PROTOKOLL ÅRSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL ÅRSMØTE 21.03.2012"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMØTE UTDANNINGSFORBUNDET Trondheim SOMMERVEITA 4-6 1

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Navn på registrerte SAK 1 KONSTITUERING Godkjenning av innkalling Valg av 2 repr. til fullmaktsnemnd Valg av 2 møtedirigenter Valg av 2 møtesekretærer Godkjenning av saksliste Godkjenning av møtereglement Valg av repr. til tellekorps Valg av 2 protokollunderskrivere Valg av 2 repr. til redaksjons- og resolusjonsnemnd Godkjenning av valgreglement SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE.. 15 SAK 3 REGNSKAP SAK 4 BUDSJETT 2012 og SAK 5 ÅRSMØTESAK.. 47 VISJONER FOR OPPVEKSTSEKTOREN I TRONDHEIM SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID I KOMMENDE PERIODE..51 SAK 7 VALGMØTE Valg av HT-G Valg av HT-G Valg av HT-K Valg av HT-K SAK 8 ANDRE SAKER Alternativer innenfor vedtektene Årsmøteperiode Årsmøteform Innkomne saker Saker til Fylkesårsmøtet

4 8.3.1 Godtgjøringsordninger for store lokallag Skolering av tillitsvalgte på lokallagsnivå Profesjonsetikk Utdanningsforbundets holdning i praksis overfor uorganiserte 62 SAK 9 VALG 9.1 Valg av leder Valg av nestleder Valg av styremedlemmer Valg av vara styremedlemmer Valg av HT styremedlem Valg av delegater til Sør-Trøndelags fylkesårsmøte Valg av varadelegater til Sør-Trøndelags fylkesårsmøte Valg av valgkomitè Valg av varamedlemmer til valgkomitè..68. SAK 10 NOMINASJONER 10.1 Nominasjoner av kandidater til fylkesstyret Nominasjoner av kandidater til valgkomiteen i fylkesstyret.70 SAK 11 RESOLUSJON Pedagogens autonomi trues..71 4

5 DELTAKERLISTE : kommunal : Tingstad, Gry Camilla Enhet for Voksenopplæring Solheim, Edel Lilleby skole/lokallagsstyret Winterbottom, Per Gavin Okstad skole /Valgkomiteen Mogård, Ole Bjarne Lokallagsstyret / Eberg skole Røsvoll, Geir Lokallagsstyret/ Vikåsen skole Slørdahl, Hege Lokallagssstyret/ Hårstad bhg. Jøssund, Tone Furutoppen bhg. Berg, Eirin Kolstad skole Lindebrekke, Brit Nidarvoll skole Brattli, Kristin Smidalen bhg Stensø, Erlend Rosenborg skole Iversen, Knut Flatåsen skole Solberg, Brit Vikåsen skole Swensen, Just A. Bymarka friluftsbhg./fylkesstyret Henriksen, Brynhild Trondheim kommune/fylkesstyret Hansen, John Andrè Nidarvoll skole Larsen, Jan Tilset Nidarvoll skole Lund, Jørgen Grande Dalgård skole Berntsen, Anne Vikåsen skole Ulvan, Marit Charlottenlund barneskole Aas, Stine Charlottenlund barneskole Nordbotten, Marit Magnussen Eberg skole Gulaker, Ingeborg Trondheim kommune Lund Elfrid Romolslia skole/valgkomiteen Myran, Geir Vikåsen skole Johannessen, Kathinka Hveem Kolstad skole Stene, John Trondheim kommune Thesen, Margareth Nidarvoll skole Vikhals, Frode Saupstad skole Øverås, Gudrun Bispehaugen skole Erlandsen, Ingrid Selsbakk skole Brønstad, Frøydis Ladestien bhg Amundsson, Agneta Lokallagsstyret Næverdahl, Bjørg Steindal skole Gevold, Bente Eberg skole Øfsti, Turid Buan Lokallagsstyret Larsen, Trine M. Enhet for Voksenopplæring Stendahl, Siv Romolslia bhg Ajnadzic, Hasan Enhet for Voksenopplæring Henriksen, Gro Anita Byåsen skole Skaret, Toril Kuvene Holst, Vera Sjøsund, Arnold Sandor, Viktoria Østvik, Jorid Moum, Hallfrid Andre avtaleområder : Tildra bhg Lokallagsstyret/Granåslia bhg Pensjoniststyret Pensjoniststyret Fylkesstyret Pensjoniststyret 5

6 Møllergård, Einar Lieng, Hans Buvik, Isabell Heimdal vgs Fylkesstyet/Tora Storm vgs. Stavsetmyra bhg GJESTER : Nasser, Latifa Strickert, Lisbet SV Bystyre Fylkesstyret 6

7 SAK 1 SAK 1.1 KONSTITUERING GODKJENNING AV KUNNGJØRING Kunngjøring om dato, foreløpig saksliste og møteform er sendt pr. e-post til alle arbeidsplasstillitsvalgte fredag Kunngjøringen er publisert i Trondheimsnytt nr. 10/11, pluss på nettsida. FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) VEDTAK: Årsmøtet godkjenner kunngjøringen. SAK 1.2 VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL FULLMAKTSNEMND FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger Anne Lisbet Aune og Trude Kristine Rød Ekle som representanter til fullmaktsnemnd. SAK 1.3 VALG AV 2 MØTEDIRIGENTER FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger Turid Stenseth og Trine Wangsmo til møtedirigenter. SAK 1.4 VALG AV 2 MØTESEKRETÆRER FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger Randi Eggen og Tone Hauan til møtesekretærer. 7

8 SAK 1.5 GODKJENNING AV SAKSLISTE FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Disse hadde ordet: Brynhild Henriksen VEDTAK: Årsmøtet godkjenner følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET Trondheim ÅPNING SAK 1 SAK 1.1 SAK 1.2 SAK 1.3 SAK 1.4 SAK 1.5 SAK 1.6 SAK 1.7 SAK 1.8 SAK 1.9 SAK 1.10 SAK 2 KONSTITUERING Godkjenning av kunngjøring Valg av 2 representanter til fullmaktsnemnd Valg av 2 møtedirigenter Valg av 2 møtesekretærer Godkjenning av saksliste Godkjenning av møtereglement Valg av representanter til tellekorps Valg av 2 protokollunderskrivere Valg av 2 representanter til redaksjons- og resolusjonsnemnd Godkjenning av valgreglement MELDING FRA SITTENDE STYRE SAK 3 REGNSKAP 2011 SAK 4 BUDSJETT 2012 OG 2013 SAK 5 SAK 6 VISJONER FOR OPPVEKSTSEKTOREN I TRONDHEIM RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID I KOMMENDE PERIODE SAK 7 VALGMØTE 7.1 Valg av HT-G 7.2 Valg av HT-G 7.3 Valg av HT-K 7.4 Valg av HT-K SAK 8 ANDRE SAKER 8.1 Alternativer innenfor vedtektene Årsmøteperiode Årsmøteform 8

9 8.2 Innkomne saker 8.3 Saker til Fylkesårsmøtet Godtgjøringsordninger for store lokallag Skolering av tillitsvalgte på lokallagsnivå Profesjonsetikk Utdanningsforbundets holdning i praksis overfor uorganiserte SAK 9 VALG 9.1 Valg av leder 9.2 Valg av nestleder 9.3 Valg av styremedlemmer 9.4 Valg av vara styremedlemmer 9.5 Valg av HT styremedlem 9.6 Valg av delegater til Sør-Trøndelags fylkesårsmøte 9.7 Valg av varadelegater til Sør-Trøndelags fylkesårsmøte 9.8 Valg av valgkomité 9.9 Valg av varamedlemmer til valgkomité SAK 10 NOMINASJONER 10.1 Nominasjoner av kandidater til fylkesstyret 10.2 Nominasjoner av kandidater til valgkomiteen i fylkesstyret SAK 11 RESOLUSJONER SAK 1.6 MØTEREGLEMENT 2012 FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet godkjenner følgende MØTEREGLEMENT Lederen åpner og avslutter årsmøtet. Lederen leder møtet under godkjenning av innkalling og valg av fullmaktsnemnd, 2 dirigenter og 2 møtesekretærer. Dirigentene leder de videre forhandlingene. 2. Møtet er åpent. 3.a) Alle som ønsker ordet, viser det ved utlevert nummerlapp. Dirigentene noterer navn. Taletiden begrenses til 3 minutter. Saksinnledere kan få utvidet taletid. 9

10 Dirigentene og representantene kan stille forslag om et visst antall innlegg i hver sak, ytterligere begrenset taletid og om at strek skal settes ved de inntegnede talerne. Til hvert innlegg er det anledning til tre replikker. Maksimum taletid er ett minutt pr. replikk. I tillegg har taleren ett minutt til eventuell svarreplikk. Det er ikke anledning til "duplikk" (=replikk til replikken). b) Signalene som skal brukes overfor dirigentene er slik: Stemmegivning og når en ber om ordet. Ber om ordet til replikk. Ber om ordet til dagsorden/forretningsorden/saksopplysning. c) Medlemmer i lokallagsstyret og hovedtillitsvalgte kan få ordet utenom talerlista for å svare på spørsmål og for å gi saksopplysninger. d) De som får ordet må tale fra talerstolen. e) Alle som ønsker ordet til dagsorden eller forretningsorden, får ordet straks og har maksimum ett minutts taletid. 4. Forslag må leveres skriftlig og være undertegnet med navn på forslagsstiller. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at møtet har vedtatt at strek settes ved de inntegnede talerne. Forslag kan heller ikke trekkes etter at strek er satt. 5. Ved personvalg er hovedregelen skriftlig votering, jf. forslag til valgreglement. 10

11 På årsmøtet presenteres saker med innstilling til vedtak fra lokallagsstyret. Slike vedtak kan fattes med simpelt flertall. Det samme gjelder votering der styrets forslag settes opp mot endringsforslag/alternative forslag. 6. Lokallagsstyret og årsmøtedeltakere med stemmerett har stemmeplikt i de sakene de har stemmerett. Studenter er organisert i egen studentorganisasjon og har dermed ikke stemmerett i lokallagets årsmøte. Medlemmer fra VGO/FYK inviteres til årsmøtet og har stemmerett/stemmeplikt i saker som omhandler kommende periode. 7. Styret har ikke stemmerett i saker som innebærer tillit/mistillit til styret. 8. Det er tilstedeværelsesplikt for de stemmeberettigede deltakerne på årsmøtet. Dersom noen må søke om permisjon, leveres denne til dirigentene som avgjør permisjonssøknaden. Dersom noen må forlate møtesalen under forhandlingene, leverer de sitt nummerskilt til tellekorpset. 9. Valgmøter på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå (Jf. Retningslinjer for hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet). Medlemmer med KS som arbeidsgiver skal i valgmøte velge hovedtillitsvalgte etter innstilling fra valgkomiteen. SAK 1.7 VALG AV REPRESENTANTER TIL TELLEKORPS FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger følgende til tellekorps: Anne Lisbet Aune Trude Kristine Rød Ekle Rigmor Olsen Mokkelbost SAK 1.8 VALG AV 2 PROTOKOLLUNDERSKRIVERE FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger Kristin Brattli og Tone Jøssund til protokollunderskrivere for årsmøteprotokollen. 11

12 SAK 1.9 VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL REDAKSJONS- OG RESOLUSJONSNEMND FORSLAG TIL VEDTAK : (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet velger Edel Solheim og Hans Lieng til redaksjons- og resolusjonsnemnd. SAK 1.10 GODKJENNING AV VALGREGLEMENT FORSLAG TIL VEDTAK: (se vedtak) Votering : Enstemmig VEDTAK: Årsmøtet godkjenner følgende Generelt om valgene VALGREGLEMENT 2012 Valgene gjelder for 2 år med virkning fra 1. august etter årsmøtet, så sant ikke annen ordning blir vedtatt av årsmøtet forut for valgene. Alle valg skal være skriftlige. Møtelederen kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemming, dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Valg av leder og nestleder skal likevel skje skriftlig. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: 1. Forslag fra valgkomiteen/lokallagsstyret 2. Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet (benkeforslag). Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Gjennomføring av valgene på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor: 1. Valg av lokallagsleder Lederen blir valgt først og ved særskilt valg. Den kandidaten som får minst halvparten av stemmene, er valgt. 12

13 Om ingen av kandidatene får halvparten av stemmene, skal det holdes nytt valg mellom de kandidatene som har fått stemmer i første valgomgang. Kandidatene blir satt opp etter stemmetall. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall, ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved omvalg mellom de gjenstående to kandidatene, er den valgt som har fått flest stemmer. 2. Valg av nestleder i lokallaget Her gjelder de samme valgreglene som i punkt Valgmøte på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå Valgkomiteen må fremme forslag på hovedtillitsvalgt(e). Medlemmer innenfor det kommunale skoleverket og medlemmer utenom skoleverket tilsatt innenfor kommunalt tariffområde. Valgene gjennomføres som særskilte valg i valgmøte for årsmøtedeltakere innenfor de aktuelle medlemsgruppene/tariffområdene, på samme måte som for leder og nestleder i lokallagsstyret, jf. ovenfor. 4. Valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret Her velges det antall medlemmer av styret som gjenstår etter valg av leder, nestleder og hovedtillitsvalgt(e). Ved valg av øvrige medlemmer av lokallagsstyret skal stemmeseddelen inneholde navn på det antall kandidater som skal velges. Ut fra sammensetningen av de som allerede er valgt (leder, nestleder og hovedtillitsvalgt), opplyses årsmøtet om hvilken sammensetning etter kjønn som må ivaretas for å komme ut med riktig kvotering for resten av lokallagsstyret. Deretter gis årsmøtet beskjed om at hver stemmeseddel skal inneholde den fordelingen som ivaretar disse kravene. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, men likevel slik at kvinnelige kandidater med lavere stemmetall går foran når kjønnskriterium krever det. 5. Valg av varamedlemmer til lokallagsstyret Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 6. Valg av valgkomité Årsmøtet velger en valgkomité med minimum tre medlemmer. Valgkomiteen er sammensatt i samsvar med gjeldende kvoteringsregler, jf 15. Valgkomiteen konstituerer seg selv, eventuelt med et arbeidsutvalg." Lokallagsstyret fremmer forslag på antall medlemmer og varamedlemmer til ny valgkomité for årsmøteperioden. 13

14 Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. 7. Valg av delegater og varadelegater til fylkesårsmøtet Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til årsmøtet som er fastsatt. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall. Valget gjennomføres på samme måte som for øvrige medlemmer og varamedlemmer av lokallagsstyret. 8. Nominasjoner til verv i fylkeslaget Etter innstilling fra lokallagsstyret skal valgmøtet nominere kandidater til fylkesstyret og til valgkomiteen i fylkeslaget ( ). 14

15 SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Lokallagsstyret har bestått av følgende personer Agneta Amundsson leder Hoeggen skole Geir Røsvoll nestleder Vikåsen skole Ole Bjarne Mogård styremedlem Eberg skole Gry Camilla Tingstad styremedlem EVO Edel Solheim styremedlem Lilleby skole Vera Holst styremedlem Grilstad FUS bhg. John Andre Hansen styremedlem Nidarvoll skole Andre Johnsen styremedlem Hårstad skole Mari-Ann Halsetrønning styremedlem EVO/Logopedisk senter Siv Stendahl styremedlem Romulslia bhg. Turid Buan Øfsti styremedlem/ht-g Lade skole Møtende varamedlemmer Aina Fredriksen 1. vara perm Markaplassen bhg. Ingrid Erlandsen 2. vara Selsbakk skole Elin Bø Morud 3. vara Blussuvoll skole Møtende hovedtillitsvalgte Rune Flatås vara HT-G Charlottenlund u.skole Hege Slørdahl HT-K Hårstadmarka bhg. Ingeborg Gulaker vara HT-K Ranheim bhg. Møtende hovedverneombud Brit Lindbrekke Fast sekretær i styremøter Randi Eggen Økonomiansvarlig Agneta Amundsson Regnskapsansvarlig Randi Eggen Nidarvoll skole fast ansatt Hoeggen skole fast ansatt 15

16 DIVERSE UTVALG OG OPPGAVER I ÅRSMØTEPERIODEN: Medlemmer av styrets arbeidsutvalg (AU) Agneta Amundsson Geir Røsvoll Vera Holst Turid Buan Øfsti Hege Slørdahl Vara: Ole Bjarne Mogård Ole Bjarne Mogård Hege Slørdahl Hege Slørdahl Personalnemnd Turid Buan Øfsti leder Agneta Amundsson Ingeborg Gulaker Hege Slørdahl Rune Flatås Jan Tilset Larsen rektor Nidarvoll skole Hovedtillitsvalgt-forum Turid Buan Øfsti Rune Flatås Hege Slørdahl Ingeborg Gulaker Agneta Amundsson leder 10er-gruppa Turid Buan Øfsti Hege Slørdahl Gulaker Administrasjonsutvalg Turid Buan Øfsti Mette Hjelmeland(NSF) Kontaktmøte Agneta Amundsson Turid Buan Øfsti Hege Slørdahl Stabsmøte skole Agneta Amundsson Turid Buan Øfsti Stabsmøte Barnehage Agneta Amundsson Hege Slørdahl/Vera Holst Rune Flatås Edel Solheim/I. Hege Slørdahl Rune Flatås Geir Røsvoll Rune Flatås Edel Solheim Geir Røsvoll Rune Flatås Geir Røsvoll Vera Holst/I. Gulaker 16

17 Stabsmøte BFT Agneta Amundsson Hege Slørdahl Mari-Ann Halsetrønning Sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU) Brit Lindebrekke Ole Bjarne Mogård Arbeidsmiljøutvalg Oppvekst og Utdanning (AMU-OU) Brit Lindebrekke Ole Bjarne Mogård Tingstad Just A. Swensen Mette Hjelmeland(NSF) Vara: Andre Johnsen Gry Camilla Hege Slørdahl Arbeidsmiljøutvalg for Interne tjenester Tom Hefring Mari-Ann Halsetrønning Underutvalg for byggesaker Ole Bjarne Mogård Ingeborg Gulaker Akan-utvalget Agneta Amundsson, leder av utvalget 3-partsamarbeidet Styringsgruppe Agneta Amundsson Ole Bjarne Mogård Geir Røsvoll Fagalliansen LOiT, Fagforbundet, NSF, Udf Agneta Amundsson Geir Røsvoll Vera Holst Fagbevegelsens historie, HiST, Referansegruppe Agneta Amundsson Geir Røsvoll Vera Holst

18 FORHANDLINGSUTVALG OG DELEGASJONER I 2011 Forhandlingsutvalg for kapittel 3 og 5 i KS: Turid Buan Øfsti leder Hege Slørdahl Agneta Amundsson Rune Flatås Jan Tilset Larsen Ella Marie Ingdal Brage Risstad rektor Nidarvoll skole styrer Sjetne barnehage rådmannens fagstab Forhandlingsdelegasjon for kapittel 3 i KS: Turid Buan Øfsti leder Hege Slørdahl nestleder Rune Flatås beregner Forhandlingsdelegasjon for kapittel 5 i KS: Hege Slørdahl leder Turid Buan Øfsti nestleder Rune Flatås beregner Ole Bjarne Mogård beregner Forhandlingsdelegasjon for Privat område: Vera Holst Forhandlingsdelegasjon for Spekter: Geir Røsvoll FAKTA OM UTDANNINGSFORBUNDET TRONDHEIM Medlemmer Utdanningsforbundet Trondheim har 4150 (4264 i 2010)registrerte medlemmer, per Av disse er 3199 kvinner (3184 i 2010), og 951 menn (968 i 2010). 706 er pensjonistmedlemmer(673 i 2010). Lokallagets medlemmer er fordelt på ca. 300 klubber, med en plasstillitsvalgt etter hovedavtale. Ca. 85 medlemmer (135, VGS inkludert) er ansatte hos private arbeidsgivere, uten tariffavtale. Dette er svært beklagelig, og lokallaget jobber kontinuerlig for at organisasjonen forhandler fram en akseptabel avtale. Lokallaget Lokallaget har kontorer i Sommerveita 4-6, sammen med fylkeslaget Sør-Trøndelag og lokallag Fylkeskommune. Det er inngått en samarbeidsavtale om fordeling av felles driftsutgifter, der Trondheim lokallag dekker 40% av disse. Overførte driftsmidler fra Utdanningsforbundet sentralt har gitt lokallaget en frikjøpsressurs på 228%. Hovedtillitsvalgtressursen fra Trondheim kommune utgjør 500 % stilling. I perioden har ni 18

19 frikjøpte tillitsvalgte jobbet ved lokallagskontoret, syv i 100% stilling, en i 70% og en i 20% stilling. I tillegg har kontoret en fast ansatt kontormedarbeider i 100% stilling. Styret har avholdt ca. ett styremøte pr. måned. Arbeidsutvalget (AU)har hatt ukentlige møter. Her forberedes og evalueres saker til styrebehandling. I tillegg vurderer og behandler AU politiske saker, fordeler oppgaver og ansvar innad i styret, oppnevner tillitsvalgte til deltakelse på kurs, konferanser og i utvalg/styringsgrupper, forbereder saker fra/til arbeidsgiver og behandler innkjøp og utlegg inntil kr Samarbeid med Fylkeslaget Utdanningsforbundet Trondheim er samlokalisert med Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag. Vi samarbeider godt og har nytte av hverandres kompetanse, etter behov. Det er viktig å presisere at lagene opererer på ulike nivå i organisasjonen, og at vedkommende medarbeidere skal prioritere de oppgaver som er tillagt det enkelte nivå. Lokallaget Trondheim er ett av 26 lokallag i Sør-Trøndelag, inklusive lokallag VGO/FYK, som fylkeslaget samhandler med. Samtidig er det naturlig at noen oppgaver går på tvers av lagene, slik som lokale forhandlinger innenfor andre avtaleverk enn KS, kontakt med klubber og tillitsvalgte innenfor høyskoler, universitet og kompetansesentre, og arbeid med å opprette tariffavtaler i privat sektor. Storbynettverk Utdanningsforbundet Trondheim deltar i et nettverk av landets 10 største lokallag (Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Bærum, Sandnes, Drammen). Nettverket oppsto i 2003, som et svar på behovet å følge opp felles problemstillinger for de største lokallagene. Eksempler på dette er konsekvenser av politikken knyttet til KS sitt ASSS-nettverk (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storbykommuner), og ulike holdninger til lokal lønn, vikarbruk, styringssystemer, m.v. Storbynettverket er ikke et vedtaksorgan, det skal ikke fungere som en stat i staten, men det fyller en viktig funksjon i forhold til erfaringsutveksling. Nettverket møtes halvårsvis, og i denne perioden hadde Trondheim vertskapet i august 2011, pluss at vi besøkte Bergen i januar, I tillegg får nettverket et årlig sentralt kurs, med deltakelse fra fylkesnivå og sentralt nivå. Tema for samlingene har spesielt fokus på utfordringer og muligheter innenfor lokal lønn, budsjettarbeid, kommuneøkonomi, omstillinger, interne forhold i organisasjonen og juridiske spørsmål. Trondheim har erfart å være i en særstilling hva gjelder å ha fått på plass systemer og ryddige forhold opp imot hovedarbeidsgiver, når det gjelder lokale forhandlinger og medbestemmelse. Å vedlikeholde og å utvikle dette vil være et prioritert område for neste årsmøteperiode. STYRETS ARBEID I ÅRSMØTEPERIODEN Oppfølging av vedtak i årsmøtet 2011, Sak 6 Retningslinjer for arbeidet i årsmøteperioden Retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid bygger på politiske vedtak i Landsmøtet Retningslinjene har utgjort det politiske grunnlaget for Utdanningsforbundet Trondheim, i perioden. Lokallagsstyret har laget tiltaksplaner på grunnlag av disse. 19

20 Utdanningsforbundet skal være en sterk og solidarisk fagforening Utdanningsforbundet skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår Utdanningsforbundet skal stå for faglig og profesjonell styrke Utdanningsforbundet skal være en profilert samfunnsaktør Utdanningsforbundet skal ta medansvar for et grønnere samfunn Følgende er eksempler på gjennomførte tiltak i perioden (løpende tekst eller stikkordsliste vil variere ut fra hvem som har ført i pennen): Utdanningsforbundet skal være en sterk og solidarisk fagforening Lokallaget startet perioden med innspurt til kommunevalget Vi inviterte til medlemsmøte på Dokkhuset, onsdag , hvor Magnus Marsdal innledet foran ca. 200 medlemmer til debatt med en presentasjon av boka Kunnskapsbløffen. Videre ble våre lokalpolitikere konfrontert med kravene fra Utdanningsforbundet Trondheim i Trondheimsmanifestet Alle parti som stilte liste var representert. Frilansjournalist Siri Gellein ledet debatten, som varte i ca. to timer. Også i denne periode har lokallaget deltatt som aktiv partner i Fagalliansen, dvs. LO i Trondheim, Fagforbundet Kommune, Utdanningsforbundet Trondheim og Sykepleierforbundet. Vi har vært i jevnlige planleggings- og evalueringsmøter, internt i alliansen, og med posisjonspartiene, underveis i valgperioden. Trondheimsmanifestet, samarbeid med Fagalliansen. LO i Trondheim sendte brev til fagforeningene og ba om konkrete krav som fagforeningene mente var viktig å stille overfor de politiske partiene foran kommunevalget Utdanningsforbundet Trondheim sendte brev til alle klubber og ba om innspill og forslag til hvilke krav som burde komme fra oppvekstsektoren. Styret i Utdanningsforbundet Trondheim har deltatt aktivt i arbeidet med utforming og prioriteringer av kravene. 20

21 Våre krav i Trondheimsmanifestet 2011: Vil partiet: 21: - arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at intensjonen i Soria Moria 2- erklæringen oppfylles? 22: - gå inn for å opprette støttefunksjoner som kan avlaste skoleledere og lærere slik at disse kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver? 23: - arbeide for at Trondheim kommune fullt ut bruker de statlig tildelte midlene til videreutdanningsreformen Kompetanse for kvalitet? 24: - sørge for at statlige midler til tidlig innsats blir brukt til økt pedagogtetthet fra trinn? 25: - gå inn for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som i innhold, omfang og vilkår kvalitetssikrer overgangen fra studier til jobb? Det må utarbeides en kompensasjonsordning for lærere som tar på seg et slikt veiledningsansvar. 26: - sørge for å styrke rammene til det spesialpedagogiske tilbudet i trondheimsskolen og sørge for at det spesialpedagogiske arbeidet utføres av lærere med relevant kompetanse? 27: - gå inn for at bemanningsnormen på 1. årsverk per 15 barn i Sfo blir håndhevet? 28: - går ditt parti inn for at Sfo i større grad får muligheten til å være en arena for kreativitet og sosialt samspill under veiledning av kompetente voksne, framfor styrte aktiviteter med måloppnåelse? 29: -gå inn for at nyetableringer av barnehager i valgperioden skal drives i kommunal regi? 30: - gå inn for at hver barnehage skal ha sin enhetsleder? 31: -gå inn for å endre lønnsmiddeltildelingen slik at barnehagene får dekket de reelle lønnskostnadene? 32: - gå inn for en økning i grunnbemanningen til minimum 3 årsverk per 18 barn på storbarnsavdelinger og 9 barn på småbarnsavdelinger? 21

22 33: -gå inn for å vedta kriterier for tildeling av kommunale tilskudd til private barnehager, slik at offentlige midler kommer barn og ansatte til gode. Tabellen viser hvilke krav partiene er uenige i/uklare på. Krav som ikke er nevnt har de svart at de støtter. PARTI Uklar, krav nr. Uenig, krav nr: Ap 30 Demokratene Frp Ikke svart på noen krav Høyre 28 21, 29, 32 Krf 29 MPDG 29 NKP PP RØDT SP 27, SV 30 V 29, 30 Kristent Ikke svart på noen krav samlingsparti Videre arbeid Som tabellen viser har partiene svart gjennomgående positivt på krav fra oppvekstsektoren. Vi vil følge opp og påvirke gjennom jevnlige møter med både posisjon og opposisjon, slik at så mange som mulig av våre krav blir innfridd i løpet av perioden. Oppstart av studiet Fagbevegelsens historie Høsten 2012 starter studiet Fagbevegelsens historie ved HiST. Utdanningsforbundet Trondheim har deltatt i en referansegruppe sammen med HiST, LO i Trondheim og Fagforbundet, i forbindelse med planlegging av studietilbudet. Det har foregått et omfattende mobiliseringsarbeid hvor Utdanningsforbundet Trondheim har bidratt sterkt, blant annet med utforming av en brosjyre og opprettelse av en internettside om studiet. Litt om studiet Tittelen er «Arbeidsliv fagorganisering og demokratisering Fagbevegelsens historie» Dette er et samlingsbasert deltidsstudie som strekker seg over tre semester. Fullført studie gir 30 studiepoeng. Studiet skal gi en bred forståelse av fagbevegelsens posisjon i samfunnet i et historisk perspektiv. Tidsmessig strekker innholdet seg fra den første organiseringa i 1850 og fram til i dag. Mer informasjon om studiet, stipendordninger og påmelding finner en på 22

23 Utover de faste samarbeidsoppgavene har lokallaget deltatt på relevante konferanser, aksjoner, demonstrasjoner og markeringer, slik som 1. mai, 8. mars, markering mot Vikarbyrådirektivet ja til faste ansettelser, felles markering mot vold og overgrep, og sist, men ikke minst - felles markering i forbindelse med nynazistisk aksjon, mars Utdanningsforbundet Trondheim ser det som en styrke at vi har en god relasjon til, og et godt praktisk samarbeid med de andre organisasjonene som er tilknyttet oppvekstområdet. Vi har fått på plass gode systemer i kommunen, og vi vil hevde at dette ville ha vært langt vanskeligere uten det gode samarbeidet. Utdanningsforbundet skal arbeide for gode lønns- og arbeidsvilkår Lokallagets handlingsplan setter fokus på et godt lønnsnivå, god lønnsutvikling, gode sentrale og kollektive lønns- og forhandlingssystemer, samt gode rammevilkår og et godt arbeidsmiljø. Hva som defineres som godt i sammenhengen vil være et spørsmål om relasjoner. Sentralt i arbeidet for å oppnå handlingsplanens mål er arbeidet som våre hovedtillitsvalgte utfører: Hovedtillitsvalgtarbeidet (tbø = Turid Buan Øfsti, HT-G, rf = Rune Flatås, vara HT-G, hs = Hege Slørdahl, HT-k, ig/es = Ingeborg Gulaker/Edel Solheim, vara HT-k, obm = Ole Bjarne Mogård, HT-G) Hovedtillitsvalgt, HT, og vara hovedtillitsvalgt har et stort spekter av oppgaver og representerer organisasjonen i et stort antall grupper og utvalg. Følgende er eksempler på dette: - 10er-gruppa. Månedlige møter med de største organisasjonene og kommunaldirektør for organisasjon, Anne Behrens, tbø og hs. - Kontaktmøte, månedlig, med kommunaldirektør for oppvekst, Jorid Midtlyng/Hilde Skybakmoen. - Kontaktmøter med kommunaldirektør for helse/velferd, Helge Garåsen angående EVO. - Møte med rådmannens fagstab- skole, bhg og bft, 3-4 pr. semester. - Administrasjonsutvalget - fem politikere og fire fra organisasjonene, tbø. - Partssammensatte grupper. F.eks. oppbevaring/arkivering i personalmappe, tbø, kartlegging skolebygg, rf, retningslinjer trakassering/mobbing fra foresatte, tbø, mangfoldig arbeidsliv, obm. - IA-avtalen. Handlingsplan for Trondheim kommune, obm. - Lokal fellesskolering Hovedavtalen, tbø. - UNIO-samlinger. Møte med hovedtillitsvalgte i UNIO. 23

24 - Felles drøftinger med andre organisasjoner f.eks. budsjett 2012, formøte til 10ergruppemøter. - Saker som TK innkaller til / vi ber om drøftinger om, f eks. rammeavtale for kjøp av bemanningstjenester, frivillighetspolitikken, skolesvømming, organisering av kveldsarbeid førskolelærere og arbeidstidsavtalen for skoleverket. - SAMU, Sentralt arbeidsmiljøutvalg, obm. - Underutvalg for byggesaker, obm. - AMU-OU, Arbeidsmiljøutvalg for Oppvekst og Utdanning, obm. - Helsefremmende Trondheim, tbø. - Overtallighet HT deltar alltid i prosessen. - Omorganisering, nedleggelse av enheter. - Personalsaker, konfliktarbeid og sykefraværsoppfølging. - Ledertilsettinger og en del andre faste tilsettinger. - Ny budsjettildelingsmodell barnehage, hs. - Ny arbeidstidsordning for førskolelærere, hs. - Prosjektgruppe 2-4 årskontroller i bhg, hs. - Morsmålslærerarbeid, rf. - Felles voksenopplæringssenter, rf. TARIFF 2011 Vi har årlige forhandlinger for våre medlemmer i kapittel 3 og kapittel 5 i hovedtariffavtalen. De er kun omfattet av lokale forhandlinger. Vi har 57 ledermedlemmer og 24 rådgivere, som vi forhandler for. Det har vært nedsatt et bredt sammensatt forhandlingsutvalg med representanter fra begge kapitler. Utvalget har vært ledet av Turid Buan Øfsti. Forhandlingsdelegasjonen har bestått av Hege Slørdahl, Rune Flatås og Turid Buan Øfsti. Alle medlemmer har hatt mulighet til å komme med innspill til forhandlingsutvalget. Så litt om resultatet. I kapittel 3 for våre ledermedlemmer ble resultatet et generelt tillegg på 1,72 % og kr til alle. Årsverksmodellene er også hevet. Ny minstelønn for rektorer er kr og ny minstelønn for andre ledere er kr Vi fikk individuelle tillegg inntil kr med begrunnelse utjevning for ledere i samme modell og resultatoppnåelse. Vi fikk i siste forhandlingsrunde endret noe av tilbudet fra individuell uttelling til generell uttelling. Det er vi fornøyd med. 24

25 I kapittel 5, der våre rådgivere i f.eks. interne tjenester er plassert, ble resultatet et generelt tillegg på 1,72 %. Fagstigen for pedagogisk psykologisk rådgivere ble hevet. Minstelønn for rådgivere ble hevet med kr Vi fikk også innført en ny seniorrådgiverkode med ei minstelønn på kr Det er noe vi har krevd i flere oppgjør og vi er fornøyd med at vi endelig fikk innfridd vårt krav. I tillegg fikk vi individuell lønn der partene ble enige om at real- og formalkompetanse skulle vektlegges. Forhandlingsutvalget er fornøyd med innretningen og det samlede resultatet for våre medlemmer. Turid Buan Øfsti, HT-G. Råd, utvalg og fora Lederråd: For ledere har Lederråd fungert siden mai, Oppnevninger til Lederråd ble gjort i styremøte, februar 2011 og august Det har vært avholdt fire møter til d.d. Det er et stykke igjen før vi kan si oss fornøyd med både form, innhold, møtefrekvens og ønskede aktiviteter. Størrelsen på gruppa er avgjørende med tanke på forfall, samtidig har det vært vanskelig å rekruttere ledere som tillitsvalgte. Dette er et tema som bør prioriteres i kommende periode. Det har vært invitert til ett Lederforum i perioden, den Tema var lokale forhandlinger Nettverk for Sfo: Det ble opprettet en referansegruppe bestående av fagledere/daglig ledere SFO, høsten Alle bydelsnettverk er representert i gruppa. I inneværende periode har vi hatt to møter. Saker det har vært jobbet med: Sfo i Trondheim kommunes økonomiplan , Sfo i Trondheimsmanifestet Hva de politiske partiene har forpliktet seg til og prosessen videre, hva skal Sfo være? Fritidspedagogikken i sentrum, politisk sak om leksehjelp, august 2011, oppsummering. Aktuelle saker det jobbes med: Lønn, lokale forhandlinger, stillingsbetegnelsen og kvalifikasjoner til daglig leder, funksjonstillegg, arbeidstid, videre utvikling av stillingen, videreutdanning (ledelse) for daglig ledere Nettverk for FAS I perioden har det vært et økt fokus fra Utdanningsforbundets side å opprette kontakt og kommunikasjon med små enheter. Faglig-Administrativt Støttesystem (FAS) samler de medlemmene som arbeider i faglige støttetjenester, som f.eks. PP-tjenesten, BFT, BUP, kompetansesentrene Tambartun og Møller eller i barnevernsinstitusjoner(buf-etat). Utdanningsforbundet Trondheim har sammen med Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag hatt jevnlige møter med denne medlemsgruppen. 25

26 Aktuelle saker: Tariff, Lokal lønnsforhandling, Kronikken «når læreren har gitt opp», Arbeid med ny lønnsstige for pedagoger i helseforetakene i Helse Midt. Utdanningsforbundet Trondheim har også hatt som ambisjon å besøke alle FAS-enheter av noe størrelse i løpet av perioden. Medlemsmøte FAS: Det var satt opp et medlemsmøte med sentralstyremedlem Gunnar Opstad som innleder i januar. Dessverre ble Gunnar Opstad forhindret fra å komme på dette møtet, så det ble besluttet å avlyse. Vi har fått en ny avtale med Opstad, og møtet vil bli holdt i juni. Nettverk for morsmålslærere: Lokallaget ønsker å sette fokus på medlemsgruppens saker og skape bevissthet rundt en gruppe som ellers har få treffpunkter i fagforeningssammenheng. Det ble opprettet et styre i 2011 for nettverket. Dette har hatt ett møte, vårsemesteret Hovedfokus har vært på framtidig organisering av minoritetsspråk i Trondheim kommune, samt lønns- og arbeidsvilkår og lov og avtaleverk som angår morsmålslærerne spesielt. Det har dessverre vært utfordrende å samle medlemsgruppen til medlemsmøter. Midlertidige tilsettinger for morsmålslærere som i utgangspunktet er kvalifisert for fast stilling har i perioden vært et gjennomgående tema mellom Utdanningsforbundet, Trondheim kommune, Fylkesmannen og Arbeidstilsynet. Vårt mål har vært å tilse at de som er kvalifisert fortsatt skal få tilbud om fast ansettelse. Det ser ut til at vi vil nå fram med vårt syn i denne saken. Utdanningsforbundet skal stå for faglig og profesjonell styrke I følge styrets handlingsplan skal dette delmål dreie seg om å arbeide for at medlemmer tar del i profesjonens kunnskapsutvikling gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter, kunnskapsdeling mellom kolleger, flerkulturell forståelse, migrasjonspedagogisk kompetanse og sosialpedagogisk kompetanse. Tiltak som ivaretar disse delmål har vært å følge opp lederavtalen i henhold til prosess og politiske vedtak, å skolere og følge opp arbeidsplasstillitsvalgte i henhold til lederavtalen, til arbeidstidsavtalen og i henhold til individuelle arbeidsavtaler. Videre har lokallaget skolert tillitsvalgte ved lokalt kurs, nettverkssamlinger, medlemsmøter og klubbmøter. Vi har også brukt Trondheimsmanifestet til samme formål. Hovedtillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte har brukt de månedlige kontaktmøtene til kommunaldirektør for Oppvekst og Utdanning, samt Helse og Velferd, til å fremme faglige saker. Vi har også hatt et godt samarbeid med fagstaben til områdene Skole, Barnehage og Bft, hvor vi møter jevnlig. Videre viser vi til helheten i årsmeldingen, da omtalte tiltak og aktiviteter hører hjemme flere plasser i dokumentet. Vi har deltatt i relevante nasjonale og regionale konferanser, slik som For velferdsstaten, Manifest Årskonferanse, Trondheimskonferansen, Bevar offentlig pensjon, Rørosseminaret, Arbeidsmiljøkonferansen, IA-konferanse. Utdanningsforbundet skal være en profilert samfunnsaktør 26

27 Lokallagets handlingsplan har som mål at Utdanningsforbundet Trondheim skal påvirke samfunnsutviklingen og være en tydelig samfunnsaktør, som snakker på vegne av medlemmene. Videre skal vi arbeide for demokratiske styringssystem uten preg av markedsorientert mål- og resultatstyring. Vi holder oss jevnlig oppdatert på saklistene til Bystyret og dets komiteer, også ved tett kontakt med rådmannens fagstab, hvor sakene forberedes og utarbeides. Utdanningsforbundet Trondheim i media Utdanningsforbundet Trondheim opptrer med jevne mellomrom i media. På vår nettside, har vi en mappe som heter «I media». Her lagres alle artikler, kronikker og reportasjer hvor Utdanningsforbundet Trondheim har uttalt seg. Saker vi har uttalt oss om i inneværende periode - Lærertetthet - Mobbing i skolen, elevundersøkelsen - Tidsbruk i skole og barnehage - Mindre papirarbeid, mer tid til elevene - Døgnåpne barnehager - Rektormangel i Trondheim - Utforming av skole- og barnehagebygg - Kliniske pedagoger/spesialpedagogers lønnssituasjon i helseforetakene I tillegg har Utdanningsforbundet Trondheim skrevet leserinnlegg og kronikker. Blant annet disse: Utdanning i vater. Publisert i Klassekampen, Arbeideravisa og Utdanningsforbundets magasin for videregående skole. Faglig stolthet Publisert i Arbeideravisa nett og i omarbeidet utgave i Utdanningsforbundets magasin for videregående skole. «Når læreren har gitt opp» Kronikk om behovet for en sterk barne- og ungdomspsykiatri og lønnssituasjonen for spesialister i klinisk pedagogikk/spesialpedagoger i helseforetakene. Publisert i Adresseavisen Høringssvar Utdanningsforbundet Trondheim leverer høringssvar og innspill til saker som angår vår sektor i bystyret og formannskapet. Innspill og høringssvar fra Utdanningsforbundet Trondheim i inneværende periode: - Kommunedelplan for helsefremmende og forebyggende arbeid Alternative læringsarenaer 27

28 - Videreutvikling av tjenestemodellen i Trondheim kommune - Trondheim kommunes budsjett 2012 og økonomiplan for Du kan lese alle høringssvarene på I venstremenyen er det en egen mappe som heter «Høringssvar». Eksterne innledere på styremøter, OPPGAVER OG UTFORDRINGER FOR HT i UTDANNINGSFORBUNDET I SPEKTEROMRÅDET Innledning ved Morten Lundgren, hovedtillitsvalgt Spekter KVALITEKET Elektronisk avvikssystem Innledning ved Tor Magnus Hindenes, kommunikasjonsenheten i Trondheim kommune. NETTVERK FOR MORSMÅLSLÆRERE I TRONDHEIM Innledning ved morsmålslærer/kontaktperson for nettverket, Bekes Berwari OPPGAVER OG UTFORDRINGER FOR HT i UTDANNINGSFORBUNDET I SiT- OMRÅDET Innledning ved Kristin Skogstad, Hovedtillitsvalgt SIT BARNEVERN ARTIKKELSERIE I ADRESSEAVISEN VÅR 2011 Innledning ved journalistene Mari By Rise og Lajla Ellingsen, Adresseavisen TIDLIG TRYGG I TRONDHEIM førskolebarns utvikling og psykiske helse Innledning ved professor v/psykologisk Institutt, prosjektleder Lars Wikstrøm NY GIV Innledning ved Gunvor Thomassen og Randi Svarva, Sør-Trøndelag Fylkeskommune MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS - NASJONALT TILSYN Innledning ved Gunvor Solstad, Arbeidstilsynet. Se vedlagt rapport FØRE VAR TILSYNSPROSJEKT I REGI AV ARBEIDSTILSYNET Innledning ved Morten S. Hoel, prosjektleder Arbeidstilsynet KOMPASSET Terapi og rådgiving til unge som har foreldre med alkoholproblemer. Blå Kors-prosjekt etter TV-aksjonen Innledning ved Ingvil Øiestad Løvik 28

29 Meld.St. 22 ( ) MOTIVASJON MESTRING - MULIGHETER Innledning ved Berit Kirksæther, rådmannens fagstab OM TESTING OG KARTLEGGING I SKOLER OG BARNEHAGER I OSLO Innledning ved Terje Vilno, leder Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet skal ta medansvar for et grønnere samfunn Det er en utfordrende målformulering, som medlemsorganisasjon å skulle ta kollektivt ansvar for et grønnere samfunn, da spriket mellom medlemmers intensjoner og bekymringer på den ene siden, og deres faktiske atferd på den andre siden i stor grad kan forklares med manglende politisk lovregulering og sterke markedsøkonomiske interesser. Det er f eks. menneskelig oftere enn før å velge fly som reisemåte, siden dette for hvert år blir billigere, samtidig som avgangene blir alt hyppigere. De samfunnsmessige rammebetingelsene må spille på lag med medlemmenes verdier for at medlemmene i hverdagen vil handle like moralsk som deres intensjoner og ønsker tilsier. Stikk motsatt ser vi en målbevisst og fortsatt økende påvirkning fra samfunnets side for å øke befolkningens forbruk. Lokallagets handlingsplan sier at vi vil være med å ta ansvar for løsningen av klimautfordringene. Vi vil bidra både som profesjon og som samfunnsaktør. Som fagforening må vi erkjenne at vi, sammen andre sentrale aktører i arbeidslivet, har et medansvar for årsaken til klimautfordringene. Det stiller krav til den rollen vi må spille framover for å bidra til å løse disse utfordringene. Utdanningsforbundet Trondheim har ikke kommet langt i perioden, men vi har en bevisst holdning til forbruk i alle våre valg. Styret vil fortsatt ha fokus på og arbeide for at klima- og miljøspørsmål blir en viktig del av dialogen mellom partene i arbeidslivet og myndighetene slik at det utvikles et samarbeid om å nå klima- og miljøpolitiske målsetninger. omstillinger som følge av tiltak for å utvikle lavutslippssamfunnet, gjennomføres i et samarbeid mellom fagbevegelsen, arbeidsgivere, lokale og nasjonale myndigheter. verneombudets og tillitsvalgtes hjemmel for å arbeide med ytre miljø blir styrket. 29

30 Områdevise årsmeldinger Årsmelding medlemsgruppe grunnskole, representasjon innen HMS Nettverk: Det er avholdt to runder med nettverk for skoletillitsvalgte. Disse samlingene er de tillitsvalgtes forum, der målet er å dele erfaringer, lufte ideer, diskutere felles utfordringer og, ikke minst, bli bedre kjent, slik at terskelen for å ta kontakt også utenom kurs og samlinger blir lavere. Hovedtillitsvalgte deltar på møtene, for å svare på spørsmål og gi råd. Følgende er eksempler på tema: byrdefullhetsressurs, SGS 1010 Reise med elev, arbeidstid, klubbmøter/klubbaktivitet, utviklingssamtalen, arbeidsmiljø, Kompetanse for kvalitet. Tillitsvalgte melder at nettverksmøtene oppleves som nyttige. I forbindelse med forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for skoleverket ble et utvalg av tillitsvalgte innkalt til arbeidsmøte, der strategi for videre påvirkningsarbeid ble påbegynt. Klubbmøter: Vi har deltatt jevnlig i klubbmøter, med høyt engasjement og diskusjon av aktuelle saker. Gjengangere har vært: arbeidstid, arbeidsplaner, reise med elever knyttet til tarifflojalitet, profesjonsbevissthet, tariff, arbeidsmiljø. Til tross for at vi bruker alle muligheter til å invitere oss selv via tillitsvalgte har anledningene vært færre enn ønskelig. Kurs: Det ble avholdt kurs for trondheimstillitsvalgte i februar Budsjett- og ressursanalyse, med seniorrådgiver Paul Erik Karlsen, som sentral innleder, var egen økt på programmet for skoletillitsvalgte. Dialogmøte med politikerne: Lokallaget har oppnådd en god gjensidig dialog med byens Bystyrepolitikere. I februar 2011 inviterte vi alle politiske parti og rektormedlemmer med sine tillitsvalgte til møte om Ungdomstrinns meldingen, som kommer som politisk sak på vårparten. I mars 2011 var vi invitert til Arbeiderpartiets oppvekstfraksjon, for å orientere om vårt syn på fremtidige utfordringer for skolesektoren i Trondheim. Vi har også hatt møter med enkeltpartier, med ulike skolesaker på agendaen. Høringssvar: Skolesaker behandles hyppig i Trondheim kommune. Dette genererer mange saksutredninger til politisk behandling. I en del saker får vi delta i arbeidsgrupper hos Rådmannen, mens det i andre saker kun er saksframlegget vi har å forholde oss til. Vi leverer stadig innspill, skriftlig og/eller muntlig. Saker i perioden har blant annet vært: budsjettildelingsmodell, læreres tidsbruk, alternative læringsarenaer, Stortingsmelding 22 ( ) Ungdomstrinn, Budsjett og økonomiplan , lederavtalen. Underutvalg for byggesaker: Medlemmer i underutvalg 2011/2012 har vært Heidi Evenhus, leder, Per Moen, Trondheim eiendom, Anne Lise Lien, sentralt hovedverneombud, Ole Bjarne Mogård, Utdanningsforbundet, Åse Austigard, Arbeidsmiljøenheten og Robert Tangvold, Arbeidsmiljøenheten. Det har vært gjennomført møter hver 14. dag i perioden. Underutvalget utgjør en vesentlig del av kvalitetssikringen når det gjelder arbeidstakeres vilkår i gamle og nye bygg. Tilstrekkelig areal for personalet, garderobeforhold, pedagogisk arealinndeling, faktorer som lyd og lys og møblering omtales ofte i utvalgets kommentarer til byggesakene. Det har vært spesiell oppfølging av midlertidige barnehagebygg (leide paviljonger/brakker). Her har det vist seg at ansvarsforholdet mellom utleier/leietaker er uklart i forhold til utbedring av byggene. 30

31 SAMU: Lokallaget er representert med to faste plasser i SAMU sentralt arbeidsmiljøutvalg. SAMU har avholdt 5 møter i styreperioden. SAMU er kommunens hovedutvalg for arbeidsmiljøspørsmål. Noen av sakene som har blitt behandlet er: Bedriftshelsetjenesten, Helsefremmende Trondheim, Skade og avviksrapportering, Vold og trusler, Sykefraværsstatistikk, Inneklima ved noen av kommunens arbeidsplasser, Oppfølging av lokale AMU, Arbeidsmiljødagen. AMU-OU: Lokallaget er representert med tre faste plasser i AMU-OU, Arbeidsmiljøutvalg for Oppvekst og utdanning. AMU-OU har hatt 7 møter i perioden. Saker: sykefravær med refleksjon og diskusjon rundt forebyggende tiltak, arbeidsmiljø i BFT, skade og avvikssystemet, medarbeiderundersøkelsen, innhold i AMG-meldinger, lederes arbeidsforhold. For å styrke samarbeidet mellom AMU og AMG (arbeidsmiljøgruppen) svarer utvalget personlig på alle AMG-meldinger. Mangfoldig arbeidsliv: Dette er et nylig påbegynt arbeid, vi deltar i arbeidsgruppe, og følger saken videre. AKAN 1 -utvalget er underlagt SAMU, og består av representanter fra arbeidsgiver og arbeidstakere, samt ressurspersoner som f eks. bedriftssykepleier. Utdanningsforbundet Trondheim har hatt ledervervet denne periode, og dette er prolongert for neste periode 2. AKAN-utvalget har videreutviklet retningslinjer for AKAN i Trondheim kommune, samt strategiske mål for AKAN-utvalget 2012, med handlingsplan. Tiltak for perioden har vært opplæring, orientering, veiledning, informasjonsarbeid og Rus i et helseperspektiv i Langtidsfrisk. Leder og arbeidsgivers representant i utvalget deltok på AKAN-dagene i Oslo, Det er gjennomført kurs for AKAN-kontakter og ledere, med tema avhengighetsproblematikk, og vi har hatt besøk fra Sundsvall kommune, som innledet om kommunens egen behandlingsinstitusjon, etter 12-trinnsmodellen. Dette blir fulgt opp videre i inneværende periode. Det er fortsatt en vei å gå i forhold til å skape aksept for at inngåelse av AKAN-kontrakter kan være til hjelp. Vi ser et stort potensiale i at ledere blir skolert i henhold til retningslinjene og Akan. P.t. er det inngått ca. 20 kontrakter i Trondheim kommune. Årsmelding medlemsgruppe barnehage. Nettverk: Det har siden januar 2011 vært opprettet utvalg for tillitsvalgte jfr. Hovedavtalen. Det er opprettet fire bydelsvise nettverksgrupper samt et nettverk for private barnehager. Utvalg for tillitsvalgte består av fem tillitsvalgte som også er nettverksledere, HTV og kontaktperson barnehage. Utvalget har hatt jevnlige møter en gang i måneden, høst Etter avtale i gruppa har vi nå samlet opp tiden til ett møte, annenhver måned. Møtene med nettverkslederne har vært gjennomført som halvdagsmøter innenfor ordinær arbeidstid, med frikjøp av privat nettverksleder. Utvalget har diskutert aktuelle for området: Veileder fra Kunnskapsdepartementet, arbeidstidsavtalen SFS 2201, tidstyver i barnehagen / Fafo rapport, Nou:2012:1 Til barnas beste. Fokus har også vært gjensidig informasjon med aktuelle saker fra kontoret og ute på enhet samt forslag til saker til nettverksmøtene. 1 AKAN: Arbeidslivets Komité mot Alkoholisme og Narkomani, opprettet i 1963, et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og Staten. Definerer seg i dag som Arbeidslivets Kompetansesenter for Rus- og Avhengighetsproblematikk, men har beholdt opprinnelig forkortelse, siden denne er godt innarbeidet. 2 Oppnevninger i kommunen løper fra 01.mars, årlig. 31

32 Nettverkslederne har innkalt til møter i nettverkene ute på enhet. Intensjonen er å avholde ett møte per halvår. Klubbmøter: Et av målene i Lokallagets handlingsplan er å delta på klubbmøter. Vi har oppfordret både på lokale kurs og via Trondheimsnytt til å ta kontakt med oss for å avtale besøk, som innledere eller diskusjonspartnere i aktuelle saker. Vi har fått mange henvendelser fra tillitsvalgte med ønske om deltagelse fra oss, og vi opplever et stort engasjement i forhold til de sakene som medlemmene er opptatt av. Den mest diskuterte saken har vært arbeidstid, men også spørsmål knytta opp mot praktisering av Hovedavtalen. Andre aktuelle tema på klubbmøter har vært: klubbens rolle ift. arbeidsmiljøsaker, forventningsavklaring mellom de ulike yrkesgruppene i barnehagen, profesjonsdebatt, fagforeningsbevissthet og lojalitet til fremforhandlede avtaler. Fagalliansen: Vi har i samarbeid med LO i Trondheim, Fagforbundet og Sykepleierforbundet utarbeidet Trondheimsmanifestet. Arbeidet har gått ut på å formulere krav fra hvert enkelt område innenfor våre sektorer, sende dette ut til de politiske partiene før valget og sørge for at svar/forpliktelser følges opp i perioden etter valget. Programkomiteen for Barnehagekonferansen : Tittelen på konferansen er «Barndommens Rike» og arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Sør Trøndelag, Trondheim kommune, Malvik kommune, Midtre Gauldal kommune og Utdanningsforbundet Trondheim. Kontaktperson for barnehage har deltatt på planleggingen av konferansen og har hatt et ansvar i konferansens kulturkomite. Møter med politikere: For å ivareta en god kontakt og dialog med politikerne inviterer vi årlig alle politiske partier til et dialogmøte. Politikere tar også kontakt med oss i forbindelse med politiske saker som skal behandles, for å høre våre synspunkter, og diskutere eventuelle problemstillinger. I forbindelse med Nou:2012 «Til Barnas beste» og Tidstyvrapporten fra Alna i Oslo har vi invitert oss ut til politikere og leder av oppvekstkomiteen, for å informere og for å diskutere barnehage. Høringssvar: I denne perioden har vi deltatt på disse høringene: Budsjett og økonomiplan og Lederavtalen. Kurs: I februar 2012 hadde Utdanningsforbundet kurs for alle tillitsvalgte i Trondheim. Det var godt oppmøte fra barnehage og spesielt fornøyd er vi med at så mange fra private barnehager deltok denne gangen. I delt økt var de tillitsvalgte organisert i nettverksgrupper hvor diskusjonene hovedsakelig dreide seg om arbeidstid og profesjonsspørsmål. Samarbeid med DMMH: I år som i fjor deltok vi på karrieredagen ved DMMH, med stand i glassgården på formiddagen. Vi avsluttet dagen med jobbsøkerkurs for 3.årsstudenter ved DMMH. Medlemsmøter: Det er invitert til medlemsmøte mandag 26.mars 2012 med tema arbeidstid. Det er planlagt et medlemsmøte for fagledere og et for styrere, etter påske. Media: I forbindelse med budsjettbehandlingen i høst er vi fornøyd med stort avisoppslag i Adresseavisen om førskolelærerens arbeidshverdag. 32

33 Årsmelding Hovedverneombudet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune Generelt Hovedverneombudene med frikjøp er Lokalisert i Erling Skakkesgate 40, oppgang B. Sommeren 2011 ble hovedverneombudene flyttet fra 2. etasje til tredje og de gamle lokalene ble omgjort til forflytnings-lab. Hovedverneombudene har nå egen organisasjonskode og er å finne på intranettet, men har tilhørighet til Personaltjenesten som har sine lokaler i Statens hus, 5. etg. Verneombudsamlinger og nettverk Hovedverneombudet innkaller alle verneombudene til bydelsvise heldags samlinger to ganger i året. Den første halvdelen av dagen tar hovedverneombudet ansvar for med ulike temaer og informasjon. Den siste delen av dagen driver verneombudene sine nettverk. Kommunaldirektøren har fått første halvtimen til sin disposisjon, har takket ja, men har dessverre meldt avbud hver gang. Samlingene er med i handlingsplanen for Arbeidsmiljøutvalget for oppvekst og utdanning (AMU OU), og rapportene fra samlingene sendes både AMU OU og enhetene på oppvekstfeltet. Plangruppe for byggesaker I perioden har hovedverneombudet blitt fast medlem i plangruppen for nye barnehager og skoler. Det skal bygges mange nye barnehager og møtefrekvensen er blitt høy. Siste året har Arbeidstilsynet funnet ut at forskriften skal følges ved at to garderober i barnehagene blir godtatt, en for kvinner og en for menn. Dette har underutvalg for byggesaker forlangt i flere år uten å få gehør for det før nå. Utvalget mener også at prosjekteringsanvisningene bør justeres når det gjelder lyd og akustikk, siden det er mange enheter som gir tilbakemeldinger om høyt støynivå. Barnehagebyggene ser ut til å bli på to etasjer, dette fordi tomten ikke er stor nok til femavdelingers barnehage behov for ute lekeområde. Personalarealene blir i størst mulig grad lagt til 2. etasje og får ulike løsninger alt etter hvor tekniske rom blir lagt. Alt blir et kostnadsspørsmål. Det kan se ut til at skoler og barnehager blir større og større uten diskusjon. Arbeidsmiljøgruppemeldingene AMU OU har bestemt at 2009-meldingene skal besvares, og de aller fleste er besvart. 16 av utvalgets medlemmer og varamedlemmer, fikk 8-10 meldinger de skulle svare på før påske Halvparten sendte svar innen fristen og etter purring var det to som ikke hadde gjort det etter sommerferien. Det er meget positivt at enheter etterspør svar, det viser at AMU OU har skapt forventninger. AMU har bestemt at AMG-meldingene for 2011 skal få personlige svar. Arbeidsmiljønytt Hovedverneombudet klipper stoff som er arbeidsmiljørelatert fra ulike tidsskrifter. Først og fremt er det med tanke på oppvekstfeltet, men mye gjelder arbeidsmiljøet uavhengig av yrke og fag. Hovedverneombudene har snakket om at Arbeidsmiljønytt skal legges ut på intranettet. Det er et spørsmål om det vil bli mere lest når enhetenes postmottak får det tilsendt som vedlegg, og de slipper å være aktiv selv ved å finne Arbeidsmiljønytt på nettet. Sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU) og lokalt arbeidsmiljøutvalg (AMU OU) 33

34 I AMU OU er hovedverneombudet representert gjennom forskriften, mens i SAMU har Utdanningsforbundet Trondheim utpekt hovedverneombudet som en av sine representanter. Fagforbundet har denne gangen utpekt hovedverneombudet for helse og velferd er denne gangen varamedlem i SAMU. Det sentrale hovedverneombudet er representert i SAMU gjennom forskriften. Daglig arbeid E-post blir mer brukt enn telefon ved henvendelser til hovedverneombudet. Alle ansatte på oppvekstfeltet har tilgang til TK-nettet og det er lettere å være sikker på å få svar. Verneombud fra barnehager sier at inneklimaet kan være problematisk med hensyn til temperatur og lyd. Ofte blir henvendelsene videresendt til yrkeshygienikeren ved Arbeidsmiljøenheten for å høre om det er hjelp å få. Andre henvendelser viser at grunnopplæringen i arbeidsmiljøarbeid ikke alltid er nok, for det spørres om hvor ting ligger på nettet Verneombudene burde få avsatt tid til å gjøre seg kjent på nettet, finne regelverket, rutiner og finne frem i Trondheim kommunes HMS-system. Men også å bli kjent med Arbeidstilsynets sider, diverse lovverk, forskrifter osv, og slikt tar tid. Arbeidsmiljøenheten og hovedverneombudene I perioden er det holdt jevnlige møter mellom hovedverneombudene og enhetsleder ved Arbeidsmiljøenheten. Arbeidsmiljøenheten tar initiativet til møtene, det utveksles informasjon og reflekteres over ulike temaer og det diskuteres behov for retningslinjer/rutiner som forebygging for å ivareta sikkerheten. Møtene er positive og nyttige. Kontaktmøtene Kommunaldirektørene har kontaktmøter med arbeidstakerorganisasjonene en gang i måneden. Det har hovedverneombudet fått være med som observatør. Hovedverneombudene skal holdes informert om alle endringer som har betydning for arbeidsmiljøet, men verken rådmannen eller kommunaldirektørene har egne møter med hovedverneombudene. Dette er grunnen til at hovedverneombudene er avhengig av å bli orientert gjennom arbeidstakerorganisasjonene. Konklusjon Mange verneombud gjør ikke bruk av sitt hovedverneombud før sakene blir så store at de ender på kommunaldirektørens bord. Hovedverneombudet kommer ofte så sent inn at saken nesten har låst seg og det kan bli personalsak i stedet for arbeidsmiljøsak. Det bør bli vanlig at organisasjonens tillitsvalgte kan ta kontakt med hovedverneombudet når det gjelder saker som har med arbeidsmiljøet å gjøre. Da kan mye gjørs ved hjelp av enhetens arbeidsmiljøgruppe og Arbeidsmiljøenheten. Arbeidsmiljøloven sier at verneombudene skal får nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte, og ønsket er at det burde avsettes forutsigbar tid til vernearbeidet. Et vel forberedt og opplært verneombud er den beste hjelpen en enhet kan ha i sin midte. Trondheim 18. januar 2012 Brit Lindebrekke hovedverneombud for oppvekst og utdanning 34

35 35

36 36

37 Disse hadde ordet : Votering : Agneta Amundsson, Turid Buan Øfsti og Arnold Sjøsund innledet i saken. Enstemmig VEDTAK : Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. 37

38 38

39 SAK 3 RESULTATREGNSKAP 2011 FOR Utdanningsforbundet Trondheim Post Driftsinntekter Budsjett Regnskap Medlemskontingent ,00 1) 3910 Andre driftsinntekter , Refusjon SPK-midler ,00 SUM INNTEKTER ,00 KOSTNADER 100 Frikjøp, tillitsv.(på kontoret) + tilleggslønn vår , Ansatt , Tilleggslønn leder/nestleder , Drift kontor (40% fellesutg.+ mobil) , Inventar, innkjøp (40% av kostnad) , Lokallagsstyret ,95 2) 122 Kurs for tillitsvalgte , Skjermbriller , Andre møter/kurs/oppnevninger , Årsmøte ,07 3) 230 Utvalg/råd/fora , Div.medl.aktiviteter,klubb-/medl.møt , Prosjekt Seksjon Bhg 0 469, Pensjonistutvalget , Føringer FS/revisor , Prosjekt 4 Kurs ikke OU , Prosjekt 4 Kurs ikke OU ,80 SUM ,11 DRIFTSRESULTAT ,00 39

40 40

41 Kommentarer til regnskapet 2011 Prinsippnote Regnskapet føres etter regnskapsprinsippet. Det innebærer at inntekter registreres i den periode de inntjenes, og utgifter registreres i den periode de påløper, og at fordringer, gjeld og andre forpliktelser for forhold som var opptjent eller påløpt, men ikke oppgjort ved årsskiftet, fremgår av regnskapet. Konto 6740 i regnskapet omhandler lønn for frikjøp og utgjør ca kroner. Dette er langt fra de reelle lønnskostnadene ved lokallagskontoret. Utdanningsforbundet sentralt bidro i 2011 med 228% stilling til lokallaget Trondheim. Prosenten øker med økt medlemstall. Kronebeløpet vi får varierer etter hvem vi ønsker å frikjøpe og skal dekke våre kostnader knyttet opp mot en eller flere personer. Det betyr at vi kan ha en nyutdannet lærer eller en med mye ansiennitet uten at det koster lokallaget noe mer. Vi sender refusjonskrav halvårsvis til sentralleddet etter at vi har fått regning fra arbeidsgiver. I tillegg til dette dekker Trondheim kommune utgifter til hovedtillitsvalgte. Fra høsten 2010 økte prosenten fra 450 til 500% stilling. Stillingsprosenten ble for 2011 fordelt på 300% til hovedtillitsvalgte i skoleverket og 200% til hovedtillitsvalgte utenom skoleverket. 1. Utdanningsforbundet sentralt stipulerer et beløp for medlemskontingent som blir fordelt 4 ganger i løpet av året. 2. Frikjøp av styremedlemmer som deltar på styremøter + honorar + bevertning/møtekostnader 3. I 2010 ble det gjort avsetninger med kr ,- for 50% av forventet årsmøtekostnad i Utgiftene ble ikke på langt nær så store som forventet, i underkant av kr ,-. Årsak : Det har kommet inn kun 8 refusjonskrav ifm årsmøtet. 41

42 4. Kreditorer, gjeld består av påløpne, ikke betalte kostnader pr , herunder frikjøpsregninger (kto.2999) samt lokallagets andel av fellesutgifter fra (kto.2935) som er forskuttert av fylkeslaget og som vi mottok først i Posten består i hovedsak av opptjente refusjonskrav for frikjøp høsten 2011 og som refunderes av Utdanningsforbundet sentralt i 2012 (kr ,45). Det er ingen tapsrisiko knyttet til posten. Trondheim Randi Eggen FORSLAG TIL VEDTAK : Årsmøtet godkjenner regnskapet for Styret blir gitt ansvarsfrihet. Disse hadde ordet : Votering : AgnetaAmundsson innledet i saken Enstemmig VEDTAK : Årsmøtet godkjenner regnskapet for Styret blir gitt ansvarsfrihet. 42

43 43

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2012 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2012 Aktivitetskalender våren 2012 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2011 Aktivitetskalender våren 2011 Utdanningsforbundet ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I denne kalenderen

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

MELDING FRA SITTENDE STYRE

MELDING FRA SITTENDE STYRE SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Lokallagsstyret har 01.08.11-31.07.12 bestått av følgende personer leder Hoeggen skole Geir

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID SAK 6 RETNINGSLINJER FOR LOKALLAGSSTYRETS ARBEID FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet 2014 vedtar nevnte retningslinjer for lokallagsstyrets arbeid i kommende periode. Årsmøtet er den øverste myndigheten i lokallaget.

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/12 Dato: 15.2.2012 Sted: Quality hotell, Fredrikstad Tilstede: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen, Anne

Detaljer

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011

Krav fra oppvekstsektoren. Trondheimsmanifestet 2011 Krav fra oppvekstsektoren Trondheimsmanifestet 2011 Vil ditt parti arbeide for å øke lærertettheten i ordinær undervisning slik at intensjonen i Soria Moria 2- erklæringen oppfylles? Soria-Moria II anslår

Detaljer

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen. Våren 2011

Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen. Våren 2011 Kalender for Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Våren 2011 Seksjon grunnskole består i denne perioden av følgende personer: Leder: Ole Bjarne Mogård Tlf.:91372875 Epost: olemog@udf.no Nestleder:

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Vår dato: 21.3.2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET BALSFJORD 2012 Tid: Onsdag 21.mars 2012, kl.19.00. Sted: Nordkjosbotn videregående skole. Leder ønsket velkommen til årsmøtet. Det var 19 medlemmer

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 04/12 Dato: 4.6.2012 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

Årsmøte mai 2015

Årsmøte mai 2015 Årsmøte 5.-7. mai 2015 Saksnummer: 13/2015 For at saker skal kunne tas opp på fylkesårsmøtet må de være sendt fylkesstyret innen 15.april (vedtektene 44.6). Fylkesstyret har imidlertid i kurs og på e-post

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 07/11 Dato: 15.11.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Morten Breivik, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 13.03.2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE 13.03.2014 PROTOKOLL ÅRSMØTE 13.03.2014 UTDANNINGSFORBUNDET Trondheim SOMMERVEITA 4-6 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Delegatliste. 5 Åpningstale.... 8 SAK 1 KONSTITUERING. 11 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING.. 11 1.2

Detaljer

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros

PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1. september 2012 STED: Røros Steinkjer Vår dato 03.09.12 Avdeling Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Hilde.W.Nicolaisen Direkte telefon 92647898 PROTOKOLL TIL STYRESAMLING I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: 30. august 1.

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12

ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.12 31.12.12 Medlemstall: Januar 2012: Totalt 471 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum barnehage:26(kommunale) og 34 (private)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 05/11 Dato: 9.9.2011 Sted: Hotell Quality Spa & Resort, Strömstad Tilstede: Morten Breivik, Odd Espen Høili, Eli Gulbrandsen, Ulrika Hanssen,

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN

UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD STYRETS HANDLINGSPLAN UTDANNINGSFORBUNDET FREDRIKSTAD 2017-2019 STYRETS HANDLINGSPLAN Handlingsplan 2017-2019 Utdanningsforbundet Fredrikstad En handlingsplan skal være skriftlig og inneholde hva som skal gjøres i løpet av

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Lokallagsstyret fra 01.08.2012 31.07.2013 Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Agneta Amundsson leder Trondheim kommune Geir Røsvoll

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 1/11 Dato: 7.2.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen, Anne Karin Røtne, Inger

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene

Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Retningslinjer, Utdanningsforbundet Januar 2012 Retningslinjer for Utdanningsforbundets tillitsvalgte etter hovedavtalene Definisjoner Utdanningsforbundet har to slags tillitsvalgte; organisasjonstillitsvalgt

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND

ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND ÅRSMELDING UTDANNINGSFORBUNDET HAUGESUND 2011 ÅRSMELDING 2011 Styrets sammensetning Årsmelding fra Hovedtillitsvalgt Haugesund kommune Årsmelding fra Regionstillitsvalgt videregående skole Møtevirksomhet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015:

FORBREDELSER TIL ÅRSMØTET 2015: UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Innkalling til styremøte Nr. 9 14/15 Sted: Fagforeningskontoret. Tid: torsdag 06.03.14 kl. 08.00-15.30 og fredag 07.03.14 kl. 08.00 15.00 Bevertning: Pizza på torsdag kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk

Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: Sted: Institutt for journalistikk Referat konstituerende styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad Dato: 27.4.2011 Sted: Institutt for journalistikk Tilstede: Morten Breivik, Ann Heidi Jensen, Hanne Merete Jensen, Guro Vatn, Ulrika Hanssen,

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015

SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGSPOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 SVAR FRA PARTIENE PÅ UTDANNINGOLITISKE KRAV TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 Prosessen med Trondheimsmanifestet 2015 Utdanningsforbundet Trondheim har siden 2003 vært med på et tett politisk arbeid sammen med

Detaljer

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014

Kalender. Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen. Våren 2013. Våren 2014 Kalender Våren 2014 Medbestemmelse og klubbarbeid i barnehagen Våren 2013 Aktivitetskalender våren 2014 Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt arbeidsår som arbeidsplasstillitsvalgt. I

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13. Dato: Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 02/13 Dato: 14.3.2013 Tid: 09:00-15:00 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Morten Breivik, Ulrika Hanssen, Ole Jørgen Christiansen (fra sak 11/13),

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 09/10 Dato: 14.12.2010 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad, Arild Larsen,

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Oslo kommune. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Oslo kommune Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: Sted: Stallen, Lykkeberg Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad - protokoll nr. 2/11 Dato: 10.3.2011 Sted: Stallen, Lykkeberg Tilstede: Ann Heidi Jensen, Guro S. Vatn, Odd Gunnar Erikstad (til sak 17/11), Arild Larsen, Anne

Detaljer

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll

Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll Lokallagsårsmøter gjennomføring og protokoll LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER ( 62 ) Lokallagsstyret skal: lede virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden. utarbeide budsjett. disponere lokallagets midler innenfor

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset

Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14. Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Styremøte i Utdanningsforbundet Fredrikstad protokoll nr. 3/14 Dato: 26.3.2014 Tid: 11:00 15:00 Sted: Litteraturhuset Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Espen Høili, Vidar Magnussen,

Detaljer

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold

Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Forslag til: Retningslinjer og handlingsplan 2012-2015 Utdanningsforbundet Vestfold Retningslinjer vedtatt på fylkesårsmøte mai 2012 Handlingsplan del 1 3 forslag til fylkesstyremøte 4. februar 2013 Innledning:

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 12-mar-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 2/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Februar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling

Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Utdanningsforbundet som lederarena Leder og tillitsvalgt dialog og samhandling Ledersamling UDF Østfold Laholmen / Strømstad, 10-11.oktober 2013 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem / leder av Sentralt lederråd

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 17.06.2013 13/00888-3 Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Til stede: Forfall: Referent: Lisbet Strickert Jorid Østvik Preben P. Uthus Just

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen

Kalender Vår 2015. Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Kalender Vår Medbestemmelse og klubbarbeid i grunnskolen Aktivitetskalender vår Utdanningsforbundet Trondheim ønsker velkommen til nytt skoleår. Som før vil du finne en veiledende liste over saker og tema

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00

UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE Leikvin Torsdag 15.mars kl Middag serveres kl 18.00 UTDANNINGSFORBUNDET AURSKOG-HØLAND inviterer til ÅRSMØTE 2012 Leikvin Torsdag 15.mars kl 18.00 Middag serveres kl 18.00 Saksliste Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2013 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.13 31.12.13 Medlemstall: Januar 2013: Totalt 477 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Geir Røsvoll leder Trondheim kommune Berit Lian nestleder Jakobsli bhg.

Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Geir Røsvoll leder Trondheim kommune Berit Lian nestleder Jakobsli bhg. SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE FORSLAG TIL VEDTAK: Årsmøtet tar melding fra sittende styre til orientering. Lokallagsstyret fra 01.08.2014 31.07.2016 leder Trondheim kommune nestleder Jakobsli bhg. Ole

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT

HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT HANDLINGSPLAN 2013/2014 REDIGERT 22.11.2013 Virksomheten i bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold. 2. Budsjett

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Fredag 27. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Sal 4 og 5 i sentrumsbygg, inngang hotellet. Foreløpig sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014/2015

HANDLINGSPLAN 2014/2015 HANDLINGSPLAN 2014/2015 Virksomheten i Utdanningsforbundet Porsgrunn bygger på Utdanningsforbundets vedtekter og programmer samt lokale mål formulert innenfor 4 programområder; 1. Lønns og arbeidsforhold.

Detaljer

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av innkalling Referat konstituerende styremøte 5.5.2010 Tilstede: Forfall: Møteledelse: Ved protokollen: Odd Gunnar Erikstad, Ann Heidi Jensen,, Guro Vatn, Bjørg Slettemyr Ek, Elisabeth Haflan, Ole Jørgen Christiansen,,

Detaljer

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009

Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge. Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte 2009 Vi utdanner Norge Nettverk AT-g 1. desember 2009 Landsmøte LM-sak 2 Verdier og prinsipp for Utdanningsforbundet LM-sak 3 Morgendagens barnehage og skole LM-sak 4 Organisasjon 4.1 Kontingentordninger

Detaljer

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole

Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Trondheimsmanifestet 2015 Krav: Skole Dette har partiene gått til valg på. Nå skal Utdanningsforbundet jobbe for at løftene blir omsatt til praktisk politikk. Vil ditt parti gå inn for at Trondheim kommune

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER

LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER LEDER OG TILLITSVALGT FELLES MANDAT ULIKE ROLLER Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte UDF Akershus, 16 og 17. november 2015 Tore Fjørtoft Sentralstyremedlem Om å være tillitsvalgt Wikipedia : En person valgt

Detaljer

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009

En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen mars 2009 En sengelektyre for delegater og funksjonærer på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen 30. - 31. mars 2009 1 Kjære delegat/funksjonær på årsmøtet i Utdanningsforbundet Bergen For at Utdanningsforbundet

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Sak 11. Vedtektsendringer

Sak 11. Vedtektsendringer Sak 11 Vedtektsendringer 1 Kapittel 1 Innledning Utdanningsforbundets vedtekter er vedtatt av landsmøtet. Det er bare landsmøtet som kan endre vedtektene, og et endringsforslag må få 2/3 flertall for å

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, SAKLISTE Lillehammer kommune Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 12.00-15:00 Eventuelt forfall meldes til Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.nno

Detaljer

SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG

SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDHEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG Vedlegg til SAK 2 MELDING FRA SITTENDE STYRE, ÅRSMØTET 2015 TRONDEIMSMANIFESTET 2015 BRUK STEMMERETTEN KOMMUNEVALG 2015 Krav nr. 16 fra fagbevegelsen: Tema: Oppvekst - skole Vil ditt parti gå inn for at

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene.

SAK 2: KONSTITUERING. Det vises til vedtektene Forhandlingene i sak blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. SAK 2: KONSTITUERING Det vises til vedtektene 58.1.1 Forhandlingene i sak 2.1.1-2.1.3 blir ledet av Ellen Stigum. Deretter overtar dirigentene. 2.1.1 Godkjenning av innkalling 2.1.2 Godkjenning av fullmakter

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer