Narvik Havn anno Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Narvik Havn anno 2015. Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør"

Transkript

1 Narvik Havn anno 2015 Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør 1

2 Transport Co-operation between Arctic countries Narvik Havn KF - strategiseminar

3 Narvik Havn anno 1915 Narvik Havn KF - strategiseminar

4 Ofotbanen Norges svar på Suez-Kanalen, Statssekretær Samferdselsdepartementet John-Ragnar Aarset i Narvik, 21. november 2013 Present and future Bulk Ports 4

5 Ofotbanen & Nye Narvik Havn Present and future Bulk Ports 5

6 Kilde: Handelshøgskolen ved Universitetet i Nordland

7 Knutepunktet Narvik havn Narvikterminalen er knyttet til E6, E10, Ofotbanen/Malmbanan og hovedleden for sjøfart. Stamflyplassen er Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes Havnen har ingen dybdebegrensninger for skip, er isfri hele året og ligger godt beskyttet for vær og vind Jernbane på kaikant Godstrafikken, med unntak av malmtransportene, er i hovedsak en kombinasjon mellom bil og bane. Stort potensial for overføring til sjø

8 Trafikktallene Malm/mineraler: 20 mill. tonn/år Industrimineraler: tonn/år Ofotbanen er hovedpulsåren for transport av dagligvarer, fersk fisk og industriprodukter til og fra de tre nordligste fylkene. Det går daglige godstog mellom Narvik og Alnabru/Oslo. Fersk fisk fraktes sørover mens dagligvarer, forbruksvarer, biler m.m. fraktes nordover. Ca TEU (omregnet til 20 fots containere) handteres per år på Narvikterminalen. I 2013 ble det fraktet tonn fersk fisk sørover. Transporten av fersk fisk har økt med100 % på 5 år.

9 Har vi arealer til å ta posisjonen som én av tre «key ports» i Barents-regionen? BEATA s Expert Group s prioritized transport network EU: TEN-T Core Network 9

10 Ofotbanen & knutepunktet Narvik Er i dag: Nord-Norges hovedpulsåre Den «grønne» transportkorridoren for fersk fisk Sveriges mineralhavn Har potensial som: Regionveisjef Torbjørn Naimak i Statens Vegvesen mener Nord-Norge mangler en havn som er så god at den kan spille en «Barents-rolle.» «Barents-havn» og godsknutepunkt for mineraler, LNG og annet gods

11 Våre ambisjoner? Posisjonen som «key port» i Barents-regionen krever store terminalarealer med utvidelsesmuligheter i et langt tidsperspektiv BARENTS-TERMINALEN Barents-terminalen må tilknyttes Ofotbanen vårt største og reelle konkurransefortrinn. I tillegg til dypvannskai og god veitilknytning. Vår eier Narvik kommune - gir Narvik Havn føringer mht ambisjonsnivå og vekstmuligheter gjennom de vedtak som nå skal tas iht. plan- og bygningsloven 11

12 The sites (F) Framnes Port & Industrial site Available and future industrial sites 12

13 Håkvik and Grindjord A note on railway access Grindjord underground Port facility If Grindjord is chosen as a new Bulk Port (large capacity), the extended new track from Narvik Terminal will serve both sites Håkvik and Grindjord as shown on the figure to the left. Grindjord Bulk Port Available and future industrial sites 13

14 The sites (C) Håkvik Port & Maritime Park Main coastal fairway The site is located south of the Narvik peninsula (13 km). Access from the Ofotfiord and E6 passing close to the site. A possible new Bulk Port combined with an Industrial Park and/or a container port. Available and future industrial sites 14

15 Utredninger Transportetatene må bygge videre på eksisterende utredninger: BEATA; Joint Barents Transport Plan, september 2013 Transportetatene: Ny infrastruktur i nord del 1 november 2010, del 2 juni 2011 European Commission, Directorate-General Energy and Transport High Level Group; The Northern Transport Axis, December 2007

16 DVZ THEMENHEFT NORDISCHE LÄNDER FREITAG, 24. MAI 2013 (1) Erling Sæther i DVZ om Narvik: «I dag er byen stadig like viktig for malmtransporten, men ikke bare det. Både for nord-syd og øst-vest brytes det nye forbindelser mellom verdensdelene fra denne lille byen i Nord Norge. Det er gode muligheter for at oljen, naturgassen, fisken, jernmalmen og frakt av biler fra Kina kan gjøre Narvik og det øvrige Nord Norge som midtpunkt i de kommende megatrender for logistikk.»

17 DVZ THEMENHEFT NORDISCHE LÄNDER FREITAG, 24. MAI 2013 (2)

18 Present and future Bulk Ports 18

19 Present and future Bulk Ports 19

20 Present and future Bulk Ports 20

21 Present and future Bulk Ports 21

22 Present and future Bulk Ports 22

23 Forenkling av havnestrukturen Fiskerihavner endret virkemiddelbruk og endret forvaltningsansvar Avvikling av utpekt havn Utvikling av effektive, intermodale knutepunkt Prioritering av statlig investering i land- og sjøbasert infrastruktur (se neste) Integrert planlegging Vurdering av kriteriene for å få status som stamnetthavn Present and future Bulk Ports 23

24 Present and future Bulk Ports 24

25 Sterkere og mer robuste havner gjennom havnesamarbeid Behov for havnesamarbeid Statlig stimulering av havnesamarbeid Hvordan kan havnesamarbeid påvirke konkurransen? Status for de to andre tiltakene i nærskipsfartsstrategien Insentivordning for godsoverføring Tilskuddsordning for investering i havn Present and future Bulk Ports 25

26 Present and future Bulk Ports 26

27 Present and future Bulk Ports 27

28 Og hva betyr så alt dette for Narvik kommune, Narvik Havn KF og hele regionen i nordre Nordland fylke som Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Troms fylke Present and future Bulk Ports 28

29 29 Present and future Bulk Ports 29

30 30 Present and future Bulk Ports 30

31 31 Present and future Bulk Ports 31

32 32 Present and future Bulk Ports 32

33 Present and future Bulk Ports 33

34 Contact information Rune J. Arnøy Port Director (Mob.) Ragnar Krogstad Business Developer (Mob.) Åsunn Lyngedal Senior Adviser Ofotbanealliansen (Mob.) Present and future Bulk Ports 34

35 Thank you for the attention. or 35

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP)

«Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) «Troms fylkeskommunes prioriteringer i Nasjonal transportplan» Ivar B. Prestbakmo Fylkesråd for Samferdsel og miljø (SP) arvik 9. mars 2015 Fylkesvegene i tungt forfall Kritisk høyt forfall, på mellom

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune Kunnskapsgrunnlag Interregional plan for intermodal godstransport For Vestfold Fylkeskommune og Telemark Fylkeskommune www.transportutvikling.no 30. september 2014/rev. desember 2014 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER

FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER OG ANBEFALINGER Lødingen kommune Ballangen kommune Tysfjord kommune Evenes kommune Narvik Havn KF ETABLERING AV ET INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN FORPROSJEKTRAPPORT: GRUNNLAG, MULIGHETER, UTFORDRINGER

Detaljer

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge

Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge NF-notat nr. 1008/2011 Bane-båtkombinasjoner for godstransport til og fra Nord-Norge Nord-Norgelinjen 20 15 Odd Jarl Borch Jarle Løvland 10 5 30 år 1979 2009 P.Box 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76

Detaljer

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander

30. november 2010. Terje Moe Gustavsen Kirsti Slotsvik Elisabeth Enger Jon Sjølander 30. NOVEMBER 2010 Forord I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 varslet Regjeringen en særskilt gjennomgang av transportinfrastrukturen i nordområdene. Som en oppfølging av dette

Detaljer

Ny infrastruktur i nord

Ny infrastruktur i nord 2 2. J U N I 2 0 1 1 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023 UTREDNINGSFASEN Ny infrastruktur i nord DEL 2 FORSLAG TIL TILTAK FOR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN A V I N O R J E R N B A N E V E R K E T K Y S T V E R

Detaljer

Banekorridoren for fremtiden

Banekorridoren for fremtiden Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Foto: Foto: Hilde Hilde Lillejord Lillejord 2 Banekorridoren for fremtiden En analyse av samfunnsnytten av Ofotbanen Mars 2015 3 Forord

Detaljer

HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN SLUTTRAPPORT

HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN SLUTTRAPPORT HAVNESAMARBEID I OFOTENREGIONEN SLUTTRAPPORT Rapport NH-02/ 201206 2012-08-24 FORORD Narvik Havn KF tok sommeren 2005 et initiativ til å kartlegge muligheten og interessen for et interkommunalt havnesamarbeid

Detaljer

Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene.

Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene. Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger i grenseregionene. 2 3 4 5 I. Rapport fra russisk-norsk arbeidsgruppe: Norsk-russisk samarbeid innen transportløsninger

Detaljer

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland

Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland Region nord Januar 2012 Forord Konseptvalgutredningen E10/rv. 85 Evenes Sortland utreder strategier for å håndtere transportetterspørselen fram mot 2040.

Detaljer

Samferdselsanalyse for Ofoten

Samferdselsanalyse for Ofoten Utarbeidet av Transportutvikling AS www. transportutvikling.no 9. mars 2012 Innhold Innhold 2 1 Innledning 5 1.1 Dokumentets oppbygging og struktur 5 1.2 Problemstilling og bakgrunn 5 1.3 Prosjektmål 5

Detaljer

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Referat fra NMCavslutningskonferanse. Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet Further breakdown of transport flow information for the Northern Maritime Corridor final Regional Rapport Referat fra NMCavslutningskonferanse for Nordland Intermodale transportløsninger for næringslivet

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD

PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD INTERREGIONAL PLAN PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD [ PLAN TIL 1. GANGS BEHANDLING ] 2 PLAN FOR INTERMODAL GODSTRANSPORT I TELEMARK OG VESTFOLD // 1. GANGS BEHANDLING 3 INNHOLD

Detaljer

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Kjell G. Karlsen Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Infoto, Harald Harnang På vegne av ansatte i Narvik kommune ønsker vi velkommen til Narvik On behalf of the employees of Narvik

Detaljer

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland Forprosjekt RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland 06.08.2015 Haugland Næring og Havn KF 1 Tittel RogAlliansen Oppdragsgiver Stavangerregionen Havn IKS, Eigersund Næring og

Detaljer

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Strategiplan Nordkapp og Porsanger Havn IKS Fiskeri Cruise Petroleum Miljø, sikkerhet og beredskap Kultur Havnerådet 12. oktober 2009 Innledning Nordkapp og Porsanger havn IKS er kommunalt havnefaglige

Detaljer

Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - Lokaliseringsalternativer

Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - Lokaliseringsalternativer Narvik Havn Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - Lokaliseringsalternativer Oktober 2013 2013-10-21 Oppdragsnr.: 5125439 Dokument nr.: 1 Rapport Dialogkonferanse 1 Nye Narvik Havn - oktober 2013

Detaljer

Stykkgodsterminaler i Norge. Strukturer og nøkkeltall

Stykkgodsterminaler i Norge. Strukturer og nøkkeltall Olav Eidhammer Inger Beate Hovi Ingar Kjetil Larsen TØI rapport 758/2005 TØI rapport 758/2005 Stykkgodsterminaler i Norge Olav Eidhammer Inger Beate Hovi Ingar Kjetil Larsen Transportøkonomisk institutt

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring.

Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk-knutepunkt Trondheimsregionen, høring. Logistikk- og Transportindustriens Landsforening, region Midt Norge 15. juli 2011 1. Sammendrag. Denne høringsuttalelsen bygger på tilgjengelige fakta om

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik post@ofotraadet.no 12. august 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Tirsdag 18. august 2015 kl. 10:00-14:00 Formannskapssalen, Havnens Hus, Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

NORDNORGES LOGISTIKKHOVEDSTAD

NORDNORGES LOGISTIKKHOVEDSTAD JUNI 2015 NARVIK KOMMUNE NORDNORGES LOGISTIKKHOVEDSTAD HANDELS- OG NÆRINGSANALYSE FOR NARVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2015 NARVIK KOMMUNE

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland

Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Næringslivets behov for transportinfrastruktur på Helgeland Håkon Nordgaard Johansen Styreleder Mosjøen Næringsforening www.mosjoennf.no Fisk fra Helgeland! Utviklingen av havbruksnæringen på Helgeland

Detaljer

JERNBANEFORBINDELSE MELLOM. Rovaniemi Kirkenes

JERNBANEFORBINDELSE MELLOM. Rovaniemi Kirkenes FORSTUDIE JERNBANEFORBINDELSE MELLOM Rovaniemi Kirkenes SAMMENDRAG Nord-Lappland og hele kysten ved Nordishavet er kjent for naturrikdommene sine. Det er på vei til å bli ennå mer aktuelt å utnytte disse.

Detaljer