Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC"

Transkript

1 3/8 spine allowed - adjust according to binding xxl Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE ELLER DIREKTE SKADER SOM FØLGE AV LEVERING ELLER BRUK AV DETTE MATERIALET. Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC - Denne håndboken inneholder opphavsrettsbeskyttet informasjon. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller gjengis i noen som helst form uten at det foreligger skriftlig samtykke fra Compaq Computer Corporation. Serie Compaq Computer Corporation. Med enerett. Trykt i USA, Brasil, Canada, Japan, Korea, Singapore, Taiwan og Storbritannia. Compaq og Presario er registrert ved U.S. Patent and Trademark Office. Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Programvaren beskrevet i denne håndboken leveres under lisensavtale eller fortielsesavtale. Programvaren kan bare brukes eller kopieres i overensstemmelse med avtalens vilkår. Produktnavn som nevnes her kan være varemerker og/eller registrerte varemerker for deres respektive selskaper. Kjøpsdato Forretningens navn PCens modellnr. PCens serienr. Port1200.pm6 1 09/07/99, 13:59

2 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner Spesielle meldinger Finne Hjelp Ordliste Stikkordregister Feilsøking Forklaring av dine service- og støttealternativer Kommentarer til denne håndboken KAPITTEL 2 Om din mobile Internett-PC Kontrollere tilkoplingene Fronten på din mobile Internett-PC Bruke tastaturet for å aksessere Internett Internettsone Omprogrammere Internettsoneknappene og funksjonstastene Sperre og aktivere Internettsoneknappene Venstre panel på din mobile Internett-PC Høyre panel på din mobile Internett-PC Bakre panel på din mobile Internett-PC Undersiden av din mobile Internett-PC Sette i batteriet Ta ut batteriet

3 ii Innhold KAPITTEL 3 Lade batteriet Batteriladetid Ekstra batterier Kople PCen til vekselstrøm Kople PCen fra vekselstrøm Den mobile Internett-PCens funksjoner Slå på den mobile Internett-PCen Fortsette etter at et program eller systemet "henger" Fortsette etter at et program "henger" Fortsette når systemet "henger" Slå av din mobile Internett-PC ordentlig Standard Av-modus Helt Av-modus (strømmen avslått) Bruke talltastaturet Bruke rulleknappen Forstå PCens statuslamper Bruke funksjonstastene Justering av lydstyrken Justere lydstyrken med Windows KAPITTEL 4 Om modemet Yteevnefunksjoner Identifisere modemet K ITU V.90-standard Om punkt-til-punkt-forbindelse...4-2

4 Innhold iii KAPITTEL 5 Oppgradere din mobile Internett-PC Legge til mer minne Installere minneekspansjonsmoduler Hva er PC-kort? PC-korttyper Sette i et PC-kort Ta ut et PC-kort Compaq-kompatible PC-kort Bruke nettverks-pc-kort PC-kortprogramvare Konfigurere PC-kort PC-kortprogramvare fra leverandør Stikkordregister

5 iv Innhold

6 Kapittel 1 Hvordan bruke denne håndboken Hvordan bruke denne håndboken 1-1 Takk for at du har kjøpt en Compaq Mobile Internett-PC. Denne Funksjonshåndboken hjelper deg å bli kjent med PCens funksjoner, i tillegg til at den inneholder informasjon om å oppgradere PCen. Ta deg tid til å gjøre deg kjent med den spesielle teksten og meldingene som brukes i håndboken. Tekstkonvensjoner Eksemplene under viser den spesielt formaterte teksten som brukes i denne håndboken. Navn på tastaturets taster vises med uthevet skrift: Home, End, Backspace, Tab Taster som må trykkes samtidig for å utføre en oppgave, vises med uthevet skrift med et plusstegn (+) mellom tastenavnene: Ctrl+Home Stasjoner er gjengitt med stor bokstav: stasjon C Mappenavn er gjengitt med stor forbokstav: Favoritter Filnavn er gjengitt i kursiv med stor forbokstav: Setup.exe Kommandolinjesetninger vises med små bokstaver i uthevet skrift: a:\install Navn på ikoner gjengis i uthever skrift, fulgt av et bilde av ikonet: Ikonet Min datamaskin H Menypunkter gjengis i uthevet skrift: Programmer, Tilbehør

7 1-2 Hvordan bruke denne håndboken Spesielle meldinger Følgende ord og symboler har spesiell betydning i denne håndboken: + TIPS:, NB: a OBS: b ADVARSEL: Nyttige tips som gjør det enklere og raskere å bruke PCen. Viktig informasjon vedrørende bruken av din Internett-PC. Det kan medføre skade på utstyret eller tap av data hvis du ikke følger anvisningene. Det kan medføre personskade eller tap av liv dersom anvisningene ikke følges.

8 Finne Hjelp Hvordan bruke denne håndboken 1-3 Compaq gir deg en rekke ressurser for å hjelpe deg å bli kjent med din Internett- PC. Disse ressursene omfatter følgende: Ordliste Datauttrykk du kan være ukjent med, er forklart i ordlisten. Stikkordregister Stikkordregisteret er en omfattende liste over emnene denne håndboken dekker. Feilsøking Feilsøkingsdelen viser hvordan du løser mange datarelaterte problemer. Forklaring av dine service- og støttealternativer Din Internett-PC er utstyrt med en rekke praktiske programmer som hjelper deg å identifisere og løse vanlige dataproblemer. Hvis du trenger ytterligere teknisk støtte, kan du besøke Compaqs websted på: Telefonnumre til teknisk støtte fra Compaq er oppført i den begrensede garantierklæringen., NB: Finn PCens modell- og serienummer før du ringer for å få teknisk støtte. Notér disse numrene til fremtidig bruk.

9 1-4 Hvordan bruke denne håndboken Kommentarer til denne håndboken Compaq Computer Corporation mottar gjerne eventuelle kommentarer og forslag du måtte ha vedrørende denne håndboken. Send post til følgende adresse: COMPAQ COMPUTER CORP ATTN: DOCUMENTATION PROGRAM MANAGER MAIL CODE SH 249 HOUSTON TX USA, NB: Denne adressen er kun for kommentarer og forslag. Den kan ikke brukes for å få teknisk hjelp.

10 Kapittel 2 Om din mobile Internett-PC Om din mobile Internett-PC 2-1 Kontrollere tilkoplingene Bildet nedenfor illustrerer tilkoplingene til datamaskinen. PCens tilkoplinger Tilkoplinger 1 Modemkabel 3 Batteri 2 Vekselstrømadapter

11 2-2 Om din mobile Internett-PC Fronten på din mobile Internett-PC Følgende knapper, lamper og kontroller er plassert foran på PCen: PCens forside PCens forside

12 Om din mobile Internett-PC 2-3 Komponenter på forsiden 1 Skjerm e Forhandlersentral-knapp 2 Strømknapp r Omgående e-post-knapp 3 Tastatur t Strømlampe 4 Styrepute y Batteriladingslampe 5 Høyttalere og porter u Vekselstrømadapterlampe 6 Håndleddstøtte i Hodetelefonutgang 7 Modellnummer o Volum ned-knapp 8 Venstre styrepute-knapp p Volum opp-knapp 9 Høyre styrepute-knapp a Mikrofoninngang - Omgående Internett-tilgangsknapp s Num Lock-lampe q Omgående søk-knapp d Caps Lock-lampe w Rull opp/ned-knapp f Scroll Lock-lampe

13 2-4 Om din mobile Internett-PC Bruke tastaturet for å aksessere Internett Compaqs Internettsoneknapper gir rask og enkel tilgang til Internett. Internettsone Internettsonen, plassert øverst på Internett-PCens tastatur, kopler deg automatisk til Internett. Før du kan bruke disse knappene og tastene, må du ha tilgang til Internett. Internettsonen gir deg rask tilgang til de mest brukte Internettaktivitetene. Disse knappene er programmert for å gjøre følgende: Knapp 4 USA Internettsone Omgående Internettaksess er ditt daglige utgangspunkt til Internett. Knappen kopler deg til en tilpasset webside fylt med informasjon om lokalt vær, nyheter, sport og økonomi. Alle andre land utenfor USA Omgående Internettaksess er ditt daglige utgangspunkt for Internett. Knappen kopler deg til en tilpasset webside fylt med informasjon om lokalt vær, nyheter, sport og økonomi. ª ± 3 Omgående søk aksesserer et standard nettsted som hjelper deg å finne informasjon på Internett. Forhandlersentral gir omgående tilkopling til dataforhandleren din samt til en rekke ledende forbruksvareselskaper. Omgående e-post gir tilgang til å sende og lese e-posten din med ett knapptrykk. Omgående søk åpner en søkemotor som hjelper deg å finne informasjon på Internett. Omgående e-handel bringer deg til en elektronisk handleopplevelse. Compaq har samarbeidet med en rekke firmaer for å gi deg praktisk kataloghandel med et knappetrykk. Enkelte steder erstatter Inkludert web-sted knappen Omgående e-handel. Omgående e-post åpner e-postprogrammet Microsoft Outlook Express. For AOL-abonnent er åpner denne knappen ditt AOL e-postabonnement.

14 Om din mobile Internett-PC 2-5 Knapp % USA Internettsone Min Presario er din omgående tilkopling til Compaq for å få produktinformasjon, praktiske tips, oppgraderinger, servire og mer til. Alle andre land utenfor USA Min Presario er din direkte kopling til nettstedet Compaq Help, der du kan få raske svar på dataspørsmålene dine. Trykk Fn+F1 for å gå til Min Presario. + Elektronisk markedsplass bringer deg til en elektronisk handleopplevelse. Compaq har gått sammen med en rekke firmaer for å gi deg muligheten til kataloghandel ved å trykke på en knapp. Omgående svar kopler deg til en webside som er et sentralt sted for å løse problemer og besvare spørsmål. For å aksessere Omgående svar, trykker du Fn+F2.

15 2-6 Om din mobile Internett-PC Omprogrammere Internettsoneknappene og funksjonstastene Du kan omprogrammere Internettsoneknappene etter dine egne ønsker. Ikonet Internettsone ¹ er plassert på Windows' oppgavelinje. Du kommer også dit ved å klikke på Start-knappen, deretter Programmer og velger Omprogrammere hurtigknapper. Gjør slik for å omprogrammere Internettsoneknappene: 1. På statuslinjen høyreklikker du på ikonet Internettsone ¹ og velger Omprogrammere hurtigknapper. 2. Vinduet Compaq Hurtigknappinnstillinger vises. Klikk på den knappen du vil endre. 3. Følg anvisningene som gis. Sperre og aktivere Internettsoneknappene Du kan slå av alle Internettsoneknappene via hurtigknapprogrammet. Når de er slått av, fungerer ingen Internettsoneknapper. Ikonet Internettsone ¹ på oppgavelinjen vises med et rødt X over. Du kan fortsatt aksessere knappe-funksjonene hvis du klikker på ikonet Internettsone ¹. Gjør slik for å sperre Internettsoneknappene: 1. På Windows' oppgavelinje høyreklikker du på ikonet Internettsone ¹. 2. Klikk på Sperr hurtigknapper. Gjør slik for å aktivere Internettsoneknappene: 1. På Windows' oppgavelinje høyreklikker du på ikonet Internettsone ¹. 2. Klikk på Aktiver hurtigknapper.

16 Venstre panel på din mobile Internett-PC Følgende komponenter er plassert på PCens venstre panel: Om din mobile Internett-PC 2-7 PCens venstre panel Komponenter på venstre panel 1 Uttaksspak for PC-kort 3 Vifteåpning 2 PC-kortspor 4 Diskettuttaksknapp

17 2-8 Om din mobile Internett-PC Høyre panel på din mobile Internett-PC Følgende komponenter er plassert på PCens høyre panel: PCens høyre panel Komponenter på høyre panel 1 Batterirom 3 CD/DVD-uttaksknapp 2 CD/DVD-spiller 4 CD/DVD-spiller Manuelt uttakshull

18 Bakre panel på din mobile Internett-PC Følgende komponenter er plassert på PCens bakre panel: Om din mobile Internett-PC 2-9 PCens bakre panel Komponenter på baksiden 1 Vekselstrømadapterkontakt 6 Vifteåpning 2 USB-port 7 Ekstern skjerm-port 3 Sikkerhetsspor 8 Parallell port/skriverport 4 Seriell port 9 Tastatur/Musport 5 Vifteåpning - Modemkontakt

19 2-10 Om din mobile Internett-PC Undersiden av din mobile Internett-PC Følgende komponenter er plassert på undersiden av PCen: PCens underside Komponenter på undersiden 1 Serienummeretikett 3 Støtteben 2 Minnerom 4 Høyttalerutganger

20 Sette i batteriet Om din mobile Internett-PC 2-11 Sett i batteriet hvis du ikke allerede har gjort det. Du setter batteriet i batterirommet på denne måten: 1. Trykk på batteridekselet for å ta det av. Åpne dekselet til batterirommet 2. Sett det nye batteriet i batterirommet med etikettsiden vendt opp. Sette i batteriet

21 2-12 Om din mobile Internett-PC 3. Lukk batteridekselet ved å skyve dekselet forsiktig opp til det smetter på plass. Lukke batteridekselet Ta ut batteriet Gjør slik for å ta ut batteriet: 1. Lagre filene dine. 2. Hvis vekselstrømadapteren ikke er koplet til, slår du av PCen. 3. Fjern batteridekselet ved å skyve det ned. 4. Bruk den knasten på batteriet som stikker ut under PCen til å trekke ut batteriet. 5. For å sette i det ladede batteriet, skyver du det inn til det snepper på plass. 6. Trykk på Strøm-knappen for å slå på PCen. b ADVARSEL: For å redusere faren for skade på batteriet eller personskade, må du ikke knuse, punktere eller brenne batteriet eller kortslutte metallkontaktene. Ikke forsøk å åpne eller reparere batteriet.

22 Lade batteriet Om din mobile Internett-PC 2-13 Når du kopler PCen til vekselstrøm for første gang, begynner batteriet å lades (uansett om PCen er slått på eller av). Batteriladings-lampen lyser når batteriet lades., NB: Når du lader batteriet for første gang, bør du la PCen være koplet til lysnettet til batterisettet er fullstendig ladet og batteriladingslampen er slått av. Slik kan du være sikker på at batteriet er fullstendig ladet. Batteriladetid Batteriet lades ved å kople PCen til strømnettet. Batteriet mottar lading uansett om PCen er slått på eller ikke, og ladingen fortsetter enten til batteriet er fulladet, eller til kontakten tas ut. Batteriets ladetid vil variere med ladetilstanden, batteritypen og PCens aktivitet under lading. Ekstra batterier For å kjøpe ekstra batterier til din mobile Internett-PC, kan du kontakte en autorisert forhandler eller Compaqs web-område på:

23 2-14 Om din mobile Internett-PC Kople PCen til vekselstrøm For å kople PCen til strømnettet, må du følge anvisningene på kortet Compaq maskinvareinstallering. Se Statlige godkjenninger i referansehåndboken for den mobile Internett-PCen vedrørende verdensomfattende strømledningsinformasjon. Kople PCen fra vekselstrøm Hvis PCen din ikke har et ladet batteri, bør du lagre arbeidet ditt og slå av PCen før du kopler den fra vekselstrømmen. Når det sitter et ladet batteri i PCen, er det bare å kople fra vekselstrømadapteren. PCen skifter automatisk til batteridrift. b ADVARSEL: Sørg for at det er lett å komme til stikkontakten. Trekk vekselstrømadapteren ut av stikkontakten når du vil kople strømmen fra PCen. Ikke la vekselstrømadapteren sitte i stikkontakten. ADVARSEL: Ikke legg noe på strømledninger eller kabler. Legg dem slik at ingen kan trå på eller snuble i dem. Ikke dra i en ledning eller kabel. Grip ledningen i støpselet når du trekker den ut av stikkontakten. ADVARSEL: For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret, må du ikke bruke konvertersett til annet elektrisk utstyr for å gi PCen strøm.

24 Kapittel 3 Den mobile Internett-PCens funksjoner Den mobile Internett-PCens funksjoner 3-1 Slå på den mobile Internett-PCen For å slå på PCen, trykker du på Strøm-knappen œ øverst på tastaturet. Fortsette etter at et program eller systemet "henger" Fortsette etter at et program "henger" Gjør slik for å fortsette etter at et program "henger": 1. Trykk Ctrl+Alt+Delete. Vinduet Lukk program vises. 2. Velg det programmet som ikke reagerer. 3. Klikk på Avslutt oppgave. Det vises en melding som ber deg lukke programmet som ikke reagerer. 4. Klikk på Avslutt oppgave., NB: Du bør venne deg til å lagre arbeidet ditt ofte. Arbeid som ikke er lagret, kan gå tapt hvis et program eller PCen slutter å reagere.

25 3-2 Den mobile Internett-PCens funksjoner Fortsette når systemet "henger" Iblant kan du oppleve at tastaturet ikke fungerer eller at skjermen er "frosset". Gjør slik for å starte PCen på nytt: 1. Trykk og hold nede Strøm-knappen œ i minst fire sekunder. Dette forårsaker en manuell avslagning. 2. Trykk på Strøm-knappen œ en gang til for å starte på nytt. Hvis PCen likevel ikke starter, gjør du slik: 1. Ta ut batteriet og kople fra vekselstrømmen minst 30 sekunder. 2. Sett i batteriet igjen eller kople til vekselstrøm og trykk én gang på Strøm-knappen œ for å starte på nytt. Hvis det var filer åpne da PCen hengte seg opp, vil ScanDisk, et hjelpeprogram fra Microsoft Windows, kjøres automatisk. ScanDisk finner ut om den uriktige avslagningen har ført til skade på harddisken. Det kan oppstå feil dersom Microsoft Windows ikke greide å lukke alle filene ordentlig før avslagningen. Er det ingen feil, fortsetter oppstartprosessen. Hvis ScanDisk oppdager feil, må du følge anvisningene som vises for å fortsette oppstartprosessen. Arbeid som ikke ble lagret i forkant, kan gå tapt.

26 Den mobile Internett-PCens funksjoner 3-3 Slå av din mobile Internett-PC ordentlig Standard Av-modus Gjør slik for å slå av PCen ordentlig: 1. Lagre det arbeidet du vil beholde ved å klikke på Fil-menyen, deretter klikker du på Lagre. Hvis vinduet Lagre som vises, skriver du et filnavn og angir hvor du vil lagre filen, deretter klikker du på Lagre-knappen. 2. Avslutt programmet du bruker ved å klikke på Lukk-knappen i øvre høyre hjørne i vinduet. 3. Maksimer og lukk eventuelle vinduer som vises i oppgavelinjen nederst på skjermen. 4. Gjenta punkt 1, 2 og 3 for hvert vindu du har åpent inntil bare Windowsskrivebordet er aktivt. 5. Klikk på Start, deretter klikker du på Avslutt. 6. Velg alternativet Avslutt. 7. Klikk på OK. Etter noen sekunder slås PCen av., NB: PCen din kan ikke motta fakser når den er slått av eller i dvaletilstand. Helt Av-modus (strømmen avslått) Hvis du skal installere eller bytte ut komponenter i PCen din, må du slå PCen helt av. For å gjøre dette, fullfører du punktene over for å sette PCen i Standard Av-modus. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten og ta ut batteriet hvis det er satt i.

27 3-4 Den mobile Internett-PCens funksjoner Bruke talltastaturet For å bruke det innebygde talltastaturet, trykker du Shift+NumLock. Denne tastkombinasjonen gjør tastene om til tall inntil du trykker Shift+NumLock på nytt. De innebygde talltastene, Shift-tasten og NumLock-tasten er alle farget blå., NB: Hvis et eksternt tastatur eller talltastatur er koplet til, vil ikke NumLockfunksjonen aktiveres på tastaturet på den bærbare PCen når du trykker Shift+NumLock. Du må trykke NumLock-tasten på det eksterne tastaturet eller talltastaturet for å aktivere NumLock-funksjonen. Talltastatur

28 Bruke rulleknappen Den mobile Internett-PCens funksjoner 3-5 Hvis du bruker et program med et loddrett rullefelt, lar rulleknappen under styreputen deg rulle opp og ned en side. Gjør slik for å endre rulleknappens funksjon: 1. Klikk på Start-knappen i Windows' oppgavelinje. 2. Pek på Innstillinger, deretter på Kontrollpanel. 3. Dobbeltklikk på Musikonet [. 4. Klikk på skillearket Knappehandlinger. Endre valget i spalten Vippebryter i panelet Knapper. Forstå PCens statuslamper Statuslamper viser hva som skjer i PCen. Ikon œ i f h Lyser når... Strøm PCen er på. Når lampen blinker, er PCen i hviletilstand. Batterilading Batteriet lades. Hvis lampen blinker, er batterispenningen lav. Vekselstrømadapter Vekselstrømadapteren er tilkoplet. Num Lock Denne funksjonen er aktivert. Du kan bruke det innebygde tastaturet til å legge inn tall. For å slå på Num Lock-modus, trykker du Shift + NumLock. Caps Lock Denne funksjonen er aktivert. Når denne brukes, blir all tekst skrevet med store bokstaver (versaler). Hvis du vil slå på Caps Lock, trykker du Caps Lock-tasten. Scroll Lock Denne funksjonen er aktivert. Tekst som opptar mer enn en full skjerm ruller linje for linje oppover skjermen. For å slå på Scroll Lock, trykker du ScrLock-tasten.

29 3-6 Den mobile Internett-PCens funksjoner Bruke funksjonstastene Bruk funksjonstastene på tastaturet for å utføre repeterte oppgaver raskt. Funksjonstastene sitter øverst på tastaturet. Tasten Fn aktiverer en funksjonstast. Den er plassert nede til venstre på tastaturet. For å bruke en funksjonstast, trykker du Fn-tasten samtidig som du trykker en funksjonstast. Funksjonstaster og Fn-tast

30 Den mobile Internett-PCens funksjoner 3-7 Følgende taster er allerede tilordnet: Funksjonstaster Ikon F1* % F2* + F3 d Min Presario F4 p Hviletilstand F5** F6** F7 F8 F9 w x z y F10 F11 F12 Funksjonstaster Elektronisk markedsplass Beskrivelse Veksler mellom innebygd skjerm og ekstern skjerm Kontrastkontroll ned Kontrastkontroll opp Lysstyrkekontroll ned Lysstyrkekontroll opp CD- eller DVD-avspilling/pause CD- eller DVD-stopp Forrige CD- eller DVD-spor Neste CD- eller DVD-spor * Hvis du vil ha mer informasjon, se under Bruke tastaturet til å få tilgang til Internett. ** Fungerer bare med HPA-skjermer.

31 3-8 Den mobile Internett-PCens funksjoner Justering av lydstyrken Du kan endre høyttalerlydstyrken på din Internett-PC. Trykk på for å øke lydstyrken. Trykk på µ for å redusere lydstyrken. Trykker du på µ og samtidig, slår du høyttalersperrefunksjonen på og av. b ADVARSEL: For å redusere faren for personskade eller skade på utstyret, bør du skru ned høyttalerlydstyrken før du setter på deg hodetelefon. Justere lydstyrken med Windows For å justere lydstyrken med Windows, klikker du på ikonet Volum på Windows' oppgavelinje. Bruk glidekontrollen for å justere lydstyrken. Klikk på ruten Sperr alt for å sperre høyttalerne.

32 Kapittel 4 Om modemet Om modemet 4-1 Internett-PCen er utstyrt med et 56K V.90 data/faksmodem. Før du bruker modemet for å kople deg til Internett, må du opprette et Internettabonnement. Hvis Internett-PCen er utstyrt med et digitalt modem, viser vi til funksjonshåndboken for det digitale modemet. Yteevnefunksjoner Modemet har en rekke funksjoner som utvider dets yteevne betraktelig. Disse funksjonene omfatter følgende: 56K ITU V.90-kompatibelt Modemet ditt er klart til å bruke International Telecommunications Union V.90-standard. K56flex-kompatibelt Hvis ISLen din bruker protokollen K56flex, vil modemet automatisk bruke denne protokollen for å opprette en forbindelse. Intel VideoPhonekompatibelt (se Bruke Intel VideoPhone). Data/fakskapasitet (se Sende og motta fakser). Identifisere modemet Gjør slik for å få vite mer om modemet som er installert i PCen din: 1. På Windows' oppgavelinje klikker du på Start, peker på Innstillinger og klikker på Kontrollpanel. 2. Dobbeltklikk på ikonet Modemer J. I vinduet Modemegenskaper vises navnet på de installerte modemene.

33 4-2 Om modemet 56K ITU V.90-standard Hvis du kan kople deg til en ISL med V.90-standarden, kan modemet laste ned filer med en maksimal hastighet på 56 kilobits per sekund (Kbps) over vanlige telefonlinjer. Nedlastingshastigheten vil variere med linjeforholdene. Når du bruker V.90-standarden, er nedlastingshastigheten høyere enn opplastingshastigheten. Den maksimale nedlastingshastigheten er 56 Kbps, og den maksimale opplastingshastigheten er 33,6 Kbps. Overføringshastigheten vil variere med forholdene på linjen. Protokollene V.90 og K56flex er bare lagd for å øke nedlastingshastigheten fra V.90- eller K56flex-kompatible digitale kilder. Maksimal oppnåelig nedlastingshastighet er for tiden ukjent, vil eventuelt ikke nå 56 Kbps og vil variere med forholdene på linjen. Om punkt-til-punkt-forbindelse Du kan sette opp modemet ditt til å ringe et annet modem direkte. Dette er såkalt punkt-til-punkt-forbindelse. Under en direkte modem-til-modem-oppringning er ned- og opplastingshastigheten begrenset til 33,6 Kbps.

34 Kapittel 5 Oppgradere din mobile Internett-PC Oppgradere din mobile Internett-PC 5-1 Legge til mer minne Det finnes minneoppgraderinger på 32, 64 eller 128 MB RAM til PCen din. (Ta kontakt med din lokale Compaq Autoriserte Forhandler for å få informasjon om minne, eller se i tilbehørskatalogen.) Minnespesifikasjonene for din mobile Internett-PC er følgende: 144-pin Small Outline Dual Inline Memory Modules (SODIMM) 3,3 volt Synchronous Dynamic Random Access Memory (SyncDRAM) PC100-kompatibel a OBS: Elektrostatiske utladninger kan skade elektroniske komponenter. Før du begynner med dette, må du sørge for at du er ordentlig jordet (uten statisk elektrisitet) ved å berøre en jordet, umalt metallgjenstand eller -overflate et øyeblikk. Installere minneekspansjonsmoduler a OBS: Vi anbefaler at du bruker minnemoduler fra Compaq når du oppgraderer minnet. Bruk av minnemoduler av annet fabrikat enn Compaq kan medføre mulige garantiproblemer. Gjør som beskrevet under for å installere minnemoduler ordentlig: 1. Slå av PCen med med avslutningsprosessen for Windows. a OBS: Hvis du går over i dvaletilstand i stedet for å slå av PCen når du oppgraderer minnet, vil du miste data. 2. Kople alle strømkilder og all ekstern maskinvare fra PCen. 3. Ta batteriet ut av batterirommet.

35 5-2 Oppgradere din mobile Internett-PC 4. Snu PCen slik at du kommer til minneromdekselet. 5. Bruk en Phillips skrutrekker og fjern skruen fra minneromdekselet. Fjerne skruen 6. Fjern minneromdekselet. 7. Skyv og lås minneekspansjonsmodulen på plass. Installere minneekspansjonsmodulen

36 Oppgradere din mobile Internett-PC Sett tilbake minneromdekselet. 9. Sett tilbake skruen. a OBS: Bruk lett, jevnt trykk når du setter i minnemodulen. For hardt trykk kan skade minnemodulen., NB: Påse at minnemodulen sitter ordentlig på plass. Sitter den ikke ordentlig på plass, kan du få minnefeilmeldinger, eller PCen vil eventuelt ikke gjenkjenne minnemodulen. Hva er PC-kort? PC-kort (tidligere kjent som PCMCIA-kort) er uttagbare enheter som øker PCens lagrings- eller kommunikasjonskapasitet. PC-kort finnes i tre ulike størrelser: Type I, Type II og Type III. PC-kort har følgende til felles: 2 standard busstørrelser, 16-bit (PCMCIA) eller 32-bit (CardBus) 68-pins porter omtrent samme størrelse som et kredittkort, men ulik tykkelse PC-kort er enkle å installere. Det er imidlertid andre ting, spesielt programvarehensyn, som kan påvirke evnen til å bruke dem effektivt. Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) ble stiftet i 1989 for å lage industristandarder for bruk av PC-kortteknologien. PCMCIA representerer mer enn 500 selskaper i dataindustrien. Som medlem av PCMCIAs styre og eksekutivkomite er Compaq en drivkraft i PC-kortindustrien. PC-korttyper PC-korttypene varierer slik: Type I-kort er vanligvis minnekort og er de tynneste med sine 3,3 mm. Type II-kort, som modemkort, er 5,0 mm tykke. Type III-kort, typisk harddisker, er de tykkeste med sine 10,5 mm. Utvidet Type I, Type II og Type III PC-kort har samme høyde og bredde som PC-kort i standardstørrelse. De har økt lengde eller tykkelse i den ene enden, slik at de har plass til eksterne porter eller antenne for trådløse PC-kort.

37 5-4 Oppgradere din mobile Internett-PC Sette i et PC-kort Gjør slik for å sette et PC-kort i PCen: 1. Sett PC-kortet med etiketten opp inn i PC-kortposisjonen. 2. Skyv kortet forsiktig inn i kortposisjonen. Hvis PCen er slått på, konfigurerer PCen automatisk PC-kortet og piper når kortet er klart til bruk. Internett-PCen din kan ta ett av følgende typer PC-kort: Ett PC-kort type I Ett PC-kort type II Ett PC-kort type III a OBS: Ikke tving kortet inn i kortsporet, da dette kan skade kontaktpinnene. Sette i et PC-kort

38 Oppgradere din mobile Internett-PC 5-5 Ta ut et PC-kort Før du tar ut et PC-kort av PCen, må du klikke på ikonet PC-kort P på oppgavelinjen i Windows for å stanse kortaktiviteten. Du får melding om å ta ut kortet. Ta deretter ut PC-kortet på følgende måte: 1. Vipp den aktuelle Uttaksspaken for PC-kort mot deg. 2. Skyv spaken inn i enheten. PC-kortet spretter ut, og PCen piper hvis den er slått på. 3. Grip kortet forsiktig, og trekk det helt ut. 4. Vipp den aktuelle Uttaksspaken for PC-kort fra deg. Ta ut et PC-kort

39 5-6 Oppgradere din mobile Internett-PC Compaq-kompatible PC-kort Internett-PCer er kompatible med mange PC-kort og CardBus PC-kort på markedet i dag. Se dokumentasjonen som fulgte med PC-kortet eller kontakt PC-kortleverandøren for å få ytterligere informasjon. Compaqs websted gjengir mange kompatible PC-kort: NB: Før du kjøper et PC-kort av annet fabrikat enn Compaq, må du kontrollere i dokumentasjonen for det at det oppfyller standardene fastsatt av PCMCIA. Bruke nettverks-pc-kort Din Internett-PC kan støtte mange typer Ethernet-baserte og Token Ring-baserte nettverkskort. Denne støtten lar deg kople deg til andre PCer, skrivere, modem og Internett. Håndboken Microsoft Windows 98 Kom i gang og dokumentasjonen som fulgte med nettverkskortet inneholder mer informasjon om å sette opp og bruke et nettverk eller kompatibelt nettverkskort. Compaq Netelligent PC-kort er ett av de kompatible nettverks-pc-kortene du kan bruke til PCen din. Compaqs websted gjengir mange kompatible nettverkskort:

40 PC-kortprogramvare Oppgradere din mobile Internett-PC 5-7 Enkelte typer PC-kort krever kortspesifikke drivere. Ta kontakt med din PC-kortleverandør for å få ytterligere informasjon. Konfigurere PC-kort PC-kortprogramvaren som trengs for å installere og konfigurere PC-kort i Windows følger med din Internett-PC. Du trenger ikke slå av PCen eller initiere hviletilstand før du setter i et PC-kort. Første gang du setter i et PC-kort, identifiserer Windows den nye maskinvaren og fastsetter automatisk de riktige innstillingene for kortet for å installere de nødvendige PC-kortdriverne. Du kan bli bedt om å foreta enkle installeringsvalg. Så snart du har fullført installeringen av et PC-kort, husker Windows de riktige innstillingene hver gang du setter i kortet og konfigurerer det automatisk. Alt etter kortet og versjonen av PC-kortprogramvaren du bruker, kan du måtte slå på PC-kortdrivere eller installere drivere. PCen har enkle hjelpevinduer som veileder deg gjennom prosessen.

41 5-8 Oppgradere din mobile Internett-PC PC-kortprogramvare fra leverandør PC-kortleverandører har følgende typer PC-kortprogramvare: Kortspesifikk driver Om nødvendig kan du installere en kortspesifikk driver i Windows. Det er viktig å være sikker på at du bare installerer en kortspesifikk driver. Ved å installere feil programvare, kan du begrense kortets mulighet til å fungere ordentlig. Hvis disketter ikke er tydelig merket eller hvis anvisningene er uklare, må du kontakte PC-kortleverandøren for å få mer spesifikk informasjon. Direct eller Point Enabler En "enabler" er en egen programvare som er lagd kun for å støtte kortet den følger med. En "enabler" kan hindre PCen i å fungere sammen med andre PC-kort. Når du bruker en "enabler", mister du fordelene ved din eksisterende PC-kortprogramvare. Du mister funksjoner som strømsparer, hviletilstand, dvaletilstand, støtte for andre PC-kort, samt muligheten til å varmplugge (sette i kort uten å starte PCen på nytt). Enablerprogramvare bør bare installeres av en erfaren bruker. Det er faktisk sjelden det trengs en "enabler". NB: En "enabler" kan sperre PCens mulighet til å fungere med et annet PC-kort. Som en forholdsregel bør du kopiere de viktige filene dine til en diskett før du installerer en "enabler"., NB: Alle Compaq-PCer med PC-kortposisjoner har allerede PC-kortprogramvare lastet. Ikke installer leverandørlevert Kort- og Sokkeltjenester.

42 Stikkordregister B batteri ekstra batterier 2-13 lade 2-13 ladetid 2-13 rom 2-8, 2-11, 2-12 sette i 2-11 batteriladingslampe 2-3 C Caps Lock lampe 2-3 CD/DVD 2-8 manuelt uttakshull 2-8 uttak-knapp 2-8 D diskett uttak-knapp 2-7 diskettstasjon 2-7 dvaletilstand 3-3 E ekstern skjermport 2-9 F funksjonstaster 3-6 H håndleddstøtte 2-3 hjelp 1-3 hodetelefonutgang 2-3 høyre styrepute-knapp 2-3 høyttalere 2-3, 2-10 I Stikkordregister-1 Intel VideoPhone kompatibilitet med modem 4-1 International Telecommunications Union 4-1 Internettsone 2-4 ITU Se International Telecommunications Union K K56flex 4-1 knapper diskettuttak 2-7 Internettsone 2-4 Omgående e-post 2-3 Omgående Internettaksess 2-3 Omgående søk 2-3 rulle opp/ned 2-3 rulleknapp 3-5 strøm 2-3 venstre styrepute 2-3 volum ned 2-3 volum opp 2-3 kontakter modemkontakt 2-9 L lamper batterilading 2-3, 2-13 Caps Lock 2-3 Scroll Lock 2-3 strøm 2-3 vekselstrømadapter 2-3 lydstyrke justere 3-8

43 Stikkordregister-2 M mikrofoninngang 2-3 Min Presario 2-5 minne rom 2-10 Mobil Internett-PC 2-2 modellnummer 2-3 modem K 4-1 data/faks 4-1 egenskaper 4-1 identifisere 4-1 Modemkabel 2-1 modemkontakt 2-9 N nedlastingshastigheter 4-2 Num Lock 3-4 O Omgående e-handel knapp 2-4 Omgående e-post 2-4 Omgående e-post-knapp 2-3 Omgående Internettaksess 2-4 Omgående Internett-tilgangsknapp 2-3 Omgående søk 2-3, 2-4 Omgående svar 2-5, 3-7 opplastingshastighet 4-2 P parallell port/skriverport 2-9 PC bakre panel 2-9 foran 2-2 helt av 3-3 hovedstrøm av 3-3 justere lydstyrke 3-8 rulleknapp 3-5 slå av 3-3 slå på 3-1 standard av 3-3 tilkoplinger 2-1 underside 2-10 venstre panel 2-7 PC-kort 5-3, 5-4 CardBus 5-3 Compaq Netelligent PC-kort 5-6 definisjon 5-3 enablere 5-8 kompatible 5-6 kompatible nettverkskort 5-6 konfigurere 5-7 kortspesifikk driver 5-8 nettverkskort 5-6 programvare 5-7, 5-8 sette i 5-4 ta ut 5-5 Type I 5-3 Type II 5-3 Type III 5-3 typer 5-3 uttaksspak 2-7 PCMCIA Se PC-kort porter 2-3 høyttaler 2-10 mus 2-9 parallell 2-9 portreplikator 2-9 seriell port 2-9 skriver 2-9 tastatur 2-9 USB 2-9 vekselstrømadapter 2-9 portreplikatorport 2-9 punkt-til-punkt-forbindelse 4-2 R rull opp/ned-knapp 2-3

44 Stikkordregister-3 S Scandisk 3-2 scroll lock-lampe 2-3 seriell port 2-9 serienummer 1-3, 2-10 sikkerhetsspor 2-9 slå på og av PCen 3-1 spor PC-kort 2-7 sikkerhetsspor 2-9 starte PCen på nytt 3-2 stasjoner diskett 2-7 statuslamper 3-5 Caps Lock 3-5 Num Lock 3-5 Scroll Lock 3-5 strøm 3-5 vekselstrømadapter 3-5 støtteben 2-10 strøm batterilading 3-5 helt av 3-3 hovedstrøm av 3-3 slå av 3-3 slå på 3-1 strømknapp 2-3 strømlampe 2-3 styrepute 2-3 høyre knapp 2-3 venstre knapp 2-3 T ta ut batteriet 2-12 talltastatur 3-4 tastatur 2-3 Elektronisk markedsplass 2-5 Forhandlersentral 2-4 funksjonstaster 3-6 Min Presario 2-5 Omgående e-handel 2-4 Omgående e-post 2-4 Omgående Internett 2-4 Omgående søk 2-4 Omgående svar 2-5 talltastatur 3-4 taster funksjon 3-6 tekstkonvensjoner 1-1 tilkoplingshastigheter 4-2 U USB-port 2-9 V V.90 standard 4-1, 4-2 vekselstrøm kople fra 2-14 tilkople 2-14 vekselstrømadapter 2-1, 2-12 vekselstrømadapterlampe 2-3 venstre styrepute-knapp 2-3 vifteåpning 2-9 volum ned-knapp 2-3 volum opp-knapp 2-3

45 Stikkordregister-4

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Inneholder: Sikkerhet & komfort Service- & støtteinformasjon Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Serie 300, 1200, 1600, 1800, og 1900 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com 183210-093 2001 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil,

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 1360 / 1520 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: August 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Referansehåndbok Compaq Notebook

Referansehåndbok Compaq Notebook b Referansehåndbok Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 319954-091 November 2003 Denne håndboken beskriver hvordan du setter opp, bruker, vedlikeholder og feilsøker maskinen. Du finner også opplysninger

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerveiledning (hurtigoppsett) Compaq ipaq Desktop-PC-er

Brukerveiledning (hurtigoppsett) Compaq ipaq Desktop-PC-er Brukerveiledning (hurtigoppsett) Compaq ipaq Desktop-PC-er 221340-092 Å Ä MERKNAD 2001 Compaq Computer Corporation. Bortsett fra bruk i forbindelse med Compaq-produktet som det leveres med, kan ingen del

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok HP OmniBook 4150 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM

QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM. QSG_rev_8001840016.book Page 1 Friday, October 14, 2005 4:07 PM Opphavsrett 1 Opphavsrett Opphavsrett 2005 NEC Computers S.A.S. Alle rettigheter

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE

HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad angir viktig informasjon som hjelper deg med å dra bedre nytte av datamaskinen. FORHOLDSREGEL: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1010EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4160034 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1010EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1010EA i bruksanvisningen

Detaljer