FISKERIRETTLEIAREN I NORDRE MIDTHORDLAND BERGEN SUND FJELL ØYGARDEN ASKØY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKERIRETTLEIAREN I NORDRE MIDTHORDLAND BERGEN SUND FJELL ØYGARDEN ASKØY"

Transkript

1 FISKERIRETTLEIAREN I NORDRE MIDTHORDLAND ASKØY BERGEN FJELL SUND ØYGARDEN

2 ÅRSMELDING FOR 1997 FISKERIRETTLEIAREN I NORDRE MIDTHORDLAND l. Fiskerirettleiaren sitt tenestedistrikt... o... o. o o.. o... o... o o. o o. o.2. og Fiskerirettleiarkontorets virke og funksjon 2.1. Personalet ved Fiskerirettleiarkontoret Korrespondanse Fiskerirettleiarens arbeidsoppgåver/møteverksemd Fiskerinemndene - møteverksemd og saker.... 6, 7 og Sysselsettinga i fiskeri- og havbruksnæringa 3.1. Fiskarmanntalet.... 9, 10, 11,12 og Sysselsetting i foredlingsleddet , 15 og Sysselsetting ved oppdrettsanlegga Fiskeflåten, merkeregisteret og konsesjonar 4.1. Fiskeflåten og Merkeregisteret Konsesjonar Fiskeflåtens aktivitet.... o ooo o o o o Foredlingsleddet 6.1. Fiskemottak Fiskeindustri og foredling... 21,22,2J og Fiskeoppdrett/akvakultur oooo ,26,27 og Låne- og Finansieringskj elder 8.1 SND Avleia verksemd... o... 30, Samandrag... o... 32,33. l

3 l. Fiskerirettleiaren sitt tenestedistrikt. SUND KOMMUNE: Areal: 99,2km 2 Folketal: Adm. senter: Skogsvåg FJELL KOMMUNE: Areal: 147km 2 Folketal: Adm. senter: Straume ØYGARDEN KOMMUNE: Areal: 65,8km 2 Folketal: Adm. senter: Tjeldstø ASKØY KOMMUNE: Areal: 100km 2 Folketal: Adm. senter: Kleppestø BERGEN KOMMUNE: Areal: 465,3km 2 Folketal: Adm. senter: Rådhuset, Bergen sentrum Hovudkontor Straume: 5353 Straume Tlf.: Fax: Kontor Øygarden : mobil: Tlf.:

4 N

5 2. Fiskerirettleiarkontorets virke og funksjon Personalet ved Fiskerirettleiarkontoret. Fiskerirettleiar: Førstesekretær: Konsulent : Kåre Møgster Alicja Selstø Ola Midttun (permisjon inntil videre) Alle i full stilling. Grunna langvarig sjukefråvær/ sjukemelding i meldingsåret var Gry M. Tveit, med tilførte midler frå Arbeidskontoret, delvis tilsett ved kontoret første halvår. Kontoret ligg på Straume i 2. etg. over Shell-stasjonen - Stasjonsbygget. Kontorlokala er gode og rimeleg utstyrt med inventar l kontormaskiner. Hovudkontor ligg på Straume med faste besøksdagar i Øygarden på mandager Korrespondanse < Inngåande Utgåande I desse tala er det ikkje teke med brev skrivne for fiskarar. Heller ikkje er medrekna ymse følgjeskriv utsende til fiskarar, lag, og andre saman med skjema. Inngåande korrespondanse var som i 1996, medan utgåande korrespondanse gjekk ned. Kontakten med kundane skjer ved frammøte på kontorene, samt via telefon og fax. 4

6 2.3. Fiskerirettleiarkontorets arbeidsoppgåver/møteverksemd. Fiskerirettleiaren er sekretariat for fiskerinemndane og ei vesentleg del av arbeidstida medgår til saksførebuing for desse nemndene. Andre arbeidsoppgåver/møteverksemd som Fiskerirettleiaren har delteke i kan i grove trekk oppsumerast slik: møter, befaring ar og kontroll av havbruksverksemder innhenting av data om havbruksnæringa kystsoneplan, ferdig for kommunane: Sund, Øygarden, Askøy og Fjell (revidering) div. arbeid i samanheng med planer på kommune og fylkesnivå fiskeridirektoratet/fiskerisjefen, innhenting av data til særskilte saker fiskarmanntalet og garantikassesaker merkeregisteret for fiskefartøy/ kontroll av fartøy i mindre grad hjelp med utarbeiding av søknader for næringsutøvarane generell informasjonsverksemd/ service ovanfor publikum litt arbeid med strategisk næringsplan for Region Vest uttale vedk.kommuneplanar/reguleringsplanar delteke i felles samling for RIF i Balestrand mai delteke på Aqua Nor 97 i Trondheim 5

7 2.4. Fiskerinemndene - møteverksemd og saker. Fiskerinemndane er valt av kommunane og har bl. a. ansvaret for føring av fiskarmanntalet. Sund og Fjell fiskerinemnd har i meldingsåret vore sett saman slik: Kommunane Fjell og Sund har felles fiskerinemnd i perioden Leiar og nestleiarvervet veks lar mellom kommunane med 2 år på kvar. Sund skal ha leiaren dei 2 første åra i perioden. I 1998 vertt Ivar M. Halleraker frå Fjellleiar og Jarle Glesnes frå Sund nestleiar..... Status Navn... Adresse Nestleiar Jarle Glesnes(frå 1998) 5386 Glesvær Medlem Rose Marie Berge 5395 Steinsland Medlem Jan Terje Nordmann 5380 Telavåg Lei ar Ivar M. Halleraker(frå 5353 Straume 1998) Medlem Leonard Foldnes 5353 Straume Medlem Cecilie Rosenvold Grunnavågsv.l Straume Varamedlem Ivar M. Øvretveit 5380 Tælavåg Varamedlem Knut Forland 5380 Tælavåg Varamedlem Ellen Pedersen 5386 Glesvær Varamedlem Svein Ove Ekerhovd 5353 Straume Varamedlem Peder Ågotnes 5363 Ågotnes Varamedlem Egil Nygård Nygårdsv Brattholmen. Parti Yrke> AP Fiskar H Dagleg leiar SP Fiskar SP Oppdrettar Krf Fis kar /pensj. SV V Fiskar H Fiskemottakar V Lærar/ husmor SP Fiskar AP Nav.lærar H 1993: 2 møter og totalt 34 saker handsama. 1994: 3 møter og totalt 28 saker handsama. 1995: 2 møter og totalt 23 saker handsama. 1996: 2 møter og totalt 26 saker handsama. 1997: 2 møter og totalt 34 saker handsama. 6

8 Øygarden fiskerinemnd : Status Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Navn Svein Blomvågnes Solbjørg Vik Henning Sandøy Rigmor Fjeldstad Jan Dan Fjeldstad Jakob Blom IanKinsey Ole Toft Rolf Vik Aud Dale Anders Husebø Jonas Karlsen Liv Paulsen Mons Tore Nakken Torill Handeland Ann-Iren Semshaug Adresse Blom, 5348 Rong Vik, 5348 Rong Hellesund Hellesøy Tjeldstø, 5330 Tjeldstø Tjeldstø, 5330 Tjeldstø 5348 Rong 5348 Rong 5348 Rong Alvheim, 5348 Rong Nautnes, 5348 Rong Tjeldstø, 5330 Tjeldstø Stura, 5348 Rong Alvheim, 5348 Rong Parti Tv ø Tv ø Krf AP Bf Tv ø Tv ø Tv ø Tv ø Tv ø AP AP AP Bf Bf Bf Yrke fis kar fis kar oppdrettar reparatør 1993: 2 møter og totalt 25 saker handsama. 1994: 2 møter og totalt 17 saker handsama. 1995: 3 møter og totalt 21 saker handsama. 1996: 3 møter og totalt 23 saker handsama. 1997: 3 møter og totalt 25 saker handsama. 7

9 Askøy og Bergen fiskerinemnd : Kommunane Askøy og Bergen har hatt felles fiskerinemnd i periode Status Navn Adresse Leiar Ingve Torgersen 531 O Hauglandshella Medlem Tetje Vindenes 531 O Hauglandshella Medlem Jakob Henriksen Ramsøy, 5310 Hauglandshella Nestleiar Esther M. Olsen Christinegården Bergen Medlem Helge Gunby* Kringsjå Laksevåg Varamedlem Øystein Holmelid Ranav Kleppestø Varamedlem Sverre Torgersen 531 O Hauglandshella Varamedlem Peder Jakobsen 531 O Hauglandshella Varameldem Arve Berg Midttunveien 34 A Nesttun Varamedlem Eva Dimmen Tunesveien Thunes 5234 Garnes Parti AP SP H H SP Yrke rektor fis kar fis kar førstekonsulent *Helge Gunby erstattar Bjarte Reve som er flytta til Oslo 1993: l møte og totalt 19 saker handsama. 1994: 2 møter og totalt 14 saker handsama. 1995: 2 møter og totalt 24 saker handsama. 1996: 2 møter og totalt 25 saker handsama. 1997: 2 møter og totalt 21 saker handsama. Ein har freista spara budsjettet til dei mest krevjande sakene. Sakshandsaminga har difor i stor grad føregått ved utsending av sakene fortløpande til nemnda sin formann til uttale og oppmoding om tilbakemelding av eventuelle merknader. Dette er ei ordning som reint teknisk ikkje alltid har fungert godt og vert kritisert av einskilte medlemmar. Fagleg føler vi eit sakn av den dialogen som føregår i nemndsmøta. 3. Sysselsettinga i fiskeri- og havbruksnæringa 3.1. Fiskarmanntalet. Blad A - fiske som attåtnæring Blad B - fiske som hovudyrke/ eineyrke. Det er attraktivt å stå i fiskarmanntalet, med dei sosiale rettigheiter og offentlege tilskot dette fører med seg i ei hard prøvd næring. 8

10 ASKØY KOMMUNE FISKARAR FORDELT ETTER ALDERSGRUPPER ÅR INNDELING ~ ~49 50~ oG oye:r TOTALT BLADA o o o o BLADB o lo o 62 TOTALT 90 BLADA o o o o o BLADB o o 47 TOTALT 76 BLADA o l o o o BLADB l 48 TOTALT 78 BLADA o o o o o BLADB l 49 TOTALT 78 BLADA o o o o BLADB lo l 57 TOTALT 85 BLADA o o o o BLADB lo l 57 TOTALT 88 BLADA o o l o BLADB o 57 TOTALT 69 BLADA o l 3 o BLADB o 57 TOTALT 69 BLADA o o l o BLADB l lo o 57 TOTALT 71 BLADA o o l o BLADB 3 19 lo o 60 TOTALT 75 BLADA o o l o BLADB 2 15 lo o 54 TOTALT 69 9

11 BERGEN KOMMUNE FISI<ARAR FORDELT ETTER ALDERSGRUPPER ÅR INNDELING 15~ ;.;49 50;.; GOVER TOTALT BLADA l l BLADB o 88 TOTALT 102 BLADA o o BLADB o 61 TOTALT 72 BLADA o o o l o BLADB l o 60 TOTALT 65 BLADA o l o l o BLADB l o 65 TOTALT 72 BLADA o 2 o l o l BLADB o o 72 TOTALT 80 BLADA o 2 o l o o BLADB l o 82 TOTALT 90 BLADA o l o o l o BLADB l o 85 TOTALT 91 BLAD. A o o o o l o BLADB o 97 TOTALT 102 BLADA o l l l l o BLADB l o 105 TOTALT 113 BLADA o l o l l o BLADB l o 121 TOTALT 128 BLADA o o o o l o BLADB l o 93 TOTALT 98 lo

12 FJELL KOMMUNE HSKARARFORDELTETTERALDERSGRUPPER ÅR. INNDELING ~ GOVER TOTALT BLADA o l BLADB o 122 TOTALT 175 BLADA o l l BLADB l 119 TOTALT 166 BLADA o o BLADB l 119 TOTALT 166 BLADA o o 2 l BLADB lo l 102 TOTALT 146 BLADA o o l l l BLADB TOTALT 141 BLADA o o l l BLADB o 98 TOTALT 141 BLADA l o 2 l BLADB TOTALT 132 BLADA o l 2 l l BLADB o 86 TOTALT 118 BLADA o l l l BLADB lo o 92 TOTALT 124 BLADA o o l o l BLADB o 95 TOTALT 126 BLADA o o l o l BLADB lo 11 7 o 96 TOTALT

13 SUND KOMMUNE FISKARAR FORDELT ETTER ALDERSGRUPPER ÅR INNDELING ~ 59 60~ GOVER TOTALT BLADA l o o l BLADB lo TOTALT 169 BLADA l o o l BLADB o 86 TOTALT 145 BLADA l o o BLADB o o 84 TOTALT 140 BLADA l o o BLADB lo o 80 TOTALT 137 BLADA o o o o o BLADB o 76 TOTALT 134 BLADA o o o o o BLADB l o 81 TOTALT 134 BLADA o 2 o o BLADB o TOTALT 110 BLADA o o o o BLADB l 17 9 lo 8 lo o 55 TOTALT 85 BLADA o o o o BLADB l lo 11 o 67 TOTALT 95 BLADA o o o o BLADB o 72 TOTALT 102 BLADA o l o l l BLADB o o 65 TOTALT 95 12

14 ØYGARDEN KOMMUNE FISKARAR FORDELT ETTER ALDERSGRUPPER ÅR INNDELING ~ G TOTALT OVER BLADA o BLADB o 140 TOTALT 218 BLADA o l 2 4 l BLADB o o 86 TOTALT 167 BLADA o l BLADB o 71 TOTALT 151 BLADA o l l BLADB o 67 TOTALT 146 BLADA o l 2 3 l BLADB TOTALT 143 BLADA o l 2 3 l BLADB o TOTALT 142 BLADA o l l l BLADB l o 51 TOTALT 110 BLADA o o l l l BLADB lo o 51 TOTALT 110 BLADA l o 2 l l BLADB lo l 60 TOTALT 119 BLADA l o l o BLADB o 63 TOTALT 122 BLADA l o l o o BLADB o lo 13 o 50 TOTALT

15 3.2. Sysselsetting i foredlingsleddet. Sund Kommune: Sekkingstad Services KIS Sotra Fiskeindustri AlS Raunefjord Røykeri Kristis Krabbeforedling Tælavåg Fiskemottak AlS Nordic Cavior v/åge Sørensen Sum årsverk 56,2 årsverk 60 årsverk 0,5 årsverk 3 årsverk 7 årsverk 1,5 årsverk 128,2 årsverk Fiell Kommune: Hydro Seafood Mowi Konrad Sekkingstad AlS Rekespesialisten Magnar Solberg Vågen Seafood AlS Sum årsverk 55 årsverk 1,5 årsverk 6 årsverk 3 årsverk 20 årsverk årsverk Øygarden Kommune: Blom Fiskeoppdrett AlS Rong Laks AlS Roberts Lakserøykeri AlS Dalsneset AlS Hellesøy Seafood Sum årsverk 8 årsverk 15 årsverk 6 årsverk 1,5 årsverk 4 årsverk årsverk 14

16 Askøy Kommune: Rolf Olsen A/S Herdla Fiskemat Erik Haugland Silfas Horsøy AS Norway F oods Ltd. AlS Sum årsverk 54 årsverk 28 årsverk 2 årsverk 40 årsverk 66 årsverk 190 årsverk Bergen Kommune: Hallvard Lerøy A/S Kåre Holmefjord Alfheim & Nielsen A/S Bergen Fiskeindustri AlS A/S Breivik & Co. Søstrene Hagelin AlS Nygårdsgatens Røkeri Fosse Røkeri AlS Strandkaien Fisk J. Støl dal Fiskemat Madam Bergen AlS O. Bratland AlS Sum årsverk 54 årsverk 3,25 årsverk 20 årsverk 40 årsverk 15 årsverk 7 årsverk 2 årsverk 7 årsverk 1,6 årsverk 9,5 årsverk 12 årsverk l årsverk 172,35 årsverk 15

17 Totalt omsetning l årsverk i foredling-verksemder i Nordre Midthordland l Differansen Øygar<len Tot. omsetning: , , ,00 Tot. årsverk: 27,50 34,50 7,00 Herav kvinner: 11 '1 14,75 3,65 Fjf)ll Tot. omsetning: , ,00 T ot. årsverk: 59,50 85,50 26,00 Herav kvinner: 28,00 51,50 23,50... A$ køy : Tot. omsetning: , , ,00 T ot. årsverk 197,00 190,00-7,00 Herav kvinner: 95,00 93,00-2,00... sund Tot. omsetning: , , ,00 T ot. årsverk: 128,50 128,20-0,30 Herav kvinner: 64,00 63,25-0,75 aer9.tir1 Tot. omsetning: , , ,00 Tot. årsverk: 127,80 172,35 44,55 Herav kvinner: 34,40 42,00 7,60 Qm!;et11itt9 tc)talt Tot. omsetning: , , ,00 T ot. årsverk: 540,30 610,55 70,25 Herav kvinner: 232,50 264,50 32,00. 16

18 3.3. Sysselsetting ved oppdrettsanlegga. Talmateriale til statistikken som følgjer er innhenta frå Fiskeridirektoratet statistikkundersøkingar frå anlegg som er i drift. Talet på årsverk ved matfiskanlegg i distrikt Nordre Midthordland Kommune Antal.anlegg Sund Fjell Øygarden Askøy o l l 1 Bergen Totalt Kjelde : Fiskendrrektoratet An tal personar lo lo Årsverk lo lo , , l ,5 l i tillegg kjem to konsesjonar som er i drift i annan kommune 2 To av konsesjonane driv også på lokalitetar i Askøy. 3 l. stk stamfiskkonsesjon for laks og aure og l. stk. forsking og 1mdervisning 4. Fiskeflåten, merkergisteret og konsesjonar Fiskeflåten. Sund Kommune: Sund Kommune hadde pr ein registrert fiskeflåte på tilsaman 93 fartøy. 2 fartøy med konsesjon for ringnot/nordsjøtrål. l fartøy med konsesjon for industritrål 90 mindre fartøy frå O til 14.9 m.l.l. 17

19 Fiell Kommune: Fjell Kommune hadde pr ein registrert fiskeflåte på tilsaman 78 fartøy. 5 større ringnotfartøy 5 fartøy i storleiken 15 til 24.9 m I.l. 8 fartøy i storleiken l O til 14.9 m.l.l. som hovudsakleg driv med not, gam og linefiske. 60 mindre fiskefartøy i storleiken O til 9. 9 m.l.l. Øygarden Kommune. Øygarden kommune hadde pr ein registrert fiskeflåte på tilsaman 114 fartøy. l større fartøy med ringnotkonsesjon. l fartøy i storleiken 31,5 m.l.l. med konsesjon for fangst av vågekval. 6 fartøy i stqrleiken 15 til 24.9 m.l.l. rigga for notfiske 7 fartøy i storleiken lo til14.9 m.l.l. som hovudsakleg driv fiske med not, garn og line 99 mindre fiskefartøy i storleiken O til 9. 9 m.l Askøy Kommune. Askøy Kommune hadde pr ein registrert fiskeflåte på tilsaman 51 fartøy. l større fartøy i storleiken 21.3 m.l.l. 8 fartøy i storleiken lo til19.9 m.l.l. som hovudsakleg er rigga med not-, garn- og linebruk. 42 mindre fiskefartøy i storleiken O til9.9 m.l.l. Bergen Kommune. Bergen Kommune hadde pr ein registrert fiskeflåte på tilsaman 22 fartøy. 2 større fartøy med ringnotkonsesjon. 4 fartøy i storleiken 10-19,9m I.l. 16 fartøy i storleiken 5 til14.9 m.l.l. som hovudsakleg er rigga med not-, garn- og linebruk. 18

20 4.2. Merkeregisteret Dette kapitlet gjev eit oversyn over fiskebåtar i vårt distrikt som driv fiske og fangst. Fiskeflåten i Nordre Midthordland omfattar totalt i merkeregistrerte fartøy, det vil sei ei stabilitet i antalet. Flåten består vesentleg av mindre fartøy i storleiken 5,0-14,9 meter lengste lengde, byggemateriale er på dei fleste plast og treverk. I dette ligg kystfiske med mindre sjarkar og dei sysselsette er yrkesfiskarar med ein besetning på 1,3 mann. Fisking foregår i hovudsak med garn- og linefiske etter torsk, hyse, lange m.m. er av stor økonomisk betydning. Den heimehøyrande fiskeflåte pr År ~91 Sund ø arden TOTALT Kjelde: Fiskeridirektoratet Talet på merkeregistrerte fiskefartøy har halde seg stabilt det siste året, men er truleg framleis for høgt i høve til reell fiskeriaktivitet for fartøya Konsesjonar- distrikt Nordre Midthordland Konsesjon An tal fartøy $IulriJlg frå 1996 Ringnot lo o Kolmule 2-2 Lodde 4 o Nordsjøtrål 2 o Industri l o Reketrål l o Torskekvote l -l 19

21 5. Fiskeflåtens sin aktivitet. Fangst levert i Nordre Midthordland i 1997 av norske båtar. N.Midthordland Torskearta Fisl{ Sild o brisline Mal{rell OJ! lodde Skaldyr oe anna Totalt Tonn Kt(lOOO) Tonn Kr(lOOO) Tonn Kt(lOOO) Tonn Kt (1000) Tonn Askøy Bergen F.iell o o o o Sund o o Øygarden o o Totalt Kjelde: Fiskeridirektoratet Fangst levert i og utanfor Nordre Midthordland i 1997 av båt ar frå distriktet og framandbåtar levert i Nordre Midthordland Kt(lOOO) Båtar heimehøytande in. Midthordland Leveriligar heitna LeverMgar.borte Tolin I<f{lOOO) Tonn Kt(lOOO) Askøy Bergen Fjell Sund Øygarden SUM Anonytniserte/fra!llande Leveringar i N. Midth. Tonn Kr(lOOO) Båtar i Nordre Midthordland TOTALT Tonn Kr(1000) Kjelde: Fiskeridirektoratet ( Førebels tal). 6. Foredlingsleddet Fiskemottak m.m. Tælavåg Fisken1ottak AlS (Sund kommune) V erksemd: - ferskfiskpakking - filetering - saltfisktilvirkning Årsverk i 1997 : 7 Da/sneset AlS- Fiskemottak (Øygarden kommune) Verksemd: - ferskfiskpakking ( kvitfisk, sild og makrell) - filetering Årsverk i 1997 : l,5 20

22 Fiskemottaket på Dalsneset gjekk konkurs i februar Det var store tap etter konkursen ( 2,4 mill. kr). Nytt driftsselskap, Havøy Fiskemottak A/S, starta oppatt drifta i fiskemottaket i juni Dette fungerte ikkje så bra, men i juni 1997 kom mottaket i drift att for å sikra mottak i makellsesongen, men vart slegen konkurs allereie i november månad. Seinare har eigedomsselskapet Dalsneset AlS også fungert som driftselskap for fiskemottaket og teke mot all kvitfisk sløyt m/hovud. Erik Haugland (Askøy kommune) Verksemd: - ferskfiskpakking og filetering - sløyd fisk marine artar Årsverk i 1997 : Fiskeindustri og foredling. Sund Kommune: Sekkingstad Services KIS: Verksemd: - slakting og pakking av oppdrettsfisk -fryseri - filetering (f.o.m. 1993) -røyking (f.o.m. sommaren 1992) Årsverk i 1997: 56,2 Sekkingstad Services KIS flytta i 1992 all verksemda til det nye anlegget i Skogsvågen. Selskapet eksporterer over heile verda. Denne verksemda saman med Sotra Fiskeindustri AlS, Sotra Seafood A/S i Porsvika og Hydro Seafood Mowi i Møvik har ført Sotra til topps innan foredling av laks og aure. Også i Øygarden og Askøy vert eit betydeleg kvantum oppdrettsfisk til verka. Nøkkeltal ( 1998 er budsjetta}) frå Sekkingstad Services KIS Omsetnad 290 mill. 315 mill. 400 mill. Årsresultat 7,8 mill. 6 mill. 8 mill. 21

23 Sotra Fiskeindustri AlS: V erksemd: - slakting og pakking av oppdrettsfisk -fryseri Årsverk i 1997 : 60 Kristis Krabbe(oredling vi Kristi Sandton' Verksemd: - krabbereinsking Årsverk i 1997 : 3 Fjell Kommune: Hydro Sea(ood Mowi : Verksemd: - slakting og pakking av oppdrettsfisk -fryseri -laksefiletering (f.o.m. 1993) Årsverk i 1997: 55 Solberg Fiskeindustri: Verksemd: - mottak ål - skaldyr( krabbeforedling ) Årsverk i 1997 : 3 ( selt) Konrad Sekkingstad AlS: Verksemd : - skaldyr -eksport Årsverk i 1997: 1.5 Rekespesialisten vi Ole Magne Høyland: Verksemd: - salatar Årsverk i 1997 : 6 Vågen Sea(oodAIS (starta ) Verksemd: -filetering, frysing og røyking av laks og aure -eksport Årsverk i 1997: 20 22

24 Øygarden Kommune: Blom Fiskeoppdrett AlS: Verksemd: - slakting av eigen oppdrettsfisk Årsverk i 1997: 8 Rong laks AlS: Verksemd: - slakting av eigen oppdrettsfisk Årsverk i 1997: 15 Hellesøy Seafood: (ikkje i drift i slutt av 1997 p.g.a. økononziske vanskar) Verksemd : fullsterilisering (makrell og laks på boks) Årsverk i 1997 : 4 Italienske Palmera er interessert å overta drifta og satsa på eit nytt produkt som skal seljast på den engelske og italienske marknaden. Roberts Lakserøvkeri AlS (f o.m. mai 199 2): Verksemd: - røyking av oppdrettsfisk Årsverk i 1997: 6 Askøy kommune: Rolf Olsen AS- Skar holmen Verksemd:- ferskfiskpakking -frysing - filetering - div. bearbeida produkt - slakting og tilverkning av oppdrettslaks Årsverk i 1997: 54 Herdla Fiskemat AlS V erksemd: - ferskfiskpakking og filetering -røyking -frysing - slakting og tilverkning av oppdrettsfisk - lettkonservering Årsverk i 1997: 28 Norway Foods Ltd AlS V erksemd: - fullsterilisering Årsverk i 1997 : 66 23

25 Silfas Horsøy AlS Verksemd: - produk~on fiskemjøl og fiskeolje Årsverk i 1997: 40 I Hordaland Fylke er det berre ei verksemd, Silfas Askøy A/S på Askøy som tek imot råstoff til produk~on av fiskell!iøl og fiskeolje. Verksemda hadde 40 tilsette ved utgangen av Verksemda hadde i 1995 hatt produksjon av fiskemjøl på tonn og fiskeolje på tonn. I 1996 mottok verksemda tonn fisk til produksjon av fiskemjøl og -olje. Årsomsetnad i 1996 vart på kr ,-. I 1997 mottok verksemda tonn råstoff til produksjon av fiskemjøl og -olje. Årsomsetnad i 1997 vart på kr ,-. Bergen kommune: Breivik &Co AlS Verksemd: - ferskfiskpakking og saltfisktilvirkning - filetering - diverse bearbeida produkter Årsverk i 1997: 15 Kåre Holmefjord AlS Verksemd: - tilverkning av oppdrettsfisk -røyking Årsverk i 1997 : 3,25 O.Bratland AlS Verksemd: - sildesalting Årsverk i 1997 : l Fosse Røkeri AlS Verksemd:- røyking Årsverk i 1997: 7 24

26 Alvheim & Nielsen AlS Verksemd: - ferskfiskpakking og filetering Årsverk i 1997 : 20 Bergen Fiskeindustri AlS Verksemd: - ferskfiskpakking og filetering -frysing Årsverk i 1997 : 40 Madan1 Bergen AlS V erksemd: -diverse bearbeida produkter Årsverk i 1997: 12 J.Støldal Fiskenzat Verksemd: - filetering og frysing - diverse bearbeida produkter Årsverk i 1997: 9,5 Nygårdsgatens Røkeri Verksemd: - røyking av fisk Årsverk i 1997: 2 Halvard Lerøy AS V erksemd:- ferskfiskpakking og filetering -frysing - diverse bearbeida produkter - slakting og tilverkning av oppdrettsfisk Årsverk i 1997: Fiskeoppdrett/akvakultur Sund kommune 6 konsesjonar for matfisk av laks og aure, tilsaman m 3. 2 av kons. er ikkje i drift i Sund l konsesjon for setjefisk av laks og aure med løyve til å produsere inntilloo.ooo stk. pr.år (innehavar har søkt om utviding av løyve til å produsere stk.). l konsesjon for oppdrett av marine artar- torsk 2 konsesjonar for skaldyr 25

27 Sund kommune MATFISKANLEGG-.LAKS OGAURE Ant. Totalt slakta Verdi slakta rund kons. (KG- rund vekt) fisk (KR) s l l l l Utsett smolt (STK.) Kjelde: Fiskeridirektoratets statistikkundersøking for matfiskanlegg som er i drift. Marknader: 1 To konsesjonar er ikkje i drift 7.2. Fjell kommune. 8 konsesjonar for matfisk av laks og aure, tilsaman m 3 2 konsesjonar for setjefisk av laks og aure med løyve til å produsere inntil stk. årleg. 4 konsesjonar for oppdrett av marine arta- torsk l konsesjon for oppdrett av ål 5 konsesjonar for skaldyr 26

28 Fjell kommune MATFISKANLEGG- LAKS OG AURE Ant. Totalt slakta Verdi slakta rund Utsett smolt kons. (KG- rund vekt) fisk (KR) l l l l l l Marknader: 1 To av konsesjonar driv også på lokalitet på Askøy 7.3. Øygarden Kommune. 6 konsesjonar for matfisk av laks og aure, tilsaman m 3. 3 konsesjonar for setjefisk av laks og aure med løyve til å produsere inntil stk. årleg. 7 konsesjonar for oppdrett av marine artar. 27

29 Øygarden kommune MATFISKANLEGG~ LAKS OG AURE Ant. Totalt slakta Verdi slakta rund Utsett smolt kons. (KG- rund vekt) fisk (KR) (STK.) Kjelde: Fiskeridirektoratets statistiklamdersøking for matfiskanlegg som er i drift Askøy Kommune. l kons. for matfisk av laks og aure på m 3 tilhøyrande Osterøy kom., vert dreven fullt ut 3 konsesjonar for setjefisk av laks og aure med løyve til å produsere inntil stk. årleg. 5 konsesjonar for oppdrett av marine artar. 2 skaldyrkonsesjoner 7.5. Bergen Kommune. l forsking- og undervisningskonsesjon for laks og aure, 500m 3 l konsesjon for stamfisk av laks og aure, 3000 m 3 4 konsesjonar for setjefisk av laks og aure med løyve til å produsere inntill stk. årleg. 28

30 8. Låne- og Finansieringskjelder. Statens Fiskarbank har frå l. januar 1997 gått inn i SND finansieringsordning. Formålet med SND er: å auke verdiskaping i distriktet stimulere til nyskaping utbygging betre utnyttelse av landets ressursar eit ansvar for finansiering av fiskefartøy (bygging, ombygging av gamle fartøy) SND disponerer ein rekkja verkemidlar som lån, tilskott og garantiar, samt kan gi råd og finansiell veiledning. Fiskerirettleiarkontoret har fungert som ein hjelpeorgan for veiledning om dei forskjellige ordningane og var behjelpelig med skjema. Ein har mista kontroll med oversikt over antal søknader avdi kunden går direkte til SND og kontoret får ikkje tilsendt kopi av avgjersla i dei særskilde søknadane. Kontoret har kontakt med SND Hordaland i Strandgaten Bergen. SND Innvilget kontraktsum Kollnnune Nybygg Omb/modern * GFL *LRL Askøy (l) kr Berg_en _{l} kr F.iell (l) l kr (l) kr Sund (l) kr S4l kr (l) kr Øygarden fl) kr (l) kr Totalt (3) kr (l) kr (6) kr (2) kr ( ) - Antal invilget lån * GFL- Grunnfmansieringslån * LRL - Landsdekkenderisikolån SND Søkt om lån Kommune Nybygg Omb/modern *GFL * LRL Askøy Bergen {l) kr F.iell {l) kr {l) kr (4) kr {l) kr Sund (l) kr (l) kr (5) kr Øygarden {l l kr (l) kr {l) kr Totalt ( 4) kr (2) kr (lo) kr (2) kr ( ) - Antal omsøkte lån * GFL- Grunnfmansieringslån * LRL - Landsdekkenderisikolån 29

31 9. Avleiande verksemd. Fiskeri og havbruksverksemd er viktige samarbeids- og handelspartnerar for ein rekkje andre verksemder som heldt til på Sotra og i Øygarden: INDUSTRI: Sotra Not og Trål AlS Roza Plast AlS Sotra Contracting AlS Sotra Rør og Sanitær AlS :not, trål, mærder, reiskap : div. oppdrettsutstyr :kjøp/salg div. brukt utstyr : røyrleggar Kleppholmen Båtsenter Al S : mindre slepp og verkstad Ivar Otto Forland Torsvik Mek. Verksted " HåsundANS Lars Hausberg mindre slepp : vedlikeh./repr. av småbåt ar Norsik- Norsk Sikkerhetssenter AlS: sikkerhsopplering Sotra Skips- og Industriservice: vedlikehald, reingjering Vest Kran AlS Norsk Båtplan Service : kranar og løftereiskap : teikning, formidling W. Giertsen AlS, Ågotnes : skipshandlar (lager) Tess Sotra Bjarne Sjøvold : slangar og koplingar : elektroinstalator Øygarden Elektriske 11 " Knarvik Maritime Design Losnedal Odd Ingeniør AlS : skipsteknisk : konsulentar/skipsteknisk Eiro Skips- og Industri Service AlS : shipsvedlikehold Bergmann AlS : vekt og veiesystemer 30

32 Hordaland Skjellsandtørkeri A/S: skjellsand til jorbruk TRANSPORT: Øygarden levende Fisk Konrad Sekkingstad A/S :brønnbåt : langtransport frosen laks Frigoscandia Transport A/S : påising/ompakking Johs. Lunde Transport A/S : ompakking KONSULENT AR: Økonomipartner AlS Regnskap og Økonomitjenester A/S Øydata A/S Maritim Consultans Finos Stiftelsen Fiskerinæringens Opplæringssenter TRADING/EKSPORT: Eurofood A/S Kåre Møvik A/S Konrad Sekkingstad A/S Vågen Seafood A/S : eksport av laks It It It It It It : eksport av laks og aure OLJE OG DRIVSTOFF: Norske Shell A/S, Skarholmen, 5300 Kleppestø Statoil Norge A/S, Lille Florvågøy, 5300 Kleppestø Bergen Tankers A/S, Straume Straume Ulveseth A/S- Statoil, 5370 Fjell 31

33 10. Oppsummering Fiskerinæringa. Talet på havfiskefartøy med konsesjon har halde seg stabilt dei siste åra vart fangstmessig eit bra år. Eit hovudinntrykk i denne meldinga må vera ro og stabilitet innanfor den tradisjonelle fiskerinæringa. Føre segna for 1997 om deltaking i makrellfiske skapte ein del uro i distriktet. Stagnasjon i lønsemda innan næringa vil vera eit nøkkelord ved skildringa av utviklinga i fisket dei siste åra. Det har alltid vore klar samanhang mellom lønsemd og rekruttering i fiskeflåten. Det er ikkje lett å kunne trekkja til seg ungdommar som næringa treng for å halda posisjon som ei av dei viktigaste næringen i dei 5 kommunane som høyrer til distriktet. I samband med rekruttering av nøkkelpersonell til fiskeflåten må opplæring til fiskaryrket fortsett prioriterast høgt. Dette også må gjelde å bedra arbeidstilhøve og attraktive løner Havbruksnæringa. Lønnssomhetsundersøkelsen frå Fiskeridirektoratet viser at over halvparten av oppdrettarane har så lave produksjonskostnader at dei tente pengar sjølv med ekstremt lave priser. Dei med laveste kostnader har tent mykje pengar. I 1997 var det komet forslag til nye tettleikbestemmelser. Auken frå kilo pr kubikkmeter pr. merd var planlagt for å bedra miljøet for fisken. Nå gjelder tettleikbesteemmmelsene pr. anlegg. Det vil seia at oppdrettarane kan ha heile biomassen i ein merd om dei ville. Ei streng handheving av tettleiksregelen vil umogleggjøre full utnyttelse av forkvoten. Forslaget til tettleiksreglene blei oppfatta som ein produksj onsregulerande avgrensing. I 1996 kom f6rkvoteordningen og den har fungert godt. I byrjinga vart det kraftige reaksjonar frå deler av næringa,,men etterkvart stilna det av. Det har samanheng med at myndigheitene kom oppdrettarane i møte ved å gje grønt lys for ein ordning for felleskvote og samstundes opna det for å forskottera en liten andel av 1997-kvoten. For oppdrettarane som hadde ubrukt kvote igjen for 1996 vert det høve til å overføre den til Helsetilstanden til oppdrettsfisken i distriktet har vore svært god dei to siste åra. Det er registrert få sjukdomsutbrot, og antibiotikabruken gjekk ned frå fire tonn i 1995 til eit tonn i 1996 i heile landet. Andre år på rad er det ikkj e registrert tilfelle av ILA i fylket. Angrep av Lakselus er framleis eit av dei største problema for oppdrettarane, og kostar næringa millionar av kroner kvart år. Beregningar utført av SFT viser at leppefisken reduserer kjemikaliebruken i samband med lakselus med ca. 25%. Det vert brukt avlusingsmidlar og leppefisk, men ingen av desse tiltaka har til no hindra lusa i å vende attende til anlegga. I kampen mot lakselus er det sett inn store ressursar, mellom anna har ein diskutert å etablere eit varslingsprogram for lus.(varsla i forkant av luseangrep) slik at ein får høve til å sette i verk sikkerheitstiltak. Vintersår var et aukande problem i laksenæringen frå Vestlandet og nordover. I 1997 førte sårskader til at halvparten av fisken i enkelte anlegg ble nedklasifisert frå superior til produksj onfisk. Nedklassifisering var på 5, 7 prosent. Vi har ikkje registrert dette problemet i vårt distrikt. 32

34 Eit av anlegga var utsett for angrep av brennande manet og mista ein god del fisk, helles så var det notert utbrott av IPN på nokon av anlegga. Fiskeridepartementet har oppheva den midlertidige stansen i tildeling av settefiskkonsesjoner 3.sept Det betyr at næringen igjen får ansvar med å få et best mogleg samsvar mellom antal settefisk og produksjon av matfisk. Når det gjelder sal og interne leveransar av settefisk så såg det slik ut: sal av settefisk stk av verdi kr. Det var 7 anlegg (av 13) som seide settefisk. Konsesjonskapasitet er på stk i distriktet. Når det gjeld andre maritime artar har det ikkje vore noko nemneverdig utvikling i løpet av det siste året. Pr var det registrert 17løyver i distriktet Nordre Midthordland, men få har vore aktive i meldingsåret. I Norge er det 30 bedrifter langs kysten som har starta dyrking av kamskjel. Førebels er produksjonen på forsøkstadiet og dyrkarane driv i nært samarbeid med forskingsmiljøa ved UIB og Havforskningsinstittuttet. På Rong i Øygarden holder klekkjeriet Scalpro A/S til. Dette er det einaste klekkjeriet i landet, og er eigd av dei rund 30 dyrkarane som er i prosjektet. Kamskjeldyrking vert neppe ei kommersiell næring i Norge før i I 1997 var det satt ut på landsbasis 2 min mm kamskjellyngel i mellomkulturanlegg. Seks dyrkere har tatt hånd om mer enn stk. hver, mens 25 prøvedyrkere har eit sted mellom 3000 og stk. Foreløpig er yngelproduksjon i kamskjelloppdrett et sårbart punkt. 33

35 Vedlegg 34

36 Organisasjonskart Ola Midttun Konsulent perm. ti Alicja Selstø Førstesekretær

37 Tabell MANNTALSFØRTE FISKARAR DISTRIKT NORDRKMIDTHORDLAND P~R., 01~ , (SUND, FJELL, ØYGARDEN, ASKØY 06 BERGEN) ASKØY BERGEN FJELL SUND ØYGARDEN ,._,,,_,.._,,_,,_,_._,,,,,,,,,_ " 106 -~: _, :._;. :c.... ~ :_::,;.--.:_... _ Totalt førte fisl{arar i Nordre Midthordland 1998 lifblad A IIBLAD B DTOTALT ~ en <( z w C> 0::: w co , w u.. o z :::::> en z w o 0::: <( C> ~

38 Tabell Fiskarar etter aldersgruppe i 1997 Askøy kommune li BLAD A BBLAD o OG OVER TOTALT

39 Tabell Fiskarar etter aldersgruppe i 1997 Bergen kommune Ill sa li BLAD A BLAD B o!.#l OG OVER TOTALT

40 Tabell Fiskarar etter aldersgruppe i 1997 Fjell kommune r ~ w s li BLAD A BLAD B o G OVER TOTALT j Alder j

41 Tabell Fiskarar etter aldersgruppe i 1997 Sund kommune m40 llj30 li BLAD A BLAD o G OVER TOTALT

42 Tabell Fiskarar etter aldersgruppe i 1997 Øygarden kommune fli BLAD A BLAD o OG OVER TOTALT

43 Tabell3.2.1 Utviklinga i fiskeforedlingsverksemder i 1996/ l 'r":' -::"., 3oooooooo ~4+s&+~~?2++-:s~~~~~~~~~~ ~~---'--::-~~~~~~~~~~~~~~~~~ C) t-f-,=-..~~~~~~~~~~~~~~~~**~~~-':s c '2,_ ~~ en E o ~444~~~~~4+~~~~$~4~~ B QQQQQQQQ ~~~~~~~=--:,-~~~~~R l~-'----"-~~~~~~~~~~~~~ o~~~~~ Øygarden Fjell Askøy Sund Bergen

44 Tabell4.2.0 Den heimhøyrende fiskeflåte pr Lengde Lengde Lengde 0.0-9,9m 10-19,9 m 19,9 og over ASKØY BERGEN FJELL SUND.!O Y \.jf\kut:l" SUM HORDALAN[ ~~ "l~ L Totalt lill Antal merkeregistrerte fiskefarty i Nordre Midthordland i 1997 li ASKØY li BERGEN 0.0-9,9m 10-19,9 m l Lengde l 19,9 og over O FJELL ml SUND li ØYGARDEN Kjelde: Fiskeridirektoratet

45 Tabell4.2.1 l MERI<eR.eGJSTI~.ERTE Fisl<eFAfrrY.-NORDRE M1oTHoR.oLAN DPR.i1.-i2.1997l l i Isa Lengde 0.0-9,9m Lengde 10-19,9 m O Lengde 19,9 og over o ASKØY BERGEN FJELL SUND ØYGARDEN ~ KOMMUNE l

46 Tabell Merkeregistrerte fiskefarty i Nordre Midthordland og heile Hordaland pr l~ 1400 li ASKØY li BERGEN O FJELL E!IJSUND li ØYGARDEN 111 HORDALAND o 0.0-9,9m 10-19,9 m 19,9 og over l Antall

47 År :u~s 1 Den. heimehørend~ fi~k~tl~ty pr \illll~!i A-v&o.n& Tilgqng Tntf:m~ilf.~}}l~ll Av~ & 1 til~otts \.iwfl1iit1~1\fltl~ Tg.bell 4.2,3~ ~~~,~rv~sr ru~l1111\~~,, Avgong Til gong fj~!-ffii Avgong Tilgong 1!38.~ +~ ], '],~92 199~ o l , lo o o l l l 47 lo lo :1,.99Q lo l lo l l, 'l , l l 51 3 l 2 6 Den heimehør~nde fi~kefl~te frå 19Ø i distrikt NQrdre 1\ltidthQrdland [jj 150 1'0 c o Fjell Sund Øygarden Bergen l Kommune l Askrpy El llil1997

48 Tabell 4.2 Antal merkeregistrerte farty i Nordre Midthordlandl frå l~ l li 150 l,l',. )!:' :; ::::::--'~ 1 r::;~,;l t',{~ h : '.,:..,;,;:.., Ill ' ',, '''Ill li Fjell Sund O Øygarden 1m Bergen Ask~y 50 o ~

49 PRODUKSJON AV LAKS OG AURE l NO~~Jlt~.IDTHORDLAND TOTALT SLAKTA VERDI AV SAL ANTAL UTSETT (RUND FISK l TONN) (1000 KR) (l STYKK) KOMMUNE LAKS AURE LAKS AURE LAKS AURE Askøy/Bergen* Fjell** Sund Øygarden TOTALT L i< 'U c c Q) Q) :l El Q) u:' Cf) al 3. &..!le: (/) <( l Kommune l J Verdi av sal l [I] l Kommune l

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14)

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) 1 Det blei halde styremøte i Fiskarlaget Vest fredag 29. august 2014, kl.1200, i Norges Sildesalgslag sine lokale. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Mons

Detaljer

ARSSMELDIN flskkrirettlrdkren I. KISKRsSUND~HÅ 06 SOKNDAL

ARSSMELDIN flskkrirettlrdkren I. KISKRsSUND~HÅ 06 SOKNDAL Q) ARSSMELDIN6 1994 flskkrirettlrdkren I KISKRsSUND~HÅ 06 SOKNDAL INNHOLD SAMMENDRAG... side 2 l. INNLEDNING/ KONTORETS VlRKEO:MRÅDE... 3 2. SYSSELSETTING I FISKERINÆRINGEN... " 5 2.1. Fiskermanntallet...

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad

Kvam herad. Forslag til forskrift om særskilde krav til akvakultrrelatert verksemd i Hardangerfjorden-høyringsuttale frå Kvam herad Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 23.10.2009 032/09 KAWV Kvam heradsstyre 10.11.2009 094/09 KAWV Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv:

Detaljer

MARIN SEKTOR I HORDALAND

MARIN SEKTOR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE MARIN SEKTOR I HORDALAND Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, januar 2004. www.hordaland-f.kommune.no/ru/aud/ MARIN SEKTOR I HORDALAND

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14)

PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14) PROTOKOLL TELEFONSTYREMØTE 4. JUNI 2014 (5/14) Det blei halde telefonstyremøte i Fiskarlaget Vest onsdag 4. juni 2014, kl. 1000. Følgjande deltok: Kontrollnemnda: Administrasjonen: Kåre Heggebø, leiar

Detaljer

Havbruk. Bygg. Industri. Landbruk. Turid Lande Solheim, Marine Harvest. Svein Bjarte Veastad og Frank Søllesvik, Kvinnherad Bygg

Havbruk. Bygg. Industri. Landbruk. Turid Lande Solheim, Marine Harvest. Svein Bjarte Veastad og Frank Søllesvik, Kvinnherad Bygg Havbruk Turid Lande Solheim, Marine Harvest Bygg Svein Bjarte Veastad og Frank Søllesvik, Kvinnherad Bygg Industri Svein Arne Eidsvik, Eidsvik Skipsbyggeri Tor Bringedal, Sør Norge Aluminium Landbruk Lars

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.01.2014 1731/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 28.01.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2013 Akvakulturforvalting:

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN

HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SÆRSKILDE KRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGERFJORDEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Avdeling for Strategi og næring Arkivsak 200908394-2 Arkivnr. 313 Saksh. Døskeland, Inge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2009-19.11.2009 HØYRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.05.2015. Løyve i perioden til no i 2015 1. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.05.2015. Løyve i perioden til no i 2015 1. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.04.2015 26047/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.05.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per mars 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden Avslag i perioden Laks og aure i sjø 12

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden Avslag i perioden Laks og aure i sjø 12 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.01.2016 1074/2016 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.02.2016 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen.

Talet på bedrifter innan eigedom har auka særleg sterkt i nokre av regionane rundt Bergen. Endringar i talet på bedrifter i Hordaland Fleire bedrifter med tilsette Talet på bedrifter i Hordaland auka 2002-2005 med 7 %. I same periode har talet på bedrifter med tilsette auka med 4,5 %. Auken

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri februar 2014

Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri februar 2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.02.2014 9616/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.03.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri februar 2014

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 2- Sammendrag Sysselsettingen i Fiskermanntallet Sysselsettingen i foredlingsleddet. Sysselsettingen i

INNHOLDSFORTEGNELSE. 2- Sammendrag Sysselsettingen i Fiskermanntallet Sysselsettingen i foredlingsleddet. Sysselsettingen i r OI!$NES I{O~fMlJNI~ l. HYRE - Kommunesenter 2. ØKSNES - Leirsted 3. N y K S UN O - F r a f l y t t e t... f i a k ~ V 1! r 4. STØ - Fiskevær med Lari~on6c ki~ke 5. ALSVAG - Alsvåg hoveqg~rd. 6. TINDEN-

Detaljer

[i] v Pffr /111(?Å 7/.PE/ '' FISKERIRETTLEIAREN BREMANGER OG FLORA KOMMUNER. l BREMANGER OG FLORA Å R S M E L D I N G ..~

[i] v Pffr /111(?Å 7/.PE/ '' FISKERIRETTLEIAREN BREMANGER OG FLORA KOMMUNER. l BREMANGER OG FLORA Å R S M E L D I N G ..~ l [i] FISKERIRETTLEIAREN l BREMANGER OG FLORA Å R S M E L D I N G 1 9 8 5 BREMANGER OG FLORA KOMMUNER ". v Pffr /111(?Å 7/.PE/ ''...~ ÅRSMELDING 1985 BREMANGER & FLORA KOMMUNER 1. Fiskerirettleiaren har

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Elisabeth Aune, Nærings- og kulturavdelinga Sak nr.: 16/3196-23 Søknader om konsesjon for av skjelsand Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri per mars 2016

Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri per mars 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.4.216 26715/216 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 2.5.216 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri per mars 216 Akvakulturforvalting

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Norge 1946, Fiskeridepartementet blei oppretta Nord Troms og Finnmark låg

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Sildaprosjektet - Øygarden Ungdomsskule

Sildaprosjektet - Øygarden Ungdomsskule Sildaprosjektet - Øygarden Ungdomsskule Eit prosjekt om sild Dette prosjektet kom i gang ved eit besøk på Kystmuseet i Ovågen. Det var 8. klasse som var på omvisning, og på museet var det tønner og tørka

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Her er fastsett «det særlege verkeområde» som reglane om inntekt i verksemd utanom fiske i 3 nr.5, 4 og 5 nr.5 viser til.

Her er fastsett «det særlege verkeområde» som reglane om inntekt i verksemd utanom fiske i 3 nr.5, 4 og 5 nr.5 viser til. Merknader til forskrift 18. Desember 2008 nr.1436 om manntal for fiskarar og fangstmenn. Merknadane fastsett 21.09.09 - seinare endra etter endringar i forskrifta. Til 2 a) Her er fastsett «det særlege

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn?

Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint vatn? v/seniorrådgjevar Lárus Thór Kristjánsson Planseksjonen Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeridirektoratet Har fiskeri- og havbruksnæringa trong for reint

Detaljer

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre

Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Status havbruksforvaltning i fylkeskommunen og veien videre Cecilie Flatnes Myklebust Rådgivar akvakultur Regional- og næringsavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune Kva er ei fylkeskommune? Før rikssamlinga

Detaljer

Fjell kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utval: Møtestad: Fjell rådhus, komitésalen. Dato: 21.11.2011. Tid: 11:00 14:00

Fjell kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utval: Møtestad: Fjell rådhus, komitésalen. Dato: 21.11.2011. Tid: 11:00 14:00 Fjell kommune Møteinnkalling Utval: Møtestad: Eldrerådet Dato: 21.11.2011 Fjell rådhus, komitésalen Tid: 11:00 14:00 Forfall med grunngjeving må meldast snarast til Unni Rygg på tlf 55 09 71 55 eller e-post

Detaljer

1 HAVBRUK SJØMATNÆRINGANE I SOGN OG FJORDANE

1 HAVBRUK SJØMATNÆRINGANE I SOGN OG FJORDANE VEDLEGG 2: SJØMATNÆRINGANE I SOGN OG FJORDANE 1 HAVBRUK Løyve Antal Noreg Andel i % Stamfisk laks og aure 3 33 9 % Settefisk laks og aure 23 235 10 % Matfisk laks og aure 88 963 9 % FoU laks og aure 1

Detaljer

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjel Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2014 var 201 (snittvekt 0,9 kg). Det har vore ein avtakande tendens sidan årtusenskiftet, med unntak av bra fangstar i 2010

Detaljer

Nynorsk. Innhaldsforteikning

Nynorsk. Innhaldsforteikning Nynorsk Rettleiar for utfylling av særskilt søknadsskjema om dispensasjon etter forskrift om drift av akvakulturanlegg 55, 2.ledd (auka individvekt for settefisk av laks, aure og regnbogeaure) Innhaldsforteikning

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Slakteriet AS (SF-F-30) - Tilsagn om utviding av løyve til slaktemerd lokalitet Hesteneset i Flora kommune, Sogn og Fjordane.

Slakteriet AS (SF-F-30) - Tilsagn om utviding av løyve til slaktemerd lokalitet Hesteneset i Flora kommune, Sogn og Fjordane. Slakteriet AS Adm.enhet: Tildelingsseksjonen Hamregata 1 Sakshandsamar: Elisabeth Aadland Vaagsbø Telefon: 6900 FLORØ Vår referanse: 16/13612 Dykkar referanse: Dato: 21.02.2017 Att: Kristin Bergstøl Hansen

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar.

SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar. Sotra Brannvern IKS -I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - eit interkommunalt selskap eigd av Fjell og Sund kommunar. Historikk Organisering Arbeidsoppgåver Sotra Brannvern IKS,

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT

Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT FLORA KOMMUNE Samferdsleutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 24.10.2013 Møtetid: Kl. 10:00 13:11 Møtestad: Samfunnshuset Saksnr.: 006/13-008/13 Parti: Desse møtte H: Tore Jakob Madsen. V: Kjell Høyvik. Ap:

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 17. APRIL 2015 (4/15)

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 17. APRIL 2015 (4/15) PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 17. APRIL 2015 (4/15) Det blei halde styremøte fredag 17. april 2015, kl. 1010 i Norges Sildesalgslag sine lokale, Slottsgaten 3, 5003 Bergen. Følgjande deltok: Kontrollnemnda:

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 08.09.2010 Tid: 12:00 16:00 Møtestad: Kommunestyresalen Møte leiar: Liv Kari Eskeland Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Liv Kari Eskeland Leder

Detaljer

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Pelagisk sektor sett frå fiskarsida Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Fiskebåts visjon Ei miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2 / 2007

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2 / 2007 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2 / 2007 Forord Temaet for dette nummeret av Hordaland i tal er næring, innovasjon og kompetanse. Vi presenterer her offentleg tilgjengeleg

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kommunesamlingar 2015

Kommunesamlingar 2015 Kommunesamlingar 2015 Lindås 02.06.2015 Etne 03.06.2015 Karsten Valland, Innovasjon Norge Mål for landbruket i Hordaland Auka produksjonen av mat med 1 % i året Auka mjølkeprod. med 1-1,5 mill liter årleg

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale

Skjell Rådgivende Biologer AS FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA. Fangststatistikk. Skjelmateriale FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 206 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012 og 2013, då det berre vart

Detaljer

Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009

Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009 Hovudutval for plan og næring Side 1 av 7 Høyring - Forslag til forskrift om tildeling av løyve til havbruk med laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn 2009 Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring

Detaljer

SUND KOMMUNESTYRE

SUND KOMMUNESTYRE SUND KOMMUNESTYRE 2015-2020 Namn Adresse Postnr Stad Tlf. privat Tlf. jobb Mobil E-post Medlemer H 1 Kari-Anne Landro Storhaugen 22 5382 SKOGSVÅG 99245694 kari.a.landro@sund.kommune.no 2 Nils Kåre Skoge

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

ARSMELDING 1991/1992 ~ FISKERIRETTLEDEREN L VÆRØY. nlt r n. ''.u.u. ~~----~ ~ ~--- -~_s_~~ ~~~-t _.,_~ -----;---0 3 ---+~------+-------~~ 99 oo»

ARSMELDING 1991/1992 ~ FISKERIRETTLEDEREN L VÆRØY. nlt r n. ''.u.u. ~~----~ ~ ~--- -~_s_~~ ~~~-t _.,_~ -----;---0 3 ---+~------+-------~~ 99 oo» ARSMELDING 1991/1992... 7 Nottlhtndtlf."t 11.u /J n S6t nlt r n ''.u.u IJ t 1f 'lj Il lj Il 1J JJ,, li.,,, /l Il l J 97.J 11 98 J /1.. 11 /l /J.. 11 ' J Jf 10 /l ' 11 99 oo»» Sh,. n n 1 ~~----~ ~ ~---

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA

FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA FANGST OG SKJELPRØVAR I FRØYSETELVA Gjennomsnittleg årsfangst av sjøaure 1993-2012 var 207 (snittvekt 0,9 kg). Etter eit par år med bra fangstar var det kraftig reduksjon i 2012, då det berre vart fanga

Detaljer

Dato: Kl.: Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09

Dato: Kl.: Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09 Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.04.2009 Kl.: 10.00 16.15 Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger

Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Protokoll frå telefonstyremøte i Helse Vest RHF Tid: Styret for Helse Vest RHF 27.02. 2007, 16:00 17:00 Møtestad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

SAKSGANG FORSLAGTIL FORSKRIFTOM SÆRSKILDEKRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGER FJORDEN- HØYRINGSUTTALEFRA JONDAL KOMMUNE.

SAKSGANG FORSLAGTIL FORSKRIFTOM SÆRSKILDEKRAV TIL AKVAKULTURRELATERT VERKSEMD I HARDANGER FJORDEN- HØYRINGSUTTALEFRA JONDAL KOMMUNE. Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 10.1 1.2009 066/09 Saksbeh: Saka vert avgjort av: Arkiv : Arkivsaknr. Svein Tor er Guntveit Hovudutval

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden til no i Avslag i perioden til no i

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden til no i Avslag i perioden til no i saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.04.2014 23813/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 06.05.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri mars 2014

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Høyringsnotat av 11. juni 2012 Vilkår for omsetning av torsk frå fritidsfiske

Høyringsnotat av 11. juni 2012 Vilkår for omsetning av torsk frå fritidsfiske Høyringsnotat av 11. juni 2012 Vilkår for omsetning av torsk frå fritidsfiske Forslag til endringar i forskrift av 26. februar 2010 nr. 252 om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fiskeriverksemd i Hordaland Fisk, fiske, fiskarar, foredling, fangst, farty Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon september 2006.

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer