Konfigurere og behandle Salesforce-fellesskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konfigurere og behandle Salesforce-fellesskap"

Transkript

1 Konfigurere og behandle Salesforce-fellesskap Brukerhåndbok, Summer

2 Copyright salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert varemerke for salesforce.com, inc., i likhet med andre navn og merker. Andre merker som vises her, kan være varemerker for sine respektivere eiere.

3 INNHOLD Konfigurere og behandle Salesforce-fellesskap Oversikt over Salesforce-fellesskap Planlegge implementeringen Konfigurere og vedlikeholde fellesskapet Fellesskapssikkerhet og -godkjenning Administrasjon av fellesskapsdesign og -sider Fellesskapsbygger Fellesskapsmaler Fellesskapsbehandling Fellesskapsrapporter Lære brukerne om fellesskap Stikkord

4

5 Oversikt over Salesforce-fellesskap Fellesskap er merkeprofilerte områder der ansatte, kunder og partnere kan komme sammen. Du kan tilpasse og opprette fellesskap etter virksomhetens behov, og så ha en sømløs overgang mellom dem. Med fellesskap har du en fin metode for å dele informasjon og samarbeide med personer utenfor selskapet som er vesentlige for forretningsprosessene, som kunder eller partnere. Du kan bruke fellesskap til å gjøre følgende: fremme salg ved å koble de ansatte sammen med distributører, forhandlere og leverandører yte service i verdensklasse ved å gi kundene ett sted der de kan få svar administrere sosial lytting, innhold, engasjement og arbeidsflyt på ett sted Du kan opprette flere fellesskap for ulike formål i organisasjonen. Du kan for eksempel opprette et fellesskap for kundestøtte for å redusere støttekostnader, et fellesskap for kanalsalg for partneravtalestøtte eller et fellesskap spesielt tilegnet et kommende arrangement. Fellesskap kan baseres på standard Salesforce-funksjonalitet og -faner eller på en av våre forhåndskonfigurerte maler. Fellesskap kan inneholde et delsett av funksjoner og data som er tilgjengelig i den interne Salesforce-organisasjonen, og kan tilpasses firmaets merkeprofil. Du kan dessuten velge hvilke medlemmer fra selskapet og hvilke kunder, partnere og andre personer utenfor selskapet som kan delta. Fellesskap lever inni organisasjonen og er enkelt tilgjengelig fra en rullegardinmeny øverst til venstre i Salesforce eller i Salesforce 1-mobilnettleserappen. Bruk denne menyen til å bytte mellom fellesskap og den interne Salesforce-organisasjonen. Opprette fellesskap Planlegge implementeringen Planlegging Det er en fordel å ta noen nøkkelbeslutninger før du konfigurerer fellesskapet og tilpasser det. Bestem forretningskravene til fellesskapet. Hva slags brukere oppretter du fellesskapet for? Du kan begynne med å identifisere hovedbruksmåtene du vil støtte, som kundestøtte, selvbetjening eller markedsføring. Anslå størrelsen på fellesskapet. Dette vil være til hjelp når du skal finne ut lisenskravene. Bestem om du vil at innholdet i fellesskapet skal være tilgjengelig for gjestebrukere uten lisenser Planlegg utseendet til fellesskapet og evaluer deretter de tilgjengelige tilpassingsalternativene. Med fellesskap har du følgende valgmuligheter: Bruke Visualforce til å tilpasse standardfanene i fellesskapet: Fellesskap har noen standard merkeprofileringstemaer som du kan bruke sammen med standard Salesforce-faner i fellesskapet. Du kan dessuten bruke Visualforce til å tilpasse fellesskapets utseende ytterligere og benytte all funksjonaliteten på Force.com-plattformen. Dette alternativet krever programmeringsfunksjonalitet. 1

6 Konfigurere og vedlikeholde fellesskapet Bruke Fellesskapsbygger med maler: Fellesskapsbygger har innholdsrike, stiliserte maler for selvbetjente fellesskap rettet mot kundestøttescenarioer. Med maler kan du raskt rulle ut et selvbetjent fellesskap og muliggjøre enkel tilpassing via GUI, og krever ikke programmeringserfaring eller kunnskaper om Force.com-plattformen. Bruke Fellesskapsbygger (Site.com) uten maler: Site.com er et visuelt grensesnitt som du kan bruke til å tilpasse fellesskapet og opprette tilpassede sider. Vær oppmerksom på at tilgang til Site.com-funksjonalitet nå går via Fellesskapsbygger. Hvis du vil ha mer informasjon om disse alternativene, kan du se Velge mellom Fellesskapsbygger (Site.com) og Force.com-steder Bestem om noen av fellesskapsgrensene påvirker implementeringen. Konfigurere og vedlikeholde fellesskapet Aktivere Salesforce-fellesskap Aktivering av fellesskap aktiverer det nye brukergrensesnittemaet, som oppdaterer utseendet til Salesforce. Merk: Når du har aktivert fellesskap, kan du ikke deaktivere det. Hvis organisasjonens tilgang til fellesskap er stoppet på grunn av manglende betaling av gebyrer, deaktiveres alle fellesskapene, også dem med statusen Forhåndsvisning. Når fellesskap er aktivert igjen, har alle fellesskapene statusen Inaktiv. Du kan aktivere disse fellesskapene, men du kan ikke sette dem tilbake til statusen Forhåndsvisning. 1. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Innstillinger fra Oppsett. 2. Velg Aktiver fellesskap. 3. Velg et domenenavn for fellesskapene og klikk på Kontroller tilgjengelighet for å kontrollere at det ikke allerede er i bruk. For å aktivere fellesskap: Tilpasse program Vi foreslår at du bruker noe som brukerne kan gjenkjenne, for eksempel firmanavnet. Selv om domenenavnet er det samme for alle fellesskap, oppretter du en unik URL-adresse til alle fellesskapene under opprettingen. Hvis for eksempel domenet er UniversalTelco.force.com og du oppretter et kundefellesskap, kan du bruke URL-adressen UniversalTelco.force.com/customers. Viktig: Husk at du ikke kan endre domenenavnet etter at det er lagret. Du kan tilegnet et fullstendig tilpasset domene ved å legge det inn på domeneadministrasjonssiden. Klikk på Domeneadministrasjon > Domener fra Oppsett. 4. Klikk på Lagre. Du kan nå opprette fellesskap. Tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap kreves for å opprette og tilpasse fellesskap. Den gir også brukeren mulighet til å behandle Site.com-nettstedet knyttet til fellesskapet. Når du har aktivert fellesskap, anbefaler vi at du gir tillatelsen Vise global topptekst til interne brukere som må ha tilgang til fellesskapet. Med den globale toppteksten kan brukere enkelt bytte mellom den interne organisasjonen og eventuelle fellesskap de er medlemmer i. 2

7 Oppdatere organisasjonsomfattende fellesskapsinnstillinger Hvem kan se hva i fellesskap Oppdatere organisasjonsomfattende fellesskapsinnstillinger Angi standard antall roller i fellesskap Angi standard antall roller som opprettes når du legger til partner- eller kundekontoer i fellesskap. Hvis fellesskapet er satt opp med brukerlisenser til Partnerfellesskap eller Customer Community Plus, gjelder disse innstillingene. Ved å angi antall roller kan du begrense antallet ubrukte roller. Grensen er tre roller. Systemstandarden er én. Hvis for eksempel tre partnerroller Toppleder, Leder og Bruker opprettes når en konto aktiveres for fellesskapet, men du bare trenger brukerrollen for nye kontoer, kan du redusere antall roller til én. For bedre ytelse anbefaler vi at du setter denne verdien til 1. Du kan så bruke superbrukertilgang til å gi bestemte brukere tilgang til data som eies av andre brukere, på deres vegne. Slik angir du antall roller: 1. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Innstillinger. 2. Velg antall roller per konto. a. Hvis du bruker Partnerfellesskap-lisenser, angir du Antall partnerroller. b. Hvis du bruker Customer Community Plus-lisenser, angir du Antall kunderoller. For å angi antall standardroller: Tilpasse program 3. Klikk på Lagre. Antall roller for eksisterende kontoer påvirkes ikke av denne innstillingen. Opprette fellesskapsbrukere 3

8 Oppdatere organisasjonsomfattende fellesskapsinnstillinger Aktivere superbrukertilgang i fellesskap Aktiver superbrukertilgang slik at partnerbrukere i fellesskap får tilgang til flere poster og data. Hvis fellesskapet er satt opp med brukerlisenser til partnerfellesskap, gjelder denne innstillingen. Du kan også gi superbrukertilgang til kundebrukere med Customer Community Plus-lisens. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gi superbrukertilgang til kundebrukere i fellesskapet på side 12. Når du gir superbrukertilgang til eksterne brukere i fellesskapet, får de tilgang til flere data og poster, uavhengig av delingsregler og organisasjonsomfattende standarder. Superbrukere har tilgang til data som eies av andre partnerbrukere, som tilhører samme konto som har samme rolle eller en rolle under dem i rollehierarkiet. Superbrukertilgang gjelder bare saker, salgsemner, tilpassede objekter og salgsmuligheter, men eksterne brukere har bare tilgang til disse objektene hvis du eksponerte dem gjennom profiler eller deling, og la til fanene i fellesskapet under konfigureringen. 1. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Innstillinger. 2. Velg Aktiver partnersuperbrukertilgang. 3. Klikk på Lagre. Du kan nå tildele superbrukertilgang. For å aktivere superbrukertilgang: Tilpasse program Fjern haken ved Aktiver partnersuperbrukertilgang for å deaktivere superbrukertilgang. Hvis du aktiverer denne funksjonen på nytt, får alle brukere som var tildelt superbrukertilgang før funksjonen ble deaktivert, automatisk superbrukertilgang på nytt. Opprette fellesskapsbrukere Aktivere rapportalternativer for eksterne brukere La eksterne brukere med lisensene Partner Community eller Customer Community Plus med tillatelsen Kjøre rapporter vise og endre rapportalternativer, slik at de kan oppsummere og filtrere rapporter. 1. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Innstillinger i Oppsett. 2. Velg Aktiver rapportalternativer for eksterne brukere. 3. Klikk på Lagre. Eksterne brukere med lisensene Partner Community eller Customer Community Plus som har tillatelsen Kjøre rapporter, kan nå se rapportalternativer på siden for kjøring av rapporter. Oversikt over delingssett Gi portal- eller fellesskapsbrukere tilgang til poster tilknyttet sine kontoer eller kontakter ved å bruke delingssett basert på deres profiler. Tidligere ga et delingssett tilgang til alle poster med et oppslagsfelt til en konto eller kontakt som samsvarer med brukerens konto eller kontakt. Fra og med våren 2014 kan du også bestemme hvordan tilgang blir gitt, ved å bruke en tilgangstilordning i delingssettet som støtter indirekte For å aktivere rapportalternativer for eksterne brukere Tilpasse program 4

9 Oppdatere organisasjonsomfattende fellesskapsinnstillinger oppslag fra brukeren og målposten til kontoen eller kontakten. Du kan bestemme objektene som brukes i tilgangstilordningen, og de må begge peke til en kontakt eller til en konto. Du kan for eksempel bruke et delingssett hvis du vil gi brukere tilgang til alle saker relatert til sin konto eller kontaktpost gi brukere tilgang til alle saker relatert til en overordnet konto eller kontakt som er identifisert på brukernes konto eller kontaktpost Du kan bruke delingssett for å gi tilgang til kontoer, kontakter, saker, tjenestekontrakter, brukere og tilpassede objekter. Delingssett kan brukes med disse brukerprofilene: Godkjent nettsted Kundefellesskapsbruker Bruker av pålogging til kundefellesskap Kundeportal med stor trafikk Portal med stor trafikk Bruker av godkjent nettsted med overforbruk Bruker av kundeportal med stor trafikk med overforbruk Følgende eksempel viser en tilgangstilordning på et delingssett som gir portal- eller fellesskapsbrukere tilgang til alle saker tilknyttet berettigelsene på sin konto, selv om de ikke er direkte tilknyttet saken. Eksempel: 1. Kontooppslag på portal- eller fellesskapsbruker 2. Relatert konto på berettigelse 3. Berettigelsesoppslag på sak 5

10 Oppdatere organisasjonsomfattende fellesskapsinnstillinger Merk: Portal- eller fellesskapsbrukere får tilgang til alle bestillingsberettigelser og bestillingselementer under en konto de har tilgang til. Bruk i stedet en delingsgruppe for å dele poster eid av brukere av portaler med stor trafikk. Om brukere av fellesskap med stor trafikk Gi brukere av fellesskap med stor trafikk tilgang til poster Dele poster eid av brukere av fellesskap med stor trafikk Om brukere av fellesskap med stor trafikk Brukere av fellesskap med stor trafikk er brukere med begrenset tilgang, beregnet for organisasjoner med fra flere tusen til millioner av fellesskapsbrukere. I motsetning til andre fellesskapsbrukere, har ikke brukere av fellesskap med stor trafikk roller, noe som eliminerer ytelsesproblemer knyttet til rollehierarkiberegninger. Brukere av fellesskap med stor trafikk inkluderer lisenstypene Kundefellesskap, Kundeportal med stor trafikk og Godkjent nettsted. Egenskaper Brukere av fellesskap med stor trafikk: er kontakter aktivert for tilgang til et fellesskap er tildelt lisensen Kundefellesskap, Kundeportal med stor trafikk eller Godkjent nettsted deler postene de eier, bare med Salesforce-brukere i delingsgrupper Tilgang til poster Brukere av fellesskap med stor trafikk har tilgang til poster hvis noen av de følgende betingelsene er oppfylt: De har Oppdatere-tilgang på kontoen de tilhører. De eier posten. De har tilgang til postens overordnede, og den organisasjonsomfattende delingsinnstillingen for posten er Kontrollert av overordnet. Den organisasjonsomfattende delingsinnstillingen for objektet er Felles skrivebeskyttet eller Felles lese/skrive. Administratorer kan opprette delingssett for å gi brukere av fellesskap med stor trafikk ytterligere tilgang til poster. Se Gi brukere av portaler med stor trafikk tilgang til poster. Begrensninger Brukere av fellesskap med stor trafikk kan ikke manuelt dele poster de eier, eller har tilgang til. Du kan ikke overføre saker fra brukere som ikke er brukere av fellesskap med stor trafikk, til brukere av fellesskap med stor trafikk. Brukere av fellesskap med stor trafikk kan ikke eie kontoer. Du kan ikke legge til saksteam i saker eid av brukere av fellesskap med stor trafikk. Du kan ikke inkludere brukere av fellesskap med stor trafikk i: personlige grupper eller felles grupper delingsregler kontoteam, salgsmulighetsteam eller saksteam 6

11 Oppdatere organisasjonsomfattende fellesskapsinnstillinger Salesforce CRM Content-biblioteker Disse begrensningene gjelder også poster som eies av brukere av fellesskap med stor trafikk. Du kan ikke tildele brukere av fellesskap med stor trafikk til områder. Dele poster eid av brukere av fellesskap med stor trafikk Gi brukere av fellesskap med stor trafikk tilgang til poster Gi brukere av fellesskap med stor trafikk tilgang til poster ved hjelp av delingssett. Et delingssett gir storbrukere tilgang til alle poster knyttet til en konto eller kontakt som samsvarer med brukerens konto eller kontakt. Du kan også gi tilgang til poster via en tilgangstilordning i et delingssett som støtter indirekte oppslag fra brukeren og målposten til kontoen eller kontakten. Du kan for eksempel gi brukere tilgang til alle saker relatert til en annen konto som identifiseres på brukernes kontaktposter. Delingssett gjelder for alle fellesskap som en bruker av fellesskap med stor trafikk er medlem av. Brukere av fellesskap med stor trafikk har brukerlisens til kundefellesskap eller portal med stor trafikk Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over delingssett i hjelp for Salesforce. For å gi brukere tilgang til valgte brukere i samme fellesskap, oppretter du vanligvis et delingssett hvis du fjernet haken ved Fellesskapsbrukersynlighet på siden Innstillinger for deling. 1. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Innstillinger. For å gi brukere av fellesskap med stor trafikk tilgang til poster: Tilpasse program 2. I den relaterte listen Delingssett klikker du på Ny for å opprette et delingssett eller klikker på Rediger ved siden av et eksisterende delingssett. 3. På redigeringssiden for delingssett fyller du ut feltene Etikett og Navn på delingssett. Etikett er delingssettetiketten slik den vises på brukergrensesnittet. Navn på delingssett er det unike navnet som brukes av APIen. 4. Skriv inn en beskrivelse. 5. Velg profilene til brukerne du vil gi tilgang. 6. Velg objektene du vil gi tilgang til. Listen Tilgjengelige objekter inkluderer ikke objekter med den organisasjonsomfattende delingsinnstillingen Felles lese/skrive tilpassede objekter som ikke har et konto- eller kontaktoppslagsfelt 7. I delen Konfigurere tilgang klikker du på Konfigurer eller Rediger ved siden av et objektnavn for å konfigurere tilgang for de valgte profilene, eller du klikker på Slett for å fjerne tilgangsinnstillinger for et objekt. Merk: Objekter med Konfigurer i Handling-kolonnen er ikke konfigurert for tilgang for storbrukertilgang. Før du konfigurerer et objekt har storbrukere begrenset eller ingen tilgang til objektets poster. 8. Gi tilgang basert på et konto- eller kontaktoppslag: Velg en verdi i rullegardinlisten Bruker for å bestemme konto- eller kontaktoppslaget på brukeren. Velg en verdi i Målobjekt-feltet for å bestemme konto- eller kontaktoppslaget på målobjektet. Hvis du for eksempel vil gi tilgang til alle saker som er tilknyttet en konto identifisert på brukernes kontaktpost, velger du henholdsvis Kontakt.Konto og Konto. 7

12 Oppdatere organisasjonsomfattende fellesskapsinnstillinger Merk: Begge de valgte feltene må peke til enten en konto eller en kontakt. Både Kontakt.Konto og Berettigelse.Konto peker for eksempel til en konto. 9. Velg tilgangsnivået Skrivebeskyttet eller Lese/skrive. (Hvis den organisasjonsomfattende delingsinnstillingen for objektet er Felles skrivebeskyttet, er bare Lese/skrive tilgjengelig.) 10. Klikk på Oppdater, og klikk deretter på Lagre. Når du har opprettet et delingssett, oppretter du delingsgrupper for å gi andre brukere tilgang til poster som eies av brukere av fellesskap med stor trafikk. Om brukere av fellesskap med stor trafikk Dele poster eid av brukere av fellesskap med stor trafikk Med delingsgrupper kan du dele poster som eies av brukere av felleskap med stor trafikk, med interne og eksterne brukere i fellesskapene. Storbrukere er brukere med begrenset tilgang, beregnet for organisasjoner med fra flere tusen til millioner av eksterne brukere. I motsetning til fra andre brukere, har ikke storbrukere roller, noe som eliminerer ytelsesproblemer knyttet til rollehierarkiberegninger. Fordi brukere av fellesskap med stor trafikk ikke er i rollehierarkiet, mens Salesforce-brukere er, kan du bruke en delingsgruppe til å angi de andre eksterne Salesforce-brukerne som skal ha tilgang til poster eid av brukere av fellesskap med stor trafikk. Delingsgrupper gjelder på tvers av fellesskap. Slik konfigurerer du delingsgrupper for fellesskap: 1. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Innstillinger. 2. Klikk på Rediger ved siden av et eksisterende delingssett i den relaterte listen Innstillinger for deling for brukere av fellesskap med stor trafikk. 3. Klikk på fanen Delingsgruppeinnstillinger. 4. Klikk på Aktiver for å aktivere delingsgruppen. Det kan ta litt tid å aktivere delingsgruppen. Det sendes en e-postmelding til deg når prosessen er fullført. For å dele poster eid av brukere av fellesskap med stor trafikk med andre brukere: Tilpasse program Merk: Deaktivering av en delingsgruppe fjerner alle andre brukeres tilgang til poster som eies av brukere av fellesskap med stor trafikk. Det sendes ikke en e-postmelding til deg når deaktiveringsprosessen er fullført. 5. Klikk på Rediger for å legge til brukere i delingsgruppen. Du kan legge til både interne brukere fra organisasjonen og eksterne brukere fra samme overordnede konto som storbrukeren. a. Velg medlemstypen som skal legges til, fra rullegardinlisten Søk. b. Hvis du ikke ser medlemmet du vil legge til, skriver du inn nøkkelord i søkeboksen og klikker på Finn. c. Velg medlemmer fra boksen Tilgjengelige medlemmer, og klikk på Legg til for å legge dem til i gruppen. d. Klikk på Lagre. Om brukere av fellesskap med stor trafikk Gi brukere av fellesskap med stor trafikk tilgang til poster 8

13 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Grunnleggende om fellesskapsoppsett Opprette fellesskapsbrukere For å gi en ekstern bruker tilgang til fellesskapet må du aktivere den eksterne brukerens kontaktpost som kundebruker eller partnerbruker, avhengig av lisenstypen. Fellesskapet kan inneholde brukere med lisensene Partner Community, Customer Community og Customer Community Plus. Husk at hvis organisasjonen har personkontoer, kan de ikke brukes som partnerkontoer, og du kan ikke opprette partnerbrukere som er knyttet til dem. Bare firmakontoer kan brukes som partnerkontoer. 1. Slik oppretter du partnerbrukere: a. Vis den eksterne kontoen du vil opprette en bruker for. b. Opprett en ny kontakt. Klikk på Ny kontakt fra den relaterte listen Kontakter. Fyll ut de aktuelle detaljene og klikk på Lagre. Merk: Partnerkontakter kan ikke eies av en ikke-partnerkonto. Partnerbrukere kan ikke eies av personkontoer. c. Klikk på Behandle ekstern bruker på siden for kontaktdetaljer og velg deretter Aktiver partnerbruker. d. Rediger brukerposten for denne eksterne brukeren. Velg brukerlisensen Partnerfellesskap. Velg den aktuelle profilen. Husk at profiler gir brukere tilgang til faner i fellesskapet, så velg en profil som viser de riktige fanene. Merk: De tilgjengelige profilene for eksterne brukere er begrenset til brukerprofilen Partnerfellesskap og profiler som er klonet fra den. Til forskjell fra en standardbruker tildeles partnerbrukerrollen automatisk basert på kontonavnet. Partnerbrukerrollen er en underordnet av kontoeierens rolle, og derfor summeres alle data for partnerbrukerrollen opp til partnerkontoeierens rolle. Vær oppmerksom på at hvis du deaktiverer en partnerbruker, blir partnerbrukerrollen foreldet, og dataene oppsummeres ikke lenger til partnerkontorollen. Fjern haken ved Generer nytt passord, og varsle bruker umiddelbart, slik at brukere ikke mottar et passord før fellesskapet er aktivert. Når du aktiverer fellesskapet, mottar brukeren en velkomst-e-postmelding med påloggingsinformasjon så enge alternativet Send velkomst-e-postmelding er valgt for fellesskapet. Slik oppretter du partnerbrukere: Behandle eksterne brukere Slik oppretter du kundebrukere: Behandle eksterne brukere ELLER Redigere selvbetjeningsbrukere Viktig: Når du oppretter kundebrukere, må kontoen som den nye kontakten er knyttet til, ha en kontoeier som er tildelt til en rolle. For å logge på som en ekstern bruker: Behandle brukere OG Redigere kontoer Merk: Hvis du velger dette alternativet, men organisasjonen har ingen aktive fellesskap som brukeren er medlem av, sender ikke Salesforce noen e-postmelding med påloggingsinformasjon. Hvis Send velkomst-e-postmelding er deaktivert for fellesskapet, vil ikke brukeren motta en e-postmelding med brukernavn og passord. Du må sende dem informasjonen manuelt. e. Klikk på Lagre. 9

14 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Merk: Du oppretter en ekstern bruker med lisensen Customer Community Plus på samme måte som du oppretter en partnerbruker. På kontaktposten må du velge Behandle ekstern bruker og deretter velge Aktiver partnerbruker. Når du redigerer brukerposten, må du dessuten velge brukerprofilen Partnerfellesskap eller en profil som er klonet fra den. 2. Slik oppretter du kundebrukere: a. Opprett en ny kontakt. b. Klikk på Behandle ekstern bruker på siden for kontaktdetaljer og velg deretter Aktiver kundebruker. c. Rediger brukerposten for denne eksterne brukeren. Velg den aktuelle profilen. De tilgjengelige profilene er begrenset til brukerprofilen Kundefellesskap og profiler som er klonet fra den. Husk at profiler gir brukere tilgang til faner i fellesskapet, så velg en profil som viser de riktige fanene. Fjern haken ved Generer nytt passord, og varsle bruker umiddelbart, slik at brukere ikke mottar et passord før fellesskapet er aktivert. Når du aktiverer fellesskapet, mottar brukeren en velkomst-e-postmelding med påloggingsinformasjon så enge alternativet Send velkomst-e-postmelding er valgt for fellesskapet. Merk: Hvis du velger dette alternativet, men organisasjonen har ingen aktive fellesskap som brukeren er medlem av, sender ikke Salesforce noen e-postmelding med påloggingsinformasjon. Hvis Send velkomst-e-postmelding er deaktivert for fellesskapet, vil ikke brukeren motta en e-postmelding med brukernavn og passord. Du må sende dem informasjonen manuelt. d. Klikk på Lagre. Merk: Kundebrukere ser ikke den relaterte listen Notater og vedlegg for kontoer eller kontakter. Hvis du vil feilsøke problemer eller forsikre deg om at fellesskapet er konfigurert riktig, går du til kontaktdetaljsiden, klikker på Behandle ekstern bruker og velger Logg på som partnerbruker eler Logg på som kundebruker. Du må ha tillatelse til å redigere kontoer for å logge på som partnerbruker eller kundebruker. Ett nytt nettleservindu åpnes, og du logges automatisk på fellesskapet på vegne av den eksterne brukeren. Merk: Når du logger på som en ekstern bruker, ser du virkemåten som den eksterne brukeren ser. Eksterne brukere ser for eksempel bare rullegardinmenyen for fellesskap hvis de har tilgang til flere aktive fellesskap. Hvis en ekstern bruker som bare er medlem i ett aktivt fellesskap, får URL-adressen til et Forhåndsvisning-fellesskap, vil vedkommende heller ikke se rullegardinmenyen i Forhåndsvisning-fellesskapet. Ta hensyn til følgende når du oppretter eksterne brukere. Eksterne brukere kan ikke slettes. Hvis du ikke lenger vil at en ekstern bruker skal ha tilgang til fellesskapet, deaktiverer du brukeren. Delegere ekstern brukeradministrasjon Legge til medlemmer i fellesskapet Hvordan får eksterne fellesskapsmedlemmer påloggingsinformasjon? Tilbakestille en ekstern brukers passord til fellesskap 10

15 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Delegere ekstern brukeradministrasjon Du kan delegere brukeradministrasjon til eksterne brukere, slik at de kan bestemme hvem som skal ha tilgang til fellesskapet. Eksterne brukere som er delegerte administratorer kan opprette eksterne brukere redigere eksterne brukere tilbakestille passord for eksterne brukere deaktivere eksisterende eksterne brukere Du kan gi rettigheter for delegert ekstern brukeradministrasjon til brukere med lisensene Partnerfellesskap, Gold Partner, Enterprise Administration og Customer Portal Manager. 1. Klikk på Behandle brukere > Profiler fra Oppsett og klikk på en tilpasset profil. Du kan ikke redigere standardprofiler. Du kan legge til Delegert ekstern brukeradministrator i et tillatelsessett som du tildeler til en standardprofil. 2. Klikk på Rediger. 3. Velg Delegert ekstern brukeradministrator. 4. Klikk på Lagre. 5. Klikk på Rediger i den relaterte listen Delegerte eksterne brukerprofiler. 6. Velg profilene du vil at brukere med denne profilen skal kunne administrere. 7. Klikk på Lagre. Vurder følgende når du konfigurerer delegert administrasjon av ekstern bruker. Du kan også gi rettigheter til delegert administrasjon ved hjelp av tillatelsessett. I profilen du gir rettigheter til delegert administrasjon til: For å behandle eksterne brukere: Behandle eksterne brukere For å opprette, redigere og slette profiler: Behandle profiler og tillatelsessett Legg til Opprette- og Redigere-tillatelse for kontakter slik at delegerte administratorer kan opprette og oppdatere kontakter relatert til sin konto. Angi innstillingene for Kontoer- og Kontakter-fanene til Standard på, slik at delegerte administratorer kan vise Kontoer- og Kontakter-fanene og enkelt behandle kontakter relatert til kontoene. Legg til Kontoer- og Kontakter-fanen i fellesskapet. Angi feltnivåsikkerhet og sideoppsett slik at delegerte administratorer av eksterne brukere bare har tilgang til de konto- og kontaktfeltene du angir. Opprette fellesskapsbrukere Gi superbrukertilgang til partnerbrukere i fellesskapet Gi superbrukertilgang til partnerbrukere i fellesskapet Partnersuperbrukertilgang må være aktivert i innstillingene for fellesskap før du kan gi tilgang til brukere. Bruk denne informasjonen til å gi superbrukertilgang til brukere med lisens til partnerfellesskap. Du kan også gi superbrukertilgang til brukere i fellesskapet med Customer Community Plus-lisens. Hvis du vil vite mer, kan du se Gi superbrukertilgang til kundebrukere i fellesskapet. 11

16 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Når du gir superbrukertilgang til eksterne brukere i fellesskapet, får de tilgang til flere data og poster, uavhengig av delingsregler og organisasjonsomfattende standarder. Superbrukere har tilgang til data som eies av andre partnerbrukere, som tilhører samme konto som har samme rolle eller en rolle under dem i rollehierarkiet. Superbrukertilgang gjelder bare saker, salgsemner, tilpassede objekter og salgsmuligheter, men eksterne brukere har bare tilgang til disse objektene hvis du eksponerte dem gjennom profiler eller deling, og la til fanene i fellesskapet under konfigureringen. 1. Åpne kontaktposten for brukeren. 2. Klikk på Behandle ekstern konto og velg Aktiver superbrukertilgang. 3. Klikk på OK. Gi superbrukertilgang til kundebrukere i fellesskapet Aktiver superbrukertilgang slik at eksterne brukere i fellesskap får tilgang til flere poster og data. Du kan bare gi superbrukertilgang til kundebrukere med Customer Community Plus-lisens. Du finner informasjon om hvordan du gir superbrukertilgang til brukere Partnerfellesskap-lisens i Gi superbrukertilgang til partnerbrukere i fellesskapet. Tillatelsen Superbruker av portal lar delegerte eksterne brukeradministratorer gjøre følgende på egen konto: vise, redigere og overføre alle saker opprette saker for kontakter vise og redigere alle kontakter, enten de er fellesskapsrelaterte eller ikke vise kontodetaljer når de er kontakten på en sak rapportere på alle kontakter, enten de er portalaktivert eller ikke, hvis Rapporter-fanen er lagt til i fellesskapet og brukeren har tillatelsen Kjøre rapporter Legg til tillatelsen Superbruker av portal i et tillatelsessett og tildel den til Customer Community Plus-brukere, slik at de har tilgang til kontoen sin, og kan vise og redigere alle kontoens saker og kontakter uten å ha mulighet til å administrere andre eksterne brukere. 1. Klikk på Behandle brukere > Tillatelsessett fra Oppsett. 2. Opprett eller klon et tillatelsessett. 3. Legg til tillatelsen Superbruker av portal under Apptillatelser. 4. Klikk på Lagre. 5. Tildel tillatelsessettet til Customer Community Plus-brukerne ved å klikke på Behandle tildelinger og så legge til de aktuelle brukerne. 12

17 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Opprette fellesskap Antall fellesskap du kan opprette for organisasjonen, er oppført på siden Fellesskap-siden i Oppsett. Inaktive-fellesskap teller ikke mot denne grensen. Hvis du vil øke antall fellesskap i organisasjonen, kontakter du Salesforce-kontoansvarlig. 1. Start opprettingen av fellesskap ved å klikke på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap. Deretter klikker du på Nytt fellesskap. Malveiviseren åpnes, med forskjellige malalternativer du kan velge fra. 2. Hold musepekeren over en mal for å se mer informasjon om den. Kokua En visuelt rik og responsiv selvbetjeningsmal som du kan bruke til å søke etter og vise artikler eller kontakte kundestøtte hvis de ikke kan finne det de ser etter. Støtter Knowledge og Saker. Koa En tekstbasert og responsiv selvbetjeningsmal som du kan bruke til å søke etter og vise artikler eller kontakte kundestøtte hvis de ikke kan finne det de ser etter. Støtter Knowledge og Saker. Napili En kraftig og responsiv selvbetjeningsmal for du kan bruke til å legge inn spørsmål til fellesskapet, søke etter og vise artikler og kontakte støtteagenter ved å opprette saker. Støtter Knowledge, Saker og Spørsmål og svar. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Aloha En konfigurerbar appstarter som du kan bruke til å raskt finne programmer og få tilgang til dem ved å bruke godkjenning med enkeltpålogging. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med fellesskapsmaler for Salesforce Identity. Salesforce-faner + Visualforce Standard Salesforce-struktur og -faner som du kan tilpasse med Visualforce. Støtter de fleste standardobjekter, tilpassede objekter og Salesforce1. 3. Hold musepekeren over malen du vil bruke, og klikk på Velg. 4. Hvis du valgte Koa eller Kokua, angir du kategoriene og firmanavnet for malen før du klikker på Neste. Kategorigruppenavn Dette er det unike navnet på datakategorigruppen som inneholder datakategoriene for stedet. Navnet gjenspeiler hierarkiet for kategoriene du har konfigurert for fellesskapet, og brukes på hele stedet for å organisere artikler. Kategori på øverste nivå Dette er den kategorien med det høyeste nivået du ønsker å vise. Bare underordnede av denne kategorien vises i fellesskapet. Du kan ha flere nestede lag med kategorier over denne kategorien, men siden vil vise denne kategorien som den overordnede, og vise dens underkategorier som underordnede. Firmanavn Dette er navnet på firmaet slik du vil at det skal vises i toppteksten i enkeltsideprogrammet. 5. Oppgi et navn på fellesskapet. Merk: Hvis du oppretter flere fellesskap, må du huske at navn på fellesskap kan bli forkortet i rullegardinmenyen i den globale toppteksten. Brukere kan se opptil 32 tegn av navnet, og statusindikatorene Forhåndsvisning og Inaktiv er inkludert i dette antallet. Sørg for at den synlige delen av navnet er distinkt nok til at brukere kan skille mellom flere fellesskap. 6. Oppgi en unik verdi på slutten av URL-feltet. 13

18 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Denne verdien legges til domenet du oppgave da du aktiverte fellesskap, for å opprette en unik URL for dette fellesskapet. Hvis for eksempel domenet er UniversalTelco.force.com og du oppretter et kundefellesskap, kan du bruke URL-adressen UniversalTelco.force.com/customers. Merk: Du kan opprette ett fellesskap i organisasjonen som ikke har en tilpasset URL. Du kan endre navnet på ot URLen til fellesskapet etter at fellesskapet er aktivert, men brukere vil ikke bli omdirigert til den nye URLen. Hvis disse endringene er nødvendig, må du huske å informere medlemmene av fellesskapet før du gjør endringen. 7. Klikk på OpprettFellesskap. Fellesskapet opprettes med statusen Forhåndsvisning. 8. Klikk på Gå til Fellesskapsbehandling på bekreftelsessiden for å tilpasse fellesskapet. Hvis du bruker en annen mal enn Salesforce-faner + Visualforce, kan du tilpasse fellesskapet i Fellesskapsbygger. Når du oppretter et fellesskap, angis standardsider for pålogging, egenregistrering, endring av passord, glemt passord og hjemmesiden basert på fellesskap-malen du bruker. Du kan når som helst tilpasse eller endre disse standardsidene i Fellesskapsbehandling. Viktig: Når du oppretter et fellesskap, legges profilen din automatisk til i listen over profiler som har tilgang. Det betyr at alle brukere i organisasjonen som har denne profilen, kan logge på fellesskapet så snart det er aktivert. Hvis du ikke vil at alle brukere med din profil skal ha tilgang, kan du fjerne profilen og gi deg selv tilgang gjennom en annen profil eller et tillatelsessett. Tilpasse fellesskap Oversikt over Salesforce-fellesskap Hvordan finner jeg ut hvor mange fellesskap som er tilgjengelig i organisasjonen? Hvordan finner jeg ut hvor mange fellesskap som er tilgjengelig i organisasjonen? Antall tilgjengelige fellesskap er basert på det antall som organisasjonen har kjøpt. For å finne dette antallet kan du gå til Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap. Feltet Maksimalt antall aktive fellesskap viser samlet antall Aktivt- og Forhåndsvisning-fellesskap som organisasjonen din kan ha. Inaktiv-fellesskap teller ikke mot denne totalsummen. Hvis du vil øke antall fellesskap i organisasjonen, kan du kontakte din Salesforce-kontoansvarlig. Opprette fellesskap 14

19 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Tilpasse fellesskap Du kan tilpasse fellesskapet når som helst, men hvis du har tenkt å gjøre store endringer, anbefaler vi at du deaktiverer fellesskapet først. Du får tilgang til alternativer for tilpassing av fellesskapet under Administrasjon i Fellesskapsbehandling. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon og velg delen av fellesskapet du vil tilpasse: Viktig: Alternativene som er tilgjengelig i Fellesskapsbehandling, er basert på malvalg, tillatelser og preferanser for fellesskapet. Hvis for eksempel fellesskapet ikke bruker emner, kan du ikke se Emner-noden. Det kan hende at noen av alternativene i følgende liste ikke gjelder i ditt fellesskap. Hvis du vil vise alle noder, går du til Administrasjon > Preferanser og aktiverer Vis alle innstillinger i Fellesskapsbehandling. Medlemmer Faner Merkeprofilering Pålogging og registrering E-postmeldinger Sider Preferanser Merk: Når du skal utføre avansert tilpassing, som å legge til tilpassede sider eller sider som ikke krever pålogging, klikker du på Administrasjon > Sider fra Fellesskapsbehandling, og deretter klikker du på Gå til Force.com eller Gå til Site.com Studio for å gå til stedet som er knyttet til dette fellesskapet. 3. Klikk på Del før fellesskapet aktiveres hvis du vil dele fellesskapet med interessenter mens det fremdeles er i Forhåndsvisning-status. For å få tilgang til Fellesskapsbehandling: Opprette fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap OG er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for For å tilpasse administrasjonsinnstillinger eller bruker Fellesskapsbygger: Opprette og konfigurere fellesskap OG er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for På denne måten kan du få tilbakemelding fra dem og utnytte fordelen med å ha tidlige medlemmer som kan publisere, kommentere og dele innlegg, slik at medlemmer kommer inn i et aktivt fellesskap fra første pålogging. Husk at du kan bare dele URL-adressen med brukere som du har lagt til som medlemmer av fellesskapet. Når du er ferdig med tilpassingene, aktiverer du fellesskapet for å gjøre det tilgjengelig for medlemmer. Hvis velkomst-e-postmeldinger er aktivert når du aktiverer, sendes en velkomst-e-postmelding til alle medlemmer. Hvis noen av de brukerne er nye portalbrukere, inneholder velkomst-e-postmeldingen brukernavnet og passordet deres. 15

20 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Legge til medlemmer i fellesskapet Bruk profiler og tillatelsessett til å behandle medlemskap i fellesskap under konfigureringen. Med profiler og tillatelsessett kan du gjøre følgende: Gi eller fjerne tilgang til grupper av brukere. Når du har lagt til en profil eller et tillatelsessett, blir alle brukere tildelt til den profilen eller tillatelsessettet, medlemmer i fellesskapet. Håndheve en medlemskapspolicy. Nye brukere som legges til i en profil eller et tillatelsessett som allerede er knyttet til et fellesskap, får automatisk tilgang. Tillatelsessett gir større fleksibilitet når du skal legge til medlemmer. Du kan gi tilgang til fellesskapet til et delsett av brukere fra samme profil, uten å måtte klone profilen. Standard- Chatter- og portalprofiler kan legges til i fellesskap. Chatter-kunder fra private grupper med kunder kan ikke legges til i fellesskap, selv om de har tillatelsessett som er knyttet til fellesskap. Merk: Profiler og tillatelsessett knyttet til fellesskap, kan ikke slettes fra Salesforce. Du må først fjerne profilene eller tillatelsessettene fra fellesskapene. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. 2. Klikk på Administrasjon > Medlemmer. 3. Slik legger du til medlemmer ved hjelp av profiler: a. Filtrer profiler ved å velge en profiltype fra rullegardinmenyen. Søk etter en bestemt profil ved å skrive et søkebegrep og klikke på Finn. Søk returnerer profiler for det valgte filteret. Merk: Søkeresultatene inkluderer profiler som allerede er del av fellesskapet. b. Velg brukerprofilene du vil gi tilgang til fellesskapet. Trykk på CTRL for å merke flere profiler. c. Klikk på Legg til. Hvis du vil fjerne en profil, merker du den og klikker på Fjern. Hvis du fjerner en profil fra et fellesskap, mister brukere med den profilen tilgang til fellesskapet, med mindre brukerne har tillatelsessett eller andre profiler som fremdeles er del av fellesskapet. Innleggene og kommentarene deres vises fremdeles. Viktig: Hvis du er administrator og ved et uhell fjerner deg selv fra et fellesskap, vil du ikke ha tilgang til Administrasjon-innstillingene i Fellesskapsbehandling. Bruk APIen til å legge til deg selv i fellesskapet igjen eller gjøre andre medlemskapsoppdateringer. 4. Slik legger du til medlemmer ved hjelp av tillatelsessett: a. Søk etter et bestemt tillatelsessett ved å skrive et søkebegrep og klikke på Finn. b. Velg tillatelsessettene du vil gi tilgang til fellesskapet. Trykk på CTRL for å merke flere tillatelsessett. c. Klikk på Legg til. Hvis du fjerner et tillatelsessett fra et fellesskap, mister brukere med det tillatelsessettet tilgang til fellesskapet, med mindre brukerne er knyttet til profiler eller andre tillatelsessett som fremdeles er del av fellesskapet. Innleggene og kommentarene deres vises fremdeles, selv etter at de har mistet tilgang. 5. Klikk på Lagre. 16

21 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Hvis fellesskapet er Aktivt og velkomstmeldinger er aktivert, mottar brukere med profilene eller tillatelsessettene du la til, en velkomst-e-postmelding. Velkomstmeldingen inneholder et brukernavn og en lenke til endring av passord hvis den sendes til en ekstern bruker som ikke har logget på en portal eller et fellesskap ennå. Når fellesskapet er Aktivt, sendes velkomst-e-postmeldinger og fellesskapet er synlig for medlemmer. Når et fellesskap har statusen Forhåndsvisning, kan bare medlemmer med påloggings-url-adressen vise fellesskapet. Hvis et fellesskap er Inaktivt, har bare brukere med tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap tilgang til det gjennom Fellesskap-menyen, uavhengig av medlemskap. Det finnes flere alternativer for å gi tilgang til fellesskapet: Aktiver egenregistrering slik at eksterne brukere kan registrere seg selv Aktiver godkjenningsleverandører som Facebook, slik at eksterne brukere kan logge på fellesskapet uten å opprette en konto. Hvis du vil ha mer informasjon om disse tilleggsalternativene, kan du se Tilpasse påloggings-, avloggings- og egenregistreringssider i fellesskapet. Tilpasse fellesskap Aktivere den globale toppteksten for fellesskap Hvordan oppdaterer jeg medlemskap i fellesskap med APIen? Hvis du ikke er medlem i et fellesskap, får du ikke tilgang til Fellesskapsbehandling slik at du kan oppdatere administrasjonsinnstillinger, inkludert medlemskap. Som et alternativ kan du bruke APIen og Data Loader til å legge til deg selv og andre i et fellesskap. Tips: Du kan også bruke andre datainnlastingsprogrammer til å oppdatere fellesskapsmedlemskap, som Workbench. 1. Hent networkid-verdien for fellesskapet ditt. Gå til Bygg > Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og høyreklikk deretter på URL-adressen for fellesskapet ditt og velg Inspiser. Egenskapen data-networkid gir deg verdien for networkid. 2. Hent profileid- eller permissionsetid-verdien du vil legge til. Klikk på Administrer > Behandle brukere > Profiler eller Tillatelsessett fra Oppsett. Klikk på profilen eller tillatelsessettet du vil legge til. IDen er den siste delen av URL-adressen. På mittfirma.salesforce.com/00aa11bb22 er IDen for eksempel 00aa11bb Opprett en CSV-fil med kolonner for networkid og parentid. For parentid fører du opp profileid- eller permissionsetid-verdien du vil legge til. 4. Åpne Data Loader, og velg objektet Fellesskapsmedlemsgruppe. Angi plasseringen av CSV-filen du opprettet, og fullfør Data Loader-trinnene. Når medlemmene er riktig lagt til med Data Loader, kan medlemmene få tilgang til Fellesskapsbehandling fra Behandle-lenken på siden Alle fellesskap i Oppsett. Merk: For å få tilgang til Fellesskapsbehandling må medlemmet også ha tilgangen Opprette og konfigurere fellesskap eller Behandle fellesskap. 17

22 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Legge til faner i fellesskapet Hvis du bruker malen Salesforce-faner + Visualforce, kan du legge til faner i fellesskapet. Merk: Du kan velge å skjule faner hvis du vil bruke helt tilpassede sider i fellesskapet. Er du ikke sikker på hvilket alternativ som er best for deg? Se Faner i forhold til Fellesskapsbygger på side 19. Hvis du bruker en av de forhåndskonfigurerte malene i stedet for Salesforce-faner + Visualforce, skjules som standard Faner-noden. Hvis du vil vise noden, klikker du på Administrasjon > Preferanser, og deretter velger du Vis alle innstillinger i Fellesskapsbehandling. Når du har identifisert funksjonene du vil at medlemmene i fellesskapet skal se, kan du eksponere disse funksjonene ved å velge de tilhørende fanene under konfigureringen. Fanene du velger, bestemmer også fellesskapsnavigering i Salesforce1. Husk at profiler kontrollerer tilgang til faner, så noen av fanene du velger, kan være skjult for profiler knyttet til fellesskapet. I så fall må du eksponere fanene i profilen manuelt, slik at de brukerne kan se fanene i fellesskapet. Tips: Husk at fanene du aktiverer, skal være nødvendige for typen aktivitet du utfører i dette fellesskapet, det være seg deling av kontoer og salgsmuligheter med partnere eller deling av saker og løsninger med kunder som trenger støtte. Det anbefales ikke å fylle fellesskapet med faner som brukere egentlig ikke trenger. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Merk: Chatter Free-brukere i fellesskapet vil ikke se noen andre faner enn Chatter-fanen. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Faner. 3. Velg fanene som skal være med i fellesskapet, fra listen Tilgjengelige faner. Trykk på CTRL for å merke flere faner. 4. Klikk på Legg til for å legge til fanen. Hvis du vil fjerne en fane, merker du den i listen Valgte faner og klikker på Fjern. 5. Klikk på Opp eller Ned for å endre rekkefølgen fanene vises i. Fanen øverst i listen er startfanen for fellesskapet. Når brukere åpner fellesskapet, vil det være den første fanen de ser. Merk: Hvis en bruker ikke har tilgang til startfanen og Chatter er deaktivert, vises Hjem-fanen. Hvis Chatter er aktivert, vises Chatter-fanen. 6. Klikk på Lagre. Viktig: Hvis du skifter fra malen Salesforce-faner + Visualforce til en Fellesskapsbygger-basert mal, fjernes alle fanene fra fellesskapet. Tilpasse fellesskap Gi nytt navn til Chatter-fanen 18

23 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Faner kontra Fellesskapsbygger Er du ikke sikker på om du skal bruke standard Salesforce-faner eller Fellesskapsbygger når du setter opp fellesskapet? Her er litt mer informasjon om hvert alternativ, slik at det blir lettere å bestemme seg. Faner Når du velger malen Salesforce-faner + Visualforce når du oppretter fellesskapet ditt, betyr det at du vil bruke ferdige Salesforce-faner eller Visualforce-sider. Fordeler Noen ferdige temaalternativer tilgjengelig for faner Støtte for alle salgs-, service-, markedsførings- og plattformfunksjoner Full Force.com-plattformfunksjonalitet Ulemper Visualforce er foretrukket tilnærming for bedre tilpassingsmuligheter, men Visualforce krever kodefunksjonalitet Krever visse kunnskaper om Force.com-plattformen Fellesskapsbygger Når du velger en av de forhåndsdefinerte malene når du oppretter fellesskapet, betyr det at du vil bruke WYSIWYG-grensesnittet (hva-du-ser-er-hva-du-får) i Fellesskapsbygger. Fordeler Standardapp rettet mot selvbetjente fellesskap Flere CSS-stiler tilgjengelig Bra for hurtig utrullering av enkle bruksscenarioer for selvbetjente fellesskap Ulemper Begrenset til selvbetjeningsfunksjonalitet (saker, Salesforce Knowledge og Chatter Questions) Støtter ikke andre salgs-, service- eller plattformscenarioer Har ikke full plattformfunksjonalitet Legge til faner i fellesskapet Oversikt over Fellesskapsbygger 19

24 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Gi nytt navn til Chatter-fanen Det er trolig at mange av medlemmene i fellesskapet vil bruke Chatter-fanen som hjemmebase. Du kan tilpasse den etter firmaets merkeprofil. Chatter-fanen er den raskeste veien å gå for medlemmene av fellesskapet når de vil se det som er viktig for dem: Aktivitetsfeeder, grupper, bokmerker, filer og annet. Mange av medlemmene i fellesskapet vil trolig bruke Chatter-fanen som hjemmebase. Tilpass navnet på Chatter-fanen i fellesskapet etter firmaets merkeprofil. Du kan for eksempel bruke firmanavnet eller et annet navn som medlemmene gjenkjenner. 1. Klikk på Tilpass > Fanenavn og etiketter > Gi faner og etiketter nytt navn fra Oppsett. 2. Velg standardspråket fra rullegardinlisten Velg språk øverst på siden. 3. Klikk på Rediger ved siden av felleskapet du vil redigere, under Chatter-faner i fellesskap. 4. Skriv entalls- og flertallsversjonen av det foretrukne fanenavnet, for eksempel Partner og Partnere. Velg Starter med en vokallyd hvis det er aktuelt. 5. Klikk på Lagre. For å gi nytt navn til Chatter-fanen: Tilpasse program ELLER Vise oppsett og konfigurasjon OG Være utpekt som oversetter Merkeprofilere fellesskapet Hvis du bruker malen Salesforce-faner + Visualforce, kan du tilpasse utseendet til fellesskapet i Fellesskapsbehandling ved å legge til firmalogo, farger og informasjon om opphavsrett. Dette sikrer at fellesskapet er i samsvar med selskapets merkeprofilering og gjenkjennes umiddelbart av medlemmene av fellesskapet. Viktig: Hvis du bruker en selvbetjeningsmal eller velger å bruke Fellesskapsbygger til å opprette tilpassede sider i stedet for å bruke standard Salesforce-faner, kan du også bruke Fellesskapsbygger til å designe merkeprofileringen for fellesskapet. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Merkeprofilering. 3. Bruk oppslagene til å velge en topptekst og en bunntekst for fellesskapet. Filene du velger til topp- og bunntekst, må være lastet opp til Dokumenter-fanen og være felles tilgjengelige. Toppteksten kan være HTML, GIF, JPG eller PNG. Bunnteksten må være en HTML-fil. Maksimum samlet filstørrelse for HTML-filer er 100 kb. Maksimum filstørrelse for GIF-, JPG- eller PNG-filer er 20 kb. Så hvis du har en HTML-topptekstfil på 70 kb og vil bruke en HTML-fil for bunnteksten også, kan den bare være 30 kb. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Toppteksten du velger, erstatter Salesforce-logen under den globale toppteksten. Bunnteksten du velger, erstatter standardbunnteksten med Salesforce-informasjon om opphavsrett og personvern. 4. Klikk på Velg fargeskjema for å velge fra forhåndsdefinerte fargeskjemaer, eller klikk på tekstboksen ved siden av sideinndelingsfeltene for å velge en farge fra fargevelgeren. 20

25 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Vær oppmerksom på at noen av fargene du velger, også påvirker påloggingssiden for fellesskapet og hvordan fellesskapet ser ut i Salesforce1. Fargevalg Topptekstbakgrunn Sidebakgrunn Primær Sekundær Tertiær Hvor de vises Øverst på siden, under den svarte globale toppteksten. Hvis en HTML-fil velges i topptekstfeltet, overskrives dette fargevalget. Øverst på påloggingssiden. Påloggingsside i Salesforce1. Bakgrunnsfarge for alle sider i fellesskapet, inkludert påloggingssiden. Fanen som er valgt. Øvre kantlinjer i lister og tabeller. Knapp på påloggingssiden. Bakgrunnsfarge for deloverskrifter på redigerings- og detaljsider. 5. Klikk på Lagre. Tilpasse fellesskap Tilpasse e-post for fellesskap Du kan tilpasse informasjon om e-postavsender, merkeprofilering av Chatter-e-post og maler i e-post for fellesskapet. Du kan utføre tilpassinger i brukergrensesnittet eller i Fellesskap-objektet i Salesforce-APIer. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > E-post. 3. Skriv inn tilpassede verdier for navnet på og adressen til på avsenderen i e-postmeldingen for å erstatte standardverdiene. Merk: Hvis du endrer avsenderens e-postadresse, sender vi en e-postbekreftelse til den nye adressen. Endringen venter, og vi fortsetter å bruke den eksisterende adressen mens vi venter på bekreftelsen. Adressen du ber om å bruke, tas ikke i bruk før du har klikket på bekreftelseslenken i e-postmeldingen. Hvis det allerede ventes på bekreftelse for en ny e-postadresse og du angir en annen, ny adresse, beholder vi den siste verdien og bruker den til bekreftelse. Hvis du oppgir en tilpasset verdi for avsenderens adresse og du har aktivert videresending av e-post, bruker Chatter-e-postene dine videresendingen. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. 21

26 Grunnleggende om fellesskapsoppsett 4. Tilpass det som skal vises i bunnteksten i Chatter-e-post. Viktig: Både logo og bunntekst i e-postmeldingen er obligatorisk. Husk følgende: Alle Chatter-e-postmeldinger viser Chatter-logoen og Salesforce-informasjon som standard med mindre du erstatter dem med organisasjonens egen logo og informasjon. Hvis du tidligere har tilpasset logoen eller teksten i bunnteksten og vil gjenopprette til standardverdiene, bruker du APIen til å angi disse feltene til null. a. Velg en logo som skal erstatte standard-chatter-logoen. Logoen må være i et eksisterende dokument i Dokumenter-fanen og må være markert med Eksternt tilgjengelig bilde. Bilder med en maksimal størrelse på 150 x 50 piksler på en gjennomsiktig bakgrunn fungerer best. b. Skriv inn tilpasset tekst for å erstatte standardteksten i bunnteksten, med maksimalt opptil 1000 tegn. Standardteksten inkluderer Salesforces navn og fysiske adresse. Vi anbefaler sterkt å inkludere organisasjonens fysiske adresse for å samsvare med gjeldende lover for søppelpost. 5. Velg Send velkomst-e-postmelding for å sende e-post til brukere når de legges til i fellesskapet. Viktig: Velkomst-e-postmeldinger inneholder påloggingsinformasjon for eksterne medlemmer. Hvis du ikke velger dette alternativet, må du manuelt sende eksterne medlemmer deres brukernavn og passord. Lenken i velkomstmeldingen er gyldig i seks måneder. Velkomst-e-postmeldinger sendes i disse tilfellene: Når statusen for et fellesskap endres fra Forhåndsvisning til Aktiv. Det sendes ikke e-postmeldinger når et fellesskap har statusen Forhåndsvisning eller Inaktiv. Når en administrator legger til en ny profil eller et nytt tillatelsessett i et Aktivt fellesskap. Når en bruker tildeles en profil eller et tillatelsessett som er del av et Aktivt fellesskap. Merk: Hvis en profil eller et tillatelsessett er del av flere fellesskap, mottar brukere med den profilen eller det tillatelsessettet en velkomst-e-postmelding fra hvert fellesskap. Den første e-postmeldingen inneholder påloggingsopplysninger, men e-postmeldinger fra påfølgende fellesskap inneholder bare en lenke til fellesskapet. 6. Bruk standard e-postmaler eller bruk oppslagene for å velge forskjellige maler for velkomst-e-postmeldinger til nye medlemmer av fellesskap, e-postmeldinger for glemt passord og e-postvarsler om tilbakestilling av passord. Hvis organisasjonen bruker e-postmaler til å sende sakskommentarer, kan du velge en mal (ingen er oppgitt som standard). Du kan tilpasse alle standardmaler. Merk: Hvis du tilpasser innholdet i en e-postmal, anbefaler vi at du bruker flettefeltet {!Community_Url}. Dette tilpassede flettefeltet fyller ut den unike URL-adressen til et fellesskap og sikrer at e-post til brukere inneholder URL-adresser med riktige parametere, og dirigerer brukere til riktig fellesskap for å logge på eller endre et passord. 7. Klikk på Lagre. En annen måte å tilpasse e-postmeldinger for fellesskap på, er å bruke disse feltene på Fellesskap-objektet i API. CaseComment TemplateId: ID for e-postmalen som brukes ved sending av kommentar til sak. ChangePassword TemplateId: ID for e-postmalen som brukes ved varsling av en bruker om at passordet er tilbakestilt. FooterLogoId ID for Dokument-objektet som vises som et bilde i bunnteksten i Chatter-e-post fra fellesskap. FooterText: Tekst som vises i bunnteksten i Chatter-e-post fra fellesskap s. SenderAddress: Skrivebeskyttet. E-postadresse som e-post fra fellesskapet sendes fra. SenderName: Navnet som e-post fra fellesskapet sendes fra. 22

27 Grunnleggende om fellesskapsoppsett ForgotPassword TemplateId ID for e-postmalen som brukes når en bruker har glemt passordet. NewSenderAddress: E-postadresse som er oppgitt som den nye verdien for SenderAddress, men som ikke er bekreftet ennå. Når en bruker har bedt om å endre avsenders e-postadresse og har svart på bekreftelses-e-postmeldingen, overskriver verdien NewSenderAddress verdien i SenderAddress. Dette blir e-postadressen som e-post fra fellesskapet sendes fra. Hvis bekreftelse venter for en ny e-postadresse, og du har satt NewSenderAddress til null, kanselleres bekreftelsesforespørselen. NewSenderAddress settes automatisk til null etter at SenderAddress er satt til den nye bekreftede adressen. Hvis det ventes på bekreftelse for en ny e-postadresse og du angir en annen, ny adresse for dette feltet, beholdes bare den siste verdien, som brukes til bekreftelse. OptionsSendWelcome Bestemmer om det skal sendes en velkomst-e-postmelding når en ny bruker legges til i fellesskapet. Welcome TemplateId: ID for e-postmalen som brukes ved sending av velkomst-e-postmeldinger til nye medlemmer av fellesskap. Flettefelt for fellesskap Tilpasse fellesskap Flettefelt for fellesskap Du kan legge til flettefelt i e-postmaler for fellesskap. Når du aktiverer Salesforce-fellesskap i organisasjonen, opprettes tre tekstbaserte e-postmaler: Fellesskap: E-postmelding om endret passord Fellesskap: E-postmelding om glemt passord Fellesskap: Velkomst-e-postmelding til nytt medlem Disse malene bruker unike flettefelt. Disse flettefeltene er ikke tilgjengelige for å velges og kopieres når du redigerer en mal, men du kan skrive dem inn manuelt. Disse flettefeltene vil bare virke riktig hvis de brukes i en tekst- eller HTML-mal valgt for et fellesskap. Feltnavn {!Community_Name} {!Community_Url} Beskrivelse Navnet på fellesskapet, slik det ble skrevet inn ved opprettelse av fellesskapet. URL-adressen for påloggingssiden for et fellesskap. For eksempel https://acme.force.com/partners/login. Hvis dette flettefeltet er del av velkomst-e-postmeldingen som sendes til en ny ekstern bruker, legges en lenke til en side for å tilbakestille passord, til i URL-adressen. Dette feltet fylles bare ut hvis malen som inneholder dette feltet velges som malen for velkomst-e-postmelding til nytt medlem for et fellesskap, og Send velkomst-e-postmelding velges, ELLER 23

28 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Feltnavn Beskrivelse malen som inneholder dette feltet velges som malen for enten glemt passord eller endring av passord, og brukeren som mottar e-postmeldingen er en ekstern bruker som er et medlem av fellesskapet {!Receiving_User.Username} Navnet på brukeren som skal motta velkomstmeldingen. Du kan opprette tilpassede e-postmaler for fellesskap med Visualforce, som gir deg mulighet til å bruke tilpasset merkeprofilering i e-postmalene dine. Til Visualforce-e-postmalene bruker du det globale flettefeltet $Network og dets egenskaper, som beskrevet i denne tabellen. Feltnavn $Network.Name $Network.NetworkUrlForUser s Beskrivelse Navnet på fellesskapet, slike det ble skrevet inn ved opprettelse av fellesskapet. URL-adressen for påloggingssiden for et fellesskap. For eksempel https://acme.force.com/partners/login. Hvis dette flettefeltet er del av velkomst-e-postmeldingen som sendes til en ny ekstern bruker, legges en lenke til en side for å tilbakestille passord, til i URL-adressen. Dette feltet er utfylt bare hvis det brukes i en Visualforce-e-postmal for én av de tre e-posttypene som støttes for fellesskap. Hvis fellesskapet ditt bruker saker, godkjenninger eller arbeidsflyter, vil e-postmeldinger som er opprettet fra en e-postmal som bruker flettefeltene {!<any_object>.link} eller {!Case.Link}, inkludere en lenke til posten i fellesskapet. Hvis brukeren som mottar e-postmeldingen, er medlem av flere aktive fellesskap, peker lenken til det eldste, aktive fellesskapet. Hvis brukeren allerede er logget på et fellesskap og klikker på lenken i e-postmeldingen, peker lenken til dette fellesskapet. Hvis brukeren ikke er medlem av noen fellesskap, peker lenken til den interne organisasjonen. Hvis brukeren er medlem av en portal og et fellesskap, peker lenken til fellesskapet. Feltnavn {!Case.Link} {!<any_object>.link} Beskrivelse Brukes i: Sakskommentarvarsler til kontakter og eiere Saksopprettelses- og -oppdateringsvarsler til kontakter Brukes i: Godkjenningsforespørsler sendt til godkjennere og delegerte godkjennere Arbeidsflyt-e-postvarsler 24

29 Grunnleggende om fellesskapsoppsett For å finne ut om e-postmalene dine bruker disse flettefeltene, klikker du på Kommunikasjonsmaler > E-postmaler fra Oppsett, og deretter klikker du på Rediger ved siden av den aktuelle e-postmalen. Tilpasse e-post for fellesskap Tilpasse anbefalinger i fellesskap Opprett anbefalinger i feeden for å bidra til engasjement for fellesskapet, oppfordre brukere til å se videoer, gjennomføre opplæring og annet. Rediger disse kommentarene i Fellesskapsbehandling, der de støttes i feeder i Salesforce1 mobilnettleserapp, og i eventuelle fellesskap som bruker versjonen fra sommeren 2015 eller nyere av Napili-malen. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Anbefalinger > Anbefalinger. 3. Klikk på Ny. 4. Fyll ut disse feltene: Navn: Skriv inn et navn på anbefalingen i Fellesskapsbehandling. Dette navnet vises ikke i fellesskapet. Bilde: Klikk på Last opp bilde for å inkludere et bilde i anbefalingen. Tittel: Oppgi eventuelt topptekst som vises ovenfor bildet. Beskrivelse: Skriv detaljert tekst som foreslår hva brukere kan gjøre. Etikett: Skriv inn en etikett for knappen i anbefalingen. https://: Skriv URL-adressen som knappen åpner. Aktivert: Hvis denne merkes, er denne anbefalingen aktiv og vises i fellesskap. For å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling: Behandle fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap Hvis den er deaktivert, fjernes ikke anbefalinger som finnes i feeder i Salesforce1 mobilnettleserapp, men ingen nye anbefalinger vises. I fellesskap som bruker versjonen fra sommeren 2015 eller nyere av Napili-malen, vises ikke deaktiverte anbefalinger lenger. I Salesforce1 mobilnettleserapp vises anbefalinger direkte i feeden. I fellesskap som bruker versjonen sommeren 2015 eller nyere av Napili-malen, vises anbefalinger som standard på høyre side av hjemmesiden. Anbefalinger vises ikke i andre fellesskapet. Tips: Hvis du vil fjerne en eksisterende anbefaling, klikker du på Anbefalinger > Anbefalinger i Fellesskapsbehandling og klikker på navnet på anbefalingen. Klikk på Slett nederst på detaljene for anbefalingen. Oppdatere planen for et fellesskap 25

30 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Preferanser for aktivering av fellesskap Tilpasse fellesskapspreferanser Aktiver eller deaktiver visning av kallenavn, tilgang til Chatter uten pålogging, private Chatter-meldinger, innholdsflagging, omdømmenivåer og kunnskapsrike personer i fellesskapet. For å angi disse innstillingene må du først aktivere Chatter i organisasjonen. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Preferanser. 3. Endre ønskede innstillinger. Generelt Vis kallenavn i stedet for fullstendige navn i fellesskapet ditt. Aktivering av kallenavnvisning i fellesskapet gir rom for mer privatliv og beskytter medlemmenes identiteter. Dette er spesielt nyttig i et felles fellesskap der uregistrerte gjester har tilgang til medlemsprofiler. Aktiver tilgang til felles innhold i fellesskapet, slik at gjestebrukere får tilgang uten å logge på. Denne tilgangen kan øke bruksverdien ved å hjelpe kunder til å finne informasjonen de trenger, uten å måtte logge på, registrere seg eller kontakte firmaet direkte. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Aktiver Chatter-meldinger for å ha sikre, private samtaler med andre Chatter-brukere. For å vise Chatter-meldinger til eksterne brukere må administratorer også aktivere Chatter-fanen. Bruk tilpassede Visualforce-feilsider hvis du vil at godkjente brukere skal se dine tilpassede, merkeprofilerte Visualforce-feilsider. Vis alle innstillinger tilgjengelig i Fellesskapsbehandling som er skjult som standard, basert på hvordan du konfigurerer fellesskapet. Aktivering av denne innstillingen overstyrer den dynamiske navigasjonen i Fellesskapsbehandling. Fellesskapsbehandling Tillat at medlemmer flagger innlegg, kommentarer eller filer for moderering i fellesskapet. Medlemmer kan flagge elementer som inneholder upassende språk eller følsom informasjon. Aktiver omdømme for å tillate ledere av fellesskap å definere et poengsystem som belønner brukere som deltar i fellesskapet. Administratorer definerer tilhørende omdømmenivåer som brukere ser i profilen sin. Aktiver kunnskapsrike personer slik at du kan oppdage hvem som vet mye om emner, og anerkjenne personer for deres kunnskaper om et emne. 4. Klikk på Lagre. Vise kallenavn i stedet for fullstendige navn i fellesskapet Aktivere felles tilgang til fellesskapsinnhold Bruke tilpassede Visualforce-feilsider til godkjente brukere 26

31 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Vise kallenavn i stedet for fullstendige navn i fellesskapet Aktivering av kallenavnvisning i fellesskapet gir rom for mer privatliv og beskytter medlemmenes identiteter. Dette er spesielt nyttig i et felles fellesskap der uregistrerte gjester har tilgang til medlemsprofiler. Alle brukere har som standard kallenavn som de kan endre ved å gå til Ditt navn > Rediger kontaktinformasjon i den globale toppteksten eller fra Chatter-brukerprofilen sin. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Preferanser. 3. Velg Aktiver visning av kallenavn, og klikk på Lagre. Kallenavn vises i stedet for for- og etternavn nesten alle steder i fellesskapet, inkludert i feeder, listevisninger, grupper, søkeresultater, anbefalinger og brukerprofiler og filer. Salesforce1 og eventuelle aktiverte fellesskapssteder som er aktivert med fellesskapsmaler, viser i også kallenavn. Noen få restriksjoner du bør merke deg om visning av kallenavn: Private meldinger viser fullstendige navn. Du kan velge å slå av private meldinger for å unngå dette. Poster og brukeroppslag viser fullstendige navn. Vær imidlertid oppmerksom på at du kan kontrollere post- og brukersynlighet med delingsregler. Mobilvarslinger i Salesforce1 viser fullstendige navn. Du kan å slå av mobilvarsler i Salesforce1 for å unngå dette. For å aktivere visning av kallenavn: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Søk etter fornavn, etternavn og fullstendige navn er ikke begrenset og returnerer treff, men søkeresultatet viser bare kallenavn. Forslagene til automatisk fullføring i globale søk og i listen over sist brukte elementer, viser eventuelle fornavn, etternavn og fullstendige navn som brukeren allerede har søkt etter eller har hatt tilgang til via en post eller en annen plassering. Tilpasse fellesskapspreferanser 27

32 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Aktivere felles tilgang til fellesskapsinnhold Aktiver tilgang til fellesskapsinnhold for gjestebrukere (ikke-lisensierte brukere) uten å kreve at de logger på eller registrerer seg i fellesskapet. Felles fellesskap passer bra til scenarioer av typen bedrift-til-forbruker (B2C) og gir deg mulighet til å nå et bredere publikum. Vurder eksemplet på et kundestøttefellesskap som en produsent av sportsutstyr driver. Et fellesskap med felles diskusjoner, spørsmål, kjente problemer og løsninger publisert av kundestøtte, vil gi eksisterende og potensielle kunder mulighet til å se denne informasjonen uten å kontakte selskapet direkte. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Preferanser. 3. Velg Tillat tilgang uten pålogging og klikk på Lagre. Når du aktiverer felles tilgang, kan du eksponere grupper, emner, brukerprofiler og feeder overfor gjestebrukere via Chatter i Apex, men det eksponerer ikke disse dataene i fellesskapet. Gjør ett av følgende for å tillate gjestebrukere å se denne informasjonen: Bruk en fellesskapsmal fra Fellesskapsbygger som gir gjestebrukere tilgang til ett eller flere av disse objektene (for eksempel Napili). Du finner detaljerte instruksjoner i Veiledning for implementering av fellesskapsmaler for selvbetjening. For å aktivere felles tilgang til fellesskapsinnhold: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Bruk Chatter i Apex-metodene og Visualforce-sidene til å eksponere disse objektene for gjestebrukere. Se Methods Available to Communities Guest Users i Force.com Apex Code Developer s Guide og Visualforce Developer s Guide for å få mer informasjon. Merk: Hvis du har aktivert profilbasert utrullering for Chatter i organisasjonen, vil ikke gjestebrukere få tilgang til felles fellesskap før du aktiverer Chatter-tilgang i gjestebrukerprofilen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontrollere Chatter-tilgang via brukerprofiler i hjelpen for Salesforce. Du kan knytte filer til spørsmål i et felles fellesskap fra Internet Explorer 9. Tilpasse fellesskapspreferanser 28

33 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Bruke tilpassede Visualforce-feilsider til godkjente brukere Hvis du har tilpasset Visualforce-feilsider kan du vise disse sidene til godkjente fellesskapsbrukere. For å tildele eller tilpasse Visualforce-feilsidene klikker du på Administrasjon > Sider fra Fellesskapsbehandling, og deretter klikker du på Gå til Force.com. Feilsider-delen viser dine gjeldende sidevalg. Når det er merket av for Bruk tilpassede Visualforce-sider, vil brukere som er logget på fellesskapet, se dine tilpassede Visualforce-feilsider. Hvis det ikke er merket av for Bruk tilpassede Visualforce-sider, vil brukere som er logget på fellesskapet, se standard Visualforce-feilsider. Gjestebrukere som ikke er logget på fellesskapet, vil alltid se de tilpassede Visualforce-feilsidene uansett om du merker denne avmerkingsboksen eller ikke. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Preferanser. 3. Velg Bruk tilpassede Visualforce-feilsider, og klikk deretter på Lagre. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Aktivere den globale toppteksten for fellesskap Når Fellesskap er aktivert, kan du bruke den globale toppteksten til å bytte raskt mellom fellesskapene dine og den interne organisasjonen. Fellesskap må være aktivert i organisasjonen for å kunne bruke den globale toppteksten. For å opprette tillatelsessett: Behandle profiler og tillatelsessett For å tildele et tillatelsessett til en bruker: Tildele tillatelsessett 29

34 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Fra vinteren 2014 er tillatelsen Vise global topptekst som standard deaktivert for alle standardprofiler, selv om du aktiverer Fellesskap. For å kunne vise den globale toppteksten må brukerne tildeles tillatelsen Vise global topptekst. Opprett tillatelsessett for enkelt å tildele denne tillatelsen til de riktige personene. Du kan eventuelt også legge til tillatelsen Vise global topptekst i tilpassede profiler. 1. Klikk på Behandle brukere > Tillatelsessett fra Oppsett. 2. Klikk på Ny, og opprett et tillatelsessett som inkluderer systemtillatelsen Vise global topptekst. 3. Tildel tillatelsessettet til de aktuelle brukerne. Brukere som har tillatelsessettet, kan se den globale toppteksten øverst på alle sider. Navigere til fellesskap Dele en lenke til fellesskapet Du kan la medlemmer forhåndsvise fellesskapet før du gjør det aktivt. Du kan bare dele lenken til forhåndsvisning av et fellesskap med brukere som er lagt til som medlemmer i fellesskapet. Når du deler en lenke til et fellesskap med statusen Forhåndsvisning, kan du enkelt innhente tilbakemeldinger fra interessenter. Fellesskapet fungerer akkurat som det vil gjøre når du gjør det aktivt, slik at interessenter kan prøve ut all funksjonalitet og gjennomgå merkeprofileringen og tilpassingene. Du kan dessuten utnytte fordelen med å ha tidlige medlemmer som kan publisere, kommentere og dele innlegg, slik at medlemmer kommer inn i et aktivt fellesskap fra første pålogging. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. For å dele en forhåndsvisnings-url til fellesskapet: Opprette og konfigurere fellesskap 2. Klikk på Del før fellesskapet aktiveres under URL-adressen til fellesskapet. Denne lenken vises bare når fellesskapet har statusen Forhåndsvisning. 3. Kopier URL-adressen og send den til de aktuelle medlemmene. Tilpasse fellesskap Statuser for fellesskap 30

35 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Gjøre fellesskapene aktive Når du aktiverer et fellesskap, blir det synlig for medlemmer. Du kan tilpasse fellesskapet mens det er aktivt, eller du kan deaktivere fellesskapet og gjøre endringene. Husk at når du et fellesskap er aktivt, er alt i fellesskapet synlig for medlemmer. Sørg for å fullføre alle større tilpassinger mens det har statusen Forhåndsvisning. Merk: Hvis velkomst-e-postmeldinger er aktivert, sendes en e-postmelding med en lenke til fellesskapet til alle medlemmene når du aktiverer fellesskapet. For eventuelle medlemmer utenfor selskapet som ikke har et passord eller bruker enkeltpålogging, inneholder e-postmeldingen en lenke til stedet der de kan definere passord og sikkerhetsspørsmål. En ekstern bruker med tilgang til flere fellesskap i én organisasjon bruker samme påloggingsinformasjon for alle fellesskapene. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Mer under navnet på fellesskapet for å vise statusen til fellesskapet, og klikk deretter på Aktiver. Fellesskapet er aktivt og online. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Statuser for fellesskap Tilpasse fellesskap Deaktivere et fellesskap Statuser for fellesskap Fellesskap kan ha en av følgende statuser: Status Forhåndsvisning Beskrivelse Tilpassingen av fellesskapet er ikke ferdig, og fellesskapet har aldri vært aktivert. Når du aktiverer et fellesskap, kan du ikke gå tilbake til statusen Forhåndsvisning. Brukere med tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap har tilgang til fellesskap med statusen Forhåndsvisning hvis profilen eller tillatelsessettet er knyttet til fellesskapet. De kan også dele en lenke til disse fellesskapene med brukere som har profiler eller tillatelsessett som er knyttet til fellesskapet. Lenken for deling av et Forhåndsvisning-fellesskap ligger på siden Fellesskapsbehandling. Det sendes ingen velkomstmeldinger selv om Send velkomst-e-postmelding er valgt. Merk: Hvis organisasjonens tilgang til fellesskap er stoppet på grunn av manglende betaling av gebyrer, deaktiveres alle fellesskapene, også dem med statusen Forhåndsvisning. Når fellesskap er aktivert igjen, har 31

36 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Status Beskrivelse alle fellesskapene statusen Inaktiv. Du kan aktivere disse fellesskapene, men du kan ikke sette dem tilbake til statusen Forhåndsvisning. Inaktiv Aktiv Fellesskapet har vært Aktivt, men ble deaktivert. Du kan deaktivere et fellesskap hvis du trenger å gjøre noe av følgende: legge til eller fjern medlemmer legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på faner endre fargetemaet endre URL-adressen til fellesskapet Når du deaktiverer et fellesskap, vises det ikke lenger i rullegardinmenyen. Brukere med tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap har fremdeles tilgang til konfigurasjonen for Inaktivt fellesskap, uavhengig av medlemskap. Hvis medlemmer prøver å få tilgang til Inaktive fellesskap via en direktelenke, får de en side med feilmelding. Fellesskapet er aktivt og tilgjengelig for medlemmer. Velkomstmeldinger sendes til nye medlemmer hvis Send velkomst-e-postmelding er valgt. Tilpasse fellesskap Gjøre fellesskapene aktive Deaktivere et fellesskap Dele en lenke til fellesskapet Deaktivere et fellesskap Du kan deaktivere et fellesskap hvis du trenger å gjøre noe av følgende: legge til eller fjern medlemmer legge til, fjerne eller endre rekkefølgen på faner endre fargetemaet endre URL-adressen til fellesskapet 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Mer under navnet på fellesskapet for å vise statusen til fellesskapet, og klikk deretter på Deaktiver. Fellesskapet er inaktivt og offline. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. 32

37 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Når et fellesskap er inaktivt, kan medlemmer fremdeles se det i menyen, men de får ikke tilgang til det med mindre de har tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap. Statuser for fellesskap Gjøre fellesskapene aktive Tilpasse fellesskap Endre fellesskapsmal Endre fellesskapsmal hvis kravene i fellesskapet forandrer seg. Tips: Du vil ikke miste noen data når du skifter mal, men husk å gjennomgå Hensyn å ta når du endrer fellesskapsmalen før du utfører trinnene nedenfor. Hvis fellesskapet allerede er aktivt, og du endrer mal fra en Salesforce-faner + Visualforce-mal til en Fellesskapsbygger-basert mal, eller fra en Fellesskapsbygger-basert mal til en annen Fellesskapsbygger-basert mal, lagres malendringen i en utkastversjon som du kan tilpasse ytterligere i Fellesskapsbygger. Du må publisere endringene i Fellesskapsbygger før det aktive fellesskapet oppdateres. Hvis fellesskapet allerede er aktivt, og du endrer mal fra en Fellesskapsbygger-basert mal til en Salesforce-faner + Visualforce-mal, oppdateres det aktive fellesskapet umiddelbart. I dette scenarioet anbefaler vi at du først deaktiverer fellesskapet. Når du har gjort alle endringene, kan du aktivere det på nytt. Hvis malen er oppført som Ingen, betyr det at du ikke bruker en forhåndsdefinert Fellesskapsbygger-basert mal, eller at du har endret en Fellesskapsbygger-basert mal. Hvis du bruker en Fellesskapsbygger-basert mal og tilpasser malen, vises navnet på malen du har i utkastmodus på oversiktssiden i Fellesskapsbygger. En varselmelding minner deg på å publisere endringene i Fellesskapsbygger. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Mer på oversiktssiden for å vise det gjeldende valget av mal, og klikk deretter på Endre mal. 3. Velg en mal som oppfyller fellesskapets behov. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker malene Kokua, Koa og Napili i Veiledning for implementering av fellesskapsmaler for selvbetjening. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Aloha-malen i Veiledning for implementering av Salesforce Identity. 4. Når du bes om det, velger du Endre mal for å bekrefte endringene. Når du har endret malen, bringes du tilbake til Fellesskapsbehandling. Kontroller for å forsikre deg om at fellesskap-sidene, som påloggingssiden eller hjemmesiden for fellesskapet, fremdeles er det ebste valget for din oppdaterte fellesskapsmal. Hvis du for eksempel tidligere hadde en Salesforce-faner + Visualforce-mal og byttet til en Fellesskapsbygger-basert mal, kan det hende du vil oppdatere sidene dine til å bruke Fellesskapsbygger-sider i stedet for Visualforce-sider. Tilpass om nødvendig fellesskapet i Fellesskapsbygger, og publiser eventuelle endringer du gjør. 33

38 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Hensyn å ta når du endrer fellesskapsmalen Gå gjennom følgende betraktninger før du endrer fellesskapsmalen i Fellesskapsbehandling. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker malene Kokua, Koa og Napili i Veiledning for implementering av fellesskapsmaler for selvbetjening. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Aloha-malen i Veiledning for implementering av Salesforce Identity. Når dy bytter mal, oppdateres navigeringen i Fellesskapsbehandling. Velg Administrasjon > Preferanser > Vis alle innstillinger i Fellesskapsbehandling for å vise alle tilgjengelige alternativer i Fellesskapsbehandling. URL-adressen til fellesskapet endres når du bytter fra malen Salesforce-faner + Visualforce til en Fellesskapsbygger-mal eller omvendt. I Fellesskapsbygger-baserte maler legges for eksempel /s til i URL-adressen. Husk å oppdatere eventuelle lenker til fellesskapet med den nye URL-adressen. Administrere fellesskapsbrukere Tilbakestille en ekstern brukers passord til fellesskap En ekstern brukers passord kan tilbakestilles av brukeren eller av administratoren av organisasjonen som er vert for fellesskapet. I begge tilfeller sendes en e-postmelding til brukeren når noen igangsetter en tilbakestilling av passordet til en ekstern bruker. E-postmeldingen inneholder en lenke. Når brukeren klikker på lenken, må vedkommende tilbakestille passordet før det er mulig å fortsette. Opprette fellesskapsbrukere Hvordan får eksterne fellesskapsmedlemmer påloggingsinformasjon? Hvordan får eksterne fellesskapsmedlemmer påloggingsinformasjon? Eksterne brukere får påloggingsinformasjonen i velkomstmeldinger fra et fellesskap. Når du aktiverer en kontakt som en kundebruker eller partnerbruker, får de ikke påloggingsinformasjonen før du legger dem til i et fellesskap der velkomstmeldinger er aktivert. Hvis velkomstmeldinger er deaktivert for fellesskapet, mottar ikke den eksterne brukeren påloggingsinformasjon slik at du må sende den manuelt. Det gjør du ved å gå til Behandle brukere > Brukere, merke boksen ved siden av brukerens navn og klikke på Nullstill passord. Da sendes det en e-postmelding til brukeren med brukerens brukernavn og en lenke for nullstilling av passordet. Opprette fellesskapsbrukere Tilbakestille en ekstern brukers passord til fellesskap 34

39 Grunnleggende om fellesskapsoppsett Valgfrie fellesskapsforbedringer Konfigurere et tilpasset domene for fellesskapet Konfigurer et tilpasset domene, slik at URL-ene til fellesskapet gjenspeiler firmaets merkeprofil. Merk: Tilpassede domener støttes bare i ikke-sandbox-forekomster. Du kan konfigurere et tilpasset domene i en Sandbox-forekomst og så overføre det til en produksjonsforekomst, men det tilpassede domenet er bare aktivt i produksjon. Når du legger til et domene, kan du også velge å knytte til et sertifikat og en nøkkel for tilkoblingssikkerhet. Hvis du skal bruke et sertifikat, må du kontrollere at du allerede har lagt det til ved hjelp av Behandling av sertifikater og nøkler før du prøver å knytte det til domenet. Det er bare CA-signerte sertifikater som støttes, og de må ha en lengde på 2048 biter. Hvis du skal støtte alle domener som betjenes av steder i organisasjonen din, bruker du et jokertegn- eller Subject Alternative Name-sertifikat. 1. Klikk på Domeneadministrasjon > Domener fra Oppsett. 2. Klikk på Legg til domene. 3. Skriv inn domenenavnet. 4. Legg til et sertifikat hvis du allerede har satt opp et CA-signert sertifikat som støtter dette domenet. 5. Klikk på Lagre. Alternativt kan du klikke på Lagre og ny for å legge til flere domener. Hvis du planlegger å være vert for flere fellesskap i et domene, må du sette opp tilpassede URL-adresser for hvert nettsted. Med tilpassede URL-adresser skiller du mellom fellesskapene i domenet. Klikk på Domeneadministrasjon > Tilpassede URL-adresser fra Oppsett. Før du setter CNAME for domenet til å peke til et nytt målnavn, må du forsikre deg om at det nye målnavnet finnes i DNS, ved å bruke dig eller nslookup. Tidspunktet da du opprettet domenenavnene påvirker målet for CNAME: For å vise domener: Vise oppsett og konfigurasjon For å legge til domener: Tilpasse program eller Vise oppsett og konfigurasjon, pluss enten en Site.com Publisher-lisens eller Opprette og konfigurere fellesskap For å redigere eller slette domener: Tilpasse program For å knytte sertifikater til et domene: Kontakt Salesforce hvis du ikke bruker fellesskap. Organisasjon med fellesskap kan knytte sertifikater til et domene. Domenenavn som ble lagt til før sommeren 13, må vanligvis få CNAME justert for å peke til det fullt kvalifiserte domenet etterfulgt av.live.siteforce.com i stedet for til organisasjonens force.com-underdomene. Hvis ditt "før sommer 13-domene" for eksempel er må målet for CNAME være i stedet for eksempel.force.com før HTTPS vil fungere. Domenenavn som ble lagt til under eller før sommeren 13, har ikke den 18-tegns organisasjons-iden i CNAME-målet. Domenenavn som ble lagt til under eller etter sommeren 13, peker allerede til riktig sted for oppsett av HTTPS i et tilpasset domene. Domenenavn som ble lagt til under eller etter vinter 14, bruker et CNAME som peker til det fullt kvalifiserte domenet etterfulgt av organisasjonens 18-tegns ID og.live.siteforce.com. Hvis domenenavnet for eksempel er og din 18-tegns organisasjons-id er 00dxx ggxeay, må målet for dets CNAME være Legge til det globale søkefeltet i den tilpassede HTML-toppteksten Hvis du tilpasser fellesskapet med en HTML-topptekst, skjuler du feltet for globalt søk. Hvis du vil benytte deg av denne søkefunksjonaliteten, må du bygge inn et skjema tilsvarende dette i den tilpassede toppteksten. <form action="/<community name>/search/smartsearch" method="get"> <input id="phsearchinput" type="text" name="str"/> 35

40 Grunnleggende om fellesskapsoppsett <input type="submit" value="search"/> </form> Erstatt <fellesskapsnavn> med den unike verdien du brukte til URL-adressen da du opprettet fellesskapet. Hvis du for eksempel brukte customers som den unike verdien i URL-adressen til fellesskapet, vil skjema se slik ut: <form action="/customers/search/smartsearch" method="get"> <input id="phsearchinput" type="text" name="str"/> <input type="submit" value="search"/> </form> Konfigurere søkemotoroptimalisering (SEO) for fellesskapet Få populære søkemotorer som Google og Bing til å indeksere fellesskapet, slik at kunder, partnere og gjestebrukere lett kan finne fellesskapssider via søk på nettet. SEO kan forbedre oppdagelsen av felles fellesskap betydelig. Det finnes noen standardfiler du bør kjenne til når du konfigurerer SEO for fellesskapet: robots.txt Filen robots.txt er en standardfil som brukes på web til SEO, og bruker regler for inkludering og ekskludering til å informere indekseringsroboter og andre nettroboter om hvilke områder av fellesskapet som skal indekseres. Denne filen gir deg full kontroll over hva brukere kan finne via søkemotorer. Du kan tilpasse reglene slik at hele fellesskapet indekseres, eller du kan velge bestemte områder. Når du har angitt reglene, bruker søkemotorer filen til å indeksere sidene i fellesskapet. For Salesforce-fellesskap må du opprette en Visualforce-side for denne informasjonen. Denne filen plasseres på rotnivå i fellesskapet. Her er et eksempel på en Visualforce-side med indekseringsregler for et fellesskap: For å opprette en Visualforce-side, en robots.txt-fil og en sitemap.xml-fil for fellesskapet: Opprette og konfigurere fellesskap <apex:page contenttype="text/plain"> User-agent: * Disallow: / # hides everything from ALL bots Allow: /<path-prefix-1>/s # add path you want to open to bots Allow: /<path-prefix-2>/s # add path you want to open to bots Sitemap: Sitemap: </apex:page> sitemap.xml Filen sitemap.xml inneholder en liste over URL-adressene i fellesskapet. Søkemotorer bruker denne listen til å finne ut hvilke sider i fellesskapet som er tilgjengelige for gjennomsøking og indeksering. Filen robots.txt inneholder banen til områdekartet for fellesskapet. Filen sitemap.xml skal også plasseres på rotnivå i fellesskapet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter filen sitemap.xml for fellesskapet, kan du se denne artikkelen. Merk: Du kan ha flere enn ett fellesskap, der alle har forskjellige underbaner. Husk at de alle deler samme fil, så sørg for at indekseringsreglene tar med sidene i alle fellesskapene. Visualforce-siden med informasjonen om robots.txt må være i fellesskapet uten noen underbane, altså på rotnivå. 1. Opprett en liste over regler for inkludering og ekskludering for de ulike områdene i fellesskapet som du vil eksponere eller skjule for søkemotorer. Lagre denne informasjonen i en tekstfil. 36

41 Administrasjon av pålogging, egenregistrering og passord i fellesskapet 2. Gå til Utvikle > Sider i Oppsett og klikk på Ny for å opprette en ny Visualforce-side. Gi den et hvilket som helst navn. Du kan også kalle den roboter. 3. Lim inn listen over indekseringsregler på Visualforce-siden. Det endelige innholdet skal se ut omtrent som i eksemplet ovenfor, med flere regler etter behov. 4. Klikk på Lagre. 5. Når du er tilbake på siden Fellesskapsbehandling for fellesskapet, klikker du på Administrasjon > Sider > Gå til Force.com og deretter på Rediger på stedsdetaljsiden. 6. Skriv navnet på Visualforce-siden du nettopp opprettet, i Site Robots.txt-feltet, eller klikk på 7. Klikk på Lagre. for å søke etter filen. 8. Send eventuelt filen sitemap.xml direkte til søkemotorer. Du kan for eksempel sende filen til Google Webmaster Tools og Bing Webmaster Tools for å la brukere av disse søkemotorene finne innhold i fellesskapet. Bekreft av filen robots.txt er tilgjengelig for roboter og indekseringsmotorer ved å gå til fellesskapet og legge til /robots.txt i URL-adressen til landingssiden. Du skal se innholdet du limte inn på Visualforce-siden du opprettet tidligere. På samme måte kan du legge til /sitemap.xml i URL-adressen til fellesskapet for å teste om områdekartet er tilgjengelig for indekseringsroboter og andre søkemotorer. Administrasjon av pålogging, egenregistrering og passord i fellesskapet Tilpasse påloggings-, avloggings- og egenregistreringssider i fellesskap Konfigurer standardalternativene for pålogging, avlogging, passordbehandling og egenregistrering for fellesskapet, eller tilpass virkemåten med Apex og Visualforce- eller Fellesskapsbygger-sider. Som standard leveres hvert fellesskap til standardsidene for pålogging, passordbehandling og egenregistrering og tilknyttede Apex-kontrollere som driver denne funksjonaliteten i bakgrunnen. Du kan bruke Visualforce, Apex eller Fellesskapsbygger (Site.com Studio) til å opprette tilpasset merkeprofilering og endre standardvirkemåten: Tilpasse merkeprofileringen på standardsiden for pålogging. Tilpasse påloggingsopplevelsen ved å endre virkemåten til standardsiden for pålogging med en tilpasset påloggingsside og støtte andre godkjenningsleverandører. Omdirigere brukere til en annen URL-adresse ved avlogging. Bruke tilpassede Endre passord- og Glemt passord-sider Konfigurere egenregistrering for gjestebrukere uten lisens i fellesskapet. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. 37

42 Administrasjon av pålogging, egenregistrering og passord i fellesskapet Merkeprofilere fellesskapets påloggingsside Hvis du valgte malen Salesforce-faner + Visualforce, kan du legge til firmalogoen og tilpasset bunntekst på standardsiden for pålogging som leveres forhåndsdefinert sammen med fellesskapet. Bakgrunnsfargene for topptekst og side som brukes på standardsiden for pålogging, arves fra fellesskapetsfargeskjema for merkeprofilering. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Pålogging og registrering og gjør endringene dine under Topptekst og Bunntekst. 3. Last opp en logo for toppteksten på påloggingssiden for fellesskapet. Filen kan være GIF, JPG eller PNG. Maksimum filstørrelse er 100 KB. Bilder som er større enn 250 piksler i bredden eller 125 piksler i høyden, godtas ikke. Når du laster opp en logo, opprettes automatisk en mappe for delte dokumenter i fellesskap på Dokumenter-fanen. Logoen lagres der. Du kan ikke slette mappen når den først er opprettet. Topptekstlogoen vises øverst til venstre på standardsiden for pålogging. Den brukes også når du går til fellesskapet fra Salesforce1. Topptekstlogoen vises ikke på tilpassede påloggingssider. 4. Skriv inn tilpasset tekst for bunnteksten på påloggingssiden for fellesskapet. Den kan inneholde maks 120 tegn. Bunnteksten vises nederst på påloggingssiden. Denne bunnteksten vises ikke på tilpassede påloggingssider. 5. Klikk på Lagre. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Logoen og den tilpassede bunnteksten vises for alle brukere (interne, eksterne og gjestebrukere uten lisens) på påloggingssiden. Tilpasse påloggings-, avloggings- og egenregistreringssider i fellesskap Tilpasse påloggingsprosessen med Apex 38

43 Administrasjon av pålogging, egenregistrering og passord i fellesskapet Tilpasse fellesskapets påloggingsopplevelse Tilpass standardprosessen for pålogging for eksterne brukere i fellesskapet. Du kan også bruke en tilpasset Fellesskapsbygger- (Site.com Studio) eller Visualforce-påloggingsside, støtte flere godkjenningsleverandører og konfigurere enkeltpålogging med hvilken som helst mal. Eksterne brukere er brukere med lisens for Fellesskap, Kundeportal eller partnerportal. Påloggingssiden du velger i Fellesskapsbehandling, overstyrer andre påloggingssidetildelinger i stedsinnstillinger på Site.com- eller Force.com-nettstedet. Hvis fellesskapet bruker malen Salesforce-faner + Visualforce, kalles påloggingssiden som tildeles til fellesskapet, CommunitiesLogin som standard. Bruk Visualforce til å tilpasse utseendet på siden. Hvis fellesskapet bruker Napili-malen, kalles påloggingssiden som tildeles til fellesskapet, login som standard. Bruk Fellesskapsbygger (Site.com Studio) til å tilpasse utseendet. Når du skal oppdatere påloggingsvirkemåten for både Visualforce- og Fellesskapsbygger-sider, oppdaterer du Apex-kontrolleren CommunitiesLoginController. Tilpassede Fellesskapsbygger-sider må publiseres før de kan tildeles til felleskapet. Husk å endre Apex-kontrolleren CommunitiesLoginController og Apex-metoden Site.login() til å bruke den tilpassede påloggingssiden. Påloggingsalternativene du konfigurerer her, er gyldige bare for eksterne brukere. Brukere internt i organisasjonen må bruke lenken som sender ansatte til å logge på med sine Salesforce-brukernavn og -passord. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Pålogging og registrering og gjør endringene dine under Pålogging. 3. Velg eventuelt en tilpasset påloggingsside for fellesskapet. Velg sidetypen (Fellesskapsbygger eller Visualforce), oppgi navnet på siden i søkefeltet og klikk på. I søkeresultatvinduet klikker du på navnet på siden for å velge den. Tips: Hvis du vil gå tilbake til standardsiden for pålogging for fellesskapets mal, velger du Standardside. 4. Velg hvilken legitimasjon eksterne brukere kan logge på eller registrere seg med. Som standard logger brukere på fellesskapet med standardbrukernavnet og -passordet for fellesskapet. Hvis du vil tillate at de logger på med annen legitimasjon, for eksempel Facebook -, Janrain - eller Salesforce-legitimasjon fra en annen organisasjon, velger du dette i listen. Viktig: Du må konfigurere disse alternativene for godkjenningsleverandører på forhånd for å kunne bruke dem til pålogginger til fellesskapet. Det kan du gjøre fra Oppsett i Sikkerhetskontroller > Godkjenningsleverandører. 5. Du kan også tillate at eksterne brukere logger på med sin SAML-identitet for enkeltpålogging. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis organisasjonen har konfigurert SAML for fellesskapet, inkludert følgende: SAML-innstillinger for enkeltpålogging, som gjør det mulig å logge på Salesforce med firmaets identitetsleverandør. Vær oppmerksom på at du må oppgi en påloggings-url for identitetsleverandøren. Et tilpasset domenenavn som endrer program-url-adressene for alle sider, inkludert påloggingssider. Kontakt kundestøtte hvis du må aktivere Mitt domene. 39

44 Administrasjon av pålogging, egenregistrering og passord i fellesskapet Du kan tilby flere alternativer for SAML-enkeltpålogging hvis du velger Aktiver flere konfigurasjoner under Sikkerhetskontroller > Innstillinger for enkeltpålogging i Oppsett. Hvis du allerede har aktivert SAML, og så aktiverer flere SAML-konfigurasjoner, konverteres eksisterende SAML-konfigurasjon automatisk til å fungere med flere konfigurasjoner. Brukere ser alternativet for å Logge på med enkeltpålogging. Hvis du har aktivert flere alternativer for SAML enkeltpålogging, er hver påloggingsknapp merket med SAML-konfigurasjonens Navn-felt. 6. Klikk på Lagre. Merk: Å gi nytt navn til eller slette standardsiden for pålogging kan føre til problemer med standardflyten for pålogging til fellesskapet. Tilpasse påloggings-, avloggings- og egenregistreringssider i fellesskap Tilpasse påloggingsprosessen med Apex Du kan gi fellesskapsmedlemmer utenfor firmaet en fullstendig tilpasset påloggingsside som gjenspeiler organisasjonens stil og merkeprofilering. Bruk Visualforce og Apex til å tilpasse CommunitiesLogin-siden og CommunitiesLoginController, eller opprette din egen Visualforce-side. Slik omdirigerer du fra standard påloggingsside for fellesskapet til din tilpassede påloggingsside: 1. Klikk på Utvikle > Apex-klasser fra Oppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av CommunitiesLoginController. 3. Legg til følgende kode: For å opprette og redigere Visualforce-sider: Tilpasse program For å redigere Apex-klasser: Forfatter for Apex OG Tilpasse program global PageReference forwardtocustomauthpage() { String starturl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL'); return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' + EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8')); } 4. Hvis du opprettet en fullstendig tilpasset påloggingsside, erstatter du SiteLogin med navnet på Visualforce-siden din. 5. Klikk på Lagre. 6. Klikk på Rediger ved siden av CommunitiesLandingController. 7. Legg til følgende kode: public PageReference forwardtocustomauthpage() { String starturl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL'); return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' + EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8')); } 8. Hvis du opprettet en fullstendig tilpasset påloggingsside, erstatter du SiteLogin med navnet på Visualforce-siden din. 9. Klikk på Lagre. 40

45 Administrasjon av pålogging, egenregistrering og passord i fellesskapet 10. Klikk på Utvikle > Sider fra Oppsett. 11. Klikk på Rediger ved siden av CommunitiesLogin. 12. Legg til følgende i den første kodelinjen: action="{!forwardtocustomauthpage}" 13. Klikk på Lagre. 14. Klikk på Rediger ved siden av CommunitiesLanding. 15. Legg til følgende i den første kodelinjen: action="{!forwardtocustomauthpage}" 16. Klikk på Lagre. Omdirigere fellesskapsmedlemmer til en tilpasset URL-adresse ved avlogging Angir URL-adressen som fellesskapsmedlemmer skal omdirigeres til når de logger av fellesskapet. Når fellesskapsmedlemmer logger av, bringes de til påloggingssiden for fellesskapet som standard. Du kan velge å sende dem til et annet sted, for eksempel firmaets nettsted. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Pålogging og registrering. 3. Skriv URL-adressen du vil omdirigere fellesskapsmedlemmer til, under Logg av. 4. Klikk på Lagre. Tilpasse påloggings-, avloggings- og egenregistreringssider i fellesskap For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. 41

46 Administrasjon av pålogging, egenregistrering og passord i fellesskapet Bruke tilpassede Endre passord- og Glemt passord-sider i fellesskap Bruk en tilpasset Fellesskapsbygger- (Site.com Studio) eller Visualforce-side i stedet for standard Endre passord- og Glemt passord-sider. Glemt passord-siden kan tilpasses i Fellesskapsbygger eller Visualforce. Hvis du vil bruke en tilpasset Glemt passord-side fra Fellesskapsbygger, må du først publisere siden i Fellesskapsbygger. Endre passord-siden kan tilpasses bare i Visualforce. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Pålogging og registrering. 3. Velg sidetypen i passorddelen: Fellesskapsbygger eller Visualforce. 4. Skriv inn navnet på siden, eller la feltet være tomt for å søke etter alle tilgjengelige sider. 5. Klikk på 6. Klikk på Lagre., og klikk deretter på navnet på siden i søkeresultatet for å velge den. Hvis du vil gå tilbake til standardsiden for pålogging for fellesskapets mal, velger du Standardside som sidetype. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Tilpasse påloggings-, avloggings- og egenregistreringssider i fellesskap Konfigurere egenregistrering for fellesskapet Aktiver egenregistrering for å tillate at gjestebrukere uten lisens blir med i fellesskapet. Du kan velge å lagre dem som kontakter under en forretningskonto eller opprette en personkonto for hver egenregistreringsbruker. Når du aktiverer egenregistrering, knyttes disse Visualforce-sidene og Apex-kontrollerne til fellesskapet. CommunitiesSelfReg-siden og CommunitiesSelfRegController: Gi skjemaet ti partnere eller kunder slik at de kan registrere seg i fellesskapet. Du kan endre Apex-kontrolleren CommunitiesSelfRegController for å endre standardprosessen for egenregistrering, men fra og med våren '15 kreves det ikke lenger. Merk: Apex-tilpassinger for egenregistreringsprosessen overstyrer standardverdiene angitt i Fellesskapsbehandling. I organisasjoner opprettet før våren '15, vil eksisterende Apex-tilpassinger for egenregistreringer fortsette å gjelde som før. CommunitiesSelfRegConfirm-siden og CommunitiesSelfRegConfirmController: Hvis en bruker ikke oppretter et passord under egenregistreringen, enten fordi de lot passordfeltet stå tomt eller fordi organisasjonen tilpasset egenregistreringsskjemaet slik at det ikke har et passordfelt, bekrefter denne siden at en e-postmelding for tilbakestilling av passord er sendt. Brukere som lander på denne siden, kan ikke logge på før de har tilbakestilt passordet. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. 42

47 Administrasjon av pålogging, egenregistrering og passord i fellesskapet Standard egenregistreringssider og -kontrollere deles av alle organisasjonens fellesskap. Hvis du aktiverer egenregistrering for flere fellesskap, må du tilpasse egenregistreringsopplevelsen ytterligere for å dirigere brukere til ulike sider, tildele ulike profiler eller tillatelsessett for ulike fellesskap og så videre. Merk: Å gi nytt navn til eller slette standardsiden for egenregistrering kan føre til problemer med standardflyten for egenregistrering. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Pålogging og registrering. 3. Velg La eksterne brukere registrere seg selv under Registrering. 4. Velg eventuelt en tilpasset egenregistreringsside for fellesskapet. Velg sidetypen (Fellesskapsbygger eller Visualforce), oppgi navnet på siden i søkefeltet og klikk på. I søkeresultatvinduet klikker du på navnet på siden for å velge den. Hvis du vil gå tilbake til standardsiden for egenregistrering (CommunitiesSelfReg), velger du Standardside. Fellesskapsbygger-sider må publiseres, ellers inkluderes de ikke i resultatene fra oppslagssøk. Husk å endre Apex-kontrollerne for egenregistrering CommunitiesSelfRegController og CommunitiesSelfRegConfirmController hvis du bruker en tilpasset side. 5. Velg standard Profil som skal tildeles til egenregistreringsbrukere. Merk: Du kan bare velge portalprofiler som er knyttet til fellesskapet. Hvis en profil er valgt som standard for brukere som registrerer seg selv, og du fjerner den fra fellesskapet, tilbakestilles Profil for egenregistrering automatisk til Ingen. 6. Velg forretningskontoen som skal tildeles til egenregistreringsbrukere. Egenregistreringsbrukeren tildeles som en kontakt i kontoen du angir. La feltet stå tomt for å opprette en personkonto (hvis aktivert) for hver egenregistreringsbruker. Kontroller at kontoen du bruker, er aktivert som partner. Det gjør du ved å gå til kontoen, klikke på Behandle ekstern konto og klikke på Aktiver som partner. 7. Klikk på Lagre. Når du har satt opp egenregistrering, dirigerer en Ikke medlem?-lenke eksterne brukere til egenregistreringssiden fra påloggingssiden. Når en bruker registrerer seg selv i fellesskapet: Salesforce oppretter en ny brukerpost med informasjonen de oppgir på egenregistreringssiden. Brukeren tildeles til profilen du angir når du setter opp egenregistrering. Brukeren knyttes til en forretningskonto eller en personkonto, avhengig av hvordan du konfigurerer det. Customer Community Plus- og Partnerfellesskap-lisenser krever at brukerposter er knyttet til en rolle i organisasjonen. Hvis du ikke angir en rolle i standardprofilen for egenregistrering, tildeler Salesforce dem til Arbeider-rollen. Merk: Husk at hver gang en bruker registrerer seg selv, bruker vedkommende en av fellesskapets lisenser. Når du konfigurerer egenregistreringssiden, må du legge til noen kriterier for å sikre at riktig personer registrerer seg. For å hindre uautoriserte innsendinger anbefaler vi dessuten at du bruker en sikkerhetsmekanisme som CAPTCHA eller et skjult felt, på egenregistreringssiden. Tilpasse påloggings-, avloggings- og egenregistreringssider i fellesskap Tilpasse fellesskapets egenregistreringsprosess med Apex Opprette personkontoer for egenregistreringsbrukere 43

48 Administrasjon av pålogging, egenregistrering og passord i fellesskapet Opprette personkontoer for egenregistreringsbrukere Hvis virksomheten i hovedsak samarbeider med enkeltpersoner, kan du i stedet for å opprette dem som kontakter under én forretningskonto, tildele hver egenregistreringsbruker til en personkonto. Viktig: Du m å ha personkontoer aktivert i organisasjonen. Bare Kundefellesskap- og Customer Community Plus-lisenser støtter oppretting av personkontoer. Aktiver egenregistrering under under Administrasjon > Pålogging og registrering i Fellesskapsbehandling, og la Konto-feltet være tomt. Vær oppmerksom på at du må angi en standardprofil å tildele egenregistreringsbrukere til. Salesforce oppretter separate personkontoer for hver egenregistreringsbruker. Hver bruker tildeles standardprofilen du angav da du satte opp egenregistrering, samt en standardrolle. Hvis du ikke angir en rolle i profilen eller via Apex-kontrolleren for egenregistrering, tildeler Salesforce Arbeider-rollen til egenregistreringsbrukere. Du kan tilpasse denne funksjonaliteten ytterligere ved å bruke Apex-kontrolleren for egenregistrering (CommunitiesSelfRegController), men det kreves ikke. Tilpasse fellesskapets egenregistreringsprosess med Apex Oppdater CommunitiesSelfRegController for å tilpasse standardprosessen for egenregistrering for fellesskapet ditt. Du kan bruke den samme kontrolleren standardsiden for egenregistrering (CommunitiesSelfReg) eller en tilpasset egenregistreringsside fro Visualforce eller Fellesskapsbygger. Du kan konfigurere egenregistrering fullstendig i Fellesskapsbehandling. Denne tilpassingen anbefales bare hvis du vil endre egenregistreringsvirkemåten fra standardinnstillingen, hvis du har flere enn ett fellesskap i organisasjonen, eller hvis du bruker en tilpasset egenregistreringsside. Merk: Du kan legge til, redigere eller slette Apex via Salesforce-brukergrensesnittet bare i en -organisasjon, en Salesforce Enterprise Edition prøveorganisasjon eller Sandbox-organisasjon. I en Salesforce-produksjonsorganisasjon kan du gjøre endringer i Apex bare ved å bruke Metadata API-kallet deploy, Force.com IDE eller Force.com Migration Tool. Force.com IDE og Force.com Migration Tool er gratis ressurser som leveres av Salesforce for å støtte brukere og partnere, men regnes ikke som en del av våre tjenester når det gjelder Salesforces hovedabonnementsavtale. 1. Klikk på Utvikle > Apex-klasser fra Oppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av CommunitiesSelfRegController. 3. Oppgi eventuelt en verdi for ProfileId for å definere hvilken profiltype brukeren skal tildeles. Hvis du valgte en standardprofil da du konfigurerte egenregistrering i Fellesskapsbehandling, vil verdien i Apex-koden overstyre denne standardinnstillingen. Merk: Vær oppmerksom på at uavhengig av hvilken rolle du angir for roleenum, vil rollen for den nye brukeren som standard være Ingen. Når en bruker egenregistrerer seg, kan du oppdatere brukerens rolle på brukerdetaljsiden. 4. Skriv inn kont-iden for partner- eller kundekontoen som brukeren som egenregistrerte seg, skal tilknyttes. Hvis du valgte en standardkonto da du konfigurerte egenregistrering i Fellesskapsbehandling, vil verdien i Apex-koden overstyre denne standardinnstillingen. Forsikre deg om at kontoen du bruker, er aktivert som en partner. Det gjør du ved å gå til kontoen, klikke på Behandle ekstern konto og klikke på Aktiver som partner. 5. Hvis du aktiverer egenregistrering for flere fellesskap, legger du til kode for å opprette riktige brukertyper for hvert fellesskap, det vil si tilordner den riktige profilen, rollen og konto-iden per fellesskap. 6. Klikk på Lagre. 7. Aktiver tilgang til kontoer og kontakter for gjesteprofilen. Gjesteprofilen knyttes automatisk til fellesskapets Force.com-sted. 44

49 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet a. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av navnet på fellesskapet. b. Klikk på Administrasjon > Sider > Gå til Force.com. fra Fellesskapsbehandling. c. Klikk på Innstillinger for felles tilgang. d. Klikk på Rediger. e. Velg Lese og Opprette ved siden av Kontoer og Kontakter i delen Tillatelser for standardobjekter. f. Klikk på Lagre. g. Klikk på Rediger i den relaterte listen Aktivert tilgang til Apex-klasse. h. Legg til CommunitiesSelfRegController, og klikk på Lagre. i. Klikk på Rediger i den relaterte listen Aktivert tilgang til Visualforce-side. j. Legg til CommunitiesSelfReg, og klikk på Lagre. 8. Du kan også tilpasse innholdet på standardsiden for egenregistrering ved å redigere CommunitiesSelfReg-siden. a. Klikk på Utvikle > Sider fra Oppsett. b. Klikk på Rediger ved siden av CommunitiesSelfReg. c. Legg til kode for å tilpasse feltene som kreves til egenregistrering, eller for å tilpasse sidens utseende. I standardskjemaet kreves alle feltene unntatt Passord. d. Klikk på Lagre. Når konfigurasjonen er fullført, logges eksterne brukere som sendte det utfylte egenregistreringsskjemaet (inkludert et passord) på fellesskapet. Merk: Hvis en bruker egenregistrerer seg for et fellesskap med Chatter Answers aktivert, angis ikke tillatelsen Chatter Answers-bruker automatisk for brukeren. Hvis du bruker en tilpasset Visualforce-egenregistreringsside i stedet for standard CommunitiesSelfReg-side, legger du til følgende kode i CommunitiesSelfRegController. Erstatt CommunitiesCustomSelfRegPage med navnet på den tilpassede egenregistreringssiden. Legg deretter til den første linjen med kode på CommunitiesSelfReg-siden. Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Konfigurere saksfeed i fellesskapet Fellesskapssaksfeed Ved hjelp av fellesskapssaksfeeden kan agenter og fellesskapsbrukere inkludert eksterne brukere se livssyklusen til en sak fra start til avslutning: Alle saksinteraksjoner vises i en enhetlig, kronologisk Chatter-saksfeed. Fellesskapsbrukere kan bruke de ekstra funksjonene i Chatter, mens funksjoner på kundestøttesiden hjelper agenter med å gi effektiv, personlig kundestøtte. Fellesskapssaksfeeden gir fellesskapsbrukere et intuitivt, allsidig miljø der de kan behandle sakene sine. Ve hjelp av publiseringen (1) oppretter brukere innlegg og legger ved filer i saken. Feeden (2) vises fullt utstyrt med Chatters samarbeidsverktøy: Brukere kan bokmerke, like og kommentere innlegg og omtale andre brukere. Bilder og kommentarer vises innebygd slik at det blir enkelt å skanne feeden og finne detaljer. Sidefeltet Vedlegg (3) viser alle saksvedlegg. 45

50 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Følgende interaksjoner vises i fellesskapssaksfeeden: Chatter tekst-, fil-og lenkeinnlegg Spørsmål i Chatter som er knyttet til saken Saks-e-post Merk: Hvis du vil lære mer om eksternt synlig saks-e-post, kan du se Hvordan fungerer saks-e-post for eksterne brukere i fellesskap?. Hvis Salesforce-administratoren viser skrivebeskyttede sosiale innlegg i saker, vises disse også i fellesskapssaksfeeden. Kundestøtteagenter som bruker fellesskapssaksfeeden kan gjøre følgende: bruke fellesskapshandlingen i konsollsaksfeeden til å svare på fellesskapsspørsmål og opprette private og felles Chatter-innlegg i saker redigere synligheten til publiserte saksinnlegg Fellesskapssaksfeeden er tilgjengelig i alle fellesskap som er bygget på maler for selvbetjeningsfellesskap eller malen Salesforce-faner + Visualforce. Den kan legges til i nye fellesskap som er opprettet etter utgivelsen sommeren 2015, eller i fellesskap som har blitt oppgradert til maler sommeren

51 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Kjente problemer I fellesskap som er bygget på fellesskapsmalene Koa eller Kokua, ser brukernes navn i fellesskapsfeeden ut som lenker, men de peker ikke til noe sted. Konfigurere fellesskapssaksfeeden Konfigurere fellesskapssaksfeeden Med fellesskapssaksfeeden kan fellesskapsbrukere og kundestøtteagenter se alle saksinteraksjoner i en enhetlig feed. For å konfigurere fellesskapssaksfeeden i selvbetjeningsfellesskapet ditt må du aktivere den i Salesforce og legge til to forhåndsdefinerte komponenter på Sak-siden i Site.com Studio. Fellesskapssaksfeeden er tilgjengelig i alle fellesskap som er bygget på maler for selvbetjeningsfellesskap eller malen Salesforce-faner + Visualforce. Den kan legges til i nye fellesskap som er opprettet etter utgivelsen sommeren 2015, eller i fellesskap som har blitt oppgradert til maler sommeren Aktiver fellesskapssaksfeeden. 2. Bytt ut sakssidekomponentene. Hvis fellesskapet ditt er bygget på malen Salesforce-faner + Visualforce, gjelder ikke dette trinnet for deg. Aktivere fellesskapssaksfeeden Aktiver fellesskapssaksfeeden for å gi fellesskapsbrukere og kundestøtteagenter en god oversikt over alle interaksjoner i en sak. 1. Klikk på Tilpass > Saker > Innstillinger for kundestøtte fra Oppsett i Salesforce. 2. Velg Aktiver fellesskapssaksfeed. 3. Velg eventuelt Aktiver e-postvarsler for saksinnlegg (anbefalt). Merk: Denne preferansen varsler kontaktene via e-post når noen lager et eksternt synlig innlegg i saken sin. Brukere kan kommentere i innlegget ved å svare på e-postmeldingen. Brukere med fellesskap som er bygget på Napili-malen, kan slå av disse varslene i innstillingene sine for e-postvarsling ved å velge Innlegg om en av mine saker under Send meg en e-postmelding når noen... Hvis du allerede bruker tilpassede innstillinger for e-postvarsling, som de som utløses av arbeidsflyter, kan denne preferansen føre til at det opprettes dupliserte e-postvarsler. For å aktivere fellesskapssaksfeeden: Tilpasse program 4. Klikk på Lagre. Bytte ut sakssidekomponentene 47

52 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Bytte ut sakssidekomponentene Fellesskapssaksfeeden inneholder to komponenter som lar brukere vise og opprette Chatter-innlegg for saker. I Site.com Studio erstatter du komponentene Sakspublisering og Sakskommentater med de to komponentene som er spesifikke for fellesskapssaksfeeden. Komponenten Chatter-publisering for sak lar brukere opprette Chatter-poster i fellesskapsfeeden sin. Du må erstatte komponenten Sakspublisering med komponenten Chatter-publisering for sak. Saksfeed-komponenten gjør Chatter-innlegg og -e-postmeldinger synlige for kunder. Du må erstatte komponenten Sakskommentarer med Saksfeed-komponenten. 1. Velg Administrasjon > Sider > Gå til Site.com Studio i Fellesskapsbehandling. For å bygge, redigere og behandle Site.com-steder: Feltet Site.com Publisher-bruker aktivert på brukerdetaljsiden Stedsadministrator eller utformingsrolle tildelt på stedsnivået 2. Dobbeltklikk på navnet på fellesskapet ditt. 3. Finn sakssiden i listen, og klikk på blyantikonet for å redigere den. 4. Slett komponenten Sakspublisering: a. Finn div.leftcol.publisher-panelet i Sidestruktur-vinduet, som inneholder komponenten Sakspublisering. b. Klikk på pilen ved siden av komponenten Sakspublisering for å vise Handlinger-menyen, og velg Slett. 48

53 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet 5. Slett komponenten Sakskommentarer: a. Finn div.leftcol.feed-panelet i Sidestruktur-vinduet, som inneholder komponenten Sakskommentarer. b. Klikk på pilen ved siden av komponenten Sakskommentarer for å vise Handlinger-menyen, og velg Slett. 6. Legg til komponenten Chatter-publisering for sak. a. Klikk på pilen ved siden av div.leftcol.publisher-panelet for å vise Handlinger-menyen, og velg Legg til sideelementer. b. Finn Selvbetjening-delen, og klikk på Chatter-publisering for sak for å legge den til i panelet. Merk: Hvis fellesskapet ditt bruker en tilpasset term for saker for eksempel billetter bruker komponentnavnet den tilpassede termen i stedet for Sak. c. Rediger egenskapene i Egenskapsredigering for Chatter-publisering for sak: Egenskap Saks-ID Detaljer Skriv inn denne verdien: {!recordid} Publisering-plassholdertekst Mobil-topptekst Kan legge ved filer Innlegg-knappetikett Skriv inn teksten som skal vises i søkefeltet. Standardverdien er Skriv et nytt innlegg. Skriv inn teksten som skal vises som topptekst for mobile brukere. Mobiltelefoner og nettbrett ser teksten som topptekst for innleggstekstområdet. Velg dette alternativet for å la brukere legge ved en fil i innlegget. Skriv inn teksten for knappen som sender innlegget. 7. Legg til Saksfeed-komponenten. 49

54 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet a. Klikk på pilen ved siden av div.leftcol.feed-panelet for å vise Handlinger-menyen, og velg Legg til sideelementer. b. Finn Selvbetjening-delen, og klikk på Saksfeed for å legge den til i panelet. c. Rediger egenskapene i Egenskapsredigering for Saksfeed: Egenskap Saks-ID Detaljer Skriv inn denne verdien: {!recordid} 8. Publiser endringene dine til stedet for å oppdatere Sak-siden. Hvordan fungerer saks-e-post for eksterne brukere i fellesskap? Innlegg om saker og fellesskapsspørsmål med Fellesskap-handlingen i saksfeeden Innlegg om saker og fellesskapsspørsmål med Fellesskap-handlingen i saksfeeden Fellesskap-handlingen er standardalternativet for å svare til kunder i saker som har kommet fra et fellesskap eller en kundeportal. For å lage innlegg om saker i kundeportaler eller fellesskap: 1. Klikk på Svar til kunde på saksfeedsiden. 2. Klikk på, og velg Fellesskap. Avhengig av hvordan administrator har konfigurert Saksfeed kan du kanskje klikke på Fellesskap uten å først klikke på Svar til kunde. 3. Skriv meldingen til kunden. For å opprette saksinnlegg i kundeportaler eller fellesskap: Redigere-tillatelse for saker 4. Hvis du arbeider med en sak som har blitt eskalert fra et spørsmål i Chatter Questions eller Chatter Answers, velger du hvem du vil at innlegget skal være synlig for: Velg Bare kunde for å legge inn svaret ditt som et privat svar, eller velg Alle for å legge det inn som et felles svar. Andre alternativer vises hvis Salesforce-administratoren har aktivert fellesskapssaksfeeden, som gir deg mulighet til å lage Chatter-innlegg på saker i stedet for kommentarer. Velg Kundesak for å gjøre et innlegg synlig for alle interne og eksterne brukere med tilgang til saken, eller velg Fellesskapsspørsmål for å legge inn et felles svar på spørsmålet fra fellesskapsbrukeren. 50

55 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet 5. Du kan også velge Send e-post for å sende en melding til kunden om at det har blitt lagt inn et svar på spørsmålet i saken. Merk: Dette alternativet er tilgjengelig bare hvis administrator har aktivert det, og hvis kunden du svarer, er tilknyttet saken og har en gyldig e-postadresse. Hvis organisasjonen bruker fellesskapssaksfeeden, varsles brukerne automatisk via e-post om mulige innlegg i sakene deres, så dette alternativet vises ikke alltid. 6. Klikk på knappen for å publisere innlegget. Merk: Hvis fellesskapssaksfeeden er aktivert i organisasjonen, kan du endre synligheten for saksinnlegg etter at de har blitt publisert. Du finner detaljer i Salesforce-hjelpen under i Redigere synligheten til fellesskapssaksinnlegg. Fellesskapssaksfeed Redigere synligheten til fellesskapssaksinnlegg Hvis det blir nødvendig, kan agenter som bruker fellesskapssaksfeeden, endre den eksterne synligheten til en publisert tekst-, lenke- eller filinnlegg i en sak. 1. Naviger til innlegget i kompaktsaksfeeden. 2. Velg Gjør felles fra innleggets rullegardinmeny for å gjøre et internt innlegg synlig for eksterne brukere med tilgang til en sak, eller velg Gjør privat for å gjøre et innlegg synlig bare for interne brukere. Når et innlegg gjøres privat, kan en kunde ikke lenger se innlegget i saksfeeden sin. Vær imidlertid oppmerksom på at kunden kan ha blitt varslet via e-post da det ble lagt inn første gang. For å redigere synligheten til publiserte Chatter-innlegg i saker: Redigere mine egne innlegg Redigere innlegg i poster jeg eier Kompaktsaksfeed aktivert i organisasjonen Fellesskapssaksfeed aktivert i organisasjonen 51

56 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Merk: Saksfeeden gir praktiske visuelle tips som hjelper agenter raskt å identifisere hvilke saksinnlegg som er synlige eksternt. For å lære mer hvordan du aktiverer disse visuelle tipsene, kan du se delen Visningsalternativer for feed i Innstillinger for feedvisninger i Saksfeed i Salesforce Hjelp. Fellesskapssaksfeed Hvordan fungerer saks-e-post for eksterne brukere i fellesskap? Når du aktiverer fellesskapssaksfeeden, vises saks-e-postmeldinger i fellesskapssaksfeeden for eksterne brukere som har tilgang til saken. Saks-e-post i feeden viser forfatter, mottakere, tekst og tidspunkt for sending for e-postmeldingen. Hvis sakskontakten er forfatter eller mottaker av e-postmeldingen, blir meldingen synlig i saksfeeden for alle brukere som er tilknyttet saken, inkludert eksterne brukere. E-postmeldinger mellom agenter vises imidlertid ikke for eksterne brukere. Merk: Hvis en ekstern bruker skal kunne vise saken, må brukerens profil inkludere tilgang til saker i fellesskapet. Anta at Rita, en ekstern bruker, legger inn et spørsmål i et fellesskap. Spørsmålet er ennå ikke løst, og en fellesskapsmoderator oppretter en sak fra det med Spørsmål-til-sak-handlingen. Hvis kundestøtteagenten som er tildelt saken, sender en e-postmelding fra e-postpubliseringen, kan Rita og alle andre bruker med tilgang til saken, se e-postmeldingen i sin saksfeed. Brukere som har tilgang, inkluderer den tildelte kundestøtteagenten, sakskontakten og eventuelle partnere. Du kan skrive en Apex-utløser for å angi synligheten for saks-e-post til eksterne brukere som har tilgang til saken, uavhengig av om du har aktivert fellesskapssaksfeeden. Feltet IsExternallyVisible i Message-objektet bestemmer synligheten til e-postmeldinger. Når feltet angis til true som er standardverdien blir e-postmeldinger synlige for eksterne brukere i feeden. Hvis du vil skjule saks-e-postmeldinger fra saksfeeden for eksterne brukere, skriver du en utløser som angir feltet IsExternallyVisible til false når det opprettes en e-postmelding. Redigere synligheten til fellesskapssaksinnlegg 52

57 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Konfigurere Chatter Questions i fellesskapet Chatter Questions hjelper deg å fremme fellesskapsengasjement internt og eksternt ved å gi brukere mulighet til å stille og svare på spørsmål i Chatter-feeden, i grupper og i poster. Medlemmer i brukernes grupper og fellesskap kan svare på spørsmål i Chatter på samme måte som de kommenterer et Chatter-innlegg. Brukere i fellesskap som er bygd på Napili-malen, kan også legge filer ved spørsmålene. For å konfigurere Chatter Questions i fellesskapet legger du til Spørsmål-handlingen i det globale publiseringsoppsettet. Hvis organisasjonen ble opprettet etter sommeren 2014, legges Spørsmål-handlingen automatisk til, men vi anbefaler deg å dra den lengst til venstre for å øke synligheten av den. Merk: Chatter Questions er ikke tilgjengelig i fellesskap bygd på Koa- og Kokua-fellesskapsmalene. Chatter Questions er tilgjengelig i Group, Professional, Developer, Performance, Enterprise og Unlimited Edition. Slik redigerer du det globale publiseringsoppsettet: Tilpasse program Slik redigerer du det globale publiseringsoppsettet: 1. Klikk på Opprett > Globale handlinger > Publiseringsoppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av det globale publiseringsoppsettet: 3. Dra Spørsmål-handlingen fra paletten til det globale publiseringsoppsettet. Hvis Spørsmål-handlingen allerede vises i oppsettet, drar du den dit du vil ha den. 4. Klikk på Lagre. Merk: Hvis du bruker et tilpasset publiseringsoppsett i grupper eller poster, må du forsikre deg om at Spørsmål-handlingen også blir lagt til i disse oppsettene. 53

58 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Konfigurere spørsmål-til-sak Legg til spørsmål-til-sak i fellesskapene eller i Salesforce-organisasjonen eller i begge. Med spørsmål-til-sak kan moderatorer opprette saker fra uløste spørsmål i Chatter, noe som gjør det enklere å spore og løse kundenes problemer. Moderatorer kan opprette saker fra spørsmål direkte i feeden, eller du kan sette opp prosesser som ligner arbeidsflytregler i Lightning Process Builder for å opprette saker automatisk fra spørsmål som oppfyller angitte kriterier. Saker fra spørsmål legges til i en kø, slik at støtteagenter kan hente dem. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Slik konfigurerer du spørsmål-til-sak: 1. Aktiver spørsmål-til-sak i fellesskapene eller i Salesforce-organisasjonen eller i begge. Spørsmål-til-sak er bare tilgjengelig i fellesskap der Chatter Questions er aktivert. 2. Legg til feltet Spørsmål fra Chatter i saksdetaljvisningen. Feltet Spørsmål fra Chatter viser en lenke til det opprinnelige spørsmålet, slik at agenter raskt kan navigere til feeden fra en sak. 3. Legg til handlingen Eskaler til sak i feedelementoppsettet. Moderatorer kan velge denne handlingen i et spørsmåls rullegardinmeny for å eskalere det til en sak. 4. Bekreft tilgang til handlingen Eskaler til sak. Påse at profilene for brukere som trenger spørsmål-til-sak, har tilgang til posttypen knyttet til handlingen Eskaler til sak. 5. Tilpass oppsettet for handlingen Eskaler til sak. Velg hvilke felt som vises på Eskaler til sak-handlingen, og i hvilken rekkefølge, basert på informasjon du trenger for hver sak. Valgfri tilpassinger: Tildel saker automatisk fra spørsmål til en kø. Skriv en prosess eller arbeidsflytregel som automatisk legger til saker opprettet fra spørsmål, i en kø slik at støtteagenter kan hente dem. Opprette saker automatisk fra uløste spørsmål. Konfigurer prosesser som automatisk oppretter en sak fra et spørsmål i Chatter, etter at angitte kriterier er oppfylt. I DENNE DELEN: 1. Aktivere spørsmål-til-sak Med spørsmål-til-sak kan moderatorer opprette saker fra spørsmål i Chatter for å sikre at kundenes spørsmål løses raskt. Aktiver spørsmål-til-sak i fellesskapene eller i Salesforce-organisasjonen eller i begge. 2. Legge til feltet Spørsmål fra Chatter i saksdetaljvisningen Når en sak opprettes fra et spørsmål i Chatter, viser feltet Spørsmål fra Chatter på saksdetaljsider en lenke til det opprinnelige spørsmålet. Med dette feltet kan agenter raskt navigere til feeden. 54

59 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet 3. Legge til handlingen Eskaler til sak i feedelementoppsettet Gi moderatorer mulighet til å opprette saker fra spørsmål ved å legge til handlingen Eskaler til sak på Chatter Questions-sider. Denne handlingen opprettes automatisk når spørsmål-til-sak aktiveres i organisasjonen. 4. Bekrefte tilgang til handlingen Eskaler til sak Bruker organisasjonen flere enn én posttype for saker? Påse at profilene for som trenger spørsmål-til-sak, har tilgang til posttypen knyttet til handlingen Eskaler til sak. Hvis organisasjonen har bare én posttype for saker, kan du hoppe over dette. 5. Tilpasse oppsettet for handlingen Eskaler til sak Velg hvilke felt som vises på Eskaler til sak-handlingen, og i hvilken rekkefølge, basert på informasjon du trenger for hver sak. 6. Tildele saker automatisk fra spørsmål til en kø Sakstildelingsregler støttes ikke i spørsmål-til-sak, så som standard tildeles saker opprettet fra spørsmål, til moderatoren som eskalerer spørsmålet. Hvis du vil, kan du skrive en arbeidsflytregel eller en prosess som automatisk legger til spørsmål opprettet fra saker, i en kø slik at støtteagenter kan hente dem. 7. Opprette saker automatisk fra uløste spørsmål Etter hvert som fellesskapet eller organisasjonen utvikler seg, må du sikre at brukere raskt får svar på spørsmålene sine. Med spørsmål-til-sak kan moderatorer eskalere uløste spørsmål til saker i feeden, men du kan gjøre saksløsningsprosessen enda mer effektiv ved å konfigurere prosesser som ligner arbeidsflytregler i Lightning Process Builder. Konfigurer en prosess som automatisk oppretter en sak ut fra spørsmål som oppfyller angitte kriterier. Aktivere spørsmål-til-sak Med spørsmål-til-sak kan moderatorer opprette saker fra spørsmål i Chatter for å sikre at kundenes spørsmål løses raskt. Aktiver spørsmål-til-sak i fellesskapene eller i Salesforce-organisasjonen eller i begge. 1. Klikk på Tilpass > Saker > Innstillinger for kundestøtte fra Oppsett. 2. Velg Aktiver spørsmål-til-sak i fellesskap for å aktivere spørsmål-til-sak i alle fellesskap der Chatter Questions er aktivert. 3. Velg Aktiver spørsmål-til-sak i Salesforce for å aktivere spørsmål-til-sak i Salesforce-organisasjonen. 4. Klikk på Lagre. Merk: Kontroller at sakssideoppsettet er feedbasert. Med det feedbaserte sakssideoppsettet kan agenter og moderatorer bruke Fellesskap-handlingen til å svare på eskalerte spørsmål. Hvis organisasjonen ble opprettet før våren 2014, er det ikke sikkert at sakssideoppsettet er feedbasert. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, For å aktivere spørsmål-til-sak: Tilpasse program 55

60 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Legge til feltet Spørsmål fra Chatter i saksdetaljvisningen Når en sak opprettes fra et spørsmål i Chatter, viser feltet Spørsmål fra Chatter på saksdetaljsider en lenke til det opprinnelige spørsmålet. Med dette feltet kan agenter raskt navigere til feeden. Først bruker du feltnivåsikkerhet til å angi hvilke brukere som skal kunne se feltet Spørsmål fra Chatter på sakdsetaljside. 1. Klikk på Tilpass > Saker > Felt fra Oppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av sideoppsettet du vil tilpasse. 3. Klikk på Spørsmål fra Chatter. 4. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet. 5. Velg Synlig for alle profiler som du vil at skal ha mulighet til å bruke Spørsmål-til-Sak. 6. Klikk på Lagre. Når du har gjort feltet synlig for brukere, kan du velge å legge det til i saksdetaljvisningen. 1. Klikk på Tilpass > Saker > Sideoppsett fra Oppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av sideoppsettet du vil tilpasse. 3. Dra feltet Spørsmål fra Chatter fra Felt-delen av sidepaletten i oppsettredigering til Saksinformasjon-delen på siden. 4. Klikk på Lagre. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, For å angi feltnivåsikkerhet: Administrere profiler og tillatelsessett OG Tilpasse program For å tilpasse sideoppsett Tilpasse program 5. Klikk på Tildeling av sideoppsett for å bekrefte at brukerprofilene som trenger spørsmål-til-sak, er tildelt til sideoppsettet som du tilpasset. Tildel også interne brukere som trenger tilgang til feltet Spørsmål fra Chatter i saker, til det sideoppsettet. Legge til handlingen Eskaler til sak i feedelementoppsettet Gi moderatorer mulighet til å opprette saker fra spørsmål ved å legge til handlingen Eskaler til sak på Chatter Questions-sider. Denne handlingen opprettes automatisk når spørsmål-til-sak aktiveres i organisasjonen. 1. Klikk på Tilpass > Chatter > Feedelement > Oppsett fra Oppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av Feedelementoppsett. 3. Dra handlingen Eskaler til sak fra kategorien Hurtighandlinger paletten til Hurtighandlinger i publisering-delen. 4. Klikk på Lagre. 5. Klikk på Tildeling av sideoppsett for å bekrefte at brukerprofilene som trenger spørsmål-til-sak, er tildelt til feedelementoppsettet. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, For å redigere sideoppsett: Tilpasse program 56

61 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Bekrefte tilgang til handlingen Eskaler til sak Bruker organisasjonen flere enn én posttype for saker? Påse at profilene for som trenger spørsmål-til-sak, har tilgang til posttypen knyttet til handlingen Eskaler til sak. Hvis organisasjonen har bare én posttype for saker, kan du hoppe over dette. Først må du kontrollere hvilken posttype som er tildelt til profilene som trenger tilgang til Eskaler til sak-handlingen. 1. Klikk på Behandle brukere > Profiler fra Oppsett. 2. Klikk på navnet på en profil. 3. Noter deg hvilke saksposttyper profilen bruker, under Posttypeinnstillinger. 4. I Tillatelser-delen forsikrer du deg om at brukerprofilen har tillatelsen Moderere Chatter eller Moderere fellesskapsfeeder aktivert. Deretter kontrollerer du hvilken posttype Eskaler til sak-handlingen bruker, og endrer den ved behov. 1. Klikk på Tilpass > Chatter > Feedelement > Handlinger fra Oppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av handlingen Eskaler til sak. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, For å tildele posttyper: Tilpasse program 3. Kontroller at Posttype-feltet viser en posttype som er tildelt til profilene som må ha tilgang til denne handlingen. Hvis ikke, velger du en riktig posttype fra rullegardinlisten. 4. Klikk på Lagre. Tilpasse oppsettet for handlingen Eskaler til sak Velg hvilke felt som vises på Eskaler til sak-handlingen, og i hvilken rekkefølge, basert på informasjon du trenger for hver sak. 1. Klikk på Tilpass > Chatter > Feedelement > Handlinger fra Oppsett. 2. Klikk på Oppsett ved siden av handlingen Eskaler til sak. 3. Da feltene du vil legge til i handlingen, fra handlingspaletten i oppsettredigering, og flytt dem om nødvendig. 4. Klikk på Lagre. Merk: I felles fellesskap kan du ikke slå opp en kontakt når saken er sendt, så vi anbefaler at du fjerner Kontakt-feltet fra sakshandlingsoppsettet. Tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, For å tilpasse sideoppsett: Tilpasse program Tildele saker automatisk fra spørsmål til en kø Sakstildelingsregler støttes ikke i spørsmål-til-sak, så som standard tildeles saker opprettet fra spørsmål, til moderatoren som eskalerer spørsmålet. Hvis du vil, kan du skrive en arbeidsflytregel eller en prosess som automatisk legger til spørsmål opprettet fra saker, i en kø slik at støtteagenter kan hente dem. Du kan tildele eskalerte spørsmål til en kø på flere måter. Den enkle tilnærmingen er å skrive en prosess i Lightning Process Builder som automatisk tildeler en sak til en angitt kø, hvis Type-feltet på saken er lik Spørsmål. Du kan også bygge prosessen slik at den kan håndtere flere køer. Du kan for eksempel la prosessen tildele saker med et visst emne til en annen kø. Spørsmål-til-sak er tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Måten du bruker køer på i eskalerte spørsmål, er avhengig av brukere, mål og annet. Finn den tilnærmingen som passer dine forretningsbehov best. 57

62 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Se Opprette køer hvis du trenger informasjon om hvordan du oppretter en kø. Opprette saker automatisk fra uløste spørsmål Etter hvert som fellesskapet eller organisasjonen utvikler seg, må du sikre at brukere raskt får svar på spørsmålene sine. Med spørsmål-til-sak kan moderatorer eskalere uløste spørsmål til saker i feeden, men du kan gjøre saksløsningsprosessen enda mer effektiv ved å konfigurere prosesser som ligner arbeidsflytregler i Lightning Process Builder. Konfigurer en prosess som automatisk oppretter en sak ut fra spørsmål som oppfyller angitte kriterier. Du kan bruke spørsmål-til-sak i prosesser på flere måter. Vurder for eksempel å konfigurere prosesser som gjør følgende: oppretter en sak fra et spørsmål hvis det har gått en uke, hvis spørsmålet har fått over ti "liker" og hvis et beste svar ikke er valgt oppretter en sak fra et spørsmål umiddelbart hvis spørsmålet inneholder ordet "konkurrent" Prosesser relatert til spørsmål-til-sak utfører handlinger på Feedelement-objektet. Prosessen inkluderer en flyt som evaluerer om spørsmålsinnlegg oppfyller eskaleringskriteriene dine. Du kan opprette flytvariabler basert på flere feedelementfelt, inkludert: Spørsmål-til-sak er tilgjengelig i Group, Professional, Enterprise, Lightning Process Builder er tilgjengelig i Enterprise, BestCommentId: IDen for kommentaren som ble valgt som beste svar. Hvis ingen kommentar er valgt som beste svar, er dette feltet null. CommentCount: Antall kommentarer til et spørsmål. LikeCount: Antall "liker" på et spørsmål. Tips: Datatypen til hver flytvariabel må samsvare med feedelementfeltets datatype. CommentCount og LikeCount er tallfelt, mens BestCommentId er et tekstfelt. Opprettingen av et feedelement kan utløse en prosess, men oppdateringer av feedelementer (som "liker" og kommentarer) kan ikke. Avhengig av prosessen, kan det hende du må angi hvor lang tid det skal gå før en relatert flyt kjører. Utover det grunnleggende Robert er en Salesforce-administrator som ønsker at spørsmål automatisk skal eskaleres til saker hvis det har gått 24 timer, hvis spørsmålet har fått over fire kommentarer og hvis et beste svar ikke er valgt. Trinn 1: Opprette en prosess Først oppretter Robert en prosess i Process Builder for feedelementobjektet. Prosessen kjører bare når feedelementer opprettes. Trinn 2: Legge til kriterier Robert legger til kriterier i prosessen som kontrollerer om nylig opprettede feedelementer er spørsmål. Han bruker følgende innstillinger: Kriterienavn = Er spørsmål Kriterium for utføring av handlinger = Filtervilkår oppfylles Filtervilkår = [FeedItem].Type er lik spørsmålsinnlegg Alle betingelsene er oppfylt (AND) Trinn 3: Legge til en flyt Robert oppretter en enkel flyt med navnet Eskaler spørsmål til sak i Cloud Flow Designer. Flyten har tre elementer: et postoppslag, en beslutning og en hurtighandling. Den kontrollerer om et spørsmål har fått fire eller flere kommentarer, og om et beste svar er valgt. Postoppslag-elementet henter post-iden til et spørsmålsinnlegg. Det bruker følgende innstillinger: 58

63 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Navn = Spøsmåls-ID Oppslag = FeedItem Felt = Id Operator = er lik Verdi = {!QuestionID} Merk: For Verdi-feltet oppretter Robert en tekstvariabel kalt {!QuestionID} med inndata/utdata-typen Inndata og utdata. Beslutning-elementet angir om spørsmålet skal eskaleres til en sak. Det bruker følgende innstillinger: Navn = Skal eskaleres Standardresultat = Nei Redigerbart resultat = Ja Flytvilkår = {!BestCommentId} er null {!$GlobalConstant.True} AND {!CommentCount} større enn eller lik 4 Alle betingelser må være sanne (OG) Merk: For flytbetingelsene oppretter Robert to nye variabler: en tekstvariabel kalt {!BestCommentId} og en tallvariabel kalt {!CommentCount}, begge med inndata/utdata-typen Inndata og utdata. Hurtighandlingen FeedItem.EscalateQFIToCase eskalerer spørsmålet til en sak hvis vilkårene for Ja-resultatet oppfylles. Den bruker følgende innstillinger: Navn = Eskaler til sak Under Inndata, Relatert post-id = {!FeedItemId} Advarsel: Ikke rediger navnet på hurtighandlingen FeedItem.EscalateQFIToCase. Hvis du redigerer navnet på handlingen, vises den også i handlingsrullegardinmenyen for tekst-, vedleggs- og lenkefeedinnlegg, noe som fører til feil. Trinn 4: Legge til flyten i prosessen Når flyten er ferdig, integrerer Robert den i prosessen som en planlagt handling. Først angir han at flyten skal kjøre 24 timer etter at et feedelement er opprettet. Deretter legger han til flyten i prosessen med en variabel som bruker informasjon fra feedelementposten. Han bruker følgende innstillinger: Handlingsnavn = Eskaler til sak Flyt = Escalate_Question_to_Case Variabel: Flytvariabel = FeedItemId Verdi = [FeedItem].Id Trinn 5: Lagre og aktivere prosessen Ta en kikk på Roberts fullførte prosess. Når Robert aktiverer prosessen, vil den kjøres på alle fremtidige spørsmål som legges inn i fellesskap og i Salesforce. 59

64 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Tips: Hvis Robert vil opprette en lignende prosess som eskalerer spørsmål til saker etter at de har mottatt minst ti "liker", kan han spare tid ved å klone denne prosessen og knytte den til en flyt som kontrollerer antall "liker" på spørsmål. Aktivere Chatter Answers i fellesskapet Chatter Answers er et selvbetjent støttefellesskap der brukere kan legge inn spørsmål og få svar og kommentarer fra andre brukere eller fra dine egne støtteagenter. For å aktivere Chatter Answers i Salesforce-fellesskap: 1. Aktiver Chatter Answers. a. Klikk på Tilpass > Chatter Answers > Innstillinger fra Oppsett. b. Velg Aktiver Chatter Answers. 2. Kontroller at medlemmene i fellesskapet har tilgang til følgende objekter i organisasjonen: Spørsmål Knowledge-artikler Datakategorier Chatter Answers er tilgjengelig i Enterprise, Developer, Performance og Unlimited Edition. For å aktivere Chatter Answers i Salesforce-fellesskap: Tilpasse program 3. Opprett en sone for Chatter Answers. a. Aktiver sonen for Chatter Answers. b. Angi Synlig i-innstillingen for fellesskapet du vil at sonen skal vises i. c. En god rutine er å velge en felles gruppe fra organisasjonen og utpeke den som kundestøtteagenter-gruppe. 4. Legg til Q&A-fanen i fellesskapet. a. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. b. Klikk på Administrasjon > Faner. c. Legg til Q&A-fanen i listen over valgte faner. d. Klikk på Lagre. e. Klikk på Avslutt. 5. Gjør Q&A-fanen synlig i profiler som må ha tilgang til den. a. Klikk på Behandle brukere > Profiler fra Oppsett. b. Velg Rediger for profilen du vil gjøre Q&A-fanen synlig for. c. Sett Q&A-fanen til Standard på under Standard faneinnstillinger. d. Klikk på Lagre. Når du har aktivert Chatter Answers i fellesskapet, kan du vurdere følgende andre distribusjonsalternativer: Et felles Force.com-sted med eller uten en portal. En Visualforce-fane med merkeprofilering, en tilpasset landingsside og tilpasset tilgang til Chatter Answers i fellesskapet. Hvis en bruker egenregistrerer seg for et fellesskap med Chatter Answers aktivert, angis ikke tillatelsen Chatter Answers-bruker automatisk for brukeren. Angi tillatelser for Chatter Answers for fellesskapsbrukeren. 60

65 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Aktivere ideer i fellesskapet Med ideer kan en gruppe av brukere legge inn, stemme på og kommentere ideer. Et idéfellesskap gir deg en online, gjennomsiktig måte å tiltrekke, behandle og vise frem nyvinninger. Slik tilpasser du innstillinger for Ideer: 1. Klikk på Tilpass > Ideer > Innstillinger fra Oppsett a. Bruk avmerkingsboksen Aktiver ideer til å aktivere eller deaktivere ideer for organisasjonen din b. Alternativt kan du velge Aktiver tekstformatering, bilder og lenker for å aktivere HTML-tekstbehandleren for ideer, noe som gir brukerne WYSIWYG HTML-redigering og mulighet for referanser til bilder når de legger inn eller kommenterer ideer. Når du har aktivert HTML-redigeringsprogrammet, kan du ikke deaktivere det. Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition For å tilpasse innstillinger for Ideer: Tilpasse program c. Velg Aktiver kategorier for å la sonemedlemmer knytte flere kategorier til en idé ved å aktivere flervalgsfeltet Kategorier. Når du har aktivert flervalgskategorier, kan du ikke deaktivere det. d. Velg Aktiver omdømme for å la brukerne opptjene poeng og rangeringer basert på aktivitet i hver sone. e. I feltet Halveringstid (i dager) angir du antall dager. Halveringstidinnstillingen bestemmer hvor raskt gamle ideer skal falle i plassering på underfanen Populære ideer for å gi plass til ideer med nyere stemmer. Kortere halveringstid flytter gamle ideer raskere nedover på siden enn hva lang halveringstid gjør. 2. Slik definerer og tilpasser du felt for ideer: a. Definere valglisteverdier for feltene Kategorier og Status. Husk å legge til kategoriene og statusene i sonene du vil ha med i fellesskapet. b. Angi feltnivåsikkerhet for standardfelt og tilpassede felt. c. Opprett tilpassede felt og angi valideringsregler for dem. Tilpassede felt vises i delen for tilleggsinformasjon på sidene Legg inn ide og Idé-detalj. d. Du kan eventuelt legge til Vedlegg-feltet i oppsettet og angi feltnivåsikkerhet for å gjøre det mulig for brukere å legge til filer i ideene. 3. Hvis du vil ha eksperter i sonene, oppretter du en offentlig gruppe der disse brukerne er med. 4. Alternativt kan du aktivere idétemaer i organisasjonen. 5. Opprett én eller flere soner for å organisere ideer i logiske grupper, og knytt sonene til fellesskapet. 6. Tilpass sideoppsettene for ideene for å vise informasjon om ideer. 7. Opprett valideringsregler som hindrer at støtende språk brukes i sonen 8. Sett opp Apex-utløsere og valideringsregler for kommentarer til ideer. 9. Aktiver brukerprofiler for medlemmer og moderatorer i fellesskapet, og sørg for at profilene har tilgang til ideer. 10. Legg til Ideer-fanen og Idétemaer-fanen i fellesskapet ved å klikke på plussikonet ( ) som vises til høyre for gjeldende faner, og klikke på Tilpass mine faner på siden Alle faner. 61

66 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Aktivere Salesforce Knowledge i fellesskapet Det du trenger for å bruke Salesforce Knowledge med fellesskap. Du kan bruke fellesskap til å få tilgang til kunnskapsbaseartikler hvis Salesforce-organisasjonen din har en Salesforce Knowledge-lisens. Når Salesforce Knowledge er aktivert, kan du utføre følgende trinn for å vise artikler i fellesskapene dine. 1. Oppdatere profiler: Klon profilen Customer Community-bruker, Customer Community Plus-bruker eller Partner Community-bruker, og aktiver Lese-tillatelsen for artikkeltyper du vil dele med fellesskapsbrukerne. Kontroller at fanesynligheten for fanen Artikler (eller Knowledge) er Standard på. Husk å klikke på Rediger profiler nederst på detaljsiden og aktivere den nye profilen. 2. Legg til Knowledge-fanen i hvert fellesskap. Merk: Fellesskapsbrukeren uten Knowledge One-tillatelse har ikke tilgang til Knowledge gjennom fellesskap. 3. Hvis du vil at fellesskapsbrukerne skal ha andre innstillinger for synlighet av kategorigrupper, endrer du innstillingene for synlighet etter tillatelsessett, profil eller rolle. Du kan for eksempel hindre at brukere med profilen Kundefellesskapsbruker kan se artikler i en bestemt kategorigruppe ved å endre datakategorisynligheten for denne profilen. 4. Varsle brukere som oppretter artikler, om at de må velge Kunder for brukere som har Customer Community- eller Customer Community Plus-lisenser, eller Partner for brukere som har Partner Community-lisenser, som et kanalalternativer ved opprettelse eller endring av en artikkel. Hvis den riktige kanalen ikke er valgt, publiseres ikke artikkelen i fellesskapet. Fellesskap er tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition. Salesforce Knowledge er tilgjengelig i Performance Edition. Salesforce Knowledge er tilgjengelig for en ekstra kostnad i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG er medlem av fellesskapet som de forsøker å oppdatere For å konfigurere Salesforce Knowledge, opprette artikkeltyper og artikkelhandlinger og endre kategorigruppetildelinger: Tilpasse program OG Behandle Salesforce Knowledge For å tildele brukerlisenser: Behandle interne brukere For å opprette datakategorier: Behandle datakategorier 62

67 Bruke andre Salesforce-funksjoner i fellesskapet Konfigurere godkjenninger for eksterne brukere i fellesskapet Kunder og partnere i fellesskapet ditt kan tildeles som godkjennere for poster eller lagt til direkte i køer. De kan se og utføre handlinger via de relaterte listene Mine godkjenninger og Godkjenningshistorikk for posten. Godkjenninger kan også utløses direkte fra Chatter-feeden. En godkjenningsprosess er en automatisert prosess som organisasjonen kan bruke til å godkjenne poster i Salesforce. En godkjenningsprosess angir de nødvendige trinnene for godkjenning av en post og hvem som må godkjenne hvert trinn. Et trinn kan gjelde for alle postene som er inkludert i prosessen, eller bare for poster som tilfredsstiller bestemte administratordefinerte kriterier. En godkjenningsprosess angir også handlingene som skal tas når en post godkjennes, avvises, tilbakekalles eller først sendes til godkjenning. Merk: Lisenser med brukere med stor trafikk, som Kundeportal med stor trafikk og Godkjent nettsted, kan ikke godkjenne poster. Eksterne brukere som har eldre lisenser, kan godkjenne poster i fellesskap, men ikke i portaler. Ved konfigurasjon av godkjenninger eller køer bruker du oppslagsfeltene til å finne kunde- og partnerbrukere. Når du konfigurerer en godkjenning, bruker du for eksempel oppslagslisten til å finne og angi brukeren hvis du automatisk vil tildele en kundebruker som godkjenner. For å opprette, redigere, slette eller klone godkjenningsprosesser: Tilpasse program For å opprette eller endre køer: Tilpasse program OG Behandle felles listevisninger Hvis du konfigurerer e-postvarsler for godkjenningsarbeidsflyter, peker lenkene som er angitt i e-postmeldingen, direkte til godkjenneren i fellesskapet. I Salesforce1 kan brukere se og utføre handlinger fra den relaterte listen Godkjenningshistorikk, men de kan ikke sende forespørsler om godkjenning. For å sende forespørsler om godkjenning må brukeren gjøre det fra det fullstendige Salesforce-nettstedet. 63

68 Fellesskapssikkerhet og -godkjenning Aktivere saker for brukere av fellesskap Aktiver saker for eksterne brukere, slik at de har tilgang til og kan opprette saker i fellesskapene. Når du aktiverer saker for eksterne brukere i fellesskapet, kan du tildele saker til disse medlemmene. Eksterne medlemmer kan dessuten redigere saker, opprette nye saker, legge til sakskommentarer, tildele saker på nytt, finne saksløsninger og opprette saksteam. Eksterne brukere kan ikke redigere sakskommentarer, knytte aktiva til saker eller slette saker. Merk: Sakskommentarer lagt til av eksterne brukere i fellesskap, er felles og kan vises av alle brukere som kan vise saken. 1. Legg til fanen Saker i listen over tilgjengelige faner i fellesskapet. 2. Angi fanesynligheten og tillatelsene Lese, Opprette og Redigere objekt. Du kan angi dem i profilen eller bruke et tillatelsessett. Vi anbefaler at du bruker et tillatelsessett hvis du har tenkt å bruke disse tillatelsene selektivt. a. Hvis du bruker en profil, for eksempel partnerfellesskapsprofilen, setter du innstillingen for saksfanen til Standard på og aktiverer tillatelsene Lese, opprette og redigere objekt for saker. b. Hvis du bruker et tillatelsessett, oppretter du et tillatelsessett med følgende innstillinger for saker: Velg Tilgjengelig og Synlig i faneinnstillingene. Velg Lese, Opprette og Redigere i objektinnstillingene. For å aktivere saker for brukere av fellesskap: Behandle profiler og tillatelsessett Hvis varsler om sakskommentarer til kontakter er aktivert, inkluderer e-postmeldinger som sendes til eksterne brukere, en lenke til fellesskapet. E-postmeldinger som sendes til kontakter for opprettelse av sak og varsler om oppdatering, inneholder også en lenke til fellesskapet. Flettefelt for fellesskap Fellesskapssikkerhet og -godkjenning Godkjenningsalternativer Her er en oversikt over brukergodkjenningsalternativer som er tilgjengelige i Fellesskap. Hvis du vil ha detaljer, kan du se Tilpasse sider for pålogging, avlogging og egenregistrering i fellesskap. Organisasjonens interne brukere som tilhører et fellesskap må bruk påloggingsflyten for ansatte og bruke sitt Salesforce-brukernavn og -passord. Standard påloggingsalternativ for eksterne brukere er brukernavnet og passordet som Salesforce tildelte for fellesskapet. Eksterne brukere er brukere med lisens for Fellesskap, Kundeportal eller partnerportal. Hvis organisasjonen bruker enkeltpålogging til identitetsbehandling, kan du bruke SAML til enkeltpålogging. Det gir eksterne brukere mulighet til å logge seg på Salesforce med firmaets identitetsleverandør. Fellesskap støtter flere SAML-konfigurasjoner. Se Konfigurere SAML for fellesskap. Merk: Alle godkjenningsalternativer fungerer også med tilpassede HTTPS-nettadresser. Organisasjonen kan tillate godkjenning via en ekstern tjenesteleverandør som Facebook, Janrain eller Salesforce. Se Konfigurere godkjenningsleverandører. 64

69 Konfigurere SAML for fellesskap Hvis du vil integrere fellesskap med tilpassede apper som mobilapper eller skrivebordsapper, kan du opprette merkeprofilerte godkjenningsflyter med OAuth. Konfigurere SAML for fellesskap Hvis organisasjonen din bruker en eksisterende enkeltpåloggingsfunksjon til å forenkle og standardisere brukergodkjenning, kan du utvide denne funksjonen til fellesskap. Informasjonen nedenfor forutsetter at du allerede er kjent med SAML-godkjenningsprotokoller (Security Assertion Markup Language) og vet hvordan du arbeider sammen med identitetsleverandøren din for å konfigurere enkeltpålogging for organisasjonen din. Når du implementerer SAML for fellesskap, er nøkkelen å bruk URL-adressen til fellesskapet tilknyttet flyten for enkeltpålogging. Forsikre deg også om at URL-adressen til fellesskapet i SAML-deklarasjonen POST inkluderer /login. Her er et sammendrag av hvordan SAML-forespørsler og -svar behandles mellom brukerens nettleser, fellesskapet og identitetsleverandøren din. Denne tabellen sammenligner det som kreves for fellesskaps-saml-deklarasjoner, med det som kreves for andre typer Salesforce-domener. 65

70 Konfigurere SAML for fellesskap Krav Standard Portal Force.com Sites Fellesskap URL-adresse der SAML-deklarasjonen POST lages. login.salesforce.com login.salesforce.com login.salesforce.com URL-adresse til fellesskap Kreves organization_id og portal_id i deklarasjon? Nei Ja overført som et attributt Ja overført som et attributt Nei Merk: Kreves hvis JIT-klargjøring (Just-in-Time) brukes til å opprette portalbrukere i fellesskapet. Fellesskapsspesifikke portalbrukere kan klargjøres med portal_id ekskludert. Kreves siteurl i deklarasjon? Nei Nei Ja overført som et attributt Nei Følgende eksempel på en SAML-deklarasjon viser URL-adressen til fellesskapet angitt som mottaker (Recipient) for et tenkt kundefellesskap i Acme-organisasjonen. Dette eksemplet gjelder for en organisasjon som har en enkelt SAML-konfigurasjon. <samlp:response ID="_f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba " IssueInstant=" T18:43:25.456Z" Version="2.0"> <saml:issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format: entity">https://www.salesforce.com</saml:issuer> <samlp:status> <samlp:statuscode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0: status:success"/> </samlp:status> <saml:assertion ID="_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb " IssueInstant=" T18:43:25.456Z" Version="2.0"> <saml:issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0: nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:issuer> <saml:subject> <saml:nameid Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1: nameid-format:unspecified">saml_portal_user_federation_id </saml:nameid> <saml:subjectconfirmation Method="urn:oasis:names:tc: SAML:2.0:cm:bearer"> <saml:subjectconfirmationdata NotOnOrAfter= " T18:48:25.456Z" Recipient="https://acme.force.com/customers/login/? saml=02hkipoin4f49grmsodfmhtgi_0nr7bbaflopdnd3gtixujecwpxr9klaw"/> </saml:subjectconfirmation> </saml:subject> <saml:conditions NotBefore=" T18:43:25.456Z" NotOnOrAfter=" T18:48:25.456Z"> 66

71 Konfigurere godkjenningsleverandører <saml:audiencerestriction> <saml:audience>https://saml.salesforce.com</saml:audience> </saml:audiencerestriction> </saml:conditions> <saml:authnstatement AuthnInstant=" T18:43:25.456Z"> <saml:authncontext> <saml:authncontextclassref>urn:oasis:names:tc:saml:2.0: ac:classes:unspecified </saml:authncontextclassref> </saml:authncontext> </saml:authnstatement> </saml:assertion> </samlp:response> Hvis organisasjonen har flere SAML-konfigurasjoner, gjelder forrige eksempel på SAML-deklarasjon, men noter deg disse forskjellene for Recipient. Etterfølgende skråstrek etter login kreves ikke so-parameteren kreves og må angi organisasjonen Recipient vil se slik ut: Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD JsCM" Ved avlogging fra et fellesskap omdirigeres eksterne brukere som er autorisert med SAML for enkeltpålogging, til URL-adresse for avlogging fra identitetsleverandør hvis denne er angitt i fellesskapets SAML-innstillinger. SAML-innstillingene finner du i Sikkerhetskontroller > Innstillinger for enkeltpålogging i Oppsett. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av SAML, kan du se disse ressursene. Enkeltpålogging med SAML på Force.com Konfigurere godkjenningsleverandører Informasjonen nedenfor forutsetter at du er kjent med bruk av godkjenningsleverandører til enkeltpålogging. Eksterne brukere kan logge seg på med bruk av påloggingsinformasjon fra Facebook, Janrain eller en annen Salesforce-organisasjon hvis du konfigurerer godkjenningsleverandører i Oppsett under Sikkerhetskontroller > Godkjenningsleverandører og velger å vise dem på påloggingssiden for fellesskapet. Hvis du bruker en tilpasset Visualforce-påloggingsside i stedet for standard påloggingsside, bruker du URL-adressen i URL-adresse for initiering for enkeltpålogging fra en Godkjenningsleverandør-detaljside som mål-url-adresse for en knapp for tilpasset pålogging. Eksempel: https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgid/urlsuffiks?community=https://acme.force.com/support Hvis du bruker Janrain som godkjenningsleverandør, kan du overføre følgende til Janrain-påloggingswidgeten som er distribuert på stedet ditt. janrain.settings.tokenurl='https://login.salesforce.com/services/authcallback/orgid/urlsuffix' +'?flowtype=sso&community='+encodeuricomponent('https://acme.force.com/customers'); 67

72 Konfigurere godkjenningsflyter med OAuth Konfigurere godkjenningsflyter med OAuth Hvis organisasjonen din vil bygge integrasjoner mellom fellesskap og tilpassede merkeprofilerte apper som mobilapper eller skrivebordsapper, kan du bruke OAuth til å opprette en merkeprofilert påloggingsside for en tilpasset app. Informasjonen nedenfor forutsetter at du allerede er kjent med OAuth-protokoller og godkjenningsflyter for programmer for ekstern tilgang. Fellesskap støtter alle tilgjengelige godkjenningsflyter bortsett fra OAuth-godkjenningsflyten for brukernavn-passord og OAuth 2.0 SAML-bærerdeklarasjonsflyten. Når du implementerer merkeprofilerte OAuth-flyter for fellesskap, konfigurerer du URL-adressen for godkjenning til å bruke URL-adressen til fellesskapet slik at godkjenningsflyten sender brukerne til programgodkjenningssiden. Følgende brukes for eksempel til å godkjenne en bruker med en URL-adresse for autorisering: https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize? response_type=token&client_id=din_app_id&redirect_uri=din_omdirigerings_uri Erstatt vertsnavnet login.salesforce.com med den fullstendige banen til URL-adressen til fellesskapet: https://acme.force.com/customers/services/oauth2/authorize? response_type=token&client_id=din_app_id&redirect_uri=din_omdirigerings_uri Når den implementeres riktig, omdirigerer denne URL-adressen brukerne til fellesskapets påloggingsside. Når de har autorisert appen, angir du et brukertilgangstoken og oppdateringstoken for fremtidig godkjenning. I forespørsler for tokensluttpunktet må du på samme måte erstatte verten med fellesskapet, som dette: https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token Merk: Når du har fått access_token, kan du overføre det som et Bearer-token Authorization-hodeforespørselen. Følgende er et eksempel på et REST API-kall til fellesskap: https://acme.force.com/customers/services/data/v32.0/ -H "Authorization: Bearer 00D IehZ\!AQcAQH0dMHZfz972Szmpkb58urFRkgeBGsxL_QJWwYMfAbUeeG7c1E6 LYUfiDUkWe6H34r1AAwOR8B8fLEz6n04NPGRrq0FM" Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurering av OAuth, kan du se disse ressursene. Godkjenne apper med OAuth Digging Deeper into OAuth 2.0 på Force.com Using OAuth to Authorize External Applications Trinn 3: Connect to Chatter REST API Using OAuth i Chatter REST API Developer s Guide Administrasjon av fellesskapsdesign og -sider Planlegge strategien for design av fellesskap Hvis du velger å bruke tilpassede sider i fellesskapet i stedet for standardfaner og merkeprofilering, må du bestemme om du vil bruke Fellesskapsbygger eller Force.com. Når du har tatt beslutningen, bruker du følgende deler som hjelp til å tilpasse sider i fellesskapet: Bruke Visualforce og Force.com-steder Bruke Fellesskapsbygger med maler Bruke Fellesskapsbygger (Site.com) uten maler Du kan også tilpasse disse andre områdene i fellesskapet: 68

73 Planlegge strategien for design av fellesskap Legge til det globale søkefeltet i den tilpassede HTML-toppteksten Konfigurere et tilpasset domene for fellesskapet Gi nytt navn til Chatter-fanen Velge mellom Fellesskapsbygger (Site.com) og Force.com-steder Hvis du vil legge til nye sider eller tilpasse eksisterende sider i fellesskapet, kan du bruke Force.com-steder eller Fellesskapsbygger (tidligere Site.com). Med begge alternativene kan du opprette merkeprofilerte, felles tilgjengelige sider som landings- eller markedsføringssider, og opprette tilpassede sider som bare medlemmer i fellesskapet har tilgang til. Så hvilket alternativ skal du velge for å tilpasse ditt fellesskap? Det er avhengig av ferdighetene dine og organisasjonens behov. Du kan også bruke en blanding av Force.com-sider og Fellesskapsbygger-sider for å få full kontroll over tilpassingene. Fellesskapsbygger (Site.com) Fellesskapsbygger er et intuitivt, praktisk verktøy for tilpassing av fellesskapet ditt. Ved hjelp av Fellesskapsbygger kan du opprette et fellesskap basert på en forhåndskonfigurert mal og deretter bruke merkeprofilering, redigere sider, oppdatere malen og publisere endringer, alt fra et brukervennlig grensesnitt. Hvis du ikke bruker en forhåndskonfigurert mal, kan du dra nytte av Site.com Studio i Fellesskapsbygger. Site.com Studio retter seg mot mindre tekniske brukere og er et nettinnholdsbehandlingssystem (CMS) som tilbyr et dra-og-slipp-miljø for å tilpasse fellesskapets sider. Site.com Studio gjør det enkelt å bygge dynamiske databaserte nettsider raskt og redigere innholdet i sanntid. Det kreves ingen kode (selv om du kan legge til tilpasset kode hvis du har behov for det), men kjennskap til CSS og HTML hjelper. Bruk en av selvbetjeningsmalene Koa, Kokua eller Napili - til enkelt å opprette et responsivt selvbetjeningsfellesskap. Bruk Aloha-malen til enkelt å opprette en konfigurerbar appstarter. Utform pikselperfekte, merkeprofilerte sider. Opprett felles sider som hvem som helst kan få tilgang til, eller legg til private sider som du kan legge til som en fane i fellesskapet. Bygg og gjenta raskt ved å bruke sideelementer som kan brukes på nytt. Bruk forhåndsopprettede skjemaer til å opprette nett-til-salgsemne-skjemaer eller samle tilbakemeldinger fra kunder. Opprett databaserte sider, som produktkataloger eller andre oppføringer, med organisasjonens data. Force.com Sites Force.com Sites, som passer for utviklere som har erfaring med å bruke Visualforce, lar deg bygge tilpassede sider og nettprogrammer ved å arve Force.com-funksjoner, inkludert analyser, arbeidsflyt og godkjenninger, og programmerbar logikk. Hvis du planlegger å opprette steder programmatisk ved å bruke Apex og APIer, er Force.com Sites produktet for deg. Opprett felles, merkeprofilerte sider som hvem som helst kan få tilgang til. Bruk Visualforce til å opprette private sider du kan legge til som en fane i fellesskapet. Skriv dine egne kontrollere, eller utvidelser til kontrollere, med Apex-kode. Opprett tilpassede påloggings- og egenregistreringssider. Bygg dynamiske nettprogrammer, som et program for hendelsesbehandling. Oversikt over funksjoner Fremdeles usikker på hvilket produkt du skal velge? Ta en kikk på denne tabellen for å lære mer om hvert produkts funksjoner. 69

74 Planlegge strategien for design av fellesskap Funksjon Fellesskapsbygger (Site.com) Force.com Sites Felles sider Fellesskapsmaler (Koa, Kokua, Napili, Aloha)* Godkjente sider* Visualforce-sider Forhåndsdefinerte påloggings-, avloggings- egenregistreringsog feilsider Dra-og-slipp-miljø Gjenbrukbare komponenter Pikselperfekte utforminger IP-restriksjoner Tilgang til data, som saker, salgsemner og salgsmuligheter Klargjorte skjemaer CMS Programmatisk sideopprettelse (ved bruk av Apex, APIer og kontrollere) Nettprogrammer Analyser, rapporter og arbeidsflyt Full Force.com-plattformfunksjonalitet *Tilgjengelig i Fellesskapsbygger (Site.com) bare for fellesskapsbrukere. Bruke Fellesskapsbygger med maler Bruke Fellesskapsbygger (Site.com) uten maler Bruke Visualforce og Force.com-steder Bruke Fellesskapsbygger med maler Fellesskapsbygger sammen med fellesskapsmaler for selvbetjening lar deg opprette, merkeprofilere og publisere et tilpasset fellesskap som ser bra ut på alle mobile enheter! Velg en mal for raskt å starte fellesskapet, og utform deretter stilen for sidene slik at den samsvarer med firmaets merkeprofilering. Du kan gjøre følgende med Fellesskapsbygger og maler: 70

75 Planlegge strategien for design av fellesskap Bruk en forhåndsdefinert mal til å opprette et fellesskap som gir en problemfri og responsiv brukeropplevelse på alle mobile enheter. Du kan også legge til en tilpasset påloggingsside. Utform raskt stilen for fellesskapet slik at den samsvarer med firmaets merkeprofilering. Rediger sider med Fellesskapsbygger for å tilpasse utformingen og innholdet. Forhåndsvis fellesskapet for å forsikre deg om at det vises riktig på forskjellige enheter. Publiser endringene for å gjøre dem tilgjengelig til alle i fellesskapet. Bruk maloppdateringer på fellesskapet ditt så snart de blir tilgjengelige. Du kan bruke Fellesskapsbygger til å tilpasse fellesskap som er opprettet med disse malene: Kokua En visuelt rik og responsiv selvbetjeningsmal som lar brukere søke etter og vise artikler eller kontakte støtte hvis de ikke finner det de leter etter. Støtter Knowledge og Saker. Koa En tekstbasert og responsiv selvbetjeningsmal som lar brukere søke etter og vise artikler eller kontakte støtte hvis de ikke finner det de leter etter. Støtter Knowledge og Saker. Napili En kraftig og responsiv selvbetjeningsmal som lar brukere legge inn spørsmål i fellesskapet, søke etter og vise artikler og kontakte støtteagenter ved å opprette saker. Støtter Knowledge, Saker og Spørsmål og svar. Aloha En konfigurerbar Appstarter-mal som lar brukere finne programmer raskt og åpne dem med godkjenning med enkeltpålogging. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med fellesskapsmaler for Salesforce Identity. Slik får du tilgang til Fellesskapsbygger for å fortsette å tilpasse fellesskapet ditt eller oppdatere malversjonen for det: 1. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett. 2. Klikk på Behandle ved siden av navnet på fellesskapet. 3. Klikk på Start Fellesskapsbyggerer fra Fellesskapsbehandling. 4. Du kan gjøre følgende i Fellesskapsbygger: Merkeprofilere fellesskapet på side 80 Redigere fellesskapssider. Oppdatere fellesskapsmalen. Merk: Fellesskapsbygger ikke støtter merkeprofilering for steder som ikke ble opprettet ved å bruke én av de forhåndskonfigurerte malene. I stedet må du bruke Site.com Studio. Dit kommer du ved å klikke på Site.com Studio fra Fellesskap-menyen på verktøylinjen. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker malene Kokua, Koa og Napili i Veiledning for implementering av fellesskapsmaler for selvbetjening. Velge mellom Fellesskapsbygger (Site.com) og Force.com-steder Bruke Fellesskapsbygger (Site.com) uten maler Hvert fellesskap har ett tilknyttet Site.com-sted som lar deg legge til tilpassede, merkeprofilerte sider i fellesskapet. Site.com-sider som er offentlig tilgjengelig, krever som standard ikke pålogging, men du kan også opprette private sider som bare fellesskapsmedlemmer kan få tilgang til. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om bruk av Site.com, kan du se online hjelp. 71

76 Planlegge strategien for design av fellesskap Før du begynner Fellesskapsbrukere med tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap har automatisk full stedsadministratortilgang til et fellesskaps Site.com-sted. Hvis du vil la fellesskapsbrukere uten tillatelsen redigere stedet, må du kjøpe og tildele enten en Site.com Publisher- eller en Site.com Contributor-funksjonslisens, og tildele en brukerrolle på stedsnivået. Tips og vurderinger Fellesskapsbrukere med tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap, er tildelt rollen som stedsadministrator på et fellesskaps Site.com-sted. De vises imidlertid ikke i Brukerroller-delen i Oversikt-fanen i Site.com Studio. Du kan ikke opprette, slette eller duplisere fellesskapssteder i Site.com. Når du arbeider med databundne komponenter, som datagjentagere og skjemaer, må du være klar over at objektene som er oppført, kanskje ikke er tilgjengelig for stedsbesøkende. For godkjente besøkende styres objekttilgang til offentlige og private sider av deres brukerprofiler. For ikke-godkjente besøkende styres objekttilgang til offentlige sider av stedets gjestebrukerprofil. Når du legger til skjemaer på godkjente fellesskapssider i Site.com, angir du den gjeldende brukeren for Salesforce-objekter som krever Eier-ID-feltet. Når du angir gjeldende bruker (i motsetning til standard gjestebruker), kan du identifisere den godkjente brukeren nå skjemaet sendes. For å angi den gjeldende brukeren for Eier-ID-feltet i skjemaet klikker du på Konfigurer under Feltegenskaper i Egenskaper-ruten, velger Global egenskap som kilde og velger Gjeldende bruker-id som verdi. Hjemmesiden, 404-siden, påloggingssiden og egenregistreringssiden du angir for Site.com-fellesskapssteder i Stedskonfigurasjon, bestemmer standardsidene for Site.com-fellesskapsstedet. Disse standard URL-adressene brukes med mindre du ikke angir andre URL-adresser i Fellesskapsbehandling under Administrasjon > Sider og Administrasjon > Pålogging og registrering. Fellesskapsfeilsider angis i Force.com-oppsettet under Feilsider. Når Site.com-fellesskapsstedet er inaktivt, omdirigeres bruker til Tjeneste ikke tilgjengelig-siden som er definert i Fellesskapsbehandling under Sider. Bidragyternes visning er som standard ikke tilgjengelig for Site.com-fellesskapssteder. Du kan imidlertid bruke en Site.com Contributor-lisens til å gi bidragsytertilgang til en bestemt bruker. Se detaljer Om funksjonslisenser i hjelpen for Site.com. Alternativt kan en bruker forhåndsvise Site.com-fellesskapsstedet som bidragsyter ved å føye til?iscontrib i URL-adressen til nettstedet. Eksempel: https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib Velge mellom Fellesskapsbygger (Site.com) og Force.com-steder Bruke Visualforce og Force.com-steder Hvert fellesskap har ett tilknyttet Force.com-sted som du kan bruke til avansert tilpassing av fellesskapet. Med Force.com-steder kan du for eksempel gjøre følgende: Legge til felles sider i fellesskapet som ikke krever pålogging. Bruker merkeprofilert egenregistrerings- og påloggingssider til å la brukere registrere seg på eller logge på fellesskapet. Tilpasse standard feilsider for å gjenspeile merkeprofileringen i fellesskapet, inkludert "Krever godkjenning (401)" og "Fant ikke siden (404)". Benytte Visualforce-sider til å opprette private sider som bare medlemmer i fellesskapet har tilgang til. Du finner detaljert informasjon om bruk av Force.com-steder i online-hjelpen. 72

77 Tilpassede fellesskapssider Tips og vurderinger Sider i Force.com-steder inkluderer automatisk merkeprofileringsstilene du angir i veiviseren Opprette fellesskap. Hvis du vil deaktivere disse stilene, setter du standardstylesheets-attributtet på <apex:page>-koden til false. Ta hensyn til disse begrensningene når du bruker Force.com-steder med fellesskap: Standard RSS-feeder, analytisk sporing og tilpassede portalprofilsider er ikke tilgjengelig. Tilpassede sider for endring av passord er ikke tilgjengelig. Pålogging til tilpassede domener er bare tilgjengelig med HTTPS. Fordi Force.com-steder betjenes direkte fra Force.com-organisasjonen, er et steds tilgjengelighet direkte relatert til organisasjonens tilgjengelighet. I organisasjonens vedlikeholdsvindu for større utgivelser vil stedene dine være utilgjengelige. Brukere som prøver å åpne et sted, vil se en Force.com-merket vedlikeholdsside eller din tilpassede Tjeneste ikke tilgjengelig-side. Du kan omdirigere en fellesskapshjemmeside til sidens tilhørende Site.com-hjemmeside. Det gjør du ved å sette en URL-omdirigering på detaljsiden på Force.com-stedet. Sett Kilde-URL til /, som representerer hjemmesiden for fellesskapet, og Mål-URL til s, som representerer hjemmesiden for Site.com-stedet. Velge mellom Fellesskapsbygger (Site.com) og Force.com-steder Tilpassede fellesskapssider Overstyre standardsider i fellesskapet med tilpassede sider Bruk firmaprofilerte sider for hjemmesiden og Tjeneste ikke tilgjengelig-siden i fellesskapet ved å overstyre standardsidene i fellesskapet. Bruke en tilpasset fellesskapshjemmeside Bruke en tilpasset side for ikke tilgjengelig tjeneste Du kan overstyre andre standard fellesskapssider i innstillingene for Site.com- eller Force.com-stedet. Det gjør du ved å gå til Administrasjon > Sider i Fellesskapsbehandling og deretter klikke på Gå til Force.com eller Gå til Site.com Studio i delen Avanserte tilpassinger. Sidevalgene i Fellesskapsbehandling overstyrer automatisk eventuelle tidligere angitte sidevalg i innstillingene for Site.com- eller Force.com-nettstedet. Bruke en tilpasset side for tjenesteutilgjengelighet Hvis det skulle skje at fellesskapet ikke er tilgjengelig på grunn av et tjenesteavbrudd, viser Salesforce en generisk side for tjeneste ikke tilgjengelig med Force.com-profilering. Du kan erstatte denne siden med en tilpasset statisk ressursside med firmaprofil for å gi medlemmene i fellesskapet en tilpasset brukeropplevelse. Den statiske ressursen Tjeneste ikke tilgjengelig må: Være en offentlig.zip-fil på 1 MB eller mindre. Inneholde en side med navnet maintenance.html på rotnivået i.zip-filen. Andre ressurser i.zip-filen, som bilder eller CSS-filer, kan følge hvilken som helst katalogstruktur. Inneholde bare filer med filtyper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildele feilsider til Force.com-steder i Hjelp for Salesforce. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. 73

78 Tilpassede fellesskapssider 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Gå til Administrasjon > Sider. 3. Klikk på 4. Klikk på Lagre. ved siden av Tjeneste ikke tilgjengelig for å søke etter og velge den tilpassede siden. Hvis det skulle oppstå et tjenesteavbrudd, viser fellesskapet den valgte siden. Et par ting å ha i bakhodet: Dette sidevalget påvirker ikke fellesskap som bruker Site.com Studio-sidene. Når Tjeneste ikke tilgjengelig-siden er tilpasset, er den tilgjengelig for alle fellesskap i samme domene. Avhengig av behovene i organisasjonen, er det ikke sikkert at dette er ønskelig. Hvis du vil unngå å bruke samme side for alle fellesskapene i domenet, oppretter og tildeler du separate Tjeneste ikke tilgjengelig-sider for hvert fellesskap. La oss for eksempel si at du har to fellesskap i domenet: Et kundefellesskap (universaltelco.force.com/customer) og et partnerfellesskap (universaltelco.force.com/partner). Hvis du bruker en tilpasset Tjeneste ikke tilgjengelig-side bare for kundefellesskapet, vil partnerfellesskapet vise den samme siden under et tjenesteavbrudd, med mindre du oppretter og tildeler en egen Tjeneste ikke tilgjengelig-side til partnerfellesskapet. Overstyre standardsider i fellesskapet med tilpassede sider Bruke en tilpasset fellesskapshjemmeside Tilpass standardhjemmesiden for fellesskapet med firmaets merkeprofilering ved å bruke en tilpasset Fellesskapsbygger- (Site.com Studio) eller Visualforce-side. Fellesskapshjemmesiden vises til ikke-godkjente brukere i et offentlig fellesskap, og det gir deg mulighet til å angi en landingsside for gjestebrukere uten å konfigurere omdirigeringer. Denne siden kalles også din aktive hjemmeside for sted. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Sider. 3. For fellesskapshjemmesiden: a. Velg sidetypen: Fellesskapsbygger eller Visualforce. b. Skriv inn navnet på siden, eller la feltet være tomt for å få en liste med tilgjengelige alternativer. c. Klikk på, og klikk deretter på navnet på siden i søkeresultatet for å velge den. For å opprette, tilpasse eller aktivere et fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. 4. Klikk på Lagre. Merk: Bare publiserte Fellesskapsbygger-sider (Site.com Studio) inkluderes i søkeresultatet. 74

79 Tilpassede fellesskapssider Sidevalgene i Fellesskapsbehandling overstyrer automatisk eventuelle tidligere angitte sidevalg i egenskapene for Site.com- eller Force.com-nettstedet. Konfigurere standardpåloggingssiden for fellesskap til å bruke en tilpasset hjemmeside Overstyre standardsider i fellesskapet med tilpassede sider Konfigurere standardpåloggingssiden for fellesskap til å bruke en tilpasset hjemmeside Hvis du bruker eksterne godkjenningsleverandører og en tilpasset hjemmeside, må du sikre at brukere som logger på ved hjelp av de eksterne godkjenningsleverandørene, kommer til riktig hjemmeside. Det gjør du ved å redigere CommunitiesLandingController slik at den har riktig starturl for fellesskapet. CommunitiesLandingPage er den aktive hjemmesiden for sted for fellesskapet, dvs. at den vises når noen kommer inn i fellesskapet via en direkte URL-adresse. Hvis domenet for eksempel er universaltelco.force.com og URL-adressen til fellesskapet er kunder, vises CommunitiesLandingPage når noen bruker Det er to måter å bruke en tilpasset hjemmeside på: Oppdater CommunitiesLandingController-koden slik at den omdirigerer til den nye siden: 1. Klikk på Utvikle > Apex-klasser fra Oppsett. 2. Klikk på Rediger ved siden av CommunitiesLandingController. 3. Erstatt koden som følger: public with sharing class CommunitiesLandingController { // Code we will invoke on page load. public PageReference forwardtostartpage() { String communityurl = 'https://universaltelcom.force.com'; String customhomepage = '/apex/hello'; if (UserInfo.getUserType().equals('Guest')) { return new PageReference(communityUrl + '/login?starturl=' + EncodingUtil.urlEncode(customHomePage, 'UTF-8')); }else { return new PageReference(communityUrl + customhomepage); } } public CommunitiesLandingController() {} } 4. Erstatt https://universaltelcom.force.com med URL-adressen til fellesskapet. 5. Klikk på Lagre. Du kan eventuelt erstatte den aktive hjemmesiden for sted med en tilpasset Visualforce-side. 1. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle-knappen ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Sider > Gå til Force.com. 3. Klikk på Rediger under Stedsdetaler. 4. Velg den tilpassede Visualforce-siden i feltet Aktiv hjemmeside for sted. 5. Klikk på Lagre. 75

80 Fellesskapsbygger Når en bruker legger inn URL-adressen til fellesskapet, ser de den nye aktive hjemmesiden for sted. Bruke en tilpasset fellesskapshjemmeside Legge til tilpassede sider som ikke krever pålogging I et fellesskap kan du ha offentlig tilgjengelige sider som er tilgjengelige uten pålogging, noe som gjør dem ideelle for landings- eller markedsføringssider. Fellesskap benytter teknologi fra Force.com-steder til å angi et tilpasset domene for organisasjonen og en URL-prefiks for hvert fellesskap som opprettes i organisasjonen. Hvis du vil tilpasse fellesskapene utover det som er tilgjengelig i oppsett, kan du bruke Force.com-steder eller Site.com til å opprette fullstendig tilpassede sider. Tips: Fellesskap kan ha en kombinasjon av Visualforce- og Site.com-sider. Som standard krever ikke sidene du oppretter, pålogging, men du k an legge til godkjente sider ved behov. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Sider. Under Avanserte tilpassinger klikker du deretter på ett av følgende: Gå til Force.com for å opprette sider som ikke krever pålogging eller redigere standard feilsider. Gå til Site.com Studio for å åpne Site.com Studio, der du kan opprette felles merkeprofilerte sider. (Du kan også opprette godkjente sider som krever pålogging.) 3. Når du har opprettet en felles side i Site.com Studio, må du publisere Site.com-stedet for å gi brukere tilgang til siden. Fellesskapsbygger Oversikt over Fellesskapsbygger Fellesskapsbygger sammen med fellesskapsmaler for selvbetjening lar deg opprette, merkeprofilere og publisere et tilpasset fellesskap som ser bra ut på alle mobile enheter! Velg en mal for raskt å starte fellesskapet, og utform deretter stilen for sidene slik at den samsvarer med firmaets merkeprofilering. Du kan gjøre følgende med Fellesskapsbygger: Bruk en forhåndsdefinert mal til å opprette et fellesskap som gir en problemfri og responsiv brukeropplevelse på alle mobile enheter. Du kan også legge til en tilpasset påloggingsside. Utform raskt stilen for fellesskapet slik at den samsvarer med firmaets merkeprofilering. Redigere sider med Fellesskapsbygger for å tilpasse utformingen og innholdet. Forhåndsvis fellesskapet for å forsikre deg om at det vises riktig på forskjellige enheter. Publiser endringene for å gjøre dem tilgjengelig til alle i fellesskapet. Bruk maloppdateringer på fellesskapet ditt så snart de blir tilgjengelige. Fellesskapsbygger kan brukes sammen med alle de forhåndskonfigurerte malene. 76

81 Opprette fellesskap med en forhåndskonfigurert mal Merk: Hvis du ikke ønsker å bruke de forhåndskonfigurerte malene, kan du allikevel opprette et tilpasset fellesskap i Site.com Studio. Du vil imidlertid ikke kunne bruke Fellesskapsbygger til merkeprofilering. Hvis du vil prøve en annen mal, går du tilbake til Fellesskapsbehandling for å endre valget av mal. Ikke vær redd for å prøve du kan alltid bytte tilbake til den første malen du valgte. For å bytte tilbake angir du hjemmesiden tilbake til den opprinnelige URL-adressen i Stedskonfigurasjon i Site.com Studio. Kjente begrensninger Fellesskapsbygger ikke støtter merkeprofilering for steder som ikke ble opprettet ved å bruke én av de forhåndskonfigurerte malene. Du kan bare dra og slippe eller slette komponenter i Site.com Studio. Du kan bare legge til sider i eller slette sider fra fellesskapet ditt i Site.com Studio. Navigere i Fellesskapsbygger Behandle generelle innstillinger for fellesskap Opprette fellesskap med en forhåndskonfigurert mal Opprett et fellesskap, og velg en mal som skal brukes på fellesskapet. Definer malen din og egenskapene for fellesskapet ditt på ett sted, og bruk deretter Fellesskapsbygger til å fullføre utformingen og organiseringen av fellesskapet. Hver mal oppretter et enkeltsideprogram, som er en nettapp som laster én HTML-side. I motsetning til et tradisjonelt nettsted som består av flere sider som brukeren navigerer mellom, består et enkeltsideprogram av flere undersider som oppdateres dynamisk mens brukeren samhandler med det. 1. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Nytt fellesskap. Veiviseren for opprettelse av fellesskap åpnes, med forskjellige malalternativer du kan velge fra. 2. Før markøren over en mal for å vise mer informasjon om den. Kokua En visuelt rik og responsiv selvbetjeningsmal som lar brukere søke etter og vise artikler eller kontakte støtte hvis de ikke finner det de leter etter. Støtter Knowledge og Saker. Koa En tekstbasert og responsiv selvbetjeningsmal som lar brukere søke etter og vise artikler eller kontakte støtte hvis de ikke finner det de leter etter. Støtter Knowledge og Saker. Napili En kraftig og responsiv selvbetjeningsmal som lar brukere legge inn spørsmål i fellesskapet, søke etter og vise artikler og kontakte støtteagenter ved å opprette saker. Støtter Knowledge, Saker og Spørsmål og svar. Aloha En konfigurerbar Appstarter-mal som lar brukere finne programmer raskt og åpne dem med godkjenning med enkeltpålogging. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med fellesskapsmaler for Salesforce Identity. For å opprette, tilpasse eller publisere et fellesskap: Opprette og behandle fellesskap ELLER Feltet Site.com Publisher-bruker aktivert på brukerdetaljsiden OG Stedsadministrator eller utformingsrolle tildelt på stedsnivået For å opprette artikkeltyper og artikkelhandlinger: Behandle Salesforce Knowledge For å opprette datakategorier: Behandle datakategorier 77

82 Opprette fellesskap med en forhåndskonfigurert mal Salesforce-faner + Visualforce Standard Salesforce-struktur og faner som du kan tilpasse med Visualforce. Støtter de fleste standardobjekter, tilpassede objekter og Salesforce1. Vær oppmerksom på at malen Salesforce-faner + Visualforce er basert på standard Salesforce-fanestruktur og ikke fungerer med Fellesskapsbygger. 3. Før markøren over malen du vil bruke, og klikk deretter på Velg. 4. Hvis du valgte Koa eller Kokua, angir du kategoriene og firmanavnet for malen. Kategorigruppenavn Dette er det unike navnet på datakategorigruppen som inneholder datakategoriene for stedet. Navnet gjenspeiler hierarkiet for kategoriene du har konfigurert for fellesskapet, og brukes på hele stedet for å organisere artikler. Kategori på øverste nivå Dette er den kategorien med det høyeste nivået du ønsker å vise. Bare underordnede av denne kategorien vises i fellesskapet. Du kan ha flere nestede lag med kategorier over denne kategorien, men siden vil vise denne kategorien som den overordnede, og vise dens underkategorier som underordnede. Firmanavn Dette er navnet på firmaet slik du vil at det skal vises i toppteksten i enkeltsideprogrammet. 5. Klikk på Neste. 6. Skriv inn navnet på og en alternativ URL-adresse for fellesskapet. Når du velger dette alternativet, oppdateres fellesskapets innstillinger automatisk med URL-adressen til de tilpassede sidene du oppretter i dette trinnet. Du kan overstyre denne påloggingssiden med en annen på loggingsside i innstillingene for fellesskapet. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om å opprette tilpassede sider for pålogging, avlogging og egenregistrering for fellesskapet, kan du se Komme i gang med fellesskap. 7. Klikk på Opprett fellesskap. Fellesskapet opprettes med forhåndsvisningsstatus. 8. Klikk på Gå til fellesskapsbehandling på bekreftelsessiden for å tilpasse fellesskapet. Hvis du valgte Napili-malen, bruker du Fellesskapsbehandling til å angi emnene som skal vises på navigasjonsmenyen eller denne funksjonen på en fremtredende plass på hjemmesiden. BrukFellesskapsbehandling til å konfigurere innstillinger for fellesskapet, som standard påloggings- og registreringssider, topptekster og bunntekster og e-postmaler. Hvis du vil prøve en annen mal, går du tilbake til Fellesskapsbehandling for å endre valget av mal. Ikke vær redd for å prøve du kan alltid bytte tilbake til den første malen du valgte. For å bytte tilbake angir du hjemmesiden tilbake til den opprinnelige URL-adressen i Stedskonfigurasjon i Site.com Studio. Viktig: Når du oppretter et fellesskap, legges profilen din automatisk til i listen over profiler som har tilgang. Det betyr at alle brukere i organisasjonen som har denne profilen, kan logge på fellesskapet så snart det har statusen Aktiv. Hvis du ikke vil at alle brukere med din profil skal ha tilgang, kan du fjerne profilen og gi deg selv tilgang gjennom en annen profil eller et tillatelsessett. Navigere i Fellesskapsbygger Bruke merkeprofilering på fellesskap med Fellesskapsbygger Oversikt over Fellesskapsbygger 78

83 Navigere i Fellesskapsbygger Navigere i Fellesskapsbygger Fellesskapsbygger lar deg raskt opprette og utforme stilen for det tilpassede fellesskapet slik at den samsvarer med organisasjonens merkeprofilering. Klikk på Tilpass mal fra Fellesskapsbehandling for å bruke Fellesskapsbygger til å konfigurere fellesskapet ditt. Merk: Vær oppmerksom på at Fellesskapsbygger ikke støtter merkeprofilering for fellesskap som ikke ble opprettet ved å bruke én av de forhåndskonfigurerte malene. Du må i stedet bruke Site.com Studio. Du kan tilpasse fellesskapet til behovene dine i Fellesskapsbygger. For å opprette, tilpasse eller publisere et fellesskap: Opprette og behandle fellesskap ELLER Feltet Site.com Publisher-bruker aktivert på brukerdetaljsiden OG Stedsadministrator eller utformingsrolle tildelt på stedsnivået Rediger egenskapene (1) til fellesskapssidene din i Sideredigering. Godta oppdateringer (2) for felleskapets mal. Bruk merkeprofilering på fellesskapet (3) for å få det til å samsvare med organisasjonens stil, og se endringene umiddelbart på siden. Naviger (4) til fellesskapssiden du vil utforme stilen for, ved å klikke på lenker og menyelementer. Du kan bruke Fellesskap-menyen (5) til følgende: Gå til Site.com Studio for å legge til avanserte fellesskapstilpassinger. Få tilgang til Fellesskapsbehandling for å behandle fellesskapsanalyse, pålogging, registrering, omdømme, emner og andre innstillinger. Se hvordan fellesskapet ser ut på forskjellige enheter (6). Forhåndsvis fellesskapet (7) i et nytt nettleservindu. Publiser endringene dine (8) for å gjøre oppdateringene tilgjengelig til alle i fellesskapet. Oversikt over Fellesskapsbygger Behandle generelle innstillinger for fellesskap 79

84 Bruke merkeprofilering på fellesskap med Fellesskapsbygger Bruke merkeprofilering på fellesskap med Fellesskapsbygger Bruk Fellesskapsbyggers forbedrede funksjonen Redigering av merkeprofilering til å effektivt anvende farge og stiler på fellesskapet ditt. Velg et fargeskjema med fargepaletten, som inneholder et stort utvalg fargede tekstelementer for en personlig tilpasset utforming. Samsvar fargene dine perfekt ved å laste opp din egen logo for å automatisk generere en tilpasset fargepalett. Hver mal oppretter et enkeltsideprogram som inneholder forhåndsdefinerte stiler for å kontrollere utseendet på sidene. Disse stilene gir deg et forsprang med fellesskapet, og du kan enkelt tilpasse stilene ytterligere til å passe behovene dine. Etter at du har opprettet et fellesskap, kan du bruke merkeprofilering og stiler på sidene ved å bruke Redigering av merkeprofilering i Fellesskapsbygger. Avhengig av malen du velger, kan du bruke Fellesskapsbygger til å ta i bruk et fargeskjema som er riktig for malen din, med fargepaletten velge farger for tekst, kantlinjer og knappebakgrunner laste opp ditt eget firmalogobilde for å generere en tilpasset fargepalett basert på hovedfargene i denne beholde dine egne fargepaletter ved å lagre eller fjerne dem etter behov angi skriftfamilie, -stil og -tykkelse endre bakgrunnsfarge for topptekst og sidebakgrunn og endre skriftfamilie, -størrelse og -farge Merk: Hvilke alternativer for merkeprofilering som er tilgjengelig, varierer avhengig av malen du bruker, og siden du har valgt. Når du laster opp din egen logo til Redigering av merkeprofilering, trekker Fellesskapsbygger ut fargene fra denne i bakgrunnen og foreslår et sett farger basert på disse. Hvis du vil endre en foreslått farge, klikker du på fargekartet og endrer fargen ved å bruke glidebryteren eller ved å angi heksadesimale verdier. For å opprette, tilpasse eller publisere et fellesskap: Opprette og behandle fellesskap ELLER Feltet Site.com Publisher-bruker aktivert på brukerdetaljsiden OG Stedsadministrator eller utformingsrolle tildelt på stedsnivået Slik bruker du merkeprofilering på fellesskapet ditt: 1. Naviger til sidene du vil vise når du merkeprofilerer, ved å bruke Side-menyen på verktøylinjen. 2. Definer stiler, som fargeområdet som brukes av hele stedet, ved å velge et palettfargekart en bestemt farge ved å bruke den relevante fargevelgeren eller skrive inn en heksadesimalverdi et bilde ved å klikke i bildeområdet og laste opp et bilde skrifttypen,r -størrelsen eller -tykkelsen ved å velge et alternativ i den relevante rullegardinlisten Endringene lagres automatisk, og vises umiddelbart på sidelerretet. 80

85 Redigere sider med Fellesskapsbygger 3. Du kan bruke Fellesskap-menyen til følgende: Gå til Site.com Studio for å legge til avanserte fellesskapstilpassinger. Få tilgang til Fellesskapsbehandling for å behandle fellesskapsanalyse, omdømme og emner. Oversikt over Fellesskapsbygger Forhåndsvise fellesskap med Fellesskapsbygger Redigere sider med Fellesskapsbygger Bruk Sideredigering i Fellesskapsbygger til å tilpasse fellesskapets sider uten å måtte bruke Site.com Studio. Velg og rediger hvilke som helst av komponentene, og forhåndsvis deretter endringene før du publiserer dem fra Fellesskapsbygger. Etter at du har opprettet et fellesskap, kan du redigere komponentegenskaper som tekstetiketter, søkeparametere og visningsalternativer i Fellesskapsbygger. Hver mal består av forskjellige undersider som har tilpassede komponenter. I komponenten Overskrift på Hjem-siden kan du for eksempel endre teksten for banneret som vises på denne siden. 1. Klikk på Start Fellesskapsbygger fra Fellesskapsbehandling. 2. Klikk på Sider-ikonet i Fellesskapsbygger for å vise Sideredigering. 3. Velg siden som skal redigeres, fra Side-menyen på verktøylinjen. 4. Velg en komponent fra listen til venstre, eller klikk på komponenten på hovedlerretet. Egenskapsredigering viser de redigerbare egenskapene til komponenten du har valgt. Merk: Dynamiske uttrykk støttes ikke i komponentegenskapsfelt. Bruk bare ren tekst. 5. Gjør endringene. Endringer lagres automatisk i utkastmodus, men tas ikke i bruk før du publiserer fellesskapet. Eksempel: Sideredigering med Overskrift-komponent valgt på Hjem-siden For å opprette, tilpasse eller publisere et fellesskap: Opprette og behandle fellesskap ELLER Feltet Site.com Publisher-bruker aktivert på brukerdetaljsiden OG Stedsadministrator eller utformingsrolle tildelt på stedsnivået 81

86 Forhåndsvise fellesskap med Fellesskapsbygger Forhåndsvise fellesskap med Fellesskapsbygger Forhåndsvis hvordan fellesskapet vises i et en skrivebordsnettleser og på mobile enheter. Med forhåndsvisningsalternativene i Fellesskapsbygger kan du se hvordan fellesskapet vil se ut når det tas i bruk. Klikk på Forhåndsvisning på verktøylinjen for å forhåndsvise fellesskapet i et nettleservindu. I forhåndsvisningsmodus kan du videre velge å se fellesskapet i sin egen nettleserfane slik kunder vil se det, ved å klikke på knappen for eget vindu ved siden av Forhåndsvisning. Bruk alternativene i -menyen til å forhåndsvise hvordan fellesskapet ser ut på forskjellige enheter: For smarttelefoner klikker du på Telefon. For nettbrett klikker du på Nettbrett. For datamaskinskjermer klikker du på Flytende. For å opprette, tilpasse eller publisere et fellesskap: Opprette og behandle fellesskap ELLER Feltet Site.com Publisher-bruker aktivert på brukerdetaljsiden OG Stedsadministrator eller utformingsrolle tildelt på stedsnivået For liggende eller stående retning på en smarttelefon eller et nettbrett klikker du på. Oversikt over Fellesskapsbygger Publisere tilpassinger med Fellesskapsbygger 82

87 Publisere tilpassinger med Fellesskapsbygger Publisere tilpassinger med Fellesskapsbygger Publiser endringene i Fellesskapsbygger for å gjøre oppdateringene tilgjengelig til alle i fellesskapet. Merk: Fellesskapet må være aktivt før du kan publisere endringene du har gjort i Fellesskapsbygger. 1. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av navnet på fellesskapet. 2. Klikk på Start Fellesskapsbygger for å navigere til Fellesskapsbygger. 3. Du kan eventuelt forhåndsvise fellesskapet for å forsikre deg om at oppdateringene vises som forventet. 4. Når du er fornøyd med endringene, klikker du på Publiser på verktøylinjen for å publisere endringene. Du vil motta et e-postvarsel når endringene legges ut på nett. Oversikt over Fellesskapsbygger Forhåndsvise fellesskap med Fellesskapsbygger For å opprette, tilpasse eller publisere et fellesskap: Opprette og behandle fellesskap ELLER Feltet Site.com Publisher-bruker aktivert på brukerdetaljsiden OG Stedsadministrator eller utformingsrolle tildelt på stedsnivået Oppdatere planen for et fellesskap Bruk Fellesskapsbygger til å lære om og ta i bruk en ny versjon av malen for fellesskapet ditt. Oppdatering av malen beholder den gjeldende merkeprofileringen, mens det lagres en kopi av fellesskapet med den gamle malversjonen brukt. Du får den nyeste stilen og funksjonaliteten med mulighet til å gå tilbake til den forrige malversjonen. Hvis du bruker noen av fellesskapsmalene som levers av Salesforce, kan du få maloppdateringer i Fellesskapsbygger når de blir tilgjengelige, og bruke dem på fellesskapet ditt når du ønsker det. Når en maloppdatering blir tilgjengelig, vises det et rødt varselikon over Innstillinger-ikonet i Fellesskapsbygger. Du trenger ikke bruke en oppdatering når den blir tilgjengelig. Du kan vente til du er klar til å bruke den. For å oppdatere malen Opprette og behandle fellesskap 83

88 Oppdatere planen for et fellesskap For selvbetjeningsmalene Koa og Kokua overføres generelle innstillinger (som Kategorigruppenavn, Kategori på øverste nivå og Firmanavn) i tillegg til merkeprofileringen. For Napili overføres emnedefinisjoner. Ellers overføres bare informasjon om merkeprofilering. I alle tilfeller overføres andre tilpassinger (som endringer i komponentegenskaper) ikke automatisk. Merk: Hvis du bruker Salesforce-faner + Visualforce, gjelder ikke oppdateringer. Oppdatering av fellesskapets mal bevarer automatisk fellesskapets eksisterende hjemmeside-url-adresse. Du trenger ikke gjøre noe for å konfigurere hjemmesiden. Brukere sendes automatisk og transparent til den nye hjemmesiden når de får tilgang til fellesskapet. Når du oppdaterer, lagres den gamle versjonen av fellesskapet med en unik hjemmeside-url-adresse. Hvis du får behov for å gjenopprette fellesskapet til den tidligere malversjonen, angir du manuelt hjemmesiden til den nye URL-adressen som ble generert for det opprinnelige fellesskapet, i Site.com Studio under Stedskonfigurasjon. Slik henter du en oppdatering for fellesskapets mal når den blir tilgjengelig. 1. Klikk på Start Fellesskapsbygger fra Fellesskapsbehandling. 2. Klikk på det røde varselikonet som vises over Innstillinger-ikonet. 3. Klikk påoppdateringer under Innstillinger. 4. Klikk på Oppdater for å oppdatere malen til den nye versjonen, og bekreft deretter oppdateringen når du blir bedt om det. 5. Se på alle sidene dine for å forsikre deg om at merkeprofileringen og stilene er slik du forventer. 6. Publiser fellesskapet for å ta i bruk maloppdateringen. Behandle generelle innstillinger for fellesskap Oversikt over Fellesskapsbygger 84

89 Behandle generelle innstillinger for fellesskap Hensyn å ta når du endrer fellesskapsmalen Gå gjennom følgende betraktninger før du endrer fellesskapsmalen i Fellesskapsbehandling. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker malene Kokua, Koa og Napili i Veiledning for implementering av fellesskapsmaler for selvbetjening. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Aloha-malen i Veiledning for implementering av Salesforce Identity. Når dy bytter mal, oppdateres navigeringen i Fellesskapsbehandling. Velg Administrasjon > Preferanser > Vis alle innstillinger i Fellesskapsbehandling for å vise alle tilgjengelige alternativer i Fellesskapsbehandling. URL-adressen til fellesskapet endres når du bytter fra malen Salesforce-faner + Visualforce til en Fellesskapsbygger-mal eller omvendt. I Fellesskapsbygger-baserte maler legges for eksempel /s til i URL-adressen. Husk å oppdatere eventuelle lenker til fellesskapet med den nye URL-adressen. Behandle generelle innstillinger for fellesskap Bruk siden for generelle innstillinger i Fellesskapsbygger til å holde orden på hvilken mal du bruker, fellesskapets status og hvilken profil som tildeles gjestebrukere. Hvis du bruker Napili-malen, får du enkelt tilgang til innstillinger for navigasjon og fremhevede funksjoner. Du kan håndtere disse generelle innstillingene for fellesskapet ditt fra Fellesskapsbygger når du bruker en av de forhåndskonfigurerte fellesskapsmalene som Salesforce leverer. For å få tilgang til generelle innstillinger klikker du på Innstillinger-ikonet i Fellesskapsbygger, og deretter klikker du på Generelt. For å endre generelle innstillinger Opprette og behandle fellesskap Generelle innstillinger inkluderer følgende: Fellesskapsmal 85

90 Fellesskapsmaler Viser navnet på malen som fellesskapet er basert på. Stedsstatus Viser om fellesskapet er publisert. Hvis det er publisert, klikker du på lenken for å åpne det online fellesskapet i en egen nettleserfane. Gjestebrukerprofil Viser hvilken brukerprofil som tildeles gjestebrukere. Hvis du klikker på lenken, kommer du til Profil-siden i Oppsett, og der kan du endre innstillingene for denne profilen, som hvilke faner som skal vises, og hvilke tillatelser gjestebrukeren skal få. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer gjestebrukerprofilen, kan du se Veiledning for implementering av fellesskapsmaler for selvbetjening. Angi navigasjonsemner (bare Napili-malen) Klikk på lenken for å gå til Fellesskapsbehandling der du kan definere emner som skal brukes til navigering. Angi aktuelle emner (bare Napili-malen) Klikk på lenken for å gå til Fellesskapsbehandling og definere fremhevede emner. Fellesskapsmaler Fellesskapsmaler for selvbetjening Ved bruk av fellesskapsmaler for selvbetjening kan du raskt og enkelt bygge et selvbetjeningsfellesskap som gir kunder den samme visuelle og funksjonelle opplevelsen enten de bruker et nettbrett, en mobilenhet eller skrivebordsenheten sin. Kundene vil gjerne samhandle med firmaet ditt på en enkel måte uansett hvor de er eller når. Et selvbetjeningsfellesskap gir kundene dine enkel tilgang til informasjonen de trenger når de har spørsmål. Med fellesskap som er bygget fra Koa- og Kokua-malene, kan kunder søke etter informasjon ved å bruke kunnskapsbaseartikler og om nødvendig kontakte kundestøtte. Når de er i et fellesskap som er basert på Napili-malen, kan de både søke etter artikler og stille spørsmål og få svar fra mage ulike kilder i fellesskapet. Hvis de fremdeles ikke finner det de er ute etter, kan de kontakte kundestøtte uten å måtte logge seg på. Med selvbetjeningsmalene kan du utvide fellesskapet ditt til en rekke enheter, alltid med en enhetlig opplevelse. 86

91 Fellesskapsmaler for selvbetjening En veiviser rettleder deg ved valg av mal og tar deg deretter gjennom de første oppsettet for datakategoriene eller emnene dine avhengig av hvilken mal du bruker. Kokua er en visuelt rik selvbetjeningsmal som presenterer brukere for kunnskapsbaseartikler organisert etter datakategorier. Brukere kan også sende saker for å få hjelp fra agenter. Koa er en tekstbasert selvbetjeningsmal som er optimalisert for mobile enheter. Den lar brukere søke etter og vise artikler etter tekstrepresentasjoner av datakategorier, og kontakte kundestøtte hvis de ikke kan finne det de ser etter. Napili er en kraftig mal for kundestøttefellesskap, som lar brukere legge inn spørsmål til fellesskapet og søke etter og vise artikler. Hvis de ikke finner det de leter etter, kan de kontakte kundestøtte. Utfør disse grunnleggende trinnene for å opprette et selvbetjeningsfellesskap: Opprett et Salesforce-fellesskap. Opprett artikler i Salesforce Knowledge. Konfigurer datakategorier eller emner. Opprett publiseringshandlingen og hurtighandlingen for å opprette saker. Tilpass og merkeprofiler fellesskapet med Fellesskapsbygger. Hvis du eventuelt vil la gjestebrukere opprette saker uten å logge seg på, må du aktivere Nett-til-sak. Hver mal produserer et fellesskap som er en enkeltsideapp en nettapp som laster én enkelt HTML-side. I motsetning til et tradisjonelt nettsted som består av flere sider som brukeren navigerer mellom, består en enkeltsideapp av flere underordnede sider som brukes til å oppdaterer siden dynamisk når brukeren samhandler med den. Fellesskapsbygger er meget enkel å bruke til å opprette enkeltsideapper som viser fellesskapet ditt. Du redigerer bare noen få av komponentene for å inkludere informasjon om fellesskapet, legger til noen få bilder for å påføre merkeprofilering, og du er klar til å starte uten å måtte skrive noen kode! 87

92 Fellesskapsbehandling Fellesskapsbygger bruker Site.com Studio til å la deg opprette flere språkversjoner av fellesskapet ditt. Og fordi alle språk beholdes innen fellesskapet, trenger du ikke opprette og behandle et separat fellesskap for hvert språk. Opprette fellesskap Fellesskapsbehandling Samarbeid mellom fellesskapsledere, -moderatorer og -administratorer Behandle fellesskapet På siden Fellesskapsbehandling kan du konfigurere og overvåke fellesskapet fra ett sted. Administratorer kan behandle grunnleggende konfigureringsinformasjon, inkludert medlemskap og merkeprofilering. Fellesskapsledere kan vise kontrollpaneler om grupper, medlemmer, feedaktivitet og lisensbruk og behandle fellesskapets omdømmesystem. Moderatorer kan se hvilke elementer som er flagget for gjennomgang. Du kan tilpasse fellesskapet når som helst, men hvis du har tenkt å gjøre store endringer, anbefaler vi at du deaktiverer fellesskapet først. Viktig: Alternativene som er tilgjengelig i Fellesskapsbehandling, er basert på malvalg, tillatelser og preferanser for fellesskapet. Hvis for eksempel fellesskapet ikke bruker emner, kan du ikke se Emner-noden. Det kan hende at noen av alternativene i følgende liste ikke gjelder i ditt fellesskap. Hvis du vil vise alle noder, går du til Administrasjon > Preferanser og aktiverer Vis alle innstillinger i Fellesskapsbehandling. Oversiktsside På oversiktssiden kan du gjøre følgende: Redigere fellesskapets navn, beskrivelse og URL-adresse ved å klikke på ved siden av navnet på fellesskapet. Behandle statusen for fellesskapet. Endre fellesskapsmalen hvis fellesskapet må endres. Kontrollpaneler Vis kontrollpaneler og overvåk informasjon om grupper, medlemmer, feedaktivitet, moderering, emner og lisensbruk for dette fellesskapet. Kontrollpaneler konfigureres av administratoren. Hvis ikke Kontrollpaneler-menyen vises, har ikke administratoren tilordnet noen kontrollpaneler for dette fellesskapet. Moderering Vis en liste over innlegg, kommentarer og filer som er flagget for gjennomgang av medlemmer i fellesskapet. Moderering konfigureres av administratoren. Hvis ikke Moderering-menyen vises, har ikke administratoren aktivert muligheten for flagging av innhold for medlemmer. For å moderere flaggede innlegg eller kommentarer i Fellesskapsbehandling trenger du Moderere fellesskapsfeeder. For å moderere flaggede filer trenger du Moderere fellesskapsfiler. For å få tilgang til Fellesskapsbehandling: Opprette fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap OG er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for For å tilpasse administrasjonsinnstillinger eller bruker Fellesskapsbygger: Opprette og konfigurere fellesskap OG er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for 88

93 Samarbeid mellom fellesskapsledere, -moderatorer og -administratorer Emner Opprett en navigeringsmeny og vis frem populære emner i fellesskapet. Navigasjonsemner og innholdsemner konfigureres av administratoren. Hvis selvbetjeningsmaler er brukt, aktiveres de som standard. Hvis Emner-menyen ikke vises, bruker ikke fellesskapet emner. Omdømme Konfigurer omdømmenivåer og poeng for å belønne medlemmer for aktivitet i fellesskapsfeeden. Omdømme konfigureres av administratoren. Hvis ikke Omdømme-menyen vises, har ikke administratoren aktivert den. Administrasjon På Administrasjon-siden kan du oppdatere grunnleggende oppsett for fellesskapet, inkludert følgende: Medlemmer: Legg til eller fjern medlemmer basert på profiler eller tillatelsessett. Faner: Velg fanene du vil at medlemmer i fellesskapet skal se. Faner brukes også til å bestemme fellesskapsnavigering i Salesforce1. Faneinnstillinger brukes ikke hvis fellesskapet ble opprettet med en av selvbetjeningsmalene. Merkeprofilering: Velg et standard profileringstema. Denne merkeprofileringen brukes bare hvis fellesskapet bruker Salesforce-fanene + Visualforce-mal. Pålogging og registrering: Velg standard påloggingsside for fellesskapet og sett opp egenregistrering. E-post: Du kan tilpasse informasjon om e-postavsender, merkeprofilering av Chatter-e-post og maler i fellesskaps-e-postmeldingene. Sider: Konfigurer sidetildelinger for fellesskapet og tilgang til Force.com- og Site.com-lenker for fellesskapet. Preferanser: Oppdater viktige innstillinger som flagging av innhold, visning av kallenavn og felles tilgang til Chatter. Viktig: Hvis du er administrator og ved et uhell fjerner deg selv fra et fellesskap, vil du ikke ha tilgang til Administrasjon-innstillingene i Fellesskapsbehandling. Bruk APIen til å legge til deg selv i fellesskapet igjen eller gjøre andre medlemskapsoppdateringer. Hva er en leder av et fellesskap? Hva er en fellesskapsmoderator? Hva er en leder av et fellesskap? Alle fellesskap trenger noen som har en aktiv rolle i å sikre at fellesskapet blomstrer. Ledere av fellesskap skal hver dag bruke tid på å oppmuntre til medlemsdeltakelse, holde samtaler i gang og anerkjenne medlemmer for å bidra. En leder av et fellesskap er et medlem av fellesskapet som påtar seg det ekstra ansvaret med å overvåke engasjementet i fellesskapet. Ledere av fellesskap må ha tilgang til rapporter og kontrollpaneler som viser trender i aktivitet og medlemskap. De må også være oppmerksomme hvis medlemmer ikke logger på så ofte som de burde. Ved å overvåke medlemskap og aktivitet i fellesskap, kan ledere av fellesskap finne ut hvordan de kan engasjere medlemmer i fellesskap og sikre at de deltar. Et kraftig verktøy for en leder i et fellesskap er muligheten til å anerkjenne enkeltmedlemmer for deres deltakelse, fordi ledere av fellesskap vet at anerkjennelse og litt vennlig konkurranse vanligvis fører til mer aktive medlemmer. Ledere av fellesskap kan definere et poengsystem og omdømmenivåer som belønner medlemmer med poeng når de utfører visse handlinger. Når medlemmer når nivåets poengterskel, flytter de opp ett nivå. 89

94 Samarbeid mellom fellesskapsledere, -moderatorer og -administratorer For å tildele en bruker som leder av et fellesskap, er det bare å gi brukeren tillatelsen Behandle fellesskap. Med denne tillatelsen får de tilgang til siden Fellesskapsbehandling. Brukeren må være ansatt i organisasjonen. Eksterne medlemmer av fellesskap kan ikke være ledere av fellesskap. Tildele en fellesskapsleder Tildele en fellesskapsleder For å tildele en bruker som leder av et fellesskap, er det bare å gi brukeren tillatelsen Behandle fellesskap. Når du tildeler tillatelsen Behandle fellesskap til brukere, får de tilgang til alle funksjoner for behandling av fellesskap i Fellesskapsbehandling. Vær oppmerksom på at brukeren må være ansatt i organisasjonen. Eksterne brukere kan ikke være ledere av fellesskap. 1. Klikk på Behandle brukere > Tillatelsessett fra Oppsett. Klikk deretter på Ny. 2. Opprett et tillatelsessett som inkluderer tillatelsen Behandle fellesskap. 3. Klikk på Behandle brukere > Brukere fra Oppsett. For å tildele tillatelsessett: Tildele tillatelsessett 4. Finn brukeren du vil ha som leder for fellesskapet, og legg til tillatelsessettet i den relaterte listen Tillatelsessettildelinger. Brukeren kan nå behandle fellesskapet via Fellesskapsbehandling. Hva er en leder av et fellesskap? Hva er en fellesskapsmoderator? Moderatorer bidrar til å sikre et vellykket fellesskap ved å overvåke brukeraktivitet og flaggede elementer. I et vellykket fellesskap er medlemmer aktivt engasjert og kommuniserer med andre. En fellesskapsmoderator legger til rette for kunnskapsdeling i et fellesskap for å hjelpe medlemmer å utnytte og dra fordeler av deltakelsen. Moderatoren bidrar også til å sikre at all kommunikasjon og innhold i fellesskapet er passende. Moderatoren må være en ansatt fra den interne organisasjonen. Denne personen bør være vant til å samhandle med kunder, være kjent med Salesforce- og Chatter-funksjoner og kunne bruke tid på regelmessig overvåking av fellesskapet. En moderator kan gjøre følgende: behandle listen over flaggede innlegg og kommentarer i fellesskapet behandle flaggede filer fjerne flagg slette upassende innlegg, kommentarer og filer En moderator kan også bidra til å gjøre et fellesskap vellykket på mange andre måter. dele relevant og nyttig informasjon i innlegg i fellesskapet oppmuntre medlemmer til å legge inn og kommentere hverandres innlegg stå frem som et godt eksempel gjennom aktivitet i fellesskapet sørge for at fokus i diskusjoner beholdes, at de er uten søppelinnlegg og at de ikke er kontroversielle omdirigere e-postsamtaler til fellesskap når det kan være til nytte for andre fellesskapsmedlemmer 90

95 Samarbeid mellom fellesskapsledere, -moderatorer og -administratorer etablere fellesskapet som en pålitelig informasjonskilde og et forum for gjennomsiktige diskusjoner Du kan velge å tilegne flere moderatorer for et fellesskap, spesielt hvis fellesskapet har et stort antall medlemmer. Merk: Selv om de har mange av de samme funksjonene, er en moderator for fellesskap noe annet enn en Chatter-moderator. Tildele en fellesskapsmoderator Hvilke brukere kan moderere? Det er flere typer brukere som kan moderere et fellesskap når flagging er aktivert. Moderatorer kan være brukere fra din interne organisasjon eller eksterne brukere, men bare interne brukere kan moderere fra Fellesskapsbehandling. Eksterne brukere som er moderatorer, kan moderere innen konteksten av fellesskapet, som direkte i Chatter-feeden. Moderatorer kan fortsette å flagge elementer selv om flagging er deaktivert for fellesskapsmedlemmer, selv om gruppeeiere og gruppeledere bare kan moderere når flagging er aktivert. Hvem som kan moderere elementer i et fellesskap, er avhengig av tillatelser eller om brukeren er gruppeleder eller -eier. Denne tabellen viser hvem som kan moderere og hvilke handlinger de kan utføre i brukergrensesnittet. Handling Bruker med Moderere fellesskapsfeeder Bruker med Moderere fellesskapsfiler Gruppeeiere og -ledere (for elementer i grupper de eier eller leder) Fjerne flagg på et innlegg eller en kommentar Slette et innlegg eller en kommentar Fjerne flagg på en fil Slette en fil Hva er en fellesskapsmoderator? Tildele en fellesskapsmoderator 91

96 Samarbeid mellom fellesskapsledere, -moderatorer og -administratorer Tildele en fellesskapsmoderator Gjør én eller flere personer til moderatorer i fellesskapet slik at de kan moderere innhold i fellesskapet. Moderatorer kan være brukere fra din interne organisasjon eller eksterne brukere, men bare interne brukere kan moderere fra Fellesskapsbehandling. Eksterne brukere som er moderatorer, kan moderere innen konteksten av fellesskapet, som direkte i Chatter-feeden. Du kan tildele moderatorer ved å tildele et tillatelsessett som inkluderer den ene av eller begge modereringstillatelsene. Tillatelse Moderere fellesskapsfeeder Lar brukere Gjennomgå flaggede innlegg og kommentarer og gjennomføre tiltak, som å fjerne flagg eller slette innlegget eller kommentaren. Moderatoralternativer i feedinnhold er tilgjengelige både i fellesskapsfeeden og i Fellesskapsbehandling. For å tildele tillatelsessett: Tildele tillatelsessett Moderere fellesskapsfiler Behandle fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap Gjennomgå flaggede filer de har tilgang til gjennomføre tiltak, som å fjerne flagg eller slette filen. Moderatoralternativer for filer er tilgjengelig på detaljsiden for en fil. Moderere flaggede innlegg og filer fra Fellesskapsbehandling. Du kan også legge til disse tillatelsene i en profil. Disse tillatelsene er gyldige for alle fellesskap brukeren er medlem av, men gjelder ikke i den interne organisasjonen. 1. Klikk på Behandle brukere > Tillatelsessett fra Oppsett. Klikk deretter på Ny. 2. Opprett et tillatelsessett som inkluderer de aktuelle tillatelsene. 3. Klikk på Behandle brukere > Brukere fra Oppsett. 4. Finn brukeren du vil ha som moderator for fellesskapet, og legg til tillatelsessettet i den relaterte listen Tillatelsessettildelinger. Når du har gitt moderatortillatelser til en bruker, kan brukeren hjelpe til å kuratere flagget innhold i fellesskapet. Brukere kan nå moderere alle elementer de har tilgang til i alle fellesskap de er medlem av. Brukeren kan flagge elementer selv om Tillat at medlemmer flagger innhold er deaktivert i et fellesskap. Moderatorer kan motta et e-postvarsel når et innlegg, en kommentar eller en fil flagges, ved å velge e-postvarslet Flagge et element som upassende. Når Tillat medlemmer å flagge innhold er aktivert for et fellesskap, kan gruppeeiere og -ledere moderere innlegg, kommentarer og filer i grupper som de eier eller leder. De kan vise flagg og flagginnhold, fjerne flagg og slette innhold. Tilgang til moderatorfunksjonalitet varierer litt avhengig av brukertillatelser: I fellesskapsfeeden: Både interne og eksterne brukere med tillatelsen Moderere fellesskapsfeeder kan vise flaggindikatorer direkte i fellesskapsfeeden for innlegg og kommentarer og bestemme å enten fjerne flaggene eller slette innholdet. 92

97 Samarbeid mellom fellesskapsledere, -moderatorer og -administratorer I Fellesskapsbehandling: En intern bruker med tillatelsene Moderere fellesskapsfeeder og Behandle fellesskap kan fjerne flagget innhold i området Moderasjon > Flaggede innlegg i Fellesskapsbehandling. Hva er en fellesskapsmoderator? Oversikt over moderering av fellesskap Gjøre det mulig for brukere å flagge elementer i fellesskapet Få tilgang til siden Fellesskapsbehandling Ledere og administratorer av fellesskap bruker siden Fellesskapsbehandling til å overvåke aktivitet i fellesskap og definere andre viktige administrasjonsfunksjoner. For å få tilgang til siden Fellesskapsbehandling må du være logget på fellesskapet. 1. Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Medlemmer av fellesskapet som har tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap, har også tilgang til Fellesskapsbehandling fra siden Alle fellesskap i organisasjonsoppsett. 2. Velg delen av fellesskapet du vil behandle: Oppdater fellesskapets navn, beskrivelse og URL-adresse Behandle statusen for fellesskapet Endre fellesskapsmal I Kontrollpaneler kan du vise fellesskapskontrollpaneler og -rapporter I Moderering kan du overvåke og moderere flaggede feedelementer I Emner kan du behandle navigasjons- og innholdsemner I Omdømme kan du sette opp omdømmenivåer og -poeng I Administrasjon kan du tilpasse fellesskapsinnstillinger som medlemmer, faner, merkeprofilering, pålogging og registrering og e-post Viktig: Alternativene som er tilgjengelig i Fellesskapsbehandling, er basert på malvalg, tillatelser og preferanser for fellesskapet. Hvis for eksempel fellesskapet ikke bruker emner, kan du ikke se Emner-noden. Det kan hende at noen av alternativene i følgende liste ikke gjelder i ditt fellesskap. Hvis du vil vise alle noder, går du til Administrasjon > Preferanser og aktiverer Vis alle innstillinger i Fellesskapsbehandling. For å få tilgang til Fellesskapsbehandling: Opprette fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap OG er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for For å tilpasse administrasjonsinnstillinger eller bruker Fellesskapsbygger: Opprette og konfigurere fellesskap OG er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for 93

98 Strategier og verktøy for moderering av fellesskap Strategier og verktøy for moderering av fellesskap Oversikt over moderering av fellesskap Med moderering av fellesskap gir du medlemmene i fellesskapet mulighet til å overvåke innhold og sikre at det er passende og relevant. Moderering er avgjørende for at et fellesskap skal fungere. Du trenger aktive moderatorer som er villige til å bruke tid på å sikre at medlemmene og innholdet i fellesskapet er passende og nyttig. Du må også gi medlemmer mulighet til å si ifra når de finner noe upassende eller støtende. Med moderering av fellesskap kan du: tilegne spesifikke brukere som moderatorer slik at de kan overvåke fellesskapet nøye tillate at alle medlemmer flagger innlegg, kommentarer eller filer som er upassende tillate moderatorer å gjennomgå flaggede elementer og gjennomføre tiltak, som å fjerne et innlegg, en kommentar eller en fil tillate at gruppeeiere og -ledere modererer i sine grupper opprette utløsere som flagger upassende elementer automatisk i bakgrunnen opprette tilpassede rapporter for å spore flaggings- og modereringsaktivitet i fellesskapene Hvis du ikke vil at brukere skal flagge elementer manuelt, men ønsker å dra nytte av modereringsfunksjonaliteten i fellesskapene, kan du definere utløsere som flagger visse elementer automatisk. Du kan for eksempel definere en utløser som i det stille flagger innlegg med bestemte upassende ord. Du kan enten søke etter de flaggede elementene med API eller opprette tilpassede rapporter som sporer flaggings- og modereringsaktivitet i fellesskapene. Når du skal bruke en tilpasset rapport, må du opprette en tilpasset rapporttype med Fellesskap som primært objekt og Fellesskapsrevisjoner som sekundært objekt. Moderatorer kan fortsette å flagge elementer selv om flagging er deaktivert for medlemmer i fellesskap. Gjøre det mulig for brukere å flagge elementer i fellesskapet Moderere innlegg og kommentarer i fellesskapet Moderere filer i fellesskapet Tildele en fellesskapsmoderator 94

99 Strategier og verktøy for moderering av fellesskap Gjøre det mulig for brukere å flagge elementer i fellesskapet Slå på flagging i fellesskapet for å tillate at medlemmer flagger innlegg og kommentarer som de anser som upassende. Moderering av fellesskap må være aktivert for organisasjonen før du kan la medlemmer flagge innhold i brukergrensesnittet. Hvis du ikke finner alternativet for å tillate flagging av innhold, kontakter du administratoren. Denne innstillingen er ikke nødvendig for å flagge eller moderere elementer med API. Når et element er flagget, kan moderatoren av fellesskapet gjennomgå det og gjøre noe med det. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Preferanser og merk av for Tillat at medlemmer flagger innhold. 3. Klikk på Lagre. Når denne innstillingen er aktivert i et fellesskap: medlemmer kan flagge innlegg, kommentarer og filer med alternativet Flagg som upassende gruppeeiere og -ledere kan moderere grupper de eier eller leder For å gjøre det mulig for brukere i fellesskapet å flagge elementer: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Hvis du ikke vil at brukere skal flagge elementer manuelt, men ønsker å dra nytte av modereringsfunksjonaliteten i fellesskapene, kan du definere utløsere som flagger visse elementer automatisk. Du kan for eksempel definere en utløser som i det stille flagger innlegg med bestemte upassende ord. Du kan enten søke etter de flaggede elementene med API eller opprette tilpassede rapporter som sporer flaggings- og modereringsaktivitet i fellesskapene. Når du skal bruke en tilpasset rapport, må du opprette en tilpasset rapporttype med Fellesskap som primært objekt og Fellesskapsrevisjoner som sekundært objekt. Moderatorer kan fortsette å flagge elementer selv om flagging er deaktivert for medlemmer i fellesskap. Hvis fellesskapet bruker en Fellesskapsbygger-basert mal, kan du ikke se Flaggede filer-node i Fellesskapsbehandling selv om Tillat at medlemmer flagger innhold er aktivert. Hvis du vil vise Flaggede filer-noden, merker du av for Vis alle innstillinger i Fellesskapsbehandling fra Preferanser-siden. Oversikt over moderering av fellesskap Tildele en fellesskapsmoderator Moderere innlegg og kommentarer i fellesskapet Moderere filer i fellesskapet https://www.salesforce.com/developer/docs/api/ 95

100 Strategier og verktøy for moderering av fellesskap Konfigurere utløsere for flagging av elementer Bruk utløsere til automatisk å flagge elementer som oppfyller bestemte kriterier, i fellesskapet. Ved å bruke utløsere til automatisk å flagge elementer, kan du moderere fellesskapet ditt i bakgrunnen. Flagg er synlige bare for moderatorer. Du kan vise flagg i Flaggede innlegg-feeden på Fellesskapsbehandling-siden, spørre etter dem i APIen eller bruke tilpassede rapporttyper til å opprette rapporter om flaggede elementer, personer som har flest elementer flagget, og så videre. Vurder følgende når du oppretter utløsere: Opprett Apex etter å ha satt inn utløsere i FeedItem, FeedComment eller ContentDocument. Definer kriterier som, når de oppfylles, oppretter en NetworkModeration-post (flagg), med FeedComment, FeedItem eller ContentDocument som overordnet. Eksempel: Denne utløseren flagger automatisk innlegg i fellesskapet som inneholder BadWord. For å opprette utløsere: Endre alle data trigger autoflagbadword on FeedItem (after insert) { for (FeedItem rec : trigger.new) { if (!<CommunityId>.equals(rec.networkScope)) continue; if (rec.body.indexof('badword') >= 0) { NetworkModeration nm = new NetworkModeration(entityId=rec.id, visibility='moderatorsonly'); insert(nm); } } } En lignende utløser for kommentarer ville se slik ut. trigger autoflagbadword on FeedComment (after insert) { for (FeedComment rec : trigger.new) { if (!<CommunityId>.equals(rec.networkScope)) continue; if (rec.commentbody.indexof('badword') >= 0) { NetworkModeration nm = new NetworkModeration(entityId=rec.id, visibility='moderatorsonly'); insert(nm); } } } 96

101 Strategier og verktøy for moderering av fellesskap Moderere innlegg og kommentarer i fellesskapet Fellesskapsmoderatorer kan gjennomgå feeden Flaggede innlegg som inneholder en liste over innlegg og kommentarer som medlemmer i fellesskapet har flagget som upassende, og gjennomføre tiltak. Hvis du er gruppeeier eller -leder, kan du vise flagg og gjennomføre tiltak for elementer i gruppene dine. Flaggede innlegg og kommentarer har et lite, oransje flagg ved siden av innlegget eller kommentardatoen. Tallet ved siden av flagget angir hvor mange som har flagget elementet. Moderatoren kan gjennomgå hvert element og bestemme om det skal gjennomføres tiltak. Noen få punkter du bør merke deg om flaggede elementer: Moderatorer kan bare vise og agere på elementer de har tilgang til. I en gruppe i et fellesskap kan gruppeeiere eller -ledere moderere elementer i sine grupper, inkludert vise eller fjerne flagg og om nødvendig slette innlegg, kommentarer eller filer. De kan ikke se feeden Flaggede innlegg i Fellesskapsbehandling. Hvis Tillat at medlemmer flagger innhold er deaktivert i et fellesskap, er det bare moderatorer som kan flagge elementer og vise flaggede elementer. 1. Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Medlemmer av fellesskapet som har tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap, har også tilgang til Fellesskapsbehandling fra siden Alle fellesskap i organisasjonsoppsett. 2. Klikk på Moderering > Flaggede innlegg for å vise en feed med flaggede innlegg og kommentarer. 3. Klikk på Slett eller Fjern flagg, avhengig av om du er enig i at innlegget eller kommentaren er upassende og bør slettes, eller om innlegget eller kommentaren ble flagget ved en feil. 4. Klikk på OK. Alternativt kan du moderere direkte innen konteksten av fellesskapet ditt ved å fjerne flagg eller slette innhold i feeden. Tips: Hvis du vil motta en e-postmelding hver gang et element i fellesskapet flagges, merker du av for Flagger et element som upassende på siden for Chatter-e-postvarsler. For å vise flaggede elementer, fjerne flagg og slette innlegg eller kommentarer: Moderere fellesskapsfeeder For å vise flagget innhold i Fellesskapsbehandling, fjerne flagg og slette innlegg eller kommentarer: Moderere fellesskapsfeeder OG Opprette fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap OG Brukerne må være medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for Oversikt over moderering av fellesskap Gjøre det mulig for brukere å flagge elementer i fellesskapet 97

102 Organisere selvbetjeningsfellesskap med emner Moderere filer i fellesskapet Fellesskapsmoderatorer kan gjennomgå og gjennomføre tiltak i listen Flaggede filer, som inneholder en liste over filer som medlemmer i fellesskapet har flagget som upassende. Gruppeeiere eller -ledere, kan vise flagg og gjennomføre tiltak for filer i gruppene sine. Medlemmer av fellesskapet kan legge inn filer som ikke er passende, fordi de inneholder følsom informasjon eller innholdet kan være støtende. Andre medlemmer av fellesskapet kan flagge disse filene for gjennomgang. Flaggede filer har et lite, oransje flagg. Tallet ved siden av flagget angir hvor mange som har flagget elementet. Moderatorer kan gjennomgå og slette filer i alle fellesskap de har tilgang til. I en gruppe i et fellesskap kan gruppeeiere og -ledere gjennomgå og fjerne flagg på filer i grupper de eier og leder, hvis Tillat at medlemmer flagger innhold er aktivert for fellesskapene. Hvis Tillat at medlemmer flagger innhold er deaktivert i et fellesskap, er det bare moderatorer som kan flagge elementer og vise flaggede elementer. Hvis fellesskapet bruker en Fellesskapsbygger-basert mal, kan du ikke se Flaggede filer-node i Fellesskapsbehandling selv om Tillat at medlemmer flagger innhold er aktivert. Hvis du vil vise Flaggede filer-noden, merker du av for Vis alle innstillinger i Fellesskapsbehandling fra Preferanser-siden. 1. Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Medlemmer av fellesskapet som har tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap, har også tilgang til Fellesskapsbehandling fra siden Alle fellesskap i organisasjonsoppsett. 2. Klikk på Moderering > Flaggede filer for å vise en liste over flaggede filer. 3. Velg Fjern flagg eller Slett fra rullegardinmenyen i Handling-kolonnen, avhengig av om du er enig i at filen er upassende og bør slettes, eller om filen ble flagget ved en feil. Du kan klikke på 4. Klikk på OK hvis du blir spurt. for å forhåndsvise filen uten å forlate siden. Alternativt kan du moderere direkte innen konteksten av fellesskapet ditt ved å fjerne flagg eller slette innhold på feeddetaljsiden. For å vise fildetaljsiden, fjerne flagg og slette filer: Moderere fellesskapsfiler For å vise flaggede filer i Fellesskapsbehandling, fjerne flagg og slette filer: Moderere fellesskapsfiler OG Opprette fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap OG Brukerne må være medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for Tips: Hvis du vil motta en e-postmelding hver gang et element i fellesskapet flagges, merker du av for Flagger et element som upassende på siden for Chatter-e-postvarsler. Oversikt over moderering av fellesskap Gjøre det mulig for brukere å flagge elementer i fellesskapet Organisere selvbetjeningsfellesskap med emner Organisere selvbetjeningsfellesskap med emner Emner er tilgjengelig i i alle fellesskap. Men når du setter opp et selvbetjent fellesskap med Napili-malen, kan du bruke siden Fellesskapsbehandling til å raskt rettlede medlemmer til viktige navigasjons- og innholdsemner. 98

103 Organisere selvbetjeningsfellesskap med emner På siden Fellesskapsbehandling velger du navigasjonsemner for å gi et enhetlig kart over nettstedet, og innholdsemner for å fremheve pågående og populære samtaler. I selve fellesskapet gir medlemsopprettede emner brukerne mulighet til å organisere informasjon for hverandre, og skape en tilpasset opplevelse som øker engasjementet i fellesskapet. I et selvbetjent fellesskap angir Napili-malen oppsett og design av navigasjons- og innholdsemner samt medlemsopprettede emner. Nedenfor finner du visuelle eksempler på hver type i et aktivt fellesskap. Tips: For å legge til navigasjons- og innholdsemner i alle typer fellesskap kan Apex-utviklere bruke ConnectApi.ManagedTopics-klassen på en Visualforce-side. Navigasjonsemner På hver side i et selvbetjent fellesskap er navigasjonsemner tilgjengelig fra Emner-menyen øverst til venstre. Når besøkende velger et navigasjonsemne, vises bannerbildet du valgte for det, øverst på siden. Innholdsemner Innholdsemner er tilgjengelig fra brødteksten på startsiden for fellesskapet. Miniatyrbilder du velger for innholdsemner, identifiserer dem. (Disse unike miniatyrbildene vises bare på hjemmesiden. Øverst på alle innholdsemnesider vises standardbannerbildet angitt i Fellesskapsbygger.) 99

104 Organisere selvbetjeningsfellesskap med emner Medlemsopprettede emner Når du legger inn spørsmål, oppretter medlemmer i fellesskapet emner ved å bruke hash-koder i brødteksten, eller ved å skrive i emneforslagsboksen under. (I Oppsett må tillatelsene Tildele emner og Opprette emner være aktivert for fellesskapsbrukere.) Hvis foreslåtte emner passer dårlig til innlegget, kan medlemmer klikke for å slette dem. Tips: Medlemsopprettede emner er tilgjengelige via søk eller uthevet som innholdsemner på siden for fellesskapsbehandling. Sette opp navigasjonsemner Sette opp innholdsemner Behandle emner i fellesskap 100

105 Organisere selvbetjeningsfellesskap med emner Sette opp navigasjonsemner Navigasjonsemner gir konsekvente inngangspunkter til viktige områder i fellesskapet som mange ofte kommer tilbake til. Hvis organisasjonen bruker datakategorier, legger fellesskapsansvarlige til aktuelle Salesforce Knowledge-artikler i de kategoriene på hver navigasjonsemneside. (Hvis datakategorier ikke er aktivert, legger administratorer til artikler i hvert emne ved hjelp av Chatter REST API.) Merk: Du kan opprette maksimalt 25 navigasjonsemner. 1. Velg Bygg > Tilpass > Emner > Emner for objekter fra Oppsett og aktiver emner for alle artikkeltypene du vil inkludere. Merk: Aktivering av emner deaktiverer felles koder på artikler. Personlige koder blir ikke påvirket. 2. Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. 3. Klikk på Emner > Navigasjonsemner. 4. Skriv et emnenavn i tekstboksen til høyre og klikk på Legg til. 5. Hvis organisasjonen bruker datakategorier, holder du musepekeren over navigasjonsemnenavnet og klikker på. Velg en datakategorigruppe og deretter kategoriene du vil legge til i emnet, og klikk på Legg til artikler og lukk vindu. Viktig: Prosessen legger bare til aktuelle artikler i et emne. Hvis du vil legge til nye artikler, går du tilbake til Fellesskapsbehandling og gjentar trinnet over. 6. Hold musepekeren over et emnenavn og klikk på. Deretter klikker du på Last opp bannerbilde og velger et bilde som vises over toppen av emnesiden. (Bannerbilder skaleres til 1400 x 180 piksler. Opprett bildefiler med disse målene for å hindre forvrengning.) 7. Gjenta trinn 4 6 for å opprette flere navigasjonsemner for fellesskapet og klikk på Lagre. Rediger eksisterende navigasjonsemner raskt ved å holde musepekeren over et emnenavn og gjøre ett av følgende: Klikk på pilene til venstre for å flytte et emne opp eller ned. Klikk på for å endre eller slette et emne eller endre bannerbildet. For å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling: Behandle fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. For å konfigurere navigasjonsemner: Opprette emner OG Redigere emner For å legge til artikler i emner: Vise datakategorier OG Lese relaterte artikkeltyper Organisere selvbetjeningsfellesskap med emner Behandle emner i fellesskap 101

106 Organisere selvbetjeningsfellesskap med emner Sette opp innholdsemner Innholdsemner fremhever aktuelle og populære fellesskapssamtaler. Endre dem regelmessig for å holde medlemmene i fellesskapet oppdaterte og engasjerte. Merk: Du kan opprette maksimalt 25 innholdsemner. 1. Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. 2. Klikk på Emner > Innholdsemner. 3. Velg et navigasjonsemne eller et medlemsopprettet emne fra hurtigmenyen til høyre. Klikk deretter på Legg til. Tips: Med Chatter REST API kan du opprette unike innholdsemner, separat fra navigasjonsemner eller medlemsopprettede emner. 4. Hold musepekeren over et emnenavn og klikk på. Deretter klikker du på Last opp miniatyrbilde og velger et bilde som representerer innholdsemnet på fellesskapets startside. (Miniatyrbilder skaleres til 250 x 250 piksler. Opprett bildefiler med disse målene for å hindre forvrengning.) 5. Gjenta trinn 3-4 for å opprette flere innholdsemner for fellesskapet og klikk på Lagre. Rediger eksisterende innholdsemner raskt ved å holde musepekeren over et emnenavn og gjøre ett av følgende: Klikk på pilene til venstre for å flytte et emne opp eller ned. Klikk på for å endre eller slette et emne eller endre miniatyrbildet. Organisere selvbetjeningsfellesskap med emner Behandle emner i fellesskap For å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling: Behandle fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. For å konfigurere innholdsemner: Redigere emner Behandle emner i fellesskap For å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling: For å opprette emner: For å flette emner: For å slette emner: For å gi emner nytt navn: Behandle fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap Opprette emner Flette emner Slette emner Redigere emner Etter hvert som antall emner i et fellesskap vokser, ordner du dem for å forbedre nytteverdien. I Fellesskapsbehandling kan du opprette, flette gi nytt navn til og slette emner på ett praktisk sted. 102

107 Fremme engasjement med omdømmenivåer 1. Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. 2. Klikk på Emner > Emnebehandling til venstre. 3. Gjør et eller flere av følgende: klikk på Nytt for å opprette et emne (ofte med en plan om å flette eksisterende emner med det) klikk på Flett for å slå sammen eksisterende emner (Fletting av et emne omdirigerer vanligvis eksisterende hash-koder i innlegg.) klikk på for å endre navn på eller slette et emne Tips: Hvis du ikke ser emnet du vil endre navn på eller slette, kan du søke etter det eller klikke på Vis mer nedenfor emnelisten. Organisere selvbetjeningsfellesskap med emner Sette opp navigasjonsemner Sette opp innholdsemner Oversette emnenavn i fellesskap (beta) Angi unike, språkspesifikke navn på navigasjonsemner og aktuelle emner for å tilpasse opplevelsen for internasjonale versjoner av fellesskap. Merk: Emneoversettelse er i betaversjon og har kjente begrensninger. Vi setter pris på tilbakemelding fra deg om IdeaExchange. 1. Klikk på Translation Workbench > Oversett fra Oppsett. 2. Velg språket du oversetter til, i Språk. 3. For Oppsettkomponent velger du Administrert emne. 4. Utvid et fellesskap i kolonnen Navn på fellesskap for å se hvilke overordnede emnenavn det har. 5. Dobbeltklikk i kolonnen Oversettelse av navn på emne for å skrive inn språkspesifikke navn på navigasjonsemner og aktuelle emner. (Bare disse emnenavnene oversettes.) For å oversette termer: Vise oppsett og konfigurasjon OG Være utpekt som oversetter Fremme engasjement med omdømmenivåer Oversikt over omdømme Omdømmet ditt i fellesskapet er direkte avhengig av hvor aktiv du er. Jo mer du publiserer, kommenterer og deler, desto høyere omdømmenivå får du. Omdømmenivået vises på profilsiden og når en bruker holder musepekeren over navnet ditt. Det er synlig for andre medlemmer av fellesskapet slik at de vet hvor innflytelsesrik du er. Når du begynner i fellesskapet, er du på laveste nivå. Etter hvert som du blir mer aktiv i fellesskapet, sanker du poeng og omdømmenivået øker. Økninger i omdømmenivåer publiseres i feeden. Med andre ord, etter hvert som folk ser at du deltar og deler kunnskapene dine, øker troverdigheten og innflytelsen din. 103

108 Fremme engasjement med omdømmenivåer Administratoren definerer aktivitetene som hjelper deg å sanke poeng. De definerer også antall poeng for hver handling. Disse er standardhandlingene som øker omdømmenivået: Slik øker du omdømmet: ved å publisere et innlegg ved å kommentere ved å like et innlegg eller en kommentar ved å dele et innlegg når andre deler innleggene dine når andre kommenterer dine innlegg når andre liker dine innlegg eller kommentarer ved å omtale noen ved å bli omtalt ved å stille et spørsmål ved å svare på et spørsmål ved å få et svar ved å merke et svar som best når andre merker ditt svar som best Anbefaler noen for kunnskaper om et emne Blir anbefalt for kunnskaper om et emne Aktivere omdømme i fellesskapet Sette opp omdømmenivåer Sette opp omdømmepoeng Hvordan beregnes fellesskapsomdømmet mitt? 104

109 Fremme engasjement med omdømmenivåer Aktivere omdømme i fellesskapet Aktiver omdømme i fellesskapet slik at medlemmer anerkjennes og belønnes for deltakelse. Et kraftig verktøy for en fellesskapsleder er muligheten til å anerkjenne enkeltmedlemmer for deres deltakelse, fordi fellesskapsledere vet at anerkjennelse og litt vennlig konkurranse vanligvis fører til mer aktive medlemmer. Aktivering av omdømme slår på et standard poengsystem og et sett av omdømmenivåer i fellesskapet. En leder av et fellesskap kan tilpasse etiketter og poengverdier fra siden Fellesskapsbehandling. Medlemmer begynner å akkumulere poeng ved å utføre handlingene som har fått tildelt poengverdier. Når medlemmer overskrider nivåets poengterskel, flytter de opp ett nivå. De og andre medlemmer av fellesskapet kan se omdømmenivået på profilen og når de holder musepekeren over navnet. Poengsummen vises også på medlemmenes profiler. Merk: Når du aktiverer omdømme, fjernes Chatter-påvirkning fra bidragsdelen på profilsiden. 1. Åpne Fellesskapsbehandling på en av følgende måter: Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Klikk på Tilpass > Fellesskap > Alle fellesskap fra Oppsett, og klikk deretter på Behandle ved siden av fellesskapsnavnet. 2. Klikk på Administrasjon > Preferanser. 3. Velg Aktiver oppsett og visning av omdømmenivåer og klikk på Lagre. For å redigere innstillinger for fellesskap: Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Når du har aktivert omdømme, blir et standard poengsystem og et sett av omdømmenivåer tilgjengelig på siden Fellesskapsbehandling. Standard omdømmepoeng er som følger: Handling Poeng Fellesskapsengasjement Skrive et innlegg Skrive en kommentar Motta en kommentar Like noe Motta en "like" Dele et innlegg Noen deler innlegget ditt Omtale noen Bli omtalt Hvis innlegget inneholder flere enn får du et poeng for 5 Spørsmål og svar Stille et spørsmål 1 105

110 Fremme engasjement med omdømmenivåer Handling Svare på et spørsmål Få et svar Merke et svar som best Få svaret merket som best Poeng Knowledge Anbefaler noen for kunnskaper om et emne Blir anbefalt for kunnskaper om et emne 5 20 Hvis den valgte fellesskapsmalen ikke har Chatter aktivert, vises ikke Omdømme-noden i Fellesskapsbehandling. Hvis du vil vise Omdømme-noden, går du til Administrasjon > Preferanser og velger Vis alle innstillinger i Fellesskapsbehandling. Oversikt over omdømme Sette opp omdømmenivåer Sette opp omdømmepoeng Hvordan beregnes fellesskapsomdømmet mitt? Sette opp omdømmenivåer Oppdater standard omdømmenivåer for å oppfylle fellesskapets behov og bidra til å motivere medlemmene. Når omdømme er aktivert for et fellesskap, blir 10 standardnivåer lagt til Du kan legge til eller fjerne nivåer, gi hvert nivå et navn og oppdatere poengområdet og bildet for hver nivå. Merk: Et fellesskap må ha minst tre omdømmenivåer og kan ha opptil Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Medlemmer av fellesskapet som har tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap, har også tilgang til Fellesskapsbehandling fra siden Alle fellesskap i organisasjonsoppsett. 2. Klikk på Omdømme > Omdømmenivåer. Her kan du gjøre følgende: Last opp ditt eget bilde for hvert omdømmenivå. Klikk på standardbildet for å navigere til en bildefil og laste opp et nytt bilde. Merk: Du kan ikke gå tilbake til standard omdømmenivåbilder fra Salesforce-brukergrensesnittet. Det bruker du Salesforce Chatter REST API til å gjøre. Gi hvert nivå et navn, for eksempel Nybegynner, Middels og Ekspert. Hvis du ikke tildeler et navn, brukes standardnavnet. For eksempel Nivå 1, Nivå 2 og Nivå 3. Rediger poengområdet for et nivå. For å oppdatere omdømmenivåer: Behandle fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. 106

111 Fremme engasjement med omdømmenivåer Når du oppdaterer den høyeste verdien i poengområdet for et nivå, justeres den laveste verdien i neste nivå automatisk når du lagrer. Legg til flere nivåer ved å klikke på Legg til et nivå under listen over nivåer. Fjern et nivå ved å klikke på ved siden av nivået. 3. Klikk på Lagre for å lagre endringene. Du kan nå oppdatere poengsystemet for fellesskapet. Poengsystemet bestemmer hvor mange poeng en bruker får når vedkommende utfører bestemte handlinger, eller når andre anerkjenner deres bidrag ved å kommentere, like eller dele deres innlegg. Økninger i omdømmenivåer publiseres i medlemsfeeder. Oversikt over omdømme Aktivere omdømme i fellesskapet Sette opp omdømmepoeng Sette opp omdømmepoeng Sett opp et poengsystem for å belønne brukere for deltakelse i fellesskapet. Når omdømme er aktivert for et fellesskap, finnes det et standard poengsystem. Når brukere utfører handlingene med tildelte poengverdier, øker poengsummen deres og de begynner å bevege seg mot neste omdømmenivå. Merk: Bare aktive brukere opparbeider poeng. Hvis for eksempel en aktiv bruker liker innlegget til en inaktiv bruker, får den aktive brukeren 1 poeng, men den inaktive brukeren får ingen poeng. Tabellen viser standardhendelsene og -poengene. Handling Fellesskapsengasjement Skrive et innlegg Skrive en kommentar Motta en kommentar Like noe Poeng For å oppdatere omdømmepoeng: Behandle fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Motta en "like" Dele et innlegg Noen deler innlegget ditt Omtale noen Bli omtalt Hvis innlegget inneholder flere enn får du et poeng for 5 107

112 Fremme engasjement med omdømmenivåer Handling Poeng Spørsmål og svar Stille et spørsmål Svare på et spørsmål Få et svar Merke et svar som best Få svaret merket som best Knowledge Anbefaler noen for kunnskaper om et emne Blir anbefalt for kunnskaper om et emne 5 20 Spørsmål og svar i fellesskapsfeeden må ikke forveksles med Chatter Answers-funksjonaliteten. Merk: I organisasjoner med omdømme aktivert før vinter 2015-utgivelsen vil handlinger knyttet til spørsmål og svar bli tilgjengelig på utgivelsestidspunktet, og standard poengverdier settes til 0. Eksisterende brukeromdømmepoeng vil ikke bli berørt av utgivelsen, og brukere vil ikke akkumulere poeng fra disse handlingene før du konfigurerer poengverdier for dem.. 1. Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Medlemmer av fellesskapet som har tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap, har også tilgang til Fellesskapsbehandling fra siden Alle fellesskap i organisasjonsoppsett. 2. Klikk på Omdømme > Omdømmepoeng. 3. Oppdater poengene for hver handling. Hvis du ikke vil at brukere skal akkumulere poeng for en bestemt handling, setter du poengverdien til Klikk på Lagre. Poengsummer vises på profilsider under bildet. Poengsummer er synlige for alle i fellesskapet. Tips: Du kan oppdatere omdømmepoeng for et fellesskapsmedlem direkte via Salesforce-API. Du kan også bruke Apex-utløsere til å sende tilpassede varsler basert på endringer i omdømmepoeng. Oversikt over omdømme Aktivere omdømme i fellesskapet Sette opp omdømmenivåer Hvordan beregnes fellesskapsomdømmet mitt? Omdømmenivået i profilen din beregnes basert på poengsummen din. Poeng samles når du utfører aktiviteter som fellesskapslederen har tildelt poengverdier. Du kan også potensielt samle poeng hvis innleggene eller kommentarene dine får oppmerksomhet fra andre fellesskapsmedlemmer. Fellesskapslederen kan for eksempel ha bestemt at skriving av et 108

113 Fremme engasjement med omdømmenivåer innlegg gir deg 5 poeng. Hvis noen andre deler innlegget, kan fellesskapslederen bestemme at du skal få 10 poeng, fordi innlegget påvirker andre til å bidra. Merk: Bare aktive brukere opparbeider poeng. Hvis for eksempel en aktiv bruker liker innlegget til en inaktiv bruker, får den aktive brukeren 1 poeng, men den inaktive brukeren får ingen poeng. Standard poengverdier er som følger. Husk at fellesskapslederen kan ha tilpasset disse verdiene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte fellesskapslederen. Handling Poeng Fellesskapsengasjement Skrive et innlegg Skrive en kommentar Motta en kommentar Like noe Motta en "like" Dele et innlegg Noen deler innlegget ditt Omtale noen Bli omtalt Hvis innlegget inneholder flere enn får du et poeng for 5 Spørsmål og svar Stille et spørsmål Svare på et spørsmål Få et svar Merke et svar som best Få svaret merket som best Knowledge Anbefaler noen for kunnskaper om et emne Blir anbefalt for kunnskaper om et emne 5 20 Oversikt over omdømme Aktivere omdømme i fellesskapet 109

114 Overvåking på ett sted med kontrollpaneler for fellesskapsadministrasjon Overvåking på ett sted med kontrollpaneler for fellesskapsadministrasjon Aktivere og tilordne kontrollpaneler for ledere av fellesskap Ledere av fellesskap kan bruke kontrollpaneler til å måle fellesskapenes suksess. Du kan tilordne tilpassede kontrollpaneler eller bruke de som leveres i en AppExchange-pakke. Kontrollpaneler valgt under Kontrollpaneler > Innstillinger på siden Fellesskapsbehandling er synlige for ledere av fellesskap under Kontrollpanel på siden Fellesskapsbehandling. Du kan velge alle kontrollpaneler du har tilgang til, men du må sikre at lederne av fellesskap også har tilgang. Du kan tilordne ulike kontrollpaneler til ulike fellesskap. Du kan også laste ned og installere pakken Salesforce Communities Dashboards fra AppExchange. Denne pakken inneholder flere standardrapporter og kontrollpaneler designet for ledere av fellesskap. Hvis pakken Salesforce Communities Dashboards er installert i organisasjonen, har hver av kontrollpanelsidene en standard tilordning til et kontrollpanel fra pakken. Du kan overskrive disse verdiene etter behov. 1. Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Medlemmer av fellesskapet som har tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap, har også tilgang til Fellesskapsbehandling fra siden Alle fellesskap i organisasjonsoppsett. 2. Klikk på Kontrollpaneler > Innstillinger. 3. For hver av sidene velger du kontrollpanelet du vil vise til ledere av fellesskap. 4. Klikk på Lagre. Verifiser kontrollpaneltilordningene ved å klikke på Kontrollpaneler og deretter på hvert av sidenavnene. For å tilordne kontrollpaneler på siden Fellesskapsbehandling: Opprette og konfigurere fellesskap ELLER Behandle fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. Vise kontrollpaneler på siden for fellesskapsbehandling Opprette et kontrollpanel som skal vises på siden Fellesskapsbehandling Kontrollpanelpakke for Salesforce-fellesskap 110

115 Overvåking på ett sted med kontrollpaneler for fellesskapsadministrasjon Opprette et kontrollpanel som skal vises på siden Fellesskapsbehandling Du kan vise alle kontrollpaneler på siden Fellesskapsbehandling. Men vi anbefaler at du oppretter dem basert på tilpassede rapporttyper tilgjengelig for fellesskap. Tips: Husk at du kan få forhåndskonfigurerte kontrollpaneler i pakken Salesforce Communities Dashboards, som er tilgjengelig for nedlasting i AppExchange. Dette er en oppsummering av hvordan du oppretter kontrollpaneler som skal vises på siden Fellesskapsbehandling. 1. Opprett tilpassede rapporttyper basert på Fellesskap-objektet. Rapporter og kontrollpaneler som er basert på Fellesskap-objektet, viser fellesskapsspesifikk informasjon på siden Fellesskapsbehandling. Merk: Du kan opprette kontrollpaneler basert på andre objekter, og eksponere dem på siden Fellesskapsbehandling. Men husk at de vil vise data fra hele organisasjonen, ikke bare for fellesskapet som du viser kontrollpanelet i. Velg Fellesskap som primært objekt. Velg et underordnet objekt: Chatter-meldinger Grupper Fellesskapsrevisjoner Daglige nøkkeltall for fellesskapsaktivitet Fellesskapsmedlemmer Daglige nøkkeltall for fellesskapsmedlemmer Daglige nøkkeltall for felles bruk av fellesskap Daglige nøkkeltall for unik bidragsyter i fellesskap Emnetildelinger Emner 2. Bruk den tilpassede rapporttypen til å opprette en rapport. For å opprette tilpassede rapporttyper: Behandle tilpassede rapporttyper For å opprette, redigere og slette rapporter: Opprette og tilpasse rapporter For å opprette kontrollpaneler: Kjøre rapporter OG Behandle kontrollpaneler Hvis du vil sikre at rapporten viser data dynamisk for fellesskapet du viser den fra, må du ikke filtrere den etter Nettverks-ID. Hvis du legger til en Nettverks-ID i rapporten, viser rapporten bare data for det bestemte fellesskapet, uansett hvilket fellesskap du viser den i. 3. Opprett et kontrollpanel med komponenter. Velg rapporten som kildetype. Legg til en komponent for hver rapport du vil inkludere i kontrollpanelet. Finn rapporten på Datakilder-fanen og legg den til i komponenten. 4. Klikk på Kontrollpaneler > Innstillinger på siden Fellesskapsbehandling for å tilordne kontrollpanelet.. Når en leder for et fellesskap åpner siden Fellesskapsbehandling, vises kontrollpanelet under Kontrollpaneler. Kontrollpaneler på siden for fellesskapsbehandling oppdateres automatisk hver dag. Klikk på Oppdater for å se de nyeste dataene. Hvis du åpner kontrollpanelet etter at det nettopp har vært oppdatert, viser kontrollpanelet de globale bufrede dataene fra forrige oppdatering. Hvis ikke kontrollpanelet har vært oppdatert på 24 timer, oppdateres det automatisk når du åpner det fra siden for fellesskapsbehandling. Eksterne brukere med superbrukertilgang kan oppdatere kontrollpaneler satt opp med Kjør som angitt bruker og Kjør som pålogget 111

116 Overvåking på ett sted med kontrollpaneler for fellesskapsadministrasjon bruker opptil 100 ganger daglig per organisasjon. Planlagte og automatiske oppdateringer teller ikke mot denne grensen. Det er ingen oppdateringsgrense interne brukere. Aktivere og tilordne kontrollpaneler for ledere av fellesskap Spore aktivitet i fellesskap Vise kontrollpaneler på siden for fellesskapsbehandling Bruk kontrollpanelene på siden for fellesskapsbehandling til å overvåke tilstanden til fellesskapet. 1. Klikk på i den globale toppteksten fra fellesskapet. Medlemmer av fellesskapet som har tillatelsen Opprette og konfigurere fellesskap, har også tilgang til Fellesskapsbehandling fra siden Alle fellesskap i organisasjonsoppsett. 2. Klikk på Kontrollpaneler. Merk: Kontrollpaneler tilordnes av administratoren. Hvis ikke Kontrollpaneler-menyen er tilgjengelig, er det ikke tilordnet kontrollpaneler for dette fellesskapet. Sider som har tilordnede kontrollpaneler, vises under Kontrollpaneler-menyen. 3. Klikk på kontrollpanelsiden du vil vise. Kontrollpanelet vises. Klikk på Oppdater for å oppdatere kontrollpaneldataene umiddelbart. 4. Klikk på et kontrollpanel for å vise den relaterte rapporten. Hvis du vil sikre at rapporten viser data dynamisk for fellesskapet du viser den fra, må du ikke filtrere den etter Nettverks-ID. Hvis du legger til en Nettverks-ID i rapporten, viser rapporten bare data for det bestemte fellesskapet, uansett hvilket fellesskap du viser den i. Kontrollpaneler på siden for fellesskapsbehandling oppdateres automatisk hver dag. Klikk på Oppdater for å se de nyeste dataene. Hvis du åpner kontrollpanelet etter at det nettopp har vært oppdatert, viser kontrollpanelet de globale bufrede dataene fra forrige oppdatering. Hvis ikke kontrollpanelet har vært oppdatert på 24 timer, oppdateres det automatisk når du åpner det fra siden for fellesskapsbehandling. Eksterne brukere med superbrukertilgang kan oppdatere kontrollpaneler satt opp med Kjør som angitt bruker og Kjør som pålogget bruker opptil 100 ganger For å vise kontrollpaneler i fellesskapsbehandling: Behandle fellesskap ELLER Opprette og konfigurere fellesskap OG Er medlem av fellesskapet som de forsøker å få tilgang til siden for fellesskapsbehandling for. daglig per organisasjon. Planlagte og automatiske oppdateringer teller ikke mot denne grensen. Det er ingen oppdateringsgrense interne brukere. Aktivere og tilordne kontrollpaneler for ledere av fellesskap 112

117 Fellesskapsrapporter Fellesskapsrapporter Konfigurere rapportbehandling for eksterne brukere opprette og redigere rapporter Partner- og kundebrukere i fellesskap kan opprette og redigere rapporter i sin egen personlige mappe eller i en privat delt mappe hvis de har tilstrekkelige tillatelser. Du kan gi partner- og kundebrukere tillatelser til å opprette og redigere rapporter via profilene deres eller ved å bruke tillatelsessett. Etter at du har ditt de nødvendige tillatelsene, kan de bruke dra-og-slipp-verktøyet Rapportbygger. Viktig: Hvis organisasjonen eksisterte før utgivelsen sommeren 2013, må du slå på utvidet deling for rapporter og kontrollpaneler før du gir eksterne brukere tillatelser. Se Deling av analysemapper. Til å opprette, tilpasse og slette rapporter må eksterne brukere bruke verktøyet Rapportbygger. Datasynlighet baseres hovedsakelig på to ting: brukerrollen partneren eller kunden tilhører, og organisasjonens delingsregler. Organisasjonens feltnivåsikkerhet respekteres, som betyr at hvis et felt ikke er synlig for eksterne brukere, kan ikke en partner- eller kundebruker se det i Rapportbygger. 1. For å tillate at eksterne brukere oppretter og redigerer rapporter, slår du på tillatelsene Opprette og tilpasse rapporter, Rapportbygger og Redigere mine rapporter via tilpassede profiler eller tillatelsessett. Hvis du vil at eksterne brukere skal ha mulighet til å eksportere rapportdata, kan du også gi dem tillatelsen Eksportere rapporter. Klikk på Behandle brukere > Tillatelsessett eller Profiler i Oppsett. Du trenger å tildele følgende tillatelser: Tillatelser eksterne brukere trenger for å opprette og redigere rapporter For å opprette tillatelsessett eller aktivere tilpassede tillatelser i profiler: Behandle profiler og tillatelsessett For å tildele et tillatelsessett til en bruker: Tildele tillatelsessett For å dele en rapportmappe med eksterne brukere: Behandle-mappetilgang eller Behandle rapporter i felles mapper For å opprette, tilpasse, og slette rapporter i en personlig mappe: For å opprette, tilpasse, og slette sine egne rapporter i en privat delt mappe med Leser-tilgang: For å eksportere rapportdata: Opprette og tilpasse rapporter OG Rapportbygger Redigere mine rapporter OG Rapportbygger Eksportere rapporter Du kan gi tillatelse til å opprette og redigere rapporter til følgende lisenser: Customer Community Plus Customer Community Plus Login Partner Community Partner Community Login 113

118 Kontrollpanelpakke for Salesforce-fellesskap Customer Portal Manager Customer Portal Manager Custom Gold Partner Silver Partner (tillatelsen Eksportere rapporter er ikke tilgjengelig for denne lisensen.) Merk: Disse tillatelsene er ikke tilgjengelige for lisenser for brukere med stor trafikk, som Customer Community eller High Volume Customer Portal. Eksterne brukere som har eldre lisenser, kan opprette og redigere rapporter i fellesskap, men ikke i portaler. 2. Hvis du vil gi tillatelse til at eksterne brukere oppretter eller redigerer rapporter i en privat delt mappe, gir du dem Leser-tilgang for mappen. I Rapporter-fanen i Mapper-visningen klikker du på ved siden av mappen du vil dele, og deretter velger du Del. Merk: Partner- og kundebrukere kan ikke opprette, redigere eller vise rapporter i mappen Ikke arkiverte felles rapporter. Avhengig av hvilke objekter, felt og kategorier dine eksterne brukere har tilgang til, kan de se tilpassede rapporttyper i grensesnittet når de oppretter en ny rapport. Tilpassede rapporttyper er synlige hvis en bruker har lesetilgang for eventuelle felt eller objekter som er inkludert i den tilpassede rapporttypen. Kontrollpanelpakke for Salesforce-fellesskap Salesforce Communities Dashboards-pakken gir fellesskapsansvarlige et viktig startsett med kontrollpaneler og rapporter til å holde oversikt over aktivitet og engasjement i fellesskapene. Få innsikt fra de nyeste tallene og oppdag trender raskt. Hvor raskt vokser fellesskapet? Hvem er de mest engasjerte medlemmene? Hvilke diskusjoner er personer og grupper mest engasjerte i? Hvilke områder trenger oppmerksomhet? Salesforce Communities Dashboards-pakken kommer i to versjoner: Salesforce Communities Dashboards (for fellesskap med Chatter) Salesforce Communities Dashboards (for fellesskap uten Chatter) Installer den aktuelle administrerte pakken fra AppExchange for å få tilgang til disse kontrollpanelene, kilderapportene og de tilpassede rapporttypene sammen med alle andre Salesforce-kontrollpaneler og -rapporter. 114

Konfigurere og vedlikeholde samarbeidsverktøy

Konfigurere og vedlikeholde samarbeidsverktøy Konfigurere og vedlikeholde samarbeidsverktøy Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet går foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com,

Detaljer

Konfigurere og behandle Salesforce-fellesskap

Konfigurere og behandle Salesforce-fellesskap Konfigurere og behandle Salesforce-fellesskap Brukerhåndbok, Spring 16 @salesforcedocs Siste oppdatering: 17.12.2015 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright

Detaljer

Støtte til kunder. Brukerhåndbok, Winter 16. @salesforcedocs

Støtte til kunder. Brukerhåndbok, Winter 16. @salesforcedocs Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert

Detaljer

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy

Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Konfigurere og vedlikeholde salgsverktøy Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet går foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Adobe Volume Licensing

Adobe Volume Licensing Adobe Volume Licensing Administratorkonsoll for VIP-kunder Brukerhåndbok for Value Incentive Plan (VIP) Versjon 2.5 9. november 203 Innhold Hva er administratorkonsollen for VIP-kunder?... 4 Komme i gang

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Samarbeide med alle. Brukerhåndbok, Summer 16. @salesforcedocs

Samarbeide med alle. Brukerhåndbok, Summer 16. @salesforcedocs Brukerhåndbok, Summer 16 @salesforcedocs Siste oppdatering: 21.04.2016 Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2016 salesforce.com, inc. Med enerett.

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet

Canon Self-Service. Komme i gang-veiledning. En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Canon Self-Service Komme i gang-veiledning En veiledning som hjelper deg med å registrere og begynne å bruke Canons Self-Service-portal på nettet Innledning Denne veiledningen er beregnet for personen

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Administrasjons manual

Administrasjons manual Koble til siden Koble til siden ved å taste http://localhost/ eller http://217.14.6.128/ i webleseren. (Disse adressene med IPadresse gjelder kun for der serveren står nå) Logge inn som administrator For

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

Samarbeide med alle. Brukerhåndbok, Winter 16. @salesforcedocs

Samarbeide med alle. Brukerhåndbok, Winter 16. @salesforcedocs Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet går foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc. Med enerett. Salesforce er et registrert

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageogIBM SmartCloud Forbindelser Administratorhåndbok

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din

PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING. Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP AKTIVERINGSVEILEDNING Slik aktiverer du PayPal i nettbutikken din PAYPAL/JETSHOP Opprett en PayPal Bedriftskonto trinn 1. Side 3-14 For å godta PayPal-betalinger må du opprette en PayPal

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.

Brukerveiledning. for forfatter. Oppdatert 20. januar 2015. Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera. Brukerveiledning for forfatter Oppdatert 20. januar 2015 Siste versjon av komplett dokumentasjon er fritt tilgjengelig på www.inspera.no/support 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel når passord ikke

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

CitiManager: Hurtig overgangsveiledning for kortinnehavere

CitiManager: Hurtig overgangsveiledning for kortinnehavere Denne hurtigveiledningen hjelper deg med: 1. Hvordan registrere seg på CitiManager? a) Kun for eksisterende kortinnehavere med nettutskrift b) Kun kortinnehavere med papirutskrift 2. Viktige tips 3. Vis

Detaljer

Legg opp din nye Website raskt og enkelt!

Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Legg opp din nye Website raskt og enkelt! Det å bytte fra gammel til ny løsning tar normalt sett ikke lang tid, siden du allerede vet hvordan du ønsker at siden din skal være bygget opp og inneholde. o

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE...

BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 BLOGGINNLEGG... 4 UNDERSIDER... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 8 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 9 UTSEENDE... BRUKERMANUAL KOM I GANG... 2 SKRIV ET INNLEGG... 2 LEGG TIL UNDERSIDE... 2 LAST OPP BILDER... 2 REDIGER MENYINNHOLD... 3 LEGG INN SIDEMENY ELLER BUNNTEKST... 3 TILPASS BLOGGENS DESIGN... 3 BLOGGINNLEGG...

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen.

FAQ community. Ofte stilte spørsmål. Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. FAQ community Ofte stilte spørsmål Hvordan lager jeg fotoalbum? Gå inn på bilder i menyen øverst på siden. Klikk på nytt bildegalleri knappen. Du vil nå få opp en boks hvor du kan legge inn navn på albumet

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Administratorkurs. Sist endret: 01.06.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Administratorkurs. Sist endret: 01.06.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 01.06.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet FOR MAC Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cyber Security Pro gir avansert beskyttelse mot skadelig kode for datamaskinen din. Basert på ThreatSense-skannemotoren

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Dette er nytt i GM EPC

Dette er nytt i GM EPC Dette er nytt i GM EPC GMs neste versjon av EPC har utallige nye funksjoner for å gjøre det raskere og enklere å finne den riktige delen. Velg Brukerhåndbok på Hjelp-menyen i EPC for å få nærmere instruksjoner

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider.

1. I denne tekstboksen kan du søke etter venner, grupper eller sider. Generelt om Facebook Slik ser profilen din ut når du går ut på Facebook. Selvsagt med ditt navn og bilder. Under skal vi vise de viktigste funksjonene og bruken av Facebook. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. I denne

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing UTVALG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Utvalg... 1 Statiske utvalg, dynamiske utvalg og kombinasjonsutvalg... 2 Registrere statiske utvalg... 2 Legge til medlemmer i statiske utvalg... 3 Legge til

Detaljer

Distribuere forbedringer fra Sandbox-enheter

Distribuere forbedringer fra Sandbox-enheter Distribuere forbedringer fra Sandbox-enheter Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet går foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc.

Detaljer

Innlogging. Innholdsfortegnelse

Innlogging. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innlogging... 1 Organisering av lokalene i ECOonline... 3 Opprett ny lokasjon... 3 Opprett ny lokasjon... 4 Opprett ny bruker... 5 Legge til produkter... 6 Jeg finner ikke kjemikaliet...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

Brukerhåndbok. UPS Billing Center Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerveiledning for hjemmesider

Brukerveiledning for hjemmesider Hegra Idrettslag Brukerveiledning for hjemmesider En kort innføring for bidragsytere på www.hegrail.no Ivar Friheim 2009-05-18 Innhold Innledning... 3 Nyheter... 3 Sider... 3 Kalenderinnslag... 3 Pålogging...

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE

GENERELL BRUKERVEILEDNING WEBLINE Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED DOKUMENTET... 3 2. TILGANG TIL PORTALEN... 4 3. TILGJENGELIGE TJENESTER/MODULER... 5 3.1 ADMIN... 5 3.2 NORDIC CONNECT/IP VPN... 5 3.3 INTERNETT INFORMASJON...

Detaljer

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish

CustomPublish.com. Brukere. Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish CustomPublish.com Brukere Introduksjon til brukerhåndtering i CustomPublish Innhold 1. Innledning 2. Ny brukergruppe 3. Ny bruker 4. Forfattere 5. Bruk 1. Innledning Når du klikker på «brukere» i administrasjonen,

Detaljer

Lær det mest grunnleggende om Salesforce

Lær det mest grunnleggende om Salesforce Lær det mest grunnleggende om Salesforce Brukerhåndbok, Winter 16 @salesforcedocs Den engelske versjonen av dette dokumentet gjelder foran den oversatte versjonen. Copyright 2000 2015 salesforce.com, inc.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside

Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside Personverninnstillinger Der stiller du inn hvem som skal få tilgang til hva på din facebookside Slik kommer du til «Personverninnstillinger»: Logg inn på Facebook. Personverninnstillinger finner du ved

Detaljer

SocialBoards Inbox 2. Dokumentasjon v juni 2016

SocialBoards Inbox 2. Dokumentasjon v juni 2016 SocialBoards Inbox 2 Dokumentasjon v 1.0 20. juni 2016 Inbox 2 - en raskere vei til fornøyde kunder Med SocialBoards Inbox 2 har vi jobbet for at du og dine kunder skal få en enda bedre opplevelse i dialogen

Detaljer

NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH

NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH NÅ KOMMER NYE YAHOO! SPONSORED SEARCH MER AV DET DU BA OM. Enkel administrering Et nytt og bedre kontrollpanel som er enkelt å navigere, og som gjør det lettere å se hva som fungerer bra i kampanjen, og

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Ny generell påmelding fra Agrando

Ny generell påmelding fra Agrando Ny generell påmelding fra Agrando Hva er nytt? Mye er nytt. Dette er det viktigste: Påmeldingen er nå delt mellom to moduler. 1. «Oppsett av påmelding». Denne modulen settes inn på menigheten/fellesrådets

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 2 HVORDAN LEGGE UT INFORMASJON PÅ LAGSSIDENE? 3 2.1 Hvordan legge til link til ett dokument i websiden? 7 3 HVORDAN LEGGE UT EN NYHET SOM SKAL PUBLISERES PÅ

Detaljer

Sørum i Kunnskapsskyen

Sørum i Kunnskapsskyen Sørum i Kunnskapsskyen Alle elever i Sørum kommune har fått tilgang til Office 365. Her kan elevene lagre og dele dokumenter, sende e-post og bruke programmer som Windows Office tilbyr. Med denne skylagringstjenesten

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukermanual Innsiden www.fotball.no

Brukermanual Innsiden www.fotball.no Brukermanual Innsiden www.fotball.no Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Logge på... 3 3 Din personlige side, oversikt... 3 4 Endre personlige data... 4 5 Skrive blogg... 4 5.1 Skrive blogg på personlig

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Community Administrator

Community Administrator eroom veiledning Community Administrator eroom Community Administrator (CA) i Statens vegvesen. Statens vegvesen Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse 1. Community Administrator (CA) rollen...3 1.1.

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT

PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT PERSONVERNERKLÆRING BARNEVAKTNETT Barnevaktnett tar ditt personvern veldig på alvor, og vil behandle og bruke informasjonen om deg på en sikker måte. For å sikre personvernet ditt vil Barnevaktnett alltid

Detaljer