Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Ankerskogen Svømmehall Hamar KF Sted: Hamar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Ankerskogen Svømmehall Hamar KF Sted: Hamar"

Transkript

1 Saksnummer: 15/00209 Dato for kontroll: Rapportdato: Kontrollrapport Kontrollobjekt: Ankerskogen Svømmehall Hamar KF Sted: Hamar Utarbeidet av: Rannveig Bakke Tvedten 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte 16. mars 2015 stedlig kontroll hos Ankerskogen svømmehall Hamar KF (heretter Ankerskogen svømmehall). Hjemmelsgrunnlaget for kontrollen var personopplysningslovens 44, jf. 42, 3. ledd. Temaet for kontrollen var virksomhetens bruk av kameraovervåkning. I denne kontrollrapporten vil Datatilsynet beskrive de faktiske forhold som ble kartlagt under kontrollen. Kontrollrapporten danner grunnlag for Datatilsynets vurderinger og eventuelle pålegg. 2 Til stede under kontrollen 2.1 Fra virksomheten: - Morten Lillehagen, daglig leder - Jan Roger Andersen, avdelingsleder badedrift - Lene Moen, avdelingsleder servicesenter 2.2 Fra Datatilsynet: - Marte Lindblad Skaslien, juridisk rådgiver - Ted Tøraasen, overingeniør - Rannveig Bakke Tvedten, juridisk rådgiver 3 Fakta om Ankerskogen svommehall Ankerskogen svømmehall ble åpnet i Ankerskogen svømmehall ligger i Hamar og er et av landets største badeanlegg. Svømmehallen har nylig blitt betydelig rehabilitert og oppgradert, og sto i 2014 ferdig som et komplett helse-, velvære- og treningssenter, åpent 360 dager i året. Anlegget har i dag en grunnflate på totalt m², hvorav 2112 m² med vannoverflate. Svømmehallen har, ifølge daglig leder, cirka registrerte besøkende årlig, og anslagsvis faktisk årlige besøkende, når man inkluderer turnhall, tennishall og servicefunksjoner. Anlegget er dermed et av landets mest besøkte badeanlegg. Bruken er 1 av 10

2 allsidig og omfatter alle aldersgrupper; barn, ungdom, voksne og eldre. Elleve skoler i Hamar bruker Ankerskogen svømmehall til svømmeopplæring. Mange eldre og personer med funksjonshemminger bruker svømmehallen for opptrening og rehabilitering. Anlegget består av et stort idrettsbasseng med stupeanlegg og sklie, to varme terapibasseng, boblebad, familieavdeling med sklie, opplæringsbasseng med hev/senk bunn og adskilt velværeavdeling med 18-års aldersgrense. I tillegg har Ankerskogen svømmehall et treningssenter, kafé og butikk. Hamar kommune er eier av Ankerskogen svømmehall. Ankerskogen svømmehall Hamar KF er et driftsselskap som har ansvar for drift og vedlikehold av anlegget innenfor de retningslinjer som Hamar kommune gir. Ifølge vedtektene skal svømmehallen gi tilbud til brede brukergrupper og være et folkehelsetilbud i kommunen. De som jobber i Ankerskogen svømmehall er ansatt i Hamar kommune. Kommunen leier lokaler til kommunale tjenester innen helse og omsorg i 4. etasje i bygget. I tillegg leies deler av anlegget ut til eksterne aktører, som idrettslag og foreninger. 4 Mottatt dokumentasjon Datatilsynet ba i forkant av kontrollen om å få oversendt virksomhetens internkontrollrutiner for bruk av kameraovervåking. Vi fikk tilsendt oversiktstegning av anlegget hvor kameraenes plassering var angitt, brukermanual og installasjonsveiledning for kameraovervåkingen, samt produktark fra leverandør. Vi konstaterer at virksomheten ikke har noen skriftlige rutiner for formål og bruk av overvåkingsanlegget. Beskrivelsene i denne kontrollrapporten bygger derfor på informasjonen vi har fått muntlig under tilsynet fra ledelsen i virksomheten og hva vi har observert og fått demonstrert ved besiktigelse av anlegget. 5 Kameraovervåking i Ankerskogen svømmehall 5.1 Generelt Overvåkingsanlegget i Ankerskogen svømmehall er et digitalisert anlegg bestående av 28 kameraer. Seks kameraer tilhører servicesenteret og 22 kameraer tilhører badeanlegget. Kamerasystemet for servicesenteret er fysisk adskilt fra kamerasystemet i badeanlegget, og de to systemene styres/driftes fra forskjellige steder. De har imidlertid felles fysisk lagring på en server i et avlåst rom. Kameraovervåkingen i svømmeanlegget har flere formål: Overvåkingen i servicesenteret er for skallsikring, tyverisikring og monitorering for å oppdage varelevering. Overvåkingen i badeanlegget er primært for sikkerhetsformål, men har også en funksjon for forebygging/oppklaring av uønsket adferd av seksuell karakter, for eksempel å forebygge overgrep mot barn. 2 av 10

3 Flesteparten av overvåkingskameraene er statiske og med zoom-funksjon i programvaren. Datatilsynet fikk demonstrert zoom-funksjonen. Ved zooming forsvinner detaljer på grunn av lav oppløsning. Det er således vanskelig å zoome inn på enkeltindivider og identifisere dem ved hjelp av kameraene. Samtlige overvåkingskameraer er sensorbaserte, det vil si at de kun gjør opptak ved bevegelse. Opptak slettes etter cirka fem døgn, noe avhengig av tilgjengelig lagringskapasitet. Ujevn lagringskapasitet skyldes den sensorstyrte opptaksfunksjonen. Datatilsynet fikk demonstrert gjenfinning av opptak, og vi fant ikke opptak lenger tilbake i tid enn fem døgn. Tilgang til opptak fås både ved å gå inn via programvare på pc og ved å få fysisk tilgang til serverrommet. Det er ikke fjerntilgang på overvåkingsanlegget. Kameraovervåkingen er varslet ved at det er satt opp flere skilt, både utenfor og inni bygget, hvor det står at området er kameraovervåket. Skilt er blant annet satt opp ved inngangspartiet og inne i svømmeanlegget på utvalgte plasser. Skiltene er små, og i varierende grad synlige. Skiltet ved inngangspartiet er lite synlig. Opplysning om hvem som er ansvarlig for kameraovervåking står ikke på skiltene, kun navnet på leverandøren av utstyret. Datatilsynet kan ikke se at kameraovervåkingen har blitt meldt inn til Datatilsynet. 5.2 Kameraovervåking i servicesenteret formål, plassering og bruk Virksomheten opplyser at skallsikring mot innbrudd, hærverk og ødeleggelser, samt forebygging/oppklaring av tyveri fra butikk, er formålet med de seks kameraene som styres fra serviceavdelingen. Et domekamera står montert over inngangspartiet, et domekamera peker mot butikken innvendig, et kamera står i indre gang innenfor sideinngang og to kameraer er montert på veggen på baksiden av bygget rettet mot bakdør og bakke. Det sjette kameraet er plassert ved varemottaket hvor de ansatte også har sitt inngangsparti. Det er ingen kameraer i treningssenteret eller i kafeen. Det er ingen som følger kontinuerlig med på kameraene i serviceavdelingen. Når det gjelder kameraet ved varemottaket brukes dette både som et praktisk hjelpemiddel for å varsle om vareleveringer som har kommet og for å forebygge mot innbrudd og tyveri av varer. Aktuell bruk av de øvrige kameraene er først og fremst å hente ut opptak ved hendelser. 5.3 Kameraovervåking i badeanlegget formål, plassering og bruk Formål 3 av 10

4 Datatilsynet får opplyst at det primært er sikkerhetshensyn som er formålet med kameraene i badeanlegget. Virksomheten bruker kameraene for å kunne respondere raskt dersom det oppstår farlige situasjoner i sklie og lekeanlegg og dersom badegjester får problemer eller illebefinnende som kan føre til drukningsulykker. Det er montert kameraer over og under vann for dette formålet. Virksomheten opplyser at de i gjennomsnitt opplever ett dødsfall i året grunnet drukningsulykker i svømmehallen. Mange av badegjestene i anlegget har svekket helse, noe som tilsier et høyt beredskapsnivå for å ivareta sikkerheten. Daglig leder opplyser at virksomheten imidlertid ikke har formelt ansvar for sikkerheten til de besøkende. Dette gjelder både overfor vanlige besøkende og for de som leier anlegget, for eksempel skoler og idrettsforeninger. Av denne grunnen har de valgt begrepet «badeverter» i stedet for «badevakter». Ledelsen uttrykker likevel usikkerhet om svømmehallen kan komme i juridisk ansvar dersom det ikke føres tilstrekkelig oppsyn med bassengene og badegjester av den grunn ikke får akutt bistand ved behov. Det er derfor ønskelig med et høyt sikkerhetsnivå i bassengene. Ledelsen har vurdert alternative tiltak til kameraovervåking under vann, blant annet en deteksjonsløsning som vil gi alarm til badevertene dersom store objekter faller på bunn av bassenget. Deteksjonsløsningen ble imidlertid valgt bort på grunn av store lekeapparater som potensielt kan utløse mange falske alarmer. Undervannskameraene tjener i stedet til å gi kontinuerlig visuell kontroll fra monitorene i kontrollrommet. Datatilsynet forstår det slik at forebygging mot seksuelle overgrep er et sekundærformål med overvåkingen. Selv om oppløsningen i kameraene er lav, vil vissheten blant de besøkende om at de blir overvåket kunne ha en forebyggende effekt, for eksempel mot uønsket seksuell atferd mot mindreårige. Videre kan politiet være interessert i opptak dersom det kommer inn en anmeldelse av et overgrep i anlegget. Dette fremstår likevel ikke som noe utbredt problem i praksis Plassering De 22 kameraene er plassert i vegghjørner ved siden av bassengene og under vann. I idrettsbassenget, som er på 25x50 meter, er det seks undervannskameraer. På det dypeste er bassenget fem meter. I tillegg til oversiktskameraene er det plassert to kameraer ved den største sklia, henholdsvis ved start og slutt. Et domekamera er plassert i taket over idrettsbassenget. Datatilsynet får opplyst at dette kameraet ikke vises til vanlig på skjermene i kontrollrommet. I opplæringsbassenget med hev/senk bunn er det to undervannskameraer og to kameraer på veggene. I terapibassengene er det overvåkingskamera på vegg, men ikke kamera under vann. I familieavdelingen, som er en adskilt avdeling for familier med små barn, er det tre kameraer plassert på veggene. Her er det ingen kameraer under vann. Dette skyldes lav vannstand og 4 av 10

