Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v. 2013 Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK"

Transkript

1 Oversikt over forslag til betalingssatser, gebyrer m.v Feiegbyrer og gebyrer i forbindelse med brannvesen er overført ISK STØTTEENHET M.V Kopieringspriser - forskjellige steder i organisasjonen - fastsettes av administrasjonen. Salgspriser i spiserommet - fastsettes av adm. Utleie av kommunestyresal og andre møterom i samsvar med vedtatt opplegg Spiserommet v/møte v/selskap Administrasjonen får fullmakt til å fastsette/endre gebyrer/betalingssatser på enkelte spesielle områder det kreves betaling for kommunale tjenester. Salg av minnemedaljer - prisene fastsatt til kr. 350,- for sølv og kr. 50,- for bronse inkl. mva. 50 For salg av større mengder gis administrasjonen fullmakt til å innvilge rabatt i den enkelte sak. 350 Gebyr ambulerende bevilling/enkelt anledning - skjenking av alkohol, pr. søknad 250 VERDALSBOKA Pris til forhandlerne: Bind IIA, III, IV,,VIB kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Bind Ras i Verdal A kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Bind Ras i Verdal B kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Bibliotekets historie kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Beboere i Leksdal, Stiklestad kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Bind V, VIA og Krig og okkupasjon kr % rabatt + mva kr % rabatt + mva Beboere i Inndal og Sul, 2 bind kr % rabatt + mva. Kr 600 ved kjøp av begge kr % rabatt + mva. Kr 600 ved kjøp av begge 1

2 Salg direkte til forbruker: Samme pris, ikke rabatt u/mva VERDALSKARTET Uts.pris m/mva: - Brukskart 0 - Veggkart 100 Pris til forhandler eks. mva - Brukskart 0 - Veggkart 50 DIVERSE AVGIFTSFASTSETTELSER ADMINISTRASJON Administrasjonen får fullmakt til å fastsette egenandeler for naturskoleaktivitet. For utføring av arbeid for andre, sommer og vintervedlikehold m.m. for private, får administrasjonen fullmakt til å fastsette priser i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes at godtgjørelser i slike tilfeller minst tilsvarer selvkost. 2

3 OPPVEKSTOMRÅDER BETALINGSSATSER BARNEHAGE % plass % plass % plass % plass % plass % plass % plass % plass % plass % plass Andre typer prosentplasser kan avtales under forutsetning av at ledig kapasitet kan fylles opp. Heldagsbarnehagene har 11 mndr. drift pr. år. Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr % for påfølgende barn Måltider: Selges til kostpris. SKOLEFRITIDSORDNINGER Oppholdstid 10 t/u og mer. Pr. måned: Oppholdstid under 10 t/u. pr. måned. For tilfeldig opphold betales pr. time: VERDAL KULTURSKOLE Elevavgift pr. skoleår Instrumentavgift, pr. semester SATSENE FOR LEIE AV ROM OG UTEANLEGG VED SKOLER, SVØMMEHALL OG IDRETTSHALL VIL KOMME SOM EGEN SAK. SATSENE FORLENGES SOM FOR 2011 FRAM TIL NY SAK KOMMER. 3

4 SATSENE FOR LEIE AV ROM OG UTEANLEGG VED SKOLER, SVØMMEHALL OG IDRETTSHALL VIL KOMME SOM EGEN SAK. SATSENE FORLENGES SOM FOR 2011 FRAM TIL NY SAK KOMMER PRISER FOR UTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER I VERDAL Leiepriser Tidspunkt: Hverdager kl 15,30-22,00. Lør- og søndag helgedager: etter avtale Type areal Leiepris uten utstyr Leiepris m. utstyr Merknad Gruppe-/Klasserom<40kvm Kr. 200,- pr. gang. Kr. 400,- pr. gang Gruppe-/Klasserom>40kvm Kr. 300,- pr. gang Kr 500,- pr. gang Spesalrom Kr. 500,- pr. gang Gymsal m. garder. og dusj Kr. 450,- pr. gang Møterom Kr. 300,- pr. gang Kr. 600,- pr. gang Utstyr: Kjøkken Kantine Kr. 500,- pr. gang Kr ,- pr gang Utstyr: Kjøkken Audiotorium Kr Kr ,- pr. gang Amfi Kr Kr ,- pr. gang Off. festarr. Kr ,- pr gang Andre arr. Kr Kr ,- pr. gang Den enkelte utleievirksomhet definerer selv tilgjengelige rom/arealer for utleie Priser kan indeksreguleres hvert 3.år i henhold til SSB konsumprisindeks Ved behov for/tilkalling/ utrykning for ekstra renhold og vaktmestertjenester, faktureres dette etter medgått tid I 2012 er satsen kr.350 pr. kommer tillegg etter pågynt time i ordinær arbeidstidved overtid, helg og helligdager gjeldende tariffavtale. Timesatsen reguleres ih.h.t SVØMMEHALLEN ungdomsskole v/verdalsøra 2013 BARN 0-3 år gratis bleie 25 1 dag BARN (3-18) hverdag 40 4

5 1 dag HONNØR/STUDENT hverdag 65 1 dag VOKSEN hverdag 75 1 dag FAMILIE hverdag 210 KLIPPEKORT BARN 10 klipp 360 KLIPPEKORT HONNØR/STUDENT 10 klipp 585 KLIPPEKORT VOKSEN 10 klipp 675 ÅRSKORT BARN 1400 ÅRSKORT HONNØR/STUDENT 2275 ÅRSKORT VOKSEN 2625 ÅRSKORT FAMILIE 5500 HALVÅRSKORT BARN 840 HALVÅRSKORT HONNØR/STUDENT 1365 HALVÅRSKORT VOKSEN 1575 HALVÅRSKORT FAMILIE 3300 MÅNEDSKORT BARN 160 MÅNEDSKORT HONNØR/STUDENT 260 MÅNEDSKORT VOKSEN 300 Billett-armbånd/SALG 100 Utleiepriser svømmehall Lag og forening innen Verdal kommune Priser pr. time Svømmehall inntil 3 baner 150 Svømmehall stort basseng 300 Svømmehall opplæringsbasseng 200 Svømmehall hel hall til stevner 400 Arrangement hel svømmehall 1000 Idrettslag uten svømmeavd

6 VUKU SAMFUNNSHUS Garnes og Volden oppvekstsenter v/vuku, Offentlige festarrangement 2. Lukkede festarrangement Se Se 3. Andre arrangement, kino, egen egen basarer, stemner, bingo sak sak 4. Møterom med kjøkken 5. Idrettsarrangement, trim m.m. etter avtale 6. Bryllupsarrangement KULTURTJENESTER LEIESATSER IDRETTSHALLER I VERDAL KOMMUNE a) konserter, bilmesser os.v. Kamper inkl. garderobe/dusj: 1/1 baneflate Pris pr time: 200 1/3 baneflate Pris pr. time: 70 2/3 baneflate Pris pr. time: 140 Arrangement, idrettsformål Pris pr. time: 200 Arrangement, andre formål Pris pr. time: 400 Trimrom/klatrevegg, Verdalshallen Pris pr time: 130 Påbegynt time regnes som hel time Ved kamperfor aldersbestemte lag(under 18 år) vil det være muligheter for å ta inngangspenger selv om det betales standard treningsleie Ved arrangement skal det betales leie for den tiden som hallen brukes, maksimalt 10 timer b) Innenbygdslag inkl. gard./dusj: Utenbydslag inkl. gard./dusj: c) Evt. utleie av gard./dusj: d) Uteanlegget: Innenbygdslag ekskl. gard./ dusj: Utenbydslag ekskl. gard./dusj: e) Påbegynt time regnes som hel time. TJENESTER I BIBLIOTEKET

7 Nytt lånekort (erstatningskort) gangs purring, barn gangs purring, voksne gangs purring, barn gangs purring, voksne gangs purring barn gangs purring voksne Erstatningskrav fra barneavdelingen Fakturagebyr i tillegg Erstatningskrav fra voksenavd Fakturagebyr i tillegg Spesielt verdifulle bøker, deler av verk og annet spesielt materiale blir vurdert særskilt. 7

8 BEATLINGSSATSER SENTRALIDRETTSANLEGGET ØRMELEN COOPBANEN: 1. nov -31. des pr.time Helbane Halvbane jan april pr. time Helbane Halvbane Sommerleie pr. time Helbane Halvbane Kamp sr & jr Kamp 15/ Kamp 13/ Kamp 7'er og 5'er GRASAREALER: Kamp Verdal stadion sr & jr / / Kamp Gamle Gress sr & jr / / 'er og 5'er oppmerket på felt Trening Verdal Stadion som for kamp som for kamp Trening Gamle Gress 1/2 pris som for kamp 1/2 pris som for kamp Trening på felt 100 pr. time 100 pr. time 8

9 AVGIFTSSATSER FOR FESTE AV GRAVER VED KIRKEGÅRDENE I VERDAL M.M Festeavg. Pr. grav pr. år Disse forslagene skal vedtas av kommunestyre. Jfr. Gravferdsloven 9

10 PLEIE OG OMSORGSTJENESTER Egenandeler og vederlag ved bruk av kommunale pleie og omsorgstjenester mv. Definisjoner: G: Folketrygdens grunnbeløp = kr ,- pr.1.mai 2012 Langtidsopphold: Opphold i institusjon ut over 60 døgn Korttidsopphold: Opphold i institusjon inntil 60 døgn Dagopphold: Daglig opphold i institusjon inkl. transport og middagsmat. A: Langtidsopphold i institusjon Maksimalsatser iht. sosialdep. forskrifter: 75% (G-7000) + 85% (nettoinntekt - G). Vederlaget skal ikke overstige de reelle oppholdsutgifter ved institusjonen. Det fremmes ikke krav under kr i dødsbo ved årsavregning. B. Egenandeler for hjemmehjelp: Egenandelen omfatter: Hjemmehjelpstjenester og praktisk bistand, samt opplæring i dagliglivets gjøremål iht. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Det betales et fast månedlig beløp (abonnement), uavhengig av omfanget av tjenesten, likevel slik at det ikke overstiger kommunens selvkost for tjenesten i den enkelte måned. Abonnementet beregnes ut fra mottakers samlede inntekt etter følgende skala:. Kr. pr. måned For brukere med inntekt under 2 G: For brukere med inntekt 2-3 G: For brukere med inntekt 3-4 G: For brukere med inntekt 4-5 G For brukere med inntekt over 5 G For enkeltoppdrag i hjemme-hjelpstjenesten, der Kortidsopphold pr. døgn Aktivitetstilbud hjemmeboende eldre, inkl Aktivitetstilbud hjemmeboende eldre, inkl

11 Trygghetsalarm Med brannalarm. Abonnement. Sum pr. år Uten brannalarm. Abonnement. Sum pr. år Salg av middagsmat Priser på mat i forhold til vedtak: Kostpris for middag Kostpris for middag med dessert 50 inngår i full forpleining Kostpris for måltid med tørrmat Kostpris for kaffemåltid 10 inngår i full forpleining Priser på mat i forhold til vedtak: Middag med dessert 73 leveres ikke Middag uten dessert Full forpleining Trygghetsboliger, pr. dag Utleie av møterom/eldresentret i Vuku Administrasjonen får fullmakt til å fastsette utleiepriser for duker m.m. Gruppetilbud ergo- og fysioterapitjeneste Egenandel pr gang - onsdag- og torsdag: 50 fjernes Egenandel pr gang - fredager: 20 fjernes Ansattes betaling ved spising på institusjon Administrasjonen får fullmakt til å fastsette Transport (buss) Dagtakst, tur-retur dagtilbud. 55 lagt inn i egenandel akt.tilbud Dagtakst,ved turer (tur-retur dagtilbud pluss tur) 65 en del av vedtak praktisk Uleie av ARKEN for helg Utleie av ARKEN hverdag

12 TEKNISKE FORMÅL Ingen økning i vann- og kloakkavgifter for 2012 TILKOBLINGSGEBYR KLOAKK x) Høy sats (tillegg gruppe 2) utgår fra Boliger/hytter, med 1 leilighet: Tillegg for flere leiligheter. (Boenhet med eget kjøkken og bad): Gårdsbruk m/1 leilighet: Tillegg for flere leiligheter som under boliger. Uisolerte lagerbygg, pr. m2: Øvrig virksomhet, forretninger, industribygg, o.l. areal inntil m2 pr. m2: Areal fra m2 til m2 pr. m2: Areal over m2 pr. m2: TILKOBLINGSGEBYRER VANN Boliger/hytter med 1 leilighet: Tillegg for flere leiligheter. (Boenhet med eget kjøkken og bad): Gårdsbruk m/1 leilighet: Tillegg for flere leiligheter som under boliger. Uisolerte lagerbygg, pr. m2: Øvrig virksomhet, forretninger, industribygg, o.l. areal inntil m2 pr. m2: Areal fra m2 til m2 pr. m2: Areal over m2 pr. m2:

13 ÅRSGEBYRER VANN Gebyrene er uendret fra 2010 Kategori: Fastgebyr pr. eiendom Måler, pris pr. m3 10,04 10,04 Boliger inntil 150 m Boliger m2, eneleilighet Boliger m2, flerleilighet Boliger m2, eneleilighet Boliger m2, flerleilighet Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, eneleilighet Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, flerleilighet ÅRSGEBYRER KLOAKK Pris pr. m3 uendret fra Fastgebyr er uendret. Kategori Fastgebyr pr. eiendom Måler, pris pr. m3 16,58 19,07 Boliger inntil 150 m Boliger m2, eneleiligheter Boliger m2, flerleiligheter Boliger m2, eneleiligheter Boliger m2, flerleiligheter Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, eneleilighet Boliger over 210 m2, pr. 30 m2, flerleilighet HUSLEIESATSER I KOMMUNALE BOLIGER. Justeres i hht. Konsumprisindeks september foregående år. INNLEIDE BOLIGER - Husleie for framleie av innleide boliger reguleres iht. eiers justering iht. leieavtale 13

14 HUSLEIESATSER I KOMMUNALE BOLIGER INNLEIDE BOLIGER - Husleie for framleie av innleide boliger reguleres iht. eiers justering iht. leieavtale Andre boligområder Tomt nr. gnr. bnr. areal Tomtekost 14

15 Garnesmarka, 8 tomter igjen Anleggs-kost Leirådal, 2 tomter igjen kr. 20,++ pr. m Tomtepris for mindre arealer (inntil 800 m2) for boligformål, trafikk/hage mv. fastsettes iht. iht. kommunestyrevedtak 12/06 (Tomteprisutvalget) og avgjøres av formannskapet. NÆRINGS OG INDUSTRIFORMÅL Industriområdet Ørin Sør festekontrakter 6% av KPI- justert tomtepris Industriområdet Ørin Nord Tomteprisene for nærings og industriformål kan bli endret ut fra endringer i KPI og lignende kr. 650 pr. m2 Festeavgift på Ørin Sør kan fastsettes av formannskapet og justeres iht gjeldende festekontrakter LAGRING UTEN AVTALE PÅ KOMMUNAL GRUNN Gebyr for avtaleløs deponering, lagring, oppstilling og annen bruk av kommunens eiendomsgrunn , ,00 Tomteprisene for nærings og industriformål kan bli endret ut fra endringer i indeks for første gangs omsetning innenlands pr januar Festeavgift på Ørin Sør fastsettes av formannskapet og justeres iht gjeldende festekontrakte LAGRING UTEN AVTALE PÅ KOMMUNAL GRUNN Gebyr for avtaleløs deponering, lagring, oppstilling og annen bruk av kommunens eiendomsgrunn. Pris pr. påbegynt døgn. 1000, ,00 15

16 LEIE AV TORGPLASS Se formannskapssak 50/08. 16

17 RENOVASJONS- OG SLAMTØMMINGSGEBYR Viste priser for 2013 er administrasjonens forslag. Endelig vedtak vil bli foretatt i rep.skap l restavfall/mini rest 1625, , l restavfall/liten rest 2364, , liter restavfall/medium rest 2955, , liter restavfall/stor rest 3989, ,30 Tillegg Ukentlig tømming restavfall/papir 400, dager tømming restavfall/papir 200, Henting dunk meter 400, Kjøring privat veg 500, Ikke utført kildesortering 500, Bytte/innhenting av dunker/endr. AB 350, Rabatter Samarbeid 2-9 boenheter Samarbeid boenheter Samarbeid mer enn 31 boenheter Varmkompostering Alternativ behandling organisk Framsetting av dunken på tømmedag Abbonnement Bunntømte Bunntømte containere 2300 Pris slamtømming pr.kunde økning på 2 % Transport pr. m3 241 Behandling vanlig pr. m3 335 Behandling tette tanker 95 17

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 oversikt appendixer APPENDIX 1 Vatn og kloakkgebyr Side 1 APPENDIX 2 Tømming slamavskillere Side 2 APPENDIX 3 Renovasjonsavgifter Side 3 APPENDIX 4 Avgiftsparkering i Levanger

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget

Namsos kommune -et godt sted å leve. Prisliste. Kommunale tjenester. Servicetorget Namsos kommune -et godt sted å leve Prisliste Kommunale tjenester Servicetorget Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Barnehageplass... 2 SFO-plass (Skolefritidsordning)... 2 Namsos kommunale kulturskole...

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

Inntektskategori: 0 189 103* kr 699,- kr 699,- 189 103 302 564* kr 1 165,- kr 1 165,- 302 564 og over* kr 2 330,- kr 2 330,-

Inntektskategori: 0 189 103* kr 699,- kr 699,- 189 103 302 564* kr 1 165,- kr 1 165,- 302 564 og over* kr 2 330,- kr 2 330,- Lier kommune - avgifter, gebyrer og egenbetalingsordninger (Vedtatt i kommunestyret 13.12.2010) Type Betalingssatser 2010 Betalingssatser 2011 1. Heldagsbarnehage Satser pr måned Satser pr måned Inntektskategori:

Detaljer

Innhold. Generelt. Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret.

Innhold. Generelt. Andre satser har et lovverk som styrer prisøkningen, som husleie på eksisterende boliger og vaksinasjonskontoret. Betalingssatser 2015 Generelt Betalingssatser 2015, er et vedlegg til økonomiplanen for 2015-2018, og viser prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dokumentet blir vedtatt som en del av

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2014 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag 28.11.2013 2 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder Rådmannens forslag til endringer

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier

Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier Avgiftshefte 2015 Kommunale avgifter, gebyrer og leier Kommunestyrets vedtak, 11.12.2014 INNHOLD side Stab og støtte Forsinkelsesrenter, gebyr utleggsforretning mm 3 Barnehage og skole Barnehage 4 Skolefritidsordning

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015

GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 GEBYRER OG BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i Kommunestyret 10.12.2014 PS 144/14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BARNEHAGE FORELDREBETALING... 3 2. SKOLEFRITIDSORDNING... 3 3. MUSIKK OG KULTURSKOLEN...

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2007/339 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 26.01.06. Rev. 09.02.06. Rev. 07.03.06. Rev. 15.02.07. Rev. 16.04.07. Rev. 25.01.08. Rev 02.01.09.

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117

Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Dyrøy kommune Arkiv: 231 Den lærende kommune Saksmappe: 2013/117 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: 23.07.13 P R I S E R K O M M U N A L E T J E N E S T E R 2013 Renovasjon:... 2 Vann- og kloakkavgifter:...

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2011 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging, kart og

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014

Helse og omsorg Flatanger. Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe:2013/9359-1 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Fastsettelse av egenbetaling for pleie- og omsorgstjenesten 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Priser på tjenester i 2015

Priser på tjenester i 2015 Betalingsregulativet Priser på tjenester i Barnehage Betaling for kosthold Ordinær kost Nei 253 pr. mnd 246 01.01.14 Melkepenger Nei 89 pr. mnd 86 01.01.14 Oppholdstid: Full plass 1/1-30/4 Nei 2 480 pr.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Utvalgssaksnr. Innhold Lukket Arkivsaksnr Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2014 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Gebyr og avgiftsregulativ 2015 Hammerfest kommune INNHOLD 3 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 3 2 HAMMERFEST MENIGHETSRÅD... 4 3 SENTRALADMINISTRASJONEN...

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer