STYRETS ÅRSBERETNING 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING 2007"

Transkript

1 STYRETS ÅRSBERETNING 2007 Generelt Styrets målsetting var å videreutvikle aktiviteter for å øke deltakelsen med minst 10 % Effektivisere og forbedre informasjonen til medlemmene Skape større kunnskap om NROFs arbeid blant medlemmenes familier Organisasjon Styret har bestått av formann Erling Fosse, viseformann Mats Tangestuen, styremedlemmene Hans Petter F. Riise-Hanssen, Jens Berentzen, Jørgen Brekke, Stein Ove Bakke-Hanssen og varamedlemmene Lorns Harald Bakstad og Henrik Schjoldager, Det har vært avholdt åtte styremøter. Videre har følgende vært seksjonsledere: Hans Henrik Thaulow, møteseksjonen Helge Alm, våpen J. Chr. Kiil, Mil. Hist sælsk - Alf J Hjelmtvedt, idrett Lorns Harald Bakstad, mil op seksj Morten Lindboe, Mats Tangestuen og Jens Berentzen, info. Tangestuen har vært fungerende formann i den tiden Fosse har tjenestegjort i Liberia. Økonomi Regnskapet er gjort opp med et overskudd. Økonomien er god. Medlemmer Det er 1255 betalende medlemmer i det sentrale medlemsregisteret til NROF (1231 i 2006). Det har vært en svak oppgang. Samarbeid med Forsvaret Det er holdt kontaktsutvalgsmøte med HV02. Samarbeidet har fungert meget bra med HV02, HMKG, Krigsskolen, og Forsvarets stabskole. Møteseksjonen Seksjonen for møter/arrangementer har i løpet av 2007 gjennomført følgende arrangementer: Sermonielle oppdrag 8 mai: Bekransning/blomsternedleggelse på Martin Linges grav Vestre Gravlund samt Kompani Linges Minnesten på Akershus festning Bekransning av Skottlandbrigadens minnesten Akershus Festning Bekransning av General Fleishers grav på Vår Frelsers Gravlund Deltagelse(avgivelse av personell) ved bekransning av allierte soldatgraver på Vestre Gravlund. 17 mai: Bekransning av Retterstedet på Akershus Festning Blomsternedleggelse på minnestenen til Kompani Linge -Akershus Festning MØTER Den 6 november 2007 var NROF-Oslo i samarbeid med Forsvarets Stabsskole og International Business Forum/Shippinklubben et seminar om"nettverksbygging "Aktuelle geopolitiske og økonomiske utfordringer/utviklingstrekk." Møtet ble arrangert på Akershus Festning med påfølgende middag: Ca 90 personer deltok. 1

2 Seksjonen har med beklagelse registrert at dette å samle personell til egne møter e.e.t. blir vanskeligere og vanskeligere. Seksjonen har de senere årene tatt konsekvensen av dette og primært søkt å "henge seg på" arrangmenter i regi av andre foreninger som Militærpolitiet, Folk og Forsvar og Jegerkorpsets Soldatforening. Den siste foreningen arrangerte våren 2007 en eksklusiv filmfremvisning på Akershus -den tyske filmen "Angrepet på Norge." Denne var godt besøkt av NROF-medlemmer. Det er mulig at man skal forsøke igjen i 2008 å arrangere egne møter- men igjen, oppmøtet f.eks av reservebefal på novembermøtet på Akershus er begrenset. Leder var Hans Henrik Thaulow. Militærhistorisk Sælskab I 2007 har Militærhistorisk Sælskab arrangert 7 kveldsmøter. Møtene er holdt i Lingeklubbens lokaler første tirsdag i måneden, med unntak av møtet i desember som vi tradisjonen tro arrangerte på Helsfyr Hotell ble avsluttet med en julemiddag. I gjennomsnitt hadde møtene 12 deltagere. Vi har hatt en ekskursjon i Turen gikk til Nord-Norge, Harstad Narvikområdet, med to overnattinger i Narvik og to i Trondenes leir ved Harstad. I Narvik besøkte vi Krigsminnemuseet hvor vi fikk en orientering om hendelsene i Narvikområdet i aprildagene 1940 og om gjenerobringen av Narvik før felttoget ble avsluttet i juni. Med major Oddmar Fedreheim som guide besøkte vi Lapphaugen, Gratangen, Foldvik og Bjerkvik. Han orienterte om hendelsene under felttoget i Han var også med på togturen med Ofotbanen til Riksgränsen og på tilbaketuren til Narvik med buss. I Harstad fikk vi en orientering om Kystjegerkommandoen.Vi besøkte Trondenes Historiske Senter, Trondenes kirke og Trondenes fort ( Adolf-kanonen ). Kommandørkaptein Børge Larsen orienterte om Trondenes fort og tyskernes utbygning av kystartilleriet i distriktet under 2. verdenskrig. Ramsund orlogsstasjon besøkte vi også. Her vi fikk orientering om Forsvarets baseorganisasjon i Nord-Norge. Marinejegerne benytter Ramsund som treningssted, men var ikke hjemme da vi var der. På vår ferd besøkte vi to gamle handelssteder: Sandtorgholmen og Røkenes gård. Som siste post på programmet besøkte vi Karl Erik Harr Galleriet i Harstad før turen gikk til Evenes flyplass. Vi fikk stor hjelp av Forsvaret til gjennomføring av ekskursjonen. Film- og videogruppen har også i 2007 vært aktiv med 5 videoaftener. Disse aftener arrangeres hjemme hos et av våre medlemmer, normalt tredje tirsdag i måneden. Sælskabets medlemmer var invitert til et møte i TEKNA, Osloavdelingens teknologihistoriske gruppe hvor vårt medlem Stein L. Meyer holdt foredrag. Møtet ble arrangert i Forsvarsmuseets foredragssal. Sælskabets leder har i 2007 vært J. Chr. Kiil. 2

3 Infoseksjonen Tiger-tidende har utkommet med ett nummer. Redaktør i Tiger-tidende var Morten Lindboe og Mats Tangestuen. Grunnet manglende respons fra medlemmene ønsker ikke redaktørene å fortsette arbeidet. Arvtakere har vært etterlyst gjennom avisen uten resultat. Tigersidene er videreutviklet av redaktør var Jens Berentzen til å bli avdelingens hovedorgan. Info vil fortløpende legges ut på sidene. Styret i Oslo-avdelingen har ikke utgitt artikler i media, Arne Thorvaldsen skrev en artikkel i PP/VV fra nisseskytingen i desember, og arrangementet ved Andtjernåsen ble omtalt på den Britiske ambassades webside. Utover dette har ikke styret i Oslo-avdelingen utgitt artikler i media. Idrettseksjonen Idrettsseksjonen arrangerte 22. september den tradisjonsrike feltidrettskonkurransen Fränkels kanna mellom Oslo og Göteborg. Det ble en gledelig norsk seier. Vinnerlaget bestod av Arild Lohrbauer, Håvard Lillegård, Kjell Lie og Leif Andressen. Seksjonen takker de som var med på å lage et vellykket arrangement, både idrettslig og sosialt. Ingen fra styret var tilstede på arrangementet. Fyldig referat fra arrangementet ble sendt Tiger tidende i november Kun 6 medlemmer gjennomførte kravene til NROF-kruset i 2007, til tross for lav deltagelse, er dette bra. På landsbasis er det bare 41 personer som har sendt inn sine resultater. Seksjonen har noen aktive som gjennomfører prøver til militære ferdighetsmerker hvert år, men det blir færre og færre. En av grunnene til dette er at flere arrangører ikke lager resultatlister som gir deltagerne dokumentasjon for sine prestasjoner. Her kan nevnes HV-02 sin skiskyting i Holmenkollen, NROFs vårkonkurranse i feltidrett, det finnes ingen tilgjengelig oversikt over hvem som har tatt skyttermerker i NROF Oslo. Leder var Alf J Hjelmtvedt Våpenseksjonen Seksjonen har i løpet av året opprettholdt terminfestet drift på skyteaktivitetene o Pistol-ute på fredager - Løvenskjoldbanen i Bærum o Gevær-ute på lørdag formiddag - Løvenskjoldbanen o Innendørsskyting i HMKG, pistol og gevær, onsdag kveld Til sammen ble det gjennomført 69 aktivitetsdager med skyting pistol, og 26 aktivitetsdager med gevær. Det møtte 982 deltakere fordelt på 101 medlemmer. Våpenseksjonen forvalter 4 stk. P-80 og utkvitterte AG-3, som lånes ut på bane. Det ble i 2007 anskaffet 3 nye konkurransepistoler. Leder var Helge Alm. Militær operativ seksjon Det ble ikke gjennomført aktiviteter i Leder var Lorns Harald Bakstad NROF sentralt Osloavdelingens medlem Sigurd Hellstrøm er president i NROF. 3

4 Formannskonferansen 2007 Oslo-avdelingen var representert på formannskonferansen med Runar Staveli. Andtjernåsen Oslo-avdelingen har siden 1995 hatt ansvaret for å markere minnet om de omkommende under flystyrt på Andtjernåsen i Sørkedalen 10. mai Det skjer hvert år på en søndag tett opptil 10. mai. I år ble markeringen gjennomført 13. mai. Canadas forsvarsattaché, USAs ambassadør og forsvarsattaché, Storbritannias ambassadør og forsvarsattaché samt NROFs president Sigurd Hellstrøm deltok etter særskilt invitasjon i sammen med mange andre fremmøtte. Ansvarlig var Mats Tangestuen. Distriktsrådet HV-02 Oslo avdelingens medlem Pål Benjaminsen representerer NROF i distriktsrådet i HV-02. Han sitter som distriktsrådets leder. Vararepresentant er Stein Ove Bakke-Hanssen. Gardens dag HMKG arrangerte Gardens dag i juni. Osloavdelingen hadde en flott stand, som var besøkt av mange. Ansvarlig var Arild Lohrbauer. Oppsummering 2007 har vært et aktiv år. Seksjonene la ned et stort arbeide for å opprettholde, utvide og tilpasse aktivitetene til medlemmenes beste. Styret vil takke alle for innsatsen i Oslo, / For styret Mats Tangestuen nestformann 4

5 STYRETS MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR 2008 Formålet med styrets mål og handlingsplan er å arbeide aktivt for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Det er utarbeidet visjon og mål for Osloavdelingen og handlingsplan for styret. Styret vil i samarbeide med seksjonene følge opp visjonen, målene og arbeide for å videreutvikle og forbedre tilbudet til medlemmene med tanke på å øke deltakelsen på aktivitetene og øke antall medlemmer. Visjon for NROF NROFs visjon er at vi har reservebefal med fullverdig kompetanse for nasjonal krisehåndtering og internasjonal tjeneste. NROF bygger opp om Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser, og våre medlemmer skal være et viktig bindeledd mellom forsvar og samfunn. Visjon for Oslo-avdelingen Alt reservebefal i osloregionen skal være kjent med vårt forbund, kjenne til våre aktiviteter og få tilbud om medlemskap i NROF. Medlemmene skal få et godt tilbud som engasjerer og medvirker til å øke antall medlemmer. Mål for NROF avd Oslo i Videreutvikle aktiviteter for å opprettholde deltakelsen i seksjonene 2. Effektivisere informasjonen til medlemmene 3. Økt fokus på rekruttering av befal fra HV-02 Handlingsplan 1. Samarbeide med seksjonene for å videreutvikle aktivitetene for å ivareta militære ferdigheter og bygge opp et positivt miljø 2. Aktivisere yngre befal i ulike og utfordrende operative aktiviteter, og i ulike verv og oppgaver for avdelingen 3. Eldre befal, som bl.a. er en kunnskapsressurs og utgjør en stor del av medlemsmassen, stimuleres til fortsatt aktivitet i og for avdelingen 4. Opprettholde god informasjon til medlemmene gjennom Tiger-sidene og Pro Patria 5. Gjennomføre tiltak opp mot HV-02 for å styrke samarbeidet og rekruttere nye befal til avdelingen 5

6 RESULTATREGNSKAP Budsj 2007 INNTEKTER Kontigentrefusjon Finansinntekter (netto) Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Administrasjon Møteutgifter Gaver, premier Sum administrasjon Medlemsarrangementer Møter, arrangementer Informasjon Informasjon, PR Idrett Arrangementer, premier Våpen Anskaffelser Materiell/baneleie Andre driftskostnader Sum våpen Militær operativ Arrangementer Militær Historisk Sælskab Arrangementer Sum kostnader Resultat

7 BALANSE 2007 EIENDELER Utstyr (markeringsverdi) 1 1 Bankinnskudd Sum Eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Signes blomsterfond Leverandørgjeld Sum gjeld og egenkapital Oslo, 31.desember 2007/27. mars 2008 I styret for NROF avd. Oslo Mats Tangestuen (sign) Jens Berentzen (sign) Hans Petter Riise-Hanssen (sign) Lorns Harald Bakstad (sign) Stein Ove Bakke-Hanssen (sign) Jørgen Brekke (sign) 7

8 BUDSJETTFORSLAG Regnskap Budsjett INNTEKTER Kontigentrefusjon Finansinntekter (netto) Andre inntekter Sum inntekter KOSTNADER Administrasjon Informasjon Medlemsarrangementer Idrett Våpen Militær operativ Militærhistorisk Sælskab Sum kostnader Budsjettert resultat Budsjettforslaget for 2008 viser et overskudd på kr ,-. 8

STYRETS ÅRSBERETNING 2009

STYRETS ÅRSBERETNING 2009 STYRETS ÅRSBERETNING 2009 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2011

STYRETS ÅRSBERETNING 2011 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2012

STYRETS ÅRSBERETNING 2012 STYRETS ÅRSBERETNING 2012 GENERELT Styret arbeidet aktivt iht. avdelingen handlingsplan for å gi medlemmene et godt og variert tilbud innenfor NROFs vedtekter og målsetting. Styret samarbeidet med seksjonene

Detaljer

OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1

OP-Posten NR.1 2011. Samhold Erfaring Styrke. fredag, 13. mai 2011 1 OP-Posten NR.1 2011 Samhold Erfaring Styrke fredag, 13. mai 2011 1 Lederen har ordet Velkommen til lesing av den første OP-Posten utgitt av NVIO s avdeling i Tromsø Hensikten er og informere litt omkring

Detaljer

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support...

1.12.4 Lokalavdelingene... 12 1.13 Kompetansehuset Oscarsborg... 12 2. Kompetanse... 13 2.1 Kompetanse- og styrkebase... 13 2.2 Employer Support... Innhold 1. Organisasjon... 5 1.1 Virksomheten... 5 1.2 Videre drift... 5 1.3 Helse, miljø og sikkerhet... 6 1.4 Likestilling... 6 1.5 Påvirkning på det ytre miljø... 6 1.6 Sentrale personer og tillitsvalgte...

Detaljer

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008

OSLO GARDISTEN ÅRSMØTET 2008 OSLO GARDISTEN NR 1 18. mars 2008 ÅRGANG 4 GARDESJEFENS FESTKONSERT Søndag 20. Januar gikk Gardesjefens tradisjonsrike festkonsert av stabelen i Oslo Konserthus. Som vanlig var det et variert og meget

Detaljer

Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094

Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094 Årsmøte i H.O.G. Oslo Chapter # 9383 Org.nr. 984 760 094 Tid: Tirsdag 26. november 2013 kl. 18.30 Sted: Harley-Davidson Oslo - LazyBoyz - Strømsveien 266 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion)

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Innkalling til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30

Detaljer

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Veteranspecial Gardeveteran Ole Peder Aanensen som tjenestegjorde i Kp 4, 24. august 1945 til 22. mars 1946, har gitt et meget verdifullt fotoalbum til OAGF fra sin tid

Detaljer

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no

Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Fra snitetsvakt på Reinfjellmarsjen 2014 Sanitetsungdomen på vakt Mer om oss finner du her: www.nfmosjoen.no Innholdsfortegnelse...1 Styresammensetning 2014...3 Møter...4 Medlemmer...4 Satsningsområder...4

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 1/2009 STYRETS SAMMENSETNING 2009 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

Du når oss også på: vestfold@nrof.no

Du når oss også på: vestfold@nrof.no BUDSTIKKE 2/2010 STYRETS SAMMENSETNING 2010 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 Larvik Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 e-mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn-Ole Bugården

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

ÅRSMØTE BMW Car Club Norway. 27.04.2013 kl. 11:00. Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

ÅRSMØTE BMW Car Club Norway. 27.04.2013 kl. 11:00. Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen ÅRSMØTE BMW Car Club Norway 27.04.2013 kl. 11:00 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 3. REGNSKAP 2012 4. REVISJONSBERETNING 5. GJENNOMGANG AV BUDSJETTFORSLAG

Detaljer

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013

Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 Avd. Vestfold BUDSTIKKE 1/2013 STYRETS SAMMENSETNING 2013 Formann: Kapt Odd Bjarne Elvebo, Lågendalsveien 44, 3270 LARVIK Johansen P 33 11 12 91 M 913 99944 E-Mail: oddbj@online.no Nestformann: Lt Bjørn

Detaljer

Årsmøte 2013. Foreningens mål:

Årsmøte 2013. Foreningens mål: Årsmøte 2013 Foreningens mål: Styret arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet og verdighet i hverdagen, at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2014-2015

Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2014-2015 Årsberetning Norsk Sikkerhetsforening 2014-2015 Norsk Sikkerhetsforening skal være landets viktigste sikkerhetsorganisasjon og en profesjonell møteplass for sikkerhetsinteresserte, hvor man gjennom faglige

Detaljer

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media.

Frode Stenstrøm skiftet arbeidsgiver i løpet av perioden fra Abeo til Orkla Media. ÅRSBERETNING FOR itsmf Norge 2005/2006 1 Generelt om virksomheten 1.1 Styret har i perioden bestått av Elin Sande Herlovsen, Sarpsborg kommune, Styreleder Ole-Vidar Christensen, Steria AS, Nestleder Roar

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte Torsdag 26. januar 2012 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet. 2. Godkjenning av innkallingen. 3. Valg av ordstyrer. 4. Valg av referent

Detaljer

Generalforsamling 2007 Rica Holmenkollen 26.01.2008

Generalforsamling 2007 Rica Holmenkollen 26.01.2008 Generalforsamling 2007 Rica Holmenkollen 26.01.2008 Agenda for dagen: Møtestart kl. 17.00 Oslo 28.11.06 1. Konstituering av generalforsamling - Valg av møteleder/referent 2. Styrets og komiteenes årsberetninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF

ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF ÅRSMELDING RØDBERG IF - STYRET Styret sin virksomhet Styret i idrettslaget har i løpet av 2013 gjennomført 3 styremøter, i tillegg til årsmøtet. Styret har bestått av Nils Runar

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer