ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2013 KUNSTISBANEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2013 KUNSTISBANEN"

Transkript

1 ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2013 KUNSTISBANEN

2 SAKSPAPIRER Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 4. Årsmelding 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Fastsetting av kontingent og avgifter 8. Budsjett 9. Valg 10. Avslutning 2

3 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012/2013 Tillitsvalgte: Valgt på årsmøte 9. mai 2012 Styret: Leder: Geir Arne Førde (1 år) Nestleder: Alf Harbitz (2 år) Sekretær: Kjell Eliseussen (ikke på valg) Kasserer: Leif Longva (2 år) Styremedlem: Greta Tollefsen (2 år) Styremedlem 2: John Magne Eliassen (1 år*) Varamedlem: Gunnar Lødding (2 år) Varamedlem: Johannes Hofstra (ikke på valg) *John Magne Eliassen ble valgt for 1 år, for å unngå at de fleste styremedlemmene er på valg samtidig. Sportslig leder: Rolf Pedersen (1 år) Revisorer: Bjørnulf Alvheim (1 år) Odd Arne Heggås (1 år) Valgkomite: Hege H. Lamo (1 år) Silje Netland (1 år) Olaf Steffenakk (1år) Representasjon: Norges Skøyteforbund, Ledermøtet: Nord-norsk skøytekrets ting i Tromsø: Nordnorsk skøytekrets høstmøte i Tromsø: Løpernes representant: Geir Arne Førde Christina Ahlkvist for NNSK. Leif-Harry Hansen for NSF anl. Komité. Geir Arne Førde og Greta Tollefsen Gunnar Lødding og Rolf Pedersen (for NNSK) Geir Arne Førde, John Magne Eliassen, Johannes Hofstra + Gunnar Lødding og Rolf Pedersen (for NNSK) Styret gitt fullmakt til å velge, ikke valgt. Utvalg og funksjoner: Norges skøyteforbunds anleggskomite: Styremedlem i Nord Norsk skøytekrets: Leif-Harry Hansen Gunnar Lødding og Rolf Pedersen 3

4 Medlem av kretsens autorisasjonsråd: Baneutvalget Statistikkfører Materialforvalter/premieansvarlig Ansvarlig web-redaktør Redaksjonskomiteen Veteranutvalget Aktive startere og overdommere Innkjøpsansvarlig Ansvarlig kunstløp John Magne Eliassen Ikke valgt Leif Longva John Magne Eliassen har ordnet med premier ved sportslige arrangement i klubbens regi Geir Arne Førde (som klubbens leder) Leif Longva Styrets medlemmer og trenere Bengt Paulsen (Skøytekarusell) John M. Eliassen Leif Arne Nyheim Rolf Pedersen Olaf Steffenakk Johannes Hofstra Gunnar Lødding Trine Førde Christina Ahlkvist Oppsummering/sammendrag: Tromsø Skøyteklubb ønsker å gi et tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Hovedfokus har vært hurtigløp, men klubben har nå også en stabil kunstløpgruppe som viser stor fremgang. Styret har denne sesongen forsøkt å gi et bedre tilbud til de aktive, og disse har deltatt på flere aktiviteter utenfor kretsen. Det er også denne sesongen planlagt og gjennomført aktiviteter for å markedsføre klubben, og øke rekruttering. Som tidligere er den største utfordringen for aktivitetene å finne ansvarlige trenere/aktivitetsledere. Aktivitetene i klubben kan oppsummeres som: 1. Tilbud til de aktive løperne 2. Arrangement 3. Rekruttering 4. Økonomi og drift Med hensyn til disse fire hovedmomentene har man jobbet for å få gode treningsforhold på kunstisbanen, forsøkt å fremskaffe flere trenere på alle nivåer, ha en fornuftig økonomi, samt fortsette arbeidet med å få til et enklere og bedre samarbeid med kommunen. Selv om de aldersbestemte løperne ikke har hevdet seg helt i toppen nasjonalt har prestasjonene denne sesongen vært langt over det man hadde forventet. Normal åpningstid (1. november) av Kunstisbanen har vært et viktig bidrag. Videre har trenerne og løperne gjort en super jobb. 4

5 Trenersituasjonen for juniorløperne har ikke vært stabil, men disse har likevel også hatt stor fremgang. Se eget avsnitt sportslige prestasjoner samt vedlegg 2, sportslig rapport. Tilbud til de aktive Organisert trening for rekrutt og juniorgruppen ble startet opp 7. juni på Valhall Stadion. I hovedsak deltok løpere fra John Magne sin gruppe og 1-2 juniorer. Det ble også gitt et tilbud om basistrening søndager, men på grunn av manglende oppmøte ble disse treningene avlyst. Ingen fellestrening i fellesferien, men løperne fikk treningsprogram som kunne følges. I forkant av Statnett/sommeris ble det kjørt fellestreninger i Hamna av Geir Arne. Vi ser at det er et behov for en trener som kan ta seg av yngre rekrutter som ønsker lekbasert barmarkstrening. Dette tilbudet har vi ikke kunnet gitt. Styret mener videre at man bør forsøke å starte opp fellestreningene noe tidligere. Klubben hadde 5 løpere på sommeris/statnettsamling august Alle hadde en super uke som ble avsluttet med sommerløpet lørdag for fire av disse. Første trening i Ishallen ble gjennomført 23. august 2012, og frem til 11. sept ble det kjørt kombinert trening med is og barmark. Etter dette var det faste treninger torsdager på Valhalla og tirsdager på Kunstisbanen (rulleskøyter og barmark). Søndag 29. september ble første rulleskøytettrening gjennomført på Jekta. Det var bra oppmøte og god innsats på treningene. Siden hurtigløp også benyttet ishallen tirsdager og torsdager ble det for enkelte litt lange økter. For neste sesong bør man hvis mulig organisere dette på en annen måte. Helgen 7-9. september ble det ifm. høstmøtet gjennomført treningssamling i Tromsø. Det ble isøkter i Ishallen lørdag og søndag morgen, rulleskøyteløp søndag på Jekta med 27 deltakere (flyttet fra kunstisbanen pga. regnvær) samt barmarkstrening. 35 løpere var påmeldt, 16 fra Tromsø + 5 damer fra Roller Darby oktober deltok klubben med 4 jenter på jentesamling, samt 5 gutter på høstissamling i Drammen. Lørdag deltok løperne i Drammensløpet. Dette var en flott samling og Drammen la forholdene også til rette for guttene med overnatting og bespisning. Klubben benytter Tromsdalen kunstisbane som hovedarena for hurtigløp og Ishallen for kunstløp. Hurtigløp har også denne sesongen fått tildelt treningstid som omsøkt på kunstisbanen. I Ishallen ble det søkt om 5 timer til kunstløp og 4 timer til hurtigløp (til is på kunstisbanen). Klubben fikk totalt 6 timer fordelt på tirsdager , torsdager og lørdag Kunstløp startet opp og har utnyttet tiden til aspiranter tirsdag/torsdag og lørdag Skøyteskolen ble startet opp torsdager Videre har en voksengruppe hatt trening torsdager Det var ikke mulig å få flere timer til hurtigløp, heller ikke betal timer. Man besluttet derfor at hurtigløp utnyttet tildelt tid tirsdag/torsdag Som følge av at Ishallen åpnet tidligere en annonsert, og kunstløp ikke startet opp før ble hallen tatt i bruk , og det ble annonsert med åpen trening for hurtigløp fra I brukermøtet med Tromsø kommune ble det av kommunen anmodet at klubbene neste sesong startet opp med treningene så snart som mulig når ishallen ble åpnet og gjort tilgjengelig. Dette var viktig for å legitimere tidlig åpning. 5

6 I starten var det få rekrutter og juniorer som benyttet seg av treningstimene i Ishallen, og det er forståelig at mange har problemer med å rekke frem til kl Veteranløperne er naturlig mer fleksible og har benyttet ishallen flittig. Som følge av at det ble installert kameraovervåkning ble klubben gjort oppmerksom på at bruken ville medføre betaltimer. Uklarheter rundt bruken av timene har dessverre medført en god del ekstra arbeid, og styret presiserer at det er viktig å ha klare rammer for dette i fremtiden. Terminfestet kretssamling i Tromsø november ble ikke gjennomført siden det ikke ble deltakelse fra Harstad, Narvik og Skjervøy. Kretssamling med kretsløp ble gjennomført i Tromsø 8-9. desember 2012 med 34 deltakere (25 fra TSK). Arrangement Med is fra 1. november til midten av mars har forholdene vært gode denne sesongen. Det har vært arrangert Gøy på isen med Bøkkoløp 11. november, nissefest 30. desember og familiedag 10. mars. Videre 2 tirsdagsløp (nov/des). Aktiviteter som klubbløp og familiedager er viktig for rekrutteringen, og man bør forsøke å gjennomføre dette med jevne mellomrom i løpet av sesongen. Vi må fortsatt erkjenne at man har begrenset tilgang på funksjonærer. De viktigste funksjonene har likevel også denne sesongen vært besatt, og vi har mange erfarne medlemmer i staben. Til tross for dette har Tilbakemeldingene etter arrangementene har vært positive, og funksjonærene har gjort en utmerket jobb. Det største arrangementet denne sesongen var Baretnskampen 16. og 17. februar. Styret ønsker å rette en stor takk til arrangementsstaben, og hovedkomiteen v/leder Leif-Harry Hansen. Stevnet ble planlagt og gjennomført på en utmerket måte, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært topp. Med hovedkomiteen i spissen klarte vi å lage et vellykket arrangement, et mesterskap med stil samt skape positiv oppmerksomhet rundt skøytesporten. Rekruttering Styret har også i år forsøkt å ha fokus på rekruttering. Den største utfordringen har som tidligere vært å finne ansvarlige instruktører og noen som kan ta ansvar for ulike arrangement. Silje Netland har denne sesongen hatt ansvar for skøyteskolen. På grunn av en del usikkerhet omkring kunstisbanen valgte man å annonsere med felles skøyteskole for hurtigløp og kunstløp i Ishallen. Denne startet opp 20. september 2012 med ca 20 deltakere. I slutten av januar 2013 ble det startet opp ny skøyteskole på Kunstisbanen, og det var her 22 deltakere. Tilbakemeldingene fra ungene og foreldre har vært svært positive. Bengt Paulsen har fortsatt den flotte jobben med å arrangere skøytekarusell hver mandag. Det er registrert totalt 165 deltakere. 33 voksne og 132 barn (2-41 deltakere). Dette initiativet er fortsatt et godt potensial til økt rekruttering. Utfordringen er igjen oppfølging av deltakerne, og utvikling av tilbudet. Det er svært mange barn som benytter ishallen, og også her kan klubben drive rekrutteringsarbeid i og utenfor sesongen på kunstisbanen. 6

7 Statistikken viser at vi denne sesongen har vi hatt ca 40 ulike deltakere på løpene som har vært arrangert. Dette er en nedgang på ca 30 fra sesongen 2011/ av disse er 16 år eller yngre ( /12). Søndag 11. november, hadde vi "Gøy på isen"-arrangement med stor suksess. 37 løpere, store og små, stilte til start på 100-meter med ordentlig starter og tidtaking. Deretter stilte alle til fellesstart og gikk to runder i fin stil. Arrangementet ble avsluttet i kafeen med utdeling av diplom og premie til alle. 30. desember ble det arrangert nissefest og delt ut ca 60 nissepakker. Det ble invitert til familiesøndag 10. mars med 100 m, fellestart og diplom. Det var litt dårlig vær denne søndagen og oppmøte ble derfor lavt. De som deltok var uansett godt fornøyd. Kunstløptilbudet har i år vært noe utvidet som følge av flere treningstimer i Ishallen. Og det har denne sesongen vært god aktivitet i ishallen. Christina Ahlkvist gjør en svært god jobb og har også fått en mannlig hjelpetrener Espen Runås samt Alena Didriksen som ansvarlig for skøyteskolegruppen. Skøyteskolen er eneste gruppe som har hatt nedgang i antall medlemmer (16 utøvere). Christina foreslår en mer aktiv «markedsføring» for oppstarten i august Aspirantgruppa har hatt en økning i antall medlemmer. Totalt består denne gruppa nå av 13 jenter. Voksengruppa har også fått nye medlemmer. Gruppa består nå av 7 utøvere, både kvinner og menn. Styret har satt av midler til innkjøp av kunstløpskøyter som skal lånes/leies ut til de som ønsker det. Web side Skøyter 15.46,6 har mange flotte og aktuelle oppslag. Siden presenterer også en oversikt som viser rekruttering i klubbene. Norges beste rekrutteringsklubb 2012/13: Jenter/Gutter = Totalt antall løpere (I parantes plassering i fjor) 1. (1) Aktiv SK = ( 2) Fana IL = (3) Sand IF = (13).Geithus IL = 9..(27) Brandbu IF = 9..(7) Tromsø SK = 9..(23) Bergen SK = 9 Oversikten viser at vi har falt ned fra en 7 plass i 2011/12 til en delt 15. plass i 2012/13 av totalt 40 klubber. Økonomi Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr ,-. Klubben mangler hovedsponsor og det burde vært jobbet mere med å skaffe dette samt alternative inntektskilder til kafe og bingo. 7

8 Drift/kommune Styret har også denne sesongen jobbet for å ha en god dialog med kommunen. 13. mai 2012 ble leder kontaktet av en journalist som viste til budsjettmøte i kommunen der byrådet ville spare kr ,- på drift av kunstisbanen ved å utsette åpning til januar Det ble i den forbindelse brukt mye tid på korrespondanse til Idrettsrådet, Skøyteforbundet og kommunen for å få til møter og alternative løsninger. Etter utallige purringer og e-poster ble det et møte med politisk rådgiver Nils Kristian Sørheim Nilsen 3. september. Kommunen var klar på at driftsutgiftene på banen var problematisk, men hadde også mange positive signaler å komme med. Det ble også avklart at banen ville åpne til normal tid 1. november Klubben ble invitert med for å se på alternative driftsformer. 20. september fikk klubben melding om at driftsavdelingen hadde bestilt kjøling på anlegget til 15. oktober. Allerede 12. oktober var anlegget i gang, men nok en gang fikk klubben melding om at arbeidet stoppet opp som følge av uklarheter rundt driftsmidler. Anlegget ble stående til 23. oktober før arbeidet ble tatt opp igjen. Klubben ble bedt om å hjelpe til med legging av puter og oktober ble det gjort en topp jobb av våre ifm. merking av banen. Etter erfaringene forrige sesong med felles drift forsøkte vi å være tidlig på banen med tanke på opplæring av banemannskaper. En del uklarheter rundt ansvarsfordeling og sykdom i kommunen gjorde at det også denne sesongen tok tid før våre mannskaper fikk nødvendig opplæring på utstyret. De som har opplæring og kan benytte maskinene er Bertil Grødahl, Rolf Pedersen, John magne Eliassen, Odd-Arne Heggås, Cato Caspersen og Ansten Albrigtsen. På slutten av sesongen ble det som vanlig en del ruskevær og Cato, Anstein og Odd-Arne gjorde en flott jobb til banen ble stengt. Bortsett fra et mindre havari på anlegget 19. september og problemer med et sikringsskap i romjulen har anlegget fungert tilfredsstillende. Nye varmovner er montert i garderobene, og en omformer som regulerer effekten på kjølepumpen er montert. Styret oppfordrer det nye styret til å fortsette arbeidet, følge opp kommunen ifm. åpning. Det er også viktig å få på plass rutiner for arbeidet på banen (banemannskaper) så tidlig som mulig samt gode rutiner for kontroll og bruk av maskinene. Forholdet mellom baneeier Tromsø kommune og Tromsø Skøyteklubb Kommunikasjonen med kommunen har denne sesongen med noen få unntak vært god. I brukermøtet 31.oktober fikk klubben og leder forholdsvis frie rammer for bruken av banen og drift av kafeen. Dessverre ble det ved årsskiftet gjort endringer av kommunen på billettprisene uten at klubben ble varslet. Styret ser også at det kan være fornuftig og hensiktsmessig med en enkel og direkte dialog. Dette har vi denne sesongen sett flere eksempler på, senest ved forlenget åpningstid til 15. mars 2013 ved at våre mannskaper holdt banen åpen. For å øke aktiviteten og bedre utnyttelsen av Tromsdalen kunstisbanen er klubben invitert med i et samarbeid mellom kommunen, idrettsrådet, Tromsø Hockey, Boet Curling og TUIL. Politisk og administrativt er det en stor utfordring å få gehør for å holde Kunstisen i drift med det aktivitetsnivået som TSK alene står for i dag. En arbeidsgruppe bestående av representanter for de ulike klubbene, kommunen og idrettrådet skal jobbe med planene der hovedmålsetningen er økt aktivitet på banen i vintersesongen samt annen bruk (fotball, rulleskøyter + andre) i sommerhalvåret. Et tettere og forpliktende samarbeid vil kunne bidra til en betydelig øking i aktivitet på anlegget og medføre at banen åpner til normal tid i årene fremover. Styret ber om at dette arbeidet prioriteres av det nye styret. 8

9 Møtevirksomhet: Styret har i beretningsperioden avholdt 8 styremøter ( ; ; ; ; ; ; og ), og behandlet 74 saker. - Medlemsmøte ( ) - Foreldremøte ( ) - Ett internt arbeidsmøte (2. mai) - Det er avholdt ett brukermøte med kommunen 31. oktober Representanter fra styret har deltatt i to møter med kommunen, Idrettsrådet, Tromsø Hockey, Boet Curling og TUIL angående fremtidig utvikling av Kunstisen Saker behandlet i styret: 30. mai 2012: Orienteringssaker: status bane, kretsting, terminlister,kretssamling Økonomi Ledermøte Driftsavtale med Tromsø kommune Statnettsamling/sommeris Hamar NSF Terminliste Ansvars- og arbeidsfordeling Trenere og treningsgrupper Treningsutstyr til rekruttgruppen Eventuelt representasjon fra kunstløp i styret, olympiatoppen, klubbens gmail 29. august 2012: Orienteringssaker: bane, møte med Tromsø kommune/byråd 3. sep Økonomi Trening og timefordeling i Ishallen Organisering av trening og info kunstløp Plan trening og samlinger høsten 2012 Kretssamling september Ansvars og arbeidsdeling i styret Eventuelt Angående årsmøteprotokoll 3. oktober 2012: Orienteringssaker: Bane og kommune, status trening/treningsgrupper, status timer ishallen, lisens, klubbutvikling Økonomi Kunstløp Terminlista Forberedelse til åpning av kunstisbanen Aktiviteter på banen etter åpning Ansvars og arbeidsdeling i styret Eventuelt 31. oktober 2012: Orienteringssaker: Jenteløftet, samling i Drammen, lisens, klubbutvikling, Barentskamp Økonomi 9

10 Ansvars og arbeidsfordeling i styret Opplegg og funksjonærer ifm terminfestede arrangement før juleavslutningen Mandagskarusell Kafevakter Klubbløp/tirsdagsløp Brukermøte med Tromsø kommune Eventuelt 5. desember 2012: Orienteringssaker: Kunstløp, lisens, klubbutvikling, Barentskamp, status bane Økonomi Ansvars og arbeidsdeling Kretsløp og samling desember Aktivitet, kafe, kafevakter romjul og i 2013 NNM sprint og kretsløp 13. og 13. januar 2013 Klubbløp / tirsdagsløp Eventuelt: Stoppeklokker, treningsdresser og trikoter 30. januar 2013: Orienteringssaker: status bane Økonomi: regnskapsrapport, kontingentinnkreving Ansvars og arbeidsdeling Barentskamp Aktiviteter og reiser resten av sesongen Eventuelt: Idrettsregistreringen 5. mars 2013: Orienteringssaker: Status bane/drift, utvikling av kunstisbanen Økonomi: regnskap, fakturaer fra Tromsø kommune Kunstløp - godtgjørelse til trenere og innkjøp av skøyter Bymesterskap og familiesøndag Barentskamp sluttrapport Dugnad, sjokolade og karameller Tid og stad for avslutningsfest, årsmøte og medlemsmøte Treningsaktiviteter etter sesongslutt Aktiviteter vår, sommer og høst Innkjøp av skøyer og klubbdrakter Håndtering av media Eventuelt: Henvendelse fra Leif Harry Hansen om bruk av kunstisbanen på dagtid 17.april 2013: Orienteringssaker: Treningsopplegg for eldste treningsgruppe, jenteløftet juni 2013, statnettsamling første uke i august, status bane, kunstløp Innkommet post: Økonomisk tilskudd fra kommunen, fakturaer fra kommunen Kretsting, kretssamling 4.mai Skøytetinget juni Søknad treningstider Årsmøtet Eventuelt: Inline aktivitet framover, sponsorgruppe, salg av rabattkort 10

11 Sportslige prestasjoner: De sportslige prestasjonene har denne sesongen vært gode, og det har blitt satt kretsrekorder i flere klasser. Løperne har hatt en utrolig fremgang og vi har mange blant topp 10 i sine klasser nasjonalt. LM LM gikk dette året i Vikingskipet, og klubben stilte med hele 8 løpere. Selv om det ikke ble noen medaljer på våre var det mange gode prestasjoner og plasseringer. Løperne viser fortsatt stor fremgang og knapper stadig inn på forspranget til de aller beste i landet. Marius Tollefsen i klassen gutter 12 år fikk beste plassering på 500 m med 5 plass og tiden 46,25 (kun 7 tideler fra bronse). Stian Førde i klassen gutter 14 år var ikke i sin beste form, og slet med sår hals. Han satte likevel ny kretsrekord på 1000 m med tiden 1.23,27 (6 plass), og kretsrekord på 1500 m med 2.09, år: Marius Tollefsen ble nr 7 på 1500 m med tiden 2.26,43, og 8 plass på 1000 m med 1.34,14. Simon Eliseussen ble nr 9 med på 500 m med tiden 47,73, nr 8 på 1500 m med 2.26,99 og nr 10 på 1000 m med tiden 1.35,82. Ine Førde ble nr 8 med på 500 m med tiden 48,98, nr 7 på 1500 m med 2.33,11 og nr 7 på 1000 m med tiden 1.39,28. Synne Hangstad ble nr 12 med på 500 m med tiden 50,50, nr 13 på 1500 m med 2.42,74 og nr 12 på 1000 m med tiden 1.44, år: Stian Førde ble nr 8 med på 500 m med tiden 42,42, nr 6 på 1500 m med 2.09,03 (Kretsrekord) og nr 6 på 1000 m med tiden 1.23,27 (kretsrekord). Øyvind Pedersen ble nr 12 med på 500 m med tiden 43,52, nr 16 på 1500 m med 2.19,91 og nr 15 på 1000 m med tiden 1.29, år: Elizabeth Ninotta ble nr 9 med på 500 m med tiden 47,56, nr 7 på 1500 m med 2.31,97 og nr 10 på 1000 m med tiden 1.38,24 og nr 7 på 3000 m med 5.21,97. Gabriel Hofstra ble nr 7 med på 500 m med tiden 50,00, nr 7 på 1500 m med 2.45,42 og nr 7 på 1000 m med tiden 1.46,90 og nr 7 på 3000 m med 5.50,13. Det ble også gått 4 runder lagtempo og jentene Synne Hangstad, Ine Førde og Elizabeth Ninotta ble nr 9 av 12 av lag. Guttene Simon Eliseussen, Øyvind Pedersen og Stian Førde ble nr 12 av 15 lag. Sandefjordløpet Det ble mange nye personlige rekorder på klubbens løpere under Sandefjordløpet 2. og 3. mars i Vikingskipet. Stian satte ny kretsrekord for gutter 14 år på 1500 m med 2.06,96 og 3000 m med 4.34,32. Ine overrasket med ny kretsrekord på 1500 m for jenter 12 år med 2.29,29 og var bare 37 hundredeler bak rekorden på 1000 m. Den gamle rekorden hadde Terese Haug fra Vikingskipet i Rekruttene Mats og Elias var uheldig å falle på hver sin distanse, men satte flotte perser på sine 500 m. I jenter 10 år gikk Rebekka sterke løp og var nr 4 av 34 på 400 m og 500 m. Håvard viser fin fremgang i gutter 11 år og gikk en sterk 1500 søndag. Synne manglet dessverre 6 hundredeler på å bryte den magiske 49 grensen på 500 m, men gikk en sterk 1500 m på søndag på 2.35,72. Simon forbedret sin personlige rekord på 500 m. 11

12 Etter litt sykdom ble det litt tungt for han og Marius på de lengre distansene, men begge gikk likevel flotte løp. Øyvind viser god fremgang og gikk en god 500 m og 1500 m. Gabriel har også slitt med sykdom, men jubelen stod i taket etter 49,18 på 500 m. Elizabeth har ikke hatt helt klaff på sine løp, men gikk en oppløftende 1000 m på søndag. Rekrutter: Mats Tollefsen Riise: 500 m 1.14,47, 400 m 1.06,06 (f) Elias Egerton Caspersen: 500 m 1.02,07, 400 m 58,26 (f), 500 m 1.06,05 10 og 11 år: Rebekka Heimdal Pettersen: 500 m 57,03, 400 m 45,78, 500 m 54,32. Håvard Fredriksen: 500 m 54,52 (15/29), 1000 m 1.55,81 (16/29), 1500 m (7/8). 12 år: Synne Hangstad: 500 m 50,06 (8/18), 1000 m 1.42,47 (9/18), 1500 m 2.35,72 (7/11). Ine Førde: 500 m 48,56 (7/18), 1000 m 1.37,77 (6/18), 1500 m 2.29,29 - Ny Kretsrekord (4/11). Simon Eliseussen: 500 m 47,57 (9/25), 1000 m 1.36,29 (10/24), 1500 m 2.29,60 (8/15). Marius Tollefsen: 500 m 46,48 (7/25), 1000 m 1.35,91 (9/25). Jun C: Øyvind Pedersen: 500 m 43,15 (13/45), 1500 m 2.16,30 (16/45), 3000 m 4.51,62 (19/24) Stian Førde: 500 m 41,75 (9/45), 1500 m 2.06,96 Ny Kretsrekord (6/45), 3000 m 4.34,32 Ny Kretsrekord (6/24) Jun B: Elizabeth Ninotta: 500 m 48,29 (14/20), 1500 m 2.29,28 (13/20), 1000 m 1.36,04 (6/11). Gabriel Hofstra: 500 m 49,18 (15/18), 1500 m 2.42,17 (14/15), 3000 m 5.49,63 (8/9). Sprint VM for Veteraner (5th Masters International Sprint Games 2013) Leif-Harry Hansen, (M 65) endte på 5. plass sammenlagt. Leif-Harry vant 500 m dag 2 med den sterke tiden 43,19 som også gjør han til nr 2 i verden i sin klasse på 500 m. Alf Harbitz (M 60) deltok i mesterskapet og fikk en flott 5 plass sammenlagt. Barentskampen I Barentskampen vant Norge med 789 poeng mot Russlands 716 poeng og Finlands 98 poeng. På det norske laget, og fra Tromsø Skøyteklubb deltok Simon Eliseussen, Stian Førde, Øyvind Pedersen, Gabriel Hofstra, Gunnar Lødding, Ine Førde, Synne Hangstad, Elisabeth Ninotta og Greta Tollefsen. Kretsrekorder Klubbens løpere har markert seg med mange nye kretsrekorder denne sesongen. Greta Tollefsen (K 40) har satt kretsrekord på 500 m, 1000 m, 1500 m og 3000 m. Stian Førde (G 14) på 1000 m, 1500 m og 3000 m. Alf Harbitz (M 60) på 1000 m, 1500 m og 3000 m. Leif-Harry Hansen (M 65) på 500 m og 1000 m. Odd Arne Heggås (M 70) på 1500 m og 3000 m. Ine Førde (J 12) på 1500 m. 12

13 Innsatspokaler Årets innsatspokaler ble på årsfesten 15. mars tildelt Ine Førde (12 år) og Stian Førde (jun C). Representasjon: Gunnar Lødding har vært overdommer i NC5 på Hamar og LM på samme sted. Johannes Marcel Hofstra har hatt starteroppdrag under Hamarlekene, Sandefjordløpet og Barentskampen. John Magne Eliassen har hatt følgende starteroppdrag. WC-åpningen i Heerenveen i november og EM samme sted i januar, NC3 på Hamar og NC9 i Bjugn. I tillegg har disse hatt oppdrag i Harstad, Tromsø og på Skjervøy. Det er veldig positivt for klubben at vi har funksjonærer som får oppgaver både nasjonalt og internasjonalt Tromsø Skøyteklubb har hatt følgende sportslige arrangementer i sesongen 2012/2013: Kretssamling m/rulleskøyteløp 8-9.september 35 deltakere, 27 gikk Rulleskøyteløp (16+5 fra TSK). Testløp 11. november 12 deltakere. Kretssamling/kretsløp 8-9. desember 34 deltakere (25 fra TSK). NNM sprint/kretsløp januar 38 deltakere. 13 i Kretsløp og 25 i NNM. (25 løpere fra TSK). Barentskamp/regionløp februar 34 deltakere (9 fra TSK). Reg.løp 15 deltakere (12 fra TSK). Bymesterskap 7. mars I tillegg ble det arrangert: Gøy på isen Søndag 11. november 37 deltakere gikk 100 m på tid og fellesstart. Nissefest Søndag 30. desember Ca 60 nissepakker ble delt ut. Familiedag Søndag 10. mars Skøytekarusell hver mandag. Det har bare vært arrangert to tirsdagsløp/klubbløp denne sesongen. Medlemstall: Tromsø skøyteklubb hadde totalt 161 medlemmer pr Aldersfordelingen er: 13 (13) medlemmer i aldersgruppen 0-5 år, 46 (54) i gruppen 6-12 år, 20 (15) som er år, 11 (8) er mellom år og 71 (69) medlemmer er over 26 år. Sammenlignet med medlemstallet for et år siden (159) har klubben hatt en økning i medlemsmassen på 2 personer. 35 (41) av klubbens medlemmer en knyttet til kunstløp. (Tall i parentes er tilsvarende tall for 2011)

14 Regnskap: Regnskapet føres fra 1/1 til 31/12. Regnskapet per viser et overskudd på kr ,- (budsjettert kr ,-). Tilsvarende var det et underskudd pr på kr ,- Brutto omsetning i skøytekafeen var i regnskapsåret 2012 kr I sesongen 2012/13 var omsetningen på ,-. Kommunens andel av inntektene (billett) utgjør kr ,- (2012/13). Fra Bingo innkommer kr ,- og er et viktig bidrag til økonomien. Det er bokført kr ,- i tilskudd fra idrettsforbundet/skøyteforbundet. Kr ,- av dette er tildelt i Reiseutgifter stevner kr ,- og trenings- og instruksjonstiltak kr ,- utgjør de største utgiftspostene. Under trenings- og instruksjonstiltak ligger deltakelse i Jenteløftet og Statnettsamling, trenergodtgjørelser, trenerkurs og leie av ishall. For detaljer se regnskap (vedl. 1). Media: Klubben har hatt mange flotte oppslag i avisene (+ nettsidene) denne sesongen der fokus har vært aktivitet på isen og sportslige prestasjoner. Det har vært omtale i forkant, etter løp/mesterskap, ved publikumsarrangement og ifm. rekruttering. Spesielt itromsø har vært flinke til å kontakte klubben, og har også hatt flere flotte bildeserier på nettsidene. Resultatservice har vært bra, men det viser seg at det kan være fordel at det sendes redigerte resultatlister, samt omtale fra klubben direkte til sportsavdelingene i avisene. Web/Hjemmesiden Hjemmesiden har vært benyttet til å informere, varsle og som hjelpemiddel ved påmelding til reiser og løp. Det virker som om siden er godt besøkt. Det er ikke gjort noe spesielt arbeid for å forbedre kvaliteten og innholdet på hjemmesiden. Siden forrige årsmøte har hjemmesiden hatt ca 74 (90 oppslag forrige sesong). Arbeidet med å forbedre/oppdatere hjemmesiden bør videreføres det nye styret. Klubbens facebook side har nå 61 medlemmer (36 forrige sesong) og fungere bra som informasjonskanal. Det har vært ca 125 oppslag siden forrige årsmøte. Tabellen nedenfor viser antall besøk på klubbens hjemmeside. Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Profilering Ca 35 medlemmer deltok i 17. mai toget med rulleskøyter og sklibrett. Deltakelse i Borgertoget er et viktig tiltak for å profilere og vise frem klubben. 14

15 Medlemsfest Fredag 15. mars ble årets medlemsfesten/årsfest av stabelen. Totalt deltok ca 40 medlemmer (stort og smått). De unge løperne kom til taco og brus kl Det ble vist bilder og film fra sesongen. Kl startet festen for de voksne. Det ble servert bacalao og drikke. Vedlegg: REGNSKAP PER - 31/ MED BUDSJETT 2013, 2014 OG REVISJON Se vedlegg signert Leif Longva (vedl. 1). SPORTSLIG RAPPORT /2013 Se vedlegg signert trenere (vedl. 2). ÅRSRAPPORT FRA VETERANUTVALGET 2012/2013 Se vedlegg signert Bengt Paulsen (vedl. 3). RAPPORT FRA STATISTIKKFØRER Se vedlegg sesongbeste TSK løpere signert Leif Longva (vedl. 4). RAPPORT KOMPETANSEANSVARLIG/KURSAKTIVITET Se vedlegg signert John Magne Eliassen (vedl. 5). Sak 5. Regnskap Se vedlegg 1. Sak 6. Innkomne forslag 6. a) Fra Styret. For å ivareta kunstløpaktiviteten i klubben foreslår styret følgende endring i vedtektenes pkt. 6. 6) Velge følgende tillitsmenn: a) Styre, bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer, samt 2 (eller 3) varamenn. Ett av styremedlemmene (nr 3) skal primært velges blant medlemmer av klubbens kunstløpgruppe. Styret får i oppdrag å revidere klubbens lover og retningslinjer slik at kunstløp fremstår som en naturlig aktivitet i klubben. Sak 7. Fastsetting av kontingent og avgifter Følgende satser gjelder: Medlemskontingent: Familie kr 800,- Fra junior C og eldre kr 500,- Yngre enn junior C. kr 400,- Støttemedlemmer kr 200,- 15

16 - Adm. og treningsavgift: (De som løser lisens) Junior C og eldre kr 700,- Yngre enn junior C kr 400,- - Egenandel: Regionalt kr 500,- Nasjonalt kr 800,- Kunstløp (semesteravgift) Skøyteskole: 700kr Aspiranter: 1400kr Voksengruppe: 900kr De som eventuelt kjører selv og frasir seg kjøregodtgjørelse slipper egenandel. Klubben dekker reiseutgifter og overnatting for reiseleder. Når reiseleder er en forelder til utøver dekkes ikke transport til flyplass/kai og diett. Styret foreslår en økning i egenandeler ved deltakelse på stevner som følger; - Regionalt til kr 800,- - Nasjonalt til kr 1.600,- Klubben har økt reiseaktiviteten og deltakelse på nasjonale stevner. Vi ser nå også at startkontingenter som har blitt dekket av klubben blir en stadig større utgiftspost. For å kunne fortsette med et aktivitetsnivå som siste sesong bør egenandelene økes. Styret foreslår at det også innkreves medlemskontingent for kunstløpgruppen som for hurtigløp; Familie kr 800,- Fra junior C og eldre kr 500,- Yngre enn junior C. kr 400,- Støttemedlemmer kr 200,- Sak 8. Budsjett Se regnskap (vedl. 1). Sak 9. Valg: Valgkomiteens forslag Se valgkomiteens forslag (vedl. 6) Sak 10. Avslutning 16

17 Styret i Tromsø Skøyteklubb Tromsø, 6. mai 2013 Geir Arne Førde Leder Alf harbitz Nestleder Kjell Eliseussen Sekretær Leif Longva Kasserer Greta Tollefsen Styremedlem John Magne Eliassen Styremedlem 17

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 11. MAI 2011 KUNSTISBANEN

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 11. MAI 2011 KUNSTISBANEN ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 11. MAI 2011 KUNSTISBANEN SAKSPAPIRER Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 19. MAI 2010 KUNSTISBANEN

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 19. MAI 2010 KUNSTISBANEN ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 19. MAI 2010 KUNSTISBANEN SAKSPAPIRER Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2014 KUNSTISBANEN

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2014 KUNSTISBANEN ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2014 KUNSTISBANEN SAKSPAPIRER Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 6. MAI 2015 KUNSTISBANEN

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 6. MAI 2015 KUNSTISBANEN ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 6. MAI 2015 KUNSTISBANEN SAKSPAPIRER Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Resultat etter 3 distanser

Resultat etter 3 distanser Kretsløp, 14.01.2012-15.01.2012 Bane: Tromsdalen kunstisbane, Utskrift: 15.01.2012, kl.12:19 Resultat etter 3 distanser Jenter Rekrutt 300 m 100 m (1) 400 m (1) Navn Klubb tid tid tid 2 Ida Kristine Løngårdh

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015

Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Vedlegg 2-2015 Side 1 av 30 Sportslig rapport for sesongen 2014-2015 Sportslig rapport for TSK 2014-2015 Dette året har TSK hatt en sportslig opptur på flere nivåer Sesongen startet med treninger ledet

Detaljer

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 13. APRIL 2016 KUNSTISBANEN

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 13. APRIL 2016 KUNSTISBANEN ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 13. APRIL 2016 KUNSTISBANEN SAKSPAPIRER Saksliste: 1. Åpning, og godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

Sportslig rapport for sesongen

Sportslig rapport for sesongen Vedlegg 2-2014 Side 1 av 13 Sportslig rapport for sesongen 2013-2014 RAPPORT FRA SPORTSLIG LEDER - SESONGEN 2013/2014 Ikke innkommet. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmelding 2013. For Nord-Norsk Skøytekrets. Styrets beretning for sesongen 2012/2013: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby

Årsmelding 2013. For Nord-Norsk Skøytekrets. Styrets beretning for sesongen 2012/2013: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby Årsmelding 2013 For Nord-Norsk Skøytekrets Styrets beretning for sesongen 2012/2013: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby 1. Styrets organisering og arbeid Styrets sammensetning: Leder: Janniken Høybakk

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Årsmøte 2011 Saksliste

Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte 2011 Saksliste Årsmøte Fredrikstad kunstløpklubb Onsdag 28. mars 2012 kl 18.00 Sted: Stjernehallen, VIP-rom Saksliste Sak 1: Åpning Sak 2: Valg av dirigent og referent Sak 3: Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Sportslig rapport sesongen 2015-16

Sportslig rapport sesongen 2015-16 Side 1 av 30 Sportslig rapport sesongen 2015-16 Vi har denne sesongen hatt en del utfordringer på trenersiden, da John Magne valgte å trekke seg i oppstart av sesongen. Geir Johannesen har hatt store helsemessige

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

Årsberetning 2013 For Nord-Norsk Skøytekrets Styrets beretning for sesongen 2013/2014: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby

Årsberetning 2013 For Nord-Norsk Skøytekrets Styrets beretning for sesongen 2013/2014: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby Årsberetning 2013 For Nord-Norsk Skøytekrets Styrets beretning for sesongen 2013/2014: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby 1 1. Styrets organisering og arbeid Styrets sammensetning: Leder: Janniken

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

HARSTAD SKØYTEKLUBB STATISTIKK 2002/2003

HARSTAD SKØYTEKLUBB STATISTIKK 2002/2003 HARSTAD SKØYTEKLUBB STATISTIKK 2002/2003 April 2003 INNHOLD INNHOLD...2 FORORD...2 EGNE ARRANGEMENTER I SESONGEN 2002/2003...3 SPORTSLIGE HØYDEPUNKTER FRA SESONGEN 2002/2003...3 BESTENOTERINGER FOR HSK

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS

Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Stavanger BasketballKlubb - Årsmøte Mandag 7. april kl. 18.00 i kantinen på ISS Det blir årsmøte i kantinen på International School of Stavanger (ISS). Alle foreldre og medlemmer er velkommen. Medlemmer

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 1/24

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 1/24 2014 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 Versjon 1/4-2014 1/24 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets

Detaljer

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter:

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap. Norges kvoter: Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 for internasjonal representasjon og norske mesterskap NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

MØTEREFERAT # SAK VEDTAK ANSVARLIG FRIST STATUS

MØTEREFERAT # SAK VEDTAK ANSVARLIG FRIST STATUS Beskrivelse: Styremøte Dato: 31. Mars 2011 Sted: Rolf Stenberg, Berger Tilstede: regersen, Hege Berge, Per Ove Sjøl, Rolf Stenberg, Morten Engnes, Jan Sjøl, Maria Moss, Flemming Vestergaard Ikke tilstede:

Detaljer

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark

Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016. Hamar Idrettspark Årsmøte Hamar IL Skøytegruppen 2016 Hamar Idrettspark 29. april 2016 1 Dagsorden 1. Åpning Innledning v/leder Godkjenning av innkalling og teknisk opplegg til årsmøtet 2. Møteledelse a) Valg av møteleder

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006

Norges Skøyteforbund. Norges Skøyteforbund. Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund Ledermøtet sportsavdelingen Gardermoen 9-10. juni 2006 Norges Skøyteforbund Oppsummering 2005/2006 Norges Skøyteforbund kunstløp NSF kunstløp,sesongen 2005/2006

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SKØYTEKLUBB 11. MAI 2011 KUNSTISBANEN

PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SKØYTEKLUBB 11. MAI 2011 KUNSTISBANEN PROTOKOLL ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SKØYTEKLUBB 11. MAI 2011 KUNSTISBANEN Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms til medlemmer/instruktører

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben

Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Mal for oppstart av skøyteskole og rekruttering til og i klubben Utarbeidet av Norges Skøyteforbund, breddeutvalget Mars 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 REKRUTTERING TIL SKØYTESKOLEN...

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

NORDNORSK SKØYTEKRETS STATISTIKK 2013/2014

NORDNORSK SKØYTEKRETS STATISTIKK 2013/2014 NORDNORSK SKØYTEKRETS STATISTIKK 2013/2014 5. mai 2014 INNHOLD INNHOLD... 2 FORORD... 2 SPORTSLIGE HØYDEPUNKTER FRA SESONGEN 2013/2014... 3 NYE KRETSREKORDER SESONGEN 2013/2014... 4 NORSKE BESTENOTERINGER...

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb

Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Retningslinjer for utøvere i Lillehammer Cykleklubb Innhold 1. Innledning.... 3 2. Aktivitetsplaner... 3 3. Uniformering... 3 4. Personlige sponsorer:... 3 5. Lisens og medlemskap.... Feil! Bokmerke er

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Årsberetning. Hamar IL Kunstløpgruppen 2015

Årsberetning. Hamar IL Kunstløpgruppen 2015 Årsberetning Hamar IL Kunstløpgruppen 2015 Innledning: Regnskapet følger kalenderåret og gir således et uttrykk for den økonomiske statusen pr 31. desember 2014. Imidlertid er skøytesesongen delt opp 2.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 1/24

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 1/24 2015 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014-2015 Versjon 11/5-2015 1/24 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016

HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 HANDLINGSPLAN ASKER SKØYTEKLUBB 2013-2016 1. visjon Det skal være gøy å gå på skøyter i Asker Skøyteklubb. Asker skøyteklubb skal gi alle skøyteløpere i alle aldre et godt skøytetilbud. Asker skøyteklubb

Detaljer

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007

Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Strategi for perioden 2003 2007 med kommentarer om status pr. 2007 Vurdering måloppnåelse 1.2 Hovedmål 2003-2007 Beskrevet målsetting Stabilisere forbundets økonomiske fundament med tilstrekkelig egenkapital

Detaljer

Styremøte i BUL Tromsø Friidrett, Tirsdag 22.oktober 2013, kl

Styremøte i BUL Tromsø Friidrett, Tirsdag 22.oktober 2013, kl Styremøte i BUL Tromsø Friidrett, Tirsdag 22.oktober 2013, kl. 19.00 Tilstede: Tor Eidesen, Bente Evjemo, Jan Schjetlein(lagssekretær), Mona Jenssen, Kari N. Tangen, og Bjørn Eirik Eliassen. Sted: BUL

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2016 ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2015 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2015 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen

ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900. STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen ÅRSMØTE GRØNNÅSEN IL FOR 2008 DATO 19. MARS 2009 KL 1900 STED: Grønnåsen Skole, Klasserom 6A, inngang ved gymsalen Vedlegg ligger på våre hjemmesider, http://www.gril.no/arsmoter/arsmotepapirer-for-2008.html:

Detaljer

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2015

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2015 Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 1. STYRET Leder: Mariann Dønnum Mariann Dønnum Nestleder: Maj Britt Aarnes Ronny Hovland Sekretær: Even Gulbrandsen Ingelin Berby Kasserer: Jan H. Gulbrandsen

Detaljer

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2015 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2015. Side 1 av 6 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI

NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI INNBYDELSE til NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2010 langrenn 19. 21. mars 2010 Seida i Tana - 1 - Innhold Side Tekst 3 Innledning, arena 4 Rennprogram 5 Innkvartering 6 Bevertning og garderober 7 Rennkontor,

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet.

Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Praktisk informasjon Hotell Comfort Hotel Union er vårt offisielle NM hotell. Vi har reserverte rom frem til 11/12 for arrangementet. Oppgi kode: SPRINTNM ved bestilling avtalt NM pris som er 690, - (enkeltrom)

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER

LAGLEDERMØTE 2011. Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Møteprotokoll LAGLEDERMØTE 2011 Bardufosstun Lørdag 5. februar kl. 10:30-13:50 SAKSLISTE INNSTILLINGER Til stede: Bardu Bjerkvik BUL-Tromsø Harstad Kvæfjord Mellembygd Målselv Nordreisa Silsand Storsteinnes

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer