SALSOPPGÅVE Campinganlegg, Hornindal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALSOPPGÅVE Campinganlegg, Hornindal"

Transkript

1 A D V O K A T A N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N I kontorfellesskap Medlemmer av Den Norske Advokatforening S T R Y N V O L D A Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore Heggen SALSOPPGÅVE Campinganlegg, Hornindal A Advokat Thore Heggen Prisantydning: Kr ,- Følgjande omkostningar kjem i tillegg: Dokumentavgift, 2,5 % av kjøpesum (som med grunnlag i prisantydning vert kr ,-) Tinglysingsgebyr for skøyte: kr 525,-. Tinglysingsgebyr for pantedokument: kr 525,- Panteattest.: kr 172,-. Eigedom: Eigedommen er eit campinganlegg som inkluderer oppstillingsplass for 28 campingvogner/bubilar eit servicebygg og eit sanitærbygg. Servicebygget vart oppført i 2002, sanitærbygget i 2004/2005.Campinganlegget ligg i Hornindal kommune ca. 12 km nord for Grodås sentrum like ved fylkesveg 60 ved Horndøla bru. Tomt: Festetomt 5 169,4 m2. Adresse: Areal: Meklar: 6763 Hornindal. Servicebygg: BRA: 42 m². Sanitærbygg: BRA 32 m². Advokat Thore Heggen Tonningsgata 42, 6783 Stryn. Telefon: A: E-post: Advokat Per Maurset Advokat Thore Heggen AS Advokat Jørund Knardal Org.nr MVA Org.nr MVA Org.nr MVA Tonningsgata 42, 6783 Stryn Tonningsgata 42, 6783 Stryn Hamnegt. 3, P.b. 75, 6101 Volda Telefon Telefon Telefon Telefaks Telefaks Telefaks Avd.kto. Hamnegata 3, 6100 Volda Avd.kto. Hamnegata 3, 6100 Volda Avd.kto. Tonningsgt 42, 6783 Stryn

2 SAL: Salet skjer på grunnlag av konkurs i selskapet Honndalsrokken Turistsenter AS. Salet skjer gjennom bustyrar i konkursbuet advokat Thore Heggen, Tonningsgt. 42, 6783 Stryn. ADRESSE/ LOKALISERING: 6763 Hornindal, Hornindal kommune. MATRIKKELNUMMER: Gnr. 192 bnr. 3, festenr. 1, i 1444 Hornindal kommune. FESTEAVGIFT: Årleg festeavgift er kr 53,- pr. år. Festetid 80 år, rekna frå Festeavgifta kan regulerast annakvart år. Føresegn om regulering av leiga: Feste kan overdragast utan samtykke frå heimelshavar/utleigar. Festeretten kan pantsetjast. Så lenge festretten er pantsett til Sparebanken Sogn og Fjordane kan avtalen ikkje opphøyre utan banken sitt samtykkje. HEIMELSHAVAR: Ola Roar Fannemel. TILKOMST: Eigedomen ligg like ved fylkesveg 60 ca. 12 km nord for Grodås sentrum. REGULERINGSTILHØVE: Det er utarbeidd eigengodkjend reguleringsplan med tilhøyrande føresegner, Planen omfattar område på begge sider av fylkesveg 60. Området er regulert til fritidsbustadar, dette gjeld også campinghytter og overnatting/servering. Festearealet utgjer 5 169,4 m2 av totalt regulert areal på regulert til INFRASTRUKTUR: Det er investert i infrastrukturtiltak til grunnlag for vidare utvikling av campingplassen. VEG VATN AVLØP: Privat kloakk og brønn. Det er etablert pumpehus over grunnbora punkt for trykkvatn opplyst ned til 129 m, der trykkvatn vert levert til alle etablerte/selde fritidsbygg i området. Det kan såleis påreknast årleg innkome for sal av trykkvatn, målt etter forbruk for kvar abonnent. Antatt kapitalverdi ca ,-. BYGGEÅR: Servicebygg/gatekjøkken byggeår Sanitærbygg byggeår CAMPINGANLEGGET: På området er det etablert oppstillingsplassar for til saman 28 campingvogner/bubilar med sentral for straum, trykkvatn og parabolanlegg, samt toalett for tøming av toalett frå campingvogner og bubilar. Det er forventa at det kan krevjast inn årsleige på kr 5.000,- for kvar campingvogn/bubiletablering årleg. Ved 2

3 forventa årleg 14 leigeavtalar i snitt kan det kapitaliserast ein verdi på om lag kr ,-. Det er ikkje høve til å setje opp spikartelt. Det er leikeområde for barn på anlegget. Det var i 2002 oppført nytt servicebygg og i 2004/2004 oppført nytt sanitæranlegg på anlegget. Servicebygg: AREAL: BRA areal 42 m² på markplan. INNEHELD: I bygget er det eit gatekjøkken, wc, ekspedisjon og kafelokale. UTVENDIG BESKRIVELSE/BYGGJE- MÅTE/TILSTAND: Sanitærbygg: Servicebygget er bygd med ringmur/plate på mark med overliggande trebyggisolert. Utvendig kledning er trepanel. Vindauge: Kobla bygningsglas med sprosser. Tak: Tretak konstruksjon med torvtekke. Innvendig er det utstrakt bruk av trepanel. Standard VVS og elektriske installasjonar. Bygget har normal standard og er normalt godt vedlikehalde. Antatt marknadsverdi for denne bygningen er kr ,-. AREAL: BRA areal 32 m² på markplan. UTVENDIG BESKRIVELSE/BYGGJE- MÅTE/TILSTAND: Sanitærbygget er bygd med ringmur/plate på mark. Øvrig konstruksjon er lik servicebygget, men dette bygget har flis på golv/veggflater på wc/dusj våtrom. Antatt marknadsverdi for denne bygningen er kr ,-. Salsprospekt er skrive med grunnlag i Nitotakst av Uno Lundberg AS, datert Takstmann har opplyst at taksten byggjer på visuell synfaring. OFFENTLEGE AVGIFTER: Kostnader til forsikring, kommunale avgifter, renovasjon og drift varierer. RETTAR: Det føreligg ingen tinglyste rettar utanom festeretten. HEFTER: Det føreligg ingen tinglyste hefter. KONSESJON: Eigedomen er ikkje konsesjonspliktig. LIKNINGSVERDI: Kr ,- år DØME FOR TOTALPRIS FOR KJØPAR: Prisantydning kr ,- Dokumentavgift 2,5 % av prisant. (varierande) kr ,- 3

4 Tinglysingsgebyr for skøyte (fast) kr 525,- Eventuelt panterett pr. stk (fast) kr 525,- Sluttpanteattest (fast) kr 172,- Totalpris basert på verditakst kr ,- EIGARSKIFTEFORSIKRING: Salet har ikkje eigarskifteforsikring. Salsobjektet vert seld av konkursbuet for selskapet Honndalsrokken Turistsenter AS. VEDLEGG TIL SALSOPPGÅVA: Takst av av Uno Lundberg AS. Kopi av tinglyst festekontrakt. Reguleringsføreskrifter. EIGEDOMEN VERT SELD SOM HAN ER Salet vert regulert av Lov om avhending av fast eigedom. Eigedomen vert seld i den stand den var under synfaring, jf. avhendingslova 3-9, som har er. Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine reglar om når eigedomen har mangel vert fråvike til ugunst for kjøpar. Eigedomen har likevel mangel i følgjande tilfelle: Når kjøpar ikkje har fått opplysningar om tilhøve ved eigedomen som seljar kjende eller måtte kjenne til, og som kjøpar hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gitt. Når seljar har gitt urette opplysningar om eigedomen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje er i samsvar med opplysningar som er gitt i annonse, salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegne av seljar. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og ikkje har vorte retta i tide. Når eigedomen er i vesentleg dårlegare stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og forholda elles. Når tomta har vesentleg mindre areal enn opplyst av seljar. Meklar gjer elles merksam på kjøpar si undersøkingsplikt med heimel i avhendingslova. FINANSIERING: Kontant ved overtaking OVERTAKING: Etter nærare avtale BETALINGSVILKÅR: Kjøpesummen skal overførast til meklar sin konto. I tillegg til kjøpesummen skal det innbetalast 2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift og kr 525,- i tinglysingsgebyr til Staten, evt. gebyr for panteobligasjon på kr 525,- pr. stk og gebyr kr 172,- for panteattest kjem i tillegg. BUDGJEVING: Skal skje skriftleg på vedlagt bodskjema til meklar. Ved evt. høging av bodet kan dette skje på e-post eller pr. telefon. Bodet er bindande for bodgjevar. VISNING: Etter avtale. 4

5 Servicebygg Sanitærbygg 5

6 BOD på eigedom gnr. 192, bnr. 3, festetomt nr. 1 i 1444 Hornindal kommune, adr Hornindal. Underteikna gjev herved bod på ovanfornemnde eigedom: Pris kr. + dokumentavgift (som utgjer 2,5% av salgssum) og tinglysingsgebyr kr 525,- for skøyte og evt. kr 525,- for pantobligasjon og kr 172,- for panteattest. Finansieringsplan: Eigenkapital Tilsaman kr kr kr kr kr Vi tar/tar ikkje finansieringsatterhald (stryk det som ikkje passar). Andre vilkår: Underteikna bodgjevar er innforstått med at bodet er bindande når det er kome til seljar sin kunnskap, dvs kome fram til meklar som er seljar sin adressat. Når bodet er akseptert munnleg eller skriftleg av seljar gjeld det som førebels kontraktbindande for begge partar. Mitt bod er bindande dersom det aksepterast av selgar innan.....den.. Underskrift 6

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune.

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune. A D V O K A T A N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N I kontorfellesskap Medlemmer av Den Norske Advokatforening S T R Y N - V O L D A Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore

Detaljer

SALSOPPGÅVE. Gnr. 109 bnr. 13 Flåskjær, 6170 Vartdal Ørsta kommune. Meklar: Postboks 75, 6101 Volda. Telefon 70 07 70 07 Telefaks 70 05 00 02

SALSOPPGÅVE. Gnr. 109 bnr. 13 Flåskjær, 6170 Vartdal Ørsta kommune. Meklar: Postboks 75, 6101 Volda. Telefon 70 07 70 07 Telefaks 70 05 00 02 A DVO K ATA N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N STRYN - VOLDA SALSOPPGÅVE Gnr. 109 bnr. 13 Flåskjær, 6170 Vartdal Ørsta kommune Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore Heggen

Detaljer

Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi

Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi Veimsvegen 22, 5745 Aurland Meklar Jan Rune Årøy Tlf: 95 04 42 40/57 62 87 76 Prisant.: 525 000,- P-rom/bra: 66/84 m² Tomt: 1 125 m² Innhaldsliste Introduksjon 3 Salgsoppgåve

Detaljer

Naustvegen 1 SVELGEN. Naustvegen 1, 6723 SVELGEN. Prisant.: 750 000,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m²

Naustvegen 1 SVELGEN. Naustvegen 1, 6723 SVELGEN. Prisant.: 750 000,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m² Naustvegen 1 SVELGEN Naustvegen 1, 6723 SVELGEN Meklar Greta Halvorsen Tlf: 48 16 70 99/57 75 12 45 Prisant.: 750 000,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m² Innhaldsliste Introduksjon 3 Salgsoppgåve 10 Eigenerklæring

Detaljer

1-2 Mål 420.000,- + 2,5% dok. avg.

1-2 Mål 420.000,- + 2,5% dok. avg. TOMTESTORLEIK PRISANTYDNING 1-2 Mål 420.000,- + 2,5% dok. avg. ADRESSE Holtane Hyttegrend, 6847 ANSV. MEKLAR Raymond Sandøy VASSENDEN SAKSNR 3080037 TELEFON (a:) 57 82 81 63 (m:) 95 26 58 59 PROSPEKT PÅ

Detaljer

Prospekt. ved sal av Odda skule og barnehage. Gjestfri og nyskapande. Prospekt ved sal av Odda skule og barnehage

Prospekt. ved sal av Odda skule og barnehage. Gjestfri og nyskapande. Prospekt ved sal av Odda skule og barnehage Prospekt ved sal av Odda skule og barnehage Prospekt ved sal av Odda skule og barnehage 2687 Bøverdalen, g.nr. 123, b.nr. 3 og 13 i Lom kommune Gjestfri og nyskapande Lom kommune skal selje tidlegare Odda

Detaljer

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

HATLANE - ÅLESUND. Stor frittliggende enebolig over 3 plan beliggende på flott utsiktstomt på Hatlane! Mulighet for utleie!

HATLANE - ÅLESUND. Stor frittliggende enebolig over 3 plan beliggende på flott utsiktstomt på Hatlane! Mulighet for utleie! HATLANE - ÅLESUND Adresse: Borgundveien 589 Prisant.: 1 790 000,- Låneverdi: 1 700 000,- Boligareal: 198 m 2 Bto.areal: 262 m 2 Byggeår: 1967 Tomt: 1 058 m 2 Oppdragsnr: Megler: Remy Aasen RI070556 remy.aasen@ringeiendom.no

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

Kontrakt. Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt. mellom. Helse Førde HF

Kontrakt. Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt. mellom. Helse Førde HF Kontrakt Nummer (ephorte) For leige av lokaler til interkommunal legevakt mellom Helse Førde HF og Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunale legevaktsamarbeid IKS LEIGEKONTRAKT 1 UTLEIGAR Namn: Helse Førde

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

Jakt og fiske. Småbruk i Flesberg kommune i Buskerud. Ramstadvegen 121 3622 Svene

Jakt og fiske. Småbruk i Flesberg kommune i Buskerud. Ramstadvegen 121 3622 Svene Jakt og fiske Småbruk i Flesberg kommune i Buskerud Ramstadvegen 121 3622 Svene Eiendommen som oppfyller drømmen om et liv på et småbruk NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon:...33

Detaljer

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2

HESSENG Mellomveien 39B. Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg. Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 HESSENG Mellomveien 39B Rekkehus med garasjeplass i felles garasjebygg Rekkehus Prisantydning: kr 1.650.000,-,- BRA: 112 m 2 / P-rom: 97 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Roar Kjeldsberg

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Bolig, eldre driftsbygning, nyere

Detaljer

31 nye bueiningar på Hool Byggetrinn 1

31 nye bueiningar på Hool Byggetrinn 1 31 nye bueiningar på Hool Byggetrinn 1 www.hoolpanorama.no Solrik, Utsikt, Stryn Få stadar er naturen meir variert og opplevingane så mangfoldige som i Stryn og Nordfjord. Breane, fjorden og fjella i fagre

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m²

SARPSBORG SENTRUM. Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26. Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010. P-ROM ca 110 m²/bra: ca 115 m²/bta: ca 130 m² SARPSBORG SENTRUM Enebolig i Olav Haraldssonsgate 26 Prisantydning: 1 650 000,- + omk. Boligtype: Enebolig Byggeår: 1903 Prospekt: 2001010 Ansvarlig megler Advokat Ingvar Hagen P-ROM ca 110 m²/bra: ca

Detaljer

Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom VANYLVEN FISKÅ. Ansvarleg meklar: Mobil: Oppdragsnr.

Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom VANYLVEN FISKÅ. Ansvarleg meklar: Mobil: Oppdragsnr. Adresse: Hopeigna 6143 FISKÅ VANYLVEN FISKÅ Pris frå: Kr: 2.190.000,- + omk. Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom Ansvarleg meklar: Andre Kragset Meklar MNEF Mobil: 47

Detaljer

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter!

SJUSJØEN. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger i Lunkevegen, attraktivt område med flotte turmuligheter! Oppdragsnr: 2013386 SJUSJØEN Tomter Sjusjøen 4449-4452, 2612 SJUSJØEN Prisant. fra kr 1 300 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 1 334 792 Tomt ca. 1.000 kvm. 4 nye fortettingstomter på Sjusjøen! Ligger

Detaljer

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG Adresse: Presteid, 8294 Hamarøy Prisantydning: Kr. 1.550 000 Låneverdi: Kr. 1.400 000 Bruttoareal: 212 m 2 Bruksareal 191 m 2 totalt, Primærrom: 124 m 2, Sekundærrom 67 m 2 Byggeår:

Detaljer

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Omkostninger: kr 2,5% + kr. 3655,Oppdragsnummer: 5411065 2 Nøkkelinformasjon Teknisk verdi 1: (gnr 67 bnr1) Kr 9.020.000,- Teknisk verdi 2: Kr.2.480.000,- (gnr67

Detaljer

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt.

Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Vadsø, 12. juli 2011 VADSØ Amtmannsgt. 30 - Enebolig Eldre enebolig med sentral beliggenhet i Vadsø. Restaureringsobjekt. Adresse: Amtmannsgt. 30 9800 Vadsø Tomteareal: Ca. 690 m2 eiet. Byggeår: 1938.

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGBRUKSEIENDOM VRÅLI I KVITESEID I TELEMARK SOLRIKT BELIGGENDE I LIA VED VRÅLIOSEN I KVITESEID KOMMUNE MED GRATIS STRØM. 2758 DA. MED REGULERT 66 GODKJENT REGULERTE HYTTETOMTER, SAMT MULIGHET

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY. Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby

NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY. Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby NYESTØLEN MYRKDALEN FJELLANDSBY Prosjekterte leiligheter Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby 24 PROSJEKTERTE LEILIGHETER Nyestølen Myrkdalen Fjellandsby Myrkdalen Fjellandsby ( tidligere Voss Fjellandsby )

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE Meget attraktiv og innholdsrik enebolig i veletablert og romslig boligfelt nær skole, butikk, idrettshall/-anlegg og fritidsaktiviteter. Rikelig tilgang til turløyper

Detaljer

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2

Trysil TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN. Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 TRIVELIG HYTTE - FAGERÅSEN Trysil Adresse: Fageråstunet 9 E, 2420 TRYSIL Prisantydning: kr 1 650 000,- + omk. BRA: 51 m 2 P-Rom: 50 m 2 Oppdragsansvarlig: Liv Ljosland Karlsen Eiendomsmegler MNEF Tlf:

Detaljer

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m²

ANDENES MRKEVEIEN 96. 4 roms atriumsbolig ved Merket. Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² ANDENES MRKEVEIEN 96 4 roms atriumsbolig ved Merket Prisantydning: 600 000,- Eier (Selveier) rekkehus BTA: 110 m² / P-rom: 93 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG DNB Eiendom Odd

Detaljer