Verdi av lokale og regionale energiselskaper (bolag)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdi av lokale og regionale energiselskaper (bolag)"

Transkript

1 Verdi av lokale og regionale energiselskaper (bolag) Sveas Energiseminar Arlanda 7. mars 2013 Kristin H. Lind, mobil

2 Agenda Kort om KS Bedrift Endring av rollene til aktørenes i kraftmarkedet Strukturendringer Rapport om samfunnsmessig betydning av lokale og regionale selskaper Samarbeid

3 504medlemmer, ansatte 116 medlemmer, 3921 ansatte 87 medlemmer, 2144 ansatte 25 medlemmer, 287 ansatte

4 Geografisk lokalisering energimedlemmer 113 energimedlemmer 102 energiverk 1 fjernvarmeselskap 1 bioenergiselskap 1 entreprenørselskap 1 entrepriseselskap 5 installasjonsbedrifter 2 bredbåndsselskap KS Bedrifts 500 medlemmer driver samfunnsansvarlig forretningsdrift Strømnett med tilstrekkelig god kapasitet og god beredskap

5 Felles nordisk sluttbrukermarked - Nordisk samarbeid mot leverandørsentrisk modell Mindre og mellomstore selskap Lokalkraft Sverige Forum för gemensam Nordisk elmarknad Lokalkraft Finland KS Bedrift

6 Felles nordisk sluttbrukermarked Leverandørsentrisk modell en forutsetning? Dette blir kroken på døren for lokale kraftleverandører Håndtering og ansvar for skatter og avgifter blir for komplisert De store har økonomiske muskler Det blir ikke mange kraftleverandører igjen Dette går veldig bra! Håndterer avgifter i dag De store kan ikke konkurrere i forhold til lojale kunder som ønsker nærhet til leverandøren Opprett omsetningsselskap! NVE (energimyndigheten) varslet høring i 2013 Ber om grundig prosess og involvering av organisasjoner og selskaper

7 Mange diskusjonspunkter med regulator Økonomisk vurdering av HUB i forhold til størrelse, hvor mye skal ligge i den? 2. Skal HUB foreta leverandørbytter og flyttinger? 3. Eierskap til HUB - Organisering av HUBen og regulering av denne 4. En eller to kontrakter mellom kunden og bransjen- skal kunden ha kontrakt kun med kraftleverandøren? 5. Stenging og struping - Utfordringer rundt ansvar og dokumentasjon må løses og reguleres 6. Økonomisk grenseoppgang mellom kraftleverandør og nettselskap - Hvem skal være ansvarlig for skatter og avgifter? - Totalsalg eller to krav hvordan håndteres dette? - Kraftleverandør fakturerer alt, men nett og kraft kan ha hvert sitt krav inn mot kunden - Nettselskapet må sikres sine inntekter - Kraftleverandøren må gis mulighet til fritt å konkurrere 7. Leveringsplikten til kraftleverandør - blir nettselskapet ansvarlig i siste instans dersom kunden ikke klarer å skaffe kraftleverandør? 8. Synlighet av nettleie i faktura, er dette nødvendig eller viktig? Kan dette i praksis føre til utjevning av nettleien? Skal vi skille husholdningsmarkedet og næringslivsmarkedet? 9. Kundekontakt - Nytilknytning og USLA en oppgave for netteier? Hva med kundedata for nettselskapet i en feilsituasjon? 10. Nøytralitet dele basene? 11. Grønne sertifikater

8 Store eller små energiselskaper? 1 Det hevdes at små selskaper har: Lav avkastning o De minste har også høyest avkastning o Noen små er samvirkelag med andre målsettinger Lav effektivitet i nettregulering o Også høy effektivitet! o Distriktsutfordringer i grisgrendte strøk, jfr høy nettleie skal drive effektivt

9 Små eller store energiselskaper? 2 Mer avbrudd o Kundene opplever avbrudd forårsaket av lokalt nett OG overliggende nett o Blir ikke færre avbrudd for kunden ved fusjoner o Frykter enda lengre utetider ved fusjoner da blir dagens små sentra periferi og kommer nederst på prioriteringslisten Høy nettleie o Et broket bilde, men i snitt riktig o De små har typisk flere km nett/kunde enn mange store o Dyrt å drive i grisgrendte strøk kostnadene blir ikke borte ved fusjon med mindre nettet legges ned: Distriktsutfordringer

10 Pareto nettanalyse 2013

11 Modalen Kraftlag BA Tydal Komm. Energiverk KF Etne Elektrisitetslag Lærdal Energi AS Norddal Elverk AS Nore Energi AS Trøgstad Elverk AS Rissa Kraftlag BA Røros Elektrisitetsverk AS Årdal Energi KF Gauldal Nett AS Stryn Energi AS Rauma Energi AS Suldal Elverk KF Trollfjord Kraft AS Odda Energi AS Kvinnherad Energi AS Nordvest Nett AS Notodden Energi AS Tinn Energi AS Repvåg Kraftlag A/L Voss Energi AS Vesterålskraft Nett AS Alta Kraftlag AL Hadeland Energinett AS Ringeriks-Kraft Nett AS Lofotkraft AS Nordmøre Energiverk AS SFE Nett AS HelgelandsKraft AS NTE Nett AS Agder Energi Nett AS Avkastningsgrunnlag i mill kr Sammenheng mellom avkastning og investert kapital ,0 % Avkastningsgrunnlag Avkastning 8,0 % ,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % A v k a s t n i n g -4,0 % 1-6,0 %

12 Topp 10 liste fra NVE - effektive selskaper 2012 DEA effektivitet, grunnlag for vedtatt inntektsramme 2012 Selskap DEA-resultat Antall kunder 1. Trollfjord Kraft AS 110,1 % Hurum Energiverk AS 108,9 % Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 107,2 % Nordkyn Kraftlag AL 107,0 % Hallingdal Kraftnett AS 106,8 % Nordvest Nett AS 105,9 % Hardanger Energi AS 105,9 % Ballangen Energi AS 104,5 % NTE Nett AS 104,3 % Stranda Energiverk AS 104,0 % Gjennomsnitt Gjennomsnitt 8 på topp Bransjesnitt

13 de minste selskapene er mest effektive! Vedtatte IR 2012, mindre og mellomstore selskaper var mest effektive DEA-modellen vesentlig endret fra 2013, men mønsteret det samme, flere mindre selskaper blant de mest effektive Ikke korrekt å konkludere med at størrelsen på selskapene er avgjørende for effektiv drift

14 Varsel om inntektsrammer for 2013 Selskap DEA-resultat Antall kunder 1. Askøy Energi AS 104,1 % Nord-Salten Kraft AS 102,8 % Ymber AS 100,6 % Trøgstad Elverk AS 99,5 % NTE Nett AS 98,4 % Energi 1 Follo Røyken AS 98,2 % Nord-Østerdal Kraftlag SA 92,7 % Ballangen Energi AS 92,7 % Lyse Elnett AS 92,6 % AS Eidefoss 91,7 %

15 Drivere for strukturendringer Vanskelig kapitaltilgang Dyrere kapitaltilgang Utbyttepolitikk Tilgang til kompetanse Generell mangel på realfagskompetanse AMS utfordrende investering og drift Samarbeidsløsninger etableres Felles IKT-løsninger Felles Hub/datasentral er utfordrende, ønsket av bransjen Nettleien øker Ønsker utjevning av tariffene Samarbeidsløsninger møter utfordringene i dag Kompetanseforskriften

16 Samfunnsmessig betydning av lokale og regionale energiselskaper Kraftsektor i endring Det er 130 nettselskaper i Norge Mer bedriftsøkonomisk styring Press for fusjon av nettselskaper Hva skjer med lokale kraftsentre? KS Bedrift ønsker at debatten skal belyse alle forhold Bedriftsøkonomi Samfunnsøkonomi / samfunnsmessige forhold Bidra til best mulig beslutningsgrunnlag for eier

17 Strukturdebatten har pågått lenge Større selskaper billig for kundene og økt inntjening for eier? Hva er utfordringer ved oppkjøp/fusjoner? Sentral infrastruktur og tjenester for kundene Investeringer i ny næringsvirksomhet Kjøp av varer og tjenester hos underleverandører Skatt/avgift til berørte kommuner/fylkeskommuner Sponsing av arrangement og aktivitet innen idrett og kultur Arbeidsplasser for lokalbefolkning og lokalt næringsmiljø Bolyst og nedgang i folketall

18 Konklusjon - kortversjon

19 Metode Studiene av energibedriftene er basert på: Offentlig tilgjengelig informasjon tidligere kunnskap Dybdestudier med 14 selskaper o Intervjuer med en administrativ leder i hvert selskap Kvalitative vurderinger i hovedsak ut fra intervjuene Kvantitative analyser ved bruk av TFoUs tilgjengelige regionaløkonomiske ringvirkningsanalyse

20 Regionaløkonomisk ringvirkningsanalyse Direkte effekter i selskapene Arbeidsplasser og lønn Inntekter til eiere/kapitaleiere Kjøp av varer og tjenester Sponsing og diverse aktiviteter Indirekte virkninger Underleverandører/eiere/andre Arbeidsplasser og lønn Inntekter til eiere/kapitaleiere Kjøp varer og tjenester Sponsing og diverse aktiviteter Bosettings- og inntektsvirkninger Netto tilflytting pga flere arbeidsplasser Etterspørsel fra husholdninger Kommuneinntekter (innb. tilskudd og skatt) Aktivitet i næringsliv og offentlig sektor

21 Sysselsettings- og befolkningsvirkninger En ansatt i det lokale energiverket gir grunnlag for en ansatt i tillegg i øvrig virksomhet lokalt Fusjon med større selskap kan gi lokal reduksjon av arbeidsplasser tilsvarende 60-70% av selskapenes arbeidsplasser (ca halv virkning for et regionalt selskap som NTE) Analysene gir et forsiktig estimat på konsekvensene (kun tatt med kjøpekraftvirkninger, ikke rask responstid v/feil, bredbånd, kompetansearbeidsplasser med mer) Lyses samfunnsrapport 2010 «For hver arbeidsplass i Lysekonsernet, har det de siste årene blitt skapt ytterligere 2-3 arbeidsplasser i Rogaland.»

22 Økonomiske konsekvenser av fusjoner Bedriftsøkonomisk lønnsomhet kan øke høyere avkastning Frie inntekter kan gi nye arbeidsplasser Eventuell meravkastning fra salget brukes på næringsutvikling og kompensere for negativ utvikling Krever høy salgssum, god fondsforvaltning og vellykket næringsutviklingsarbeid Avkastningsnivå i 2010 tilsier økt utbytte 2-3 ganger for å kompensere for virkningen av salg Dagens eieravkastning med skattefordeler ansvarlig lån og avkastningskrav nye eiere må tas hensyn til, virker dette urealistisk Salg av eierandeler kan neppe kompensere for nedbemanningsvirkningene lokalt

23 Merverdi av lokal tilstedeværelse Lokale selskaper Lokal beredskap gir få og korte avbrudd i strømleveransene fordi mannskapene har lokalkunnskap og -kompetanse og kan være raskt på plass for å rette feil Generelt god kapasitet og kundetilfredshet Gjør investeringene lokalt Opprettholder bemanning ved å ta andre oppgaver som bredbåndsutbygging Bredbånd Flertallet satser på storkunder og tettsteder Tilskudd/dugnad for boliger på bygda Vanskelig å tallfeste samfunnsvirkningen De fleste rapporterer positive resultater Kapitaltilgang Selskapene mener kapitaltilgangen er god nok til å håndtere nødvendige investeringer

24 Nettleie Noen selskap vektlegger lav nettleie framfor overskudd og utbytte Mindre energiselskaper ofte lave priser tatt i betraktning store avstander mellom kundene Innkjøps- og beredskapssamarbeid Andre forretningsområder som gir reduserte kostnader for nettvirksomheten Nettleien kan reduseres med 7-10 % Utgjør kr for en husholdning pr år

25 Bosettingsvirkninger Arbeidsplasser gir bosetting Grunnlag for lokalt næringsliv og inntekter til kommunen Positive utviklingssirkler i lokalsamfunnet Infrastruktur, kompetanse, tjenester og utviklingskraft Tap av arbeidsplass i distriktene slår ut i utpendling på kort sikt og utflytting over tid Avstand til alternative store arbeidsmarkeder er sentral o Kun 5-10 % har arbeidsreise på mer enn 45 minutter På lang sikt med arbeidsreise mer enn 45 minutter o Tap av 30 arbeidsplasser vil gi nedgang i folketall på minst 60 personer På lang sikt med arbeidsreise om lag 30 minutter o Tap av 30 arbeidsplasser vil gi nedgang i folketall på minst 30 personer

26 Konklusjon lokale energiselskaper Betydelige samfunnsvirkninger i nedslagsfelt Utbytte til eierne Skatter/avgifter til kommunene Kjøp av varer og tjenester Innebærer mange arbeidsplasser direkte og gjennom ringvirkningene Fusjoner en politisk utfordring hva er alternativet?

27

28

29 Utvikle dagens samarbeid

30 Hvor vil vi? Fusjon et eierspørsmål Styrt av lyst og ikke nød En utfordring politisk Bygge lokale kompetansemiljø Bruk av hverandres tjenester Flåteordning for montører Felles vaktordning fore driftssentral Regional spesialisering alle må ikke kunne alt

31 Ønsker en god konferanse

Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale energiselskaper

Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale energiselskaper Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale energiselskaper Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2012 Tittel : Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale energiselskaper

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

Implementering av tredje energimarkedspakken. 2. juni 2014. Kristin H. Lind, leder energi, mobil 916 03 694. www.ks-bedrift.no

Implementering av tredje energimarkedspakken. 2. juni 2014. Kristin H. Lind, leder energi, mobil 916 03 694. www.ks-bedrift.no Implementering av tredje energimarkedspakken 2. juni 2014 Kristin H. Lind, leder energi, mobil 916 03 694 www.ks-bedrift.no Informasjon om KS Bedrift Implementering tredje energimarkedspakke Høring på

Detaljer

Håndtering av merog mindreinntekt

Håndtering av merog mindreinntekt Håndtering av merog mindreinntekt Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer 5 2011 John G. Cock Erik Normann

Detaljer

Kraftforsyningens eierskap og betydning for regional næringsutvikling. Roald Sand Even Bjørnstad

Kraftforsyningens eierskap og betydning for regional næringsutvikling. Roald Sand Even Bjørnstad Kraftforsyningens eierskap og betydning for regional næringsutvikling Roald Sand Even Bjørnstad NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel : KRAFTFORSYNINGENS EIERSKAP OG BETYDNING FOR REGIONAL NÆRINGSUTVIKLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Fåsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 15/751 MIDTNETT BUSKERUD AS - EIERSTRATEGI FOR SELSKAPET Rådmannens innstilling: 1. Vedlagte eierstrategi vedtas. 2. Selskapets vedtekter

Detaljer

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 NVEs energidager Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 Lik leveringskvalitet for alle? Det er ikke lik leveringskvalitet i dag, og utviklingen vil øke

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Virksomhet utenfor inntektsrammen

Virksomhet utenfor inntektsrammen Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-17-6 Virksomhet utenfor inntektsrammen På oppdrag fra Defo og KS Bedrift mai 2012 THEMA Rapport 2012-13 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: DEF-2012-01 Rapportnavn:

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? THEMA Rapport 2012-03: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Offentlig For store oppgaver, for lite penger? Kraftsystemet er en kritisk infrastruktur, og kraftforsyningens betydning for samfunnets økonomiske aktiviteter

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-08-4 For store oppgaver, for lite penger? - Kan restrukturering bidra til å løse investeringsutfordringen for kraftbransjen i Sør-Norge? På oppdrag fra Agder Energi Februar

Detaljer

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Det høyspente distribusjonsnettet. Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata 2 2014 R A P P O R T Bæremast do Det høyspente distribusjonsnettet Innsamling av geografiske og tekniske komponentdata

Detaljer

Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag

Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag JournalpostID 2014032426 Løpenr 1 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling pr. 31. desember 2005. Kari Margrethe Fløtre Christian Johan Giswold 9 2006

Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling pr. 31. desember 2005. Kari Margrethe Fløtre Christian Johan Giswold 9 2006 Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling pr. 31. desember 2005 Kari Margrethe Fløtre Christian Johan Giswold 9 2006 R A P P O R T Omsetningskonsesjonærer, organisasjons- og strukturutvikling

Detaljer

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS Innhold 1. Hensikten med en eierskapsmelding... 2 2. Prinsipper for god kommunal eierstyring... 2 3. Anbefalinger fra KS om god eierstyring.... 3 4. Åpenhet i forvaltningen... 4 5. Aksjeselskap som selskapsform...

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Utbyggingen av kraftnettet har historisk gått hånd i hånd med økt verdiskaping og velferd etter hvert som vi har tatt elektrisiteten i bruk på stadig flere samfunnsområder. Kraftnettet

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:06.01.2012. Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:06.01.2012. Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer TYDALKOMMUNE Dato:06.01.2012 Formannskapet s medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: 16.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall meldessnarestil

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling halden 2007. foto: dag johansen Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet

Detaljer

forum for strategisk nettutvikling

forum for strategisk nettutvikling forum for strategisk nettutvikling Årsberetningen er FSNs viktigste dokument, og er mye mer enn bare en beretning om siste års hendelser og aktiviteter. Her beskrives fundamentet FSN er bygd på, sammen

Detaljer

Høringssvar 19. september 2005

Høringssvar 19. september 2005 Høringssvar 19. september 2005 Endringer i forskrift om leveringskvalitet, måling og avregning og teknisk rapportering, inntektsrammer og tariffer. EL & IT Forbundet viser til mottatt høringsbrev fra Norges

Detaljer

Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi

Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi Energipolitisk tale ved landstariffkonferansen for energi Trondheim 28.11.2011 Landstariffkonferansene har blitt en arena som ikke bare drøfter tariffstrategi og tariffkrav, men også politikk. Jeg er i

Detaljer

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september

Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Styreleders tale til bedriftsforsamlingen 29. september Vi er inne i en annerledes høst i NTE. Visst skal vi produsere våre kilowattimer elektrisitet og sende dem ut på linjenettet. Visst skal vi sørge

Detaljer

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven

Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Om lov om endringer i energiloven Ot.prp. nr. 62 (2008 2009) Innhold 1 1.1 Proposisjonens hovedinnhold... Innledning... 5 5 3.4 Strategi for å ta økt hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn i 1.2 Om nettpolitikk... 5 kraftledningssaker...

Detaljer

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet

Meld. St. 14. (2011 2012) Melding til Stortinget. Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Meld. St. 14 (2011 2012) Melding til Stortinget Vi bygger Norge om utbygging av strømnettet Innhold 1 Innledning

Detaljer

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark

Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark UNTATT OFFENTLIGHET 13 Styrking av forskningsmiljøet i Finnmark 1. Innledning Direktøren er kontaktet for å se om FeFo kan bidra til å sikre at fagmiljøet som er bygget på Norut Alta opprettholdes etter

Detaljer