Godt Vann Drammensregionen Lekkasjekontroll. Forbrukssoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt Vann Drammensregionen Lekkasjekontroll. Forbrukssoner"

Transkript

1 Forbrukssoner René Astad Dupont Sist revidert: 15. mars 2012 / RAD

2 Innhold Innhold... 2 Bakgrunn... 3 Drammen... 4 Forbrukssoner... 4 Vannmålere... 6 Oversikt over høydebassenger i Drammen... 7 Emner som skal tas opp med Drammen... 8 Hurum... 9 Planlagte forbrukssoner... 9 Oversikt over eksisterende og planlagte målere: Oversikt over høydebasseng Fjernavlesning Mangelliste Lier Soner Vannmålere Høydebasseng Nødvendige tiltak Modum Planlagte forbrukssoner Vannmålere Nedre Eiker Soner Vannmålere Høydebassenger i Nedre Eiker Nødvendige tiltak Røyken Soner Vannmålere Høydebasseng Nødvendige tiltak Sande Planlagte forbrukssoner Svelvik Oversikt over høydebassenger i Svelvik Oppgaver Øvre Eiker Oversikt over planlagte forbrukssoner Sonekart Oversikt over målere: Oversikt over høydebassenger i Øvre Eiker Oversikt over Storforbrukere Mangelliste Glitrevannverket Oppgaver M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 2 av 38

3 Bakgrunn Dette notat er en del av samarbeidsprosjektet delprosjekt - Forbrukssoner. Prosjektet arbeider med etablering av forbrukssoner for kommune: Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Modum, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker samt Glitrevannverket. En forbrukssone er definert ved at alt vann som leveres til eller fra sonen måles via en "sonevannmåler". Husvannmålere inngår ikke i denne definisjonen. Hensikten med soneinndelingen er å skape oversikt over hvor mye vann som leveres/forbrukes i sonen. Dette er en viktig forutsetning for å kunne lokalisere lekkasjer og dermed redusere vannforbruket. Forbrukssonene er etablert i tett samarbeide med kommunene. Flere av sonene er per dags dato ikke fysisk etablert, men etableres løpende. Et felles prosjekt mellom Glitre kommunene har som mål å etablere de fysiske soner for disse kommuner. Notatet arbeider 3 typer av soner: 1. Forbrukssone: Soneinndeling som kan foretas når planlagte vannmålere er ferdigbygget og alle signaler fra nye og gamle målere overføres. 2. Samlesone: Et aggregat av flere soner. Benyttes kun inntil alle planlagte soner er operative Soner i drift kan være soner som omfatter flere planlagte soner. 3. Kommunesone som omfatter en hel kommune, og dermed kan benyttes for beregning av levert/forbrukt vann i kommunen. M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 3 av 38

4 Drammen Oversikt over eksisterende og planlagte forbruks vannmålere: Forbrukssoner er karakteriserte ved at alt vann som kommer inn eller forlater en sone vi vannledninger bliver målt. Som følge av dette må vannet passere en vannmåler. Det finnes enkelte uoverensstemmelser i nummereringen av vannmålere mellom kart og tabell. Det er tabellen som er korrekt. Forbrukssoner Nedenstående kart viser soneinndelingen i Drammen når nye sonevannmålere er etablert. VM-59 VM VM-24 VM-56 VM-57 VM-17 VM11 28 VM-15 VM-16 VM VM-42 De enkelte forbrukssonene (1-28) er nummerert med oransje tall. Sonevannmålerne er markert med sorte piler. Eksisterende vannmålere med blå skrift, og planlagte med rød skrift. Nødvendige ventilavstegninger (i tillegg til de som er stengt i dag) er markert med grå piler. Det finnes enkelte uoverensstemmelser i nummereringen av vannmålere mellom kart og tabell. Det er tabellen som er korrekt. M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 4 av 38

5 Sonebeskrivelser Rød skrift: Måler mangler Blå skrift: Signaler for vannmåleren er ikke overført til Glitevannverket Grønskrift: Signal som har en mangel eller må kontrolleres. For eksempel feil i skalering eller oppløsning Sone Område Vannmålere: Bemerkning: DS1 Åssiden, 80-sonen 3+/-9-10t+10r+32t-32r+/ b*49+53t -53r DS2 Aronsløkka 1 DS3 Bera 2 DS4 Åssiden Øst Red. ventil Nimannsv. DS5 Kastanjeveien, Bråtan 4t-4r+59 DS6 Underlia 5-59 Bråtan HB nivå? DS7 Bragernes, 80-sonen 8-20t+20r+33+37r-37t- Red.ventil Tomineborgv. 50t+50r-53t+53r DS8 Bragernes, 130-sonen t+34r+56 Red.vent.Tomineborgv. DS9 Holmen 51b*51+52b*52 DS10 Strøtvet 6 DS11 Galterud 48 DS12 Fjell, Austad, Danvik 16r-16t +54 OK når umålt forbindelse (??) er stengt DS13 Skoger 26-15t+15r r+ Inkluderer vann til Sande 41t DS14 Søndre Fjell Platå 41r 41t DS15 Eik, Kobbervikdalen 44 DS16 EikHaugen DS17 Tangen, Åskollen t+57r DS18 Stubberud-sonen 55t-55r GHB380_LT DS19 Gomperud, lokal pumpesone 12 DS20 Gomperud-sonen t+55r GHB360_LT18 DS22 Konnerud Sør Rv. Thorsbergskogen DS23 Gulskogen -31t+31r DS24 Knive 45 DS25 Strømsø t-50r+ 57t-57r DS27 Åssiden Vest, 130-sonen 25 DS28 Konnerud sørvest 40 DS51 DS1 & DS7 & DS23 & DS DS52 DS18 & DS20 & DS GHB360, GHB380 DS53 DS13 & DS14 (Røysjø analyse) 26 15t+15r r/10+ 41t / Inkluderer vann til Sande DS54 DS11 & DS12 15 GHB440 DST Drammen kommune t-4r t+10r t+31r-34t+34r GHB340, GHB360, GHB380, GHB440, GHB480 Inkluderer vann til Sande M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 5 av 38

6 Drammen kommune: Glitre Glitrevannverket Glitre DSTS Drammen kommune som sum DSx Inkluderer Vann til Sande Vannmålere DVM Plassering: Tag i Glitrevannverkets Kommentar driftsovervåkningssystem 1 Aronsløkka GVK140_FT22 2 Bera GVK130_FT12 3 N. Åssiden Lavtr. (mot 80-sonen) GHB110_FT39 4t N. Åssiden tur N. Eiker høytrykk GHB110_FT42 4r N. Åssiden retur N. Eiker høytrykk GHB110_FT42_retur 5 Underlia GVM510_FT12 6 Strøtvet GVM525_FT28 7 Lammersgate GVK530_FT28 8 Brokaret GVK550_FT43 10t Vinnes tur N. Eiker, lavtrykk GVM190_FT11 10r Vinnes retur N. Eiker, lavtrykk GVM190_FT11_retur 11??? GHB360_FT32 14 Bernås ut, lavtrykk GHB340_FT32 19t Brokaret tur Lier GVK550_FT12 19r Brokaret retur Lier GVK550_FT12_retur 20t Ihlebergveien tur Børresen skole GRB605_FT12_tur 20r Ihlebergveien retur Brokaret GRB605_FT12_retur 22 Bernås- mot Gomperud GHB340_FT42 23 Kr. Brenners vei, inn GVK120_FT22 24 Kr. Brenners vei, 130-sone øst DVK120_FT43 25 Kr. Brenners vei, 130-sone vest DVK120_FT33 Viser 0 27 Landfall mot Svarttjern GVB100_FT55 28 Bangeløkka GVK645_FT12_tur 32t Bragernestunnel Børresen skole tur GRB610_FT18_tur 32r Bragernestunnel Børresen skole retur GRB610_FT18_retur 34t Tomineborgdalen tur Lier GVK535_FT12 34r Tomineborgdalen retur Drammen GVK535_FT12_retur 38 Skogliveien pst tur Konnerud GVP330_FT17 55t Gomperud tur Stubberud GHB360_FT77 55r Gomperud retur Stubberud GHB360_FT77_retur 9 12 Øvre Sund Gomperud til Preuserud (lokal sone) DVM625_? DVP360_FT48_tur 13 Torsbergskogen. DVP364_? 31t 31r 33 Grense Drammen -> N. Eiker i Ø. Eiker vei tur Grense Drammen <- N. Eiker i Ø. Eiker vei retur Løkkebergveien DVM398_621_01 DVK398_621_01_retn=0 DVM398_621_01 DVK398_621_01_retn=1 DVK532_621_01 TAG Mangler Heltall Sjekk retning Heltall Sjekk retning Viser 0! 35 Baker Thoens allé DVM316_? Mangler signalkabel Bør være 2 veis 36 Skogliveien ved Sundland DVM472_621_01 Heltall, Retning? Bør være 2 veis 37t 37r Hauges Gate tur? Hauges Gate retur? DVM611_FT DVM611_FT_tr Hvilken Tag Viser hvilken vei M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 6 av 38

7 Drammen kommune: Røysjø Glitrevannverket : Røysjø DVM Plassering: b 50t 50r 51 51b 52 52b 53t 53r 56 15t 15r 16t 16r t 21r 26 41t 41r Malmveien (Konnerud) Gramsborgveien (Konnerud) Landfalløy brua Landfalløy brua - Retning Bragernes torg tur elvekryssing Bragernes torg retur elvekryssing Elvekryssing tur Holmen Elvekryssing retur fra Holmen Strømsø tur Holmen Strømsø retur fra Holmen Øvre Storegata 42 tur Bragernes Øvre Storegata 42 retur Nedre Åssiden Bergstien Fjelldammen HB inn retur Røysjø Fjelldammen HB ut tur Røysjø Fjelldammen HB inn forbruk Fjelldammen HB ut forbruk Norbykollen HB inn Norbykollen HB ut Fjelldammen HB inn retur Glitre Fjelldammen HB inn tur Glitre Røysjø ut Fjellsveien 33 inn Fjellsveien 33 ut Tag i Glitrevannverkets driftsovervåkningssystem DVM346_FT622 DVM347_622_01 DVM315_FT12 + DVM315_FT12_GT1 DVM540_FT01 DVM540_?? DVM630_51FT12 DVM630_51FT12_GT1 DVM630_52FT12 DVM630_52FT12_GT1 DVM621_621_01 DVM621_? DVM613_? GHB440_FT03 GHB440_FT03_retur GHB440_FT82 GHB440_FT82_retur GHB480_FT05 GHB480_FT35 GHB440_FT13 GHB440_FT13_retur GVB410_FT55 DVP436_FT01_FT DVP436_FT02_FT Kommentar TAG finnes ikke TAG finnes ikke false/true Viser 0! TAG mangler? false = tur Holmen false = tur Holmen Tag Mangler Ikke i drift TAG mangler 42 Eikveien / Lollandveien DTS429_FT01_FI Viser Norbyveien/Ospelia Eik v. E18 Knive Gråterud Fjelldammen HB pst. Pumpesone Ltz. Hervigs vei 164 DTS433_FT01_FI DTS425_FT01_FI DTS436_ FT01_FI DTS427_FT01_FI DVP440_FT41 DTS437_ FT12_FI_PV_INT Viser 0 57t 57r Merket tur Drammen Merket retur Tangen Bråtan HB mellom DS5 og DS6 Glassblåser veien DVM490_FT_1 DVM490_FT_2 DHB512_? DVM484_621_01 Måler mangler! Viser 0 DVM533 Hva er det?, jeg har målinger derfra Oversikt over høydebassenger i Drammen Tag Navn Volum Areal Nivåmåler m 3 m 2 Tag GHB105 Øvre Åssiden GHB105_LT? GHB110 Nedre Åssiden GHB110_LT? GHB340 Bernås GHB340_LT18 GHB360 Gomperud GHB360_LT18 GHB380 Stubberud (82,5) GHB380_LT GHB440 Fjell HB GHB440_LT28 GHB480 Norbykollen GHB480_LT18 GHB520 Klopptjern GHB520_LT M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 7 av 38

8 DHB512 Bråtan HB DHB512_? DHB509 Underlia HB DHB509_? Emner som skal tas opp med Drammen 15. mars 2012: Drammen har jobbet bra med målere og overføring av data fra målere i en lengre periode, så mye er etter hvert på plass. Spesielt er overvåkingen av forbrukssoner i Røysjø forsyningsområde blitt bra. Det gjenstår en del i Drammen i øvrig, detaljene for dette finnes på systemoversikten for Drammen. Christer Rønning er den som holder i denne ball. M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 8 av 38

9 Hurum Notatet, som er skrevet etter innspill fra et møte med Hurum kommune den 5. september 2007 og 31. januar Det foreslås at det etableres 7 forbrukssoner i Hurum. For å få til dette, må det med dagens situasjon bygges 1 ny vannmåler og det må etableres en måte å overføre data fra Hurum til Glittrevannverket IKS Planlagte forbrukssoner Tabellen herunder viser planlagte soner i Hurum, med ID, navn og målere som må kombineres for å beregne forbruket i sonene. Rød skrift: Soner som ikke kan etableres pga. av fysisk manglende målere. Blå skrift: Soner som ikke kan etableres fordi overføring av data til GVD mangler. Svart skrift: Etablerte soner som kan overvåkes i dag ID Område Vannmålere HB HS1 Sætre HVM5 HVM2inn + HVM2ut HVM6 HVM8 HS2 Klokkarstua HVM1 HVM5 - HVM3 HVM9a + HVM9b HS3 Verket HVM3 - HVM4 HS4 Holmsbu HVM4 HVM7 HB3 HS5 Skatved HVM6 HS6 Verpen HVM8 HS7 Kana HVM7 HST Hurum kommune HVM1 HVM2inn + HVM2ut HB3 HSTS Hurum kommune som sum av soner HVM2inn + HVM2ut HS1-HS7 M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 9 av 38

10 Kart over planlagte forbrukssoner i Sande kommune HVM6 HVM8 HVM5 HVM2 HVM1 HVM3 HVM9 HVM4 HVM7 M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 10 av 38

11 Oversikt over eksisterende og planlagte målere: Hurum kommune har bra med målere. Reelt mangler det kun 1 vannmåler og det bør etableres 2 veis vannmåler ved høydebassengene. Rød skrift: Fysisk manglende måler. Blå skrift: Måler som eksisterer men som mangler overføring av data til GVD. Kort nvan Vannmåler TAG Kommentar HVM1 Sandungen VB ut HVM2_inn HVM2_ut Sætre HB inn Sætre HB ut Det må etableres en inn måler i dette HB. HVM3 Helliksvingen tur Verket HVM4 Voldenveien tur Holmsbo HVM5 Mørkveien tur Sætre HVM6 Bjørndalen tur Skatvedt Ny måler HVM7 VPS Holsmbu tur Kana HVM8 Peterstua tur Verpen HVM9_inn HVM9_ut Klokkerstua HB inn Klokkerstua HB ut Det er mulig det må installeres 2 fysiske vannmålere i HB2 Oversikt over høydebasseng Tag Navn Volum [m 3 ] Areal [m 2 ] Diameter [m] HB1 Klokkerstua 750 HB2 Sætre 1450 HB3 Holmsbu 300 Fjernavlesning Hurum kommune har fjernovervåking på de fleste av sine vannmålere. Data oppsamles i systemet MultiView som vedlikeholdes av firmaet SafeTel. Kontaktperson: Knut Saltnæs. Safetel har til nå vist liten reel vilje til at lever data videre til GVD. Andre løsninger bør derfor overveies. En mulighet kan være etablering av et toppsystem for vann i kommunenes eksisterende driftskontrollsystem for avløp. Mangelliste 2 Veis vannmåler eller ekstra vannmåler ved HB1 Klokkerstua? Måling av inn mengde på HB2 Sætre Etablering av vannmåler 6 ved Bjørnstad Overføring av data til GVD M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 11 av 38

12 Lier Det er definert 20 forbrukssoner i Lier, herav er 3 i Sylling. De 3 sonene i Sylling er foreløpig ikke inkludert. Soner M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 12 av 38

13 Soner - tabell Rød skift: Planlagte soner. Blå skrift: Eksisterende vannmålere som skal tilknyttes fjernkontrollanlegget på Glitrevannverket Sone Område Vannmålere Forventet vannforbruk (l/s) LS1 Sjåstad L3s + L3l > 2,5 Høydebasseng og stengte ventiler LS2 Egge Lierbyen N L4 > 0,9 Egge - Haslenes LS3 Tranby L5t-L5r-L9+G17r- > 9,1 LHB01, LHB02 G17t-G13 Hegg LS4 Damtjern G17t-G17r+G6r G6t -G11-G12 + G16t-G16r Egge-Haslenes > 2,1 Bråtan mot Reistad LS5 Lierbyen S L6 > 12, 4 Hegg Egge-Haslenes Høydebasseng? LS6 Vivelstad Nøste V G1t G1r >2,0 Hegg Lierstranda ved Volvo Fagertun i boligfelt Sandaker LS7 Fagertun G2 > 2,6 St. Halvard, svømmehall Fagertun i boligfelt Sandaker LS8 Amtmannsvingen-Linnes G3+G4-L1 > 15,1 St. Halvard, svømmehall Lierstranda ved Volvo Red.ventil Lierkroa LS9 Kvernsletta-Sørumlia G5 > 1,9 Kvernsletta mot Linnes LS10 Gullaug-Engersand L1 > 1.5 Kvernsletta mot Linnes LS11 Songa bru-solspillet G15 > 0,5 LS12 Reistad G18 LHB03 LS13 Eikseterveien GS11 > 0,05 Sonen er identisk med GS11 LS14 Heia G13 > 2,5 LS15 Bråtan G12 > 0,1 LS16 Enger Ikke målt sone > 2,9 Fremtidig sone LS17 Tronstad Ikke målt sone > 1,2 Fremtidig sone LS18 Sylling Ikke målt sone Fremtidig sone LS19 Hasselbakken G14 > 0,4 LS20 Utsikten G11 G18 LS21 Nordal L9 LST Lier kommune G1t G1r + G6t G6r + G7 + G9t - G9r G10 1 LSTS Lier kommune som sum LSx + GS10 + GS11 LHB01, LHB02, LHB3 1) LST er ikke helt identisk med salgsmålerne. Hvis den skal være det må man bruke G8 (GVM700_FT12) og korrektion for Gullaug HB (GHB590_LT12) i stedet for -G10. Se også GS5. Andre mulig lekkasjesoner Liste over soner som kan etableres relativt enkelt etter behov: 1B. Pumpesone Sjåstad. Her er det vanmåler; kun telleverk. 1C. Red.sone Sjåstad ved Baneveien 2B. Egge red.sone. M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 13 av 38

14 Lier kommune: Kleivdammen Glitrevannverket : Landfalltjern 4B. Pumpesone Lierskogen, Ovenstadlia 4C. Lavtrykksone Lierskogen. Nødv. vannmålere etableres i RGA-ledn. 5B. Pumpesone Frogner 12B. Sone nedstrøms Reistad høydebasseng Vannmålere Rød skift: Planlagte soner. Blå skrift: Eksisterende vannmålere som skal tilknyttes fjernkontrollanlegget på Glitrevannverket VM G1t G1r G2 G3 G4 G5 G6t G6r G7 G8 G9t G9r G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16t G16r G17t G17r G18 Vannmåler Tomineborgveien tur Lier Tomineborgveien retur Drammen Fagertun Amtmannsvingen Linnes Kvernbakken Jerpåsen tur Lier/Drammen Jerpåsen retur Asker Kleivdammen ut Røyken grense Brokaret tur Lier Brokaret retur Drammen Gullaug HB inn Bråtan mot Reistad Bråtan mot Bråtan Heiatoppen tur Heia Jensvollveien tur Hasselbakken Sogna bru tur Solspillet Bråtan tur Jerpåsen Bråtan tur stokke Jerpåsen fra Kleivdammen Jerpåsen til Kleivdammen Stokkeveien tur Reistad Tag i Glitrevannverkets driftsovervåkningssystem GVK535_FT12 GVK535_FT12_retur GVK556_FT28 GVK560_FT28 GVK565_FT28 GVK570_FT28 GHB899_FT41 GHB899_FT41_retur GVB16_FT48 GVM700_FT12 GVK550_FT12 GVK550_FT12_retur GHB590_FT05 GRB870_FT29 GRB870_FT13 GRB890_FT25 GVK850_FT03 GRB20_FT22 GRB870_FT02 GRB870_FT02_RETUR GHB899_FT34 GHB899_FT34_retur GHB860_FTxx L1 L3l L3s L4 L5t L5r L6 L9 Linnes tur Engersand Torstad tur Sjåstad liten Torstad tur Sjåstad stor Torstad mot Lierbyen Hårberg tur Tranby Hårberg retur Tranby Hårberg tur kum 65 Lyngåsbane tur Nordal LVM1_FT12 LVM4_FT32 LVM4_FT42 LVM4_FT12 LVM5_FT12 LVM5_FT?? LVM5_FT32 LVM?_??? M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 14 av 38

15 Høydebasseng Tag Navn Volum Areal m 3 m 2 LHB01 Tranby 1? LHB02 Tranby 2?? LHB03 Reista HB 200? Nødvendige tiltak 1. LH4_FT32 og LH4_FT42 må sjekkes med JR / JES 2. Nordal Skole er en ny sone, Egen måler finns. JR 3. LH4_FT12 Skalering er ikke bra (1 l/s) JR 4. LVM5_FT12 Returtag? JR 5. Stengt ventil mellom sone LS3 og LS4 Sjekkes av Lier 6. Nivåmålere på LHB01 og LHB02 må etableres og overføres 7. L1 viser 0 Sjekk med JR 8. GRB870_FT29 Bedre oppløsning ønskes JR 9. GRB890_FT25 Bedre oppløsning ønskes JR 10. GVK850_FT03 Intermitterende flow Går i null periodevist 11. L10 Stokkeveien tur Reistad 12. LS13 er en ikke målt sone. Vannmåler bør installeres Høydebasseng i LS05 Lierbyen, Navn Størrelse, Logging? M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 15 av 38

16 Modum Notatet, er skrevet etter innspill fra et møte med Modum kommune onsdag 29. oktober 2008 og 1. februar Det foreslås at det etableres X forbrukssoner i Modum. For å få til dette, må det bygges 6 nye vannmålere hvorav 5 må være 2 veis. Videre bør det etableres driftsovervåking på vann, hvilket det ikke finnes i dag. og det må etableres en måte å overføre data fra Modum til Glittrevannverket IKS Planlagte forbrukssoner Listen herunder viser forslag til forbrukssoner i Modum. Listen angir: ID, Navn, Beregning av forbruk samt behov for å ta hensyn til tømming og fylling av høydebasseng. Rød skrift: Soner som ikke kan etableres pga. av fysisk manglende målere. Blå skrift: Soner som ikke kan etableres fordi overføring av data fra måler mangler. Svart skrift: Etablerte soner som kan overvåkes i dag ID Navn Vannmålere Høyde- Basseng MS1 Vikersund Vest VM10t VM10r + VM11t M_HB1 VM11r VM13 MS2 Vikersund Øst VM2 VM9t + VM9r VM10t + VM10r MS3 Geithus VM8t VM8r + VM9t VM9r - VM11t + VM11r MS4 Geithus Syd & Åmot Nord VM4 VM5 VM6 VM7 + VM14t VM14r MS5 Åmot Øst VM5 VM6 VM15inn + VM15ut MS6 Åmot vest nordre VM7 - VM16 MS7 Sysle VM12 VM17inn +VM17ut MS8 Raaen VM13 MS9 Stalsberg VM3 VM8t + VM8r + VM14t VM14r MS10 Hagan VM1-VM2-VM3-VM4 MS11 Åmot vest sydvest VM16 MST Modum kommune VM1 + VM12 VM15inn + VM15ut VM17inn + VM17ut MSTSS Modum kommune som sum MS1...MS11 Det å sjekkes om det i MS01 Vikersund bør etableres måler inn til Råen HB Det bør undersøkes om ikke de to vannmålere VM5 og VM6 til Åmot Øst egentlig er målere til 2 forskjellige soner (Trykk) M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 16 av 38

17 Kart over planlagte forbrukssoner i Modum kommune VM12 VM17 VM13 VM11 VM10 Modum - Forbrukssone kart - Forslag til soneinndeling, - Plassering av vannmålere - Ventiler som må holdes stengt VM9 VM8 VM14 VM3 VM4 VM2 VM1 VM7 VM5 & VM6 VM16 VM15 Vannmålere Listen herunder viser eksisterende og forslag til nye vannmålere i Modum komme. Svarte skrift angir eksisterende vannmålere hvor data overføres til Glitrevannverket Blå skrift angir eksisterende vannmålere uten overføring til Glitrevannverket Rød skrift angir planlagte vannmålere M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 17 av 38

18 Kort navn Vannmåler: TAG Kommentar VM1 Hagan VM2 Røste tur Vikersund Øst VM3 Røste tur Stalsberg VM4 Røste tur Åmot VM5 Åmot Øst 150 VM6 Åmot Øst 80 VM7 Åmot Vest VM8t VM8r Skredsvikmoen tur Geithus Skredsvikmoen retur Stalsberg VM9t VM9r Sponevika tur Geithus Sponevika retur Vikersund øst VM10t VM10r Viker tur Vikersund vest Viker retur Vikersund øst VM11t VM11r Hovde trafo tur Vikersund vest Hovde trafo retur Kjølstad VM12 Sysle VM13 Raaen HB ut VM14t VM14r Kaldagerveien tur Stalsberg Kaldagerveien retur Åmot VM15inn VM15ut Laupet HB inn Laupet HB ut VM16 Steinroa VM17inn VM17ut Skretteberg HB inn Skretteberg HB ut Oversikt over høydebassenger i Modum Listen over høydebassenger ikke utfyl, dat dette ikke har vert drøftet. Tag Navn Volum [m 3 ] Areal [m 2 ] Diameter [m] M_HB1 Raaen HB 350 M_HB2 Laupet 1200 MHB3 Fjernavlesning Modum kommune har ikke driftskontroll for vannforsyningen. De er i gang med å etablere et driftskontrollanlegg for avløpspumpestasjoner, og det vil være naturlig å se på muligheten for, som et første tiltak, at koble eksisterende vannmålere inn her. Mangelliste Etablering av et toppsystem på driftsovervåkingen for eksisterende målere Etablere 6 nye vannmålere Overføring av data til Glitrevannverket M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 18 av 38

19 Nedre Eiker Det er planlagt 9 forbrukssoner for Nedre Eiker. Til dette må det brukes 6 av Glitrevannverkets målere og 8 av Nedre Eikers Vannmålere. Flere av vannmålerne hos Nedre Eiker er ennå ikke bygget. Soner Oversikten over planlagte soner er gjengitt under. Tegningen viser forbrukssoner, vannmålere og høydebasseng som må tas i betraktning, ved beregning av forbruket i en sone. Tabell over soner Rød skrift angir soner hvor det mangler vannmålere og som derfor ikke kan overvåkes. Blå skrift angir soner hvor måleren finns, men data overføres ikke til GVD. Forbrukssone Vannmålere Høydebasseng NS1 Ryggkollen N5 NS2 Solberg - øvre G1t-G1r-G6-G4 NS3 Stenseth - Prestebråtan N1 Stenseth øvre Stenseth nedre NS4 Krokstad øvre N2-N3-N4 NS5 Åsen N7 Åsen HB NS6 Mjøndalen -N5-N6+N8+N9-N10-N12 NS7 Krokstad nedre N4-N6-N9+N10+N11-N11r NS8 Solberg nedre G2t-G2r +D1t D1r +G6- N11t+N11r M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 19 av 38

20 Nedre Eiker Kommune Glitre vannverket Forbrukssone Vannmålere Høydebasseng NS9 Steinberg N12 NST Nedre Eiker G1t-G1r+G2t-G2r+D1t-D1r Nydammen Stenseth øvre Stenseth nedre Åsen HB Midtåsen HB 1 Midtåsen HB2 NSTS Nedre Eiker sum Soner En kan også vurdere følgende mulige forbrukssoner: Daler fra vannmåler grensekum Narverud- Gulskogen Åsen kan inntil videre måles ved synken på høydebassenget mellom hver pumpestart, evt. montere vannmåler på ledn. inn/ut av høydebassenget. (Dette krever dog at pumpene kjører med fast frekvens.) Vannmålere Ikke eksisterende vannmålere er merket med rødt. Eksisterende vannmålere, men manglede overføring av data er angitt med blått. Oversikt over vannmålere, fordelt på ansvar/eierskap: VM Vannmåler: Tag i Glitrevannverkets driftsovervåkningssystem G1t Vinnesbråtan tur N. Eiker GVK150_FT21 G1r Vinnesbråtan retur Drammen GVK150_FT21_retur G2t Vinnes tur N. Eiker GVM190_FT11 G2r Vinnes retur Drammen GVM190_FT11_retur G4 Nydammen HB - Inn GHB180_FT02 G5 Nydammen HB - Ut GHB180_FT32 G6 Olleveien red. kum GVK170_FT04 Kommentar N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N11r N12 Bjørkedokk tur Stenseth Bjørkedokk tur Krokstad øvre Eknes tur Midtåsen HB Eknes tur Krokstad nedre Orkidéhøgda mot Ryggkollen Laulia mot elva Midtåsen HB tur Åsen Midtåsen HB tur Mjøndalen Strandveien tur Mjøndalen Stenseth flata Solia tur Krokstad Solia tur Solberg nedre Mjøndalen mot Steinberg NHB180_FT81 NHB180_FT82?? NVK302_FT1 NVK416_FT2?????? NVK305_FT12 (2013) (2013) Konstant verdi? (20??) (20??) (2012) (2012) (2011) (2011) D1t D1r Drammen tur Nedre Eiker Drammen retur Nedre Eiker DVM398_621_01 DVM398_621_01_? (2011 Drammens) M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 20 av 38

21 Høydebassenger i Nedre Eiker Tag Navn Volum [m 3 ] Areal [m 2 ] Diameter [m] NHB312_LT1 Åsen HB ,6 NHB412_LT1 Stenseth nedre NHB413_LT1 Stenseth øvre GHB180_LT1 Nydammen Midtåsen HB1 Midtåsen HB2 Nødvendige tiltak Følgende vannmålere må bygges: N3, N4, N7, N8, N9 & N10 Følgende målere trenger overvåking og dataoverførimg til GVD N6, N11, N11r & D1r Data mangler for noen HB Hvorfor gir N6 merkelige resultater M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 21 av 38

22 Røyken I Røyken er det planen å etablere 19 forbrukssoner. Soner Røde piler & Rosa piler er de vannmålere som definerer forbrukssonene. Nødvendige ventilavstegninger fremgår av forbrukssonegrensene. Stengt Reistad HB Gullaug pst. Gullaugåsen HB 2 G1 R24 R14 1 Brøholt HB R21 4 R23 R R15 OBS Feil i dette kart Se i stedet GIS R8 6 Gleinåsen HB R1 Stokkeråsen HB G2 7 R3 12 R4 Åsgård pst R2 Krokodden R13 R R12 R5 9 R25 13 Morberg HB 11 Furuåsen HB R6 14 R10 17 R11 16 Jerdal HB Sætervann R9 15 Beston Stengt G3 Soner - Tabell Blå soner: Soner hvor ikke alle målere er inne på Glitrevannverkets overvåkingsanlegg Sone Forbrukssone: Vannmålere: Høyde- Stengte ventiler: navn Basseng RS1 Spikkestad vest R24-R14 RS2 Brøholt R14 HB01 RS3 Røyken sentrum R22-R15 3 stk RS4 Muserud, Hyggen R23 1 stk. RS5 Hallenskog øvre R8 RS6 Gleinåsen, Midtbygda, Hallenskog R1-R8 HB02 nedre RS7 Stokkeråsen R3 HB03 M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 22 av 38

23 Sone Forbrukssone: Vannmålere: Høyde- Stengte ventiler: navn Basseng RS8 Klementsrud, Auke R4-R5-R6 HB05 RS9 Nilsemarka, Slemmestad Nord R12 RS10 Østskogen, Morberg, Eikeleina R5-R25 HB04 RS11 Nærsnes R6 Mot Båtstø RS12 Bødalen, Sørmarka R2-R3-R4 RS13 Slemmestad Sør R25-R12 RS14 Båtstø mellomtrykk R10 Mot Nærsnes RS15 Åros sentrum R9 RS16 Jerdal R7 HB08 RS17 Båtstø lavtrykk R11 RS18 3) Follestad, Åros R13 -R7-R26- R27-R28 RS19 Kleiver R15 RS20 Spikkestad øst R21 RS21 Tuhus, Båtstø Svaberg R26-R9-R10- HB06 R11 RS22 Follestad R27 + R28 HB09 RST Røyken kommune (Salg) G1t-G1r-G3 Alle RSTS 2) Røyken kommune som sum RS i + GS6 + GS7 + GS8 1) Hvis en kopler sammen Frognledningen og Sætervannsledningen, må en også ta med Glitrevannverkets vannmålere (G2 - G3) for å beregne vannforbruket i sone 18. 2) For beskrivelse av sonene GS6, GS7 og GS8 se kapitlet om Glitrevannverkets soner. 3) I kortere perioder kan en evt. dele sone 18 i to vha. vannmåleren i Sætervann vannbehandlings anlegg. Vannmålere Oversikt over eksisterende og planlagte vannmålere, fordelt på ansvar/eierskap: Blå: Eksisterende men er ikke fjernavlest eller overført til Glitre Svart: Eksisterende vannmålere. R: Røyken kommune. G: Glitrevannverket Ansvar: Nr. Vannmåler: Tag-navn i Glitrevannverkets driftsovervåkningssystem Røyken kommune R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Krokodden pst. mot Gleinåsen Krokodden pst. mot Åsgård-Bødalen Åsgård pst. mot Stokkeråsen HB Åsgård pst. mot Furuåsen HB Furuåsen HB mot Morberg HB Furuåsen HB mot Nærsnes Mot Jerdal Nytt boligfelt mot Hallenskog Åros sentrum Båtstø mellomtrykk RPV03_FT2 RPV03_FT1 RPV04_FT1 RPV04_FT2 RHB05_FT1 RPV07_FT2 RVK01_FT01 RPV09_FT1 RHB06_FT1 RHB06_FT2 M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 23 av 38

24 Glitrevannverket Ansvar: Nr. Vannmåler: Tag-navn i Glitrevannverkets driftsovervåkningssystem R11 R12 R13 R14 R15 R21 R23 R22 R24 R25 R26 R27 R28 Båtstø lavtrykk Slemmestad næringsområde Krokodden pst. mot Åros Inn Brøholt HB Kleiver boligfelt Grini tur Spikkestad Grini tur Hyggen Grini tur Røyken S Industriveien tur Spikkestad. Ut Morberg HB Tuhus tur Kjøya Follestad industriområde RHB06_FT3 RPA20_FT01 RPV03_FT3 RHB01_FT1 RPV02_FT1 RVK04_21_FT12 RVK04_23_FT12 RVK04_22_FT12 RVK03_FT12 RHB04_FT12 RPA33_FT2 RPV11_FT01 G1t G1r G2 G3 Røyken grense tur Røyken grense retur Ut Krokodden målestasjon Ut Beston reduksjonskammer GVM700_FT12 GVM700_FT12_retur GVM750_FT22 GHB790_FT43 Høydebasseng Tag Navn Volum [m 3 ] Areal [m 2 ] Diameter [m] R_HB01_LT1 Brøholdt ,04 12,00 R_HB02_LT1 Gleinåsen ,00 20,00 R_HB03_LT1 Stokkeråsen ,85 12,5 R_HB04_LT1 Morberg ,00 20,00 R_HB05_LT1 Furuåsen ,05 14,50 R_HB06_LT1 Kjøya ,17 18,17 R_HB08_LT1 Jerdal ,60 10,50 Nødvendige tiltak Sone RS1: Kum skal bygges om og 3 ventiler skal stenges Sone RS3/RS4 Ventil stenges G1r: skal etableres i overvåking. (TS elektro) Grenser for RS06 skal kontrolleres (GVD/Røyken) R26 Overføring til Glitre etableres (GVD/TS) Gleinåsen HB Nivåmåler må korrigeres. M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 24 av 38

25 Sande Sone inndelingen for Sande blev fullstendig revurdert ved møte med Sande kommune mandag 30. januar I den nye planen deles Sande inn i 11 soner. Denne plan medfører at tilnærmet ingen eksisterende målere kan benyttes. Totalt må det derfor etableres 9 nye målere og 2 eksisterende må/bør bygges om. Planlagte forbrukssoner Rød skrift: Soner som ikke kan etableres pga. av fysisk manglende målere. Blå skrift: Soner som ikke kan etableres fordi overføring av data fra måler mangler. Svart skrift: Etablerte soner som kan overvåkes i dag ID Navn Vannmålere SS1 Sandvika - Mørkhassel SVM1 - SVM1_retur SVM2 - SVM3 + SVM3_retur SS2 Bjerkøya SVM2 SS3 Sando - Gyltesø SVM3 - SVM3_retur -SVM4 + SVM4_retur SS4 Bekkestranda - Jarlsberg SVM4 SVM4_retur SVM5 + SVM5_retur SS5 Selvik Skafjell vest SVM5 SVM5_retur SVM6 SVM7 SVM8 + SVM8_retur SS6 Skafjell øst SVM6 SS7 Sande sentrum SVM7 SS8 Dalsrud Galleberg SVM9 SS9 Galleberg Øst SVM8 SVM8_retur SVM9 +SVM10 SVM10_retur SS10 Kjellås - Ekeberg SVM10_retur SVM10 + SVM11 SVM11_retur SS11 Tuft Udefinert Vi tar stilling til dette senere I forbindelse med at Glitrevannverket fortar ombygging av Røysjøledningen SST Sande totalt SVM1 SVM1_retur + SVM11 SVM11_retur SST S Sande totalt (sum) SS1..SS10 Kartet på neste side viser hvilke forsyningssoner det kan være naturlig å opprette for vannledningsnettet i Sande. M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 25 av 38

26 Kart over planlagte forbrukssoner i Sande kommune SVM11 SVM9 SVM10 SVM8 SVM7 SVM6 SVM5 SVM4 SVM3 SVM1 SVM2 M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 26 av 38

27 Oversikt over vannmålere: Rød skrift: fysisk manglende vannmålere. Blå skrift: Eksisterende vannmåler hvor data ikke kan fjern avleses fra Glitrevannverket. Svart skrift: Eksisterende målere som det er mulig å overvåke fra Glitrevannverket Kort navn Vannmåler Tag Kommentar SVM1 SVM1_retur Blindevann tur Sande Blindevann retur Svekvik SV_BLD_Blnd_Mk_Sande SVM2 Bjerkøveien tur Bjerkøya Ny måler SVM3 Bjerkøveien tur Sande Ny 2 veis måler SVM3_retur Bjerkøveien retur Svelvik SVM4 SVM4_retur Bekkestranda tur Sande Bekkestranda retur Svelvik VP40_VANNMNG_UT Bør endres til 2 veis måler Kummen er ikke optimal, og bør vurderes ombygget. Ikke tilfredsstillende forhold. Det er en vannmåler ved Bekkestranda pumpestasjon, men da vannet i det meste går i bypass, måles vannet ikke. Måleren Bør flyttes / bygges nytt, således at den sitter på hoved strengen og bliver 2 veis. SVM5 N. Jarlsberg tur Sande Ny 2 veis måler SVM5_retur N. Jarlsberg retur Svelvik SVM6 Skafjell VP42_VANNMNG_UT Måler muligvis for liten SVM7 Østby tur Sande Ny måler SVM8 Østby tur Foss Ny 2 veis måler SVM8_retur Østby retur Foss SVM9 Foss tur Dalsrud Ny måler SVM10 Foss tur Sande Ny 2 veis måler SVM10_retur Foss retur Røysjø SVM11 SVM11_retur Trogstad tur Sande Trogstad retur Røysjø Spesielle forhold 1. Sande sentrum forsynes for store deler fra de private vannverk: Sande vannverk. Soneinndeling inkluderer derfor ikke store deler av Sande sentrum. 2. Sone 1, området rundt Tuft nord i Sande, består av en rekke mindre forhenværende private vannverk, som forsynes via en rekke uttak fra Glitrevannverkets Røysjø ledning. Dette område inkluderes ikke i soneovervåkingen i denne runde. Det tas i stedet sikte på at disse uttak saneres i forbindelse med en omlegging/rehabilitering av Røysjøledningen. 3. Ved etableringen av SS8 må to ventiler stå stengt. Dels mot SS7 Sande Sentrum (Er stengt i dag) dels mot SS10 Kjellås Ekeberg (Er i dag en red. ventil som åpner ved veldig lavt trykk). Fjernavlesning av målere Hoved måleren (SVM1) fra Blindevannverket er koblet til driftsovervåkingen fra Blindevannverket, og data kan hentes herfra. Øvrige nye målere bør kobles til Sandes driftsovervåking. (Sitect leveres av TS Electro). M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 27 av 38

28 M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 28 av 38

29 Svelvik Dette notatet er en del av Samarbeidsprosjektet -, delprosjekt Sonevannmålere. Prosjektet arbeider med etableringen av forbrukssoner ved hjelp av sonevannmålere og ventilavstengninger. Notatet, er skrevet etter innspill fra et møte med Svelvik kommune onsdag 02. april 2008 og inneholder en oversikt over eksisterende og planlagte sonevannmålere i Svelvik. Kart viser forslag til en soneinndeling for Svelvik. Ingen av sonene kan etableres per i dag, men forutsetter bygging av nye vannmålere Brun pil/punkt og tekst angir målere som finns i dag SV_LM3 1 SV_VM7 1 Rød pil og tekst angir vannmålere som er må bygges. SV_LM2 1 SV_VM4 SV_VM6 SV_LM1 3 1 SV_VM3 SV_VM1 SS_VM1 SV_VM2 M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 29 av 38

30 Blindevannverket: Svelvik kommune: Oversikt over eksisterende og planlagte vann & nivå målere: Eksisterende målere og er angitt med svart skrift. Nødvendige/planlagte målere er angitt med rød skift. Ansvar: Kort navn Vannmåler: Tag SV_VM3 Bokerøyveien SV_VM4 Markveien HB ut P23_FT2 SV_VM5 SV_VM6 Markveien HB inn (brukes ikke ved soneberegning) Storegata P23_FT1 SV_VM7 SV_LM1 SV_LM2 SV_LM3 SV_VM1 SV_VM2 Næsbygda enden av sjøledning Nivå i Markveien HB Nivå i Mariåsen HB Nivå i Næsbygda HB Ut fra Blindevannverket (Sæterdammen) Hovedmåler til Svelvik P23_LT1 P22_LT1 P34_LT1 SS_VM1 Hovedmåler til Sande I tillegg til vann og nivåmålere må også trykkmålere overføres til DIMS systemet, da dette vil lette modellering. M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 30 av 38

31 Oversikt over planlagte forbrukssonene med tilhørende vannmålere og stengte ventiler: Sone navn Forbrukssone: Vannmålere: Høyde- Basseng SV_S1 Bjørnbråtan SV_VM1 SV_VM2 SS_VM1 SV_S2 Berger SV_VM2 - SV_VM3 SV_S3 Svelvik sentrum SV_VM3 -SV_VM4 SV_HB1 SV_VM6 SV_S4 Juvåsen SV_VM4 SV_HB2 SV_S5 Sjøledningen & Svelvik nord SV_VM6 SV_VN7 SV_S6 Næsbygda SV_VM7 SV_HB3 SV_ST Svelvik kommune SV_VM1 SS_VM1 Alle SV_STS Svelvik kommune som sum SV_S1...SV_S6 Oversikt over høydebassenger i Svelvik Tag Navn Volum [m 3 ] Areal [m 2 ] Diameter [m] SV_HB1 Markveien HB 1250 SV_HB2 Mariåsen HB SV_HB3 Næsbygda HB Befolkningstall Sone navn Område Antall innbyggere SV1 Bjørn bråtan 46 SV2 Berger 997 SV3 Svelvik sentrum 2250 SV4 Juvåsen 1570 SV5 Sjøledningen 12 SV6 Næsbygda 824 SV_ST Svelvik kommune 5699 SV_STS Svelvik kommune som sum 5799 Oppgaver Bygge sonevannmålere (Svelvik) Finne TAG navne for målere i Svelviks driftskontrollsystem Koble driftsovervåking opp mot Glitrevannverkets DIMS system Dimensjoner på HB På kartet er det flere høydebasseng, er de målt, hvordan tar vi dem inn i beregningene M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 31 av 38

32 Øvre Eiker Avsnittet er skrevet etter innspill fra møte med Øvre Eiker kommune den 22. august 2007 og igjen desember 2010 og inneholder en oversikt over forbrukssoner i Øvre Eiker. Oversikt over planlagte forbrukssoner Tabell og kartet på neste viser planlagt soneinndelingen i Øvre Eiker. Grensene for sonene på kartet er tegnet med løs hånd og er derfor ikke nøyaktige angivelse av sonenegrenser. Røde piler markerer vannmålere. Sone navn Område: Vannmålere: Høydebasseng ØS1 Skotselv ØEVM5 ØS2 Varlo & Ullern ØEVM4- ØEVM5 -ØEVM7-ØEVM8 ØS3 Hokksund ØEVM6+ØEVM7-ØEVM16 ØS4 Ås & sem ØEVM8-ØEVM9-ØEVM10 ØS5 Røren ØEVM9 ØS6 Ormåsen ØEVM10 ØS7 Darbu øst & Skarra ØEVM14-ØEVM15 ØS8 Darbu vest ØEVM15 ØS9 Vestfossen ØEVM12-ØEVM13-ØEVM14 BV01_LT1 ØS10 Røkeberg ØEVM13 ØS11 Strømbo - Ullern ØEVM2-ØEVM4 VB01_LT1 ØS12 Sandsbukta hovedledning ØEVM11-ØEVM12 ØS13 Hasselbakken ØEVM16 ØST Øvre Eiker kommune ØEVM2 + ØEVM6 + ØEVM11 Alle ØSTS Øvre Eiker kommune som sum av øvrige soner ØS1-ØS12 M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 32 av 38

33 Sonekart ØEVM4 ØEVM6 ØEVM5 ØEVM7 ØEVM8 ØEVM9 ØEVM14 ØEVM13 ØEVM12 ØEVM15 ØEVM10 M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 33 av 38

34 Øvre Eiker kommune: Oversikt over målere: Øvre Eiker har de nødvendige målere til dagens soneinndeling. Ansvar: ØEVM Vannmåler: Tag-navn i driftsovervåkningssystem 1 Lavreservoar ut OE_SVMP_FT8 2 Strømbo mot Skibrekk OE_SHB1_FT2 3 Strømbo mot Vendelborg OE_SHB1_FT1 4 Skibrekk mot Vendelborg OE_VB01_FT3 5 Skotsmoen mot Skoselv OE_VK01_FT1 6 Vendelborg mot Loesmoen OE_RV01_FT1 7 Hoen mot Hokksund OE_RV02_FT1 8 Hoen mot Kolberg OE_RV02_FT2 9 Mot Røren OE_TS02_FT1 10 Mot Åshagan OE_TS03_FT1 11 Sandsbukta ut OE_VB02_FT1 12 Kolberg HB inn OE_TS06_FT1 13 Mot Røkeberg OE_TS04_FT1 14 Kolberg HB ut OE_BV01_FT1 15 Mot Darbu vest OE_TS05_FT1 16 Mot Hasselbakken OE_TS01_FT1 Oversikt over høydebassenger i Øvre Eiker Tag Navn Volum [m 3 ] Areal [m 2 ] Tag SVMP Lavreservoar SHB01 Strømbo 2026 VB01 1) Skibrekk 2237 OE_VB01_LTF BV01 Kolberg OE_BV01_LT1F VB02 Sandsbukta Høyde utløp [m] 1) VB01 består egentlig av 3 bassenger på 2012 m 3, 184 m 3 og 41 m 3 Oversikt over Storforbrukere Loe betong Ozzo Mangelliste Dimensjoner på høydebasseng Kontroll av/forslag til navne på soner M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 34 av 38

35 Husvannmålere Format til Vegar?? TS01 er den ikke i funksjon? M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 35 av 38

36 Glitrevannverket Sone Forbrukssone: Vannmålere: Høydenavn Basseng GS1 Landfall - Klopptjern GVB100_FT55 -GVM510_FT12 Tunnelbasseng GS2 Øvre åssiden Vinnesbråtan GHB520_FT12 GHB105_FT105 - GHB110_FT39 - GHB110_FT42 - GVK120_FT22 - GVK130_FT12 - GVK140_FT22 - GVM150_FT21 GHB110 GS3 Fjell HB GS4 Krokodden-Beston GVM750_FT22 GHB790_FT43 GS5 Gullaug HB GHB_FT05 GHB590_FT35 GHB590_LT12 1 GS6 Gullaug HB - GHB590_FT35 + GVM700_FT12_retur - GVM700_FT12 GVM700_FT22 Røyken grense GS7 Røyken grense Krokodden GS8 Krokodden Beston GS9 Bråtan Jensvoll - Fagertun GVM700_FT12 + GVM700_FT22 - GVM700_FT12_retur - RVK03_FT12 - RVK04_21_FT12 RVK04_22_FT12 - RVK04_23_FT12 - R_PV03_FT1 - R_PV03_FT2 - R_PV03_FT3-750_FT22 GRB870_FT02_Retur - GRB870_FT02 GVK850_FT03 GVK555_FT14 GVK556_FT28 GS10 GS11 Kleivdammen - Hårberg GVB16_FT48 - GRB20_FT22 LVM4_FT12 - LVM4_FT32 LVM4_FT42 - LVM5_FT12 + LVM5_FT12_Retur LVM5_FT32 GS12 Hårberg Lierskogen??? LVM5_FT12 -??? GS13 Fjell HB GHB440_FT03+GHB440_FT13+ GHB440_FT82- GHB440_FT03_retur- GHB440_FT13_retur-GHB440_FT82_retur- DVP440_FT41 Inkl. LS13 Vi kunne her kanskjje ha brukt GVB20_FT12 i stedet for GVB16_FT48 GHB440 GSL Landfall GSK Kleivdammen GSR Røysjø GVB410_FT55 + GRB649_FT02_tur GRB649_FT02_retur - GHB480_FT35 DTS433_FT01_FI GST Glitrevannverket Totalt GVB100_FT52 + GVB100_FT55 + GVB16_FT48 + GVB410_FT55 GSTS Glitrevannverket Totalt Summert GHB899_FT41 SV_S1...SV_S6 GHB440, GHB480, GHB440, GHB480, 1) Alternativt kan GHB590_LT22 brukes M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 36 av 38

37 Røyken Glitrevannverket : Røysjø Drammen kommune: Glitre Glitrevannverket Glitre Tag Vannmåler: GHB105_FT15 GHB110_FT39 GHB110_FT42 GVK120_FT22 GVK130_FT12 GVK140_FT22 GVM150_FT21 GHB360_FT03 GHB360_FT03_retur GRB855_FT04 GRB855_FT04_retur Øvre åssiden ut. N. Åssiden Lavtr. (mot 80-sonen) N. Åssiden Høytr. Kr. Brenners vei mot Skogliveien Bera Aronsløkka Vinnesbråtan Gomperud inn Gomperud inn retur Lierelva tur Asker Lierelva retur Asker Øvre Sund - Elvekryssing Torsbergskogen. Grense Drammen - N. Eiker i Ø. Eiker vei Gjetergata Baker Thoens allé Skogliveien ved Sundland Haugesgt.( Hamborgstrøm) Red.kum Eskerudhagen Malmveien (Konnerud) Gramsborgveien (Konnerud) Landfalløybrua Bragernes torg elvekryssing Holmen, elvekryssing Holmend, mot Strømsø Øvre Sund - Øvre Storgt. Hans Hansens vei Fjelldammen HB inn Norbykollen HB inn Norbykollen HB ut Røysjø ut * DVM621_621_01 DVP364_? DVM398_621_01 (2 veis) DVK532_621_01 DVM316_? DVM472_621_01 DVM611_621_02? DTS382_? DVM346_622_01 DVM347_622_01 DVM315_? DVM540_? DVM630_? DVM630_? DVM625_? DVM613_? GHB440_FT02 GHB480_FT05 GHB480_FT35 GVB410_FT55 *): En må her også trekke fra vannforbruket på de 5 vannmålerne til Sande kommune. disse har i dag ikke fjernavlesning, men kun lokale telleverk. RVK03_FT12 RVK04_21_FT12 RVK04_22_FT12 RVK04_23_FT12 R_PV03_FT1 R_PV03_FT2 R_PV03_FT3 1) Industriveien mot Spikkestad Grini tur Spikkestad Grini tur Hyggen Grini tur Røyken S Krokodden pst. tur Gleinåsen Krokodden pst. tur Åsgård-Bødalen Krokodden pst. tur Åros Tag GHB110 Navn Nedre Åssiden Volum Areal [m 2 ] Diameter [m] [m 3 ] M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 37 av 38

38 1) Ved Sætrevannsdrift er denne måler = fra Sætrevann Oppgaver Nivåmålere i Gullaug HB bør skiftes/forbedres M:\GVD\\Sonevannmålere\Forbrukssoner\GVD - forbrukssoner.docx Side 38 av 38

Godt Vann Drammensregionen Lekkasjekontroll. Forbrukssoner

Godt Vann Drammensregionen Lekkasjekontroll. Forbrukssoner Forbrukssoner René Astad Dupont Sist revidert: 27. september 2011 / RAD Innhold Innhold... 2 Bakgrunn... 4 Drammen... 5 Forbrukssoner... 5 Vannmålere... 7 Oversikt over høydebassenger i Drammen... 8 Emner

Detaljer

Røyken, Hurum, Lier, Drammen

Røyken, Hurum, Lier, Drammen Røyken, Hurum, Lier, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 81-86 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden og

Detaljer

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Reg/kommuner Ferdig Løkker Leverandør Byggeår Kommentar Komune/ansvarlig BBK Drammen: Aronsløkka skole 1 Scansis AS 2009 OMO ringer 27,8.08 Brandengen

Detaljer

Styrket lekkasjekontroll / Kuminspeksjon Nytt fra GVD-GIS. GVD juleseminar. Desember 2017 René Astad Dupont

Styrket lekkasjekontroll / Kuminspeksjon Nytt fra GVD-GIS. GVD juleseminar. Desember 2017 René Astad Dupont Styrket lekkasjekontroll / Kuminspeksjon Nytt fra GVD-GIS GVD juleseminar. Desember 2017 René Astad Dupont Strategiplanens satsingsområder (2016) Driftsstøtte kart og analyse Ansvar: René Astad Dupont

Detaljer

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012

Linje 51-52-53-54/55. Gyldig fom 01.01.2012 Linje 51-52-53-54/55 Gyldig fom 01.01.2012 Velkommen om bord i bussen! Buskerud.Kollektivtrafi.kk.AS.er.ansvarlig.for.å.drifte.og.utvikle. kollektivtilbudet.i.buskerud.. Buskerud Kollektivtrafikk AS Postboks

Detaljer

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no

Linje 169. Rutetabell. Gyldig fom 26.03.2012. 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo. www.bk.no Linje 169 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 169 Drammen Lierbyen Tranby Oslo www.bk.no Foto: Svein Arne Vik Den enkle reisemåten fra Oslo til Grenland Grenlandsekspressen kjører inntil 11 daglige avganger

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V16

Turnéplan: Romeo og Julie V16 2 Ma 11.01.2016 11:45 Danvik skole Drammen Danvik skole 5-7 174 174 SPILLESTED: UNION 2 Ma 11.01.2016 13:10 Danvik skole Drammen Danvik skole SPILLESTED: UNION 2 Ti 12.01.2016 10:30 Bragernes skole Drammen

Detaljer

DRAMMENSREGIONEN. Oversiktskart. IN BY Civitas aug Figur A. Skotselv. Tranby. Lierbyen. Slemmestad. Hokksund Krogstadelva Solberglia

DRAMMENSREGIONEN. Oversiktskart. IN BY Civitas aug Figur A. Skotselv. Tranby. Lierbyen. Slemmestad. Hokksund Krogstadelva Solberglia M O U M B Æ R U M Skotselv A S K E R F L E S B E R G Ø V R E E I K E R L I E R Lierbyen okksund N E R E E I K E R Krogstadelva Solberglia Slemmestad Spikkestad/ RAMMEN R Ø Y K E N Årås R A M M E N S V

Detaljer

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 71-72-73-75. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 71-72-73-75 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 71 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen Asker 72 Drammen Nøste Lierbyen Tranby Lierskogen 73 Drammen Reistad Lierskogen 75 Drammen Tranby www.bk.no

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 101-102-105. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Drammen, Lier, Asker, Oslo

Drammen, Lier, Asker, Oslo Drammen, Lier, Asker, Oslo Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 62-65, 71-75, 169 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og togtider Reiseplanlegger Skann QR-koden

Detaljer

10:00 35 Kirkeskolen 5,6,7 66 Eikli skole 5,6,7. 10:00 86 Hallingby skole 5,6,7 13 Nes skole 5,6,7

10:00 35 Kirkeskolen 5,6,7 66 Eikli skole 5,6,7. 10:00 86 Hallingby skole 5,6,7 13 Nes skole 5,6,7 Postboks 3563 3007 Drammen Haugesgate 89 3020 Drammen Vinden hvisker V12 [Scenekunst / Teater 5. trinn - 7. trinn] Ma 9.1.2012 Eikli skole (Ringerike kommune) Osloveien 2 3511 10:00 35 Kirkeskolen 5,6,7

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 -

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, juli 2011, opplag 7.000. - 2 - Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011

Linje 101-102-105. Gyldig fom 18.08.2011 Linje 101-102-105 Rutetabell Gyldig fom 18.08.2011 Ny forside kommer fra BK 101 Drammen Hokksund Åmot Geithus Vikersund Hønefoss 102 Drammen Hokksund Ormåsen 105 Åmot Sigdal Eggedal Haglebu www.bk.no Foto:

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie V16

Turnéplan: Romeo og Julie V16 2 Ma 11.01.2016 11:45 Danvik skole Danvik skole 5-7 174 174 SPILLESTED: UNION SCENE 2 Ma 11.01.2016 13:10 Danvik skole Danvik skole SPILLESTED: UNION SCENE 2 Ti 12.01.2016 10:30 Bragernes skole Bragernes

Detaljer

Lekkasjekontroll - Status for GVD og indikatorer for Lier

Lekkasjekontroll - Status for GVD og indikatorer for Lier Det lekker i Lier: 40% - Hovedplanene 2004 45% - Hovedplanen 2010 42 % Mats 2012 49 % Kostra 2011 47 % Mats 2009 46 % Mats 2010 49 % Vreg 2008 Hva er sannheten? Lekkasjekontroll - Status for GVD og indikatorer

Detaljer

Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen

Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen Krødsherad, Sigdal, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen Gyldig i perioden 17.08.15 t.o.m. 22.06.16 100-105, 109-119 1 Last ned vår nye app og gå rett på bussen. For iphone og Android Alle buss- og

Detaljer

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, mars 2012., opplag

Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon as, mars 2012., opplag Linje 62-63-65 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 62 Lierbyen Sørsdal Sylling 63 Drammen Amtmannsvingen Lierbyen Sjåstad Sylling 65 Sylling Øverskogen www.bk.no - 2 - Sats og layout: Norsk Reiseinformasjon

Detaljer

Positiv utvikling i 2015

Positiv utvikling i 2015 Positiv utvikling i 2015 100 000 flere reiser i Buskerud 3,5 % eller nær 0 000 flere registrerte reiser i Buskerudbyen Høyere tilfredshet i kundemålinger Brakars strategi 1. Et mer markeds- og kundeorientert

Detaljer

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018

Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 Julen 2017/2018 Jul- og nyttårshelgen 2017/2018 1 Brakar informasjon Velkommen om bord i bussen! Brakar er ansvarlig for å drifte og utvikle kollektivtilbudet i Buskerud. Postadresse: Brakar as Bragernes

Detaljer

Aktivt Lekkasjesøk - Tertialrapport

Aktivt Lekkasjesøk - Tertialrapport Aktivt Lekkasjesøk - Tertialrapport Tertialrapport 2 2012 19. september 2012 / RAD Elgtråkket - Modum - juni 2012 Foto: Marianne Lekkasjekontroll Innledning Rapport for Aktiv lekkasjesøk 2. tertial 2012.

Detaljer

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017

Julen 2016/2017. Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Julen 2016/2017 Bussruter for jul- og nyttårshelgen 2016/2017 Brakar informasjon Brakar tar deg trygt hjem fra julebordet. Nattbuss 22N til Konnerud og 51N til Mjøndalen* Nå kan du kjøpe billett til nattbussen

Detaljer

Turnéplan: Katastrofen V16

Turnéplan: Katastrofen V16 3 Ma 18.01.2016 11:50 Egge skole Lier Egge skole 1-4 75 75 3 Ti 19.01.2016 10:20 Gullaug skole Lier Gullaug skole 1-4 131 131 3 Ti 19.01.2016 11:45 Gullaug skole Lier Gullaug skole 3 On 20.01.2016 11:00

Detaljer

Godt Vann Drammen Værstasjonenes betydning i varsling

Godt Vann Drammen Værstasjonenes betydning i varsling Godt Vann Drammen Værstasjonenes betydning i varsling Juleseminar 3.desember 2015 Lars Grinde, Meteorologisk institutt, Klimaavdelingen 07.12.2015 Meteorologisk institutt Kommunenes og METs felles mål

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Turnéplan: Romeo og Julie H15

Turnéplan: Romeo og Julie H15 41 Ma 05.10.2015 10:00 Børresen skole Drammen Børresen skole 106 gr. 4. kl., 86 gr. 4. kl., 96 gr. 4. kl. 323 323 SPILLESTED: UNION SCENE Skolen fordeler elever på 3 forestillinger, maks 120 pr forestilling.

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

METODER FOR LEKKASJESØKING

METODER FOR LEKKASJESØKING METODER FOR LEKKASJESØKING Foredragsholder: Sven Arvo Valdor Norconsult AS Trondheim GRUNNLAG FOR Å FINNE LEKKASJER Alle metoder og systemer for lekkasjesøkbygger på hva en lekkasje gir og en kan avsløre/lokalisere

Detaljer

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as

MAGNE SKARSBAKK. Ing.firma Paul Jørgensen as MAGNE SKARSBAKK Ing.firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann- og avløpsanlegg.

Detaljer

Fagrådets driftseminar

Fagrådets driftseminar Fagrådets driftseminar GVD Lekkasjekontroll Hvordan gjør vi? Godt Vann Drammensregionen Lekkasjekontroll Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeide mellom 9 kommuner 171.000 innbyggere 156.000 har kommunalt

Detaljer

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012

Linje 03-04-05-06-15-16. Gyldig fom 26.03.2012 Linje 03-04-05-06-15-16 Rutetabell Gyldig fom 26.03.2012 03 Kastanjesletta Liejordet Sentrum Fjell 04 Bera Bråtan - Sentrum Kniveåsen Sentrum Bråtan - Bera 05 Vinnes Sentrum Torsvei Sentrum Vinnes 06 Liejordet

Detaljer

Pipeinspector Ledningsprioritering veien videre GVD Sommerseminar - juni 2017 René Astad Dupont

Pipeinspector Ledningsprioritering veien videre GVD Sommerseminar - juni 2017 René Astad Dupont Pipeinspector Ledningsprioritering veien videre GVD Sommerseminar - juni 2017 René Astad Dupont Hvorfor Pipeinspector? Vanskelig å søke på noen typer ledninger Ledninger med store dimensjoner Ledninger

Detaljer

Godt Vann Drammensregionen (GVD)

Godt Vann Drammensregionen (GVD) (GVD) Samarbeidsprosjekt om vann og avløp Hurum kommune Røyken kommune Lier kommune Drammen kommune Sande kommune Svelvik kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Modum kommune Glitrevannverket Fakta

Detaljer

Norske tall for vannforbruk og lekkasjer Resultater fra Norsk Vann prosjekt

Norske tall for vannforbruk og lekkasjer Resultater fra Norsk Vann prosjekt Norske tall for vannforbruk og lekkasjer Resultater fra Norsk Vann prosjekt Anne-Marie Bomo (Norconsult) og Edvard Sivertsen (SINTEF) Norsk Vann Fagtreff 25. oktober 2016 Agenda Kort om prosjektet "Det

Detaljer

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner 35 Fr 02.09.2016 11:30 12:25 Modum kulturhus Modum Nordre Modum ungdomsskole 8-10 104 Skolen ved Modum Bad 35 Fr 02.09.2016 13:00 13:55 Modum kulturhus Modum Nordre Modum ungdomsskole 8-10 104 104 36 Ma

Detaljer

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320

Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Linje 102, 109-119, 301, 310 og 320 Rutetabell Gyldig fom 17.08.2011 Lokalruter i Hallingdal, Krødsherad, Modum og Øvre Eiker www.bk.no Prøv Haukeliekspressen neste gang du skal til fjells eller videre

Detaljer

Ekneshallen søndag Arrangør: Birkebeineren

Ekneshallen søndag Arrangør: Birkebeineren Ekneshallen søndag 10.1.16 Arrangør: Birkebeineren J9 1000 J9 Konnerud K 2 Birkebeineren 2 Birkebeineren 1020 J9 Konnerud K Birkebeineren Birkebeineren 2 1040 J9 Konnerud K 3 Holeværingen Holeværingen

Detaljer

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Vannforbruk [l/time] Uke-gjennomsnitt 2013-2015 ~ 200 l/dag ~ 80-100 l/pers/dag 0,00-5,00 0 24 48 72 96 120 144 168 Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Detaljer

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum

Kollektivtilbudet i Modum. - Møte med Ungdomsrådet i Modum Kollektivtilbudet i Modum - Møte med Ungdomsrådet i Modum - 27.09.2017 Kort historikk Buskerud Kollektivtrafikk kom i drift fra 1. juli 2010 Eid av Buskerud fylkeskommune og 19 kommuner Tok i bruk merkenavnet

Detaljer

Areal og transportplanlegging i Drammen

Areal og transportplanlegging i Drammen Areal og transportplanlegging i Drammen Helhetlige planer Felles areal- og transportplan utarbeidet (vedtatt 07.02.2013) Hokksund Mjøndalen/ Krokstadelva Lierstranda/ Fjordbyen Vestfossen (lokalt utviklingsområde)

Detaljer

Turnéplan: LYDROMMET H15

Turnéplan: LYDROMMET H15 Man 5. okt. 2015 kl. 10:00 Gullaug skole (Lier) Gullaug skole: trinn: 1 7, antall: 229 Linnesstranda 69, 3400 32 22 79 00 Cecilie Sch Langebro cecilie.langebro@lierskolen.no 32227900 Man 5. okt. 2015 kl.

Detaljer

Turnéplan: DUO Sara og Natalie V16

Turnéplan: DUO Sara og Natalie V16 Man 7. mar. 2016 kl. 11:30 Frydenlund skole Frydenlund skole: trinn: 1 7, antall: 282 Astrid Skares vei 72, 3474 ÅROS 31 29 75 50 Bente Reitan Johansen bente.reitan.johansen@royken.kommune.no 31297550

Detaljer

Lekkasjereduksjon og GIS

Lekkasjereduksjon og GIS Lekkasjereduksjon og GIS Årsrapport 2011 07. mars 2012 / RAD Revisjon 19. mars 2012 / RAD Utbedring av lekkasje på Tuverudveien -. Foto: Marianne Tuverudveien Lekkasjekontroll 1. Innledning Årsrapporten

Detaljer

Turnéplan: Luft og kjærlighet H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner

Turnéplan: Luft og kjærlighet H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner Man 5. sep. 2016 kl. 09:15 09:55 Egge skole (Lier) Egge skole: trinn: 1 7, antall: 132 Vestsideveien 115, 3400 LIER 32 22 62 10 Veibeskrivelse: Forbi Lierbyen, følge skilt til Egge i rundkjøringen - Vestsideveien

Detaljer

Turnéplan: LYDROMMET H15

Turnéplan: LYDROMMET H15 Man 5. okt. 2015 kl. 10:00 Gullaug skole Gullaug skole: trinn: 1 7, antall: 229 Linnesstranda 69, 3400 32 22 79 00 Cecilie Sch Langebro cecilie.langebro@lierskolen.no 32227900 Man 5. okt. 2015 kl. 11:45

Detaljer

Fra utredninger til forslag om felles areal- og transportplan

Fra utredninger til forslag om felles areal- og transportplan Fra utredninger til forslag om felles areal- og transportplan ATM-rådet 6. februar 2012 Jomar Lygre Langeland Prosjektleder areal- og transportplan Buskerudbysamarbeidet, sekretariatet Prosess i dag og

Detaljer

Sweco Norge AS Sweco Norge AS

Sweco Norge AS Sweco Norge AS Dato: 05.09.2016 TIl : Jørgen Andersen Firma Viva IKS Fra: Svein Erik Bakken Marit W. Kure Sweco Norge AS Sweco Norge AS MULIGE LØSNINGER OG STRATEGIER -Strategier for å løse hovedutfordringer i sammenheng

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober 2010. Styreleder: Trond Berg-Andreassen

Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober 2010. Styreleder: Trond Berg-Andreassen Presentasjon av Glitrevannverket IKS for Drammen Formannskap tirsdag 19. oktober 2010 Styreleder: Trond Berg-Andreassen GLITREVANNVERKET RENT RIKELIG RIMELIG RESERVE GV SKAL VÆRE EN KOSTNADSEFFEKTIV LEVERANDØR

Detaljer

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema

Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema VA-konferansen 2008 Driftsassistansen VA Møre og Romsdal Reduksjon av lekkasjetap fra 50% til 20% Hvordan og hvorfor? Tema Bakgrunn og motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging Personell Hvordan har

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 21-22-24-25. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 21-22-24-25 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 21 Strøtvet Drammen sentrum Tolerud 22 Drammen sentrum Konnerud Svingen Andorsrud 24 Drammen sentrum Konnerud Tveten Eikerdelet 25 Drammen sentrum Gulskogen

Detaljer

29.03.2011. Felles hovedplan 2010 (Vann & avløp) Kommunale Elementer vannforsyning. og private ledninger, reglementet,

29.03.2011. Felles hovedplan 2010 (Vann & avløp) Kommunale Elementer vannforsyning. og private ledninger, reglementet, Kommunale Elementer vannforsyning og private ledninger, reglementet, rørmateriell, Vannhistorie, hygienisk vannforbruk, sikkerhet vannforsyning Foto: Marianne RIN Lekkasjekontroll - 011 René Astad Dupont

Detaljer

Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen.

Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen. Slik jobber Glitrevannverket/Godt vann Drammensregionen. Informasjonsflyt - mangler og muligheter Krav til entreprenør og rådgivende ingeniør Mulighet for å levere ut informasjon Forhåpninger til ny Ledningsmodell-standard

Detaljer

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Vannforbruk [l/time] Uke-gjennomsnitt 2013-2015 ~ 200 l/dag ~ 80-100 l/pers/dag 0,00-5,00 0 24 48 72 96 120 144 168 Feilkilder og usikkerhet ved beregning av lekkasjenivå

Detaljer

Godt Vann Drammensregionen [GVD] Presentasjon av GVD programmets prosjekter, Lekkasjekontroll, Strategi og gjennomføring i 9 kommuner

Godt Vann Drammensregionen [GVD] Presentasjon av GVD programmets prosjekter, Lekkasjekontroll, Strategi og gjennomføring i 9 kommuner Godt Vann Drammensregionen [GVD] Presentasjon av GVD programmets prosjekter, Lekkasjekontroll, Strategi og gjennomføring i 9 kommuner Godt Vann Drammensregionen (GVD) Samarbeide mellom 9 kommuner Innen

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0552 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1233 1335 1435 Darbu

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011

Rutetabell. Linje 81-86. Gyldig fom 15.08.2011 Linje 81-86 Rutetabell Gyldig fom 15.08.2011 81 Drammen Spikkestad Midtbygda Sætre 82 Katrineåsen Røyken stasjon 83 Hyggen Røyken stasjon Slemmestad 84 Røyken rådhus Slemmestad Sætre 85 Drammen Hyggen

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12

Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Lekkasjesøking og lekkasjekontroll 13.06.12 Vanndamman Vannforsyning i Kristiansund Kvernberget Ørnvika Bolgvatnet krisevannkilde Freifjorden Storvatnet behandlingsanlegg Freiåsen Storvatnet hovedkilde

Detaljer

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg Gjeldende for: Godt Vann Drammensregionen (Drammen, Hurum, Modum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Øvre Eiker og Glitrevannverket) Revisjon: mai. 2007,

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0434 0534 0550 0634 0648 0734 0834 0934 1034 1134 1234 1334 1434 1534 Darbu 0447x

Detaljer

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud 2016 13.03.2016

Asfaltering riks- og fylkesveger i Buskerud 2016 13.03.2016 E16 52 2 610 53 114 1 448 HVERVENKASTET - NORDERHOVKRYSSET GS-veg E16 53 6 477 53 6 656 179 RØYSEVEIEN - UNDERGANG E16 VIK GS-veg E16 53 6 664 53 6 902 238 UNDERGANG E16 VIK - GARNTANGEN GS-veg E16 53

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 508 510 512 514 516 518 520 522 524 Kongsberg 0435 0535 0550 0635 0648 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435 1533 Darbu 0449

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

Hva skal vi snakke om GVD Kvalitetssikring av VA-GIS data GIS er en forutsetning for god VA drift! mangelfullt kart = Stort hull! Om os Kart som Driftssystem COWI rapporten/prosjektet GIS som info til

Detaljer

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont

Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket: Hvordan er IKT sikkerheten i et IKS som ikke har ferdigtenkt dette ennå? René Astad Dupont Glitrevannverket IKS Vannforsyning Interkommunalt selskap 4 eierkommuner (Drammen, Lier, Nedre

Detaljer

Turnéplan: FOLKEDYPET av Marius Leknes Snekkevåg H13

Turnéplan: FOLKEDYPET av Marius Leknes Snekkevåg H13 36 To 05.09.2013 10:30 Union Scene Drammen Børresen skole 106 gr. 4. kl., 86 gr. 4. kl., 96 gr. 4. kl. 36 To 05.09.2013 12:00 Union Scene Drammen Børresen skole 36 Fr 06.09.2013 10:00 Union Scene Drammen

Detaljer

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner jorgen.greiner@bfk.no 32808679

Turnéplan: Fighting gravity H16 Kontaktperson DKS: Jørgen Greiner jorgen.greiner@bfk.no 32808679 35 Fr 02.09.2016 11:30 12:25 Modum kulturhus Nordre Modum ungdomsskole 8-10 128 Skolen ved Modum Bad 35 Fr 02.09.2016 13:00 13:55 Modum kulturhus Nordre Modum ungdomsskole 8-10 128 128 36 Ma 05.09.2016

Detaljer

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM

JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET VA-NETT SPIKKESTAD SENTRUM ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 RØYKEN KOMMMUNE OVERORDNET

Detaljer

Juleseminar 2013, velkommen!

Juleseminar 2013, velkommen! Juleseminar 2013, velkommen! Dagens program: Kl Tema Ansvarlig 1100 Lunsj Fruene Haugestad 11.45 Velkommen - Nytt siden sist - GVD s hovedutfordringer i 2014 Ragnhild Leirset, GVD, Arild Eek, GVD-styreleder

Detaljer

Samme kart og informasjon overalt -> PC/Mobil/Brett. GVD Fagdag avløp 2014 Christian Svebakk-Johansen / csj@glitre.no

Samme kart og informasjon overalt -> PC/Mobil/Brett. GVD Fagdag avløp 2014 Christian Svebakk-Johansen / csj@glitre.no Samme kart og informasjon overalt -> PC/Mobil/Brett GVD Fagdag avløp 2014 Christian Svebakk-Johansen / csj@glitre.no Agenda GVD data og dataflyt Hvilke enheter kan vise GVD kart Installere kart «appen»

Detaljer

Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet

Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Norsk Vannforening 20. mars 2007 Odd Atle Tveit Hvordan har vi klart å redusere lekkasjene fra 50% til 20% og hvorfor? Lekkasjer og vannkvalitet Jeg vil snakke om Bakgrunn/ motivasjon for å gå i gang Systemoppbygging

Detaljer

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune

Liervassdraget. Lier kommune. Jan Moen Planlegger Lier kommune Liervassdraget Lier kommune Jan Moen Planlegger Lier kommune Lier kommune 301 km 2 43 000 da dyrket mark 192 000 da skog Grenser til Drammen i vest Fire mil til Oslo 23 000 innbyggere 12 000 arbeidsplasser

Detaljer

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5

7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 7/5 TILTAKSNOTAT Tveita-Ulveset VA-rammeplan Til: Fjell kommune VA-etaten Dato: 17.12.2015 Prosjekt: Notat vedr.: Tveita-Ulveset VA-rammeplan Tiltaksnotat Fra: Sweco Norge AS E-post: mari.grimstad@sweco.no

Detaljer

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN

LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR GEIR R. HANSEN LEKKASJELYTTING PLANLEGGING, METODER OG UTSTYR 13.09.2017 GEIR R. HANSEN Vanntapsprosjekt Organisering av arbeidet Prosjektleder Overordnet planlegging og oppfølging Innkjøp av utstyr og videreutvikling

Detaljer

Når er sikkerheten god nok?

Når er sikkerheten god nok? Norsk Vann: Fagtreff Vannforsyning 22. oktober 2013 Når er sikkerheten god nok? Driftssikkerhet som kriterium ved valg av fornyelsestakt på vannledningsnettet Gunnar Mosevoll Vannforsyning og avløp, Skien

Detaljer

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling

62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling Linje 62, 63, 64 og 65 Rutetabell: Gyldig fra 23.08.10 www.nettbuss.no 62 Lierbyen-Sørsdal-Sylling 63 Drammen-Amtmannsvingen- Lierbyen-Sjåstad-Sylling 64 Kanada ring 65 Sylling-Øverskogen Velkommen ombord

Detaljer

Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt.

Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt. Oppsummering av erfaringer, og hvordan går vi videre? Innledning til debatt. Sivilingeniør Asle Flatin, Asplan Viak Norsk Vann Fagtreff 25. oktober 2016 VANNLEKKASJER Dagens lekkasjenivå Økonomisk riktig

Detaljer

11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg kvelden før. Skoleveien 11

11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg kvelden før. Skoleveien 11 HUN DERRE JENNY av Eva Wikander [Scenekunst / Teater 8. trinn - 10. trinn] Fr 12.9.2008 Sylling skole (Lier kommune) 11:30 110 Sylling skole 8,9,10 PREMIERE! Brageteatret må komme til for å gjøre opprigg

Detaljer

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll

L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Linje L12 L12 Kongsberg Drammen Oslo S Gardermoen Eidsvoll Tog nr 502 504 1609 506 552 1613 1907 508 510 512 514 516 518 520 522 Kongsberg 0435 0535 0553 0635 0650 0735 0835 0935 1035 1135 1235 1335 1435

Detaljer

Rengjøring av vannledninger

Rengjøring av vannledninger Rengjøring av vannledninger Nils Halse Driftsansvarlig Halsabygda Vassverk BA IKT konsulent Halsa kommune Prinsipp plugging Spyleplugg drives av vasstrykket Stor vannhastighet mellom plugg og rørvegg gir

Detaljer

Vedlegg 2 Anleggsliste 2012, HFT

Vedlegg 2 Anleggsliste 2012, HFT Vedlegg 2 Anleggsliste 2012, HFT 18.4.12 Opplysninger 0.23063.020000.360200 Park og friluftsliv,budsjett 2012 300,000 286,112 41.900, ubundet inv. Fond + 114.531, disp.fond+129.681, ubr. Lån Tilskudd Til

Detaljer

GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet

GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet GVD-kommunene Vannkvalitet og sikkerhet Oversikt over vannverkene Beliggenhet De 9 kommunene som samarbeider i GVD-nettverket (Drammensregionen fra Hurum/Svelvik opp til Modum) har en god og sikker vannforsyning.

Detaljer

Fokus på vannforbruk i vårt naboland

Fokus på vannforbruk i vårt naboland Fokus på vannforbruk i vårt naboland Sveriges kong Carl Gustaf mener at det må radikale tiltak til for å redde miljøet. Hans forslag: Forby badekar. 1 Man burde forby alle badekar, sier han i et intervju

Detaljer

Innkomne spillemiddelsøknader

Innkomne spillemiddelsøknader 14.03.2014, Side 1 av 5 06 Buskerud 0602 DRAMMEN 0602003004 Åskollen Nærmiljøanlegg Drammen kommune Nærmiljøanlegg Ny Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 1 5000 6000 1 5000 6000 Drammen kommune Nærmiljøanlegg

Detaljer

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5

NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN INDHOLD. 1 Bakgrunn 2. 2 Kilemoen Vannverk 2. 3 Trykksone Ulveliåsen 4. 4 Trykksone Eggemoen 5 RINGERIKE KOMMUNE NOTAT - FREMTIDIG VANNFORSYNING EGGEMOEN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INDHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Kilemoen Vannverk 2 3 Trykksone Ulveliåsen

Detaljer

Turnéplan: Shoot! Hedvig Mollestad Trio H15

Turnéplan: Shoot! Hedvig Mollestad Trio H15 Tir 3. nov. 2015 kl. 10:30 Grytnes ungdomsskole (Hurum) Grytnes ungdomsskole : trinn: 8 10, antall: 174 Steinerskolen i Hurum: trinn: 8 10, antall: 25 Totalt antall: 199 Kontakt Steinerskolen i Hurum:

Detaljer

Region Drammen Kommu Navn ne løype

Region Drammen Kommu Navn ne løype Region Kommu Navn ne løype Eier Hurum Fve FvevFrem ad Røyken Dramme n Byggeår/ Rehabi er 1971/199 4 Leng de 3,4 (/) løypen e Merknad er Preppes av Hurum Turisforei ng Klokkarsua Huringen 1983 3,2 Holmsbu

Detaljer

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Norsk Vann fagtreff 2016 Vibeke Olsbu, Godt Vann Drammenregionen/Drammen kommune Godt Vann Drammensregionen Samarbeid mellom

Detaljer

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as

Jens Gunnar Olsen. Ing. firma Paul Jørgensen as Jens Gunnar Olsen Ing. firma Paul Jørgensen as ING.FIRMA PAUL JØRGENSEN AS (IPJ) Ingeniørfirma Paul Jørgensen as er et av Norges ledende firma innen driftskontroll og overvåking av vann og avløpsanlegg.

Detaljer

Presentasjon av resultater fra pågående prosjekt om lekkasjesøking

Presentasjon av resultater fra pågående prosjekt om lekkasjesøking Presentasjon av resultater fra pågående prosjekt om lekkasjesøking Av sivilingeniør Asle Flatin, Asplan Viak Erfaringssammenstilling lekkasjesøking Hensikten med prosjektet Erfaringssammenstilling lekkasjesøking

Detaljer

Årsmelding 2005 Forslag datert: 15. februar 2006

Årsmelding 2005 Forslag datert: 15. februar 2006 Årsmelding 2005 Forslag datert: 15. februar 2006 1 Årsmelding 2005 GODT VANN Gjennom samarbeid med Glitrevannverket utarbeidet kommunene i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken en felles Hovedplan for vannforsyningen.

Detaljer

norpump referanseprosjekter :

norpump referanseprosjekter : 2001-2012 DRAMMEN KOMM., Levering og ombygging av pumpestasjoner 2001-2010 VÅLER KOMM., Levering og ombygging av 10 stk avløpspumpestasjoner Ref: Bjørn Evensen tel 91 71 63 88 ksvinrens@online.no 2001-2010

Detaljer

Hønefoss Arena lørdag Arrangør: Hønefoss

Hønefoss Arena lørdag Arrangør: Hønefoss Hønefoss Arena 1 + 2 lørdag 12.12.15 Arrangør: Hønefoss Kl. Pulje Hjemmelag Bortelag STORBANE 1 G6 1000 G6 Skrim 3 Bakke Skrim 1020 G6 Skrim Holeværingen Skrim 2 1040 G6 Skrim 2 Bakke 2 Skrim 3 1100 G6

Detaljer

Vurdering av regionale areal- og transportplaner i ni norske byområder Som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Vurdering av regionale areal- og transportplaner i ni norske byområder Som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Vurdering av regionale areal- og transportplaner i ni norske byområder Som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kort om prosjektet Prosjektet Oppdrag fra MD/KMD Samarbeidsprosjekt Asplan (kartlegger

Detaljer

Turnéplan: Nils Berg Cinemascope V17 Kontaktperson DKS: Thomas Fritsø

Turnéplan: Nils Berg Cinemascope V17 Kontaktperson DKS: Thomas Fritsø Man 23. jan. 2017 kl. 10:10 10:50 Grytnes ungdomsskole (Hurum) Grytnes ungdomsskole : trinn: 8 10, antall: 175 Steinerskolen i Hurum: trinn: 8 10, antall: 23 Totalt antall: 198 Kontakt Steinerskolen i

Detaljer