Velkommen. til barnehageforlaget GAN Aschehoug!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen. til barnehageforlaget GAN Aschehoug!"

Transkript

1 HØST 2015 Barnehage

2 Velkommen Velkommen til barnehageforlaget! I denne katalogen finner du pedagogisk materiell forankret i barnehagens rammeplan og fagområder. Praksisnære, konkrete produkter tilpasset mangfoldet i barnehagen. Våre forfattere er ofte midt i praksisfeltet og har bred erfaring og kunnskap om barn og barnehage. Vi setter stor pris på å få tilbakemeldinger og innspill fra dere. til vårt barnehageunivers! side 3 ANTALL, ROM OG FORM side 24 kropp, bevegelse og helse side 27 TIL DEN VOKSNE side 28 leker og spill side 29 bestillingskupong side 32

3 ISBN: ISBN: ISBN: ISBN: ISBN: ISBN: Jeg Du Vi Jeg Du Vi er en bokserie på seks bøker, beregnet for de yngste barna. Gjennom enkle tekster og fargerike illustrasjoner møter barna tanker om seg selv og andre. NYHET! 3 Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste. Bøkene begynner med det helt nære, Jeg og Meg. I takt med barnas sosiale utvikling kommer så Du og Deg. De siste bøkene i serien, Vi og Oss, gir barna en begynnende forståelse av fellesskapet. Hver bok avsluttes med viktige ordbilder som oppsummerer boken. Disse kan brukes som inspirasjon til samtale og videre aktivitet med barna. I veiledningen som ligger på våre nettsider finner du flere forslag til aktiviteter. Se også våre andre produkter innen sosial kompetanse; Hjerteprogrammet (sidene 12-13) og Venner (sidene 14-16). 17 cm X 19,5 cm, innbundet, 12 sider Pakke med 6 bøker Kr 449,- Gratis veiledning på våre nettsiderbøker i serien: Jeg Meg Du Deg Vi Oss Jeg Du Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste. Boks med seks ulike bøker. Bokmål Jeg Du Vi Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn Jeg Du Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste. Bøker i serien: Jeg Meg Du Deg Linda Palm Vi Johanna Lundqvist Björn Oss Jeg Jeg Du Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste. Jeg Du Vi Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn Boks med seks ulike bøker. Bokmål Jeg Du Vi Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn Meg Jeg Du Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste. Bøker i serien: Linda Palm Jeg Du Johanna Lundqvist Björn Meg Deg Du Jeg Du Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste. Vi Oss Jeg Du Vi Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn Boks med seks ulike bøker. Bokmål Jeg Du Vi Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn Deg Jeg Du Vi er en serie på seks bøker. I bøkene møter du tanker om kroppen, følelser og vennskap. Bøkene er tenkt som en inspirasjon i arbeidet med sosial kompetanse for de minste. Linda Palm Johanna Lundqvist Björn Vi Jeg Du Vi Linda Palm / Johanna Lundqvist Björn Oss Bøker i serien: Jeg Bøker i serien: Jeg Meg Du Deg Vi Oss Boks med seks ulike bøker. Bokmål Meg Du Deg Linda Palm Vi Johanna Lundqvist Björn Oss Boks med seks ulike bøker. Bokmål Bøker i serien: Linda Palm Jeg Du Johanna Lundqvist Björn Meg Deg Vi Oss Boks med seks ulike bøker. Bokmål Linda Palm Johanna Lundqvist Björn Mitt ønske for bøkene er at hvert barn skal forstå hvor viktige og verdifulle de er. Linda Palm i Bøkene er skrevet av Linda Palm. Illustratør er Johanna Lundqvist Björn. Jeg er sterk. Jeg kan løfte tunge ting. SOSIAL KOMPETANSE

4 4 Vær nysgjerrig på språket sammen med barna Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove har lang erfaring med språkinnlæring hos barn. Nå vil de inspirere ansatte i barnehagene til å få et mer bevisst forhold til språk og begreper, slik at barna kan bli mer språknysgjerrige, og dermed stille sterkere i møte med skolen. Av Hilde Aas Rønningen Begrepene påvirker alle sider ved språkets utvikling og er derfor et av språkets kjerneområder. Det er aldri for sent å lære begreper, men det er ingen tvil om at årene før skolestart er spesielt betydningsfulle, slår Ingvild fast. Entydig forskning viser at barn som kan mange begreper før skolestart, stiller langt sterkere i skolesammenheng, enn de barna som ikke har et stort ordforråd med seg i sekken. Denne gruppen faller derfor oftere fra senere i skolegangen. Et stort ansvar hviler på alle som arbeider med barn, med andre ord? Ja, men dette er egentlig ikke så vanskelig, sier Ingvild engasjert. Det handler først og fremst om at vi er bevisst på hvordan vi lærer barna ulike begreper. Ta grep! Sammen med kollega Helle, står hun bak metodikken i «Grep om begreper». Dette er strukturert begrepslæring som legger vekt på en helhetlig begrepskompetanse. Hele veien er barnet en viktig ressurs og aktiv deltaker. Kort fortalt arbeides det med ett begrep om gangen. Samtalen med barna handler om å se på både form, innhold og bruken av begrepet, og bygge videre på det barna vet om dette begrepet fra før av. I tillegg brukes det tankekart, som er med å gi visuell støtte til samtalen. Et barn som aldri har opplevd vinter, kan fint lære seg ordet snø, men har ingen innholds- eller bruksassosiasjoner til dette begrepet. Det er derfor viktig å sette et begrep i en større sammenheng, og gi det en dybde, forklarer Helle. Tidligere var vi opptatt av å lære barn flest mulig ord, uten at de nødvendigvis hadde en forståelse av sammenhengen dette begrepet hører til. Vi erfarte at dette skapte problemer, spesielt for flerspråklige barn, som lettere mistet forståelsen når begrep etter hvert dukket opp i tyngre fagtekster. Vi vet at de trenger en kontekst, for å få en bedre forståelse for et ord. Ingvild Aas Grove (t.v) og Helle Ibsen står bak begrepspakken «Grep om begreper», en metodikk for strukturert begrepslæring for barnehager, med utgangspunkt i forskning fra Statped. Begge er opptatt av hvordan språkelementene henger sammen og påvirker hverandre. Hva er da mer naturlig enn å la seg avbilde foran et solid språktre? Å bruke en egen metodikk til begrepsinnlæring, blir ikke dette fort skole i barnehagen? Dette er ikke et fastlåst undervisningsopplegg, men skal være inspirerende og morsomt, og tenkningen skal kunne brukes i alle situasjoner i barnehagen, understreker Helle. Målet er at alle bruker metoden på sin måte. Utforsk begreper på barnas premisser, med utgangspunkt i deres hverdag, og vær nysgjerrige sammen med dem! Dybdelæring Metodikken i «Grep om begreper» kan brukes i alle barnegrupper. Målgruppen er alle barnehagebarn fra rundt tre års alder, men metodikken kan enkelt tilpasses eldre barn. Metoden er uansett den samme: Introdusere ett begrep, se på form, innhold og bruk og sette det sammen med de forkunnskaper barnet har. På denne måten går man i dybden, samtidig som barn lærer å sette ord på sine egne erfaringer. Slik utvides kunnskapen, forklarer Helle. I tillegg til en solid veiledningsbok følger det 10 øvingshefter med i pakken. Disse er ment som en hjelp til å få metoden under huden. Deretter er tanken at hver og en lager sitt eget opplegg. Lek med språket Hva kan man ellers gjøre for å stimulere til språknysgjerrighet? Lek med språk, sammen med barna! oppfordrer Ingvild. Vær mer nysgjerrig, bruk spontane situasjoner der spørsmål om begreper eller rare ord dukker opp. På tur, i sandkassen, under måltidene. Lytt til morsomme ord: Tøysekopp. Hvorfor heter det det? Snu ord på hodet, hva skjer da: Brannbil bilbrann. Lag rimord, barn elsker det! Besvar et spørsmål fra et barn med et nytt spørsmål: Hva er nyttårsaften? Hva tror du? Tøys og tull med ord og begreper, og ikke vær så opptatt av hva som er riktig, sier en engasjert Ingvild, og understreker betydningen av lekenhet som en viktig del av begrepsinnlæringen.

5 at eplene skulle bli odt!, men det er det ikke. n om eple! Det er barna skal lære mest bli nysgjerrige på, og at begrepet skal tede temabegreper. ksside. Dette er ikke lgt dette som et greper. adir er broren hans. og pappa. Det er fem en, men det er det ikke. n om søsken! Det er barna skal lære mest arna skal bli nysgjerrige nhold, og at begrepet slektede temabegreper. ksside. Dette er ikke valgt dette som et greper. Bokmål ISBN: Bokmål ISBN: Sara liker biler. Hun leker med biler sammen med Nuura, Ilyas og Tom. I barnehagen kan de leke med mange forskjellige kjøretøy, men Sara liker sykebilen best. Du tror kanskje dette er et hefte som handler om biler, men det er det ikke. Det er et hefte som handler om det å samtale med barn om biler! Det er nemlig to forskjellige ting. Målet med heftet er ikke at barna skal lære mest mulig detaljkunnskap om biler. Målet er at barna skal bli nysgjerrige på begrepet bil, at de skal få et dypere begrepsinnhold, og at begrepet skal forankres i et system med både overbegrep og beslektede temabegreper. Vi skal innom begrepets innholdsside, formside og bruksside. Dette er ikke fordi bil er et helt spesielt og viktig begrep. Vi har valgt dette som et eksempel på hvordan man kan utforske alle mulige begreper. Titler i serien: Eple Søsken Bil Fryse Jakke Firkant Maur Venn Bursdag Trist Barna er på høsttur. Det har blitt kaldt. Ilyas fryser på hendene. Han har glemt vottene i barnehagen. Du tror kanskje dette er et hefte som handler om å fryse, men det er det ikke. Det er et hefte som handler om det å samtale med barn om å fryse! Det er nemlig to forskjellige ting. Målet med heftet er ikke at barna skal lære mest mulig detaljkunnskap om det å fryse. Målet er at barna skal bli nysgjerrige på begrepet fryse, at de skal få et dypere begrepsinnhold, og at begrepet skal forankres i et system med både overbegrep og beslektede temabegreper. Vi skal innom begrepets innholdsside, formside og bruksside. Dette er ikke fordi fryse er et helt spesielt og viktig begrep. Vi har valgt dette som et eksempel på hvordan man kan utforske alle mulige begreper. Titler i serien Eple Søsken Bil Fryse Jakke Firkant Maur Venn Bursdag Trist Bokmål ISBN: Bokmål ISBN: Det er kaldt ute. Ilyas har fått ny, varm jakke. «Så fin jakke du har fått», sier Kristin. «Vil du henge den opp?» Det vil ikke Ilyas. Han vil ha den på. Du tror kanskje dette er et hefte som handler om jakker, men det er det ikke. Det er et hefte som handler om det å samtale med barn om jakker! Det er nemlig to forskjellige ting. Målet med heftet er ikke at barna skal lære mest mulig detaljkunnskap om jakker. Målet er at barna skal bli nysgjerrige på begrepet jakke, at de skal få et dypere begrepsinnhold, og at begrepet skal forankres i et system med både overbegrep og beslektede temabegreper. Vi skal innom begrepets innholdsside, formside og bruksside. Dette er ikke fordi jakke er et helt spesielt og viktig begrep. Vi har valgt dette som et eksempel på hvordan man kan utforske alle mulige begreper. Titler i serien: Eple Søsken Bil Fryse Jakke Firkant Maur Venn Bursdag Trist «AHA! Nå skjønner jeg hvorfor det heter FIR-KANT!» Nuura vil gå på firkantjakt i barnehagen! Du tror kanskje dette er et hefte som handler om firkanter, men det er det ikke. Det er et hefte som handler om det å samtale med barn om firkant! Det er nemlig to forskjellige ting. Målet med heftet er ikke at barna skal lære mest mulig detaljkunnskap om firkant. Målet er at barna skal bli nysgjerrige på begrepet firkant, at de skal få et dypere begrepsinnhold, og at begrepet skal forankres i et system med både overbegrep og beslektede temabegreper. Vi skal innom begrepets innholdsside, formside og bruksside. Dette er ikke fordi firkant er et helt spesielt og viktig begrep. Vi har valgt dette som et eksempel på hvordan man kan utforske alle mulige begreper. Titler i serien: Eple Søsken Bil Fryse Jakke Firkant Maur Venn Bursdag Trist Bokmål ISBN: Bokmål ISBN: Kristin, Sara, Nuura, Ilyas og Tom er på tur i skogen. Kristin stopper og peker på en stor maurtue. Hvem er det som bor i maurtua? Du tror kanskje dette er et hefte som handler om maur, men det er det ikke. Det er et hefte som handler om det å samtale med barn om maur! Det er nemlig to forskjellige ting. Målet med heftet er ikke at barna skal lære mest mulig detaljkunnskap om mauren og dens liv. Målet er at barna skal bli nysgjerrige på begrepet maur, at de skal få et dypere begrepsinnhold, og at begrepet skal forankres i et system med både overbegrep og beslektede temabegreper. Vi skal innom begrepets innholdsside, formside og bruksside. Dette er ikke fordi maur er et helt spesielt og viktig begrep. Vi har valgt dette som et eksempel på hvordan man kan utforske alle mulige begreper. Titler i serien: Eple Søsken Bil Fryse Jakke Firkant Maur Venn Bursdag Trist Sara pusler puslespill alene. Hun pleier å leke med Nuura, men Nuura er på ferie. Sara har ikke sett henne på mange dager. Sara savner vennen sin. Du tror kanskje dette er et hefte som handler om venner, men det er det ikke. Det er et hefte som handler om det å samtale med barn om venner! Det er nemlig to forskjellige ting. Målet med heftet er ikke at barna skal lære mest mulig detaljkunnskap om det å ha venner. Målet er at barna skal bli nysgjerrige på begrepet venn, at de skal få et dypere begrepsinnhold, og at begrepet skal forankres i et system med både overbegrep og beslektede temabegreper. Vi skal innom begrepets innholdsside, formside og bruksside. Dette er ikke fordi venn er et helt spesielt og viktig begrep. Vi har valgt dette som et eksempel på hvordan man kan utforske alle mulige begreper. Titler i serien: Eple Søsken Bil Fryse Jakke Firkant Maur Venn Bursdag Trist Bokmål ISBN: Bokmål ISBN: I dag har Tom bursdag. Han blir 4 år. Han gleder seg til å komme i barnehagen. Du tror kanskje dette er et hefte som handler om å ha bursdag, men det er det ikke. Det er et hefte som handler om det å samtale med barn om å ha bursdag! Det er nemlig to forskjellige ting. Målet med heftet er ikke at barna skal lære mest mulig detaljkunnskap om å feire bursdag. Målet er at barna skal bli nysgjerrige på begrepet bursdag, at de skal få et dypere begrepsinnhold, og at begrepet skal forankres i et system med både overbegrep og beslektede temabegreper. Vi skal innom begrepets innholdsside, formside og bruksside. Dette er ikke fordi bursdag er et helt spesielt og viktig begrep. Vi har valgt dette som et eksempel på hvordan man kan utforske alle mulige begreper. Titler i serien: Eple Søsken Bil Fryse Jakke Firkant Maur Venn Bursdag Trist Tom kommer i barnehagen sammen med pappa. Tom smiler ikke slik han pleier. Pappa foreller at katten til Tom døde i går. Du tror kanskje dette er et hefte som handler om å være trist, men det er det ikke. Det er et hefte som handler om det å samtale med barn om å være trist! Det er nemlig to forskjellige ting. Målet med heftet er ikke at barna skal lære mest mulig detaljkunnskap om det å være trist. Målet er at barna skal bli nysgjerrige på begrepet trist, at de skal få et dypere begrepsinnhold, og at begrepet skal forankres i et system med både overbegrep og beslektede temabegreper. Vi skal innom begrepets innholdsside, formside og bruksside. Dette er ikke fordi trist er et helt spesielt og viktig begrep. Vi har valgt dette som et eksempel på hvordan man kan utforske alle mulige begreper. Titler i serien: Eple Søsken Bil Fryse Jakke Firkant Maur Venn Bursdag Trist Bokmål ISBN: Bokmål ISBN: Grep om begreper en metodikk for begrepslæring NYHET! 5 Et barn som aldri har opplevd vinter, kan fint lære seg ordet snø, men har ingen innholdseller bruksassosiasjoner til dette begrepet. Det er derfor viktig å sette et begrep i en større sammenheng og gi det dybde. Begreper er språkets byggesteiner og er grunnleggende for språkutviklingen. Grep om begreper er en metodikk for strukturert begrepsinnlæring. Ved å gå i dybden på ett begrep om gangen lærer barna en tilnærmingsmåte som overføres også til andre begreper. Barna lærer å lære begreper. Lær å lære begreper! Viktige prinsipper i Grep om begreper: å gå i dybden og utforske ett begrep om gangen å motivere til læring ved å bygge på barnas egne forkunnskaper å bruke tankekart som læringsverktøy Grep om begreper Kr 2240,- ekskl. mva. Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring Kjære voksne! EPLE Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring Kjære voksne! Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring Kjære voksne! BIL Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring Kjære voksne! Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring Kjære voksne! JAKKE Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring Kjære voksne! Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring Kjære voksne! MAUR Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring Kjære voksne! Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring BURSDAG Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring Grep om begreper består av: 10 øvingshefter som representerer et hovedbegrep (bokmål og nynorsk) en magnettavle med magnetbilder knyttet til hvert av øvingsheftene en veiledningsbok som beskriver metodikken og det teoretiske grunnlaget SØSKEN FRYSE FIRKANT VENN TRIST Helle Ibsen og Ingvild Aas Grove GREP OM BEGREPER en metodikk for begrepslæring Veiledningsbok i Helle Ibsen (førskolelærer og spesialpedagog) og Ingvild Aas Grove (førskolelærer med pedagogikk hovedfag) er forfattere av Grep om begreper. De jobber som faglig rådgivere, Språksenter for barnehagene i Bærum. Ønsker dere kurs med forfatterne? Se

6 6 Historier om Moi Bøkene om Moi er for de minste barna. Enkle små hverdagshistorier de yngste vil kjenne seg igjen i. 16 cm x 16 cm, 20 sider, papp, kr 135,- Boks med tre bøker (Moi om morgenen, Moi om kvelden og Moi blir borte bø), kr 299,- Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal Moi blir borte bø Ingen har tid til å leke med Moi. Moi kan leke alene Moi om morgenen Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal Moi om morgenen Moi våkner før alle andre. Hun kan gjøre alt selv. I alle fall nesten. Moi om kvelden Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal Moi om kvelden Alle monstrene går og legger seg, men ikke Moi. Hun vil være oppe. Men det blir mørkt i Dunderly om natten... Moi om våren Endre Lund Eriksen Khim Tengesdal Moi om våren Moi vil ut og leke i snøen. Men nøen er borte! Hvem har tatt den? Moi og uhyret Det er kveld, men Moi får ikke sove. Noe knurrer og brøler ute i stua. Moi tar på seg superheltdrakten. Nå skal hun ordne opp!

7 rste sanger Alice Tegnér 1 ruusval 2008 Olle sjunger Björnen sover Sjögren, Stockholm 2008 nt with Raben & Sjögren Agency. 011 Ida Nygaard long Press Ltd, 2011 gets utgivelser kan rettes til: oks 363 Sentrum, 0102 Oslo Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Eske med 5 ulike bøker ISBN ISBN Alice Tegnér 2011 Materialet i denne publikasjonen er Illustratør Catarina Kruusval 2008 omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Originaltittel: Ellen och Olle sjunger En elefant balanserade Uten særskilt avtale med Først utgitt av Raben & Sjögren, Stockholm 2008 er enhver eksemplarfremstilling og Published by agreement with Raben & Sjögren Agency. tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt 1. utgave / 1. opplag 2011 gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan Grafisk tilrettelegging: Ida Nygaard for rettighetshavere til åndsverk. Printed in China by Prolong Press Ltd, 2011 Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan Alle spørsmål om forlagets utgivelser kan rettes til: medføre erstatningsansvar og inndragning,, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo og kan straffes med bøter eller fengsel. Eske med 5 ulike bøker ISBN ISBN Alice Tegnér 2011 Illustratør Catarina Kruusval 2010 Originaltittel: Ellen och Olle sjunger Små grodorna Først utgitt av Raben & Sjögren, Stockholm 2010 Published by agreement with Raben & Sjögren Agency. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafisk tilrettelegging: Ida Nygaard Printed in China by Prolong Press Ltd, 2011 Alle spørsmål om forlagets utgivelser kan rettes til:, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Eske med 5 ulike bøker ISBN ISBN Alice Tegnér 2011 Illustratør Catarina Kruusval 2009 Originaltittel: Ellen och Olle sjunger I ett hus... Først utgitt av Raben & Sjögren, Stockholm 2009 Published by agreement with Raben & Sjögren Agency. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafisk tilrettelegging: Ida Nygaard Printed in China by Prolong Press Ltd, 2011 Alle spørsmål om forlagets utgivelser kan rettes til:, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Eske med 5 ulike bøker ISBN ISBN Alice Tegnér 2011 Illustratør Catarina Kruusval 2007 Originaltittel: Ellen och Olle sjunger Bä, bä vita lamm Først utgitt av Raben & Sjögren, Stockholm 2007 Published by agreement with Raben & Sjögren Agency. Bæ, bæ lille lam (Tekst: Alice Tegnér). Copyright Norsk Musikforlag A/S, Oslo. Trykt med tillatelse. 1. utgave / 1. opplag 2011 Grafisk tilrettelegging: Ida Nygaard Printed in China by Prolong Press Ltd, 2011 Alle spørsmål om forlagets utgivelser kan rettes til:, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Eske med 5 ulike bøker ISBN ISBN inneholder fem kjente og kjære sanger i bokform, med stemningsfulle illustrasjoner. Tekst og illustrasjoner går hånd i hånd og forteller historien om: Bjørnen sover, En elefant kom marsjerende, Små froskene, I et hus ved skogens slutt og Bæ, bæ lille lam.* Illustrert av Catarina Kruusval 15 cm x 16 cm, 12 sider, papp. Pakke med 5 bøker, kr 314- Enkeltbok kr 49,- * Bæ, bæ lille lam er utsolgt som enkeltbok. lille lam Bjørnen sover En elefant kom marsjerende Små froskene I et hus ved skogens slutt BJØRNEN SOVER Mine Mine første første sanger sanger Bjørnen sover Bæ, bæ lille lam Bjørnen sover En elefant kom marsjerende Små froskene I et hus ved skogens slutt EN ELEFANT KOM MARSJERENDE Mine Mine første første sanger sanger Bæ, bæ lille lam En elefant kom Bjørnen sover marsjerende En elefant kom marsjerende Små froskene I et hus ved skogens slutt SMÅ FROSKENE Små Mine Mine første første sanger sanger froskene Bæ, bæ lille lam Bjørnen sover En elefant kom marsjerende Små froskene I et hus ved skogens slutt I ET HUS VED SKOGENS SLUTT Mine Mine første første sanger sanger Bæ, bæ lille lam Bjørnen sover I et hus ved skogens slutt En elefant kom marsjerende Små froskene I et hus ved skogens slutt BÆ, BÆ LILLE LAM Bæ, bæ lille lam Alice Tegnér Store sangbøker Barnesanger som storbøker. Kos dere med bildene, fortell historien og syng! En sang, en historie og en bildebok! 33 cm x 47 cm 16 sider, stiftet Kr 169,-

8 8 Store eventyrbøker Tre eventyr i stort format. Innbyr til undring og samtale for både store og små. Bøkene har enkel tekst og flotte illustrasjoner. 35 cm x 50 cm, stiftet. Kr 169,- Storboka en STOR leseopplevelse! Se også Store sangbøker, side 7. Samlingsstunden utgangspunkt og høydepunkt Spellemannsnominert Årets barneplate 2011 Samlingsstunden inneholder gode ideer og konkrete forslag med en pedagogisk begrunnelse og målsetting. Monstermos Monstermos inneholder 11 morsomme og sangbare tekster med historier fra monstrenes verden. Aktiviteter til sangene kan lastes gratis ned på: Monstermos ble nominert til Spellemannprisen i Morsomme ideer til samlingsstunden! Boka selges sammen med en blokk med aktivitetskort, sanger, leker, rim og regler, sangleker og fingerleker. Laminér kortene og sett dem i en eske! A4, 128 sider, spiralisert. A4-blokk, 32 sider. Kr 499,- Kr 135- ekskl. mva.

9 Sprl2_arbbok_4korr_BM+NN.indd 28 Kopioriginal Språklek /30/10 1:58:56 PM Kopioriginal Språklek Sprl2_arbbok_4korr_BM+NN.indd 29 4/30/10 1:59:01 PM Språklek Barnehagen skal legge til rette for et godt språkmiljø der barna får gode og varierte språklige erfaringer. Barn leker og eksperimenter med språket fra de er små. Hvis systematiske språkstunder og gode hverdagssamtaler brukes bevisst, vil dette fremme barns språklige aktivitet, ordforråd og mulighet for læring, sosial kontakt og deltagelse i lek. 9 Forskning viser at tidlig og systematisk arbeid med språk har stor betydning for barns språklige bevissthet og lese- og skriveutvikling. Språklek inneholder ferdige ukeprogram med konkrete og strukturerte språksamlinger, og er tilrettelagt for barn i alderen 2 5 år. Språklek 2 er tilpasset de eldste barna i barnehagen. Til Språklek 2 hører det også med en arbeidsbok til barna. Bak i bøkene finner du tekst og bilder til historiene, sanger, lekene og reglene som brukes. Hvor mange lyder hører du? Sett en strek for hver lyd du hører. Skriv tallet hvis du kan. Legg til en lyd Hvilket ord blir det hvis du setter en ny lyd foran ordet? Sett en strek mellom bildene. Eksempel: r is. Ris. sol bok is mål is lås tog lampe ål skatt veske øy katt ris i stol Oppslag fra arbeidsboka (side 57 i Språklek 2) 28 Ønsker dere kurs med forfatter og kursholder Ellen Strand? Se øye øy 29 gøy La barna bade i språk! (side 58 i Språklek 2) Ellen Strand og Carin Rydja er forfatter av serien. Språklek, kr 459,- 24 cm x 26 cm, 152 sider, spiralisert. Språklek 2, kr 459,- 24 cm x 26 cm, 176 sider, spiralisert. Språklek 2, arbeidsbok, kr 135,- A4, 48 sider, stiftet.

10 10 Språklek med eventyr Barn lærer når vi gir dem bilder de selv ikke har enda. Eventyr er fulle av språklige bilder og åpner dører inn til bøker, historier og felles opplevelser. Og ikke minst gir eventyr oss ord og begreper. Rare ord til å «smake på» og utforske og muligheten til et stort og fargerikt ordforråd! Språklek med eventyr inneholder 13 ulike eventyr og fortellinger; Lille Laban spøkelse, Askepott, De tre små grisene, Prikken og mange flere. Som i de andre bøkene i serien inneholder boken forslag til ferdige samlinger med aktiviteter som sanger, regler og bilder til dramatisering. Språklek med EVENTYR Ellen Strand Carin Rydja En inspirasjon til eventyrstunden i barnehagen! Bak i boken finner du bilder til hvert eventyr som kan klippes ut og lamineres. Boka er skrevet av Ellen Strand og Carin Rydja. 24 cm x 26 cm, 152 sider, spiralisert. Kr 459,- Prikken (av Margret Rey) Dag 1 Les nøye gjennom hele kapittelet før du du begynner å jobbe med det. Ta Ta frem alle rekvisittene du du trenger (et sjal, et et par briller, et et eventyrskrin, en en hvit kanin (kosedyr eller hånddukke), en en skål med gulrøtter). Ta Ta frem boka med fortellingen hvis dere har den, eller fi fi nn nn frem fortellingen som står på side 38. Klipp på forhånd ut ut eventyrbildene som du du fi fi nner på side 128. Dag 2 1 Eventyrreglen Abra, Kadabra Hokus Pokus! Jeg tryller frem fra mitt eventyrskrin Dag 3 1 Eventyrreglen Abra, Kadabra Hokus Pokus! Jeg tryller frem fra mitt eventyrskrin «Vi trenger eventyret. Jeg vet ikke hvorfor, jeg vet bare at det er nødvendig.» Astrid Lindgren 1 Eventyrreglen Abra, Kadabra Hokus Pokus! Jeg tryller frem fra mitt eventyrskrin, eventyret om en liten kanin så prikkete og fin. Sett deg hos meg, Så skal jeg fortelle deg! 2 Kaninen NIN Kle deg ut med et sjal rundt skuldrene og briller på nesen. Åpne eventyrskrinet (eller liknende) på en måte som får barna til å oppleve mystikk! Løft opp en hvit kanin ( kosedyr eller hånddukke) med lange ører. Hei! Dette er kaninen NIN er han ikke FIN! Han bor hjemme hos meg. Hvordan ser han ut? La barna beskrive hvordan kaninen ser ut. Er det noen av dere som har en kosekanin? Er det noen som har en levende kanin? Fortell! 3 Eventyret La kaninen snakke til barna: Vet dere hva? Jeg pleier av og til å dra til den store skogen for å leke med mine kusiner og fettere. Vi har det kjempegøy! Vi leker gjemsel, løper etter hverandre og spiser massevis av gulerøtter! Det er det beste jeg vet liker dere gulerøtter? En dag, da vi var ute i i den store skogen møtte vi en annen kaninfamilie. Da vi så dem, så hvisket kusine kanin inn i i mitt lange øre: Det der er familien til Prikken. Skal jeg fortelle deg hva som hendte med dem en gang? Sett kaninen ved siden av deg og ta frem historien om «Prikken». 4 Etterpåsnakk Det var deilig at det gikk så bra! Hva tenker du NIN? Nå skal du og kaninen snakke med barna om hva som hendte. Sånn kan man ikke oppføre seg! Hvorfor det? Alle er ikke LIKE men alle er LIKE FINE likevel. Det er lov å ikke være helt lik som de andre! Du må styre denne samtalen ut ifra barnas utviklingsnivå. 2 Fortell eventyret! Forbered eventyret ved å sette opp alle eventyrbildene. Bilder støtter forståelsen og hjelper barna med å huske. Husker dere at vi leste om PRIKKEN og familien hans? I dag skal vi forsøke å huske hva som hendte og dere må hjelpe meg! Gjenfortell eventyret ved hjelp av barna og bildene. 3 Like /ulike Sett opp eventyrbildene av de to barna som du finner på side 128. Her står Astrid og Alexander! Hvordan er de LIKE? Jo, de er barn. De er fem år begge to. De har hode, to armer, to ben osv. Men hvordan er de ULIKE? «Astrid har langt hår.» «Alexander har kort hår.» «Astrid har brune øyne.» «Alexander har blå øyne.» «Astrid er en jente.» «Alexander er en gutt» osv. Har dere tenkt på at det går an å likne hverandre og ikke likne hverandre samtidig! Fortsett å snakke med barna om at vi alle kan mene forskjellig om hva slags mat vi liker, hva vi liker å gjøre, hvordan man snakker osv. Det er fint at vi er forskjellige og at alle kan få være seg selv. Det viktige er at vi er snille og greie med hverandre! 2 Kaninen NIN Nå kikker NIN opp av eventyresken igjen. Hei. Har dere det bra? Vet dere hva? Jeg må snakke med dere om noe. Jeg lurer på om dere vet hva alle kaninene spiste i i selskapet? Akkurat GULERØTTER! Så fint at dere husket det! Vent litt så skal dere få se! NIN dukker ned i eventyrskrinet og kommer opp med en skål gulerøtter som er skåret opp i passende biter. Se, nå skal vi også ha gulerotfest, akkurat som Prikken! Send skålen rundt så alle får smake! Godt, ikke sant? 3 Bevegelseslek Spør om kaninen NIN vil høre på. «Kaninen» Jeg så en kanin komme hoppende hopp, hopp, hopp. (alle gjør hoppebevegelser med armene) Jeg så dens lange ører vifte flopp, flopp, flopp. (plasser hendene ved siden av ørene og vift med dem) Jeg så den lille nesen røre seg rynk, rynk, rynk. (rynk på nesen tre ganger) Jeg så hans små øyne blunke blunk, blunk, blunk. (blunk tre ganger) Jeg sa: kjære kanin, kan du ikke bli? Men han så på meg og stakk i i veg. (alle gjør hoppebevegelser med armene) 28 PRIKKEN PRIKKEN 29

11 Boka mi er barnets egen arbeidsbok som bygger på aktivitetene i veiledningen. Her møter barnet igjen bildene fra temaene, og i feltene ved siden av hvert bilde kan den voksne notere barnets språklige utvikling. Hvert tema i arbeidsboken avsluttes med at barn og voksen sammen lager en tegning som sammenfatter aktivitetene rundt hvert enkelt tema. Den voksne noterer barnets kommentarer under aktiviteten. Boka mi kan brukes som en dokumentasjon på barnets og barnehagens arbeid, som en ekstra støtte i foreldresamarbeidet, og som en inspirasjon og motivasjon for barnet selv. Boka mi har tekst både på bokmål og nynorsk. ISBN Språkkista praktisk språkstimulering i barnehagen Språkkista er full av konkret og spennende materiell til bruk i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. «Det er så viktig at miljøet i barne hagen bidrar til språk stimulering for alle barn, særlig for dem som trenger det mest.» Nina Indseth Bråthen, forfatter 11 Språkkista er i første omgang beregnet for minoritetsspråklige barn, men materiellet kan med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra språktrening. Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset barnehageåret. Til hvert tema er det foreslått 30 sentrale ord og begreper som utgangspunkt for det språklige arbeidet. Disse er oversatt til 11 ulike språk. I veiledningen finner du forslag til et utvalg aktiviteter, sanger, rim og regler, og tips til aktuelle barnebøker. Veiledningen selges også separat. Språkkista er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Dette finner du i Språkkista: Veiledning Magnettavle 300 bildekort m/ magnetbakside 10 samtalekort i A4-format 40 illustrerte dagtavlekort m/ magnetbakside 10 bildehjul Bildelotto og Memory 2 CD-er med sanger og bilder 10 temahefter i A5-format Dagklokke Boka mi Boka mi: Barnets egen arbeidsbok som bygger på aktivitetene i veiledningen. Boka selges separat. Nina Indseth Bråthen Praktisk språkstimulering i barnehagen Boka mi i Nina Indseth Bråthen er forfatter av Språkkista. Språkkista kr 2919,- ekskl. mva. Språkkista veiledning kr 349,- A4, 120 sider, heftet. Boka mi kr 135,- A4, 48 sider, stiftet. Ønsker dere kurs? Se Mat Høytider & fest Høgtider & fest Magnettavle: Magnetplate på den ene siden og en whiteboardplate på den andre. Samtalekort: 10 fargerike illustrasjoner i A4-format. Ett for hvert tema. Temahefter: 10 hefter i A5-format, ett for hvert tema. Hvert hefte har 30 foto som illustrerer nøkkelord fra alle temaene. På fotosiden finner du det norske ordet, og på baksiden finner du oversettelser til 11 ulike morsmål: Engelsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, russisk, arabisk, urdu, farsi (persisk), sorani (kurdisk), tamil og somali. Soverom Språkkista App inneholder ord og begreper bildelagt og innlest på 20 ulike språk. Appen gir en unik mulighet for individuell tilpasning, slik at man også kan bygge sitt eget begrepsbibliotek. I løpet av året vil Språkkista App for første gang være tilgjengelig for Android-enheter i Google Play- markedet! Samtidig oppdaterer vi appen med store forbedringer og nye språk. Blant annet har vi forbedret flerbrukermodus, med mulighet til å lagre, eksportere og dele egne album med andre brukere, også på tvers av ios og Android. Fem nye språk er nå inkludert: Pashto, Burmesisk, Oromo, Kurmandji og Amerikansk-Engelsk. Bruker skolen din Apple sitt voluminnkjøpsordning (VPP)? Da kan dere får 50% rabatt ved å kjøpe 20 eller fler Språkkista apper. Det er utarbeidet en egen veiledning til appen. Denne finner du på våre nettsider Språkkista App er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

12 12 Hjerteprogrammet Hjerteprogrammet er et konkret og praktisk opplegg om sosial kompetanse, laget for å kunne passe rett inn i barnehagens planer og arbeid. Hjerteprogrammet inneholder ferdige forslag til samlinger, en idébank med aktiviteter, og materiell til mange måter å arbeide med tema på. I Hjerteprogrammet er sosial kompetanse delt inn i tre hovedtema, eller hjertelag. Opplegg og aktivi teter er inndelt i kategorier og skaper en systematisk oppbygning fra det enkle til det mer komplekse: Fra ett barn i fokus (JEG) til et nytt barn i fokus (DU) og videre til hele barnegruppen (VI). Med utgangspunkt i små hverdagshistorier om barna Mats og Mille, og faste samlinger, her kalt Hjerte samlinger, får barna konkrete og kjente rammer og målset ninger å knytte opplevelser og erfaringer til. Hjerteprogrammet har sitt utgangspunkt i barnehagekjeden Læringsverkstedet, hvor man i flere år har arbeidet strukturert og systematisk med sosial kompetanse som tema. SOSIAL KOMPETANSE

13 13 Hjerteprogrammet består av følgende komponenter: Veiledning med kopioriginaler Mats og Mille, hjertevenner! Bok med alle historiene samlet. 9 Samtalekort (A3- format) Magnettavle Magnetbilder 50 aktivitetskort (A5- format) Felleskap 2 Mine følelser Lek Egenverd Til de voksne: t arite Solid rbeid Selvfølesle Evne Det er viktig at barna blir kjent med sine egne følelser. Det er lov å være glad, sint, lei seg, redd og trygg: Det å vise følelser er en del av det å være menneske. I dette kapitlet ønsker vi at barna skal lære seg å kjenne igjen de ulike følelsene og bli mer klar over hvordan man kan uttrykke og bearbeide dem. I dette temaet møter vi fem grunnleggende følelser: glad, trist, sint, redd og trygg. DU JEG Vilje Sama Omsorg Vennskap å la barna kjenne på egne følelser og gi dem anledning til å uttrykke disse følelsene på en god måte. Hjertesamling 1. Pangstart: 2. Hvem er her: 3. Fokustid: 4. Teambygging: 5. Dagens hjertevennhistorie: 6. Dagens aktivitet: 7. Avslutning: VI Glede Respekt Mål: Spørsmål til samtale Husker du en gang du var sint? Hvordan kjentes det i kroppen da? Har du sett noen andre som har vært sinte? Hvordan kan vi se om noen er lei seg, sinna, glad og så videre? Hvorfor ble Mille glad igjen? Hvordan kan du gjøre noen glad? Magisk stein, nr. 2 Slå på tromme, nr. 2 Den magiske boksen, nr. 1 Popcorn, nr. 2 Mille er sint Vise følelser, nr. 2 Blomsten, nr. 2 Dagens aktivitet: Vise følelser Barna går sammen to og to. Nå kan de bruke hele kroppen til å vise hverandre hvordan de er når de er sinte, glade, redde og så videre. Hvordan går du / snakker du når du har disse følelsene? Dagens hjertevennhistorie: Mille er sint Det er tidlig morgen, og Mille har nettopp kommet til barnehagen. Hun er sint! Hun har vært sint hjemme, sint i bilen på vei til barnehagen, og sint er hun enda! Her kan barna også bruke speil for å se seg selv og sine følelser. For de minste er det også fint å se i speilet sammen med en voksen og prøve å herme mens de ser på seg selv. Aktiviteter til temaet Nå har mamma gått på jobb, men Mille sitter fortsatt i garderoben. På benken ved siden av sitter Pelle. Kom nå Mille, sier han en gang til. Bli med inn til de andre barna. Jeg kan løfte ned boksen med de fineste perlene hvis du vil. Jeg vil sitte her, sier Mille. Pelle sukker litt. Inne på avdelingen ringer telefonen. Sitt her litt til da, så kommer jeg snart ut igjen, sier han. Mille nikker, og Pelle går tilbake til avdelingen. Magnettavle Magnetbrikker: (kles) kurv, ryggsekk, støvler, Mats, Mille og ansiktsuttrykk (sint, glad, redd, trygg og trist). Bruk brikkene og gjenfortell historien sammen med barna. Snakk om hva Mille gjør når hun er sint. Sett de fem magnetbrikkene med ansiktsuttrykk på magnettavlen. Hvilke følelser viser ansiktene? Under benken har mamma satt de røde støvlene pent ved siden av hverandre. Dumme, dumme støvler! Mille sparker støvlene tvers over gulvet. Der skal de ligge! Hun tramper hardt i gulvet. Da Mats kommer inn døren, snubler han nesten i støvlene hennes. Oi, det er Mille sine støvler, mamma! sier han overrasket, og får øye på Mille som sitter på gulvet. Hei, Mille, sier mamma. Hun åpner sekken til Mats og går inn på kjøkkenet med matboksen. Mats tar støvlene og rekker dem til Mille. Her er støvlene dine, sier han. Mille sparker støvlene ut av hånden på Mats så de farer bortover gulvet og blir liggende ved tørkeskapet. Mats ser forskrekket på henne mens han gnir hånden sin. Hvorfor er du så sint, sier han. Jeg ville jo bare være snill med deg! Plutselig er ikke Mille sint lenger, bare veldig lei seg. Store tårer triller nedover kinnet. Det var ikke meningen, snufser hun. Det er en dum dag! Jeg ville ha den røde lua mi i barnehagen, men jeg fant den ikke noe sted, og mamma hadde ikke tid til å lete lenger. Du kan låne lua mi, sier Mats ivrig og rekker frem den gamle, blå strikkelua han er så glad i. Jeg har laget dusken helt selv, sier han stolt. Mille ser på lua. Den lua bruker Mats hver eneste dag hele vinteren. Nå er ikke Mille sint lenger, ikke lei seg heller. Takk! sier hun og smiler. Hun tar på seg lua til Mats og rister på hodet så dusken dingler frem og tilbake. De ler begge to, og løper inn på avdelingen. En av de voksne lager ansiktsuttrykk, og barna skal gjette hvilket ansiktsuttrykk den voksne prøver å vise. Etterpå er det barnas tur til å prøve. Bruk gjerne speil. Ta gjerne bilder og lag en collage senere. For de minste kan det være en stor nok utfordring å herme etter de voksne som viser ulike ansiktsuttrykk. Regle Jeg er meg, og du er deg. Noen ganger glad, andre ganger lei. Armer og bein, jeg har to av hver, og på føttene, ti små tær. Fingre som kan peke og klø et myggestikk, og tegne skumle monstre med fargene jeg fikk. Glad i å leke, glad i å le, det er MEG det! Hjerteboka Aktivitet til hjerteboka, se veiledningen side 30. Tema for flere samlinger: Jeg er glad Jeg er lei meg Jeg er redd Jeg er trygg Se veiledningsheftet for flere ideer til videre arbeid med temaet. Randi Sundby, Anne Nielsen, Marit Rasmussen 14 Avslutning sosial kompetanse i barnehagen 14 Et grønt hjerte Veiledning Gjennomføring Avslutt en hjertesamling ute ved å lage et fint hjerte av det dere finner: blader, småstein, kvister, blomster, kongler eller lignende. Ta et bilde av hjertet. Alternativ La barna gå sammen to og to og lage et hjerte sammen av det de finner i naturen. Ta hjertene med til barnehagen, og sett dem til pynt. Randi Sundby, Anne Nielsen, Marit Rasmussen Hvorfor Barna får lære om samarbeid, bruk av naturmaterialer, form og farge. sosial kompetanse i barnehagen Mats og Mille, hjertevenner! Aktivitetskort_Avslutning.indd 28 8/2/13 2:13 PM Utviklet i samarbeid med Læringsverkstedet. Kr 2076,- ekskl. mva. SOSIAL KOMPETANSE

