Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Momarka Barnehage Dato: Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 28/15 PS 29/15 PS 30/15 PS 31/15 PS 32/15 PS 33/15 Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen Orienteringer - Arbeidstidsordninger v/enhetsleder Jørgen Worum - Medarbeiderundersøkelse 2015 v/sølvi Melvold - Videre avtale med bedriftshelsetjenesten ANT i 2016 v/sølvi Melvold Omsorgsboliger i Åsen - godkjenning av planer i AMU Sykefraværsstatistikk 2.kvartal Rapportering i AMU Levanger PS 34/15 Bedriftshelsetjenesten ANT presenterer månedsrapport august 2015 Vel møtt! Tove Randi Olsen (sign)

2 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste PS 28/15 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 29/15 Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte 2 av 12

3 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Orientering fra Momarka barnehage v/styrer Vera larsen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2015/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /15 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering Hjemmel/bakgrunn for saken: I årshjulet for faste saker til arbeidsmiljøutvalget står det at minst tre av møtene i løpet av året skal i hovedsak legges til enheter/virksomheter utenfor Rådhuset. AMU Levanger har blitt invitert til å avlegge et besøk til Momarka barnehage. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Arbeidsmiljøutvalget ber om en generell orientering fra styrer og verneombud ved Momarka barnehage om status, gleder og utfordringer ved HMS-arbeidet ved barnehagen. 3 av 12

4 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste PS 31/15 Orienteringer 4 av 12

5 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Omsorgsboliger i Åsen - godkjenning av planer i AMU Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad Arkivref: 2015/589 - /613 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /15 Rådmannens forslag til vedtak: AMU godkjenner de foreliggende planer for bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunestyrets gjorde i sak 26/15 vedtak om bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen. Vedlegg: 1 Plantegning - underetasje 2 Plantegning 1. etasje 3 Plantegning 2. etasje 4 Plantegning 3. etasje 5 Plantegning 4. etasje 6 Fasadetegning - nord og sør 7 Fasadetegning - øst og vest 8 Uttalelse fra hovedverneombud Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Omsorgsboligene i Åsen er en del av Levanger kommunes satsing på et økt antall tilrettelagte boliger for mennesker med behov for heldøgns helse- og omsorg. Boligene skal tilrettelegges for mennesker med kognitiv svikt (demens). Det er lagt opp til bygging av boenheter som kan benyttes fleksibelt. Det er planlagt 30 omsorgsleiligheter og 6 selvstendige omsorgsboliger. Hver enkelt boenhet i bokollektivene har en størrelse på m 2 og består av oppholdsrom/ soverom med hybelkjøkken som det er mulig å stenge av (skap), samt godt tilrettelagt bad. Skinne for takheis mellom seng og bad. 5 av 12

6 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Omsorgsboliger som bokollektiv er beskrevet i Husbanken sin veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem «Rom for trygghet og omsorg». Bokollektivene organiseres med tanke på stor grad av fellesskap. I hver etasje er det lagt opp til felles stue, to spiserom og kjøkken. Selvstendige omsorgsboliger: Hver boenhet har et bruksareal på 65m 2, 3 stk. toromsleiligheter og 3 stk. treromsleiligheter. Leilighetene inneholder oppholdsrom (stue/ kjøkken), 1-2 soverom, bad, gang, bod og privat uteplass. Leilighetene ligger litt skjermet i forhold til bokollektivet. For beboerne i de selvstendige omsorgsboligene vil det både være mulig både «å delta» og «ikke delta» i fellesskapet i bokollektivet. Fellesrom og personalfasiliteter: Senteret skal inneholde nødvendige kontorer, møterom, garderober, vaktrom, renholdsrom, lager, vaskerom, skyllerom, laderom for rullestoler, arealer for hjemmetjenesten/ spiserom mm. Viser ellers til vedlagte plantegninger (vedlegg 1-5). Senteret inneholder også seremonirom, kjølerom, to velværerom og en «storstue». Storstua har vært et sterkt ønske fra Samarbeidsutvalget i Åsen. Foruten en arena for ulike aktiviteter og samlinger ved senteret, vil storstua også være et sted hvor pårørende og frivilligheten kan delta. Hovedverneombudet har gitt sin uttalelse i forhold til involvering og godkjenning av planene, se vedlegg 8. Prosjektet har en prosjektgruppe og en helsefaglig gruppe (referansegruppe) med seg i planleggingen. Prosjektgruppa består av: Jon Ketil Vongraven (helse), Lars Kverkild (helse), Runa Maria Lænn (helse/ ergo), Tore Fjerdingen (helse), Ingolf Zeiner Petersen (IKT), Jostein Hullbækdal (HVO), Hilde Røstad (Bygg- og eiendom) og Kjell Kvam (Faveo Prosjektledelse). Helsefaglig gruppe består av: Peter Daniel Aune (leder), Inger Lise Helgesen (systemkoordinator), Elizabeth Anna Kimbell (tilsynslege), Elin Tuseth (avd. leder) og Vigdis Einangshaug (spesialsykepleier). Samarbeidsutvalget i Åsen har også deltatt i planleggingsfasen. Det har vært avholdt to møter med Samarbeidsutvalget. Flere fra samarbeidsutvalget deltok også på kick off (presentasjon av prosjektet). De har kommet med en rekke innspill til utformingen av omsorgsboligene. AMU sin behandling vil bli en del av søknaden til Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets godkjenning må foreligge før byggetillatelse (igangsettingstillatelse) kan gis. 6 av 12

7 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Vurdering: Rådmannen anbefaler at AMU godkjenner de foreliggende planer for bygging av omsorgsboliger i Åsen. 7 av 12

8 E C B A F x2 500 E C B DRIFT Seremonirom Kjøl. kister Renholdssentral Trapp 2 A F Y0 Y12 Y63 Y69 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 AVKAST Y510 Y582 Y606 Y654 Y672 Y714 X0 Utebod 29 m X0 D X24 X87 X108 X135 X147 X x m 2 5 m 2 Boder bokollektiv (24) 28 stk. 227 m 2 Lager hjelp. (31 m2) 31 m 2 Rørteknisk RIV: 7x4,5 30 m 2 HCWC Søppel. (19 m2) 17 m 2 Gard. hjemmeb. 22 m 2 Korridor Kjøl. Reserveaggr. Tørrvare RIE: 12 m2 WC 7 m 2 19 m 2 2 m El.-nisje Hovedtavle 4 el. m 2 RIE: 8 m 2 Korridor 37 m 2 Garderobe D Gard. H 28 m 2 21 m 2 15 m 2 Varegård Vestibyle 79 m 2 +85,00 19 m 2 INNTAK 15 m 2 ÅPENT OPP X54 31 m 2 Storstue/aktivitetsrom (131 m2 inkl lager) 131 m 2 Lager () X24 X54 X87 X108 X135 X147 X168 X186 D X OVERLYS X210 X237 9 m 2 X237 X255 X Y0 Y12 Y63 Y69 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 Y510 Y582 Y606 Y654 Y672 Y714 BTA klimatisert 84 (801 m2) BTA uklimatisert 60 m 2 Tegnforklaring (xx m2) = Arealer konkurranseforslag BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: Åsen Omsorgssenter FASE: Samspill TEGN. NR: A20.10 TYPE TEGNING: Plan U MÅL: 1:200 DATO: TEGN: KONTR: ØS INDEX: HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

9 Y63 Y69 Y12 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y510 Y474 Y582 Y606 F A B C E Y0 Y654 Y672 Y714 X0 X0 Terrasse 42 m2 X24 TIL SANSEHAGE X54 Velvære 20 m2 OMSORGSBOLIGER Sov Sov 13 m2 Opphold 32 m2 100 X108 Møterom (9m2) 9 m2 Medikamentrom (1) 1 X135 D X147 X168 X186 VF 12 m2 Sov 13 m2 Vaktmester 9 m2 Gang 5 m WC P Kopi (6m2) 7 m2 Avd.leder 9 m2 Gang 5 m2 HCWC +89,00 Husvert 9 m2 24 m2 X210 Opphold 23 m2 Korridor (62m2) 65 m2 Vestibyle 79 m2 RØMN. X87 NE D SKRANKE BOKOLLEKTIV 2 Velvære 20 m2 Spiseplass (40m2) 39 m x2 400 Laderom (20m2) 19 m2 Bod OB Bod OB Vaktrom (14m2) 14 m2 Postkasser 40 stk Lager hjelp. (20m2) 19 m2 El.-nisje 4 m2 24 m2 X168 Møte/samtale (1) 17 m2 X210 Y90 Y114 BTA klimatisert m2 (1 413 m2) Y141 Y Y Y Y Y Y Y Y510 RØMNING Y Y606 Y654 A Y63 Y B Y C Y E HOVEDINNGANG Y672 Y714 Tegnforklaring (xx m2) = Arealer konkurranseforslag BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: FASE: TEGN. NR: TYPE TEGNING: MÅL: DATO: TEGN: Åsen Omsorgssenter Samspill A20.11 Plan 1 1: KONTR: ØS INDEX: X F Terrasse Terrasse X X255 BK (5m2) 4 m2 Med.lager (6m2) 7 m2 X147 X237 Skyllerom (11m2) 10 m2 WC P 9 m2 ÅP EN T X135 Vaskerom (12m2) 12 m2 Stue 10 m2 D Terrasse 19 m2 FELLESAREALER Korridor/vandrerrute X x2 100 BOKOLLEKTIV X X Stue 39 m m m X24 Spiseareal 2 Felles kjøkken 20 m Spiseareal 25 m RØMN. HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

10 Y63 Y69 Y12 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y510 Y474 Y582 Y606 F A B C E Y0 Y654 Y672 Y714 X0 X0 Balkong 43 m2 X24 24 m2 Spiseareal 25 m2 24 m2 X24 Spiseareal 2 Felles kjøkken 20 m2 X54 Stue 39 m2 X54 X87 X87 Vaskerom (12m2) 12 m2 X135 Skyllerom (11m2) 10 m2 BK (5m2) 4 m2 Lager hjelp. (20m2) 19 m2 Med.lager (6m2) 7 m2 X147 WC P Vaktrom (14m2) 14 m x2 400 Vask. felles (20m2) 19 m2 Bod OB Bod OB BOKOLLEKTIV 4 X108 El.-nisje 4 m2 Etasjelobby D Stue 10 m2 Balkong 19 m2 FELLESAREALER Korridor/vandrerrute X x2 100 BOKOLLEKTIV 3 X135 D X147 OMSORGSBOLIGER 24 m2 X168 X m2 X210 Opphold 23 m2 Sov 13 m2 Gang 5 m2 Gang 5 m2 Opphold 32 m2 Sov X186 Sov 13 m2 X210 X237 X237 Balkong Y114 BTA klimatisert m2 (1 083 m2) Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 Y510 Y582 Y606 Y654 Y672 Y714 F Y90 B Y63 Y69 X255 C Y12 E Y0 Balkong A X255 Tegnforklaring (xx m2) = Arealer konkurranseforslag BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: FASE: TEGN. NR: TYPE TEGNING: MÅL: DATO: TEGN: Åsen Omsorgssenter Samspill A20.12 Plan 2 1: KONTR: ØS INDEX: HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

11 Y63 Y69 Y12 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y510 Y474 Y582 Y606 F A B C E Y0 Y654 Y672 Y714 X0 X0 Balkong 43 m2 X24 24 m2 24 m2 X24 Spiseareal 2 Felles kjøkken 20 m2 Spiseareal 25 m2 X54 Stue 39 m2 X54 X87 X87 Med.lager (6m2) 7 m2 X147 BK (5m2) 4 m2 Lager hjelp. (20m2) 19 m2 Vaktrom (14m2) 14 m x2 400 Bod 7 m2 BOKOLLEKTIV 6 X108 El.-nisje 4 m2 Bod 15 x 260 = X135 WC P FELLESAREALER Søppelsjakter Bod OB 9 m2 Etasjelobby Vaskerom (12m2) 12 m2 Skyllerom (11m2) 10 m2 Korridor/vandrerrute D Stue 10 m2 Balkong 19 m2 X x2 100 BOKOLLEKTIV 5 Bod OB X135 D X147 OMSORGSBOLIGER 24 m2 X168 X m2 X210 Opphold 23 m2 Sov 13 m2 Gang 5 m2 Gang 5 m2 Opphold 32 m2 Sov X186 Sov 13 m2 X210 X237 X237 Balkong Y114 BTA klimatisert m2 (1 083 m2) BYGGHERRE: Levanger kommune Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 Y510 Y582 OPPDRAGSNR: PROSJEKT: FASE: TEGN. NR: TYPE TEGNING: MÅL: DATO: TEGN: Åsen Omsorgssenter Samspill A20.13 Plan 3 1: KONTR: ØS Y606 Y654 INDEX: Y672 Y714 F Y90 B Y63 Y69 X255 C Y12 E Y0 Balkong A X255 HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

12 E C B A F x 260 = x E C B A F Y0 Y12 Y63 Y69 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 Y510 Y582 Y606 Y654 Y672 Y714 X0 X0 X24 X24 X54 X54 X87 X87 D X108 X135 X147 Vent. RIV: 4x9m 35 m Vent. RIV: 5x10m 60 m x2 400 X108 X135 X147 D X168 X168 X186 X210 X210 X237 X237 X255 X255 Y0 Y12 Y63 Y69 Y90 Y114 Y141 Y165 Y192 Y243 Y267 Y357 Y447 Y474 Y510 Y582 Y606 Y654 Y672 Y714 BTA klimatisert 117 m 2 (0 m2) BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: Åsen Omsorgssenter FASE: Samspill TEGN. NR: A20.14 TYPE TEGNING: Plan 4 MÅL: 1:200 DATO: TEGN: KONTR: ØS INDEX: HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

13 Fasade Nord Fasade Sør BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: Åsen Omsorgssenter FASE: Samspill TEGN. NR: A20.30 TYPE TEGNING: Fasade nord og sør MÅL: 1:200 DATO: TEGN: KONTR: ØS INDEX: HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

14 Fasade Øst Fasade Vest BYGGHERRE: Levanger kommune OPPDRAGSNR: PROSJEKT: Åsen Omsorgssenter FASE: Samspill TEGN. NR: A20.31 TYPE TEGNING: Fasade øst og vest MÅL: 1:200 DATO: TEGN: KONTR: ØS INDEX: HUS arkitekter AS NORDRE GT. 10, 7011 Trondheim TLF e-post:

15

16 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Levanger kommune Sakspapir Sykefraværsstatistikk 2.tertial Rapportering i AMU Levanger Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2015/854 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /15 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar rapportering om sykefravær fra 2.tertial 2015 til orientering Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Sykefraværsstatistikk 2.tertial Levanger kommune- Verdal kommune - Innherred samkommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rapportene som ligger vedlagt viser sykefraværstall fra 2015 og 2.tertial for Sykefraværstall Levanger 2. Sykefraværstall Verdal 3. Sykefraværstall Innherred samkommune Rapporten presenteres av Personal -og organisasjonsenheten 8 av 12

17 Levanger kommune 2014 og 2015 Nye områder fra Enhet/område 1.tertial tertial tertial tertial 2014 Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: Totalt: 110 Rådmannen m/fellestjenester 6,60 % 0,80 % 5,80 % 4,60 % 1,50 % 3,10 % 1,20 % 7,50 % 133 NAV 9,50 % 1,80 % 7,70 % 11,00 % 0,30 % 10,70 % 1,60 % 0,30 % 160 Innvandrertjenesten 7,50 % 1,50 % 6,00 % 5,60 % 0,60 % 5,00 % 4,30 % 7,80 % 2220 Kommunale barnehager 6,10 % 1,70 % 4,40 % 230 Halsan skole 5,40 % 1,30 % 4,10 % 5,60 % 0,80 % 4,80 % 5,90 % 6,40 % 235 Nesheim skole 4,30 % 2,80 % 1,50 % 3,00 % 0,70 % 2,30 % 3,00 % 4,80 % 240 Skogn skole 6,90 % 1,00 % 5,90 % 2,20 % 0,40 % 1,80 % 4,20 % 4,10 % 250 Ekne skole 10,20 % 1,30 % 8,90 % 10,60 % 0,30 % 10,30 % 8,30 % 5,60 % 260 Åsen skole 3,50 % 1,20 % 2,30 % 1,80 % 0,20 % 1,60 % 6,50 % 4,00 % 270 Ytterøy skole 5,70 % 2,70 % 3,00 % 3,30 % 1,10 % 2,20 % 0,50 % 7,10 % 280 Frol skole 12,90 % 2,20 % 10,70 % 8,60 % 1,00 % 7,60 % 4,00 % 9,30 % 290 Levanger ungdomsskole 6,20 % 1,90 % 4,30 % 3,10 % 1,60 % 1,50 % 2,80 % 4,80 % 310 Barn og familie 6,10 % 1,10 % 5,00 % 2,30 % 1,10 % 1,20 % 5,10 % 7,10 % 340 Hjemmestjenester 9,70 % 2,00 % 7,70 % 7,20 % 1,80 % 5,40 % 9,10 % 8,50 % 343 Habilitering 9,70 % 2,40 % 7,30 % 7,60 % 2,00 % 5,60 % 8,30 % 11,30 % 346 Institusjon 12,80 % 3,30 % 9,50 % 8,60 % 2,40 % 6,20 % 9,00 % 13,50 % 500 Kultur 4,70 % 0,90 % 3,80 % 3,00 % 0,30 % 2,70 % 6,70 % 3,70 % 630 Drift og anlegg 2,80 % 0,60 % 2,20 % 0,10 % 0,10 % 0,00 % 0,90 % 5,50 % 640 Bygg og eiendom 7,00 % 2,60 % 4,40 % 7,40 % 1,70 % 5,70 % 9,50 % 9,70 % 660 Kommunalteknikk 9,60 % 2,10 % 7,50 % 2,30 % 0,20 % 2,10 % 6,10 % 10,80 % Pr. tertial 8,30 % 2,00 % 6,30 % 6,00 % 1,30 % 4,70 % 6,30 % 8,10 %