5 mye aktivitet i bassengene, noe som gjør undervannskamera uegnet for å ivareta sikkerheten til de besøkende. I velværeavdelingen, som er en adskilt del av badeanlegget, er det tre kameraer. I denne avdelingen er det badstuer, kuldekulp og basseng med mindre grotter, samt peis og sitteavdeling. Her er det som nevnt 18-årsgrense, noe som er begrunnet i ønske om å tilby et rolig sted hvor voksne kan slappe av. Det er alkoholservering og salg av annet drikke her. Adgangskontroll til velværeavdelingen styres av en chip i et armbånd som badegjestene betaler for i resepsjonen. De tre kameraene er plassert i hjørnet av hovedbassenget og i to grotter med begrenset innsyn for badevertene. Vannstand i basseng og grotter er ca 1,2 meter. Badstuer, kuldekulp og sitteavdeling overvåkes ikke. Ledelsen oppgir at også i velværeavdelingen er sikkerheten til badegjestene hovedformålet med overvåkingen. Datatilsynet forstår ledelsen slik at i tillegg til sikkerhetsaspektet er kameraene ment å forebygge uønsket seksuell adferd i grottene, for eksempel fra besøkende par Bruk Samtlige av de 22 kameraene observeres/styres fra et lukket kontrollrom på oversiden av idrettsbassenget. Det står tre skjermer på kontrollrommet. På skjermene vises et lite bilde fra hvert kamera. Ved å trykke på bildene kan man få dem forstørret opp. I kontrollrommet sitter badevertene på omgang 30 minutter av gangen. Badevertene har en hyppig rotasjonsordning hvor hensikten er at den som har vakt i kontrollrommet skal være fullstendig skjerpet. Oppgaven til den som har vakt er å følge med på kameraene og gi beskjed over samband til badevertene som er ute i anlegget dersom kameraene fanger opp farlige situasjoner. Til enhver tid er det 4-5 badeverter ute ved bassengene. 6 Reglene om kameraovervåking og Datatilsynets praksis Lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 (personopplysningsloven) gjelder i sin helhet for kameraovervåking, med tillegg av de spesialbestemmelsene for kameraovervåking som fremgår av personopplysningsloven kapittel 7. Personopplysningsforskriften kapittel 8 har også utfyllende bestemmelser for kameraovervåking. Hva som regnes som kameraovervåking er definert i personopplysningsloven 36. Det fremgår av definisjonen at som kameraovervåking anses både overvåking med og uten mulighet for opptak av lyd- og bildemateriale. Det samme gjelder for utstyr som lett kan forveksles med en ekte kameraløsning (dummy-kamera). For å kunne bruke kameraovervåking må den ansvarlige ha en god grunn, en såkalt «berettiget interesse», jf. personopplysningsloven 8 f. Personvernhensyn som taler mot at kameraovervåking settes opp må vurderes opp mot den ansvarliges interesse i å bruke 5 av 10

6 overvåkingskamera. For at kameraovervåkingen skal være tillatt må behovet for kameraet være større enn ulempen kameraet medfører for den registrerte. Med den registrerte menes her enhver som berøres av overvåkingen og kan gjenkjennes, herunder ansatte, kunder, besøkende, eller andre. I tillegg må den ansvarlige utarbeide skriftlige rutiner som blant annet skal sikre at ikke kameraovervåkingen brukes til andre formål enn den er ment for, at de som berøres av overvåkingen får informasjon, at opptak regelmessig slettes og at opptak ikke utleveres i strid med loven. Rutinene skal stå i en internkontroll, jf. personopplysningsloven 14 og personopplysningsforskriften 3-1. Internkontrollen skal også inneholde rutiner for informasjonssikkerhet for anlegget med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, jf. personopplysningsloven 13 og personopplysningsforskriften Datatilsynet har gjennom sin forvaltningspraksis etablert retningslinjer for hvilke områder man normalt aksepterer kameraovervåking på, og hvilke områder hvor bruk av kameraovervåking er svært restriktiv. Fra vår veileder om kameraovervåking Kameraovervåking - hva er lov? står følgende under punkt 4 - overvåking av «helse, trening og basseng»: «Overvåking på steder der publikum normalt forventer privatliv og diskresjon, slik som legekontor, treningsstudio, spa og badebasseng, vil normalt ikke være tillatt. Dersom det ligger helt spesielle sikkerhetshensyn til grunn, for eksempel ved overvåking av bassenganlegg, vil overvåkingen likevel kunne aksepteres hvis det foreligger et klart behov. Overvåkingen skal i disse tilfellene kun være et supplement til, og ikke i stedet for, vanlige vakter.» Det følger av dette at kameraovervåking av spa og badebasseng normalt ikke er tillatt, med mindre det foreligger spesielle sikkerhetshensyn. Datatilsynet har tidligere behandlet to saker om kameraovervåking i svømmebasseng. Den første er sak med referanse PVN-2002/05 som gjaldt kameraovervåking av basseng med videre på Plaza Hotell Oslo. Den andre er sak med referanse DT-08/00351 om kameraovervåking hos Stiftelsen Trondheim Pirbadet. I den første saken ble Plaza Hotell Oslos kameraovervåking kontrollert av Datatilsynet. Et av spørsmålene i saken var om det var adgang til å gjøre opptak med kameraovervåking av badebassenget. Datatilsynet fattet vedtak om at det kun var adgang til monitorering (altså ikke gjøre opptak) av svømmebassenget på Plaza hotell. Vedtaket ble påklaget av hotellet, men klagen ble ikke tatt til følge av Personvernnemnda. Personvernnemda mente at monitorering av basseng var tilstrekkelig for å ivareta gjestenes sikkerhet når de badet. Konklusjonen ble altså at det ikke var adgang til å gjøre opptak med overvåkingskameraet. I den andre saken ble badeanlegget Pirbadet kontrollert av Datatilsynet. Kontrollen gjaldt kameraovervåking i anlegget. Pirbadet hadde omfattende kameraovervåking i sitt badeanlegg. 6 av 10

7 Alt som ledelsen definerte som «våt sone» ble kameraovervåket. Opptak ble lagret og slettet etter 7 døgn. Datatilsynet varslet først vedtak om at lagring av opptak var ulovlig. På bakgrunn av tilbakemeldingen fra Pirbadet om at det var behov for å gå tilbake i opptak ved ulykkeshendelser endret Datatilsynet vedtaket til at det var adgang til at Pirbadet kunne lagre opptak i inntil 24 timer. Virksomheten måtte for øvrig utbedre sine rutiner for bruk av overvåkingsanlegget og skilte bedre, herunder skilte om at overvåkingskamera også var plassert under vann. Datatilsynet vil vurdere overvåkingsanlegget i Ankerskogen svømmehall i lys av disse sakene og av vår veiledning om kameraovervåking. 7 Datatilsynets vurdering av kameraovervåkingen i Ankerskogen svømmehall 7.1 Generelt Datatilsynets overordnede inntrykk av kameraovervåkingen i servicesenteret er at denne fremstår som saklig ut fra formålet, som er skallsikring og forebygging mot innbrudd og tyveri. Datatilsynets overordnede inntrykk av kameraovervåkingen i svømmeanlegget er at den er omfattende, men at den ikke fremstår som uforholdsmessig tatt i betraktning anleggets størrelse, variasjonen i brukernes behov, besøkstallet og kameraenes plassering som i hovedsak gir oversiktsbilder fra bassengene. Kameraovervåkingen er i liten grad nærgående eller rettet mot mer lukkede områder. Et unntak er overvåkingen i velværeavdelingen dette skal vi komme tilbake til nedenfor under punkt 7.8. Formålet med kameraovervåkingen i bassengområdet er primært sikkerhetshensyn. Ivaretakelse av liv og helse er anerkjent som en «berettiget interesse» for å kameraovervåke et bassengområde, jf. personopplysningsloven 37 tredje ledd og Datatilsynets praksis. Kameraovervåkingen er et supplement til fysisk vakthold ute i anlegget. Dette er i samsvar med Datatilsynets retningslinjer om at kameraovervåking i bassenganlegg skal være et supplement til og ikke erstatte alminnelig vakthold. Oppløsningen i kameraene er ikke så god at man kan zoome inn på enkeltpersoner, noe som er en personvernvennlig løsning og i tråd med formålet overvåkingen brukes til. Man trenger ikke god oppløsning for å passe på sikkerheten. Vi vil i det følgende gi våre konkrete merknader til de avvikene vi har funnet fra personopplysningslovens regler. 7.2 Internkontroll 7 av 10

8 Virksomheten har ikke kunne fremlegge for Datatilsynet noen rutiner for hvordan kameraovervåkingsanlegget skal brukes. Vi legger derfor til grunn at det ikke finnes rutiner for formål, sikring av anlegget, hvem som har tilgang, rutiner for innsyn, utlevering og lagring, avvikshåndtering eller for å sikre at meldeplikten til Datatilsynet overholdes. Mangel på dokumentasjon innebærer et avvik fra personopplysningsloven 14. Bestemmelsen pålegger den behandlingsansvarlige å «etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak» som er nødvendige for å oppfylle kravene i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. 7.3 Informasjonssikkerhet Datatilsynet vil fremheve som positivt at overvåkingen av bygg og inngangsparti/butikk er fysisk adskilt fra overvåkingen av svømmeanlegget. Dette sikrer en funksjonell tilgangsstyring. Tilgang til opptak kan likevel gjøres fra PC uten noen form for passord eller logging. Den fysiske sikringen mellom servicesenteret og svømmeanlegget er således et godt men ikke tilstrekkelig tiltak for tilgangsstyring. Opptak er innlåst i serverrom. Dette er i seg selv et adekvat tiltak, men sett i sammenheng med at man uansett kan få tilgang til opptak fra pcene blir sikringen mindre virkningsfull. Mangelfull tilgangsstyring til opptak fra overvåkingsanlegget utgjør et avvik fra krav om sikkerhetstiltak mot uautorisert bruk, jf. personopplysningsforskriften 2-14, jf. personopplysningsloven Skilting Kravet i personopplysningsloven 40 er at varsling om at overvåking finner sted skal være «tydelig». I tillegg skal det fremgå av varslingen hvem som er behandlingsansvarlig. Virksomheten varsler at området er kameraovervåket med klistremerker og skilt, både innendørs og ved inngangsparti. Datatilsynet mener likevel at Ankerskogen svømmehall må utbedre skiltingen. Dette gjelder både slik at den blir tydelig for de besøkende og det må fremgå av skiltingen hvem behandlingsansvarlig er. I tillegg følger det av Datatilsynets praksis at det må varsles særskilt om at kameraovervåking også foregår under vann. Dette følger av vedtak i kontroll med Pirbadet, se PVN-2002/05. Mangelfull oppfyllelse av varslingsplikten innebærer et avvik fra personopplysningsloven Meldeplikt 8 av 10

9 Kameraovervåkingen er ikke meldt inn til Datatilsynet. Dette er et brudd på personopplysningsloven 31, jf. 37 og vi konstaterer derfor avvik. 7.6 Lagring av opptak Opptak lagres per i dag i ca 5 dager. Datatilsynet viser til tidligere praksis om at opptak som hovedregel ikke er tillatt når det gjelder basseng- og rekreasjonsområder hvor formålet med overvåkingen er sikkerhetshensyn. I saken om Pirbadets overvåking ble det imidlertid tillatt med lagring av opptak i inntil 24 timer. Pirbadet er av en størrelse og har et tilbud som i stor grad samsvarer med Ankerskogen svømmehall. Vi anser derfor saken som relevant og kan ikke se hensyn hos Ankersskogen svømmehall som tilsier behov for lengre lagringstid enn Pirbadet. Dersom det skjer konkrete ulykker, kan opptak fra episode sikres for politietterforskning. 7.7 Kameraovervåking i servicesenteret I personopplysningsloven 37 tredje ledd står det at man i vurderingen av om overvåkingen er berettiget skal legge «vesentlig vekt» på om den bidrar til å verne om liv eller helse eller forebygger gjentatte eller alvorlige straffbare handlinger. Virksomheten viser til at samtlige kameraer som styres fra servicesenteret bidrar og nødvendige for å forebygge kriminalitet, herunder tyveri, hærverk og andre ødeleggelser. Datatilsynet finner at kameraenes bruk og plassering oppfyller vilkårene for å bruke kameraovervåking, jf. 37, jf. 8 bokstav f, og dermed er lovlig. 7.8 Kameraovervåking i badeanlegget Totalt 22 kameraer brukes i sikkerhetsarbeidet i svømmeanlegget. Datatilsynet har ingen innsigelser mot kameraovervåkingen som gir oversiktsbilder av de store bassengene. Bruken ivaretar en «berettiget interesse» i å verne om badegjestenes liv og helse, og også mot å ha en forebyggende effekt mot overgrep mot mindreårige. Antallet kameraer, zoom-funksjonen og måten kameraene brukes på i kombinasjon med rullerende vakthold, inngår i vår vurdering av at overvåkingen er berettiget etter 8 f. Dette gjelder både overvåking over og under vann. I velværeavdelingen er imidlertid Datatilsynets vurdering at kameraovervåkingen fremstår som uforholdsmessig sett opp mot risikofaktorene som foreligger. Vi ser da hen til at det er 18 års-grense for å komme inn i velværeavdelingen, at stedet innbyr til å være et rolig rekreasjonsområde og at vannstanden er relativt lav (1,2 meter). Datatilsynet mener overvåking med kamera på denne typen område ikke lar seg forsvare i en interesseavveining opp mot hensynet til de besøkendes personvern, jf. personopplysningsloven 37 tredje ledd, jf. 8 f. 9 av 10

10 Når det gjelder overvåkingen inne i grottene, forstår Datatilsynet det sånn at ledelsen vurderer det som en risiko at badegjester kan få et illebefinnende inne i grottene. Etter vår vurdering fremstår risikoen som så liten alle omstendigheter tatt i betraktning - at den ikke er tungtveiende nok opp mot hensynet til de besøkende sin rett til personvern, det vil si retten til å slappe av i hyggelige omgivelser uten å bli kontinuerlig monitorert. I motsetning til oversiktskameraene fra de større bassengene, kan kameraene i velværeavdelingen oppleves som nærgående for de besøkende. Til slutt vil vi bemerke at det ikke er adgang til å bruke kameraovervåking for å forebygge mot eventuell uønsket adferd fra par i grottene. Dette utgjør ikke en berettiget interesse etter Datatilsynets vurdering. 10 av 10

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/01141 Dato for kontroll: 28.11.2012 Rapportdato: 22.01.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Grottebadet AS Sted: Harstad Utarbeidet av: Ragnhild Castberg Stein Erik Vetland 1 Innledning

Detaljer

Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter

Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter Move Treningssenter AS Arnemannsveien 5 3510 HØNEFOSS Deres referanse Vår referanse Dato 14/01089-7/YMA 05.06.2015 Vedtak om pålegg kameraovervåking hos Move treningssenter Datatilsynet viser til kontroll

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00058 Dato for kontroll: 18.01.2012 Rapportdato: 28.09.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sørlandsbadet AS Sted: Lyngdal Utarbeidet av: Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00057 Dato for kontroll: 18.01.2012 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Paulsens Hotell AS Sted: Lyngdal Utarbeidet av: Stein Erik Vetland 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01092 Dato for kontroll: 20.10.2014 Rapportdato: 21.05.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Energy Fitness Club Sted: Energy Fitness Club Utarbeidet av: Ylva Marrable 1 Innledning

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset

Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset St Croix AS Østre vei 76 1397 NESØYA Deres referanse Vår referanse Dato 14/01190-8/MLS 22.06.2015 Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr Kameraovervåking hos Mona Lisa huset Den 16. oktober 2014 gjennomførte

Detaljer

3 Generelt om virksomheten og gjennomføring av kontrollen

3 Generelt om virksomheten og gjennomføring av kontrollen Saksnummer: 14/01190 Dato for kontroll: 16.10.2014 Rapportdato: 12.12.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Mona Lisa Huset (St. Croix AS) Sted: Grensen 10, Oslo Utarbeidet av: Andreas Jensen Hofstad

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01089 Dato for kontroll: 12.11.2014 Rapportdato: 05.06.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Move treningssenter AS Sted: Arnemannsveien 5 3510 Hønefoss Utarbeidet av: Ylva Marrable

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi

Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi - Kameraovervåking av taxi Stavanger Taxi Postboks 14 Forus 4064 STAVANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00716-13/SDK 17. oktober 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for Stavanger Taxi

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00958 Dato for kontroll: 12.09.2011 Rapportdato: 21.11.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten Næringspark AS Sted: Horten Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik Vetland

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00707 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 21.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: BIT Oslo City Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Sted: Oslo City Mari Hersoug Nedberg

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00708 Dato for kontroll: 11.07.2012 Rapportdato: 19.09.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bianco Footwear Sted: Oslo City, Oslo Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Bård S. Ødegaard

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00763 Dato for kontroll: 01.07.2014 Rapportdato: 20.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Alna Senter Sted: Alnabru, Oslo Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn Ted Tøraasen Marte

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Publisert: 1.6.2012

Kameraovervåking hva er lov? Publisert: 1.6.2012 Kameraovervåking hva er lov? Publisert: 1.6.2012 Kameraovervåking av personer som kan gjenkjennes er et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette

Detaljer

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning

når har du lov til å overvåke med kamera? En femtrinns veiledning når overvåke har du lov til å med kamera? 1 3 4 5 2 En femtrinns veiledning kjenner reglene du godt nok? Mange som monterer opp overvåkingskameraer kjenner ikke godt nok til reglene de plikter å følge.

Detaljer

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet

Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner. Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Personvernkrav ved behandling av kundeopplysninger utvalgte emner Bård Soløy Ødegaard Juridisk rådgiver Datatilsynet Disposisjon Innledende bemerkninger om a) personvern b) personopplysning c) personopplysningslovens

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00717 Dato for kontroll: 07.09.2012 Rapportdato: 11.10.2013 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sandnes Taxisentral BA Sted: Forus Næringspark Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn 1

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00490 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vardø kommune Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand og Rannveig

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Saksnummer: 15/00500 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 28.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Våler kommune Sted: Våler Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Saksnummer: 15/00499 Dato for kontroll: 18.05.2015 Rapportdato: 24.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsvinger kommune Sted: Kongsvinger Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Scanstat Norway AS avdeling CATI Sjøfartsgata 14 7725 STEINKJER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00720-6/MHN 29. august 2011 Vedtak - Endelig kontrollrapport for Scanstat i

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01059 Dato for kontroll: 26.11.2014 Rapportdato: 26.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Sortland kommune Sted: Sortland Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Saksnummer: 14/00406 Dato for kontroll: 30.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Eigersund kommune Sted: Egersund Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o

Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF. w w w. a n k e r s k o g e n. n o Et lite innblikk i. A N K E R S K O G E N svømmehall Hamar KF w w w. a n k e r s k o g e n. n o Morten Lillehagen (52) Daglig leder (20 mnd.) Ankerskogen svømmehall Hamar KF Markedsøkonom Gift, to døtre

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Saksnummer: 15/01666 Dato for kontroll: 24.11.2015 Rapportdato: 05.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Nittedal kommune Sted: Nittedal Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer)

Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag Kl (6 timer) Eksamensoppgave for FINF 4001 Forvaltningsinformatikk Fredag 30.11.2012 Kl 10-16 (6 timer) Bokmål Oppgave 1. I regjeringens IKT-politikk og spesielt i Digitaliseringsprogrammet er bruk av felleskomponenter

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00478 Dato for kontroll: 17.06.2014 Rapportdato: 21.10.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Den katolske kirke Oslo Katolske Bispedømme Utarbeidet av: Hallstein Husand og Henok Tesfazghi

Detaljer

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder

Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Internkontroll og informasjonssikkerhet lover og standarder Renate Thoreid, senioringeniør Side 1 Internkontroll og Informasjonssikkerhet Krav i Personopplysningsloven 13 og 14 Krav i Personopplysningsforskriften

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Saksnummer: 15/00436 Dato for kontroll: 15.06.2015 Rapportdato: 29.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag Sted: Steinkjer Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik Saksnummer: 16/00074 Dato for kontroll: 14.01.2016 Rapportdato: 08.03.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Svelvik kommune Sted: Svelvik Utarbeidet av: Knut Kaspersen, Alf Ole Synstad og Hallstein Husand

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kripos - Internasjonal seksjon Postboks 8136 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 2010/00638 10/00525-10/HVE 18. mai 2012 Dato Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport for

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 12/00064 Dato for kontroll: 02.02.2012 Rapportdato: 23.05.2012 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Rekruttering AS Sted: Klokkeveien 9, 1440 Drøbak Utarbeidet av: Maria Bakke Andreas

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Telenor Objects AS Sted: Fornebu

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Telenor Objects AS Sted: Fornebu Saksnummer: 14/01291 Dato for kontroll: 02.12.2014 Rapportdato: 30.03.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Telenor Objects AS Sted: Fornebu Utarbeidet av: Camilla Nervik 1 Innledning og bakgrunn for kontrollen

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00178 Dato for kontroll: 28.03.2012 Rapportdato: 23.08.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Lyngen kommune Sted: Lyngseidet Utarbeidet av: Knut-Bredee Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid

SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing. Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid SLA for digitaliseringsalderen: Nettskyer, sikkerhetstjenester og multisourcing Informasjonssikkerhet og personvern Renate Thoreid Formål Driftsavtalen Ved kjøp av driftstjenester knyttet til maskinvare,

Detaljer

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer.

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Stavanger kommune har kamerakontroll på eiendommene sine for å forebygge og verne mot hærverk og innbrudd. Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom,

Detaljer

Kommunens Internkontroll

Kommunens Internkontroll Kommunens Internkontroll Verktøy for rådmenn Et redskap for å kontrollere kommunens etterlevelse av personopplysningsloven 2012 Innhold Til deg som er rådmann... 4 Hvordan dokumentet er bygd opp... 4 Oppfølging

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/01060 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 16.12.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Hadsel kommune Sted: Stokmarknes Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Hallstein Husand

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00716 Dato for kontroll: 05.09.2012 Rapportdato: 11.10.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Stavanger Taxi AS Sted: Forus Næringspark Utarbeidet av: Stian D Kringlebotn 1 Innledning

Detaljer

Endelig Kontrollrapport

Endelig Kontrollrapport Saksnummer: 14/00258 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 28.07.2014 Endelig Kontrollrapport Kontrollobjekt: Sogndal kommune Sted: Sogndal Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Saksnummer: 15/00501 Dato for kontroll: 28.05.2015 Rapportdato: 03.07.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Østfold fylkeskommune Sted: Sarpsborg Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Hallstein Husand

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 12/00754 Dato for kontroll: 08.10.2012 Rapportdato: 08.04.2013 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Toll- og avgiftsdirektoratet Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Årnes Cecilie Rønnevik 1 Innledning

Detaljer

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak TVNorge AS Postboks 4800 Nydalen 0422 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00442-5/FUE 2. august 2011 Brevkontroll - TVNorge WebTV - Internettbaserte TV-tjenester - Vedtak

Detaljer

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak

Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00864-17/HTE 22. oktober 2013 Klage fra SpareBank 1 Markets AS på Datatilsynets vedtak Datatilsynet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201300056-69 13/01250-14/EOL 04.12.2014

Deres referanse Vår referanse Dato 201300056-69 13/01250-14/EOL 04.12.2014 Finnmark fylkeskommune Fylkeshuset 9815 VADSØ Deres referanse Vår referanse Dato 201300056-69 13/01250-14/EOL 04.12.2014 Vedtak om pålegg - Brevkontroll ved Alta videregående skole Vi viser til Datatilsynets

Detaljer

Lydopptak og personopplysningsloven

Lydopptak og personopplysningsloven Lydopptak og personopplysningsloven Innhold: 1 Innledning... 1 2 Bestemmelser om lydopptak... 1 2.1 Personopplysningsloven regulerer lydopptak... 1 2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål...

Detaljer

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer.

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Stavanger kommune har kamerakontroll på eiendommene sine for å forebygge og verne mot hærverk og innbrudd. Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom

Detaljer

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009.

Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Sporbarhet og arkivering eller lagring og sletting.. Kim Ellertsen, avdelingsdirektør, juridisk avdeling Datatilsynet Atea 29. September 2009. Disposisjon 1) Innledning a) Kort om Datatilsynets oppgaver

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger Saksnummer: 16/00327 Dato for kontroll: 09.11.2015 Rapportdato: 13.04.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Verdal kommune Sted: Levanger Utarbeidet av: Knut Kaspersen, Hallstein Husand og Gullik Gundersen

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

Arbeidsgiver ser deg:

Arbeidsgiver ser deg: eforvaltningskonferansen 2011 9. februar 2011 Arbeidsgiver ser deg: Om grensene for arbeidsgivers rett til å kontrollere sine ansatte Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS Tidligere

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: september 2014

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: september 2014 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: september 2014 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i

Detaljer

Det vises til Datatilsynets varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport datert 13. juni 2013, samt Deres tilsvar sendt på e-post 16. august 2013.

Det vises til Datatilsynets varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport datert 13. juni 2013, samt Deres tilsvar sendt på e-post 16. august 2013. Yummy Drift AS c/o Robert Solgaard Pilstredet Park 13 B 0176 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00392-6/HTE 11. september 2013 Kontroll hos Yummy Heaven - avslutting av sak

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Saksnummer: 15/01603 Dato for kontroll: 04.11.2015 Rapportdato: 06.01.2016 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestby kommune Sted: Vestby Utarbeidet av: Knut Kaspersen og Hallstein Husand 1 Innledning Datatilsynet

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Saksnummer: 14/01055 Dato for kontroll: 09.10.2014 Rapportdato: 20.01.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Øksnes kommune Sted: Myre Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning Datatilsynet gjennomførte

Detaljer

Juridiske betraktninger. knyttet til den nye. personvernforordningen. Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli

Juridiske betraktninger. knyttet til den nye. personvernforordningen. Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli Juridiske betraktninger knyttet til den nye personvernforordningen Advokat/partner Gerd Aaland Fagerli Tema for dagen o Noen utvalgte emner: Status lovarbeidet i Norge Hva ligger i kravet til internkontroll?

Detaljer

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking av post i butikk - Personvernnemnda

Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking av post i butikk - Personvernnemnda Personvernnemnda Postboks 423 3201 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00859-19/HTE 14. februar 2014 Oversendelse av sak til klagebehandling - kameraovervåking av post

Detaljer

kontrollrapport og varsel om vedtak datert 31. oktober 2012, samt Deres tilsvar i brev av 22. november 2012.

kontrollrapport og varsel om vedtak datert 31. oktober 2012, samt Deres tilsvar i brev av 22. november 2012. Avfallsservice AS Hovedvn 62 9152 SØRKJOSEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00188-7/HTE 5. april 2013 Kontroll hos Avfallsservice - Avslutting av sak Det vises til tilsynets

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av

Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av Vedlegg til søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven (pol.) Paragraf 33 og personopplysningsforskriften (pof.) Sak: Video-overvåking Askøybrua Behandlingsansvarlig:

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Saksnummer: 14/00404 Dato for kontroll: 29.04.2014 Rapportdato: 30.04.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Flekkefjord kommune Sted: Flekkefjord Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen og Ted Tøraasen 1 Innledning

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak

Vedrørende publisering av personopplysninger på nettstedet www.iam.no - Varsel om vedtak Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS Att.: Advokat Line Coll Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M1596276/1/126907-001/LCO 09/01240-11 /HSG 19. januar

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Saksnummer: 15/00322 Dato for kontroll: 24.04.2015 Rapportdato: 08.06.2015 Kontrollrapport Kontrollobjekt: Horten kommune Sted: Horten Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen, Hallstein Husand 1 Innledning

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Oslo kommune Velferdsetaten Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Velferdsetaten Org.nr: behandlingsansvarlig og Org.nr.:

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/01168 Dato for kontroll: 01.12.2011 Rapportdato: 21.05.2012 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Drømtorp videregående skole Sted: Ski Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik Vetland

Detaljer

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Flekkefjord kommune Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres referanse Vår referanse Dato 15/3356 14/00404-9/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Flekkefjord kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer

Rutiner for gjennomføring av innsyn i brukeres e-post og annet elektronisk lagret materiale.

Rutiner for gjennomføring av innsyn i brukeres e-post og annet elektronisk lagret materiale. 1 av 5 Personalavdelingen 01.12.2015 Rutiner for gjennomføring av innsyn i brukeres e-post og annet elektronisk lagret materiale. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Mål... 2 1.2 Gyldighetsområde... 2 1.3 Forhold

Detaljer

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011

Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Norsk Medisinaldepot AS 28092011 Norsk Medisinaldepot AS Postboks 183 Kalbakken 0903 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00939-8/SEV 28. februar 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport - Kontroll

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00491 Dato for kontroll: 27.05.2014 Rapportdato: 20.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kontoret for voldsoffererstatning Sted: Vardø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen Rannveig

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Bring Dialog Norge AS Drammensveien 145 a 0277 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 11/00589-10/ABE Dato 4. juli 2012 Vedtak - kontrollrapport for Bring Dialog Norge AS Det vises til

Detaljer

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 14 Behandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Behandleravtale for [billetteringssystem] Denne avtale er inngått mellom AtB AS («AtB») og XXXX («Operatøren») 2 1 Avtalens bakgrunn og

Detaljer

Eierdagen Hamar kommune Ankerskogen svømmehall Hamar KF. Styreleder Odd Steinar Pedersen Daglig leder Morten Lillehagen

Eierdagen Hamar kommune Ankerskogen svømmehall Hamar KF. Styreleder Odd Steinar Pedersen Daglig leder Morten Lillehagen Eierdagen Hamar kommune Ankerskogen svømmehall Hamar KF Styreleder Odd Steinar Pedersen Daglig leder Morten Lillehagen 1 Om Ankerskogen Styresammensetning Ankerskogen svømmehall Hamar KF Styreleder: Odd

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014 Vestfold fylkeskommune Svend Foynsgt 9 3126 TØNSBERG Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 14/00137-12/MEI 5. november 2014 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Vi viser til

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Fjellinjen AS. behandlingsansvarlig

Detaljer

Bilag 14 Databehandleravtale

Bilag 14 Databehandleravtale Bilag 14 Databehandleravtale Telefoni- og sentralbordtjenester Bilag 12 Databehandleravtale Side 1 av 7 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

REGISTRERING OG MÅ LING ÅV ÅRBEIDSPRESTÅSJONER - HVILKE REGLER GJELDER?

REGISTRERING OG MÅ LING ÅV ÅRBEIDSPRESTÅSJONER - HVILKE REGLER GJELDER? Dato: 21.12.2016 REGISTRERING OG MÅ LING ÅV ÅRBEIDSPRESTÅSJONER - HVILKE REGLER GJELDER? Nedenfor gis det en beskrivelse av hovedelementene i reglene om kontrolltiltak og reglene om personopplysninger

Detaljer

Oversendelse til Personvernnemnda - Klage på Datatilsynets vedtak om begrensning i kameraovervåking etter kontroll hos Sandnes Taxi

Oversendelse til Personvernnemnda - Klage på Datatilsynets vedtak om begrensning i kameraovervåking etter kontroll hos Sandnes Taxi Personvernnemnda Postboks 64 3209 SANDEFJORD Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00717-17/SDK 28. mai 2014 Oversendelse til Personvernnemnda - Klage på Datatilsynets vedtak om

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Kjøpmannshuset Norge AS Postboks 330 Skøyen 0213 Oslo Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00852-9/BSO 25. juni 2013 Vedtak om pålegg - Endelig kontrollrapport Den 19. oktober 2012

Detaljer

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø

Kontrollrapport. Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Saksnummer: 14/00492 Dato for kontroll: 28.05.2014 Rapportdato: 30.04.2015 1 Innledning Kontrollrapport Kontrollobjekt: Hovedredningssentralen Nord-Norge Sted: Bodø Utarbeidet av: Knut-Brede Kaspersen

Detaljer

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001

Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3 - ISO/IEC 27001 Personopplysningsforskriften Krav utledet av paragrafene i forskriften Tilsvarer krav og kontroller i ISO/IEC 27001 2-1 Forholdsmessige krav

Detaljer

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak

Saksframlegg. Styret Pasientreiser HF 13/09/2017. SAK NR Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 13/09/2017 SAK NR 23-2017 Behandling av personopplysninger - oppfølging av styresak 05-2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos NextGenTel AS 27. april 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3. juni 2011. NextGenTel AS Postboks 3 Sandsli 5861 BERGEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00257-7/FUE 2. august 2011 Kontroll hos NextGenTel AS 27042011 - Vedtak Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys

Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Blålys Postboks 70 7201 KYRKSÆTERØRA Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/01053-4/SEV 12. mars 2013 Avslutning av sak og endelig kontrollrapport - Kontroll hos Blålys Det vises

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00121 Dato for kontroll: 28.02.2014 Foreløpig rapport: 29.04.2014 Endelig rapport: 08.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Nesodden kommune Sted: Heia barnehage Utarbeidet av:

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: september 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: september 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: september 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i

Detaljer

Krav til informasjonssikkerhet i nytt personvernregelverk

Krav til informasjonssikkerhet i nytt personvernregelverk Krav til informasjonssikkerhet i nytt personvernregelverk 8. desember 2017 Informasjonsikkerhet er et ledelsesansvar Sikkerhetsledelse Klare ansvarsforhold Oversikt over det totale risikobildet og beslutte

Detaljer

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt

Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt Informasjonssikkerhet Retningslinjer for behandling av personopplysninger og annen informasjon underlagt taushetsplikt For hvem? Retningslinjene omfatter alle som har tilgang til kommunens IT-systemer.

Detaljer

Oppgave 1. DRI1010 Emnekode 7464 Kandidatnummer Dato SIDE 1 AV 6

Oppgave 1. DRI1010 Emnekode 7464 Kandidatnummer Dato SIDE 1 AV 6 SIDE 1 AV 6 Oppgave 1 Denne oppgaven handler om lov om behandling av personopplysninger 14. april 2000 nr.31 (heretter pol.eller personopplysningsloven) og lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (heretter

Detaljer