ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2013 KUNSTISBANEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2013 KUNSTISBANEN"

Transkript

1 ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB 7. MAI 2013 KUNSTISBANEN

2 SAKSPAPIRER Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 4. Årsmelding 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Fastsetting av kontingent og avgifter 8. Budsjett 9. Valg 10. Avslutning 2

3 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012/2013 Tillitsvalgte: Valgt på årsmøte 9. mai 2012 Styret: Leder: Geir Arne Førde (1 år) Nestleder: Alf Harbitz (2 år) Sekretær: Kjell Eliseussen (ikke på valg) Kasserer: Leif Longva (2 år) Styremedlem: Greta Tollefsen (2 år) Styremedlem 2: John Magne Eliassen (1 år*) Varamedlem: Gunnar Lødding (2 år) Varamedlem: Johannes Hofstra (ikke på valg) *John Magne Eliassen ble valgt for 1 år, for å unngå at de fleste styremedlemmene er på valg samtidig. Sportslig leder: Rolf Pedersen (1 år) Revisorer: Bjørnulf Alvheim (1 år) Odd Arne Heggås (1 år) Valgkomite: Hege H. Lamo (1 år) Silje Netland (1 år) Olaf Steffenakk (1år) Representasjon: Norges Skøyteforbund, Ledermøtet: Nord-norsk skøytekrets ting i Tromsø: Nordnorsk skøytekrets høstmøte i Tromsø: Løpernes representant: Geir Arne Førde Christina Ahlkvist for NNSK. Leif-Harry Hansen for NSF anl. Komité. Geir Arne Førde og Greta Tollefsen Gunnar Lødding og Rolf Pedersen (for NNSK) Geir Arne Førde, John Magne Eliassen, Johannes Hofstra + Gunnar Lødding og Rolf Pedersen (for NNSK) Styret gitt fullmakt til å velge, ikke valgt. Utvalg og funksjoner: Norges skøyteforbunds anleggskomite: Styremedlem i Nord Norsk skøytekrets: Leif-Harry Hansen Gunnar Lødding og Rolf Pedersen 3

4 Medlem av kretsens autorisasjonsråd: Baneutvalget Statistikkfører Materialforvalter/premieansvarlig Ansvarlig web-redaktør Redaksjonskomiteen Veteranutvalget Aktive startere og overdommere Innkjøpsansvarlig Ansvarlig kunstløp John Magne Eliassen Ikke valgt Leif Longva John Magne Eliassen har ordnet med premier ved sportslige arrangement i klubbens regi Geir Arne Førde (som klubbens leder) Leif Longva Styrets medlemmer og trenere Bengt Paulsen (Skøytekarusell) John M. Eliassen Leif Arne Nyheim Rolf Pedersen Olaf Steffenakk Johannes Hofstra Gunnar Lødding Trine Førde Christina Ahlkvist Oppsummering/sammendrag: Tromsø Skøyteklubb ønsker å gi et tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Hovedfokus har vært hurtigløp, men klubben har nå også en stabil kunstløpgruppe som viser stor fremgang. Styret har denne sesongen forsøkt å gi et bedre tilbud til de aktive, og disse har deltatt på flere aktiviteter utenfor kretsen. Det er også denne sesongen planlagt og gjennomført aktiviteter for å markedsføre klubben, og øke rekruttering. Som tidligere er den største utfordringen for aktivitetene å finne ansvarlige trenere/aktivitetsledere. Aktivitetene i klubben kan oppsummeres som: 1. Tilbud til de aktive løperne 2. Arrangement 3. Rekruttering 4. Økonomi og drift Med hensyn til disse fire hovedmomentene har man jobbet for å få gode treningsforhold på kunstisbanen, forsøkt å fremskaffe flere trenere på alle nivåer, ha en fornuftig økonomi, samt fortsette arbeidet med å få til et enklere og bedre samarbeid med kommunen. Selv om de aldersbestemte løperne ikke har hevdet seg helt i toppen nasjonalt har prestasjonene denne sesongen vært langt over det man hadde forventet. Normal åpningstid (1. november) av Kunstisbanen har vært et viktig bidrag. Videre har trenerne og løperne gjort en super jobb. 4

5 Trenersituasjonen for juniorløperne har ikke vært stabil, men disse har likevel også hatt stor fremgang. Se eget avsnitt sportslige prestasjoner samt vedlegg 2, sportslig rapport. Tilbud til de aktive Organisert trening for rekrutt og juniorgruppen ble startet opp 7. juni på Valhall Stadion. I hovedsak deltok løpere fra John Magne sin gruppe og 1-2 juniorer. Det ble også gitt et tilbud om basistrening søndager, men på grunn av manglende oppmøte ble disse treningene avlyst. Ingen fellestrening i fellesferien, men løperne fikk treningsprogram som kunne følges. I forkant av Statnett/sommeris ble det kjørt fellestreninger i Hamna av Geir Arne. Vi ser at det er et behov for en trener som kan ta seg av yngre rekrutter som ønsker lekbasert barmarkstrening. Dette tilbudet har vi ikke kunnet gitt. Styret mener videre at man bør forsøke å starte opp fellestreningene noe tidligere. Klubben hadde 5 løpere på sommeris/statnettsamling august Alle hadde en super uke som ble avsluttet med sommerløpet lørdag for fire av disse. Første trening i Ishallen ble gjennomført 23. august 2012, og frem til 11. sept ble det kjørt kombinert trening med is og barmark. Etter dette var det faste treninger torsdager på Valhalla og tirsdager på Kunstisbanen (rulleskøyter og barmark). Søndag 29. september ble første rulleskøytettrening gjennomført på Jekta. Det var bra oppmøte og god innsats på treningene. Siden hurtigløp også benyttet ishallen tirsdager og torsdager ble det for enkelte litt lange økter. For neste sesong bør man hvis mulig organisere dette på en annen måte. Helgen 7-9. september ble det ifm. høstmøtet gjennomført treningssamling i Tromsø. Det ble isøkter i Ishallen lørdag og søndag morgen, rulleskøyteløp søndag på Jekta med 27 deltakere (flyttet fra kunstisbanen pga. regnvær) samt barmarkstrening. 35 løpere var påmeldt, 16 fra Tromsø + 5 damer fra Roller Darby oktober deltok klubben med 4 jenter på jentesamling, samt 5 gutter på høstissamling i Drammen. Lørdag deltok løperne i Drammensløpet. Dette var en flott samling og Drammen la forholdene også til rette for guttene med overnatting og bespisning. Klubben benytter Tromsdalen kunstisbane som hovedarena for hurtigløp og Ishallen for kunstløp. Hurtigløp har også denne sesongen fått tildelt treningstid som omsøkt på kunstisbanen. I Ishallen ble det søkt om 5 timer til kunstløp og 4 timer til hurtigløp (til is på kunstisbanen). Klubben fikk totalt 6 timer fordelt på tirsdager , torsdager og lørdag Kunstløp startet opp og har utnyttet tiden til aspiranter tirsdag/torsdag og lørdag Skøyteskolen ble startet opp torsdager Videre har en voksengruppe hatt trening torsdager Det var ikke mulig å få flere timer til hurtigløp, heller ikke betal timer. Man besluttet derfor at hurtigløp utnyttet tildelt tid tirsdag/torsdag Som følge av at Ishallen åpnet tidligere en annonsert, og kunstløp ikke startet opp før ble hallen tatt i bruk , og det ble annonsert med åpen trening for hurtigløp fra I brukermøtet med Tromsø kommune ble det av kommunen anmodet at klubbene neste sesong startet opp med treningene så snart som mulig når ishallen ble åpnet og gjort tilgjengelig. Dette var viktig for å legitimere tidlig åpning. 5

6 I starten var det få rekrutter og juniorer som benyttet seg av treningstimene i Ishallen, og det er forståelig at mange har problemer med å rekke frem til kl Veteranløperne er naturlig mer fleksible og har benyttet ishallen flittig. Som følge av at det ble installert kameraovervåkning ble klubben gjort oppmerksom på at bruken ville medføre betaltimer. Uklarheter rundt bruken av timene har dessverre medført en god del ekstra arbeid, og styret presiserer at det er viktig å ha klare rammer for dette i fremtiden. Terminfestet kretssamling i Tromsø november ble ikke gjennomført siden det ikke ble deltakelse fra Harstad, Narvik og Skjervøy. Kretssamling med kretsløp ble gjennomført i Tromsø 8-9. desember 2012 med 34 deltakere (25 fra TSK). Arrangement Med is fra 1. november til midten av mars har forholdene vært gode denne sesongen. Det har vært arrangert Gøy på isen med Bøkkoløp 11. november, nissefest 30. desember og familiedag 10. mars. Videre 2 tirsdagsløp (nov/des). Aktiviteter som klubbløp og familiedager er viktig for rekrutteringen, og man bør forsøke å gjennomføre dette med jevne mellomrom i løpet av sesongen. Vi må fortsatt erkjenne at man har begrenset tilgang på funksjonærer. De viktigste funksjonene har likevel også denne sesongen vært besatt, og vi har mange erfarne medlemmer i staben. Til tross for dette har Tilbakemeldingene etter arrangementene har vært positive, og funksjonærene har gjort en utmerket jobb. Det største arrangementet denne sesongen var Baretnskampen 16. og 17. februar. Styret ønsker å rette en stor takk til arrangementsstaben, og hovedkomiteen v/leder Leif-Harry Hansen. Stevnet ble planlagt og gjennomført på en utmerket måte, og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært topp. Med hovedkomiteen i spissen klarte vi å lage et vellykket arrangement, et mesterskap med stil samt skape positiv oppmerksomhet rundt skøytesporten. Rekruttering Styret har også i år forsøkt å ha fokus på rekruttering. Den største utfordringen har som tidligere vært å finne ansvarlige instruktører og noen som kan ta ansvar for ulike arrangement. Silje Netland har denne sesongen hatt ansvar for skøyteskolen. På grunn av en del usikkerhet omkring kunstisbanen valgte man å annonsere med felles skøyteskole for hurtigløp og kunstløp i Ishallen. Denne startet opp 20. september 2012 med ca 20 deltakere. I slutten av januar 2013 ble det startet opp ny skøyteskole på Kunstisbanen, og det var her 22 deltakere. Tilbakemeldingene fra ungene og foreldre har vært svært positive. Bengt Paulsen har fortsatt den flotte jobben med å arrangere skøytekarusell hver mandag. Det er registrert totalt 165 deltakere. 33 voksne og 132 barn (2-41 deltakere). Dette initiativet er fortsatt et godt potensial til økt rekruttering. Utfordringen er igjen oppfølging av deltakerne, og utvikling av tilbudet. Det er svært mange barn som benytter ishallen, og også her kan klubben drive rekrutteringsarbeid i og utenfor sesongen på kunstisbanen. 6

7 Statistikken viser at vi denne sesongen har vi hatt ca 40 ulike deltakere på løpene som har vært arrangert. Dette er en nedgang på ca 30 fra sesongen 2011/ av disse er 16 år eller yngre ( /12). Søndag 11. november, hadde vi "Gøy på isen"-arrangement med stor suksess. 37 løpere, store og små, stilte til start på 100-meter med ordentlig starter og tidtaking. Deretter stilte alle til fellesstart og gikk to runder i fin stil. Arrangementet ble avsluttet i kafeen med utdeling av diplom og premie til alle. 30. desember ble det arrangert nissefest og delt ut ca 60 nissepakker. Det ble invitert til familiesøndag 10. mars med 100 m, fellestart og diplom. Det var litt dårlig vær denne søndagen og oppmøte ble derfor lavt. De som deltok var uansett godt fornøyd. Kunstløptilbudet har i år vært noe utvidet som følge av flere treningstimer i Ishallen. Og det har denne sesongen vært god aktivitet i ishallen. Christina Ahlkvist gjør en svært god jobb og har også fått en mannlig hjelpetrener Espen Runås samt Alena Didriksen som ansvarlig for skøyteskolegruppen. Skøyteskolen er eneste gruppe som har hatt nedgang i antall medlemmer (16 utøvere). Christina foreslår en mer aktiv «markedsføring» for oppstarten i august Aspirantgruppa har hatt en økning i antall medlemmer. Totalt består denne gruppa nå av 13 jenter. Voksengruppa har også fått nye medlemmer. Gruppa består nå av 7 utøvere, både kvinner og menn. Styret har satt av midler til innkjøp av kunstløpskøyter som skal lånes/leies ut til de som ønsker det. Web side Skøyter 15.46,6 har mange flotte og aktuelle oppslag. Siden presenterer også en oversikt som viser rekruttering i klubbene. Norges beste rekrutteringsklubb 2012/13: Jenter/Gutter = Totalt antall løpere (I parantes plassering i fjor) 1. (1) Aktiv SK = ( 2) Fana IL = (3) Sand IF = (13).Geithus IL = 9..(27) Brandbu IF = 9..(7) Tromsø SK = 9..(23) Bergen SK = 9 Oversikten viser at vi har falt ned fra en 7 plass i 2011/12 til en delt 15. plass i 2012/13 av totalt 40 klubber. Økonomi Regnskapet for 2012 viser et overskudd på kr ,-. Klubben mangler hovedsponsor og det burde vært jobbet mere med å skaffe dette samt alternative inntektskilder til kafe og bingo. 7

8 Drift/kommune Styret har også denne sesongen jobbet for å ha en god dialog med kommunen. 13. mai 2012 ble leder kontaktet av en journalist som viste til budsjettmøte i kommunen der byrådet ville spare kr ,- på drift av kunstisbanen ved å utsette åpning til januar Det ble i den forbindelse brukt mye tid på korrespondanse til Idrettsrådet, Skøyteforbundet og kommunen for å få til møter og alternative løsninger. Etter utallige purringer og e-poster ble det et møte med politisk rådgiver Nils Kristian Sørheim Nilsen 3. september. Kommunen var klar på at driftsutgiftene på banen var problematisk, men hadde også mange positive signaler å komme med. Det ble også avklart at banen ville åpne til normal tid 1. november Klubben ble invitert med for å se på alternative driftsformer. 20. september fikk klubben melding om at driftsavdelingen hadde bestilt kjøling på anlegget til 15. oktober. Allerede 12. oktober var anlegget i gang, men nok en gang fikk klubben melding om at arbeidet stoppet opp som følge av uklarheter rundt driftsmidler. Anlegget ble stående til 23. oktober før arbeidet ble tatt opp igjen. Klubben ble bedt om å hjelpe til med legging av puter og oktober ble det gjort en topp jobb av våre ifm. merking av banen. Etter erfaringene forrige sesong med felles drift forsøkte vi å være tidlig på banen med tanke på opplæring av banemannskaper. En del uklarheter rundt ansvarsfordeling og sykdom i kommunen gjorde at det også denne sesongen tok tid før våre mannskaper fikk nødvendig opplæring på utstyret. De som har opplæring og kan benytte maskinene er Bertil Grødahl, Rolf Pedersen, John magne Eliassen, Odd-Arne Heggås, Cato Caspersen og Ansten Albrigtsen. På slutten av sesongen ble det som vanlig en del ruskevær og Cato, Anstein og Odd-Arne gjorde en flott jobb til banen ble stengt. Bortsett fra et mindre havari på anlegget 19. september og problemer med et sikringsskap i romjulen har anlegget fungert tilfredsstillende. Nye varmovner er montert i garderobene, og en omformer som regulerer effekten på kjølepumpen er montert. Styret oppfordrer det nye styret til å fortsette arbeidet, følge opp kommunen ifm. åpning. Det er også viktig å få på plass rutiner for arbeidet på banen (banemannskaper) så tidlig som mulig samt gode rutiner for kontroll og bruk av maskinene. Forholdet mellom baneeier Tromsø kommune og Tromsø Skøyteklubb Kommunikasjonen med kommunen har denne sesongen med noen få unntak vært god. I brukermøtet 31.oktober fikk klubben og leder forholdsvis frie rammer for bruken av banen og drift av kafeen. Dessverre ble det ved årsskiftet gjort endringer av kommunen på billettprisene uten at klubben ble varslet. Styret ser også at det kan være fornuftig og hensiktsmessig med en enkel og direkte dialog. Dette har vi denne sesongen sett flere eksempler på, senest ved forlenget åpningstid til 15. mars 2013 ved at våre mannskaper holdt banen åpen. For å øke aktiviteten og bedre utnyttelsen av Tromsdalen kunstisbanen er klubben invitert med i et samarbeid mellom kommunen, idrettsrådet, Tromsø Hockey, Boet Curling og TUIL. Politisk og administrativt er det en stor utfordring å få gehør for å holde Kunstisen i drift med det aktivitetsnivået som TSK alene står for i dag. En arbeidsgruppe bestående av representanter for de ulike klubbene, kommunen og idrettrådet skal jobbe med planene der hovedmålsetningen er økt aktivitet på banen i vintersesongen samt annen bruk (fotball, rulleskøyter + andre) i sommerhalvåret. Et tettere og forpliktende samarbeid vil kunne bidra til en betydelig øking i aktivitet på anlegget og medføre at banen åpner til normal tid i årene fremover. Styret ber om at dette arbeidet prioriteres av det nye styret. 8

9 Møtevirksomhet: Styret har i beretningsperioden avholdt 8 styremøter ( ; ; ; ; ; ; og ), og behandlet 74 saker. - Medlemsmøte ( ) - Foreldremøte ( ) - Ett internt arbeidsmøte (2. mai) - Det er avholdt ett brukermøte med kommunen 31. oktober Representanter fra styret har deltatt i to møter med kommunen, Idrettsrådet, Tromsø Hockey, Boet Curling og TUIL angående fremtidig utvikling av Kunstisen Saker behandlet i styret: 30. mai 2012: Orienteringssaker: status bane, kretsting, terminlister,kretssamling Økonomi Ledermøte Driftsavtale med Tromsø kommune Statnettsamling/sommeris Hamar NSF Terminliste Ansvars- og arbeidsfordeling Trenere og treningsgrupper Treningsutstyr til rekruttgruppen Eventuelt representasjon fra kunstløp i styret, olympiatoppen, klubbens gmail 29. august 2012: Orienteringssaker: bane, møte med Tromsø kommune/byråd 3. sep Økonomi Trening og timefordeling i Ishallen Organisering av trening og info kunstløp Plan trening og samlinger høsten 2012 Kretssamling september Ansvars og arbeidsdeling i styret Eventuelt Angående årsmøteprotokoll 3. oktober 2012: Orienteringssaker: Bane og kommune, status trening/treningsgrupper, status timer ishallen, lisens, klubbutvikling Økonomi Kunstløp Terminlista Forberedelse til åpning av kunstisbanen Aktiviteter på banen etter åpning Ansvars og arbeidsdeling i styret Eventuelt 31. oktober 2012: Orienteringssaker: Jenteløftet, samling i Drammen, lisens, klubbutvikling, Barentskamp Økonomi 9

10 Ansvars og arbeidsfordeling i styret Opplegg og funksjonærer ifm terminfestede arrangement før juleavslutningen Mandagskarusell Kafevakter Klubbløp/tirsdagsløp Brukermøte med Tromsø kommune Eventuelt 5. desember 2012: Orienteringssaker: Kunstløp, lisens, klubbutvikling, Barentskamp, status bane Økonomi Ansvars og arbeidsdeling Kretsløp og samling desember Aktivitet, kafe, kafevakter romjul og i 2013 NNM sprint og kretsløp 13. og 13. januar 2013 Klubbløp / tirsdagsløp Eventuelt: Stoppeklokker, treningsdresser og trikoter 30. januar 2013: Orienteringssaker: status bane Økonomi: regnskapsrapport, kontingentinnkreving Ansvars og arbeidsdeling Barentskamp Aktiviteter og reiser resten av sesongen Eventuelt: Idrettsregistreringen 5. mars 2013: Orienteringssaker: Status bane/drift, utvikling av kunstisbanen Økonomi: regnskap, fakturaer fra Tromsø kommune Kunstløp - godtgjørelse til trenere og innkjøp av skøyter Bymesterskap og familiesøndag Barentskamp sluttrapport Dugnad, sjokolade og karameller Tid og stad for avslutningsfest, årsmøte og medlemsmøte Treningsaktiviteter etter sesongslutt Aktiviteter vår, sommer og høst Innkjøp av skøyer og klubbdrakter Håndtering av media Eventuelt: Henvendelse fra Leif Harry Hansen om bruk av kunstisbanen på dagtid 17.april 2013: Orienteringssaker: Treningsopplegg for eldste treningsgruppe, jenteløftet juni 2013, statnettsamling første uke i august, status bane, kunstløp Innkommet post: Økonomisk tilskudd fra kommunen, fakturaer fra kommunen Kretsting, kretssamling 4.mai Skøytetinget juni Søknad treningstider Årsmøtet Eventuelt: Inline aktivitet framover, sponsorgruppe, salg av rabattkort 10

11 Sportslige prestasjoner: De sportslige prestasjonene har denne sesongen vært gode, og det har blitt satt kretsrekorder i flere klasser. Løperne har hatt en utrolig fremgang og vi har mange blant topp 10 i sine klasser nasjonalt. LM LM gikk dette året i Vikingskipet, og klubben stilte med hele 8 løpere. Selv om det ikke ble noen medaljer på våre var det mange gode prestasjoner og plasseringer. Løperne viser fortsatt stor fremgang og knapper stadig inn på forspranget til de aller beste i landet. Marius Tollefsen i klassen gutter 12 år fikk beste plassering på 500 m med 5 plass og tiden 46,25 (kun 7 tideler fra bronse). Stian Førde i klassen gutter 14 år var ikke i sin beste form, og slet med sår hals. Han satte likevel ny kretsrekord på 1000 m med tiden 1.23,27 (6 plass), og kretsrekord på 1500 m med 2.09, år: Marius Tollefsen ble nr 7 på 1500 m med tiden 2.26,43, og 8 plass på 1000 m med 1.34,14. Simon Eliseussen ble nr 9 med på 500 m med tiden 47,73, nr 8 på 1500 m med 2.26,99 og nr 10 på 1000 m med tiden 1.35,82. Ine Førde ble nr 8 med på 500 m med tiden 48,98, nr 7 på 1500 m med 2.33,11 og nr 7 på 1000 m med tiden 1.39,28. Synne Hangstad ble nr 12 med på 500 m med tiden 50,50, nr 13 på 1500 m med 2.42,74 og nr 12 på 1000 m med tiden 1.44, år: Stian Førde ble nr 8 med på 500 m med tiden 42,42, nr 6 på 1500 m med 2.09,03 (Kretsrekord) og nr 6 på 1000 m med tiden 1.23,27 (kretsrekord). Øyvind Pedersen ble nr 12 med på 500 m med tiden 43,52, nr 16 på 1500 m med 2.19,91 og nr 15 på 1000 m med tiden 1.29, år: Elizabeth Ninotta ble nr 9 med på 500 m med tiden 47,56, nr 7 på 1500 m med 2.31,97 og nr 10 på 1000 m med tiden 1.38,24 og nr 7 på 3000 m med 5.21,97. Gabriel Hofstra ble nr 7 med på 500 m med tiden 50,00, nr 7 på 1500 m med 2.45,42 og nr 7 på 1000 m med tiden 1.46,90 og nr 7 på 3000 m med 5.50,13. Det ble også gått 4 runder lagtempo og jentene Synne Hangstad, Ine Førde og Elizabeth Ninotta ble nr 9 av 12 av lag. Guttene Simon Eliseussen, Øyvind Pedersen og Stian Førde ble nr 12 av 15 lag. Sandefjordløpet Det ble mange nye personlige rekorder på klubbens løpere under Sandefjordløpet 2. og 3. mars i Vikingskipet. Stian satte ny kretsrekord for gutter 14 år på 1500 m med 2.06,96 og 3000 m med 4.34,32. Ine overrasket med ny kretsrekord på 1500 m for jenter 12 år med 2.29,29 og var bare 37 hundredeler bak rekorden på 1000 m. Den gamle rekorden hadde Terese Haug fra Vikingskipet i Rekruttene Mats og Elias var uheldig å falle på hver sin distanse, men satte flotte perser på sine 500 m. I jenter 10 år gikk Rebekka sterke løp og var nr 4 av 34 på 400 m og 500 m. Håvard viser fin fremgang i gutter 11 år og gikk en sterk 1500 søndag. Synne manglet dessverre 6 hundredeler på å bryte den magiske 49 grensen på 500 m, men gikk en sterk 1500 m på søndag på 2.35,72. Simon forbedret sin personlige rekord på 500 m. 11

12 Etter litt sykdom ble det litt tungt for han og Marius på de lengre distansene, men begge gikk likevel flotte løp. Øyvind viser god fremgang og gikk en god 500 m og 1500 m. Gabriel har også slitt med sykdom, men jubelen stod i taket etter 49,18 på 500 m. Elizabeth har ikke hatt helt klaff på sine løp, men gikk en oppløftende 1000 m på søndag. Rekrutter: Mats Tollefsen Riise: 500 m 1.14,47, 400 m 1.06,06 (f) Elias Egerton Caspersen: 500 m 1.02,07, 400 m 58,26 (f), 500 m 1.06,05 10 og 11 år: Rebekka Heimdal Pettersen: 500 m 57,03, 400 m 45,78, 500 m 54,32. Håvard Fredriksen: 500 m 54,52 (15/29), 1000 m 1.55,81 (16/29), 1500 m (7/8). 12 år: Synne Hangstad: 500 m 50,06 (8/18), 1000 m 1.42,47 (9/18), 1500 m 2.35,72 (7/11). Ine Førde: 500 m 48,56 (7/18), 1000 m 1.37,77 (6/18), 1500 m 2.29,29 - Ny Kretsrekord (4/11). Simon Eliseussen: 500 m 47,57 (9/25), 1000 m 1.36,29 (10/24), 1500 m 2.29,60 (8/15). Marius Tollefsen: 500 m 46,48 (7/25), 1000 m 1.35,91 (9/25). Jun C: Øyvind Pedersen: 500 m 43,15 (13/45), 1500 m 2.16,30 (16/45), 3000 m 4.51,62 (19/24) Stian Førde: 500 m 41,75 (9/45), 1500 m 2.06,96 Ny Kretsrekord (6/45), 3000 m 4.34,32 Ny Kretsrekord (6/24) Jun B: Elizabeth Ninotta: 500 m 48,29 (14/20), 1500 m 2.29,28 (13/20), 1000 m 1.36,04 (6/11). Gabriel Hofstra: 500 m 49,18 (15/18), 1500 m 2.42,17 (14/15), 3000 m 5.49,63 (8/9). Sprint VM for Veteraner (5th Masters International Sprint Games 2013) Leif-Harry Hansen, (M 65) endte på 5. plass sammenlagt. Leif-Harry vant 500 m dag 2 med den sterke tiden 43,19 som også gjør han til nr 2 i verden i sin klasse på 500 m. Alf Harbitz (M 60) deltok i mesterskapet og fikk en flott 5 plass sammenlagt. Barentskampen I Barentskampen vant Norge med 789 poeng mot Russlands 716 poeng og Finlands 98 poeng. På det norske laget, og fra Tromsø Skøyteklubb deltok Simon Eliseussen, Stian Førde, Øyvind Pedersen, Gabriel Hofstra, Gunnar Lødding, Ine Førde, Synne Hangstad, Elisabeth Ninotta og Greta Tollefsen. Kretsrekorder Klubbens løpere har markert seg med mange nye kretsrekorder denne sesongen. Greta Tollefsen (K 40) har satt kretsrekord på 500 m, 1000 m, 1500 m og 3000 m. Stian Førde (G 14) på 1000 m, 1500 m og 3000 m. Alf Harbitz (M 60) på 1000 m, 1500 m og 3000 m. Leif-Harry Hansen (M 65) på 500 m og 1000 m. Odd Arne Heggås (M 70) på 1500 m og 3000 m. Ine Førde (J 12) på 1500 m. 12

13 Innsatspokaler Årets innsatspokaler ble på årsfesten 15. mars tildelt Ine Førde (12 år) og Stian Førde (jun C). Representasjon: Gunnar Lødding har vært overdommer i NC5 på Hamar og LM på samme sted. Johannes Marcel Hofstra har hatt starteroppdrag under Hamarlekene, Sandefjordløpet og Barentskampen. John Magne Eliassen har hatt følgende starteroppdrag. WC-åpningen i Heerenveen i november og EM samme sted i januar, NC3 på Hamar og NC9 i Bjugn. I tillegg har disse hatt oppdrag i Harstad, Tromsø og på Skjervøy. Det er veldig positivt for klubben at vi har funksjonærer som får oppgaver både nasjonalt og internasjonalt Tromsø Skøyteklubb har hatt følgende sportslige arrangementer i sesongen 2012/2013: Kretssamling m/rulleskøyteløp 8-9.september 35 deltakere, 27 gikk Rulleskøyteløp (16+5 fra TSK). Testløp 11. november 12 deltakere. Kretssamling/kretsløp 8-9. desember 34 deltakere (25 fra TSK). NNM sprint/kretsløp januar 38 deltakere. 13 i Kretsløp og 25 i NNM. (25 løpere fra TSK). Barentskamp/regionløp februar 34 deltakere (9 fra TSK). Reg.løp 15 deltakere (12 fra TSK). Bymesterskap 7. mars I tillegg ble det arrangert: Gøy på isen Søndag 11. november 37 deltakere gikk 100 m på tid og fellesstart. Nissefest Søndag 30. desember Ca 60 nissepakker ble delt ut. Familiedag Søndag 10. mars Skøytekarusell hver mandag. Det har bare vært arrangert to tirsdagsløp/klubbløp denne sesongen. Medlemstall: Tromsø skøyteklubb hadde totalt 161 medlemmer pr Aldersfordelingen er: 13 (13) medlemmer i aldersgruppen 0-5 år, 46 (54) i gruppen 6-12 år, 20 (15) som er år, 11 (8) er mellom år og 71 (69) medlemmer er over 26 år. Sammenlignet med medlemstallet for et år siden (159) har klubben hatt en økning i medlemsmassen på 2 personer. 35 (41) av klubbens medlemmer en knyttet til kunstløp. (Tall i parentes er tilsvarende tall for 2011)

14 Regnskap: Regnskapet føres fra 1/1 til 31/12. Regnskapet per viser et overskudd på kr ,- (budsjettert kr ,-). Tilsvarende var det et underskudd pr på kr ,- Brutto omsetning i skøytekafeen var i regnskapsåret 2012 kr I sesongen 2012/13 var omsetningen på ,-. Kommunens andel av inntektene (billett) utgjør kr ,- (2012/13). Fra Bingo innkommer kr ,- og er et viktig bidrag til økonomien. Det er bokført kr ,- i tilskudd fra idrettsforbundet/skøyteforbundet. Kr ,- av dette er tildelt i Reiseutgifter stevner kr ,- og trenings- og instruksjonstiltak kr ,- utgjør de største utgiftspostene. Under trenings- og instruksjonstiltak ligger deltakelse i Jenteløftet og Statnettsamling, trenergodtgjørelser, trenerkurs og leie av ishall. For detaljer se regnskap (vedl. 1). Media: Klubben har hatt mange flotte oppslag i avisene (+ nettsidene) denne sesongen der fokus har vært aktivitet på isen og sportslige prestasjoner. Det har vært omtale i forkant, etter løp/mesterskap, ved publikumsarrangement og ifm. rekruttering. Spesielt itromsø har vært flinke til å kontakte klubben, og har også hatt flere flotte bildeserier på nettsidene. Resultatservice har vært bra, men det viser seg at det kan være fordel at det sendes redigerte resultatlister, samt omtale fra klubben direkte til sportsavdelingene i avisene. Web/Hjemmesiden Hjemmesiden har vært benyttet til å informere, varsle og som hjelpemiddel ved påmelding til reiser og løp. Det virker som om siden er godt besøkt. Det er ikke gjort noe spesielt arbeid for å forbedre kvaliteten og innholdet på hjemmesiden. Siden forrige årsmøte har hjemmesiden hatt ca 74 (90 oppslag forrige sesong). Arbeidet med å forbedre/oppdatere hjemmesiden bør videreføres det nye styret. Klubbens facebook side har nå 61 medlemmer (36 forrige sesong) og fungere bra som informasjonskanal. Det har vært ca 125 oppslag siden forrige årsmøte. Tabellen nedenfor viser antall besøk på klubbens hjemmeside. Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Profilering Ca 35 medlemmer deltok i 17. mai toget med rulleskøyter og sklibrett. Deltakelse i Borgertoget er et viktig tiltak for å profilere og vise frem klubben. 14

15 Medlemsfest Fredag 15. mars ble årets medlemsfesten/årsfest av stabelen. Totalt deltok ca 40 medlemmer (stort og smått). De unge løperne kom til taco og brus kl Det ble vist bilder og film fra sesongen. Kl startet festen for de voksne. Det ble servert bacalao og drikke. Vedlegg: REGNSKAP PER - 31/ MED BUDSJETT 2013, 2014 OG REVISJON Se vedlegg signert Leif Longva (vedl. 1). SPORTSLIG RAPPORT /2013 Se vedlegg signert trenere (vedl. 2). ÅRSRAPPORT FRA VETERANUTVALGET 2012/2013 Se vedlegg signert Bengt Paulsen (vedl. 3). RAPPORT FRA STATISTIKKFØRER Se vedlegg sesongbeste TSK løpere signert Leif Longva (vedl. 4). RAPPORT KOMPETANSEANSVARLIG/KURSAKTIVITET Se vedlegg signert John Magne Eliassen (vedl. 5). Sak 5. Regnskap Se vedlegg 1. Sak 6. Innkomne forslag 6. a) Fra Styret. For å ivareta kunstløpaktiviteten i klubben foreslår styret følgende endring i vedtektenes pkt. 6. 6) Velge følgende tillitsmenn: a) Styre, bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer, samt 2 (eller 3) varamenn. Ett av styremedlemmene (nr 3) skal primært velges blant medlemmer av klubbens kunstløpgruppe. Styret får i oppdrag å revidere klubbens lover og retningslinjer slik at kunstløp fremstår som en naturlig aktivitet i klubben. Sak 7. Fastsetting av kontingent og avgifter Følgende satser gjelder: Medlemskontingent: Familie kr 800,- Fra junior C og eldre kr 500,- Yngre enn junior C. kr 400,- Støttemedlemmer kr 200,- 15

16 - Adm. og treningsavgift: (De som løser lisens) Junior C og eldre kr 700,- Yngre enn junior C kr 400,- - Egenandel: Regionalt kr 500,- Nasjonalt kr 800,- Kunstløp (semesteravgift) Skøyteskole: 700kr Aspiranter: 1400kr Voksengruppe: 900kr De som eventuelt kjører selv og frasir seg kjøregodtgjørelse slipper egenandel. Klubben dekker reiseutgifter og overnatting for reiseleder. Når reiseleder er en forelder til utøver dekkes ikke transport til flyplass/kai og diett. Styret foreslår en økning i egenandeler ved deltakelse på stevner som følger; - Regionalt til kr 800,- - Nasjonalt til kr 1.600,- Klubben har økt reiseaktiviteten og deltakelse på nasjonale stevner. Vi ser nå også at startkontingenter som har blitt dekket av klubben blir en stadig større utgiftspost. For å kunne fortsette med et aktivitetsnivå som siste sesong bør egenandelene økes. Styret foreslår at det også innkreves medlemskontingent for kunstløpgruppen som for hurtigløp; Familie kr 800,- Fra junior C og eldre kr 500,- Yngre enn junior C. kr 400,- Støttemedlemmer kr 200,- Sak 8. Budsjett Se regnskap (vedl. 1). Sak 9. Valg: Valgkomiteens forslag Se valgkomiteens forslag (vedl. 6) Sak 10. Avslutning 16

17 Styret i Tromsø Skøyteklubb Tromsø, 6. mai 2013 Geir Arne Førde Leder Alf harbitz Nestleder Kjell Eliseussen Sekretær Leif Longva Kasserer Greta Tollefsen Styremedlem John Magne Eliassen Styremedlem 17

Årsberetning 2013 For Nord-Norsk Skøytekrets Styrets beretning for sesongen 2013/2014: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby

Årsberetning 2013 For Nord-Norsk Skøytekrets Styrets beretning for sesongen 2013/2014: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby Årsberetning 2013 For Nord-Norsk Skøytekrets Styrets beretning for sesongen 2013/2014: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby 1 1. Styrets organisering og arbeid Styrets sammensetning: Leder: Janniken

Detaljer

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen 2012 ÅRS rapport skøytegruppen Håvard Håvard Lorentzen Sverre Sverre Lunde Pedersen Innholdsfortegnelse Innledning 3 Organisasjon 3 Styret 3 Sportslig utvalg 3 Tillitsvalgt 4 Stevnekomité 4 Foreldrelagets

Detaljer

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 1/24

KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 1/24 2014 KONGSBERG-IF SKØYTER ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013-2014 Versjon 1/4-2014 1/24 Innhold 1. Innledning... 4 2. Organisasjon... 4 2.1 Styrets sammensetning... 4 2.2 Styrets møtevirksomhet... 4 2.3 Styrets

Detaljer

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2014

Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2014 Årsberetning for Eidsvold Turnforening Skøyter 2014 1. STYRET Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Sportslig leder: Varamedlem 2. UTVALG Økonomiutvalg: Mariann Dønnum Maj-Britt Aarnes Hvammen Even Gulbrandsen

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB.

ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. 27. MAI 2014 SAKSLISTE ÅRSMØTE KONGSVINGER SKØYTEKLUBB 27. MAI 2014. 1. Åpning ved leder 2. Valg av dirigent og sekretær. (Navnefortegnelse, valg av 2 representanter

Detaljer

Årsmeldingen fra styret i Drammens Skøiteklub sesongen 2013-14

Årsmeldingen fra styret i Drammens Skøiteklub sesongen 2013-14 Årsmeldingen fra styret i Drammens Skøiteklub sesongen 2013-14 Styret og tillitsvalgte Styret i Drammens Skøiteklub har vært sammensatt slik sesongen 2013-14: Verv Leder Nestleder Sekretær Kasserer Sportslig

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2009 Dato: Torsdag 26. november 2009 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Årsmøte 2010. Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010. Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden ÅRSBERETNING 2009 1 Årsmøte 2010 Sandnes Turnhall, tirsdag 2. Mars 2010 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden 2. Valg av: a. Ordstyrer b. Referent c. 2 medlemmer til undertegnelse av protokoll

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Styrets beretning for 2010

Styrets beretning for 2010 Styrets beretning for 2010 Styret i Forus og Gausel Idrettslag har i 2010 bestått av Leder: Nestleder/Økonomi: Styremedlem(Politiattest): Styremedlem(Klubbhus): Styremedlem: Styremedlem Varamedlem/Repr.

Detaljer

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport

TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport TROLLELGNYTT 1 2015 Årsrapport Trollelgnytt og årsrapport Januar 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Side 2 Side 4 Side 5 Side 9 Side 24 Side 28 Årsrapport styret Årsrapport administrasjonsstaben Årsrapport

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett

Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett Årsrapport 2013 Fana IL Friidrett Stor oppslutning om sommeravslutningen 2013 Side 1/18 ÅRSRAPPORT 2013 FANA IL FRIIDRETT Innhold 1 STYRETS SAMMENSETNING... 3 2 FORELDRELAGETS SAMMENSETNING... 3 3 ANTALL

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2007 2009 Norges Skøyteforbund 2009 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING

N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING N O R D - T R Ø N D E L A G S K I S K Y T T E R K R E T S K R E T S T I N G, 25. A P R I L 2 0 1 2 ÅRSBERETNING 2011/2012 Kretsting, 25. april 2012. INNLEDNING STYRETS BERETNING 2011/2012 Beretningen er

Detaljer