ddddradrammen Drammen Baptistmenighet Menighetsbladet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ddddradrammen Drammen Baptistmenighet Menighetsbladet"

Transkript

1 Nr. 1+ / 2/2008 Januar ddddradrammen Drammen Baptistmenighet Menighetsbladet

2 Hilsen fra pastoren: Den første kjærligheten Joh. Åp. 2: 1-7 Jeg vet om dine gjerninger, ditt arbeid og din utholdenhet. Det er Johannes som skriver dette. Han har fått en åpenbaring, og med fattige og utilstrekkelige ord forsøker han å skrive ned det han har fått se. I så liten grad strekker de menneskelige ordene til, at skriftet han etterlater seg blir stående som mystisk, symbolsk og vanskelig å tolke. Men det er like fullt vakkert, og det gir oss en følelse av berøring med det aller helligste, det høyeste, det som er over våre begreper og vår fatteevne. Det er den høyeste som sier dette, konkret til menigheten i Efesos, siden til menigheter til alle tider over hele verden: Jeg vet om dine gjerninger, ditt arbeid og din utholdenhet. Det er godt å bli sett. Det er godt å vite at noen vet om engasjementet, tankene, bønnene, dugnaden, gledene, fortvilelsen, timene med forberedelse, samtalene, timene med praktisk tilrettelegging, oppofrelsene og velsignelsene som ligger bak menighetens daglige virke. Det er godt å vite at noen ser og forstår at ting ikke går av seg selv, at noen vet å verdsette den innsats som legges ned på forskjellige områder. Jeg vil også gjerne være med og se og verdsette. Vår lille menighet i Drammen, vi får til utrolig mye. Vi formidler fellesskap, nærhet, voksenkontakt og opplevelse av Guds kjærlighet til barn og unge. Vi samler eldre kvinner (og noen menn) til lunsjfellesskap, andakt og misjonsengasjement. Vi samler inn tusenvis av kroner til evangelisk arbeid gjennom årlige julemesser som Kvinneforum utrettelig forbereder. Vi har et av byens (og baptistsamfunnets) flotteste menighetskor. Vi samles ukentlig til inspirerende fellesskap i gudstjeneste og sosialt fellesskap ved kirkekaffen. Og gjennom Det norske baptistsamfunn får vi være med på et livsforvandlende misjonsarbeid flere steder i verden. Så kunne vi ønske oss at vi var bedre på mange ting. Vi har et stykke arbeid igjen å gjøre når det gjelder integrering av nye medlemmer som også er nye i landet vårt. Vi skulle gjerne fått til mer systematisk arbeid med livsnære grupper. Vi ser mange omsorgsbehov vi skulle gjort noe med, både i menigheten og ikke minst i byen vår. Kanskje vi burde tenke på å være mer utadrettet i vår virksomhet. Vi skulle gjerne hatt bedre økonomi, og vi burde sikkert gi mer penger til vår internasjonale misjon. Om vi velger å fokusere på det som skulle og burde være annerledes, vil det ikke være vanskelig å finne 2

3 det. Og da vil mismotet raskt ta strupetak på oss. Jeg vet om dine gjerninger, ditt arbeid og din utholdenhet. Den høyeste ser oss. La oss være bevisst på at vi også ser oss selv. Men dette er ikke alt som blir sagt til menigheten i Efesos. Videre blir det sagt: Dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet. Hva som hadde skjedd med menigheten i Efesos, vet jeg ikke. Men jeg vet at det alltid er en fare for at våre positive gjerninger, vårt oppofrende arbeid og vår brennende utholdenhet, kan ta overhånd og bli målet i stedet for middelet. Når menigheten er til for å drive en virksomhet, har vi mistet det sentrale poenget. Når hensikten med å være kristen er å vinne nye mennesker, har vi glemt hvor sentrum er. Menigheten er nemlig til for å elske Gud og bli elsket av ham. Kristne er vi, fordi vi er Guds barn og tilhører ham. Så er det denne kjærligheten og tilhørigheten som driver oss til gjerninger, arbeid og utholdenhet. Uten denne kjærligheten først, blir gjerninger og arbeid til loviskhet og utholdenhet til utbrenthet. Så la oss be for menigheten vår, om at vårt arbeid må lykkes. Men enda mer om at kjærligheten aldri må bli kald, og at vi i alt vi gjør skal drives av Guds kjærlighet! Kent Remi Westergren Drammen Baptistmenighet Torgeir Vraas pl. 7, 3044 Drammen Tlf: E-post: Hjemmeside: Konto: Pastor Kent Remi Westergren Tlf E-post: Viseforstander Roger Dahl Tlf E-post: Menighetsråd Eva Dalager Ellen Harvik Ellen Oseland Dan Tore Stensland Utleie kirken Roger Dahl Redaksjon det nummer Kent Remi Westergren (ansv. red) Billy Taranger Dan Tore Stensland (layout) Geir Rise (foto) Rune Hansen (trykking) Ansvarlig hjemmesidene Roger Dahl 3

4 Nye medlemmer! Ruben Drengsrud Dahl ble døpt på ungdomsleiren torsdag 12. august, sammen med tre andre, ei ung jente fra Ålgård og ei ung jente og hennes mor fra Sandefjord. I tillegg til den store gruppa ungdommer og ledere fra Drammen var også Rubens foreldre og besteforeldre til stede på vegårtun leirsted denne kvelden. Georgeta (Geta) og Håkon Sigland ble sammen med sine barn Alexander og Sofia ønsket velkommen til menigheten søndag 22. august. Datteren Sofia ble barnevelsignet i den samme gudstjenesten. Geta arbeider som administrasjonsleder på Høyskolen for Ledelse og Teologi, mens Håkon er administrasjonskonsulent i Det Norske Baptistsamfunn. Han har tidligere vært pastor i Sandnes, Eidsvoll og Oslo 2. Baptistmenigheter. Aye Aye ble ønsket velkommen til menigheten søndag 3. oktober. Hun er gift med Pual Van Boi Thang, og kom i fjor fra Chinstaten i Burma for familiegjenforening med sin mann, som kom til Norge for flere år siden. Parets lille datter, Ruth Juliazing Thangpual ble barnevelsignet i samme gudstjeneste. Ruben Drengsrud Dahl ble døpt på ungdomsleir på Vegårshei. 4

5 Omsorgsoppgavene i menigheten For å ivareta omsorgen blant menighetens medlemmer har Bente og Jan Jørgen Skarre sagt seg villig til å være koordinatorer, som kan kontaktes dersom noen har behov for en ekstra innsats fra menigheten. Disse vil da kunne utfordre noen til å følge opp den konkrete situasjonen. Det betyr at om noen blir syke, eller av andre grunner trenger en hilsen fra menigheten, er det bare å ta kontakt. Menigheten har mange medlemmer som er godt kvalifisert til å følge opp dem som måtte behøve ekstra omsorg, men det er altså Bente og Jan Jørgen Skarre som er det første kontaktpunktet i forhold til omsorg. I tillegg er det flere av våre medlemmer som på eget initiativ, regelmessig besøker mange av dem som er eldre og syke i menigheten. Alle døpte medlemmer som har runde fødselsdager (fra 70 år), og bor i rimelig geografisk nærhet til Drammen, får en blomsterhilsen med medfølgende besøk av pastoren. Utover dette inviteres de over 70 til festmiddag en gang i året. Dette skjedde sist 20. oktober. Og alle som har fylt 75 år og er døpt medlem i menigheten får besøk av et av menighetsrådsmedlemmene eller pastoren til jul, og da følger det med en blomsterhilsen. Kontaktinformasjon til Bente og Jan Jørgen Skarre er: Bente: Tlf E-post: Jan Jørgen: Tlf E- post: La oss ikke bli trett av å gjøre det gode. Når tiden er moden, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre det gode mot alle, så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen. Gal 6:9f 5

6 BAPTISTENES VERDENSKONGRESS PÅ HAWAII Ellen Oseland - Hvordan opplevde du BWA kongressen, Ellen Oseland.? For det første var det spennende med et så eksotisk reisemål som Honolulu på Hawaii. Selve kongressen startet med kveldsmøte (Evening Celebration) onsdag 28.juli og avsluttet med gudstjeneste (Closing Morning Celebration) søndag 1.august. Denne kongressen hadde på langt nær så mange deltakere som for 5 år siden i England, men baptister fra hele verden var representert, og det er i sannhet et fargerikt fellesskap både med hensyn til klesdrakter og uttrykksform i møtene! - Hva gjorde spesielt inntrykk på deg? Det var et tettpakket program under kongressen, så en var nødt å gjøre noen valg m.h.t. hva en ville delta på. For mitt vedkommende stod de daglige konsertene høyt i kurs. Her var det mange ulike grupper/kor og solister som deltok, og det ble vist en enorm variasjon av sang og musikk fra ulike deler av verden. Jeg var ekstra fascinert av Hula-gruppene fra Hawaii. Det var nytt for meg at huladansen egentlig er religiøst preget, så det var en fin og berikende nyoppdagelse. Geir Rise Hvordan opplevde du BWA kongressen, Geir Rise? Som alltid når en reiser på store internasjonale møter i baptistsammenheng er det inspirerende å møte trosfeller fra så mange land som er representert på BWA-kongresser. Selv om det var mange flere deltakere på forrige kongress i Birmingham var det noe spesielt i år ved det å møte baptister fra hele verden på denne lille øygruppen midt i Stillehavet, så langt fra alle andre steder på de store kontinentene. - Hva gjorde spesielt inntrykk på deg? Det store barnekoret fra Korea gjorde særlig inntrykk og alle konsertene med sangere og musikere med så mange forskjellige uttrykksmåter satte sitt preg på oppholdet. Og selvfølgelig var naturen en opplevelse, med fjell som kunne minne om Norge men som allikevel var så annerledes med havet, strendene og bølgene rundt på alle kanter. Det var faktisk mulig å få et nytt perspektiv på tilværelsen. 6

7 Inger Grethe Wium Hvordan opplevde du BWA kongressen, Inger Grethe Wium: Det er fint å møte folk fra andre kulturer og at dette også kom til uttrykk i møtene. Dette ble spesielt lørdag og søndag med afrikanske og afroamerikanere som talte. Og fint [ se at en stor del av forsamlingen virkelig ga gjensvar på talen. Vi klarte også å få med oss en tur rundt øya. Det var mange badeplasser rundt omkring, men vi burde hatt mer tid til slike opplevelser. Vi var også innom på Pearl Harbor og gjenopplevde det japanske angrepet mot amerikanske marinebaser som gjorde at USA ble involvert i andre verdenskrig. Hva gjorde spesielt inntrykk på deg? Det som sitter mest igjen fra Hawaii er vel de konsertene som var hvor en fikk et mangfold av hvordan man uttrykker seg musikalsk rundt omkring. Billy Taranger avsluttet sin femårs periode som en av visepresidentene i BWA ved denne kongressen. Ellen Oseland og Astrid Eidem (foto Geir Rise) 7

8 B blad Retur: Drammen Baptistmenighet, Torgeir Vraas pl. 7, 3044 Drammen Møtekalender Søndag 16. januar kl : Gudstjeneste. Billy Taranger taler, Niels Fredrik Skarre leder, markering av Martin Luther King dagen, barnekirken, kirkekaffe Søndag 23. januar kl : Gudstjeneste. Håkon Sigland taler og synger, menighetskoret synger, Roger Dahl leder, markering av bønneuken for kristen enhet, barnekirken, kirkekaffe Søndag 30. januar kl : Sammen i kirken - gudstjeneste. Kent Remi Westergren taler, barnekoret fra Bærum synger, offer til barne- og ungdomsarbeidet, kirkekaffe Søndag 6. februar kl : Gudstjeneste med nattverd. Billy Taranger taler, misjonsoffer, barnekirken, kirkekaffe Søndag 13. februar kl : Gudstjeneste. Kent Remi Westergren taler, barnekirken, kirkekaffe Søndag 20. februar kl Gudstjeneste. Svein Bakkevold taler, Inger-Lise Dahl leder, barnekirken, kirkekaffe Søndag 27. februar kl : Sammen i kirken - gudstjeneste. Kent Remi Westergren taler, offer til barne - og ungdomsarbeidet, kirkekaffe. Ca kl Menighetens årsmøte Søndag 6. mars kl : Gudstjeneste med nattverd. Roger Dahl taler, Inger Solberg leder, misjonsoffer, barnekirken, kirkekaffe Søndag 13. mars kl : Gudstjeneste. Kent Remi Westergren taler, barnekirken, kirkekaffe Søndag 20. mars kl : Gudstjeneste. Billy Taranger taler, Roger Dahl leder, barnekirken, kirkekaffe Søndag 27. mars kl : Sammen i kirken - gudstjeneste. Kent Remi Westergren taler, offer til barne - og ungdomsarbeidet, kirkekaffe. Pastor Kent Remi Westergren er ansatt i 50 % stilling. Den andre halvdelen er han ansatt som lærer på Danvik Skole..

Fart og moro på fellesskapshelg på Skiphelle!

Fart og moro på fellesskapshelg på Skiphelle! Nr. 3/2007 www.baptist.no/drammen Drammen Baptistmenighet Menighetsbladet Fart og moro på fellesskapshelg på Skiphelle! Hilsen fra pastoren: Vekkelsesluft? En kveld jeg var ute og gikk en tur, møtte jeg

Detaljer

Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang

Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang Kalenderavisen FOR BAPTISTKIRKEN - TRONDHEIMS INTERNASJONALE MENIGHET 4. kvartal 2010. Nr 34. 9. årgang Besøk fra Nasaret, Israel, 2010 For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de mange

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 1 Mars Mai 2014 Årgang 63 Alfred Glomsrød Fladeby ble døpt 09. februar. Her sees dåpsbarnet sammen med foreldrene Oda og Anders Fladeby, prest og faddere. Vi gratulerer

Detaljer

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN!

TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! NR. 2 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 JESUS ER DEN OPPSTANDNE

Detaljer

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD

Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD NR. 5 2014, ÅRGANG 81 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM Døpt og tatt opp som medlem, Se side 3 BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R Fantastisk Gospelkonsert,

Detaljer

Undervisning i flyktningleiren SKIEN BAPTISTMENIGHET. Biker i menigheten. Blink i Stavern. UIO ere flyttet til Skien. EBM konsil.

Undervisning i flyktningleiren SKIEN BAPTISTMENIGHET. Biker i menigheten. Blink i Stavern. UIO ere flyttet til Skien. EBM konsil. SKIEN BAPTISTMENIGHET 2/2012 - Årgang 26 Biker i menigheten Sidene 6 og 7 Blink i Stavern Sidene 10 og 11 UIO ere flyttet til Skien Sidene 12 og 13 EBM konsil Sidene 16 og 17 Nye medarbeidere Side 19 Menighetshelg

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen J U N I / J U L I / A U G U S T 2 0 1 0 Å R G A N G 9 2, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen T R O E N S O M F L Y T T E R F J E L

Detaljer

God påske! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Tilbake i Kachin. Jentesprell BLINK. Mer fokus på bønn. Sør-Afrika 2015. Vårkonsert. 1/2014 - Årgang 28

God påske! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Tilbake i Kachin. Jentesprell BLINK. Mer fokus på bønn. Sør-Afrika 2015. Vårkonsert. 1/2014 - Årgang 28 SKIEN BAPTISTMENIGHET 1/2014 - Årgang 28 Tilbake i Kachin Sidene 6 og 7 Jentesprell Sidene 8 og 9 BLINK Sidene 10 og 11 Mer fokus på bønn Sidene 12 og 13 Sør-Afrika 2015 Sidene 16 og 17 Vårkonsert Side

Detaljer

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal B Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Stor framgang i Ukraina Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 På 20 år er det plantet

Detaljer

Vakker mørketid! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 3/2009 - Årgang 23

Vakker mørketid! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 3/2009 - Årgang 23 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 3/2009 - Årgang 23 Ungdomsarbeidet På onsdager fra kl. 14.00 er det masse ungdommer i kirken Sidene 6-7 Flott gudstjeneste! Barnevelsignelse, medlemsopptagelse, dåp og

Detaljer

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! N U M M E R 3, 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Sangkoret er koret

Detaljer

midt i sentrum Nr 4, sept. - nov. 2011

midt i sentrum Nr 4, sept. - nov. 2011 midt i sentrum Nr 4, sept. - nov. 2011 I BEVEGELSE September er i ferd med å renne bort mellom fingrene våre; høsten gjør sitt inntog. Også i menighetslivet merker man høsten: aktiviteter for store og

Detaljer

Region Vestfold / Buskerud

Region Vestfold / Buskerud Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 1 januar/februar 2009 årgang 6 Endelig fredag Endelig Fredag er storfamiliesamlinger i Normisjon

Detaljer

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21

En bønn for barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 1/2007 - Årgang 21 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 1/2007 - Årgang 21 Dåp Ingrid M. Løkken og Linn Merete Lysø Sølyst har blitt døpt Side 4 24/7 Undersøkte bønneliv i London Sidene 8-9 Harald Edvardsen Kjerka og bassgitar

Detaljer

Kirkenytt Metodistkirken Halden

Kirkenytt Metodistkirken Halden Kirkenytt Metodistkirken Halden Nr. 4 Desember-Januar 2014/15 Årgang 63/64 Foto: Joakim Hannestad Tveter, julemessen 2014 Vi ønsker Kirkenytts lesere en god adventstid og jul! En hilsen til deg Adventstid

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. April Juni 2013

Metodistkirkens Menighetsblad. April Juni 2013 Metodistkirkens Menighetsblad April Juni 2013 Sandnes Nr. 2-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 2-90. Årgang www.stavanger.metodistkirken.no 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt. 12,

Detaljer

På oppdrag i Nepal! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Mange tillitsverv. Misjonstur til Bulgaria. Vidar Bergsland tilbake til Skien.

På oppdrag i Nepal! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Mange tillitsverv. Misjonstur til Bulgaria. Vidar Bergsland tilbake til Skien. SKIEN BAPTISTMENIGHET 3/2014 - Årgang 28 Mange tillitsverv Sidene 5, 6 og 7 Misjonstur til Bulgaria Sidene 8 og 9 Vidar Bergsland tilbake til Skien Sidene 10,11 og 19 Telemark Chin Church Sidene 12 og

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Se det spirer allerede fram! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 2/2007 - Årgang 21. Burmeserne Den første av familien er flyttet til Skien.

Se det spirer allerede fram! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 2/2007 - Årgang 21. Burmeserne Den første av familien er flyttet til Skien. Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 2/2007 - Årgang 21 Burmeserne Den første av familien er flyttet til Skien. Side 6-7 Sierra Leone Arne Holte tilbake i Afrika på misjonsoppdrag. Sidene 8-9 Landsmøte &

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

i Fredrikstad Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis

i Fredrikstad Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2003 44. årgang Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte som brenner for ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis Konfirmantene

Detaljer

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil.

Misjonær Turid Dahl Stokland skaper håp for barn i slumområdet Vila Estacao i Mogi das Cruzes i Brasil. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 5 mai 2010 Årgang 106 Barna får egen barnehage under årets Sommerstevne i Drammen. LES MER SIDE 12-13 Berit og Henrik Aaserud har trofast over mange år tjent

Detaljer

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV

1-12. Portrettet: EILIF TVEIT FORVANDLEDE LIV 1-12 Å r g a n g 1 0 9 Portrettet: EILIF TVEIT SPESIALUTGAVE med fokus på FORVANDLEDE LIV Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen www.misjonsforbundet.no

Detaljer

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD

NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD SMART- Metodistkirken i Larvik Nr. 4-2014 PRO- GRAM NYTT BLAD OG NY MEDARBEIDER BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO Jonathan Tshimanga er menighetens nye barne og musikkarbeider

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

ARBEID I LVIV. Oktober 2001. Vellykket besøk i Ukraina

ARBEID I LVIV. Oktober 2001. Vellykket besøk i Ukraina ARBEID I LVIV N Y H E T S B R E V Oktober 2001 Vellykket besøk i Ukraina Vidar Tjomsland med varebilen han kjørte ned til Ukraina Torsdag 4.oktober reiste Vidar Tjomsland på besøk til vennene i Lviv i

Detaljer

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet.

Terje Govertsen er innsatt som ny pastor for Betania Kristiansand. Bli kjent med ham i portrettet. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2010 Årgang 106 Mange iranere har møtt Jesus gjennom virksomheten til Betania Arendal. Vennene står i en spesiell nådetid og ser stadig nye omvende

Detaljer