Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2013 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK"

Transkript

1 Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen - fastsettes av administrasjonen. Salgspriser i spiserommet - fastsettes av adm. Utleie av kommunestyresal og andre møterom i samsvar med vedtatt opplegg Spiserommet v/møte v/selskap Administrasjonen får fullmakt til å fastsette/endre gebyrer/betalingssatser på enkelte spesielle områder det kreves betaling for kommunale tjenester. Salg av minnemedaljer - prisene fastsatt til kr. 350,- for sølv og kr. 50,- for bronse inkl. mva. 50 For salg av større mengder gis administrasjonen fullmakt til å innvilge rabatt i den enkelte sak. 350 Gebyr ambulerende bevilling/enkelt anledning - skjenking av alkohol, pr. søknad 250 VERDALSBOKA Pris til forhandlerne: Bind IIA, III, IV,,VIB kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Bind Ras i Verdal A kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Bind Ras i Verdal B kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Bibliotekets historie kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Beboere i Leksdal, Stiklestad kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Bind V, VIA og Krig og okkupasjon kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Beboere i Inndal og Sul, 2 bind kr % rabatt + mva. Kr 600 ved kjøp av begge kr % rabatt + mva. Kr 600 ved kjøp av begge 1

2 Salg direkte til forbruker: Samme pris, ikke rabatt u/mva VERDALSKARTET Uts.pris m/mva: - Brukskart 0 - Veggkart 100 Pris til forhandler eks. mva - Brukskart 0 - Veggkart 50 DIVERSE AVGIFTSFASTSETTELSER ADMINISTRASJON Administrasjonen får fullmakt til å fastsette egenandeler for naturskoleaktivitet. For utføring av arbeid for andre, sommer og vintervedlikehold m.m. for private, får administrasjonen fullmakt til å fastsette priser i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes at godtgjørelser i slike tilfeller minst tilsvarer selvkost. 2

3 OPPVEKSTOMRÅDER BETALINGSSATSER BARNEHAGE % plass % plass % plass % plass % plass % plass % plass % plass % plass % plass Andre typer prosentplasser kan avtales under forutsetning av at ledig kapasitet kan fylles opp. Heldagsbarnehagene har 11 mndr. drift pr. år. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr % for påfølgende barn Måltider: Selges til kostpris. SKOLEFRITIDSORDNINGER Oppholdstid 10 t/u og mer. Pr. måned: Oppholdstid under 10 t/u. pr. måned. For tilfeldig opphold betales pr. time: VERDAL KULTURSKOLE Elevavgift pr. skoleår Instrumentavgift, pr. semester SATSENE FOR LEIE AV ROM OG UTEANLEGG VED SKOLER, SVØMMEHALL OG IDRETTSHALL VIL KOMME SOM EGEN SAK. SATSENE FORLENGES SOM FOR 2011 FRAM TIL NY SAK KOMMER. 3

4 SATSENE FOR LEIE AV ROM OG UTEANLEGG VED SKOLER, SVØMMEHALL OG IDRETTSHALL VIL KOMME SOM EGEN SAK. SATSENE FORLENGES SOM FOR 2011 FRAM TIL NY SAK KOMMER PRISER FOR UTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER I VERDAL Leiepriser Tidspunkt: Hverdager kl 15,30-22,00. Lør- og søndag helgedager: etter avtale Type areal Leiepris uten utstyr Leiepris m. utstyr Merknad Gruppe-/Klasserom<40kvm Kr. 200,- pr. gang. Kr. 400,- pr. gang Gruppe-/Klasserom>40kvm Kr. 300,- pr. gang Kr 500,- pr. gang Spesalrom Kr. 500,- pr. gang Gymsal m. garder. og dusj Kr. 450,- pr. gang Møterom Kr. 300,- pr. gang Kr. 600,- pr. gang Utstyr: Kjøkken Kantine Kr. 500,- pr. gang Kr ,- pr gang Utstyr: Kjøkken Audiotorium Kr Kr ,- pr. gang Amfi Kr Kr ,- pr. gang Off. festarr. Kr ,- pr gang Andre arr. Kr Kr ,- pr. gang Den enkelte utleievirksomhet definerer selv tilgjengelige rom/arealer for utleie Priser kan indeksreguleres hvert 3.år i henhold til SSB konsumprisindeks Ved behov for/tilkalling/ utrykning for ekstra renhold og vaktmestertjenester, faktureres dette etter medgått tid I 2012 er satsen kr.350 pr. kommer tillegg etter pågynt time i ordinær arbeidstidved overtid, helg og helligdager gjeldende tariffavtale. Timesatsen reguleres ih.h.t SVØMMEHALLEN ungdomsskole v/verdalsøra 2013 BARN 0-3 år gratis bleie 25 1 dag BARN (3-18) hverdag 40 4

5 1 dag HONNØR/STUDENT hverdag 65 1 dag VOKSEN hverdag 75 1 dag FAMILIE hverdag 210 KLIPPEKORT BARN 10 klipp 360 KLIPPEKORT HONNØR/STUDENT 10 klipp 585 KLIPPEKORT VOKSEN 10 klipp 675 ÅRSKORT BARN 1400 ÅRSKORT HONNØR/STUDENT 2275 ÅRSKORT VOKSEN 2625 ÅRSKORT FAMILIE 5500 HALVÅRSKORT BARN 840 HALVÅRSKORT HONNØR/STUDENT 1365 HALVÅRSKORT VOKSEN 1575 HALVÅRSKORT FAMILIE 3300 MÅNEDSKORT BARN 160 MÅNEDSKORT HONNØR/STUDENT 260 MÅNEDSKORT VOKSEN 300 Billett-armbånd/SALG 100 Utleiepriser svømmehall Lag og forening innen Verdal kommune Priser pr. time Svømmehall inntil 3 baner 150 Svømmehall stort basseng 300 Svømmehall opplæringsbasseng 200 Svømmehall hel hall til stevner 400 Arrangement hel svømmehall 1000 Idrettslag uten svømmeavd

6 VUKU SAMFUNNSHUS Garnes og Volden oppvekstsenter v/vuku, Offentlige festarrangement 2. Lukkede festarrangement Se Se 3. Andre arrangement, kino, egen egen basarer, stemner, bingo sak sak 4. Møterom med kjøkken 5. Idrettsarrangement, trim m.m. etter avtale 6. Bryllupsarrangement KULTURTJENESTER LEIESATSER IDRETTSHALLER I VERDAL KOMMUNE a) konserter, bilmesser os.v. Kamper inkl. garderobe/dusj: 1/1 baneflate Pris pr time: 200 1/3 baneflate Pris pr. time: 70 2/3 baneflate Pris pr. time: 140 Arrangement, idrettsformål Pris pr. time: 200 Arrangement, andre formål Pris pr. time: 400 Trimrom/klatrevegg, Verdalshallen Pris pr time: 130 Påbegynt time regnes som hel time Ved kamperfor aldersbestemte lag(under 18 år) vil det være muligheter for å ta inngangspenger selv om det betales standard treningsleie Ved arrangement skal det betales leie for den tiden som hallen brukes, maksimalt 10 timer b) Innenbygdslag inkl. gard./dusj: Utenbydslag inkl. gard./dusj: c) Evt. utleie av gard./dusj: d) Uteanlegget: Innenbygdslag ekskl. gard./ dusj: Utenbydslag ekskl. gard./dusj: e) Påbegynt time regnes som hel time. TJENESTER I BIBLIOTEKET

7 Nytt lånekort (erstatningskort) gangs purring, barn gangs purring, voksne gangs purring, barn gangs purring, voksne gangs purring barn gangs purring voksne Erstatningskrav fra barneavdelingen Fakturagebyr i tillegg Erstatningskrav fra voksenavd Fakturagebyr i tillegg Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale blir vurdert særskilt. 7

8 BEATLINGSSATSER SENTRALIDRETTSANLEGGET ØRMELEN COOPBANEN: 1. nov -31. des pr.time Helbane Halvbane jan april pr. time Helbane Halvbane Sommerleie pr. time Helbane Halvbane Kamp sr & jr Kamp 15/ Kamp 13/ Kamp 7'er og 5'er GRASAREALER: Kamp Verdal stadion sr & jr / / Kamp Gamle Gress sr & jr / / 'er og 5'er oppmerket på felt Trening Verdal Stadion som for kamp som for kamp Trening Gamle Gress 1/2 pris som for kamp 1/2 pris som for kamp Trening på felt 100 pr. time 100 pr. time 8

9 AVGIFTSSATSER FOR FESTE AV GRAVER VED KIRKEGÅRDENE I VERDAL M.M Festeavg. Pr. grav pr. år Disse forslagene skal vedtas av kommunestyre. Jfr. Gravferdsloven 9

10 PLEIE OG OMSORGSTJENESTER Egenandeler og vederlag ved bruk av kommunale pleie og omsorgstjenester mv. Definisjoner: G: Folketrygdens grunnbeløp = kr ,- pr.1.mai 2012 Langtidsopphold: Opphold i institusjon ut over 60 døgn Korttidsopphold: Opphold i institusjon inntil 60 døgn Dagopphold: Daglig opphold i institusjon inkl. transport og middagsmat. A: Langtidsopphold i institusjon Maksimalsatser iht. sosialdep. forskrifter: 75% (G-7000) + 85% (nettoinntekt - G). Vederlaget skal ikke overstige de reelle oppholdsutgifter ved institusjonen. Det fremmes ikke krav under kr i dødsbo ved årsavregning. B. Egenandeler for hjemmehjelp: Egenandelen omfatter: Hjemmehjelpstjenester og praktisk bistand, samt opplæring i dagliglivets gjøremål iht. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget av tjenesten, likevel slik at det ikke overstiger kommunens selvkost for tjenesten i den enkelte måned. Abonnementet beregnes ut fra mottakers samlede inntekt etter følgende skala:. Kr. pr. måned For brukere med inntekt under 2 G: For brukere med inntekt 2-3 G: For brukere med inntekt 3-4 G: For brukere med inntekt 4-5 G For brukere med inntekt over 5 G For enkeltoppdrag i hjemme-hjelpstjenesten, der Kortidsopphold pr. døgn Aktivitetstilbud hjemmeboende eldre, inkl Aktivitetstilbud hjemmeboende eldre, inkl

11 Trygghetsalarm Med brannalarm. Abonnement. Sum pr. år Uten brannalarm. Abonnement. Sum pr. år Salg av middagsmat Priser på mat i forhold til vedtak: Kostpris for middag Kostpris for middag med dessert 50 inngår i full forpleining Kostpris for måltid med tørrmat Kostpris for kaffemåltid 10 inngår i full forpleining Priser på mat i forhold til vedtak: Middag med dessert 73 leveres ikke Middag uten dessert Full forpleining Trygghetsboliger, pr. dag Utleie av møterom/eldresentret i Vuku Administrasjonen får fullmakt til å fastsette utleiepriser for duker m.m. Gruppetilbud ergo- og fysioterapitjeneste Egenandel pr gang - onsdag- og torsdag: 50 fjernes Egenandel pr gang - fredager: 20 fjernes Ansattes betaling ved spising på institusjon Administrasjonen får fullmakt til å fastsette Transport (buss) Dagtakst, tur-retur dagtilbud. 55 lagt inn i egenandel akt.tilbud Dagtakst,ved turer (tur-retur dagtilbud pluss tur) 65 en del av vedtak praktisk Uleie av ARKEN for helg Utleie av ARKEN hverdag

12 TEKNISKE FORMÅL Ingen økning i vann- og kloakkavgifter for 2012 TILKOBLINGSGEBYR KLOAKK x) Høy sats (tillegg gruppe 2) utgår fra Boliger/hytter, med 1 leilighet: Tillegg for flere leiligheter. (Boenhet med eget kjøkken og bad): Gårdsbruk m/1 leilighet: Tillegg for flere leiligheter som under boliger. Uisolerte lagerbygg, pr. m2: Øvrig virksomhet, forretninger, industribygg, o.l. areal inntil m2 pr. m2: Areal fra m2 til m2 pr. m2: Areal over m2 pr. m2: TILKOBLINGSGEBYRER VANN Boliger/hytter med 1 leilighet: Tillegg for flere leiligheter. (Boenhet med eget kjøkken og bad): Gårdsbruk m/1 leilighet: Tillegg for flere leiligheter som under boliger. Uisolerte lagerbygg, pr. m2: Øvrig virksomhet, forretninger, industribygg, o.l. areal inntil m2 pr. m2: Areal fra m2 til m2 pr. m2: Areal over m2 pr. m2:

13 ÅRSGEBYRER VANN Gebyrene er uendret fra 2010 Kategori: Fastgebyr pr. eiendom Måler, pris pr. m3 10,04 10,04 Boliger inntil 150 m Boliger m2, eneleilighet Boliger m2, flerleilighet Boliger m2, eneleilighet Boliger m2, flerleilighet Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, eneleilighet Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, flerleilighet ÅRSGEBYRER KLOAKK Pris pr. m3 uendret fra Fastgebyr er uendret. Kategori Fastgebyr pr. eiendom Måler, pris pr. m3 16,58 19,07 Boliger inntil 150 m Boliger m2, eneleiligheter Boliger m2, flerleiligheter Boliger m2, eneleiligheter Boliger m2, flerleiligheter Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, eneleilighet Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, flerleilighet HUSLEIESATSER I KOMMUNALE BOLIGER. Justeres i hht. Konsumprisindeks september foregående år. INNLEIDE BOLIGER - Husleie for framleie av innleide boliger reguleres iht. eiers justering iht. leieavtale 13

14 HUSLEIESATSER I KOMMUNALE BOLIGER INNLEIDE BOLIGER - Husleie for framleie av innleide boliger reguleres iht. eiers justering iht. leieavtale Andre boligområder Tomt nr. gnr. bnr. areal Tomtekost 14

15 Garnesmarka, 8 tomter igjen Anleggs-kost Leirådal, 2 tomter igjen kr. 20,++ pr. m Tomtepris for mindre arealer (inntil 800 m2) for boligformål, trafikk/hage mv. fastsettes iht. iht. kommunestyrevedtak 12/06 (Tomteprisutvalget) og avgjøres av formannskapet. NÆRINGS OG INDUSTRIFORMÅL Industriområdet Ørin Sør festekontrakter 6% av KPI- justert tomtepris Industriområdet Ørin Nord Tomteprisene for nærings og industriformål kan bli endret ut fra endringer i KPI og lignende kr. 650 pr. m2 Festeavgift på Ørin Sør kan fastsettes av formannskapet og justeres iht gjeldende festekontrakter LAGRING UTEN AVTALE PÅ KOMMUNAL GRUNN Gebyr for avtaleløs deponering, lagring, oppstilling og annen bruk av kommunens eiendomsgrunn , ,00 Tomteprisene for nærings og industriformål kan bli endret ut fra endringer i indeks for første gangs omsetning innenlands pr januar Festeavgift på Ørin Sør fastsettes av formannskapet og justeres iht gjeldende festekontrakte LAGRING UTEN AVTALE PÅ KOMMUNAL GRUNN Gebyr for avtaleløs deponering, lagring, oppstilling og annen bruk av kommunens eiendomsgrunn. Pris pr. påbegynt døgn. 1000, ,00 15

16 LEIE AV TORGPLASS Se formannskapssak 50/08. 16

17 RENOVASJONS- OG SLAMTØMMINGSGEBYR Viste priser for 2013 er administrasjonens forslag. Endelig vedtak vil bli foretatt i rep.skap l restavfall/mini rest 1625, , l restavfall/liten rest 2364, , liter restavfall/medium rest 2955, , liter restavfall/stor rest 3989, ,30 Tillegg Ukentlig tømming restavfall/papir 400, dager tømming restavfall/papir 200, Henting dunk meter 400, Kjøring privat veg 500, Ikke utført kildesortering 500, Bytte/innhenting av dunker/endr. AB 350, Rabatter Samarbeid 2-9 boenheter Samarbeid boenheter Samarbeid mer enn 31 boenheter Varmkompostering Alternativ behandling organisk Framsetting av dunken på tømmedag Abbonnement Bunntømte Bunntømte containere 2300 Pris slamtømming pr.kunde økning på 2 % Transport pr. m3 241 Behandling vanlig pr. m3 335 Behandling tette tanker 95 17

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2014 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2014 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2014 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. 2013 2014 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2016 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2016 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2016 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. 2015 2016 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2015 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2015 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2015 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V. Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

Betalingssatser, gebyrer m.v Verdal kommune

Betalingssatser, gebyrer m.v Verdal kommune Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført til Innherred samkommune STØTTEENHET M.V. 2016 2017 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen - fastsettes av administrasjonen.

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v.

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. STØTTEENHET M.V. 2005 2006 2007 2008 Abonnement - kommunestyresakene 200 200 200 200 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen - fastsettes

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v.

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. STØTTEENHET M.V. 2005 2006 2007 2008 2009 Abonnement - kommunestyresakene 200 200 200 200 200 Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen

Detaljer

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v.

Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. STØTTEENHET M.V. 2005 2006 2007 Abonnement kommunestyresakene 200 200 200 Kopieringspriser forskjellige steder i organisasjonen fastsettes av administrasjonen.

Detaljer

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012

5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 5.0 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 2012 2011 2012 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total Beløp Mva Total KOPIERING * Ensidig kopi 2,40 0,60 3,00 2,40 0,60 3,00 * Tosidig kopi 2,40 0,60

Detaljer

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE

AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE AVGIFTER OG BETALINGSSATSER SKÅNLAND KOMMUNE 2013 BETALINGSSATSER SENTRALADMINISTRASJON Diverse avgifter: Avgift/Tjeneste Antall Sats 2012/Forslag 2013 Kopiering Fargekopi 1,- 5,- Bevillingsavgifter: Salg

Detaljer

Waldemarhøy - fast utleie Merverdiavgift Alle dager Storsal m/kjøkken Ikke fast utleie Ikke fast utleie Ikke fast utleie Ingen mva.

Waldemarhøy - fast utleie Merverdiavgift Alle dager Storsal m/kjøkken Ikke fast utleie Ikke fast utleie Ikke fast utleie Ingen mva. Utleiepriser kommunale bygg i Ski kommune fra 01.01.2017 Lokaler til leie åpne Waldemarhøy - fast utleie 2017 2017 2017 Merverdiavgift Alle dager Storsal m/kjøkken Ikke fast utleie Ikke fast utleie Ikke

Detaljer

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret

Sørfold kommune. Saksframlegg. Betalingssatser - gebyrer Kjellaug Elise. Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Sørfold kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/1751-13 Saksbehandler: Bendiksen Kjellaug Elise Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Driftsutvalget Formannskap Kommunestyret Betalingssatser - gebyrer 2018

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

Egenbetalinger og gebyrer

Egenbetalinger og gebyrer Egenbetalinger og gebyrer Barnehagesatser Plass 1. barn (statlig makspris) 2. barn (30 % mod) 3. barn (50 % mod) 100 % 2 730 1 911 1 365 80 % 2 320 1 624 1 160 60 % 1 775 1 243 888 Kost fastsettes lokalt

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Framlegg for rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet mandag 16.

Økonomiplan Budsjett Framlegg for rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet mandag 16. 2010 2013 Budsjett 2010 Framlegg for rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet mandag 16. november 2009 1 Satsingsområder Oppvekstmiljø Mål: Barn og unge opplever motivasjon og mestring.

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2009

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2009 SKOLE OG KULTURETATEN 2008 2009 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 330 kr 2 330 0,0 % 5 dager Inntil 6,15 timers dag kr 2 011 kr 2 011 0,0 % 2+3 dager Inntil 9 timers dag kr 1 265 kr 1

Detaljer

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse:

Eventuelle tilbakemeldinger sendes Servicekontoret i Fosnes, Stavarvegen 2, 7856 Jøa, e- postadresse: kommune Betalingssatsene for oppvekst og kultur og helse og omsorg for 2018 til høring. Betalingssatsene ble behandlet i formannskap den 15.11.2017, siden betalingssatsene er en forskrift skal disse legges

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser Vedtatte gebyrsatser KS-sak 75/

8. Gebyrer og betalingssatser Vedtatte gebyrsatser KS-sak 75/ 8. Gebyrer og betalingssatser Vedtatte gebyrsatser KS-sak 75/16 2017 Tjeneste/Betalingsgrunnlag Beløp Mva Total FAKTURAGEBYR Gebyr på kr 39 pr papirfaktura. Gjelder ikke for selvkost-områdene. KOPIERING

Detaljer

fra 487,00 795,00 Kulturverksteder, per kurs

fra 487,00 795,00 Kulturverksteder, per kurs 5.0 Kulturkontoret 102,50 % Pris 2017 Pris 2017 Pris 2016 Pris 2016 5100 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2010 Tid: Kl. 12.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Vara Medlem Medlem Vara Medlem Navn Roy Mienna Gunnar Mauseth

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2016 SKOLE OG KULTURETATEN 2015 2016 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 580 kr 2 655 2,9 % Deltidsplasser faktureres ut fra prosentvis størrelse, i tillegg til et administrasjonsgebyr på kr.

Detaljer

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester Deanu gielda/tana kommune Betalingssatser - Hjemmetjenester (Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 1. Hjemmetjenester 1.1. Alternativ Inntektsgrunnlag G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 Abonn.grense Abonn.pris

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2012/9228-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg

Egenbetalingssatser i Helse og omsorg Egenbetalingssatser i Helse og omsorg BESKRIVELSE Forutsetninger 2016 2017 Nto inntekt Helse og omsorg siste ligning Fra kr Til kr Hjemmehjelp abonnement inntil 2G 92 576 185 152 190,00 200,00 Hjemmehjelp

Detaljer

Egenbetalinger og gebyrer

Egenbetalinger og gebyrer Egenbetalinger og gebyrer Barnehagesatser Plass 1. barn (statlig makspris) 2. barn (30 % mod) 3. barn (50 % mod) 100 % 2 655 1 859 1 328 80 % 2 257 1 580 1 129 60 % 1 726 1 208 863 Kost fastsettes lokalt

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2015/9175-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen

LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen LOPPA KOMMUNE Sentraladministrasjonen Helse og omsorgsetaten Deres ref. Vår ref. Sted/Dato. 2013/705-/100/SEN Øksfjord 06.11.2013 Særutskrift; Påvirkbare egeninntekter 2014 - Helse og omsorg Vedtak i Kommunestyre

Detaljer

Vatn og kloakkgebyr. Levanger kommune Gebyr og betalingssatser 2013 Rådmannens forslag APPENDIX 1

Vatn og kloakkgebyr. Levanger kommune Gebyr og betalingssatser 2013 Rådmannens forslag APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr APPENDIX 1 1. TILKNYTNINGSGEBYR Vann Kloakk Vann Kloakk Bruksareal nedenfor er å forstå som samlet bruksareal for aktuelle bygg for hele eiendommen. 1.1 LAV SATS Eiendommer i områder

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Møterom, Loppa Rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Johanne Thomassen MEDL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: OBS! Mehamn Arctic Hotell Møtedato: 27.06.2007 Tid: Kl 09:00 0010/07 GAMVIK KOMMUNES BUDSJETT FOR 2007 Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar vedlagte

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014

PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 PRISLISTE FOR KOM M UN ALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2014 Vedtatt av Kst xx - sak 13/xx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2016 oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2016 oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2016 oversikt appendixer REGULATIV 1 REGULATIV 2 REGULATIV 3 REGULATIV 4 REGULATIV 5 REGULATIV 6 REGULATIV 7 REGULATIV 8 REGULATIV 9 REGULATIV 10 REGULATIV 11 REGULATIV 12 REGULATIV

Detaljer

PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Prisliste for kommunale tjenester 2014

PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Prisliste for kommunale tjenester 2014 PORSANGER KOMMUNE Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Prisliste for kommunale tjenester 2014 Innhold 1. Sentraladministrasjonen... 4 1.1. Plan- og økonomiavdelingen... 4 1.2. Servicekontoret... 4 1.2.1.

Detaljer

Levanger kommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2008 oversikt appendixer

Levanger kommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2008 oversikt appendixer Levanger kommune GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2008 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 2 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Feieravgifter

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013

PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013 PRISLISTE FOR KOM M UNALE TJEN ESTER OG TILBUD I 2013 Vedtatt av Kst - xxxxx INNHOLD Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing Havneavgifter Utleie av adm. bygg Ørlandshallen Barnehager Skolefritidsordningen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 11110553 I BETALINGSSATSER KOMMUNALE ANLEGG IDRETT - 2012. Kommunestyret vedtar følgende satser for 2012:

FAUSKE KOMMUNE 11110553 I BETALINGSSATSER KOMMUNALE ANLEGG IDRETT - 2012. Kommunestyret vedtar følgende satser for 2012: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11110553 I I Arkiv Jom:alpostID: saki.: 1112434 I Saksbehandler: Bent Freddy Sollund Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 022/12 DRIFTSUTV ALG Dato: 23.11.2011

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Statistisk Sentralbyrå, konsumprisindeks: Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-1 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2014. Praktisk bistand og opplæring, SFO, kulturskolen,

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2012

Prisliste kommunale tjenester 2012 Pris 2012 m/mva Pris 2012 u/mva Pris 2011 m/mva Pris 2011 u/mva Prisliste kommunale tjenester 2012 Mva Tilknytningsgebyr til offentlig vann og avløp Tilknytningsgebyr for vann ja 32 266 25 813 31 250 25

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008 Averøy kommune Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2008/4532-1 Saksbehandler: Birger Saltbones Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 136/2008 17.11.2008 Averøy kommunestyre 68/2008 01.12.2008

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 11/10631 I DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG 2012

FAUSKE KOMMUNE 11/10631 I DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG 2012 1- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10631 I I Arkiv JournalpostID: sakd.: 11/2446 I Saksbehandler: May-Brit Paulsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr. 034/12 DRIFTSUTV ALG Dato: 23.11.2011

Detaljer

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017

Betalingssatser for oppvekst og kultur 2017 Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2016/3070-1 Saksbehandler: Ester Sandtrø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 98/16 14.11.2016 Formannskapet 112/16 21.11.2016 Kommunestyret 82/16 12.12.2016 Betalingssatser

Detaljer

Avgiftssatser 2011. Kommunestyrets vedtak, 14.12.2010 (Ksak 109/10)

Avgiftssatser 2011. Kommunestyrets vedtak, 14.12.2010 (Ksak 109/10) Avgiftssatser 2011 Kommunestyrets vedtak, 14.12.2010 (Ksak 109/10) Purregebyr kommunale krav Ansvarområde: MGRS Gjeldende sats 2010 Ny sats 2011 1. purring kr 59,00 kr 60,00 * Betalingsvarsel kr 177,00

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Kommunale gebyrer og avgifter

Kommunale gebyrer og avgifter Kommunale gebyrer og avgifter 2013 Vedtatt av Kommunestyret, K-sak /12-1 av 11 Gebyrer og avgifter Kommunen krever inn gebyrer og avgifter på mange tjenester, flere av disse er prissatt gjennom bestemmelser

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av kommunaltekniske gebyr

Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av kommunaltekniske gebyr Gebyr- og betalingssatser 2017 iht. kommunestyrets budsjettvedtak av 12.12.2016 kommunaltekniske gebyr Det legges til grunn følgende prinsipper for fastlegging av avgifter, gebyrer, egenandeler og husleie

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2014. Oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2014. Oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2014 Oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 2 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Avgiftsparkering i Levanger

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2010/7995-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2011 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016

Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Gebyrregulativ Prisliste kommunale tjenester 2016 Kommunale avgifter: Betalingsforfall i 4 terminer Eiendomsskatt (beregnes av skattegrunnlaget) 2016 Bolig og fritidseiendom 3,75 Øvrige eiendommer 7,00

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017

Helse- og omsorgssjefens stab. Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2016/9360-1 Saksbehandler: Tore Flosand Saksframlegg Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos råd for

Detaljer

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune Regulativ for Kommunale gebyr Sør-Varanger kommune Administrative tjenester Helse og omsorgstjenester Kultur og oppveksttjenester Feiing Vedtatt av kommunestyret 12.12.2014 Gjeldende fra 01.01.2015 Innhold

Detaljer

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2012

OVERSIKT BETALINGS- OG AVGIFTSSATSER 2012 SKOLE OG KULTURETATEN 2011 2012 Endring Barnehager 5 dager Inntil 9 timers dag kr 2 330 kr 2 330 0,0 % 2+3 dager Inntil 9 timers dag kr 1 265 kr 1 265 0,0 % SFO Hel plass til kl. 15:00 kr 1 596 kr 1 663

Detaljer

Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune. kostpenger kostpenger kostpenger

Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune. kostpenger kostpenger kostpenger ALVDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Betalingssatser og gebyrer 2014 Alvdal kommune 1. Betalingssatser i barnehagene Beløpene i parentes er satsene for 2013. Oppholdsbetaling: Betaling pr. måned for de ulike

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 024/04-028/04 Dato: 06.10.2004 Møtested: Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen, Ann H Johansen,

Detaljer

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR

Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR Saksframlegg EGENBETALING FOR HELSE OG OMSORGSTJENESTER PR 1.1.2009 Arkivsaksnr.: 08/44963 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar at betalingssatsene for 2009 forblir uendret sammenlignet med satsene

Detaljer

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012

Vedlegg 22. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Vedlegg 22 ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2012 Virkning fra 1.1.2012 Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall: Inntil 2,5G kr 590 kr 650 Fra 2,5G til 4G (tidligere 6G) kr 1 900 kr

Detaljer

Betalingssatser 2014. For kommunale tjenester i Rælingen kommune

Betalingssatser 2014. For kommunale tjenester i Rælingen kommune Betalingssatser 2014 For kommunale tjenester i Rælingen kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Innhold 1. Eiendomsgebyrer... 4 2. Leie av lokaler... 5 3. Folkebad... 10 4. Sosial- og helsetjenester...

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Ulike satser for egenbetaling i pleie og omsorg behandles hvert år i forbindelse med budsj ettbehandlingen.

FAUSKE KOMMUNE. Ulike satser for egenbetaling i pleie og omsorg behandles hvert år i forbindelse med budsj ettbehandlingen. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9800 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2640 I Saksbehandler: Marianne Elisabeth Kosmo Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 080/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Arkivsaknr: 14/1316 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/14040 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Oppvekst og omsorgsutvalget 25.11.2014 Utviklingsutvalget

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2016/9768-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2017, pleie- og omsorgstjenesten Utvalg Utvalgssak

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 1 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 2 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 3 APPENDIX 4 Avgiftsparkering i Levanger

Detaljer

Økonomiplan , budsjett 2018

Økonomiplan , budsjett 2018 IVELAND KOMMUNE Økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018 Formannskapet sin innstilling til kommunestyret 14. desember Informasjon: a) Denne innstillingen fra formannskapet er på 29 punkter. De 17 første punktene

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Kultur Arkiv: Saksmappe: 2014/2217-1 Saksbehandler: Omar Pleym Dato: 11.09.2014 Betalingssatser for kultursektoren 2015 - Høring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 014 2 015 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding gebyr 263 276 Torgavgift pr.dag 173 182 Torgavgift pr uke 579 608 Torgavgift pr sesong 2 894 3 039 Kopiering pr stk A4 sort 6 6 Kopiering

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift pr sesong 2 756 2 894 Kopiering pr stk A4 sort 5 6

Detaljer

Vedtatt sats for 2013. sats for 2014

Vedtatt sats for 2013. sats for 2014 Prisliste Oppvekst- og kulturavdelingen Grunnskole i Foreldrebetaling SFO Hel plass, pr måned 5 dagers tilbud 2251 2320 69 3,07 % 4 dagers tilbud 1834 1890 56 3,05 % 3 dagers tilbud 1411 1 455 44 3,12

Detaljer

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet

Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2008/9463-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Endring av billettpriser og leiesatser innenfor kulturområdet Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 13.11.2008

Detaljer

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret:

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2013 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt

Detaljer

Prisliste kommunale tjenester 2012

Prisliste kommunale tjenester 2012 Pris 2012 m/mva Pris 2012 u/mva Pris 2011 m/mva Pris 2011 u/mva Prisliste kommunale tjenester 2012 Mva Tilknytningsgebyr til offentlig vann og avløp Tilknytningsgebyr for vann ja 32 266 25 813 31 250 25

Detaljer

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN

BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 2 013 2 014 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN BETALINGSREGULATIV GAMVIK KOMMUNE Budsjett Forslag 1.1 INNTEKTER UNDER ADMINISTRASJONEN 1.10 Servicekontoret Gravemelding - gebyr 250 263 Torgavgift pr.dag 165 173 Torgavgift pr uke 551 579 Torgavgift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Arkivsaksnr: 12/1103-7 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Ola Sellie Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Driftsstyret 02.11.2015 007/15 Kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55 Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: Kl. 10.55 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Harald Isaksen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010

FAUSKE KOMMUNE BETALINGSSATSER KOMMUNALE IDRETTSANLEGG FOR 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9348 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2510 I Saksbehandler: Gunar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 076/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 014/09 ELDRERÅDET

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Knut Nilssen for Ulf Arne Hansen Sigurd Gigerland for Børge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Helge Emilsen, Heidi Vold Lorentzen Forfall: Henny Tro, Lyder

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser Oppvekst og kulturavdelingen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/7413-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015 - Oppvekst og kulturavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /16

SAKSFRAMLEGG. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /16 SAKSFRAMLEGG Egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester Arkivsaksnr: 16/2197-2 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Jan Olav Gjeldnes Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 14.12.2016 083/16

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2009/8505-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for Pleie- og omsorgstjenesten i 2010 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune Regulativ for Kommunale gebyr Sør-Varanger kommune Administrative tjenester Helse og omsorgstjenester Kultur og oppveksttjenester Feiing Vann, avløp og renovasjonsgebyrer Vedtatt av kommunestyret 11.12.2013

Detaljer

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/8298-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2012 - Oppvekst og kultur. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2011 oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2011 oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2011 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 2 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Feieravgifter - timesatser

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Eldrerådet Møtedato: 09.11.2010 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Karin Bråthen Ole Jokstad Helga Fragått Hilda

Detaljer

Sigdal kommune. Gebyrer, satser og egenandeler

Sigdal kommune. Gebyrer, satser og egenandeler Sigdal kommune Gebyrer, satser og egenandeler 2018 GEBYRER, SATSER OG EGENANDELER 1.1 Satser oppvekst og kultur Egenandeler 2017 Ny sats gjeldende fra 01.01.2018 Kulturskole 1.250,- pr semester 1.281,-

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2009

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2009 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2009 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 2 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 5 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 6 APPENDIX 4 Feieravgifter - timesatser

Detaljer

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015: Helse- og omsorgsavdelingen

Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015: Helse- og omsorgsavdelingen Fosnes kommune Fosnes helse og omsorg Saksmappe: 2014/5809-1 Saksbehandler: Anne Johanne Lajord Saksframlegg Fastsettelse av gebyr og betalingssatser 2015: Helse- og omsorgsavdelingen Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Grydeland MEDL RO-SP Møteprotokoll Utvalg: Roan Formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Kommunehuset Dato: 01.12.2015 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Eian Ordfører RO-H Erik Jakobsen

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 62/13 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014 Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2017 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014

Saksnr: Utvalg: Dato: 129/14 Formannskapet 25.11.2014 106/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kvinesdal kommune VEDTAK - Saksframstilling og behandling er tatt ut av dette dokumentet FASTSETTELSE AV KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER M.V. FOR 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.:

Detaljer

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014

Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Kvinesdal kommune Fastsettelse av kommunale avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser m.v. for 2014 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2013/529 16834/2013 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato:

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.

Betalingssatser for SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/3673-2 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser

Detaljer

Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011

Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 21.11.2011 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalget vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2012 gjelder

Detaljer

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer:

1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: Forslag til vedtak, FRP 1. Karmøy kommunestyre vedtar vedlagte budsjett og økonomiplan for årene 2015-2018, med følgende endringer: tiltak funksjon DRIFT 2015 2016 2017 2018 FIN01 800 Ingen endringer i

Detaljer

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune

Regulativ for Kommunale gebyr. Sør-Varanger kommune Regulativ for Kommunale gebyr Sør-Varanger kommune Administrative tjenester Helse og omsorgstjenester Kultur og oppveksttjenester Vedtatt av kommunestyret 16.12.2015 Gjeldende fra 01.01.2016 Innhold 1

Detaljer