Fjøløy Fort -et mulighetsstudie T R O D A H L A R K I T E K T E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjøløy Fort -et mulighetsstudie T R O D A H L A R K I T E K T E R"

Transkript

1 Fjøløy Fort -et mulighetsstudie S I V. A R K M N A L. K I R K E G A T E N S A N D N E S

2 Mulighetstudie Målet er å kartlegge hvilke muligheter som ligger på Fjøløy Fort, og å lage strategier slik at Fjøløy Fort kan bli et unikt sted for allmenheten med tanke på formidling og respekt av naturen. Det er tatt utgangspunkt i stedets mangfold av historiske kvaliteter, fornminner, turområder, landskap og ny bruk av eksisterende bygningsmasse. Det er lagt vekt på at området skal tilrettelegges for en rekke ulike brukere. Historikk Bygget av tyskerene Overtatt og oppgradert av det norske forsvaret Anlegget moderniseres Området overtas av Skifte Eiendom Rennesøy kommune kjøper området og åpner for allmenheten Fjøløy Fort sett fra nordvest Foto: Ommund Varaberg

3 Analyser_Fjøløy Fort N Tomtegrenser Sti Grusvei Bygning Bunker Fjell Beitemark Steinbrud Træer Fornminne Flade Ryg 1:5000 Infrastruktur og bebyggelse 1:5000 dagens situasjon_infrastruktur og bebyggelse Stedet innehar i dag grusveier som muliggjør adkomst for rullestolbrukere og evt friluftsutstyr. Stier knytter sammen en rekke eksisterende bygninger som kan brukes til overnatting og ulike arrangement.

4 Analyser_Fjøløy Fort N Tomtegrenser Sti Grusvei Bygning Bunker Fjell Beitemark Steinbrud Træer Fornminne Flade Ryg 1:5000 Infrastruktur og bebyggelse 1:5000 dagens situasjon_kulturlandskap Landskapet består i dag hovedsakelig av beitemark, og stein langs vannkanten. Lite vegetasjon. Området innehar også fornminner (kulturminner fra steinalder til middelalderen) og rester av et steinbrudd.

5 Analyser_Fjøløy Fort N Tomtegrenser Sti Grusvei Bygning Bunker Fjell Beitemark Steinbrud Træer Fornminne Flade Ryg 1:5000 Infrastruktur og bebyggelse 1:5000 dagens situasjon_topografi Landskapet innehar dramatiske kontraster fra flate svaberg til bratte skråninger som leder til flotte utkikkspunkt.

6 Analyser_Fjøløy Fort N Tomtegrenser Sti Grusvei Bygning Bunker Fjell Beitemark Steinbrud Træer Fornminne Flade Ryg 1:5000 Infrastruktur og bebyggelse 1:5000 Dagens situasjon Fjøløy Fort består idag av en rekke ulike kvaliteter som kulturlandskap, ulike landskapsrom, og bebyggelse og veier som muliggjør en rekke bruksområder.

7 Utkikkspunkt Fjøløy Fort Foto: Trodahl Arkitekter

8 Steinbrudd Fjøløy Fort Foto: Trodahl Arkitekter

9 Strategi for ny bruk av området Strategien tar utgangspunkt i gjenværende bygningsmasse. Området skal primært være et friluftsområdet. -Området blir knyttet sammen av nye stier og en rekke aktivitetspunkter. -Infosenteret vil være en åpen konstruksjon som gir informasjon om stedets historie og ulike aktiviteter som kajakkpadling, fisking, hinderløype, 360 o kikkert, sauna osv. -Bunkersene vil være åpne for alle og fungere som utkikksposter, steder å grille, steder å spise eller steder å lære historie. -Tidliger militære bygninger vil tilbakeføres til opprinnelig stil og inneha servicefunksjoner som sovesaler, bespisning, vask og dusj. - Shelters vil være steder å sove som er åpne for alle. -Utstillingsanlegg i Fjellhallen samt utendørs amfi vil kunne trekke brukere som ønsker en annerledes opplevelse ute i naturen.

10 N Parkering og hovedadkomst til området P HC Parkering Mulig adkomstpunkt for båter Universelt utformet sti Fiskemuligheter Stien trekkes ut til holmen og skaper en bukt tilrettelagt for kajkakkpadling og bading Badebøyer Adkomst for småbåter Ilandsettingspunkt rullestol Oppbevaring av kajakk og dykkerutstyr. Mulighet for utleie og kurs. Opptrekk av kajakk Sauna og omkledning. Nytt bygg oppå eksisterende grunnmur. Informasjonssenter/Adkomstpunkt -Generell info om stedet og aktiviteter -Historisk informasjon -Toalett VISUALISERING G Bunkers Amfi VISUALISERING A Parkeringsmulighet for div P servicefunksjoner Tomtegrenser Stier av tre strekkes over steinbruddet og muliggjør adkomst for rullestolbrukere og barnevogner. Stien har varierende bredde og vil noen steder danner rom til rasteplass, en brygge å fiske fra, et sted å legge ut kajakk eller et sted å dykke fra. VISUALISERING C Bunkers Amfi VISUALISERING D Dusj og toalett -anlegg Teltplass Oppbevaring Shelters Små, åpne, hytter for overnatting VISUALISERING F Sti Grusvei Alternativt amfiområdet VISUALISERING E Militær hinderløype Sov Nye stier knytter sammen området Bygning Bunker Den gamle offisersmessa kan fungere som bespisning for overnattingsgjester, kafeservering og som festlokale. Shelters Teltplass Buldreområdet Bunkers/Utkikkspost VISUALISERING B Hytte/Utkikkspost med 360 o kikkert DNT hytte Fjell Beitemark Steinbrud Træer Utstillingsanlegg i Fjellhallen som fortellser om stedets millitære historie Utendørs amfi med sikt innover mot Stavanger VISUALISERING E Fornminne Flade Ryg Paradisbukta

11 Nye arkitektoniske element De nye arkitektoniske elementene man tilfører skal være med på å synliggjøre steder og bygninger i landskapet. De vil ha ulike funksjoner men likt uttrykk. De nye arkitekoniske elementene vil bestå av en lett konstruksjon som legger seg oppå landskapet og bygningene. Et lett element som ikke endrer, men tilpasser seg det eksisterende. En kontrasterende konstruksjon som legger seg oppå, eller føyer seg rundt eksisterende, vil også synliggjøre skillet mellom nytt og gammelt. Et felles arkitektonisk konsept vil også skape en grad av gjenkjennelighet og knytte området sammen. Ting vil kunne gro gradvis, men med en felles ide om hvordan man bygger.

12 VISUALISERING A Påbygg på bunkers som tilrettelegger for adkomst og skjermer for vær og vind. Trekonstruksjonen skiller seg fra den tunge betongkonstruksjonen og synliggjør bunkersen som i utgangspunktet var oppført for å være usynlig. Tak i grønn bølgeblikk med inspirasjon fra eksisterende militære bygninger.

13 VISUALISERING B Påbygg på bunkers ved utkikkspunkt.

14 VISUALISERING C Trestier over steinbrudd og svaberg muliggjør adkomst for rullestolbrukere og barnevogner. Stien vil være inngjerdet der høydeforskjellen overstiger 500mm. Stien har varierende bredde og vil noen steder danner rom til rasteplass, en brygge å fiske fra, et sted å legge ut kajakk eller et sted å dykke fra. Stien må planlegges med tanke på naturkreftene den vil bli utsatt for.

15 VISUALISERING D Amfi for grilling, samling ol. i eksisterende bunkers. Lik konstruksjon danner ulike muligheter for oppbygging, mulighet for rygg og flere benkerader. Dispenser for grillkull ved informasjonssenteret.

16 VISUALISERING E Utendørs amfi gir mulighet for konserter, spel ol. Mulig adkomst for rullestolbrukere ved å forme øverste rad som trestier (se visualisering C) og la snuradien til en rullestol avgjøre bredden.

17 VISUALISERING F Shelters muliggjør overnatting for folk uten telt på steder det kan være vanskelig å telte. Et hotell i naturen som er åpent for alle. Utvendig kledning består av grønn bølgeblikk og innvendig kledning av tre. Hevet fra bakken for å unngå sauene i området. T R O D A H L S I V. A R K M N A L. A R K I T E K T E R K I R K E G A T E N S A N D N E S Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

18 VISUALISERING G Informasjonssenteret danner en inngangsportal til Fjøløy Fort fra P-plass i nord. En åpen konstruksjon slipper å være avhengig av betjening. Senteret vil inneha historisk informasjon om stedet samt informasjon om hvilken aktiviteter som finnes. Servicefunksjoner som toalett finnes også her.

19 INFORMASJONSSENTERET PLAN Informasjonssenteret er bygget opp av moduler. Et fleksibelt system i forhold til utvidelse.

20 VISUALISERING G Informasjonssenteret

21 Brukermønster LEIRSKOLE 1Kjøre buss til parkeringen 3 Padle kajakk ZZZ 4 Fiske 2 Grille lunsj 5 Spise fiskemiddag i offisersmessa ZZZ ZZZ 8Sove i shelters ZZZ 7 Løpe til utkikkspunktet 6 Lære om krigen i fjellhallen

22 Brukermønster KJÆRESTEPAR 1Kommer gående til området 2Matpakkepause på fyret 3Bade 4Tur langs vannet 7Sove på DN hytten 6Klatre 5Grille i Paradisbukta

23 Brukermønster RULLESTOLBRUKER 1 Ankommer med bil 3 Tur langs vannet, fiske på kaien 2Lese om stedets historie på infosenteret 4 Se på utstilling i fjellhallen 5Matpause ved amfi, se på fornminner

24 Brukermønster FAMILIE PÅ TUR 1 Ankommer den bil 8Kaste stein fra bryggen 4Låne kajakk 2Få oversikt på infosenteret 3Se på krigsminner 7Hilse på sauene 5Grille pølser 6Se barneteater

25 Brukermønster VENNER PÅ TUR 1Kjører bil til parkeringsplassen 2Treffer venner som ankommer med båt 3Dykke fra brygga 4Campe 5Kveldstur til utkikkspunkt, se igjennom kikkert

26 Brukermønster Bryllupsfest 1Gjester ankommer med båt 3Brudeparet ankommer 4Fotografering på svaberg 2Forfriskninger på bryggen 5Middag og fest i offisersmessa 6Kveldskonsert ved amfi

27 Muligheter knyttet til fysisk aktivitet på Fjøløy Fjøløy har enormt potensiale som utgangspunkt for mange idretter og et mangfoldig friluftsliv. Idrett og friluftsliv er i denne sammenhengen vanskelig å skille, og studien vil vise at begge aktivitetene har god plass på Fjøløy. Denne gjennomgangen må ses i sammenheng med de vurderingene som er gjort av Trodahl arkitekter i hovedrapporten. Forutsetninger og rammebetingelser Ryfylke Friluftsråd mener det i utgangspunktet er de ikke-motoriserte og stille aktivitene som skal ha prioritet på Fjøløy, ettersom det tilgjengelige arealet i utgangspunktet er lite og åpent. Det må også tas hensyn til at vi er i et sårbart kulturlandskap med mye husdyrhold og viktige landskaps, kultur og naturkvaliteter å ta vare på. Hovedaktivitet Subkulturer Kvaliteter Behov for tilrettelegging Dykking Fiske Undervanns-jakt, orientering, marinbiologi, kulturminner under vann, fridykking, teknisk dykking Båtfiske og kastestang Farvannet rundt Fjøløy med nærområde har tilbud til alle som liker seg under vann, uansett formål og sertifikatnivå. Fjøløy har flotte svaberg og flere gode fiskeplasser på sjøen like ved. Ferskvann (spyling/dusj) Ramper. Sløyebenk. Lagring? Informasjonsskilt om dykking, marinbiologi og kulturminner under vann. Det bør lages fiskeramper for rullestolbrukere. Sløyebenk. eforbund.no Vedlegg 1 Muligheter knyttet til fysisk aktivitet av Ryfylke Friluftsråd Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

28 Padling Bading/ svømming Jakt Fugletitting Turgåing Havpadling Fjordpadling Sommer og vinterbading. Open water. Sjøfugl Sel Rekreasjon Mosjon Sanking Formidling Merker Turorientering Fjøløy kan være utgangspunkt eller en naturlig stopp for lange turer/ruter, men har også grunnere og mer skjermede områder på nord- og østsiden for de som ønsker det. Farvannet har mye nyttetrafikk som utgjør en risiko. Det er gode forhold for bading/stuping fra svaberg og det bør også være mulig å legge til rette for et vasseområde for barn. Distansesvømming er risikofyllt p.g.a. mye nyttetrafikk Området peker seg ikke ut som et typisk jaktområde og den alminnelige friluftslivsaktiviteten i området taler mot et spesielt fokus på jakt i området. Rennesøy er generelt en fuglerik kommune med mange regionalt viktige hekkeplasser og Fjøløy/Mosterøy er en av dem. Fjøløy har et godt utbygd turveinett og kan brukes i større kombinasjoner med løypenettet på Mosterøy. Landingsplasser/lagring. Omkledningsrom/sauna. Overnatting, grill, bord og benker. Baderamper på svabergene. Ferskvann (spyling/dusj) Omkledningsrom/sauna. Ingen Observasjonsposter. Formidling (skilt/qr) Skilting og merking (Ruter og kvalitetsformidling). Rasteplasser. Utsiktspunkt. Sykling Klatring Tursykling, Terrengsykling Buldring Klatring med tau og sikring Mosterøy har lenge vært et mål for tursyklister langs landeveien og adkomsten videre til Fjøløy er enkel. Terrengsykling vil komme i konflikt med de øvrige kvalitetene i området. Fjøløy har flere skrenter som kan brukes til rappellering Skilting og merking (Ruter og kvalitetsformidling). Rasteplasser. Utsiktspunkt. Sykkelparkering. Sykkel på buss. Sikret underlag Informasjon Vedlegg 1 Muligheter knyttet til fysisk aktivitet av Ryfylke Friluftsråd Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

29 Klatring Hinderløype Buldring Klatring med tau og sikring Militær hinderløype Fjøløy er enkel. Terrengsykling vil komme i konflikt med de øvrige kvalitetene i området. Fjøløy har flere skrenter som kan brukes til rappellering og buldring. Det store ravnefjellet bør det likevel ikke tilrettelegges for klatring fordi det kommer i konflikt med eksisterende fugleliv. Området har tidligere hatt en hinderløype, men det er bare rester igjen av denne og det burde være et attraktivt tilbud å gjenskape en fullverdig hinderløype med alternative mål. Sykkelparkering. Sykkel på buss. Sikret underlag Informasjon Det anbefales ikke å tilrettelegge en hinderbane i fullskala, men en bane som har et utvalg av elementer fra Hærens, Marinens og Luftsforsvarets hinderløyper. Informasjon om militær idrett. Alle disse aktivitetene kan inngå i ulike sammenhenger på Fjøløy. Den individuelle bruken står for seg, men leirskole, bedriftsbesøk, turistgrupper, lag og organisasjoner, enkeltarrangement med kurs, konferanser, private selskap og offentlige markeringer av høytids- og helligdager vil kreve ulike tilrettelegginger. Den største muligheten for finansiering av tilrettelegging av områder for fysisk aktivitet er spillemiddelordningen. Nyttige publikasjoner finnes her. Søknadsskjema finner du her. Vedlegg 1 Muligheter knyttet til fysisk aktivitet av Ryfylke Friluftsråd Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

30 NOTAT Prosjekt Marine vurderinger i Klostervågen Innledning På oppdrag fra Ryfylke friluftsråd her Ecofact tatt en vurdering av de marine forholdene ved Klostervågen. Bakgrunnen er at grunneiere har klaget på dårlig sirkulasjon i vågen noe som igjen fører til en del eutrofiering og fremvekst av ettårige grønnalger (tråalger av ordenen Ulva, tidligere Enteromorpha). Dette samt vanskene ved å ta inn båt i vågen har fremmet et ønske om mudring av to flaskehalser som ligger på hver side av vågen. Figur 1. Ettårige tråalger i Klostervågen. M E - Org.nr mva Post adresse: Postboks 560, 4304 Sandnes Vedlegg 2 Klostervågen av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

31 Figur 2. Røde markeringer viser flaskehalsene i inn og ut av vågen. Befaring Ecofact var på befaring og foretok registreringer Det ble foretatt registreringer av biologiske verdier i området samt kvalitative undersøkelser av dybdeforholdene. Områdene er så grunne at det var tilstrekkelig å undersøke dem med vadebukse. Marine observasjoner Store partier av området er svært grunne og består av sandflater og noe mudder i enkelte partier. Mudderforekomstene er på innsiden av den lille holmen (Fjøløya) i Klostervågen, dvs. mellom holmen (Fjøløya) og Fjøløy. Det er også noe mudder rett utenfor sjøhuset til eiendom 54/6. Det resterende området er strandflater med mudderblandet sand. Figur 3. (Høyre) Sandflater med mudderblandet sand. (Venstre) bildet tatt fra nær Longholmen mot Fjøløybrua. Hele området i bildet er tilgjengelig med kun vadeutstyr. Vedlegg 2 Klostervågen av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

32 Slike området er relativt homogene, med store sandflater og lite fastsittende alger. Det forekommer noe algevekst på steiner og skjell. Dette er i hovedsak blæretang, grisetang og sagtang, samt noe skulpetang og lodnetaum. Det ble også observert store mengder av den svartelista arten japansk drivtang (Saragassum muticum) rett under Fjøløybrua. Mellom den lille holmen i vågen og Fjøløya lå det et lag med grønnalger. Av fisk som ble observert var det for det meste flatfisk. Disse var juvenile og ble ikke fanget og artsidentifisert. Det ble også observert noen sandkutlinger. Bivalvene var dominert av hjertemuslinger og sandskjell, disse er lettest og observere i overflaten, noe knivskjell ble også observert. Østers (Ostrea edulis) ble observert med spredt forekomst. Østersen er rødlistet i kategorien sterkt truet (EN). Figur 4. Rødlistearten østers i Klostervågen. Det ble også observert større tettheter med strandsnegl og eremittkreps. Sandmark er dominerende og er med på å forme områdets utseende. Grunneiere som er oppvokst på stedet sier det har blitt verre de senere år. Med dette mener de at det har blitt dannet flaskehalser som hindrer vanngjennomstrømning og vanskeliggjør ferdsel med båt inn og ut av vågen (pers medd. Dag Njaa og Ove R. Knudsen). Det kan bekreftes at det har forgått en del sedimentering i området og at forholdene ikke stemmer overens med sjøkart (kartverket). Dette gjelder spesielt ved Fjøløysundet. Vedlegg 2 Klostervågen av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

33 Verdier Hele det grunne området kan kategoriseres som naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen (I08) med utforming Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også med spredt vegetasjon av tang på stein. (I0802) (DN-håndbok 19). Området som anbefales avsatt som naturtypen bløtbunnsområder i strandsonen måler ca 130 daa. Syd for Stadt regnes strandflater større enn ~100 daa som viktige. Østers ble observert med spredt forekomst. Østersen er sterkt truet (EN). Tettheten var ikke stor nok noen steder i det aktuelle området til at lokaliteten oppfølger kravene til naturtypen østersforekomster (I13). Lokalitet Klostervågen/Fjøløysundet Hovedtype: Utforming: Areal: Verdi: Bløtbunnsområde i fjæresonen (I08) Strandflater av mudderblandet sand med skjell og sandmark (Arenicola), ofte også med spredt vegetasjon av tang på stein. Noen steder heter dette makkfjære (I0802) 130 daa B (viktig) Vedlegg 2 Klostervågen av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

34 Konklusjon Utenom østers (EN) og japansk drivtang (svartelistet) så er det kun trivielle arter i området. Området i seg selv har en verdi (viktig) anbefales at lokaliteten avgrenses som prioritert naturtypelokalitet av typen Bløtbunnsområder i strandsonen (I08) etter DN-håndbok 19 (DN, rev. 2007), og inkluderes i kommunens datasett over viktige naturtyper. Rundt hele Klostervågen ligger det jordbruksområder. Med moderne jordbruk må en viss avrenning fra de omkringliggende jordbruksområdene medregnes. Dette gjør at man får et næringsrikt basseng og til dels eutrofe partier i vågen. En av de største truslene mot slike lokaliteter i dag er inngrep som oppmudring, hindring av vanngjennomstrømningen ved bygging av moloer og fylling av gruntvannsområdene som vil endre produktiviteten i området (DN). For de marine verdiene er det ingen ulempe å øke vanngjennomstrømningen noe. Å fjerne flaskehalsene vil gi mer dynamikk i vågen. Hvis det skal bli gjennomført mudring så gjøres det oppmerksom på at det kun bør skje i flaskehalsene slik at gruntvannsområdene blir i størst mulig grad bevart. Rennen for gjennomstrømning på østsiden av Fjøløybrua bør ikke være dypere en 2,3 meter og maks 8 meter bred. Dette vil gi økt gjennomstrømning og føre til at gruntvannsområdene ivaretas og revitaliseres. Plasseringen av kanalen i figur 5. er kun en illustrasjon, men er basert på en eksisterende kanal (se figur 1). Figur 5. Lilla skravur er naturtypen bløtbunnsområder i fjæresonen. Lys grønn skravur er sammenhengende dypere områder i dag (ca 2,5 meter) Mørk grønn skravur er anbefalt kanal/renne til båttrafikk og vanngjennomstrømning. Det gjørs oppmerksom på at noen av partiene markert med mørk grønn i dag er dypere en 2 meter. På østsiden av vågen i Fjøløysundet kan det åpnes betraktelig opp. Her er den viktigste inn og utstrømningen til Klostervågen. Dette er i utkanten av bløtbunnsområdet, lite til ingenting av arealet vil forsvinne. Her anbefales det å mudre Vedlegg 2 Klostervågen av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

35 til 2.3 meter, slik som det vises på digitale sjøkart (kartverket). Det ligger veldig løs masse i sundet. Rett utenfor sjøhuset på eiendom 54/6 er det tidligere foretatt sedimentprøver. Prøvene viste en muddermasse/løs sand på flere meter (pers medl. Ove R. Knutsen). Figur 6. Lilla skravur illustrerer naturtypen bløtbunnsområder i fjæresonen, mens mørk grønn skravur er området som er ønsket mudret. Kilder Direktoratet for naturforvaltning (2007). Kartlegging av marint biologisk mangfold. DN Håndbok Revidert s Kålås, J.A., Viken, Å. Henriksen, S. og Skjelseth, S.(red.) Norsk Rødliste for arter Artsdatabanken, Norge Naturbase: Kystverket: Temakart Rogaland: Muntlige kilder Ove Rosenkilde Knutsen (grunneier) Dag Njaa (grunneier) Vedlegg 2 Klostervågen av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

36 Bildevedlegg Skulpetang (Halydris siliquosa) Ettårige grønnalger i familien Ulva. En indikator på høyt næringsinnhold i vannet. Vedlegg 2 Klostervågen av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

37 Enslig lodne trau. Tyder på en homogen sandbunn med lite festesubstrat. Japansk drivtang (Saragassum muticum) er svartlistet og finnes i store mengder under Fjøløybrua. Vedlegg 2 Klostervågen av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

38 NOTAT Prosjekt naturtypekartlegging Fjøløy fort, Rennesøy I forbindelse med at Rennesøy kommune skal i gang med å lage skjøtselsplan for området ved Fjøløy fort på Fjøløy i Rennesøy kommune ble Ecofact bedt om å gjøre naturtyperegistreringer etter DN-håndbok 13 innenfor det aktuelle området. Det ble under feltarbeidet avgrenset to naturtyper. Den sørligste avgrensingen består av en mosaikk av flere mindre naturtyper men er valgt å slås i sammen til en da det er glidende overganger, småarealer og i tillegg har alle småområdene behov for samme skjøtsel for å opprettholde sine kvaliteter. Figur 1. Avgrensing av de registrerte naturtypene innenfor Fjøløy fort. M E - Org.nr mva Post adresse: Postboks 560, 4304 Sandnes Vedlegg 3 Fjøløy fort av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

39 Fjøløy Ørnaberget Lokalitetsnummer (ID): Kommune: Rennesøy Dato: Areal: 37,4 daa Hovednaturtype: Kulturlandskap D Naturtype: Kystlynghei (D07) Utforming: Verdi: B Undersøkt/kilder: Undersøkt ved feltarbeid av Bjarne Oddane Annen dokumentasjon: Bilde Områdebeskrivelse Innledning: Lokalitetsbeskrivelse basert på feltarbeid av Bjarne Oddane Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på det nedlagde Fjøløy fort på vestsiden av Fjøløy i Rennesøy kommune, Rogaland. Den er ligger i en vestvendt skråning mellom stranden og Ørnaberget. I nord følger avgrensingen gjerdet og i sør er grenser den mot gjødslet beite. Avgrensingen er gjort på grunnlag av observasjoner i felt og ved hjelp av flyfoto og nøyaktighet er vurdert til bedre en 10 meter. Berggrunnen består av granitt, gneis og øyegneis (NGU). Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen settes til kystlynghei (D07) og består for en stor del av røsslyngdominerte knauser, men også mer gressdominerte parti i småsøkk der blåtopp dominerte. Mot sør går vegetasjonen over mot mer naturbeitemarkpreg. Stedvis er det en del einer og også små parti med krattskog bestående av rogn, rognasal, nype (ubestemt), ørevier og vivendel. Artsmangfold: Det ble registrert alle de vanlige lyngheiartene som blant annet røsslyng (m), blåtopp, sauesvingel, klokkelyng, blåknapp, tepperot og finnskjegg, men også den rødlista purpurlyngen (NT) ble funnet i mindre mengder og da særlig ved Ørnaberget. Bruk, tilstand og påvirkning:. Området blir brukt til beite av sau, men mangel på vinterbeite og tilgang på gjødslet beite gjør at beitetrykket på lyngen kunne vært bedre. Noe oppslag av einer. Fremmede arter:. Ingen registrerte. Vedlegg 3 Fjøløy fort av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

40 Skjøtsel og hensyn: Området må beites og ikke gjødsles. Det bør utarbeides en skjøtselsplan som blant annet beskriver beitetrykk, fjerning av einer og evt. sviing. Del av helhetlig landskap:. Området er en del av et større kulturlandskap. Verdibegrunnelse:. Verdien på lokaliteten er satt til B viktig, siden den er en kystlynghei som er i hevd og inneholder bla.a litt purpurlyng (NT), men er av en noe begrenset størrelse. Figur 2. Tørr kystlynghei (H1). Foto: Bjarne Oddane. Vedlegg 3 Fjøløy fort av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

41 Figur 3. Utsikt av kystlyngheia sett fra Ørnaberget. Foto: Bjarne Oddane. Figur 4. I den sørlige delen av lokaliteten går vegetasjonen over i til naturbeitemark. Foto: Bjarne Oddane. Vedlegg 3 Fjøløy fort av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

42 Fjøløy Fjøløyvarden Lokalitetsnummer (ID): Kommune: Rennesøy Dato: Areal: 67,2 daa Hovednaturtype: Kulturlandskap D Naturtype: Naturbeitemark (D04), Kystlynghei (D07) Utforming: Verdi: B Undersøkt/kilder: Undersøkt ved feltarbeid av Bjarne Oddane Annen dokumentasjon: Bilde, Artskart. Områdebeskrivelse Innledning: Lokalitetsbeskrivelse basert på feltarbeid av Bjarne Oddane Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på det nedlagde Fjøløy fort på vestsiden av Fjøløy i Rennesøy kommune, Rogaland. Den strekker seg som et belte fra nord ved Vindhaugneset (det gamle steinuttaket) og sørøstover langs svabergene til Paradisbukta og videre nordøstover opp Fjøløyvarden. Avgrensingen følger gjerdet som gjerder inne den gamle militærområdet, gjødsla beitemark og svaberg. Avgrensingen er en del av et trolig større kystlyngheiområde som fortsetter østover, men i dette notatet er grensen satt ved gjerdet (undersøkelsesområdet) og ikke den naturlige avgrensingen for denne naturtypen. Avgrensingen er gjort på grunnlag av observasjoner i felt og ved hjelp av flyfoto og nøyaktighet er vurdert til bedre en 10 meter. Berggrunnen består av granitt, gneis og øyegneis (NGU). Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen settes til naturbeitemark (D04) og kystlynghei (D07). Store deler av Fjøløy fort består av gjødslet beitemark men områdene innenfor avgrensingen er ikke gjødslet eller bærer lite preg av gjødsling. I den sør og sørøstvendte brattskråningen ned av Fjøløyvarden består vegetasjonen for en stor del av kystlynghei dominert av røsslyng, men med innslag av purpurlyng (NT). Stedvis er det mye einer. Det er også kystlynghei i et belte mellom svaberget og naturbeitemarken i område mellom Paradisbukta og steinuttaket med røsslyng og lavvokst einer på berget og mer blåtoppdominert i senkninger i terrenget. I en rand rundt kanten av Fjøløyvarden samt mellom kystlyngheia og de gjødslete partiene finnes det naturbeitemark som for det meste kan føres til frisk fattigeng (G4) med arter som blant annet svingel, gulaks, smalkjempe, blåklokke, tepperot, kvitkløver, ryllik, tiriltunge og kystmaure. I og rundt det gamle steinbruddet er det beita strandengvegetasjon med smådammer og berg i fin mosaikk. Vedlegg 3 Fjøløy fort av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

43 Artsmangfold: Foruten de vanlige artene tilhørende naturtypene naturbeitemark og kystlynghei kan purpurlyng (NT), kantarellvokssopp og kjeglevokssopp nevnes. I strandengen er det registrert en rekke mindre vanlige arter som buestarr, villin og småknopparve. Ved en dam vokser det dunkjevle som eneste lokalitet på Rennesøy. I bergveggen under Fjøløyvarden vokser det blant annet blankburkne og murburkne. Bruk, tilstand og påvirkning:. Området blir brukt til beite av sau, men mangel på vinterbeite og tilgang på gjødslet beite gjør at beitetrykket på lyngen kunne vært bedre. Noe oppslag av einer. Tilgrensende områder blir gjødslet. Fremmede arter:. Ingen registrerte. Skjøtsel og hensyn: Området må beites og ikke gjødsles. Det bør heller ikke gjødsles i området rundt da dette kan føre til indirekte gjødsling av naturbeitemarken i form av avrenning og i form av husdyrgjødsel. Det bør utarbeides en skjøtselsplan som blant annet beskriver beitetrykk, fjerning av einer. Del av helhetlig landskap:. Området er en del av et større kulturlandskap. Verdibegrunnelse:. Verdien på lokaliteten er satt til B viktig, siden den er en naturbeitemark med mosaikk av kystlynghei (med purpurlyng) og strandeng som fortsatt holdes i hevd men mangler de kvalitetene som kreves for å nå høyere opp. Vedlegg 3 Fjøløy fort av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

44 Figur 5. Strandeng med flere uvanlige arter. Foto: Bjarne Oddane. Figur 6. Purpurlyng med naturbeitemark i bakgrunnen. Foto: Bjarne Oddane. Vedlegg 3 Fjøløy fort av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

45 Det bør ikke gjødsles noen plass innenfor avgrensingen. Gjødslingen fører til innskrumping av de verdifulle ugjødsla delene. De gjødsla delene vil på lang sikt kunne tilbakebringes til naturbeitemark dersom gjødslingen opphører. Hele området må beites. Det har hekket vandrefalk i den bratte bergveggen under Ørnaberget og det er ikke utenkelig at den kan hekke der igjen. Det ble ikke registrert sportegn til den under befaringen. Det bør ikke legges opp til klatreruter i denne fjellveggen. Det bør heller ikke tilrettelegges for mer aktivitet generelt i lyngheia under berget. Granskogen bør fjernes av landskapsmessige årsaker, men også fordi den kan frøså seg i de registrerte naturtypene. Vedlegg 3 Fjøløy fort av Ecofact Fjøløy Fort- et mulighetsstudie for Ryfylke Friluftsråd

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018.

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2012/2187-22279/2012 Saksbehandler: Arnfinn Håverstad Dato: 02.07.2012 Saksframlegg Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan

Detaljer

BioFokus-notat 2015-6

BioFokus-notat 2015-6 Slottsfjellet naturverdier og skjøtselsforslag Stefan Olberg og Kjell Magne Olsen BioFokus-notat 2015-6 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold kartlagt biologisk mangfold på Slottsfjellet

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder

Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Kongsvinger Festning Skjøtselsplan for vegetasjon og grøntområder Med fokus på kulturminneaspektet og biologisk mangfold Mai 2010 Forord Denne skjøtselsplanen er utarbeidet av Forsvarsbygg Futura Miljø

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen.

John Bjarne Jordal. Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. John Bjarne Jordal Kartlegging av naturtyper i Oppdal kommune 2008, med hovedvekt på Gjevilvassdalen. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2009 J. B. Jordal Rapport nr. 2-2009 Utførende konsulent: Biolog John Bjarne

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre

Grunnlagsnotat. Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Grunnlagsnotat Til: Hovedutvalg for miljø, plan og byggesaker Formannskap Kommunestyre Svarfrist: Vedl. 4c c Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 28.6.212 Sak: 9/1217 Arkivnr : 14 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 212224 KONSEKVENSUTREDNING

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

Skilting og gradering

Skilting og gradering Skilting og gradering av turløyper og andre aktivitetstilbud i naturen Mai, 2011, 2. utgave Forord Innhold Et praktisk verktøy for skilting og gradering Denne håndboka skal fungere som et praktisk verktøy

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard

Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard 675 Nytt oppdatert geodetisk observatorium i Ny-Ålesund, Svalbard Konsekvensutredning for tema landskap, vegetasjon og dyreliv Dagmar Hagen Lars Erikstad Børge Moe Nina E. Eide NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming Prosjektoppgave for videreutdanningskurset: UNIVERSELL UTFORMING skap ett bedre samfunn for alle Fordypning i byrom og uteområder EN LEKEPLASS FOR ALLE - utformet etter prinsippene om universell utforming

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 2010. Straume kraftverk i. Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder R A P P O R Konsekvensvurdering T Rådgivende Biologer AS 2010 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Straume kraftverk i Valle kommune, Aust-Agder. Konsekvensvurdering

Detaljer