TwidoSuite grunnkurs. TwidoSuite programmering av Twido PLS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TwidoSuite grunnkurs. TwidoSuite programmering av Twido PLS"

Transkript

1 TwidoSuite grunnkurs TwidoSuite programmering av Twido PLS

2 Start TwidoSuite Start TwidoSuite Et oppstartvindu med 3 valg vises: - Programming Mode Programmering og konfigurering - Monitoring Mode Koble til PLS for test - PLC Firmware Update Oppdater operativsystemet i PLSen 2

3 Lag et nytt prosjekt Prosjektstyringsvinduet: Create a new project Lag et nytt program Open an existing project Åpne et program fra disk eller PLS Open a recent project Åpne et av de sist brukte programmene Funksjoner som blir tilgjengelige: Update the project information Oppdater informasjon Funksjoner som endres avhengig av hvilke overordnede funksjonser som er valgt Save current project Lagre til fil Close current project Lukk programmet 3

4 Skriv inn prosjektinfo. og klikk Create 4

5 Konfigurer hardware Velg Describe Velg Deletion mode Klikk på automatisk valgt prosessor Bekreft ved å klikke OK 5

6 Konfigurer hardware Velg Selection Mode Drag & drop fra Catalog, f.eks. prosessortype TWDLCAA10DRF Drag & drop fra Catalog, f.eks. sanntidsklokke TWDXCPRTC En grønn firkant viser hvor modulene kan plasseres 6

7 Prosessor navn Klikk på det gule feltet (My Twido) for å gi prosessoren et navn 7

8 Konfigurer programmeringsport Konfigurering gjøres bare dersom kommunikasjonsporten skal brukes til mer enn programmering av PLSen, f.eks. operatørterminal Dobbelklikk på kommunikasjonsporten Velg protokoll type, f.eks. Modbus og adresse 1 fra listen. Klikk OK Porten kan brukes for programmering med programmeringskabel. Ved å koble sammen 2 pinner i pluggen vil porten bytte til den protokollen som er valg. Sammenkoblingen gjøres i pluggen som settes inn i porten 8

9 Lag et Modbus nettverk Drag and drop et Generic Modbus element Network Elements Modbus Elements Dobbelklikk på elementet for å konfigurere det Navn : PLS_2, Type : Modbus, Address : MASTER Koble nettverket ved å klikke på rundingen under PLS_2 og dra til rundingen ved prosessorens kommunikasjonsport Dobbelklikk på den svarte boblen for å konfigurere kommunikasjonsparametere for Twiso PLSen. Må samsvare med det som er konfigurert i Modbus Master 9

10 Lag et Modbus nettverk 10

11 Konfigurer hardware Velg Program - Configure Configure the Hardware Konfigurere innganger og utganger Skriv inn symbolske navn Avslutt ved å klikke Apply 11

12 Konfigurer hardware Velg Program - Configure Configure the Hardware Man kan skrive inn symblske navn og konfigurere innganger og utganger. Avslutt ved å klikke Apply. 12

13 Konfigurer data og funksjoner Velg Program - Configure Configure the Data Konfigurerbare funksjoner: Simple objects grunnleggende objekter Minnebit og ord Function blocks funksjonsblokker Timere Tellere.. I/O objects spesielle inn og utgangssignaler Advanced objects Kalender funksjoner PID regulatorer Macro for kommunikasjon Macro for Drive 13

14 Konfigurer data og funksjoner 14

15 Konfigurer prosessoren Velg Program - Configure Configure the behavior Konfigurer Functional levels, Scan mode, Startup og Autosave Avslutt ved å klikke Apply 15

16 Konfigurer beskyttelse Velg Program - Configure Define the Protections Konfigurer Password og Application protection Avslutt ved å klikke Apply 16

17 Lag program Noen vanlige programmeringsobjekter %Ix.y Digital inngang på modul x, kanal y %Qx.y Digital utgang på modul x, kanal y %IWx.y Inngangsord på modul x kanal y (analoge innganger) %QWx.y Utgangsord på modul x, kanal y (analoge utganger) %Mx %MWx %MDx %MFx Minne bit (x=0-255) Minne ord (x=0-2999), antall ord konfigureres Minne dobbeltord (x=0-2998), samme dataområde som %MW Minne flyttall (x=0-2998), samme dataområde som %MW %KWx %KDx %KFx Konstant ord (x=0-255) Konstant dobbeltord (x=0-254), samme dataområde som %KW Konstant flyttall (x=0-254), samme dataområde som %KW %Sx %SWx Systembit fra PLSens operativsystem, se Online hjelp Systemord fra PLSens operativsystem, se Online hjelp 17

18 Lag program Dataminne %MW, %MD og %MF deler samme minneområde %MD0 og %MD1 vil overlappe og kan ikke brukes samtidig %MD1, %MF1 %MD0, %MF0 %MD2, %MF2 %MW0 %MW1 %MW2 %MW3 18

19 Lag program Velg Program - Program Edit Program Legg til en programseksjon Programstruktur: Programmet deles opp i seksjoner for å gjøre det mer oversiktlig Programmet må bestå av minst en Section Hver Section må inneholde minst en Rung Subroutines brukes ved behov Program browser viser programstrukturen. Funksjonsknapper, sett pekeren over for å se funksjonen 19

20 Lag program Verktøyknapper i Ladder editor: add a section insert a section create a subroutine cut in two sections zoom cut copy paste undo redo display in hexadecimal or decimal display/hide rung comment display/hide comments display/hide symbols 20

21 Lag program Verktøyknapper i Ladder editor: timer counter operation block compare block delete a link insert a link invers coil coil contact normally closed contact normally open insert a rung add a rung set to 0 set to 1 invers coil coil next palette previous palette jump or call subroutine 21

22 Lag program Verktøyknapper i Ladder editor: disables the step and also the indicated step disables step and enables indicated step end of program jump or call subroutine very fast counter fast counter pulse with modulation pulse generator output 22

23 Lag program Verktøyknapper i Ladder editor: step counter function drum controller shift register register message block falling edge contact rising edge contact contact normally closed contact normally open 23

24 Lag program Verktøyknapper i Ladder editor: SHORT (always true) OPEN (always false) XORF XORR XORN XOR 24

25 Lag program Programmering gjøres ved å: Klikk på det stedet du vil plassere et objekt (stedet markeres med blå bakgrunn) Klikk på ikonet for det objektet som skal settes inn Dobbelklikk på rammen over objektet for å skrive inn adresse (fysisk eller symbol) eller innhold i operasjonsblokk Dobbelklikk på en funksjonsblokk for å konfigurere den Noen funksjoner vil åpne et konfigureringsvindu. Klikk på Program for å komme tilbake til Ladder editoren Alle ikoner forklares når man plasserer pekeren på dem Piltastene gir tilgang til en større verktøykasse Klikk på add a rung for å legge til en ny linje etter den linjen du står på. Insert a Rung setter inn en linje foran. OPEN & SHORT variablene representerer verdiene 0 & 1. Avslutt en Rung ved å klikke på Analyze program 25

26 Lag program Under programmeringen vil den venstre vertikale linjen ha en av tre farver: Grønn - nettverket er testet og godkjennt (Analyze) Gul - nettverket er riktig, men er ikke analysert Rødt - nettverket inneholder en feil 26

27 Lag program Rediger programmet, kopier, lim inn, slett, Kopier Merk et objekt, høyreklikk og velg Copy (eller tast Ctrl C) Merk en (eller flere) Rung, høyreklikk under Rung nummer og velg Copy (eller tast Ctrl C) Lim inn Pek på stedet hvor objektet skal plasseres, høyreklikk og velg Paste (eller tast Ctrl V) Slett et objekt Merk et objekt, høyreklikk og velg Cut (eller tast Ctrl X) Slett en rung Merk hele rungen ved å klikke i feltet under Rung nummer. Tast Delete Alternativ høyreklikk under Rung nummer og velg Cut Slett en subrutine Merk subrutinen ved å klikke på seksjonnummeret og tast Delete på tastaturet 27

28 Lag program Skriv inn kommentarer Section Title inntil 122 tegn Section Comment inntil 4 linjer a 122 tegn Network Title inntil 122 tegn Network Comment inntil 4 linjer a 122 tegn Titler og kommentarer overføres ikke til PLS! Opptar ikke plass i programminnet Mistes hvis man henter program fra PLS 28

29 Funksjonsblokker Compare sammenlikning Brukes for å sammenlikne to verdier Sammenlikningen skrives inn i adressefeltet over funksjonsblokken Operate operasjonsblokk Brukes for å tilordne verdier til en variabel, f.eks. skrive inn en verdi i et minneord eller utføre en matematisk beregning 29

30 Tast inn dette programmet 30

31 31

32 Lag symbolske navn Velg Program Program Define symbols Velg add a symbol, skriv inn symbolsk navn og adresse Symboler overføres ikke til PLS 32

33 Timer konfigurering Dobbelklikk på timeren i ladder programmet Skriv inn: symbol TIMER0, type TON, base 1s, preset 5, non-adjustable Klikk på Program for å komme tilbake til ladder editoren 33

34 Timer konfigurering Type: TON på-forsinkelse TOF av-forsinkelse TP puls Base: Tidsbase for timeren: 1ms, 10ms 100ms, 1s og 1 min Preset: Timerens startverdi Forsinkelse = tidsbase * preset Adjustable: Velger om preset verdien kan endres mens programmet kjøres, f.eks. fra en operatørterminal,. Innganger og utganger IN starter timeren Q på eller av avhengig av Type 34

35 Teller konfigurering Dobbelklikk på telleren i ladder programmet Skriv inn: Symbol COUNTER0, Preset 5, Adjustable Klikk på Program for å komme tilbake til ladder editor 35

36 Teller konfigurering Preset: Tellerens startverdi Adjustable: Velger om preset verdien kan endres mens programmet kjøres, f.eks. fra en operatørterminal,. Innganger og utganger R nullstiller telleren S laster preset verdien inn i tellerens nå-verdi CU tell opp hver gang inngangen aktiveres CD tell ned hver gang inngangen aktiveres E logisk 1 når telleren telles ned fra 1 til 9999 D preset og nå-verdi er like F logisk 1 når telleren telles opp fra 9999 til 1 36

37 Verifiser og simuler programmet Klikk på Analyze program. Gule vertikale linjer skal bli grønne Eventuelle feil vises i vinduet nederst Klikk på Simulation 37

38 Lag en animasjonstabell Klikk på Manage animation tables Klikk på Create a new table Legg til variablene %MW0 & %MW1 Klikk på Animate the program for å komme tilbake til forrige skjermbilde 38

39 Test programmet Klikk på Animation tables for å vise tabellen som nettopp ble laget Klikk på Run for å starte simulatoren Dobbelklikk på In/out window for å skrive verdier Test programmet Klikk på Simulate for å stoppe simulatoren 39

40 Lag dokumentasjon Velg Report Configure the documentation Velg hva som skal være med i utskriften ved å krysse av for hver del av prosjektet Klikk på Repaginate for å generere dokumentet Velg Report Page Setup Tilpass sideoppsett Velg Report Print Bruk Overwiew for forhåndsvisning Velg skriver Start utskrift Eksporter som html 40

41 Overføre program til PLS Programmet kan overføres til Twido PLS vha. Seriell kabel fra COM port på PC USB-serie kabel Ethernet Bluetooth Ved installasjon er tilkobling til COM1 standard Andre kommunikasjoner legges til vha. Preference Ved tilkobling til PLS sjekkes det om programmet er identisk på PC og PLS. Dersom det er forskjell må man overføre fra den ene til den andre slik at det blir likt. Når programmet er overført må PLS settes i RUN 41

42 Overføre program til PLS Tilkobling til PLS, velg Program - Debug Connect Velg Connection og klikk OK Forbindelsen etableres Hvis forbindelsen ikke kan etableres vises en feilmelding 42

43 Overføre program til PLS Forbindelsen testes og programmet i PC og PLS sammenliknes Avhengig av sammenlikningen vil man få valg på hvordan programoverføring kan gjøres Velg retning og klikk OK. 43

44 Programendring tilkoblet PLS Når man er tilkoblet PLSen gjøres alle programendringer lokalt på PC Overføring av endring til PLS gjøres ved å klikke på Begrensninger ved online programmering %M og %MW som ikke er konfigurert kan ikke programmeres Funksjonsblokker f.eks. %TM (timere) og %C (tellere) som ikke er konfigurert kan ikke programmeres For å unngå dette problemet kan man konfigurere et antall %MW, %TM, %C,... Funksjonsblokkenes parametere kan endres online (type, tidsbase, preset,...) Program Configure Configure the data %M kan ikke konfigureres, men rungen under gjør alle 256 %M tilgjengelige online 44

45 Nyttige funksjoner - kryssreferanser Kryssreferanser Slå på Cross-Ref browser Browseren åpnes og man kan søke etter adresser eller symboler og få informasjon om hvor et objekt er brukt 45

46 Nyttige funksjoner brukte objekter Hvilke objekter er brukt i programmet? Slå på Data browser En tabell med objekter brukt i programmet vises under programmeringsvinduet Filter funksjoner kan brukes for å avgrense hva som skal vises Filter 46

47 Nyttige funksjoner konfigurer TwidoSuite Velg Preference Default project directory -filkatalog som TwidoSuite skal lagre/hente filer fra Default projects prosjekt som er standard når TwidoSuitestartes Default program editor velg standard editor Autosave project slå av/på automatisk lagring Default background color velg bakgrunnsfarve på PC skjermen Default project image standard bilde for prosjekter Default functional levels of applications velg funksjonsnivå for Twido Connection management legg til (Add) eller endre (Modify) kommunikasjon PC til PLS for programoverføring 47

48 Nyttige funksjoner - klokkefunksjoner Velg Program Configure the data Advanced objects %SCH 16 tidsstyrte funksjoner kan programmeres til å sette bit eller utganger på til bestemte tider, måned, dato, ukedag og tidspunkt Sanntidsklokke opsjonen må være installert 48

49 Nyttige funksjoner PLS klokke PLSer med RTC (Real Time Clock) må justeres til riktig tid. Program Debug Check PLC Adjust RTC time Klokken kan stilles: 1 manuelt 2 synkroniseres med programmerings PC For å få mest mulig riktig klokke må RTC Correction konfigureres. Korreksjonsverdien (0-127) avleses på RTC modulen og skrives inn i: Program Debug Check PLC Configure Real Time Clock eller programmeres i %SW60 49

50 Nyttige funksjoner - animasjonstabeller Animasjonstabeller brukes i simulatoren og online for å teste programmet Velg Program Debug Manage animation tables for å lage tabeller Sett inn linje Slett linje Sett inn foregående objekt Sett inn neste objekt Les nåverdi til Retained Skriv Retained til PLS Sett 1 Sett 0 Opphev tvangskjøring Opphev all tvangskjøring Adresse Brukt i program Symbol Verdi Les/skriv verdi fra/til PLS Visningsformat Grønn=konfigurert Rød=ikke konf. 50

51 Nyttige funksjoner - animasjonstabeller Ved bruk av simulator eller når man er tilkoblet PLS kan ladder editor og animasjonstabell vises samtidig ved å klikke på Hvis en eller flere runger merkes blir funksjonen Copy the rung objects in the animation table aktiv Alle valgte objekter legges inn i animasjonstabellen 51

52 Nyttige funksjoner gjenbruk av program Programmet (hele eller deler av det) kan eksporteres til fil ( Program Program Edit Program ) Eksportert fil kan f.eks. importeres i et annet program Eksporter Merk en eller flere runger som skal eksporteres Klikk på Et vindu åpnes og gir mulighet for å velge hva som skal eksporteres Current Selection eksporterer merket område Current section eksporterer den programseksjon man er i Entire program eksporterer hele programmet Klikk på Export, velg fil og Save/Lagre Importer Stå i programmet der eksportert fil skal importeres Klikk på, velg fil og Open/åpne. Importen legges til etter de man står 52

53 Nyttige funksjoner gjenbruk av program Symbolske navn kan eksporteres fra et program og importeres til et annet ( Program Program Define Symbols ) Eksporter ved å klikke på, velg filkatalog og filnavn, klikk Save/Lagre Filen lagres som en.csv fil som kan åpnes i Excel Importer symboler ved å klikke på, velg fil og klikk Open/Åpne Hvis et symbol i filen allerede finnes i programmet får man et varsel og kan velge om det skal endres 53

TwidoSuite kommunikasjon

TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kursunderlag: Kommunikasjon via Modbus seriell, Ethernet, Remote link, ASCII, CanOpen og AS-i. Macroer for kommunikasjon Modbus 2 Modbus port Bruk programmeringsporten

Detaljer

KOMPENDIE. Grunnleggende programmering av PLS m/cxprogrammer. Rev. 1F

KOMPENDIE. Grunnleggende programmering av PLS m/cxprogrammer. Rev. 1F KOMPENDIE Grunnleggende programmering av PLS m/cxprogrammer Rev. 1F Kompendiet er et samarbeidsprosjekt mellom flere ansatte på teknisk support i Omron. Det vil derfor være en lett blanding av nynorsk

Detaljer

Brukerveiledning InTouch HMI fra Wonderware

Brukerveiledning InTouch HMI fra Wonderware Brukerveiledning InTouch HMI fra Wonderware Bachelorprosjekt, BO14-G21 Vedlegg - HMI løsning med Wonderware Side 1 av 106 Innledning Denne brukerveiledningen vil gi deg en innføring i InTouch HMI. Den

Detaljer

TAZETT GENERELL BRUKERDOKUMENTASJON

TAZETT GENERELL BRUKERDOKUMENTASJON TAZETT GENERELL BRUKERDOKUMENTASJON Brukerdokumentasjon Tazett Generell Side 1 Innholdsfortegnelse: Velkommen til Tazett...4 Hjelp...4 Versjoner...5 Lisenser...6 Installering server...6 Installering, ny

Detaljer

Bruker veiledning. På startmenyen under Program finner du XSoft. Du starter XSoft ved å klikke på ikonet.

Bruker veiledning. På startmenyen under Program finner du XSoft. Du starter XSoft ved å klikke på ikonet. 1. Start Moeller XSoft På startmenyen under Program finner du XSoft. Du starter XSoft ved å klikke på ikonet. Etter at startprosedyren er ferdig vil du få opp XSoft navigatoren som gir deg tilgang til

Detaljer

Kommunikasjon mellom XC PLS'er over CAN

Kommunikasjon mellom XC PLS'er over CAN Kommunikasjon mellom XC PLS'er over CAN sdato Dokument Side 1 av 12 Oversikt I eksemplet brukes det 2 stk. XC2 og 1 stk. XC1. XC1/2 (1) XC1/2(2) XC1/2(3) I dette eksempelet lager vi en teller som genereres

Detaljer

GravoStyle Dokumentasjon

GravoStyle Dokumentasjon GravoStyle Dokumentasjon OVERSATT OG BEARBEIDET FRA ENGELSK VERSJON (JUNI 2012) AV TOR-JØRGEN MOSKAUG GravoStyle Dokumentasjon (rev1 2012) Innhold Innhold INSTALLASJON SOFTWARE... 1 Installasjon av Programvare...

Detaljer

AquaScan Win 3.3 manual

AquaScan Win 3.3 manual AquaScan Win 3.3 manual Copyright AquaScan 2015 AquaScan Win versjon 3.3 Side 2 av 43 10. mar. 2015 AquaScan Win versjon 3.3 Innhold: Introduksjon... 2 Installering... 2 Første gang AquaScan Win startes...

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Introduksjon til LabVIEW-programmering

Introduksjon til LabVIEW-programmering Kapittel 3 Introduksjon til LabVIEW-programmering 3.1 Innledning Vi skal i dette kapitlet programmere en VI som skal kalles sigtrans.vi 1 som realiserer følgende funksjonssammenheng: y = Ku + b (3.1) Signalet

Detaljer

Eaton RF-System 2.00 - Manual

Eaton RF-System 2.00 - Manual Eaton RF-System 2.00 - Manual Oversikt Eaton RF System Oversikt: Hvordan begynne Oversikt over alt utstyr Symboler og deres betydning Konfigurasjonseksempler Hvordan fungerer routing? Hva betyr felles

Detaljer

Eaton RF System 2.42 Manual

Eaton RF System 2.42 Manual Eaton RF System 2.42 Manual 2 Eaton RF-System - Hjelp Innhold 1 Oversikt Eaton... RF System 6 2 Hva er nytt... i denne versjonen? 6 3 Hvordan begynne... 9 4 Menyen... 10 Fil-menyen... 10 Kommandoer...

Detaljer

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2.6

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2.6 Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2.6 2004 Darkling Software Brukermanual VCD ver. 2.6-1 - Innhold Registrering av lisens...3 1 Introduksjon...4 2 Hvorfor Visual Card Designer...5 3 Å komme i gang...6

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

BRUKERMANUAL. Versjon 1.0. for RunLabel med Intermec Easycoder skrivere. 2007 www.runlabel.com

BRUKERMANUAL. Versjon 1.0. for RunLabel med Intermec Easycoder skrivere. 2007 www.runlabel.com BRUKERMANUAL for RunLabel med Intermec Easycoder skrivere. Versjon 1.0 2007 www.runlabel.com Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 RunLabel til hva?... 3 Hjemmesiden... 3 Support og støtte... 3

Detaljer

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen?

Installasjon av serveren 1. Hvordan sette bootrekkefølgen slik at maskinen kan boote fra CDrommen? Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server, en arbeidsstasjon og en skriver. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres

Detaljer

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene!

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! Versjon 1.0 versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! En veiledning i hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Høgskolen i Lillehammer,

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN

Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten 5 1767 HALDEN Gyldendal Norsk Forlag AS 2009 Redaktør: Øystein Falch Design og layout: Kevin Sommer-Mathiesen Omslagsdesign:? Datagrafikk/illustrasjoner: Kevin Sommer-Mathiesen Trykk og innbinding: AIT Trykk Otta AS

Detaljer

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10 april, 2008 Brukerhåndbok for KDE www.novell.com Brukerhåndbok for KDE Alt innhold er copyright Novell, Inc. Juridisk merknad Denne håndboken er beskyttet av Novells

Detaljer

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning versjon 7 og 8 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, februar 2005 Innhold Hva er EndNote... 4 Brukermanual... 4 Hvilket referansehåndteringsverktøy

Detaljer

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER

JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER PC-TILKOPLINGSSETT JLIP VIDEO CAPTURE/ JLIP VIDEO PRODUCER NORSK BRUKSANVISNING LYT096-0A NO NO INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDFUNKSJONER 4 JLIP VIDEO CAPTURE PROGRAMVARE... 5 KOM I GANG 6 INSTALLERING (JLIP

Detaljer

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument

Brukermanual. Akelius Byrå. Kursdokumentasjon. Grunnkurs Dokument Brukermanual Akelius Byrå Kursdokumentasjon Grunnkurs Dokument Brukermanual for Akelius Byrå Brukermanual for Akelius Byrå... 1 Ord og begreper... 4 Hurtigtaster... 4 Innstillinger for oppgaver og kontrollpunkter...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.7 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.7 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Telefonmodeller du kan bruke sammen med Nokia PC Suite...2 1.3 Komme i gang...2 1.4 Dette trenger du...2

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

Håndbok til EndNote versjon X 2

Håndbok til EndNote versjon X 2 Biblioteket Håndbok til EndNote versjon X 2 Forord Dette er en håndbok til EndNote versjon X2. Den er tenkt å skulle fungere både for nybegynnere og for erfarne EndNote-brukere. Beskrivelsene er i forhold

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x

Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x Brukermanual for Visual Card Designer Ver 2010.x 2004 SG-Data - 1 - Innhold Registrering av lisens... 3 Mistet lisens... 4 1) Introduksjon... 5 2) Hvorfor Visual Card Designer... 6 3) Å komme i gang...

Detaljer