Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC"

Transkript

1 Inneholder: Modellspesifikke funksjoner Oppgraderingsinformasjon Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC Serie 1600

2 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner Spesielle meldinger Finne Hjelp Ordliste Stikkordregister Feilsøking Forklaring av dine service- og støttealternativer Kommentarer til denne håndboken KAPITTEL 2 Om din mobile Internett-PC Kontrollere tilkoplingene Fronten på din mobile Internett-PC Bruke tastaturet for å aksessere Internett Internettsoneknapper Omprogrammere Internettsoneknappene Sperre og aktivere Internettsoneknappene Venstre panel på din mobile Internett-PC Høyre panel på din mobile Internett-PC Bakre panel på din mobile Internett-PC Undersiden av din mobile Internett-PC Sette i batteriet Ta ut batteriet

3 ii Innhold KAPITTEL 3 Lade batteriet Batteriladetid Ekstra batterier Kople PCen til vekselstrøm Kople PCen fra vekselstrøm Den mobile Internett-PCens funksjoner Slå på den mobile Internett-PCen Slå av din mobile Internett-PC ordentlig Standard Av-modus Helt Av-modus (strømmen avslått) Fortsette etter at et program eller systemet henger Fortsette etter at et program henger Fortsette når systemet henger Bruke talltastaturet Bruke rulleknappen Om PCens statuslamper Om statusvisningen Bruke funksjonstastene Brukerprogrammerbare taster Justering av lydstyrken Justere lydstyrken med Windows Bruke Disqplay Avspille musikk-cder med Disqplay Bruke Gjenta spor Bruke Gjenta alt

4 Innhold iii KAPITTEL 4 Sette opp TV-utgangen Kople til og aktivere TV-utgangen Stille TV-format Justere TV-bildet Veksle mellom skjermer Skrivebeskytte en diskett Om modemet Yteevnefunksjoner Identifisere modemet K ITU V.90-standard KAPITTEL 5 Oppgradere din mobile Internett-PC Legge til mer minne Installere minneekspansjonsmoduler Hva er PC-kort? PC-korttyper Sette i et PC-kort Ta ut et PC-kort Compaq-kompatible PC-kort Bruke nettverks-pc-kort PC-kortprogramvare Konfigurere PC-kort PC-kortprogramvare fra leverandør Stikkordregister

5 iv Innhold

6 /ETMXXIP,ZSVHERFVYOIHIRRILÅRHFSOIR,ZSVHERFVYOIHIRRILÅRHFSOIR Takk for at du har kjøpt en Compaq Internett-PC. Denne Funksjonshåndboken hjelper deg å bli kjent med Internett-PCens funksjoner, i tillegg til at den hjelper deg å bli kjent med Internett-PCens funksjoner, samt gi deg informasjon om hvordan du oppgraderer PCen. Ta deg tid til å gjøre deg kjent med den spesielle teksten og meldingene som brukes i håndboken. 8IOWXOSRZIRWNSRIV Eksemplene under viser den spesielt formaterte teksten som brukes i denne håndboken. Navn på tastaturets taster vises med uthevet skrift:,sqi)rh&egowtegi8ef Taster som må trykkes samtidig for å utføre en oppgave, vises med uthevet skrift med et plusstegn (+) mellom tastenavnene: 'XVP,SQI Stasjoner er gjengitt med stor bokstav: stasjon C Mappenavn er gjengitt med stor forbokstav: Favoritter Filnavn er gjengitt i kursiv med stor forbokstav: Setup.exe Kommandolinjesetninger vises med små bokstaver i uthevet skrift: a:\install Navn på ikoner gjengis i uthever skrift, fulgt av et bilde av ikonet: ikonet Min datamaskin G Menypunkter gjengis i uthevet skrift: Programmer, Tilbehør

7 ,ZSVHERFVYOIHIRRILÅRHFSOIR 7TIWMIPPIQIPHMRKIV Følgende ord og symboler har spesiell betydning i denne håndboken: * 8-472]XXMKIXMTWWSQKN VHIXIROPIVISKVEWOIVIÅFVYOI4'IR + 2&:MOXMKMRJSVQEWNSRZIHV VIRHIFVYOIREZHMR-RXIVRIXX4' ` 3&7(IXOERQIHJ VIWOEHITÅYXWX]VIXIPPIVXETEZHEXELZMWHYMOOIJ PKIV ERZMWRMRKIRI a %(:%67)0(IXOERQIHJ VITIVWSRWOEHIIPPIVXETEZPMZHIVWSQERZMWRMRKIRIMOOI J PKIW *MRRI,NIPT Compaq gir deg en rekke ressurser for å hjelpe deg å bli kjent med din Internett- PC. Disse ressursene omfatter følgende: 3VHPMWXI Datauttrykk du kan være ukjent med, er forklart i ordlisten. 7XMOOSVHVIKMWXIV Stikkordregisteret er en omfattende liste over emnene denne håndboken dekker. *IMPW OMRK Feilsøkingsdelen viser hvordan du løser mange datarelaterte problemer.

8 ,ZSVHERFVYOIHIRRILÅRHFSOIR *SVOPEVMRKEZHMRIWIVZMGISKWX XXIEPXIVREXMZIV Din Internett-PC er utstyrt med en rekke praktiske programmer som hjelper deg å identifisere og løse vanlige dataproblemer. Hvis du trenger ytterligere teknisk støtte, kan du besøke Compaqs websted på: Telefonnumre til teknisk støtte fra Compaq er oppført i den begrensede garantierklæringen. + 2&*MRR4'IRWQSHIPPSKWIVMIRYQQIVJ VHYVMRKIVJSVÅJÅXIORMWOWX XXI2SXÃV HMWWIRYQVIRIXMPJVIQXMHMKFVYO /SQQIRXEVIVXMPHIRRILÅRHFSOIR Compaq Computer Corporation mottar gjerne eventuelle kommentarer og forslag du måtte ha vedrørende denne håndboken. Send post til følgende adresse: COMPAQ COMPUTER EMEA B.V. ATTN: CONSUMER DIVISION PRODUCT MARKETING EINSTEINRING 30 D DORNACH TYSKLAND + 2&(IRRIEHVIWWIRIVOYRJSVOSQQIRXEVIVSKJSVWPEK(IROERMOOIFVYOIWJSVÅ JÅXIORMWOLNIPT

9 ,ZSVHERFVYOIHIRRILÅRHFSOIR

10 /ETMXXIP 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' /SRXVSPPIVIXMPOSTPMRKIRI 4'IRWXMPOSTPMRKIV 8MPOSTPMRKIV :IOWIPWXV QEHETXIV 1SHIQOEFIP &EXXIVM

11 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' *VSRXIRTÅHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følgende knapper, lamper og kontroller er plassert foran på PCen: 4'IRWJSVWMHI /SQTSRIRXIVTÅJSVWMHIR 7ONIVQYXP WIVLEOI, ]XXEPIVI 7ONIVQ :IRWXVIWX]VITYXIORETT 7XV QORETT 6YPPSTTRIHORETT 8EWXEXYV, ]VIWX]VITYXIORETT 7X]VITYXI 1SHIPPRYQQIV

12 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' -RXIVRIXXWSRIORETTIVSKPEQTIV -RXIVRIXXWSRIORETTIVSKPEQTIV :IOWIPWXV QEHETXIVPEQTI 3QKÅIRHIW OORETT 'ETW0SGOPEQTI 3QKÅIRHIWZEVORETT 3QKÅIRHI-RXIVRIXXEOWIWWORETT 3QKÅIRHIILERHIPORETT 3QKÅIRHIITSWXORETT 2YQ0SGOPEQTI 1MR4VIWEVMSSQKÅIRHIEOWIWWORETT 1 7GVSPP0SGOPEQTI 7XV QORETT

13 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 4'IRWJSVWMHI /SQTSRIRXIVTÅJSVWMHIR *SVVMKIWTSVORETT &EXXIVMQÅPIV 2IWXIWTSVORETT (MWUTPE] 4Å%ZORETT,ZMPIXMPWXERHWXEXYWMOSR :SPYQRIHORETT 7XV QWXEXYWMOSR :SPYQSTTORETT &EXXIVMPEHMRKWWXEXYWMOSR 1 7TMPP4EYWIORETT (MWUTPE] WXEXYWMOSR 6 7XSTTORETT Du finner nærmere informasjon om ikonene under Om statusvisningen i denne håndboken.

14 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' &VYOIXEWXEXYVIXJSVÅEOWIWWIVI-RXIVRIXX Compaqs Internettsoneknapper gir rask og enkel tilgang til Internett. -RXIVRIXXWSRIORETTIV Internettsoneknappene øverst på tastaturet på din mobile Internett-PC kopler deg automatisk til Internett. Før du bruker disse knappene, må du ha tilgang til Internett. Disse knappene gir deg rask tilgang til de Internett-aktivitetene som benyttes oftest. Disse knappene er programmert for å gjøre følgende: /RETT 3 -RXIVRIXXWSRIORETTIV &IWOVMZIPWI 3QKÅIRHI-RXIVRIXXEOWIWWOSTPIVHIKXMPIRXMPTEWWIX[IFWMHIJ]PX QIHPSOEPMRJSVQEWNSRSQZ VR]LIXIVWTSVXSK OSRSQM 2 3QKÅIRHIITSWXÅTRIVITSWXTVSKVEQQIX1MGVSWSJX3YXPSSO )\TVIWW*SV%30EFSRRIRXIVÅTRIVHIRRIORETTIRHMXX%30 ITSWXEFSRRIQIRX $ 1MR4VIWEVMSIVHMRHMVIOXIXMPOSTPMRKXMP'SQTEUWLNIPTI[IFSQVÅHI JSVÅJÅVEWOIWZEVTÅHEXEWT VWQÅPIRIHMRI 4 3QKÅIRHIW OÅTRIVIRW OIQSXSVWSQLNIPTIVHIKÅJMRRI MRJSVQEWNSRTÅ-RXIVRIXX * º 3QKÅIRHIWZEVOSTPIVHIKXMPIR[IFWMHIWSQIVIXWIRXVEPXWXIHJSVÅ P WITVSFPIQIVSKFIWZEVIWT VWQÅP 3QKÅIRHIILERHIPFVMRKIVHIKXMPIRIPIOXVSRMWOLERHPISTTPIZIPWI 'SQTEULEVWEQEVFIMHIXQIHIRVIOOIJMVQEIVJSVÅKMHIKTVEOXMWO OEXEPSKLERHIPQIHIXORETTIXV]OO)ROIPXIWXIHIVIVWXEXXIVORETTIR MROPYHIVX[IFWXIH3QKÅIRHIILERHIPORETTIR

15 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 3QTVSKVEQQIVI-RXIVRIXXWSRIORETTIRI Du kan omprogrammere Internettsoneknappene etter dine egne ønsker. Ikonet Internettsone er plassert på Windows oppgavelinje. Du kommer også dit ved å klikke på Start-knappen, deretter Programmer og velger Omprogrammere hurtigknapper. Gjør slik for å omprogrammere Internettsoneknappene: 1. På statuslinjen høyreklikker du på ikonet Internettsone og velger Omprogrammere hurtigknapper. 2. I vinduet Compaq hurtigknappinnstillinger klikker du påd en knappen du vil endre. 3. Følg anvisningene som gis. 7TIVVISKEOXMZIVI-RXIVRIXXWSRIORETTIRI Du kan slå av alle Internettsoneknappene via hurtigknapprogrammet. Når de er slått av, fungerer ingen Internettsoneknapper. Ikonet Internettsone på oppgavelinjen vises med et rødt X over. Du kan fortsatt aksessere knappefunksjonene hvis du klikker på ikonet Internettsone. Gjør slik for å sperre Internettsoneknappene: 1. På Windows oppgavelinje høyreklikker du på ikonet Internettsone. 2. Klikk på Sperr hurtigknapper. Gjør slik for å aktivere Internettsoneknappene: 1. På Windows oppgavelinje høyreklikker du på ikonet Internettsone. 2. Klikk på Aktiver hurtigknapper.

16 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' :IRWXVITERIPTÅHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følgende komponenter er plassert på PCens venstre panel: 4'IRWZIRWXVITERIP /SQTSRIRXIVTÅZIRWXVITERIP 7MOOIVLIXWWTSV 1ERYIPX'(IPPIV(:(YXXEOWLYPP '(IPPIV(:(WTMPPIV (MWOIXXWXEWNSR '(IPPIV(:(YXXEOWORETT (MWOIXXYXXEOWORETT

17 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4', ]VITERIPTÅHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følgende komponenter er plassert på PCens høyre panel: 4'IRWL ]VITERIP /SQTSRIRXIVTÅL ]VITERIP &EXXIVMVSQ,SHIXIPIJSRYXKERK 4'OSVXYXXEOWORETT 1MOVSJSRMRRKERK 4'OSVXTSWMWNSR 1SHIQTSVX

18 &EOVITERIPTÅHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følgende komponenter er plassert på PCens bakre panel: 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 4'IRWFEOVITERIP /SQTSRIRXIVTÅFEOWMHIR 1YW8EWXEXYVTSVX 8:YXKERK :IOWIPWXV QEHETXIVOSRXEOX :+%TSVX 7OVMZIV4EVEPPIPPTSVX 7IVMIPPTSVX 4SVXVITPMOEXSVTSVX 97&TSVX :MJXIÅTRMRK

19 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 9RHIVWMHIREZHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følgende komponenter er plassert på undersiden av PCen: 4'IRWYRHIVWMHI /SQTSRIRXIVTÅYRHIVWMHIR 7X XXIFIR, ]XXEPIVTSVXIV 7IVMIRYQQIV 1SHIQPYOI 1MRRIVSQ

20 7IXXIMFEXXIVMIX Gjør slik for å sette batteriet i batterirommet: 1. Trykk på batteridekselet for å ta det av. 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 7IXXIMFEXXIVMIX 2. Sett det nye batteriet i batterirommet med etikettsiden vendt opp. + 2&(YQÅFEVIFVYOI'SQTEU7IVMIQSFMP-RXIVRIXX4'FEXXIVMIVM4'IR 3. Lukk batteridekselet ved å trykke forsiktig på det til det snepper på plass.

21 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 8EYXFEXXIVMIX Gjør slik for å ta ut batteriet: 1. Lagre filene dine. 2. Hvis vekselstrømadapteren ikke er tilkoplet, må du slå av PCen. 3. Fjern batteridekselet ved å skyve det ned. 4. Bruk knasten på batteriet for å trekke batteriet ut. a %(:%67)0*SVÅVIHYWIVIJEVIRJSVWOEHITÅFEXXIVMIXIPPIVTIVWSRWOEHIQÅHY MOOIORYWITYROXIVIIPPIVFVIRRIFEXXIVMIXIPPIVOSVXWPYXXIQIXEPPOSRXEOXIRI-OOI JSVW OÅÅTRIIPPIVVITEVIVIFEXXIVMIX 0EHIFEXXIVMIX Batteriet lades ved å kople PCen til strømnettet. Batteriet lades enten PCen er på eller av og fortsetter å lades inntil batteriet er fulladet eller vekselstrømmen koples fra. Ikonet Batterilading vises mens batteriet lades. + 2&* VWXIKERKHYPEHIVFEXXIVMIXQÅHYPE4'IRZ VITPYKKIXMWXMOOSRXEOXIRMRRXMP FEXXIVMTEOOIRIVJYPPEHIXSKMOSRIX&EXXIVMPEHMRKMOOIPIRKIVZMWIW(IVQIHIVHY WMOVIXEXFEXXIVMIXIVJYPPEHIX &EXXIVMPEHIXMH Batteriets ladetid vil variere med ladetilstanden, batteritypen og PCens aktivitet under lading. )OWXVEFEXXIVMIV Skal du kjøpe ekstra batterier til din Compaq Internett-PC, kan du kontakte en autorisert forhandler eller Compaqs websted på: Klikk deretter på elektronisk forretning tilbehør notebookalternativer tilbehør eller ring

22 /STPI4'IRXMPZIOWIPWXV Q 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følg anvisningene på kortet Compaq maskinvare- og programvareoppsett for å kople PCen til vekselstrøm. Se Statlige godkjenninger i referansehåndboken for den mobile Internett-PCen vedrørende verdensomfattende strømledningsinformasjon. /STPI4'IRJVEZIOWIPWXV Q Hvis PCen din ikke har et ladet batteri, bør du lagre arbeidet ditt og slå av PCen før du kopler den fra vekselstrømmen. Når det sitter et ladet batteri i PCen, er det bare å kople fra vekselstrømadapteren. PCen skifter automatisk til batteridrift. a %(:%67)07 VKJSVEXHIXIVPIXXÅOSQQIXMPWXMOOSRXEOXIR8VIOOZIOWIPWXV QEHETXIVIR YXEZWXMOOSRXEOXIRRÅVHYZMPOSTPIWXV QQIRJVE4'IR-OOIPEZIOWIPWXV QEHETXIVIRWMXXI MWXMOOSRXEOXIR %(:%67)0-OOIPIKKRSITÅWXV QPIHRMRKIVIPPIVOEFPIV0IKKHIQWPMOEXMRKIROERXVÅ TÅIPPIVWRYFPIMHIQ-OOIHVEMIRPIHRMRKIPPIVOEFIP+VMTPIHRMRKIRMWX TWIPIXRÅVHY XVIOOIVHIRYXEZWXMOOSRXEOXIR %(:%67)0*SVÅVIHYWIVIVMWMOSIRJSVIPIOXVMWOWX XFVERRIPPIVWOEHITÅYXWX]VIXQÅHY MOOIFVYOIOSRZIVXIVWIXXXMPERRIXIPIOXVMWOYXWX]VJSVÅKM4'IRWXV Q

23 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4'

24 /ETMXXIP (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV 7PÅTÅHIRQSFMPI-RXIVRIXX4'IR For å slå på PCen, trykker du på strømknappen øverst på tastaturet. 7PÅEZHMRQSFMPI-RXIVRIXX4'SVHIRXPMK 7XERHEVH%ZQSHYW Gjør slik for å slå av PCen ordentlig: 1. Lagre det arbeidet du vil beholde ved å klikke på Fil-menyen, deretter klikker du på Lagre. Hvis vinduet Lagre som vises, skriver du et filnavn og angir hvor du vil lagre filen, deretter klikker du på Lagre-knappen. 2. Avslutt programmet du bruker ved å klikke på Lukk-knappen i øvre høyre hjørne i vinduet. 3. Maksimer og lukk eventuelle vinduer som vises i oppgavelinjen nederst på skjermen. 4. Gjenta punkt 1, 2 og 3 for hvert vindu du har åpent inntil bare Windowsskrivebordet er aktivt. 5. Klikk på Start, deretter klikker du på Avslutt. 6. Velg alternativet Avslutt. 7. Klikk på OK. Etter noen sekunder slås PCen av. + 2&4'IRHMROERMOOIQSXXEJEOWIVRÅVHIRIVWPÅXXEZIPPIVMHZEPIXMPWXERH

25 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV,IPX%ZQSHYWWXV QQIREZWPÅXX Hvis du skal installere eller bytte ut komponenter i PCen din, må du slå PCen helt av. For å gjøre dette, fullfører du punktene over for å sette PCen i Standard Avmodus. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten og ta ut batteriet hvis det er satt i. *SVXWIXXIIXXIVEXIXTVSKVEQIPPIVW]WXIQIXlLIRKIVz *SVXWIXXIIXXIVEXIXTVSKVEQlLIRKIVz Gjør slik for å fortsette etter at et program henger : 1. Trykk 'XVP%PX(IPIXI. Vinduet Lukk program vises. 2. Velg det programmet som ikke reagerer. 3. Klikk på Avslutt oppgave. Det vises en melding som ber deg lukke programmet som ikke reagerer. 4. Klikk på Avslutt oppgave. + 2&(YF VZIRRIHIKXMPÅPEKVIEVFIMHIXHMXXSJXI%VFIMHWSQMOOIIVPEKVIXOERKÅ XETXLZMWIXTVSKVEQIPPIV4'IRWPYXXIVÅVIEKIVI

26 *SVXWIXXIRÅVW]WXIQIXlLIRKIVz (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Iblant kan du oppleve at tastaturet ikke fungerer eller at skjermen er frosset. Gjør slik for å starte PCen på nytt: 1. Trykk og hold nede strømknappen i minst fire sekunder. Dette forårsaker en manuell avslagning. 2. Trykk på strømknappen en gang til for å starte på nytt. Hvis PCen likevel ikke starter, gjør du slik: 1. Ta ut batteriet og kople fra vekselstrømmen minst 30 sekunder. 2. Sett i batteriet igjen eller kople til vekselstrøm og trykk én gang på strømknappen for å starte på nytt. Hvis det var filer åpne da PCen hengte seg opp, vil ScanDisk, et hjelpeprogram fra Microsoft Windows, kjøres automatisk. ScanDisk finner ut om den uriktige avslagningen har ført til skade på harddisken. Det kan oppstå feil dersom Microsoft Windows ikke greide å lukke alle filene ordentlig før avslagningen. Er det ingen feil, fortsetter oppstartprosessen. Hvis ScanDisk oppdager feil, må du følge anvisningene som vises for å fortsette oppstartprosessen. Arbeid som ikke ble lagret i forkant, kan gå tapt.

27 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV &VYOIXEPPXEWXEXYVIX For å bruke det innebygde talltastaturet, trykker du *R2YQ0SGO. Denne tastkombinasjonen gjør tastene om til tall inntil du trykker *R2YQ0SGO på nytt. Når NumLock er aktivert, lyser NumLock-lampen h. + 2&,ZMWIXIOWXIVRXXEWXEXYVIPPIVXEPPXEWXEXYVIVXMPOSTPIXEOXMZIVIWMOOI2YQ0SGO ZIHEXHYXV]OOIV*R2YQ0SGOTÅRSXIFSSOXEWXEXYVIX(YQÅXV]OOI2YQ0SGO XEWXIRTÅHIXIOWXIVRIXEWXEXYVIXIPPIVXEPPXEWXEXYVIXJSVÅEOXMZIVI2YQ0SGO 8EPPXEWXEXYV

28 &VYOIVYPPIORETTIR (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Hvis du bruker et program med et loddrett rullefelt, lar rulleknappen under styreputen deg rulle opp og ned en side. Gjør slik for å endre rulleknappens funksjon: 1. Klikk på Start-knappen i Windows oppgavelinje. 2. Pek på Innstillinger og klikk på Kontrollpanel. 3. Dobbeltklikk på Musikonet Z. 4. Klikk på skillearket Knappehandlinger. Endre valget i spalten Vippebryter i panelet Knapper. 3Q4'IRWWXEXYWPEQTIV Statuslamper viser hva som skjer i PCen. -OSR e h g 0]WIVRÅV :IOWIPWXV QEHETXIVr:IOWIPWXV QEHETXIVIRIVXMPOSTPIX 'ETW0SGOr(IRRIJYROWNSRIRIVEOXMZIVX2ÅVHIRRIFVYOIWFPMVHIXWOVIZIX WXSVIFSOWXEZIV*SVÅWPÅTÅ'ETW0SGOXV]OOIVHY'ETW0SGOXEWXIR 2YQ0SGOr(IRRIJYROWNSRIRIVEOXMZIVX(YOERFVYOIHIXMRRIF]KHI XEWXEXYVIXXMPÅPIKKIMRRXEPP*SVÅWPÅTÅ2YQ0SGOQSHYWXV]OOIVHY *R2YQ0SGO 7GVSPP0SGOr(IRRIJYROWNSRIRIVEOXMZIVX8IOWXWSQSTTXEVQIVIRRIRJYPP WONIVQVYPPIVPMRNIJSVPMRNISTTSZIVWONIVQIR*SVÅWPÅTÅ7GVSPP0SGOXV]OOIVHY 7GV0SGOXEWXIR

29 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV 3QWXEXYWZMWRMRKIR Ikonene på PCens statusvisning viser hva som skjer i PCen. Hvis du trykker på en av knappene rundt statusvisningen (unntatt Volum opp- og Volum ned-knappene), lyser den noen sekunder slik at du ser ikonene tydeligere. -OSRJYROWNSRIV *YROWNSR -OSR :MWIWRÅV 7XV Q,SZIHWXV QQIRIVTÅ(MWUTPE] WTMPPIWMOOIRÅV4'IRIVWPÅXXTÅ &EXXIVM PEHMRK &EXXIVMIXPEHIW +NIRXE œ 7TSVIXWSQEZWTMPPIWVITIXIVIWÃRKERKWÅWREVXHIXIVJIVHMK +NIPHIVOYR(MWUTPE] +NIRXE EPX &EXXIVM QÅPIV '(IRWSQEZWTMPPIWVITIXIVIWWÅWREVXHIRIVJIVHMK+NIPHIVOYR (MWUTPE] &EXXIVMIXIVWEXXM+NIRZ VIRHIFEXXIVMWTIRRMRKZMWIWMWXIKTÅ &EXXIVMQÅPIVIRFIK]RRIVÅFPMROIRÅVHIXIVQMRHVIIRR MKNIREZFEXXIVMIXWIJJIOX,ZMPI XMPWXERH n 4'IRIVMLZMPIXMPWXERH(MWUTPE] WTMPPIVMOOIRÅV4'IRIVM LZMPIXMPWXERH (MWUTPE] R (MWUTPE] IVWPÅXXTÅ 7TSV 8MH b (IXIVWEXXMIR'((IXSJ VWXIWMJVIRIERKMVWTSVRYQQIVIXHI RIWXIJMVIWMJVIRIERKMVKNIRZ VIRHIWTMPPIXMHJSVWTSVIX(IVWSQ ZMWRMRKIREZ7TSV8MHFPMROIVIV'(IRWXERWIXQMHPIVXMHMK+NIPHIV OYR(MWUTPE]

30 &VYOIJYROWNSRWXEWXIRI (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Bruk funksjonstastene på tastaturet for å utføre repeterte oppgaver raskt. Funksjonstastene sitter øverst på tastaturet. Tasten *R aktiverer en funksjonstast. Den er plassert nede til venstre på tastaturet. For å bruke en funksjonstast, trykker du *R-tasten samtidig som du trykker en funksjonstast. *YROWNSRWXEWXIVSK*RXEWX &VYOIVTVSKVEQQIVFEVIXEWXIV Tastene * og * kan også settes opp til å åpne den programvaren du bruker mest, slik at du slipper å bruke tid på å finne disse programmene hver gang du skal bruke dem. Se Omprogrammere Internettsoneknappene og Funksjonstaster i denne håndboken når det gjelder ytterligere informasjon om å programmere *- og *-tastene.

31 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Følgende taster er allerede tilordnet: *YROWNSRW XEWXIV -OSR *YROWNSRWXEWXIV &IWOVMZIPWI * k &VYOIVTVSKVEQQIVFEVWXEVXXEWXJSVJEZSVMXXTVSKVEQ * k &VYOIVTVSKVEQQIVFEVWXEVXXEWXJSVJEZSVMXXTVSKVEQ * c :IOWPIVQIPPSQ4'WONIVQIRSKIOWXIVRWONIVQMJ PKIRHI VIOOIJ PKI )OWXIVRWONIVQ 7ONIVQSKIOWXIVRWONIVQ 8:YXKERK 7ONIVQ * o,zmpixmpwxerh * v /SRWXVEWXRIH * w /SRXVEWXSTT * y 0]WWX]VOIOSRXVSPPRIH * x 0]WWX]VOIOSRXVSPPSTT * '(IPPIV(:(EZWTMPPMRKTEYWI * '(IPPIV(:(WXSTT * *SVVMKI'(IPPIV(:(WTSV * *MRRIWTÅIROIPXIQSHIPPIV 2IWXI'(IPPIV(:(WTSV

32 .YWXIVMRKEZP]HWX]VOIR (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Du kan endre høyttalerlydstyrken på din Internett-PC. Trykk på µ for å øke lydstyrken. Trykk på for å redusere lydstyrken. Trykker du på og µ samtidig, slår du høyttalersperrefunksjonen på og av. a %(:%67)0*SVÅVIHYWIVIJEVIRJSVTIVWSRWOEHIIPPIVWOEHITÅYXWX]VIXF VHY WOVYRIHL ]XXEPIVP]HWX]VOIRJ VHYWIXXIVTÅHIKLSHIXIPIJSR.YWXIVIP]HWX]VOIRQIH;MRHS[W For å justere lydstyrken med Windows, klikker du på ikonet Volum på Windows oppgavelinje. Bruk glidekontrollen for å justere lydstyrken. Klikk på ruten Sperr alt for å sperre høyttalerne. &VYOI(MWUTPE] Din Compaq Internett-PC har Disqplay 2 -teknologi. Med Disqplay 2 kan du spille CDer på Internett-PCen mens hovedstrømmen er slått av, slik at du kan spille CDer samtidig som du kraftig reduserer hvor mye strøm PCen bruker. Med Disqplay 2 kan du: Sette i en CD, så begynner avspillingen automatisk. Vise total avspillingstid og antall spor på en musikk-cd når den stanses. Vise spornummer og gjenværende tid for sporet. Hurtigspole eller tilbakespole innenfor et CD-spor. Løpende repetere et spor eller repetere en hel plate så snart den har nådd slutten av siste spor. Trykke på en knapp (unntatt Volum opp eller Volum ned), så lyser statusvisningen noen sekunder slik at du kan se ikonene tydeligere. Disqplay 2 slår seg også av hvis avspillingen av CDen er stanset og det ikke er forekommet noen aktivitet innen en viss tid.

33 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Når det gjelder en oversikt over knapper som brukes for å betjene Disqplay 2, viser vi til tabellen under. /RETTIJYROWNSRIV *YROWNSR -OSR &IWOVMZIPWI (MWUTPE] TÅEZ R 7PÅV(MWUTPE] TÅSKEZ(YQÅLSPHIORETTIRRIHIWIOYRHJSVÅ WPÅ(MWUTPE] TÅIPPIVEZ *SVVMKI WTSV,STTIVXMPJSVIKÅIRHIWTSVTÅ'(IR,SPHIVHYORETTIRRIHI WIOYRHWTSPIVHIRXMPFEOIKNIRRSQWERKIR2ÅV'(IRIVM TEYWIWXMPPMRKWXEVXIVHY+NIRXEXXWTSVZIHÅXV]OOITÅHIRRI ORETTIR 2IWXI WTSV Œ,STTIVXMPRIWXIWTSVTÅ'(IR,ZMWHYLSPHIVORETTIRRIHI WIOYRHLYVXMKWTSPIVHIRKNIRRSQWERKIRWSQEZWTMPPIW2ÅV'(IR IVQMHPIVXMHMKWXERWIXWXEVXIW+NIRXEEPXRÅVHIXXV]OOIWTÅHIRRI ORETTIR 7TMPP 4EYWI ˆ 7XEVXIVIPPIVEZWPYXXIVWTMPPIPPIVTEYWIQSHYW-OSQFMREWNSRQIH ERHVIORETTIVWXEVXIVHIRRIORETTIR+NIRXEWTSVIPPIV+NIRXEEPX QSHYW 7XSTT 7XERWIV'(EZWTMPMRK :SPYQ RIH 7PÅVRIH'(IRWP]HWX]VOI :SPYQ STT µ OIV'(IRWP]HWX]VOI :IHÅXV]OOI:SPYQRIHSK:SPYQSTTTÅWEQXMHMKWPÅVHYWTIVVIJYROWNSRIRTÅSKEZ

34 %ZWTMPPIQYWMOO'(IVQIH(MWUTPE] (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV For å spille en musikk-cd med Disqplay 2, trykker du på Disqplay 2 På/Avknappen R i 1 sekund for å slå på Disqplay 2, deretter setter du CDen i CDspilleren. Avspillingen av CDen begynner automatisk. Bruk CD-kontrollknappene for å navigere på CDen. Er det ingen CD i CD-spilleren, vises meldingen -RKIR'( i statusfeltet. 1IPHMRKIR-RKIR'(

35 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Hvis det er en data-cd (ikke musikk) i CD-spilleren, vises meldingen (EXE'( i statusfeltet. Disqplay 2 kjører ikke data-cder. 1IPHMRKIR(EXE'( &VYOI+NIRXEWTSV Gjør slik for å spille et spor kontinuerlig: 1. Mens sporet avspilles, trykker du på Spill/Pause-knappen ˆ. 2. Trykk på Forrige spor-knappen Š. Ikonet Gjenta œ vises i statusfeltet, og avspillingen av sporet begynner. 3. Trykk på en hvilken som helst knapp for å stanse gjentakelsen av sporet. &VYOI+NIRXEEPX Gjør slik for å gjenta en CD kontinuerlig: 1. Mens sporet avspilles, trykker du på Spill/Pause-knappen ˆ. 2. Trykk på Neste spor-knappen. Ikonet Gjenta alt vises i statusfeltet, og avspillingen av sporet begynner. 3. Trykk på en hvilken som helst knapp for å stanse gjentakelsen av CDen.

36 7IXXISTT8:YXKERKIR (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Din mobile Internett-PC har en TV-utgang på baksiden. Du finner en S-videoutgang på portreplikatoren (tilleggsutstyr). Med TV-utgangen kan du gjøre følgende: Spille spill på en større skjerm, f.eks. TV-skjermen. Se på DVD-filmer på TV i stedet for på PC-skjermen. Avspille en videosekvens for opptak på en videospiller. /STPIXMPSKEOXMZIVI8:YXKERKIR For å kople PCen til TV-apparatet, trenger du en videokabel (RCA-kabel) som plugges i TV-apparat, videospiller eller annen enhet. Slike kabler fås kjøpt i en TV- eller dataforretning. Gjør slik for å kople til og aktivere TV-utgangen: 1. Kople TV-apparatet til PCen. 2. Slå på TV-apparatet, deretter slår du på PCen, og hvis PCen allerede er på, starter du den på ny. 3. Høyreklikk på Windows-skrivebordet. 4. Klikk på Egenskaper. 5. Klikk på skillearket Innstillinger og klikk på knappen Avansert. 6. Klikk på skillearket Skjermenheter. 7. Klikk på alternativknappen TV under Skjermenheter og klikk på Brukknappen for å velge TV-utgangen. 8. Klikk på OK for å aktivere varselmeldingen som bekrefter at TV-apparatet er slått på og koplet til PCen. 9. Klikk på OK for å bekrefte endringen, ellers gjenopprettes de opprinnelige innstillingene etter 15 sekunder. 10. Klikk på OK for å avslutte Avansert-menyen og Skjermegenskaper-menyen. + 2&8:ETTEVEXIXWXMPPIVEYXSQEXMWOMRRTÅSZIVWOERRMRKWQSHYWTERSVIVMRKWQSHYW *SVÅZIPKIYRHIVWOERRMRKWQSHYWMOOITERSVIVMRKOV]WWIVHYEZMVYXIR%OXMZIV YRHIVWOERRMRKTÅ8:WOMPPIEVOIXM%ZERWIVXIMRRWXMPPMRKIVM7ONIVQHVMZIVQIR]IR7I TYROXSZIV

37 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV 7XMPPI8:JSVQEX For å se bildene ordentlig, må du stille PCen etter landets standard for TVoverføring. Gjør slik: 1. Høyreklikk på Windows-skrivebordet. 2. Klikk på Egenskaper. 3. Klikk på skillearket Innstillinger og klikk på knappen Avansert. 4. Klikk på skillearket Skjermenheter. 5. Klikk på rullegardinboksen TV-standard. 6. Bla for å finne TV-formatet ditt og velg det. 7. Klikk på OK for å avslutte Avansert-menyen og Skjermegenskaper-menyen. Nå er TV-formatet ditt stilt..ywxivi8:fmphix Når du har aktivert TV, må du eventuelt justere bildet. Gjør slik for å justere bildet: 1. Høyreklikk på Windows-skrivebordet. 2. Klikk på Egenskaper. 3. Klikk på skillearket Innstillinger og klikk på knappen Avansert. 4. Klikk på skillearket TV. a. Bruk glidekontrollene under Fargejustering for å endre skjermens fargetone, fargemetning eller lysstyrke. b. Klikk på piltastene ved siden av Posisjon for å endre posisjon. 5. Klikk på OK for å avslutte Avansert-menyen og Skjermegenskaper-menyen.

38 :IOWPIQIPPSQWONIVQIV (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Du kan veksle mellom TV-skjermen og PC-skjermen eller en ekstern skjerm ved å trykke *R*. Visningen endres i følgende rekkefølge: Ekstern skjerm PC-skjerm og ekstern skjerm TV-utgang Skjerm 7OVMZIFIWO]XXIIRHMWOIXX Skrivebeskyttlsesknasten på en standard 3,5"-diskett gjør at du ikke kan lagre data på eller slette data fra disketten. Skrivebeskyttelsesknasten fungerer på samme måte som på en vanlig 3,5"-diskett. Hvis hullet er dekket, kan du lese og skrive til disketten. Hvis hullet er dekket, kan du bare lese fra disketten.

39 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV

40 /ETMXXIP 3QQSHIQIX 3QQSHIQIX Internett-PCen er utstyrt med et 56K V.90 data/faksmodem. Før du bruker modemet for å kople deg til Internett, må du opprette et Internettabonnement. =XIIZRIJYROWNSRIV Modemet har en rekke funksjoner som utvider dets yteevne betraktelig. Disse funksjonene omfatter følgende: 56K ITU V.90-kompatibelt Modemet ditt er klart til å bruke International Telecommunications Unions V.90-standard. K56flex-kompatibelt Hvis ISLen din bruker protokollen K56flex, vil modemet automatisk bruke denne protokollen for å opprette en forbindelse. Data/fakskapasitet (se Sende og motta fakser). -HIRXMJMWIVIQSHIQIX Gjør slik for å få vite mer om modemet som er installert i PCen din: 1. På Windows oppgavelinje klikker du på Start, peker på Innstillinger og klikker på Kontrollpanel. 2. Dobbeltklikk på ikonet Modemer I. I vinduet Modemegenskaper vises navnet på de installerte modemene.

41 3QQSHIQIX /-89:WXERHEVH Hvis du kan kople deg til en ISL med V.90-standarden, kan modemet laste ned filer med en maksimal hastighet på 56 kilobits per sekund (Kbps) over vanlige telefonlinjer. Nedlastingshastigheten vil variere med linjeforholdene. Når du bruker V.90-standarden, er nedlastingshastigheten høyere enn opplastingshastigheten. Den maksimale nedlastingshastigheten er 56 Kbps, og den maksimale opplastingshastigheten er 33,6 Kbps. Overføringshastigheten vil variere med forholdene på linjen. Protokollene V.90 og K56flex er bare lagd for å øke nedlastingshastigheten fra V.90- eller K56flex-kompatible digitale kilder. Maksimal oppnåelig nedlastingshastighet er for tiden ukjent, vil eventuelt ikke nå 56 Kbps og vil variere med forholdene på linjen.

42 /ETMXXIP 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 0IKKIXMPQIVQMRRI Det finnes minneoppgraderinger på 32, 64 eller 128 MB RAM til PCen din. Kontakt din Compaq-forhandler for å få informasjon om minne, eller se tilbehørkatalogen. Minnespesifikasjonene for din mobile Internett-PC er følgende: 144-pins SODIMM-moduler (small outline dual inline memory modules) SyncDRAM (synchronous dynamic random access memory) 3,3 volt Velg PC100-kompatibelt minne hvis systemet ditt er utstyrt med en Celeron prosessor. Velg PC133-kompatibelt minne hvis systemet ditt er utstyrt med en Pentium III -prosessor. ` 3&7)PIOXVSWXEXMWOIYXPEHRMRKIVOERWOEHIIPIOXVSRMWOIOSQTSRIRXIV* VHY FIK]RRIVQIHHIXXIQÅHYW VKIJSVEXHYIVSVHIRXPMKNSVHIXYXIRWXEXMWO IPIOXVMWMXIXZIHÅFIV VIIRNSVHIXYQEPXQIXEPPKNIRWXERHIPPIVSZIVJPEXIIX ]IFPMOO

43 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' -RWXEPPIVIQMRRIIOWTERWNSRWQSHYPIV ` 3&7:MERFIJEPIVEXHYFVYOIVQMRRIQSHYPIVJVE'SQTEURÅVHYSTTKVEHIVIV QMRRIX+EVERXMIROERFPMSTTLIZIXLZMWHYFVYOIVQMRRIQSHYPIVEZERRIXJEFVMOEX IRR'SQTEU Gjør slik for å installere minnemodulene ordentlig: 1. Slå av PCen med med avslutningsprosessen for Windows. ` 3&7,ZMWHYKÅVSZIVMHZEPIXMPWXERHMWXIHIXJSVÅWPÅEZ4'IRRÅVHYSTTKVEHIVIV QMRRIXZMPHYQMWXIHEXE 2. Kople alle strømkilder og ekstern maskinvare fra PCen. 3. Ta ut batteriet av PCen. 4. Snu PCen og finn minneromdekselet. 5. Bruk en Phillips skrutrekker for å fjerne skruen fra minneromdekselet. 6. Fjern minneromdekselet. 7. Skyv og lås minnemodulen på plass. ` 3&7&VYOPIXXNIZRXXV]OORÅVHYWIXXIVMQMRRIQSHYPIR*SVLEVHXXV]OOOERWOEHI QMRRIQSHYPIR + 2&4ÅWIEXQMRRIQSHYPIRWMXXIVSVHIRXPMKTÅTPEWW7MXXIVHIRMOOISVHIRXPMKTÅ TPEWWOERHYJÅQMRRIJIMPQIPHMRKIVIPPIV4'IRZMPIZIRXYIPXMOOIKNIRONIRRI QMRRIQSHYPIR

44 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' -RWXEPPIVIQMRRIQSHYPIR 8. Sett tilbake minneromdekselet. 9. Sett tilbake skruen.

45 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4',ZEIV4'OSVX# PC-kort (tidligere kjent som PCMCIA-kort) er uttagbare enheter som øker PCens lagrings- eller kommunikasjonskapasitet. PC-kort finnes i tre ulike størrelser: Type I, Type II og Type III. PC-kort har følgende til felles: 2 standard busstørrelser, 16-bit (PCMCIA) eller 32-bit (CardBus) 68-pins porter Omtrent samme størrelse som et kredittkort, men ulik tykkelse PC-kort er enkle å installere. Det er imidlertid andre ting, spesielt programvarehensyn, som kan påvirke evnen til å bruke dem effektivt. Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) ble stiftet i 1989 for å lage industristandarder for bruk av PC-kortteknologien. PCMCIA representerer mer enn 500 selskaper i dataindustrien. Som medlem av PCMCIAs styre og eksekutivkomite er Compaq en drivkraft i PC-kortindustrien. 4'OSVXX]TIV PC-korttypene varierer slik: Type I-kort er vanligvis minnekort og er de tynneste med sine 3,3 mm. Type II-kort, som modemkort, er 5,0 mm tykke. Type III-kort, typisk harddisker, er de tykkeste med sine 10,5 mm. Utvidet Type I, Type II og Type III PC-kort har samme høyde og bredde som PC-kort i standardstørrelse. De har økt lengde eller tykkelse i den ene enden, slik at de har plass til eksterne porter eller antenne for trådløse PC-kort.

46 7IXXIMIX4'OSVX Gjør slik for å sette et PC-kort i PCen: 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 1. Før PC-kortet med etikettsiden opp gjennom den nedre åpningen i PC-kortposisjonen. 2. Skyv kortet forsiktig inn i kortposisjonen. Hvis PCen er slått på, konfigurerer PCen automatisk PC-kortet og piper når kortet er klart til bruk. + 2&(MR7IVMIRSXIFSSOLEVOYRTPEWWXMPIXX4'OSVXEZIRLZMPOIRWSQLIPWX X]TIEZKERKIR ` 3&7-OOIXZMRKOSVXIXMRRMOSVXTSWMWNSRIRHEHIXXIOERWOEHIOSRXEOXTMRRIRI 7IXXIMIX4'OSVX

47 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 8EYXIX4'OSVX Hvis PCen er slått på, klikker du på ikoner PC-kort O på Windows oppgavelinje for å stanse kortaktiviteten før du tar ut kortet. Et hjelpevindu ber deg ta ut kortet. Gjør deretter slik for å ta ut PC-kortet: 1. Trykk på PC-kortuttaksknappen slik at den kommer ut. 2. Trykk knappen inn i enheten igjen. PC-kortet spretter ut, og PCen piper dersom den er slått på. 3. Grip kortet forsiktig og trekk det helt ut. 8EYXIX4'OSVX

48 'SQTEUOSQTEXMFPI4'OSVX 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Internett-PCer er kompatible med mange PC-kort og CardBus PC-kort på markedet i dag. Se dokumentasjonen som fulgte med PC-kortet eller kontakt PC-kortleverandøren for å få ytterligere informasjon. Compaqs websted gjengir mange kompatible PC-kort: + 2&* VHYON TIVIX4'OSVXEZERRIXJEFVMOEXIRR'SQTEUQÅHYOSRXVSPPIVIM HSOYQIRXEWNSRIRJSVHIXEXHIXSTTJ]PPIVWXERHEVHIRIJEWXWEXXEZ4'1'-% &VYOIRIXXZIVOW4'OSVX Din Internett-PC kan støtte mange typer Ethernet-baserte og Token Ring-baserte nettverkskort. Denne støtten lar deg kople deg til andre PCer, skrivere, modem og Internett. Håndboken Microsoft Windows 98 Kom i gang og dokumentasjonen som fulgte med nettverkskortet inneholder mer informasjon om å sette opp og bruke et nettverk eller kompatibelt nettverkskort. Compaq Netelligent PC-kort er ett av de kompatible nettverks-pc-kortene du kan bruke til PCen din. Compaqs websted gjengir mange kompatible nettverkskort: Hvis PCen ble levert med en integrert Ethernet-kontroller, trenger du ikke et PC-kort for å kople deg til et nettverk.

49 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 4'OSVXTVSKVEQZEVI Enkelte typer PC-kort krever kortspesifikke drivere. Ta kontakt med din PCkortleverandør for å få ytterligere informasjon. /SRJMKYVIVI4'OSVX PC-kortprogramvaren som trengs for å installere og konfigurere PC-kort i Windows følger med din Internett-PC. Du trenger ikke slå av PCen eller initiere hviletilstand før du setter i et PC-kort. Første gang du setter i et PC-kort, identifiserer Windows den nye maskinvaren og fastsetter automatisk de riktige innstillingene for kortet for å installere de nødvendige PC-kortdriverne. Du kan bli bedt om å foreta enkle installeringsvalg. Så snart du har fullført installeringen av et PC-kort, husker Windows de riktige innstillingene hver gang du setter i kortet og konfigurerer det automatisk. Alt etter kortet og versjonen av PC-kortprogramvaren du bruker, kan du måtte slå på PC-kortdrivere eller installere drivere. PCen har enkle hjelpevinduer som veileder deg gjennom prosessen.

50 4'OSVXTVSKVEQZEVIJVEPIZIVERH V 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' PC-kortleverandører har følgende typer PC-kortprogramvare: Kortspesifikk driver Om nødvendig kan du installere en kortspesifikk driver i Windows. Det er viktig å være sikker på at du bare installerer en kortspesifikk driver. Ved å installere feil programvare, kan du begrense kortets mulighet til å fungere ordentlig. Hvis disketter ikke er tydelig merket eller hvis anvisningene er uklare, må du kontakte PC-kortleverandøren for å få mer spesifikk informasjon. Direct eller Point Enabler En enabler er en egen programvare som er lagd kun for å støtte kortet den følger med. En enabler kan hindre PCen i å fungere sammen med andre PC-kort. Når du bruker en enabler, mister du fordelene ved din eksisterende PC-kortprogramvare. Du mister funksjoner som strømsparer, hviletilstand, dvaletilstand, støtte for andre PC-kort, samt muligheten til å varmplugge (sette i kort uten å starte PCen på nytt). Enablerprogramvare bør bare installeres av en erfaren bruker. Det er faktisk sjelden det trengs en enabler. 2&)RlIREFPIVzOERWTIVVI4'IRWQYPMKLIXXMPÅJYRKIVIQIHIXERRIX4'OSVX 7SQIRJSVLSPHWVIKIPF VHYOSTMIVIHIZMOXMKIJMPIRIHMRIXMPIRHMWOIXXJ VHY MRWXEPPIVIVIRlIREFPIVz + 2&%PPI'SQTEU4'IVQIH4'OSVXTSWMWNSRIVLEVEPPIVIHI4'OSVXTVSKVEQZEVI PEWXIX-OOIMRWXEPPIVPIZIVERH VPIZIVX/SVXSK7SOOIPXNIRIWXIV

51 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4'

52 7XMOOSVHVIKMWXIV * funksjonstaster bruke 3-7 7XMOOSVHVIKMWXIV & batteri 2-1 ekstra batterier 2-12 lade 2-12 ladetid 2-12 måler 2-4 rom 2-8 ben støtte 2-10 ' CD/DVD manuelt uttakshull 2-7 spiller 2-7 ( diskett skrivebeskytte 3-15 spiller 2-7 uttak-knapp 2-7 Disqplay bruke 3-9 data-cder 3-12 forrige spor-knapp 3-10 gjenta alt 3-12 gjenta spor 3-12 knapper 3-10 meldingen ingen CD 3-11 neste spor-knapp 3-10 på/av-knapp 3-10 slå av 3-9 spill/pause-knapp 3-10 spille CDer 3-11 stopp-knapp 3-10 dvaletilstand 3-1, hjelp 1-2 høyttalere ikoner batterilading 3-6 batteriladingsstatus 2-4 batterimåler 3-6 Disqplay 2-4, 3-6 gjenta 3-6 gjenta alt 3-6 hviletilstand 3-6 hviletilstandstatus 2-4 PC-kort 5-6 spor/tid 3-6 statusvisning 3-6 strøm 3-6 strømstatus 2-4 International Telecommunications Union 4-1 Internett-PC 2-2 Internettsone 2-5 ITU Se International Telecommunications Union / K56flex 4-1 knapper CD/DVD-uttak 2-7 diskettuttak 2-7 Disqplay på/av 2-4, 3-10 forrige spor 2-4, 3-10 høyre styrepute 2-2 høyttalersperre 3-10 Internettsone 2-5 Min Presario 2-3

53 7XMOOSVHVIKMWXIV 0 neste spor 2-4, 3-10 num lock 2-3 Omgående e-handel 2-3 Omgående e-post 2-3 Omgående Internettaksess 2-3 Omgående søk 2-3 Omgående svar 2-3 PC-kortuttak 2-8 rulle opp/ned 2-2 rulleknapp 3-5 scroll lock 2-3 spill/pause 2-4, 3-10 stopp 2-4, 3-10 strøm 2-2, 2-3 venstre styrepute 2-2 volum ned 2-4, 3-10 volum opp 2-4, 3-10 lamper caps lock 2-3 status 3-5 vekselstrømadapter 2-3 lydstyrke justere Min Presario 2-5 minne illustrasjon 5-3 installere 5-3 legge til 5-1 rom 2-10 spesifikasjoner 5-1 mobil Internett-PC 2-2 modellnummer 2-2 modem K 4-1 data/faks 4-1 egenskaper 4-1 identifisere 4-1 kabel nedlastingshastigheter Omgående e-handel 2-5 Omgående e-post 2-5 Omgående Internettaksess 2-5 Omgående søk 2-5 Omgående svar 2-5 opplastingshastighet PC bakre panel 2-9 foran 2-2 helt av 3-2 hovedstrøm av 3-2 høyre panel 2-8 justere lydstyrke 3-9 rulleknapp 3-5 slå av 3-1 slå på 3-1 standard av 3-1 tilkoplinger 2-1 TV-utgang 3-13 underside 2-10 venstre panel 2-7 PC-kort 5-4 CardBus 5-4 Compaq Netelligent PC-kort 5-7 definisjon 5-4 enablere 5-9 kompatible 5-7 kompatible nettverkskort 5-7 konfigurere 5-8 kortposisjon 2-8 kortspesifikk driver 5-9 nettverkskort 5-7 programvare 5-8, 5-9 sette i 5-5 ta ut 5-6

54 7XMOOSVHVIKMWXIV type I 5-4 type II 5-4 type III 5-4 typer 5-4 uttak-knapp 2-8 PCMCIA Se PC-kort porter Ethernet 2-8 høyttaler 2-10 modem 2-8 mus/tastatur 2-9 portreplikator 2-9 seriell 2-9 skriver/parallell 2-9 TV-utgang 2-9 USB 2-9 vekselstrømadapter 2-9 VGA ScanDisk 3-3 serienummer 1-3, 2-10 sette i batteriet 2-11 sikre PCen sikkerhetsspor 2-7 skjerm 2-2 skjermutløserhake 2-2 skrivebeskytte 3-15 slå på og av PCen 3-1 spillere CD/DVD 2-7 diskett 2-7 spor PC-kort 2-8 sikkerhet 2-7 starte PCen på nytt 3-3 statuslamper 3-5 statusvisning 3-6 strøm helt av 3-2 hovedstrøm av 3-2 knapp 2-2 slå av 3-1 slå på 3-1 styrepute 2-2 høyre knapp 2-2 venstre knapp talltastatur 3-4 tastatur 2-2 talltastatur 3-4 tekstkonvensjoner 1-1 tilkoplingshastigheter 4-2 TV-utgang 3-13 aktivere 3-13 format 3-14 justere TV-bildet 3-14 skjermer 3-15 tilkople utgang mikrofon 2-8 : V.90 standard 4-1, 4-2 vekselstrøm kople fra 2-13 tilkople 2-13 vekselstrømadapter 2-1 vifteåpning 2-9

55 7XMOOSVHVIKMWXIV

56

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Inneholder: Sikkerhet & komfort Service- & støtteinformasjon Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Serie 300, 1200, 1600, 1800, og 1900 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1200-serien www.compaq.com 183210-093 2001 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil,

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1360 / 1520 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1360 / 1520 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 1360 / 1520 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig Utgave: August 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Referansehåndbok Compaq Notebook

Referansehåndbok Compaq Notebook b Referansehåndbok Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 319954-091 November 2003 Denne håndboken beskriver hvordan du setter opp, bruker, vedlikeholder og feilsøker maskinen. Du finner også opplysninger

Detaljer

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok

HP Notatbok-PC. Referansehåndbok HP Notatbok-PC Referansehåndbok Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Maskinvare- og programvarehåndbok

Maskinvare- og programvarehåndbok Maskinvare- og programvarehåndbok HP Compaq Notebook Dokumentdelenummer: 367186-092 September 2005 Denne håndboken beskriver hvor du finner og hvordan du bruker maskinvaren, blant annet kontaktene for

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok

HP OmniBook 900. Brukerhåndbok HP OmniBook 900 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok

HP OmniBook 6000. Referansehåndbok HP OmniBook 6000 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2300/4000/4500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2300/4000/4500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 2300/4000/4500 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2004 Endringer av informasjonen

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T100 http://no.yourpdfguides.com/dref/850741

Din bruksanvisning HP PAVILION T100 http://no.yourpdfguides.com/dref/850741 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T100. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T100 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok

HP OmniBook 4150. Referansehåndbok HP OmniBook 4150 Referansehåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 4050 Series. Brukerhåndbok TravelMate 4050 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 4050 Series Original Utgivelse: 2004/10 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Dell Vostro 400 Brukerhåndbok Mini Tower

Dell Vostro 400 Brukerhåndbok Mini Tower Dell Vostro 400 Brukerhåndbok Mini Tower Modell DCMF www.dell.com support.dell.com Merk, merknad og advarsel MERK: En MERK angir viktig informasjon som gjør deg til en mer effektiv bruker av datamaskinen.

Detaljer

TravelMate 2410 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2410 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2410 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2410 Series Opprinnelig Utgave: Juli 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE

HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE HÅNDBOK FOR ALIENWARE M17x MOBILE Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En merknad angir viktig informasjon som hjelper deg med å dra bedre nytte av datamaskinen. FORHOLDSREGEL: En FORHOLDSREGEL

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer