Gratulerer med dagen(e)! Norway Cup 30 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gratulerer med dagen(e)! Norway Cup 30 år"

Transkript

1 NR 2 Juli ÅRGANG Gratulerer med dagen(e)! Norway Cup 30 år Gratulerer Rigmor Andresen! 80 år og hedret med St.Hallvard-medaljen. side 4-5 Mannskapslistene Norway Cup 2002 side14-17 Det meste om det som skjer i jubileumsturneringen side 6-13

2 Fungerende styre BEKKELAGETS SPORTSKLUB På et møte i det fungerende hovedstyre i BSK 26.juni ble Bjørn Torstein Olsen valgt som formann i Bækkelagets Sportsklub. Eldar Børsum er valgt som viseformann. Valget har funnet sted som følge av vedtak på ekstraordinær generalforsamling i BSK 18.mai. Begge blir sittende i sine funksjoner til neste generalforsamling. Fung. Formann Bjørn Torstein Olsen Fotball Pareliusveien 11 B 1177 Oslo Fung. viseformann Eldar Børsum Orientering Kirkeåsveien 8 A 1178 Oslo Thomas Lund Smalgangen 7, 0188 Oslo Marianne Øgaard Bergh (turneringsleder Norway Cup) Einerveien Oslo (p) (a) Jostein Haraldseid Friidrett Olleveien Oslo Henning Stordal Håndball Utsynsv. 3C 1176 Oslo (p) (a) Knut Kopstad Ski Lindbäckvn 23 E 1163 Oslo (p) (a) Odd Solli Damer Elite Postdamvn. 12 B 1164 Oslo (m) (a) 30 år og større enn noen gang Vi ser med store forventninger fram til årets jubileumsturnering, Norway Cup nummer tredve. Som arrangør setter vi i Bækkelagets Sportsklub stor pris at befolkningen i sognet år for år viser tålmodighet og gjestfrihet overfor alle de som deltar i Norway Cup. Uten dette hadde turneringen aldri kunnet utvikle seg til verdens største for fotballspillende ungdom. Det kommer ca deltakere og deres familier til årets jubileumscup. Det er en fin ungdom som oppfører seg ordentlig. De kommer til oss for å få gode opplevelser for livet. Og vi er sikre på at arrangementet bidrar til å gjøre livet på Ekeberg/Bækkelaget mer opplevelsesrikt også for beboere. Norway Cup arrangeres for 30. gang og det skal vi først og fremst takke den store staben av frivillige og medhjelpere for. I år setter vi igjen en rekord i frivillig innsats for fellesskapet. Vi nærmer oss et utrolig tall på 1100 medlemmer som har meldt seg til innsats under Norway Cup. Tenk at klubben vår som har ca.1700 medlemmer er i stand til å mobilisere til en så enorm frivillig innsats midt i ferietiden. Kai Hallgren Bandy Høgdefaret Oslo Adressen Morten Mørk Støttumvn.1B, 1170 Oslo (p) Det er det beste bevis på at det mye omtalte dårlige miljøet og turbulensen i BSK ikke stemmer med virkeligheten. Denne frivillige innsatsen, med ca dugnadstimer, sikrer inntekter til klubben. Samtidig knyttes miljøet og fellesskapet i klubben tettere sammen. Dermed kan vi legge forholdene til rette året rundt i et trygt idrettsmiljø for en stor skare ungdom fra vår bydel. BSK-POSTEN - - medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub. Utkommer 5 ganger årlig. Journalist: Vaclav Pletanek, Lambertsetervn.2, Kastellet; tlf.: , faks.: Grafisk utforming: Stig Mebust, mob.: I redaksjonen: Bandy: Odd Arntzen, , Fotball: Bjørn Torstein Olsen, , Friidrett: Per Gammelgård, , Håndball:Anne Borglin, , Orientering: Eigil Wekre, , Ski: Frode Viste, Neste nummer - Nr 3 / kommer i oktober. I Forside: BSK-JENTER 88 VANT KLASSE T I FJORÅRETS NORWAY CUP Det er ikke mulig å arrangere verdens største fotballturnering uten solide sponsorer. Vi har gleden av å ha en stabil sponsorfamilie på ca. 50 medlemsbedrifter og organisasjoner. De er med oss ikke minst takket være Norway Cups brede verdigrunnlag. Vi er kjent for Det fargerike fellesskapet som vi startet allerede i 1979, kamp mot rusmidler og en mangeårig innsats på å bedre ungdommens oppvekstvilkår og miljø. Vi ønske r å takke Oslo Kommune og flere involverte departementer som yter et bidrag som gjør det mulig for oss å bygge ut verdigrunnlaget for Norway Cup. Til slutt ønsker jeg å rette oppmerksomheten mot finalene som også i år går på Ekeberg. Vi håper at flest mulig møter opp lørdag 3.august som skal bli en stor familiefest og en verdig avslutning av jubileumsarrangementet. Jeg ønsker alle en god sommer og en vellykket Norway Cup 2002 Frode Kyvåg, generalsekretær Norway Cup

3 Norway Cup feirer 30 år På vegne av Bækkelagets Sportsklub og Dagbladet vil vi i år ønske alle; spillere, trenere og ledere, dommere, presse, sponsorer, samarbeidspartnere og ikke minst publikum velkommen til 30-års jubileumsfest for Norway Cup. Jubileum betyr minnefest, så la oss gå 30 år tilbake og minnes noe fra den aller første Norway Cup turneringen i Bækkelagets Sportsklub hadde allerede den gang erfaring som arrangør ved det populære hopprennet Bekkelagsrennet, også kalt Guttenes Holmenkollrenn. Det var dog Oslo Cup i håndball som var den direkte forløperen til Norway Cup og erfaringene fra 3 år med Oslo Cup ble derfor til stor nytte i Norway Cups spede begynnelse. I den første Norway Cup turneringen deltok 420 lag, som vil si om lag deltakere. I hovedsak var disse norske, men 126 lag fra skandinaviske land deltok. De fleste lagene ble innlosjert, som nå, på skoler og hodetelling måtte til for beregning av leien, prissatt til den nette sum av kr 3,50 per hode. Den tekniske gjennomføringen med kampprogram, sluttspill og resultattabeller ble utført manuelt, skrivemaskin var det eneste hjelpemiddel. Det ga dem som hadde arrangøransvaret da mange utfordringer og stilte store krav til nøyaktighet og kreativitet. Turneringen har vokst enormt i volum og innhold siden den gang. De siste årene har vi tatt imot om lag 1300 lag, dvs deltakere, fortsatt hovedsakelig fra vårt eget land, men nasjoner fra hele 5 kontinent er representert med lag i turneringen. Gjennomføringen av et så omfattende arrangement og vår streben etter å holde en høyest mulig servicegrad overfor deltakerne, samarbeidspartnerne og publikum, har nødvendiggjort store endringer. Datateknologi er for lengst tatt i bruk. Ekstern kommunikasjon og informasjon skjer via Internett. Kampresultater er nærmest omgående tilgjengelig for interesserte på våre nettsider, via SMS, telefon og enkelte år også Tekst-tv. Imidlertid er fotball- og idrettsgleden bibeholdt og forventningen til turneringen blant deltakerne likeså. Vi finner det svært viktig som arrangør å gjøre vårt ytterste for å innfri disse forventningene. Vi søker stadig å videreutvikle turneringen og å bedre aktivitetstilbudet utenfor fotballbanen. Deltakerne har daglig tilgang til tivoli, disko, svømmehall, minigolf, museer etc. og vi legger til rette for forskjellige kulturaktiviteter og attraksjoner. I år gleder vi oss spesielt til å få Manchester United på besøk og til jubileumskampen mot Vålerenga på Ullevål Stadion. Norway Cup har ikke bare vokst i volum men også i innhold. For flere år siden så Bækkelagets Sportsklubs ansvarlige i tillegg den unike mulighet som var gjennom turneringsuken å nå tusenvis av unge med holdningsskapende arbeid og å bevisstgjøre deltakerne i deres forhold til bl.a. miljøet, rusmidler, vold og til toleranse, respekt og rasisme. I mange år har således Norway Cup hatt følgende definerte hovedmål: å bidra til økt respekt for fotballfellesskapets lover og regler å skape et fargerikt fellesskap for å bidra til økt gjensidig respekt uavhengig av religion, kulturell bakgrunn og hudfarge å gi våre gjester et idrettslig og opplevelsesrikt minne for livet bygget på basisverdiene livsglede, trygghet, ansvarlighet og gjensidig respekt å fremstå som et miljøvennlig arrangement å bidra til utviklingen av fotballen i Norge å arrangere verdens beste fotballturnering for jenter og gutter Med dette som basis også for årets turnering, gleder vi oss over for 30. gang å kunne blåse i gang fotballturneringen Norway Cup den 28. juli. Vi ser frem til å feire vårt jubileum sammen med dere. Vi benytter anledningen til å takke sognets beboere for all støtte og forståelse og håper riktig mange i år tar del under uken ved sitt nærvær på sletta eller andre felt som turneringen disponerer. Spesielt gjøres oppmerksom på at alle finalekampene også i år spilles på Ekeberg fredag og lørdag, henholdsvis 2. og 3. august. Vi ønsker hverandre lykke til med Norway Cup Med vennlig hilsen Marianne Øgaard Bergh Norway Cup styrets formann NB! Finn informasjon om turneringen og hent kampresultater på våre Web-sider: BSK-posten 3

4 Rigmor Andresen er tildelt Oslo kommunes høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen for fremragende innsats for barn og unge i Oslo, og for vesentlig bidrag til å gjøre Norway Cup til internasjonal møteplass for idrettsungdom fra hele verden. Andresen har spesielt viet sitt engasjement til Bekkelaget Sportsklubb og ble medlem allerede i Det er 30 år siden Andresen var med å starte Norway Cup - en fotballturnering for unge jenter og gutter som savner sidestykke i vår nasjonale idrettshistorie. (Den offisielle begrunnelsen fra Oslo Kommune for tildelingen St. Halvard-medajen til Rigmor Andresen) Med BSK i sitt store hjerte Rigmor Andresen 80 år og st Jeg var heldig som var formann i BSK i en tid da vi bestemte oss for å arrangere fotballturneringen Norway Cup. Tenk at jeg fikk lov til å si: Ja, dette gjør vi! Av Vaclav Pletanek Rigmor Andresen forteller stolt, men også med aldri så lite smil om munnvinkelen om den første turneringen i 1972: Jeg og Fred Johny Osther sto på en lastebil med parasol over oss på Ekeberg skole og holdt åpningstaler. Kjelleren og gymsalen på skolen var bespisninglokaler. Matlageret var i dusjen og når lageret var tomt, sendte vi folk med matlapper til Funkis for å spise middag, forteller Rigmor. Hun er en uuttømmelig kilde full av historier fra sitt liv med og for BSK og Norway Cup. Lytter man til denne kvinnen, blir man meget raskt klar over: Det er slike personligheter som har gjort Bækkelagets Sportsklub til en av de viktigste idrettsklubber i Norge. Takker medlemmer Noen få dager før sin 80.bursdag mottok Rigmor Andresen Oslo kommunes høyeste utmerkelse, St.Hallvard-medaljen, i Oslo Rådhus. Da Bjørn Tore Lie sto fram for å fortelle om det på den ekstraordinære generalforsamlingen i BSK 18.mai, reiste Rigmor seg og takket forsamlingen: Det er dere som egentlig har fortjent denne medaljen. Uten klubben, uten alle dere som er medlemmene i BSK, hadde jeg aldri fått den, sa Rigmor. I et halvt århundre har Rigmor hatt denne sterke følelsen for BSK. Det med Klubben i mitt hjerte er absolutt ingen frase lenger når hun uttaler det. Jeg har hatt alle jobber og funksjoner i BSK, bortsett fra kassa. Det har jeg aldri tort, forteller Det Rigmor. å ha viet hele livet til hele byens Bekkelaget Sportskubb, uten avbrudd, anser jeg for å være et særtilfelle. Og det er et godt tegn for Bækkelagets framtid at Rigmor fortsatt er en ukuelig optimist. For litt sær må du ha vært: Medlem ble du i klubben under fredsåret Og i Idrett og fellesskap en alder på 80 om noen få dager, tar du Det å komme fra Bækkelagets Sportsklub skal med i aftenbønnen at klubben din må virkelig bety noe også i framtiden. løse flokene på en fordragelig måte. Du Jeg tror at vi vil greie oss fint. har med andre ord beholdt barnetroen Jeg var en tur på Fredrikstad Cup denne våren. både på klubben og høyere makter. (Fra Der var BSK den største klubben med 13 lag. Det var ordfører Per Ditlev-Simonsens tale under så morsomt å se de unge spillere og ledere i aksjon. tildelingen av St.Hallvard-medaljen til Det er jo dette det dreier seg om, nemlig idretten og Rigmor Andresen) fellesskapet, sier Rigmor. Hun håper naturligvis at de siste månedenes uro og Men jeg er optimist. Jeg vet, ikke minst etter de ekstraordinære generalforsamligenes tid nå er erfaringene fra Norway Cup, at når sola skinner er over: alle blide og det er lett å jobbe. Jeg må innrømme at jeg har hatt det skrekkelig Men i dårlig vær, slikt det var for eksempel i 1981, vondt de siste par årene når jeg så at folk i BSK da får vi prøvd oss. Da viser vi hva samhold og samarbeid betyr i praksis. brukte energien på å ødelegge for hverandre. Når vi måtte lese i aviser om uro og rot i klubben. Og det er da jeg blir så imponert over medlemmene i Bækkelaget. Det er derfor BSK er blitt så anerkjent og satt pris på av folk, og spesielt ungdom i Du har derimot ikke spredt energien hele Norge og i utlandet.. din ut i tynne lag, men holdt fokus på Noe av den største gleden jeg opplever i BSK er å bydelen din, byen din og det idrettslige se hva vi klarer å få til under vanskelige forhold, fellesskap. Å være i en sportsklubb med hevder Rigmor. et så pass stramt buestrekk som Rigmor minner hele tiden om hvor heldige man er Bekkelaget, krever et menneske som i Bækkelaget. demper iveren etter å slippe piler i Forholdene ligger godt til rette og det er nærmest utide. De piler du har sendt inn i idrettens verden, likner mer på Amors. Det er seg at det frivillige apparatet ikke makter alt, utrolig å se hva man gjør for de aktive. Men det vis- er kjærlighet til fysisk og åndelig fostring som avspeiles gjennom ditt virke. trå til og det gjør de også. heller ikke de få betalte tillitsvalgte. Fordeldrene må Turbulens har du opplevet, endeløse arbeidsøkter, frustrasjon og fryd. Men du har snakket ordentlig sammen. Man bare sender I den siste tiden har mye gått galt fordi man ikke har holdt både grepet, viljen og troen til hverandre. Man har ikke en gang tid til å på det idrettslige fellesskapet gjennom ta en telefon hele livet ditt. (Fra ordfører Per Ditlev- Vi må tenke på at vi har et betydelig ansvar i lokalmiljøet, i bydelen vår. Derfor må vi snakke samm- Simonsens tale under tildelingen av St.Hallvard-medaljen til Rigmor en, oppfordrer kvinnen med det store BSK-hjerte. Andresen) 4 BSK-posten

5 adig like frisk 52 år for BSK En dag på forsommeren 1945 gikk jeg en spasertur og traff en som spurte om jeg ville være med på damegruppens møte i 2.etasje i et hus i Raschs vei. Det endte med at jeg ble referent for BSK Posten fra denne gruppen. Slik skildrer Rigmor Andresen sine første steg i BSK. Siden har hun vært gjennom alle postene i klubben. Her nevnes bare de betydeligere: Fra 1952 og elleve år framover hovedstyrets første kvinnelige sekretær. I 1965 oppsto OSLO CUP i håndball. Rigmor var med i ledelsen i alle seks turneringer. I 1969 ble hun Bekkelagets første kvinnelige leder, med en funksjonstid på seks år. I 1975 ble hun formann i friidrettsgruppa. I 1976 valgt inn i Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund, som klubbens representant. I OL i Montreal i 1976 leder for den norske ungdomstroppen. Barne- og ungdomsutvalg i Norges Idrettsforbund i 11 år. Fra starten i 1988 medlem i Norske Idrettslederes Veteranforening, hvor hun var sekretær i åtte år. I dag - 52 år etter innmeldingen i klubben er Rigmor med i Turneringsstyret i Norway Cup og i full sving med sommerens store begivenhet, Norway Cup Medaljen ble overrakt av ordfører Per Ditlev-Simonsen. Foto: Arild Jacobsen BSK-posten 5

6 Grønt avspark på Norway Cup 2002 Norway Cup har som mål å fremstå som et miljøvennlig arrangement også i år 2002 Norway Cup har erkjent sitt ansvar for miljøet og prosjektet Grønt Avspark har følgende målsetninger: Redusere belastningen på naturen Øke miljøbevisstheten og skape positive holdninger hos deltakere og publikum Gå foran som er godt eksempel for andre idrettsklubber og arrange menter Miljøprofil under Norway Cup 2002 Å motivere alle aktører og jobbe med holdningsskapende arbeid når det gjelder miljø er fortsatt et prioritert tiltaksområde. Norway Cup vil appellere til en mer miljøvennlig profil blant sponsorene og stille krav om å undertegne en miljøkontrakt. Transport Under årets turnering vil transport være et høyt prioritert område. Norway Cup fortsetter å oppfordre deltakere og publikum til å la bilen stå og ta buss, trikk eller sykle til arrangementet. Reiser du kollektiv så følg med på plakatkampanjen på Oslo Sporveier AS. Det vil være mulig å leie sykler på Ekebergsletta i tillegg blir det satt opp sykkelstativer så det er mulig å parkere sykkelen forsvarlig. Vær lur tenk retur! Norge er enestående på innsamling av drikkekartong. Gamle drikkekartonger blir resirkulert og får nytt liv som permer, notisblokker og gratulasjonskort. Norway Cup oppfordre alle deltakere til å brette melkekartonger under frokosten på innkvarteringsstedene. Gamle klær til nytte Norway Cup har i år et samarbeid med Fretex. De stiller bokser til disposisjon og dine gamle klær kommer igjen hvis du leverer disse inn på en av boksene i skolegården på Ekeberg skole. Miljøvennlig innkjøp Norway Cup fortsetter å stille krav til sine leverandører og velger produkter som bærer et miljømerke. Avfallsreduksjon Å kildesorterer på et så stort arrangement som Norway Cup har vist seg å være både vanskelig og krevende. I tillegg kan det være veldig demotiverende hvis alt likevel havner i samme søppeldunk. Norway Cup jobber derfor med å innfører bedre sorteringsordninger og forsetter som i fjor med å skille ut papir/papp og drikkekartong fra resten av avfallet. Norway Cup oppfordrer alle til å ta ansvar og benytte de oppstilte søppeldunker. Målet er i tillegg å begrense søppelmengden ved å bruke storforpakninger i stedet for engangsprodukter flere steder på arrangementet. Naturopplevelser For å legge et godt grunnlag for miljøengasjement hos barn og unge er det viktig å gi dem gode naturopplevelser. Under årets arrangement vil Norway Cup profilere naturvennlige aktiviteter. Sponsorfamiliens Miljøerklæring Vi er med i sponsorfamilien på Norway Cup. Vi forplikter oss til å ta ansvar og støtte opp om Norway Cups miljøprofil. Vi vil konkret gjøre dette gjennom å: Øke miljøbevisstheten blant egne ansatte Ha det ryddig og pent rundt standen vår på Ekebergsletta Følge opp kildesorteringsrutiner under arrangementet Oppfordre egne ansatte til å begrense bilbruken og benytte sykkel under arrangementet Ta hensyn til miljøet i vår profilering Vi utfordrer publikum, deltakere, lagledere og andre arrangementer til å gjøre en innsats for miljøet Disse sponsorene har sluttet seg til Miljøerklæringen Burger King, Canal+, Coca Cola Norge AS, Color Line AS, COOP Norge, Dagbladet, Den Norske Bank, Direkt-Premier AS, Egmont Entertainment, Fuji Film Norge AS, IBM, Ideal Wasa, Kinnarps AS, Nidar AS, NITO, NORAD, Nordialog AS, Norsk Iskrem, Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, Oslo Sporveier, O.B. Wiik, P3, Plan, Peppes Pizza, Scan Trade LTD, Shell, Stabburet, Stabenfeldt AS, IF Forsikring, Sætre AS, Telenor Mobil AS, Thorn Norge AS, Wrigley, TV2, Xerox. 6 BSK-posten

7 Sponsorer som underholder Sponsorbudsjettet til Norway Cup 2002 er på ca. 10 millioner kroner, derav 5 mill. i kontanter. Det er markedssjef Trond Eriksen godt fornøyd med. Men han ser mange utfordringer. Samtidig med starten på turneringen kommer de første spørsmålene: Er ikke det galt å la kommersielle sponsorer prege en turnering for ungdom slik Norway Cup gjør? På dette svarer Eriksen: La oss si det rett ut: Uten sponsorer hadde det ikke vært noen Norway Cup. Vi har ingen rik onkel med ti millioner til overs. Men vil myndighetene gå inn med tilsvarende beløp, så er det en annen diskusjon. Foreløpig har vi ikke hørt noe, konstaterer markedssjefen. Større aktiviteter Hva med det kommersielle presset på ungdommen på Sletta? Ingen av våre sponsorer selger noe på sine stands. De satser på å skape opplevelser for de unge, konkurranser, give aways. Aktivitetene blir bare større. Nå nytter det ikke lenger med å kaste 100 sukkertøybiter til de rundt, mener Trond Eriksen. Han nevner flere spesielle sponsoraktiviteter knyttet til årets jubilemsturnering. Blant andre et verdensrekordforsøk i tannpuss som Solidox står bak. Norway Cups sponsorfamilie er på 40 sponsorer. Allle blir behandlet likt, selv om det er forskjeller i beløpene de bidrar med. En annen ungdomsaktivitet, Quartfestivalen i Kristiansand, har sju sponsorer som bidrar med kroner hver. Hva med den modellen, som jo er vanlig ellers? Vi ser problemet. I framtiden bør vi kanskje vurdere tingene annerledes. Spørsmålet er om ikke vi skal ha for eksempel ti sponsorpakker med en angitt verdi. Men det er nok et stykke fram til det, sier markedssjef Trond Eriksen. Markedssjef Trond Eriksen er i fortløpende kontakt med Norway Cups sponsorfamilie Trafikkavdelingen: Sykkel på sletta! Som vanlig er trafikkavviklingen en stor utfordring i Norway Cupuka. 40 personer jobber i trafikkavdelingen. Spesielt åpningsdagen søndag vil lokke mange tilskuere til Ekebergsletta. Stor pågang på parkeringsplasser er det også på ettermiddagene i turneringsuka. Besøkende bør så langt mulig bruke sykkel, eller ta seg en spasertur. Parkeringsarealene er svært begrensede, og store deler er reservert til busser. Transport er en blant mange årsaker til dårlig luftkvalitet i Oslo. Derfor har Norway Cup valgt transport som sitt satsingsområde under turneringen i år Ta sykkel Norway Cup oppfordrer alle til å begrense bilbruken til og fra sletta. På Ekebergsletta vil det bli satt opp sykkelstativer til de som ønsker å sykle til arrangementet. Sykkelstativene vil være bevoktet hver dag under turneringen. Sykkelparkeringen er gratis. Avgift Også i år vil det bli avgiftsparkering. Prisen blir kr 30, og da kan våre gjester parkere fritt i ett døgn. Det vil da også bli mulig å kjøre ut og inn igjen på parkeringsplassene uten å betale på nytt. Men: Reis kollektivt! Bomstasjonen ligger midt på Ekebergsletta, med de problemer det medfører planlegg turen til Ekeberg! Det er ikke mulig for funksjonærer å parkere privatbilen i skolegården på Ekeberg skole. Positivt Turneringens sjåførstab er på rundt ti personer, og Norway Cup disponerer til sammen 30 biler. A kjøre Norway Cup-bil er en ansvarsfull jobb. Bilene med sine spesielle dekorasjoner skal utmerke seg positivt i trafikkbildet. Trafikkavdelingen tar seg også av kontakten med politiet. Norway Cup har avtale med Manglerud politistasjon om vakthold og andre tjenester som utføres av politifolk under åpningen, under hele turneringen og ved finalene. Cato Løken, trafikksjef BSK-posten 7

8 Norway Cup skal være et minne for livet! Deltakerne skal ha det hyggelig også utenom kampene, deres fritid bidrar til opplevelsen av turneringen, og Organisasjonsavdelingen har ansvar for å legge dette til rette. Vennskap og fargerikt fellesskap skal prege både det idrettslige og aktivitetene ved siden av banen. Gjensidig toleranse og respekt legger grunnlag for vennskap og hyggelig omgang. Denne utgaven av BSK-posten henvender seg til medlemmer av BSK, deltakere i Norway Cup og ikke minst til folk som bor på Ekeberg/Bekkelaget. Vi ber våre deltakere om forståelse for distriktet, hvor mange mennesker har sitt hjem. Det er klart at det er en påkjenning å få unge mennesker på besøk en hel uke! Deltakerne må respektere folk, deres eplehager og grøntanlegg. De må forstå at de ikke er alene på T-baner og sporveisbusser. Reis dere for voksne folk som skal til og fra arbeid! Oslo-folk og beboere på Ekeberg vil forhåpentligvis på sin side vise tå1modighet med våre unge deltakere. Vi håper de innser hva Norway Cup betyr for ungdommen og for vår by. Vi håper de hjelper Norway Cup-arrangøren med å gjøre oppholdet i vår by så fint som mulig. Vi oppfordrer publikum til å komme til Ekeberg og de andre banene for å se barn og ungdom i aksjon med fotballen og se ekte livsglede! Knut Larsen Leder organisasjonsavdelingen Dette skjer i løpet av Norway Cup-uka HOVEDARRANGEMENTER I JUBILEUMET: Søndag 28.7.: Åpningsshow på Ullevaal stadion med innlagt EM-finale for menn U19 innmarsj starter k l. 17:15 Tirsdag 30.juli: Jubileumskampen Manchester United - Vålerenga kl.19:00 MOTTAKELSE I OSLO RÅDHUS ONS. 31. JULI kl Oslo kommune gjør stas på Norway Cup og inviterer til mottakelse i byens storstue - Rådhuset. Underholdning og taler! Invitasjoner blir sendt ut til klubbenes hovedledere. ROLF HOFMO TIL MINNE Ved bautaen av Ekebergfeltets «far», Rolf Hofmo, vil Norway Cup hedre hans minne med friske blomster hele turneringsuka. Blomstene skal være et synlig bevis på vår takknemlighet overfor denne kjempen. Vi vet hvilken innsats han gjorde, bl a for bevaring av Ekebergfeltet. Hadde det ikke vært for Rolf Hofmo, hadde det kanskje ikke vært noe Norway Cup heller. BEKKELAGET KIRKE Velkommen til sportsgudstjeneste i Bekkelaget kirke søndag 28. juli kl Kirken er med og markerer og ønsker alle hjertelig velkomne! Norway Cup lag deltar. TIVOLI Bergstrøms tivoli vil også i år besøke Norway Cup. Tivoliet vil ligge på grusbanen ved KFUM-hallen. Åpent: lørdag og søndag kl 13:00-18:00, mandag-fredag kl 10:00-18:00. Første dag lørdag 27.juli, siste dag lørdag 3.august. EKEBERG MINIGOLF PARK Minigolfen er også i år med på å markere turneringen. Alle med deltakerkort, kan spille gratis. Åpent fra søndag morgen til lørdag aften 3.8. FELTSYKEHUSET Feltsykehuset har helt siden første Norway Cup i 1972 vært etablert i samarbeid mellom Norsk Folkehjelp Oslo og leger fra NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt). Feltsykehuset er døgnbetjent. Lege/fysioterapeut er tilstede på dag-/kveldstid. Salg av førstehjelpsutstyr i resepsjonen. Feltsykehuset finner du i paviljongen på Ekeberg skole. Telefon hele døgnet. Ved akuttsykdom og ulykker - ring medisinsk nødhjelp 1l3. Norsk Folkehjelp Oslo har sanitetsposter på alle spillefeltene så lenge kamper pågår. Mannskapene har spesiell utdanning i vurdering og behandling av idrettsskader, men gir også generell førstehjelp ved skader og sykdom. Transport av skadde/syke fra spillefeltene til feltsykehuset skjer i ambulanse eller transportbil fra Norsk Folkehjelp Oslo. Nødvendig videretransport for undersøkelse/innleggelse på legevakt/sykehus utføres også av Norsk Folkehjelp Oslo. MUSEENE Oslo har en rekke museer som dekker forskjellige områder av vår historiske bakgrunn. Norway Cups deltakere har adgang til disse under tilsyn av klubbleder, og med gyldig deltakerkort. Hvis ikke leder følger med, må vanlig inngangsbillett løses. BYGDØY: Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøynesvn Oslo Åpent: Kon-Tiki Museet, Bygdøynes, 0286 Oslo Åpent: Frammuseet, Bygdøynes, 0286 Oslo Åpent: Norsk Folkemuseum, Musemusveien Oslo Åpent: Vikingeskipmuseet, Huk Aveny Oslo Åpent: AKERSHUS FESTNING: Forsvarsmuseet, Åpent: hverdager: Bygning 62, Åpent: lørdag/søndag: Norges Hjemmefrontsmuseum, Åpent: Man., ons., fre., lør.: Bygning 21, Åpent: tirsdag/torsdag: søndag: De Naturhistoriske Museer, Tøyenhagen, Sarsgt Oslo Åpent: onsdager: øvrige dager: OBS! stengt mandager lørdag/søndag: Botanisk hage, Tøyen, Oslo, inngang fra Sarsgt. og Monradsgt. Åpent: hverdager: , lørdag, søndag: Museet for Samtidskunst, Bankplassen 4, 0151 Oslo Åpent: tirs., ons., fredag: torsdag: lørdag: søndag: Postmuseet, Kirkegt. 20, 0153 Oslo Åpent: man., fre.; , lørdag: søndag: FILM PÅ SKOLENE Alle skoler har DVD-utrustning i forbindelse med oppholdsrommene. Samme filmforestilling vil bli sendt på alle skoler samtidig kl Søndag 28/7 kl American Pie 2 Mandag 29/7 kl Tsatsiki: Venner for alltid Tirsdag 30/7 kl Small Soldiers Onsdag 31/7 kl Den helskrudde professoren 2 Torsdag 1/8 kl Flintstone i Vegas Fredag 2/8 kl Not another teen movie 8 BSK-posten

9 Bespisningsavdelingen: Gledelig økning av deltakere til bespisning i Ekeberghallen Etter fjorårets endringer av inngangspartiet i Ekeberghallen, blir det en stor utfordring i inngangen til bespisningen i årets jubileumsturnering. tenker spesielt på trengselen av deltakere som ble et problem under fjordårets turnering med sterk trengsel. Dette skal løses ved øket vakthold, mer orden i inngangen og vakthold fra Norsk Folkehjelp. For atter engang å tilfredstille Brannetatens strenge, nødvendige krav, plasseres propanflasker i godkjente, avlåste skap ute bak Ekeberghallen med godkjente slager til oppvarmingsovnene i hallen. Også i årets turnering håper vi på Miljøheimvernet, med kildesortering i Ekeberghallen. Kildesorteringen vil kun bestå av kverner som maler i stykker melkekartongene. Disse legges i egne avfallscontainere. Sammen med melkekartongene kommer også konkurransen på skolene om sammenbretting av kartonger. En vinner skal trekkes ut hver dag. Dette gjøres i Ekeberghallen. Har heller ikke i år vurdert storhusholdning, da dette bød på større problemer enn først antatt. Det ble rett og slett for mye tilgrising av enkelte påleggsorter. Velger derfor å fortsette med kuver sortiment som under tidligere turneringer. Nytt av året er at Torgersen & Co. A/S er tilbake som distributør av matvarer og oppvarming av middagene. Selve oppvarmingen foregår som tidligere hos Baker s på Økern. Gledlig er det at A-kortene i jubileumsåret har en økning på ca. 20% fra i fjor. Dette er en positiv retning som vi håper og tror vil fortsette i årene som kommer, samtidig som innkvarteringen fortsetter en offensiv på hotellgjester. Regner med å bespise drøye personer totalt til hvert måltid inklusive egne AK er og funksjonærer.. D.v.s. at Ekeberghallen skal fylles og tømmes 5 til 6 ganger pr. måltid. Hadde et prøveår i fjor med egenfunksjonærinngang, men dette har vi ikke vurdert ennå, så hvordan dette gjøres under årets turnering, vil mannskapssjefen kommer tilbake til i forkant av turneringen Da det er økning i antall skoler, er antall frokostsjåfører/hjelpemenn utvidet med en person. Fordi om det bare er gutter som er frokostsjåfører, kjemper vi faktisk hardt for likestilling i hallen. Har i år følgende AK-er med meg: Ansvarlig depot/nc: Rolf Bakken. Depot: Monica Hansen og Ivar Moe. Hallansvarlig: Hilde Berg. Frokostsjåfører: John Keown, Erik Bartzersen, Stian Halvorsen, Jørgen Øyen, Kristian Eide Larsen og Kenneth Lillås. Disse representerer håndball, fotball, samt foreldre og passive utøvere. Jørgen Øyen og Kenneth Lillås er også representert som dommer i håndball. Noe revolusjonerende i hallen er det heller ikke i år. Brettvasken går sin gang. Det har blitt kjøpt inn nye brett som skal jevne ut presset. Jeg er like imponert hver gang det stiller folk i vaskehjørnet. Håper allikevel på bedre deltakelse i år enn i fjor. I 2001 hadde vi en fantastisk innsats fra salgsavdelingen som flyttet egne folk over til hallen i den nødsituasjonen vi var i, samtidig som også andre avdelinger bistod slik at vi etter hvert fikk bemanningen under kontroll. Håper og tror at dette også fungerer i år dersom situasjonen blir den samme. Hallen håper på din støtte under turneringen. Prøver også i år med en fadder ordning i hallen, noe som vi oppfattet som meget positivt i fjor. D.v.s. at en voksen person får ansvaret for opptil tre ban/ungdom. Dette i forbindelse med rydde- og søppeldelen. Ellers kjøres melken ut direkte fra Fellesmeieriet til skolene og til Ekeberghallen. Videre leverer Stabburet og Torgersen &Co. A/S ut maten og Skovly Engros A/S leverer engangsbestikk og brødvarer kommer fra Bakers på Økern. Alt er tilbake i god gammel rutine. Spesialmat for allergikere og muslimer samt vegetarkost står også i år på listen. Satser også i år på å opprettholde kontakten med gatebarnas far Arne Skarpsno. I fjor fikk jeg være med ned på Plata ved Østbanen for å levere ut restene fra middagen. Det varmer godt i hjertet å se den gleden over å få mat, samtidig som det er leit å registrere alle dem som av en eller annen grunn har havnet der nede. Med hensyn til bemanningen i hallen ser det dessverre ut som om funksjonærene svikter oss noe. Dette i form av færre skift. Det vil si at nesten like mange jobber men færre skift. Dette er en stor utfordring i årene fremover. Dog er det heldigvis mange som er trofaste og jobber masse. Tusen takk til alle dere. Vi i Ekeberghallen satser alltid høyt sosialt og vi skal også i år satse på dette som førsteprioritet. Har inngått samme samarbeid med salgsavdelingen ved Elsa Stigen, slik at vi kan låne bemanning av hverandre i den grad dette er mulig. Håper vi også i år slipper bråk fra utenforstående. Helt tilslutt vil jeg ønske dere alle sammen en riktig god sommer og gleder meg til å gjøre dugnad sammen med dere i NC-uka. For å få bespisningen til å fungere så er jeg avhengig av tilbakemeldinger fra dere alle. Både positive og negative. Derfor ønsker jeg tilbakemelding fra dere alle. HJELP MEG MED DETTE!!!!!!! HA EN GOD SOMMER! Varmmatmenyen er i år som følger: Lørdag Karbonader med potetmos Pasta med skinke og ostesaus Søndag Kjøttkaker med poteter Laks i hollandaisesaus med ris Mandag Bifflapskaus Biff Stroganoff med risblanding Tirsdag Karbonader med potetmos Kalkun i estragonsaus Onsdag Finnbiff med potetmos Lasange Torsdag Biff Stroganoff med risblanding Spaghetti med kjøttsaus Fredag Oksestek med grønnsaker Tortellini Picante Lørdag Pizza Big 1 Pizza Mexicana Det blir en ekstra lunsj på lørdag i forbindelse med finaledager på Ekebergsletta.. Bespisningen LEIF INGLINGSTAD BSK-posten 9

10 Mange utfordringer for innkvartering Den enorme interessen for jubileumsturneringen Norway Cup 2002 skaper store utfordringer på innkvartering. Det faktum at antall deltagere som har kjøpt A-kort (dvs. med bespisning og overnatting) øker med over to tusen i forhold til i fjor betyr automatisk at vi må ha flere skoler. I fjor hadde vi overnatting på 21 skoler, i år har vi behov for ca. 30. I dagens situasjon på skolefronten, med omfattende renovering av flere Oslo-skoler, er det uhyre vanskelig å skaffe de siste skolene som vi trenger ekstra. Vi satser hele tiden på samarbeid og hjelp fra skolesjefen men også der har de naturligvis begrensninger, i og med at skolene styrer mye selv. USA-svikt etter terror Det nye hotell-tilbudet som Norway Cup lanserte i fjor, var en kjempesuksess for ett år siden. I år har også vi merket følgene av 11.september og terrorfrykt, spesielt i USA. Det var nettopp amerikanerne som benyttet seg av hotelltilbudet i fjor. Vi hadde hele åtte lag innlosjert på hotellene. I år bor faktisk bare ett lag fra USA på hotell. Men Norway Cup har også i år inngått meget gunstige avtaler med noen av Oslo-hoteller om hotellopphold under årets turnering Avtalen gjelder i perioden 27/7-4/ De fleste er i Oslo sentrum og hoteller er av bedre kvalitet, for eksempel St.Olav, Byporten, Bastion, Millenium og Noble House. Hallgeir Kjønstad, Innkvarteringsleder Her er en oversikt over skolene som blir brukt til overnatting under Norway Cup 2001, oppdatert SKOLE ADRESSE POSTSTED ABILDSØ SKOLE ENEBAKKVN OSLO BEKKELAGET SKOLE MARIENLUNDVEIEN OSLO BRANNFJELL SKOLE EKEBERGVN OSLO BRYN SKOLE TEISENVN OSLO BØLER SKOLE UTMARKSVN OSLO EKEBERG SKOLE (sekreteriat) stamhusveien 79 B OSLO GAMLEBYEN SKOLE EGEDESGATE OSLO HAUKETO/PRINSDAL SKOLE ØVRE PRINSDALSV OSLO HELLERUD/TVEITA SKOLE W. STENERSENSV OSLO HOLMLIA/ LUSETJERN SKOLE NORDÅSVN OSLO HOLTET SKOLE EKEBERGVEIEN OSLO HOVIN SKOLE STRØMSVEIEN OSLO HØYENHALL SKOLE TRAKTORVEIEN OSLO KRINGSJÅ/NORDBERG SKOLE SOGNSVEIEN OSLO MANGLERUD BARNESKOLE PLOGVN OSLO MANGLERUD VG. SKOLE PLOGVN OSLO NORDSETER SKOLE EKEBERGVN OSLO NORDSTRAND SKOLE NORDSTRANDVN OSLO NØKLEVANN SKOLE BØLERLIA OSLO SKULLERUD SKOLE GENERAL RUGES V OSLO SKØYENÅSEN SKOLE HAAKON TVETERSV OSLO STENBRÅTEN SKOLE STENBRÅTVN OSLO TØYEN SKOLE HAGEGATA OSLO ÅRVOLL SKOLE B. SKOLEMESTERS V OSLO Service til 550 pressefolk Pressesenteret er først og fremst en serviceavdeling for mediefolk fra inn- og utland. Vi følger opp journalister fra aviser, radio og TV med mest mulig informasjon om turneringen. Journalistenes nysgjerrighet har ingen grenser, og avdelingen får informasjonsoppgaver om alt mulig, fra vår egen organisasjon til enkeltpersoner på tilreisende lag. Vi akkrediterer årlig ca. 550 pressefolk som vi steller med så godt vi kan. For at mediefolkene skal få en så positiv og hyggelig opplevelse av turneringen som mulig, har vi følgende servicetilbud: Kantine med servering av frokost, lunsj og middag. Vi har også vanlig kiosksalg. Salonggruppe til bruk for avkobling og diskusjon Skrivestue med PC-er Kopiering med telefaxtjeneste Telefonsentral med 10 eksterne linjer til bruk for diverse teletjenester Fotosendertjeneste Resultatservice Fototjenester med fremkalling av filmer For å kunne yte ovennevnte service er vi avhengige av et godt samarbeid med våre sponsorer/leverandører som i årets turnering er følgende: Teletjenester: Telenor Foto og fremkalling: Fuji Norge Data- og resulltatservice: N3sport/Norges Idrettsforbund/Teampartner AS Kopiering/telefax: Xerox Til slutt vil vi nevne, at tips om morsomme episoder eller engasjerende saker knyttet til turneringen mottas med takk. Norway Cups Resultatavis kommer ut i fornyet utgave i år. Der er det god plass til både resultater og redaksjonell stoff. Resultatavisa kommer ut fra mandag til lørdag 3.august, og her kan alle bidra til å gjøre denne spennende og innholdsrik. I juli og august i fjor var Norway Cups offisielle nettsider, de desidert mest besøkte blant samtlige nettsider innen norsk idrett. I ukene før og under turneringen blir nettsidene kontinuerlig oppdatert med nye saker, bilder og nyttig informasjon. Pressesenteret holder åpent fra kl til alle dager, og er som vanlig etablert i gymsalen på Ekeberg Skole. Med topp service fra morgen til kveld ser vi frem til en hektisk og morsom uke. Lucy Thoresen pressesjef 10 BSK-posten

11 Rikt kulturtilbud Kulturavdelingen er mest show og finaler. Og når vi sier show mener vi Åpningsshow. Siden Norway Cup feirer sitt 30 års jubileum og Norges Fotballforbund feirer 100 års jubileum, har vi bestemt å feire sammen. Og det gjør vi ved å lage til et kjempestort åpningsshow på Ullevaal Stadion søndag 28.juli 2002 kl.18.00, etterfulgt av finalen i Europamesterskapet for menn U19 kl Showet starter med et fargesprakende opptog av deltagende lag i sine klubbdrakter med faner, maskotter og banner godt anført av Sinsen Ungdomskorps. Så følger et forrykende åpningsshow med Tommy Steine og Julia Geitvik som programledere. Det kommer en rekke kjente artister. Fullstendig artistliste er ikke klar i skrivende stund, men følg med i dagspressen for oppdatering. Vi gleder oss til å vise et flott åpningsshow, og regner med at stemningen blir høy. For dere som ikke er deltagere i Norway Cup, men gjerne vil se og høre vårt show: Ta kontakt med Norway Cup-informasjonen på Ekebergsletta på søndag , så har vi sikkert billetter igjen som vi kan gi bort. Og da får man se finalekampen i Salget på sletta Salgsavdelingens oppgaver er først og fremst å sørge for at alle spillere, ledere og tilskuere skal kunne kjøpe kaffe, mineralvann, is, pølser, sjokolade og hva de måtte ønske både på Ekebergsletta og på skolene hvor de bor. Totalt i Salgsavdelingen er det 19 arrangementskomitemedlemmer, samt undertegnede. I tillegg til alle de som ekspedere i kioskene på Ekebergsletta. Arrangementskomitemedlemmene har også i år jobbet i lange tider for å skaffe mannskap til bodene. Salget på innkvateringsskolene ligger også under vår avdeling, men her er det forskjellige idrettslag, skolekorps, kor osv. som har ansvaret. Disse tillegg! Vi følger opp suksessen fra i fjor og spiller finalene på Ekebergsletta på vår hovedbane, fredag 2. og lørdag 3.august På fredag starter finalene kl.1600, og på lørdag blir det finaler hele dagen fra kl.09:00 til 18:00. Premieutdelingene skjer på banen etter hver kamp. Samtidig skjer det noe hele tiden i sponsorteltene, og det blir aktiviteter og underholdning. I pausen kl får vi faktisk besøk av Hans Majestet Kongens Garde med drilltropp som skal vise oss hva de kan. Og det gleder vi oss enormt til. I tillegg blir det andre artister. Så vi oppfordrer alle i nærområdet, ja, faktisk alle i hele Oslo, til å legge turen til Ekebergsletta hele uke 31, og da særlig fredag og lørdag. Det er selvfølgelig gratis adgang. Vi håper på en solfylt Norway Cup-uke, og ønsker så mange som mulig velkommen til de forskjellige kulturarrangementer! Gun E. Lund Kulturansvarlig skaffer selv mannskap som skal jobbe. På Rommen-, Abildsø- og Rustad-feltene er det henholdsvis Smedstua IF, Abildsø IF og Rustad IL som har ansvaret, både når det gjelder innkjøp og salg. I tillegg skal vi i år ha kamper på Jordal og her er det VIF som skal stå som arrangør. Det er inngått avtaler med følgende leverandører: Is Norsk Iskrem (Diplom Is) Mineralvann Coca Cola Sjokolade - Nidar Pølser Chef (Stabburet) Potetgull/Snacks Kims/Sætre Kjeks AS Når det gjelder utkjøring av varer på skolene så kjører Torgersen & Co. ut tørrvarer dvs. sjokolade og snacks, mens Norsk Iskrem kjører ut isen og Coca Cola har ansvaret for brusen. Teknisk avdeling 2002 Så er vi der igjen - snart - uke 31. Teknisk er beredt og stikkord for årets turnering for oss i Teknisk er: Baner, kampavvikling og finaler. La meg ta det litt mer konkret: Baner Det er noen endringer på banekartet siden i fjor. Noen flere 7-er baner. For første gang spiller vi på Valle Hovin, både 11 er og 7 er fotball. I tillegg vil vi spille 7 er fotball også på Abildsø. Kvaliteten på banene er viktig - vi jobber knallhardt med dette i år også. Kampavviklingen er selvfølgelig viktigst. Endringer skjer fortløpende, i år som tidligere år. I år står det flere lag på venteliste enn noen gang. Dette gir oss en ekstra utfordring, når vi skal komme i mål. En ting som er sikkert alle lag som står på ventelister komme ikke med i år. Endringer som vi nå holder på med er f eks mange ganger enklere å gjøre. Dessuten gir den oss rapporter og oversikter som ikke var mulig å få til før. Rapportene er veldig nyttig for oss. Denne applikasjonen har jeg stor tro på som et arbeidsverktøy for en hvilken som helst turnering arrangert av nær sagt hvem som helst. Finaler ALLE finalene går på Ekeberg også i år. Det stiller krav til oss i forhold til hele kampavviklingen, som er Teknisk sitt ansvar. Videre så må det sørges for at finalebanen har topp kvalitet. Det er viktig at det blir en positiv opplevelse å spille finalene på Ekeberg. Videre må rammen rundt finalene bli staselig - det er andre avdelinger som har ansvaret for det, men det er viktig at ALLE i organisasjonen tar i et solid tak for å løfte finalene til å bli noe prestisjefylt og fint. Teknisk er beredt - igjen. Vi er i gang - velkommen til dere alle! Stein Erik Halck, Teknisk ansvarlig På Ekebergsletta kjører Coca Cola og Norsk Iskrem ut varer med sine egne biler, mens våre sjåfører kjører ut andre varer. Arrangementskomitemedlemmene i Salgsavdelingen er som følger: Sjåfører: Jostein Gulbrandsen, Eyvind Gulbrandsen, Atle Stenvik og Anders Vien Ansvarshavende for bodene på Ekebergsletta: Anita Olafsen, Nina Kristiansen, Sissel Eitrheim, Nils Chr. Brekke, Lars Grimsgård, Mette Ekeberg, Mette Fjeldstad, Hege Aas og Toril Wøhni. Lagerpersonell: Unni Strand, Rakel Stanger og Cathrine Dybdahl Pilgaard. Kontorpersonell: Tirill Mørk Elsa Stigen Ringdal, Salgssjef BSK-posten 11

12 Oslo - Hirtshals Lyst på en liten ferie? Ta et MiniCruise med M/S Color Festival til Hirtshals! Om bord kan du nyte livet med deilige matretter, god underholdning og spennende tax-free shopping! Når solen troner på en blå himmel er det ren egenpleie å sitte på dekk og slappe av. I sommer er Captain Kid om bord for å passe på at alle små sjøpirater skal ha det gøy! Han stiller opp med skattejakter og show her skal det være spennende å være barn! Velkommen om bord! fra kr. 190,- pr. person Prisen inkluderer båtreisen t/r i 2-stjerners innvendig dobbeltlugar. Tillegg for utvendig lugar kr 100,- pr. person. Tillegg for enelugar kr 100,-. Turkode Spesialtilbud på følgende datoer i juli: 2., 7., 9., 14., 16., 17., 21., 23., 24., 28., 29., 30., og 31. Vær rask det er begrenset antall plasser! Aldersgrense uten følge med foresatte mandag-onsdag 20 år, torsdag 23 år. Avreise fra Oslo kl Kontakt oss på BSK-posten

13 Med mulighet for utvikling Som tidligere år er dommeravdelingen installert på Brannfjell skole og i KFUM-hallen. Ingen store forandringer er skjedd fra tidligere, men vi håper at de små endringene vi har gjort, er til det bedre. I skrivende stund har vi fått påmeldinger fra ca. 220 dommere. Dette er bra. Hyggelig er det i år at vi har fått påmeldinger fra Sverige, Østerrike og England. Norway Cup gir dommerne anledning til å utvikle seg. De får mange interessante oppdrag og arrangøren har et meget oppegående observatørkorps som følger opp og veileder dommerne. Rekruttdommerne får også god oppfølging i form av kurs. Vi krysser fingrene og håper på godt vær. Steinar Bergh, dommersjef Vi trenger Nyheter hjelp fakta Norway Cup nærmer seg igjen, årets store dugnad står for døren. Mange nye utfordringer for alle BSK s medlemmer. Dugnadsånden skal spisses inn mot Ekebergsletta i uke 31. Alle store og små i sine velkjente grønne t-shirts skal strømme til sine nye arbeidsplasser, alle gjør en kjempejobb for Norway Cup og Bækkelaget. Uten dere hadde aldri Norway Cup kunne blitt arrangert, og uten dere hadde Oslo blitt en attraksjon fattigere. I jubileumsåret har vi noen store nye utfordringer foran oss. Antall påmeldte lag er større enn noen gang. Dermed økes antall deltagere fra til Det er en ny utrolig rekord, men det krever også utrolig mye fra oss som arrangører. Vi feirer Norway Cups 30-årsjubileum med en rekke arrangementer som krever ekstra innsats. Finalene skal spilles på Ekebergsletta lørdag 3.august. Det betyr at vi igjen må utvide deler av dugnaden med en dag. Vi må rydde sletta delvis på lørdag, og resten må vi ta på søndagen. VI TRENGER FLERE SOM KAN JOBBE SØNDAG 28. JULI, LØRDAG 3. OG SØNDAG 4. AUGUST. Vi trenger både voksne og barn den siste helgen, søndag 28. juli trenger vi flere voksne. Er du hjemme, eller kommer hjem tidligere fra ferie enn beregnet, ring oss. Gratis barnehage For alle foreldre som står på gjennom uken, men har problemer med barnepass: Vi har en egen Norway Cup barnehage. Den er åpen fra søndag 28.juli til og med lørdag 3. august. Og hos oss er prisene stabile, dette er selvfølgelig gratis. I år vil antall funksjonærer som jobber i uke 31 passere Dette er veldig mange, noen jobber 1 skift andre jobber 20 skift. Noen jobber på dagen, andre om natten. Vi trenger dere alle slik at hele verden kan se at Bækkelaget kan arrangere verdens største fotballturnering år etter år. Har du glemt å sende inn kortet ditt, kontakt mannskapssjef Kai Frydenlund-Holm snarest på tlf eller Vi har noen ledige jobber igjen. Gleder meg til å se dere på Ekebergsletta i løpet av uke 31. Kai Frydenlund Holm Mannskapssjefen nyttig hele året info BSK-posten 13

14 TL og AK Turneringsstyre Formann: Marianne Øgaard Bergh Medlemmer: Erik Borglin Rigmor Andresen Kate Hege Nielsen Frode Kyvåg Dagbladets representant : Marianne Vernan Turneringsledelsen og arrangementskomiteen Bespisningsavdelingen Leif Inglingstad Rolf Bakken Ivar Moen Janne Borglin Kari Arnesen Jørgen Jensrud Erik Baltzersen Stian Halvorsen Jørgen Øyen Christian Eide Larsen Monica Hansen Dommeravdelingen Steinar Bergh Helge Østvang Trygve Kjendsli Kjell Kleiven Jørn Thomas Smedsrud Jan Olav Knutsen Rudi Marthinsen Andreas Øgaard Bergh Innkvarteringsavdelingen Hallgeir Kjønstad Dag Eriksen Dag Anders Eriksen Gunn-Heidi Gundersen Kulturavdelingen Gun E.Lund Kenneth Erlandsen Hans Petter Heitmann Mannskapsliste Bespisning: Andersen,Ulf W. Anonsen,Tor Haug Arnesen,Mads Arnesen,Ivar Arntsen,Haakon Aulie,Marlene F. Austenå,Dina Martine Bauge,Sverre Kyvik Berg,Linda Berntsen,Espen Mannskapsavdelingen Kai Frydenlund-Holm Frøydis Bakken Henriette Steen Kristin Jacobsen Espen S. Kristoffersen Stine Bakken Hilde Ringdal Gro Paulsmoen Vibeke Spolen Erstad Organisasjondsavdelingen Knut Larsen Frode Lorentzen Trond Hellerud Pressesenter Lucy Thoresen Ingunn Strøm Randi Sørum Inger Heitmann Ingunn Stuksrud Stig Mebust Line Kristiansen Hege Skarprud Vaclav Pletanek Øyvind Bergh Heidi Skarprud Anja Moe Gro Skaug-Johansen Salgsavdelingen Elsa Stigen Ringdal Mette Ekeberg Tirill Mørk Atle Stenvik Unni Strand Rakel Stanger Nils Kr. Brekke Torill Wøhni Mette Fjeldstad Nina Kristiansen Sissel Eitrheim Anita Olafsen Eivind Gulbrandsen Berntsen,Øyvind Bielenberg,Lill Anita Bjørnstad,Torjus Bjørstad,Daniel Borg,Anne Borg,Martin Borg,Per Bratfos,Anne-KatrineR. Brekk,Trine Brekke,Audun Brekke,Henning Buer,Anne Bålerud,Stephan Carlsen,Lilian Carlsen,Reidar Cunen,Per Axel Løken Cunen,Fru Dessingthon,Toril Eikrem,Petter Eilertsen,Anne Margrethe Ekelund,Fru Thomas Ekeberg Trine Dybdahl Torstein Gulbrandsen Lars Grimsgård Teknisk avdeling Stein Erik Halck Eli Rygg Anita S.Reed Gro Indal Kåre Sørum Knut Paulsen Inger-Lise Svärd Frode Stenvik Silje Strand Rannveig Sundelin Svein Pilgaard Tore Thorkildson Trafikkavdelingen Cato Løken Terje Ekeberg Christian Eriksen Marius Ekeberg Tom Fjeldaas Christian Haug Finn Pedersen Jørgen Jensrud Ole Wickman Utenlandsavdelingen Christine Allende Monica Trulsen Dagbladet Bente Brunsell Sekreteriat Sekreteriat Generalsekretær: Frode Kyvåg Markedsansvarlig: Trond Eriksen Markedsavdelingen: Kari Arnesen Frank Otto Kristiansen Vidar Kristiansen Ekelund,Martin Engvik,Kenneth Evensen,Fru Evensen,Tord Faugli,Bente Fjellbu,Svein Tore Fladseth,Henrik Frydenlund- Holm,Karina Garden,Øyvind Granli,Silje Kjell Bergstrøm Steven Esperås Erik Øverby Odd Wangen Svein Hals Økonomisekretær: Tina S.E.Karstensen Sekreteriat: Unni Klokkerhaug Heidi Windt Jennifer Thoresen Unn Doknæs Per Anders Sjøvold Øyvind Kristoffersen Kjøkken: Ann Mari Ekeberg Sentralbord: Gro Enger Gro Kjønstad Abildsø I.L: Bjørn Gaarder Furuset Fotball I.F: Petter Asbjørnsen Rustad I.L: Torgeir Kasa Vålerenga Fotball: Øystein Karlsen Sentralbord: Gro Enger Gro Kjønstad Abildsø I.L: Bjørn Gaarder Furuset I.F: Petter Asbjørnsen Rustad I.L: Torgeir Kasa Vålerenga Fotball: Øystein Karlsen Grøndal,Jørn Grøndal,Unni Gulbrandsen,Cathrine Gulbrandsen,Marius M. Hagen,Eva Hallgren,Joachim Hallgren,Mikkel Halvorsen,Caroline Haseid Hareide,Anniken 14 BSK-posten

15 Hareide,Martine Haslerud,Hans-Ove Heivang,Synne Holom,Erik Huuse,Christopher Haagensen,Anniken Tønne Ingemann- Petersen,Marte Inglingstad,Mikkel Iydir,Ese Iydir,Suleyman Jacobsen,Olaf Ek Jansen,Marianne Janssen,Martin Westad Jensen,Janicke Liaaen Jensen,Torbjørn Johannessen,Arild Johannessen,Inger Lise Johannessen,Kristoffer Johannessen,Trine Lise Johansen,Kari Janne Johansen,Trond Johansson,Berit Johnsen,Kenneth Jonassen,Aksel Holler Karlsen,Bjørn Karlsen,Even B. Karlsen,ine Hope Karlsen,Kjersti Karlsen,Mia Hope Kindt,Mats Martin Kolberg,Aud Knutsen,Erlende Foss Kristiansen,Frode Kristiansen,Helene Kristiansen,Håkon Kvalnes,Fru Kvalnes,Per Kvåle,Ingrid Larsen,Pia Thomassen Lie,Jonas Krog Lofthus, Hege Garshol Lund,Andreas Lund,Kristian Lundemoen,Inger Lysholm,Trine-Lise Løken,Alexander M. Lønsethagen,Simen Løvås,Kristian Løvås,Unni Maurveg,Stian Meltvedt,Karine Michelsen,Mathias Michelsen,Peder J.F. Mordal,Charlotte Mordal,Erik Mordal,Mona Natland,Caroline Negård,Rolf Nordanger,Andreas Nordermoen,Kristian Nummedal,Christine Nyhus,Ellen Nyhus,Håkon Nyhus,Kristin Næss,Axel Franck Olafsen,Erik Kløvstad Olafsen,Mette Kløvstad Olafsen,Terje Kløvstad Olsen,Ellen Merethe Patricksson,Johan Paulsmoen,Egil Paulsmoen,Mona Paulsmoen,Morten Pedersen,Eline Pedersen,Stine Pilgaard,Hanne Rackwitz,Kevin Rackwitz,Marius Retterstøl,Åsmund Bryne Retterstøl,Eivind Bryne Rootwelt,Helge Røgeberg,Eva Røgeberg,Ivar Røgeberg,Kristoffer Rønning,Christine Saeed,Javed M. Sand,Mats Ola Sandstrøm,Pål Chr. Sjøberg,Christian Skaug,Simen Solheim,Erik Berg Solheim,Marianne A. Stampe,Anne Joran Stokke,Christoffer Stokke, Thomas Muri Strand,Emilie Strøm,Carina S.F. Thomassen,Camilla Thorsen,Knut Erik Thorstensen,Hanne Thorstensen,Rune Torgalsen,Andreas Torgalsen,Kristian Torkildsen,Victoria Trondalen,Andreas Ullern,Andreas Vanghøj,Preben Vanghøj,Fru Vedeld,Trond Vister,Mona Skirbekk Vogt-Svendsen,Randi Vogt-Svendsen,Simen Vrevic,Demir Vaager,Fanny Wangsness,Erik B. Wangsness,Paal Westbye,Ronny Wibe,Marit Wibe,Pernille Winger,Madeleine Wolden,Andre Wright,Phoebe Victoria Øseth,Eirik Øseth,Elisabeth W. Aasen,Carina Aasgaard,Mari Salg: Agnalt,Lena Alnes,Johannes Andersen,Irene Andersen,Karin Ankerstad,Anne Krogh Ankerstad,Herr Apenæs,Kari Arnesen,Camilla Skram Aulie,Ellen Follestad Aulie,Marlene F. Aune,Ulla Balstad,Janne Beck,Rune Beito,Harald Beito,Ragnhild Berg,Frank Berg,Kjetil Berg,Tove Bielenberg,Jon-Arild Bjørneby, Bjørnstad,Kari Bjørnstad,Ragnar Bjørstad,Runar Bjørsvik,Dan Bjørsvik,Harald Brakestad,Unni Brekke,Bente Brekke,Inger Anne Brekke,Jørn Brekke,Knut Brennhovd,Ivar Brosstad,Per Christiansen,Jon Even Dahl,Trine Dammen,Arne Dekke,Signe Eikeland,Anne Eikrem,Kai Eikrem,Kirsten Ekeberg,Kristin Thune Eikrem,Silje Ellingsen,Elsa Ellingsen,Trine Engvik,Erling Engvik,Gyda Eriksen,Kikkan Eriksen,IdaMc Adam Fanøy,Siv Faugli,Evlyn Faugli,Hans Petter Finess,Mari Finstad,Trine Fjeldaas,Heidi Fjeldaas,Mona Fjellbu,Vibeke Fladseth,Arild Folkeson,Grete Foss,Anne Cathrine Fredenlund,Espen Frydenlund- Holm,Einar Frydenlund-Holm,Kari Frydenlund- Holm,Karina Garden,Øyvind Gjesbach,Per Gjølstad,Ann Britt Gjølstad,Petter Granan,Berit Granlund,Kjersti Grunnvold,Olav Gulbrandsen,Hans Petter Gullikstad,Eli Gaarder,Karin Haga,Ken K. Haga,Sara Hagen, Karin Hagen,Tove Hagen,Trond Hagtvedt,Mette Halvorsen,Caroline Haseid Halvorsrud,Hans Petter Halvorsrud,Vibeke Hammer,Gunnar Hamnes,Anette Hamre,Toril Hansen,Kjell Haraldseid,Jostein Hauer,Gunn Anita Hauer,Lars Erik Heggedal,Ingebjørg Heiestad,Ole Morten Hellesnes,Guro Hellesnes,Stig Hellesø-Knutsen,Knut Chr. Hellesø- Knutsen,Torund Holmen,Carina Holmen,Ove Holter,Morten Holthe,Martin Holthe,May Holthe,Stig Hornstuen,Madeleine Hugaas,Merete Huth,Lars Reidar Huuse,Anne Hylin,Eva Høglund,Bengt Høglund,Reidun Høien,Anne Håby,Vidar Inglingstad,Henrik Ingmann- Petersen,Lasse Jacobsen,Kari Lund Jacobsen,Katrin Jacobsen,Merete Janssen,Eva Janssen,Gunnar Johansen,Stine B. Johanson,Lennart Johansson,Lise Juhler,Halvard Jørgensen,Espen Jørgensen,Martin Kalsæg,Kari Mette Karlsen,Henning Karlsen,Mona Karlsen,Torill Hope Kaspersen,Einar Kindt,Anne Kjeldstad,Ulla K. Kjuus,Inge Kjærnes,Nina Kleiv,Kari Klungrehaug,Atle Knutsen,Mats Foss Knutsen,Svein Koritzinsky,Trine Kristiansen,Helene Kullerud,Kari Kulvik,Karin Kurås Kvalnes,Per Kvarme,Eva Kvarme,Gunnar Kyvik,Sverre Bauge Larsen,Monica Larsen,Trond Lervik,Hilde Lie,Grethe Krog Lie,Roar Lorentzen,Marita Lund,Kristin Lund,Sverre Lunde,Marian Lønsethagen,Inger Løvås,Ronny Løvås,Unni Malmo,Morten BSK-posten 15

16 Mantor,Birgithe Mantor,Thomas Marthinsen,Thomas Mathisen,Heidi Meltvedt,Elisabeth Mengkroken,Britt Mengshol,Kristin Mikkelborg,Roger Mohagen,Ann Kristin Mordal,Alexander Muhrer,Heidi Muri,Merete Møllberg,Rita Mørck,Helge Maaø,Inger Johanne Maaø,Kjell Maaø,Nicolai Naumann,Egil Naumann,Unni Nedregård,Kjell Neegaard,Camilla Negård,Anne Nguyen,Mai Ly Nielsen,Liv Nielsen,Dag Nielsen,Erik Nilsen,Anneli Nilsen,Truls Nordlie,Jan Helge Norheim,Anne Numedal,Astri Nygaard,Eli Nygaard,Randi Nygård,Solrun Nylund,Grete Næss,Brynjulf Næss,Fru Olsen,Bjørn Torstein Olsen,Elen Merethe Orfjell,Elisabeth Orkelbog,Maria Ormann,Erik Paulsrud,Aud Paulsrud,Cecilie Pedersen,Jan Egil Pedersen,Jorid Pedersen,Svein Ivar Pettersen,Bjørg Presterud,Kristine Refsland,Marianne Rekslen,Irene Sørhus Rekslen,Ole Martin Retterstøl,Trine-Lise Ringereide,Anne Rodem,Bent Rodem,Nina Rodem,Øystein Rogne,Randi Rosted,Even Rosted,Jan Ingar Røgeberg,Eva Røgeberg,Ivar Rønningen,Lisbeth Rønningen,Trond Rålm,Tove Salo,Per Arne Salseng,Hege Salseng,Helge Sandnes,Karl Olav Sandnes,Kjetil Sandsmark,Tore Sandstrøm,Pål Chr. Schiøll,Anette Sefjord,Madeleine Sjøflot,Elin Skarprud,Arne Skarprud,Nina Skjervengen,Barbro Skram,Marit Skram,Tine Smedsrud,Kjersti Solheim,Petter Stiris,Morten Stordal,Anne Strålberg,Ingrid Sture,Eldbjørg Svendsen,Ingvald Swensson,Jan Sæther,Ove Sæther,Trine-Line Thaneesan,Phatcharee Thomassen,Olaf Thorsnes,Liv Thuen,Ingvald Torkildsen,Helle Vibeke Torp-Holte,Tor Trondalen,Bente Tronerud,Kjersti Tønne,Hilde Vik,Marianne Wangsnes,Mark Wangsnes,Sigrid Wekre,Ellen Welo,Endre Welo,Turid Wiese-Hansen,Erik Wiese-Hansen,Gisela Wilhelmsen,Mona Wright,Ingjerd S. Wright,Richard Waage,Erik Waage,Kirsti Ølnes,Lisbeth Øverland,Stine-Marie Aabel,Jens Aabel,Siri Aasgaard,Even Aasgaard,Jan Aasgaard,Mari Aasgaard,Torleif Rydde- og sykkeltjenesten: Alnes,Johannes Amundsen,Jonas Balgaard Amundsen,Lotte Ch. Amundsen,Stine Balgaard Andersen,Christina Mørch Andersen,Christina S. Andersen,Maria Mørch Andersen,Martin Bratland Arnesen,Lise Ask,Synne Uddmo Aulie,Henriette F. Baisgård,Christoffer Beito,Anne Frøland Berg,Håkon Berg,Vegard Bielenberg,Christine Bjerke,Frederick N. Bjerke,Magnus Borg,Tine Brakestad,Aksel Schreiner Bratfos,Elise Redse Bratfos,Fanny Redse Brennhovd,Øivind Braaten,Patrick Carlsen,Aleksander Carlsen,Camilla Cunen,Christohe Cunen,Per Axel Løken Cunen,Fru Dahl,Anette Dahl,Kim Karine Dahl,Pernille Dahl,Simen Dammen,Mats Hagtvedt Dessingthon,Jørgen Dessingthon,Philip Dregan,Kristian Eikefjord,Nathalie Bøe Ekeberg,Malin Ekeberg,Rikke Ekelund,Tuva Eliesen,Rikke El-Nashar,Rami Eriksen,Runar Eriksen,Øyvind Evensen,Casper Evensen,Tord Finstad,Trine Fjellbu,Caroline Fjellbu,Fredrikke Folkeson,Marie Foss,Jonathan Foss,Ole Fabian Frydenberg,Kine Fredenlund,Ola Garden,Kristine P. Gjesbach,Sondre Sture Gjølstad,Sebastian Gjøs,Anne Lise Graff,Lene Granan,Morten Grant,Lisa Grant,Trygve Grepperud,Håkon Eikeland Grønstad,Silje K. Gulbrandsen,Maria M. Gaarder,Erik Hagen,Karoline Hagen,Peder Hallgren,Bror Hallgren,Emilie Hallgren,Marianne Halvorsen,Erik Hammer,Peter Holløkken Hamre,Sandra Hansen,Maria Elisabeth Hareide,Berit Hareide,Frikk Hars,Christopher Hars,Jo Bendik Hars,Marte Hars,Per Henrik Hauer,Joachim Heiestad,Christina Heivang,Tord Hellesnes,Maria Hellesnes,Martin Hellesø- Knutsen,Helene Hetland,Lone Holmen,Veronica Holter,Fam Hovland,Hanne Hovland,Heidi Hovland,Marianne Hugaas,Eivind Hylin,Karin Høglund,Linea Høien,Helen Haaheim,Maria Ingeberg,Ida Inglingstad,Caroline Inglingstad,Catherine Jacobsen,Christian Nicolai Jacobsen,Kamilla Jacobsen,Marius Andre Jansen,Erik Gunnar Jensen,Hedda Garshol Joveng,Martine Jørgensen,Pål Karlsen,Anette Kaspersen,Erik Kinge,Maja Scheen Kjølseth,Marius Klemetsrud,Sondre Koritzinsky,Victoria H. Kristiansen,Christine Kvarme,Petter Kvaløy,Sunniva Kvåle,Ane Larsen,Andrew Larsen,Lars Brede Larsen,Trond Magnus Lie,Espen Krog Lindholdt,Bolette Lium,Tonje Svenningsen Lund,Mikkel Lunde,Henriette Lundteppen,Lars Petter Lysholm,Nicoline Løken,Nicolai Moltubak Mantor,Didrik Andreas Meltvedt,Markus Mesquita,Monique Anne Michelsen,Jens Otto F. Michelsen,Henrik F. Mohagen,Even Mohagen,Helene Murer,Synne Myhrvold,Oda Hanem Myhrvold,Tuva Hanem Mørck,Lasse Andre Mørk,Kaja Mørk,Madelen Mørk,Nora Mørk,Thea Naglestad,Bernhard Naumann,Hans-Petter Negård,Nicolai Nerem,Philip Nordermoen,Anders Nordermoen,Jorunn Nygaard,Lene Nygaard,Mari Nyhus,Magne Næss,Cathrine F. Næss,Stian Peter O. 16 BSK-posten

17 Oftedahl,Nina Olsen,Andreas H. Olsen,Anette H. O sullivan,christian Patricksson,Fredrik Paulsen,Anine J. Pedersen,Tina O. Pettersen,Charlotte Rekslen,Eline Retterstøl,Torjus Bryne Rodem,Jørgen Rootwelt,Caroline Rootwelt,Christine Røer,Eirik Lund Røer,Knut Arne Røer,Magnus Lund Røer,Sigurd Lund Rønningen,Espen Rønningen,Helene Salo,Marte Fanøy Sand,Sara Martine Sandsmark,Julie S. Sandsmark,Marie S Sandstrøm,Bjørn Schmidt,Tobias Pran Shakari,Adrian Sjøflot,Henriette Sjøflot,Tage Skaug,Benjamin Skjær,Øystein Sleperud,Kenneth Solbake,Christoffer Solberg,Christina Solheim,Kristoffer Stampe,Kristine Steen,Bård N.Vik Steive,Fredrik Stenvik,Olav Norang Stordal,Elise Stranger,Caroline Strømstad,Magnus Størkersen,Torbjørn Svenningsen,Marius Swensson,Ida Swensson,Pernille Swensson,Sara Syvertsen,Silje Søvik,Christopher Thomassen,Simen Thoresen,Viktoria Thuen,Andreas Thuen,Kristoffer Thune,Maja Thune,Sara Tidemann,Aurora H.Moe Torp-Holte,Martin Ullern,Simen Utheim,Stina Vanghøj,Stian Vedeld,Ingunn Vedeld,Olav Vister,Fredrik Skirbekk Vister,Joakim Skirbekk Volden,Tine Vollen,Elisabeth Wangsness,Ellen B. Welo,Christine Wennevold,Anette Wilberg,Henrik A. Wilhelmsen,Lene Marie Wilming,Line Winger,Nikolai Waage,Erik Ødegaard,Erik Kalsæg Øseth,Kristoffer Østvig,Aleksander Aarrestad,Kjersti K. Aas,Marianne Aas,Sindre Innsjekking: Barmo,Stian S. Bleken,Anne Marie Brenna,Tor Doknæs,Stine Mari Ekeberg,Rikke Ellingsen,Trine Engvik,Erling Engvik,Gyda Frydenlund- Holm,Karina Frydenlund-Holm,Tina Gulbrandsen,Ben Hamnes,Anette Holmen,Carina Jacobsen,Camilla Jacobsen,Katrin Johansen,Stine B. Johansson,Lise Karlsen,Ine Hope Konglevoll,Stine Larsen,Pia Meltvedt,Elisabeth Moe,Lene Mørck,Helge Nguyen,Mai Ly Nilsen,Anneli Paulsmoen,Mona Pedersen,Tina O. Presterud,Kristin Thomassen,Olaf Ulvang,Joachim Wallerby,Hanna Arenareklame: Barmo,Stian S. Bech,Christoffer Broch,Martin Grimsgård,Maria Høibye,Caroline Kleiv,Christian Kohn,Michael Nybro,Caroline Saupstad,Kjetil Stensrud,Robert Thorsen,Stian Aasheim,Andreas T. Barnepark: Frydenlund-Holm,Tina Jahnsen,Sofie Lindholt,Bolette Nedregård,Ulrikke A. Orkelbog,May Linn O sullivan,christina Sæther,Torill Wallerby,Hanna Hjelpemann frokostbil: Brinch-Johansen,Sjur Doknæs,Per-Martin Ekeberg,Espen Kjeldstad,Peter Thorstensen, Christopher Aaber,Eirik Hjelpemenn salgsbil: Buer,Haakon Ekeberg,Tiril Erstad,Mathias Grimsgård,Lars Andreas Ringdal,Maja Stang,Vegard S. Hjelpemennparkering: Huth,Carl Fredrik Landing,Dennis Pedersen,Vegard Brekk Informasjons kiosk: Ask,Hilde Kristin Berge,Guri Bergland,Jonas Bjerke,Hildegunn Doknæs,Morgan Doknæs,Stine Mari Hiller,Turid Ormaasen,Finn Røer,Knut Arne Intern transport: Alm,Jan Erik Karlsen,Jan Erik Pedersen,Bjørn G. Midtsun,Morten Aasgaard,Hans Erik Nattvakter: Fjellestad,Ole Johan Hars,Christopher Hermansen,Per Michelsen,Hans Petter Nilsen,Herr Nyhus,Harald G. Stordal,Henning Parkering: Abrahamsen,Petter Arntzen,Odd Balchen,Marte Barmo,Stian S. Berg,Tomas Bleken,Anne Marie Brenna,Tor Brenna,Ulf Broch,Tore Evensen,Jo Granan,Reidar Grøndal,Andreas Brattås Gulbrandsen,Ben Hauge,Tor Fr. Holom,Finn Høyer,Kjell Kvaase,Helge Kohn,Michael Moe,Lene Myhren,Jonn Are Namork,Magnus Krokum Nilsen,Truels B. Paulsrud,Bjarne Pettersen,Magnus Thorsen,Stian Ulvang,Joachim Wright,Philip Ølness,Christian Aasheim,Andreas Presse: Hansen,Rita Berg Westerlund,Kira Øen,Guri Sykkelparkering: Ankerstad,Jørgen Krogh Grimsgaard,Maria Høibye,Caroline Jacobsen,Joachim Nybro,Caroline Steen,Thorvald T.V. Teknisk: Kvaase,Inger Elisabeth Torp,Thomas Torp,Jan Torp,Jan - Kristian Vakthold: Bakken,Erik Bethelsen,Lars Bjørshol,Eskil Blaasvær,Thomas Dragset,Rune Eriksen,Fredrik Eriksson,Marius Fagerhøi,Bjørnar Hansen,Rune R. Hoset,Ronny Lund,Morten Moe,Nicolai Myrenget,Frank R. Nikodijevic,Mikica Rackwitz,Marius Ressem,Marius Rognstad,Lars Sande,Nils Ola Wiik,Terje VIP telt: Bleivik,Sissel Solheim,Hanne B. Staff,Hanne Valstad,Bjørnar Watne,Torgeir Organisasjon: Dovran,Marte Lund,Thomas Pettersen,Erik Ballgutter/jenter: Berntsen,Sondre Dessingthon,Jørgen Evensen,Tord Halvorsen,Erik Jansen,Erik Jaquesson,Jørgen Mørch,Lasse Andre Naglestad,Bernhard Negård,Nicolai O`Sullivan,Christian Retterstøl,Kristoffer Sandstrøm,Bjørn Sleperud,Kenneth Strømstad,Magnus Svenningsen,Marius Thuen,Andreas Torp-Holte,Martin Vanghøj,Stian Waage,Erik BSK-posten 17

18 FINALER Fredag 2. august og lørdag 3. august EKEBERGSLETTA Fredag Kl Klasse F Fuji Film-klassen (2x15 min.) Kl Klasse V Vulkan-klassen (2x15 min.) Kl Klasse E Egmont-klassen (2x20 min.) Kl Klasse U Umbro-klassen (2x20 min.) Kl Klasse T Thorn-klassen (2x20 min.) Kl Klasse D Diplom Is-klassen (2x20 min.) OBS! Finaler i klasse Z Unified avholdes fredag før kl Lørdag Kl Klasse S Shell-klassen (2x20 min.) Kl Klasse A Alkokutt-klassen (2x30 min.) Kl Klasse C Chef-klassen (2x20 min.) Kl Klasse R Risifrutti-klassen (2x25 min.) Kl Klasse Q Quest-klassen (2x30 min.) Kl Klasse B Boing-klassen (2x25 min.) Alle klasser har 5 minutters pause Premieutdeling til gull, sølv og bronsevinnerne etter hver finale. Når det gjelder bronsevinnerne ser vi gjerne at hele laget møter til premieutdelingen. I klassene H, I, X og Y vil premiene bli utdelt ved henvendelse i sekretariatet (der klubbene sjekker inn) f.o.m. torsdag 1. august kl t.o.m. fredag 2. august kl BSK-posten

19 BSK-posten 19

20 Junioravdelingen til Silke Årets tur for junioravdelingen gikk til Silkeborg i Danmark. Turen var en kjempesuksess både sportslig og sosialt. Jenter 88 dro av gårde med sølvmedaljer og jenter 89 og gutter 89 Blå fikk hver sin fair play pris. Nedenfor følger turbrev fra noen av lagene. Dominerte åpningsseremonien Hele eventyret startet allerede i vinter, da Bækkelagets Sportsklubs fotballgruppe ønsket en sosial tur til Danmark. Etter mye planlegging dro vi av gårde med danskebåten den 8. mai. På båten nedover ble de fleste av oss sittende foran Tv-en, og se på Manchester United Arsenal, eller foran en spillemaskin. Neste dag var det tidlig opp og en 2 timer lang busstur ventet oss ned til Silkeborg. Resten av dagen var veldig avslappende med en liten treningsøkt på ettermiddagen. Dag 3 dominerte Bækkelaget åpningsseremonien med ca. 300 spillere og lagledere, fordelt på ni lag. Etter den spennende åpningsseremonien spilte vi vår første kamp mot et nederlandsk lag og etter mye frem og tilbake på banen, ble sluttresultatet 1-1. Mange var ergerlige på resultatet. Men vi måtte bare legge kampen bak oss, og konsentrere oss om neste kamp som var mot hjemmelaget, Silkeborgs 2. lag. Det var en forholdsvis lett match som vi vant 1-0. Dagens 3. og siste kamp var mot noen gærne tyskere. Det tyske laget skulle visst være et slags kretslag, men de var ikke særlig gode. De gikk ikke etter ballen, men etter bena våre. Hvis dommeren hadde vært av det strengere slaget, ville det vært opptil 10 gule kort i denne kampen. Vi dro inn seieren likevel, resultatet ble til slutt 1-0. Resten av dagen ble tilbrakt på skolen med lite aktivitet. Tidlig neste dag fikk vi aldri spist noe skikkelig frokost før kampstart. Det var noen tyskere vi skulle møte igjen, og dette var et veldig godt lag. Etter et 4-1 tap gikk vi videre til kvartfinalen som nr. 2 i gruppen. Det betydde at vi skulle møte et nytt godt tysk lag. Vi hadde veldig lite å stille opp med mot dette laget. I følge alle de tyske glosene treneren vår kunne, så var det visst spillere som tjente penger på sporten de bedrev. Det førte til at resultat ble 5-0. Det var et helt greit lag å tape mot. Etter kampen var det opp til hver enkelt spiller hva de ville gjøre, mange dro og badet. Dagen fortsatte med en liten sammenkomst i form av en grillfest. Jeg tror det var de voksne som hadde det mest moro der! Da grillfesten var over hadde spillerne vannkrig. Noen ble veldig våte. Den 4. og siste dagen var alle tidlig opp og spiste frokost og så begynte reisen tilbake til Norge. Som en kort oppsummering av turen vil jeg si at det var en veldig morsom og sosial tur med gode sportslige resultater. Helt til sist vil jeg gjerne på vegne av laget takke Kari og Vibeke for en kjempe fin tur! Hilsen Rune Salomonsen G86 BSK Lag Den beste kampen på lenge Onsdag 8. mai var det avreise. Båtturen ned til Hirtshals gikk kjempe bra. det var rolig sjø, og alle var i kjempehumør. Turen ned til Silkeborg tok ca 2 timer, men gikk ganske raskt. Foreldrene hadde bestemt at laget skulle møte der vi skulle sjekke inn, men det tok sin tid før alle var samlet. Når vi endelig kom til skolen, kunne vi gjøre det vi ville. Noen badet, mens andre ville nyte det fine sommerværet. Vi spilte treningskamp mot jenter 89 kl Det var j 89 sin første 11er kamp, så vi vant. Middagen i matsalen var jo hyggelig... Det var nesten bare gutter der!!!!!! Det ble mye skravling etter vi hadde lagt oss... Måtte opp tidlig neste dag. Møtte FC Horsens i første kamp. Det var en jevn kamp, men de andre vant 2-1, vårt første tap på fire år.det var egentlig litt deilig, for det føltes som en stor stein ble løftet fra skuldrene våre. Etter å ha slappet av litt var det påen igjen. Neste lag Sundøre FK.De var også gode, men det ble 0-0.På kvelden var det grillfest for hele gjengen. Vi måtte tidlig opp på lørdag. Møtte BSK 89 og vi måtte vinne med over 15 mål, for å komme på andre plass og det klarte vi.vi vant Etter å ha hvilt litt, var vi klare igjen. Nå skulle vi møte Stensballe IK. I denne kampen viste vi virkelig hva vi var gode for. Den beste kampen vi har spilt på lenge. Vi vant 3-1. På kvelden bowlet vi med G88 og var på en fantastisk premieutdeling. Det var synd ikke flere lag fra BSK var på premieutdelingen, det var en opplevelse i seg selv. Den kvelden var det ganske stille etter vi hadde lagt oss. Tiden gikk fort og det var tid for hjemreise. Alle jentene var flinke til å gjøre seg fort ferdig med pakkingen. Vi skulle møtes på kaia i Hirtshals kl Båtturen hjem gikk raskt, med tanke på at vi var på båten hele dagen. Tusen takk for en kjempefin tur, men det kunne kanskje vært litt flere kamper og sluttspill. Hilsen Charlotte Mordal Kaptein J-88 Rosa hår etter scoring Etter å ha tatt danskebåten, tok vi inn på en skole i Danmark. Vi spilte en treningskamp allerede første dagen. Vi hadde det ikke bare gøy i kampene, men vi hadde også en rekke vannballong kriger med G-87 som vi også delte buss med. Det som var spesielt med dem, var at de var noen riktige sangfugler. På hele bussturen sang de med godt humør alle mulige viser. Kampene tapte vi, og i den siste kampen sa Per, treneren vår, at han skulle farge håret sitt ROSA hvis vi skåret mål, og tenk, vi skåret to mål, så Per og noen av de andre gikk rundt med rosa hår. Til og med fotballformannen hadde rosa hår. Det var veldig hyggelig, særlig for oss som nettopp har startet denne fotballgruppa, det var en god anledning for oss til å bli ordentlig kjent med hverandre. Vi ønsker at det skal bli flere sånne hyggelige turer i fremtiden. hilsen J på målstreken Et av de store lagene på turen til Silkeborg var BSK 89 blå. Det startet med en kamp mot et av turneringens beste lag, Silkeborg IF 1. Det ble en lang og hard kamp, men vi tapte dessverre på målstreken med resultatet 0-5. Vi var langt mer positive foran neste kamp, mot det nederlandske laget Ter Leede. Vi hadde kampen i vår hule hånd, til en merkelig dommeravgjørelse som endte med mål til Ter Leede på en ball som ble reddet en halvmeter foran streken. Laget fikk en liten psykisk knekk, og noe senere var Ter Leede igjennom og punkterte kampen med 2-0. Det var et helt annet lag som møtte opp for den siste kampen i gruppespillet, mot Someren. Vi ledet 4-0 til pause etter scoringer av Mats og Marius Junior. At 20 BSK-posten

Norway Cup-lederen har ordet:

Norway Cup-lederen har ordet: BSK-posten Medlemssider for Bækkelagets Sportsklub Nr 3. 2008 74. årgang KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: LEDER: Henning Andesersen Steinhammerv15,1177Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com NESTLEDER:

Detaljer

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG NR 3 September 2002-68. ÅRGANG KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: PRIV. ARB/MOB. E-POST FORMANN: Bjørn Torstein Olsen Pareliusveien 11B, 1177 Oslo 22 29 51 35 22 05 35 00 bjorn.olsen@nito.no VISE FORMANN:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset Nr. 1 2004 70 årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen!

2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1. BSK-posten. Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 2. 2009 75.årgang Oslo Idrettskrets Ildsjelspris til Erling Johanssen! 2-2009.qxp:1-2006 20-05-09 21:20 Side

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA

Gatelangs. Tema: NORWAY CUP NY STUDENT. Overganger. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang POLITIKERE BESØKTE SLETTA Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2012-11. årgang Tema: Overganger NORWAY CUP POLITIKERE BESØKTE SLETTA NY STUDENT BLI NATTERAVN 3 2050 valget er ditt Hva vil du prioritere

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

BSK-posten. Innebandyskole for de minste

BSK-posten. Innebandyskole for de minste BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2010 76. årgang Innebandyskole for de minste KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

5-2005 21-12-05 00:31 Page 1. BSK-posten

5-2005 21-12-05 00:31 Page 1. BSK-posten 5-2005 21-12-05 00:31 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 5. 2005 71. årgang NM FINALE J19 Håndballfest i Oslo Spektrum fredag 30.desember 2005 BSK Bjørnar Kl.12.00 For 4. gang

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN

Gatelangs MC-RAVNER. Tema: ENGASJEMENT. Dugnad. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang TRYGGER SOMMERNATTEN Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 3 - september 2013-12. årgang MC-RAVNER TRYGGER SOMMERNATTEN ENGASJEMENT LØFTER TØYEN SAMMEN Tema: Dugnad 3 Gatelangs ISSN 1893-899x ANSVARLIG REDAKTØR:

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer:

AVISEN TIPPER DU? - Dette er ingen selvfølge UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET. Hovedsponsorer: UTGAVE NR. 3 2012 - HØSTBLADET AVISEN - Dette er ingen selvfølge Opprykk for A-laget Side 34 Ny daglig leder Side 6 Proffpartner Fotballskole Side 14-15 Det er ingen selvfølge at du nå sitter med en fersk

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

FIF-POSTEN NÅ I SALG SUPPORTERSKJERF. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN NÅ I SALG SUPPORTERSKJERF. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2007 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING SUPPORTERSKJERF NÅ I SALG Enda bedre til høsten! Foran fra V - Isabel

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Innebandysesongen er i full gang!

Innebandysesongen er i full gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 2 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 39. årgang - 1/2014 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 39. årgang - 1/2014 Les mer om Simen Nordahl-Olsen på side 14 Åpent Klubbhus Side 5 Av ungdom, for ungdom Side 12 Portrettet - Steinar Mundal Side 32 WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Hockeyavisa. Lokalt trenerteam. Ung, lokal og lovende. Årets A-lags tropp. Viktig for fremtiden

Hockeyavisa. Lokalt trenerteam. Ung, lokal og lovende. Årets A-lags tropp. Viktig for fremtiden Hockeyavisa Avisa for Lillehammer Ishockeyklubb oktober 2008 2008/2009 Foto: Henning Evensen, L.I.K. Lokalt trenerteam q SIDE 6 Ung, lokal og lovende q SIDE 10 Årets A-lags tropp q SIDE 12-13 Viktig for

Detaljer

Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene

Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år. Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene FURUSTIKKA NR 1/2005 Klubbavis for Furuset Idrettsforening og allianseforeningene Alle medlemmer, ansatte, sponsorer og venner ønskes en riktig god jul og et godt nytt år Leder Det er med stor glede at

Detaljer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer

Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Til: Fra: Høyjordingen nummer 1-2012 Side nummer Ja, det spirer og gror i Høyjord for tiden. Ikke bare bokstavelig, men det skjer faktisk ting i bygda nå. På toppen av brekka, Hammern, skal det bygges

Detaljer