DAGSORDEN LANDSMØTET 24. APRIL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DAGSORDEN LANDSMØTET 24. APRIL 2015"

Transkript

1

2 DAGSORDEN LANDSMØTET 24. APRIL 2015 Sted: Hotel Scandic Edderkoppen St. Olavsplass 1 kl Sak: 1. Åpningsandakt v/jarle Haugland 2. Opprop av møtedeltakere v/ Signe Olise Berg. 3. Konstituering: Valg av dirigenter, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen. 4. Aktuelt fra Familie & Medier v/ Jarle Haugland 5. Styrets toårsberetning for 2013 og Årsregnskap for 2013 og Valg. a. medlemmer og varamedlemmer til F&Ms styre. b. valg av revisor. c. valg av valgkomité. 8. Fastsettelse av neste Landsmøte. 9. Aktuelt fra Barnevakten 2

3 Bilag LANDSMØTET 24. APRIL Styrets toårsberetning for 2013 og s Resultatregnskap og revisjonsberetning s Resultatregnskap og revisjonsberetning s Valg. s Medlemmer og varamedlemmer til F&Ms styre. - Revisor. - Valgkomité. 5. Vedtekter. s. 43 3

4 STYRETS TOÅRSBERETNING FOR 2013 og

5 Innhold INNLEDNING s. 6 Til tjeneste Landsmøtet 2013 Styre/AU/LPU Administrasjon / Stab INFORMASJON s Oppmuntre til bevisst mediebruk a. Møtebesøk, kurs og seminarer b. Skjermfri uke c. Nyhetsbrevet d. Ta 5 minutter e. Hjemmesiden f. Sosiale Medier g. På bølgelengde 2. Føre en aktiv dialog med mediene s. 10 a. Møter med mediene b. Mediedekning c. Medierosen d. Programreaksjoner e. mediepolitikk/ lobbyvirksomhet 3. Stimulere til kristne samfunnsbyggende initiativ i mediesektoren s. 14 a. Mediestipend b. Samarbeid/ alianser UNGDOM & MEDIER s. 28 MARKEDSFØRING OG SALG s. 29 Sommerkampanje/bønnedugnad Medlemstall Giverarbeid ØKONOMI s. 22 Regnskap 2013 Regnskap 2014 AVSLUTTENDE MERKNADER s. 38 Vedtekter for Familie & Medier s. 43 Tilsluttede medlemsorganisasjoner siste side 5

6 INNLEDNING Til tjeneste! Hva vil det si å være kristen i offentligheten? På hvilken måte er Familie & Medier en del av kirkens store misjonsoppdrag? Hva er forholdet mellom kristen tro og gode verdier i mediene? Dette er noen av spørsmålene vi har arbeidet med i Familie & Medier de siste årene. Med en blanding av stor glede, noe frustrasjon, kampvilje og forventning til hva som befinner seg i enden av prosessen, har vi gått gjennom en svært viktig endring for organisasjonen. I en tid der samfunnet og mediene endrer seg kontinuerlig, og der den kristne tro har en helt annen plass enn den hadde for kun 20 år siden, er det viktig med reorientering. Hva er oppdraget vårt, og hvordan skal det komme til uttrykk i arbeidet vårt? På Landsmøtet i 2013 ble det vedtatt et nytt formå for Familie & Medier: Familie & Medier arbeider for at kristen tro og gode verdier skal prege mediehverdagen. Dette gjør vi ved å: oppmuntre til bevisst mediebruk føre en aktiv dialog med mediene stimulere til kristne og samfunnsbyggende initiativ i mediesektoren. Gjennom vårt arbeid er vi en tydelig stemme som bygger Guds rike i samfunnet. Med dette for øye har vi jobbet videre med hvilke konsekvenser dette skal få for arbeidet, og hvordan vi kan kommunisere dette til omverdenen. Blant annet har vi vedtatt tolv postulater, grunnholdninger, som skal prege vårt møte med offentligheten (se vedlegg). Og mot slutten av perioden har vi også tydeliggjort våre målgrupper, og sagt noe om hvordan vi kan stå til tjeneste for dem: Vi vil stå til tjeneste for menigheten: 1. Kristne mediebrukere: Vi vil gi kristne råd og veiledning i god mediebruk gjennom kurs, seminarer, menighetsbesøk, trykt materiell og strategisk bruk av sosiale medier. 2. Kristne som arbeider i mediene: Vi vil oppmuntre og støtte kristne som jobber i mediene til å være lys og salt på sin arbeidsplass. Vi vil bl.a. tilby egne kurs og seminarer, utvikle relevante ressurser og bygge gode nettverk. 3. Mediemisjonærer: Vi vil aktivt støtte alle som vil spre evangeliet gjennom ulike medier, både med gode råd, inspirasjon og relevante ressurser. Vi vil også bygge gode nettverk som kan styrke troen, heve kompetansen og inspirere til nye idéer. Og vi vil stå til tjeneste for mediene: 4. Vi vil løfte fram ʻglimt av Gudʼ der de oppstår i mediene. 5. Vi vil tale de svakes sak der urett begås i pressen. 6. Vi vil være en sterk stemme for stor takhøyde og meningsmangfold i det offentlige rom. 6

7 Det er med stor forventning vi iverksetter endringene, og ber Gud om å få gå i hans gjerninger som har kraft til å forvandle mennesker og samfunn. Landsmøtet 2013 Landsmøtet ble holdt på P-Hotels, Grensen 19 i Oslo den. 29. april Til landsmøtet møtte det totalt 26 personer, hvorav 3 gjester, 6 styremedlemmer og 6 ansatte. 12 av Familie & Mediers 31 tilsluttede organisasjoner og trossamfunn var representert med totalt 14 representanter. Landsmøtet godkjente styrets toårsmelding for 2011 og 2012, årsregnskapene for 2011 og 2012 og foretok de valg som ligger til Landsmøtet. Revisor : KPMG avd. Sotra Valgkomité: Styret ble bedt om å oppnevne valgkomité i løpet av høsten Styret/AU/LPU Landsmøtet i 2013 valgte dette styret: Fra lutherske organisasjoner og kirkesamfunn: Leif Gunnar Vik. Varamedlem: Lars-Ivar Gjørv og Anders Torvild Bjorvand. Fra andre trossamfunn og organisasjoner: Ole Kristiansen. Varamedlemmer: Karl Anders Ellingsen. Stig Ryland, Solveig Omland og Kjersti F. Berg ble i 2011 valgt for en periode på fire år og er styrerepresentanter frem til Landsmøtet i Styret konstituerte seg med Leif Gunnar Vik som leder og Stig Ryland som nestleder. Sammen med leder og nestleder ble Solveig Omland medlem av Arbeidsutvalget. Kjersti F. Berg ble styrets representant i Lønns og Personalutvalget (LPU). Styret har i 2013 behandlet 44 saker, i 2014 ble det behandlet 48 saker. Administrasjon/stab Familie & Medier leier lokaler i 2.etasje hos Dagen på Danmarksplass, Fjøsangerveien 45. Staben i Familie & Medier har i perioden bestått av: Jarle Haugland, Daglig leder i 100 %. Signe Olise Berg, Administrasjonskonsulent i 80 %. Linda Askeland, Redaktør/medlemskontakt/ansvarlig for bønnearbeidet, i 100 %. (fungerende daglig leder fra 14. april 2014) Berit Holgersen Steensen, totalt 100 %. 50 % som leder i Ungdom & Medier og 50 % som redaktør for nyhetsbrevet i Familie & Medier. Alexis Lundh, leder i Ungdom & Medier i 50 % fra 13.okt (vikariat) Halldis Bjerkvik Volle, redaktør i Ungdom & Medier i 20 %. Kristina Ekerhovd-Ottersen, engasjement som redaktør i Ungdom & Medier i 20 % fra 19. aug. til 19. oktober Maria Bakke, timehjelp/ kontormedarbeider frem til 30.juni Hanna Bakke, timehjelp/ kontormedarbeider frem 31.okt Ingrid Elise Johnson, timehjelp/kontormedarbeider fra 15.aug Karoline Vik, timehjelp/kontormedarbeider fra 1.nov

8 INFORMASJON Informasjonen systematiseres etter formålsparagrafens tre punkter om hvordan formålet skal oppnås: oppmuntre til bevisst mediebruk føre en aktiv dialog med mediene stimulere til kristne og samfunnsbyggende initiativ i mediesektoren 1. «Oppmuntre til bevisst mediebruk» a. MØTEBESØK, KURS OG SEMINARER Det er viktig for oss å komme ut til menigheter, skoler, på konferanser og lignende. Først og fremst for å oppmuntre mennesker til god mediebruk. Men også for selv å få innsikt i menneskers mediehverdag, samt verving av medlemmer til Familie & Medier. Når mediene opptar så stor del av vår hverdag, mener vi at det er svært viktig at vi hjelper hverandre til å ta gode valg, som ærer Gud og gir rom for Jesus i livene våre. Vi har i perioden blant annet deltatt på følgende: - møtehelg i Misjonshuset, Kristiansand - seminar om sosiale medier for staben i Salt Bergenskirken - medie/foreldreseminar i Kristi Menighet, Fredrikstad - tale og seminar på mannsmøte, Petrikirken, Sellebakk - innlegg om medie ru og s ermfri u e på ildø i els ole - innlegg om digitale se suelle ren elser for ressursgruppe for fore gging og åndtering av se suelle ren elser (ImF, NMS, NLM, Normisjon). - seminarhelg i Drammen (DFEF) - ale på s sommerstevne - ale seminar på avigatørenes familieleir - eminar på lin, Baptistenes sommerstevne - eminar på etodistenes sommerstevne - eminar på risten radio onferanse vordan nå de unge med radio? - Tale/miniseminar Fitjar Bedehus - deltakelse Global Lausannekonsultasjon om evangeliet og mediene, Los Angeles - foredrag på FEB-konferanse i London - panelsamtale Jesuskvinners konferanse i Oslo konserthus - foredrag idsvåg ir e - tale Nesttun bedehus - tale/seminar fellesmøte i Kvitseid - Møte med pastorringen i Bergen I tillegg til F&Ms møte- og seminarvirksomhet, har Ungdom & Medier, Barnevakten og Damaris en utbredt seminarvirksomhet, og bidrar på denne og andre måter til økt mediebevissthet. 8

9 b. SKJERMFRI UKE Hvert år, uka før påske, inviterer vi til «Skjermfri uke». Dette er ei uke der folk oppfordres til å skru av skjermer og bruke tiden på andre ting, som for eksempel fellesskap med andre, bibel og bønn eller friluftsliv. Målet med uka er å sette fokus på vår mediebruk, bidra til økt bevissthet og hjelp til å ta kontroll over egne medievalg. Utover en Facebookside og tilbakemeldinger (med premiering), har vi liten oversikt over hvor mange som velger å ha skjermfri uke. Tanken er at det skal være enkelt organisert. Men tilbakemeldingene vi får og mediebildet for øvrig tilsier at dette vil være viktig også i fremtiden. c. NYHETSBREVET Nyhetsbrevet sendes ut hver torsdag formiddag. Det går til enkeltpersoner, medier og institusjoner, til sammen rundt 4600 e-postadresser. Nyhetsbrevet består av følgende elementer: Mediekommentar, Damarisartikkel, sak fra Ungdom & Medier, annonse (for å promotere F&M), skråblikk, en sak knyttet til mediemisjon. De tre resterende sakene vil variere ut fra mediebildet, og selvsagt om vi har saker internt. Vi får tilbakemeldinger på at det settes pris på denne ukentlige oppdateringen og medlemmene knyttes tettere til aktivitetene i Familie & Medier. Åpningsprosenten ligger på rundt 30 prosent, det tilsvarer ca 1400 stk. Mange av disse er redaksjoner landet over. Mediekommentaren sendes ut separat til over 300 redaksjoner, samtidig som den er en del av nyhetsbrevet. Vi lager og sender ut nyhetsbrevet i Bring Ida, dette fungerer greit nok. (nevner her at nytt nyhetsbrev ble lansert i februar 2015). d. TA 5 MINUTTER Vi har de siste to årene valgt å satse på bønn for mediehverdagen. Dette gjør vi fordi vi tror på ønn som en vei til å forandre mennes e erter. Og som et av våre postulater sier Varig forandring kommer innenfra. Vi øns er at vårt ar eid s al forandre mennes er og samfunn på dypet, med Guds kraft. Derfor ber vi og vi har invitert kristne til en felles bønnedugnad ved å e dem om å ta 5 minutter i u a og e for mediene. Ved utgangen av 2014 var det rundt 2500 som mottok vårt ukentlige bønnebrev. e. HJEMMESIDE Hjemmesiden vår har i stor grad fungert som en nyhetsside, men på grunn av endret profil på organisasjonen, utdatert design og sider som var uegnet for lesing på mobil, har vi høsten 2014 arbeidet med nye nettsider, som ble lansert like over nyttår f. SOSIALE MEDIER Familie & Medier har sin egen Facebook-gruppe med rundt 2600 følgere. Vi har også en profil på Twitter og Instagram, men har i perioden ikke brukt ressurser på dette, noe som vil endre seg i fremtiden. Mens hjemmesiden primært er kanalen for informasjon, vil sosiale medier være en viktig arena for kommunikasjon. Dette er en side av arbeidet vårt vi vil utvikle fremover. 9

10 Daglig leder er også aktiv på Twitter og Verdidebatt. Vi ser at flere av våre artikler spres av andre via disse kanalene. g. PÅ BØLGELENGDE Medlemsbladet På Bølgelengde skal opplyse om arbeidet vårt, skape engasjement, bevisstgjøre og knytte medlemmene til Familie & Medier. Det er alltid en utfordring å skulle nå en bred målgruppe, og vi arbeider stadig med å forbedre produktet, også den grafiske profilen, uten at det medfører særlig ekstra kostnader. Opplaget er på rundt Vi bruker Creo-X (design) og Bodoni (trykkeri). Samarbeidet fungerer bra, men vi evaluerer med jevne mellomrom priser hos andre leverandører. 2. «Føre en aktiv dialog med mediene» a. MØTER MED MEDIENE «Varig forandring kommer innnenfra» sier ett av våre postulat. Derfor er det viktig med god dialog med medieaktørene. Vi har tro på at gode møter kan bidra til forståelse, om ikke alltid enighet. Endringsprosessen samt en langvarig sykmelding for daglig leder har gjort at vi har hatt noe færre møter enn planlagt, da vi har hatt behov for å bevisstgjøre oss selv på hva vi ønsker å oppnå og på hvilken måte vi skal arbeide overfor mediene. Men i perioden har vi likevel hatt møte med NRK, sammen med Blå Kors, om programserien «Fylla», samt møte med NRK Super om ulike tema som opptar begge parter, blant annet trygg mediehverdag for barn, sunt selvbilde og tro og livssyn som en naturlig del av kanalens formidling. I tillegg til dette, bidrar mediekommentaren og e-postkontakt med mediene til den ønskede dialogen. Vi vil likevel at dette området styrkes i fremtiden, som en naturlig konsekvens av en ny og tydeligere profil. b. MEDIEDEKNING Vi ønsker å være til stede i mediebildet. Fordi vi mener å ha noe viktig å melde. Men ikke for enhver pris. Vi observerer at det er enklest å komme i mediene om vi kommer med krass kritikk mot noe eller noen. Ikke minst gjelder dette om vi uttaler oss om sex. Derfor er vi varsomme med hva vi uttaler oss om offentlig. Dersom vi skal si noe om moralske spørsmål som noen ganger kan være på sin plass går vi runder internt for å bevisstgjøre oss på vår motivasjon. Vi ønsker ikke å være moralsk indignerte, men å være medspillere for godhet og sannhet og tale de sva es sa. Vi forsø er å spørre oss om det lu ter Jesus av det vi g ør før vi går ut i mediene. Noen eksempler på mediedekning i 2013 Deltakelse i sosiale medier (Facebook, Twitter, Verdidebatt). Mediekommentarene stort sett ukentlig i Dagen og noe sjeldnere i Vårt Land, samt flere lokalaviser og lokalradioer e attinnlegg i ergens idende Redigert livss n og ett etsen er reda tørenes ansvar Uttalelse i Grimstad Adressetidende om porno 10

11 Mediekommentar om etikksjef i NRK, omtalt i Journalisten og påfølgende konstruktiv dialog på e-post med kringkastingssjef i NRK. Sitert i A-magasinet i sak om utroskaps-nettsider a i drelandsvennen om ermfri u e ovedoppslag på forsiden. Også interv u på Gimra og no s i avisene øre, Sunnmøringen, Eikerbladet og Dagen og Kristen Radio Haugaland Vårt and interv u om R s de ning av pås e uds apet Vårt and, intervju om bønn for Bieber Andakter i Velsignet Helg Jevnlig intervju i Kystradioen Uttalelse fra Ungdom & Medier i Dagbladet angående «Fylla» på NRK Besøk på Kanal 10 og Visjon Norge, med mediebevisstgjøring og F&Ms bønnedugnad som tema Noen eksempler på mediedekningen i 2014 Deltakelse i sosiale medier (Facebook, Twitter, Verdidebatt) edie ommentaren u entlig i agen og noe mer sporadis i Vårt and prim rt på nett/verdidebatt) og i enkelte lokalaviser og lokalradioer. oreldre må ta ansvar u alelser fra erit teensen i Vårt and l sa om unge delta ere på ors e alenter a for O -gudst eneste de a nnlegg i Vårt and e a på agsn en, NRK P2, om banning i NRK Intervjuer på diverse lokalradioer tema: Medierosen og bønnedugnaden «Kristne; mediefolk trenger skryt!», intervju i Korsets Seier med Jarle Haugland li.no erfor er disse videoene så farlige u alelser erit. Steensen Debattinnlegg aftenposten.no «Jesus gjør at kristendommen kan kritiseres åpent» Portrett av Linda Askeland i Korsets Seier og JK (Jesuskvinner) c. MEDIEROSEN Medierosen er Familie & Mediers hederspris som går til en person eller en redaksjon som har bidratt til å kjempe for det gode i mediene. Prisen blir delt ut hvet år, i motsetning til tidligere da den ble delt ut to ganger i året Margreth Olin 2014 Aftenposten, for serien «Sweatshop» Tidligere er prisen gitt til: Nyhetsredaksjonen i TV 2, for kampanjen «Slaver i Norge», TV Inter, Redaksjon og deltakere i programmet Ingen grenser, Vigleik Brekke (25 år som redaktør i Kystradioen), Helge Gudmundsen (Gudstjenestekoordinator og programleder, NRK), Migrapolis (NRK), Oddgeir Bruaset (Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, NRK), Espen Ottosen (informasjonsleder i NLM), Kathrine Moholt (Jakten på kjærligheten, TV 2), Erik Thorstvedt (Heia Tufte, TV Norge) og Egil Svartdahl (Søndagsåpent, TV 2) 11

12 d. PROGRAMREAKSJONER Tidligere sendte medlemmene sine programreaksjoner direkte til oss, og vi videreformidlet til kanalene. De siste årene har vi aktivt oppmuntret til å sende reaksjoner direkte til kanalene, men gjerne sende kopi til oss. Dette ser ut til å fungere bra. Fordelingen på reaksjonene er som følger: 2013 TV Livssyn/andakt Språkbruk Sex/vold Diverse sum Positiv * 17 negativ * 61 sum *Reaksjoner via vår Facebookside: 20 reaksjoner totalt på Lyllyhammer. 19 negative, 1 positiv. 4 reaksjoner på andre program: 3 positive og 1 negativ. Radio Livssyn/andakt Språkbruk Sex/vold Diverse sum Positiv 1 0 1* 2 negativ 3+1* sum *Reaksjoner via vår Facebookside: 1 negativ reaksjon på andakten, 1 positiv reaksjon på P2-program Diverse andre medier Bøker avis kino Diverse sum Positiv negativ 1* sum *Reaksjoner via vår Facebookside: 1 negativ reaksjon på bøker. Totalt reaksjoner 2013: 87 12

13 2014 TV Livssyn/andakt Språkbruk Sex/vold Diverse sum Positiv 9+79* 0 5+2* 95 negativ sum *Reaksjoner via vår Facebookside: 79 positive reaksjoner totalt på Salmeboka minutt for minutt. 2 positive reaksjoner på andre program. Radio Livssyn/andakt Språkbruk Sex/vold Diverse sum Positiv negativ sum Det har vært få reaksjoner på radio. 6 negative reaksjoner på morgenandakten. Diverse andre medier Bøker avis kino Diverse sum Positiv * 9 negativ sum *7 stk ga respons på NRKs oppfordring om å gi tilbakemelding på NRKs fremtidige programtilbud. Totalt reaksjoner 2014: 124 Oppsummering av hovedgrupper og kategorier: Livssyn/andakt Språkbruk Sex/vold Diverse positiv/negativ Vi ser tendenser til at flere tar kontakt med oss for å dele tanker og ideer til tiltak, ikke bare rene programreaksjoner. Vi har også aktivt oppmuntret til å rose og takke for det som faktisk er bra, samtidig som man sier ifra om det som er nedbrytende/ikke bra. Dette blir tatt til følge. Men det gjør at en enkelt reaksjon ofte inneholder båre ros og ris, og det fører til at statistikken må føres med litt s ønn I tillegg har vi fått mange muntlige reaksjoner når vi har vært ute på ulike arrangementer. Vi vet også at mange av våre medlemmer henvender seg direkte til mediene, uten at vi har oversikt over det. Disse faktorene sammenlagt fører til at statistikken ikke er fullstendig, men den gir et bilde av tilbakemeldingene vi får. 13

14 e. MEDIEPOLITIKK/LOBBYVIRKSOMHET Høringer og brev I har vi avgitt skriftlige høringsuttalelser til følgende saker: - Høring om EU- ommis onens grønn o Preparing for a ull Converged udiovisual World Growt Creation and Values - Høring om "Forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier" - Høring om NRK-plakaten Diverse møter og politikerkontakt I 2013 var vi sammen med Euralva i Brussel i diverse møter, med representanter i Europaparlamentet, EBU og EIF Vi har også vært i møter og hatt kontakt med ulike politikere i forbindelse med opprettelsen av nytt kringkastingsråd. Dessverre ble ikke noen av kandidatene vi lanserte med i rådet. 3. «Stimulere til kristne og samfunnsbyggende initiativ i mediesektoren» a. MEDIESTIPEND Hvert år deler Familie & Medier ut mediestipend, i kategoriene forskningsstipend, mastergradsstipend og oppmuntringsstipend. Stipendet ønsker å bidra til dyktiggjøring av kristne mediearbeidere og å gi støtte til bruk av mediene i evangeliets tjeneste. Alle kan søke, men det blir lagt vekt på søknader som fokuserer på de tema som er beskrevet i utlysningene til de ulike stipend. Tidligere har utdelingene vært to ganger i året, men dette er nå endret til en gang i året, med samme totalsum. I perioden har følgende fått mediestipend fra Familie & Medier: (se side 20 og 21) 14

15 Stipendtildelinger 2013 Navn Bosted Prosjekt Beløp Hilde Kristin Dahlstrøm Fevik Forskningsstipend Kartlegging og bokprosjekt på hvordan medier på Sørlandet dekker religion og livssyn Øivind Økland Kristiansand Forskningsstipend Forskning og bokprosjekt om ungdom, medier og livssyn i et globalt perspektiv. Harald Endresen Grimstad Masterstipend Masteroppgave og forskning på Bibel-lesning via mobil-eller smarttelefon. Sigbjørn Kiserud Spydeberg Masterstipend Masterstudier ved University of Amsterdam Håkon Andre Repstad Kristiansand Masterstipend Masterstudier i samfunnskommunikasjon ved Universitetet i Agder Chris Duwe Vallset Oppmuntringsstipend Innkjøp av utstyr mm. til utgivelsen av Øystein CD Filadelfia Kristiansand v. Hans Olav Hodøl En God Grunn v. Bente Levinsen Refugee Alliance v/sigrun Sina Saltbones Kristiansand Vennesla Kristiansand Oppmuntringsstipend Kursing av frivillige medarbeidere til redaksjonelt arbeid. Oppmuntringsstipend Produksjon av en kristen norsk julekalender for BarneTV. Oppmuntringsstipend Videoprosjekt, å dokumentere flyktningenes forhold i flyktningeleirene og arbeidet med å vise hva troen og de kristnes hjelp betyr i deres situasjon Totalt ,- 15

16 Stipendtildelinger 2014 Navn Bosted Prosjekt Beløp Margunn Serigstad Dahle Kristiansand Forskningsstipend forskning rundt temaet barn, medier og livssyn. Espen Ottosen Oslo Masterstipend masterstudie i USA for å øke sin formelle kompetanse innen temaet kristen tro og ateisme/agnostisisme. Chris Duwe Vallset Oppmuntringsstipend Sorthvit Media v. Harald Flem Bønes Utvikling av Øystein APP. Oppmuntringsstipend produksjon av dokumentar om Human Trafficking. Elisabeth Kleppe Fyllingsdalen Oppmuntringsstipend Forarbeid til dokumentasjon av frikirkemiljø i Norge. Preludium v. Einar Myklestad og Jens J. Jensen Bergen Oppmuntringsstipend Nettside til prosjektet Preludium. TV-Inter v. Einar Matre Oslo Oppmuntringsstipend Utvikling av tv-serien Krusifix for NRK-super Trond Hjorteland Tau Oppmuntringsstipend Dekke kostnader til mediekurs for lokale medarbeidere i Kamerun, Tsjad og Den Sentralafrikanske Republik. Håvard Bjørnevik Kristiansand Oppmuntringsstipend Deltakelse på konferansen omentum 2014 i U Fx-produksjoner Klokkarstua Oppmuntringsstipend Distribusjon av DVD m. Børre Knudsen. Magnhild Landrø Oslo Oppmuntringsstipend Kursvirksomhet rettet mot redaksjoner i menighetsblader Totalt ,- 16

17 b. SAMARBEID / ALLIANSER Damaris Norge AS Damaris Norge AS, er et samarbeid med Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (10 prosent), Mediehøgskolen Gimlekollen (50 prosent) og ekteparet Lars og Margunn Dahle (20 prosent) og Familie & Medier (20 prosent). Det er knyttet til Damaris International, en internasjonal organisasjon med engelske røtter som driver kulturopplysning fra et kristent ståsted. Ønsket er å knytte populærkultur og tro sammen. Arbeidet retter seg inn mot tre områder: skole, kirke og medier. Margunn Dahle er team- og produksjonsleder i Damaris Norge AS. Daglig leder i Familie & Medier, Jarle Haugland, var styreleder frem til sykmelding januar I 2014 ble også Lars Dahle daglig leder i Damaris Norge AS i en mindre stillingsprosent. Damaris har kontor på Mediehøgskolen Gimlekollen, og får gjennom dette miljøet gode, faglige bidrag i arbeidet sitt. Vi har stor tro på Damaris Norge, og mener at deres evne til å koble populærkultur og tro er et viktig bidrag til kirkens misjonsoppdrag. P7 - Foreningen Kristen Riksradio P7 er et samarbeid mellom ulike organisasjoner: Frelsesarmeen, Indremisjonsforbundet (ImF), IBRA, KABB Kristen Arbeid Blant Blinde Og Svaksynte, Kristen Muslimmisjon og Familie & Medier. Foreningen har fem ansatte, og daglig leder i F&M var styreleder frem til sykmelding januar Formelt er navnet Foreningen Kristen Riksradio, men i 2012 ble det vedtatt at foreningen skal bruke navnet P7 utad. Dette ikke minst fordi foreningen arbeider på flere plattformer enn kun radio. P7 arbeider med produksjon og distribusjon av kristne programmer for lokalradio og tv (Frikanalen og Kanal 10) og har også to web-radioer (www.p7.no). Foreningen er også sterkt engasjert i radiomisjon i ulike deler av verden i samarbeid med Trans World Radio TWR. Både Norea Mediemisjon og P7 er norske samarbeidspartnere i TWRfamilien. P7 har også overtatt driften av lokalradioen Kystradioen, som kringkaster i stor-bergen og omegn. Kristelig Pressekontor Familie & Medier er også medeier i Kristelig Pressekontor (KPK). Linda Askeland har i perioden vært styreleder, og Jarle Haugland var med i et utvalg som skulle evaluere KPK og utarbeide forslag til nytt formål. Vi har ikke noe direkte samarbeid, men KPK bruker noe stoff som har sin opprinnelse hos oss. omgud.net ImF driver om nettevangeliseringssidene omgud.net og hvorforjesus.net, der F&M er med som samarbeidspartner. Ønsket vårt er at dette skal bli et godt og effektivt redskap i arbeidet med å vinne mennesker for Guds rike og føre dem inn i et menighetsfellesskap. De som gir til kjenne på nettsidene at de ønsker å tilhøre Jesus, får tilbud om å bli fulgt opp av en e-coach. Vi mener 17

18 det ligger et stort og spennende potensiale her til å bli et evangeliseringsverktøy for en større bredde av kristen-norge. GuttogJente.no Ungdom & Medier er en av 15 aktører som driver organisasjonen GuttogJente.no. Familie & Medier og Ungdom i Oppdrag var initiativtakere til arbeidet som tar sikte på å gi god veiledning på bibelsk grunn om sex, kropp og identitet. Nettsiden var i 2014 i hardt vær på grunn av sin veiledning om homofili, og ekteparet Sven og Maren Weum ble meldt inn til fylkeslegen for deres deltakelse i nettsidens fagråd. De ble i starten av 2015 frikjent for dette. Berit Holgersen Steensen i Ungdom & Medier er styremedlem. Nasjonalt bønneråd Familie & Medier er engasjert i Nasjonalt bønneråd gjennom Linda Askeland, som er bønneleder i F&M. Hun er med i styret for bønnerådet. Internasjonalt samarbeid Mediespørsmål blir mer og mer internasjonale. Nasjonale medieorganisasjoner har også mye å lære av hverandre. F&M har hatt og har samarbeid med en rekke medieorganisasjoner i Europa, som KLF Kirke og Medier (Danmark), Fellowship of European Broadcasters (FEB), European Alliance for Listeners and Viewers Associations EURALVA og Lausannebevegelsen. Jarle Haugland har siden høsten 2013 vært styremedlem i FEB. UNGDOM & MEDIER Berit Holgersen Steensen tok over som leder for Ungdom & Medier etter endt permisjon våren Høsten 2013, ble det bestemt at Ungdom & Medier skulle lage en handlingsplan for det videre arbeidet. I denne perioden ble det arbeidet med å lage en ny handlingsplan for nettverket. Staben i U&M består idag av to personer: Leder for nettverket og koordinator for foredragene er Berit Holgersen Steensen i 50 % stilling og Halldis Bjerkvik Volle er redaktør for ungdomogmedier.no i 20 % stilling. Halldis har også jobbet utover dette i perioder ved behov. Tonje Fyhn og Anders Mellingen har jobbet på timebasis med oppdatering av seminarene. Seminarvirksomheten er kjernen i vårt arbeid. I tillegg har vi vår nettside, som har i overkant av 1000 unike treff i måneden. Vi sender også ut en artikkel eller kommentar i Familie & Mediers ukentlige nyhetsbrev. Ungdom & Medier har hatt ansvar for å skrive mediekommentar en gang i måneden. I januar 2014 fikk vi flere utfordringer med tanke på antall foredragsholdere. Vi har hatt rundt 15 foredragsholdere i Hordaland, Rogaland, Sunnmøre og Oslo, som alle er veldig gode ambassadører for Ungdom & Medier. Dette antallet ble halvert etter at flere av våre foredragsholdere ikke hadde anledning til å bli med videre. Dette var det ulike årsaker til. Noen 18

19 dro utenlands, mens andre sluttet. Vi måtte dermed takke nei til en del henvendelser om foredrag. Tilbakemeldingene på arbeidet vi gjør, ikke minst på våre seminarer, er veldig gode. Det ble derfor jobbet med å skaffe nye foredragsholdere. Dette arbeidet er godt igang og det jobbes videre med rekruttering og opplæring. Per idag( ) er det booket 21 seminarer i regi av Ungdom & Medier. Ungdom & Medier var sentrale i opprettelsen av nettsiden GuttogJente.no, som ble stiftet 2.desember Dette er et samarbeid mellom 16 ulike organisasjoner og skoler, og tar sikte på å gi god veiledning på bibelsk basis om sex, kropp og identitet. Berit H. Steensen sitter i styret. Høsten 2014 ble Berit H. Steensen 50 % sykemeldt pga svangerskapsplager. Hun skal i videre ut i svangerskapspermisjon og Alexis Lund ble ansatt i et vikariat som leder for Ungdom & Medier. Hans oppgave vil primært være å ha fokus på seminarvirksomhet og nettverksbygging. MARKEDSFØRING OG SALG Annonsebudsjettet for 2013/2014 har vært lavt. Vi har, som tidligere, satset på direktekontakt med folket ved å delta på ulike møter, konferanser og arrangement med profileringsstand og/eller foredrag. I denne toårsperioden har vi ikke fokusert spesifikt på medlemskap, men på å reise opp bønnepartnere. På grunn av en mett et i standområdet på de store konferansene, har vi satset hovedsaklig på å stille der vi får mulig et til å si noe i mi rofonen. år det g elder ønnedugnaden Ta 5 minutter ar dette fungert. åde i 2013 og 2014 ar vi litt øns et vel ommen til plattformen de fleste stedene vi har vært. Selv om det ikke alltid gir umiddelbare resultat, opplever vi det svært viktig at vi er ute i felten og bygger nettverk og pleier relasjon med våre eiere, medlemmer og potensielle partnere på ulike plan. Det gir oss også innblikk i viktige tanker og strømninger, og stoff til På Bølgelengde. O s ønnedugnad der vi inviterer til å Ta 5 minutter i u en og e for den nors e mediehverdagen etter et ukentlig bønnebrev vi sender ut, har blitt godt mottatt. Vi ser at medlemsmassen er aldrende, og jobber kontinuerlig med å fornye den. Sommerkampanje/bønnedugnad Vi var til stede på følgende stevner sommeren 2013: DFEFs sommerstevne, Drammen DELKs sommerstevne, Stokke i Vestfold Blink, Baptistenes sommerfest, Stavern The River, Stokke i vestfold 19

20 Oase, Kristiansand Himmel og hav, Hove Tromøya Visjon, Frikikrens sommerstevne, Stavern Pinsevennenes Telemarkstevne, Fyresdal Lys og Salt, Kristent nettverks sommerstevne, Hedemarktoppen New Tribe Mission, Kongshaug HimalPartner, Frekhaug For Bibel og Bekjenelse, Frekhaug Evangeliet ut til folket, Frekhaug Evangelistens bibelkonferanse, Frekhaug Metodistenes sommerfest, Grimstad Maran Ata, Seljord Navigatørenes sommerleir, Birkeland Indremisjonsforbundets sommerstevne, Lyngdal I tillegg ble der sent ut lister til flere steder vi selv ikke hadde anledning til å delta. Vi var til stede på følgende stevner sommeren 2014: På grunn av personalsituasjonen hadde vi litt mindre trykk på sommeraksjonen i år. Linda besøkte fem konferanser (mot totalt 18 i 2013) Oase, Kristiansand Himmel og hav, Hove Tromøya Metodistenes sommerfest, Grimstad Noreas sørlandssommer, Grimstad Bønne- og vekkelseskonferanse, Karasjok Sommersatsingen disse to årene var mer effektive med tanke på ressursbruk (tid og krefter og penger) enn tidligere. Det er tydelig at bønnefokuset vårt åpner muligheten til å få mikrofonen. Det at konferansearrangørene stiller seg bak vår visjon er også positiv merkevarebygging for Familie & Medier, vi opplevde at vi i større grad ble tatt imot av lederne, vi fikk forbønn og gode ord fra scenen. Karasjok er det lengste vi har reist med F&M-standen. Vi ble godt tatt imot, fikk mange gode samtaler, og stoff til bladet. Det er viktig at vi ikke bare drar til sør og øst, der de fleste konferansene holder til, men også prioriterer distriktene. Det gir oss mulighet til å møte det brede lag av medlemmene våre. Sommeraksjonen har vært den viktigste satsingen vår gjennom året når det gjelder direkte medlemsverving. Her har vi muligheter til direktekontakt med mange potensielle medlemmer. Men vi er i større grad enn tidligere også tilstede på ulike arrangementer i løpet av året, det å besøke en menighet en vanlig søndag er svært viktig her. 20

21 Medlemstall Det er et faktum at vi har en rekke enkeltmedlemmer som er registrert med to navn, som Kari og Ola Nordmann. Dette har vi ingen nøyaktig oversikt over, og frem til 2011 har vi regnet dem som ett medlem. I tillegg har vi mange familiemedlemskap. Dette har vi utjevnet tidligere ved å regne alle betalende medlemmer som to. *Fra 2011 begynte vi å beregne det offisielle medlemstallet på en litt annen måte. Alle enkeltmedlemmer regnes nå som ett medlem, og alle familiemedlemmer som to medlemmer. Medlemstallene innbefatter alle som har betalt kontingent i regnskapsåret eller har gyldig medlemskap fordi medlemskapet ble betalt for mindre enn to år siden. Dette gir følgende offisielle medlemstall for Familie & Medier År Offisielt medlemstall * * * * Medlemskontingent Kontingentsatsene i 2013 og 2014 var som følger: Medlemskap Kontingentpris 2013 Kontingentpris 2014 Enkeltmedlemskap 290,- 320 Familiemedlemskap 340,- 370 Student/støttemedlemskap 150,- 150 Medlemsinntekter Medlemskontingent i forhold til inntekter År Inntekter Medlemskontingent Prosent ,07 % ,41 % ,52 % ,34 % ,57 % ,75 % Antall betalende medlemmer F&M År Betalende medlemmer Differanse fra året før Off. medlemstall * * * * 21

22 Vi ser at medlemstallet for betalte medlemskap i Familie & Medier har gått noe tilbake i 2013 og i De siste to årene har vi opplevd en kraftig nedgang i innbetalinger av medlemskap. Det meste skyldes at de gamle medlemmene våre faller fra pga sykdom, alder og død. Vi arbeider kontinuerlig med ulike tiltak for å tilføre nye medlemmer. I 2014 hadde vi en kampanje med avtalegiro på medlemskap som førte til at mange av våre medlemmer gikk over på dette. Vi rekrutterte også noen nye i denne kampanjen. I 2013 ble det rekruttert 229 nye medlemmer, mens det i 2014 ble rekruttert 188 nye medlemmer. Giverarbeid Alle F&Ms medlemmer mottar bladet På Bølgelengde, med en gavegiro som adressebærer. Sammen med Påskebrev og Vårbrev, Høstbrev og Julebrev (girobrev) utgjør de hoveddelen av F&Ms aktiviteter for å motta gaver. I begge årene sendte vi ut fire blad og fire girobrev. Vi har også en ordning med Fast Givertjeneste med skattefradrag. Ved utgangen av 2014 var 372 givere med i denne ordningen. Gaver fra enkeltpersoner i forhold til inntekter År Inntekter Gaver Prosent ,73 % ,71 % ,43 % ,51 % ,10 % ,56% ØKONOMI NØS, NLM Økonomiservice fører våre regnskap. Regnskapet for Familie & Medier viser et positivt resultat på kr ,- i 2013 og et positivt resultat på kr ,- i 2014 etter at Damarisaksjene ble nedskrevet til kr. 0,-. (se note 2 til 2014-regnskapet). Medlemsinntektene har holdt seg stabilt begge årene med en liten økning pga prisøkning på kontingent, mens gaveinntektene gikk litt ned i 2013 og 2014 etter en liten økning i Kirkeofringene økte litt i 2013 og minket igjen i 2014 til nivået i Familie & Medier mottok i 2014 to testamentariske gaver på tilsammen kr ,-. Ordinære inntekter År Ordinære inntekter Endring i kroner

23 Medlemskontingent År Medlemskontingent Endring i kroner Gaver År Gaver Endring i kroner * * I 2014 fikk Familie & Medier to testamentariske gaver på tilsammen kr Offer År Offer Endring i kroner Styret har vedtatt følgende disponeringer: Overføringer Avsatt/overført annen egenkapital Utbetalt stipend (se note ) Sum overføringer

24 Sak 6 Resultatregnskap Familie & Medier

25 Balanse Familie & Medier

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 Resultatregnskap

32 Balanse

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 AVSLUTTENDE MERKNADER Vi har hatt to spennende år bak oss, der vi er takknemlig til Gud for oppgaven han har gitt oss. Vi er også takknemlige for engasjement blant våre medlemmer. Vi arbeider på en sektor som berører alle som bor i dette landet, og drømmer om å få se Guds navn bli æret og Guds rike vokse gjennom arbeidet i Familie & Medier. Styret vil få takke våre medlemmer personlige medlemmer, organisasjoner, kirkesamfunn og aktive lokale kontakter for den støtte vi mottar i arbeidet vårt. Vi opplever at det er en god kommunikasjon med medlemmene våre, og det er både en ære og et kall å bære vår kristne arv fram på vegne av alle disse. Bergen, 5.mars 2015 I styret for Familie & Medier Kristent medieforum Leif Gunnar Vik styreleder Stig Ryland nestleder Solveig Omland styremedlem (sign.) Kjersti Falk Berg Styremedlem Ole Kristiansen (sign.) Jarle Haugland Daglig leder 38

39 Sak 7. VALG 7a. Valg av medlemmer og varamedlemmer til F&Ms styre I følge vedtekter er funksjonstiden til styret fire år. Styret består av fem medlemmer. Tre medlemmer, med to varamedlemmer skal ha luthersk tilhørighet og to medlemmer med ett varamedlem skal tilhøre andre trossamfunn og organisasjoner. Det skal dette året velges tre faste styremedlemmer og tre varamedlemmer. Leif Gunnar Vik (DnK) og Ole Kristiansen (Pinsebevegelsen) sitter i styret frem til Kandidatliste nye styremedlemmer 2015 Luthersk tilhørighet: Lars-Ivar Gjørv Bosted: Kristiansand Organisasjonstilhørighet: Normisjon/Den Norske Kirke Alder: 58 år Yrke: Kommunalsjef og oppvekstsjef i Iveland kommune Annet: Utdannet mediesosiolog. Tidligere Utredningsleder Internasjonalt Mediesenter (IMMI), Rektor på Danvik Folkehøgskole Internasjonalt Mediesenter, Rektor på Bibelskolen i Tromsø (Indremisjonsselskapet), Markeds- og kommunikasjonssjef i Strømmestiftelsen. Meddommer i Tingretten, konfliktrådsmegler i Kristiansand Fengsel og medlem av Fylkesnemnda for barnevern i Vest-Agder. Har vært varamedlem i styret de to siste årene. Jostein Sæth Bosted: Birkenes Organisasjonstilhørighet: Norsk Luthersk Misjonssamband/Frikirken Alder: 39 år Yrke: Prosjektkoordinator i den kristne bistandsorganisasjonen JOIN good forces Annet: Utdannet journalist, i tillegg til Cand. Mag med fag innen utviklingsstudier, historie, Afrikastudier. Har også fag innen missiologi / kristendom 39

40 Har 12 års erfaring fra kristent mediearbeid nasjonalt og internasjonalt bl.a gjennom Norea og NLM. Har vært programprodusent og redaksjonsleder i Norea Mediemisjon, og fire års erfaring som mediemisjonær for NLM i Vest-Afrika med ansvar for radioarbeidet i Elfenbenskysten / Mali. Har styreerfaring fra to kristne lokalradioer, og har erfaring fra aktivt forsamlingsarbeid i Kristiansand og Birkenes. Anders Torvill Bjorvand Bosted: Askim Organisasjonstilhørighet: Den Norske Kirke, Aktiv i Normisjon og Oase. Menighet: Askim Frie Misjonsmenighet. Alder: 43 år Yrke: Daglig leder i Kommunion Annet: Utdanning: Sivilingeniør i Datateknikk, MBA i strategiledelse. Pionér innen feltet menighet og internett, skrevet flere bøker og vunnet Emmaus-prisen for beste barne- og ungdomsbok. Anders siste bok «Bygge Guds rike» har blitt en bestselger med gode omtaler. Er leder av styret for Barnevakten. Har vært varamedlem i styret de to siste årene. Linda Thorkildsen Bosted: Kristiansand Organisasjonstilhørighet: Den Norske Kirke Alder: 24 år. Yrke: Informasjonskonsulent i Norea Mediemisjon (50%) og Damaris Norge (50%) Annet: Utdannet kommunikasjonsrådgiver ved NLA Høgskolen Gimlekollen. Bacheloren er kombinert med fagene interkulturell kommunikasjon og kommunikasjon og livssyn. Arbeidet de fire siste årene i en 30% stilling som ungdomsarbeider i Grim kirke. Tidligere Vårt Land selger. Jobbet som promotør for NLA Høgskolen Gimlekollen gjennom studietiden. Jobbet et halvt år som markedsleder hos Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. 40

41 Andre trossamfunn og organisasjoner Ingrid Ese Folkestad Bosted: Lillehammer Organisasjonstilhørighet: Det Norske Baptistsamfunn Alder: 51 år Yrke: Regissør og manusforfatter i Filmmakeriet AS. Annet: Utdanning: Innen medier og massekommunikasjon fra Universitetet i Bergen, regiutdanning fra Høgskolen på Lillehammer og har utdanning som musikkpedagog fra Høgskolen i Bergen. Har lang erfaring med produksjon av dokumentarfilm og bruk av film i ulike læringssammenhenger Har over 15 års som regissør og prosjektleder ved Høgskolen på Lillehammer, med ansvar for filmproduksjonen ved Senter for Livslang Læring. Styreerfaring fra familiefirmaet Filmmakeriet AS Karl Anders Ellingsen Bosted: Oslo Organisasjonstilhørighet: Metodistkirken i Norge Alder: 49 år Yrke: Redaktør Metodistkirkens magasin Brobyggeren og for Metodistkirkens nettsider. Annet: Ulike styreverv i Metodistkirken. Er nå styremedlem i borettslaget Fossum Terrasse Borettslag (466 leiligheter) Er nestleder i styret for Barnevakten Har vært varamedlem i styret de to siste årene Valgkomité: Solveig Omland og Roger Dahl Arbeidet avsluttet 16. mars

42 Sak 7b. Valg av revisor. Forslag til vedtak: Vår nåværende revisor KPMG. Sak 7c. Valg av valgkomité. Forslag til vedtak: Ettersom neste landsmøte er i 2017, bes styret oppnevne valgkomité høsten Sak 8. FASTSETTELSE AV DATO FOR NESTE LANDSMØTE Forslag til vedtak: Styret fastsetter dato for landsmøtet i Sak 9. AKTUELT FRA BARNEVAKTEN Orientering om arbeidet i Barnevakten. 42

43 Vedtekter for Familie & Medier Kristent medieforum Godkjent av Landsmøtet 26. april 2013 I. Basis F&M bygger sin virksomhet på Bibelen og Den apostoliske trosbekjennelse. II. Formål Familie & Medier arbeider for at kristen tro og gode verdier skal prege mediehverdagen. Dette gjør vi ved å: - oppmuntre til bevisst mediebruk - føre en aktiv dialog med mediene - stimulere til kristne og samfunnsbyggende initiativ i mediesektoren Gjennom vårt arbeid er vi en tydelig stemme som bygger Guds rike i samfunnet. III. Organisering Medlemmer i F&M kan være (a) organisasjoner, (b) trossamfunn, (c) lokalforeninger og enkeltmenigheter, (d) enkeltpersoner. Medlemskap i F&M forutsetter tilslutning til F&M s basis og formål, samt betalt kontingent. Nye medlemmer i kategori a - c tas opp av landsmøtet etter søknadsbehandling i styret. Oppsigelse av medlemskap i kategori a - c gjøres gjeldende ett år etter skriftlig melding til styret. IV. Landsmøtet 1. Landsmøtet er F&M s øverste myndighet og kalles inn hvert annet år med minst fire ukers varsel. Med innkallingen skal det følge toårsmelding og revidert regnskap. 2. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet, sendes styret minst tre måneder på forhånd. Styret fremmer saken for landsmøtet med forslag til vedtak. 3. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles med en måneds varsel når landsstyret finner det påkrevd. Oppgaver for landsmøtet Velge dirigent, referent og tellekorps. Behandle og godkjenne to-årsmelding, revidert regnskap og rapport om økonomisk drift de siste to år. Velge styremedlemmer og varamedlemmer. Velge revisor. Velge valgkomité. Behandle og vedta vedtektsendringer. Samtale om arbeidet på bakgrunn av to-årsmelding og drøfte planer for det videre arbeidet. Behandle saker som styret legger frem for landsmøtet. 43

44 Stemmerett Alle medlemmer i kategori a c har stemmerett på landsmøtet. Stemmeretten fordeles slik: Landsomfattende organisasjoner og trossamfunn har tre stemmer og kan være representert med inntil tre personer hver. Mindre organisasjoner, trossamfunn, lokalforeninger og enkeltmenigheter kan være representert med en person hver med stemmerett. Styret fremmer forslag om stemmetall for nye medlemmer overfor landsmøtet. Styrets medlemmer og varamedlemmer har én stemme hver. V. Styret F&M ledes av et styre valgt av landsmøtet. Styrets sammensetning Styret består av fem personer inkludert styreleder og er sammensatt slik: a) tre medlemmer med to varamedlemmer med luthersk kirketilhørighet. b) to medlemmer med et varamedlem som tilhører andre trossamfunn og organisasjoner. Styret er vedtaksført når minst tre av styrets medlemmer til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Styremedlemmene velges for fire år av gangen og kan gjenvelges en gang. Varamedlemmer velges for to år om gangen. Før en person kan gjenvelges etter to perioder, må vedkommende ha hatt en pause fra styret på minimum to år. Daglig leder møter i styret uten stemmerett. I tillegg kan styret kalle inn representanter for de ansatte eller andre. Styret konstituerer seg selv. Styrets oppgaver Lede F&Ms virksomhet og se til at organisasjonen drives i tråd med basis og formål. Forberede og følge opp saker til og fra landsmøtet. Være ansettelsesmyndighet, utarbeide stillingsinstrukser og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for ansatte. Vurdere medlemmers innplassering i kategori. Sette i gang tiltak og opprette komiteer og utvalg styret finner tjenlig. Behandle budsjett Fastsette medlemskontingent Styrets leder, sammen med daglig leder, forplikter organisasjonen med sine underskrifter. Styret kan meddele prokura. VI. Vedtektsendringer Vedtektsendringer vedtas av landsmøtet og avgjøres ved 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendringer må være styret i hende minst seks måneder før landsmøtet og skal sendes medlemmene i kategori a - c for uttalelse før behandling i landsmøtet. VII. Oppløsning F&M kan oppløses med 2/3 flertall i landsmøtet. Det forutsettes at forslag til oppløsning er sendt medlemmene i kategori a c minst seks måneder før landsmøtet etter forutgående behandling i styret. Mulig formue skal tilfalle kristne formål bestemt av landsmøtet 44

45 45

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter:

Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: Forslag nye vedtekter: 1 Eksisterende vedtekter, vedtatt 13. april 2008: 1 Basis Norkirken Bergen står tilsluttet Normisjon, og er et selvstendig menighetsfellesskap innen rammen av Den norske kirke. Norkirken Bergen bygger

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

NOTE: 2 og 3 i Lovverk for Normisjon lyder: 2 Normisjon bygger sitt arbeid på Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Lover for Normisjon Mandal Vedtatt på konstituerende årsmøte i Mandal bedehus 11. okt. 2000. 5 endret på årsmøtet 22.jan.2003. 5 endret på årsmøtet 26. januar 2006. 5c samt 8 og 9 endret på årsmøtet 27.februar.13.

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG

VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG 1 Navn og formål VEDTEKTER FOR NORSK LEKTORLAG Navnet på foreningen er Norsk Lektorlag, som forkortes NLL. Norsk Lektorlag skal arbeide for: å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår å ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon

Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Lovverk for Acta - barn og unge i Normisjon Vedtekter for Acta - barn og unge i Normisjon 1 GRUNNLAG Acta barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Nordland 1. Virksomhet Norsk landbruksrådgiving Nordland, heretter benevnt NLR Nordland, er en forening. Foreningen har forretningsadresse i Grane kommune. Styret kan forandre forretningsadresse ved behov. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014

VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 VEDTEKTER SKILSØ VEL Utarbeidet 2014 Vedtekter for Skilsø Vel stiftet 24/8-13 Vedtatt den april-14 med senere endringer, senest av 110914 1. Navn Foreningens navn er Skilsø Vel 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR ICF NORGE

VEDTEKTER FOR ICF NORGE VEDTEKTER FOR ICF NORGE 1. ORGANISASJONENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Organisasjonens navn er ICF Norge. Organisasjonen er registrert som en ikkekommersiell ideell organisasjon, og har organisasjonsnummer 992

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENT-KRIK BERGEN Vedtatt av årsmøte 11.05.2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Student-KRIK Bergen. Foreningen ble stiftet 25.09.08. 2 Formål og virksomhet Formålet med Kristen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

DEN INDRE SJØMANNSMISJON

DEN INDRE SJØMANNSMISJON Lover for Den indre Sjømannsmisjon 1 Grunnlag og formål Den indre Sjømannsmisjon (Org. Nr. 938 736 170 MVA) er en selveiende, frittstående og ikkekommersiell (non profit) organisasjon med upersonlig og

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre

Årsrapport. Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre Årsrapport 216 Innhold: 1. Vårt formål 2. Tilbakeblikk 3. Nøkkeltall 4. Organisering 5. Veien videre 1. Vårt formål Barnevakten ble startet i år 2 og er organisert som en forening. Vi har i dag arbeid

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO---

Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening. Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL OO---OO---OO--- Informasjonsorgan for Votnedalen og Svartli Hytteeierforening Referat ÅRSMØTE VEGGLI FJELLKIRKE LØRDAG 25. FEBRUAR 2017 KL. 1600 ---OO---OO---OO--- Agenda : 1. Årsberetning 2016 2. Regnskap, revisjonsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer