Sjømannskirken i Rotterdam 3/2013 BUDSTIKKA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjømannskirken i Rotterdam 3/2013 BUDSTIKKA"

Transkript

1 Sjømannskirken i Rotterdam 3/2013 BUDSTIKKA

2 Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god måte å lese om vårt arbeid som det er å få den på papir. Den betyr også at du får den raskere enn det de andre gjør, samt at du alltid kan finne den igjen. Å publisere Budstikka elektronisk sparer oss for penger, en ekstra bonus som vi setter pris på. Sjømannskirken er en frittstående organisasjon, som må samle inn over 60% av sine driftsmidler selv. Den norske stat dekker det meste av lønnsmidlene, men det er også alt. Resten må Sjømannskirken selv stå for. For Sjømannskirken i Rotterdam betyr det at bortsett fra lønnsmidlene så må alle våre midler samles inn lokalt og vi er dermed helt avhengig av gaver for at vi skal kunne ha en varm og åpen kirke Du kan lett støtte vårt arbeid ved å gi en gave her: https://sjomannskirken.profundo.no/gave/gigave.php?gid=1872 Ved å passe på at gaven her gis til Rotterdam kommer den uavkortet til vårt lokale arbeid. Vi takker på forhånd for gaven! For de siste nyhetene fra Sjømannskirken: Våre nettsider: Facebook: facebook.com/sjomannskirkenirotterdam Mest av alt: Velkommen til Sjømannskirken i Rotterdam 2

3 Historiske SKIP M/S Lindvang bygget ved Pacific Bridge Company i San Francisco i Båten var 2800 dwt. Båten ble først drevet at den Britiske stat før den ble solgt til Norge. I mange år ble den drevet av rederiet Skoglang og seilte under navnet M/S Anglo, før den ble solgt til Lindø og fikk navnet Lindvang. Bildet er fra 1969 når den begynner å dra litt på årene. SJØMANNSKIRKEN I ROTTERDAM Den norske Sjømannskirken i Rotterdam, Noorse Kerk Bladet kommer ut med 4 nummer i året. Ansvarlig redaktør: Dagfinn Skogøy Redaktør: Håvard T. Osland Forsidefoto: Mille Marie Paulsen er en av de faste vaffelspiserne på Familiedagen. Foto: Josephine Lindstrøm Kirkens adresse: Westzeedijk AP Rotterdam Dagfinn Skogøy Sjømannsprest/ daglig leder Tlf: +31 (0) Håvard T. Osland Diakonal medarbeider Tlf: +31 (0) Ingunn Skogøy Diakonal medarbeider Tlf: +31 (0) Ole Andreas Holen Sjømannsprest/kapellan Tlf: +31 (0) Jannike Heitun Kjuus Vertskap Tlf: +31 (0) Ragnvald Kjuus Diakonal medarbeider Tlf: +31 (0) Nyttige kontakter: Den norske Ambassaden: Lange Vijverberg AC Den Haag Tlf; +31 (0) Royal Norwegian Consulate General (Honorary) Ellen Aarvaag Groeneveld Besøksadresse: Klompenmakerstr 3, 2984 BB Ridderkerk Postadresse: P.O. Box 9234, 3007 AE Rotterdam Besøk etter avtale. Tel.: /6 Fax.: Telefon/kontakt: Telefon: +31 (0) IP telefon Fax: +31 (0) E-post: Nettsider: Kirkens åpningstider: Tir: Ons, tor og lør: Søndag: Mandag og fredag: Stengt Utover de faste åpningstidene viser vi til våre annonserte arrangementer. Josephine Lindstrøm Diakonal medarbeider Studiepermisjon Kirkerådet Leder: Ellen A. Groeneveld E-post: Familiedagen Elin De Wit Tlf: Dagklubben Kirsti v. d Bos Tlf: Ingrid Aelbers Sekretær Tlf: +31 (0) Nattklubbens Basarverksted Karianne Treffers Tlf: Svanhild Schmidt Tlf: Tirsdagsklubben Den Haag Elisabeth Horsman Tlf: Velferden Willem Arntzenius +31 (0) E-post: ANSA Nederland Anna Holm Heide E-post: Vereninging Nederland-Noorwegen Sissel De Vries Skjøthaug Tlf: +31 (0) Kontonummer: Nederland Postgiro: 35586/bank (bic nr : ABNANL2A) (iban nr. NL57ABNA ) Konto i Norge: Sparebanken Pluss

4 Sjømannskirkens verdier: Gjestevennskap Oppsøkende Tilhørighet Trygghet Brobygger Uendelig Verdi Andakt Det er med stor glede eg får lov til å melde at å gå på båtbesøk i Rotterdam Havens, er noko eg gjerne gjer igjen. Båtbesøka betyr noko for den enkelte sjømann som får treffe sjømannskyrkja, den norske kyrkja i utlandet. Det er noko med historia til den barmhjertige samaritan som slår meg der eg går over landgongen for å besøke norske sjøfolk. Her har også sjøfartsdirektoratet sitt velferdskontor ein viktig funksjon som heller ikkje går forbi dei som kan ha behov for eit besøk, omtanke og varme. For vi får lov til å vera bindeleddet til Noreg, kyrkja og nokon gonger få samtale om dei tinga som er verkeleg viktige i livet. Å tru på Jesus vil mange gonger føre ein inn i situasjonar som kan verta annleis enn ein først trudde, nettopp fordi det handlar om tru, ikkje logikk. Eg vil i denne andakten fortelle om ein gong eg hadde ei slik oppleving. Det var i ei lita bygd på Sørlandet. Eg hadde berre nokre veker tidlegare flytta frå Nord- Noreg til Sørlandet. Ein laurdag kveld tenkte eg: La meg køyre til Byen for å gå på møte i Misjonshuset. Eg hadde i vekene før dette tenkt veldig og bedt til Gud om at eg måtte få ein god leirleiar med meg på kanoleir denne sommaren. Men først misjonnshuset. Då eg kom til misjonshuset den laurdagskvelden så var døra stengt. Det var jo ikkje så rart, eg hadde jo ikkje sjekka om det var møte. Eg gjekk roleg tilbake til bilen med uforetta sak og tenkte at eg køyrer heim igjen. Plutseleg oppdaga eg ein kar som står i ei lite smau for seg sjølv. Eg ser ganske fort at han ikkje er edru, men tenkjer at han klarar seg sjølv. Men så stoppar eg likevel og tenkjer at eg må spørre han korleis han har det. Eg spør mannen: Korleis har du det? Han vil først ikkje svare og lurer på kven som spør? Eg, svarar at eg er Historien om ein båttur! prest og berre lurte på korleis det gjekk? Han svara bra og at han venta på fire vener som han hadde spela fotball med tidlegare på dagen. Dei skulle på fotballfest. Like etter kjem dei fire venene. Dei får straks vite at eg er prest og spør direkte om presten vil være med på fotballfest? For å være ærleg var eg ikkje veldig lysten på det, men sa sjølvsagt ja, for eg hadde jo ikkje noko anna eg skulle. Døra var jo stengt på misjonshuset. Då vi kom til festlokale, så slapp eg å betale og gjekk rett inn. Den neste personen eg møtte var også ein hyggeleg kar som eg sette meg ned å snakka med. Eg fortalte han at eg akkurat hadde flytta frå ein folkehøgskule i Nord-Noreg, derpå han repliserte, der var eg elev for ti år sidan. Det neste spørsmålet han fekk frå meg, kan du kanskje tenke deg? Ja, han vart med til Nord-Noreg på kanoleir. Han var den best kvalifiserte kanoleirleiar eg kunne fått tak i og eg og mange andre vart rikt velsigna gjennom tenesta han fekk gjera på kanoleiren. Dette viser at Gud tenkjer ikkje slik vi gjer, han gjev oss nokre gonger små hint om kva han meinar vi bør gjera og då kan det vera veldig bra å følge den vesle innskytelsen. Du kan verta overraska og velsigna på ein gong. Dette vart ein litt anna båtur enn i Havens i Rotterdam, men evangeliet er det same: Mt: 7.7-8: Be, så skal de få. Leit, så skal de finna. Bank på, så skal det latast opp for dykk. For kvar den som bed, han får; og den som leitar, han finn, og den som bankar på, skal det latast opp for. Magnar Hellesøy, sjømannsprest vikar sommaren Tanker jeg Tenker Så er høsten godt i gang på sjømannskirken. Til og med været gir innimellom tydelig beskjed om det. Og da er starten gått for det arbeidsåret der vi skal feire at kirken er 100 år ung! Julebasaren i høst blir startskuddet for jubileumsåret og hovedmarkeringen blir juni 2014 (Pinsedag). Julebasaren er den 90. i rekken. Ikke mindre enn fantastisk å tenke på den innsats som har vært lagt ned gjennom så mange år. Også dette året håper vi folk gir av tid og krefter så vi får til julebasar enda en gang. Datoene i år er november. Det er avgjørende for kirkens drift at gode inntekter genereres her. Nytt dette året er at vi prøver oss med felles nordisk julemarked i Amsterdam sammen med våre danske og finske venner. Det blir november i Mouderkerk. Vi håper også svenskene blir med neste år i år fikk de det ikke til. Nytt denne høsten er også at det blir langåpent til kl. 22 på kirken hver tirsdag. Veksling mellom spillkveld, herreavdelingen, bibelverksted og åpne kvelder, er rammen for programmet. Dette tiltaket er vi spente på! Vær med og gjør det kjent og stikk gjerne innom en tirsdags kveld du også. Denne høsten vil vi sammen med dere alle løfte opp Sjømannskirkens visjon: Sjømannskirken vil gi mennesker mot til tro, håp og engasjement. Det kan du for øvrig lese mer om på Sjømannskirkens nettsider I staben forsøker vi denne sammenheng å fokusere på månedens verdi. For oktober måned er det verdien TILHØRIGHET. Vi tror at behovet for tilhørighet er viktig i en tid der globaliseringen er økende. Derfor ønsker Sjømannskirken å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle landsmenn i utlandet. Vi ønsker å være et sted der lengsel og håp får næring. Og så har vi satt STORSTAB på dagsorden denne høsten. To ganger i høst har vi utvidet stabsmøte der alle lokale som er med og deltar i faste tjenester på havn og hus inviteres. Første STOR- STAB var 3. september den neste blir 5. november. Dette tror vi blir et viktig forum. Både for å synliggjøre at uten dere som er med i disse faste tjenestene hadde ikke sjømannskirken i Rotterdam kunnet opprettholde det aktivitetsnivået vi gjør. Og så tror vi dette kan bli en viktig «tradisjonsbærer» når ny stab kommer og går på sjømannskirken. Hermed ønskes alle en god høst! Dagfinn, Sjømannsprest/daglig leder 4

5 Solstrålen Solveig I jakten på Nordmenn som gjør spennende ting i Nederland har vi nå funnet frem til Solveig Borgen, som mange av leserne nok har både møtt, og ikke minst hørt. Tekst og foto: Håvard T. Osland Det er ingen hemmelighet at vi i Budstikka har en forkjærlighet for kunstnere som har funnet sin vei til å kunne utøve den her i landet. Solveig føyer seg dermed godt inn i den rekken. Jeg tenker på meg selv som Oslojente sier hun når vi spørs hvor hun kommer fra. Veien til Oslo startet i Narvik før hun hadde sine barndomsår på Gran i Hadeland. Da jeg kom til Oslo tviholdt jeg på Hadelandsdialekten sånn at jeg hadde min egen identitet. Helt fra barnsben av ville Solveig synge og stå på scenen. Hun forteller oss at hun alltid var den som rakte opp hånden når det var julespill eller andre ting som skulle fremføres. Jeg elsket å stå på scenen, men det tok lang tid før jeg så på stemmen som mitt instrument. Så i stedet for å gå videre med kunsten etter ungdomskolen ble det kokkelinje og kokkelære på henne, så hun har faktisk et fagbrev som kokk i lommen også. Det skulle imidlertid bare gå ett år fra hun var ferdig som kokk til hun hadde hatt nok av dette og hoppet av. Solveig = Sang Hele veien mens jeg arbeidet som kokk lette jeg etter muligheter til å synge. Jeg sang i pop-band og i et hard-rock band i Drammen. Solveig måtte bort, på folkehøgskole på Gjøvik, for å få arbeidet med de mer kreative sidene av seg selv. Derfra gikk turen til Sandvika på teaterskole før hun endte på Liverpool Institute of Performing Art også kjent som McCartney skolen etter Paul McCartney som startet skolen. Her ble det også endelig plass for å arbeide med sang i tillegg til skuespill. Studietiden ble fulgt av et år med free-lance jobbing i England før det ble retur til Norge. Mesteparten av denne tiden ble brukt for et produksjonsselskap som heter Carpenter UK og Solveig spilte hovedrollen som Karen Carpenter. Etter hvert ble det både sangen, samt jobb som kunstnerisk ansvarlig. Vel tilbake i Norge begynte Solveig på sin lærerkarriere på Danvik Folkehøgskole i Drammen, som ansvarlig for skuespill der. Men det tok ikke lang tid før dragningen mot Nederland kom. 5

6 Veien til Nederland For som så mange andre var det kjærligheten som brakte Solveig nedover. Hun møtte sin kjære, Hans Timmer, da hun var her på er helgetur. Det tok et år med pendling før det ble flytting nedover i 2007 opp. Slett ikke rart at denne damen er travelt opptatt. For tiden arbeider hun med en ny konsert som skal settes opp, men hun er ikke helt sikker på når. Hun oppfordrer alle til å følge med på nettsidene hennes for å se når det blir Over: Solveig var virkelig en stolstråle da vi møtte henne på kafe i Amsterdam. Til venstre: Er man en skikkelig Nederlender så behersker man kombinasjonen av paraply og sykkel. Solveig viser frem Nederlandsk paraply design, vindavvisende paraply som skal fungere i all slags vær. Amsterdam virket som en spennende by å bo i, så jeg sa opp jobben og dro. Jeg hadde også behov for å utvikle meg mer kunstnerisk. Spesielt på sang som har vært fokuset mitt her nede. I Amsterdam handlet det i starten mest om å gå på alle de jam sessions hun kunne komme over. Jeg er etter hvert blitt godt kjent i jazzmiljøet i byen og de fleste der vet nok hvem jeg er, kan hun fortelle oss. Utover jazzen har Solveig også arbeidet mye med å utvikle et skandinavisk repertoar. I 2009 satt hun opp sin første store forestilling, noe som var mye arbeid både med å lage, arrangere, promotere også videre. At samboer Hans er gitarist hjelper jo selvsagt på når man har behov for assistanse. Å arbeide som sanger er å arbeide mye alene. Jeg skulle gjerne hatt en agent som jeg kunne arbeidet med og som ville satset på meg. Ved siden av sine egne prosjekter synger hun i flere jazzgrupper, samt i storbandet Fellows Bigband.. Som om ikke det var nok har hun også en vanlig jobb og to barn som skal følges Den første Sjømannspresten Ved siden av å ha opptrådt i og for Sjømannskirken ved flere anledninger har Solveig en helt spesiell link til Sjømannskirken i Nederland. Hennes tippoldefar, Jonas Dahl, var i sin tid den aller første Sjømannspresten som kom til Nederland. Fra 1875 til 1900 var Amsterdam stedet man drev virksomheten i. Jonas Dahl er nok mest kjent som salmedikter og forfatter. Han skrev blant annet en forklaring til bibelen, en bok som Solveigs bestemor leste fra på hytta hver påske og sommer og som var kjent som bestefarboken. Og for at sirkelen skal sluttes er Solveig med i programkomiteen til Sjømannskirkens 100- årsjubileum og skal være med på å sørge for innhold til feiringen. Vi gleder oss til å se hva komiteen kommer opp med. Sjekk ut Solveig Borgens konsertprogram og mer på hennes egen hjemmeside: 6

7 Fra hav og havn Denne sommaren har eg for første gong vore ein del av norske sjøfolk sitt møte med sjømannskyrkja. Mange av møtene har vore i Havens. I havna som har nummer frå er det ufatteleg store avstandar frå sentrum av Rotterdam til den ytterste havna som ligg heilt ute på havkanten. Tekst og foto: Magnar Hellesøy Å komme om bord i kjempestore tankskip er også ei ny erfaring med det sikkerheitsutstyret vi må kle oss i for å komma om bord. Før ein kjem så langt som til skipet, byrjar dagen her eg sit no ved pc en. Vi går inn og kikkar på alle skip som har hatt anløp i Rotterdam Havens sidan i går. Når vi oppdagar norske skip, finn vi fort ut om det er norsk mannskap om bord. Den erfarne havnearbeidaren, Håvard Osland kunne raskt fortelle om det var norsk mannskap om bord og også finne norske sjøfolk på båtar som seglar under utanlandsk flagg. Slik kan vi komme om bord og gje sjøfolka eit lite møte med Noreg medan dei er i utanriksfart. Den daglige rutine med å svinge innom Sjøfartdirektoratets velferdskontor i Rotterdam for å hente dagens aviser til sjømenna er også veldig hyggeleg. Det gjev oss også eit bindeledd og samarbeid med Noreg og hyggelege kontaktar på velferden, før ein svingar ut på motorvegen for å finne td Havens nr Det er ikkje så veldig langt ut ca.35 min å køyre og denne dagen eg vil fortelle om skulle eg besøke fire skip i Havens nr Vel ute i Havens kom eg om bord på ein stor tankbåt som heiter Stena Alexita. Den er ikkje veldig spesiell med tanke på størrelse, men den var spesiell med tanke på kven som var om bord. Før eg kom om bord fekk eg dei naudsynte papira, tillatelse til å gå om bord og kunne glad gå opp landgangen og sei Kumustaka/god dag til den blide dekksguten frå Filippinene. Han smilte enno meir då eg kunne gje han dagens Manilla Times og viste meg vidare inn til dei norske sjøfolka. Då eg skulle gå heim att traff eg plutseleg to unge norske menn på dekk. Dei to unge menna var lærlingar i rederiet Teekay og kunne med glede fortelle at dei gjerne anbefalte norsk ungdom å komme ut på skip for å lære eit yrke, men også oppdage ein del av verden via havet. Lars Johan og Benjamin, begge 18år syntes også dei hadde gode ordningar for å komme heim på friperiodar. Dette med henspeiling til dei filippinske sjøfolka som gjerne var ute 3, 6 el 9 mnd i slengen. Dei syntes det var hyggeleg å få besøk av sjømannspresten og vi måtte forevige det øyeblikket med eit bilete av oss tre. Veit ikkje kven dåke synes ser mest ut som lærling, dei eller meg(,) Det har vore veldig hyggeleg å besøke norske og utanlandske skip samt plattforma Scarabeo 5, som ligg til reparasjon i Havens. Scarabeo 5 har mange norske offshorefolk om bord og 6 av dei var innom i sjømannskyrkja på kjøttkakemiddag. Vi har det veldig hyggeleg saman og i kveld skal vi ut på restaurant med dei norske offshorefolka og smake på noko som også bevegar seg til lands og til vanns. Rotterdams utsøkte krokodille entrecote! 7

8 Julemarked Amsterdam: De Muiderkerk Linnaeusstr. 37, 1093 EG Amsterdam Fredag 8. november Lørdag 9. november Sjømannskirken i Rotterdam Torsdag 14. nov Fredag 15. Nov Lørdag 16. nov Søndag 17. nov Sjømannskirken i Rotterdam inviterer deg til det årlige julemarkedet i Rotterdam og i Amsterdam. Du vil finne et stort utvalg av velkjente norske kofter, gensere, smykker, håndarbeid, julepynt og norske delikatesser. Norske smørbrød, hjemmelagede kaker, kaffe og te vil bli servert i vår kafé. Ta med familien og venner for en unik smak av Norge! Inntektene fra julemarkedet vil gå til vedlikehold av vårt vakre, fredede kirkebygg og våre mangfoldige aktiviteter i Nederland Veibeskrivelser finner du på Sommerjakt i gjestebøkene Denne sommeren har det vært ekstra mange besøkende innom på jakt etter egne eller forfedres historie. De gamle gjestebøkene har vært flittig i bruk Tekst og foto: Håvard T. Osland Sjømannskirkens gjestebok er på mange måter der hvor den levende historien blir skrevet. Før en hadde Facebook eller Instagram til å dele hvor en hadde vært. Mange år etter er det så mulig å finne igjen sitt navn. På kirken ligger alle gjestebøkene fra 1955 og fremover. De eldre bøkene finnes i riksarkivet i Norge. De gamle gjestebøkene inneholdt også ofte informasjon om hvilken båt de for tiden seilte på. En av de vi hadde innom i sommer var Kai Syvertsen, som var på tur med sønnene Kenneth og Rune. Kai seilte et år på Black Diamond Line fra Lekhaven til New York. Nå var de alle i Rotterdam for å se på stedene hvor han hadde vært i sin ungdom. Sjømannskirken fikk også gleden av å være med ut til Lekhaven, som bare er noen få minutter med bil fra kirken. Den dag i dag er det i full drift, frukt og grønnsaker ankommer fra hele verden. Det var en flott opplevelse for både dem og oss. Det viser på så mange måter at Sjømannskirken gjennom sin snart 100 år lange historie har vært et hjem hjemmenfra for veldig mange mennesker og mange har røtter som går innom kirken på et eller annet tidspunkt. Vi har i sommer vært ekstra opptatt av å få de som er innom nå, til å skrive sin hilsen i gjesteboken sånn at de eller fremtidige slekter kan finne en del av sine røtter her i Rotterdam. 8

9 Sjømannskirken 100 år i 2014 Den trofaste organisten «I over 40 år har han sittet på pianokrakkeb under festene og skapt den rette stemning. Hans reportoar er enormt.» Sjømannskirkens julehefte (Oldenburg skulle spille i enda ti år til.) Johan Fredrik Oldenburg trakterte pianoet i kirkens læseværelse i mer enn 50 år fra 1930 til helt innpå 1980-tallet. Under krigen fikk han oppdraget med å vokte kirken i sjømannsprestens fravær. En dag stod de tyske soldatene på døren. Intervjuet er hentet fra Juleheftet Tekst bearbeidet av Ole Andreas Holen J. F Oldenburg var frivillig pianist og snakket flytende norsk. En hendelse under krigen skulle gi ham Kong Haakons frihetskors for særlige fortjenester under krigen. «Nei, her er det nok for lite rom» sa jeg. «Men jeg kan kanskje vise dem et annet sted.» Men tyskeren gikk under påskudd av at han ville komme tilbake senere. «Etter en tid kom det ordre om at alle norske skulle holde seg innenfor et avgrenset område, bl.a fikk de ikke lov til å komme kysten nærmere enn 70 km. Det førte til at pastor Salvesen og frue måtte flytte ( med barna anm.red). «De får nøkkelene til kirken og flytter inn der med din familie.» sa han til meg. Du må ta ansvaret for du er den eneste som kjenner stedet og som kjenner språket.» En time senere ringte det igjen på dørklokken. Men da var det alt blitt mørkt, og jeg valgte å bli stille innenfor. Etter en stund ble det også stille utenfor. Hva tror du de ville bruke kirken til? Det var mangel på husrom, og mange tyskere kom til Holland for å bosette seg her. Mange hollendere ble samtidig tvangssendt til Tyskland. (.) Jeg husker en bestemt dag. Sent på ettermiddagen kom en stor styrke tyske tropper over Westzeedijk. For sikkerhets skyld låste jeg alle dører. Min kone og barna holdt seg i ro i andre etasje. Selv gikk jeg og avventet begivenhetens gang. Plustelig hørte jeg bråk fra gaten og lyden av støvler mot brosteinene. Så banket det på døren. Jeg stusset litt og undret meg på hvordan jeg skulle gripe saken an. Men så slo det meg en ide: Gå inn i kirken og tenn lysene på alteret slik som vi pleier og forberede en gudstjeneste! Bankingen på døren fortsatte, og jeg lukket da opp. Jeg tenkte at det var klokest å snakke pent med ham som stod utenfor. På gebrokkent tysk fortalte jeg at jeg var norsk sjømannsprest og at han var velkommen til å komme inn og delta på gudstjenesten som snart skulle ta til. Han så inn i kirken og spurte om det var rom for soldatene. Johan Fredrik Oldenburg ble i kirken i ett og ett halvt år frem til Tyskernes hovedkvarter lå i nærheten av parken og Westzeedijk var avstengt med en mur. Engelske fly bombet havnen hyppig og «Dørene svaiet og kirken sto som på læse bein». Først da familien Salvesen kom tilbake ble kirken truffet av en brannbombe november Kirketårnet og taket over disken i kjøkkenet er tydelig forkullet etter denne hendelsen. Oldenburg ble selv tvangssendt til Tyskland men klarte å rømme under piggtråden en natt og kom seg hjem. Han var kaptein i den nederlandske hæren før kapitulasjonen og ble igjen innrullert for blant annet å bistå norske tropper som rykket inn i Holland i Oldenburg fikk også siden kongens fortjenestemedalje og æresmedalje fra den nederlandske Oranjeorden. 9

10 Oppsøkende og inviterende Kirkerådsleder Kjære venner, Tiden går og sommeren er på hell. Kirkerådet har også hatt sommerferie, og har startet møtevirksomheten igjen i begynnelsen av september. Sjømannskirken i Rotterdam ønsker å være et hus fullt av folk og fullt av aktiviteter. For å få til dette tar vi gjerne imot forslag på nye aktiviteter og annet vi kan fylle huset med. Etter tilbakemeldinger presenterer vi høstens satsing, TIrsdager til klokken TI. Tekst: Håvard T. Osland Foto: Yngvar Larsen Sjømannskirkens arbeid handler om å være oppsøkende og inviterende, vi skal være begge deler. Denne balansegangen er noe vi ønsker å stå i og som vi alltid arbeider med å gjøre best mulig, ikke minst i planlegging om hvor vi skal legge våre personalressurser. For høsten har vi planer som både handler om å oppsøke og invitere Tirsdager til klokken TI Høstens storsatsing handler om tirsdagskveldene. Tirsdagene har alltid vært travle dager og kvelder på kirken. Basarverkstedet arbeider denne kvelden for å bli klar til basar. Dette er også en av kveldene hvor det er norskkurs. Nå tenker vi at det er på tide å fylle tirsdagskveldene med mer aktiviteter, latter og alvor. Vi utvider også de offisielle åpningstidene på tirsdager til kl Alle er velkommen inn på tirsdagskveldene, ingen av aktivitetene krever påmelding. Spillkveld Første tirsdagen hver måned er det spill som står på agendaen. Vertskap Jannike tar frem ulike spill og vi hygger oss sammen omkring spillbrettet. Ta også gjerne med egne spill om det er noe du gjerne vil vise frem og spille. Herreavdelingen Både her i Rotterdam og i andre Sjømannskirker ser vi at det oftere skjer ting som fenger kvinner enn menn. Dette ønsker vi å bøte på. På andre tirsdag hver måned inviterer Ragnvald og Govert til Herreavdelingen. Hva skal så denne Herreavdelingen bestå i? I skrivende stund er det litt usikkert, men kom innom så får du vite mer. Bibel og samtalegruppe Flere ganger de siste årene har vi fått spørsmål om å starte en gruppe som har rom for samtale om de litt dypere temaene og ikke minst et dykk nedi Bibelen. Som svar på dette starter vi nå en månedlig bibel og samtalegruppe på Sjømannskirken. Vi håper at dette vil være til glede for mange. Til sammen vil disse tre arrangementene fylle opp tre av fire tirsdager hver måned. Vi har derfor rom til også å fylle opp den siste tirsdagen hver måned med nye og spennende ting. Har du noe du vil at vi skal gjøre, eller enda bedre: Er det noe du vil gjøre på Sjømannskirken så ta kontakt med oss. Oppsøkende arbeid Sjømannskirkens arbeid har alltid foregått både på kirken og utenfor huset. Arbeidet i havna har alltid vært der sammen med hjemmebesøk, men vi ønsker også å være mer til stede utenfor Sjømannskirken. En prioritert gruppe for oss på Sjømannskirken er studenter. Vi vet at det finnes flere hundre norske studenter i Nederland og at vi gjennom året bare møter en håndfull. Det er derfor en prioritering for oss i høst å møte disse på deres hjemmebane. Vår diakonale medarbeider Håvard og til en viss grad Ragnvald til ha dette som prioritert oppgave i tiden som kommer. Vi ønsker å være til stede der Nordmenn treffes. I den grad det er mulig og vi er velkomne så kommer vi så gjerne forbi. Vi merker at ofte er de beste møtene vi er de som skjer på vår bortebane. Gi oss gjerne et hint om dere er en gruppe som samles, så skal vi prøve å ta turen innom. Ole Brum ble spurt en gang om han ville ha melk eller honning, og svaret var ja takk begge deler. På Sjømannskirken ønsker vi både fullt hus med mange aktiviteter på kirken, samtidig som vi er fullt og helt til stede der folk lever og arbeider. Det meste av byggevirksomheten er ferdig, og staben gir uttrykk for at arbeidsforholdene er betydelig forbedret. Vi oppfyller alle gjeldende krav som stilles for å kunne drive kjøkkendrift slik vi har planlagt, så nå ligger veien åpen for arrangementer og sammenkomster i lang tid fremover, også med matservering. Den andre store investeringen ser de fleste ikke så mye til ved et besøk på kirken, men vi håper at den nye fyren skal varme oss alle i høst og vinter, kostnadseffektivt, miljøvennlig og sikkert, slik at vi skal kunne kose oss inne i varmen når det er kaldt ute. Et så omfattende arbeide trekker naturligvis store veksler på staben, som skal holde daglig drift i gang, og samtidig følge med på at utviklingen av prosjektet går i henhold til planen. Så med dette en stor og hjertelig takk til dere som har hatt hendene fulle i første halvår, dere har gjort en strålende jobb som det står respekt av. Når vi nå skriver september, så er det to ting som står øverst på agendaen fremover; det ene er basaren som finner sted om mindre enn to måneder, og 100års jubileet, som feires i juni Det jobbes intenst med begge, og det er utrolig med timer, både stabstimer og frivillige timer, som investeres i disse arrangementene. Basaren er så norsk som den bare kan bli, og for feiringen av jubileet er Kirkerådet opptatt av at vi feirer nært til kirken og til norske tradisjoner, slik vi kjenner kirken i dagliglivet. Vi håper naturligvis på prominent besøk i løpet av feiringen, men det aller viktigste er at dere som bruker kirken til daglig er med, og vil feire både fortid og fremtid med oss. Ha det godt. Ellen, kirkerådsleder 10

11 kirkekalender Følg med på eller meld deg på vårt ukentlige nyhetsmail Oktober November Desember Tirsdag 1. Nattklubbens basarverksted kl Spillkveld kl Onsdag 2. Familiedag og babysang kl Middag for alle kl Søndag 6. Gudstjeneste kl Tirsdag 8. Nattklubbens basarverksted kl Herreavdelingen kl Onsdag 9. Familiedag og babysang kl Middag for alle kl Torsdag 10. Dagklubben kl Søndag 13. Gudstjeneste kl Mandag 14. Sydag kl Tirsdag 15. Nattklubbens basarverksted kl Bibel og samtalegruppe kl Onsdag 16. Familiedag og babysang kl Middag for alle kl Søndag 20. Gudstjeneste kl Tirsdag 22. Nattklubbens basarverksted kl Onsdag 23. Høstferie for familiedag/middag Torsdag 24. Dagklubben kl Søndag 27. Gudstjeneste kl Reformasjonsgudstjeneste i Andreas Kerk Tirsdag 29. Nattklubbens basarverksted kl Onsdag 30. Familiedag og babysang kl Middag for alle kl Søndag 3. Gudstjeneste kl Tirsdag 5. Nattklubbens basarverksted kl Spillkveld kl Onsdag 6. Familiedag og babysang kl Middag for alle kl Torsdag 7. Dagklubben kl Fredag 8. og lørdag 9. Julemarked i Amsterdam Se informasjon på side 7 Søndag 10. Gudstjeneste kl Rigging til basar Tirsdag 12. Nattklubbens basarverksted kl Herreavdelingen kl Torsdag Søndag 17. Julemarked på Sjømannskirken, Se informasjon på side 7. Onsdag 20. Familiedag og babysang kl Middag for alle kl Torsdag 21. Dagklubben kl Søndag 24. Gudstjeneste kl Tirsdag 26. Bibel og samtalegruppe kl Onsdag 27. Familiedag og babysang kl Middag for alle kl Lørdag 30. Lys Våken kl Mer infomasjon neste side Søndag 1. Familiegudstjeneste kl Lys Våken barna synger julemusikalen Tirsdag 3. Spillkveld kl Onsdag 4. Familiedag og babysang kl Middag for alle kl Torsdag 5. Dagklubben kl Lørdag 7. Julegrøten kl Søndag 8. Gudstjeneste kl Julegudstjeneste i Dusseldorf kl Tirsdag 10 Herreavdelingen kl Onsdag 11. Familiedag og babysang kl Middag for alle kl Søndag 15. Gudstjeneste kl Julegudstjeneste i Alkmaar kl Tirsdag 17. Bibel og samtalegruppe kl Onsdag 18. Familiedag og babysang kl Middag for alle kl Søndag 22. Nordisk Gudstjeneste kl Den svenske kirken i Parklaan 5 Sjømannskirken åpner kl Tirsdag 24. Julaften Familiegudstjeneste kl Julekveld på kirken kl Påmelding Onsdag 25. Juledag Høytidsgudstjeneste kl Søndag 29. Gudstjeneste kl Juleprogrammet er fremdeles under utarbeidelse. Fullstendig utgave kommer i neste utgave av Budstikka. 11

12 Dette skjer! Følg med på eller meld deg på vårt ukentlige nyhetsmail Luthersk gudstjeneste Familiemesse/ Høsttakkefest Familedagen med Julemusikal Andreas Kerk 27. oktober kl oktober kl Vi feirer 4-åringene på Sjømannskirken. De får utdelt sin helt egen 4-årsbok denne dagen. Hvert år i forbindelse med reformasjonsdagen samles alle de Lutherske kirkene til en felles Gudstjenste i Andreas Kerk. Adr: Heer Vrankestraat LB Rotterdam Velkommen til det Lutherske fellesskap Har du en 4-åring? Gi gjerne beskjed til oss, sånn at vi vet hvor mange bøker vi trenger. Send mail til: Var du 4 år i fjor, men ikke fikk boken? Da kan du selvsagt få den i år, Konfirmant 2014? Konfirmantene møttes første gang 8. september, og du kan fremdeles bli med om du vil. Vi gjentar suksessen fra 2011 og øver inn julemusikal I år blir det kjente og kjære julesanger som blir sydd sammen med juleevangeliet. Programmet blir øvd inn i Familiedagen gjennom høsten og det blir fremføring på: Familiegudstjeneste søndag 1. desember kl Familiedagen på Sjømannskirken har vi hver onsdag i skoleåret. Vi starter fra kl Småbarnssang for de minste kl Skipsrottene og kirkerottene kl Middag for alle kl Har dere ikke anledning til å delta på Familiedagen, men har lyst til å være med på julemusikal. Vi syr det hele sammen og gjør oss klar på: Vi kan love flotte leirer i Hamburg oktober og i London i mars. Månedlig undervisning og deltakelse på Gudstjenester, skipsbesøk i en av verdens største havner, deltakelse på julemarked. Og en spennende tid med mange fine stunder på kirken. Er du interessert i å være konfirmant i Sjømannskirken, ta kontakt med Sjømannsprest Ole Andreas Holen Overnatting på kirken 30. november - 1. desember Vi inviterer alle norske barn fra hele Nederland på overnatting i Sjømannskirken. Vi møtes på lørdag ettermiddag. I løpet av lørdagen skal vi øve på julemusikk som skal fremføres på søndagen, lage pizza sammen, se film og sove i sovepose i kirkerommet. Alle barn i fra 8-13 år inviteres til å delta. Yngre barn kan delta på programmet på lørdagen før de sover hjemme. Har du lyst til å bli med? Kontakt Sjømannsprest Ole-Andreas Holen Velkommen til Lys Våken 12

13 Gilmt Sommeren gikk så altfor fort. Den startet med sommerfest og sommeravslutninger og før vi visste ordet av det var aktivitetene startet opp igjen. Her er noen foto fra det som har skjedd på kirken de siste månedene. Foto: Josephine Lindstrøm, Jannike Heithun Kjus, Ragnvald Kjus og Håvard T. Osland Sommerfesten markerer avslutningen på et langt arbeidsår samt en feiring av at sommeren endelig er her. Det var fullt hus i hagen med grillmat og kos. 2. Antoinette Gispen ble 92 år i juni, det måtte selvsagt feires med kake. 3./5./7. Nattklubbens basarverksted er en av de flittigste og mest trofaste klubbene på Sjømannskirken. Fra nyttår til basaren arbeider de og lager flotte ting som selges. Selv om de hygger seg hver tirsdag er de mest fokusert på oppgaven. For å si et ordentlig tusen takk til dem ble det holdt en flott sommeravslutning. Vertskap Jannike hadde laget en fantastisk tapas buffet som de koste seg med. 4. Maja Nordlie var en av to vikarer som vertskap denne sommeren. Her er hun i gjerbaksten. 6. Prestevikar Magnar og Maja ble godt kjent med en del av de norske på plattformen Scarebo 5 som ligger i Rotterdam. Det resulterte i at de inviterte dem opp på kjøttkakemiddag. 8./9. Det har vært mange hyggelig grupper både store og små innom kirken i sommer. Her er to av dem. Øverst er personaltur fra Søreide menighet, nederst var en bussgruppe som var innom en kort tur. 10. Sjømannskirkens personalavdeling tok turen til Rotterdam for å lære om arbeidet ute i felten. 11. Familiedagen har allerede begynt arbeidet med å lage kulisser til julespillet som fremføres midt i desember. 12. Alexander Ugreninov her sammen med mamma Elisabeth arbeider med primstaven på Familiedagen. 13. Sam De Wit og Josephine Lindstrøm sager planker til julespillkulissene. 13

14 Torilds Gilmt Torild Rydning var sommervikar som vertskap på Sjømannskirken. Hun var glad i å ta bilder så vi ba henne om å dele litt av sine inntrykk fra tiden på Sjømannskirken og i Rotterdam, sett gjennom kameralinsen. Her er det hun delte med oss Tekst og foto: Torild Rydningen : Vaffelsteiking på kjøkken, med den blide smørkoppen. Ble i godt humør av denne koppen. 2: Viktig å holde orden på skipsanløp. Denne holdes oppdatert hele tiden. Besøkende kan se hvilke båter som er i havn. 3: Bryllup på kirka. Stemningsfullt og nydelig seremoni. 4: Sykkel er veldig nyttig å ha når en skal handle. Takk til Ingrid som var så grei å lånte bort sin sykkel. 5: Ole Andreas og hans datter Andrea. 6: Bilde tatt fra kirkerommet og ut i leserværelset. 7: Kjekt med familiemiddag i kirkehagen. 8: Trillebag er godt å ha når en har handlet mye. Blomster til gudstjeneste søndag er handlet inn. 9: Vindmølle 10: Utsikt fra hybelen på loftet. Nydelig himmel. 11: Ostedisken på markedet er fantastisk. Ufattelig utvalg av ost. 12: Dette er det en kaller sykkel, for en som kommer fra Bergen. Utrolig sjarmerende. 13: Barnedåp 14: Govert koser seg i solen med pipa si. 14

15 Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god måte å lese om vårt arbeid som det er å få den på papir. Den betyr også at du får den raskere enn det de andre gjør, samt at du alltid kan finne den igjen. Å publisere Budstikka elektronisk sparer oss for penger, en ekstra bonus som vi setter pris på. Sjømannskirken er en frittstående organisasjon, som må samle inn over 60% av sine driftsmidler selv. Den norske stat dekker det meste av lønnsmidlene, men det er også alt. Resten må Sjømannskirken selv stå for. For Sjømannskirken i Rotterdam betyr det at bortsett fra lønnsmidlene så må alle våre midler samles inn lokalt og vi er dermed helt avhengig av gaver for at vi skal kunne ha en varm og åpen kirke Du kan lett støtte vårt arbeid ved å gi en gave her: https://sjomannskirken.profundo.no/gave/gigave.php?gid=1872 Ved å passe på at gaven her gis til Rotterdam kommer den uavkortet til vårt lokale arbeid. Vi takker på forhånd for gaven! For de siste nyhetene fra Sjømannskirken: Våre nettsider: Facebook: facebook.com/sjomannskirkenirotterdam Mest av alt: Velkommen til Sjømannskirken i Rotterdam 15

16 Fra Kirke- Boken Dåp, brylluper, konfirmansjon er ikke hverdagshendelser, men store ting i en hver persons liv. På Sjømannskirken setter vi pris på hver gang vi får være med å ta del i disse. Noen ganger skjer det med mange folk rundt en, mens andre ganger ønsker en en liten og intim ramme. Uansett er det spesielt for de som er til stede. Her er noen bilder fra sommerens dåp og bryllup. Kirkelig velsignelse Alexandra Joyce Diependaal og Dag Harald Andreassen Kirkelig velsignelse lørdag 15. juni Gått bort Inger Margrethe Aasestrand Gikk bort 11. september Knut Kvidaland Tidligere Sjøamnnsprest i Rotterdam Gikk bort 15. september Kristian Ivarn Mwinamo Døpt 28. juli Hjørdis Maria Sollie og Trond Ingebrigtsen Kirkelig velsignelse 12. juli Jannikes laksemus Vår fantastiske vertskap Jannike Heitun Kjus er en virtous på kjøkkenet. En av hennes spesialiteter er å lage tapas. Da lages det masse av småretter som man koser seg og gjerne spiser alt for mye av. Rett før sommeren var det Nattklubbens basarverksted som fikk glede av Jannikes tapas-talenter. Her er en av rettene som hun serverte laksemus. Laksemus: Røkelaks kjøres i foodprosseren, formes som mus. Gressløk til hale, grønn pepper til øyne mandelflak til ører Denne retten passe for både barn og voksne, bare hold dem langt unna lussekattene. 16

17 Det er snart julemarked november Vi trenger din hjelp! Den 14.nov kl åpner den 90 basaren sine dører. For å lage en flott basar trenger vi mange frivillige. Uken før, 8. og 9. november er det basar i Amsterdam, da trenger vi også frivilliger. Kan du hjelpe oss? Ta kontakt med kirken og skriv deg på listen, eller send en til Støtt våre Annonsører, de støtter oss Hvis du også kan bake en kake - vær så snill å gi beskjed om hva slags. Tusen takk og vel møtt. Ingunn Reinke Basarkomitee leder 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Kirkeuken SØNDAG : kl : Gudstjeneste og kirkekaffe Familiemesse en gang i måneden MANDAG kl : Sydag, en mandag i måneden kl : Norsk for voksne TIRSDAG : kl : Nattklubbens Basarverksted kl Tirsdager til klokken 22, ulikt program for hver uke, se kalenderen kl : Norsk for voksne ONSDAG : kl : Familiedag kl Norsk middag for alle TORSDAG : kl : Dagklubb, annenhver uke For siste nytt, følg med på: Sjømannskirken på Facebook:

Sjømannskirken i Rotterdam 3/2014 BUDSTIKKA. Velkommen!

Sjømannskirken i Rotterdam 3/2014 BUDSTIKKA. Velkommen! Sjømannskirken i Rotterdam 3/2014 BUDSTIKKA Velkommen! Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god måte å lese om vårt arbeid som det er å få den

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA. Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Sjømannskirken i Rotterdam 1/2013 BUDSTIKKA Med historien i veggen Se bilder fra ombyggingen på side 13 Støtt vårt arbeid Takk for at du leser Budstikka i pdf utgave. For mange er dette en minst like god

Detaljer

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2015 BUDSTIKKA

Sjømannskirken i Rotterdam 1/2015 BUDSTIKKA Sjømannskirken i Rotterdam 1/2015 BUDSTIKKA Historiske SKIP Emma Bakke fra Knutsen OAS Shipping var bygget i 1929. Den kom til Knutsen i 1937 og seilte under hele 2. verdenskrig. I 1954 ble båten skadet

Detaljer

MÅNEDSBLADET TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN HEIMOM

MÅNEDSBLADET TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN HEIMOM MÅNEDSBLADET NYTT FRA SJØMANNSKIRKEN I LONDON HØSTNUMMER 2/2013 ÅRGANG 76 TEMA: KIRKE I VERDENS HVERDAG BESØK AV SJØMANNSPRESTEN GUDSTJENESTE ET STED Å FINNE HVILE SANSEROM I KIRKEN ANDAKTEN: VELKOMEN

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera.

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10. Juleevangelium i landsbyen Veneguera. LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2013 Årgang 10 Levende Juleevangelium i landsbyen Veneguera Foto: Bernt Aspang SJØMANNSKIRKEN på Gran Canaria I åpningstiden

Detaljer

God jul! GATAS ENGLER: Københavns hjemløsenhet side 4. TANKESTREKEN: Betraktninger av Sissel Mørk side 7. KONTAKT 3/2012 Sjømannskirken København

God jul! GATAS ENGLER: Københavns hjemløsenhet side 4. TANKESTREKEN: Betraktninger av Sissel Mørk side 7. KONTAKT 3/2012 Sjømannskirken København KONTAKT 3/2012 Sjømannskirken København Tema: Trygghet God jul! GATAS ENGLER: Københavns hjemløsenhet side 4 TANKESTREKEN: Betraktninger av Sissel Mørk side 7 Øyne som gjør Et blikk alene Fra deg Og jeg

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE UNDERVEIS 150 ORD Hjemme langt borte Vennlig, velsignende Vafler og nåde Gud og grøt Nærværende i hverdag og

Detaljer

Månedsbladet. Heltene møtes igjen 2-2010. Ambassadøren takker for seg. Kunstner og filosof. Glimt fra 17. mai-feiringen.

Månedsbladet. Heltene møtes igjen 2-2010. Ambassadøren takker for seg. Kunstner og filosof. Glimt fra 17. mai-feiringen. 32588 manedsbladet 2010-02:manedsbladet 01-02 2007 14/6/10 15:09 Page 1 Glimt fra 17. mai-feiringen Ambassadøren takker for seg Kunstner og filosof 2-2010 Månedsbladet Årgang 73 Nytt fra Sjømannskirken

Detaljer

Helenes jul. Nr. 7 2014. O jul med din reiseglede. Basar, båtbesøk og baking TEMA ABERDEEN

Helenes jul. Nr. 7 2014. O jul med din reiseglede. Basar, båtbesøk og baking TEMA ABERDEEN Nr. 7 2014 TEMA O jul med din reiseglede ABERDEEN Basar, båtbesøk og baking Helenes jul For å finne julestemningen må man først finne freden i seg selv, sier artisten Helene Bøksle. PLUSS! LONDON INGVILD

Detaljer

KONTAKT 2/2012 Sjømannskirken København

KONTAKT 2/2012 Sjømannskirken København KONTAKT 2/2012 Sjømannskirken København NY AMBASSADØR I KØBENHAVN: Intervju med Ingvard Havnen side 4 PUSTEROMMET Tankestrek av Hilde Ekroll side 7 STUDENTLIVET Frihet og tilhørighet side 9 Tilhørighet

Detaljer

EN SEILER PÅ LIVETS HAV: Intervju med pensjonist Jens Eide Side 4. KIRKE REIST I VERDENS HVERDAG: Trenger vi en Sjømannskirken i 2014?

EN SEILER PÅ LIVETS HAV: Intervju med pensjonist Jens Eide Side 4. KIRKE REIST I VERDENS HVERDAG: Trenger vi en Sjømannskirken i 2014? Avsender Sjømannskirken i København Ved Mønten 9 2300 København S Danmark KONTAKT 3/2014 Sjømannskirken København Tema: Sjømannskirken 150 år Vil du abonnere, annonsere eller bidra med noe til Kirkebladet

Detaljer

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2015 Årgang 12 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church Canarisk motiv malt av

Detaljer

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 3-2010

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 3-2010 La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 3-2010 Gå gjennom byens lange, rette gater T: H. Lissner O: E. Skeie M: Erik Sommer Gå gjennom byens lange, rette gater,

Detaljer

JUL HJEM TIL. SINGAPORE Sjømannskirkens gode hjelpere. GRAN CANARIA Mistet datteren på ferietur i Syden. ROTTERDAM Det store juletremysteriet

JUL HJEM TIL. SINGAPORE Sjømannskirkens gode hjelpere. GRAN CANARIA Mistet datteren på ferietur i Syden. ROTTERDAM Det store juletremysteriet Nr. 7 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SINGAPORE Sjømannskirkens gode hjelpere GRAN CANARIA Mistet datteren på ferietur i Syden ROTTERDAM Det store juletremysteriet THORHILD WIDVEY HJEM TIL JUL

Detaljer

skippertaket Nr. 1 2013 Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted

skippertaket Nr. 1 2013 Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted Nr. 1 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET Antwerpen På innsiden av verdens eldste sjømannskirke Singapore Båtbesøk, businesslunsj og basarverksted Bergen Teller ned til 150-årsjubileet Tema: Antall

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TEXAS NYTT Nr. 3 2011 Årgang 43. Sjømannskirken i Houston

TEXAS NYTT Nr. 3 2011 Årgang 43. Sjømannskirken i Houston TEXAS NYTT Nr. NYE NYE 3 2011 Årgang 43 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummer: Intervju med Marit Doucet... s. 6 8 Konfirmanter 2010-2011 2011... s. 18 19 19 Julemarkedet 11.-13. 13. november...

Detaljer

Sjømannskirken i Hamburg

Sjømannskirken i Hamburg UTKIKKEN 01/2014 Sjømannskirken i Hamburg Liv i kirken.. Aktiv i Sjømannskirkens 150årige jubileumsår! JULENUMMERET 2013! Les om basaren 2013, hjertevarmeaksjonen, familiearbeidet, ny Salmebok, oppussing

Detaljer

Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Skolekorps Texas style... s. 6 Sjømannskirken 150 år... s. 10 Reisetips: Indian Wells... s.

Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Skolekorps Texas style... s. 6 Sjømannskirken 150 år... s. 10 Reisetips: Indian Wells... s. TEXAS NYTT Nr. 3 2014 Årgang 46 Sjømannskirken i Houston Les i dette nummeret: Skolekorps Texas style... s. 6 Sjømannskirken 150 år... s. 10 Reisetips: Indian Wells... s. 20 Tanker i tiden Frakoblet -

Detaljer

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011 La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 4-2011 Jeg kan ikke bruke de dristige ord T: Ragnar Leivestad M: Åge Haavik Kgl. Norsk Konsulat Postadresse Jeg kan

Detaljer

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar

Livet er ikke alltid enkelt. Ortodoks messe i Lund kirke. << Andre saker. Sykepleiepraksis. Madagaskar Kjøreplan: Lund Prestegjeld Frist for stoff 03. febr 21. april 1. sept.. 10. nov. Ut ca. uke 10 uke 21 uke 40 uke 50 Nr. 1-2010 2-2010 3-2010 4-2010 Lund og Heskestad M enighetsblad Nettversjon: www.menighetsblad.no

Detaljer

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram.

God jul! side 13. side 6-7 HVA SKJER I PÅSKEN? TERRA SKADEFORSIKRING blir formidlet av Kragerø Sparebank. kirkens juleprogram. KIRKEBLAD FOR KRAGERØ, SKÅTØY OG LEVANGSHEIA Kirkeblad for Kragerø, NR. 1 APRIL Skåtøy 2009og Levangsheia Nr. 4 desember 2010 HVA SKJER I PÅSKEN? side 13 kirkens juleprogram side side 162-3 jafar 17 år

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon

Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Menighetsblad for Den Norske Kirke i Stockholm Informasjon Nr. 1 2011 54. årgang Kirkens økonomi under dobbelt press 4 På kjærlighetens vinger 6 Se bilder fra julefeiringen i kirken 10-11 Vår visjon: Gi

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 3-2011

La Gaviota GRATIS. Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 3-2011 La Gaviota GRATIS Måken - et informasjonsblad fra Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 3-2011 Kjærleik er gleda, uendeleg sterk T: Alison M. Robertson O: Heidi Strand Harboe M: John Bell Kgl. Norsk Konsulat

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer