebatt som eksempler. Stortingsrepresentant Bent Høie, som også er Høyres innvandringspolitiske talsmann, mente imidlertid at Høyre har vært tydelige. Først og fremst er det viktig at vi som ledere gir støtte til liberale og moderne muslimer. For mange muslimske jenter er det utenkelig å jobbe i politiet. Vi må støtte og legge til rette for dem som vil det, understreket Høie. Men det er også viktig å snakke om det positive i norsk integreringspolitikk. Se bare på hvor mange andregenerasjonsinnvandrere som tar høyere utdanning. Dette er suksesshistorier, la han til. Paneldeltakerne var enige om at innvandrings- og integreringsdebatten er viktig, og at Høyre har sin plass i den. Dessverre er debatten ofte giftig og betent. Men det er viktig med offensiv diskusjon og dialog med miljøene, mente Nils August Andresen. På spørsmål fra ordstyrer Torbjørn Røe Isaksen om hvordan Høyre bør komme mer på banen i debatten, svarte Andresen at man blant annet må kunne stille spørsmål om år gamle jenter er gamle nok til gifte seg, eller om dette hindrer integrering. Det må kunne stilles krav til at de som kommer til Norge, respekterer våre verdier, sa Jan Arild Snoen. Høyre skal kreve sin plass i innvandringsog integreringsdebatten. Vi skal beskytte verdier som religionsfrihet og ytringsfrihet. Vi skal sikre god integrering, og for å få det til må vi få kontroll på asylstrømmen, oppsummerte Bent Høie. Integreringsdebatten var ett av syv spennende lunsjseminarer som gikk av stabelen på landsmøtet. Andre temaer var blant annet NATOs fremtid, Snikovervåking i samfunnet og det noe mer utradisjonelle The Jazz- Code Hva kan vi lære av jazz?. LES MER om Høyres nye stortingsvalgprogram på Her er noen vedtak i kortform: ha eksamen før 17. mai for russen anonym retting av prøver styrke grunnforskningen avskaffe TV-lisensen fjerne skatt på frivillig arbeid gi far egen opptjeningsrett til permisjon videreføre kontantstøtten redusere statlig eierskap i næringslivet avvikle formuesskatten fjerne arveavgiften åpne for oljeboring i nord investere mer i samferdsel opprette vedlikeholdsfond for vei og jernbane styrke lokalbanetilbudet i folkerike områder øke vrakpanten på bil kreve kvalitetssertifisering av sykehus gi private helsetilbud på det offentliges regning ha fokus på habilitering og rehabilitering gi bedre støtte til tannhelse avvikle sprøyterom evaluere lov mot sexkjøp styrke politiet fremfor å innføre lokalpoliti avvikle juryordningen ha elektronisk overvåking av personer med besøksforbud redusere overvåkingen innen samferdsel innføre svartidsgarantier i offentlig sektor ha forvaring av kriminelle asylsøkere under behandling av søknaden ha rask utsendelse av grunnløse asylsøkere få Norge inn i EU øke bevilgningene til Forsvaret ha fortsatt allmenn verneplikt oppheve politiske begrensninger på hvor norske styrker kan operere i Afghanistan videreføre høyt norsk bistandsnivå at Norge sørger for ny internasjonal klimaavtale etter Kyoto gjøre Norge karbonnøytralt senest i 2030 innføre grønt sertifikat-ordning øke kraftproduksjon fra vannkraft ved bedre og mer moderne utnyttelse forske på og utvikle kjernekraft i Norge Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 17

18 ALT FRA LANDSMØTET / TEKST Berit Tenden / FOTO Tomas Moss ERNA ER FANTASTISK! Står på rett fram. Hun er en bauta! Alex på landsmøtet: ERNA MY WOMAN! Jeg liker å få applaus fra talerstolen til et politisk parti! Nå skal jeg snakke om frihet, ansvar og mangfold. Jeg hører jo mest hjemme i den ansvarlige delen, jeg da. Rungende latter fra landsmøtesalen. For var det noen som hadde vært litt smale i øynene tidlig søndag morgen, gikk det fort over da tidenes wake-up-call spradet inn i salen og avbrøt en dirigent på full fart mot vedtak i viktige, politiske saker. Det er helt sant det, jeg skal bli skikkelig seriøs, jeg nå, avslører komiker, musiker og programleder Alex Rosén, like før han entrer salen. Han påstår nemlig at han er blitt voksen innrømmer at han ikke ble det før han fylte 40 og ble far og nå kjenner på ansvaret. Hjemme har han samboer, Thomas (3) og Nicolay Andreas (1). Men han har ikke før sagt det, før han føyer til: Men man må leke hele livet, likevel! Det er både gøy og det løfter byrdene vekk fra skuldrene dine skjønner u? Men de gutta mine de er i selvmordsalderen. Jeg har måttet binde fast alle møblene hjemme. Skjønner u? Og de må teste ut alt. De må liksom legge hånda på kokeplata for å 18 / MULIGHETER 1-09 / Høyremagasinet

19 skjønne at den er varm. Jeg har vært hos venner som har jenter. Det er helt sånn bedøvet hjem. At Alex Rosén har viltre unger, kommer vel neppe som noe sjokk på noen. Selv beskriver han riktignok seg selv som fin som liten, men det var som helt liten type spedbarn. Men så: Familien min ble kastet ut fra et familietreff fordi jeg var så umulig. Skulle sjekke ut alt. Hvordan virker det? Hva skjer hvis jeg gjør det? Men jeg ser tegn til at treåringen min nå kan sitte rolig litt, så jeg får snakket med ham. Er pedagogisk og ordentlig jeg, da. Selvtillit og opplevelser Thomas går i kommunal barnehage. Lillebror, Nicolay Andreas alias Rolf (!) begynner i samme barnehage til høsten. Rolf, det er så bra! Til og med på invitasjonen til dåpen, sto det: Kan du komme i dåpen til Nicolay Andreas alias Rolf. Hehe. Hva er det viktig for deg at barna dine får med seg i barndommen? At de får god selvtillit. Hva skulle for eksempel Erna gjort uten selvtillit? Selvtillit det har jeg overlevd på. Ellers blir det bare depresjon og vondt verre. Nei, godt humør og selvtillit da er man ikke redd for å drite seg ut. Og så er det viktig at de får viktig innhold i livet og opplevelser. Opplevelser gir innsikt. De er jo med meg en del, da. Når jeg for eksempel er med Reiseradioen om sommeren, så er de med. Men ikke når jeg er med TV TV er så intens og tidvis farlig. Å ta de med til Colombia og Farcgeriljaen? Nei, det ville vært for drøyt. Når det kommer til politikere, er Alex tydelig på hva som er viktig i tillegg til selvtillit og innsikt. Attitude. Da kan du sjarmere hvem som helst. Og jeg ser masse av det i politikken her i Norge. Tenk om vi kunne samla alle de beste Hva det partiet kunne hete? Tja, nei, Arbeiderpartiet Høyre om? Alex er ingen lojal velger. Men han stemmer aldri på det største partiet, og han har aldri stemt på det eneste partiet han noen gang har vært medlem av (ett års medlemskap i Ap etter en tur på Utøya i 1997). Han tror heller ikke på demokrati. Flertallstyranni! Nei, jeg liker ikke at noe flertall skal få bestemme over meg, nei. Jeg er for individet! Jeg er egentlig veldig høyrevridd og veldig venstrevridd, føyer han til og forklarer: Statlig eierskap er viktig, men det må ikke være for mye. Ansvaret må være fordelt. Plutselig er han over på Kristin Halvorsen. Det er morsomt å se på Kristin da. Hun har jo letta på høyresløret sitt. Hun kunne forresten vært fra hvilket parti som helst. Og Høyre er NÅ SKAL JEG snakke om frihet, ansvar og mangfold. Jeg hører jo mest hjemme i den ansvarlige delen, jeg da. ganske radikale har vært ganske tidlige ut med nye ting Kan ikke Høyre og Ap gå sammen a? De er jo mer like enn Ap og SV? Fantastiske Erna Alex har noen tanker om hva han kunne tenke seg å gjøre om han fikk være statsminister for en dag eller to. Jeg mener det er viktig å sette dagsorden selv. Noe av det første jeg ville gjort noe med, ville være å rydde opp på Svalbard. Det er så forsøpla! Et kulturminne, men plastflasker over alt. Plast ser jeg mye av når jeg seiler og hvaler som spiser den Miljøet er viktig. Så vil jeg at Norge skal være et bra land for alle, og at alle får lov til å blomstre staten må ikke bestemme alt. Og hva med Erna hva tenker du om henne som statsminister? Erna er fantastisk! Står på rett fram. Hun er en bauta! Jeg så på TV2 da han Pål T. Jørgensen intervjua henne. Han var slem. Hadde noen spurt meg om sånne ting, hadde jeg begynt å gråte. Men hun sto som en klippe, la inn noen onelinere og vant situasjonen. Sier han og viser stolt frem slipset han har tatt på seg i anledning Høyres landsmøte. Det er lysblått med blå blomster. Neppe roser. Og så stormer han inn i landsmøtesalen. HALLÅ! HALLÅ! Og der er Erna jo! Han omfavner Erna. Så skal han snakke om frihet, ansvar og mangfold eller rettere sagt om ansvar. For det er det han kan mest om Når jeg ikke fikk være seriøs journalist, så sa jeg opp. Blei frilanser. Eneste problem er at da har man jo ikke noe jobb! Så jeg tok fram de gamle heltene mine, Amundsen og Nansen. De fikk to millioner i statsstøtte for å dra på ekspedisjon. Jeg fant ut at det kan jeg gjøre: søke om statsstøtte da fant staten ut at jeg skylder halvannen million i skatt Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 19

20 MINNEPRIS TIL MAKEDONIA /TEKST Ingvild Næss Stub! FAKTA SJUR LINDEBRÆKKE ( ) var stortingsrepresentant for Høyre fra Han var formann i Høyre fra og satt i Nobelkomiteen fra SJUR LINDEBRÆKKES minnepris gikk i år til Makedonia. For velferd, åpenhet og rettssikkerhet Vi ser på prisen som en internasjonal anerkjennelse for det vi har oppnådd gjennom hardt arbeid i to og et halvt år, sa Makedonias utenriksminister Antonio Miloshoski da han tok imot Sjur Lindebrækkes minnepris på Høyres landsmøte. Hvert år deles Sjur Lindebrækkes minnepris for demokrati og menneskerettigheter ut på Høyres landsmøte. I år gikk prisen til VMRO- DPMNE, Høyres søsterparti i Makedonia. Priskomiteens formann Jo Benkow forklarte at de får prisen for sitt arbeid for å fremme demokrati og menneskerettigheter i Makedonia. Partiet har gjennomført store reformer som har bidratt til økt velferd, mer åpenhet i forvaltningen og økt rettssikkerheten i landet. Dette har gjort at Makedonia nå står nærmere NATO- og EU medlemskap. Prismottakeren var stolt etter utdelingen. Prisen har fått stor oppmerksomhet i makedonske medier. Dette vil øke motivasjonen for å delta i politisk arbeid. Vi håper at våre motstandere vil bli det vi kan kalle produktivt sjalu, sa utenriksminister Miloshoski, som med sine 32 år føyer seg inn i rekken av svært unge toppolitikere i de nye demokratiene i øst. Han understreket at det å få en slik pris fra nettopp Norge var ekstra viktig. De skandinaviske landene har stor troverdighet når det gjelder kampen for demokrati og menneskerettighetene. En vinner av denne prisen må ha jobbet hardt. En viktig del av begrunnelsen for prisen er arbeidet partiet har lagt ned for å forene de ulike befolkningsgruppene i Makedonia. Landet har en stor albansk, muslimsk minoritet. Selv peker Miloshoski på dette som en av regjeringens viktigste prestasjoner. Makedonia har alltid vært et møtepunkt for ulike kulturer. Vårt slagord er forent i fellesskap. Vi legger vekt på at man skal ha respekt for hverandre og at alle har både rettigheter og plikter overfor fellesskapet, forklarte han. Neste store utfordring for den makedonske regjeringen er medlemskap i EU og NATO. For øyeblikket blokkeres diskusjonen av den greske regjeringen, som reagerer på at Makedonia bruker samme navn som den nordlige provinsen i Hellas. Selv mente Miloshoski at landet ikke ville trenge så lang tid på å være klar for EU: Vi kunne være klare for EUmedlemskap ganske raskt, kanskje fire år etter forhandlingsstart. Vi kan benytte oss av erfaringene fra Slovenia og Kroatia, som har gått foran oss. Men vi er ikke så heldige med stemningen i EU, den er ganske innadvendt. Populistiske politikere sprer frykt for nykomlinger. FOTO: TOMAS MOSS Europa styrket ut av krisen Europeiske konservative og kristeligdemokratiske partier møttes i Warszawa for å vedta Det europeiske folkepartiets (EPP) program til Europaparlamentsvalget i juni. Debatt og vedtatt program avslører at det ikke er så stor avstand mellom Europa og Norge som noen vil ha det til. Finanskrisen dominerte diskusjonene på EPP-kongressen, som den også har gjort på partienes landsmøter i Norge denne våren. Europeiske toppolitikere som forbundskansler Angela Merkel, Europakommisjonens president José Manuel Barroso og Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt var blant lederne som mante til europeisk samarbeid for å komme styrket ut av krisen. EPP ønsker en sosial markedsøkonomi, med bedre og mer fornuftig regulering og overvåking av det internasjonale finanssystemet. Erna Solberg sa i sin tale til kongressen: Når vi nå vedtar vårt program for det kommende valget, må vi gjøre alle europeere i stand til å komme ut av krisen styrket og klare for den nye økonomien. Det europeiske folkepartiet er i dag det største partiet i Europaparlamentet. Sammen med ED-gruppen har partiet 288 av 785 seter. Foreløpig ligger partiet fortsatt an til å bli størst i valget, som avsluttes 7. juni. ERNA HILSER på Lech Walesa, kongressens store yndling. Alle kongressens 3500 deltakere vil hilse på æresgjesten. FOTO: INGVILD NÆSS STUB 20 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

21 Høyremagasinet / MULIGHETER 5-09 / 21

22 HVA SKJER PÅ STORTINGET? Les mer om hva Høyre gjør på Stortinget: Besøk Ro i klassen Utdanningsdirektoratet har i et brev slått fast at når elever bryter skolens ordensreglement, har ikke lærere anledning til å bortvise elever for resten av timen. Det er rektor som må fatte vedtak om bortvisningen, fordi avgjørelsen er å oppfatte som et enkeltvedtak. Ved skolene oppfattes Utdanningsdirektoratets beslutning som en klar innstramning av praksis. Ine Marie Eriksen Søreide og Gunnar Gundersen foreslår derfor å endre opplæringslovens bestemmelser om bortvisning av elever, slik at læreren kan beslutte bortvisning i enkelttimer av elever som bryter ordensreglementet. For lengre bortvisning skal det fortsatt være rektor som beslutter bortvisning. Habilitering og rehabilitering Stortingsrepresentantene Erna Solberg, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli har fremmet forslag om en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. I lys av de manglene som er dokumentert i tilbudet om habilitering og rehabilitering, er det alarmerende at antallet behandlingsdøgn i opptreningsinstitusjonene er redusert med under regjeringen Stoltenberg. Samtidig som pasientene opplever ventetider og mangel på tilbud, melder opptreningsinstitusjoner over hele landet at de driver med redusert kapasitet som følge av begrensninger i avtalene med regionale helseforetak. På denne bakgrunnen fremmer Høyre-representantene forslag om en konkret opptrappingsplan i ni punkter. Barn, unge og voksne med kommunikasjonsvansker Vanskeligheter med å kommunisere med andre mennesker får konsekvenser på alle livsområder uansett alderstrinn. Konsekvensene for barnets utvikling, særlig på det kognitive området, avhenger av barnets evne og muligheter til å kommunisere. Tanker forutsetter språk. Språk utvikles i et språkmiljø og læres gjennom bruk. Ine Marie Eriksen Søreide, Bent Høie, Gunnar Gundersen, Sonja Irene Sjøli, Olemic Thommessen og André Oktay Dahl har derfor fremmet forslag om endring i opplæringsloven slik at elever som trenger utvikling i talespråk, tegnspråk, alternativ kommunikasjon, supplerende kommunikasjon, eller en kombinasjon av disse, sikres like rettigheter i lovverket samt opprettelse av et nasjonalt kompetansesenter som skal utvikle, videreutvikle og formidle kompetanse om alternativ og supplerende kommunikasjon. Avvikling av Aker Holding Aker Holding-investeringen, med tilhørende aksjonæravtale og holdingstruktur, har vært et lite vellykket, sosialdemokratisk eksperiment som alle bør ta lærdom av. Rot i eierskapspolitikken skaper utrygghet. Forslagsstillerne vil ta grep for å sikre et profesjonelt statlig eierskap og et forutsigbart eierskap i Aker Solutions ASA. Torbjørn Hansen, Jan Tore Sanner og Gunnar Gundersen har derfor foreslått å avvikle Aker Holding AS slik at staten blir direkte aksjonær i Aker Solutions ASA. GRUNNLØSE ASYLSØKERE RETTSSIKKERHET FOR BARNA Stortingsrepresentantene Bent Høie, Erna Solberg og Kari Lise Holmberg har fremmet forslag for å redusere tilstrømning og øke utsendelse av grunnløse asylsøkere. I 2008 ble det registrert asylsøkere hos Politiets utlendingsenhet (PU). Dette er 7852 flere enn i Samtidig er det uttransportert Stigningen begynte høsten 2006, og tilgjengelige prognoser indikerer at tilstrømningen vil være høy også i Veksten er særlig høy fra Irak, Eritrea, Afghanistan og Somalia, uten at en entydig årsak kan påpekes. Representantene fremmer derfor 11 konkrete forslag for å redusere tilstrømning og øke utsendelse av grunnløse asylsøkere. Sonja Irene Sjøli, Inge Lønning, André Oktay Dahl og Elisabeth Aspaker har fremmet forslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved plutselig spedbarnsdød. Innføring av en slik obligatorisk undersøkelse vil bety en vesentlig bedring av små barns rettssikkerhet, og det må være en sterk samfunnsmessig forpliktelse å iverksette tiltak som kan bidra til å avdekke eventuelle kriminelle forhold som rammer de aller minste. Tiltaket støttes av Landsforeningen til støtte ved krybbedød og stiftelsen Helse og Rehabilitering. 22 / MULIGHETER 5-09 / Høyremagasinet

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, revidert november 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre?

Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Industri i krisetid- Hva er mulig og ønskelig å gjøre? Faglig innlegg på Teknas valgmøte, Mo i Rana 27 august 2009 Advokat Christian Hambro Næringslivet har hovedansvaret for å håndtere gode og dårlige

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene.

Økonomisk politikk. Han føyde til: men folk vet vel ikke om hva det er som skjer. Reidar Kaarbø, juli 2012. www.hvamenerpartiene. Økonomisk politikk En forretningsadvokat sa engang til meg at han ikke kunne forstå hvordan vanlige folk fant seg i at de rikeste som handlet gjennom sine selskaper fikk bruke penger det ikke var betalt

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Hvorfor ser vi lite i mørket?

Hvorfor ser vi lite i mørket? Hvorfor ser vi lite i mørket? Innlevert av 5A ved Volla skole (Skedsmo, Akershus) Årets nysgjerrigper 2015 Hei til dere som skal til å lese dette prosjektet! Har dere noen gang lurt på hvorfor vi ser lite

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

8 Det politiske systemet i Norge

8 Det politiske systemet i Norge 8 Det politiske systemet i Norge Maktfordeling I Norge har vi en tredeling av makten: - Stortinget er den lovgivende makten. - Regjeringen er den utøvende makten. - Domstolene er den dømmende makten. Politiske

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL.

Gjemnes. Tingvoll. Aure. Averøy. Gjemnes RINDAL. Smøla. Smøla SUNND. Sunndal. Eide. Eide SMØLA. Kristiansund SUNNDAL TINGVOLL. SUNND Kristiansund Rindal Sunndal Tingvoll Gjemnes Aure SUNNDAL Kristiansund røy SURNADAL Eide Gjemnes RINDAL Gjemnes SMØLA Eide Aure Smøla Eide Tingvoll Smøla a SUNNDAL TINGVOLL Averøy Y Smøla NORDMØRSKONFERANSEN

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer