Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC"

Transkript

1 Inneholder: Modellspesifikke funksjoner Oppgraderingsinformasjon Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC Serie 1600

2 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner Spesielle meldinger Finne Hjelp Ordliste Stikkordregister Feilsøking Forklaring av dine service- og støttealternativer Kommentarer til denne håndboken KAPITTEL 2 Om din mobile Internett-PC Kontrollere tilkoplingene Fronten på din mobile Internett-PC Bruke tastaturet for å aksessere Internett Internettsoneknapper Omprogrammere Internettsoneknappene Sperre og aktivere Internettsoneknappene Venstre panel på din mobile Internett-PC Høyre panel på din mobile Internett-PC Bakre panel på din mobile Internett-PC Undersiden av din mobile Internett-PC Sette i batteriet Ta ut batteriet

3 ii Innhold KAPITTEL 3 Lade batteriet Batteriladetid Ekstra batterier Kople PCen til vekselstrøm Kople PCen fra vekselstrøm Den mobile Internett-PCens funksjoner Slå på den mobile Internett-PCen Slå av din mobile Internett-PC ordentlig Standard Av-modus Helt Av-modus (strømmen avslått) Fortsette etter at et program eller systemet henger Fortsette etter at et program henger Fortsette når systemet henger Bruke talltastaturet Bruke rulleknappen Om PCens statuslamper Om statusvisningen Bruke funksjonstastene Brukerprogrammerbare taster Justering av lydstyrken Justere lydstyrken med Windows Bruke Disqplay Avspille musikk-cder med Disqplay Bruke Gjenta spor Bruke Gjenta alt

4 Innhold iii KAPITTEL 4 Sette opp TV-utgangen Kople til og aktivere TV-utgangen Stille TV-format Justere TV-bildet Veksle mellom skjermer Skrivebeskytte en diskett Om modemet Yteevnefunksjoner Identifisere modemet K ITU V.90-standard KAPITTEL 5 Oppgradere din mobile Internett-PC Legge til mer minne Installere minneekspansjonsmoduler Hva er PC-kort? PC-korttyper Sette i et PC-kort Ta ut et PC-kort Compaq-kompatible PC-kort Bruke nettverks-pc-kort PC-kortprogramvare Konfigurere PC-kort PC-kortprogramvare fra leverandør Stikkordregister

5 iv Innhold

6 /ETMXXIP,ZSVHERFVYOIHIRRILÅRHFSOIR,ZSVHERFVYOIHIRRILÅRHFSOIR Takk for at du har kjøpt en Compaq Internett-PC. Denne Funksjonshåndboken hjelper deg å bli kjent med Internett-PCens funksjoner, i tillegg til at den hjelper deg å bli kjent med Internett-PCens funksjoner, samt gi deg informasjon om hvordan du oppgraderer PCen. Ta deg tid til å gjøre deg kjent med den spesielle teksten og meldingene som brukes i håndboken. 8IOWXOSRZIRWNSRIV Eksemplene under viser den spesielt formaterte teksten som brukes i denne håndboken. Navn på tastaturets taster vises med uthevet skrift:,sqi)rh&egowtegi8ef Taster som må trykkes samtidig for å utføre en oppgave, vises med uthevet skrift med et plusstegn (+) mellom tastenavnene: 'XVP,SQI Stasjoner er gjengitt med stor bokstav: stasjon C Mappenavn er gjengitt med stor forbokstav: Favoritter Filnavn er gjengitt i kursiv med stor forbokstav: Setup.exe Kommandolinjesetninger vises med små bokstaver i uthevet skrift: a:\install Navn på ikoner gjengis i uthever skrift, fulgt av et bilde av ikonet: ikonet Min datamaskin G Menypunkter gjengis i uthevet skrift: Programmer, Tilbehør

7 ,ZSVHERFVYOIHIRRILÅRHFSOIR 7TIWMIPPIQIPHMRKIV Følgende ord og symboler har spesiell betydning i denne håndboken: * 8-472]XXMKIXMTWWSQKN VHIXIROPIVISKVEWOIVIÅFVYOI4'IR + 2&:MOXMKMRJSVQEWNSRZIHV VIRHIFVYOIREZHMR-RXIVRIXX4' ` 3&7(IXOERQIHJ VIWOEHITÅYXWX]VIXIPPIVXETEZHEXELZMWHYMOOIJ PKIV ERZMWRMRKIRI a %(:%67)0(IXOERQIHJ VITIVWSRWOEHIIPPIVXETEZPMZHIVWSQERZMWRMRKIRIMOOI J PKIW *MRRI,NIPT Compaq gir deg en rekke ressurser for å hjelpe deg å bli kjent med din Internett- PC. Disse ressursene omfatter følgende: 3VHPMWXI Datauttrykk du kan være ukjent med, er forklart i ordlisten. 7XMOOSVHVIKMWXIV Stikkordregisteret er en omfattende liste over emnene denne håndboken dekker. *IMPW OMRK Feilsøkingsdelen viser hvordan du løser mange datarelaterte problemer.

8 ,ZSVHERFVYOIHIRRILÅRHFSOIR *SVOPEVMRKEZHMRIWIVZMGISKWX XXIEPXIVREXMZIV Din Internett-PC er utstyrt med en rekke praktiske programmer som hjelper deg å identifisere og løse vanlige dataproblemer. Hvis du trenger ytterligere teknisk støtte, kan du besøke Compaqs websted på: Telefonnumre til teknisk støtte fra Compaq er oppført i den begrensede garantierklæringen. + 2&*MRR4'IRWQSHIPPSKWIVMIRYQQIVJ VHYVMRKIVJSVÅJÅXIORMWOWX XXI2SXÃV HMWWIRYQVIRIXMPJVIQXMHMKFVYO /SQQIRXEVIVXMPHIRRILÅRHFSOIR Compaq Computer Corporation mottar gjerne eventuelle kommentarer og forslag du måtte ha vedrørende denne håndboken. Send post til følgende adresse: COMPAQ COMPUTER EMEA B.V. ATTN: CONSUMER DIVISION PRODUCT MARKETING EINSTEINRING 30 D DORNACH TYSKLAND + 2&(IRRIEHVIWWIRIVOYRJSVOSQQIRXEVIVSKJSVWPEK(IROERMOOIFVYOIWJSVÅ JÅXIORMWOLNIPT

9 ,ZSVHERFVYOIHIRRILÅRHFSOIR

10 /ETMXXIP 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' /SRXVSPPIVIXMPOSTPMRKIRI 4'IRWXMPOSTPMRKIV 8MPOSTPMRKIV :IOWIPWXV QEHETXIV 1SHIQOEFIP &EXXIVM

11 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' *VSRXIRTÅHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følgende knapper, lamper og kontroller er plassert foran på PCen: 4'IRWJSVWMHI /SQTSRIRXIVTÅJSVWMHIR 7ONIVQYXP WIVLEOI, ]XXEPIVI 7ONIVQ :IRWXVIWX]VITYXIORETT 7XV QORETT 6YPPSTTRIHORETT 8EWXEXYV, ]VIWX]VITYXIORETT 7X]VITYXI 1SHIPPRYQQIV

12 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' -RXIVRIXXWSRIORETTIVSKPEQTIV -RXIVRIXXWSRIORETTIVSKPEQTIV :IOWIPWXV QEHETXIVPEQTI 3QKÅIRHIW OORETT 'ETW0SGOPEQTI 3QKÅIRHIWZEVORETT 3QKÅIRHI-RXIVRIXXEOWIWWORETT 3QKÅIRHIILERHIPORETT 3QKÅIRHIITSWXORETT 2YQ0SGOPEQTI 1MR4VIWEVMSSQKÅIRHIEOWIWWORETT 1 7GVSPP0SGOPEQTI 7XV QORETT

13 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 4'IRWJSVWMHI /SQTSRIRXIVTÅJSVWMHIR *SVVMKIWTSVORETT &EXXIVMQÅPIV 2IWXIWTSVORETT (MWUTPE] 4Å%ZORETT,ZMPIXMPWXERHWXEXYWMOSR :SPYQRIHORETT 7XV QWXEXYWMOSR :SPYQSTTORETT &EXXIVMPEHMRKWWXEXYWMOSR 1 7TMPP4EYWIORETT (MWUTPE] WXEXYWMOSR 6 7XSTTORETT Du finner nærmere informasjon om ikonene under Om statusvisningen i denne håndboken.

14 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' &VYOIXEWXEXYVIXJSVÅEOWIWWIVI-RXIVRIXX Compaqs Internettsoneknapper gir rask og enkel tilgang til Internett. -RXIVRIXXWSRIORETTIV Internettsoneknappene øverst på tastaturet på din mobile Internett-PC kopler deg automatisk til Internett. Før du bruker disse knappene, må du ha tilgang til Internett. Disse knappene gir deg rask tilgang til de Internett-aktivitetene som benyttes oftest. Disse knappene er programmert for å gjøre følgende: /RETT 3 -RXIVRIXXWSRIORETTIV &IWOVMZIPWI 3QKÅIRHI-RXIVRIXXEOWIWWOSTPIVHIKXMPIRXMPTEWWIX[IFWMHIJ]PX QIHPSOEPMRJSVQEWNSRSQZ VR]LIXIVWTSVXSK OSRSQM 2 3QKÅIRHIITSWXÅTRIVITSWXTVSKVEQQIX1MGVSWSJX3YXPSSO )\TVIWW*SV%30EFSRRIRXIVÅTRIVHIRRIORETTIRHMXX%30 ITSWXEFSRRIQIRX $ 1MR4VIWEVMSIVHMRHMVIOXIXMPOSTPMRKXMP'SQTEUWLNIPTI[IFSQVÅHI JSVÅJÅVEWOIWZEVTÅHEXEWT VWQÅPIRIHMRI 4 3QKÅIRHIW OÅTRIVIRW OIQSXSVWSQLNIPTIVHIKÅJMRRI MRJSVQEWNSRTÅ-RXIVRIXX * º 3QKÅIRHIWZEVOSTPIVHIKXMPIR[IFWMHIWSQIVIXWIRXVEPXWXIHJSVÅ P WITVSFPIQIVSKFIWZEVIWT VWQÅP 3QKÅIRHIILERHIPFVMRKIVHIKXMPIRIPIOXVSRMWOLERHPISTTPIZIPWI 'SQTEULEVWEQEVFIMHIXQIHIRVIOOIJMVQEIVJSVÅKMHIKTVEOXMWO OEXEPSKLERHIPQIHIXORETTIXV]OO)ROIPXIWXIHIVIVWXEXXIVORETTIR MROPYHIVX[IFWXIH3QKÅIRHIILERHIPORETTIR

15 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 3QTVSKVEQQIVI-RXIVRIXXWSRIORETTIRI Du kan omprogrammere Internettsoneknappene etter dine egne ønsker. Ikonet Internettsone er plassert på Windows oppgavelinje. Du kommer også dit ved å klikke på Start-knappen, deretter Programmer og velger Omprogrammere hurtigknapper. Gjør slik for å omprogrammere Internettsoneknappene: 1. På statuslinjen høyreklikker du på ikonet Internettsone og velger Omprogrammere hurtigknapper. 2. I vinduet Compaq hurtigknappinnstillinger klikker du påd en knappen du vil endre. 3. Følg anvisningene som gis. 7TIVVISKEOXMZIVI-RXIVRIXXWSRIORETTIRI Du kan slå av alle Internettsoneknappene via hurtigknapprogrammet. Når de er slått av, fungerer ingen Internettsoneknapper. Ikonet Internettsone på oppgavelinjen vises med et rødt X over. Du kan fortsatt aksessere knappefunksjonene hvis du klikker på ikonet Internettsone. Gjør slik for å sperre Internettsoneknappene: 1. På Windows oppgavelinje høyreklikker du på ikonet Internettsone. 2. Klikk på Sperr hurtigknapper. Gjør slik for å aktivere Internettsoneknappene: 1. På Windows oppgavelinje høyreklikker du på ikonet Internettsone. 2. Klikk på Aktiver hurtigknapper.

16 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' :IRWXVITERIPTÅHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følgende komponenter er plassert på PCens venstre panel: 4'IRWZIRWXVITERIP /SQTSRIRXIVTÅZIRWXVITERIP 7MOOIVLIXWWTSV 1ERYIPX'(IPPIV(:(YXXEOWLYPP '(IPPIV(:(WTMPPIV (MWOIXXWXEWNSR '(IPPIV(:(YXXEOWORETT (MWOIXXYXXEOWORETT

17 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4', ]VITERIPTÅHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følgende komponenter er plassert på PCens høyre panel: 4'IRWL ]VITERIP /SQTSRIRXIVTÅL ]VITERIP &EXXIVMVSQ,SHIXIPIJSRYXKERK 4'OSVXYXXEOWORETT 1MOVSJSRMRRKERK 4'OSVXTSWMWNSR 1SHIQTSVX

18 &EOVITERIPTÅHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følgende komponenter er plassert på PCens bakre panel: 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 4'IRWFEOVITERIP /SQTSRIRXIVTÅFEOWMHIR 1YW8EWXEXYVTSVX 8:YXKERK :IOWIPWXV QEHETXIVOSRXEOX :+%TSVX 7OVMZIV4EVEPPIPPTSVX 7IVMIPPTSVX 4SVXVITPMOEXSVTSVX 97&TSVX :MJXIÅTRMRK

19 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 9RHIVWMHIREZHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følgende komponenter er plassert på undersiden av PCen: 4'IRWYRHIVWMHI /SQTSRIRXIVTÅYRHIVWMHIR 7X XXIFIR, ]XXEPIVTSVXIV 7IVMIRYQQIV 1SHIQPYOI 1MRRIVSQ

20 7IXXIMFEXXIVMIX Gjør slik for å sette batteriet i batterirommet: 1. Trykk på batteridekselet for å ta det av. 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 7IXXIMFEXXIVMIX 2. Sett det nye batteriet i batterirommet med etikettsiden vendt opp. + 2&(YQÅFEVIFVYOI'SQTEU7IVMIQSFMP-RXIVRIXX4'FEXXIVMIVM4'IR 3. Lukk batteridekselet ved å trykke forsiktig på det til det snepper på plass.

21 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 8EYXFEXXIVMIX Gjør slik for å ta ut batteriet: 1. Lagre filene dine. 2. Hvis vekselstrømadapteren ikke er tilkoplet, må du slå av PCen. 3. Fjern batteridekselet ved å skyve det ned. 4. Bruk knasten på batteriet for å trekke batteriet ut. a %(:%67)0*SVÅVIHYWIVIJEVIRJSVWOEHITÅFEXXIVMIXIPPIVTIVWSRWOEHIQÅHY MOOIORYWITYROXIVIIPPIVFVIRRIFEXXIVMIXIPPIVOSVXWPYXXIQIXEPPOSRXEOXIRI-OOI JSVW OÅÅTRIIPPIVVITEVIVIFEXXIVMIX 0EHIFEXXIVMIX Batteriet lades ved å kople PCen til strømnettet. Batteriet lades enten PCen er på eller av og fortsetter å lades inntil batteriet er fulladet eller vekselstrømmen koples fra. Ikonet Batterilading vises mens batteriet lades. + 2&* VWXIKERKHYPEHIVFEXXIVMIXQÅHYPE4'IRZ VITPYKKIXMWXMOOSRXEOXIRMRRXMP FEXXIVMTEOOIRIVJYPPEHIXSKMOSRIX&EXXIVMPEHMRKMOOIPIRKIVZMWIW(IVQIHIVHY WMOVIXEXFEXXIVMIXIVJYPPEHIX &EXXIVMPEHIXMH Batteriets ladetid vil variere med ladetilstanden, batteritypen og PCens aktivitet under lading. )OWXVEFEXXIVMIV Skal du kjøpe ekstra batterier til din Compaq Internett-PC, kan du kontakte en autorisert forhandler eller Compaqs websted på: Klikk deretter på elektronisk forretning tilbehør notebookalternativer tilbehør eller ring

22 /STPI4'IRXMPZIOWIPWXV Q 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Følg anvisningene på kortet Compaq maskinvare- og programvareoppsett for å kople PCen til vekselstrøm. Se Statlige godkjenninger i referansehåndboken for den mobile Internett-PCen vedrørende verdensomfattende strømledningsinformasjon. /STPI4'IRJVEZIOWIPWXV Q Hvis PCen din ikke har et ladet batteri, bør du lagre arbeidet ditt og slå av PCen før du kopler den fra vekselstrømmen. Når det sitter et ladet batteri i PCen, er det bare å kople fra vekselstrømadapteren. PCen skifter automatisk til batteridrift. a %(:%67)07 VKJSVEXHIXIVPIXXÅOSQQIXMPWXMOOSRXEOXIR8VIOOZIOWIPWXV QEHETXIVIR YXEZWXMOOSRXEOXIRRÅVHYZMPOSTPIWXV QQIRJVE4'IR-OOIPEZIOWIPWXV QEHETXIVIRWMXXI MWXMOOSRXEOXIR %(:%67)0-OOIPIKKRSITÅWXV QPIHRMRKIVIPPIVOEFPIV0IKKHIQWPMOEXMRKIROERXVÅ TÅIPPIVWRYFPIMHIQ-OOIHVEMIRPIHRMRKIPPIVOEFIP+VMTPIHRMRKIRMWX TWIPIXRÅVHY XVIOOIVHIRYXEZWXMOOSRXEOXIR %(:%67)0*SVÅVIHYWIVIVMWMOSIRJSVIPIOXVMWOWX XFVERRIPPIVWOEHITÅYXWX]VIXQÅHY MOOIFVYOIOSRZIVXIVWIXXXMPERRIXIPIOXVMWOYXWX]VJSVÅKM4'IRWXV Q

23 3QHMRQSFMPI-RXIVRIXX4'

24 /ETMXXIP (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV 7PÅTÅHIRQSFMPI-RXIVRIXX4'IR For å slå på PCen, trykker du på strømknappen øverst på tastaturet. 7PÅEZHMRQSFMPI-RXIVRIXX4'SVHIRXPMK 7XERHEVH%ZQSHYW Gjør slik for å slå av PCen ordentlig: 1. Lagre det arbeidet du vil beholde ved å klikke på Fil-menyen, deretter klikker du på Lagre. Hvis vinduet Lagre som vises, skriver du et filnavn og angir hvor du vil lagre filen, deretter klikker du på Lagre-knappen. 2. Avslutt programmet du bruker ved å klikke på Lukk-knappen i øvre høyre hjørne i vinduet. 3. Maksimer og lukk eventuelle vinduer som vises i oppgavelinjen nederst på skjermen. 4. Gjenta punkt 1, 2 og 3 for hvert vindu du har åpent inntil bare Windowsskrivebordet er aktivt. 5. Klikk på Start, deretter klikker du på Avslutt. 6. Velg alternativet Avslutt. 7. Klikk på OK. Etter noen sekunder slås PCen av. + 2&4'IRHMROERMOOIQSXXEJEOWIVRÅVHIRIVWPÅXXEZIPPIVMHZEPIXMPWXERH

25 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV,IPX%ZQSHYWWXV QQIREZWPÅXX Hvis du skal installere eller bytte ut komponenter i PCen din, må du slå PCen helt av. For å gjøre dette, fullfører du punktene over for å sette PCen i Standard Avmodus. Trekk ut strømledningen fra stikkontakten og ta ut batteriet hvis det er satt i. *SVXWIXXIIXXIVEXIXTVSKVEQIPPIVW]WXIQIXlLIRKIVz *SVXWIXXIIXXIVEXIXTVSKVEQlLIRKIVz Gjør slik for å fortsette etter at et program henger : 1. Trykk 'XVP%PX(IPIXI. Vinduet Lukk program vises. 2. Velg det programmet som ikke reagerer. 3. Klikk på Avslutt oppgave. Det vises en melding som ber deg lukke programmet som ikke reagerer. 4. Klikk på Avslutt oppgave. + 2&(YF VZIRRIHIKXMPÅPEKVIEVFIMHIXHMXXSJXI%VFIMHWSQMOOIIVPEKVIXOERKÅ XETXLZMWIXTVSKVEQIPPIV4'IRWPYXXIVÅVIEKIVI

26 *SVXWIXXIRÅVW]WXIQIXlLIRKIVz (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Iblant kan du oppleve at tastaturet ikke fungerer eller at skjermen er frosset. Gjør slik for å starte PCen på nytt: 1. Trykk og hold nede strømknappen i minst fire sekunder. Dette forårsaker en manuell avslagning. 2. Trykk på strømknappen en gang til for å starte på nytt. Hvis PCen likevel ikke starter, gjør du slik: 1. Ta ut batteriet og kople fra vekselstrømmen minst 30 sekunder. 2. Sett i batteriet igjen eller kople til vekselstrøm og trykk én gang på strømknappen for å starte på nytt. Hvis det var filer åpne da PCen hengte seg opp, vil ScanDisk, et hjelpeprogram fra Microsoft Windows, kjøres automatisk. ScanDisk finner ut om den uriktige avslagningen har ført til skade på harddisken. Det kan oppstå feil dersom Microsoft Windows ikke greide å lukke alle filene ordentlig før avslagningen. Er det ingen feil, fortsetter oppstartprosessen. Hvis ScanDisk oppdager feil, må du følge anvisningene som vises for å fortsette oppstartprosessen. Arbeid som ikke ble lagret i forkant, kan gå tapt.

27 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV &VYOIXEPPXEWXEXYVIX For å bruke det innebygde talltastaturet, trykker du *R2YQ0SGO. Denne tastkombinasjonen gjør tastene om til tall inntil du trykker *R2YQ0SGO på nytt. Når NumLock er aktivert, lyser NumLock-lampen h. + 2&,ZMWIXIOWXIVRXXEWXEXYVIPPIVXEPPXEWXEXYVIVXMPOSTPIXEOXMZIVIWMOOI2YQ0SGO ZIHEXHYXV]OOIV*R2YQ0SGOTÅRSXIFSSOXEWXEXYVIX(YQÅXV]OOI2YQ0SGO XEWXIRTÅHIXIOWXIVRIXEWXEXYVIXIPPIVXEPPXEWXEXYVIXJSVÅEOXMZIVI2YQ0SGO 8EPPXEWXEXYV

28 &VYOIVYPPIORETTIR (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Hvis du bruker et program med et loddrett rullefelt, lar rulleknappen under styreputen deg rulle opp og ned en side. Gjør slik for å endre rulleknappens funksjon: 1. Klikk på Start-knappen i Windows oppgavelinje. 2. Pek på Innstillinger og klikk på Kontrollpanel. 3. Dobbeltklikk på Musikonet Z. 4. Klikk på skillearket Knappehandlinger. Endre valget i spalten Vippebryter i panelet Knapper. 3Q4'IRWWXEXYWPEQTIV Statuslamper viser hva som skjer i PCen. -OSR e h g 0]WIVRÅV :IOWIPWXV QEHETXIVr:IOWIPWXV QEHETXIVIRIVXMPOSTPIX 'ETW0SGOr(IRRIJYROWNSRIRIVEOXMZIVX2ÅVHIRRIFVYOIWFPMVHIXWOVIZIX WXSVIFSOWXEZIV*SVÅWPÅTÅ'ETW0SGOXV]OOIVHY'ETW0SGOXEWXIR 2YQ0SGOr(IRRIJYROWNSRIRIVEOXMZIVX(YOERFVYOIHIXMRRIF]KHI XEWXEXYVIXXMPÅPIKKIMRRXEPP*SVÅWPÅTÅ2YQ0SGOQSHYWXV]OOIVHY *R2YQ0SGO 7GVSPP0SGOr(IRRIJYROWNSRIRIVEOXMZIVX8IOWXWSQSTTXEVQIVIRRIRJYPP WONIVQVYPPIVPMRNIJSVPMRNISTTSZIVWONIVQIR*SVÅWPÅTÅ7GVSPP0SGOXV]OOIVHY 7GV0SGOXEWXIR

29 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV 3QWXEXYWZMWRMRKIR Ikonene på PCens statusvisning viser hva som skjer i PCen. Hvis du trykker på en av knappene rundt statusvisningen (unntatt Volum opp- og Volum ned-knappene), lyser den noen sekunder slik at du ser ikonene tydeligere. -OSRJYROWNSRIV *YROWNSR -OSR :MWIWRÅV 7XV Q,SZIHWXV QQIRIVTÅ(MWUTPE] WTMPPIWMOOIRÅV4'IRIVWPÅXXTÅ &EXXIVM PEHMRK &EXXIVMIXPEHIW +NIRXE œ 7TSVIXWSQEZWTMPPIWVITIXIVIWÃRKERKWÅWREVXHIXIVJIVHMK +NIPHIVOYR(MWUTPE] +NIRXE EPX &EXXIVM QÅPIV '(IRWSQEZWTMPPIWVITIXIVIWWÅWREVXHIRIVJIVHMK+NIPHIVOYR (MWUTPE] &EXXIVMIXIVWEXXM+NIRZ VIRHIFEXXIVMWTIRRMRKZMWIWMWXIKTÅ &EXXIVMQÅPIVIRFIK]RRIVÅFPMROIRÅVHIXIVQMRHVIIRR MKNIREZFEXXIVMIXWIJJIOX,ZMPI XMPWXERH n 4'IRIVMLZMPIXMPWXERH(MWUTPE] WTMPPIVMOOIRÅV4'IRIVM LZMPIXMPWXERH (MWUTPE] R (MWUTPE] IVWPÅXXTÅ 7TSV 8MH b (IXIVWEXXMIR'((IXSJ VWXIWMJVIRIERKMVWTSVRYQQIVIXHI RIWXIJMVIWMJVIRIERKMVKNIRZ VIRHIWTMPPIXMHJSVWTSVIX(IVWSQ ZMWRMRKIREZ7TSV8MHFPMROIVIV'(IRWXERWIXQMHPIVXMHMK+NIPHIV OYR(MWUTPE]

30 &VYOIJYROWNSRWXEWXIRI (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Bruk funksjonstastene på tastaturet for å utføre repeterte oppgaver raskt. Funksjonstastene sitter øverst på tastaturet. Tasten *R aktiverer en funksjonstast. Den er plassert nede til venstre på tastaturet. For å bruke en funksjonstast, trykker du *R-tasten samtidig som du trykker en funksjonstast. *YROWNSRWXEWXIVSK*RXEWX &VYOIVTVSKVEQQIVFEVIXEWXIV Tastene * og * kan også settes opp til å åpne den programvaren du bruker mest, slik at du slipper å bruke tid på å finne disse programmene hver gang du skal bruke dem. Se Omprogrammere Internettsoneknappene og Funksjonstaster i denne håndboken når det gjelder ytterligere informasjon om å programmere *- og *-tastene.

31 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Følgende taster er allerede tilordnet: *YROWNSRW XEWXIV -OSR *YROWNSRWXEWXIV &IWOVMZIPWI * k &VYOIVTVSKVEQQIVFEVWXEVXXEWXJSVJEZSVMXXTVSKVEQ * k &VYOIVTVSKVEQQIVFEVWXEVXXEWXJSVJEZSVMXXTVSKVEQ * c :IOWPIVQIPPSQ4'WONIVQIRSKIOWXIVRWONIVQMJ PKIRHI VIOOIJ PKI )OWXIVRWONIVQ 7ONIVQSKIOWXIVRWONIVQ 8:YXKERK 7ONIVQ * o,zmpixmpwxerh * v /SRWXVEWXRIH * w /SRXVEWXSTT * y 0]WWX]VOIOSRXVSPPRIH * x 0]WWX]VOIOSRXVSPPSTT * '(IPPIV(:(EZWTMPPMRKTEYWI * '(IPPIV(:(WXSTT * *SVVMKI'(IPPIV(:(WTSV * *MRRIWTÅIROIPXIQSHIPPIV 2IWXI'(IPPIV(:(WTSV

32 .YWXIVMRKEZP]HWX]VOIR (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Du kan endre høyttalerlydstyrken på din Internett-PC. Trykk på µ for å øke lydstyrken. Trykk på for å redusere lydstyrken. Trykker du på og µ samtidig, slår du høyttalersperrefunksjonen på og av. a %(:%67)0*SVÅVIHYWIVIJEVIRJSVTIVWSRWOEHIIPPIVWOEHITÅYXWX]VIXF VHY WOVYRIHL ]XXEPIVP]HWX]VOIRJ VHYWIXXIVTÅHIKLSHIXIPIJSR.YWXIVIP]HWX]VOIRQIH;MRHS[W For å justere lydstyrken med Windows, klikker du på ikonet Volum på Windows oppgavelinje. Bruk glidekontrollen for å justere lydstyrken. Klikk på ruten Sperr alt for å sperre høyttalerne. &VYOI(MWUTPE] Din Compaq Internett-PC har Disqplay 2 -teknologi. Med Disqplay 2 kan du spille CDer på Internett-PCen mens hovedstrømmen er slått av, slik at du kan spille CDer samtidig som du kraftig reduserer hvor mye strøm PCen bruker. Med Disqplay 2 kan du: Sette i en CD, så begynner avspillingen automatisk. Vise total avspillingstid og antall spor på en musikk-cd når den stanses. Vise spornummer og gjenværende tid for sporet. Hurtigspole eller tilbakespole innenfor et CD-spor. Løpende repetere et spor eller repetere en hel plate så snart den har nådd slutten av siste spor. Trykke på en knapp (unntatt Volum opp eller Volum ned), så lyser statusvisningen noen sekunder slik at du kan se ikonene tydeligere. Disqplay 2 slår seg også av hvis avspillingen av CDen er stanset og det ikke er forekommet noen aktivitet innen en viss tid.

33 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Når det gjelder en oversikt over knapper som brukes for å betjene Disqplay 2, viser vi til tabellen under. /RETTIJYROWNSRIV *YROWNSR -OSR &IWOVMZIPWI (MWUTPE] TÅEZ R 7PÅV(MWUTPE] TÅSKEZ(YQÅLSPHIORETTIRRIHIWIOYRHJSVÅ WPÅ(MWUTPE] TÅIPPIVEZ *SVVMKI WTSV,STTIVXMPJSVIKÅIRHIWTSVTÅ'(IR,SPHIVHYORETTIRRIHI WIOYRHWTSPIVHIRXMPFEOIKNIRRSQWERKIR2ÅV'(IRIVM TEYWIWXMPPMRKWXEVXIVHY+NIRXEXXWTSVZIHÅXV]OOITÅHIRRI ORETTIR 2IWXI WTSV Œ,STTIVXMPRIWXIWTSVTÅ'(IR,ZMWHYLSPHIVORETTIRRIHI WIOYRHLYVXMKWTSPIVHIRKNIRRSQWERKIRWSQEZWTMPPIW2ÅV'(IR IVQMHPIVXMHMKWXERWIXWXEVXIW+NIRXEEPXRÅVHIXXV]OOIWTÅHIRRI ORETTIR 7TMPP 4EYWI ˆ 7XEVXIVIPPIVEZWPYXXIVWTMPPIPPIVTEYWIQSHYW-OSQFMREWNSRQIH ERHVIORETTIVWXEVXIVHIRRIORETTIR+NIRXEWTSVIPPIV+NIRXEEPX QSHYW 7XSTT 7XERWIV'(EZWTMPMRK :SPYQ RIH 7PÅVRIH'(IRWP]HWX]VOI :SPYQ STT µ OIV'(IRWP]HWX]VOI :IHÅXV]OOI:SPYQRIHSK:SPYQSTTTÅWEQXMHMKWPÅVHYWTIVVIJYROWNSRIRTÅSKEZ

34 %ZWTMPPIQYWMOO'(IVQIH(MWUTPE] (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV For å spille en musikk-cd med Disqplay 2, trykker du på Disqplay 2 På/Avknappen R i 1 sekund for å slå på Disqplay 2, deretter setter du CDen i CDspilleren. Avspillingen av CDen begynner automatisk. Bruk CD-kontrollknappene for å navigere på CDen. Er det ingen CD i CD-spilleren, vises meldingen -RKIR'( i statusfeltet. 1IPHMRKIR-RKIR'(

35 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Hvis det er en data-cd (ikke musikk) i CD-spilleren, vises meldingen (EXE'( i statusfeltet. Disqplay 2 kjører ikke data-cder. 1IPHMRKIR(EXE'( &VYOI+NIRXEWTSV Gjør slik for å spille et spor kontinuerlig: 1. Mens sporet avspilles, trykker du på Spill/Pause-knappen ˆ. 2. Trykk på Forrige spor-knappen Š. Ikonet Gjenta œ vises i statusfeltet, og avspillingen av sporet begynner. 3. Trykk på en hvilken som helst knapp for å stanse gjentakelsen av sporet. &VYOI+NIRXEEPX Gjør slik for å gjenta en CD kontinuerlig: 1. Mens sporet avspilles, trykker du på Spill/Pause-knappen ˆ. 2. Trykk på Neste spor-knappen. Ikonet Gjenta alt vises i statusfeltet, og avspillingen av sporet begynner. 3. Trykk på en hvilken som helst knapp for å stanse gjentakelsen av CDen.

36 7IXXISTT8:YXKERKIR (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Din mobile Internett-PC har en TV-utgang på baksiden. Du finner en S-videoutgang på portreplikatoren (tilleggsutstyr). Med TV-utgangen kan du gjøre følgende: Spille spill på en større skjerm, f.eks. TV-skjermen. Se på DVD-filmer på TV i stedet for på PC-skjermen. Avspille en videosekvens for opptak på en videospiller. /STPIXMPSKEOXMZIVI8:YXKERKIR For å kople PCen til TV-apparatet, trenger du en videokabel (RCA-kabel) som plugges i TV-apparat, videospiller eller annen enhet. Slike kabler fås kjøpt i en TV- eller dataforretning. Gjør slik for å kople til og aktivere TV-utgangen: 1. Kople TV-apparatet til PCen. 2. Slå på TV-apparatet, deretter slår du på PCen, og hvis PCen allerede er på, starter du den på ny. 3. Høyreklikk på Windows-skrivebordet. 4. Klikk på Egenskaper. 5. Klikk på skillearket Innstillinger og klikk på knappen Avansert. 6. Klikk på skillearket Skjermenheter. 7. Klikk på alternativknappen TV under Skjermenheter og klikk på Brukknappen for å velge TV-utgangen. 8. Klikk på OK for å aktivere varselmeldingen som bekrefter at TV-apparatet er slått på og koplet til PCen. 9. Klikk på OK for å bekrefte endringen, ellers gjenopprettes de opprinnelige innstillingene etter 15 sekunder. 10. Klikk på OK for å avslutte Avansert-menyen og Skjermegenskaper-menyen. + 2&8:ETTEVEXIXWXMPPIVEYXSQEXMWOMRRTÅSZIVWOERRMRKWQSHYWTERSVIVMRKWQSHYW *SVÅZIPKIYRHIVWOERRMRKWQSHYWMOOITERSVIVMRKOV]WWIVHYEZMVYXIR%OXMZIV YRHIVWOERRMRKTÅ8:WOMPPIEVOIXM%ZERWIVXIMRRWXMPPMRKIVM7ONIVQHVMZIVQIR]IR7I TYROXSZIV

37 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV 7XMPPI8:JSVQEX For å se bildene ordentlig, må du stille PCen etter landets standard for TVoverføring. Gjør slik: 1. Høyreklikk på Windows-skrivebordet. 2. Klikk på Egenskaper. 3. Klikk på skillearket Innstillinger og klikk på knappen Avansert. 4. Klikk på skillearket Skjermenheter. 5. Klikk på rullegardinboksen TV-standard. 6. Bla for å finne TV-formatet ditt og velg det. 7. Klikk på OK for å avslutte Avansert-menyen og Skjermegenskaper-menyen. Nå er TV-formatet ditt stilt..ywxivi8:fmphix Når du har aktivert TV, må du eventuelt justere bildet. Gjør slik for å justere bildet: 1. Høyreklikk på Windows-skrivebordet. 2. Klikk på Egenskaper. 3. Klikk på skillearket Innstillinger og klikk på knappen Avansert. 4. Klikk på skillearket TV. a. Bruk glidekontrollene under Fargejustering for å endre skjermens fargetone, fargemetning eller lysstyrke. b. Klikk på piltastene ved siden av Posisjon for å endre posisjon. 5. Klikk på OK for å avslutte Avansert-menyen og Skjermegenskaper-menyen.

38 :IOWPIQIPPSQWONIVQIV (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV Du kan veksle mellom TV-skjermen og PC-skjermen eller en ekstern skjerm ved å trykke *R*. Visningen endres i følgende rekkefølge: Ekstern skjerm PC-skjerm og ekstern skjerm TV-utgang Skjerm 7OVMZIFIWO]XXIIRHMWOIXX Skrivebeskyttlsesknasten på en standard 3,5"-diskett gjør at du ikke kan lagre data på eller slette data fra disketten. Skrivebeskyttelsesknasten fungerer på samme måte som på en vanlig 3,5"-diskett. Hvis hullet er dekket, kan du lese og skrive til disketten. Hvis hullet er dekket, kan du bare lese fra disketten.

39 (IRQSFMPI-RXIVRIXX4'IRWJYROWNSRIV

40 /ETMXXIP 3QQSHIQIX 3QQSHIQIX Internett-PCen er utstyrt med et 56K V.90 data/faksmodem. Før du bruker modemet for å kople deg til Internett, må du opprette et Internettabonnement. =XIIZRIJYROWNSRIV Modemet har en rekke funksjoner som utvider dets yteevne betraktelig. Disse funksjonene omfatter følgende: 56K ITU V.90-kompatibelt Modemet ditt er klart til å bruke International Telecommunications Unions V.90-standard. K56flex-kompatibelt Hvis ISLen din bruker protokollen K56flex, vil modemet automatisk bruke denne protokollen for å opprette en forbindelse. Data/fakskapasitet (se Sende og motta fakser). -HIRXMJMWIVIQSHIQIX Gjør slik for å få vite mer om modemet som er installert i PCen din: 1. På Windows oppgavelinje klikker du på Start, peker på Innstillinger og klikker på Kontrollpanel. 2. Dobbeltklikk på ikonet Modemer I. I vinduet Modemegenskaper vises navnet på de installerte modemene.

41 3QQSHIQIX /-89:WXERHEVH Hvis du kan kople deg til en ISL med V.90-standarden, kan modemet laste ned filer med en maksimal hastighet på 56 kilobits per sekund (Kbps) over vanlige telefonlinjer. Nedlastingshastigheten vil variere med linjeforholdene. Når du bruker V.90-standarden, er nedlastingshastigheten høyere enn opplastingshastigheten. Den maksimale nedlastingshastigheten er 56 Kbps, og den maksimale opplastingshastigheten er 33,6 Kbps. Overføringshastigheten vil variere med forholdene på linjen. Protokollene V.90 og K56flex er bare lagd for å øke nedlastingshastigheten fra V.90- eller K56flex-kompatible digitale kilder. Maksimal oppnåelig nedlastingshastighet er for tiden ukjent, vil eventuelt ikke nå 56 Kbps og vil variere med forholdene på linjen.

42 /ETMXXIP 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 0IKKIXMPQIVQMRRI Det finnes minneoppgraderinger på 32, 64 eller 128 MB RAM til PCen din. Kontakt din Compaq-forhandler for å få informasjon om minne, eller se tilbehørkatalogen. Minnespesifikasjonene for din mobile Internett-PC er følgende: 144-pins SODIMM-moduler (small outline dual inline memory modules) SyncDRAM (synchronous dynamic random access memory) 3,3 volt Velg PC100-kompatibelt minne hvis systemet ditt er utstyrt med en Celeron prosessor. Velg PC133-kompatibelt minne hvis systemet ditt er utstyrt med en Pentium III -prosessor. ` 3&7)PIOXVSWXEXMWOIYXPEHRMRKIVOERWOEHIIPIOXVSRMWOIOSQTSRIRXIV* VHY FIK]RRIVQIHHIXXIQÅHYW VKIJSVEXHYIVSVHIRXPMKNSVHIXYXIRWXEXMWO IPIOXVMWMXIXZIHÅFIV VIIRNSVHIXYQEPXQIXEPPKNIRWXERHIPPIVSZIVJPEXIIX ]IFPMOO

43 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' -RWXEPPIVIQMRRIIOWTERWNSRWQSHYPIV ` 3&7:MERFIJEPIVEXHYFVYOIVQMRRIQSHYPIVJVE'SQTEURÅVHYSTTKVEHIVIV QMRRIX+EVERXMIROERFPMSTTLIZIXLZMWHYFVYOIVQMRRIQSHYPIVEZERRIXJEFVMOEX IRR'SQTEU Gjør slik for å installere minnemodulene ordentlig: 1. Slå av PCen med med avslutningsprosessen for Windows. ` 3&7,ZMWHYKÅVSZIVMHZEPIXMPWXERHMWXIHIXJSVÅWPÅEZ4'IRRÅVHYSTTKVEHIVIV QMRRIXZMPHYQMWXIHEXE 2. Kople alle strømkilder og ekstern maskinvare fra PCen. 3. Ta ut batteriet av PCen. 4. Snu PCen og finn minneromdekselet. 5. Bruk en Phillips skrutrekker for å fjerne skruen fra minneromdekselet. 6. Fjern minneromdekselet. 7. Skyv og lås minnemodulen på plass. ` 3&7&VYOPIXXNIZRXXV]OORÅVHYWIXXIVMQMRRIQSHYPIR*SVLEVHXXV]OOOERWOEHI QMRRIQSHYPIR + 2&4ÅWIEXQMRRIQSHYPIRWMXXIVSVHIRXPMKTÅTPEWW7MXXIVHIRMOOISVHIRXPMKTÅ TPEWWOERHYJÅQMRRIJIMPQIPHMRKIVIPPIV4'IRZMPIZIRXYIPXMOOIKNIRONIRRI QMRRIQSHYPIR

44 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' -RWXEPPIVIQMRRIQSHYPIR 8. Sett tilbake minneromdekselet. 9. Sett tilbake skruen.

45 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4',ZEIV4'OSVX# PC-kort (tidligere kjent som PCMCIA-kort) er uttagbare enheter som øker PCens lagrings- eller kommunikasjonskapasitet. PC-kort finnes i tre ulike størrelser: Type I, Type II og Type III. PC-kort har følgende til felles: 2 standard busstørrelser, 16-bit (PCMCIA) eller 32-bit (CardBus) 68-pins porter Omtrent samme størrelse som et kredittkort, men ulik tykkelse PC-kort er enkle å installere. Det er imidlertid andre ting, spesielt programvarehensyn, som kan påvirke evnen til å bruke dem effektivt. Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) ble stiftet i 1989 for å lage industristandarder for bruk av PC-kortteknologien. PCMCIA representerer mer enn 500 selskaper i dataindustrien. Som medlem av PCMCIAs styre og eksekutivkomite er Compaq en drivkraft i PC-kortindustrien. 4'OSVXX]TIV PC-korttypene varierer slik: Type I-kort er vanligvis minnekort og er de tynneste med sine 3,3 mm. Type II-kort, som modemkort, er 5,0 mm tykke. Type III-kort, typisk harddisker, er de tykkeste med sine 10,5 mm. Utvidet Type I, Type II og Type III PC-kort har samme høyde og bredde som PC-kort i standardstørrelse. De har økt lengde eller tykkelse i den ene enden, slik at de har plass til eksterne porter eller antenne for trådløse PC-kort.

46 7IXXIMIX4'OSVX Gjør slik for å sette et PC-kort i PCen: 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 1. Før PC-kortet med etikettsiden opp gjennom den nedre åpningen i PC-kortposisjonen. 2. Skyv kortet forsiktig inn i kortposisjonen. Hvis PCen er slått på, konfigurerer PCen automatisk PC-kortet og piper når kortet er klart til bruk. + 2&(MR7IVMIRSXIFSSOLEVOYRTPEWWXMPIXX4'OSVXEZIRLZMPOIRWSQLIPWX X]TIEZKERKIR ` 3&7-OOIXZMRKOSVXIXMRRMOSVXTSWMWNSRIRHEHIXXIOERWOEHIOSRXEOXTMRRIRI 7IXXIMIX4'OSVX

47 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 8EYXIX4'OSVX Hvis PCen er slått på, klikker du på ikoner PC-kort O på Windows oppgavelinje for å stanse kortaktiviteten før du tar ut kortet. Et hjelpevindu ber deg ta ut kortet. Gjør deretter slik for å ta ut PC-kortet: 1. Trykk på PC-kortuttaksknappen slik at den kommer ut. 2. Trykk knappen inn i enheten igjen. PC-kortet spretter ut, og PCen piper dersom den er slått på. 3. Grip kortet forsiktig og trekk det helt ut. 8EYXIX4'OSVX

48 'SQTEUOSQTEXMFPI4'OSVX 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' Internett-PCer er kompatible med mange PC-kort og CardBus PC-kort på markedet i dag. Se dokumentasjonen som fulgte med PC-kortet eller kontakt PC-kortleverandøren for å få ytterligere informasjon. Compaqs websted gjengir mange kompatible PC-kort: + 2&* VHYON TIVIX4'OSVXEZERRIXJEFVMOEXIRR'SQTEUQÅHYOSRXVSPPIVIM HSOYQIRXEWNSRIRJSVHIXEXHIXSTTJ]PPIVWXERHEVHIRIJEWXWEXXEZ4'1'-% &VYOIRIXXZIVOW4'OSVX Din Internett-PC kan støtte mange typer Ethernet-baserte og Token Ring-baserte nettverkskort. Denne støtten lar deg kople deg til andre PCer, skrivere, modem og Internett. Håndboken Microsoft Windows 98 Kom i gang og dokumentasjonen som fulgte med nettverkskortet inneholder mer informasjon om å sette opp og bruke et nettverk eller kompatibelt nettverkskort. Compaq Netelligent PC-kort er ett av de kompatible nettverks-pc-kortene du kan bruke til PCen din. Compaqs websted gjengir mange kompatible nettverkskort: Hvis PCen ble levert med en integrert Ethernet-kontroller, trenger du ikke et PC-kort for å kople deg til et nettverk.

49 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' 4'OSVXTVSKVEQZEVI Enkelte typer PC-kort krever kortspesifikke drivere. Ta kontakt med din PCkortleverandør for å få ytterligere informasjon. /SRJMKYVIVI4'OSVX PC-kortprogramvaren som trengs for å installere og konfigurere PC-kort i Windows følger med din Internett-PC. Du trenger ikke slå av PCen eller initiere hviletilstand før du setter i et PC-kort. Første gang du setter i et PC-kort, identifiserer Windows den nye maskinvaren og fastsetter automatisk de riktige innstillingene for kortet for å installere de nødvendige PC-kortdriverne. Du kan bli bedt om å foreta enkle installeringsvalg. Så snart du har fullført installeringen av et PC-kort, husker Windows de riktige innstillingene hver gang du setter i kortet og konfigurerer det automatisk. Alt etter kortet og versjonen av PC-kortprogramvaren du bruker, kan du måtte slå på PC-kortdrivere eller installere drivere. PCen har enkle hjelpevinduer som veileder deg gjennom prosessen.

50 4'OSVXTVSKVEQZEVIJVEPIZIVERH V 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4' PC-kortleverandører har følgende typer PC-kortprogramvare: Kortspesifikk driver Om nødvendig kan du installere en kortspesifikk driver i Windows. Det er viktig å være sikker på at du bare installerer en kortspesifikk driver. Ved å installere feil programvare, kan du begrense kortets mulighet til å fungere ordentlig. Hvis disketter ikke er tydelig merket eller hvis anvisningene er uklare, må du kontakte PC-kortleverandøren for å få mer spesifikk informasjon. Direct eller Point Enabler En enabler er en egen programvare som er lagd kun for å støtte kortet den følger med. En enabler kan hindre PCen i å fungere sammen med andre PC-kort. Når du bruker en enabler, mister du fordelene ved din eksisterende PC-kortprogramvare. Du mister funksjoner som strømsparer, hviletilstand, dvaletilstand, støtte for andre PC-kort, samt muligheten til å varmplugge (sette i kort uten å starte PCen på nytt). Enablerprogramvare bør bare installeres av en erfaren bruker. Det er faktisk sjelden det trengs en enabler. 2&)RlIREFPIVzOERWTIVVI4'IRWQYPMKLIXXMPÅJYRKIVIQIHIXERRIX4'OSVX 7SQIRJSVLSPHWVIKIPF VHYOSTMIVIHIZMOXMKIJMPIRIHMRIXMPIRHMWOIXXJ VHY MRWXEPPIVIVIRlIREFPIVz + 2&%PPI'SQTEU4'IVQIH4'OSVXTSWMWNSRIVLEVEPPIVIHI4'OSVXTVSKVEQZEVI PEWXIX-OOIMRWXEPPIVPIZIVERH VPIZIVX/SVXSK7SOOIPXNIRIWXIV

51 3TTKVEHIVIHMRQSFMPI-RXIVRIXX4'

52 7XMOOSVHVIKMWXIV * funksjonstaster bruke 3-7 7XMOOSVHVIKMWXIV & batteri 2-1 ekstra batterier 2-12 lade 2-12 ladetid 2-12 måler 2-4 rom 2-8 ben støtte 2-10 ' CD/DVD manuelt uttakshull 2-7 spiller 2-7 ( diskett skrivebeskytte 3-15 spiller 2-7 uttak-knapp 2-7 Disqplay bruke 3-9 data-cder 3-12 forrige spor-knapp 3-10 gjenta alt 3-12 gjenta spor 3-12 knapper 3-10 meldingen ingen CD 3-11 neste spor-knapp 3-10 på/av-knapp 3-10 slå av 3-9 spill/pause-knapp 3-10 spille CDer 3-11 stopp-knapp 3-10 dvaletilstand 3-1, hjelp 1-2 høyttalere ikoner batterilading 3-6 batteriladingsstatus 2-4 batterimåler 3-6 Disqplay 2-4, 3-6 gjenta 3-6 gjenta alt 3-6 hviletilstand 3-6 hviletilstandstatus 2-4 PC-kort 5-6 spor/tid 3-6 statusvisning 3-6 strøm 3-6 strømstatus 2-4 International Telecommunications Union 4-1 Internett-PC 2-2 Internettsone 2-5 ITU Se International Telecommunications Union / K56flex 4-1 knapper CD/DVD-uttak 2-7 diskettuttak 2-7 Disqplay på/av 2-4, 3-10 forrige spor 2-4, 3-10 høyre styrepute 2-2 høyttalersperre 3-10 Internettsone 2-5 Min Presario 2-3

53 7XMOOSVHVIKMWXIV 0 neste spor 2-4, 3-10 num lock 2-3 Omgående e-handel 2-3 Omgående e-post 2-3 Omgående Internettaksess 2-3 Omgående søk 2-3 Omgående svar 2-3 PC-kortuttak 2-8 rulle opp/ned 2-2 rulleknapp 3-5 scroll lock 2-3 spill/pause 2-4, 3-10 stopp 2-4, 3-10 strøm 2-2, 2-3 venstre styrepute 2-2 volum ned 2-4, 3-10 volum opp 2-4, 3-10 lamper caps lock 2-3 status 3-5 vekselstrømadapter 2-3 lydstyrke justere Min Presario 2-5 minne illustrasjon 5-3 installere 5-3 legge til 5-1 rom 2-10 spesifikasjoner 5-1 mobil Internett-PC 2-2 modellnummer 2-2 modem K 4-1 data/faks 4-1 egenskaper 4-1 identifisere 4-1 kabel nedlastingshastigheter Omgående e-handel 2-5 Omgående e-post 2-5 Omgående Internettaksess 2-5 Omgående søk 2-5 Omgående svar 2-5 opplastingshastighet PC bakre panel 2-9 foran 2-2 helt av 3-2 hovedstrøm av 3-2 høyre panel 2-8 justere lydstyrke 3-9 rulleknapp 3-5 slå av 3-1 slå på 3-1 standard av 3-1 tilkoplinger 2-1 TV-utgang 3-13 underside 2-10 venstre panel 2-7 PC-kort 5-4 CardBus 5-4 Compaq Netelligent PC-kort 5-7 definisjon 5-4 enablere 5-9 kompatible 5-7 kompatible nettverkskort 5-7 konfigurere 5-8 kortposisjon 2-8 kortspesifikk driver 5-9 nettverkskort 5-7 programvare 5-8, 5-9 sette i 5-5 ta ut 5-6

54 7XMOOSVHVIKMWXIV type I 5-4 type II 5-4 type III 5-4 typer 5-4 uttak-knapp 2-8 PCMCIA Se PC-kort porter Ethernet 2-8 høyttaler 2-10 modem 2-8 mus/tastatur 2-9 portreplikator 2-9 seriell 2-9 skriver/parallell 2-9 TV-utgang 2-9 USB 2-9 vekselstrømadapter 2-9 VGA ScanDisk 3-3 serienummer 1-3, 2-10 sette i batteriet 2-11 sikre PCen sikkerhetsspor 2-7 skjerm 2-2 skjermutløserhake 2-2 skrivebeskytte 3-15 slå på og av PCen 3-1 spillere CD/DVD 2-7 diskett 2-7 spor PC-kort 2-8 sikkerhet 2-7 starte PCen på nytt 3-3 statuslamper 3-5 statusvisning 3-6 strøm helt av 3-2 hovedstrøm av 3-2 knapp 2-2 slå av 3-1 slå på 3-1 styrepute 2-2 høyre knapp 2-2 venstre knapp talltastatur 3-4 tastatur 2-2 talltastatur 3-4 tekstkonvensjoner 1-1 tilkoplingshastigheter 4-2 TV-utgang 3-13 aktivere 3-13 format 3-14 justere TV-bildet 3-14 skjermer 3-15 tilkople utgang mikrofon 2-8 : V.90 standard 4-1, 4-2 vekselstrøm kople fra 2-13 tilkople 2-13 vekselstrømadapter 2-1 vifteåpning 2-9

55 7XMOOSVHVIKMWXIV

56

Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC

Funksjonshåndbok for mobil Internett-PC 3/8 spine allowed - adjust according to binding xxl Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007

Eksterne minnekort. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Januar 2007 Eksterne minnekort Dokumentdelenummer: 419463-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne minnekort. Innhold 1 Digitalminnekort Sette inn et digitalminnekort.....................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Eksterne minnekort Brukerhåndbok

Eksterne minnekort Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9069EA http://no.yourpdfguides.com/dref/4158671 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9069EA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9069EA i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin.

Denne håndboken beskriver funksjoner som finnes på de fleste modeller. Enkelte av funksjonene er kanskje ikke tilgjengelig på din datamaskin. Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series-

Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series- Ami Mouse Scroll Ami Mouse Scroll Pro -Excellence Series- Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Inneholder: Sikkerhet & komfort Service- & støtteinformasjon Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Serie 300, 1200, 1600, 1800, og 1900 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner...

Detaljer

Innholdsfortegnelse .DSLWWHO#4##,QQOHGQLQJ# #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1404

Innholdsfortegnelse .DSLWWHO#4##,QQOHGQLQJ# #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1404 Innholdsfortegnelse.DSLWWHO#4##,QQOHGQLQJ# #1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1404 +YHP#E U#OHVH#GHQQH#KnQGERNHQ" 1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#1#

Detaljer

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1700-serien

Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1700-serien www.compaq.com Presario Mobil Internett-PC Presario Notebook etter installering 1700-serien www.compaq.com 183237-092 2000 Compaq Computer Corporation. Alle rettigheter forbeholdes. Trykt i USA, Brasil,

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500

komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 304921-091 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:50 PM komme i gang hp ipaq Pocket PC h5500 Dokumentdelenummer: 304921-091 Mai 2003 304921-091 Getting Started.book Page ii Tuesday, May 27,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker

Hurtigstartveiledning for SystemTweaker Hurtigstartveiledning for SystemTweaker SystemTweaker er et trygt og brukervennlig verktøy som du kan bruke til å tilpasse Windows etter din egen smak. Denne hurtigstartveiledningen viser deg hvordan du

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

56K PC-Card Modem 56K PC-CARD MODEM. Brukerveiledning. Versjon 1.0

56K PC-Card Modem 56K PC-CARD MODEM. Brukerveiledning. Versjon 1.0 56K PC-CARD MODEM Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du har stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112

Brukerhåndbok. Brailliant 32/40/80. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0112 Brukerhåndbok Brailliant 32/40/80 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0112 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Strømstyring Brukerhåndbok

Strømstyring Brukerhåndbok Strømstyring Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Produktinformasjon Tilkobling Beskrivelse A 1 Jumperbryter for: - Midtre/Subwoofer - Linje inn: V/H Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Ved bruk av 2 4 høyttaleroppsett:

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Victor Reader Pro Norsk utgave

Victor Reader Pro Norsk utgave Brukerhåndbok Victor Reader Pro Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Pro Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok

Eksterne minnekort. Brukerhåndbok Eksterne minnekort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoen er et varemerke for sin eier. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

emachines D720/D520 Series Hurtigguide

emachines D720/D520 Series Hurtigguide emachines D720/D520 Series Hurtigguide Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Hurtigguide for emachines D720/D520 Series Opprinnelig utgave: 08/2008 Dette selskapet fremsetter ingen påstander

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire C31 /C32. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire C31 /C32 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om hodesettet 5 Bruke hodesettet 6 Justere hodebøylen

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003

Victor Reader Vibe. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003 Victor Reader Vibe Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS 2003! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0803 Komme i gang med

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 112 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 112 Mai 2013 Milestone 112 Brukerhåndbok 1. Opptakerens funksjoner... 3 1.1 Eskens innhold... 3 1.2 Bruksanvisningen... 3 2. Spillerens utseende... 4 2.1 Bilde

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer