Utrulling av fiberstruktur til nettstasjoner i Demo Steinkjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utrulling av fiberstruktur til nettstasjoner i Demo Steinkjer"

Transkript

1 Utrulling av fiberstruktur til nettstasjoner i Demo Steinkjer DS-rapport 004 Steinkjer Gunnar Vist

2 Innhold 1. Bakgrunn Formål Prosjektmål (leveranser) Resultater og erfaringer Overordnede føringer for valg av kommunikasjonsutrustning og instrumentering Valg av nettstasjoner Skap og instrumentering Instrumentering Kravspesifikasjon for nye nettstasjoner med hensyn til kommunikasjons- og overvåkingsutstyr Kostnadseffektiv etablering av fiberkommunikasjon Kost-/nytte Planlegging av framtidige nett Andre erfaringer Vedlegg... 9

3 1. BAKGRUNN Dette prosjektet tok sikte på å etablere fiberkommunikasjon ut til noen utvalgte nettstasjoner langs 22GU Steinkjer Trafo Disse utvalgte er nettstasjoner med ledig plass for instrumentering. Nettsentralen har i mange tilfeller liten oversikt over mindre feil i distribusjonsnettet. Ved å etablere sikker kommunikasjon vil man kunne instrumentere nettstasjonen slik at man kan overvåke driften av den. Fiberinfrastruktur ble valgt for å ha størst mulig fleksibilitet i forhold til fremtidige testkrav i Demo Steinkjer, både med tanke på real-time løsninger men også på overføring av større datamengder fra flere instrumenteringer over samme kanal. Det var ønskelig at eksisterende fiberinfrastruktur skulle kunne utnyttet til demoformål. Instrumentering i nettstasjoner vil være en viktig faktor for å utløse nettnytte-potensialet i AMS og fjernstyring/overvåkning av distribusjonsnettet. 2. FORMÅL Etablere fremtidsrettet fiberinfrastruktur i Demo Steinkjer. Finne ut om dette kan gjøres kostnadseffektivt i områder med eksisterende infrastruktur og hvordan man eventuelt kan planlegge nye nett for å ivareta nettselskapenes interesse. 3. PROSJEKTMÅL (LEVERANSER) Etablere fiberinfrastruktur til 5 nettstasjoner i Demoområdet. Finne ut om etablering av fiberinfrastruktur kan gjøres kostnadseffektivt i områder med eksisterende infrastruktur og hvordan man eventuelt kan planlegge nye nett for å ivareta nettselskapenes interesse. Utvikle «NTE standard» for skap for terminering av fiber og plassering av overvåkingsutstyr Utvikle kravspesifikasjon for nye nettstasjoner med hensyn til kommunikasjons og overvåkingsutstyr 4. RESULTATER OG ERFARINGER Det er i skrivende stund 6 nettstasjoner som har fått fiberkommunikasjon inn til NTEs hovedkontor. 5 av disse har også fått montert instrumentering for overvåking av lavspentsiden av nettstasjonen. Overvåkingsutstyr for den 6. nettstasjonen er anskaffet og venter nå på å bli montert. Data og Side 1

4 eventuelle alarmer fra overvåkningsløsningen sendes kontinuerlig inn til en egen sikker server plassert hos NTE. Data og alarmer presenteres så i et webgrensesnitt for operatør. Det er også mulig å konfigurere serveren til å sende epost ved definerte alarmer/hendelser. Presentasjon i overliggende systemer er også mulig men ikke satt opp hos Demo Steinkjer pr i dag. 4.1 Overordnede føringer for valg av kommunikasjonsutrustning og instrumentering. NTE Nett flagget tidlig at de ønsket at prosjektet skulle ta fram en «NTE-standard» for instrumentering av eksisterende nettstasjoner, en såkalt «retrofit»-løsning. Den skulle være mulig å montere på eksisterende nettstasjoner av varierende typer. Klima var også en viktig faktor å ta hensyn til både med tanke på temperatur (høy og lav) og fuktighet. Det ble derfor valgt en løsning der termineringsbokser, fibersvitsj og overvåkingsutstyr ble montert i et låsbart aluminiumsskap som kunne plasseres på yttervegg på nettstasjonene og som også hadde plass til strømforsyning med batteribackup og et varmeelement som automatisk slås på når temperatur faller under et visst nivå. 4.2 Valg av nettstasjoner Nettstasjonene ble valgt ut etter følgende kriteria: Nærhet til eksisterende fiber for å minimalisere graving og kostnader Variasjon i type nettstasjonskiosk (innvendig betjent, utvendig betjent, eldre modeller) Måtte være mulig å feste skap for instrumentering på yttervegg på en sikker måte. Noen nettstasjoner har ytre bekledning av tre som kan gi dårlig feste for skapet med instrumentering og fiberkommunikasjonsutrustning Gjennomføring av kabler for instrumentering /sensorer inne i nettstasjon måtte kunne gjøres slik at det ble sikret mot skader / beskyttet mot ytre påvirkning og som f.eks. hærverk. Lastprofil Totale kostnader Ved utvelgelse av nettstasjoner brukte vi dokumentasjonen i Nettinformasjonssystemet i tillegg til at vi foretok en «besiktigelse» av nettstasjonen ved hjelp av Google Streetview. På denne måten reduserte vi risikoen for nettstasjonene vi valgte skulle være uegnet. Før endelig valg ble det foretatt en befaring ute i felten der man hadde med skapet som skulle monteres for å verifisere at det var mulig Side 2

5 å gjennomføre montasjen. Det viste seg at alle nettstasjonene som ble valgt ut på bakgrunn av kriteriene og ved hjelp av dokumentasjon i Nettinformasjonssystemet og «besiktigelse» med Streetview var egnet. 4.3 Skap og instrumentering REN-blad NR 4021 VER 1.0 ble brukt som utgangspunkt for valg av instrumentering. Dette er ikke en detaljert standard for nettstasjonsovervåking men gir en grei oversikt over hvilke parametere som skal / bør / kan overvåkes. I samarbeid med Smart Grid Norway AS, NTE Nett og NTE Bredbånd ble det utviklet en spesifikasjon på utstyret som skulle ha plass i skapet. På bakgrunn av denne spesifikasjonen tilpasset Eltjeneste AS et skap som hadde plass til nødvendig instrumentering. Skapet er i eloksert aluminium og har veggfester samt beskyttelsesdeksel på undersiden for ledninger som føres gjennom kioskveggen. Skapet har også integrert GSM-antenne for lokasjoner som ikke har muligheter for fibertilknytning. Denne er ikke i bruk i Demo Steinkjer. Skapet har luftekanaler / åpninger på baksiden som skal gi ventilasjon på varme dager og forhindre kondens når det er kjølig. Skap for instrumentering og fiberkommunikasjonsutstyr montert på yttervegg av nettstasjon Det er også plassert et varmeelement i skapet som slås på når temperaturen faller under en definert grense og slår seg av igjen etter en viss tid Instrumentering Innhold i skapet: DIN-skinner Fibertermineringsboks Datasvitsj for fiber / Ethernet To forskjellige typer er brukt. Cisco IE TS-G-B (rugged) tåler lave og høye temperaturer, sjokk og vibrasjoner Icotera IGW 3000 (ikke rugged) Side 3

6 Varmeelement Nettanalysator (multiinstrument) CVM-MINI er et instrument som måler, beregner og viser de vanligste elektriske parametere i et tre-fase anlegg (både balansert og ubalansert). Målingene er av sann RMS type og utføres via tre AC spenningsinnganger og tre AC strøminnganger. (Via In/5A eller In/1A strøm trafoer). irtu (intelligent RTU) irtu er en kompakt industri-pc for nettstasjonsovervåking og AMS målerinnsamling via GPRS eller LAN tilkobling. Den har flere serieporter for tilkobling av RS485 Modbus, M-Bus, PLC eller 1-wire kommunikasjon. Programvaren i boksen kan fjernoppdateres for å f. eks implementere støtte for nye kommunikasjonsprotokoller. 230 Volt stikkontakt 230V til 12V DC strømforsyning med batteribackup Strømtrafoer for overvåking av last på transformator Det ble valgt to forskjellige typer datasvitsjer. En såkalt «rugged» type og en vanlig type beregnet for innendørs bruk. Vi har ennå ikke kjørt utstyret en hel sesong så det gjenstår å se om vi får driftsproblemer med den billige «kontorsvitjsen» når vinteren setter inn. Det er stor prisforskjell på de to typene. Icoteraen koster 800 Kr. mot Kr. for Cisco-svitsjen. En prisforskjell på per enhet er en bra besparelse hvis det viser seg at svitsjen klarer driftsforholdene i skapet på vinters tid. Vi har i 2014 hatt en rekordvarm sommer og ingen av svitsjene har hatt problemer med det så langt. En annen fordel med Icotera-svitsjen er at den er meget enkel å sette opp. Boksen er i bruk i NTE Markeds bedriftsportefølje, og det er en automatisert verdikjede knyttet til den for tanking av software og konfigurasjon. Enkel utrulling med andre ord. Boksen trenger ikke innom NTE før den settes opp. Begge typer svitsjer ligger i alle NTE Marked sine standard management- og overvåkingssystemer. Dette var viktig ved valg av svitsj. En Svitsj som eventuelt var ny for driftspersonalet og systemene ville sannsynligvis vært både dyrere å sette opp og drifte. Om nettselskapet skulle ha driftet løsningen Side 4

7 og derfor uansett ville ha måttet bygge opp kompetanse og systemer på drifting, ville det muligens ha stilt seg annerledes. Dette er imidlertid ikke noe som er blitt viet mye oppmerksomhet i prosjektet. Bilde av ferdig montert skap med innhold Samband, database og presentasjon Samband Fiberbredbånd 10 Mbit Lag 3 VPN, alle oppkoblet på felles switch i Sjøfartsgata 3 Discover Web Server (Server) Side 5

8 Systemskisse nettstasjonsovervåking Demo Steinkjer. Komponenter merket med gult nummer er i bruk i Demo Steinkjer: Side 6

9 4.4 Kravspesifikasjon for nye nettstasjoner med hensyn til kommunikasjons- og overvåkingsutstyr Svaret vi fikk fra NTE nett når vi tok opp dette spørsmålet var at alle nye prefabrikkerte nettstasjoner nettselskapet bestilte skulle ha et avsatt rom for plassering av kommunikasjons- og overvåkingsutstyr. For øvrig ville man forholde seg til standarder som blir utviklet i bransjen gjennom arbeidet i REN bl.a. REN-blad Kostnadseffektiv etablering av fiberkommunikasjon Kan etablering av fiberkommunikasjon gjøres kostnadseffektivt i områder med eksisterende infrastruktur og hvordan kan man eventuelt planlegge nye nett for å ivareta nettselskapenes interesse? Hvis vi ser på selve fiberinfrastrukturen ble gjennomsnittlig kostnad pr nettstasjon slik: Framføring av fiber (uten elektronikken): kr. Pr nettstasjon (fra 25 til 40 ) Kommunikasjonselektronikk (svitsj og termineringsbokser:) Mellom pr nettstasjon Skap med strømforsyning, sikringer, overspenningsvern, varmeelement etc.: ca ,- I tillegg kommer montasje av utstyret i skapet, montering ute i felt og oppsett av VPN-sambandet. Anslagsvis ,- pr nettstasjon. Dette er for å etablere kommunikasjonen. Skal man ha nytte av kommunikasjonen må man også ha instrumentering (nettanalysator, irtu og server for mottak og presentasjon av data / alarmer). Her er det en grunnlagsinvestering knyttet til server for mottak av data. Hvis vi ser bort fra denne kommer enhetskostnaden på instrumenteringen på ca ,- På bakgrunn av dette kan vi estimere en gjennomsnittlig kostnad på i underkant av 70 per nettstasjon. Driftskostnader kommer på toppen av dette Kost-/nytte Er det tilstrekkelig kost-/nytte i dette? Det kommer vel an på driftssituasjonen i den enkelte nettstasjonen. Et kanskje viktigere spørsmål er om det er nødvendig med fiberkommunikasjon hvis man kun skal overvåke. En intelligent RTU som filtrerer alarmer og data vil redusere behovet for Side 7

10 båndbredde betraktelig. Da vil man antakelig i mange tilfeller greie seg med GSM-kommunikasjon og slipper antakelig unna med en investering ned mot en tredjedel av kostnaden i forhold til fiber. Skal man imidlertid også fjernstyre brytere og komponenter i nettstasjonen er antakelig saken en annen. Da vil hurtigheten og sikkerheten i et fiberbasert VPN være overlegent annen kommunikasjonsteknologi Planlegging av framtidige nett Hvis man planlegger for felles infrastruktur for målerdatainnsamling ved for eksempel å plassere konsentratorer eller gatewayer for radiobasert kommunikasjon (eller annen teknologi f.eks. PLC) mot AMS-målerne i tilknytning til nettstasjoner med fiber, vil det antakelig bidra til å bedre regnestykket. Noen energiselskaper som f.eks. NTE, er også en tilbyder av fiberkommunikasjon ut i markedet og ytterligere synergi kan kanskje oppnås ved også å legge fordelingsskap for fiberen i samme skap som nettstasjonsovervåkingen og målerdatainnsamlings-gatewayer. Dette vil kreve større skap enn de vi har brukt i Demo Steinkjer og kanskje også to eller tre separate låsbare avdelinger i skapet. 4.6 Andre erfaringer Vi har hatt noen driftsavbrudd på overvåkningsløsningen på en av nettstasjonene. Dette skyldes trøbbel med strømforsyning og ikke overvåkingsutstyret i seg selv. Et annet tilfelle var at nettverkskabelen mellom irtu og datasvitsj ikke var satt i. Slik det er organisert nå må vi sende ut en elektromontør for å montere samt søke og rette feil på det som har med strømtrafoer, strømforsyning, nettanalysator og sikringer å gjøre, mens en annen data-/telemontør kobler fiber og en tredje må ta seg av feilsøking som har med irtu og kommunikasjonsutstyret å gjøre. Det er klart dette blir unødvendig kostbart og behovet for å utdanne smart grid montører er tydelig. Denne rapporten tar ikke med noe om resultat og nyttebetraktninger fra de data som samles inn ved hjelp av overvåkningsløsningen. Dette ligger utenfor mandatet til delprosjektet. For informasjon om dette vil vi vise til rapporter fra forskningsprosjektet DeVID som ser på dette. Side 8

11 5. VEDLEGG Vedlegg 1: Instrumentering Nettstasjoner i Demo Steinkjer, beskrivelse-dataark.pdf Side 9

12 Demo Steinkjer rapportserie (DS-rapport) Demo Steinkjer (2012). Utrulling Demo Steinkjer. Byafossen. Sluttrapport. DS-rapport nr. 1. Steinkjer. Demo Steinkjer (2012). Utrulling delprosjekt 2.1 Demo Steinkjer. Sluttrapport (2012). DSrapport nr. 2. Steinkjer. Inger Anne Tøndel, Martin Gilje Jaatun & Maria Bartnes Line (2012). Security Threats in Demo Steinkjer. Report from the Telenor-SINTEF collaboration project on Smart Grids. DSrapport nr. 3. Trondheim: SINTEF. Gunnar Vist (2014). Utrulling av fiberstruktur til nettstasjoner i Demo Steinkjer. Rapport fra delprosjekt 4, fase 1. DS-rapport nr. 4. Steinkjer: Demo Steinkjer. Demo Steinkjer (2014). PowerHack Dokumentasjon og evaluering. DS-rapport nr. 5. Steinkjer. Demo Steinkjer (2014). IKT-arkitektur og tilgang til data i Demo Steinkjer. Bakgrunn, vurderinger og løsninger. DS-rapport nr. 6. Steinkjer. Side 10

Sammenstilling av høringsuttalelser NEK 399 20.12.2013

Sammenstilling av høringsuttalelser NEK 399 20.12.2013 1 Sammenstilling av høringsuttalelser NEK 399 20.12.2013 2 From: Mathieu Veulemans [mailto:mathieu.veulemans@dibk.no] Sent: 23. august 2013 14:44 To: Nek Subject: 2013-NK301-01-LTA Hei. Vi viser til NEKs

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet

Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet NORGES TEKNISK NATURVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Bruksområde for data registrert i MV/LV nettstasjon for bruk i distribusjonsnettet Kristian Engan 16.06.2010 Forord Denne masteroppgaven er utarbeidet som

Detaljer

Nyhetsbrev fra DeVID - april 2013

Nyhetsbrev fra DeVID - april 2013 Nyhetsbrev fra DeVID - april 2013 Analyse av måledata fra Hvaler WP5 Smart Energi på Hvaler Hvaler kommune utenfor Fredrikstad i Østfold fylke er ett av demonstrasjonsområdene i DeVID. Området inkluderer

Detaljer

Sluttrapport. 10. september 2012

Sluttrapport. 10. september 2012 Utrulling Demo Steinkjer BYAFOSSEN Sluttrapport 10. september 2012 Sluttrapporten er en oppsummering av inntrykk etter endt montasje. Det er fokus på hva som har fungert bra og hva som har fungert mindre

Detaljer

STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014

STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014 STORSKALA SPENNINGSMÅLING MED AMS PUBLIKASJONSNR.: 375-2014 Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO Telefon: 23 08 89 00 Telefaks:

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

2014 T APPOR DeVID R

2014 T APPOR DeVID R DeVID RAPPORT 2014 2 DeVID Rapport STYRELEDERENS BETRAKTNINGER DeVID-prosjektet har vært et omfattende prosjekt, med en økonomisk ramme på litt over 40 millioner kroner. Som representant fra NTE som eier

Detaljer

Driftsmiljø. Anbefaling

Driftsmiljø. Anbefaling Driftsmiljø Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger

Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger anbefalinger Anbefaling om intern infrastruktur i skolebygninger Innhold 1. Hvorfor skal du lese dette heftet?... 5 1.1 Skolen i endring... 5 1.2 Bedre beslutningsgrunnlag... 5 1.3 Bedre økonomi... 6

Detaljer

Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A

Smart Grid og AMS. Studietur til Nederland. Irena Gajic A A Smart Grid og AMS Studietur til Nederland Irena Gajic A Energi Norge, The Norwegian SmartGrid Centre, DNV KEMA og NTE inviterte Smart strøm (AMS) prosjektledere, prosjektansvarlige/eiere, toppledere

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

styringsparametere for tekniske installasjoner i spredt portefølje hos ROM eiendom.

styringsparametere for tekniske installasjoner i spredt portefølje hos ROM eiendom. Forfatter Jon Harry Nilsen Valg av Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning. styringsparametere

Detaljer

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske

Erfaringer med sentralisert drift i fem norske Åpne kildekodeløsninger i skolen: Erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner SLX Debian Labs oktober 2005 1 av 65 Leseveiledning I denne rapporten er det gjort mye for å unngå dataord som

Detaljer

[Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning] Tromsø Kommune. - Delprosjekt 2 i forprosjekt velferdsteknologi 1.02.2013 1.03.

[Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning] Tromsø Kommune. - Delprosjekt 2 i forprosjekt velferdsteknologi 1.02.2013 1.03. Tromsø Kommune [Trygghetsalarmer og framtidig kommunikasjonsløsning] - Delprosjekt 2 i forprosjekt velferdsteknologi 1.02.2013 1.03.2014 En delrapport i forprosjekt velferdsteknologi om utfordringer og

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15

TR A6903 - Åpen. Rapport. Måling og rapportering av spenningskvalitet. Forfatter Helge Seljeseth. SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 - Åpen Rapport Måling og rapportering av spenningskvalitet Forfatter Helge Seljeseth SINTEF Energi AS Elkraftsystemer 2011-09-15 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET - MÅLSETTING... 7

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester

Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Innendørs dekning for profesjonelle radiotjenester Sammendrag Denne artikkelen omhandler bruk av trådløse tjenester i næringslivet. Ulike kunder erfarer det å ta i bruk radio på forskjellige måter, men

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF

SINTEF A22318 - Åpen Forfattere SINTEF SINTEF - Åpen Rapport Risikovurdering av AMS Kartlegging av informasjonssikkerhetsmessige sårbarheter i AMS Forfattere Maria Bartnes Line Gorm Johansen Hanne Sæle SINTEF 2012-02-13 Sammendrag SINTEF har

Detaljer

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet

Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Toveiskommunikasjon i det norske kraftmarkedet Er det hensiktsmessig med tiltak fra myndighetene for å fremskynde en utbygging? Asle Tjeldflåt Lisbeth Vingås 18 2004 03635378 03635378 03635378 03635378

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Sluttrapport. Hovedprosjekt h07d05. Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S.

Sluttrapport. Hovedprosjekt h07d05. Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet. Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S. Hovedprosjekt h07d05 Sluttrapport Prosesstyring med Phoenix Contact og Profinet Gruppemedlemmer Samarbeidspartnere Mansour Safari Lars-Ove Johansen Patrick S. Johannessen Robert Roppestad Ted Sørlie Prediktor

Detaljer

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid

Forord. Vi takker alle som har bidratt til utarbeidelsen av denne rapporten. Oslo, desember 2001. Jon Blaalid Forord Statens tverrsektorielle nett er en viktig infrastruktur for departementene, den regionale statsforvaltningen og direktoratene i østlandsområdet. Behovet for en oppdatert og velfungerende infrastruktur

Detaljer