Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC"

Transkript

1 3/8 spine allowed - adjust according to binding xxl Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE ELLER DIREKTE SKADER SOM FØLGE AV LEVERING ELLER BRUK AV DETTE MATERIALET. Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC - Denne håndboken inneholder opphavsrettsbeskyttet informasjon. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller gjengis i noen som helst form uten at det foreligger skriftlig samtykke fra Compaq Computer Corporation. Serie Compaq Computer Corporation. Med enerett. Trykt i USA, Brasil, Canada, Japan, Korea, Singapore, Taiwan og Storbritannia. Compaq og Presario er registrert ved U.S. Patent and Trademark Office. Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Programvaren beskrevet i denne håndboken leveres under lisensavtale eller fortielsesavtale. Programvaren kan bare brukes eller kopieres i overensstemmelse med avtalens vilkår. Produktnavn som nevnes her kan være varemerker og/eller registrerte varemerker for deres respektive selskaper. Kjøpsdato Forretningens navn PCens modellnr. PCens serienr. Port1200.pm6 1 09/07/99, 13:59

2 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner Spesielle meldinger Finne Hjelp Ordliste Stikkordregister Feilsøking Forklaring av dine service- og støttealternativer Kommentarer til denne håndboken KAPITTEL 2 Om din mobile Internett-PC Kontrollere tilkoplingene Fronten på din mobile Internett-PC Bruke tastaturet for å aksessere Internett Internettsone Omprogrammere Internettsoneknappene og funksjonstastene Sperre og aktivere Internettsoneknappene Venstre panel på din mobile Internett-PC Høyre panel på din mobile Internett-PC Bakre panel på din mobile Internett-PC Undersiden av din mobile Internett-PC Sette i batteriet Ta ut batteriet

3 ii Innhold KAPITTEL 3 Lade batteriet Batteriladetid Ekstra batterier Kople PCen til vekselstrøm Kople PCen fra vekselstrøm Den mobile Internett-PCens funksjoner Slå på den mobile Internett-PCen Fortsette etter at et program eller systemet "henger" Fortsette etter at et program "henger" Fortsette når systemet "henger" Slå av din mobile Internett-PC ordentlig Standard Av-modus Helt Av-modus (strømmen avslått) Bruke talltastaturet Bruke rulleknappen Forstå PCens statuslamper Bruke funksjonstastene Justering av lydstyrken Justere lydstyrken med Windows KAPITTEL 4 Om modemet Yteevnefunksjoner Identifisere modemet K ITU V.90-standard Om punkt-til-punkt-forbindelse...4-2

4 Innhold iii KAPITTEL 5 Oppgradere din mobile Internett-PC Legge til mer minne Installere minneekspansjonsmoduler Hva er PC-kort? PC-korttyper Sette i et PC-kort Ta ut et PC-kort Compaq-kompatible PC-kort Bruke nettverks-pc-kort PC-kortprogramvare Konfigurere PC-kort PC-kortprogramvare fra leverandør Stikkordregister

5 iv Innhold

6 Kapittel 1 Hvordan bruke denne håndboken Hvordan bruke denne håndboken 1-1 Takk for at du har kjøpt en Compaq Mobile Internett-PC. Denne Funksjonshåndboken hjelper deg å bli kjent med PCens funksjoner, i tillegg til at den inneholder informasjon om å oppgradere PCen. Ta deg tid til å gjøre deg kjent med den spesielle teksten og meldingene som brukes i håndboken. Tekstkonvensjoner Eksemplene under viser den spesielt formaterte teksten som brukes i denne håndboken. Navn på tastaturets taster vises med uthevet skrift: Home, End, Backspace, Tab Taster som må trykkes samtidig for å utføre en oppgave, vises med uthevet skrift med et plusstegn (+) mellom tastenavnene: Ctrl+Home Stasjoner er gjengitt med stor bokstav: stasjon C Mappenavn er gjengitt med stor forbokstav: Favoritter Filnavn er gjengitt i kursiv med stor forbokstav: Setup.exe Kommandolinjesetninger vises med små bokstaver i uthevet skrift: a:\install Navn på ikoner gjengis i uthever skrift, fulgt av et bilde av ikonet: Ikonet Min datamaskin H Menypunkter gjengis i uthevet skrift: Programmer, Tilbehør

7 1-2 Hvordan bruke denne håndboken Spesielle meldinger Følgende ord og symboler har spesiell betydning i denne håndboken: + TIPS:, NB: a OBS: b ADVARSEL: Nyttige tips som gjør det enklere og raskere å bruke PCen. Viktig informasjon vedrørende bruken av din Internett-PC. Det kan medføre skade på utstyret eller tap av data hvis du ikke følger anvisningene. Det kan medføre personskade eller tap av liv dersom anvisningene ikke følges.

8 Finne Hjelp Hvordan bruke denne håndboken 1-3 Compaq gir deg en rekke ressurser for å hjelpe deg å bli kjent med din Internett- PC. Disse ressursene omfatter følgende: Ordliste Datauttrykk du kan være ukjent med, er forklart i ordlisten. Stikkordregister Stikkordregisteret er en omfattende liste over emnene denne håndboken dekker. Feilsøking Feilsøkingsdelen viser hvordan du løser mange datarelaterte problemer. Forklaring av dine service- og støttealternativer Din Internett-PC er utstyrt med en rekke praktiske programmer som hjelper deg å identifisere og løse vanlige dataproblemer. Hvis du trenger ytterligere teknisk støtte, kan du besøke Compaqs websted på: Telefonnumre til teknisk støtte fra Compaq er oppført i den begrensede garantierklæringen., NB: Finn PCens modell- og serienummer før du ringer for å få teknisk støtte. Notér disse numrene til fremtidig bruk.

9 1-4 Hvordan bruke denne håndboken Kommentarer til denne håndboken Compaq Computer Corporation mottar gjerne eventuelle kommentarer og forslag du måtte ha vedrørende denne håndboken. Send post til følgende adresse: COMPAQ COMPUTER CORP ATTN: DOCUMENTATION PROGRAM MANAGER MAIL CODE SH 249 HOUSTON TX USA, NB: Denne adressen er kun for kommentarer og forslag. Den kan ikke brukes for å få teknisk hjelp.

10 Kapittel 2 Om din mobile Internett-PC Om din mobile Internett-PC 2-1 Kontrollere tilkoplingene Bildet nedenfor illustrerer tilkoplingene til datamaskinen. PCens tilkoplinger Tilkoplinger 1 Modemkabel 3 Batteri 2 Vekselstrømadapter

11 2-2 Om din mobile Internett-PC Fronten på din mobile Internett-PC Følgende knapper, lamper og kontroller er plassert foran på PCen: PCens forside PCens forside

12 Om din mobile Internett-PC 2-3 Komponenter på forsiden 1 Skjerm e Forhandlersentral-knapp 2 Strømknapp r Omgående e-post-knapp 3 Tastatur t Strømlampe 4 Styrepute y Batteriladingslampe 5 Høyttalere og porter u Vekselstrømadapterlampe 6 Håndleddstøtte i Hodetelefonutgang 7 Modellnummer o Volum ned-knapp 8 Venstre styrepute-knapp p Volum opp-knapp 9 Høyre styrepute-knapp a Mikrofoninngang - Omgående Internett-tilgangsknapp s Num Lock-lampe q Omgående søk-knapp d Caps Lock-lampe w Rull opp/ned-knapp f Scroll Lock-lampe

13 2-4 Om din mobile Internett-PC Bruke tastaturet for å aksessere Internett Compaqs Internettsoneknapper gir rask og enkel tilgang til Internett. Internettsone Internettsonen, plassert øverst på Internett-PCens tastatur, kopler deg automatisk til Internett. Før du kan bruke disse knappene og tastene, må du ha tilgang til Internett. Internettsonen gir deg rask tilgang til de mest brukte Internettaktivitetene. Disse knappene er programmert for å gjøre følgende: Knapp 4 USA Internettsone Omgående Internettaksess er ditt daglige utgangspunkt til Internett. Knappen kopler deg til en tilpasset webside fylt med informasjon om lokalt vær, nyheter, sport og økonomi. Alle andre land utenfor USA Omgående Internettaksess er ditt daglige utgangspunkt for Internett. Knappen kopler deg til en tilpasset webside fylt med informasjon om lokalt vær, nyheter, sport og økonomi. ª ± 3 Omgående søk aksesserer et standard nettsted som hjelper deg å finne informasjon på Internett. Forhandlersentral gir omgående tilkopling til dataforhandleren din samt til en rekke ledende forbruksvareselskaper. Omgående e-post gir tilgang til å sende og lese e-posten din med ett knapptrykk. Omgående søk åpner en søkemotor som hjelper deg å finne informasjon på Internett. Omgående e-handel bringer deg til en elektronisk handleopplevelse. Compaq har samarbeidet med en rekke firmaer for å gi deg praktisk kataloghandel med et knappetrykk. Enkelte steder erstatter Inkludert web-sted knappen Omgående e-handel. Omgående e-post åpner e-postprogrammet Microsoft Outlook Express. For AOL-abonnent er åpner denne knappen ditt AOL e-postabonnement.

14 Om din mobile Internett-PC 2-5 Knapp % USA Internettsone Min Presario er din omgående tilkopling til Compaq for å få produktinformasjon, praktiske tips, oppgraderinger, servire og mer til. Alle andre land utenfor USA Min Presario er din direkte kopling til nettstedet Compaq Help, der du kan få raske svar på dataspørsmålene dine. Trykk Fn+F1 for å gå til Min Presario. + Elektronisk markedsplass bringer deg til en elektronisk handleopplevelse. Compaq har gått sammen med en rekke firmaer for å gi deg muligheten til kataloghandel ved å trykke på en knapp. Omgående svar kopler deg til en webside som er et sentralt sted for å løse problemer og besvare spørsmål. For å aksessere Omgående svar, trykker du Fn+F2.

15 2-6 Om din mobile Internett-PC Omprogrammere Internettsoneknappene og funksjonstastene Du kan omprogrammere Internettsoneknappene etter dine egne ønsker. Ikonet Internettsone ¹ er plassert på Windows' oppgavelinje. Du kommer også dit ved å klikke på Start-knappen, deretter Programmer og velger Omprogrammere hurtigknapper. Gjør slik for å omprogrammere Internettsoneknappene: 1. På statuslinjen høyreklikker du på ikonet Internettsone ¹ og velger Omprogrammere hurtigknapper. 2. Vinduet Compaq Hurtigknappinnstillinger vises. Klikk på den knappen du vil endre. 3. Følg anvisningene som gis. Sperre og aktivere Internettsoneknappene Du kan slå av alle Internettsoneknappene via hurtigknapprogrammet. Når de er slått av, fungerer ingen Internettsoneknapper. Ikonet Internettsone ¹ på oppgavelinjen vises med et rødt X over. Du kan fortsatt aksessere knappe-funksjonene hvis du klikker på ikonet Internettsone ¹. Gjør slik for å sperre Internettsoneknappene: 1. På Windows' oppgavelinje høyreklikker du på ikonet Internettsone ¹. 2. Klikk på Sperr hurtigknapper. Gjør slik for å aktivere Internettsoneknappene: 1. På Windows' oppgavelinje høyreklikker du på ikonet Internettsone ¹. 2. Klikk på Aktiver hurtigknapper.

16 Venstre panel på din mobile Internett-PC Følgende komponenter er plassert på PCens venstre panel: Om din mobile Internett-PC 2-7 PCens venstre panel Komponenter på venstre panel 1 Uttaksspak for PC-kort 3 Vifteåpning 2 PC-kortspor 4 Diskettuttaksknapp

17 2-8 Om din mobile Internett-PC Høyre panel på din mobile Internett-PC Følgende komponenter er plassert på PCens høyre panel: PCens høyre panel Komponenter på høyre panel 1 Batterirom 3 CD/DVD-uttaksknapp 2 CD/DVD-spiller 4 CD/DVD-spiller Manuelt uttakshull

18 Bakre panel på din mobile Internett-PC Følgende komponenter er plassert på PCens bakre panel: Om din mobile Internett-PC 2-9 PCens bakre panel Komponenter på baksiden 1 Vekselstrømadapterkontakt 6 Vifteåpning 2 USB-port 7 Ekstern skjerm-port 3 Sikkerhetsspor 8 Parallell port/skriverport 4 Seriell port 9 Tastatur/Musport 5 Vifteåpning - Modemkontakt

19 2-10 Om din mobile Internett-PC Undersiden av din mobile Internett-PC Følgende komponenter er plassert på undersiden av PCen: PCens underside Komponenter på undersiden 1 Serienummeretikett 3 Støtteben 2 Minnerom 4 Høyttalerutganger

20 Sette i batteriet Om din mobile Internett-PC 2-11 Sett i batteriet hvis du ikke allerede har gjort det. Du setter batteriet i batterirommet på denne måten: 1. Trykk på batteridekselet for å ta det av. Åpne dekselet til batterirommet 2. Sett det nye batteriet i batterirommet med etikettsiden vendt opp. Sette i batteriet

21 2-12 Om din mobile Internett-PC 3. Lukk batteridekselet ved å skyve dekselet forsiktig opp til det smetter på plass. Lukke batteridekselet Ta ut batteriet Gjør slik for å ta ut batteriet: 1. Lagre filene dine. 2. Hvis vekselstrømadapteren ikke er koplet til, slår du av PCen. 3. Fjern batteridekselet ved å skyve det ned. 4. Bruk den knasten på batteriet som stikker ut under PCen til å trekke ut batteriet. 5. For å sette i det ladede batteriet, skyver du det inn til det snepper på plass. 6. Trykk på Strøm-knappen for å slå på PCen. b ADVARSEL: For å redusere faren for skade på batteriet eller personskade, må du ikke knuse, punktere eller brenne batteriet eller kortslutte metallkontaktene. Ikke forsøk å åpne eller reparere batteriet.

22 Lade batteriet Om din mobile Internett-PC 2-13 Når du kopler PCen til vekselstrøm for første gang, begynner batteriet å lades (uansett om PCen er slått på eller av). Batteriladings-lampen lyser når batteriet lades., NB: Når du lader batteriet for første gang, bør du la PCen være koplet til lysnettet til batterisettet er fullstendig ladet og batteriladingslampen er slått av. Slik kan du være sikker på at batteriet er fullstendig ladet. Batteriladetid Batteriet lades ved å kople PCen til strømnettet. Batteriet mottar lading uansett om PCen er slått på eller ikke, og ladingen fortsetter enten til batteriet er fulladet, eller til kontakten tas ut. Batteriets ladetid vil variere med ladetilstanden, batteritypen og PCens aktivitet under lading. Ekstra batterier For å kjøpe ekstra batterier til din mobile Internett-PC, kan du kontakte en autorisert forhandler eller Compaqs web-område på:

23 2-14 Om din mobile Internett-PC Kople PCen til vekselstrøm For å kople PCen til strømnettet, må du følge anvisningene på kortet Compaq maskinvareinstallering. Se Statlige godkjenninger i referansehåndboken for den mobile Internett-PCen vedrørende verdensomfattende strømledningsinformasjon. Kople PCen fra vekselstrøm Hvis PCen din ikke har et ladet batteri, bør du lagre arbeidet ditt og slå av PCen før du kopler den fra vekselstrømmen. Når det sitter et ladet batteri i PCen, er det bare å kople fra vekselstrømadapteren. PCen skifter automatisk til batteridrift. b ADVARSEL: Sørg for at det er lett å komme til stikkontakten. Trekk vekselstrømadapteren ut av stikkontakten når du vil kople strømmen fra PCen. Ikke la vekselstrømadapteren sitte i stikkontakten. ADVARSEL: Ikke legg noe på strømledninger eller kabler. Legg dem slik at ingen kan trå på eller snuble i dem. Ikke dra i en ledning eller kabel. Grip ledningen i støpselet når du trekker den ut av stikkontakten. ADVARSEL: For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret, må du ikke bruke konvertersett til annet elektrisk utstyr for å gi PCen strøm.

24 Kapittel 3 Den mobile Internett-PCens funksjoner Den mobile Internett-PCens funksjoner 3-1 Slå på den mobile Internett-PCen For å slå på PCen, trykker du på Strøm-knappen œ øverst på tastaturet. Fortsette etter at et program eller systemet "henger" Fortsette etter at et program "henger" Gjør slik for å fortsette etter at et program "henger": 1. Trykk Ctrl+Alt+Delete. Vinduet Lukk program vises. 2. Velg det programmet som ikke reagerer. 3. Klikk på Avslutt oppgave. Det vises en melding som ber deg lukke programmet som ikke reagerer. 4. Klikk på Avslutt oppgave., NB: Du bør venne deg til å lagre arbeidet ditt ofte. Arbeid som ikke er lagret, kan gå tapt hvis et program eller PCen slutter å reagere.

25 3-2 Den mobile Internett-PCens funksjoner Fortsette når systemet "henger" Iblant kan du oppleve at tastaturet ikke fungerer eller at skjermen er "frosset". Gjør slik for å starte PCen på nytt: 1. Trykk og hold nede Strøm-knappen œ i minst fire sekunder. Dette forårsaker en manuell avslagning. 2. Trykk på Strøm-knappen œ en gang til for å starte på nytt. Hvis PCen likevel ikke starter, gjør du slik: 1. Ta ut batteriet og kople fra vekselstrømmen minst 30 sekunder. 2. Sett i batteriet igjen eller kople til vekselstrøm og trykk én gang på Strøm-knappen œ for å starte på nytt. Hvis det var filer åpne da PCen hengte seg opp, vil ScanDisk, et hjelpeprogram fra Microsoft Windows, kjøres automatisk. ScanDisk finner ut om den uriktige avslagningen har ført til skade på harddisken. Det kan oppstå feil dersom Microsoft Windows ikke greide å lukke alle filene ordentlig før avslagningen. Er det ingen feil, fortsetter oppstartprosessen. Hvis ScanDisk oppdager feil, må du følge anvisningene som vises for å fortsette oppstartprosessen. Arbeid som ikke ble lagret i forkant, kan gå tapt.

26 Den mobile Internett-PCens funksjoner 3-3 Slå av din mobile Internett-PC ordentlig Standard Av-modus Gjør slik for å slå av PCen ordentlig: 1. Lagre det arbeidet du vil beholde ved å klikke på Fil-menyen, deretter klikker du på Lagre. Hvis vinduet Lagre som vises, skriver du et filnavn og angir hvor du vil lagre filen, deretter klikker du på Lagre-knappen. 2. Avslutt programmet du bruker ved å klikke på Lukk-knappen i øvre høyre hjørne i vinduet. 3. Maksimer og lukk eventuelle vinduer som vises i oppgavelinjen nederst på skjermen. 4. Gjenta punkt 1, 2 og 3 for hvert vindu du har åpent inntil bare Windowsskrivebordet er aktivt. 5. Klikk på Start, deretter klikker du på Avslutt. 6. Velg alternativet Avslutt. 7. Klikk på OK. Etter noen sekunder slås PCen av., NB: PCen din kan ikke motta fakser når den er slått av eller i dvaletilstand. Helt Av-modus (strømmen avslått) Hvis du skal installere eller bytte ut komponenter i PCen din, må du slå PCen helt av. For å gjøre dette, fullfører du punktene over for å sette PCen i Standard Av-modus. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten og ta ut batteriet hvis det er satt i.

27 3-4 Den mobile Internett-PCens funksjoner Bruke talltastaturet For å bruke det innebygde talltastaturet, trykker du Shift+NumLock. Denne tastkombinasjonen gjør tastene om til tall inntil du trykker Shift+NumLock på nytt. De innebygde talltastene, Shift-tasten og NumLock-tasten er alle farget blå., NB: Hvis et eksternt tastatur eller talltastatur er koplet til, vil ikke NumLockfunksjonen aktiveres på tastaturet på den bærbare PCen når du trykker Shift+NumLock. Du må trykke NumLock-tasten på det eksterne tastaturet eller talltastaturet for å aktivere NumLock-funksjonen. Talltastatur

28 Bruke rulleknappen Den mobile Internett-PCens funksjoner 3-5 Hvis du bruker et program med et loddrett rullefelt, lar rulleknappen under styreputen deg rulle opp og ned en side. Gjør slik for å endre rulleknappens funksjon: 1. Klikk på Start-knappen i Windows' oppgavelinje. 2. Pek på Innstillinger, deretter på Kontrollpanel. 3. Dobbeltklikk på Musikonet [. 4. Klikk på skillearket Knappehandlinger. Endre valget i spalten Vippebryter i panelet Knapper. Forstå PCens statuslamper Statuslamper viser hva som skjer i PCen. Ikon œ i f h Lyser når... Strøm PCen er på. Når lampen blinker, er PCen i hviletilstand. Batterilading Batteriet lades. Hvis lampen blinker, er batterispenningen lav. Vekselstrømadapter Vekselstrømadapteren er tilkoplet. Num Lock Denne funksjonen er aktivert. Du kan bruke det innebygde tastaturet til å legge inn tall. For å slå på Num Lock-modus, trykker du Shift + NumLock. Caps Lock Denne funksjonen er aktivert. Når denne brukes, blir all tekst skrevet med store bokstaver (versaler). Hvis du vil slå på Caps Lock, trykker du Caps Lock-tasten. Scroll Lock Denne funksjonen er aktivert. Tekst som opptar mer enn en full skjerm ruller linje for linje oppover skjermen. For å slå på Scroll Lock, trykker du ScrLock-tasten.

29 3-6 Den mobile Internett-PCens funksjoner Bruke funksjonstastene Bruk funksjonstastene på tastaturet for å utføre repeterte oppgaver raskt. Funksjonstastene sitter øverst på tastaturet. Tasten Fn aktiverer en funksjonstast. Den er plassert nede til venstre på tastaturet. For å bruke en funksjonstast, trykker du Fn-tasten samtidig som du trykker en funksjonstast. Funksjonstaster og Fn-tast

30 Den mobile Internett-PCens funksjoner 3-7 Følgende taster er allerede tilordnet: Funksjonstaster Ikon F1* % F2* + F3 d Min Presario F4 p Hviletilstand F5** F6** F7 F8 F9 w x z y F10 F11 F12 Funksjonstaster Elektronisk markedsplass Beskrivelse Veksler mellom innebygd skjerm og ekstern skjerm Kontrastkontroll ned Kontrastkontroll opp Lysstyrkekontroll ned Lysstyrkekontroll opp CD- eller DVD-avspilling/pause CD- eller DVD-stopp Forrige CD- eller DVD-spor Neste CD- eller DVD-spor * Hvis du vil ha mer informasjon, se under Bruke tastaturet til å få tilgang til Internett. ** Fungerer bare med HPA-skjermer.

31 3-8 Den mobile Internett-PCens funksjoner Justering av lydstyrken Du kan endre høyttalerlydstyrken på din Internett-PC. Trykk på for å øke lydstyrken. Trykk på µ for å redusere lydstyrken. Trykker du på µ og samtidig, slår du høyttalersperrefunksjonen på og av. b ADVARSEL: For å redusere faren for personskade eller skade på utstyret, bør du skru ned høyttalerlydstyrken før du setter på deg hodetelefon. Justere lydstyrken med Windows For å justere lydstyrken med Windows, klikker du på ikonet Volum på Windows' oppgavelinje. Bruk glidekontrollen for å justere lydstyrken. Klikk på ruten Sperr alt for å sperre høyttalerne.

32 Kapittel 4 Om modemet Om modemet 4-1 Internett-PCen er utstyrt med et 56K V.90 data/faksmodem. Før du bruker modemet for å kople deg til Internett, må du opprette et Internettabonnement. Hvis Internett-PCen er utstyrt med et digitalt modem, viser vi til funksjonshåndboken for det digitale modemet. Yteevnefunksjoner Modemet har en rekke funksjoner som utvider dets yteevne betraktelig. Disse funksjonene omfatter følgende: 56K ITU V.90-kompatibelt Modemet ditt er klart til å bruke International Telecommunications Union V.90-standard. K56flex-kompatibelt Hvis ISLen din bruker protokollen K56flex, vil modemet automatisk bruke denne protokollen for å opprette en forbindelse. Intel VideoPhonekompatibelt (se Bruke Intel VideoPhone). Data/fakskapasitet (se Sende og motta fakser). Identifisere modemet Gjør slik for å få vite mer om modemet som er installert i PCen din: 1. På Windows' oppgavelinje klikker du på Start, peker på Innstillinger og klikker på Kontrollpanel. 2. Dobbeltklikk på ikonet Modemer J. I vinduet Modemegenskaper vises navnet på de installerte modemene.

33 4-2 Om modemet 56K ITU V.90-standard Hvis du kan kople deg til en ISL med V.90-standarden, kan modemet laste ned filer med en maksimal hastighet på 56 kilobits per sekund (Kbps) over vanlige telefonlinjer. Nedlastingshastigheten vil variere med linjeforholdene. Når du bruker V.90-standarden, er nedlastingshastigheten høyere enn opplastingshastigheten. Den maksimale nedlastingshastigheten er 56 Kbps, og den maksimale opplastingshastigheten er 33,6 Kbps. Overføringshastigheten vil variere med forholdene på linjen. Protokollene V.90 og K56flex er bare lagd for å øke nedlastingshastigheten fra V.90- eller K56flex-kompatible digitale kilder. Maksimal oppnåelig nedlastingshastighet er for tiden ukjent, vil eventuelt ikke nå 56 Kbps og vil variere med forholdene på linjen. Om punkt-til-punkt-forbindelse Du kan sette opp modemet ditt til å ringe et annet modem direkte. Dette er såkalt punkt-til-punkt-forbindelse. Under en direkte modem-til-modem-oppringning er ned- og opplastingshastigheten begrenset til 33,6 Kbps.

34 Kapittel 5 Oppgradere din mobile Internett-PC Oppgradere din mobile Internett-PC 5-1 Legge til mer minne Det finnes minneoppgraderinger på 32, 64 eller 128 MB RAM til PCen din. (Ta kontakt med din lokale Compaq Autoriserte Forhandler for å få informasjon om minne, eller se i tilbehørskatalogen.) Minnespesifikasjonene for din mobile Internett-PC er følgende: 144-pin Small Outline Dual Inline Memory Modules (SODIMM) 3,3 volt Synchronous Dynamic Random Access Memory (SyncDRAM) PC100-kompatibel a OBS: Elektrostatiske utladninger kan skade elektroniske komponenter. Før du begynner med dette, må du sørge for at du er ordentlig jordet (uten statisk elektrisitet) ved å berøre en jordet, umalt metallgjenstand eller -overflate et øyeblikk. Installere minneekspansjonsmoduler a OBS: Vi anbefaler at du bruker minnemoduler fra Compaq når du oppgraderer minnet. Bruk av minnemoduler av annet fabrikat enn Compaq kan medføre mulige garantiproblemer. Gjør som beskrevet under for å installere minnemoduler ordentlig: 1. Slå av PCen med med avslutningsprosessen for Windows. a OBS: Hvis du går over i dvaletilstand i stedet for å slå av PCen når du oppgraderer minnet, vil du miste data. 2. Kople alle strømkilder og all ekstern maskinvare fra PCen. 3. Ta batteriet ut av batterirommet.

35 5-2 Oppgradere din mobile Internett-PC 4. Snu PCen slik at du kommer til minneromdekselet. 5. Bruk en Phillips skrutrekker og fjern skruen fra minneromdekselet. Fjerne skruen 6. Fjern minneromdekselet. 7. Skyv og lås minneekspansjonsmodulen på plass. Installere minneekspansjonsmodulen

36 Oppgradere din mobile Internett-PC Sett tilbake minneromdekselet. 9. Sett tilbake skruen. a OBS: Bruk lett, jevnt trykk når du setter i minnemodulen. For hardt trykk kan skade minnemodulen., NB: Påse at minnemodulen sitter ordentlig på plass. Sitter den ikke ordentlig på plass, kan du få minnefeilmeldinger, eller PCen vil eventuelt ikke gjenkjenne minnemodulen. Hva er PC-kort? PC-kort (tidligere kjent som PCMCIA-kort) er uttagbare enheter som øker PCens lagrings- eller kommunikasjonskapasitet. PC-kort finnes i tre ulike størrelser: Type I, Type II og Type III. PC-kort har følgende til felles: 2 standard busstørrelser, 16-bit (PCMCIA) eller 32-bit (CardBus) 68-pins porter omtrent samme størrelse som et kredittkort, men ulik tykkelse PC-kort er enkle å installere. Det er imidlertid andre ting, spesielt programvarehensyn, som kan påvirke evnen til å bruke dem effektivt. Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) ble stiftet i 1989 for å lage industristandarder for bruk av PC-kortteknologien. PCMCIA representerer mer enn 500 selskaper i dataindustrien. Som medlem av PCMCIAs styre og eksekutivkomite er Compaq en drivkraft i PC-kortindustrien. PC-korttyper PC-korttypene varierer slik: Type I-kort er vanligvis minnekort og er de tynneste med sine 3,3 mm. Type II-kort, som modemkort, er 5,0 mm tykke. Type III-kort, typisk harddisker, er de tykkeste med sine 10,5 mm. Utvidet Type I, Type II og Type III PC-kort har samme høyde og bredde som PC-kort i standardstørrelse. De har økt lengde eller tykkelse i den ene enden, slik at de har plass til eksterne porter eller antenne for trådløse PC-kort.

37 5-4 Oppgradere din mobile Internett-PC Sette i et PC-kort Gjør slik for å sette et PC-kort i PCen: 1. Sett PC-kortet med etiketten opp inn i PC-kortposisjonen. 2. Skyv kortet forsiktig inn i kortposisjonen. Hvis PCen er slått på, konfigurerer PCen automatisk PC-kortet og piper når kortet er klart til bruk. Internett-PCen din kan ta ett av følgende typer PC-kort: Ett PC-kort type I Ett PC-kort type II Ett PC-kort type III a OBS: Ikke tving kortet inn i kortsporet, da dette kan skade kontaktpinnene. Sette i et PC-kort

38 Oppgradere din mobile Internett-PC 5-5 Ta ut et PC-kort Før du tar ut et PC-kort av PCen, må du klikke på ikonet PC-kort P på oppgavelinjen i Windows for å stanse kortaktiviteten. Du får melding om å ta ut kortet. Ta deretter ut PC-kortet på følgende måte: 1. Vipp den aktuelle Uttaksspaken for PC-kort mot deg. 2. Skyv spaken inn i enheten. PC-kortet spretter ut, og PCen piper hvis den er slått på. 3. Grip kortet forsiktig, og trekk det helt ut. 4. Vipp den aktuelle Uttaksspaken for PC-kort fra deg. Ta ut et PC-kort

39 5-6 Oppgradere din mobile Internett-PC Compaq-kompatible PC-kort Internett-PCer er kompatible med mange PC-kort og CardBus PC-kort på markedet i dag. Se dokumentasjonen som fulgte med PC-kortet eller kontakt PC-kortleverandøren for å få ytterligere informasjon. Compaqs websted gjengir mange kompatible PC-kort: NB: Før du kjøper et PC-kort av annet fabrikat enn Compaq, må du kontrollere i dokumentasjonen for det at det oppfyller standardene fastsatt av PCMCIA. Bruke nettverks-pc-kort Din Internett-PC kan støtte mange typer Ethernet-baserte og Token Ring-baserte nettverkskort. Denne støtten lar deg kople deg til andre PCer, skrivere, modem og Internett. Håndboken Microsoft Windows 98 Kom i gang og dokumentasjonen som fulgte med nettverkskortet inneholder mer informasjon om å sette opp og bruke et nettverk eller kompatibelt nettverkskort. Compaq Netelligent PC-kort er ett av de kompatible nettverks-pc-kortene du kan bruke til PCen din. Compaqs websted gjengir mange kompatible nettverkskort:

40 PC-kortprogramvare Oppgradere din mobile Internett-PC 5-7 Enkelte typer PC-kort krever kortspesifikke drivere. Ta kontakt med din PC-kortleverandør for å få ytterligere informasjon. Konfigurere PC-kort PC-kortprogramvaren som trengs for å installere og konfigurere PC-kort i Windows følger med din Internett-PC. Du trenger ikke slå av PCen eller initiere hviletilstand før du setter i et PC-kort. Første gang du setter i et PC-kort, identifiserer Windows den nye maskinvaren og fastsetter automatisk de riktige innstillingene for kortet for å installere de nødvendige PC-kortdriverne. Du kan bli bedt om å foreta enkle installeringsvalg. Så snart du har fullført installeringen av et PC-kort, husker Windows de riktige innstillingene hver gang du setter i kortet og konfigurerer det automatisk. Alt etter kortet og versjonen av PC-kortprogramvaren du bruker, kan du måtte slå på PC-kortdrivere eller installere drivere. PCen har enkle hjelpevinduer som veileder deg gjennom prosessen.

41 5-8 Oppgradere din mobile Internett-PC PC-kortprogramvare fra leverandør PC-kortleverandører har følgende typer PC-kortprogramvare: Kortspesifikk driver Om nødvendig kan du installere en kortspesifikk driver i Windows. Det er viktig å være sikker på at du bare installerer en kortspesifikk driver. Ved å installere feil programvare, kan du begrense kortets mulighet til å fungere ordentlig. Hvis disketter ikke er tydelig merket eller hvis anvisningene er uklare, må du kontakte PC-kortleverandøren for å få mer spesifikk informasjon. Direct eller Point Enabler En "enabler" er en egen programvare som er lagd kun for å støtte kortet den følger med. En "enabler" kan hindre PCen i å fungere sammen med andre PC-kort. Når du bruker en "enabler", mister du fordelene ved din eksisterende PC-kortprogramvare. Du mister funksjoner som strømsparer, hviletilstand, dvaletilstand, støtte for andre PC-kort, samt muligheten til å varmplugge (sette i kort uten å starte PCen på nytt). Enablerprogramvare bør bare installeres av en erfaren bruker. Det er faktisk sjelden det trengs en "enabler". NB: En "enabler" kan sperre PCens mulighet til å fungere med et annet PC-kort. Som en forholdsregel bør du kopiere de viktige filene dine til en diskett før du installerer en "enabler"., NB: Alle Compaq-PCer med PC-kortposisjoner har allerede PC-kortprogramvare lastet. Ikke installer leverandørlevert Kort- og Sokkeltjenester.

42 Stikkordregister B batteri ekstra batterier 2-13 lade 2-13 ladetid 2-13 rom 2-8, 2-11, 2-12 sette i 2-11 batteriladingslampe 2-3 C Caps Lock lampe 2-3 CD/DVD 2-8 manuelt uttakshull 2-8 uttak-knapp 2-8 D diskett uttak-knapp 2-7 diskettstasjon 2-7 dvaletilstand 3-3 E ekstern skjermport 2-9 F funksjonstaster 3-6 H håndleddstøtte 2-3 hjelp 1-3 hodetelefonutgang 2-3 høyre styrepute-knapp 2-3 høyttalere 2-3, 2-10 I Stikkordregister-1 Intel VideoPhone kompatibilitet med modem 4-1 International Telecommunications Union 4-1 Internettsone 2-4 ITU Se International Telecommunications Union K K56flex 4-1 knapper diskettuttak 2-7 Internettsone 2-4 Omgående e-post 2-3 Omgående Internettaksess 2-3 Omgående søk 2-3 rulle opp/ned 2-3 rulleknapp 3-5 strøm 2-3 venstre styrepute 2-3 volum ned 2-3 volum opp 2-3 kontakter modemkontakt 2-9 L lamper batterilading 2-3, 2-13 Caps Lock 2-3 Scroll Lock 2-3 strøm 2-3 vekselstrømadapter 2-3 lydstyrke justere 3-8

43 Stikkordregister-2 M mikrofoninngang 2-3 Min Presario 2-5 minne rom 2-10 Mobil Internett-PC 2-2 modellnummer 2-3 modem K 4-1 data/faks 4-1 egenskaper 4-1 identifisere 4-1 Modemkabel 2-1 modemkontakt 2-9 N nedlastingshastigheter 4-2 Num Lock 3-4 O Omgående e-handel knapp 2-4 Omgående e-post 2-4 Omgående e-post-knapp 2-3 Omgående Internettaksess 2-4 Omgående Internett-tilgangsknapp 2-3 Omgående søk 2-3, 2-4 Omgående svar 2-5, 3-7 opplastingshastighet 4-2 P parallell port/skriverport 2-9 PC bakre panel 2-9 foran 2-2 helt av 3-3 hovedstrøm av 3-3 justere lydstyrke 3-8 rulleknapp 3-5 slå av 3-3 slå på 3-1 standard av 3-3 tilkoplinger 2-1 underside 2-10 venstre panel 2-7 PC-kort 5-3, 5-4 CardBus 5-3 Compaq Netelligent PC-kort 5-6 definisjon 5-3 enablere 5-8 kompatible 5-6 kompatible nettverkskort 5-6 konfigurere 5-7 kortspesifikk driver 5-8 nettverkskort 5-6 programvare 5-7, 5-8 sette i 5-4 ta ut 5-5 Type I 5-3 Type II 5-3 Type III 5-3 typer 5-3 uttaksspak 2-7 PCMCIA Se PC-kort porter 2-3 høyttaler 2-10 mus 2-9 parallell 2-9 portreplikator 2-9 seriell port 2-9 skriver 2-9 tastatur 2-9 USB 2-9 vekselstrømadapter 2-9 portreplikatorport 2-9 punkt-til-punkt-forbindelse 4-2 R rull opp/ned-knapp 2-3

44 Stikkordregister-3 S Scandisk 3-2 scroll lock-lampe 2-3 seriell port 2-9 serienummer 1-3, 2-10 sikkerhetsspor 2-9 slå på og av PCen 3-1 spor PC-kort 2-7 sikkerhetsspor 2-9 starte PCen på nytt 3-2 stasjoner diskett 2-7 statuslamper 3-5 Caps Lock 3-5 Num Lock 3-5 Scroll Lock 3-5 strøm 3-5 vekselstrømadapter 3-5 støtteben 2-10 strøm batterilading 3-5 helt av 3-3 hovedstrøm av 3-3 slå av 3-3 slå på 3-1 strømknapp 2-3 strømlampe 2-3 styrepute 2-3 høyre knapp 2-3 venstre knapp 2-3 T ta ut batteriet 2-12 talltastatur 3-4 tastatur 2-3 Elektronisk markedsplass 2-5 Forhandlersentral 2-4 funksjonstaster 3-6 Min Presario 2-5 Omgående e-handel 2-4 Omgående e-post 2-4 Omgående Internett 2-4 Omgående søk 2-4 Omgående svar 2-5 talltastatur 3-4 taster funksjon 3-6 tekstkonvensjoner 1-1 tilkoplingshastigheter 4-2 U USB-port 2-9 V V.90 standard 4-1, 4-2 vekselstrøm kople fra 2-14 tilkople 2-14 vekselstrømadapter 2-1, 2-12 vekselstrømadapterlampe 2-3 venstre styrepute-knapp 2-3 vifteåpning 2-9 volum ned-knapp 2-3 volum opp-knapp 2-3

45 Stikkordregister-4

Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC

Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC Inneholder: Modellspesifikke funksjoner Oppgraderingsinformasjon Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC Serie 1600 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner... 1-1 Spesielle

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Oktober 2005 + Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 393506-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort........................

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA Informasjonen i dette

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mai 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 405763-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort......................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 430406-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker maskinens styrepute og tastatur. Innhold 1 Styrepute Komponenter på styreputen.......................

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mars 2006

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Mars 2006 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 396848-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

Kjøre QuickRestore-CDen

Kjøre QuickRestore-CDen Kjøre QuickRestore-CDen VIKTIG: Denne CDen sletter all informasjon som er lagret på datamaskinen og formaterer harddisken på nytt.! OBS: Compaq anbefaler bruken av QuickRestore på harddisken på den bærbare

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 419463-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Denne CD-en inneholder programvare fra Norton Internet Security, utviklet for å beskytte deg når du er online. Den inneholder også programvare fra Norton

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 407947-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold 1 Legge til eller bytte minnemoduler Legge til eller skifte

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 393521-092 Desember 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold 1 Legge til eller bytte minnemoduler 2 Virkningen av

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java er et varemerke for Sun Microsystems, Inc. i USA. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Merknad om produktet

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen.

Minnemoduler. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Minnemoduler Dokumentdelenummer: 430223-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bytter ut eller oppgraderer minnet i maskinen. Innhold Legge til eller bytte minnemoduler Legge til en minnemodul

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series-

Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series- Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series- Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin innehaver. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktinformasjon U V L M N O P Q R S T W Z D E A B C

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktinformasjon U V L M N O P Q R S T W Z D E A B C Produktinformasjon Mus A B C D E G I F J Lader/mottaker 2 3 4 6 7 K L M N O P Q R S T Y Tastatur U V 9 8 0 X W Z NO Mus Tastatur Lader/mottaker K: Standbyknapp L: På-/avloggingsknapp M: Funksjonstaster

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer