Gj,snitt Gj.snitt Gj.snitt lgd. vekt K-faktor. 21 m/m 2 ørret 175 m/m 57.5 gr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gj,snitt Gj.snitt Gj.snitt lgd. vekt K-faktor. 21 m/m 2 ørret 175 m/m 57.5 gr. 1.07 26 1 335 385 1.02"

Transkript

1 Ved Roar Hansen Prøvefiske etc. i Nordområdet september 2004.: I forbindelse med kalking av fiskevannene i Finnemarka, var det i år 5 fem vann i Modum som skulle prøvefiskes - bl.a. Sandtjern og Flagervann som ligger i DOFA s område. I tillegg til prøvefiske skulle det også samles inn dyreplankton, bunndyr og ph prøver. Vi var lite interessert i at det skulle pøses ut 8 garn i Flagervann hvor vi først startet opp med utsett av fisk i mai måned 2000, - og heldigvis fikk vi full forståelse på dette fra fiskeforvalter Erik Garnås og i stedet ble Sneisene som foreslått av oss valgt. Sneisene består av 4 vann beliggende i Lier- og Modum Kommune. Frem til begynnelsen av 1970 årene var Sneisene meget gode/rene ørret vann(uten abbor). Med sur nedbør fra Europa inn over Øst Norge, var det slutt med alt liv i nordområdene i Finnemarka inkl. Sneisene. September 1977 la vi ut kalkstein i innløpsbekken i Nord Sneisa og året etter forsøkte vi med kalkbrønner(store plastfat med kalkstein) i samme område, - men på grunn av varierende vannføring i bekken og vanskelig vedlikehold(vi var på den tid alle i full jobb) ga ikke dette noen særlig bedring av vannkvaliteten(høyere ph ). Vi burde også hatt mye mer kalkstein med tanke på det vannareal (4 vann) som skulle dra nytte av dette. Vi forsøkte også med utsetting av store kanadiske bekkerøyer som skulle tåle sur vann. Fisken som ble satt i ruser i 4 forskjellige høyder( og 4 m.), døde i løpet av 24 timer, mens det med tilsvarende utsett i Glitre, ikke var noen problemer. De var i god form da de ble slaktet. En av fiskene som rømte, ble fisket opp under demningen på Sandungen senere på høsten. ( Regner med at Bjørn Håvelsen husker dette?) Vannene ble derfor lagt på is helt til 1990 hvor det ble spredt kalk i Nord Sneisa og kalkstein i innløpsbekken (som i 1977). Dette ga tilfredsstillende ph i Nord Sneisa og ørret ble satt ut. Året etter ble kalkingen utvidet. Det ble bl.a. lagt 3 tonn kalkstein i innløpsbekken og 8 tonn kalk i Nord Sneisa. Senere ble all kalking utført med Helikopter - styrt av Buskerud Fylke. Rapportene fra de få som nu fisker i Sneisene, tyder på at det kan være for mye fisk i vannene og det var derfor Johan og jeg anmodet om at Sør Sneisa ble undersøkt, - i tillegg tok også Garnås med Nord Sneisa. Garnås anmodet om hjelp til dette arbeid bl.a. var det ønskelig at vi også stilte opp med båt. Da vi nu kun har båt i Dypingen, måtte vi også sørge for passende transportmiddel. Jørn Enerud og hans medhjelper Einar Mortensen som skulle stå for dette, var også inne og hentet dyreplankton, bunndyr og ph prøver fra Himerikstjern, Dypingen, V.Dypingen, Sandungen, Store- og V.Nykjua. Guritjernsbåten ble benyttet unntatt i Himerikstjern hvor gummibåt ble benyttet. I V.Nykjua var det p.g.a. alt for liten vannstand, umulig å få satt båt på vannet, slik at prøvene ble tatt fra land. Som avslutning på dagen ble 1 garnserie (8 garn i hvert vann) satt ut i Sør- og Nord Sneisa onsdag kveld. Torsdag morgen startet vi opp kl med å ta opp garnene og ca.kl kom det buss med tyske skilter og med tyske og norske skoleungdommer med lærere. Leif Knivestøen tidligere bestyrer på DOFA anlegget og Arne Hovde begge nu lærere på Drammen Videregående sto for opplegget. Etter orientering av Leif om hva vi holdt på med (Arne sto for den tyske oversettelsen), reiste den store bussen til tross for vår advarsel om hull i veien, videre til buatan ved V.Nykjua hvor 2 norske gutter ble skutt den 10. mars Her ga Arne Hovde sikkert ga en utførlig orientering om hva som skjedde denne dagen for snart 60 år siden. Sør Sneisa.: Allerede i det 1.ste garnet 21 m/m, fikk vi bekreftelse på våre antagelser, her satt det 27 småørret. I det 2.ndre 21 m/m 32 ørret. Det var satt ut full Jensen serie (8 garn)

2 men det var kun 1 x 29 m/m det også satt fisk en ørret. på 25 cm vekt 160 gr. Gytefisk (hann) med K.faktor Til sammen ble det i Sør Sneisa tatt opp 60 ørret, hvorav 20 skulle på bekken denne høsten. Minste gytefisk 15.5 cm hann vekt 45 gr. Vi har aldri under tilsvarende prøvefiske i Finnemarka, vært med på å ta opp så liten gytefisk. ( Jørn hadde dog fra tid til annen sett noe lignende). All fisk ble registrert slik at vi får vente med de øvrige detaljer til rapporten kommer fra Jørn. Nord Sneisa.: Her var heldigvis resultatet noe bedre. På tilsvarende garnserie ble det kun tatt 14 ørret. 21 m/m Største fisk K.faktor 10 ørret 28.3 cm 230 gr m/m 1 ørret 24.3 cm 155 gr ørret 23 cm 118 gr m/m 1 ørret 29.5 cm 255 gr m/m 1 ørret 41.5 cm 780 gr Dette var en gytefisk(hann) Sneisevassdraget er noe av det beste vi har i Finnemarka, - 4 rene ørretvann på rad og rekke og med høydeforskjell på kun 4.5 m. Med normal nedbør i gytetiden (oktober mnd.) er det også meget gode gyteforhold spesielt mellom Sør- og Lillesneisa. Til sammen er det i årene satt ut ca somrig ørret I tillegg ble det i 1990 satt ut 165 stor fisk(mellom 250 og 1000 gr.) Fra 1996 har dessverre vassdraget ligget delvis brakk uten noen særlige kultiveringstiltak selv om gytebekkene fra tid til annen angivelig har blitt rakt for gytegrus? Det er enkelte år rapportert om død fisk slik at det nok ikke er alle som er fisket opp, - men til enkelte tider etter utsettingen frem til 1998 / 1999 var det mange som fisket i vassdraget. Vassdraget har de siste årene fått tilført ca tonn kalk hvert år med ph varierende fra ca til 6.20 avhengig av hvor i vassdraget prøvene ble tatt. Uavhengig av hva spesialistene kommer til, tror vi konklusjonen er klar. I Sør Sneisa er det alt for mye fisk (småfisk) slik at vi våren 2005 vil gå i gang med tynnefiske med 21 m/m garn. Etter at jeg var hos Garnås tror jeg det håp om at vi også kan få hjelp til prøvefiske av Lille- og Mellomsneisa i Garnås anbefalte oss å forsøke med overføring av ørret tatt i garn. Det har vist seg, at ørreten tåler mer enn hva vi tror. Det var meget bra vær disse dagene slik at vi fra DS, hadde to fine / lærerike dager i marka. Registreringen av fisken /samarbeidet mellom Jørn / Einar, var det morsomt å følge med på dette gikk på rekordtid. Ved tilsvarende registrering utført av oss amatører, hadde vi hatt behov for 5-6 mann og sikkert brukt dobbelt så lang tid, - men som Einar sa, vi har drevet med dette sammen i over 20 år. Sandtjern.: Vannet som ligger lengst nord i DOFA s område, har i alle år - siden jeg var der for 1ste gang i 1990, vært et av de bedre vannene hvor det er tatt mye og til dels stor ørret. Det var derfor jeg med stor interesse så frem til høstens prøvefiske og skuffet ble jeg ikke. 300 stk. 2-somrig. ørret er satt ut 2net år av Øst-Modum JJ og det var også mannskaper fra denne forening som sammen med Jørn Enerud og Einar Mortensen (forøvrig de samme som sto for tilsvarende fiske i Sneisene en uke tidligere) som utførte prøvefiske 28-9 / En større del av vannet ligger i DOFA s område, men verken Johan Berge eller undertegnede hadde anledning til å være med, men takket være velvillig innstilling fra Jørn Enerud, har jeg fått tilsendt de foreløpige resultater. Det ble fisket 1 natt med 8 garn og hvor det ble tatt opp 23 ørreter. fordelt på flg. garnstørrelser.: Gj,snitt Gj.snitt Gj.snitt lgd. vekt K-faktor 21 m/m 2 ørret 175 m/m 57.5 gr

3 K-faktor 1.00 = god, mens er meget god. Jeg har vært med på prøvefiske i mange vann siden 1976, men har aldri vært opp mot verdiene i Sandtjern. Ørreten i Glitrevannet for eksempel hadde i 1978 under prøvefiske - også utført av Jørn Enerud, en gj.snittlig K-faktor på I sin foreløpige konklusjon, skriver Enerud bl.a.: Sandtjern ser ut til å ha en god ørretbestand. Ørreten er av meget god kvalitet med høy K-faktor. ( 1.06 i gj.snitt) og lyserød kjøttfarge. Største gjellfisk 300 m/m hadde rød kjøttfarge. De naturlige gytemuligheter er begrensede. Ørret settes ut. Sandtjern er et populært fiskevann. I Sandtjern og Lårvika settes det ut fisk 2net hvert år, mens vi i de fleste DOFA vann setter ut fisk hvert år. Kanskje vi også virkelig skal overveie utsett av fisk 2net hvert år.? Flagervann.: Etter at det var innhentet ph prøve i vannet i oktober 1999 (det var også 1ste gang jeg ved vannet sommerstid) ble det allerede i mai måned 2000 satt ut 200 stk. 2-somrig ørret. Det samme antall/størrelse ble også satt ut i 2001 og 2002, mens en i 2003 gikk ned til 50 stk da det under fiske denne våren, virket som om det for mye småfisk i vannet. Det har vært lite fiskere ved vannet de tidligere år, men etter mye snakk om vannet (bl.a.fra gutta hos Hauk Sport i Drammen) har det i 2004 vært mange som har funnet veien til Flagervann. Selv har jeg også drevet lobby virksomhet Ørreten i vannet er av virkelig fin kvalitet. Selv har jeg vært på Flagervann 7 turer i år. ( kombinert oppsyn/ fiske.)basert på egne fangster og prat med fiskere har jeg i alle fall registrert et uttak på til sammen 50 fisk slik at jeg tipper at det totalt er tatt opp minst 150 fisk og dette er også årsaken til at vi i år satte ut somrig og 50 3.somrig. Sammenlignet med 2003, har det vært lite å se til ørret under 25 cm. 5 ørreter ble målt og veid,- K.faktor 1.02 og Selv har jeg i år ikke fått større ørret enn 36 cm, men det er tatt fisk på 40 cm. Basert på fangstresultatene for 2003, burde det i år vært mulig å få fisk på cm. Det har i år også vært lite søppel rundt vannet, - men det har i år ikke vært noe hyggelig å gå oppsyn i Flagervann. De fleste fiskere kommer fra Modum og da verken Andreas Bottolfs Sportsforrening, Vikersund eller Nygård Sport, Åmot har solgt DOFA kort i år, har det vært mange fiskere uten kort og også uten noe særlig kontanter. Selv om de hadde vært og fisket 2-3 ganger(før de ble kontrollert) var det ikke mulig å få de til å kjøpe årskort angivelig p.g.a. manglende penger. Kun døgnkort / weekend kort har blitt solgt av meg. Det hører med til historien at fiskere fra Drammen / Lier og Spikkestad alle hadde løst kort på forhånd (Fellesfiskekortet) Karusstjern (uten karuss?) Med tanke på at vi kanskje på ny skulle sette ut fisk vannet, var vi - Johan og Roar - inne og hentet ph prøve Det er fisk i vannet, så bl.a. 2-3 vak samtidig som vi hadde slag på spinner. Liten fisk? Iflg. årsberetningene ble det satt ut ørret i vannet i 1994 og 1997 henholdsvis 20 og 25 så her må det være meget dårlige vektmuligheter dersom det for eksempel var fisken fra 1997 som var oppe og viste seg fram? Vi kom begge til at dette vannet ikke er noe å satse på. ph målt våren 2004 = 5.92 er imidlertid brukbar. Det ligger også 2 andre vann i samme område Karussputt og Snikeputt. Her ble det siste gang satt ut fisk i 1994, - 30 og 20 ørreter. Også disse 2 småvannene glemmer vi. Åsvannet v/sneisene (fisketomt i mange år) Her er det flere av oss som har sett vak. PH våren 2004 = 5.16,- ny prøve tatt. Utsetting av ørret i Drammensmarka / Finnemarka.:

4 Blektjern.: somrig. ørret ble satt ut torsdag 9-9. Trond kom med fisken og en skoleklasse fra Fjeld med nesten 30 elever hvorav minst 15 stilte med bøtter, sto for utsettingen med hjelp av Gotfred, Paul og Roar. Glitre.: somrig ørret satt ut i Glitre torsdag 9.9. Med start på Trulsodden fikk Bordvika (som endestasjon) ekstra påfyll av fin ørret. For 1ste gang på mange år, satte vi også ut fisk i Sandungsbekken (20-25 stk.) Tore, Trond og Roar var med på utsettingen. Glitrevannverket.: På basis av fiskeribiologiske undersøkelser som ble utført i Glitre våren 1978 av Fiskerikonsulenten i Øst-Norge ble Glitrevannverket pålagt å sette ut 1200 stk. flerårige ørret (ingen under 13 cm) i vannet hvert år.(jørn Enerud som nu i høst foretok prøvefisket i Sneisene, var også med på i Glitre i 1978.)Glitrevannverket har således i alle år (etter 1978) betalt for fisken samt arbeid med utsettingen, men selve jobben er besørget av oss. Så vidt jeg husker, er det kun 1 år Glitrevannverket hadde med 2 mann som observatører. Himerikstjern.: 50 stk. 3.somrig ørret satt ut av Tore. Lørdag var det D- dag for utsett av ørret i marka.: Med fremmøte på DOFA anlegget kl og med et meget godt forarbeide av Johan og fordeling av fisken på anlegget, gikk det ikke lang tid før de første posene med fisk var på vei inn i Drammensmarka. Lars A. Dahl med samboer/datter sto igjen for utsettingen i næromådet. Som i 2003, stilte Runar Holm opp med skaubil på Landfalltjern slik at det greit med transporten til Tverken. Når andre svikter, må det være hyggelig for Lars at de nærmeste stiller opp. Lars gir seg for øvrig slik at fra og med 2005, må andre ta hånd om usettingen. Tjuvtjern 25, Goliaten 50, Tverråsvann 100, Vakkertjern 50 alle 2.somrig, - bortsett fra Goliaten hvor det ble satt 3.somrig. Landfalltjern og Myrdammen skal det først settes fisk våren I de øvrige vann i Drammensmarka inkl. Løken / Vrangen, ble det ikke satt fisk. Svarttjern v/lellangen 50-3.somrig (Borgar Pedesen og Kjetil Raaen), Langvannet 50-2.somrig. ( Karl G.Aknes), Vrangla Vesle Vrangla 50 alle 2.somrig ( Bjørn- og Trond Håvelsen ) Nordområdet.: Sammenlignet med tidligere år, ble det i år satt ut mindre fisk nesten i alle vann. Store Elgtjern 100, Vesle Elgtjern - 25, Ulstjern 25, Bjelketjern 25, Pene Tjern ( 3 vann ) 25 i hvert av vannene. Vesle Bomla 25, Store Bomla 150, Flagervann 150. I V.Bomla ble det satt 3.somrig. 50 fisk i Flagervann var også 3.somrig. For øvrig 2.somrig. Vi var 11 mann + kokken (Arne) som var med denne lørdagen. Det var liten tankevekker for oss som steller med Fiskestell - uten hjelp utenfra av 5 mann (Edgar Sissner, Runar Midtskogen, Odd Andersen. Øistein Fagerhus og Svein Kjenner) hadde vi ikke klart å få ut all fisken denne dagen) I tillegg kom våre egne mannskaper - Dag Bergane, Fredmund Olsen, Harald Inge Møller, Arne Solberg, Johan og Roar. Åsvannet v/sneisene og Hvalsputten v/nykjua vil Trond selv ta hånd om. Tynnefiske etter karuss i Blektjern fredag 1.10 til lørdag garn satt ut av Trygve Ludvigsen, Tore Johansen og Paul Johansen fredag kveld. Disse 3 overnattet, mens Roar var på en kort visitt fredag samtidig som han var med på garnrensk lørdag. 3 x stålruser (med brød) ble også satt ut. Garnene tatt opp lørdag morgen ca. kl og p.g.a. mye fisk var det ikke mulig å få tatt opp garnene på normal måte (de ble bare subbet opp i båten) 14 Askeladden som Tore Johansen hadde kjørt opp. 35 m/m 65 karuss

5 52 14 Ruser stk. (det var fisk kun i 1 ruse ) Det ble tatt med 2 karuss (middels størrelse) NB. det var mange større som satt i 52 m/m garnene og mindre i 35 m/m. Disse 2 veide 660 gr. d.v.s. 330 gr. / stk. Sum ca. 56 kg. NB. Det ble ikke tatt en eneste ørret noe som overrasket meg. Årsaken er kanskje at karussen gikk i garnene tidlig på kvelden. Garnet ble dratt ned og lå nærmest som en klyse på bunn da de ble tatt opp neste morgen. 7 karuss tatt i ruse, var i god form da det ble brakt ned til Andedammen på Danvik. ( I dammen er det nu rikelig med plantekost.) Det er også tidligere fisket med garn / ruser i Blektjern.: 1996.: 18. til garn ( 21-, 26-, 29-, 35-, 39-, 45- og 52 m/m) med flg. resultat.: 12 ørret med gj.snittlig K.faktor = 1.12 ) og 112 karuss. I et av garnene satt det 33 karuss / vekt 10.8 kg d.v.s. 327 gr./stk : Rusefiske etter karuss = 210 stk. (Antall ruser er ikke nevnt) 2000.: Rusefiske etter karuss = 187 stk. (6 ruser) På grunn av hærverk på båten i Blektjern ble det slutt på rusefiske. Båten som ble tatt ned på Sølfastøya, befinner seg nu på Søltjørna (Hardangervidda) Karuss, hva slags fisk er det? Fisken tilhører karpefamilien hvorav 10 har kommet inn i Norge ved egen hjelp ørekyte, gullbust, vederbuk, stam, sørv, mort, flire, brasme, laue og asp, mens 4 arter er innført i historisk tid, - karpe, gullfisk, suter og karuss. Karussen trives best i grunne, vegetasjonsrike vann. Den holder gjerne til i den tetteste vegetasjonen, men store karuss kan også streife omkring på dypere vann langt fra vegetasjonen. Den krever enda mindre oksygen enn suteren og tåler som denne, langvarig transport i fuktig mose eller lign. Om vinteren ligger denne i dvale i bunnslammet. Næringen består av små krepsdyr og insektlarver (i så fall er den en konkurrent i matfatet i Blektjern), men den kan også ta atskillig plantekost. Gytingen foregår fra slutten av mai til juli måned inne i vegetasjonsbeltet. Eggene kleber og fester seg gjerne til vannplantene. Eggtallet er høyt. Veksten er lite undersøkt, men varierer sterkt fra sted til sted. Max. størrelse er kg, mens den i mange dammer sjelden kommer over 50 gr. Karuss på ½ kg er sjelden fisk i Norge stemmer dårlig med Blektjern, - selv om de største ikke ble veid nu høst, er jeg helt sikkert på at vi hadde karuss på ½ kg. I eldre tider var karuss høyt anskrevet som matfisk og ble mange steder ansett som bedre enn abbor, men i våre dager er den svært lite verdsatt Ph prøver våren 2004 viser flg. verdier.: Bjelketjern 6.64, Store Bomla , Vesle Bomla 6.89, Store Elgtjern 6.01, Vesle Elgtjern 6.02, Ulstjern 5.73, Flagervann 6.06, Sandtjern 6.36, Lårvika 6.17, Nord Sneisa 5.71, Pene Tjern S 5.77, Pene Tjern M 5.67, Pene Tjern N 6.08, Ø.Damtjern 5.69 Vann for øvrig hvor det ikke drives noe kultivering.: Dammyrdammen 6.17, Kårevann 5.64, Snøkolltjern 6.07, Åsvannet v/s.nykjua 5.21 Når dette skrives (12.10) er ennå ikke vannene i marka kalket(årsak problemer / store forsinkelser i Telemark)- slik at det i år blir vanskelig å få hentet inn ph prøver, men våre egne prøver er da et viktig bidrag. Takk til Jon Hernæs. Garsjø ved Eiksetra.: I dette vannet er det alt for mye fisk (abbor og ørret), - men det er også stor fisk i vannet. Under rusefiske etter abbor i 2003, ble det tatt 2 abbor på over 1 kg og nu i høst ble det også tatt stor abbor, lgd. 43 cm vekt kg. Jeg så selv fisken som var meget fin. I 2002 ble det funnet død ørret i Garsjø ungdommen fra Sjåstad - ivrig fisker, godt kjent i hele Finnemarka, tok denne med seg hvor den ble målt til 62 cm. I forbindelse med markeringen av verdensdag for psykisk helse 2004 og hvor Lier avholdt Friluftlivets dag på Nye Eiksetra mandag den 11.oktober, ble det bl.a. grillet ørret fra Garsjø. Vi satte 3 x 21 m/m søndag kveld (Truls Hafslund var med) og

6 resultatet ble som fryktet, bare småfisk alle under 20 cm., bortsett fra 1. Sammenlignet med ørretene tatt i Sneisene noen uker tidligere, var disse ennå mindre og tynnere, men til tross for dette ble de grillet etter alle kunstens regler med god assistanse av Truls. ( Neste gangs skal jeg også bruke sitron ved grilling av ørret.)det var kun 2 gytefisker hvorav 1 hu på 18 cm med stor og blaut rogn. Blir det tidlig vinter i år? I tillegg ble det tatt overraskende nok, kun 6 abbor hvorav 1 ble rensket / grillet. Jeg er oppmerksom på at med 21 m/m garn, vil man stort sett bare få småfisk, men jeg hadde trodd at vi alle fall skulle fått noen flere ørret. rundt 25 cm. Garsjø ble prøvefisket september 1977 hvor det på 16 garn / 1 natt (2 x Jensen serier) ble tatt opp 33 ørret gj.snitts vekt 134 gr. / gj.snitts lengde 237 m/m. Største fisk = 293 m/m vekt 238 gr slik at allerede for 27 år siden var det for mye fisk i vannet. Alle hytte- og grunneiere var invitert til å være med, men kun 2 stilte opp Oskar Tveten og Gunnar Moen, noe som tydet på at alle de andre ikke hadde noen særlig interesse av fiskebestand i vannet. Bjarne Smukkestad som ledet prøvefiske, skriver bl.a. i sin rapport.: Bestand av abbor synes noe større enn aurebestand. Sammensetting av aurebestand synes jevn, men også her mangler den mellomstore og store fisken. Veksten hos ørreten er jevn, men noe svak. En stagnering synes å inntreffe fra 6.vektssesongen. Abboren er betydelig større enn i Sandungen og Dypingen. ( Disse 2 vannene ble også prøvefisket samme høst.) Den totale fiskebestand er for stor i forhold til næringstilgangen. Dette var konklusjon for 27 år siden. Selv om jeg ikke lenger fisker så mye i Garsjø, tror jeg forholdet har blitt atskillig forverret spesielt de siste 6-7 årene. Det er stor synd og skam at det i et sådant vann med kort avstand fra Lier / Drammen, ikke lenger blir utført noe som helst kultiveringsarbeid. Det er ikke noe behov for utsetting av fisk slik at det her er et luksusproblem. Med hardt tynnefiske (18 21 m/m garn)ville man sikkert i løpet av kort tid (3-4 år) få opp bestand av større fisk. Man snakker alltid om de gode / gamle dager. Den gang det bodde fastboende rundt Garsjø (4 plasser)ble det fisket mye med garn (kanskje det til og med ble lystret på bekkene om høsten?) men det viser seg i ettertid at dette var pur nødvendig med de gytemulighetene som Garsjø har. Fra begynnelsen av 1950 årene kom DOFA inn i bildet og det ble da slått hardt ned på alt garnfiske i Garsjø og Løken /Vrangen. Jeg har tatt vare på avisartikler fra 1955 om angivelig ulovlig garnfiske i disse vannene. 1 grunneier i Garsjø anmeldte også DOFA for tyveri av hans garn. Det har således aldri vært noe lykkelig ekteskap mellom Garsjø og DOFA. Årsaken er kanskje at DOFA i sin tid ikke tok kontakt med hytteeierne og kanskje også noen grunneiere før de satte i gang? Hva med kultivering i regi av Drammens Sportsfiskere? Frank jeg vet at du fra tid til annen har vært inne på tanken. De største grunneierne er sikkert ikke fjern fra tanken og ved at det er nok ørret i vannet, er det nødvendig med noe samarbeide med DOFA. Grunnvannet v/ Garsjø.: Her har aldri vært gjort noe som helst kultivering bortsett fra Truls Hafslund som satte ut 50 2 somrig. ørret i Her er det fin abbor og stor ørret. 17. mai 2000 fikk Turid Avdal (Nye Eikstra) 1 ørret på 2.3 kg og nu i sommer er det iflg. Truls Haslund, tatt ørret i vannet på 1.2 kg (også denne på mark) Vrangen.: Ifølge Truls Hafslund er det er tatt 2 abborer på over 1 kg under årets rusefiske. Dersom dette stemmer, regner jeg med at Helge Johansen tar dette med i sin årsberetning.

ÅRSBERETNING 2012 DS FISKESTELL

ÅRSBERETNING 2012 DS FISKESTELL ÅRSBERETNING 2012 DS FISKESTELL Drammens Sportsfiskere Fiskestell ÅRSBERETNING 2012 INNHOLD: Side 1. Innledning. 1 2. Mannskapsliste.... 1 3. Avholdte fellesmøter... 2 4. Drammensmarka. 2 5. Tynnefiske

Detaljer

Drammens Sportsfiskere Fiskestell ÅRSBERETNING 2013

Drammens Sportsfiskere Fiskestell ÅRSBERETNING 2013 Drammens Sportsfiskere Fiskestell ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013... 1 1 Innledning... 3 2 Mannskapsliste... 4 3 Avholdte fellesmøter... 4 4 Fiskekultivering... 5 4.1 Blektjern... 5 4.2 Dammyrdammen

Detaljer

Drammens Sportsfiskere Fiskestell ÅRSBERETNING 2015

Drammens Sportsfiskere Fiskestell ÅRSBERETNING 2015 Drammens Sportsfiskere Fiskestell ÅRSBERETNING 2015 Far og sønn Erik Steenberg Jonassen og Simen Jonassen el-fisker ved Sandungsdemningen Foto: John Tollefsen 1 1 Innledning DS-Fiskestell har igjen hatt

Detaljer

Drammens Sportsfiskere Fiskestell ÅRSBERETNING 2014

Drammens Sportsfiskere Fiskestell ÅRSBERETNING 2014 Drammens Sportsfiskere Fiskestell ÅRSBERETNING 2014 Forsidebilde: Fra prosjekt overføringsfiske. Stor-ruse settes ut i Sør Sneisa. Foto Lloyd Nilsen. ÅRSBERETNING 2014... 1 1 Innledning... 3 2 Mannskapsliste...

Detaljer

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva Inkludert vurderinger av fiskebestander, Hobøl kommune Statens vegvesens rapporter E18 Ørje-Vinterbro Region øst November

Detaljer

Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993-2005

Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993-2005 Prøvefiske i vann i Jørpelandsvassdraget 1993- med kort oppsummering av tidligere undersøkelser Undersøkelsene 1993- er utført av Jørpeland Ungdomsskole v/jarle Neverdahl, og er rapportert av Fylkesmannen

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

Årsberetning 2012 Handlingsplan 2013 Styrets Årsberetning 2012 Styret har i 2012 bestått av: Pål Søbye/ Per Ivar Gundersen Anders Olaussen Line Johansen Odd Erling Andreassen Harald Larsen Anders Wear/

Detaljer

Fiskeprosjeket 2003-2008

Fiskeprosjeket 2003-2008 Færgeli hytteeierforening Fiskeprosjeket 2003-2008 Litlferja, Storferja, Rundhaugvatnet og Langvatnet Innholdsfortegnelse: 1 Prosjektets bakgrunn... 3 2 Økonomi... 3 2.1 Innkjøp av utfiskingsgarn:... 3

Detaljer

Prøvefiske i Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet og Lulivatnet, Nordre Land, og Holmevatnet, Sør-Aurdal, 2000

Prøvefiske i Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet og Lulivatnet, Nordre Land, og Holmevatnet, Sør-Aurdal, 2000 Prøvefiske i Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet og Lulivatnet, Nordre Land, og Holmevatnet, SørAurdal, 2000 Av Johannes Holmen Bakgrunn Akksjøen, Svartvatnet, Flesvatnet, Lulivatnet og Holmevatnet ligger

Detaljer

Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim. Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført)

Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim. Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført) Fisk i Bynære bekker, vann og elver i Trondheim Naturlige arter (stedegne) Arter som er satt ut (innført) Lærerkurs- Naturveiledning i vann og vassdrag Hans Mack Berger, TOFA, 20.05.2015 Ørret Ørreten

Detaljer

Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen 2006

Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen 2006 Rapport fra prøvefiske i Fiskebekksjøen Trysil Fellesforening for jakt og fiske Fiskebekksjøen Fiskebekksjøen er et kunstig oppdemt fjellvann (818 m.o.h.) som ligger i Trysil- Knuts Fjellverden i Nordre

Detaljer

Prøvefiske i Nordre Boksjø

Prøvefiske i Nordre Boksjø ~ ------------------------~R~~pp~o~rt~3~-~19~95 Prøvefiske i Nordre Boksjø Fylkesmannen i Østfold Miljevem::~vd&!ingen MILJØVERNAVDELINGEN Fylkesmannen i Østfold POSTADRESSE: STA1ENS HUS, POSTBOKS 325,

Detaljer

Vannkonkurransen 2005

Vannkonkurransen 2005 Vannkonkurransen 2005 Vann i lokalt og globalt perspektiv - bidrag fra 4. klasse ved Samfundets skole i Egersund Egersund, desember 2005 1 Hei! Vi er 13 elever ved Samfundets skole i Egersund. Vi heter

Detaljer

Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009

Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Rapport 3-2011 Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Overvåking år 2; 2011 Skien 1. november 2011 Side 2 av 7 Bakgrunn Reguleringsmagasinet Rolleivstadvatn Husstøylvatn ligger

Detaljer

Klassifisering av fiskesamfunn på Østlandet hvilke forhold må det tas hensyn til?

Klassifisering av fiskesamfunn på Østlandet hvilke forhold må det tas hensyn til? Klassifisering av fiskesamfunn på Østlandet hvilke forhold må det tas hensyn til? Forsker Åge Brabrand, Lab. ferskvannsøkologi og innlandsfiske. Naturhistorisk museum, UiO Fiskearter Innsjømorfometri Respons

Detaljer

Prøvefiske Vulusjøen. Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07

Prøvefiske Vulusjøen. Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07 Prøvefiske Vulusjøen Utført av Frol Bygdeallmenning i samarbeid med Levanger Jakt- og Fiskelag 31.08 02.09.07 Sverre Øksenberg, Levanger 06.09.2007 Bakgrunn for undersøkelsen Frol Bygdeallmenning arbeider

Detaljer

Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009

Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009 Rapport fra prøvefiske i Røsjøen 2009 Trysil Fellesforening for jakt og fiske Røsjøen Røsjøen er et fjellvann beliggende 638 m.o.h. nord- øst for Eltdalen i Trysil kommune. Sjøen har et overflateareal

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Lyngsvatnet, Hjelmeland kommune i 2008

Fiskeundersøkelser i Lyngsvatnet, Hjelmeland kommune i 2008 Fiskeundersøkelser i Lyngsvatnet, Hjelmeland kommune i 28 Stavanger, juni 29 Fiskeundersøkelser i Lyngsvatnet, Hjelmeland kommune i 28 Godesetdalen 1 434 STAVANGER Tel.: 51 44 64 Fax.: 51 44 64 1 E-post:

Detaljer

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag.

Område beskrivelse. Det vises forøvrig til «Turkart over Svelvikmarka, Østskogen og Røysjømarka» utgitt av Berger og Svelvik o-lag. Område beskrivelse Marka som begrenses av Drammensfjorden, Sandebukta og Sandedalen, tilhører kommunene Sande, Svelvik og Drammen. Størsteparten av marka ligger i Vestfold fylke, men et lite område i nord

Detaljer

Fiskeundersøkelser i Nilsebuvatn 2010. Forsand og Hjelmeland kommuner

Fiskeundersøkelser i Nilsebuvatn 2010. Forsand og Hjelmeland kommuner Fiskeundersøkelser i Nilsebuvatn 2010 Forsand og Hjelmeland kommuner Stavanger, juli 2010 AMBI Miljørådgivning AS Godesetdalen 10 4033 STAVANGER Tel.: 51 95 88 00 Fax.: 51 95 88 01 E-post: post@ambio.no

Detaljer

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander,

ØRVIKDAMMEN. Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe. Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ØRVIKDAMMEN Engang en isdam med stort biologisk mangfold, nå en yngledam for karpe Restaurering av en lokalitet for storsalamander, ved å fjerne ulovlig utsatt karpe 01.09.2013 KJELL-HENRIK SEMB Restaurering

Detaljer

Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark

Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark Rapport 1-2009 Fiskeressurser i regulerte vassdrag i Telemark Oppsummering av resultater fra fiskeundersøkelser i perioden 2003-2008 Skien 16. mars 2009 Side 2 av 131 Forord Prosjektet FISKERESSURSER I

Detaljer

Drammens Sportsfiskere Vannmiljøutvalget

Drammens Sportsfiskere Vannmiljøutvalget Drammens Sportsfiskere Vannmiljøutvalget Årsberetning 2016 På styremøte 27. april ble følgende styre valgt: Hans Støvern (leder) Petter Øijord (nestleder), John Tollefsen (sekretær) Borgar Pedersen (kasserer)

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT - PRØVEFISKE 2003

TILSTANDSRAPPORT - PRØVEFISKE 2003 TILSTANDSRAPPORT - PRØVEFISKE 23 FOR RUNDHAUGVATNET, LANGVATNET, STOR-FERJA OG LITL- FERJA 1. Opplysninger Rundhaugvatnet FISKEART: KARTREF: M 711-1623 Il H.O.H: 348m VANNAREAL: ca. 23ha VASSDRAG: Fergelivassdraget

Detaljer

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen

Fangststatistikk, avlivet laks og ørret år 2011 for Enningdalselva på Berby og Svingen Navn Dato Uke Art Sted Redskap Lengde Vekt i Kjønn Stadium Antall Garnskade Sone Sluk Flue Mark i mm gram Hann Hunn Bl Gy Br lus Ja Nei Christer Bjørnstad 23.mai 21 Laks 12 1 1010 10800 1 1 1 Tommy Svendsen

Detaljer

Livet i Stavåsdammen en fersvannsbiologisk undersøkelse utført av 7.klasse ved Hernes Skole

Livet i Stavåsdammen en fersvannsbiologisk undersøkelse utført av 7.klasse ved Hernes Skole Livet i Stavåsdammen en fersvannsbiologisk undersøkelse utført av 7.klasse ved Hernes Skole Livet i Stavåsdammen 2005 1 FORORD. Stavåsdammen ligger cirka 2 km vest for Hernes Barneskole i Elverum Kommune.

Detaljer

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6.

Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen SAK 1/2013. GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTETE 6. SOLTINDDALEN SAMEIE Dåfjord 9130 HANSNES Til: Sverre Benum, Thomas Austad, Bjørnar Svendsen og Einar Hansen INNKALLING TIL STYREMØTE I SOLTINDDALEN SAMEIE STED: Turistveien 94, 9020 Tromsdalen DATO: Lørdag

Detaljer

Fiske hos Statskog. våre fisketips i Sør-Norge

Fiske hos Statskog. våre fisketips i Sør-Norge Fiske hos Statskog våre fisketips i Sør-Norge FISKE I STATSKOG Innlandsfiske på statens grunn (utenom statsallmenningene i Sør-Norge) er samlet på ett fiskekort, Statskogs Norgeskort. Med dette kortet

Detaljer

Prøvefiske i 17 innsjøer i Rogaland sommeren 2003

Prøvefiske i 17 innsjøer i Rogaland sommeren 2003 Prøvefiske i 17 innsjøer i Rogaland sommeren 23 Stavanger, september 24 Prøvefiske i Rogaland, 23 AS Godesetdalen 1 433 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Prøvefiske i 17 innsjøer

Detaljer

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET

RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET RAPPORT FRA FISKESTELLTILTAK/KULTIVERING I VARPAVASSDRAGET TYSFJORD/HAMARØY 2015 Tangen Produkter 1 Innhold s. 1 Forside s. 2 Innhold s. 3 Forord s. 4 Oppsummering s. 5 Fiskekultiveringa i Varpa s. 6 Oversikt

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Fisk i Vansjø innvandring,økosystem, forvaltning

Fisk i Vansjø innvandring,økosystem, forvaltning Fisk i Vansjø innvandring,økosystem, forvaltning Østersjøområdet for ca. 9.000 10.000 år siden Ferskvannsfiskenes innvandringsveier fra Ancyllussjøen. Langs de prikkede pilene har enkelte fiskearter nådd

Detaljer

Spredning av ferskvannsfisk, frå nasjonal til lokal skala. Trygve Hesthagen

Spredning av ferskvannsfisk, frå nasjonal til lokal skala. Trygve Hesthagen Spredning av ferskvannsfisk, frå nasjonal til lokal skala Trygve Hesthagen Norge har ein artsfattig fiskefauna Norge ligg i randen av utbredelsområdet 32 arter med naturleg innvandring Mange fysiske hindringer

Detaljer

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken.

1 Byparken Lagunen. Mandag fredag. Kl. 7.00 9.23 Byparken... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50. Første avganger. Fra Byparken. 6 2 minutter Mandag fredag Fra er 7.00 9.23... 5.45 6.00 6.10 6.20 6.30 6.40 6.50 9.31 9.38 9.43... 5.48 6.03 6.13 6.23 6.33 6.43 6.53 9.34 9.41 9.46... 5.53 6.08 6.18 6.28 6.38 6.48 6.58 9.39 9.46 9.51...

Detaljer

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås

Forvaltning av sjøørret i Buskerud. Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Forvaltning av sjøørret i Buskerud Drammen 18.03.2015 Fylkesmannen i Buskerud Erik Garnås Hva er forvaltning av sjøørret? 1 Lov om laksefisk og innlandsfisk: 1. Lovens formål er å sikre at naturlige bestander

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Årsmelding 2011 Skienselva Elveeierlag

Årsmelding 2011 Skienselva Elveeierlag Skienselva Elveeierlag Årsmelding Skienselva Elveeierlag 211 Styrets sammensetning har i 211 vært som følger: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Fast møtende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I GRUNN- EIERFORENINGEN STORVANN 2015 Tid: 22.03.2015 kl. 1600 Sted: Ungdomshuset «UL Nytt Mot» Tilstede: Navn Gnr./ Bnr. Fullmakt fra: Oddbjørn Rinaldo 17/6 Bjørg Holen 17/22 Kai-

Detaljer

Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009

Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Rapport 6-2012 Overvåking av Kvennåi etter utlegging av kalkstein / gytegrus 2009 Overvåking år 3; 2012 Skien, 2. oktober 2012 Side 2 av 11 Bakgrunn (kopi fra foregående rapporter) Reguleringsmagasinet

Detaljer

Numedalslågen et regulert laksevassdrag i Norge med en godt bevart hemmelighet

Numedalslågen et regulert laksevassdrag i Norge med en godt bevart hemmelighet Numedalslågen et regulert laksevassdrag i Norge med en godt bevart hemmelighet Kjell Sandaas¹, Bjørn Mejdell Larsen²& Jørn Enerud³ ¹Naturfaglige konsulenttjenester ²NINA ³Fisk og miljøundersøkelser Nordisk

Detaljer

GARNFISKERAPPORT 1999

GARNFISKERAPPORT 1999 GARFISKERAPPORT 1999 IHALD ILEIIG... 2 MATERIALE OG METODAR... 2 BEARBEIDIG AV MATERIALET... 2 UDERSØKTE VAT... 4 OVERSIKT OVER KJØTFARGE, KJØSFORDELIG OG GYTESTADIE... 4 RESULTATER... HEIMRE OG IDRE SLIRAVAT,

Detaljer

Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014

Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014 NOTAT Prøvefiske i Øyangen (Gran/Hurdal), 2014 Foto: Erik Friele Lie Erik Friele Lie Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen oktober 2014 Bakgrunn Innsjøen Øyangen ligger på grensen mellom kommunene

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Rapport fra el-fiske i Lilleelva, Tista, Halden kommune den

Rapport fra el-fiske i Lilleelva, Tista, Halden kommune den Rapport fra el-fiske i Lilleelva, Tista, Halden kommune den 12.9.2012. Innledning: I mer enn 100 år hadde laksebestanden i Tista vært borte på grunn av Porsnes demning, etablert i 1899, samt forurensning.

Detaljer

Prøvefiske i Vestre Sandbotntjern 2005 Gran jeger- og fiskerforening, Gran kommune

Prøvefiske i Vestre Sandbotntjern 2005 Gran jeger- og fiskerforening, Gran kommune Prøvefiske i Vestre Sandbotntjern 2005 Gran jeger- og fiskerforening, Gran kommune av Espen Lund Naturkompetanse AS, Brugata 50, 2321 Hamar Forord Gran jeger- og fiskerforening prøvefisket med garn i Vestre

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Vestmarkasmellen, 01-05-2005 Stevnenr: 08009 Resultatliste for Feltskyting Vestmarkasmellen 01.05.2005 St.nr: 08009 Arrangør : Larvik SS / Hedrum SS Kontaktperson :

Detaljer

Habitatforbedrende tiltak for fisk i gytebekkene til Hengsvann

Habitatforbedrende tiltak for fisk i gytebekkene til Hengsvann Habitatforbedrende tiltak for fisk i gytebekkene til Hengsvann Tiltaksplan Av Finn Gregersen Historikk Ved FOB (Forsvarsbyggs overvåkningssystem for biomangfold) befaring på Hengsvann SØF, Kongsberg, høsten

Detaljer

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo, Sarsgate 1, 0562 Oslo 5.

Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Zoologisk Museum, Universitetet i Oslo, Sarsgate 1, 0562 Oslo 5. EN VURDERING AV STORØRRETSTAMMENE I HURDALSSJØEN OG VORMA/GLOMMA I AKERSHUS ÅGE BRABRAND, SVEIN JAKOB SALTVEIT OG PER AASS Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Zoologisk Museum, Universitetet

Detaljer

Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen

Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen Referat fra befaring av demningen i Store Svartungen Til stede: Ole Kristian Egge (repr. for grunneier, MEV), Åse Marit Skjølås (Østre Toten kommune, Sverre Dysthe (Østre Toten kommune), Stig Nordli (Hurdal

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5

ÅRSMELDING 2014. Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2014 Side 1 av 5 Innleiing Organisasjon: Det er som tidlegare år lagt ned mykje dugnadsarbeid i foreninga. Styret har hatt 7 medlemer og to varamedlemmer. Det har sidan årsmøte i 2014 blitt

Detaljer

Fiskesamfunnet i Åkersvika - befaringsrapport fra prøvefiske juni 2005

Fiskesamfunnet i Åkersvika - befaringsrapport fra prøvefiske juni 2005 Fiskesamfunnet i Åkersvika - befaringsrapport fra prøvefiske 20. 21. juni 2005 av 1) Jon Museth og 2) Atle Rustadbakken 1) Høgskolen i Hedmark, avdeling for skog- og utmarksfag, N-2480 Koppang, 2) Naturkompetanse

Detaljer

Prøvefiske i 15 kalkede innsjøer i Rogaland 2002

Prøvefiske i 15 kalkede innsjøer i Rogaland 2002 Prøvefiske i 15 kalkede innsjøer i Rogaland 22 Stavanger, februar 23 Ambio Miljørådgivning AS Godesetdalen 1 433 STAVANGER Tel.: 51 95 88 Fax.: 51 95 88 1 E-post: post@ambio.no Prøvefiske i 15 kalkede

Detaljer

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA

ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA ÅRSBERETNING FLUEGRUPPA INVICTA 1 S ide 2014 1. Styrets sammensetning Leder: Glenn Morthen Lund Johansen Nestleder: Kristoffer Jakobsen Kasserer: Mathias Gjerstad Sekretær: Erik Torp Styremedl kurs/oppl:

Detaljer

Forvaltningsreform 01.01.2010

Forvaltningsreform 01.01.2010 Forvaltning av innlandsfisk - aktører, regler, roller og oppgaver Stig Johansson Rica Hell 6.12-2011 Forvaltningsreform 01.01.2010 ..Fylkeskommunen får oppgaver knyttet til å sikre bestandene av de høstbare

Detaljer

Prøvefiske i Lygne Kristine Våge, Morten Meland & Helge Kiland. -vi jobber med natur

Prøvefiske i Lygne Kristine Våge, Morten Meland & Helge Kiland. -vi jobber med natur Faun rapport 027-2016 Oppdragsgiver: Hægebostad Kommune Prøvefiske i 2016 Kristine Våge, Morten Meland & Helge Kiland -vi jobber med natur Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Hægebostad kommune

Detaljer

Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013

Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013 Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013 Innledning: Ørebekk ble el-fisket første gang av undertegnede den 27.2.1998, uten at det ble påvist fisk. Det ble imidlertid

Detaljer

Biologisk oppfølging av kalkede lokaliteter

Biologisk oppfølging av kalkede lokaliteter Rapport 1-2008 Biologisk oppfølging av kalkede lokaliteter i Aust-Agder 2007 Skien 8. februar 2008 Side 2 av 50 Forord Aust-Agder er et av fylkene i landet som har vært hardest rammet av forsuring, og

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b.

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b. KOPIERINGSORIGINAL 2.1 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Plassere positive og negative tall på tallinjen Navn: Oppgave 4a 0 1 Oppgave 4b 40 0 40 Oppgave 4c 20 0 20 Oppgave 5a 6 3 0 1 4 Oppgave 5b 2 1 0

Detaljer

Resultat fra undersøkelsene 2003-2006

Resultat fra undersøkelsene 2003-2006 Resultat fra undersøkelsene 2003-2006 2006 Torbjørn Forseth, Ingar Aasestad, Eva B. Thorstad, Finn Økland, Bjørn Ove Johnsen, Nils Arne Hvidsten, Peder Fiske, Bjørn Mejdell Larsen Om laks og variasjon

Detaljer

Velkommen. Møter. Kultivering. Administrasjon. Utvalg. Samarbeidspartnere. Fiskevann. Fisketurer. Kurs.

Velkommen. Møter. Kultivering. Administrasjon. Utvalg. Samarbeidspartnere. Fiskevann. Fisketurer. Kurs. Velkommen. Velkommen skal du være, som medlem i Larvikmarkas fluefiskerforening som ble stiftet i 1983. Kultivering. Vi har inngått kontrakt med grunneiere om å opparbeide vannet slik at fiskemulighetene

Detaljer

Undersøkelse av fiskebestandene i 19 kalkede lokaliteter i Oppland - Status og rekruttering. Petter Torgersen

Undersøkelse av fiskebestandene i 19 kalkede lokaliteter i Oppland - Status og rekruttering. Petter Torgersen Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Rapport nr 6/7 Undersøkelse av fiskebestandene i 19 kalkede lokaliteter i Oppland - Status og rekruttering Petter Torgersen Rapportnr.: Undersøkelse av fiskebestandene

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Undersøkelser av fiskebestandene i Søra og Nordra Krogavatn, Eigersund og Hå kommuner

Undersøkelser av fiskebestandene i Søra og Nordra Krogavatn, Eigersund og Hå kommuner Undersøkelser av fiskebestandene i Søra og Nordra Krogavatn, Eigersund og Hå kommuner Stavanger, juni 2008 Godesetdalen 10 4034 STAVANGER Tel.: 51 44 64 00 Fax.: 51 44 64 01 E-post: post@ambio.no Undersøkelser

Detaljer

Forprosjekt 2012. for. Rognskogvannet (Storvatnet) i Halsa kommune

Forprosjekt 2012. for. Rognskogvannet (Storvatnet) i Halsa kommune Forprosjekt 2012 for Rognskogvannet (Storvatnet) i Halsa kommune Flyfoto fra www.norgeibilder.no Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 2 2. Beskrivelse av vatnet... 3 3. Målsetting... 4 4. Prøvetaking

Detaljer

Fangstregistreringer i Dokkfløymagasinet

Fangstregistreringer i Dokkfløymagasinet Fangstregistreringer i Dokkfløymagasinet Dokkfløymagasinet (innsjønr 610, 735 m o.h., 950 ha,) ligger i Dokkavassdraget i Gausdal og Nordre Land kommuner. Det opprinnelig 60 ha store vatnet ble oppdemt

Detaljer

Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther

Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther Bugårdsdammen Et vannprosjekt av Andreas Jahrn Helene Nøsterud Steinar Næss Veileder: Tore Nysæther Utført av 2LAa ved Sandefjord V.G.S 2003 1 Innholdsfortegnelse 2 Side 1 Forside 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN

Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV DELER AV ØVERDALSVEIEN Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 18.07.2012 2011/489-2793/2012 / V64 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Ole Øystein Lindebø 76 91 91 24 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret JORDSKIFTESAK

Detaljer

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan!

MØTEPROGRAM VÅREN 2013. ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! MØTEPROGRAM VÅREN 2013 ODD FELLOW Loger og Leir DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD I.O.O.F. Møt så ofte du kan! DISTRIKTSRÅDET DISTRIKT NR. 8 VESTFOLD Møtene begynner kl. 18.00 22.01 DR-møte 26.02 DR-møte 05.03 Distrikt

Detaljer

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland

Norges Jeger- og Fisker Forbund-Rogaland Dette er leiren for deg som ønsker å fiske. Leiren er åpen for alle i 6. til 10.klasse, og du trenger ikke være med i NJFF for å delta. Programmet blir innholdsrikt med mange friluftsopplevelser. Stikkord

Detaljer

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa

Vurdering av fordeler og ulemper ved å la sjøørret og laks ta i bruk Fustavassdraget ovenfor fisketrappa Sak: Fisk i Fustavassdraget Til: Styringsgruppe, reetableringsgruppe og FUSAM Fra: Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler: Tore Vatne Tlf:75531548 Dato:19.03.2013 Sak: Arkivkode: Side 1 / 7 Vurdering av

Detaljer

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00

Møteprotokofi. Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Møteprotokofi Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Teknisk utvalg Kommunehuset 11.06.2015 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER AP Jenny Fyhn Olsen

Detaljer

Tynningsfiske i Skrevatn Rapport 2010

Tynningsfiske i Skrevatn Rapport 2010 Faun rapport 026-2011 Tynningsfiske i Skrevatn Rapport 2010 VILTFORVALTNING FISKEFORVALTNING KONSEKVENSUTGREIING LANDBRUK OG NÆRING evar Helge Kiland og Lars Egil Libjå Faun rapport 026-2011: Tittel: Tynningsfiske

Detaljer

Kurs i fiskekultivering

Kurs i fiskekultivering Kurs i fiskekultivering av Morten Kraabøl Drammens Sportsfiskere 20. januar 2015 Norsk institutt for naturforskning Uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur samfunn Fristilt fra miljøforvaltningen

Detaljer

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027

Fin A. Fin B. Fin C. Fin D. Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Arrangør: Lena Sportsskyttere Stevne: Spesialfelt Dato: 15.08.2010 Stevne nr: 1006027 Fin A 1 Gynter Rise Gjøvik PK 10 10 11 11 10 10 10 11 (29) (29) 83 2 Jan Kjetil Nordrum Lena SS 10 10 11 11 10 10 10

Detaljer

Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret

Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret Innlandsfisk i Finnmark; røye og ørret Notat utarbeidet for Finnmarkseiendommen (FeFo). Notatet gir en kort oppsummering om utbredelse og forekomster av røye og ørret i innsjøer i Finnmark, samt en vurdering

Detaljer

7. Forsuring - kalking. 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting

7. Forsuring - kalking. 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting 7. Forsuring - kalking 1. Forsuring og fiskedød 2. Kalking 3. Målsetting 72 7. Forsuring - kalking Forsuring og fiskedød Forsuring førte trolig allerede på slutten av 1800-tallet til fiskedød i Frafjordelva

Detaljer

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva

Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Avtale mellom Norge og Sverige om forvaltningen av laks og ørret i Svinesund, Iddefjorden og Enningdalselva Norges og Sveriges regjeringer, som understreker behovet for å sikre de naturlige bestander av

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Drammens Sportsfiskere Vannmiljøutvalget

Drammens Sportsfiskere Vannmiljøutvalget Vestviken Vannregion Buskerud Fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen Høringsuttalelse til Vannforskriften 2014 «Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram» Drammens Sportsfiskeres innspill til

Detaljer

Pilotprosjekt bestandskontroll/tynningsfiske abbor i Kleppsvann i Drangedal kommune

Pilotprosjekt bestandskontroll/tynningsfiske abbor i Kleppsvann i Drangedal kommune Minirapport NP 2-2013 Pilotprosjekt bestandskontroll/tynningsfiske abbor i Kleppsvann i Drangedal kommune Skien, 21.05.2013 Lars Tormodsgard Side 2 av 11 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 4 Elektrofiskebåt...

Detaljer

«Hvem går på fire ben om. morgenen, på to om dagen og på tre. om kvelden?»

«Hvem går på fire ben om. morgenen, på to om dagen og på tre. om kvelden?» «Hvem går på fire ben om morgenen, på to om dagen og på tre om kvelden?» Livsløpet til et menneske, er tiden fra ei eggcelle og ei sædcelle smelter sammen og til mennesket dør. Inne i kroppen har kvinnene

Detaljer

SJØØRRETEN - er den dårlig behandlet? Øyvind Fjeldseth, NJFF

SJØØRRETEN - er den dårlig behandlet? Øyvind Fjeldseth, NJFF SJØØRRETEN - er den dårlig behandlet? Øyvind Fjeldseth, NJFF HVORFOR SJØØRRET? Attraktiv Stor utbredelse Økt popularitet i sjøen Mangelfull kunnskap? Føre var.. Opplevelse Forvaltning og fiskestell Forskning

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av

Rovebekken. Undersøkelser av ørretbestanden. August 2008. En undersøkelse utført av Rovebekken Undersøkelser av ørretbestanden August 2008 En undersøkelse utført av Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag for Sandefjord Lufthavn AS. Rapporten er en del av miljøoppfølgingen overfor

Detaljer

VAKTLISTER JAKT OG FISKEDAGER AUGUST 2016 SKOGMUSEET

VAKTLISTER JAKT OG FISKEDAGER AUGUST 2016 SKOGMUSEET VAKTLISTER JAKT OG FISKEDAGER 11-14. AUGUST 2016 SKOGMUSEET VAKTLISTE GRILLEN TORSDAG 11. AUGUST Harald Langeid 10.00 TL Teamleder Ansvarlig for dagen og Otto Kristian Borg 10.00 B Ta i mot betaling i

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Oversikt over innholdet

Oversikt over innholdet Oversikt over innholdet Innledning side 3 Fiskearter heftet omtaler side 4 Leveområder side 6 Vassdrag side 8 Forbedring av leveområdene side 10 Utsetting side 12 Utfisking side 14 Vandringshindre side

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Vegårshei kommune bestilte følgende oppgaver av Gustavsen Naturanalyser høsten 2010:

Vegårshei kommune bestilte følgende oppgaver av Gustavsen Naturanalyser høsten 2010: Rapport 2-2011 Side 2 av 42 Forord I Vegårshei startet kalking av bekker og vann på 1980-tallet med raskt økende omfang. Et stort antall fiskebestander er sikret gjennom dugnadsbasert kalking, for det

Detaljer

Buskerud RC Båt Klubb Org nr. 991 468 455 Stiftet 2007

Buskerud RC Båt Klubb Org nr. 991 468 455 Stiftet 2007 INNBYDELSE TIL NC-4 I NORGESCUPEN 2009 På vegne av NMSBF, har Buskerud RC BåtKlubb i sammarbeid med HebbesRacing, fått gleden av å være vertskap for den nest siste nc-runden i 2009. Det er også første

Detaljer

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT

SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I. SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Rapport nr 5-2004 SORTERINGSFISKE AV LAKS MED KILENOT I SALVASSDRAGET, Fosnes kommune, NT Mulig plasering av kilenot ved utløpet av Salvatn (figuren er ikke målestokkriktig) Utarbeidet av Anton Rikstad

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer