FISKERIRETTLEIAREN I NORDRE MIDTHORDLAND BERGEN SUND FJELL ØYGARDEN ASKØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKERIRETTLEIAREN I NORDRE MIDTHORDLAND BERGEN SUND FJELL ØYGARDEN ASKØY"

Transkript

1 FISKERIRETTLEIAREN I NORDRE MIDTHORDLAND ASKØY BERGEN FJELL SUND ØYGARDEN

2 ÅRSMELDING FOR 1997 FISKERIRETTLEIAREN I NORDRE MIDTHORDLAND l. Fiskerirettleiaren sitt tenestedistrikt... o... o. o o.. o... o... o o. o o. o.2. og Fiskerirettleiarkontorets virke og funksjon 2.1. Personalet ved Fiskerirettleiarkontoret Korrespondanse Fiskerirettleiarens arbeidsoppgåver/møteverksemd Fiskerinemndene - møteverksemd og saker.... 6, 7 og Sysselsettinga i fiskeri- og havbruksnæringa 3.1. Fiskarmanntalet.... 9, 10, 11,12 og Sysselsetting i foredlingsleddet , 15 og Sysselsetting ved oppdrettsanlegga Fiskeflåten, merkeregisteret og konsesjonar 4.1. Fiskeflåten og Merkeregisteret Konsesjonar Fiskeflåtens aktivitet.... o ooo o o o o Foredlingsleddet 6.1. Fiskemottak Fiskeindustri og foredling... 21,22,2J og Fiskeoppdrett/akvakultur oooo ,26,27 og Låne- og Finansieringskj elder 8.1 SND Avleia verksemd... o... 30, Samandrag... o... 32,33. l

3 l. Fiskerirettleiaren sitt tenestedistrikt. SUND KOMMUNE: Areal: 99,2km 2 Folketal: Adm. senter: Skogsvåg FJELL KOMMUNE: Areal: 147km 2 Folketal: Adm. senter: Straume ØYGARDEN KOMMUNE: Areal: 65,8km 2 Folketal: Adm. senter: Tjeldstø ASKØY KOMMUNE: Areal: 100km 2 Folketal: Adm. senter: Kleppestø BERGEN KOMMUNE: Areal: 465,3km 2 Folketal: Adm. senter: Rådhuset, Bergen sentrum Hovudkontor Straume: 5353 Straume Tlf.: Fax: Kontor Øygarden : mobil: Tlf.:

4 N

5 2. Fiskerirettleiarkontorets virke og funksjon Personalet ved Fiskerirettleiarkontoret. Fiskerirettleiar: Førstesekretær: Konsulent : Kåre Møgster Alicja Selstø Ola Midttun (permisjon inntil videre) Alle i full stilling. Grunna langvarig sjukefråvær/ sjukemelding i meldingsåret var Gry M. Tveit, med tilførte midler frå Arbeidskontoret, delvis tilsett ved kontoret første halvår. Kontoret ligg på Straume i 2. etg. over Shell-stasjonen - Stasjonsbygget. Kontorlokala er gode og rimeleg utstyrt med inventar l kontormaskiner. Hovudkontor ligg på Straume med faste besøksdagar i Øygarden på mandager Korrespondanse < Inngåande Utgåande I desse tala er det ikkje teke med brev skrivne for fiskarar. Heller ikkje er medrekna ymse følgjeskriv utsende til fiskarar, lag, og andre saman med skjema. Inngåande korrespondanse var som i 1996, medan utgåande korrespondanse gjekk ned. Kontakten med kundane skjer ved frammøte på kontorene, samt via telefon og fax. 4

6 2.3. Fiskerirettleiarkontorets arbeidsoppgåver/møteverksemd. Fiskerirettleiaren er sekretariat for fiskerinemndane og ei vesentleg del av arbeidstida medgår til saksførebuing for desse nemndene. Andre arbeidsoppgåver/møteverksemd som Fiskerirettleiaren har delteke i kan i grove trekk oppsumerast slik: møter, befaring ar og kontroll av havbruksverksemder innhenting av data om havbruksnæringa kystsoneplan, ferdig for kommunane: Sund, Øygarden, Askøy og Fjell (revidering) div. arbeid i samanheng med planer på kommune og fylkesnivå fiskeridirektoratet/fiskerisjefen, innhenting av data til særskilte saker fiskarmanntalet og garantikassesaker merkeregisteret for fiskefartøy/ kontroll av fartøy i mindre grad hjelp med utarbeiding av søknader for næringsutøvarane generell informasjonsverksemd/ service ovanfor publikum litt arbeid med strategisk næringsplan for Region Vest uttale vedk.kommuneplanar/reguleringsplanar delteke i felles samling for RIF i Balestrand mai delteke på Aqua Nor 97 i Trondheim 5

7 2.4. Fiskerinemndene - møteverksemd og saker. Fiskerinemndane er valt av kommunane og har bl. a. ansvaret for føring av fiskarmanntalet. Sund og Fjell fiskerinemnd har i meldingsåret vore sett saman slik: Kommunane Fjell og Sund har felles fiskerinemnd i perioden Leiar og nestleiarvervet veks lar mellom kommunane med 2 år på kvar. Sund skal ha leiaren dei 2 første åra i perioden. I 1998 vertt Ivar M. Halleraker frå Fjellleiar og Jarle Glesnes frå Sund nestleiar..... Status Navn... Adresse Nestleiar Jarle Glesnes(frå 1998) 5386 Glesvær Medlem Rose Marie Berge 5395 Steinsland Medlem Jan Terje Nordmann 5380 Telavåg Lei ar Ivar M. Halleraker(frå 5353 Straume 1998) Medlem Leonard Foldnes 5353 Straume Medlem Cecilie Rosenvold Grunnavågsv.l Straume Varamedlem Ivar M. Øvretveit 5380 Tælavåg Varamedlem Knut Forland 5380 Tælavåg Varamedlem Ellen Pedersen 5386 Glesvær Varamedlem Svein Ove Ekerhovd 5353 Straume Varamedlem Peder Ågotnes 5363 Ågotnes Varamedlem Egil Nygård Nygårdsv Brattholmen. Parti Yrke> AP Fiskar H Dagleg leiar SP Fiskar SP Oppdrettar Krf Fis kar /pensj. SV V Fiskar H Fiskemottakar V Lærar/ husmor SP Fiskar AP Nav.lærar H 1993: 2 møter og totalt 34 saker handsama. 1994: 3 møter og totalt 28 saker handsama. 1995: 2 møter og totalt 23 saker handsama. 1996: 2 møter og totalt 26 saker handsama. 1997: 2 møter og totalt 34 saker handsama. 6

8 Øygarden fiskerinemnd : Status Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Navn Svein Blomvågnes Solbjørg Vik Henning Sandøy Rigmor Fjeldstad Jan Dan Fjeldstad Jakob Blom IanKinsey Ole Toft Rolf Vik Aud Dale Anders Husebø Jonas Karlsen Liv Paulsen Mons Tore Nakken Torill Handeland Ann-Iren Semshaug Adresse Blom, 5348 Rong Vik, 5348 Rong Hellesund Hellesøy Tjeldstø, 5330 Tjeldstø Tjeldstø, 5330 Tjeldstø 5348 Rong 5348 Rong 5348 Rong Alvheim, 5348 Rong Nautnes, 5348 Rong Tjeldstø, 5330 Tjeldstø Stura, 5348 Rong Alvheim, 5348 Rong Parti Tv ø Tv ø Krf AP Bf Tv ø Tv ø Tv ø Tv ø Tv ø AP AP AP Bf Bf Bf Yrke fis kar fis kar oppdrettar reparatør 1993: 2 møter og totalt 25 saker handsama. 1994: 2 møter og totalt 17 saker handsama. 1995: 3 møter og totalt 21 saker handsama. 1996: 3 møter og totalt 23 saker handsama. 1997: 3 møter og totalt 25 saker handsama. 7

9 Askøy og Bergen fiskerinemnd : Kommunane Askøy og Bergen har hatt felles fiskerinemnd i periode Status Navn Adresse Leiar Ingve Torgersen 531 O Hauglandshella Medlem Tetje Vindenes 531 O Hauglandshella Medlem Jakob Henriksen Ramsøy, 5310 Hauglandshella Nestleiar Esther M. Olsen Christinegården Bergen Medlem Helge Gunby* Kringsjå Laksevåg Varamedlem Øystein Holmelid Ranav Kleppestø Varamedlem Sverre Torgersen 531 O Hauglandshella Varamedlem Peder Jakobsen 531 O Hauglandshella Varameldem Arve Berg Midttunveien 34 A Nesttun Varamedlem Eva Dimmen Tunesveien Thunes 5234 Garnes Parti AP SP H H SP Yrke rektor fis kar fis kar førstekonsulent *Helge Gunby erstattar Bjarte Reve som er flytta til Oslo 1993: l møte og totalt 19 saker handsama. 1994: 2 møter og totalt 14 saker handsama. 1995: 2 møter og totalt 24 saker handsama. 1996: 2 møter og totalt 25 saker handsama. 1997: 2 møter og totalt 21 saker handsama. Ein har freista spara budsjettet til dei mest krevjande sakene. Sakshandsaminga har difor i stor grad føregått ved utsending av sakene fortløpande til nemnda sin formann til uttale og oppmoding om tilbakemelding av eventuelle merknader. Dette er ei ordning som reint teknisk ikkje alltid har fungert godt og vert kritisert av einskilte medlemmar. Fagleg føler vi eit sakn av den dialogen som føregår i nemndsmøta. 3. Sysselsettinga i fiskeri- og havbruksnæringa 3.1. Fiskarmanntalet. Blad A - fiske som attåtnæring Blad B - fiske som hovudyrke/ eineyrke. Det er attraktivt å stå i fiskarmanntalet, med dei sosiale rettigheiter og offentlege tilskot dette fører med seg i ei hard prøvd næring. 8

10 ASKØY KOMMUNE FISKARAR FORDELT ETTER ALDERSGRUPPER ÅR INNDELING ~ ~49 50~ oG oye:r TOTALT BLADA o o o o BLADB o lo o 62 TOTALT 90 BLADA o o o o o BLADB o o 47 TOTALT 76 BLADA o l o o o BLADB l 48 TOTALT 78 BLADA o o o o o BLADB l 49 TOTALT 78 BLADA o o o o BLADB lo l 57 TOTALT 85 BLADA o o o o BLADB lo l 57 TOTALT 88 BLADA o o l o BLADB o 57 TOTALT 69 BLADA o l 3 o BLADB o 57 TOTALT 69 BLADA o o l o BLADB l lo o 57 TOTALT 71 BLADA o o l o BLADB 3 19 lo o 60 TOTALT 75 BLADA o o l o BLADB 2 15 lo o 54 TOTALT 69 9

11 BERGEN KOMMUNE FISI<ARAR FORDELT ETTER ALDERSGRUPPER ÅR INNDELING 15~ ;.;49 50;.; GOVER TOTALT BLADA l l BLADB o 88 TOTALT 102 BLADA o o BLADB o 61 TOTALT 72 BLADA o o o l o BLADB l o 60 TOTALT 65 BLADA o l o l o BLADB l o 65 TOTALT 72 BLADA o 2 o l o l BLADB o o 72 TOTALT 80 BLADA o 2 o l o o BLADB l o 82 TOTALT 90 BLADA o l o o l o BLADB l o 85 TOTALT 91 BLAD. A o o o o l o BLADB o 97 TOTALT 102 BLADA o l l l l o BLADB l o 105 TOTALT 113 BLADA o l o l l o BLADB l o 121 TOTALT 128 BLADA o o o o l o BLADB l o 93 TOTALT 98 lo

12 FJELL KOMMUNE HSKARARFORDELTETTERALDERSGRUPPER ÅR. INNDELING ~ GOVER TOTALT BLADA o l BLADB o 122 TOTALT 175 BLADA o l l BLADB l 119 TOTALT 166 BLADA o o BLADB l 119 TOTALT 166 BLADA o o 2 l BLADB lo l 102 TOTALT 146 BLADA o o l l l BLADB TOTALT 141 BLADA o o l l BLADB o 98 TOTALT 141 BLADA l o 2 l BLADB TOTALT 132 BLADA o l 2 l l BLADB o 86 TOTALT 118 BLADA o l l l BLADB lo o 92 TOTALT 124 BLADA o o l o l BLADB o 95 TOTALT 126 BLADA o o l o l BLADB lo 11 7 o 96 TOTALT

13 SUND KOMMUNE FISKARAR FORDELT ETTER ALDERSGRUPPER ÅR INNDELING ~ 59 60~ GOVER TOTALT BLADA l o o l BLADB lo TOTALT 169 BLADA l o o l BLADB o 86 TOTALT 145 BLADA l o o BLADB o o 84 TOTALT 140 BLADA l o o BLADB lo o 80 TOTALT 137 BLADA o o o o o BLADB o 76 TOTALT 134 BLADA o o o o o BLADB l o 81 TOTALT 134 BLADA o 2 o o BLADB o TOTALT 110 BLADA o o o o BLADB l 17 9 lo 8 lo o 55 TOTALT 85 BLADA o o o o BLADB l lo 11 o 67 TOTALT 95 BLADA o o o o BLADB o 72 TOTALT 102 BLADA o l o l l BLADB o o 65 TOTALT 95 12

14 ØYGARDEN KOMMUNE FISKARAR FORDELT ETTER ALDERSGRUPPER ÅR INNDELING ~ G TOTALT OVER BLADA o BLADB o 140 TOTALT 218 BLADA o l 2 4 l BLADB o o 86 TOTALT 167 BLADA o l BLADB o 71 TOTALT 151 BLADA o l l BLADB o 67 TOTALT 146 BLADA o l 2 3 l BLADB TOTALT 143 BLADA o l 2 3 l BLADB o TOTALT 142 BLADA o l l l BLADB l o 51 TOTALT 110 BLADA o o l l l BLADB lo o 51 TOTALT 110 BLADA l o 2 l l BLADB lo l 60 TOTALT 119 BLADA l o l o BLADB o 63 TOTALT 122 BLADA l o l o o BLADB o lo 13 o 50 TOTALT

15 3.2. Sysselsetting i foredlingsleddet. Sund Kommune: Sekkingstad Services KIS Sotra Fiskeindustri AlS Raunefjord Røykeri Kristis Krabbeforedling Tælavåg Fiskemottak AlS Nordic Cavior v/åge Sørensen Sum årsverk 56,2 årsverk 60 årsverk 0,5 årsverk 3 årsverk 7 årsverk 1,5 årsverk 128,2 årsverk Fiell Kommune: Hydro Seafood Mowi Konrad Sekkingstad AlS Rekespesialisten Magnar Solberg Vågen Seafood AlS Sum årsverk 55 årsverk 1,5 årsverk 6 årsverk 3 årsverk 20 årsverk årsverk Øygarden Kommune: Blom Fiskeoppdrett AlS Rong Laks AlS Roberts Lakserøykeri AlS Dalsneset AlS Hellesøy Seafood Sum årsverk 8 årsverk 15 årsverk 6 årsverk 1,5 årsverk 4 årsverk årsverk 14

16 Askøy Kommune: Rolf Olsen A/S Herdla Fiskemat Erik Haugland Silfas Horsøy AS Norway F oods Ltd. AlS Sum årsverk 54 årsverk 28 årsverk 2 årsverk 40 årsverk 66 årsverk 190 årsverk Bergen Kommune: Hallvard Lerøy A/S Kåre Holmefjord Alfheim & Nielsen A/S Bergen Fiskeindustri AlS A/S Breivik & Co. Søstrene Hagelin AlS Nygårdsgatens Røkeri Fosse Røkeri AlS Strandkaien Fisk J. Støl dal Fiskemat Madam Bergen AlS O. Bratland AlS Sum årsverk 54 årsverk 3,25 årsverk 20 årsverk 40 årsverk 15 årsverk 7 årsverk 2 årsverk 7 årsverk 1,6 årsverk 9,5 årsverk 12 årsverk l årsverk 172,35 årsverk 15

17 Totalt omsetning l årsverk i foredling-verksemder i Nordre Midthordland l Differansen Øygar<len Tot. omsetning: , , ,00 Tot. årsverk: 27,50 34,50 7,00 Herav kvinner: 11 '1 14,75 3,65 Fjf)ll Tot. omsetning: , ,00 T ot. årsverk: 59,50 85,50 26,00 Herav kvinner: 28,00 51,50 23,50... A$ køy : Tot. omsetning: , , ,00 T ot. årsverk 197,00 190,00-7,00 Herav kvinner: 95,00 93,00-2,00... sund Tot. omsetning: , , ,00 T ot. årsverk: 128,50 128,20-0,30 Herav kvinner: 64,00 63,25-0,75 aer9.tir1 Tot. omsetning: , , ,00 Tot. årsverk: 127,80 172,35 44,55 Herav kvinner: 34,40 42,00 7,60 Qm!;et11itt9 tc)talt Tot. omsetning: , , ,00 T ot. årsverk: 540,30 610,55 70,25 Herav kvinner: 232,50 264,50 32,00. 16

18 3.3. Sysselsetting ved oppdrettsanlegga. Talmateriale til statistikken som følgjer er innhenta frå Fiskeridirektoratet statistikkundersøkingar frå anlegg som er i drift. Talet på årsverk ved matfiskanlegg i distrikt Nordre Midthordland Kommune Antal.anlegg Sund Fjell Øygarden Askøy o l l 1 Bergen Totalt Kjelde : Fiskendrrektoratet An tal personar lo lo Årsverk lo lo , , l ,5 l i tillegg kjem to konsesjonar som er i drift i annan kommune 2 To av konsesjonane driv også på lokalitetar i Askøy. 3 l. stk stamfiskkonsesjon for laks og aure og l. stk. forsking og 1mdervisning 4. Fiskeflåten, merkergisteret og konsesjonar Fiskeflåten. Sund Kommune: Sund Kommune hadde pr ein registrert fiskeflåte på tilsaman 93 fartøy. 2 fartøy med konsesjon for ringnot/nordsjøtrål. l fartøy med konsesjon for industritrål 90 mindre fartøy frå O til 14.9 m.l.l. 17

19 Fiell Kommune: Fjell Kommune hadde pr ein registrert fiskeflåte på tilsaman 78 fartøy. 5 større ringnotfartøy 5 fartøy i storleiken 15 til 24.9 m I.l. 8 fartøy i storleiken l O til 14.9 m.l.l. som hovudsakleg driv med not, gam og linefiske. 60 mindre fiskefartøy i storleiken O til 9. 9 m.l.l. Øygarden Kommune. Øygarden kommune hadde pr ein registrert fiskeflåte på tilsaman 114 fartøy. l større fartøy med ringnotkonsesjon. l fartøy i storleiken 31,5 m.l.l. med konsesjon for fangst av vågekval. 6 fartøy i stqrleiken 15 til 24.9 m.l.l. rigga for notfiske 7 fartøy i storleiken lo til14.9 m.l.l. som hovudsakleg driv fiske med not, garn og line 99 mindre fiskefartøy i storleiken O til 9. 9 m.l Askøy Kommune. Askøy Kommune hadde pr ein registrert fiskeflåte på tilsaman 51 fartøy. l større fartøy i storleiken 21.3 m.l.l. 8 fartøy i storleiken lo til19.9 m.l.l. som hovudsakleg er rigga med not-, garn- og linebruk. 42 mindre fiskefartøy i storleiken O til9.9 m.l.l. Bergen Kommune. Bergen Kommune hadde pr ein registrert fiskeflåte på tilsaman 22 fartøy. 2 større fartøy med ringnotkonsesjon. 4 fartøy i storleiken 10-19,9m I.l. 16 fartøy i storleiken 5 til14.9 m.l.l. som hovudsakleg er rigga med not-, garn- og linebruk. 18

20 4.2. Merkeregisteret Dette kapitlet gjev eit oversyn over fiskebåtar i vårt distrikt som driv fiske og fangst. Fiskeflåten i Nordre Midthordland omfattar totalt i merkeregistrerte fartøy, det vil sei ei stabilitet i antalet. Flåten består vesentleg av mindre fartøy i storleiken 5,0-14,9 meter lengste lengde, byggemateriale er på dei fleste plast og treverk. I dette ligg kystfiske med mindre sjarkar og dei sysselsette er yrkesfiskarar med ein besetning på 1,3 mann. Fisking foregår i hovudsak med garn- og linefiske etter torsk, hyse, lange m.m. er av stor økonomisk betydning. Den heimehøyrande fiskeflåte pr År ~91 Sund ø arden TOTALT Kjelde: Fiskeridirektoratet Talet på merkeregistrerte fiskefartøy har halde seg stabilt det siste året, men er truleg framleis for høgt i høve til reell fiskeriaktivitet for fartøya Konsesjonar- distrikt Nordre Midthordland Konsesjon An tal fartøy $IulriJlg frå 1996 Ringnot lo o Kolmule 2-2 Lodde 4 o Nordsjøtrål 2 o Industri l o Reketrål l o Torskekvote l -l 19

21 5. Fiskeflåtens sin aktivitet. Fangst levert i Nordre Midthordland i 1997 av norske båtar. N.Midthordland Torskearta Fisl{ Sild o brisline Mal{rell OJ! lodde Skaldyr oe anna Totalt Tonn Kt(lOOO) Tonn Kr(lOOO) Tonn Kt(lOOO) Tonn Kt (1000) Tonn Askøy Bergen F.iell o o o o Sund o o Øygarden o o Totalt Kjelde: Fiskeridirektoratet Fangst levert i og utanfor Nordre Midthordland i 1997 av båt ar frå distriktet og framandbåtar levert i Nordre Midthordland Kt(lOOO) Båtar heimehøytande in. Midthordland Leveriligar heitna LeverMgar.borte Tolin I<f{lOOO) Tonn Kt(lOOO) Askøy Bergen Fjell Sund Øygarden SUM Anonytniserte/fra!llande Leveringar i N. Midth. Tonn Kr(lOOO) Båtar i Nordre Midthordland TOTALT Tonn Kr(1000) Kjelde: Fiskeridirektoratet ( Førebels tal). 6. Foredlingsleddet Fiskemottak m.m. Tælavåg Fisken1ottak AlS (Sund kommune) V erksemd: - ferskfiskpakking - filetering - saltfisktilvirkning Årsverk i 1997 : 7 Da/sneset AlS- Fiskemottak (Øygarden kommune) Verksemd: - ferskfiskpakking ( kvitfisk, sild og makrell) - filetering Årsverk i 1997 : l,5 20

22 Fiskemottaket på Dalsneset gjekk konkurs i februar Det var store tap etter konkursen ( 2,4 mill. kr). Nytt driftsselskap, Havøy Fiskemottak A/S, starta oppatt drifta i fiskemottaket i juni Dette fungerte ikkje så bra, men i juni 1997 kom mottaket i drift att for å sikra mottak i makellsesongen, men vart slegen konkurs allereie i november månad. Seinare har eigedomsselskapet Dalsneset AlS også fungert som driftselskap for fiskemottaket og teke mot all kvitfisk sløyt m/hovud. Erik Haugland (Askøy kommune) Verksemd: - ferskfiskpakking og filetering - sløyd fisk marine artar Årsverk i 1997 : Fiskeindustri og foredling. Sund Kommune: Sekkingstad Services KIS: Verksemd: - slakting og pakking av oppdrettsfisk -fryseri - filetering (f.o.m. 1993) -røyking (f.o.m. sommaren 1992) Årsverk i 1997: 56,2 Sekkingstad Services KIS flytta i 1992 all verksemda til det nye anlegget i Skogsvågen. Selskapet eksporterer over heile verda. Denne verksemda saman med Sotra Fiskeindustri AlS, Sotra Seafood A/S i Porsvika og Hydro Seafood Mowi i Møvik har ført Sotra til topps innan foredling av laks og aure. Også i Øygarden og Askøy vert eit betydeleg kvantum oppdrettsfisk til verka. Nøkkeltal ( 1998 er budsjetta}) frå Sekkingstad Services KIS Omsetnad 290 mill. 315 mill. 400 mill. Årsresultat 7,8 mill. 6 mill. 8 mill. 21

23 Sotra Fiskeindustri AlS: V erksemd: - slakting og pakking av oppdrettsfisk -fryseri Årsverk i 1997 : 60 Kristis Krabbe(oredling vi Kristi Sandton' Verksemd: - krabbereinsking Årsverk i 1997 : 3 Fjell Kommune: Hydro Sea(ood Mowi : Verksemd: - slakting og pakking av oppdrettsfisk -fryseri -laksefiletering (f.o.m. 1993) Årsverk i 1997: 55 Solberg Fiskeindustri: Verksemd: - mottak ål - skaldyr( krabbeforedling ) Årsverk i 1997 : 3 ( selt) Konrad Sekkingstad AlS: Verksemd : - skaldyr -eksport Årsverk i 1997: 1.5 Rekespesialisten vi Ole Magne Høyland: Verksemd: - salatar Årsverk i 1997 : 6 Vågen Sea(oodAIS (starta ) Verksemd: -filetering, frysing og røyking av laks og aure -eksport Årsverk i 1997: 20 22

24 Øygarden Kommune: Blom Fiskeoppdrett AlS: Verksemd: - slakting av eigen oppdrettsfisk Årsverk i 1997: 8 Rong laks AlS: Verksemd: - slakting av eigen oppdrettsfisk Årsverk i 1997: 15 Hellesøy Seafood: (ikkje i drift i slutt av 1997 p.g.a. økononziske vanskar) Verksemd : fullsterilisering (makrell og laks på boks) Årsverk i 1997 : 4 Italienske Palmera er interessert å overta drifta og satsa på eit nytt produkt som skal seljast på den engelske og italienske marknaden. Roberts Lakserøvkeri AlS (f o.m. mai 199 2): Verksemd: - røyking av oppdrettsfisk Årsverk i 1997: 6 Askøy kommune: Rolf Olsen AS- Skar holmen Verksemd:- ferskfiskpakking -frysing - filetering - div. bearbeida produkt - slakting og tilverkning av oppdrettslaks Årsverk i 1997: 54 Herdla Fiskemat AlS V erksemd: - ferskfiskpakking og filetering -røyking -frysing - slakting og tilverkning av oppdrettsfisk - lettkonservering Årsverk i 1997: 28 Norway Foods Ltd AlS V erksemd: - fullsterilisering Årsverk i 1997 : 66 23

25 Silfas Horsøy AlS Verksemd: - produk~on fiskemjøl og fiskeolje Årsverk i 1997: 40 I Hordaland Fylke er det berre ei verksemd, Silfas Askøy A/S på Askøy som tek imot råstoff til produk~on av fiskell!iøl og fiskeolje. Verksemda hadde 40 tilsette ved utgangen av Verksemda hadde i 1995 hatt produksjon av fiskemjøl på tonn og fiskeolje på tonn. I 1996 mottok verksemda tonn fisk til produksjon av fiskemjøl og -olje. Årsomsetnad i 1996 vart på kr ,-. I 1997 mottok verksemda tonn råstoff til produksjon av fiskemjøl og -olje. Årsomsetnad i 1997 vart på kr ,-. Bergen kommune: Breivik &Co AlS Verksemd: - ferskfiskpakking og saltfisktilvirkning - filetering - diverse bearbeida produkter Årsverk i 1997: 15 Kåre Holmefjord AlS Verksemd: - tilverkning av oppdrettsfisk -røyking Årsverk i 1997 : 3,25 O.Bratland AlS Verksemd: - sildesalting Årsverk i 1997 : l Fosse Røkeri AlS Verksemd:- røyking Årsverk i 1997: 7 24

26 Alvheim & Nielsen AlS Verksemd: - ferskfiskpakking og filetering Årsverk i 1997 : 20 Bergen Fiskeindustri AlS Verksemd: - ferskfiskpakking og filetering -frysing Årsverk i 1997 : 40 Madan1 Bergen AlS V erksemd: -diverse bearbeida produkter Årsverk i 1997: 12 J.Støldal Fiskenzat Verksemd: - filetering og frysing - diverse bearbeida produkter Årsverk i 1997: 9,5 Nygårdsgatens Røkeri Verksemd: - røyking av fisk Årsverk i 1997: 2 Halvard Lerøy AS V erksemd:- ferskfiskpakking og filetering -frysing - diverse bearbeida produkter - slakting og tilverkning av oppdrettsfisk Årsverk i 1997: Fiskeoppdrett/akvakultur Sund kommune 6 konsesjonar for matfisk av laks og aure, tilsaman m 3. 2 av kons. er ikkje i drift i Sund l konsesjon for setjefisk av laks og aure med løyve til å produsere inntilloo.ooo stk. pr.år (innehavar har søkt om utviding av løyve til å produsere stk.). l konsesjon for oppdrett av marine artar- torsk 2 konsesjonar for skaldyr 25

27 Sund kommune MATFISKANLEGG-.LAKS OGAURE Ant. Totalt slakta Verdi slakta rund kons. (KG- rund vekt) fisk (KR) s l l l l Utsett smolt (STK.) Kjelde: Fiskeridirektoratets statistikkundersøking for matfiskanlegg som er i drift. Marknader: 1 To konsesjonar er ikkje i drift 7.2. Fjell kommune. 8 konsesjonar for matfisk av laks og aure, tilsaman m 3 2 konsesjonar for setjefisk av laks og aure med løyve til å produsere inntil stk. årleg. 4 konsesjonar for oppdrett av marine arta- torsk l konsesjon for oppdrett av ål 5 konsesjonar for skaldyr 26

28 Fjell kommune MATFISKANLEGG- LAKS OG AURE Ant. Totalt slakta Verdi slakta rund Utsett smolt kons. (KG- rund vekt) fisk (KR) l l l l l l Marknader: 1 To av konsesjonar driv også på lokalitet på Askøy 7.3. Øygarden Kommune. 6 konsesjonar for matfisk av laks og aure, tilsaman m 3. 3 konsesjonar for setjefisk av laks og aure med løyve til å produsere inntil stk. årleg. 7 konsesjonar for oppdrett av marine artar. 27

29 Øygarden kommune MATFISKANLEGG~ LAKS OG AURE Ant. Totalt slakta Verdi slakta rund Utsett smolt kons. (KG- rund vekt) fisk (KR) (STK.) Kjelde: Fiskeridirektoratets statistiklamdersøking for matfiskanlegg som er i drift Askøy Kommune. l kons. for matfisk av laks og aure på m 3 tilhøyrande Osterøy kom., vert dreven fullt ut 3 konsesjonar for setjefisk av laks og aure med løyve til å produsere inntil stk. årleg. 5 konsesjonar for oppdrett av marine artar. 2 skaldyrkonsesjoner 7.5. Bergen Kommune. l forsking- og undervisningskonsesjon for laks og aure, 500m 3 l konsesjon for stamfisk av laks og aure, 3000 m 3 4 konsesjonar for setjefisk av laks og aure med løyve til å produsere inntill stk. årleg. 28

30 8. Låne- og Finansieringskjelder. Statens Fiskarbank har frå l. januar 1997 gått inn i SND finansieringsordning. Formålet med SND er: å auke verdiskaping i distriktet stimulere til nyskaping utbygging betre utnyttelse av landets ressursar eit ansvar for finansiering av fiskefartøy (bygging, ombygging av gamle fartøy) SND disponerer ein rekkja verkemidlar som lån, tilskott og garantiar, samt kan gi råd og finansiell veiledning. Fiskerirettleiarkontoret har fungert som ein hjelpeorgan for veiledning om dei forskjellige ordningane og var behjelpelig med skjema. Ein har mista kontroll med oversikt over antal søknader avdi kunden går direkte til SND og kontoret får ikkje tilsendt kopi av avgjersla i dei særskilde søknadane. Kontoret har kontakt med SND Hordaland i Strandgaten Bergen. SND Innvilget kontraktsum Kollnnune Nybygg Omb/modern * GFL *LRL Askøy (l) kr Berg_en _{l} kr F.iell (l) l kr (l) kr Sund (l) kr S4l kr (l) kr Øygarden fl) kr (l) kr Totalt (3) kr (l) kr (6) kr (2) kr ( ) - Antal invilget lån * GFL- Grunnfmansieringslån * LRL - Landsdekkenderisikolån SND Søkt om lån Kommune Nybygg Omb/modern *GFL * LRL Askøy Bergen {l) kr F.iell {l) kr {l) kr (4) kr {l) kr Sund (l) kr (l) kr (5) kr Øygarden {l l kr (l) kr {l) kr Totalt ( 4) kr (2) kr (lo) kr (2) kr ( ) - Antal omsøkte lån * GFL- Grunnfmansieringslån * LRL - Landsdekkenderisikolån 29

31 9. Avleiande verksemd. Fiskeri og havbruksverksemd er viktige samarbeids- og handelspartnerar for ein rekkje andre verksemder som heldt til på Sotra og i Øygarden: INDUSTRI: Sotra Not og Trål AlS Roza Plast AlS Sotra Contracting AlS Sotra Rør og Sanitær AlS :not, trål, mærder, reiskap : div. oppdrettsutstyr :kjøp/salg div. brukt utstyr : røyrleggar Kleppholmen Båtsenter Al S : mindre slepp og verkstad Ivar Otto Forland Torsvik Mek. Verksted " HåsundANS Lars Hausberg mindre slepp : vedlikeh./repr. av småbåt ar Norsik- Norsk Sikkerhetssenter AlS: sikkerhsopplering Sotra Skips- og Industriservice: vedlikehald, reingjering Vest Kran AlS Norsk Båtplan Service : kranar og løftereiskap : teikning, formidling W. Giertsen AlS, Ågotnes : skipshandlar (lager) Tess Sotra Bjarne Sjøvold : slangar og koplingar : elektroinstalator Øygarden Elektriske 11 " Knarvik Maritime Design Losnedal Odd Ingeniør AlS : skipsteknisk : konsulentar/skipsteknisk Eiro Skips- og Industri Service AlS : shipsvedlikehold Bergmann AlS : vekt og veiesystemer 30

32 Hordaland Skjellsandtørkeri A/S: skjellsand til jorbruk TRANSPORT: Øygarden levende Fisk Konrad Sekkingstad A/S :brønnbåt : langtransport frosen laks Frigoscandia Transport A/S : påising/ompakking Johs. Lunde Transport A/S : ompakking KONSULENT AR: Økonomipartner AlS Regnskap og Økonomitjenester A/S Øydata A/S Maritim Consultans Finos Stiftelsen Fiskerinæringens Opplæringssenter TRADING/EKSPORT: Eurofood A/S Kåre Møvik A/S Konrad Sekkingstad A/S Vågen Seafood A/S : eksport av laks It It It It It It : eksport av laks og aure OLJE OG DRIVSTOFF: Norske Shell A/S, Skarholmen, 5300 Kleppestø Statoil Norge A/S, Lille Florvågøy, 5300 Kleppestø Bergen Tankers A/S, Straume Straume Ulveseth A/S- Statoil, 5370 Fjell 31

33 10. Oppsummering Fiskerinæringa. Talet på havfiskefartøy med konsesjon har halde seg stabilt dei siste åra vart fangstmessig eit bra år. Eit hovudinntrykk i denne meldinga må vera ro og stabilitet innanfor den tradisjonelle fiskerinæringa. Føre segna for 1997 om deltaking i makrellfiske skapte ein del uro i distriktet. Stagnasjon i lønsemda innan næringa vil vera eit nøkkelord ved skildringa av utviklinga i fisket dei siste åra. Det har alltid vore klar samanhang mellom lønsemd og rekruttering i fiskeflåten. Det er ikkje lett å kunne trekkja til seg ungdommar som næringa treng for å halda posisjon som ei av dei viktigaste næringen i dei 5 kommunane som høyrer til distriktet. I samband med rekruttering av nøkkelpersonell til fiskeflåten må opplæring til fiskaryrket fortsett prioriterast høgt. Dette også må gjelde å bedra arbeidstilhøve og attraktive løner Havbruksnæringa. Lønnssomhetsundersøkelsen frå Fiskeridirektoratet viser at over halvparten av oppdrettarane har så lave produksjonskostnader at dei tente pengar sjølv med ekstremt lave priser. Dei med laveste kostnader har tent mykje pengar. I 1997 var det komet forslag til nye tettleikbestemmelser. Auken frå kilo pr kubikkmeter pr. merd var planlagt for å bedra miljøet for fisken. Nå gjelder tettleikbesteemmmelsene pr. anlegg. Det vil seia at oppdrettarane kan ha heile biomassen i ein merd om dei ville. Ei streng handheving av tettleiksregelen vil umogleggjøre full utnyttelse av forkvoten. Forslaget til tettleiksreglene blei oppfatta som ein produksj onsregulerande avgrensing. I 1996 kom f6rkvoteordningen og den har fungert godt. I byrjinga vart det kraftige reaksjonar frå deler av næringa,,men etterkvart stilna det av. Det har samanheng med at myndigheitene kom oppdrettarane i møte ved å gje grønt lys for ein ordning for felleskvote og samstundes opna det for å forskottera en liten andel av 1997-kvoten. For oppdrettarane som hadde ubrukt kvote igjen for 1996 vert det høve til å overføre den til Helsetilstanden til oppdrettsfisken i distriktet har vore svært god dei to siste åra. Det er registrert få sjukdomsutbrot, og antibiotikabruken gjekk ned frå fire tonn i 1995 til eit tonn i 1996 i heile landet. Andre år på rad er det ikkj e registrert tilfelle av ILA i fylket. Angrep av Lakselus er framleis eit av dei største problema for oppdrettarane, og kostar næringa millionar av kroner kvart år. Beregningar utført av SFT viser at leppefisken reduserer kjemikaliebruken i samband med lakselus med ca. 25%. Det vert brukt avlusingsmidlar og leppefisk, men ingen av desse tiltaka har til no hindra lusa i å vende attende til anlegga. I kampen mot lakselus er det sett inn store ressursar, mellom anna har ein diskutert å etablere eit varslingsprogram for lus.(varsla i forkant av luseangrep) slik at ein får høve til å sette i verk sikkerheitstiltak. Vintersår var et aukande problem i laksenæringen frå Vestlandet og nordover. I 1997 førte sårskader til at halvparten av fisken i enkelte anlegg ble nedklasifisert frå superior til produksj onfisk. Nedklassifisering var på 5, 7 prosent. Vi har ikkje registrert dette problemet i vårt distrikt. 32

34 Eit av anlegga var utsett for angrep av brennande manet og mista ein god del fisk, helles så var det notert utbrott av IPN på nokon av anlegga. Fiskeridepartementet har oppheva den midlertidige stansen i tildeling av settefiskkonsesjoner 3.sept Det betyr at næringen igjen får ansvar med å få et best mogleg samsvar mellom antal settefisk og produksjon av matfisk. Når det gjelder sal og interne leveransar av settefisk så såg det slik ut: sal av settefisk stk av verdi kr. Det var 7 anlegg (av 13) som seide settefisk. Konsesjonskapasitet er på stk i distriktet. Når det gjeld andre maritime artar har det ikkje vore noko nemneverdig utvikling i løpet av det siste året. Pr var det registrert 17løyver i distriktet Nordre Midthordland, men få har vore aktive i meldingsåret. I Norge er det 30 bedrifter langs kysten som har starta dyrking av kamskjel. Førebels er produksjonen på forsøkstadiet og dyrkarane driv i nært samarbeid med forskingsmiljøa ved UIB og Havforskningsinstittuttet. På Rong i Øygarden holder klekkjeriet Scalpro A/S til. Dette er det einaste klekkjeriet i landet, og er eigd av dei rund 30 dyrkarane som er i prosjektet. Kamskjeldyrking vert neppe ei kommersiell næring i Norge før i I 1997 var det satt ut på landsbasis 2 min mm kamskjellyngel i mellomkulturanlegg. Seks dyrkere har tatt hånd om mer enn stk. hver, mens 25 prøvedyrkere har eit sted mellom 3000 og stk. Foreløpig er yngelproduksjon i kamskjelloppdrett et sårbart punkt. 33

35 Vedlegg 34

36 Organisasjonskart Ola Midttun Konsulent perm. ti Alicja Selstø Førstesekretær

37 Tabell MANNTALSFØRTE FISKARAR DISTRIKT NORDRKMIDTHORDLAND P~R., 01~ , (SUND, FJELL, ØYGARDEN, ASKØY 06 BERGEN) ASKØY BERGEN FJELL SUND ØYGARDEN ,._,,,_,.._,,_,,_,_._,,,,,,,,,_ " 106 -~: _, :._;. :c.... ~ :_::,;.--.:_... _ Totalt førte fisl{arar i Nordre Midthordland 1998 lifblad A IIBLAD B DTOTALT ~ en <( z w C> 0::: w co , w u.. o z :::::> en z w o 0::: <( C> ~

38 Tabell Fiskarar etter aldersgruppe i 1997 Askøy kommune li BLAD A BBLAD o OG OVER TOTALT

39 Tabell Fiskarar etter aldersgruppe i 1997 Bergen kommune Ill sa li BLAD A BLAD B o!.#l OG OVER TOTALT

40 Tabell Fiskarar etter aldersgruppe i 1997 Fjell kommune r ~ w s li BLAD A BLAD B o G OVER TOTALT j Alder j

41 Tabell Fiskarar etter aldersgruppe i 1997 Sund kommune m40 llj30 li BLAD A BLAD o G OVER TOTALT

42 Tabell Fiskarar etter aldersgruppe i 1997 Øygarden kommune fli BLAD A BLAD o OG OVER TOTALT

43 Tabell3.2.1 Utviklinga i fiskeforedlingsverksemder i 1996/ l 'r":' -::"., 3oooooooo ~4+s&+~~?2++-:s~~~~~~~~~~ ~~---'--::-~~~~~~~~~~~~~~~~~ C) t-f-,=-..~~~~~~~~~~~~~~~~**~~~-':s c '2,_ ~~ en E o ~444~~~~~4+~~~~$~4~~ B QQQQQQQQ ~~~~~~~=--:,-~~~~~R l~-'----"-~~~~~~~~~~~~~ o~~~~~ Øygarden Fjell Askøy Sund Bergen

44 Tabell4.2.0 Den heimhøyrende fiskeflåte pr Lengde Lengde Lengde 0.0-9,9m 10-19,9 m 19,9 og over ASKØY BERGEN FJELL SUND.!O Y \.jf\kut:l" SUM HORDALAN[ ~~ "l~ L Totalt lill Antal merkeregistrerte fiskefarty i Nordre Midthordland i 1997 li ASKØY li BERGEN 0.0-9,9m 10-19,9 m l Lengde l 19,9 og over O FJELL ml SUND li ØYGARDEN Kjelde: Fiskeridirektoratet

45 Tabell4.2.1 l MERI<eR.eGJSTI~.ERTE Fisl<eFAfrrY.-NORDRE M1oTHoR.oLAN DPR.i1.-i2.1997l l i Isa Lengde 0.0-9,9m Lengde 10-19,9 m O Lengde 19,9 og over o ASKØY BERGEN FJELL SUND ØYGARDEN ~ KOMMUNE l

46 Tabell Merkeregistrerte fiskefarty i Nordre Midthordland og heile Hordaland pr l~ 1400 li ASKØY li BERGEN O FJELL E!IJSUND li ØYGARDEN 111 HORDALAND o 0.0-9,9m 10-19,9 m 19,9 og over l Antall

47 År :u~s 1 Den. heimehørend~ fi~k~tl~ty pr \illll~!i A-v&o.n& Tilgqng Tntf:m~ilf.~}}l~ll Av~ & 1 til~otts \.iwfl1iit1~1\fltl~ Tg.bell 4.2,3~ ~~~,~rv~sr ru~l1111\~~,, Avgong Til gong fj~!-ffii Avgong Tilgong 1!38.~ +~ ], '],~92 199~ o l , lo o o l l l 47 lo lo :1,.99Q lo l lo l l, 'l , l l 51 3 l 2 6 Den heimehør~nde fi~kefl~te frå 19Ø i distrikt NQrdre 1\ltidthQrdland [jj 150 1'0 c o Fjell Sund Øygarden Bergen l Kommune l Askrpy El llil1997

48 Tabell 4.2 Antal merkeregistrerte farty i Nordre Midthordlandl frå l~ l li 150 l,l',. )!:' :; ::::::--'~ 1 r::;~,;l t',{~ h : '.,:..,;,;:.., Ill ' ',, '''Ill li Fjell Sund O Øygarden 1m Bergen Ask~y 50 o ~

49 PRODUKSJON AV LAKS OG AURE l NO~~Jlt~.IDTHORDLAND TOTALT SLAKTA VERDI AV SAL ANTAL UTSETT (RUND FISK l TONN) (1000 KR) (l STYKK) KOMMUNE LAKS AURE LAKS AURE LAKS AURE Askøy/Bergen* Fjell** Sund Øygarden TOTALT L i< 'U c c Q) Q) :l El Q) u:' Cf) al 3. &..!le: (/) <( l Kommune l J Verdi av sal l [I] l Kommune l

BREMNES FRYSERI først og fremst

BREMNES FRYSERI først og fremst BREMNES FRYSERI først og fremst 1 BREMNES SEASHORE 06 2 Grunnleggjar Olav Svendsen senior 3 Først i 1937 fremst i dag Historia om industrieventyret i Kvednavikjo er historia om visjonar, pågongsmot og

Detaljer

ARSMELDING FOR 11~~ FRA FIKERIRETTLEDEREN l VIKNA, NÆRØY OG LEKA. Torsk. Annet. Pigghå

ARSMELDING FOR 11~~ FRA FIKERIRETTLEDEREN l VIKNA, NÆRØY OG LEKA. Torsk. Annet. Pigghå o ARSMELDING FOR 11~~ FRA FIKERIRETTLEDEREN l VIKNA, NÆRØY OG LEKA. Pigghå Torsk Annet FORORD Årsmeldingen er i basert på opplysninger fra næringen selv. Noen data er innhentet fra ferdig utarbeidet materiale

Detaljer

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2009

Hordaland i tal. Fylkesstatistikk. Næring, innovasjon og kompetanse. Nr. 2-2009 Hordaland i tal Fylkesstatistikk Næring, innovasjon og kompetanse Nr. 2-2009 Forord Siste året har vore prega av den internasjonale finanskrisa. Dette gjenspeglar seg også i næringsstatistikken for 2008

Detaljer

Velkommen til Vestlandets Fellesstand

Velkommen til Vestlandets Fellesstand 1 Velkommen til Vestlandets Fellesstand Aqua Nor 2007 Denne standen er ei vidareføring av samarbeidet som starta i 2001 med Hordaland fylke og Bergen kommune. I år, som i 2005, er alle dei fire Vestlandsfylka

Detaljer

FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet.

FJELLVAR ÅRSMELDING 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet. Årsrapport 2014 FJÆREIDE: Cato Dahle sjekker vasstrykket på Fjæreide vassbehandlingsanlegg. Store pumper sender vatn ut på leidningsnettet. SIDE 15 BILDØYVATNET VASSVERK SIDE 16 SOLSVIK VASSVERK SIDE 22

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON

ÅRSRAPPORT 2014 HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON ÅRSRAPPORT 2014 HAVFISKEFLÅTENS ORGANISASJON 95% av fangsten blir eksportert 8 000 000 måltid kvar dag frå havfiskeflåten 4-5 000 dyktige tilsette i havfiskeflåten INNHALD ÅRSRAPPORT 2014 Styrets rapport

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse

Strategisk utviklingsanalyse Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 1 Strategisk utviklingsanalyse Tilrådd av styringsgruppemøte den 29.10.09 Strategisk utviklingsanalyse Askvoll kommune Side 2 INNHALD FORORD...4 1 FØREMÅL

Detaljer

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/2003 Innovasjon og entreprenørskap i Sogn og Fjordane -virkemiddel og analyse av to etableringar Thor André

Detaljer

Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder

Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder Nr. 2/ 2006 Sysselsettinga i maritim sektor når nye høgder Endring 2002 2003 2004 2005 2004-05 2002-05 Bygging av skip og oljeplattformer 6 493 5 983 6 319 6 680 361 187 Sjøtransport 4 102 4 208 4 163

Detaljer

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune

Strategisk utviklingsanalyse. Vanylven kommune Strategisk utviklingsanalyse Vanylven kommune November 2009 INNHALD 1 FØREMÅL OG GJENNOMFØRING... 4 1.1 FØREMÅL... 4 1.2 BAKGRUNN... 4 1.3 KARTLEGGING... 6 1.4 FORANKRING SAMTALAR OG FELLESMØTE MED SAMARBEIDSPARTAR...

Detaljer

- l - Registrerte fiskefartøyer: 200 hvorav 41 fartøyer over 10 meter.

- l - Registrerte fiskefartøyer: 200 hvorav 41 fartøyer over 10 meter. - l - Hadsel kommune Hadsel kommune består av Hadseløya og deler av Langøya, Hinnøya og Austvågøya. På Hadseløya er det ei brei strandflate med fjell opp mot 650 m. Det er stort innslag av myr på strandflatene.

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og

Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og ÅRSMELDING2010 T A K K Vil du padla eller fiska på Langøy, oppleva havørna i Telavåg, eller klatra med Klyva i juv og klippar? Gjennom Kysteventyret satsar no kommunane mykje på opplevingar og reiseliv

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Norsk fiskeoppdrett ftaggsr ut Norwegian lishbreeders establish themselves abroad

INNHOLD - CONTENTS. Norsk fiskeoppdrett ftaggsr ut Norwegian lishbreeders establish themselves abroad m"wj i' i L,. giskets Gang $0 %if Utgi11 av Fiskerldlrekleren NNHOLD CONTENTS 69. ARGANG Nr. 23 Uke 47 1983 Utgis hver 14. dag SSN 0015 3133 Ansv. redakter: SigbjQrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Vidar

Detaljer

" 17 " 22 " 24 " 26 " 28 " 31 " 32 " 33 " 34 " 37-42

 17  22  24  26  28  31  32  33  34  37-42 NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ARSMELDING FOR 1983 22. DRIFTSAR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret II\IKO-tenesta Sekretariattenesta KOrnrOCJnikasjonar.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD

ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD NORDHORDLAND TILTAKSKONTOR ÅRSMELDING FOR 1986 25. DRIFTSÅR INNHALD Forord Medlemsliste Representasjon, styre, administrasjon Arbeidet ved kontoret INKO-tenesta Mongstadutbygginga Salhusbruprosjektet/kommunikasjonar

Detaljer

«Samskapt meirverdi»

«Samskapt meirverdi» Årsmelding 2013 Innhald Leiar Styret i Gode Sirklar i 2013 Næringsutvikling: Etablerartenesta: Restaurantdraumen i havgapet Kompetanseforum Vest: Sotra Engineering eit produkt av samarbeid Marint Industrinettverk:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for

Innhald. Helse, miljø og tryggleik HMT. 5 Miljøfyrtårnbedrift samt mangelfull beredskapsplan for rein vekst Årsrapport 2013 HMT Helse, miljø og tryggleik Helse, Miljø og sikkerheit, er viktige element i FjellVAR sin policy for medarbeidarar og organisasjon. Førebyggjande arbeidsmiljøtiltak skal bidra

Detaljer

Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet

Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet AKTUELT ffiiskets Gang du * UTGITT AV FISKERIDIREKTORATET 81. ÅRGANG NR. 9 - SEPTEMBER Russiske planer om økt fiskeriovervåking i Barentshavet Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV. REDAKTØR Sigbjøm Lome/de

Detaljer

Ambassadøren Side 11-13

Ambassadøren Side 11-13 Ambassadøren Side 11-13 3. årgang - Desember 2011 Les om: Vokser i rekordfart Side 4-5 Sikter mot toppen Side 8-9 Fiskebåtmagasinet fra Fiskebåtredernes Forbund Ansvarlig redaktør: Oddbjørn Skarbøvik E-post:

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

Ressursfylket D-442-1 SOGN OG FJORDANE PAVILJONG. Jobb i oljebransjen? Klar for vindkraftsatsing. Gjøa: Ein nøkkel til oljen. Opptur på Fjord Base

Ressursfylket D-442-1 SOGN OG FJORDANE PAVILJONG. Jobb i oljebransjen? Klar for vindkraftsatsing. Gjøa: Ein nøkkel til oljen. Opptur på Fjord Base Ressursfylket SOGN OG FJORDANE PAVILJONG D-442-1 Jobb i oljebransjen? 8 Klar for vindkraftsatsing 10 Gjøa: Ein nøkkel til oljen 11 Opptur på Fjord Base 26 Snart klart på Lutelandet 7 Store planar for Sløvåg

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane

Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Skognæringsforum i Verdiskaping og tiltak i skogbruksnæringa i Sogn og Fjordane Juni 2011 Innhaldsliste 1 Oppsummering... 3 2 Formål og gjennomføring... 4 2.1 Bakgrunn og formål for verdiskapingsanalysa...

Detaljer

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester.

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Styreleiar Tore Roaldsnes Årsmøtet Thon Hotell Bristol Oslo, 12. februar 2015 Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Det er ei ære for meg å opne det 69. årsmøtet

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer