SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN"

Transkript

1 SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN 1 RISIKOANALYSER BRANNBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN BEREDSKAP HELSE MILJØ OG SIKKERHET REVIDERT /kmn 1

2 INNHOLD RISIKOANALYSE, HANDLINGSPLAN, BRANNVERN OG BEREDSKAPSPLAN 1 RISIKOANALYSER RISIKOANALYSE; BYGG OG PERSONELL OVERSIKT OVER FAGANSVARLIGE PÅ DIVERSE UTSTILLINGERERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.3 VARSLINGSRUTINE VED ARBEID OG ANNET RUTINE FOR ARBEID OG BEFARINGER I MUSEET VARSLINGSRUTINE VED MEDIEBESØK BRANNBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN BRANNVERNORGANISERING OG ANSVAR VED UNIVERSITETSMUSEET INSTRUKSER OM BRANNVERN VED UIB EVAKUERINGSPLAN DKS BRANNVERNOPPLÆRING DKS BRANNVERNOPPLÆRING DNS MUSÈPLASS BRANNVERNOPPLÆRING DNS REALFAGBYGGET EVAKUERINGSPLAN DNS MUSÈPLASS... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.8 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHETEN BEREDSKAP LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN PÅRØRENDESKJEMA INSTRUKS VED UTLÅN/BRUK AV KRYPTEN SIKKERHETSINSTRUKS I FORBINDELSE MED ARBEID VED MUSEET INSTRUKS VED UNORMALE FORHOLD VED MUSEET HELSE- MILJØ OG SIKKERHET HMS - ANSVARLIG VED UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN HOVEDVERNEOMBUD/ VERNEOMBUD MÅLSETTING FOR HMS HANDLINGSPLAN ET BEVISST FORHOLD TIL ARBEIDSPLASSEN SOSIALT ARBEIDSMILJØ, TRIVSEL OG EVT. UØNSKET ATFERD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR RUTINER FOR MOTTAK AV NYTILSATTE SENIORPOLITIKK RETNINGSLINJER FOR BRUK AV UIBS DATAANLEGG RETNINGSLINJER OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER VED UIB

3 1 RISIKOANALYSER RISIKOANALYSE; bygg og personell MUSEPLASS 3 og H SHETELIGSPL 10 RISIKOVURDERING Revidert utgave: ID RISIKO TILTAK ANSVAR FRIST Kommentarer Brannøvelse skal Mangler plan / avholdes min. 2 g pr. år initiativ til brannøvelse/ Plassansvarlig Rutiner er Gjennomføres vår og høst evakuering Brannøvelse skal utføres i samarbeid med brannvernleder EIA, Drift Opplæring ved tilsetting - 2 Mangler brannvernopplæring repetisjon tar initiativ utarbeidet Rutiner er utarbeidet Justereres etter mengde publ. i loklane 3 Personer i rullestol, som ikke kan evakuere på egenhånd Rutiner for evakuering i slike tilfeller. Trappestoler innkjøpt Plassansvarlig Rutiner er utarbeidet Trappestoler kjøpt av Brannvesenet (Ambulanse) 4 Uryddige rømningsveier, forhindrer/forsinker evakuering Faste prosedyrer for kontroll av rømningsveier Plassansvarlig Rutiner er utarbeidet 5 Arbeider/ekstern arbeidskraft i museet - sikkerhet blir ikke ivaretatt Arbeid ved museet skal alltid bestilles hos EiA. Prosedyrer for bestilling av arbeid. Tilgangskontroll Kons.eksp. Instruks utarbeidet Konsultent i eksp. er best.ansvarlig. EiA har egnesikkerhets-rutiner (8.1.1.) 6 Gardiner som tildekker elovner Kvartalsvis kontroll av plassansvarlig Plassansvarlig Rutiner er utarbeidet 7 8 Kaffekokere og lignende uten timer Bruk av skjøteledn., klemt ledning ved kontorsplasser Alle kaffekokere på UIB sine bygg skal være tilknyttet kontakt med timer. Min. kvartalsvis kontroll av plassansvarlig. Fjerne kaffekokere som ikke er tilknyttet timer Unngå i størst mulig grad bruk av skjøtekabel som fast installasjon. Aldri benytte skjøtekabel gjennom dører. Plassansvarlig Plassansvarlig Rutiner er utarbeidet Rutiner utarbeidet 9 Feil på elektrisk anlegg Sentrale rutiner for kontroll av anlegg EIA Sentrale rutiner ( 5.1./5.2.2.) 3

4 10 Utlån/bruk av lokaler etter stenging - mangler kjennskap /ansvar til risiko mht brann/rømmingsveier Instruks ved utlån. Arrangements-ansvarlig skal skrive under på at vedk. kjenner til regler for bruk av lokalet og evakueringsveier Instruks/skjema oppbevares/ utleveres i ekspedisjon Konsulent/ eksp./ Arr.ansv. Instruks utarbeidet 11 Brannalarm koblet ut Rutiner for dette er utarbeidet ved EiA. I tilegg skal plassansvarlig kontrollere tilknytning hver morgen -gir melding til EiA om feil Plassansv./ EiA Rutiner utarbeidet Sentrale rutiner (8.1.1./2/3) 12 Endring i/etablering av nye ustillinger:-brannfarlige arbeider - rømmingsveier midlertidig sperret Sikkerhetsinstruks for arb. ved museet leveres til ansvarlig for arbeidet. Utarbeide håndbok i utstillingsarbeid. Prosjektansvarlig Instruks utarbeidet Plassansvarlig skal følge opp med kontroll på sjekkrunde 13 Andre risiko/unormale forhold som strøm- /vannmangel m.m. Instruks for beslutningsprosess, EIA Leder/styrer Instruks er utarbeidet Gjeldende ledere spes. i instruks 4

5 Universitetsmuseet i Bergen Publikumsseksjonen Utarbeidet Dato: Sign.: A-K Ulvatn Endret: /AKU 1.1 OVERSIKT OVER FAGANSVARLIGE PÅ DIVERSE UTSTILLINGER DKS Utstilling Utstillingsansvarlig Telefon. Antropologi Indianer Inuit Aleut De opprinnelige amerikanere Evig liv Skatter fra det gamle Egypt Skiftende utstillinger Til jordens ender Dr. Proktor Arkeologi Vikingtidsutstillingen Mot fjerne land og tider Steinalderutstillingen Kunst og kulturhistorie Ibsen utstillingen Norsk bygdekunst og folkedrakter Kirkekunstutstillingen Russiske ikoner Christierommet Den teatrale illusjon Strikk Krypten Frode Storås Frode Storås Knut Rio Kari K-W. Kristoffersen Kari K-W. Kristoffersen Kari K-W. Kristoffersen Svein Indrelid Henrik von Achen Henrik von Achen Henrik von Achen Henrik von Achen Henrik von Achen Henrik von Achen Aud Bergli Anne Karin Ulvatn Inger Alice Loftesnes (555) (555) (555) (555) (555) (555) (555) (555) ) ) ) ) ) (555) og (555) (555)

6 DNS Utstilling Utstillingsansvarlig Telefon Botanikk Paleobotanikk Systematisk botanikk Geologi Fossil Mineralsamlingen Zoologi Hvalsalen Knokkel og bein Eksotiske fugler Eksotiske pattedyr Norske fugler Liv i magasinet Skiftende utstillinger Aktivitetsrommet (3. et.) Kari Hjelle Kari Hjelle Øystein Jansen Øystein Jansen Gaute Grønstøl (Terje Lislevand) Gaute Grønstøl (Terje Lislevand) Gaute Grønstøl (Terje Lislevand) Gaute Grønstøl (Terje Lislevand) Gaute Grønstøl (Terje Lislevand) Gaute Grønstøl (Terje Lislevand) Eli Hausken (555) (555) (555) (555) (555) (555) (555) Kolonitid Dypere enn lyset Knut Rio Ingvar Byrkjedal (555) (555) Gunnar Langhelle (555) Historisk kafè Anne -Karin Ulvatn (555)

7 MUSEUMSPROSJEKT 2014 VARSLINGSRUTINE VED ARBEID OG ANNET REVIDERT Museet skal varsles ved besøk, befaringer, omvisninger og annet utenom vanlig museumsbesøkende. Det varsles etter følgende prioritert liste KONTAKTPERSON Tlf jobb Mobil Direktør Henrik von Achen Seksjonssjef Kari K. Kristoffersen Konsulent Anne Karin Ulvatn Informasjonskoordinator Jo Høyer Pedagog Eli Hausken EIENDOMSAVDELINGEN Jostein Nyseth Jan Olaf Eliassen Disse skal kontaktes ved annet arbeid: Inger Alice Loftesnes (ved arbeid på DKS) Linda Emdal (ved arbeid på DNS Realfagbygget) Samlingsansvarlig konservator for den enkelte samling og/eller utstilling skal varsles av Universitetsmuseet i Bergen etter behov. PRESISERING Magasinrommene på loftet i midtfløyens 3.etg (Musèplass 3) er magasiner og er ikke tilgjengelig uten spesiell tillatelse. Utstillingene innenfor montrene er å oppfatte som arealer med særlige begrensninger og er ikke tilgjengelig uten spesiell tillatelse. 7

8 MUSEUMSPROSJEKT 2014 REVIDERT RUTINE FOR ARBEID OG BEFARINGER I MUSEET Musèplass 3 Museet skal varsles ved arbeid, befaringer, omvisninger og annet utenom vanlig museumsbesøkende. Alle befaringer, arbeid, omvisninger og andre besøk utenom de ordinære museumspublikumet skal så langt det er mulig legges til tirsdag til fredag kl Arbeid på mandager å avtales særskilt. Museet omfatter både sørfløy samt midt og nordfløy. Selv om sørfløy i hovedsak er tømt, er det behov for å opprettholde sikring her ikke minst pga. den lette adkomsten videre opp- og innover i museet. Alle besøkende, arbeidsfolk og andre utenom det besøkende publikum skal melde seg til museet i god tid før et besøk. Nøkler kan lånes mot kvittering ved henvendelse til Universitetsmuseet i Bergen, Adm. Nøkler skal returneres etter endt arbeidsdag. Alle arbeidende og besøkende får utdelt ID-merke som skal bæres godt synlig under hele oppholdet ved museet. Merkene fåes ved henvendelse til Universitetsmuseet i Bergen, Adm. Museumsrepresentanten vil gi en orientering om rutiner og restriksjoner Arbeidsfolk må rette seg etter de henvisninger som museumsrepresentanten gir. Dersom noen ønsker å se på arealer som er definert som magasiner, er det fagkonservator som avgjør om dette lar seg gjøre og som også skal være tilstede under besøket. PRESISERING Tårnsalen er magasin og er ikke tilgjengelig uten spesiell tillatelse. 8

9 Magasinrommene på loftet i midtfløyens 3.etg er magasiner og er ikke tilgjengelig uten spesiell tillatelse. Utstillingene innenfor montrene er å oppfatte som arealer med særlige begrensninger og er ikke tilgjengelig uten spesiell tillatelse. Fremmøteprotokollen signeres av ALLE besøkende i Sørfløy. 9

10 MUSEUMSPROSJEKT 2014 VARSLINGSRUTINE VED MEDIEBESØK REVIDERT Dersom media ønsker tilgang til museet, skal dette være koordinert med medieansvarlige ved UiB og Universitetsmuseet i Bergen samt direktør ved museet. Disse skal varsles: Kontaktperson Tlf Mobil Universitetsmuseet i Bergen Direktør Henrik von Achen Informasjonskoordinator Jo Høyer Kommunikasjonsavdelingen Avdelingsdirektør Ingar Myking Førstekonsulent Grethe B. Holmstrøm Dersom noen ønsker å se på arealer som er definert som magasiner, er det fagkonservator som avgjør om dette lar seg gjøre og som også skal være tilstede under besøket. PRESISERING Tårnsalen er magasin og er ikke tilgjengelig uten spesiell tillatelse. Magasinrommene på loftet i midtfløyens 3.etg er magasiner og er ikke tilgjengelig uten spesiell tillatelse. Utstillingene innenfor montrene er å oppfatte som arealer med særlige begrensninger og er ikke tilgjengelig uten spesiell tillatelse. 10

11 2 BRANNBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN (UM) REVIDERT /kmn GENERELLE OPPLYSNINGER Universitetsmuseet i Bergen (UM) består av to samlingsenheter; De kultur- og de naturhistoriske samlinger, samt Arboretet og botanisk hage, Publikumsseksjonen og Administrasjonen. Eier av et hvert brannobjekt har plikt til å dokumentere brannsikkerheten i bygget/området. Denne brannboken er utarbeidet for å gi en oversiktlig dokumentasjon som tilfredsstiller forskriftene med hensyn på brukeransvaret: Forebyggende forskrift (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn). Denne forskriften gjelder for ethvert brannobjekt, og stiller krav til generell dokumentasjon om branntekniske forhold ved bygget/området, opplysninger om beredskap, organisering og instrukser, opplæring og øvelser, intern og ekstern kontroll av tekniske tiltak med mer. Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter). Denne forskriften stiller krav til at museet skal ha en HMS målsetning, og at museet skal kartlegge farer og problemer som kan oppstå, og foreta systematisk overvåking og gjenomgang av internkontrollen. Målsetting for UM Gjennom risikovurderinger, handlingsplaner, organisering, opplæring og øvelser innen brannvern, skal museet fremstå som et trygt sted for ansatte, studenter og publikum. Ved brann skal det ikke forekomme personskader eller tap av menneskeliv forårsaket av manglende organisering, opplæring og øvelser. Ansatt på alle nivåer skal kunne forebygge brann, varsle brann og stoppe branntilløp. Videre skal alle ansatte kunne rettlede og hjelpe til ved enhver form for evakuering av bygg. Definisjon av ansatt i denne sammenheng er person med fast arbeidsplass ved museet og inkluderer derfor studenter som har fast leseplass ved museet. ORGANISERING OG INSTRUKSER Ansvar for brannsikkerheten ved UIB Ansvar for brannsikkerheten er etter loven fordelt mellom eier og bruker av et bygg (brannobjekt). Eier av universitetet sine bygg er representert ved Eiendomsavdelingen. Avdelingen er ansvarlig for at lovens krav til eier er oppfylt. Bruker av universitetets bygg er representert av de ulike fakultet og det er øverste leder på fakultetene som er ansvarlig for at lovens krav til bruker av byggene blir etterfulgt. 11

12 Eiers plikter i hht loven Eier av ethvert bygg skal sørge for at dette er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldene lover og forskrifter om forebygging av brann. Brukers plikter i hht loven Virksomhet/bruker av et bygg/brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt. Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten. Brannvernorganisasjonen ved UIB I universitetet sin brannvernorganisasjon er både eier og bruker representert. Eier er representert gjennom en lovhjemlet funksjon, brannvernleder. Brannvernleder er leder av UiBs brannvernorganisasjon. På vegne av eier har brannvernleder det daglige tilsynet med brannvernarbeidet. Brannvernleder ved UiB er Tore Reigstad, telefon BRANNVERNORGANISASJON OG ANSVAR VED UNIVERSITETSMUSEET Brukerne er representert gjennom funksjonene "brukerrepresentant - brann" og "plassansvarlig - brann". Det er utnevnt en brukerrepresentant - brann ved hvert bygg. Antall plassansvarlige ved hvert bygg vil variere og bestemmes av byggets størrelse og kompleksitet. Det er øverste leder ved de ulike enhetene som er ansvarlig for å utnevne brukerrepresentant- og plassansvarlige-brann. Det er utarbeidet instrukser for de ulike funksjonene. 12

13 Brannvernorganisasjon plass og brukerrepr. ved Universitetsmuseet i Bergen OVERSIKT OVER PLASSANSVARLIG BRANN Gå til UiB`s Brannverninstruks >>> Enhet/Adr. Plassansvarlig Stedfortreder Område Harald Hårfagres gate 1 Kristin Miskov Nodland Karen Heimvik Haakon Sheteligs Plass 10 Inger-Alice Loftesnes Svein Ove Agdestein Nygårdsgaten 5 2.etg: Marie-Louise Lorentzen Soraya Rodrigues etg: Aud Bergli Anna Shephard J. Frieles gate 1 Asle Bruen Olsen Muséplass 3 (DNS) Gita Storegjerde Anne Aspen Muséplass 3 gartnerbolig og veksthus Hilde Moen Olav Berland Realfagbygget, Allegt.41 (1.etg, DNS) Jon Kongsrud Linda Emdal Arboretet og Botanisk hage, Milde Alf-Helge Søyland se egen brannvernplan 5 13

14 OVERSIKT OVER BRUKERREPRESENTANTER Gå til UiB`s instruks for byggansvarlig >>> Adresse H. Hårfagresgt. 1 Brukerrepresentant Arnhild Nelly Thorseth Fakultet/Arb.giv. HF sekretariatet H. Sheteligs pl. 10 Svein Ove Agdestein J. Frielesgt.1 EIA utpeker (flere brukere) DKS, Universitetsmuseet i Bergen (Brannvernleder følger opp) Museplass 3 (DNS) Musèplass 3 gartnerbolig og veksthus Nygårdsgt 5 Realfagbygget, Allegaten 41 Arboretet og Botanisk hage, Milde Gita Storegjerde Hilde Moen Mary Stien Rørdal Helge Johnsen (vara: Hildegunn Almelid) Alf Helge Søyland DNS, Universitetsmuseet i Bergen Universitetsmuseet IT-avdelingen Inst. For geovitenskap Arboretet og botanisk hage, Universitetsmuseet i Bergen 14

15 INSTRUKSER OM BRANNVERN VED UiB Generell branninstruks Dersom du oppdager en brann skal du: - Varsle brannvesenet på telefon 110 og opplyse om: Hvem som ringer Hva som har skjedd Hvor det brenner - Forsøke å slukke brannen med tilgjengelig slokkeutstyr. - Utløs brannalarmen med en manuell brannmelder, dersom alarmen ikke allerede er startet automatisk. Andre instrukser Instruks for brannvernleder Instruks for brukerrepresentant - brannvern Instruks for plassansvarlig - brannvern Instruks for undervisnings og forsamlingslokale. Skjema / Dok.på brannvernopplæring gitt til nyansatt /ansatte Dokumentasjon over informasjon til nyansatte og vikarer, skjema i word format. Skjema Protokoll over brannøvelser Protokoll/loggføring av brannøvelser, skjema i word format. Skjema Sjekkliste rømningsveier og branndører Sjekkliste rømningsveier og branndører,skjema i word format. Oversikt over bygg- og plassansvarlige ved UIB Beredskapsplaner ved UIB Regelsamlingens pkt

16 Universitetsmuseet i Bergen DKS/PUBL.SEKSJ. H. Sheteligsplass 10 Utarbeidet: Dato: Sign.: A-K Ulvatn Endret: Rutine: 2.3 EVAKUERINGSPLAN DKS GODKJENT Dato: Sign: Kari K-W. Kristoffersen 1. KONTOROMRÅDET Brukerrepresentant og Plassansvarlig har ansvar for evakuering Det vises til UiB s rutiner vedr. evakuering se rutine og PUBLIKUMSOMRÅDET Vestibylevert er ansvarlig for koordineringen av evakuering. Skal rapportere til plass- og /eller byggansvarlig når fullstendig evakuering er gjennomført. Alle ansatte er for øvrig pliktig til å sette seg inn i innholdet i sikkerhetshåndboken som ligger på våre nettsider under «Om museet» (legg særlig merke til forebygging av uhell og skade) All evakuering i publikumsområdet skjer på samme måte som ved vanlig lukking av museet. Lukk alle dører og vinduer, branndører blir lukket automatisk ved alarm. Vis en rolig og ansvarsbevisst holdning under evakuering Forsøk å hindre at personer går tilbake i evakuert område Publikum, verter og omvisere skal samles utenfor ved hovedinngang, opptelling der. Ved evt. evakuering gjennom tårntrapp, vær oppmerksom på at døren ut til tårntrapp slår mot rømmingsretning. Vertene må holde disse dørene åpne for publikum. Om nødvendig må man spørre omvisere og publikum om assistanse Evakuering etasjevis: GENERELT Gjør deg kjent med hvor brannvarslere og brannslanger er plassert. Gjør deg også kjent med bruk/betjening av disse i tilfelle branntilløp innenfor det området du betjener. Brannslangene er 30 meter lange. Et branntilløp slukkes hurtigere med brannslange enn hva sprinkleranlegget gjør, og skadene blir langt mindre. Lukk alle åpne vinduer. Dører skal lukkes/ være lukket, men ikke låses. Samlingsplass for opptelling etter evakuering er på plassen foran hoveddør. 16

17 4. ETASJE Personale:1 vert + 1 vert fra 2. etasje hjelper til ved evakuering Ansvarsområde: Alle utstilingsareal, hovedtrapp og tårntrapp OPPGAVER VED BRANNALARM: En vert fra 2 etasje kommer opp og ser til at ingen går inn igjen i evakuert område. Gå inn til tårntrapp og led publikum i denne fløyen ut til hovedtrapp. Lukk branndør etter evakuering i denne fløy. Gå inn i den andre fløyen og led publikum ut til hovedtrapp. Gå deretter ned til 3. etasje og hjelp til med evakuering der. 3. ETASJE Personale: 1 vert Ansvarsområde: Alle utstillingsareal, hovedtrapp og ut til tårntrapp OPPGAVER VED BRANNALARM: Verten fra 4. etasje kommer ned og passer på at ingen går tilbake i evakuert område. Gå inn i vestfløyen (via IBSEN) til branndør i sør, og led publikum i denne fløyen ut til hovedtrapp. Lukk branndør etter evakuering i denne fløyen. Gå inn i fløyen mot øst (via Christie-rommet ) til branndør mot sør og led publikum i den fløyen til hovedtrapp. Verter fra 4. og 3. etasje går deretter ned i 2. etasje og hjelper til med evakueringen der. 2. ETASJE Personale: 2 verter Ansvarsområde: Alle utstillingsareal, hovedtrapp og ut til tårntrapp OPPGAVER VED BRANNALARM: Verten fra 4. og 3 etasje kommer ned og passer på at ingen går tilbake i evakuert område. De to vertene går inn i hver sin fløy til branndør i Det Røde Rommet. Den ene verten leder publikum gjennom Teater og Ikonutstillingen til hovedtrapp og lukker branndør og skyvedør på galleriet. Den andre verten leder publikum gjennom Kirkekunsten og ut til hovedtrapp. Etter evakuering av 2. etasje går alle vertene ned til 1. etasje og hjelper til med evakuering der og i kjeller (garderobe/toalett). 1. ETASJE Personale: 1 vestibylevert og verter fra andre etasjer hjelper til med evakuering av utstillingene Ansvarsområde: Alle utstillingsareal. 17

18 OPPGAVER VED BRANNALARM: barn. Gå inn i Vikingsutstillingen ved trapp, gjennom butikk/kafe areal og inn i aktivitetsrommet for Led publikum til oppsamlingsplass. Når de andre vertene har evakuert i sine etasjer og kommer ned til 1.etg. hjelper disse til med evakueringen her og i kjeller. De ser til at ingen går inn igjen i evakuert område. Vertene rapporterer til Vestibylevert om evakuering og går til samlingsplass utenfor hoveddør og venter der sammen med publikum. Oppgaver for vestibylevert: Åpner hoveddøren. Kontrollerer branntavle mht hvor det brenner eller hvilken alarm som er utløst. Ta imot rapport om evakuering fra alle verter Går til oppsamlingsplass Kontroll/opptelling av at alle verter, omvisere og at publikum har kommet ut av huset. Rapportere til plass- og/eller byggansvarlig for brann *********************** 18

19 2.4 BRANNVERNOPPLÆRING DKS Haakon Sheteligsplass 10 OPPLÆRING/OPPFØLGING AV NYTILSATTE OG VIKARER MÅLSETTING for å unngå branntilløp: Opplæring av verter i brannvern: Vestibylevakten skal lære opp nytilsatte og vikarer og regelmessig repetere rutiner med alle tilsatte GENERELT Alle tilsette (inkl. vikarer og midlertidig tilsatte) skal være kjent med innholdet i Brannteknisk dokumentasjon og signere på nærmere angitt skjema etter opplæring. Plassansvarlig for brann Inger Alice Loftesnes (vikar: Svein Ove Agdestein) -har opplæringsansvar for nytilsatte i adm./kontorer Brukerrepresentant for brann: Svein Ove Agdestein *********************** 2.5 BRANNVERNOPPLÆRING DNS Musèplass 3 OPPLÆRING/OPPFØLGING AV NYTILSATTE OG VIKARER MÅLSETTING for å unngå branntilløp: Opplæring av verter i brannvern: Vestibylevakten skal lære opp nytilsatte og vikarer og regelmessig repetere rutiner med alle tilsatte GENERELT Alle tilsette (inkl. vikarer og midlertidig tilsatte) skal være kjent med innholdet i Brannteknisk dokumentasjon og signere på nærmere angitt skjema etter opplæring. Plassansvarlig for brann Gita Storegjerde (vikar: Anne Aspen ) Brukerrepresentant for brann: Gita Storegjerde 19

20 2.6 BRANNVERNOPPLÆRING DNS REALFAGBYGGET OPPLÆRING/OPPFØLGING AV NYTILSATTE OG VIKARER MÅLSETTING for å unngå branntilløp: Opplæring GENERELT Alle tilsette (inkl. vikarer og midlertidig tilsatte) skal være kjent med innholdet i Brannteknisk dokumentasjon og signere på nærmere angitt skjema etter opplæring. Plassansvarlig for brann Jon Kongsrud (vikar: Linda Emdal) 20

21 Universitetsmuseet i Bergen DNS/PUBL. SEKSJ. Muséplass 3 Utarbeidet: Dato: Sign.: A-K Ulvatn Endret: /aku Rutine: 2.7 EVAKUERINGSPLAN DNS GODKJENT: Sign.: Kari K-W. Kristoffersen 1. KONTOROMRÅDET Bygg- og Plassansvarlig har ansvar for evakuering Det vises til UiB s rutiner vedr. evakuering se rutine og PUBLIKUMSOMRÅDET Vestibylevakt er ansvarlig for koordineringen av en evakuering. Skal rapportere til plass- og eller byggansvarlig når fullstendig evakuering er gjennomført. Alle ansatte er for øvrig pliktig til å sette seg inn i innholdet i sikkerhetsboken som ligger på våre nettsider under «Om museet» (legg særlig merke til forebygging av uhell og skade) All evakuering i publikumsområdet skjer på samme måte som ved vanlig lukking av museet. Lukk alle dører og vinduer, branndører blir lukket automatisk ved alarm. Vis en rolig og ansvarsbevisst holdning under evakuering. Forsøk å hindre at personer går tilbake i evakuert område. Publikum, vakter og omvisere skal samles utenfor ved hovedinngang, opptelling der. Om nødvendig må man spørre omvisere og publikum om assistanse Evakuering etasje vis: GENERELT Gjør deg kjent med hvor brannvarslere og brannslanger er plassert. Gjør deg også kjent med bruk/betjening av disse i tilfelle branntilløp innenfor det området du betjener. Brannslangene er 30 meter lange. Et branntilløp slukkes hurtigere med brannslange enn hva sprinkleranlegget gjør, og skadene blir langt mindre. Lukk alle åpne vinduer. Dører skal lukkes/ være lukket, men ikke låses. Samlingssted for opptelling etter evakuering er ved Christiestøtten. 21

22 2. OG 3. ETASJE Personale: 3 vakter. Når noen av vaktene ikke er til stede i området, må den/de som befinner seg der evakuere hele området. Det er viktig å være forberedt på at en slik situasjon kan oppstå, så vaktene i 2. og 3. etasje må tenke gjennom dette på forhånd og være forberedt på dette. Ansvarsområdet: hele utstillingsarealet i 2. og 3. etasje, trappeløp i nord og hovedtrappen ned mot vestibylen. OPPGAVER VED BRANNALARM: Vakten i 3. etg. evakuerer /viser publikum ned trappeløp i nord. Kvitterer så at evakuering er fullført med den vakten i 2.etg.som venter ved møtepunkt, og leder så publikum ut i hagen. Publikum ledes deretter til samlingspunktet ved hoveddør / Christiestøtten. Dersom trappeløpet i nord er røykfylt, kan publikum ledes ut gjennom rømningsvei over loft (3.etasje). Vaktene i 2. etg. møter opp ved møtepunkt: - ved trapp i nordre fløy. 1 vakt fører publikum sørover gjennom Hvalsalen og Fuglesamlingen til hovedtrappen ned mot 1. etasje. Personer som rømmer motsatt vei pga røyk/ild, kan føres ut gjennom dør til kontorfløyen i sør (4-nøkkel eller grønn nødknapp). 1 vakt evakuerer de som befinner seg ved møtepunkt (viser vei ned trappeløp og venter på vakt i 3.etg.). Hvis det rømmes motsatt vei (for eksempel ved brann i frontdel av huset), kan disse ledes mot trappen i nord og ned til kjellerutgangen der. Etter å ha kvittert med vakt i 3.etg, går 1 vakt videre gjennom pattedyrutstillingen, - mot hovedtrappen. Begge vaktene i 2.etg, venter på hverandre ved hovedtrappen og evakuerer så hver sin side av trappen og melder 2. etasje og hovedtrappeløp evakuert til vestibylevakt OPPGAVER VED BRANNALARM: 1. ETASJE: Personale: 2 vakter. Ansvarsområde: Vestibyle, Historisk kafé, toaletter og utstillingsarealer. Vakt i utstillingsarealet: Evakuerer publikum på vanlig måte som ved lukking. Venter ved trappeløp i nord (v/gitterport) på vakt fra 2.etasje. Vakt for 2 etasje kvitterer for evakuert trappeløp. Fører publikum i videre ut via Fossilrommet og "skiftende utstillinger" til vestibyle. Alternativ rømming: motsatt vei (mot nord) ved brann i frontdel av huset. Returnerer til vestibyle for rapportering til vestibylevakt. 22

23 OPPGAVER FOR VESTIBYLEVAKT Åpner Hoveddør. Sjekker branntavlen og orienterer seg om brannsted Oppsøker brannsted hvis mulig for å vurdere alvorlighetsgrad/tiltak. Evakuerer fra kafeen og toalettene. Mottar rapportering fra samtlige vakter om evakueringen. Orienterer brannvesenet om evakuering pågår eller er fullført. Kontroll/opptelling av at alle vakter, omvisere og at publikum har kommet ut av huset. Rapportere til plass- og/eller byggansvarlig for brann *********************** RUTINE: BRANNVERN OPPLÆRING/OPPFØLGING AV NYTILSATTE OG VIKARER MÅLSETTING for å unngå branntilløp: Opplæring av vakter i brannvern: Vestibylevakt og vakt i etasjene har ansvar for skal lære opp nytilsatte og vikarer. Vestibylevakt skal regelmessige repetere rutiner med alle tilsette. GENERELT Alle tilsette (inkl. vikarer og midlertidig tilsette) skal være kjent med innholdet i Brannteknisk dokumentasjon og signere på nærmere angitt skjema etter opplæring. Dersom sprinkleranlegget løses ut ved en feil er det viktig å få dette slått av raskt. Se følgende instruksjon vedrørende stenging av sprinkelventil. *********************** 23

24 Muséplass 3: Sprinklerventil i loft gangen i 3. etasje, 3. dør til venstre når man kommer fra Eksotisk fugl. Dette anlegget gjelder museets loft. De to kranene stenges ved å låse opp hengelåsen, og vri dem til høyre: 24

25 Sprinklerventil i kjeller, rom 028. Samme prosedyre som over. Gjelder museets kjeller, til og med 3. etasje (eksotisk fugl og aktivitetsrommet). For å stoppe lekkasje i vannrør som ikke er tilknyttet rislingsanlegget, finner man stoppekraner i rommet til venstre innenfor Arilds verksted, og i rom 022. Begge disse anleggene må stoppes ved lekkasje. 3 Etter eventuell stenging i kjelleren åpnes tømmeventilene slik at det blir minst mulig vannskade. Håndta kene skrus i retning off, 25

26 på begge sider (i alt 4 håndtak) Stoppekran i rom 022, samme prosedyre som over: 26

27 DOKUMENTASJON AV BRANNSIKKERHETEN Mal for institusjonens årlige rapportering vedr. brannvernarbeidet. Fylles ut av plassansvarlig/-brann i samarbeid med enheten/sentraladministrasjonen. TYPE AKTIVITET Praktisk kurs i brannvern / brannslukking (Teknisk avd.) Brannvernopplæring for nytilsatte Brannvernopplæring Brannvernrunder (jf. Skjema) Antall Antall ansatte som har gjennomført inneværende år Antall ansatte som ikke har deltatt de fem siste årene Antall ansatte som har gjennomført inneværende år Antall som har gjennomført inneværende år TILBAKEMELDING Brannøvelser Plassansvarlig hver 3.mnd Ev. begrunnelse for avvik fra kravet om min. hver 3. mnd. Antall Type øvelser Gjennomført risikokartlegging* Utarbeidet handlingsplaner* Oppdatert brannbok Ja /nei Ja /nei Ja / nei Avvik brannvern Antall avvik Type avvik *Dokumentasjon på gjennomført risikokartlegging og handlingsplaner vedrørende brann skal oppbevares av sentraladministrasjonen og hos enheten selv. 27

28 4 BEREDSKAP LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Denne planen er et vedlegg til Sentral beredskapsplan for UiB og iverksettes ved større ulykker, brann, eksplosjoner eller andre uforutsette begivenheter som vil ha stor betydning for universitetet som institusjon. Se nederst på side 2 hvor det også er listet opp en del viktige lenker mht rutiner ved dødsfall, savnet person m.m. Lokalt ansvar Direktøren for Universitetsmuseet i Bergen er ansvarlig for det lokale beredskapsarbeidet og kontaktperson i forhold til den sentrale beredskapsledelsen. Leder for Publikumsseksjonen er stedfortreder. Områdeleder (EIA) er lokal skadestedsleder, jf. brann- og evakueringsplaner. Beredskapsutvalg kan oppnevnes dersom det er behov for det. Tittel Navn Tlf. jobb Tlf. mobil Tlf priv. Områdeleder Gunnar Mikkelsen Museumsdirektør Henrik von Achen Leder Publikumsseksjonen Kari Klæboe Kristoffersen Styrer De naturhistoriske samlinger - plassansvarlig Kari Loe Hjelle Arboretet og Botanisk hage Siri Skretting Jansen Styrer De kulturhistoriske Knut Mikjel Rio samlinger inkl.konserv. - plassansvarlig Leder Seksjon for ytre Asle Bruen Olsen kulturminnevern Leder Sentraladministrasjonen Kristin Miskov Nodland

29 VARSLING Enhver ansatt, student og publikum som oppdager en mulig krisesituasjon, skal varsle: 1. Akutt hjelpeapparat: Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: Universitetets vakttelefon og telefon til Universitetsmuseet i Bergen Vakttelefon hele døgnet (vaktselskap formidler beskjed videre til universitetets beredskapsledelse) Telefon til Universitetsmuseet i Bergen mellom (1500) (administrasjonen for museet) (ekspedisjon for De naturhistoriske samlinger) (ekspedisjon for De kulturhistoriske samlinger) 3. Ved brann skal lokal brannvarsler utløses (trykknapp på veggen). Dette vil utløse alarmen i bygget. Dette vil gi signal til driftsavdelingen, samt til Bergen Brannvesen. Dette vil også sette i gang den lokale organiseringen av brannberedskapen i bygget. Områdeleder er ansvarlig brannvernleder. Ved rømningsbehov: - Evakuering iverksettes i samsvar med den lokale evakueringsplanen, jfr. kapittel 3 i brannteknisk dokumentasjon. - Personer i fare varsles. - Brannansvarlige og lokale plassansvarlige sørger for evakuering - Evakuering av personer som trenger bistand: Som for brann - Bygget sikres ved at alle vinduer og dører lukkes Oppsamling: - Sted for oppsamling, jfr oversikt over samleplass og mottaksbygg ved UiB - Brann- og plassansvarlige foretar opptelling og registrering av eventuelt savnede. - Direktør eller leder for Publikumsseksjonen stiller på mottakssted, følger opp registrering, bistår og støtter de evakuerte, jfr. beredskapsplanens pkt. 3,5 - Områdeleder eller direktør melder tilbake til UiB s beredskapsledelse oppsummering/status - Så snart som praktisk mulig etter at beredskapssituasjonen er avsluttet skal de som har lokalt ansvar (museumsdirektør, styrere og seksjonsledere) samles til et statusmøte i administrasjonen for museet, jfr. beredskapsplan pkt. 5,2 29

30 Avgivelse av personell Museums direktør er ansvarlig for oppfølging av et eventuelt behov for avgivelse av personell til den sentrale beredskapsledelsen., jfr. beredskapsplanen pkt. 3,5. UiB s sentrale beredskapsplan Se følgende viktige lenker: Beredskapsplan ved kriser og uønskede hendelser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Det vises også til UiB sitt intranett: - Beredskapsplanen under Personal og organisasjonsavdelingen. I disse rutinene er dekanus nevnt som kontaktperson, men ved Universitetsmuseet i Bergen vil det være styrer/leder av gjeldende samling/seksjon og/eller museets direktør. dd.dd.dd Henrik von Achen Direktør 30

31 PÅRØRENDESKJEMA Nærmeste pårørende 1 Navn: Familieforbindelse: Tlf. privat: Tlf. arbeid: Mobiltlf.: Adresse: Nærmeste pårørende 2 Navn: Familieforbindelse: Tlf. privat: Tlf. arbeid: Mobiltlf.: Adresse: Dato Signatur 31

32 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN DE KULTURHISTORISKE SAMLINGER INSTRUKS VED UTLÅN/BRUK AV KRYPTEN *Ved bruk av lokalet har arrangementsansvarlig plikt til å være/gjøre seg kjent med rømmingsveier i tilfelle brann. *Vedkommende har også ansvar for eventuell evakuering. *Det er ikke tillatt å bruke stearinlys. *Lokalet skal være ryddet når det forlates. *For å bevege seg inn i utstillingslokalene gjelder egne regler. *Når arrangementet avsluttes skal ansvarlig se til at vinduer er lukket, dører låst og evt. elektrisk materiell samt lys avslått. *I de tilfeller alarm er frakoblet skal det ringes til vaktselskap for å få alarm koblet til før man forlater museet. 32

33 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN DE KULTURHISTORISKE SAMLINGER SIKKERHETSINSTRUKS I FORBINDELSE MED ARBEID VED MUSEET Når Eiendomsavdelingen v/uib (EiA) utfører arbeid/eller arbeid utføres i regi av EiA er EiA ansvarlig for sikkerheten alt arbeid, inkl. varmearbeid/sveising eller lignende, skal alltid bestilles og godkjennes av EiA v/ drift I arbeiderne skal henvende seg i ekspedisjonen for melding om at arbeid igangsettes og hvor avtale se skal utleveres og innleveres etter ved endring i/etablering av nye utstillinger har prosjektansvarlig ansvar for at museets rutiner mht sikkerhet følges - ved usikkerhet kan brannvernleder v/uib kontaktes for råd/forslag under planleggingsstadiet det er ikke tillatt å sette utstyr eller annet materiell i museets rømming veier 33

34 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN DE KULTURHISTORISKE SAMLINGER INSTRUKS VED UNORMALE FORHOLD VED MUSEET Unormale forhold kan være at tekniske installasjoner er ute av drift. Eksempel: - strømbrudd over lengre tid - mangler vann - andre Oppstår situasjoner som nevnt ovenfor, eller andre situasjoner som oppfattes som unormale eller alvorlige, skal leder for Publikumsseksjonen og/eller styrer for DKS, evt. direktør ved Universitetsmuseet i Bergen, ta beslutning om hva som skal gjøres. Eksempel: - om museet skal stenges - om vakter skal tilkalles - om driftsavdelingen eller andre instanser ved UiB skal tilkalles - annet Dato: Styrer Seksjonsleder 34

35 5 HELSE- MILJØ OG SIKKERHET Innhold: HMS ansvarlige ved Universitetsmuseet i Bergen Overordnede HMS -ansvarlige Delegert HMS -ansvar Hoved-/Verneombud roller Oversikt hoved-/verneombud Målsetting for HMS Handlingsplan Godkjenningsprosedyrer Rapporteringsrutiner Risikovurdering HMS -møte HMS -runde Medarbeidersamtaler Et bevisst forhold til arbeidsplass Sosialt arbeidsmiljø, trivsel og evt. uønsket atferd Rutiner for oppfølging av sykefravær Rutiner for mottak av nytilsatte Seniorpolitikk Retningslinjer for bruk av dataanlegg Retningslinjer for behandling av personopplysninger for forskning og administrative systemer Relevante lenker En omfattende og detaljert beskrivelse av HMS - arbeidet ved UiB er tilgjengelig på HMS -portalen på Intranett (velg den sentrale pekeren HMS -portalen på Min forside ) Bedriftshelsetjenesten (BHT) har ansvar for å påse at de ulike enheter ved UiB følger opp og forholder seg til de regler og retningslinjer som gjelder innen området, og BHT er til støtte for de ulike enhetene i arbeidet med å følge opp ansvaret vi er pålagt. Det er museets direktør som har hovedansvaret for HMS -arbeidet ved Bergen Museum. Direktør har imidlertid anledning til å delegere deler av ansvaret til andre. HMS - ansvarlig ved Universitetsmuseet i Bergen Overordnede HMS - ansvarlige Telefon Telefon privat Mobil Direktør Henrik von Achen Styrer Svein Indrelid, DKS (inkl. konservering) Styrer Kari Loe Hjelle, DNS

36 Seksjonssjef, Publikumssek. Kari K.-W. Kristoffersen Daglig leder, Siri Skretting Jansen, Arboretet og Botanisk hage Seksjonssjef Asle Bruen Olsen, SFYK Administrasjonssjef Kristin Miskov Nodland, sentraladministrasjon Oversikt over delegerte HMS oppgaver HMS-oppgaver direktør/leder har fordelt: Plassansvarlig brann Ansvar for opplæring og introduksjon av nytilsatte Oppdatering av førstehjelpsutstyr Navn: Leder ved aktuell enhet/ avdeling Verneombud ved enhetene Referanser: (se egen oversikt) Intranett: Administrasjon/Personal og lønn/a Å side Mottakelse av nytilsatte Velkomstbrosjyrer norsk/eng. Intranett: Administrasjon/HMS/Beredskap, sikkerhet og førstehjelp Førstehjelp AKAN-KONTAKT Styrer/avdelingsleder Intranett: Administrasjon/HMS/Alfabetisk oversikt AKAN-utvalget (her finnes også hovedoppgaver og Retningslinjene) Oppfølging av langvarig sykdom Ulykker/nestenulykker Styrer/Avdelingsleder evt. i samarbeid med kontorsjef ved Administrasjonen/UM Styrer/Avdelingsleder evt. i samarbeid med kontorsjef ved Administrasjonen/UM Intranett: Administrasjon/HMS/Alfabetisk oversikt Sykefravær Intranett: Administrasjon/HMS/Alfabetisk oversikt Avvik og Ulykker og nestenulykker 36

37 Medarbeidersamtaler Styrer/Avdelingsleder Intranett: Administrasjon/HMS/ Systematisk HMSarbeid/Internkontr. Medarbeidersamtaler HMS-runder Ledere/verneombud Intranett: Administrasjon/HMS/ Systematisk HMSarbeid/Internkontr. HMS-runder HMS-oppgaver Navn: Referanser: Ansvarlig for håndtering av spesialavfall (Datautstyr og lign.) Oppmerksomheter (runde dager/jubileum og lign.) Utpekes av enhetens leder 1.kons. ved Adm.avd./UM sender ut oversikt til ledere. Lederne skal følge opp Intranett: Administrasjon/HMS/Alfabetisk oversikt Avfall Intranett: Administrasjon/Regler og rutiner/ Regelsamlingen/Del 8, Pers.forvaltning Velferd Hovedverneombud/ Verneombud Hovedverneombudet oppretter nettverk for verneombudene ved Universitetsmuseet i Bergen. Det innkalles til nettverksmøter minimum en gang vår og høst. Verneombudets rolle er i første rekke å representere de ansatte i arbeidsmiljøsaker. Imidlertid er det full anledning til å snakke med noen utenfor museet om du heller ønsker det. (Bedriftshelsetjenesten: Bedriftslege, bedriftssykepleier, hovedverneombud eller sosialombud. Telefonnumre finner du enten på nettet eller i den interne telefonkatalogen.) Samtidig som verneombudet er arbeidstakernes representant er det også ønskelig at verneombudene fungerer som rådgivere for lederne for å sikre et trygt og velfungerende arbeidsmiljø. Verneombudene skal fungere i et nettverk bl.a. for å sikre erfaringsutveksling. 37

38 Oversikt over verne-/hovedverneombud HOVEDVERNEOMBUD - Asbjørn Engevik - (VARA) (Jo Høyer) Verneområder Verneombud Vara DKS SFYK Trond Lødøen Angela Weigand Fototjenestene Konserveringsseksjonen IT-tjenesten DNS Muséplass 3 Hilde Moen Margareth Hosøy Administrasjonen Publikumsseksjonen Musehagen DNS v Realfagbygget Beate Hjelle Per Djursvoll Arboretet og botanisk hage Harald M. Mæland Kristin Linga Beredskapsplan UMs beredskapsplan finnes i dette dokumentet. Prioriteringsliste av gjenstander er under arbeid. Brannvern Ansvar for brannsikkerheten er etter loven fordelt mellom eier og bruker av et bygg (brannobjekt). Eier av universitetet sine bygg er representert ved Eiendomsavdelingen. Avdelingen er ansvarlig for at lovens krav til eier er oppfylt. Bruker av universitetets bygg er representert av de ulike fakultetene/museet og det er direktøren som er ansvarlig for at lovens krav til bruker av byggene blir etterfulgt. Museets ansatte representerer brukerne gjennom plassansvarlig brann og byggansvarlig brann. Det er direktøren som er ansvarlig for at det utnevnes bygg- og plassansvarlig. Dette gjøres etter forslag fra enhetene. Melding om endring av plass-/byggansvarlig skal sendes til Bergen Museum sentralt og til brannvernleder ved UiB. Instruks for funksjonene finnes her: Alle plass- og byggansvarlige ved Universitetsmuseet skal melde fra om opplæring/kurs i forbindelse med brannsikkerhet. Melding sendes ved post/ til administrasjonen. Oversikt over plass-/brukerrepresentant finnes i dette dokumentet. 38

39 Målsetting for HMS Universitetsmuseet kan sette seg ambisiøse mål innenfor forskning, formidling og samlingsforvaltning, men skal målene nås, er den menneskelige innsatsen i alle stillingsgrupper en av de viktigste faktorene for suksess. Det er derfor viktig at alle gjør sitt for at den enkelte medarbeider skal trives på arbeidsplassen, at alle får en følelse av at innsatsen som ytes er viktig for fellesskapet og derfor synlig blir satt pris på. Det er også viktig at arbeidsforhold tilrettelegges slik at jobben kan gjøres på en god og effektiv måte. De tilsatte ved museet må sammen skape et miljø hvor alle trives, hvor alle behandles med respekt og hvor innsatsen til den enkelte anerkjennes og blir verdsatt. Hver organisatorisk enhet skal utarbeide målsetting for HMS - arbeidet. Oversikt over enhetenes målsettinger (enhetene må utarbeide) Handlingsplan Universitetsmuseet skal hvert år ha en overordnet handlingsplan utarbeidet innen året før den gjelder. Oversikt over handlingsplanen finnes her (kommer) I tillegg skal hver organisatorisk enhet hvert år ha utarbeid en skriftlig handlingsplan innen 1. april Den skal baseres på enhetenes egne målsettinger, men også ta hensyn til UM s overordnede plan. Planen skal inkludere en risikovurdering/ajourføring av risiko, en HMS-runde og HMS-møte. Den skal videre inneholde fastsatt tidsplan for medarbeidersamtale for teknisk og administrativt personale samt for vitenskapelig tilsatte som ønsker dette. Godkjenningsprosedyre Når HMS -planen med foreslåtte tiltak - inkl. tidsfrister og ansvarlige personer - er utarbeidet, skal den behandles i enhetens styre og deretter skal kopi sendes til museets direktør som legger den frem for museets styre. Oppfølging/rapportering HMS -arbeidet ved alle enheter skal rapporteres til museets styre en gang i halvåret (mars (årlig årsmelding) og september). I tillegg skal HMS-arbeid som er gjennomført i løpet av året og i h t planen rapporteres til enhetens siste styremøte i året. Det sendes kopi til direktør. Økonomi: Evt. tiltak som kan kreve større investeringer: Søknad må sendes sentraladministrasjonen innen

40 Dette kan for eksempel gjelde ombygging og må derfor sees i sammenheng med budsjettinnspill/innspill til EIA. Tiltak som krever mindre investeringer: Søknad sendes innen Risikovurdering Hver organisatorisk enhet skal hvert år gjennomføre en risikovurdering og for øvrig foreta nødvendig oppdatering når det skjer endringer som kan påvirke den. Den skal dokumenteres, UM s skjema for risikovurdering kan benyttes. Klikk her (skjema) For øvrig har BTH utarbeidet forslag/mal for risikovurdering: Intranett: Administrasjon/Helse, miljø og sikkerhet/risikovurdering Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg. Farekildene er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være - kjemikalier - maskiner - arbeid i høyden - tunge løft - tokt/feltarbeid - nye prosjekter - stress etc. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. De hyppigste årsakene til skader og sykdom i arbeidslivet i dag, er ergonomiske og psykososiale forhold: muskel/ skjelett-plager, stress, konflikter etc. En vurdering av risiko må derfor også omfatte slike spørsmål. HMS-møte Det skal minimum holdes et årlig HMS-møte for å diskutere oppfatning av felles arbeidsmiljø. Sette fokus på psykososialt arbeidsmiljø og samarbeidsforhold ved enheten Se BHT mal for HMS-møte Det skal utarbeides rapport og evt. tiltak innarbeides i enhetens handlingsplan for kommende periodemøtet. Rapporten skal vedlegges handlingsplan HMS-runde Direktør/styrere/ledere har ansvar for at det gjennomføres en årlig HMS-runde innen Se BHT mal for HMS-runden Det utarbeides skriftlige notater over forhold som avdekkes. Forhold som skal følges opp tas inn i enhetens handlingsplan for kommende periode. Notatene fra HMS runden skal vedlegges handlingsplanen. Medarbeidersamtaler Medarbeidersamtaler skal være gjennomført innen

41 Det skal holdes årlige medarbeidersamtaler mellom den enkelte ansatte og deres overordnete. Mer informasjon om medarbeidersamtaler for teknisk/administrativt personale Se BHT mal Medarbeidersamtaler Et bevisst forhold til arbeidsplassen Hver og en må ha et bevisst forhold til egen arbeidsplass Dette gjelder arbeidsstilling, lys, dataarbeidsplass, støy, forurensing, ryddighet på eget kontor, etc. Er det noe ved arbeidsplassen som oppfattes som plagsomt/sjenerende, ta kontakt med verneombud eller ta det opp v/hms-runden. Sosialt arbeidsmiljø, trivsel og evt. uønsket atferd Det sosiale arbeidsmiljøet har meget stor betydning for vår trivsel. Et uheldig arbeidsmiljø kan være et større problem enn det fysiske arbeidsmiljøet. Problemer vedrørende menneskelig samspill er vanskelig å sette fingeren på, og kan være vanskeligere å ta opp enn fysiske forhold. Det er imidlertid ingen ting som er verre for trivsel, kreativitet og produksjon på en arbeidsplass enn at konflikter får bygge seg opp over tid, eller at en uheldig samværsform får anledning til å utvikle seg. Nøl ikke med å ta opp slike problemer med nærmeste leder, verneombud eller andre ansatte du har tillit til, for sammen å vurdere om tiltak bør settes i verk. Se info fra BHT Rutiner for oppfølging av sykefravær Sykmeldte arbeidstakere skal følges opp, med snarlig retur til arbeidsstedet som overordnet målsetting. UiB er en IA-bedrift (Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv) noe som innebærer utvidede rettigheter og plikter for arbeidstaker og arbeidsgiver. UiB s rutiner: Rutiner for mottak av nytilsatte Alle nytilsatte i alle stillingsgrupper skal sikres en god mottakelse når de begynner i stilling ved Universitetsmuseet. Hver enhets interne rutiner skal gjennomgås med den enkelte nytilsatte. Det er utarbeidet et eget introduksjonsprogram v/uib for nytilsatte. Se UiBs rutiner Seniorpolitikk Universitetsmuseet har høy gjennomsnittsalder blant tilsatte i alle stillingskategorier. Personalpolitikk for seniormedarbeidere innebærer å nyttiggjøres eldre medarbeideres kunnskaper og erfaring, samtidig som arbeidstakerne sikres mulighet til faglig fornyelse og utvikling og en individuell tilpasning av arbeidssituasjonen. Det skal legges til rette for at de av våre arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalderen, fortsatt har en god arbeidssituasjon. Tiltak: a. Det vil bli gitt tilbud om seniorsamtale til arbeidstakere etter passerte 60 år. 41

42 Samtalen kan etter arbeidstakers ønske enten skje med avdelingsleder og/eller direktør. b. Det vil bli tilrettelagt for et best mulig arbeidsforhold for arbeidstakere som nærmer seg pensjonsalderen. For nærmere informasjon om kurs pensjonsalder. Info om pensjon Forhåndberegning av pensjon: Internett: Retningslinjer for bruk av UiBs dataanlegg Universitetets dataanlegg skal ikke benyttes til nedlastning/oppbevaring av privat materiale (pornografi, filmer, musikk etc.) Alle som får tilgang til UiB sitt anlegg plikter å bruke anlegget i tråd med Retningslinjene for bruk av universitetets IT-anlegg: Retningslinjer om behandling av personopplysninger ved UiB Alle UiBs enheter skal ha rutiner for behandling av personopplysninger. Universitetsmuseet må utarbeide slike rutiner. Se UiB's reglement 14. Relevante HMS lenker Universitetsmuseet i Bergen, Henrik von Achen Direktør 42

SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN SIKKERHETSBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN 1 RISIKOANALYSER... 3 2 BRANNBOK FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN... 11 3 BEREDSKAP... 25 4 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 32 REVIDERT 180413/kmn 1 INNHOLD RISIKOANALYSE,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet for Universitetsmuseet i Bergen

Tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet for Universitetsmuseet i Bergen UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 10/ Saksnr.: Møte: 29.april Tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet -2015 for Universitetsmuseet i Bergen Saksdokument vedlagt: Handlingsplan

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Innhold: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte 5. Skjema for kvartalsvis

Detaljer

Brannbok for Klinisk institutt 2

Brannbok for Klinisk institutt 2 Brannbok for Klinisk institutt 2 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Klinisk institutt 2 består av 22 ulike forskningsgrupper med til sammen over 320 ansatte og studenter. Det er store variasjoner mellom forskningsgruppene

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Brannvernorganisering

Brannvernorganisering Brannvernorganisering ved Høgskolen i Molde INNHOLD: 1. Branninstruks 2. Oversikt over brannvernorganisasjonen ved HSM 3. Instruks for områdeansvarlige 4. Dokumentasjon av brannvernopplæring for nyansatte

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Forslag til tiltaksplan for Universitetsmuseet Drøftes og vedtas i UM styremøte 27.

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Forslag til tiltaksplan for Universitetsmuseet Drøftes og vedtas i UM styremøte 27. 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020: Forslag til tiltaksplan for Universitetsmuseet Drøftes og vedtas i UM styremøte 27.april 2017 Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN. Protokoll fra styremøtet. tirsdag 8. november 2011

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN. Protokoll fra styremøtet. tirsdag 8. november 2011 Sak 2011/1535ø UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Protokoll fra styremøtet tirsdag 8. november 2011 STYRET FOR UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Tirsdag 8. november 2011 Tid: Kl 10.00-11.35

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 3. februar 2010

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 3. februar 2010 Sak 2010/1428 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet onsdag 3. februar 2010 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Onsdag 3. februar 2010 Tid: Kl 10.00-11.45 Sted: Realfagbygget, Allégt.

Detaljer

Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet

Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet Brann- og beredskapsbok for Det Juridiske fakultet Sist oppdatert: 04 mai - 2015 1 LOKAL BEREDSSKAPSPLAN FOR DRAGEFJELLET, MAGNUS LAGABØTESPLASS 1, (BYGG NR 123 OG 124) Denne planen iverksettes ved større

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet

SJEKKLISTE FOR TILSYN I SÆRSKILTE BRANNOBJEKTER Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Vedlegg 3.03 Dato: Opplysninger om objektet Objekt navn: Gårds-, bruks- og festenummer: Eier: Bruker: Telefon: Mobil: Faks: Telefon: Mobil: Faks: E-mail: E-mail E-mail: Adresse: Adresse: Postnummer/sted:

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra:

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra: Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Dok.id.: 2.2.1.3.9 BRANN (Brannvesenets nødtelefon: 110) Utgave: 1.01 Skrevet av: Breivika Gjelder fra:

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET LOKAL BEREDSKAPSPLAN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Den lokale beredskapsplanen for SV-fakultetet er et vedlegg til Sentral beredskapsplan for Universitetet i Bergen. Den sentrale beredskapsplanen

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer

Henrik vår nye direktør

Henrik vår nye direktør UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN Nyhetsbrev for ansatte 6/12 4.12 2012 Henrik vår nye direktør På sitt møte torsdag 29. november tilsatte Universitetsstyret enstemmig Henrik von Achen som ny direktør ved Universitetsmuseet,

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI

Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI LOKAL BEREDSKAPSPLAN for DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET Vedlegg 5 RUTINE FOR LEDERE OG BEREDSKAPSPERSONELL VED MH og FARMASI Godkjent: fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik Dato: 30.03.15 Erstatter: August

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. mandag 21. september 2009

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. mandag 21. september 2009 Sak 2009/1188 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet mandag 21. september 2009 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Mandag 21. september 2009 Tid: Kl 10.00-12.15 Sted: Historisk kafé,

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for. Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet UniVERSITETET I BERGEN / 2009 2011 Et godt arbeidsmiljø for alle! Universitetet i Bergen (UiB) har ambisiøse mål for forskning og utdanning. For å nå disse målene,

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Nord-Troms videregående skole

Nord-Troms videregående skole Branninstruks skolested Nordreisa Utgave: 4.02 Skrevet av: Rolf Bakkeslett Nord-Troms videregående skole Gjelder fra: 20.08.2015 Godkjent av: Olaug Bergset Dok.id.: 2.3.1.4.2.3 Dok.type: Instruks Sidenr:

Detaljer

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 2. februar 2011

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 2. februar 2011 Sak 2011/1535 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet onsdag 2. februar 2011 Ev. merknader bes sendt snarest til post@bm.uib.no, eller til Bergen Museum, Adm., postboks 7800, 5020 Bergen STYRET FOR BERGEN

Detaljer

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING

KARMØY KOMMUNE BRANNVERNBOK INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon nr. 3 Dato 03.12.08 1 INNLEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE 0.12.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BYGGET 2.1 BYGNINGSTEKNISK INFORMASJON TEGNINGER 4 BRANNVERNORGANISASJON 4.1 BRANNVERNLEDER OG BRUKER 4.2 TELEFONLISTE

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole

Håndbok For HMS arbeidet ved Kvaløya videregående skole Dok.id.: 2.8.1.2.5.6.1 SBTLD-E Håndbok HMS Utgave: 1.00 Skrevet av: Oddgeir Kvello Olsen Gjelder fra: 13.10.2014 Godkjent av: Snorre Bråthen Dok.type: Instruks Sidenr: 1 av 15 Håndbok For HMS arbeidet

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2017-2020 Universitetsmuseet i Bergen INNHOLD Forord 1 Målsetting og ansvar 1.1 Overordnede målsettinger for arbeidsmiljøet ved Universitetsmuseet 1.2 HMS-mål

Detaljer

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler.

Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Info brosjyre om brannsikring i USITs lokaler. Heldigvis har vi ikke opplevd brann i USITs lokaler. Likevel skal vi når brannalarmen går, alltid oppfatte den som reell og følge de prosedyrer som gjelder

Detaljer

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole

BRANNVERNPLAN. For. Nordlandet barneskole BRANNVERNPLAN For Nordlandet barneskole 2013 2016 ORGANISASJONSPLAN BRANNSIKKERHET HOVEDANSVARLIG: Harald Møst NK: Siri Oterhals BRANNVERNLEDER: Siri Oterhals og Mindor Lien( NK) OPPLÆRING AV PERSONELL:

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT

LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT LOKAL BEREDSKAPSPLAN MOLEKYLÆRBIOLOGISK INSTITUTT Den lokale beredskapsplanen har som formål å sørge for at Molekylærbiologisk institutt har et systematisk og godt forberedt beredskapsapparat. Den lokale

Detaljer

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL

EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL EVAKUERINGSPLAN FOR RESTAURANT EKSEMPEL STED:EKSEMPEL, TRONDHEIM Prosjektnr: Ansvarlig: Kontrollert av: XXXX Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 09.11.12 1.0 EKSEMPEL Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 04/2016 Sak nr.: Møte: 16.mars Brev fra Universitetsdirektøren datert 15.januar 2016 (sak 2015/12474)

Arkivkode: Styresak: 04/2016 Sak nr.: Møte: 16.mars Brev fra Universitetsdirektøren datert 15.januar 2016 (sak 2015/12474) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 04/2016 Sak nr.: Møte: 16.mars 2016 Årsrapport Helse, miljø og sikkerhet 2015 - Universitetsmuseet Saksdokument: Brev fra Universitetsdirektøren

Detaljer

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene

HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene R100 HMS-plan for daglig drift av gjenvinningsstasjonene Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 10.12.2014 Innhold Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

HMS-vernerunde 2010 studenter. 1. Hvem og hvor? 2. Lokaler

HMS-vernerunde 2010 studenter. 1. Hvem og hvor? 2. Lokaler Dato 22.10.2010 13.33 Innleverte besvarelser 8 Ikke-innleverte besvarelser 0 Invitasjoner godkjent 13 1. Hvem og hvor? 1.1 Jeg er... Fast ansatt 0 0,0 % Midlertidig ansatt 0 0,0 % Student 8 100,0 % Annet

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng

Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Samarbeid og samordningsavtale mellom eier og virksomhet/bruker, unngå fallgruvene. Liv- Karin Skjelbred, Firesafe Consul?ng Agenda ForskriFen Virkeligheten Konsekvenser Ansvaret Fallgruvene Løsninger

Detaljer

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011

Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Intern service Handlingsplan for brannvern ved Helse Stavanger HF 2011 IR si tilrådning AD si vurdering Tiltak Tidsfrist Ansvar 1.Implementere internkontrollsystemet

Detaljer

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 24. mars 2010

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 24. mars 2010 Sak 2010/1428 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet onsdag 24. mars 2010 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Onsdag 24. mars 2010 Tid: Kl 10.00-12.20 Sted: Krypten, De kulturhistoriske

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23/16 12.04.2016 Dato: 30.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/10162-LAE Årsrapport 2015 -

Detaljer

Brannbok for Institutt for Biologi

Brannbok for Institutt for Biologi Brannbok for Institutt for Biologi 1 BRANNBOK FOR INSTITUTT FOR BIOLOGI INNHOLD GENERELLE OPPLYSNINGER 1. BRANNALARMER 2. RØMNINGSVEIER 3. SAMLINGSPLASSER 4. SLUKKEUTSTYR 5. MANUELLE BRANNVARSLERE 6. PROSEDYRER

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 22. april 2009

BERGEN MUSEUM. Protokoll fra styremøtet. onsdag 22. april 2009 Sak 2009/1188 BERGEN MUSEUM Protokoll fra styremøtet onsdag 22. april 2009 STYRET FOR BERGEN MUSEUM PROTOKOLL FRA STYREMØTET Dato: Onsdag 22. april 2009 Tid: Kl 13.00-14.15 Sted: Muséplass 1 Disse møtte:

Detaljer

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg.

Utgave: Gyldig dato Godkjent av: Ansvarlig: MÅL Ivareta god rutine for sikker overnatting og avdekke begrensninger (risikoforhold) i det enkelte bygg. KVALITETSHÅNDBOK Horten kommune Felles/virksomhet/seksjon/enhet Teknisk/Byggmiljø/Bygningsdrift Inngår i kapittel KAP-6000, ANSVAR-8200 Dokumentnavn: Byggmiljø - Styrende dokument for overnatting i kommunale

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Brannverninstruks Mars 2015

Brannverninstruks Mars 2015 Brannverninstruks Mars 2015 BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved.

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 14/15 24.03.2015 Dato: 16.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/1266-MED HMS-rapport HF 2014 Dokumenter i saken: Brev

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

HMS-HANDLINGSPLAN 2016 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Enhet: Universitetsbiblioteket Leder: Maria-Carme Torras Dato: 26. januar 2016 Verneombud: Øystein Eeg Ustad AL: avd.leder/seksj.sjef Gode arbeidsfellesskap 1.0 Verneområder Arbeide videre med gjennomgang

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet

Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Rapport Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Hensikt Man er i følge lovverket pliktig til minimum en gang pr år å ha en gjennomgang av HMS-arbeidet. Se 5 pkt. 8 i forskrift om systematisk helse-, miljø- og

Detaljer

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OHPPIID DEARVVAŠVUOĐA, BIRRASA JA SIHKARVUOĐA GIEHTAGIRJI ELEVENES HÅNDBOK FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Høsten 2006 1 FORORD Denne håndboka for helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene er laget på

Detaljer

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no

Frokostseminar 9. april BRANNVERN. Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening. www.brannvernforeningen.no Frokostseminar 9. april BRANNVERN Kursleder Knut Norum Norsk brannvernforening Landsforening til motarbeidelse av brannfaren Norsk brannvernforening stiftet 7. november 1923 Pådriver for økt brannsikkerhet

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

Fakultetsdirektør Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Instituttledelsen Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Fakultetsdirektør Kontinuerlig

Fakultetsdirektør Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Instituttledelsen Kontinuerlig. Fakultetsdirektør Straks. Fakultetsdirektør Kontinuerlig TILTAKSLISTE Satsningsområde 1: INFORMASJON ANSVARLIG FRIST STATUS (oppdateres av ansvarlig med signatur/dato) 1.1 Fakultetet skal påse at relevante dokumenter og prosedyrer eller henvisninger til disse,

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN 2014 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

HMS-HANDLINGSPLAN 2014 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Enhet: Universitetsbiblioteket Leder: Ole Gunnar Evensen Dato: 07.02.2014 Verneombud: Ingunn Rødland Gode arbeidsfellesskap 1.0 Verneområder Vurdere verneområdene ved UB etter flytting av Avdeling for

Detaljer

HMS-HANDLINGSPLAN TILTAKSLISTE 2014

HMS-HANDLINGSPLAN TILTAKSLISTE 2014 Enhet: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Leder: Bjørn Åge Tømmerås Verneombud: Anette Bynes D'Arcy HMS-handlingsplanen omfatter følgende HMS-mål: Nr. Beskrivelse av hva som skal forbedres og

Detaljer

HMS-årsrapport. Institutt for indremedisin, 2009 DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID. HMS-årsrapport

HMS-årsrapport. Institutt for indremedisin, 2009 DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID. HMS-årsrapport HMS-årsrapport Institutt for indremedisin, 2009 Ansvarlig for rapporten: Elin Theodorsen (Verneombud) og Heidi Espedal (Leder) Rapporten ble signert og levert 09.02.2010. DEL 1. SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Detaljer

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen

Prosedyrer Utarbeidet av: Godkjent: Dato: Utgave nr.: Side: Av: P-01 Trine Ellefsen 23.03.04 3 1 4 SIKKERHETSREGLER FOR ARBEID VED LABORATORIENE. Fastsatt av adm.leder 22.09.99, etter behandling i lokal-amu 21.09.99,AMU-P 8/99. Revidert av mars 2004. Lagt fram i medbestemmelsesmøte 28.04.0.

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Avviksmelding Avviksmelding Oppfølging: Beskrivelse av hvordan avviksmelding skal gjøres:

Avviksmelding Avviksmelding Oppfølging: Beskrivelse av hvordan avviksmelding skal gjøres: Avviksmelding Avviksmelding benyttes for å melde om forhold som ikke er i samsvar med lover, forskrifter eller virksomhetens HMS-bestemmelser. Avviksmelding oppfyller kravene til AML 3-1, 2. ledd e), og

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Nord-Troms Brannvesen Sonjatun helsesenter Bodil Mikkelsen 0 Ukjent Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: 19.04.2016 2016\28 Håkon Gjøvik Olaisen Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter Nord-Troms brannvesen

Detaljer

Lokal beredskapsplan for Universitetsmuseet i Bergen

Lokal beredskapsplan for Universitetsmuseet i Bergen Lokal beredskapsplan for Universitetsmuseet i Bergen Vedtatt i Universitetsmuseets styre 14.juni 2016 justert 2.september 2016 Universitetet i Bergen (UM) Telefon: Utarbeidet av: Sentraladministrasjon

Detaljer

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen.

Bergen brannvesen informerer. Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. Bergen brannvesen informerer Arrangementer i byrom En veiledning om krav til brannsikkerhet ved arrangement i «byrom» i Bergen. 29.05.2006 Krav til brannsikkerhet ved arrangement i «Byrom» i Bergen. 1

Detaljer

Introduksjonsprogram for nytilsatte ved Universitetet i Bergen

Introduksjonsprogram for nytilsatte ved Universitetet i Bergen Introduksjonsprogram for nytilsatte ved Universitetet i Bergen (I henhold til vedtak i Det akademiske kollegium 26.09.96) Programmet skal følges ved tilsettinger i alle stillingsgrupper, både vitenskapelige,

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor

HMS-arbeid er viktig. Lykke til med HMS-arbeidet! Kari Tove Elvbakken, Universitetsdirektør. Sigmund Grønmo, Rektor H a n d l i n g s p l a n for helse, miljø og sikkerhet 2013 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Utgiver: Grafisk design: Foto: TRYKK: OPPLAG: PAPIR: Universitetet i Bergen Kommunikasjonsavdelingen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet : Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 1 Handlingsplan for Helse, miljø og sikkerhet 2014-2015: Tiltaksliste for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Tiltakslisten blir evaluert årlig i forbindelse med den årlige HMS-status rapporteringen

Detaljer

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder.

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder. OM BASTION SIKKERHET: Bastion sikkerhet ble stiftet i 2016. Selskapet er i en oppbyggingsfase, men vi har lang erfaring innen bransjen. Bastion Sikkerhet styres av en kvalifisert ledergruppe som har jobbet

Detaljer

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER

Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER Steinkjer kommune Avdeling for kommunaltekniske tjenester BEREDSKAPSPLAN RENOVASJON Del 2 AKSJONSPLANER VED UFORUTSETTE HENDELSER www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune

Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms fylkeskommune Dok.id.: 1.2.2.2.7.0 Retningslinjer for håndtering av konflikter mellom arbeidstakere i Troms Fylkeskommune Utgave: 1.01 Skrevet av: Tom-Vidar Salangli Gjelder fra: 19.12.2008/rev 17.11.2010 Godkjent av:

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 18/2016 Saksnr.: Møte: tirsdag 14.juni 2016

Arkivkode: Styresak: 18/2016 Saksnr.: Møte: tirsdag 14.juni 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 18/2016 Saksnr.: Møte: tirsdag 14.juni 2016 Beredskapsplan - Universitetsmuseet Vedlagte dokumenter: «Revisjon av beredskapsplanen for Universitetet

Detaljer