OSLO BARNE- OG UNGDOMSKORFORBUND VELKOMMEN TIL OSLO BARNE- OG UNGDOMSKORFORBUND`S ÅRSMØTE 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO BARNE- OG UNGDOMSKORFORBUND VELKOMMEN TIL OSLO BARNE- OG UNGDOMSKORFORBUND`S ÅRSMØTE 2005"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL OSLO BARNE- OG UNGDOMSKORFORBUND`S ÅRSMØTE 2005 på NAV skole Øvre Vollgate 6, 5. etasje Torsdag 31. mars 2005 kl Side 1 av 9

2 Forretningsorden 1. Møtet ledes av en møteleder valgt av årsmøtet. 2. Delegatene får ordet ved å vise tegn til møteleder. Dersom en ønsker replikk brukes V - tegn. 3. Det gis anledning til replikk etter innlegg på inntil to minutter. Taler som pådrar seg replikk får anledning til å svare på den. Hvis dette skulle forsinke møtet, kan punkt 4 til forretningsorden komme til anvendelse. 4. Møteleder eller delegater kan foreslå begrenset taletid eller at strek settes. 5. Etter strek er satt, kan ingen forslag fremmes. Forslag kan bare trekkes dersom ingen delegat motsetter seg dette. 6. Den enkelte delegat kan be om ordet «til forretningsorden» bare en gang under samme sak. Slike innlegg kan ikke vare lenger enn to minutter. 7. Saker uten tilknytning til dagsorden kan ikke fremmes. Side 2 av 9

3 Oslo Barne- og Ungdomskorforbunds årsmøte onsdag 31. mars 2005 kl. 19:00 NAV-skolen, Ø. Vollg 6, 5.etg Sakslisten: 1.0 Konstituering 1.1 Åpning av forbundsleder 1.2 Opprop 1.3 Godkjenning av årsmøtets innkalling 1.4 Godkjenning av saksliste og forretningsorden 1.5 Valg av årsmøtets funksjonærer 2.0 Styrets beretning for Styret i perioden 2.2 Styrets arbeid i perioden 2.3 Utvalg og komiteer 2.4 Samarbeidspartnere 2.5 Medlemskor i perioden 3.0 Regnskap for Årsregnskap og revisjonsberetning 4.0 Innkomne saker 4.1 Forslag til nye vedtekter for Oslo Barne- og Ungdomskorforbund 5.0 Budsjett Valg 5.1 Budsjett Prosjektbudsjetter 6.1 Forbundsstyret 6.2 Musikkutvalg 6.3 Valgkomité Side 3 av 9

4 ÅRSMØTESAK 1 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET GODKJENNING AV INNKALLING GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN a. Godkjenning av stemmeberettigede Antall stemmeberettigede:... b. Valg av møteleder Valgt ble:... c. Valg av to møtereferenter Valgt ble: d. Valg av to protokollvitner Valgt ble: e. Valg av tellekorps på tre personer Valgt ble: ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING 2004 Det vises til styrets årsberetning 2004 Side 4 av 9

5 ÅRSMØTESAK 3 REVIDERT REGNSKAP 2004 Det vises til styrets fremlagte regnskap 2004 og revisjonsberetning ÅRSMØTESAK 4 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR OSLO BARNE- OG UNGDOMSKORFORBUND Styre ønsker å følge opp fornyelsen av vedtektene til landsleddt, NOBU og harmonere Forbundets vedtekter med disse. Det vises til styrets forslag til nye vedtekter. ÅRSMØTESAK 5 BUDSJETT 2005 Det vises til styrets fremlagte budsjett for 2005 ÅRSMØTESAK 6 VALG 2005 Det vises til valgkomiteens innstilling til kandidater Side 5 av 9

6 2.0 Styrets beretning for Styret i perioden: Forbundsleder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Musikkutvalget: Leder: Medlemmer: Leder valgkomite: Revisor: Terje Tjelle Bjørn Mørck Lisbeth Adamsson Jorunn Skjønhaug Christina Gomnæs Jan Myhre Marte Nyløvold Frode Hallingbye Lisbeth Adamsson Solveig Eikbu Anine Kruse Vigdis Oftune Ida Tingstein Mariane Sandholt BDO Revisjon AS 2.2 Styrets arbeid i perioden: 2004 har vært preget av arbeidet med OBUs arrangementer og av forberedelser til 50 års jubileet. Nytt av året er korsommerskolen. Iver Waage har vært daglig leder i perioden. Styret har i perioden avholdt 9 styremøter, 2 styreseminar. I tillegg til jubileet har det blitt avholt 2 arrangementer. Barnekorweekend ble ikke planlagt pga. jubileet. Dirigentseminaret ble avlyst pga middels påmelding og kollisjon med FONOKOs kongress. Adventskonserten for ungdomskor ble avlyst pga for liten påmelding. Korsommerskolen Hele 60 deltakere i alderen 11 til 19 år meldte seg på sommerskolen, noe vi er veldig fornøyd med. Som instruktører brukte vi vokal kvintetten PITCH som stod for både workshoper og skoledelen. Tilbakemeldingen fra deltakerne var uten unntak positive og vi har stor tro på at vi får til dette igjen. OBUs 50-års jubileum. 20. oktober 2004 fylte OBU 50 år. Hovedmålet vårt var å vise noe av det OBU har vært levende opptatt av gjennom 50 år, å skape gode sang- og musikkmiljøer, arbeide for å øke kvaliteten på barn og unges Side 6 av 9

7 musikkopplæring og å synliggjøre den fantastiske koraktiviteten som er i Oslo. Åpningskonserten i Oslo Domkirke lørdag 9. oktober. Storslått åpning i Oslo domkirke med tre av Oslos mest profilerte ungdomskor, Sølvguttene, Den Norske Jentekor og Oslo Domkirkes Ungdomskor. Til denne konserten var det skrevet et bestillingsverk av nestoren innen norsk kormusikk, selveste Knut Nystedt. Verket, Lord of my Heart, som ble fremført av alle tre korene sammen. Familien von Trapp (Sound of Music) samarbeid med Oslo Filharmonien (OF) OBU leverte stort kor og barnesolister til OFs familiekonsert 8. oktober. OF leverte symfoniorkester og sal til vår jubileumsforestilling og tok denne inn i sin familiekonsert profil. Innpå 200 barn og unge meldte seg til audition, som ble gjennomført i mai/juni. Her ble det plukket ut 13 solister til de 7 von Trapp barna. von Trapp koret besto av ca 250 sangere fra ikke mindre enn 39 kor fra Oslo og omegn. Jannicke Kruse hadde rollen som Maria. Samarbeidet med OF har vi opplevd som utrolig positivt, konstruktivt og lærerikt og vi håper dette bare er starten Jubileumsforestillingen i Oslo konserthus lørdag16. oktober. 4 store kor, satt sammen for anledningen av OBUs medlemskor, utgjorde første avdeling. 300 Aspiranter åpnet med et myldrenummer basert på Wergelands Vi ere en nasjon vi med. Deretter kom 2 store barnekor med Smørøyet blunker og Geografisk fuge. Knut Nystedts Lord of my Heart ble fremført nok en gang, med ham selv som æresgjest i salen. Andre halvdel besto i sin helhet av Familien von Trapp. Stort kor, solister og OF under kyndig ledelse av Ole Kristian Ruud. Med til historien hører et smekk fult Oslo konserthus, men godt og vel 800 barn og ungdom som opptrådte på scenen. Sangertog til Folkets hus den STORE bursdagsfesten Rett fra Jubileumsforestillingen, ledet an av politihester og Lambertster Janitsjar, toget syngende sangere til fest i folkets hus. Foruten mat og drikke sto artistene Gaute Ormaasen, Inferno B-Boys, Cats-jentene fra korsommerskolen og DJ Santo på menyen. Man kan trykt si at 700 sangere gikk av henglsene. Festmiddag på Grand hotell lørdag 16. oktober. For å takke, for å hedre og for å markere OBUs 50 år arrangerte organisasjonen festmiddag i speilsalen på Grand Hotell på kvelden 16. oktober. Inviterte gjester var OBU korenes dirigenter og tillitsvalgte, æresmedlemmer, NOBUs lederkonferanse, NOBU-stemmene, representanter fra samarbeidende organisasjoner og Oslo kommune og prosjektansatte under jubileet. Side 7 av 9

8 Middagen ble en verdig avslutning med underholdning av von Trapp solistene, eldste gruppe fra korsommerskolen, PITCH og Norges Ungdomskor. NOBU benyttet også anledningen til å hedre Carl Høgset for hans arbeide med Norges Ungdomskor. Arrangementer: Korsommerskole 4-8/8 Styreseminar 4-5/9 Aspirantkortreff 12/ Råd, komiteer og utvalg Musikkutvalget Musikkutvalget har hatt 4 møter og har vært involvert i OBUs arrangementer Arbeidsutvalget Har bestått av leder, nestleder og daglig leder. 2.4 Samarbeidspartnere Oslo Musikkråd (OMR) Oslo Musikkråd er en paraplyorganisasjon for det frivillige musikklivet i Oslo. OBU er representert i styret med Bjørn Mørck som styremedlem. OMR ivaretar de politiske interessene til organisasjonene og er med på å arrangere Ungdommens kulturmønstring. OBU har kjøpt regnskapstjenester og leid kontorplass, og vår daglige leder har sin arbeidsplass her. Vi takker for godt samarbeid i året som gikk. Barne- og Ungdomsrådet i Oslo (BURO) BURO driver UNGinfo. BURO arrangerer Topplederforum, og andre kurs og er en interesseorganisasjon for ungdomsorganisasjonene i Oslo. Iver Waage har delt på å være rådsmedlem. Norges Barne- og Ungdomskorforbund (NOBU) OBU var under jubileet vertskap for NOBUs ledermøte. Fra oss var det Jorunn Skjønhaug som stod for vertskapet. De andre var tilstede på ledermøtet i den grad arbeidet med jubileet tillot det. I tillegg var Oslo representert med OBU - stemmene Ingrid Marie W Karlsen, Marte B. Nyløvold, Christina Thingvold, Siri Viktoria Evang og Mia Bakkevold. Side 8 av 9

9 Medlemskor i 2004: OBU hadde i medlemskor med til sammen 2145 medlemmer. Nye kor i 2004 er Skøyen skolekor. Holmlia Barne- og Ungdomskor er delt i 2 selvstendige kor. Abildsø Skoles Kor Bekkelaget Skolekor Bøler Skolekor Det Norske Jentekor Godlia-Trasop Skolekor Grefsen Skoles Pike- og Ungdomskor Grindbakken Skolekor Holmenkollen Barnekor Holmlia Barnekor Holmlia Ungdomskor Huseby Skolekor Høybråten Skolekor Høyenhall Skoles Aspirantkor Høyenhall Skoles Elevkor Jeriko Skolekor Kjelsås Skoles Sangkor Lambertseterskolenes Kor Linderudkoret Lysejordet Skoles Barnekor Manglerud Skoles Kor Munkerud Skoles Kor Nordberg Barne- og Ungdomskor Nordstrand Barne- og Ungdomskor Østensjø Skolekor Oppsal Skoles Barne- og Ungdomskor Oslo Domkirkes Ungdomskor Oslo Nye Ungdomskor Prinsdal Skolekor Rosenholm Skoles Barnekor Rødhettene Rødtvet Skoles Sangkor Skjønnhaug Skolekor Skøyen skolekor Slemdal Skolekor Smestad Skoles Kor St. Hallvardguttene Steinerskolens Jentekor Stig Skolekor Stovner Skolekor Sølvguttene Tveita Skoles Sangkor Tåsen Skolekor Ungdomskoret X Vestli Skolekor Vinderen Barnekor Voksen Skolekor Side 9 av 9

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE Lørdag 22. mars kl. 11.00 Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås ÅRSMØTESAK 1 Konstituering av Årsmøtet a. Godkjenning av

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet!

Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2013 og/eller 2014, har tale-, forslags- og stemmerett. HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet! Årsmøtet i LLH Rogaland blir avholdt lørdag 25. januar 2014 klokken 13.00. Årsmøtet blir avholdt i LLH Rogaland sine lokaler i Verksgata 17 i Stavanger Lokalene åpner klokken 12.30 denne lørdagen. Vi minner

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

F RA N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD 8. MARS 2 014

F RA N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD 8. MARS 2 014 Å RSMØTEPRO TOKOLL F RA N O RGES KO RF O RBUND BU S K E R UD Å RSMØTE 2014 T H ON H OTELL BJØRNEPA R K EN 8. MARS 2 014 S A KL I S T E Å RSMØTE 2014 1. Årsmøtesak 1 Konstituering... 3 a) Godkjenning av

Detaljer

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 Lørdag startet fylkesårsmøtet med registrering fra kl. 10.00 Kl. 11.00 ble fylkesårsmøtet åpnet av fylkesleder

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Kulturenheten

Oslo kommune Bydel Nordre Aker Kulturenheten ÅRSMØTEREFERAT NORDRE AKER MUSIKK- OG KULTURUTVALG 2008 Tid: Tirsdag 26.02.08 Sted: Nydalsveien 33 Referent: Magnus Ottesen Det var 16 tilstede på årsmøtet: Medlemsrepresentanter: Ragnhild Kringstad, Grefsen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING 2009 TID for årsmøtet 2010: Onsdag 3. mars 2010 STED: Tine meierier, Elnesvågen AVDELINGENS LEDELSE OG

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG

ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Det innkalles til ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR A/L SJØHAUG Lørdag 28. april 2012 kl. 12.00 (NB! Tidspunkt) på Solrabben, Sjøhaug SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder.

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Info-avis fra Januar 2006 - Nummer 6 - Årgang 4 Redaktør: Monica Stordahl, tlf. 32 79 92 46, e-mail: monica.stordahl@sodra.com Dette er styret i Negotia, Buskerud avdeling pr januar 2006: Leder: Solveig

Detaljer

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE

UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE TORSDAG 4. MAI 2006 PÅ SIVILFORSVARETS LEIR STARUM VED GJØVIK. Delegater med stemmerett: Oddvar Berg, UF-Øvre Hallingdal Stein Dølplass,

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Sak 3 Styrets forslag til ordstyrer; Jan Olav Lohne ble godkjent. Ingen benkeforslag.

Sak 3 Styrets forslag til ordstyrer; Jan Olav Lohne ble godkjent. Ingen benkeforslag. MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND Referat årsmøte 02.03.2014 Tønsberg misjonssamband teller nå totalt 84 medlemmer. Tilstede 36 stemmeberettigede. Styrets leder, Jan Olav Lohne, ønsket alle hjertelig

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015

ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2015 2 mars 2015 ÅRSMØTE TUIL TROMSDALEN FOTBALLS ÅRSMØTE 2015 Det henvises til innkalling til årsmøte på TUILs hjemmeside (www.tuilfotball.no) den 2. februar 2015. FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG

NR 3 September 2002-68. ÅRGANG NR 3 September 2002-68. ÅRGANG KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: PRIV. ARB/MOB. E-POST FORMANN: Bjørn Torstein Olsen Pareliusveien 11B, 1177 Oslo 22 29 51 35 22 05 35 00 bjorn.olsen@nito.no VISE FORMANN:

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer