VARDEN. tinga administrativt og politisk - og døgnet har fortsatt bare 24 timer så denne prosessen må ta litt tid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARDEN. tinga administrativt og politisk - og døgnet har fortsatt bare 24 timer så denne prosessen må ta litt tid."

Transkript

1 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. HØSTEN 2006 Ordførers hjørne En vakker høst Etter en uvanlig varm sommer - den varmeste siden 1947 sier noen som fører statistikk - er høsten over oss med jakt i ulike varianter og kalde grader på vent. Landsskytterstevnet 2006 i Målselv ga mange gode og hyggelige resultater for Rollag og Veggli Skyttarlag - og for oss som følger med. For Rollag og Numedal gir det godt omdømme å være tilstede på TV ruta i beste sendetid når kongelaget får anvist sine avsluttende 10 skudd. Det blei jo også et historisk mesterskap med den første Skytterdronning - og Liv Åsne var veldig tett på! Grafisk design: Reklamemakeriet Av mange saker i Rollag kommune er det vel Trillemarka - Rollagsfjell som får den største oppmerksomheten utover høsten. Ikke minst fordi statsråd Helen Bjørnøy kommer for å bli orientert om den felles kommunedelplanen og for å være med på befaring.tirsdag den 10. oktober er blinka ut til statsrådsbesøket. På møte i vår antyda statsråden at saken ville få en avgjørelse før nyttår. Direktoratet for Naturforvaltning skal 1. oktober legge fram sitt anbefalte forslag. DN vurderer i alt fire forslag der naturreservatstørrelsen varierer mellom 100 og 200 tusen dekar. For å si det litt forsiktig er vel ikke kommunenes forslag akseptert av sentrale naturvernere og deres nettverk. På mange måter blir vår kamp som Davids mot Goliat. På den andre side er vårt forslag så bra at det er godt mottatt hos nesten samtlige høringsinstanser! Som kjent har kommunestyret i Rollag starta arbeidet med rullering av Kommuneplanen i en prosess sammen med Flesberg kommune. Arealdelen for hele Vegglifjell er også i en rulleringsprosess. En prosess som blir krevende da mange interesser krysser hverandre sør på Vegglifjellet. Fylkesdelplanene Hardangervidda Aust og Blefjell møtes nordvest for Sundtjønn. Skjervedalen naturreservat legger også i dette området - så det er dermed mange komplekse avklaringer som må gjøres. Fylkesmannens innsigelser til i alt 5 reguleringsplaner forenkler ikke akkurat prosessen. Det jobbes meget hardt med disse tinga administrativt og politisk - og døgnet har fortsatt bare 24 timer så denne prosessen må ta litt tid. Når det er sagt så er det all grunn til optimisme i Rollag kommune. Det skjer store og små gledelige ting. Kongsberg Automotive er i vekst med ny kontrakt. Rollag sentrum har fått en ny veg som både er effektiv og arbeidet er pent gjort.tettstedprosjektet i Veggli har medført noen nye aktiviteter og flere er på gang. God høst! Steinar Berthelsen Ordfører Foto: Kjell Hongseth Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf

2 MELDINGER I DETTE NUMMERET: Rollag Bygdetun, Middelalderuka Bredbånd til alle i Numedal? Ny pleie- og omsorgsplan Kunnskapsløftet Renovasjon/Ryddeaksjon UNDER VARDEN Utgivelsesplan og annonsefrister: Nr. 1: Utgivelse 15. januar (frist annonser og stoff 15. des.) Nr. 2: Utgivelse 15. mai (frist annonser og stoff 15. april) Sansehage på Bygdeheimen Sansehagen på bygdeheimen begynner nå å ta form. Det har vært flere dugnader, og mange har stilt opp for å hjelpe til. Prosjektgruppa, som består av representanter fra Bygdeheimen, Rollag og Veggli Hagelag, Rollag og Veggli Frivillighetssentral og Rollag og Veggli Helselag, vil rette en stor takk til alle som har stilt opp på dugnader.vi vil også takke for alle bidrag som er kommet inn i form av planter, utstyr til hagen, penger og rabatter ved kjøp av varer og tjenester.tusen TAKK! Selv om hagen nå begynner å ta form, er det mer som gjenstår.vi skal ha flere dugnader, og vi må utstyre hagen med flere elementer. Etter planen skal vi ha offisiell åpning på våren/forsommeren Hvis du ønsker å stille opp på dugnad, kan du kontakte Rollag og Veggli Frivillighetssentral på tlf: Dit kan du også melde deg hvis du ønsker å gi en gave til hagen, eller ønsker mer informasjon. Vi jobber nå med å finne en slipestein, vi trenger noen som kan lage en minibekk samt en dam, et fuglebrett hadde også vært fint, og vi ønsker også å komme i kontakt med noen som har en Gråtass som vi kan overta for en billig penge. Dersom du skulle ha noe av dette, eller noe annet du tror passer i hagen, ønsker vi å komme i kontakt med deg. Ring Rollag sykehjem, tlf.: Nr.3:Utgivelse 15. september (frist annonser og stoff 15. august) Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag Tlf Åpningstider Biblioteket ROLLAG BIBLIOTEK ONSDAG Kl TORSDAG Kl VEGGLI BIBLIOTEK TIRSDAG Kl TORSDAG Kl FREDAG Kl En sansehage er en terapeutisk tilrettelagt hage som skal stimulere til sanseopplevelser og aktivitet for demente. Den gir også mulighet for trening og aktivitet til mennesker i en rehabiliteringsfase. Vi takker for den store interessen for sansehagen ved bygdeheimen vår, og inviterer til offisiell åpningen i 2007! Har du lyst til å bli med på laget som frivillig? Eller ønsker du kontakt med en av våre frivillige? Ta kontakt med oss i Rollag og Veggli Frivillighetssentral Tlf / UNDER VARDEN - Høsten 2006

3 MELDINGER Kirkekontoret 5. november Allehelgensdag Bygdeheimen kl.10 Veggli kirke, kl Rollag kirke, kl november søndag for de forfulgte, sportsandakt Dalhøgd, kl november Kirkestua, kl Høymesse m/nattverd 26. november Siste søndag i kirkeåret, Adventmesse Vegglitunet, kl desember 1.s. i advent. Veggli kirke, ca. kl Lørdag 9. desember Gammeldags jul, Fakkeltog - lysmesse Rollag kirke kl (Arrangementet starter på Bygdetunet kl.12.00) 10. desember 2.s. i advent. Kirkestua, kl Høymesse m/nattverd 17. desember 3.s. i advent. Rollag kirke, kl Jule- /adventskonsert 24. desember Julaften. Bygdeheimen, kl Veggli kirke, kl Rollag kirke, kl Høymesse m/nattverd 25. desember 1. juledag. Rollag kirke, kl Høytidsgudstjeneste m/nattverd 26. desember Veggli kirke, kl Høytidsgudstjeneste m/nattverd 29. desember Familiejuletrefest,Veggli Samf.hus, kl desember Juletrefest i Kirkestua, kl desember Fjellkirken, kl.20.00, Sportsandakt 1. januar Kirkestua, kl Høymesse m/nattverd SVØMMEHALLEN NUMEDAL FOLKEHØGSKOLE IDRETTSSKOLEN TLF Åpningstider høsten 2006 Finnes også på vår webside: DAG SVØMMEHALL HELSESTUDIO mandag kl kl kl voksensvømming tirsdag kl morrasvømming kl kl onsdag kl kl torsdag kl morrasvømming kl kl kl voksensvømming fredag kl grader i vannet kl lørdag kl kl Barn under 10 år må være i følge med voksen. Badetid i svømmehallen maks 2 timer. Fellestid publikum og elever ved Folkehøgskolen: Man., tirs., ons. og tors , Fre Lør Svømmehallen vil være stengt i juleferien fra og med mandag 11. desember. Åpner igjen onsdag Prisliste: Barn pensjonister Voksen Svømmehall 30,- 60,- Helsestudio 60,- Svømmehall + helsestudio 80,- Familiebillet svømmehall 150,- Klippekort m/ 10 klipp svømmehall 230,- 450,- Klippekort helsestudio 450,- Klippekort svømmehall + helsestudio 680,- Semesterkort Svømmehall 460,- 900,- Semesterkort Helsestudio 900,- Semesterkort Svømmehall + Studio 1.100,- UNDER VARDEN - Høsten

4 MELDINGER Spor og observasjoner av rovdyr Sted og tid for observasjonen: Sportegn og observasjoner av gaupe, jerv, ulv og bjørn varsles rovviltkontakt så raskt som mulig Funn av kadaver varsles til dyreeier eller Statens Naturoppsyn (SNO) Finn kartreferanse og merk av stedet på kart Merk funnstedet Spor: Ta bilder, husk å legge sammenlignbar gjenstand inntil, f.eks. fyrstikkeske Ta vare på ekskrementer og hår (helst i papir) Tegn på aktivitet av rovdyr: Urolige dyr, morløse lam og savnede lam Aktivitet fra kråke, ravn og rovfugler Funn av kadaver: Syke og sårede dyr vil ofte oppsøke vann og fuktige drag Bruk luktesansen Rovdyr vil skjule kadaver og grave det ned/dekke til med kvist Unngå egen obduksjon, kontakt rovvilt kontakt for nærmere undersøkelser Dyreeier skal varsles, se etter tlf.nr. i øremerke eller klave Dekk til kadaver - mest mulig urørt slik at det beskyttes mot åtseletere Undersøk om det er flere kadaver i samme område Unngå for mye tråkk rundt spor, sportegn og kadaver VARSLING! Vær tidlig ute med varsling - sportegn forsvinner raskt! Alle meldinger blir loggført. I tillegg feltkontroll ved sporobservasjoner av gaupe med unger og alle sporobservasjoner av jerv, ulv og bjørn. Det er mye bedre å melde fra en gang for mye enn en gang for lite! Statens Naturoppsyn (SNO) sine rovviltkontakter i Numedal: Rollag: Sigurd Storemoen, tlf / Nore og Uvdal: Dag Utklev, tlf / Flesberg: Tom Ivar Stepien, tlf Trillemarka - Rollagsfjell på nett Grunneierne i Trillemarka - Rollagsfjell har laget nettsted: Ombyggingen av skolene Kommunens skoler er av forholdsvis gammel dato. Det har blitt bygd til en del nye lokaler etter hvert som behovet for plass har økt. Nå har det vært på tide å tenke videre framover. Nye krav og etterslep på vedlikeholdet har aktualisert en opprusting av skolene. Opprustingen skal også ta høyde for den endringen i skolestrukturen som er vedtatt. På denne bakgrunn har kommunen arbeidet med planer for opprusting av skolene. Etter lengre tids utgreiing vedtok Kommunestyret i sitt møte den 7. september i år en omfattende plan for opprusting av skoleanleggene. Det blir lite nybygg og mest ombygging innvendig samt opprusting av tekniske anlegg. I tillegg er det i Veggli opparbeidet et nærmiljøanlegg for ymse uteaktiviteter - særlig vinteraktiviteter. Dette anlegget er på det nærmeste ferdigstilt. Disse tiltakene er sett under ett som et ledd i utviklingen av skoleanlegget i Veggli. Begge skolene får sin opprusting, og arbeidet kommer til å starte snart. Planen er å ha alt ferdig til skolestart i Siden lokalene til ungdomsskolen prioriteres og at det blant annet skal bygges ny gang utvendig, kommer starten på opprustingen til å bli i Veggli. Det satses på å få ferdig mye av grunnarbeidene i høst. Kostnadsrammen for arbeidene er på ca 12 mill kr. Det blir spennende å følge med utover på hvordan de nye læringsarealene blir. Målet med nettstedet er å legge ut informasjon om området. Mye er knyttet til verneprosessen som nå er inne i en avgjørende fase, og mye er knyttet til skog- og kulturhistorie i området. De av dere som har bilder eller historier fra området - nytt eller gammelt - de vil dele med andre, må gjerne ta kontakt med oss. Med vennlig hilsen Arbeidsgruppa for grunneierne i Trillemarka - Rollag Østfjell (TRØ) v/ sekretær Olav Traaen, co/numedal Forsøksring tlf e-post: 4 UNDER VARDEN - Høsten 2006

5 Kunnskapsløftet Skolene har forberedt seg på innføringen av denne reformen en tid nå. Foreldrene har blitt informert om det som skjer, bl.a. har de fått utdelt et lite hefte om Kunnskapsløftet. Nedenfor finner dere et utdrag av informasjonen i heftet: Hva er kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskolen og videregående opplæring. Reformen fører til en rekke endringer i skolens innhold, struktur og organisering fra første trinn i grunnskolen til siste trinn i videregående opplæring. Målet for Kunnskapsløftet er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring. Reformen starter i august 2006 for elevene på trinn i grunnskolen og på første trinn i videregående opplæring. Dette er de viktigste endringene i norsk skole som følge av Kunnskapsløftet: Grunnleggende ferdigheter styrkes Lese- og skriveopplæring vektlegges fra første årstrinn Nye læreplaner i alle fag, med tydelige mål for elevenes og lærlingenes kompetanse Ny fag- og timefordeling Ny tilbudsstruktur i videregående opplæring Lokal valgfrihet når det gjelder arbeidsformer, læremateriell og organisering av opplæringen Slik blir kunnskapsløftet gjennomført Skoleåret trinn i grunnskolen og Vg1 (1. trinn i videregående opplæring) tar i bruk nye læreplaner for fag og ny fag- og timefordeling. Fremmedspråk/språklig fordypning innføres gradvis med start på 8. trinn. Skolene kan tilby programfag til valg på ungdomstrinnet. Skoleåret Nye læreplaner tas i bruk for 10. trinn og Vg2 (2. trinn i videregående opplæring). Skoleåret Kunnskapsløftet innføres i Vg3 (3. trinn i videregående opp læring). Alle skoler må tilby programfag til valg på ungdomstrinnet. Det nye læreplanverket består av: Generell del - som under L97 Prinsipper for opplæringen - også kalt læringsplakaten Fag- og timefordeling - tilpasset nye fag og med mulighet til individuell tilpassing av inntil 25% av timene i det enkelte fag. Læreplaner for fag Nye elementer i læreplaner for fag Grunnleggende ferdigheter i alle fag: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne bruke digitale verktøy. Fremmedspråk eller språklig fordypning Programfag til valg Har dere spørsmål om Kunnskapsløftet kan dere kontakte skolene eller finne informasjon på internett på Skolefrukt MELDINGER Fra og med tirsdag 12. september ble det startet opp en prøveordning med skolefrukt ved begge skolene i kommunen. Ordningen vil vare fram til jul i år. Ordningen er kommet i stand ved at Frisklivssentralen i kommunen har bevilget midler til å dekke foreldrebetalingen som er kr. 2,50 pr. frukt. Det resterende finansieres gjennom at Skolefruktordningen er subsidiert via det offentlige med kr. 1,- pr. frukt. Skolefrukt er en ordning som ligner Skolemelkordningen.Vanligvis tegner foreldrene abonnement for et halvt år om gangen, og foreldrebetalingen er kr. 2,50 pr. dag. Elevene får frisk frukt eller grønnsaker hver dag. Dette vil være eple, pære, appelsin, banan, gulrot, kiwi, nektarin, eller klementin avhengig av sesong. Helsesøster står ansvarlig for ordningen dette halvåret, og har tegnet et multiabonnement for alle skoleelevene i kommunen. Prosjektmidlene rekker til at alle elever vil få en halv frukt, de dagene de er på skolen. Frukten vil bli delt ut i storefri og det vil vanligvis være anledning til å velge mellom to sorter frukt. Fem om dagen For å dekke dagsbehovet må vi spise fem frukt og eller grønnsaker om dagen. Fem frukt om dagen kan for eksempel være: 1 glass juice til frokost, 1 frukt sammen med nistepakka, potet og grønnsaker til middag og en frukt som snacks ut over dette. Barn og unge spiser alt for lite frukt og grønnsaker, i gjennomsnitt bare halvparten av det de bør spise. Bare to av ti elever har med egen frukt eller grønnsak hjemmefra. Skolefrukt er viktig fordi frukt og grønt er kilder til viktige næringsstoffer og forebygger alvorlige sykdommer som diabetes, kreft og hjerte- og karsykdommer. Barn som spiser lite frukt og grønt, spiser mer usunn mat enn andre. Gode kostvaner må læres tidlig. Har du lyst til å vite mer om skolefruktordningen kan du lese mer på nettet; eller ta kontakt med ring eller ta kontakt med helsesøster UNDER VARDEN - Høsten

6 Bearbeidet av Kjell Hongseth. Falskmyntnere fra Numedal Sammendrag av historien som sto skrevet i Numedalslagets Årbok i Amerika i Historien er blitt fortalt til redaktøren, derfor omtales det en forteller noen steder. Lars Kverndalen fra Verjedalen i Nore, Hellek Vindegg og Nils Knudsen fra Veggli kom til Amerika i Nils Knudsen var kjent som Nils Halling, navnet hadde han fått fordi faren Knut Nilsson, hadde virket som sølvsmed og urmaker i Hallingdal før han kom tilbake til Veggli. I folketellinga i 1801 ble han kalt gjørtler. De tre slo seg ned som så mange nordmenn i Wisconsin. Fortelleren av denne historien har ikke hørt noe om at Vindegg og Kvendalen skaffet seg jord, enda dette var omtrent det eneste innvandrerne kunne leve av på denne tida. Nils Halling derimot kjøpte 40 acres i Christiania township i Albion County i samme stat, han hadde tydeligvis til hensikt å bli der som bonde. Men livet er ikke alltid det det gir seg ut for å være og noen hendelser fikk han på andre tanker sammen med de to andre numedølene. Det var en ganske vanlig beskjeftigelse å lage falske penger, men det var helst småmynter, for de var lette å lage. Straffen var heller ikke avskrekkende hvis de skulle bli tatt. De tre numedølene så muligheten til å bli rike, men de ville lage papirpenger og slo seg sammen på for å starte en fabrik. Lars Kverndalen kom fra en familie med kjente håndverkere, han var skrivekyndig, nevenyttig og hadde innsikt i mekaniske innretninger. Dessuten var han utspekulert, heter det. Det måtte både godt håndlag og nøyaktighet til for å gravere platene pengene skulle trykkes med, det var et tidkrevende og vanskelig arbeide. De startet med et verkstedet i Madison, men flyttet senere nord i skogen nær Whitewater, der var det bare villniss, så der kunne de arbeide i fred. Vinteren produserte de pengene. Sedlene la de i støvlene som de gikk med for at det skulle se ut som de var gamle og brukte. Om de laget sedler med forskjellig verdi er ikke kjent, men helst var det 5 dalersedler for de var enklest å omsette. Fortelleren av denne historien mener at enten var pengene veldig godt laget eller så var karene enfoldige optimister på grensen til det utrolige. De hadde riktignok en baktanke med å reise til Norge for å omsette pengene her, de tenkte at nordmennene var lettere å lure, men å tenke på å omsette så mange falske penger i Norge hvor kontrollen er så streng, det var det rene vanvidd. Hellek Vindegg hadde moro av dette i ettertid og fortalte: Vi mente vi var blit så meget klokere vi, og så skulde vi reise hjem og narre de norske indianerene, vi som hadde vært ute å reist i den store verden og sett og erfart litt av hvert sto over landets innbyggere på samme nivå som de gjorde over indianerne i Amerika, det ville være den enkleste ting å narre dem. Våren 1843 mente de at de hadde nok penger og reiste til Norge. Da skipet ankom Le Havre i Frankrike skal de ha kjøpt en veksel på 4000 spesidaler pålydende en bank i Christiania og dette beløpet fikk de utbetalt da de kom til Norge. Hvis dette er tilfelle, hvorfor begynte de da å dele ut av de nye dollarsedlene på sin veg til Numedal? De hadde jo lommene fulle av gangbare spesidaler. En kan også tenke på at da Nils Halling ble pågrepet hos sin søster i Drammen, tok hun en bunke penger som lå på en hylle i soveværelse og kastet på varmen. Hvorfor gjorde hun det? Pengene skulle etter sigende være ekte norske spesidaler som hun hadde fått av broren. Karene fortsatte å dele ut av de falske pengene på sin veg oppover bygdene, da de kom i krangel med en handelsmann som betvilte at pengene var ekte kom de snart i myndighetenes søkelys og ble arrestert før de kom til hjembygda. Vindegg og Halling ble tatt i Drammen. Lars Kverndalen ble arrestert hos en tante ved et sted som ble kalt Grevskapet. Det blir fortalt at lensmannen, som var en god venn av angiveren, tok seg god tid og sørget for at det ble kjent at han var på veg for å pågripe Kverndalen. Tanten benyttet også anledningen til å advare Kverndalen om at lensmannen var etter han, slik at, hvis han hadde noe ulovlig på seg fikk han anledning til å kvitte seg med det. Han hevdet derimot at det hadde han ikke og da lensmannen kom for å arresterte ham hadde han ikke kvittet seg med pengene. Senere fortalte Kverndalen at han hadde vært fristet til å kaste pengene i kaminen, der det brant godt, men han tenkte det ville være trist å skille seg av med pengene som hadde kosten han så mye arbeid og som han ventet seg mye rikdom og glede av - mens han tenkte på dette kom lensmannen og arresterte han. 6 UNDER VARDEN - Høsten 2006

7 MELDINGER Hvordan rettsaken mot karene forløp kjenner ikke fortelleren, men de fikk sin straff: Nytt fra barnehagene Lars Kverndalen som ble sett på som lederen ble dømt til 13 års slaveri, Hellek Vindegg 11 år og Nils Halling 6 eller 9 år. Det synes for resten at være uvisshet og uoverenstemmelse hos en del av dem som kjender mest til disse begivenheter, både angående straffetiden som hver av de omgjeldene fik og adskillig andet, og det er ikke alle tider mulig for nedskriveren at avgjøre hvad som er det absolutt rette. Nils Halling og Hellek Videgg sonet sin straff, men Kverndalen ble benådet og slapp ut av fengselet for han hadde fått tæring. Han reiste hjem til Kverndalen og døde sannsynligvis ikke så lenge etter. Hellek Vindegg reiste hjem til Veggli etter ferdig soning og slo seg ned på Slikudalen, en avsidliggende plass i Verjedalen, som tilhørte Kravikgårene og bodde her til sin død. Han ble 92 år gammel. Han hadde nok lyst til å reise tilbake til Amerika også etter at han var blitt gammel for da søstersønn Gunder Svendsrud var på besøk i Norge sendte han beskjed at han ville reise sammen med henne, men Svendsrud sto allerede reiseklar og kunne ikke vente på sin onkel. Etter hva nedskriveren har forstått var Hellek gift og levde godt på sin avsidesliggende gård. Han var en flink arbeidskar, forstandig og omgjengelig, vittig og rapp med tungen. Nils Halling reiste tilbake til Amerika etter å ha sonet dommen, han slo seg ned på gården som hans bror Knut hadde bestyrt mens han var borte. Her drev han med farming til han avgikk ved døden i 60 års alderen. Han levde et rettskaffent liv og etterlot seg en liten formue. Siden han ikke var gift kom formuen søsknene til gode. Han hadde en bror og en søster i Norge som ikke var gift, den andre søsteren Birgit var gift med en arbeidsdyktig kar, men satt i små kår. På denne tiden var det dårlig vekslekurs så nesten halvparten gikk tapt i vekslingen, men de pengene de fikk kom godt med for strevsomme folk som alderen nå tynget og kunne lette deres livsaften. Fra 1. august fikk vi ny Rammeplan for barnehager (R-06), dette er en forskrift til barnehageloven som trådte i kraft 1. januar i år. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. R-06 fremhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter til å møte, forstå og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. R-06 understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. R-06 tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn, dette betyr at barns utvikling sees som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger, og miljøet de vokser opp i. Den legger også stor vekt på barns rett til medbestemmelse, barnas egne interesser og spørsmål bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Dette krever at de voksne må undre seg mer sammen med barna, enn å lage ferdige pedagogiske opplegg for barna. Toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. R-06 har 7 fagområder som må knyttes til både uformelle og formelle læringssituasjoner i barnehagen. Fagområdene skal sees i sammenheng med kunnskapsløftet i skolen. Det legges vekt på at det skal lages plan for overgangen fra barnehage til skole, dette krever en annen form for samarbeid med skolene enn vi er vant til. Fylkesmann har laget en plan for implementering av R-06 for barnehagene i Buskerud. De har barnehageforum for styrerne, fagkvelder for pedagogisk personalet og dagskonferanser for hele personalet.veggli barnehage er tatt ut til å delta i et utviklingsprogram med tema: Barnehagens læringsmiljø, det er oppstart i disse dager. Årets tema for Rollag kommunes barnehager er: Bygde kanns, jfr. Barnehageplan for Rollag kommune Mål for årets tema er: Barna skal bli kjent med og delta i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer. Barnehagen skal synliggjøre barn og gi dem anledning til å fremstå som aktører i nærmiljøet. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi må legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barna skal være med på å utforske og oppdage nærmiljøet vårt. Her er en oversikt over noen aktiviteter vi ønsker å legge vekt på: - besøke personer og institusjoner som har betydning for nærmiljøet. - bruke uteområdene til barnehagen. - historisk tilbakeblikk: - hvorfor Rollag - hvorfor Veggli - arbeidsplasser før og nå - Nordmannsslepa - lokale stev og folkemusikk - dialekter - middelalderdalen - lære om og besøke kirkene våre. - bygdetunet med guidet opplegg, felles med Veggli barnehage. Bygde kanns kommer også til å være en rød tråd gjennom våre andre tema i løpet av barnehageåret. Vi håper at dere vil være velvillige til å stille opp å komme i barnehagen, hvis vi ringer akkurat deg! God høst!! UNDER VARDEN - Høsten

8 MELDINGER Bredbånd til alle i Numedal? Numedalskommunene er oppdragsgiver for prosjektet BLiNK/Bredbånd til alle i Numedal som skal gjennomføres i regi av Numedalsutvikling IKS. Målet er å bidra til at alle i Numedal får et tilfredsstillende bredbåndstilbud, fortrinnsvis via tilknytning til optisk fiber. Bredbånd over fiber gjør det mulig å samle mange tjenester over ett og samme nett, inkl. Internettaksess, telefoni og TV, noe som for veldig mange vil bety innsparinger i månedlige kostnader. Dette handler også mye om Numedals framtid og videre utvikling. Å få etablert denne type avanserte kommunikasjonsløsninger ventes å bety mye for både næringsutvikling bosetting og tjenestetilbud i vårt område. Hvordan lykkes? Å få til en så avansert bredbåndsløsning for alle i Numedal er en stor utfordring, med få kundeenheter og såpass spredt bosetting. Dette krever samarbeid og lokal mobilisering. Det er særlig to kritiske suksessfaktorer som må komme på plass hvis vi skal lykkes med ambisjonene: 1. Innbyggere og næringsliv må se mulighetene og ønske en tilknytning.vi trenger minimum 50 % kundeoppslutning ved oppstarten av prosjektet og håper på nærmere 60 %. 2. Staten må hjelpe kommunene med risikoavlastning i form av rentestøtte til kommunale låneopptak. Hva skjer nå? Det pågår for tida et forprosjekt for å tilrettelegge for hovedprosjektet. Siden informasjonsmøtene som ble gjennomført på forsommeren har det bl.a. vært jobbet med finansieringssøknader, kunderegistrering, tilrettelegging for testutbygging og utlysing av en konkurranse vedr. utbyggingen. Finansieringssøknader er sendt HØYKOM (Norges forskningsråd), Kommunal- og regionaldepartementet og Buskerud fylkeskommune. Det er søkt om i alt 16 mill. kroner til rentestøtte og 1 mill. til dekking av prosjektkostnader. Det ventes en første avklaring når det gjelder det statlige bidraget nå i september. Her er det hard kamp om kronene. Hvis vi ikke lykkes i denne runden, ventes det å komme en ny sjanse i forbindelse med budsjettet for Alle tre kommunestyrene har i nå høst gitt sin tilslutning til opplegget for finansieringen. Kunderegistreringen så langt har skjedd gjennom frivillig dugnadsinnsats fra lokale ildsjeler. Dette har vist seg å være svært effektivt, med oppslutning på opptil % i de områdene som er i havn. Slike resultater kunne umulig ha blitt oppnådd på annen måte.all ære til de som legger ned mange arbeidstimer for få dette til. Det har tatt lenger tid enn en håpet på å få organisert registreringsarbeidet, men stadig nye områder er nå i gang. Dersom flere ønsker å bidra, ta gjerne kontakt med Halvor Rostad i Numedalsutvikling. Det iverksettes nå testutbygging i Tunhovdområdet og på Lampeland. Gravearbeidene her er påbegynt allerede. Dersom vi må vente lenger på statlig bistand, kan det vurderes å starte mindre utbygginger også i andre områder innenfor rammen av forprosjektet. Det er nylig lyst ut en konkurranse om utbyggingen i hovedprosjektet, med forbehold om finansieringen.tilbudsfristen er 16. oktober Her er det allerede mottatt en god del henvendelser fra interesserte tilbydere. Kontaktperson Interesserte kan kontakte Halvor Rostad i Numedalsutvikling IKS, epost: mobil Utarbeidelse av ny pleie- og omsorgsplan Rollag kommune er nå i ferd med å utarbeide ny pleie- og omsorgsplan. Planen vil ha et langsiktig perspektiv hvor hensikten bl.a. er å stake ut framtidens kurs for pleie og omsorgstjenester i kommunen. Pleie - og omsorgsplanen vil gi grunnlaget for prioriteringer av konkrete tiltak i kommunenes øvrige planverk (handlingsplaner, økonomiplaner, årsbudsjett osv). Enhver har rett til pleie- og omsorgstjenester i den kommunen de bor eller oppholder seg i uavhengig av alder og diagnose. Det er videre kommunenes ansvar å etablere, utforme og organisere tjenestene på en hensiktsmessig og optimal måte til det beste for den enkelte. En viktig føring i arbeidet med ny pleie- og omsorgsplan er at kommunen ønsker å tilby tjenester som bygger opp under brukernes egenomsorgsevne og mulighet for å bo i eget hjem lengst mulig. Dette betyr bl.a. at man legger til grunn prinsippet om Laveste Effektive Omsorgs Nivå (LEON) for fremtidens pleie- og omsorgstjenester. Planarbeidet har hittil bestått av ulike kartlegginger, det vil si dagens status og forventninger til pleie og omsorg, sentrale krav og føringer, samt tilgjengelig statistikk og prognoser.videre i prosessen vil det nå utarbeides konkrete forslag til tiltak og tjenester for en framtidig pleie og omsorgstjeneste. Pleie og omsorgsplanen skal ferdigstilles innen desember 2006 og behandles i kommunestyret januar I forkant av behandlingen i kommunestyret, vil forslag til ny pleie- og omsorgsplan bli sendt ut på høring. Rollag kommune ønsker samtidig å takke for innkomne svar på bruker- og innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført nå i første halvdel av september måned. Det rettes også en takk til Eldrerådet, pensjonistlaget og frivillighetssentralen for hjelpen med å distribuere innbyggerundersøkelsene til husstandene i kommunen. 8 UNDER VARDEN - Høsten 2006

9 MELDINGER RENOVASJON Det er vel kjent gjennom mediaoppslag at Naturvernforbundet har funnet flere ulovlige søppelfyllinger i Rollag. Kommunen har tilsynsmyndighet etter forurensingsloven og vil følge opp saken med kontroller og tiltak. Vi minner om at de fleste fraksjoner slik som elektriske artikler, hvitevarer, batterier, jernskrap mv. er gratis å levere på kommunens sorteringsstasjon. Bygningsavfall og restavfall er kostbart å levere og må derfor tas betalt for. Det er begrenset containerplass, og vi kan derfor ikke ta større mengder enn 2 m 3. Dersom det er behov for å levere større mengder ber vi om at du kontakter vår renovatør Knut T. Bjørkgård tlf Boder og containere på fjellet blir vanligvis tømt 1 gang per uke, men hyppigheten økes dersom det kommer mye søppel. Allikevel har det rent over litt - særlig ved Årset.Vi vurderer derfor flere containere. Fortsatt blir det levert noe bygningsavfall i og ved containerne.vi understreker at dette er ulovlig og at det kan bli anmeldt. Se oppslag om leveringsmuligheter på søppelbodene og kommunens hjemmesider. RYDDEAKSJON Gratis levering av landbruksskrot og avfall Henting på din eiendom Har du landbruksskrot du vil bli kvitt? Benytt sjansen til å levere landbruksrelatert skrot GRATIS ved å ringe tlf for å avtale henting på din eiendom!!! Du kan levere alle typer kjøretøy, redskaper og større og mindre gjenstander av metall. Du trenger ikke å miljøsanere utstyret, dvs. tappe olje eller ta ut batterier før levering. Det er ikke noe hinder om det er deler av plast, tre eller lignende på utstyret. Du kan også avtale henting av farlig avfall som blybatterier, maling, lakk, beis, plantevernmidler, olje, diesel eller produkter som inneholder PCB, kvikksølv m.m. Kommunens sorteringsstasjon på Øya Kommunen følger opp aksjonen med utvidede åpningstider og GRATIS levering av alt avfall som er sortert på forhånd. NB! Max volum på levering av bygningsavfall pr. gang: 2 m 3. Stasjonen vil være åpen hver dag fra og med 1. til og med 10. november kl Ryddeaksjonen er ledd i kommunens fokus på å få bukt med private søppeldeponier og utflytende holdninger til avfallshåndtering. Nå får du sjansen til å rydde opp skrot og avfall, og levere det på en forsvarlig måte før kommunen følger opp med kontroller, pålegg og evt. anmeldelser. HUSK: I prinsippet er det bare hogstavfall og kvist som kan brennes på egen eiendom. Produksjons- bygnings- og husholdningsavfall skal leveres godkjent mottak! Hvitevarer, elektriske artikler, metall og farlig avfall (malingsrester, batterier m.m.) er det gratis å levere hele året. REGULERINGS- PLANER Følgende planer er under behandling, og vi behandler nå merknader fra berørte parter. Alle som har sendt inn skriftlig merknad vil få svar. Når det gjelder betraktninger om hele planområdet vektlegger en merknader fra hytteeierforeningene tyngst. Merknader fra enkelte hytteeiere ser en mest i sammenheng med naboforholdene rundt hytta. Planene skal behandles i løpet av høsten. Verjedalen Kvisle skog -Innsigelse Nordre vegglifjell Rustvegen- Innsigelse Mykstu Lien -Innsigelse Votnedalen Kråkås Storhaug - Innsigelse Mjogetjønnhaugen - Innsigelse Votnedalsseter (kun veiløsning) - Innsigelse Vorseth Sundtjønn område Svartløk Smylihaug Under høring Devegg søre Vegglifjell - Innsigelse Veggli Sentrum Campingplass Lien Reguleringsplan Barkejuvet Kulturstipend 2006 Alle som driver kulturelt arbeid i en eller annen form, kan søke om kulturstipend. Kulturstipendet er på kr ,- og deles ut til en person eller personer som vil satse på å utvikle seg videre innenfor sin kulturgren. Søknaden skrives på eget skjema som fåes ved henvendelse til Servicetorget. Kulturprisen 2006 Kulturprisen tildeles noen som har gjort en innsats for kulturlivet i Rollag kommune. Dette kan være enkeltpersoner eller foreninger. Skjema fåes ved henvendelse til Servicetorget. Søknad på stipend eller forslag til prisvinner sendes: Rollag kommune, Servicetorget, 3626 Rollag innen 15. november UNDER VARDEN - Høsten

10 MELDINGER Frisklivssentralen i Rollag kommune Arbeider for økt aktivitet og bedre helse for befolkningen. Noen av målsetningene er: flere barn og unge er fysisk aktive minst 60 min hver dag flere voksne og eldre er fysisk aktive minst 30 min hver dag større innslag av frukt/grønt og vann i hverdagen til folk flest hjelp til livsstilsendringer innen fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt Sammen for bedre folkehelse Frisklivssentralen i Rollag kommune samarbeider med lag og foreninger for å få til gode tiltak for hele befolkningen. Styringsgruppe: Helsesøster, kommunefysioterapeut, rådmannen og koordinator fra ldrettsskolen. Skal være pådrivere i utviklingsprosessen og informere, inspirere, utvikle, koordinere og følge opp budsjettet. Referansegruppe: Representant fra skole/barnehage, kommunelegen, politisk representant, rådmannen, ROV IL, Eldrerådet, Frivillighetssentralen og Helselaget. Skal være med å utvikle, organisere og gjennomføre nye og etablerte tiltak for bedre folkehelse. Frisklivssentralen er finansiert med støtte fra Rollagkommune, Fylkesmannen og Buskerud fylkeskommune.vi er med i en felles folkehelsesatsing der 7 kommuner i Buskerud og noen kommuner i Nordland deltar. Dette er et samarbeidsopplegg med mange aktører involvert. Frisklivssentralen vil systematisere ogorganisere dette arbeidet og samarbeide om å videreutvikle og opprette nye tilbud. Hva skjer framover? Vi har pr. juni 2006 gitt økonomisk støtte til 4 tiltak for å fremme fysisk aktivitet i kommunen. Ny frist for å søke om midler er satt til 1. september 2006.Ta kontakt med Ann Britt Stærnes for søknadsskjema. Høsten 2006 ønsker vi å få til en felles aktivitetskalender for frivilligeorganisasjoner og frisklivssentralen. Høsten 2006 vil vi prøve å få til en nettside under kommunens hjemmeside som forteller hva som skjer, når og hvor. Røykesluttkurs i samarbeid med Flesberg kommune med oppstart i oktober Kostholdskurs høsten 2006 (5 kurskveider å 2 timer) Foreløpig plan for TPR (trening på resept) og aktivitetskurs på Idrettskolen høsten 2006: Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16:00 Vannaktivitet TPR + andre 18:00 TPR Spinning Bedriftstrim TPR Ballspill 19:00 Step, spinning, Spinning styrke Alle kurs starter i uke 36 og slutter i uke 48, bortsett fra ballspill(til uke 44) og vannaktivitet.tpr+andre på fredager fra uke 43. Det blir selvsagt også tilbud om allidrett for barn/unge og 55+. Oppstart her er ikke bestemt enda. Satsingsområder lokalt: "Aktiv" på Veggli skole. Økonomiske midler til utvikling av skolens nærområde. Utvikle og holde veiledningskurs i kosthold for brukere av "Trening på resept" (TPR) og andre. Oppstart høsten Røykesluttkurs. Høsten Etablere en fruktordning ved grunnskolene i kommunen. ROLLAG KOMMUNE Kommunehuset, 3626 ROLLAG Telefon: Telefaks: E-post: VED SPØRSMÅL TA KONTAKT MED OSS I FRISKLIVSSENTRALEN: Ann Britt Stærnes, telefon Sølvi Pettersen Sissel Rostad 10 UNDER VARDEN - Høsten 2006

11 MELDINGER/ANNONSER Kommunedelplan Vegglifjell I løpet av vinteren skal det utarbeides kommunedelplan for Vegglifjell. Frist for innspill ble forlenget til 15. september og det har kommet en del merknader.vi skal nå sammenfatte merknadene og lage utkast til plan. Dette utkastet vil bli gjennomgått med lag og foreninger før det utarbeides et forslag som vil bli sendt ut på høring. Det er engasjert et konsulentfirma som skal gjøre hovedtyngden av planarbeidet Planprogrammet har følgende målsettinger: Sikre bred lokal medvirkning for å utvikle helhetlige løsninger for framtidig næringsutvikling, bosetting og ivaretakelse av natur- og kulturverdier. Synliggjøre muligheter for reiselivsutvikling og legge til rette for dette. Kartlegging av aktivitet i forhold til villreinens leveområder og andre viktige leveområder for vilt. Kartlegging av nødvendige arealer for stier og løyper Kartlegging av nødvendig veistruktur m.a. veiforbindelse nord - sør i fjellet og tunnelforbindelse Rollag - Tinn. Vurdering av nye områder for hyttebygging. Kartlegge miljømål for vassdrag i området. Vi inviterer til stort julebord på Veggli Vertshus 9. desember Åpent for alle, også grupper HUSK! Julegrantenning og julesalgsmesse søndag 3. desember Vi serverer julemat hele desember Velkommen! Hilsen Veggli Vertshus 3628 VEGGLI - Tlf E-post: Teksle Byggevarer AS Maling - Rørdeler - Jernvarer - Bensin - Diesel - Olje Rammelån med pant i bolig/fast eiendom 3626 Rollag, Tlf Fax INFORMASJON Teksle Byggevarer AS avvikler i løpet av året 2006 sin butikkvirksomhet i Rollag med dertil opphørssalg. Vi takker alle trofaste kunder for samarbeidet. Vi ser videre fram til et godt samarbeid når det gjelder vår byggevirksomhet. Birgit Inger Anders Alf Einar UNDER VARDEN - Høsten

12 ANNONSER Innehaver Oddbjørg Brygmann MANUFAKTUR - SKOTØY - PARFYMERI 3628 Veggli - tlf Privat: STRIKKEKAFÈ Første mandag i måneden på Veggli Vertshus fra oktober t.o.m. april Arr. Rollag Bygdekvinnelag v/håvard Fulsaas 3628 VEGGLI Mobil Telefax VEGGLI RØRLEGGER SERVICE AS Byggmester/Takstmann Håvard Jensen 3628 Veggli Mobil: Tlf: E-post: c2i.net Alt innen hus-hyttebygg, restaurering - tilbygg Verditaksering/tilstand hus og hytter Sertf. Medl. Norges Takseringsforbund 12 UNDER VARDEN - Høsten 2006

13 ANNONSER Snøbrøyting Graving Veivedlikehold Høvling Knuste masser Veigrus Grøftepukk Kvaliteten merkes lenge etter at prisen er glemt! Per M. Gladheim Halvor Gladheim Tlf Tlf Mob Mob BN BYGG AS 3628 VEGGLI SELVEIERTOMTER - HYTTER TOTALENTREPRISE - ANBUD - TILBUD VELKOMMEN TIL OSS FOR EN BYGGEPRAT. Tlf: Fax: UNDER VARDEN - Høsten

14 LOTTO OG TIPPING Åpningstider: Mandag - torsdag kl Fredag kl Lørdag kl UNDER VARDEN - Høsten 2006

15 JULEHUSET GAVER OG HOBBY 3628 VEGGLI / tid til overs ROLLAG HANDEL 3626 ROLLAG Tlf Fax FØRJULSAKTIVITETER: 9. Desember kl Rollag bygdetun 22. Desember kl Førjulsstemning i fjøset Vi tar fjøsstell, forteller eventyr, setter ut grøt til fjøsnissen - og kanskje vi får hilse på han og kona? Gløgg og pepperkaker til alle. Barna får en liten hilsen fra fjøsnissen. Sett av kvelden og gi ungene en ekte førjulsopplevelse - som lukter fjøs!! Ta på varme klær!!! APOTEK Åpningstider: Mandag - Lørdag kl Veggli Tlf Fax Bensinstasjon med storkiosk DAGLIGVARER - PROPAN - PARAFIN - VED - SANITÆRBARK PÆRER TIL SOLCELLE - DEKK - BATTERIER - REKVISITA Bilvaskemaskin med mange vaskeprogram Tlf Veggli Numedal Produksjon as Utsalgssteder: Lampeland Hotell Julehuset Rollag Veggli Handel Rødberg Bøker og gaver Fabrikkutsalg på industriområdet i Veggli, man.-fre Velkommen til en hyggelig handel! Servise med særpreg fra middelalderen UNDER VARDEN - Høsten

16 Returadresse: Rollag kommune, 3626 ROLLAG Rollag bygdetun og Middelalderuka 2006 Vi klarte det denne gangen også - og takker alle som sto på og gjorde sommeren på bygdetunet og årets Middelalderuke til det den var! Rollag bygdetun Sesongen på bygdetunet startet med Hagelaget sitt årlige plantemarked - et arrangement som begynner å bli innarbeidet og som trekker mange handleglade og grønnfingrede mennesker. Familidagene i juli var det tradisjonen tro Rollag og Veggli bygdekvinnelag og Bygdetunets Venner som var ansvarlige for, og Knivlaget trappet opp til en flott temadag med Numedalskniven i fokus den siste lørdagen før Middelalderuka. Middelalderuka Årets Middelalderuke gikk av stabelen siste uka i juli, og denne gangen hadde vi tatt mål av oss til å gjøre mer ut av dagene på bygdetunet. Omviserne var på plass, maten sto klar hele dagen, og hver dag hadde sitt tema som ble fulgt opp med demonstrasjoner, foredrag og aktiviteter. Større fokus på barn og barnefamilier ga resultater, og ungene koste seg med utkledning, trolltevlinger, teaterforestilling, pensel og palett og vi har aldri hatt så mange mennesker innom tunet i Middelalderuka før! Resten av UKA besto for Rollag sin del av en rekke arrangementer som kulturvandringer, foredrag, og konserter. Rollag hevet sin besøksandel i Middelalderuka fra litt over 300 besøkende i fjor til over 500 i år.vi er på vei oppover! De totale besøkstallene for Middelalderuka i hele Numedal ser ut til å være rundt 3500, noe som betyr en liten nedgang i forhold til Årsaken til dette skyldes trolig lavere besøk på de store arrangementene som Middelalderdagen på Langedrag og konsertarrangementet på Kravik. ROLLAG BYGDETUN Torsdag 2. november kl Prydportaler i Numedal Foredrag om middelalderens treskjærerkunst ved Gry Charlotte Ljøterud Andersen Inngang kr. 50,- Arr. Bygdetunets Venner NORE OG UVDAL BYGDETUN Torsdag 23. november kl Kraviklyra Norges eldste strengeinstrument ble i 1848 gjenoppdaget på Kravik i Nore. Den er helt spesiell av europeiske lyrer. Instrumentmaker Sverre Heimdal setter Kraviklyra i sammenheng med andre lyretyper, viser litt om bygging og måter å spille på. Inngang kr. 50,- ROLLAG BYGDETUN OG ROLLAG STAVKIRKE Lørdag 9. desember kl Jul i gamle dager Finn fram gammeldagse klær og bli med på årets store førjulsopplevelse! Tradisjonelle juleforberedelser, aktiviteter og julefortellinger. Juleverksted og salg av julepynt. Kjøring med hest og slede. Kl Vi går i fakkeltog eller kjører hest til kirken hvor vi synger gamle julesanger. Kaffe og kaker på bygdetunet etterpå Inngang kr. 30,- / familie kr. 100,- Arr. Kirken, Julehuset og Bygdetunets Venner En stor TAKK. til alle gode hjelpere på bygdetunet sommeren 2006! Uten dugnadsånd og velvilje fra frivillige, lag og foreninger både med klargjøring av bygdetunet før sesongen og i forbindelse med arrangementene, hadde det blitt stusslige greier!!! Tusen takk alle sammen! Hilsen Randi og Hege Foto: Inger Sjaavaag Kleivan

VARDEN. Ordførers hjørne UNDER. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf. 32 75 75 00 NØDMELDINGS- SENTRALEN INFORMASJON OM LEGEVAKT I PÅSKEN

VARDEN. Ordførers hjørne UNDER. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag.Tlf. 32 75 75 00 NØDMELDINGS- SENTRALEN INFORMASJON OM LEGEVAKT I PÅSKEN UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. PÅSKEN 2006 Foto:Vidar Skreprud NØDMELDINGS- SENTRALEN Grafisk design: Reklamemakeriet Ordførers hjørne 110 BRANN 112 POLITI 113 LEGE Alle eiendommer er

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2010. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2010. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2010 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 MELDINGER/ANNONSER Kvinnen ved brønnen Inger Lise Rypdal Veggli kirke torsdag 11. mars

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2012 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Fotturer 30. mai: Tur til Danielsrud Sammen med Historielaget Frammøte Felleskjøpet kl.17.00

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2008. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2008. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2008 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 ANNONSER/MELDINGER Merethes hår og hudpleiesalong VEGGLI NÆRINGSPARK Nå er tiden inne

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2013. God Jul. Godt nytt år

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2013. God Jul. Godt nytt år UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2013 God Jul Godt nytt år Vi har ledig for små og store julearrangementer. VEGGLI VERTSHUS Tlf. 32 74 79 00 post@veggli-vertshus.no www.veggli-vertshus.no

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2011. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2011. Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 2-2011 Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Karis glass og keramikkverksted Kari Bjørnsrud 3628 Veggli - Tlf. verksted: 32 74 67

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2013 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Sommerjobb i Rollag Omviser på Rollag bygdetun Bygdetunet trenger omvisere

Detaljer

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00

UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014. God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 UNDER VARDEN INFORMASJONSBLAD FOR ROLLAG KOMMUNE. NR. 1-2014 God Påske! Utgiver: Rollag kommune, 3626 Rollag. Tlf. 31 02 30 00 Dugnad i Sansehagen! Tirsdag 6 mai blir det dugnad i Sansehagen på Bygdeheimen.

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE

Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Sommer i INFORMASJON FRA NUMEDALSKOMMUNENE Kjære leser Sommeren er tiden for å se, oppleve og gjøre. Våre vakre bygdetun er levende, med aktiviteter sommeren igjennom. Et besøk på Langedrag hører selvsagt

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang

Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang Kommunal informasjonsavis for kommunene Frei og Kristiansund Nr. 3 - Juni 2007-4. årgang God sommer! Til for byens befolkning ikke bare for trærne og blomstene Av servicemedarbeider Kristin Schrøder Vi

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013 Hva skjer i Kvænangen i vinter? Onsdag 11.12 kl. 17.30 Fredag 13.12 kl. 18.00 Søndag 15.12 kl. 18.00 Onsdag 18.12 kl. 18.00 Tirsdag 24.12 kl. 14.30 Tirsdag 24.12 kl. 16.00 1. juledag kl. 11.00 2. juledag

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Årgang 16 Desember 2009 www.lardal.kommune.no Ordføreren har ordet Valget er over og resultatet ble at den rød/grønne regjeringen fikk flertall. Det sikrer

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

AKTIVITETSkalender n LES MER OM: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Benjamin Olsson - friluftsentusiast

AKTIVITETSkalender n LES MER OM: Tlf. 75195114 Europaveien 450, 8642 Finneidfjord. Benjamin Olsson - friluftsentusiast AKTIVITETSkalender n Nr. 2 årg. 6 Mars 2008 Utgiver: Frivillighetssentralen i Hemnes Hvem er dette? Foto: Privat eie v/john Reinåmo LES MER OM: Årsmelding fra Frivillighetssentralen Benjamin Olsson - friluftsentusiast

Detaljer

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 desember 2013. Et møtested for ArEmArk marker rømskog. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 desember 2013 Et møtested for ArEmArk marker rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 AvisA GrenselAnd desember 2013 desember 2013 Aremark Innbyggere: 1.425 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Ja, vi elsker... INFORMASJON

Ja, vi elsker... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2011 26. mai Årg. 34 Ja, vi elsker... Thea Pedersen Havdal spiller fløyte i Rennebu skolekorps, og var med og gledet mange på arrangementet ved Rennebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Formannskapssalen Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 MERK: møtet starter i bystyresalen kl. 12. med dialogmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Møteplass for seniorer

Møteplass for seniorer INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 6 - ÅRGANG 2 - AUGUST 2015 Møteplass for seniorer Høstens program for alle seniorsentrene finner du som et eget bilag midt inni avisen. Bli med på

Detaljer