18 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Verdal kommune 2014 og 2015 ok pr ENHET 1.tertial tertial tertial tertial 2014 Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: Totalt: 110 Rådmannen 3,50 % 1,00 % 2,50 % 3,90 % 0,00 % 3,90 % 11,40 % 8,60 % 125 Kultur 2,70 % 1,00 % 1,70 % 0,60 % 0,50 % 0,10 % 2,90 % 1,70 % 126 Oppvekst felles 32,60 % 0,00 % 32,60 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 54,90 % 50,00 % 127 Virksomhetsområde skole/sfo 6,40 % 2,10 % 4,30 % 3,40 % 0,70 % 2,70 % 4,80 % 7,10 % 128 Virksomhetsområde barnehager 10,70 % 2,30 % 8,40 % 5,30 % 0,70 % 4,60 % 5,10 % 9,50 % 130 Ressurssenter Oppvekst 10,90 % 2,80 % 8,10 % 3,90 % 0,30 % 3,60 % 5,20 % 11,70 % 135 NAV 3,70 % 1,00 % 2,70 % 6,80 % 0,40 % 6,40 % 1,50 % 2,00 % 141 Teknisk drift 6,50 % 1,70 % 4,80 % 3,40 % 1,10 % 2,30 % 5,50 % 4,60 % 150 Hjemmetjenesten 13,50 % 2,30 % 11,20 % 9,50 % 1,30 % 8,20 % 10,50 % 12,50 % 153 Institusjonstjenesten 10,70 % 2,20 % 8,50 % 9,00 % 1,40 % 7,60 % 10,50 % 11,50 % 156 Bo og dagtilbudstjenesten 10,30 % 2,50 % 7,80 % 8,40 % 1,70 % 6,70 % 8,30 % 10,60 % Pr. tertial: 9,00 % 2,20 % 6,80 % 6,10 % 1,10 % 5,00 % 7,00 % 9,20 % 10 av 12

19 Levanger kommune Arbeidsmiljøutvalget sakliste Innherred samkommune 2014 og 2015 ENHET 1.tertial tertial tertial tertial 2014 Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: 1-16 dager >= 17 dager Totalt: Totalt: Administrasjonssjef/ utvikling 0,40 % 0,40 % 0,00 % 2,2 % 0,0 % 2,2 % 0,90 % 3,50 % 702 ISK Økonomi 3,90 % 1,00 % 2,90 % 6,3 % 1,3 % 5,0 % 1,40 % 1,80 % 703 ISK IKT 4,90 % 0,30 % 4,60 % 1,5 % 1,5 % 0,0 % 1,80 % 6,30 % 704 ISK Organisasjonsenheten 14,80 % 0,80 % 14,00 % 8,1 % 1,4 % 6,7 % 12,90 % 17,40 % 705 ISK Kemner 2,50 % 2,50 % 0,00 % 0,7 % 0,7 % 0,0 % 1,40 % 4,00 % 707 ISK Samfunnsutvikling 2,70 % 0,80 % 1,90 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 5,70 % 3,30 % 720 ISK Servicekontor 18,10 % 3,70 % 14,40 % 12,1 % 3,3 % 8,8 % 9,50 % 17,10 % 725 ISK Dokumentsenter 3,90 % 2,10 % 1,80 % 1,8 % 1,8 % 0,0 % 3,40 % 3,50 % 730 ISK Brann og redning 3,10 % 0,40 % 2,70 % 3,8 % 0,0 % 3,8 % 0,20 % 2,60 % Pr. tertial 5,90 % 1,20 % 4,70 % 4,1 % 1,2 % 2,9 % 4,00 % 5,70 % 11 av 12

20 Levanger kommune Sakspapir Bedriftshelsetjenesten ANT presenterer månedsrapport august 2015 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sølvi Melvold Arkivref: 2006/ /440 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger Arbeidsmiljøutvalg /15 Rådmannens forslag til vedtak: Arbeidsmiljøutvalget tar rapporten fra bedriftshelsetjenesten ANT til orientering Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Månedsrapport august måned Bedriftshelsetjenesten ANT Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Leder for bedriftshelsetjenesten ANT v/rune Holmlimo presenterer månedsrapport for august måned 2015

21

22

23 (ANT LEVANGER) (ANT LEVANGER) (ANT LEVANGER)

24 (ANT LEVANGER) (ANT LEVANGER) (ANT LEVANGER)

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Levanger Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Levanger Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Levanger Dato: 15.06.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Kari Olafsen Aunet (sign) leder

Kari Olafsen Aunet (sign) leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Staup helsehus Dato: 13.02.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Vel møtte! Leder Anne Kari Haugdal (sign)

Vel møtte! Leder Anne Kari Haugdal (sign) Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ørmelen Bo og helsetun Dato: 28.09.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling

Detaljer

Rev , sak 7/16

Rev , sak 7/16 Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 05.02.16, sak 7/16 Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - 3.etg møterom 3008, formannskapssalen Dato: 08.02.2016 Tid: 13:00 Forfall meldes

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdalsøra barneskole - møterom Bjørk Dato: 06.11.2017 Tid: 12:30-14:30 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Vel møtt! Leder Lise Heggdal (sign)

Vel møtt! Leder Lise Heggdal (sign) Møteinnkalling Utvalg: Felles AMU Verdal og Levanger Møtested: Teknisk drift Uteavdelingen - Verdal Dato: 11.04.2016 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som

Detaljer

Leder Lise Heggdal (sign)

Leder Lise Heggdal (sign) Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (AMU) Møtested: Rådhuset Verdal møterom 3.etg Dato: 29.08.2016 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 1008 Servicekontoret - Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:30 14:30

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 1008 Servicekontoret - Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:30 14:30 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 1008 Servicekontoret - Levanger Rådhus Dato: 18.03.2013 Tid: 12:30 14:30 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Anne Kari Haugdal Leder Sign.

Anne Kari Haugdal Leder Sign. Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.11.2014 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær astrid.larsen@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Vel møtt! Lise Heggdal (sign.) leder

Vel møtt! Lise Heggdal (sign.) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ressurssenter Oppvekst møterom kjeller helsesenteret Dato: 23.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder 1 av 5 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - 3.etg møterom 3008 Dato: 08.02.2016 Tid: 13:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Hulbækdal Medlem Kari Olafsen Aunet Leder Jens Syver Løvli Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Hulbækdal Medlem Kari Olafsen Aunet Leder Jens Syver Løvli Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal ) Møtested: Herredshuset Verdal 3.etg møterom Porselenstrand Dato: 12.06.2017 Tid: 13:00 15:05 (Felles

Detaljer

Vel møtt! Leder Anne Kari Haugdal (sign)

Vel møtt! Leder Anne Kari Haugdal (sign) Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ørmelen skole Dato: 09.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen NESTL Fagforbundet Ikke valgt ny for H. I. Toldnes MEDL Arbeidsgiver

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen NESTL Fagforbundet Ikke valgt ny for H. I. Toldnes MEDL Arbeidsgiver Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik

Detaljer

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00

Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Bo- og helsetun Dato: 08.06.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Dato: 15.06.2015 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen Leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: AMU-Verdal møterom ved kommunestyresalen Rådhuset Verdal Felles AMU kommunestyresalen, Rådhuset Verdal Dato: 21.01.2013 Tid: 12:00-15.00

Detaljer

Lise Heggdal Leder (sign)

Lise Heggdal Leder (sign) Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Rådhus møterom 3.etg Dato: 12.12.2016 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Lise Heggdal Leder (sign)

Lise Heggdal Leder (sign) Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Integrering og mangfold (Langnes og bakkan)+ Møllegata voksenopplæring Dato: 06.02.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Kari Olafsen Aunet leder

Kari Olafsen Aunet leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 13.03.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU levanger og Verdal) Møtested: Herredshuset 3.etg møterom Porselenstrand Dato: 12.06.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Herredshuset Verdal møterom 1.etg Glassrommet Dato: 04.09.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 15.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

AMU Levanger fra sak PS 33/14 PS 33/14 Arbeidsmiljøutvalg - opprettelse av underutvalg AMU i hastesaker PS 34/14 Orienteringer. Vel møtt!

AMU Levanger fra sak PS 33/14 PS 33/14 Arbeidsmiljøutvalg - opprettelse av underutvalg AMU i hastesaker PS 34/14 Orienteringer. Vel møtt! Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Levanger og Verdal Møtested: Kommunestyresalen Verdal, Dato: 0.06.04 Tid: :00 5.00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, formannskapssalen Dato: 09.11.2016 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær (Astrid Larsen for dette møtet) som sørger for

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Medlem Christian Floan Aalberg Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Medlem Christian Floan Aalberg Nestleder Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Rådhus møterom 3.etg Dato: 12.12.2016 Tid: 13:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg, felles AMU møte med Verdal AMU Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal Dato: 03.02.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer

Detaljer

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder

Innhold Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av møteprotokoll fra siste møte. Vel møtt! Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom Rotunden 2.etg, Levanger Rådhus Dato: 02.09.2013 Tid: 08:00 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder Tove Randi Olsen Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder Tove Randi Olsen Nestleder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 17.09.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Bibliotek møterom Gullista 2.etg Dato: 19.12.2016 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Tove Randi Olsen Sign.

Tove Randi Olsen Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: NAV Levanger Dato: 16.02.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Felles AMU møte med Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal Dato: 03.02.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes

Detaljer

NB! Møtet er et fellesmøte med Levanger arbeidsmiljøutvalg. Vel møtt! Kristin Bratseth (sign.) Leder

NB! Møtet er et fellesmøte med Levanger arbeidsmiljøutvalg. Vel møtt! Kristin Bratseth (sign.) Leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 17.09.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Leder Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Herredshuset Møterom 3.etg Dato: 29.02.2016 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 17.09.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stokkbakken omsorgssenter Møtested Storstua Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stokkbakken omsorgssenter Møtested Storstua Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stokkbakken omsorgssenter Møtested Storstua Dato: 13.11.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 1008 Servicekontoret - Rådhuset Levanger Dato: 18.03.2013 Tid: 12:30 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kjell Hugo Dybwik (sign.) Leder

Kjell Hugo Dybwik (sign.) Leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Leira mottak Dato: 30.01.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anwo@innherred-samkommune.no, som sørger

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Levanger og Verdal Møtested: Møterom 1119 - Levanger Rådhus Dato: 13.06.2016 Tid: 13:00 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bård Kotheim Trine Wågø Olsen Medlem Jostein Grimstad Medlem Christian Floan Aalberg Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bård Kotheim Trine Wågø Olsen Medlem Jostein Grimstad Medlem Christian Floan Aalberg Medlem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU levanger og Verdal) Møtested: Herredshuset 3.etg møterom Porselenstrand Dato: 12.06.2017 Tid: 13:00 14:40 Felles AMU avsluttet

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Leder Bård Kotheim Trine Wågø Olsen Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Kari Haugdal Leder Bård Kotheim Trine Wågø Olsen Medlem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Verdal og Levanger Møtested: Kommunestyresalen Verdal Dato: 02.06.2014 Tid: 13:00 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem NESTL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem NESTL Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Felles AMU møte med Levanger arbeidsmiljøutvalg. Møtested: Levanger Rådhus - Formannskapssalen møterom 3008 Dato: 03.06.2013 Tid: 13:00 15:00

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Vel møtt! Geir Sandholm (sign.) Leder

Vel møtt! Geir Sandholm (sign.) Leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 13:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg, Felles AMU møte med Levanger AMU Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus - Formannskapssal Dato: 03.02.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Syver Løvli MEDL Utdanningsforbundet Ola Stene MEDL Arbeidsgiver

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Syver Løvli MEDL Utdanningsforbundet Ola Stene MEDL Arbeidsgiver Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Formannskapssal, Levanger rådhus Dato: 22.09.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen Leder Kjell Hugo Dybwik Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Randi Olsen Leder Kjell Hugo Dybwik Nestleder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Levanger og Verdal Møtested: Kommunestyresalen Verdal Dato: 02.06.2014 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lise Heggdal Alis Ambli Solberg MEDL Frode Kvittem

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lise Heggdal Alis Ambli Solberg MEDL Frode Kvittem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Herredshuset Verdal møterom 1.etg møterom Glassrommet Dato: 04.09.2017 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Leder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Rådhuset Verdal - Kommunestyresalen 2.etg Dato: 21.01.2013 Tid: 12:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: LBAS Levanger Bo og aktivitetssenter Dato: 07.04.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten * Isk, Levanger og Verdal Organisasjonsenheten SYKEFRAVÆRSPROSENTER PR. ENHET - INNHERRED SAMKOMMUNE. ok pr. 09.05.4 04 ENHET.tertial Kvinner Kvinner Menn Menn Totalt: -6 dager >= 7 dager dagsverk dagsverk

Detaljer

Verdal, 17. februar 2015 Anne Kari Haugdal Sign.

Verdal, 17. februar 2015 Anne Kari Haugdal Sign. Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: NAV Verdal, møterom Gilroy, Dato: 23.02.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Wågø Olsen Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Wågø Olsen Medlem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 3008, Levanger rådhus Dato: 17.09.2012 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Wågø

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Rådhuset Verdal - møterom 3.eg Dato: 21.01.2013 Tid: 12:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av

Detaljer

Vel møtt! Lise Heggdal (sign) leder

Vel møtt! Lise Heggdal (sign) leder Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Vinne Skole Dato: 31.03.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Nestleder Jostein Hulbækdal Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Hugo Dybwik Nestleder Jostein Hulbækdal Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 24.11.2014 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Kvittem NESTL VK

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Kvittem NESTL VK Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Dato: 05.02.2018 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bård Kotheim Leder VK Trine

Detaljer

Anne Kari Haugdal (sign) Leder

Anne Kari Haugdal (sign) Leder Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Herredshuset Møterom 3.etg Dato: 29.02.2016 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 18.09.2017 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Integrering og mangfold (Langnes og bakkan) Møllegata voksenopplæring Dato: 06.02.2017 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - "ufrivillig deltid " PS 3/11 Prosjektsøknad - "Saman om ein betre kommune"

Saksnr Innhold PS 2/11 Søknad til Arbeids og velferdsdirektoratet - ufrivillig deltid  PS 3/11 Prosjektsøknad - Saman om ein betre kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: 1119 (v/kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Før formannskapets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 13.03.2017 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem Nestleder Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem Nestleder

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Bygning 46, 1. etg., Rinnleiret Dato: 13.02.2006 Tid: 12:00-15:30 Møtet var et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal.

Detaljer

Rådmann vil under sak nr. 4/17 orienterte om Nye Verdal kommune. Verdal, 9. februar Bjørn Iversen ordfører (s)

Rådmann vil under sak nr. 4/17 orienterte om Nye Verdal kommune. Verdal, 9. februar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.02.2017

Detaljer

Vel møtt! Verdal, 27. mai 2014. Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Verdal, 27. mai 2014. Anne Kari Haugdal (sign) leder Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg - Felles AMU Verdal og Levanger Møtested: Kommunestyresalen Verdal Dato: 02.06.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Møtet var et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Kvittem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Frode Kvittem Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ørmelen Bo - og Helsetun Dato: 18.11.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Lise Heggdal Leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 24.04.2017 Tid: 13:00 15:10 (Felles AMU sluttet 14:50) Faste medlemmer som

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Orienteringer: Organisering av ny interkommunal legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune og enhetsleder institusjonstjenester LK Jørgen Worum.

Orienteringer: Organisering av ny interkommunal legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune og enhetsleder institusjonstjenester LK Jørgen Worum. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: møterom 1119, Levanger rådhus Dato: 15.03.2017 Tid: 13:00 Oppmøte ved Kombinasjonsbygget legevakt for omvisning. 14:00 DK-møtet

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Breidablikktunet - Møterom Litj-stua Dato: 11.11.2013 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Breidablikktunet - Møterom Litj-stua Dato: 11.11.2013 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Breidablikktunet - Møterom Litj-stua Dato: 11.11.2013 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Wågø Olsen MEDL Hovedverneombudet Frode Kvittem NESTL Arbeidsgiver

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trine Wågø Olsen MEDL Hovedverneombudet Frode Kvittem NESTL Arbeidsgiver Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gilroy, NAV Verdal Dato: 23.02.2015 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bård Kotheim Medlem

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.04.2017 Tid:

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 16.01.2006 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Aune Leder Ola

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 12:00 STED: Rådhuset, møterom 3008

Arbeidsmiljøutvalget LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: Kl. 12:00 STED: Rådhuset, møterom 3008 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget TID: 29.03.2004 Kl. 12:00 STED: Rådhuset, møterom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Kommunalteknikk v/ Espen Lyngsaunet. - Prosessen rundt avvikling av Innherred samkommune Rådmann Ola Stene

Kommunalteknikk v/ Espen Lyngsaunet. - Prosessen rundt avvikling av Innherred samkommune Rådmann Ola Stene Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 18.09.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 24.04.2017 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Verdal Kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møterom 3008, Levanger Rådhus Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:02 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.12.2016 Tid: 09:00 Evt forfall,

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Ungdomsskole Dato: 23.11.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Ungdomsskole Dato: 23.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Ungdomsskole Dato: 23.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som

Detaljer

Tove Randi Olsen (sign) leder

Tove Randi Olsen (sign) leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Felles AMU Levanger og Verdal Møtested: Teknisk drift Uteavdelingen Verdal Dato: 11.04.2016 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem NESTL

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Gomo Hallem NESTL Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Vuku Oppvekstsenter Dato: 11.03.2013 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Sandholm Nestleder

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 24.04.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: 3. etg. Herredshuset, Verdal Dato: 19.03.2012 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Stene

Detaljer

Følgende medlemmer var tilstede: Odd Thraning, Ola Stene, Elin Aune, Berit Lyngen, Hilde Føll, Jostein Hulbækdal, Leif Lorentzen.

Følgende medlemmer var tilstede: Odd Thraning, Ola Stene, Elin Aune, Berit Lyngen, Hilde Føll, Jostein Hulbækdal, Leif Lorentzen. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset, møterom 3008 Møtedato: 29.03.2004 Møtetid: Kl. 12:00 14:30 Fra saksnr. 010/04-019/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Tove Randi Olsen (sign) leder

Tove Randi Olsen (sign) leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: LBAS Levanger Bo-og aktivitetssenter Dato: 07.04.2014 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer