Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Momarka Barnehage Dato: Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 28/15 PS 29/15 PS 30/15 PS 31/15 PS 32/15 PS 33/15 Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen Orienteringer - Arbeidstidsordninger v/enhetsleder Jørgen Worum - Medarbeiderundersøkelse 2015 v/sølvi Melvold - Videre avtale med bedriftshelsetjenesten ANT i 2016 v/sølvi Melvold Omsorgsboliger i Åsen - godkjenning av planer i AMU Sykefraværsstatistikk 2.kvartal Rapportering i AMU Levanger PS 34/15 Bedriftshelsetjenesten ANT presenterer månedsrapport august 2015 Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign)

2 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste PS 28/15 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 29/15 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 2 av 12

3 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /15 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering Hjemmel/bakgrunn for saken: I årshjulet for faste saker til arbeidsmiljøutvalget står det at minst tre av møtene i løpet av året skal i hovedsak legges til enheter/virksomheter utenfor Rådhuset. AMU Levanger har blitt invitert til å avlegge et besøk til Momarka barnehage. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Arbeidsmiljøutvalget ber om en generell orientering fra styrer og verneombud ved Momarka barnehage om status, gleder og utfordringer ved HMS-arbeidet ved barnehagen. 3 av 12

4 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste PS 31/15 Orienteringer 4 av 12

5 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Omsorgsboliger i Åsen - godkjenning av planer i AMU Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2015/589 - /613 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /15 Rådmannens forslag til vedtak: AMU godkjenner de foreliggende planer for bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunestyrets gjorde i sak 26/15 vedtak om bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen. Vedlegg: 1 Plantegning - underetasje 2 Plantegning 1. etasje 3 Plantegning 2. etasje 4 Plantegning 3. etasje 5 Plantegning 4. etasje 6 Fasadetegning - nord og sør 7 Fasadetegning - øst og vest 8 Uttalelse fra hovedverneombud Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Omsorgsboligene i Åsen er en del av Levanger kommunes satsing på et økt antall tilrettelagte boliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og omsorg. Boligene skal tilrettelegges for mennesker med kognitiv svikt (demens). Det er lagt opp til bygging av boenheter som kan benyttes fleksibelt. Det er planlagt 30 omsorgsleiligheter og 6 selvstendige omsorgsboliger. Hver enkelt boenhet i bokollektivene har en størrelse på m 2 og består av oppholdsrom/ soverom med hybelkjøkken som det er mulig å stenge av (skap), samt godt tilrettelagt bad. Skinne for takheis mellom seng og bad. 5 av 12

6 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Omsorgsboliger som bokollektiv er beskrevet i Husbanken sin veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem «Rom for trygghet og omsorg». Bokollektivene organiseres med tanke på stor grad av fellesskap. I hver etasje er det lagt opp til felles stue, to spiserom og kjøkken. Selvstendige omsorgsboliger: Hver boenhet har et bruksareal på 65m 2, 3 stk. toromsleiligheter og 3 stk. treromsleiligheter. Leilighetene inneholder oppholdsrom (stue/ kjøkken), 1-2 soverom, bad, gang, bod og privat uteplass. Leilighetene ligger litt skjermet i forhold til bokollektivet. For beboerne i de selvstendige omsorgsboligene vil det både være mulig både «å delta» og «ikke delta» i fellesskapet i bokollektivet. Fellesrom og personalfasiliteter: Senteret skal inneholde nødvendige kontorer, møterom, garderober, vaktrom, renholdsrom, lager, vaskerom, skyllerom, laderom for rullestoler, arealer for hjemmetjenesten/ spiserom mm. Viser ellers til vedlagte plantegninger (vedlegg 1-5). Senteret inneholder også seremonirom, kjølerom, to velværerom og en «storstue». Storstua har vært et sterkt ønske fra Samarbeidsutvalget i Åsen. Foruten en arena for ulike aktiviteter og samlinger ved senteret, vil storstua også være et sted hvor pårørende og frivilligheten kan delta. Hovedverneombudet har gitt sin uttalelse i forhold til involvering og godkjenning av planene, se vedlegg 8. Prosjektet har en prosjektgruppe og en helsefaglig gruppe (referansegruppe) med seg i planleggingen. Prosjektgruppa består av: Jon Ketil Vongraven (helse), Lars Kverkild (helse), Runa Maria Lænn (helse/ ergo), Tore Fjerdingen (helse), Ingolf Zeiner Petersen (IKT), Jostein Hullbækdal (HVO), Hilde Røstad (Bygg- og eiendom) og Kjell Kvam (Faveo Prosjektledelse). Helsefaglig gruppe består av: Peter Daniel Aune (leder), Inger Lise Helgesen (systemkoordinator), Elizabeth Anna Kimbell (tilsynslege), Elin Tuseth (avd. leder) og Vigdis Einangshaug (spesialsykepleier). Samarbeidsutvalget i Åsen har også deltatt i planleggingsfasen. Det har vært avholdt to møter med Samarbeidsutvalget. Flere fra samarbeidsutvalget deltok også på kick off (presentasjon av prosjektet). De har kommet med en rekke innspill til utformingen av omsorgsboligene. AMU sin behandling vil bli en del av søknaden til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets godkjenning må foreligge før byggetillatelse (igangsettingstillatelse) kan gis. 6 av 12

7 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Vurdering: Rådmannen anbefaler at AMU godkjenner de foreliggende planer for bygging av omsorgsboliger i Åsen. 7 av 12

8 E C B A F x2 500 E C B DRIFT Seremonirom Kjøl. kister Renholdssentral Trapp 2 A F Y0 Y12 Y63 Y69 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 AVKAST Y510 Y582 Y606 Y654 Y672 Y714 X0 Utebod 29 m X0 D X24 X87 X108 X135 X147 X x m 2 5 m 2 Boder bokollektiv (24) 28 stk. 227 m 2 Lager hjelp. (31 m2) 31 m 2 Rørteknisk RIV: 7x4,5 30 m 2 HCWC Søppel. (19 m2) 17 m 2 Gard. hjemmeb. 22 m 2 Korridor Kjøl. Reserveaggr. Tørrvare RIE: 12 m2 WC 7 m 2 19 m 2 2 m El.-nisje Hovedtavle 4 el. m 2 RIE: 8 m 2 Korridor 37 m 2 Garderobe D Gard. H 28 m 2 21 m 2 15 m 2 Varegård Vestibyle 79 m 2 +85,00 19 m 2 INNTAK 15 m 2 ÅPENT OPP X54 31 m 2 Storstue/aktivitetsrom (131 m2 inkl lager) 131 m 2 Lager () X24 X54 X87 X108 X135 X147 X168 X186 D X OVERLYS X210 X237 9 m 2 X237 X255 X Y0 Y12 Y63 Y69 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 Y510 Y582 Y606 Y654 Y672 Y714 BTA klimatisert 84 (801 m2) BTA uklimatisert 60 m 2 Tegnforklaring (xx m2) = Arealer konkurranseforslag BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: Åsen Omsorgssenter FASE: Samspill TEGN. NR: A20.10 TYPE TEGNING: Plan U MÅL: 1:200 DATO: TEGN: KONTR: ØS INDEX: HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

9 Y63 Y69 Y12 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y510 Y474 Y582 Y606 F A B C E Y0 Y654 Y672 Y714 X0 X0 Terrasse 42 m2 X24 TIL SANSEHAGE X54 Velvære 20 m2 OMSORGSBOLIGER Sov Sov 13 m2 Opphold 32 m2 100 X108 Møterom (9m2) 9 m2 Medikamentrom (1) 1 X135 D X147 X168 X186 VF 12 m2 Sov 13 m2 Vaktmester 9 m2 Gang 5 m WC P Kopi (6m2) 7 m2 Avd.leder 9 m2 Gang 5 m2 HCWC +89,00 Husvert 9 m2 24 m2 X210 Opphold 23 m2 Korridor (62m2) 65 m2 Vestibyle 79 m2 RØMN. X87 NE D SKRANKE BOKOLLEKTIV 2 Velvære 20 m2 Spiseplass (40m2) 39 m x2 400 Laderom (20m2) 19 m2 Bod OB Bod OB Vaktrom (14m2) 14 m2 Postkasser 40 stk Lager hjelp. (20m2) 19 m2 El.-nisje 4 m2 24 m2 X168 Møte/samtale (1) 17 m2 X210 Y90 Y114 BTA klimatisert m2 (1 413 m2) Y141 Y Y Y Y Y Y Y Y510 RØMNING Y Y606 Y654 A Y63 Y B Y C Y E HOVEDINNGANG Y672 Y714 Tegnforklaring (xx m2) = Arealer konkurranseforslag BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: FASE: TEGN. NR: TYPE TEGNING: MÅL: DATO: TEGN: Åsen Omsorgssenter Samspill A20.11 Plan 1 1: KONTR: ØS INDEX: X F Terrasse Terrasse X X255 BK (5m2) 4 m2 Med.lager (6m2) 7 m2 X147 X237 Skyllerom (11m2) 10 m2 WC P 9 m2 ÅP EN T X135 Vaskerom (12m2) 12 m2 Stue 10 m2 D Terrasse 19 m2 FELLESAREALER Korridor/vandrerrute X x2 100 BOKOLLEKTIV X X Stue 39 m m m X24 Spiseareal 2 Felles kjøkken 20 m Spiseareal 25 m RØMN. HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

10 Y63 Y69 Y12 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y510 Y474 Y582 Y606 F A B C E Y0 Y654 Y672 Y714 X0 X0 Balkong 43 m2 X24 24 m2 Spiseareal 25 m2 24 m2 X24 Spiseareal 2 Felles kjøkken 20 m2 X54 Stue 39 m2 X54 X87 X87 Vaskerom (12m2) 12 m2 X135 Skyllerom (11m2) 10 m2 BK (5m2) 4 m2 Lager hjelp. (20m2) 19 m2 Med.lager (6m2) 7 m2 X147 WC P Vaktrom (14m2) 14 m x2 400 Vask. felles (20m2) 19 m2 Bod OB Bod OB BOKOLLEKTIV 4 X108 El.-nisje 4 m2 Etasjelobby D Stue 10 m2 Balkong 19 m2 FELLESAREALER Korridor/vandrerrute X x2 100 BOKOLLEKTIV 3 X135 D X147 OMSORGSBOLIGER 24 m2 X168 X m2 X210 Opphold 23 m2 Sov 13 m2 Gang 5 m2 Gang 5 m2 Opphold 32 m2 Sov X186 Sov 13 m2 X210 X237 X237 Balkong Y114 BTA klimatisert m2 (1 083 m2) Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 Y510 Y582 Y606 Y654 Y672 Y714 F Y90 B Y63 Y69 X255 C Y12 E Y0 Balkong A X255 Tegnforklaring (xx m2) = Arealer konkurranseforslag BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: FASE: TEGN. NR: TYPE TEGNING: MÅL: DATO: TEGN: Åsen Omsorgssenter Samspill A20.12 Plan 2 1: KONTR: ØS INDEX: HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

11 Y63 Y69 Y12 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y510 Y474 Y582 Y606 F A B C E Y0 Y654 Y672 Y714 X0 X0 Balkong 43 m2 X24 24 m2 24 m2 X24 Spiseareal 2 Felles kjøkken 20 m2 Spiseareal 25 m2 X54 Stue 39 m2 X54 X87 X87 Med.lager (6m2) 7 m2 X147 BK (5m2) 4 m2 Lager hjelp. (20m2) 19 m2 Vaktrom (14m2) 14 m x2 400 Bod 7 m2 BOKOLLEKTIV 6 X108 El.-nisje 4 m2 Bod 15 x 260 = X135 WC P FELLESAREALER Søppelsjakter Bod OB 9 m2 Etasjelobby Vaskerom (12m2) 12 m2 Skyllerom (11m2) 10 m2 Korridor/vandrerrute D Stue 10 m2 Balkong 19 m2 X x2 100 BOKOLLEKTIV 5 Bod OB X135 D X147 OMSORGSBOLIGER 24 m2 X168 X m2 X210 Opphold 23 m2 Sov 13 m2 Gang 5 m2 Gang 5 m2 Opphold 32 m2 Sov X186 Sov 13 m2 X210 X237 X237 Balkong Y114 BTA klimatisert m2 (1 083 m2) BYGGHERRE: Levanger kommune Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 Y510 Y582 OPPDRAGSNR: PROSJEKT: FASE: TEGN. NR: TYPE TEGNING: MÅL: DATO: TEGN: Åsen Omsorgssenter Samspill A20.13 Plan 3 1: KONTR: ØS Y606 Y654 INDEX: Y672 Y714 F Y90 B Y63 Y69 X255 C Y12 E Y0 Balkong A X255 HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

12 E C B A F x 260 = x E C B A F Y0 Y12 Y63 Y69 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 Y510 Y582 Y606 Y654 Y672 Y714 X0 X0 X24 X24 X54 X54 X87 X87 D X108 X135 X147 Vent. RIV: 4x9m 35 m Vent. RIV: 5x10m 60 m x2 400 X108 X135 X147 D X168 X168 X186 X210 X210 X237 X237 X255 X255 Y0 Y12 Y63 Y69 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 Y510 Y582 Y606 Y654 Y672 Y714 BTA klimatisert 117 m 2 (0 m2) BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: Åsen Omsorgssenter FASE: Samspill TEGN. NR: A20.14 TYPE TEGNING: Plan 4 MÅL: 1:200 DATO: TEGN: KONTR: ØS INDEX: HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

13 Fasade Nord Fasade Sør BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: Åsen Omsorgssenter FASE: Samspill TEGN. NR: A20.30 TYPE TEGNING: Fasade nord og sør MÅL: 1:200 DATO: TEGN: KONTR: ØS INDEX: HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

14 Fasade Øst Fasade Vest BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: Åsen Omsorgssenter FASE: Samspill TEGN. NR: A20.31 TYPE TEGNING: Fasade øst og vest MÅL: 1:200 DATO: TEGN: KONTR: ØS INDEX: HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

15

16 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Sykefraværsstatistikk 2.tertial Rapportering i AMU Levanger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2015/854 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /15 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2.tertial 2015 til orientering Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Sykefraværsstatistikk 2.tertial Levanger kommune- Verdal kommune - Innherred samkommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rapportene som ligger vedlagt viser sykefraværstall fra 2015 og 2.tertial for Sykefraværstall Levanger 2. Sykefraværstall Verdal 3. Sykefraværstall Innherred samkommune Rapporten presenteres av Personal -og organisasjonsenheten 8 av 12

17 Levanger kommune 2014 og 2015 Nye områder fra Enhet/område 1.tertial tertial tertial tertial 2014 Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: Totalt: 110 Rådmannen m/fellestjenester 6,60 % 0,80 % 5,80 % 4,60 % 1,50 % 3,10 % 1,20 % 7,50 % 133 NAV 9,50 % 1,80 % 7,70 % 11,00 % 0,30 % 10,70 % 1,60 % 0,30 % 160 Innvandrertjenesten 7,50 % 1,50 % 6,00 % 5,60 % 0,60 % 5,00 % 4,30 % 7,80 % 2220 Kommunale barnehager 6,10 % 1,70 % 4,40 % 230 Halsan skole 5,40 % 1,30 % 4,10 % 5,60 % 0,80 % 4,80 % 5,90 % 6,40 % 235 Nesheim skole 4,30 % 2,80 % 1,50 % 3,00 % 0,70 % 2,30 % 3,00 % 4,80 % 240 Skogn skole 6,90 % 1,00 % 5,90 % 2,20 % 0,40 % 1,80 % 4,20 % 4,10 % 250 Ekne skole 10,20 % 1,30 % 8,90 % 10,60 % 0,30 % 10,30 % 8,30 % 5,60 % 260 Åsen skole 3,50 % 1,20 % 2,30 % 1,80 % 0,20 % 1,60 % 6,50 % 4,00 % 270 Ytterøy skole 5,70 % 2,70 % 3,00 % 3,30 % 1,10 % 2,20 % 0,50 % 7,10 % 280 Frol skole 12,90 % 2,20 % 10,70 % 8,60 % 1,00 % 7,60 % 4,00 % 9,30 % 290 Levanger ungdomsskole 6,20 % 1,90 % 4,30 % 3,10 % 1,60 % 1,50 % 2,80 % 4,80 % 310 Barn og familie 6,10 % 1,10 % 5,00 % 2,30 % 1,10 % 1,20 % 5,10 % 7,10 % 340 Hjemmestjenester 9,70 % 2,00 % 7,70 % 7,20 % 1,80 % 5,40 % 9,10 % 8,50 % 343 Habilitering 9,70 % 2,40 % 7,30 % 7,60 % 2,00 % 5,60 % 8,30 % 11,30 % 346 Institusjon 12,80 % 3,30 % 9,50 % 8,60 % 2,40 % 6,20 % 9,00 % 13,50 % 500 Kultur 4,70 % 0,90 % 3,80 % 3,00 % 0,30 % 2,70 % 6,70 % 3,70 % 630 Drift og anlegg 2,80 % 0,60 % 2,20 % 0,10 % 0,10 % 0,00 % 0,90 % 5,50 % 640 Bygg og eiendom 7,00 % 2,60 % 4,40 % 7,40 % 1,70 % 5,70 % 9,50 % 9,70 % 660 Kommunalteknikk 9,60 % 2,10 % 7,50 % 2,30 % 0,20 % 2,10 % 6,10 % 10,80 % Pr. tertial 8,30 % 2,00 % 6,30 % 6,00 % 1,30 % 4,70 % 6,30 % 8,10 %

18 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Verdal kommune 2014 og 2015 ok pr ENHET 1.tertial tertial tertial tertial 2014 Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: Totalt: 110 Rådmannen 3,50 % 1,00 % 2,50 % 3,90 % 0,00 % 3,90 % 11,40 % 8,60 % 125 Kultur 2,70 % 1,00 % 1,70 % 0,60 % 0,50 % 0,10 % 2,90 % 1,70 % 126 Oppvekst felles 32,60 % 0,00 % 32,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 54,90 % 50,00 % 127 Virksomhetsområde skole/sfo 6,40 % 2,10 % 4,30 % 3,40 % 0,70 % 2,70 % 4,80 % 7,10 % 128 Virksomhetsområde barnehager 10,70 % 2,30 % 8,40 % 5,30 % 0,70 % 4,60 % 5,10 % 9,50 % 130 Ressurssenter Oppvekst 10,90 % 2,80 % 8,10 % 3,90 % 0,30 % 3,60 % 5,20 % 11,70 % 135 NAV 3,70 % 1,00 % 2,70 % 6,80 % 0,40 % 6,40 % 1,50 % 2,00 % 141 Teknisk drift 6,50 % 1,70 % 4,80 % 3,40 % 1,10 % 2,30 % 5,50 % 4,60 % 150 Hjemmetjenesten 13,50 % 2,30 % 11,20 % 9,50 % 1,30 % 8,20 % 10,50 % 12,50 % 153 Institusjonstjenesten 10,70 % 2,20 % 8,50 % 9,00 % 1,40 % 7,60 % 10,50 % 11,50 % 156 Bo og dagtilbudstjenesten 10,30 % 2,50 % 7,80 % 8,40 % 1,70 % 6,70 % 8,30 % 10,60 % Pr. tertial: 9,00 % 2,20 % 6,80 % 6,10 % 1,10 % 5,00 % 7,00 % 9,20 % 10 av 12

19 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Innherred samkommune 2014 og 2015 ENHET 1.tertial tertial tertial tertial 2014 Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: Totalt: Administrasjonssjef/ utvikling 0,40 % 0,40 % 0,00 % 2,2 % 0,0 % 2,2 % 0,90 % 3,50 % 702 ISK Økonomi 3,90 % 1,00 % 2,90 % 6,3 % 1,3 % 5,0 % 1,40 % 1,80 % 703 ISK IKT 4,90 % 0,30 % 4,60 % 1,5 % 1,5 % 0,0 % 1,80 % 6,30 % 704 ISK Organisasjonsenheten 14,80 % 0,80 % 14,00 % 8,1 % 1,4 % 6,7 % 12,90 % 17,40 % 705 ISK Kemner 2,50 % 2,50 % 0,00 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 1,40 % 4,00 % 707 ISK Samfunnsutvikling 2,70 % 0,80 % 1,90 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 5,70 % 3,30 % 720 ISK Servicekontor 18,10 % 3,70 % 14,40 % 12,1 % 3,3 % 8,8 % 9,50 % 17,10 % 725 ISK Dokumentsenter 3,90 % 2,10 % 1,80 % 1,8 % 1,8 % 0,0 % 3,40 % 3,50 % 730 ISK Brann og redning 3,10 % 0,40 % 2,70 % 3,8 % 0,0 % 3,8 % 0,20 % 2,60 % Pr. tertial 5,90 % 1,20 % 4,70 % 4,1 % 1,2 % 2,9 % 4,00 % 5,70 % 11 av 12

20 Levanger kommune Sakspapir Bedriftshelsetjenesten ANT presenterer månedsrapport august 2015 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2006/ /440 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /15 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar rapporten fra bedriftshelsetjenesten ANT til orientering Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Månedsrapport august måned Bedriftshelsetjenesten ANT Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Leder for bedriftshelsetjenesten ANT v/rune Holmlimo presenterer månedsrapport for august måned 2015

21

22

23 (ANT LEVANGER) (ANT LEVANGER) (ANT LEVANGER)

24 (ANT LEVANGER) (ANT LEVANGER) (ANT LEVANGER)

Tove Randi Olsen (sign) leder

Tove Randi Olsen (sign) leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: LBAS Levanger Bo-og aktivitetssenter Dato: 07.04.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av

Detaljer

Sak 7/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 7/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 1. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus - Formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen NESTL Fagforbundet Ikke valgt ny for H. I. Toldnes MEDL Arbeidsgiver

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen NESTL Fagforbundet Ikke valgt ny for H. I. Toldnes MEDL Arbeidsgiver Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Dato: 15.06.2015 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen Leder

Detaljer

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus.

Etter møtets slutt vil det bli servert en enkel julelunch ved Brød og Cirkus. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset Dato: 14.12.2010 Tid: 09:00-11:00. Etter

Detaljer

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s)

Innstilling fra komite plan og samfunn i sak 96/15 vil bli utdelt i møtet. Verdal, 28. august 2015. Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.09.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side. 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER Sendt ut tidligere

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE. Saksnr Innhold Side. 4/09 REFERATER/ORIENTERINGER Sendt ut tidligere STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Befaring på Kuben kl 09:00. Møterom i 2. etg. Rådhuset Dato: 26.08.2009 Tidspunkt: 0900 Forfall meldes til møtesekretær

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s)

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 merk

Detaljer

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset

Orienteringer: Driftskomiteens oppgaver i følge delegasjonsreglementet, Trude Nøst NOU 2011:14 Bedre integrering, Toril Leirset Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.06.2014 Tid:

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Verdal formannskap

Verdal kommune Møteinnkalling. Verdal formannskap Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.05.2014 Tid: 10:00 Evt. forfall,

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: 03.12.2008 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 12.04.2012 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli orientert om økonomisk status pr. 30. september 2010.

Det vil i starten av møtet bli orientert om økonomisk status pr. 30. september 2010. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.10.2010 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan. Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møte. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Innstilling fra driftskomiteen i sakene 96/10, 98/10 og 99/10 vil bli utdelt i møtet.

Innstilling fra driftskomiteen i sakene 96/10, 98/10 og 99/10 vil bli utdelt i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.10.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer