Årsmøte Askøy Seilforening. Tirsdag 23 Februar 2010 Kl 18:00. Seilsportsenteret. Årsberetning Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Askøy Seilforening. Tirsdag 23 Februar 2010 Kl 18:00. Seilsportsenteret. Årsberetning 2009. Side 1"

Transkript

1 Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag Februar Kl 8: Seilsportsenteret Årsberetning Side

2 Saksliste årsmøte Askøy Seilforening. Februar kl 8: Seilsportsenteret Årsmøtet behandler følgende saker:. Årsmelding for. Regnskap for i revidert stand. Innkomne forslag og saker a. Fra styret b. Fra medlemmer. Kontingent for. Budsjett og arbeidsprogram for. Valg Askøy.. Rolf Nordeide Leder Side

3 Innholdsliste Årsmelding for... Styrets beretning for... Styrets virksomhet...8 Årsrapport for Komite for Havn og Anlegg... Årsrapport fra Regattakomiteen... Årsrapport fra komité Seiling... Årsrapport fra Komite for Aktivitet, Kurs og Sosialt Samvær... Rapport for klubbhuset... Rapport for nøste-utleie... Årsrapport Pr og Sponsor... Årsrapport Sekretær... Årsrapport Økonomikomiteen... Regnskap med budsjett...8 Innkomne forslag og saker... Kontingent... Arbeidsprogram og budsjett for... Arbeidsprogram for... Budsjett for... Valg... Lov for Askøy Seilforening... Side

4 Årsmelding for Styrets beretning for Styret og andre tillitsvalgte Styret Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem område Regatta: Styremedlem område Havn og anlegg: Styremedlem område Seiling: Styremedlem område Aktivitet, kurs og sosial samkvem: Styremedlem område PR og sponsor: Rolf Nordeide Harald Gjøsæter Harald Svardal Nils Per Hellesund Finn Espeseth Svein Hol Tom Lauritz Haaland Renate Olsen Petter Strømme Revisorer: Geir Synnevåg og Tove Kjellbrott Revisorer vararepr.: Tove Hol Haugen og Terje Knudsen Valgkomite: Thorbjørn Halvorsen (valgt av årsmøtet ) Harald Gjøsæter (foregående leder) Rolf Nordeide (sittende leder) Komiteer Havn- og anleggskomité Thorvald Haarberg komiteleder - havnesjef Svein Hol styremedlem med ansvarsområde havn og anlegg Helge Askvik Terje Soltvedt Helge Økland Knut Erik Hjort Anders Jamne Jan Olav Skogland Thorvald Ornell Myhre Edgar Torgersen Regattakomité: Finn Espeseth styremedlem med ansvarsområde seiling - regattasjef Øivind Skogen Bengt Vaage Chris T. Skogen Odd Bergesen () Helge Ivarsøy () Morten Lystrup () Torbjørn Halvorsen Onar Nilsen Ole J. Michelsen Harald Gjøsæter () Åse Espeseth Rolf Erik Hoff Trond Jensen Side

5 Svein Andre Hol Håvard Espeseth Kristoffer Bruvik () Ola Espeseth Karl Petter Haugen () Komité for seiling Tom Lauritz Haaland - styremedlem ansvarsområde seiling og komiteleder () Bjørn Hanto Nils Olav Handegard () Peter Thomas Hansen () Morten Abbedissen Tormod Jensen Geirmund Vislie () Janicke Sjursen Nyheim () Anne Raangs () Jan Rune Hopland () Ian Lunt () Karl Petter Haugen () Komité PR & Sponsor: Petter Strømme styremedlem med ansvarsområde PR&S - komitéleder Hans Ole Benonisen () Trond J. Hansen Trond Fagerli Karsten Mehl Aktivitet, Kurs & Sosialt Samkvem Renate Olsen styremedlem med ansvarsområde AK&SS - komitéleder Agnete Skog Silje Fløysand Mona Karin Kjelby Håvard Espeseth Ola Espeseth Kristoffer Bruvik Bård Magne Karlsen Komité Økonomi & Regnskap Nils Per Hellesund kasserer komitéleder Per Ivar Thorsen Ingvar Thorsen Anders Offerdal Anne Berit Apold Side

6 Medlemmer med autorisasjon ut over nivå I: Forbundsdommer: Thorvald Haarberg Forbundsdommer Match: Thorvald Haarberg Kretsdommer: Rolf Martin Nesse Øyvind Skogen Regattasjef III: Thorvald Haarberg Sverre Valeur Finn Espeseth Trener II: Stian Soltvedt Jon Lystrup Peter Thomas Hansen Klassemåler: Helge Askvik Representasjon Askøy Seilforening er tilsluttet: Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets og Idrettsrådet i Askøy Norges Seilforbund gjennom Hordaland Seilkrets Askøy Seilforening er medlem av : Norsk Optimistjolleklubb Norsk Ynglingklubb Ekstern representasjon og deltakelse i ulike sammenhenger: På Norges Seilforbund sitt Ting var vi representert med PetterStrømme, Anne-Lise Myklebust og Rolf Nordeide På Hordaland Seilkrets sitt årsmøte var vi representert ved Harald Gjøsæter, Nils Per Hellesund, Rolf Nordeide, Morten Lystrup På årsmøtet i Idrettsrådet i Askøy var vi representert ved Gunnar Eriksen, Bjørn Hanto Hordaland Seilkrets Styremedlem: Morten Lystrup Leder Tur&Havseiler utvalget: Finn Espeseth Shetland Race-komiteen Leder: Andre Farstad Medlemmer: Svein Aaland, Anne-Lise Myklebust, Jon Amtrup, Anders Offerdal Norsk Ynglingklubb, styremedlem Janicke Sjursen Nyheim Samarbeidsforum med Askøy Kommune som vertskapskommune for Fylkesidrettsanlegget Askøy Seilsportsenter Det har i perioden vært avholdt møte i dette forumet, hvor Harald Gjøsæter, Thorvald Haarberg, Nils Per Hellesund og Rolf Nordeide har møtt på vegne av foreningen. Side

7 Medlemsutvikling Pr... har foreningen medlemmer mot pr...8. Foreningen har hatt en svak vekst i medlemstallet det siste året. Medlemmer pr:.. Antall / Alder Kvinner Menn Totalt < år - år - år 8 - år > år 8 8 Totalt Innmeldt fra:.. til.. Antall / Alder < år Kvinner Menn Totalt - år - år - år > år Totalt Utmeldt fra:.. til.. Antall / Alder < år Kvinner Menn Totalt - år - år - år > år 8 Totalt 8 Utvikling < år - år - år - år > år Total Side

8 Styrets virksomhet Styret i ASF leder en forening som er medlemsdrevet og tuftet på dugnadsinnsats. Dugnadsprinsippet er både en styrke og en svakhet for en idrettsorganisasjon. Ved sterk medvirkning fra medlemmene på frivillig basis kan organisasjonen utrette store prestasjoner. Slik som vi har gjort i Askøy Seilforening ved bygging av seilsportsenteret og ved arrangement av store regattaer. Ulempen ved dugnadsprinsipper er at det ikke finnes noen som kan pålegges å utføre en oppgave. All aktivitet og fremdrift av prosjekter er avhengig av enkeltmedlemmer sitt engasjement og vilje til å bidra til fellesskapet uten å få noen økonomisk kompensasjon. En vesentlig del av styret sitt arbeid gjennom året har gått med til å rekruttere frivillige til ulike oppgaver, som komite-arbeid, dugnader og medvirkning til arrangementer. Noen oppgaver går det greit å finne frivillige til å utføre, andre er vanskeligere. Dette gjenspeiles også i styret sin oppnåelse av de ulike målsetningene i det oppsatte arbeidsprogrammet. I henhold til arbeidsprogrammet som ble vedtatt på årsmøtet i har vi oppnådd følgende: Programpunkt : Intensivere rekrutteringstiltak for alle aldersgrupper og begge kjønn, blant annet gjennom å holde nybegynnerkurs med hovedformål å rekruttere hele familier og fortsette å skape et aktivt jollemiljø. Styret sin gjennomføring: Styret ser at det er interesse fra familier og ungdommer som har tanker om å delta på jolleseiling. I gjennom året har vi arbeidet med å lage en struktur på arbeidet med seiling for barn og ungdom. Bl.a med rekruttering av en jolle-gruppe, trener, etablering av en sportslig plan. Det er også avholdt seilkurs for voksne, samt at god drift i Yngling-gruppen har lagt grunnlag for rekruttering av nye seilere. Programpunkt : Styrke miljø og aktivitetsskapende tiltak på seilsportsenteret, for gjennom dette å stimulere og styrke det sosiale samværet i foreningen Styret sin gjennomføring: Landarrangementene i forbindelse med våre regattaer har blitt videre-utviklet, bl.a. ved avslutningsarrangement for Seilmakeren Doublehanded, rekefest etter klubbmesterskapet og arrangement ved andre regattaer. Et tiltak for bedre miljø er også vedtaket om bygging av ny parkeringsplass. Denne vil forhåpentlig bli klar for bruk i løpet av våren. Programpunkt : Konsolidere og videreutvikle foreningens regattaer i alle grupper. Styret sin gjennomføring: Våre nåværende faste regattaer Thorvalden, Vårbløyta, Seilmakeren Doublehanded, Sprek og Blid Sjøslaget, Sprek og Blid Askøy Rundt og Klubbmesterskapet, har blitt videreført med høg teknisk kvalitet. Den sosiale siden ved disse utvikles videre vha landarrangementer. Side 8

