Ny flyplass i Mo i Rana 12. november 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny flyplass i Mo i Rana 12. november 2009"

Transkript

1 Ny flyplass i Mo i Rana 12. november 2009 Regionens største samarbeidsprosjekt og spleislag noensinne - Den største bedriften, lokomotivet, i 8 kommuner står bak prosjektet - Åtte kommunestyrer i regionen står bak tverrpolitisk, alle partier - Ser frem til at samarbeidet økes til ni kommuner NÅ TAR VI LØS PÅ ARBEIDET MED POLITISK BESLUTNING NASJONALT

2 Det drar seg til! Raskest mulig avklaring ønsker både Avinor og Fylkeskommunen. Prosjektet er kommet til et nivå der det må komme til politiske beslutninger. Begge prosjekt har hatt mer enn god nok tid til å dokumentere fakta. Og det er fakta som gjelder.

3 Hvorfor ny flyplass? - Vi må sikre næringslivet i regionen ved å legge til rette for utvikling og vekst!

4 Hvorfor ny flyplass? - Vi må sikre næringslivet i regionen ved å legge til rette for utvikling og vekst! Næringslivet og kommunene har så langt brukt 10 millioner på et seriøst og grundig utredningsarbeid der målet er å komme til beslutning om å bygge en ny og stor flyplass. Dette er ingen spøk. Gjennomsnittsprisen på alle solgte flybilletter mellom Bodø og Oslo er kroner. Fra Mo i Rana til Oslo t/r er det ikke uvanlig å betale 6 400,- kroner. Dette er heller ingen spøk og hemmer konkurransen unødvendig og urettferdig.

5 Dagens lufthavn ligger kinkig til topografisk. Røssvoll har ikke potensial til å sikre næringslivet vekst og utvikling.

6 29. Oktober 2009 vanskelig periode med overflyginger Ny flyplass løser problemet en gang for alle Kl Vest Øst Kl Vest Øst KONKLUSJON INNFLYGING FRA ØST PÅ HAUAN OVERFLYGING PÅ RØSSVOLL

7 Hvorfor ny flyplass? -Vi må forhindre fraflytting! -Vi må øke tilflyttingen! Regionen må bli mer attraktiv for ungdommen!

8 Hvordan klare et så stort løft som det er å etablere en ny og stor flyplass? -Vi må samarbeide - det gjør oss sterkere! IKKE FALL I FELLA OG KAST STEIN PÅ NABOEN!

9 NOEN FORSØKER FORTSATT Å HOLDE LIV I MYTEN OM AT MO I RANA ER USENTRALT HVOR ER SENTRALT PÅ HELGELAND? AVSTANDER INNBYGGERE (78 000) FLYPLASSER Bjerka er det befolkningsmessige geografiske midtpunktet på nord- og midt-helgeland med dagens veisystemer. Gjennomsnitt reisetid er 50 minutter (beregnet fra nærmeste fastland/fergested for beboere på øyene). Ny flyplass i Mo i Rana får i dette perspektivet 60 minutt gj.snitt transporttid. Dersom HALD-regionen holdes utenom er gj.snitt transporttid ca. 40 minutter til ny flyplass i Mo i Rana.

10 SAMARBEID Så langt er det brukt 10 mill i et spleislag mellom næringslivet på Helgeland og Rana kommune. ALLE må bidra. Rana Næringsforening må lykkes i å nå det målet som de har satt på 1 MILLION kroner. Her må alle være med på såkorn. Da skal vi omsette dette i beslutninger. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har vist at det er fullt mulig å skape prosjekter som det samarbeides om på en større del av Helgeland. Bakgrunn er behovet for å snu nedgang i befolkningen til varig vekst.

11 Mo i Rana Verden Første utkast til ruteprogram Arrival From Departure To «7:00 Oslo «7:05 Bodø «7:20 Bodø «8:00 Tromsø «8:15 Trondheim «8:00 Trondheim «8:15 Tromsø «10:10 Oslo «10:30 Oslo «11:15 Bodø «11:30 Bodø «15:30 Bodø «15:45 Bodø «16:00 Oslo «16:20 Oslo «19:00 Bodø «19:15 Bodø «19:40 Oslo «20:00 Oslo «20:00 Tromsø «20:15 Trondheim «20:00 Trondheim «20:15 Tromsø «22:45 Oslo KAPASITET (dersom Boeing 737) Mo i Rana Oslo/Gardermoen Ca seter til sammen t/r pr virkedag Mo i Rana andre destinasjoner Mindre flymaskiner (39-78 seter)

12 forts. SAMARBEID DESEMBER 2007 Statsråden ber Avinor bidra

13 NRK-Nordland, Avinor er klar for å vurdere hvor det kan bygges en ny lufthavn på Helgeland. Polarsirkelen Lufthavnutvikling Videre prosess mot Avinor og Luftfartstilsynet Avinor har hatt samarbeid med Polarsirkelen Lufthavnutvikling siden Alt tyder på at prosjektet lar seg realisere. Avinor har fått utsettelse på iverksetting av sikkerhetstiltak på Røssvoll i påvente av eventuell beslutning om ny flyplass på Hauan. Dette krever fremdrift i prosjektet. Fremdriften blokkeres nå av innsigelse fra Fylkesmannen. Avinor må i gang med arbeidet i 2011 for å være ferdig til Polarsirkelen Lufthavnutvikling får ikke søkt Luftfartstilsynet om konsesjon før det er klart at Hauan reguleres til formålet. Konsesjonssøknaden vil ta inntil ett år å behandle. Fylkesmannen må bidra til at ikke unødig tid går til spille. Konsekvensene er store og negative dersom plan- og beslutningsprosessen stopper opp.

14 Evenes er bra for hele regionen, Ofoten, Lofoten og Vesterålen Tilsvarende vil Polarsirkelen Lufthavn vil være bra for hele Helgeland

15 Finanskrise og flytrafikk juli 2009 En måned som domineres av turisttrafikk juli 2009 INNLAND UTLAND TOTALT Kommet/ reist Kommet/ reist TERMINAL-PASSASJERER Antall Antall Antall % OSLO LUFTHAVN ,1 % BODØ lufthavn ,4 % TROMSØ lufthavn ,2 % MOLDE lufthavn ,6 % KRISTIANSUND lufthavn ,1 % HARSTAD/NARVIK lufthavn ,1 % BARDUFOSS lufthavn ALTA lufthavn ,9 % KIRKENES lufthavn mangler. det 1,0 er % tilbudssiden! BRØNNØYSUND lufthavn ,0 % SANDNESSJØEN lufthavn folketall enn 10,5 % MO I RANA lufthavn Sum: ,7 % d, osv. MOSJØEN lufthavn ,8 % Se på statistikken for juli måned. Helgeland er nesten fraværende i forhold til Norge for øvrig. Det er ikke markedet vi Mo i Rana har langt større Alta, Kirkenes, Kristiansun Helgeland er like folkerik som Bodøregionen.

16 oktober 2009 Finanskrise og flytrafikk oktober 2009 TOTALT TERMINAL-PASSASJERER Antall % OSLO LUFTHAVN ,6 % BODØ lufthavn ,1 % TROMSØ lufthavn ,6 % MOLDE lufthavn ,7 % KRISTIANSUND lufthavn ,3 % HARSTAD/NARVIK lufthavn ,4 % BARDUFOSS lufthavn ALTA lufthavn ,3 % KIRKENES lufthavn ,9 % BRØNNØYSUND lufthavn ,3 % SANDNESSJØEN lufthavn ,5 % Sum: MO I RANA lufthavn ,2 % MOSJØEN lufthavn ,2 % Økning i Bodø, Tromsø og Molde skyldes at Norwegian øker tilbudet til tross for finanskrise

17 Passasjerutvikling , Oslo Flytrafikken dobles hvert 12. år. Det er det Avinor også planlegger for på de store lufthavnene inkludert Nord-Norge. Dette skjer ikke på de små lufthavnene GEN FBU

18 Helgelands potensielle verdi som reisemål? - tilgjengeligheten avgjør verdien Tilgjengelighet til produktet = billettpris x total reisetid x kapasitet Lave priser gir flere reisende Store fly gir flere reisende Helårsturisme på Helgeland er utopi uten lavpris direktefly t/r Oslo Turisme uten helårsturisten er attåtnæring Ny flyplass i Mo i Rana vil ha ha positiv effekt for hele regionen.

19 18/ Norwegian øker til fem rundturer pr dag mellom Oslo og Harstad/Narvik Inkl. SAS utgjør dette 10 rundturer pr dag. Til sammen seter pr dag t/r. Norwegian øker til fem daglige avganger fra Oslo Lufthavn til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes med start 8. april Passasjerutviklingen på Norwegians rute mellom Evenes og Oslo har vært meget god etter ruteøkningen til 3 avganger i fjor sommer. Fem daglige rundturer muliggjør fleksibilitet i forhold til dagsturer for møtevirksomhet både i Evenes og Oslo-området. Fritidsreisende får et bredere utvalg av avganger, og det åpner for reiser til en rekke nye destinasjoner via Gardermoen.

20 Fakta om planprosessen Oppstart arbeid med kommunedelplan for ny flyplass kunngjort september Kommunedelplan ny flyplass vedtatt den Pr dato konsekvensutredet i full bredde, dvs. 15 fagtema. Prosjektet går så langt gjennom alle nåløyer som MÅ passeres for å kvalifisere til å være relevant som ny og stor flyplass. Oppstart reguleringsplan kunngjort Supplerende kartlegginger og utredninger i henhold til kommunedelplanen ble utført våren Forslag til reguleringsplan lagt ut til offentlig ettersyn i juni Målet var sluttbehandling/vedtak reguleringsplan i løpet av høsten UTSATT PGA INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN Hubro for 40 år siden. Hønsehauk 1,5 km fra området. Og regionalpolitikk. Hvor er perspektivene? Vi tror vi har funnet en løsning i samarbeid med FM! Mål om byggestart/forberedende anleggsarbeid innen utgangen av DETTE ER EN KREVENDE UTFORDRING DET SKJØNNER ALLE!

21 Fokus i videre fremdrift INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN Møte gjennomført i samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Målet er at innsigelsen frafalles innen utgangen av november. INNSIGELSE FRA NVE Befaring gjennomført. Tilleggsutredning ferdig i dag. Målet er at innsigelsen frafalles innen utgangen av november. REGULERINGSPLANEN Målet er vedtatt reguleringsplan i kommunestyret AVINOR Fokus på prosjektbudsjett og forutsetninger for dette (versjon 4) har gjennomgang i dag. Røssvoll er satt på vent, men tiden løper og er en trussel. STATEN Prosjektet inn med startbevilgning i forbindelse med statsbudsjettet oktober Dette krever avklaring NÅ om regionen har ett eller to aktuelle prosjekter. REGIONEN Vi må selv ta ansvar for fremdrift inntil prosjektet er besluttet nasjonalt. Dette krever at prosjektet til enhver tid er finansiert for å legge stein på stein. Eventuell støtte fra Vefsn vil gi medvind nasjonalt. Bidra til dette. Det er min oppfordring til dere. Ordfører i Vefsn og flere bedrifter har uttalt seg positivt dersom det viser seg at Elsfjord faller.

22 Facebook Verdt å nevne Stor gruppe som støtter prosjektet 2500 medlemmer passert i dag BIDRA GJERNE HER OGSÅ VIKTIGST ER IMIDLERTID STØTT DAGLIG DRIFT GJENNOM RNF ELLER PÅ ANNEN MÅTE

23 Så litt om annen samferdsel E6 siden den nå står på agenda for regionen Jernbane vil også være viktig som kollektivtilbud til/fra Polarsirkelen Lufthavn Infrastrukturen er på plass. Mo i Rana stasjon har to gjennomgående spor Det må opprettes togavganger fra Grane og Vefsn som korresponderer med alle relevante flyavganger/flyankomster fra/til lufthavna. Dette kombineres med avgang fra hotellene i sentrum som også må ha flybuss.

24 E6 må innen 5 år gi en rask og enkel adkomst til Polarsirkelen Lufthavn sørfra Flyene til Oslo har seter De skal gå minst 4 turer pr dag tur og retur Ved prosent belegg er gjennomsnittspris kroner pr billett Markedet er Europa, Norge, Helgeland og Rana Markedet må oppleve flyplassen som nær og tilgjengelig E6 sør er viktigst

25 E6 og Polarsirkelen lufthavn Det må komme til enighet om vegpakke Med eller uten bomfinansiering Alle andre utganger må være uaktuelle Også for Rana kommune Eneste løsning er enighet om vegpakke Viktigst for Rana er strekningen Korgen Mo i Rana - og Mosjøen Korgen Deretter Storforshei Mo i Rana Minst viktig er Bolna Mo i Rana (i dette perspektiv)

26 E6 og Polarsirkelen lufthavn Utfordring for vegpakken E6 for de neste 50 år (Nord-Norges mest trafikkerte) Kjøretid Mosjøen Mo i Rana må bli vesentlig kortere Vegen må oppleves som enkel å ferdes på Eventuell andel bomfinansiering må være rettferdig - merverdien må oppleves som større enn kostnaden Tungtrafikken kommer til å øke Pendlertrafikken kommer til å øke Servicetrafikken kommer til å øke Handelstrafikken kommer til å øke Turisttrafikken kommer til å øke hele året

27 E6 og Polarsirkelen lufthavn Trusler i arbeidet med vegpakke Fanatisme mot bomfinansiering Snøen som falt i fjor (historiske bortforklaringer) Skylder på andre kommuner Skylder på andre partier Vi har ikke noe Polarsirkelen Vegutvikling som arbeider med saken og bidrar med spisskompetanse som matcher fagetaten og andre påvirkere Området har vært forsømt politisk siste 20 år og vi er dermed trengt opp i et vanskelig hjørne Eneste ansvarlige løsning er likevel - enighet om vegpakke

28 Polarsirkelen lufthavn Anlegget delt i 5 arbeidspakker 1. Forberedende arbeider grunnerverv, atkomstveg fra E12, kommunal veg (Granheivegen), omlegging kraftlinjer, vannforsyning, avløp, etc. 2. Terrengarbeider/Masseforflytning sprenging, transport, etc. 3. Banesystem fundament, dekke, grasdekker, gjerder, lys, navigasjonsutstyr, utrykningsveger, brannøvingsfelt, brannbiler, brøytebiler, etc. 4. Bygningsmasse Terminal, tårn, teknisk bygg, driftsbygg 5. Landside Parkeringsanlegg, belysning, grøntanlegg

Ny stor flyplass for regionens framtid

Ny stor flyplass for regionens framtid Passert alle nåløyer Sverre Quale Konsernsjef i Avinor Vi trenger stor flyplass snarest Ove Brattbakk Administrerende direktør i HelgelandsKraft Viktig med ny flyplass Odd Eriksen Fylkesråd i Nordland

Detaljer

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier

Avinor i Nordområdene. Muligheter og strategier Avinor i Nordområdene Muligheter og strategier Forord Avinor legger med dette fram rapporten «Avinor i Nordområdene». Bakgrunnen for arbeidet har vært de store og raske endringene som skjer i nord og som

Detaljer

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud

Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Namsos Lufthavn - Vurdering av rutetilbud Foto: Oddmund Wold, Asplan Viak Bjørn T. Grøttheim Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2013 Tittel : Forfatter : Arbeidsnotat : 2013:10 Prosjektnummer

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø Terje Andreas Mathisen Forsker Handelshøgskolen

Detaljer

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi?

Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? Den regionale lufthavnstrukturen i Norge - Hvor mange lufthavner trenger vi? av Thor-Erik Sandberg Hanssen Doktorgradsstipendiat Handelshøgskolen i Bodø / Universitetet i Nordland Terje Andreas Mathisen

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1

Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 Lufthavnstruktur 20. mai 2015 1 1. Forord Arbeidet med rapporten er gjennomført i perioden juni 2014 mai 2015 som en del av NTP 2018 2027. Denne rapporten er en oppfølging av det arbeidet som ble levert

Detaljer

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine

Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine 1 Forord Ruteutviklingsprosjektet ble startet på initiativ fra Hammerfest Næringsforening v/ Kristine Bock som tok kontakt med Greater Stavanger våren 2012. Bakgrunn for denne kontakten var at Greater

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal

Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Innkalling til møte i Luftfartsforum Namdal Tid: fredag 14.august kl.10.00 13.00 Sted: Namsos lufthavn Sakliste: 1. «Lufthavnstruktur» - høring 2. Anbudsopplegg for regionale ruter i Nord-Norge rapport

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Anders Amundsen Totalt antall sider inkludert forsiden: 64 Molde, 2013.06.03 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P.

RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune-Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD-NORGE

Detaljer

Reisevaner på fly 2009

Reisevaner på fly 2009 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2009 Finanisiert av Innhold Sammendrag Summary 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og formål... 1 1.2 Datagrunnlag og metode... 2 1.2.1 Opplegg og gjennomføring...

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget

Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Saksnummer Utvalg/komite 058/11 Fylkestinget Journalpost.: 11/7979 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Ny flyplass ved Mo i Rana (Hauan) Sammendrag Hauan ved Mo i Rana fremstår som eneste alternativ for en ny stor

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

Dette dokumentet er en sammenstilling av de punktene som prosjektet finner etterspurte og realistiske for gjennomføring.

Dette dokumentet er en sammenstilling av de punktene som prosjektet finner etterspurte og realistiske for gjennomføring. Kollektiv Alta Innspill til kollektivtilbud for ruteanbud fra 2014 Bakgrunn Kollektiv Alta er et prosjekt i samarbeid med Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen og Alta kommune. Prosjektet er finansiert

Detaljer

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON Temautredning Transport og infrastruktur 10.01.2014 Forsvarsbygg kampflybase SIDE 2/38 FORORD Prosessen med valg av nytt kampfly og senere

Detaljer

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

STRATEGIPLAN VEDLEGG. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola VEDLEGG Samfunn Versjon 1.1 april 2013 1 Forord...4 INNHOLD 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10 2.3

Detaljer

Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest

Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest Arbeidsdokument 50255 Oslo 20.11.2012 3833 Hammerfest ny lufthavn Harald Thune-Larsen Lars Draagen Samfunnsanalyse ny lufthavn Hammerfest Innhold 1 Bakgrunn og problemstilling... 2 2 Befolkning, sysselsetting

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 23.06.2015 Møtestad: Plan og samfunn, store møterom Møtetid: 10:00 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE

MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE Beregnet til Husbanken Dokument type Rapport Dato November 2013 MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE MIDTVEISEVALUERING BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola

Strategiplan. Vedlegg. Samfunn. Stavanger lufthavn, Sola Strategiplan Stavanger lufthavn, Sola Vedlegg Samfunn Versjon 1.0 november 2012 Innhold 1 Forord...4 2 Stavanger lufthavn, Sola Ståsted 2012...6 2.1 Innledning... 7 2.2 Muligheter og sterke kort... 10

Detaljer

STRATEGIPLAN. Stavanger lufthavn, Sola 2013-2050

STRATEGIPLAN. Stavanger lufthavn, Sola 2013-2050 STRATEGIPLAN Stavanger lufthavn, Sola 2013-2050 Versjon 1.2 juni 2013 Innledning...4 INNHOLD 1 Bakgrunn, visjon og målsetninger...6 1.1 Bakgrunn og prosess...7 1.2 Visjon og verdier... 8 1.3 Mål og strategier...

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Lufthavnene i Notodden, Skien og Stord

Lufthavnene i Notodden, Skien og Stord Lufthavnene i Notodden, Skien og Stord Markedsmessige og økonomiske analyser av Terje Mathisen Gisle Solvoll Frode Kjærland Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-rapport 5/2008 Lufthavnene

Detaljer

Transportplan Helgeland

Transportplan Helgeland TRANSPORTPLAN HELGELAND FASE 1 Transportplan Helgeland Fase 1 Beskrivelse og faktagrunnlag Januar 2006 Transportutvikling AS 2006 Side 1 av 75 Rapport utarbeidet av Transportutvikling AS P.O.Box 26, N-8501

Detaljer