9 Programpunkt : Videreutvikle foreningens treningsseilaser i alle grupper, gjerne i samarbeid med andre foreninger i kretsen. Styret sin gjennomføring: De to treningsregattaene Hjeltefjordtrimmen og Byfjordtrimmen, der ASF har delansvar, er kommet opp på et tilfredsstillende nivå, men kan gjøres enda bedre rent teknisk ved videre skolering av ansvarlige. Ynglinggruppen har selv tatt hånd om trening og treningsregattaer og oppfordres til å videreføre dette arbeidet i samarbeid med regatta-komiteen. Programpunkt : Gjennomføre kurs med formål å øke medlemmenes kompetanse innen regattaarrangering, turseiling, regattaseiling og sjømannskap. Styret sin gjennomføring: Det ble på vårparten gjennomført flere vellykkede kurs, bl.a. Regattakurs for dommer/arrangør, seilkurs for voksne, førstehjelpskurs. Programpunkt : Utvikle en strategi for å sikre nyrekruttering til regattaarrangering. Styret sin gjennomføring: Regattakomiteen har hatt som strategi å skolere de mange medlemmene i komiteen ved å ta dem med i planlegging og gjennomføring av regattaene. Flere har vært regattaansvarlige for første gang. Det har også vært holdt kurs i bruk av resultatprogrammet Sailwave. Denne strategien har vist seg vellykket. Den konkretiseres enda mer og videreføres til neste regattasjef. Styret har også tatt iniativ til oppsett av arrangør / dommerkurs på kretsnivå, slik at våre ragattaarrangører får tilbud om kurs på høyere nivå (gjennomføres i ). Programpunkt : Legge til rette for god drift og godt vedlikehold, oppjustering av jolle og kjølbåter, herunder utvide bruken av fadderordninger og stimulere til at medlemmene selv kjøper egne seiljoller. Styret sin gjennomføring: Ynglinggruppen har fungert godt i, ikke minst takket være en entusiastisk leder. Det er faddere til alle båtene, som har vært opprustet kraftig i år, pga Nordisk Militært Mesterskap, der vi var arrangører. Båtene er nå i god stand. Det er investert i to nye joller, av typen RS Feva. Programpunkt 8: Legge til rette for videre utvikling av integrert seiling i foreningen. Styret sin gjennomføring: Komite Seiling gjorde flere fremstøt på våren for å skape aktivitet for integrert seiling, bl.a. med tanke på bruk av våre,mr. Tiltaket fikk liten respons fra tiltenkte deltagere og har ikke blitt fulgt opp senere. Programpunkt : Arbeide for økte inntekter til foreningen i form av forskjellige tilskudd, sponsoravtaler og fra andre kilder. Styret sin gjennomføring: Styret har søkt om midler fra offentlige instanser der vi har funnet muligheter. Arbeide med sponsorer pågår kontinuerlig og har ført til at vi i for første gang hadde sponsoravtale for Thorvalden (jolle-regatta). Videre har styret/økonomikomiteen i samarbeid med Havn og Anleggskomiteen ferdigstilt regnskapet for prosjekt jolleanlegg, som utløser tilskudd i form av tippemidler på kr..- Side

10 Programpunkt : Fortsette utnyttelsen av Seilsportsenteret, med vekt på å videreføre byggingen av nytt servicebygg samt videre utbygging av havna. Opparbeide rutiner og holdning til vedlikehold og drift av anlegg og eiendeler. Styret sin gjennomføring: Seilsportsenteret blir utnyttet i stor grad både til egne arrangementer og for utleie til andre sine arrangementer, f.eks. HSK treningssamling for joller og utleie til Lost Weekend. Utbyggingen av servicebygget og tilrettelegging av flere båtplasser har foregått gjennom hele året. Programpunkt : Videreføre arbeidet med komitéstrukturen og utvikling av organisasjonen, samt drøfte tjenlige driftsmodeller. Styret sin gjennomføring: Alle komiteer ble gjennomgått i Oktober / November og medlemmer for ble oppnevnt. For å vurdere tjenlige driftsmodeller har styret oppnevt en komite som forventes å komme med en rapport i løpet av våren. Programpunkt : Gjennomgå statuttene for utdeling av hederstegn / gaver og forbedre rutinene for oppfølging av disse. Styret sin gjennomføring: Styret har sett på statuttene og funnet at disse oppfyller hensikten. Programpunkt : Utarbeide et strategisk dokument for sportslig satsing Styret sin gjennomføring: En arbeidsgruppe ble nedsatt tidlig på høsten for å utarbeide slikt dokument. Dette dokumentet er nå satt opp og overlevert til styret. Sluttbehandling av dokumentet er ennå ikke gjennomført. Det har vært avholdt styremøter i perioden. I tillegg har styret hatt løpende kontakt pr telefon og e-post. Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke hvert enkelt medlem for et begivenhetsrikt år. Styret i Askøy Seilforening / Finn Espeseth Harald Gjøsæter Harald Svardal Nils Per Hellesund Petter Strømme Renate Olsen Rolf Nordeide Svein Hol Tom Lauritz Haaland Side

11 Årsrapport for Komite for Havn og Anlegg Komiteen har i år hatt følgende medlemmer: Thorvald Haarberg - komitéleder Svein Hol styremedlem ansvars område havn og anlegg Helge Askvik Knut Erik Hjort Anders Jamne Thorvald Ornell Myhre Terje Soltvedt Jan Olav Skogland Edgar Torgersen Helge Økland Komiteen har hatt faste møter første mandag i hver måned og som vanlig et ukjent antall konstruktive diskusjoner på seilsportssenteret og pr telefon. Servicebygget: Vi har i de siste årene lagt tilrette for bygging av det nye servicebygget vårt. Hordaland Fylkeskommune har lagt press på foreningen for å få bygget ferdigstilt noe som medfører at utbyggingen er forsert. Arbeidet er godt i gang, det vesentligste av bygget er nå under tett tak, og utvendige vegger er under ferdigstilling. Tømrerlinjen ved Askøy Videregående skole har også i arbeidet på bygget. Fremdriften for elevene har imidlertid vært noe lavere enn på forhånd antatt. For å kompensere dette noe har vi benyttet oss av innleide tømrere som er medlemmer av foreningen. Det må forventes at vi må ta opp lån for delvis finansiering av bygget. Videre arbeider som prioriteres i løpet av vinteren er å få lagt taket ferdig med takstein og ferdigstilt yttervegger, sette inn vinduer og ytterdører. Enn videre arbeides det med å få båthallen klart til bruk våren. Endringer i forhold til første byggemelding og melding av siste byggetrinn er meldt til kommunen, sammen med innmelding av nye ansvarshavende for de forskjellige fagområder. Bilde fra arbeid med å heise takstein på taket høsten. Side

12 Flytebryggeanlegget: Vi har nå liggende flytekaier den nordre A (blå brygge), midtre B (rød brygge) og den søndre C (gul brygge). Vi har hatt stor pågang fra seilere som vil ha plass i Kaggevikane. Vi vil til våren kun ha noen få ledige plasser, men har avsatt ca. plasser for utleie og til evt. fremtidig entypebåt satsning, dette når vi tar med gjesteplasser og når områder avsatt til fremtidige flytende båthus er disponert. Kostnadene knyttet til materialer for bygging og utlegging av flytebryggene har steget kraftig i den senere tid. Havneleien ble økt fra.., og innskuddet er økt i takt med økte innkjøpskostnader, leien er ikke justert for. Innskuddet bør for fremtiden reguleres videre tilsvarende de reelle kostnader for nye havneplasser. Jolleanlegg Jolleanlegget nord på området fungerer bra, men det gjenstår en del mindre arbeid knyttet til skruing av dekke med mer. I tilknytning til dette anlegget er det montert en ny kran med wll (weight load limit) på kg, og vi har hatt en del innkjøringsproblem med kranen som vi nå håper vil fungere tilfredsstillende. Denne skal kunne brukes av medlemmer etter kort opplæring og derved stå til disposisjon for mindre kjølbåter og trailbare båter. Strøm og vann til båtene På brygge A(blå) gjenstår det å legge fast strømopplegg til de ytterste bryggene, de får foreløpig strøm via midlertidig opplegg. På brygge B(rød) er permanente strømuttak nær ferdig. Det er kjøpt inn både skap for sikringer og kontakter for å kunne tilby strøm til alle båter i anlegget, men det gjenstår å montere noen av skapene. Det skal monteres vannuttak på Cbryggen, og grønne lanterner skal settes opp ytterst på hver brygge. Rabattordning / Dugnadsinnstas. Rabattordningen for inntekts skapende arbeid har fungert dårlig siste sesong, som følge av sen opptelling av dugnadskortene. Dugnadsaktiviteten har tatt seg noe opp etter at det ble innført dugnadsplikt. Vi vil anmode alle om å registre timer når de arbeider dugnad, da dette har stor betydning for byggeregnskapene. Container og plasthaller. Vi låner en rubbhall som er midlertidig plassert ved klubbhuset. Videre har vi en egen plasthall som opprinnelig var på kvm (nå ca. kvm), som midlertidig er montert ved nedkjørselen til området. Denne er nå avsatt hovedsakelig til jolleaktiviteten. I den forbindelse bør hallen løftes rundt, meter slik at optimistjollene kan kjøres inn her med mast på. Det er god plass til reklame på plasthallen. Vi tar gjerne imot tips og hjelp til dette arbeidet. Begge hallene er på nytt meldt til kommunen som midlertidige bygg. Midlertidig klubbhus Det gjenstår fortsatt en del arbeider på det midlertidige klubbhuset. Dette omfatter noe isolasjon på loftet, rampe opp til inngangen og noen mindre elektriske arbeider, samt en del malerarbeid utvendig. Det er kjøpt inn et brukt ventilasjonsanlegg som står klart for montering. Vi registrerer at det er stor slitasje på klubbhuset, spesielt ved utleie til eksterne. Det er skaffet nytt møblement til huset, men som delvis fortsatt står på lager umontert. Teknisk bygg Det tekniske bygget er nå så godt som ferdig. En del mindre arbeider gjenstår, bl. annet montering av vask og varmt og kalt vann. Side

13 Flomlys Flomlysanlegg skal oppgraderes med ytterligere nye lyskastere på de eksisterende søylene og med en ny mast og lyskastere nord for jollekaien og en mindre mast for C-kaien. Lyset er regulert med skumringsrelé. Selve flomlyset vil derved være over master. Naboene ønsker at lyset skal skjermes noe dersom det er praktisk mulig. Båtopptak Bruken av kranen har vært økende også i år og utnyttelsen har vært god. Godkjente kranførere som er aktive som kranvakter får lov å ta opp egen båt uten kostnader og har fått dugnadstimer for den tid de bruker som kranvakt. Kranen har behov for noe maling. Det er besluttet å øke prisene fra og med for opptak med kranen, bl.a. for å dekke innkjøp av transportvogn for båter og for noe utvidelse av kranområdet med betong. Sjøhusene av foreningens medlemmer har inngått skriftlig avtale med foreningen og bygget et tilsvarende antall sjøhus. Hvert hus rommer innkvartering for minimum personer, inklusiv toalett og dusj, kjøkken og spiseplass. Husene er foreningens eie, men ble bygget på dugnad av de avtalepartene. Disse skal også dekke alle kostnader knyttet til oppføring, drift og vedlikehold. Foreningen har disposisjonsretten til nøstene regulert i egen avtale med byggerne. Sjøhusene har vist seg å være en stor resurs for foreningen. Driftsformen for nøstene byr imidlertid på utfordringer og har behov for en fullstendig gjennomgang, og noen formaliteter gjenstår å få på plass i forhold til dem som har bygget nøstene. Nytt startfartøy Viksund båt ga oss i et meget godt tilbud på kjøp av en speedsjark. Tilbudet var så godt at vi har kjøpt båten. Båten er et halvfabrikat som det er planer om at vi skal ferdigstille selv. Dessverre har vi ikke fått teknisk godkjenning på den fra departementet for om mulig å få tippemidler til den, noe som betyr at en må finnen annen form for å full finansiere og ferdigstille båten. Det synes som om NSF aldri har tatt signalet om viktigheten av å ha gode startfartøy i foreningene, og således har foreningen nokså ensidig måtte arbeide med dette. Ferdigstilling av båten vil ikke bli prioritert med det første. Videoovervåkning av anlegget. Det har over noe tid vært arbeidet med å få til en video - overvåking koplet mot web av området. Dette arbeidet har ikke vært prioritert de siste årene men må nå tas opp igjen. Fremdriftsplaner. I all hovedsak er det ferdigstilling av flyterbyggeanlegget og strømopplegg til flytebryggene som vil prege arbeidet i nærmeste tiden fremover i havnen. Ut over det vil servicebygget bli prioritert (båthaller og klubbdel). Side

14 Nøkkelsystem. Nøkkelsystemet har vært nødvendig for å styre og begrense tilgangen til enkelte områder. Alle medlemmer som ønsker det kan få nøkkel mot et depositum på NOK,-. Denne gir adgang til klubbhuset og høytrykkspyler. Gjennom den senere tids bruk synes det dessverre å være nødvendig å avstenge ytterligere rom, for å sikre foreningens eiendeler, lager og arkiver. Samarbeid med Askøy Videregående skole og elver fra Erfurt i Tyskland. I samarbeid med AVS har vi hatt vellykkede prosjekt der vi har tatt i mot skoleungdommer fra Erfürt i Tyskland i perioder på uker. De har bodd og arbeidet på seilsportssenteret. Gruppe i - bygde kildesorteringshus, benker og fundament for trekaien og riggekaien mot C-bryggen. Gruppe i - bygde benker, mer trekai og platting rundt flaggstangen. Gruppe i 8 - la skiferheller rundt det nye servicebygget. Gruppe i 8 - utførte en del tømrerarbeid på servicebygget. Gruppe i - utførte diverse tømrer arbeider, maler og stålarbeider på anlegget. Arbeidene er godt utført og har tilført foreningen anlegg vi ikke hadde hatt mulighet til å gjennomføre på egenhånd nå. Der vil komme en ny gruppe til ASF, uker i mai. Økonomi Vi har hatt anstrengt likviditet i året som er gått, dette har medført at vi ikke har satt i gang større aktiviteter enn vi har sett økonomisk forsvarlig. Foreningen har i hatt et kortsiktig lån. Som tidligere år nyter vi godt av at flere av medlemmene benytter egne innkjøpsordninger og rabatter slik at vi får deler og materialer til sterkt rabatterte priser. Mange takk til disse. Det er sendt inn fornyet søknad på tippemidler til båthall på.,-. Tilskudd for jolleanlegg på..- skal være klar for utbetaling. Startfartøyet er foreløpig ikke godkjent for tippemidler, og av den grunn ble det sendt egen Søknadene for båthall er teknisk godkjent, men når beløpene kommer til utbetaling er fortsatt usikkert. Inntil det skjer må søknaden fornyes årlig. Thorvald Haarberg Leder Havn og Anleggskomiteen Side

15 Årsrapport fra Regattakomiteen Regattakomiteen har bestått av: Bengt Waage, Chris T. Skogen, Øyvind Skogen, Odd Bergesen, Torbjørn Halvorsen, Ola Espeseth, Håvard Espeseth, Onar Nilsen, Rolf Erik Hoff, Trond Jensen, Svein Andre Hol, Ole Jørgen Michelsen, Kristoffer Bruvik, Morten Lystrup, Åse Espeseth og Finn Espeseth. Ansvar for regattaavikling. Byfjordtrimmen: Morten Lystrup og Torbjørn Halvorsen. Thorvalden: Finn Espeseth (regattasjef), Svein Andre Hol, Håvard Espeseth, Ola Espeseth, Chris T. Skogen, Bengt Waage. Følgebåt: Terje Soltvedt. Vårbløyta: Ola Espeseth (regattasjef), Torbjørn Halvorsen, Trond Jensen. Følgebåt: Terje Soltvedt. SprekOgBlid Sjøslaget: Håvard Espeseth(regattasjef), Ola Espeseth, Bengt Waage, Rolf Erik Hoff. Seilmakeren Doublehanded: Helge Ivarsøy (raceleder), Øyvind Skogen (regattasjef). Startbåt: Kjell Heimstad. Bøyebåt: Terje Soltvedt. Tidtakere: Chris T.Skogen, Åshild Skogen, Svein Andre Hol, Håvard Espeseth, Ola Espeseth. Leder sekretæriat: Gunnar Eriksen. Resultatberegning: Odd Bergesen. SprekOgBlid Askøy Rundt: Finn Espeseth (regattasjef), Åse Espeseth, Gunnar Eriksen, Stig Eriksen, Linda Stendal. Påmelding og deltakerliste: Odd Bergesen. Resultatberegning: Onar Nilsen. Startbåt: Ingve Osberg. Bøyebåter: Svein Hol og Terje Soltvedt. Byfjordtrimmen seilaser, Morten Lystrup og Torbjørn Halvorsen, har hatt ansvaret for seilaser. Hjeltefjordtrimmen seilaser, Ole Jørgen Michelsen og Onar Nilsen, har hatt ansvaret for seilaser. Klubbmesterskap: Bengt Waage (regattasjef), Rolf Erik Hoff, Trond Jensen. Startbåt: Svein Hol. Materialforvalter: Chris T.Skogen og Torbjørn Halvorsen. Ansvar for innkjøp av premier og pokaler: Åse Espeseth. Byfjordtrimmen Byfjordtrimmen er en trimregatta som seiles i LYS, onsdager på Byfjorden. Seilasene er fordelt over hele sesongen, og er samarbeid mellom Askøy og Åsane seilforening. Det ble seilt seilaser, fordelt på tre klasser. Egen Crusing - klasse. Totalt er det båter som har deltatt, derav båter fra Askøy. ASF har i år hatt ansvaret for regattaer, som ble arrangert av Ståle Nicolaisen, Morten Solheim, Håvard og Ola Espeseth, Chris T. Skogen, Kjell Arne Meyer, Bengt Waage, Torbjørn Halvorsen. Byfjordtrimmen premieres med / premiering, Åsane var ansvarlig for premiering i år. Vinner klasse : Sasha, Morten Lystrup, Askøy. Hjeltefjordtrimmen Hjeltefjordtrimmen er en trimregatta som seiles i LYS, tirsdager i området Hauglandsosen / Hjeltefjorden. Seilasene er fordelt over hele sesongen og gjennomføres i samarbeid mellom Askøy Seilforening og Ran Seilforening. seilaser er gjennomført med klasser i LYS, egen rekrutteringsklasse for båter uten lysbevis. Totalt er det båter som har deltatt, og av disse er båter fra Askøy. Side

16 Hjeltefjordtrimmen premieres med / premiering, Ran var ansvarlig for premiering i år. Vi har seilt seilaser der ASF har hatt ansvar for regattaer som ble arrangert av: Ole Jørgen Michelsen ( stk), Svein Andre Hol, Bjørn Hanto, Knut Erik Hjort og Bernt Svendsen. Klassevinnere: LYS opp t.o.m, LYS, -, LYS, g over Rekrutt klasse Wiplash Nikita LNX Briiz Yngve Thuen Øyvind Skogen Sigurd Boasson Thomas Hegland BS ASF RAN ASF Vårbløyta Vårbløyta ble arrangert. april i Hauglandsosen. LYS klasser. båter totalt, båter fra Askøy Seilfforening. Etter regattaen var det sosialt samvær, bespisning og premieutdeling på Seilsportsenteret. Klassevinnere: Doublehanded Gleden Finn Espeseth ASF LYS <. Wiplash Andre Farstad ASF Klasse Lys. og over Scirocco III med Bernt Svendsen. LYS, -, Ollie Royal Svein Andre Hol ASF LYS, > Hyggen IX Leif Martin Drange BS Katamaran Pusekatt Stein Arild Tjugum RAN Seilmakeren Doublehanded Seilmakeren Doublehanded ble arrangert. mai. Regattaen er et samarbeid mellom Askøy Seilforening, Seilmagasinet, Skudesnes Sjømannsforening, Skudesnes Båtforening og Råseilerlaget og Skudesneshavn. Det seiles fra Hauglandsosen - Skudesneshavn - Hauglandsosen. Det er bare tillatt med to personer ombord. Det var båter på resultatlisten, båter var fra Askøy Seilforening. Klassevinnere. Lys <. Marild Stig Paulsen Seilforeningen 8 Lys. -. Sitaren Terje Rise Seilforeningen 8 Lys. -. Venus Vidar Mo Fredrikstad Lys.> Hyggen IX Leif Martin Drange BS Mini Ane Moi Eirik Larsen BS SprekOgBlid Sjøslaget SprekOgblid Sjøslaget ble i år arrangert mai. Det var 8 påmeldte båter, båter fra Askøy Seilforening. Den startes etter Gundermetoden og sosial samling på Zachariasbryggen etter regattaen. I år var Regattaen delt inn i klasser Klassevinnere: Klasse Junior Roar Teige Åsane Klasse Nikita Øyvind Skogen ASF Klasse Flyfisk Thomas Johannesen Austevoll seilforening Klasse Il Primo Tore Lunde OS Side

17 Thorvalden Thorvalden ble arrangert lørdag 8 april i Hauglandsosen, og var årets første jolleregatta i Hordacup. Antall deltagere båter, båter fra Askøy, Laser og Ynglinger. Optimist A Marius Shjøtt Brackmann BS Optimist B Alezander Dahl Høgheim Ran ZOOM 8 Jens Henrik Johnsen Hjellestad Laser radial Natcha Uthaug Milde Laser Peter Thomas Hansen ASF SprekOgBlid Askøy Rundt SprekOgBlid Askøy Rundt ble arrangert den. og. august for gang, det var påmeldte båter, Det var båter med fra Askøy Seilforening Deltakerene ble delt inn i klasser og det ble seilt i LYS m/spinnaker, LYS u/spinnaker, Doublehanded klasse og TUR klasse. Pokaler ble vunnet av følgende: Sprek og Blid Askøy Rundt LYS uten spinn Tussito Nodea pokalen Doublehanded Bellamar Verktøy og Maskin pokalen LYS m/spinn, og over VeniVI Svett og Blid Askøy Rundt LYS m/spinn, -, Nikita Thorvaldpokalen LYS m/spinn o.t.m, "Eileen" Sprek og Blid Askøy Rundt LYS m/spinn,-, Flyfisk Bjørn Hanto Askøy Seilforening Håvard Espeseth Askøy Seilforening Jan Hjellestad BS Øyvind Skogen Askøy Seilforening Truls Myrmehl Åsane Thomas Johannesen Austevoll Seilforening Klubbmesterskap for Tur og Hav. Klubbmesterskap ble også i år arrangert i samarbeid med Ran Seilforening. Askøy var ansvarlig i år, seilasen ble seilt på faste merker i Hauglandsosen/Hjeltefjorden september. Det var deltakene båter, båter fra Askøy. Om kvelden var det rekefest og premieutdeling, med deltakere og stemningen var god. Klubbmester for Tur og Hav ble Øyvind Skogen med Nikita. Klubbmester for Yngling ble Anna Sophie Hansen Takk til alle som har gjort en god innsats for regattakomiteen, slik at årets regattaer er blitt arrangert på en tilfredstillende måte. Finn Espeseth regattasjef Side

18 HordaCup Sammenlagt Rank Seilnr : Neglespretten - : Snøføyken - : Isbjørnen - : Vårbløyta - : Byfjordseilasen - : Mildeskvetten - : Huftarøy Rundt 8: Øygarden Rundt - : Stord Rundt - : Sunnhordland Race - : Askøy Rundt - : KM - : Askeladden Seilaser seilt: : Korsfjordtrimmen - : Hjeltefjordtrimmen - : Byfjordtrimmen - : Høststormen - 8: Windjammer - : Nisseseilasen Båt Rorm ann Poeng 8 8 LYS, og under Whiplash (Express) Thuen/Farstad 8 Ølle Bølle (Maxi ) Michelsen, Ole-Jørgen Anna Bavari (Bavaria ) Heimstad, Kjell 8 Shiraz (Cumulus) Skovly, Joakim MINSANN (OPUS ) Haarberg, Thorvald 8 His Lordship II (Beneteau Oc. ) Strømsnes, Roald Yr (Albin Alpha) Skaug, Sturla 8 La Perla (Maxi ) Endresen, Even Michal Bellamar (Maxi ) Espeseth, Håvard Caroline av Alvøen (JeanneauNyheim, S.O..) Janicke & Frank 8 Elg (Scanmar ) Søvre, Jan Edvard Wavedancer (Elan ) Tveit, Fredrik O. Lipse (Bavaria ) Skjoldal, Roald Ane (Mamba ) Dahle. Steinar Briiz (Fenix) Hegland, Thomas 8 8 Elena (Trio ) Økland, Helge 8 Rank Seilnr Båt Rormann Poeng LYS, -, Nikita (Banner 8) Skogen, Øyvind 88 Ollie Royal (Finngulf 8) Hol, Svein 8 Gleden (Maxi ) Espeseth, Finn Sasha (Banner 8) Lystrup, Morten 8 Amaryllis (First 8s) Utåker, Inge Andre Cunning Plan (J/8) Ivarsøy, Helge Nova (Wasa 8 ) Bekkenes, Kristian Båtenvår (First.) Gjøseter, Anne-Gurine Tussito (Maxi Mixer) Hanto, Bjørn H. 8 Seraph (Bavaria AC) Haugen, Karl Petter 8 8 Rasputin (Banner 8) Solheim, Morten Alna II (Hanse ) Skog, Kjetil 8 BanZai (Banner 8) Solheimsnes, Pål Atle 8 Ekko II (First.) Nilsen, Onar Happy feet (Oceanis Cl.) Thorsen, Per Ivar 8 Aries (Bavaria ) Excalibur (Bavaria Holiday)Naustdal, Arne 88 Sisu (FINNGULF ) Ellingsen, Cato Breiflabb (Bavaria 8 CR) Myhre, Thorvald Upbeat (Elan ) Syslak, Ivar Båt Rorm ann Rank Seilnr Dæhli, Per-Ørnulf Poeng LYS, -, 8 Calluna (Bavaria Cr) Haugland, Frode T. 8 FS (First.) Norstrand, Jan Vidar Jazz (Jeanneau SO i) Hartvigsen, Ole Jakob Cecilie (Elan ) Østrem, Atle 8 8 Scirocco (Bavaria ) Pettersen, Arne Cigno (Cenit ) Røyseth, Rune 8 Bella Donna (Dufour ) Kjelby, Mona-Karin 8 Haw thorn (First.) Offerdal, Morten Breyholtz, Christin HordaCup 88 Caprice (Sun Odyssey ) Side 8

19 Rank Seilnr Båt Rorm ann Poeng 8 8 LYS, og over 8 USAPacalolo (Mumm ) Nikolaisen, Ståle 8 8 Obelix (X-) Hjorth, Knut Erik Mammy (Mumm ) Edvardsen, Pål 8 Consensus (Wasa Atlantic) Jensen, Johnny Rank Seilnr Scirocco III (Grand Soleil ) Svendsen, Bernt Båt Rorm ann Poeng 8 8 LYS uten spinnaker Tussito (Maxi Mixer) Hanto, Bjørn H. Lipse (Bavaria ) Skjoldal, Roald 8 Calluna (Bavaria Cr) Haugland, Frode T. Phineas (First.) Øvretvedt, Ivar 8 Aries (Bavaria ) Dæhli, Per-Ørnulf Olivia (Bavaria Cr) Sætre, Tor Anna Bavari (Bavaria ) Heimstad, Kjell Why not (Bavaria Cr) Johannessen, Bernt Feliz Oceana (Bavaria 8) Stigen, Gerry Atle Ikaros (Bavaria ) Misund, Ole Arve Båt Rorm ann Rank Seilnr Poeng 8 8 Doublehanded Gleden (Maxi ) Espeseth, Finn Bellamar (Maxi ) Espeseth, Håvard 8 Amaryllis (First 8s) Utåker, Inge Andre 8 Sasha (Banner 8) Lystrup, Morten 8 Elg (Scanmar ) Søvre, Jan Edvard Båtenvår (First.) Gjøseter, Anne-Gurine Lipse (Bavaria ) Skjoldal, Roald 8 Farvide (First.) Høgelid, Arvid Andre regattaer : Shetland Race - Haugesund Race Weekend : Seilmakeren Doublehanded - : Sjøslaget : Sommerregatta RAN - : Dameseilasen : KLM - : Thorvalden Rank Se ilnr Båt Rorm ann LYS, og under Rank Ølle Bølle (Maxi ) Michelsen, Ole-Jørgen Anna Bavari (Bavaria ) Heimstad, Kjell 8 Shiraz (Cumulus) Skovly, Joakim Ane (Mamba ) Dahle. Steinar 8 Elena (Trio ) Økland, Helge Stine (Bavaria ) Førde, Lars Inge Se ilnr Båt Rorm ann Nikita (Banner 8) Skogen, Øyvind 88 Ollie Royal (Finngulf 8) Hol, Svein Gleden (Maxi ) Espeseth, Finn 8 Amaryllis (First 8s) Utåker, Inge Andre Båtenvår (First.) Gjøseter, Anne-Gurine Tussito (Maxi Mixer) Hanto, Bjørn H. Olivia (Bavaria Cr. ) Sætre, Tor LYS, -, DNF 8 Side

20 Rank Seilnr Båt Rorm ann 8 Calluna (Bavaria Cr) Haugland, Frode T. FS (First.) Norstrand, Jan Vidar 8 Scirocco (Bavaria ) Pettersen, Arne 8 Haw thorn (First.) Offerdal, Morten Seilnr Båt Rorm ann LYS, -, Rank 8 LYS, og ove r Rank 8 Scirocco III (Grand Soleil ) Svendsen, Bernt 8 Obelix (X-) Hjorth, Knut Erik Seilnr Båt Rorm ann LYS uten s pinnake r Rank Ikaros (Bavaria ) Misund, Ole Arve Seilnr Båt Rorm ann Gleden (Maxi ) Espeseth, Finn Bellamar (Maxi ) Espeseth, Håvard 8 Amaryllis (First 8s) Utåker, Inge Andre Sasha (Banner 8) Lystrup, Morten Båtenvår (First.) Gjøseter, Anne-Gurine 8 Scirocco III (Grand Soleil ) Svendsen, Bernt Nova (Wasa 8 ) Bekkenes, Kristian 8 8 Scirocco (Bavaria ) Pettersen, Arne Ølle Bølle (Maxi ) Michelsen, Ole-Jørgen 8 Elg (Scanmar ) Søvre, Jan Edvard 8 Obelix (X-) Hjorth, Knut Erik 8 8 Haw thorn (First.) Offerdal, Morten Happy feet (Oceanis Cl.) Thorsen, Per Ivar 8 Chablis (First.) Asle Hovland Cecilie (Elan ) Østrem, Atle Jazz (Jeanneau SO i) Hartvigsen, Ole Jakob 8 Christine (Bavaria AC) Haugen, Karl Petter Cunning Plan (J/8) Ivarsøy, Helge Alna II (Hanse ) Skog, Kjetil Seilnr Båt Rorm ann Laser Hansen, Petter Thomas Laser Radial Hansen, Anna Sophie Yngling Handegard, Nils Olan Yngling Bonete, Xavier Yngling Albro, Pål Doublehanded Rank DNF DNF Jolle Side

21 Årsrapport fra komité Seiling Komiteen har bestått av: Tom Lauritz Haaland - styremedlem ansvarsområde seiling og komiteleder Bjørn Hanto Nils Olav Handegard Peter Thomas Hansen Morten Abbedissen Tormod Jensen Komiteen startet opp arbeidet med gode ambisjoner om å skape økt aktivitet for mange grupper seilere. Utover våren viste det seg at komite-leder sitt engasjement ble redusert p.g.a. helsemessige forhold, og med det endelige resultat at han trakk seg fra sitt verv i løpet av sommeren. Dette har ført til at tiltak for jolle-seiling og integrert seiling har blitt kraftig redusert i forhold til opprinnelig ambisjonsnivå. Jolle-gruppen Barne- og Undomsarbeidet har stort sett stått stille gjennom sesongen. Der har vært noe tilfelding trening av barn, som foreldrene har tatt seg av. Dette kan sees på som et grunnlag for å starte en organisert jollegruppe for neste sesong. Av aktive seilere har Anna Sohie Hansen og Peter Thomas Hansen vært ensomme representanter for foreningen i. Regatta-deltagelse: Anna Sophie Hansen. Deltatt i HC, NC og NM i. Ranker 8 av 8 i samlet nasjonal Laser Radial klassen Peter Thomas Hansen. Deltatt i HC, NC og NM i. Ranker av i samlet nasjonal Laser Standard klassen. Krets-samling i Oktober: Krets-samlingen gikk over en helg, -8 Oktober, med ca deltagere fra Ran, Milde, Hjellestad, BS og fra Stavanger. Seilere fordelte seg på Optimist, Zoom8 og Europa-jolle. Seilerne, samt noen foreldre og trenere bodde i sjøbodene under samlingen. De fleste ankom allerede Fredag kveld (. Oktober) slik at de fikk mye sosialt samvær i tillegg til treningen på sjøen. Administrasjon av samlingen, samt forpleining og sosiale aktiviteter ble ledet av Hans Ole Benonisen, Stig Eriksen og Robin Ørnsrud. Oppsett av trenere, samt følgebåter og teknisk utstyr ble ledet av Rolf Nordeide, sammen med Morten Abbedissen, Tormod Jensen og Bjørn Hanto. I tillegg bidro Petter Strømme med sponsor og annonsering. Vi må også rette en takk til RAN og til Nautic Seiling for velvillig assistanse med følgebåter. Trenere på samlingen var innleide fra andre foreninger i området. Samlingen ble meget vellykket. Seilerne fikk mye tid på sjøen sammen med dyktige trenere og logistikken på land fungerte utmerket. Gjennom hele helgen hadde vi flott høstvær, i motsenting til været i ukene før samlingen. Det eneste negative var at vi ikke hadde deltagere fra ASF. Utstyr: stk RS Feva er kjøpt inn til foreningen og har vært sporadisk i bruk gjennom sesongen. Dette er jolle for to seilere med storseil, fokk og genaker. Side

22 Yngling-gruppen Ynglingene har vært i god aktivitet, også i. Alle båtene har hatt faddere som har hatt ansvar for vedlikehold og tilsyn. Ynglingeseilerne har hatt felles aktivitet på torsdager. På vårparten ble dette brukt til felles arbeid med klargjøring og opprusting av båtene. Utover sommeren og høsten har torsdagene vært brukt for seiltrening og uformelle regattaer. Nordisk Mesterskap for Militære Forsvaret i de nordiske land arrangerer hvert år mesterskap i ulike idrettsgrener. For seiling ble mesterskapet for lagt til Hauglandsosen med ASF som teknisk arrangør. Arrangementskomite: Rolf Nordeide, Sverre Valeur, Thorvald Haarberg, Gunnar Eriksen, Nils Olav Handegard Arrangementet medførte at alle våre Ynglinger ble brukt til regatta-seiling. For å få båtene til å fremstå som gode og jevnbyrdige ble det utover våren gjort et betydelig arbeid med oppgradering og vedlikehold. Totalt omfattet arrangementet seilere fra Finland, Danmark, Sverige og Norge, pluss ca ledere og dommere. Alle tilreisende bodde på seilsportsenteret de dagene arrangementet pågikk. Dette ble oppfattet som svært positivt av deltagerne, siden de fikk ro til å konsentrere seg om seilingen og litt sosialt samvær. Selve ragattaen ble gjennomført som en serie baneseilaser i løpet av, of. Juni I lagkonkurransen ble rekkefølgen: Finland Danmark Sverige Norge Individuelt tok Finland de første plassene, mens beste norske båt kom på. plass. Integrert seiling Komiteen startet året med planer om å få til aktiviteter for integrert seiling, der personer med handikap kan seile og konkurrere sammen med funksjonsfriske. I denne sammenheng ble det kjøpt inn deler og utført arbeid for å få våre to,mr båter i seilbar stand. Komiteen tok også kontakt med organisasjon for handikappede for å presentere et tilbud om seiling. Etterhvert viste det seg at interessen for tiltaket fra denne organisasjonen ikke var særlig stor. Da så komite-leder måtte trappe ned sitt engasjement av helsemessige årsaker stoppet fremdriften med denne saken. På regattabanen har Tom Lauritz Haaland representert ASF i sin,mr «Handimann». Han har deltatt både i NM og Norgescup. Sportslig plan Tidlig på høsten ble det nedsatt en gruppe med formål å utarbeide en sportslig plan for ASF. Gruppen har bestått av: Petter Strømme, Jan Rune Hopland, Karl Petter Haugen, Peter Thomas Hansen, Ian Lunt, Bjørn Hanto og Rolf Nordeide. Utgangspunktet for arbeidet var ønsket om å gjenopprette en jolle-gruppe for seiling for barn og ungdom, men også seiling for andre grupper er inkludert i arbeidet. Gruppen har satt opp et forslag strategisk plan, med mer detaljert plan for oppstart av jolleaktivitet for gjennomføring utover våren. Planen er oversendt til styret for vurdering, men er ennå ikke ferdig-behandlet. Rolf Nordeide Leder ASF Side

23 Årsrapport fra Komite for Aktivitet, Kurs og Sosialt Samvær Komiteen har bestått av: Renate H.Olsen (leder) Håvard Espeseth Ola Espeseth Silje Fløysand Agnete Skog Bård Magne Karlsen Kristoffer Bruvik Mona Karin Kjelby Komiteen har i løpet av året jobbet med følgende arrangementer: Kurs: Mars: Seilkurs for voksne. To kvelder med teori, med Cato Ellingsen som instruktør. Praktisk seiling over dager etter teorien. påmeldte, der flesteparten var medlemmer. April: Førstehjelpskurs arrangert over dager ( timer). Kurset inneholdt både praktiske og teoretiske øvelser. Norsk Folkehjelp stilte med instruktør. Nybegynnerkurs regattaseiling. Instruktørere var Finn Espeseth og Torbjørn Halvorsen. Lære om forberedning av båt, mannskap og deg selv til å seile. Ca - påmeldte. Års jubileum: Det ble servert kake i klubbhuset.april kombinert med dugnadsarbeid. Kollavågdugnad: 8 april:rydding av av Kollavåg Friluftsområde ble gjennomført med Kjell Arne Meyer, Anne Berit Apold og Renate Olsen i spissen. Rundt personer stilte og komiteen stod for lunsj og snacks underveis. Landarrangement for seiling: 8.:Landarrangementet for Thorvalden.:Landarrangementet Vårbløyta -.:Landarrangementet Seilmakeren doublehanded.kiosk(dagen før start),frokost før start,suppe ved målgang og grilling under premieutdeling. -.8:Landarrangementet på Herdla under Sprek & Blid Askøy Rundt. Komite: Renate Olsen Harald Gjøsæter Agnete Skog Rolf Nordeide Petter Strømme.:Rekefest etter klubbmesterskapet i klubbhuset. Side

24 Årsfest: Årsfest arrangert. med 8 påmeldte. Takk til Helge Iversøy som påtok seg ansvaret som toastmaster m.m. Flott kveld med god mat og levende musikk som spilte opp til dans. Renate Høstaker Olsen Leder komite for aktivitet, kurs og sosialt samkvem. Rapport for klubbhuset Oppsyn, orden og innkjøp av forbruksartikler har i vært gjennomført av et husstyre, bestående av: Åse Espeseth Steinar Dale Eva Steinfeld Ole Olsen Laila Bjørsvik. Klubbhuset har vært brukt aktivt både av egne medlemmer og eksterne leietakere. Blant egne arrangementer finnes kurs, landarrangement ved regattaer, årsfest, styremøter og komitemøter. Av eksterne arrangementer kan nevnes: Mai: Bruk for skoleopphold fra Erfurt August: Backstage for Lost weekend Ca ganger utleid til private arrangement (fødselsdager, konfirmasjon, etc) Når klubbhuset ikke er spesielt reservert for et arrangement er det tilgjengelig for bruk av medlemmene. Rapport for nøste-utleie For nøstene er daglig drift og vedlikehold satt ut til nøstedisponenter. Administrasjon av utleie har blitt utført av Alice Syslak. Gjennom året har det vært stort påtrykk for å få leie nøstene. Primært benytter foreningen nøstene for seil-arrangement (egne arrangement, eller ekstern utleie), men i en del tilfeller aksepteres utleie også for andre formål. Blant betydelig bruk i kan nevnes: Mai: Skoleopphold fra Erfurt Mai: Sekretæriat for Seilmakeren Doublehanded Juni: Nordsk Mesterskap for Militære Oktober: Treningssamling for Yngling Oktober: Kretsleir for joller Okt / Nov.: Personell fra Bergen Group / Hanøytangen I gjennomsnitt hadde hvert nøst utleiedøgn i. Side

25 Årsrapport Pr og Sponsor Årets komité har bestått av: Petter Strømme komiteleder og styremedlem Hans Ole Benonisen Trond J. Hansen Trond Fagerli Karsten Mehl Årets komité startet opp med gode ambisjoner men har ikke helt klart å leve opp til dem. Det har vært en oppfatning i komitéen at det har vært vanskelig å komme i inngrep med de forskjellige arrangementskomitéene og på den måten fått komme med positive bidrag. Dette har nok preget komitéens innsats. Foreningen har i år hatt sponsorsamarbeid med følgende aktører: Seilmakeren Doublehanded: Seilmaker Iversen Sprek og Blid Sjøslaget: Sprek og blid. Sprek og Blid Askøy Rundt: Sprek og blid Thorvalden: Bryggen Båt og Villa Service Kretssamling for joller: Bryggen Båt og Villa Service av de nevnte sponsoratene er nå sluttført og arbeidet med å fornye sponsoravtaler og fremskaffe nye sponsorer pågår. På mediefronten har komitéen bidratt med vår faste spalte i seilmagasinet. Vi fikk også fyldig omtale i samme magasin i forbindelse med Seilmakeren Doublehanded. Petter Strømme Leder, komité for PR & sponsor. Årsrapport Sekretær Sekretærs oppgaver i perioden har vært føring av møtereferater, utsendelse av info til medlemmene og oppdatering av nettsidene. Det er også påbegynt arbeidet med opprettelse av elektronisk arkiv for foreningen. Side

26 Årsrapport Økonomikomiteen Komiteen medlemmer for har vært Nils Per Hellesund, Ingvar Thorsen, Anne Berit Apold, Per Ivar Thorsen og Anders Offerdal Anne Berit har hatt ansvar for vedlikehold av medlemsregister og foreningens abonnement på Seilmagasinet. Ingvar har arbeidet sammen med Nils Per om føring av regnskap, utfakturering avstemming etc. Komiteen har også fått assistanse av Brit Hol til noe føring i regnskapet. Det har tatt mye tid for både Ingvar og Nils Per, å bli kjent med hvordan regnskapssystem, rutiner og arbeidsmetoder i foreningen fungerer. Dette medførte bl.a. til sein utfakturering av havneleie, strøm og dugnad for. For er dette rettet opp og utfakturering til medlemmene vil finne sted tidligere i året. Komiteen har gjenstående arbeid relatert til purring av utestående fordringer fra. Dette arbeidet vil bli gjort med det første. Prosjektregnskap for Jolleanlegget ble oversendt Askøy Kommune for kontroll og gjennomgang høsten. Regnskapet er fortsatt til behandling hos Askøy Kommune. Det er forventet en utbetaling på kr. relatert til dette prosjektet. Årsregnskap Økonomi Seilforeningen regnskap føres etter regnskapsprinsippet med en kontoplan som er tilnærmet lik anbefalt kontoplan for idretten. Alle investeringer utgiftsføres fortløpende. Askøy Seilforening hadde i et positivt driftsresultat på kr.. Netto investeringer i utgjorde kr 8. som dermed gir et negativt resultat for på kr 8.. Foreningen har ved utløpet av en likviditetsreserve på omlag kr.. Foreningens kortsiktige bankgjeld utgjorde ved årets slutt kr.. Banklånet har forfall ved mottak av forventede tippemidler, senest //. Driftsinntektene for utgjorde kr.. mot budsjettert kr... Økningen skyldes i hovedsak økt tilskudd, kr. til ynglinger relatert til NoM. Øvrige inntekter er om lag kr. lavere enn budsjettert. Driftskostnadene for utgjorde kr.. mot budsjettert kr.. Økningen skyldes i hovedsak at regattautgiftene var kr. høyere enn budsjett og at drift av ynglinger var kr.8 høyere enn budsjett. Regattautgiftene inneholder bl.a. kr. i oppgjør med sponsorer for Seilmakeren DH 8. Økningen på drift av ynglinger relaterer seg til NoM. Det kan videre nevnes at, strømutgifter, renovasjon og kommunale avgifter, inklusiv vannavgift er om lag kr. høyere enn budsjett. Forsikringspremier er lavere enn budsjett med kr 8.. Dette relaterer seg til oppgjør med nøstedisponenter som er beskrevet nedenfor. Foreningen har i forbindelse med avslutningen av regnskapet for foretatt en foreløpig beregning av oppgjør med nøstedisponentene for årene, 8 og. Forslaget er sendt ut til disponentene og er også innarbeidet i regnskapet for. Side

27 Foreningens investeringer utgjorde kr..8, mens inntekter knyttet til investeringene utgjorde kr.8 for. Inntektene for er om lag kr. lavere enn budsjett som i hovedsak relaterer seg til ikke mottatte tippemidler for jolleanlegg. Årets underskudd på kr 8. er belastet egenkapital. Foreningen har ved årets utgang en negativ egenkapital på kr 8.. I balansen utgjør kundefordringen kr.. Av dette utgjør utestående sponsormidler for 8 og kr., mens det resterende i hovedsak er utestående fra medlemmer. I januar ble det mottatt om lag kr. på utestående. Ubetalte fakturaer vil bli fulgt opp med purringer. Budsjett I budsjettet for forventes det at driftsinntektene beløper seg til kr.8. og driftsutgiftene til kr.. og netto finans kr.. Dette gir et overskudd på driften med kr.. Her er det lagt inn en forventet prisøkning på % for kranopptak. Renter på lån er inkludert med kr.. Investeringene for forventes å bli på kr.. hvorav kr.. gjelder nybygget. Inntekter fra investeringer er budsjettert med kr.. Dette omfatter tilskudd fra tippemidler med kr.. Budsjettert resultat for er dermed gjort opp med et resultat på kr som overføres egenkapital. Nils Per Hellesund Kasserer Side

28 Regnskap med budsjett RESULTAT INNTEKTER - SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE - SPONSORINNT EKTER - SALG FORBRUK STRØM - SALG UT STYR/BÅT ER SALGSINNTEKT - OFFENTLIGE TILSKUDD - OFFENTLIGE DRIFTSTILSKUDD - TILSKUDD VEDLIKEHOLD YNGLINGER - ANDRE TILSKUDD TILSKUDD - LEIEINNTEKT ER KLUBBHUS - LEIEINNTEKT ER HAVNEPLASS - LEIEINNTEKT ER NAUST - LEIEINNTEKT ER BÅTER - KRAN - INNTEKTER - REGATTAINNTEKTER / STARTKONTINGENT - JOLLESAMLINGER - KURSINNTEKTER - MEDLEMSKONTINGENT - ABONNEMENT SEILMAGASINET - DUGNADSINNTEKTER - INNTEKTER FRA SPILLEMIDLER - ÅRSFEST / KLUBBKVELDER - ANDRE DRIFT SINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER INNTEKTER TOTALT RESULTAT BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT 8 RESULTAT BUDSJETT KOSTNADER - INNKJØP VARER - REGATTAUTGIFTER - BARNE- OG UNGDOMSARBEID - REISESTØTTE 8 - ÅRSFEST / KLUBBKVELDER VAREKO STNADER - LØNN TIL ANSATTE - LØNNSKOSTNADER - FERIEPENGER LØNNSKOSTNADER - LEIE EKSTERNE LOKALER - LYS VARME - RENHOLD, KOMMUNALE AVGIFTER - ANDRE KOSTNADER LOKALER - INVENTAR - MASKINER - DRIFT SEILSPORTSENTER - DRIFT KAI - DRIFT FLYTEBRYGGE - DRIFT / VEDLIKEHOLD BÅTER - DRIFTSUTGIFTER JOLLER - DRIFT YNGLINGER Side 8

29 8 - KONTORREKVISITA 8 - TRYKKSAKER 8 - KURSUT GIFTER EKSTERNE 8 - KURSUT GIFTER INTERNE 8 - FAGLITT ERATUR 8 - ANDRE KONTORKOSTNADER - TELEFON - BREDBÅND/ONLINE-TJENESTER - PORTO - FORSENDELSESKOSTNADER SEILMAGASINET - REISEKOSTNADER - REKLAME / ANNONSER - KONTIGENTER - GAVER - FORSIKRINGSPREMIER - BANK-OG KORTGEBYRER - ANDRE KOSTNADER 8 - TAP PÅ FORDRINGER DRIFTSKOSTNADER TO TALE DRIFTSKOSTNADER 8 - RENTEINNTEKTER 8 - RENTEKOSTNADER FINANS ÅRETS DRIFTSRESULTAT RESULTAT BUDSJETT - - RESULTAT BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT RESULTAT BUDSJETT INVESTERING - INNKJØP BÅTER - REGATTABÅT - KRAN, KAIANLEGG - GARDEROBE, KLUBBHUS - BÅTHUS - JOLLEANLEGG - FLYTEBRYGGER - PARKERINGSPLASS - GJENKJØP HAVNEPLASS - GJENKJØP STRØMOPPKOPLING INVESTERINGER - SALG HAVNEPLASS - SALG STRØMOPPKOBLING - OFFENTLIGE TILSKUDD ANLEGG (fylke/stat) - OFFENTLIGE TILSKUDD ANLEGG (kommunal) INVESTERINGSINNTEKTER O G -TILSKUDD - OPPTAK LÅN FRA MEDLEMMER - OPPTAK LÅN I BANK - SUM LÅNEO PPTAK NETTO INVESTERINGER & LÅNEO PPTAK RESULTAT DRIFT OG INVESTERINGER Side

30 BALANSE KO RTSIKTIGE FO RDRINGER - KUNDEFORDRINGER - ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER EGENKAPITAL - EGENKAPITAL Sum EGENKAPITAL Sum KO RTSIKTIGE FO RDRINGER BANK - BANK. - BANK. - BANK. - BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK - BANK.8 (høyrente) Sum BANK SUM EIENDELER LEVERANDØRGJELD - LEVERANDØRGJELD - DEPOSITUM FOR NØKLER Sum LEVERANDØRGJELD SKATTETREKK O G ANDRE TREKK - SKATTETREKK Sum SKATTETREKK O G ANDRE TREKK ANNEN KO RTSIKTIG GJELD - SKYLDIG FERIEPENGER 8 - FREMTIDIG VEDLIKEHOLD NØST 8 - KORTSIKTIG LIKVIDITETSLÅN Sum ANNEN KO RTSIKTIG GJELD Årets resultat SUM GJELD & EGENKAPITAL EGENKAPITAL VED ÅRSSLUTT Side

31 Innkomne forslag og saker Nr - fra styret Fornyelse av fullmakt for låneopptak for delvis finansiering av servicebygg og parkeringsplass. Styret ber om fullmakt for opptak av lån inntil kr...,- Det vil bli søkt Askøy Kommune om garanti for lånet. Forventede tilskudd og egne inntekter vil betjene lånet. Nr - fra medlemmer Ingen forslag innkommet Kontingent Styret går inn for at kontingenten for holdes uforandret Gjeldende satser: Senior: Kr. 8,Junior (inntil år): Kr.,Familie: Kr.,Student & militær: Kr.,Satsene innkluderer abonnement på Seilmagasinet Arbeidsprogram og budsjett for Arbeidsprogram for Programpunkt : Intensivere rekrutteringstiltak for alle aldersgrupper og begge kjønn, blant annet gjennom å holde nybegynnerkurs med hovedformål å rekruttere hele familier og fortsette å skape et aktivt jollemiljø. Programpunkt : Styrke miljø og aktivitetsskapende tiltak på seilsportsenteret, for gjennom dette å stimulere og styrke det sosiale samværet i foreningen Programpunkt : Konsolidere og videreutvikle foreningens regattaer i alle grupper. Programpunkt : Videreutvikle foreningens treningsseilaser i alle grupper, gjerne i samarbeid med andre foreninger i kretsen. Programpunkt : Gjennomføre kurs med formål å øke medlemmenes kompetanse innen regattaarrangering, turseiling, regattaseiling og sjømannskap. Programpunkt : Legge til rette for god drift og godt vedlikehold, oppjustering av jolle og kjølbåter, herunder utvide bruken av fadderordninger og stimulere til at medlemmene selv kjøper egne seiljoller. Programpunkt : Arbeide for økte inntekter til foreningen i form av forskjellige tilskudd, sponsoravtaler og fra andre kilder. Side

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00 1 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Lars Jønsson Askøy Rundt 2010 Bilde fra Herdla Havn lørdag ettermiddag. Årsberetning 2010 Saksliste årsmøte

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening. Tirsdag 17. februar 2009. Kl 19:00. Askøy Seilsportsenter

Årsmøte. Askøy Seilforening. Tirsdag 17. februar 2009. Kl 19:00. Askøy Seilsportsenter Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 17. februar 2009 Kl 19:00 Askøy Seilsportsenter 1 Saksliste årsmøte 2008 Askøy Seilforening 17. februar 2009 kl 19:00 Askøy Seilsportsenter Årsmøtet behandler følgende

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Askøy Seilforening. Årsmøte. Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. Start Seilmakeren doublehanded 2011

Askøy Seilforening. Årsmøte. Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. Start Seilmakeren doublehanded 2011 Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00 1 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Start Seilmakeren doublehanded 2011 Årsberetning 2011 Saksliste årsmøte 2012 Askøy Seilforening Onsdag 15.

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Askøy Seilforening Referat

Askøy Seilforening Referat fra styremøte: 06/10 Mandag 10.mai Møtestart: 18,30 Møteslutt: 22,15 Til stede: Til stede: Thorvald, Petter, Torbjørn, Finn, Ingve, Arne Fravær: Nils, Knut Erik. Referent: Arne Nilsen Askøy Seilforening

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no ÅRSMØTE Askøy Seilforening Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter www.askoy-seilforening.no SAKLISTE - årsmøte 2012 Askøy Seilforening Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset,

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Askøy Seilforening - saksdokumenter -

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Askøy Seilforening - saksdokumenter - SAK 4 / EKSTRA: Seilforeningens økonomiske situasjon, prognoser og kalkyler, og dialog omkring låneopptak med banken. BAKGRUNN FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Seilforeningen har store økonomiske utfordringer:

Detaljer

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00. Servicebygget, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00. Servicebygget, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no ÅRSMØTE Askøy Seilforening Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00 Servicebygget, Askøy Seilsportsenter www.askoy-seilforening.no SAKLISTE - årsmøte 2013 Askøy Seilforening Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00 Servicebygget,

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2007 Saksliste årsmøte 2007 Askøy Seilforening 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år

ORGANISASJONSPLAN. Revisor: Sverre Klonteig 1 år Revisor 2: Vidar Holen 1 år ORGANISASJONSPLAN Styret 217: Leder: Rune Hanken 1 år Nestleder: Trond Smestad ikke på valg Sekretær: Kari Anne Bratlien Andersen 2 år Kasserer: Morten Kristiansen ikke på valg Sportslig leder: Rune Rikoll

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 22. november 2006 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 22. november 2006 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 22. november 2006 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2006 1 Saksliste årsmøte 2006 Askøy Seilforening 22. november 2006 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012

BALANSE OSLO KAJAKKLUBB 2012 BALANSE OSLO KAJAKKLUBB Konto Kontonavn Noter 2011 Eiendeler Varige driftsmidler 1000 Nye invest. båhaller/utv.anlegg 1 274 842 0 1001 Nye invest. tårnet/klubbhus 1 33 750 0 1100 Nybygg 1 17 199 0 1101

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

Saksliste årsmøte 2002. Askøy Seilforening. Seilsportsenteret

Saksliste årsmøte 2002. Askøy Seilforening. Seilsportsenteret Saksliste årsmøte 2002 Askøy Seilforening Tirsdag 19. november 2002 kl 19:00 Seilsportsenteret Til behandling på årsmøtet er følgende saker 1. Behandle årsmelding 2. Behandle regnskap i revidert stand

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2016 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 15. desember kl 1830 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 13/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Arrangementskomite for NM Snipe 2016:

Arrangementskomite for NM Snipe 2016: Møtereferat Subject NM Snipe 2016 Møte nr. 4 Møtet startet kl. 18:30 og ble avsluttet kl. 20:15. Møtedato 13.01.2016 20 January 2016 Location: Skipanesvegen 315 Referent: Totland Sign: Date: Tilstede Berit

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2010.

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2010. Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2010. Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Resultat KM Tur& Hav Resultat lørdag 28. august 2010

Resultat KM Tur& Hav Resultat lørdag 28. august 2010 Resultat KM Tur& Hav Resultat lørdag 28. august 2010 Tur & Hav LYS til og med 1,24 seilas 1. Vind nordlig 2-0 m/s Pl. Seil Nr Båtnavn Skipper Båttype LYS Start Mål Utseilt Korrigert 1 210 NN Mats Mæland

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Tirsdag 1. april kl 18 Sted: Servicebygget, 3. etg Styremøte nr: N3/2014 Tilstede: Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning 2013. Halden Seilforening

Årsberetning 2013. Halden Seilforening Halden Seilforening Postboks 93, 1751 Halden E-mail: post@haldenseilforening.net Internett: www.haldenseilforening.net Årsberetning 2013 Halden Seilforening Årsmøte 29. mars 2014 Fra startlinjen på Iddefjordsregatta

Detaljer

RESULTAT 2016 HAUGESUND SEILFORENING

RESULTAT 2016 HAUGESUND SEILFORENING RESULTAT 2016 HAUGESUND SEILFORENING Driftsinntekter: totalt anlegg sport(jolle) 3101 Nedskriving Bryggeanlegg 122 033,00 122 033,00 *1 3205 Kiosksalg,etc 2 450,00 2 450,00 3400 Spesielle offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening

Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2015, hovedtall DRIFT, VEDLIKEHOLD, ANSKAFFELSE REGNSKAP 2015 2014 2013 2012 Inntekter 805 456 651 174 605 946 516

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november.

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Til stede: 15 personer med tilknytning til følgende båter: Seilnr Båtnavn Forening Havn NOR 4 Mille BSI Dikkedokken NOR

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

VM2011 Bemanningsoversikt Versjon

VM2011 Bemanningsoversikt Versjon VM2011 Bemanningsoversikt Versjon 3 26.07.2011 Kontaktinfo til kontaktpersoner som er listet opp i oversikten: Arve Refsnes!! arve.refsnes@kystverket.no! Tlf: 99 22 96 80 Arnt Kamperud!! arnt.kamperud@kystverket.no!

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING

Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Norgesmesterskap Andunge & IF 2014 (Åpent) 15. august 17. august 2014 Asker Seilforening Blakstad bryggevei 9, Asker KUNNGJØRING Asker Seilforening har herved gleden av å invitere til Åpent Norgesmesterskap

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 22.02.17 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2013

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2013 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2013 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2013-2016. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

Årlig møte i sykkel. Tirsdag 7. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i sykkel. Tirsdag 7. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i sykkel Tirsdag 7. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT

VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT Milde Båtlag Skipanesvegen 12 5259 Hjellestad E-post: styret@mildebatlag.org www.mildebatlag.org Kontonr: 3411.18.03007 Org.nr : 985 399 875 VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS ANLEGG OG DRIFT 1 MILDE BÅTLAGS

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014

Kunngjøring. Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Bærum Seilforening arrangerer Norgesmesterskap i Lagseilas for Laser Radial og RS Feva 20.-21. september 2014 Kunngjøring Bærum Seilforening, Postboks 589, 1328 Høvik, sport@bseil.no ORGANISERENDE MYNDIGHET:

Detaljer

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no.

Overnatting på Arendal Herregård, hotell og spa. Flere opplysninger finnes www.arendalherregaard.no. I tråd med NSF s ønske om at flere barn og ungdommer skal bli glade i å seile, arrangerte Arendals Seilforening sin første pinseleir i 2004. Det var en suksess med Optimist- og Europaseilere fra Oslo til

Detaljer