14 TIL DEN VOKSNE Rettferdig eller urettferdig? Hvordan kan vi dele? Hva gjør vi når noen mangler votter eller strømper og ikke har med ekstra skift? Hva gjør vi når vi skal feire bursdag? Hva skal barna få? Hva gjør vi hvis barna kan, men ikke orker å gå, og vi har en vogn, men det ikke er plass til alle? Hvem får sitte i vognen? Hva kan vi gjøre hvis noen har glemt matpakken? Hva gjør vi hvis frukten i skålen ikke rekker til alle? Bildet viser Kanin og Pinnsvin som slåss om samme eple. Hva skjer videre? Snakk med barna med utgangspunkt i bildet. SAMTALE Hva skjer på bildet? Hvem synes du skal få eplet? Hvorfor? Hva ville du ha gjort? Rettferdighet og urettferdighet hva er det? DRAMA Du trenger: rekvisitter til den situasjonen dere velger å spille Vis barna et lite rollespill der de voksne krangler fordi de vil ha den samme tingen. For eksempel: alle de store bilene alle klossene plass på fanget den nye boken CD-spilleren fargeblyantene Hva skjer? La barna være med på å foreslå løsninger. Dramatiser de forskjellige løsningene. La gjerne barna delta i rollespillet. Å DELE EN KAKE ELLER EN FRUKT Du trenger: ingredienser til kaken, bakeredskap, ovn og en kniv, eventuelt en melon eller annen frukt som kan deles. Bak en kake sammen i en mindre gruppe. Hvordan skal man dele den ferdige kaken eller frukten rettferdig? Hvor mange biter blir det, hvor store blir bitene, og må alle få en like stor bit? Kan man la én få dele, og en annen få velge bit først? SISTEN MED DELING Du trenger: en åpen plass der barna kan løpe Et barn har n og jager de andre barna. Når jegeren fanger et av de andre barna, holder de hender og danner et par som fortsetter å jage. Når jegerne har blitt fire, deler de seg i to par som fortsetter leken til de igjen er fire og deles igjen. Leken fortsetter til alle har blitt tatt. DEN SOM DELER Mel: Bjørnen sover Den som deler, den som deler, gjør en annen glad. Jeg vil dele med deg. Vil du dele med meg? Den som deler, den som deler, gjør en annen glad! FEM SMÅ KANINER Fem små kaniner baker en kake. Men hvordan skal de dele, alle vil jo smake? Fire små kaniner får hver sin bit, en får en større, har stor apetitt. Tre små kaniner vil også gjerne ha, en tok den siste det var ikke bra. To små kaniner spør seg hva som hendte, en ble lei seg og satte seg for å vente. Den siste kaninen ville reise hjem, der bakte han en kake som var nok til alle fem. Å DELE GODE ORD Du trenger: et stykke kartong, farger eller tusjer, silkepapir eller annet å dekorere med, eventuelt en ramme La barna etter tur si hyggelige ting om hverandre. De forteller til den voksne, som skriver ned ordene på et papir. Skriv barnets navn i midten og ordene omkring, eller lim inn et foto av barnet. Lag ett bilde til hvert barn, gjerne med en fin ramme rundt. 14 Venner Alle vet at man skal være en god venn, men hvordan kan man jobbe videre med spørsmål som handler om sosial kompetanse? Venner er en serie som på en enkel måte tar opp viktige problemstillinger innenfor temaet sosial kompetanse. Å være sammen bild Å dele Venner vennekort bild 10 kort i A3-format. Kr 279,- ekskl. mva. De ti vennekortene berører hvert sitt tema innen sosial kompetanse: å samarbeide, å dele, å snakke om det, å vente på tur, å vise følelser, å spre glede, å lytte og bli enige, å si stopp, å si unnskyld, å roe seg ned. På den ene siden av kortet er det en uttrykksfull illustrasjon, og på den andre siden finner du forslag til ulike aktiviteter med utgangspunkt i temaet (leker, sanger, formingsaktiviteter, rim og regler, rollespill og mye mer). Venner Kanin og Pinnsvin Kanin er 60 cm og Pinnsvin 30 cm. Selges samlet i en pakke med to ulike Kr 399,- ekskl. mva. Venner en puslefortelling Fortellingen blir til mens du pusler! Puslespillet er 100 cm langt og 15 cm høyt. Kr 79,- ekskl. mva. 12 Pinnsvin er også ute. Han ser ikke særlig fornøyd ut. Han synes det er umulig å sykle når det pøsregner. INL_Gladje_BILD.indd bøker samlet i en solid boks. 12 cm x 18 cm, 16 sider, innbundet. Kr 499,- Venner 10 småbøker Kanin forteller Pinnsvin hvor morsomt det er å hoppe i sølepyttene. Det spruter overalt. INL_Gladje_BILD.indd Med vakre illustrasjoner og enkel tekst fortelles små historier om Kanin og Pinnsvins hverdag hjemme og i barnehagen. SOSIAL KOMPETANSE i Linda Palm er forfatter av alle venneproduktene. Lisa Sollenberg har illustrert.

15 Venner-dagtavle «Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.» Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 15 Velkommen til barnehagen! Venner dagtavle er en stor og fargerik magnettavle som symboliserer barnehagens hverdag. Bruk dagtavlen som et samtaleverktøy for å gjøre barna kjent med barnehagen og skape interesse og dialog rundt planleggingen av aktiviteter. Venner dagtavle synliggjør barnehagens dagsrytme og planlagte aktiviteter, noe som gir forutsigbarhet og trygghet for mange barn. Til dagtavlen hører det 116 ulike magnetbrikker som viser barnehagedagen og gjør barna kjent med begreper rundt årets gang. Blant disse er det også «blanke» brikker som kan bli barnas og personalets personlige navnebrikker. Disse kan blant annet brukes under navneopprop og plasseres på tavlen når man kommer i barnehagen. De ulike delene av tavlen Forsiden av tavlen viser barnehagens Øverst i huset ser vi Bjørn som leser for Når barna kommer i barnehagen, plasserer de sine personlige navnebrikker her, gjerne ved den aktiviteten de har lyst de små. Her plasserer de voksne navnebrikken sin når de kommer i barnehagen. til å være med på. Den personlige navnebrikken lages av de store, runde, blanke magnetene. Venner dagtavle selges med et veiledningshefte med forslag til samtale og aktiviteter. e.l. (stjerne). Disse kan plasseres over barnets navnebrikke. Få i gang samtaler som gjør at barna føler seg sett Forslag til samtale: Så bra at du kom i barnehagen i dag. Vi er så glade for å se deg. Har du sovet godt i natt? Drømte du noe? Hva var det? Hvor har du lyst til å sette din navnebrikke i dag? Hvorfor det? Kan du telle hvor mange barn og voksne som har kommet før deg? Kan du se hva de andre barna gjør? Hva har du lyst til å gjøre? Hvem vil du gjerne Venner ISBN Midt i huset står Pinnsvin ved dagtavlen. Her plasseres navnebrikkene til de barna Hvem har ikke kommet? Hvorfor tror du ikke dagtavle Lisa har kommet enda? Hvordan skal vi ta imot dem når de kommer? Nederst i huset er det en tom ramme. Her er det plass til å skrive merkedager, planer, tema eller annet som er aktuelt for barnehagen/avdelingen. Forslag til samtale: Få i gang samtaler som gir barna en tydelig opplevelse av fellesskapet og betydningen av å være i barnehagen, samtidig som dere snakker om hvem som ikke er i barnehagen i dag. På den måten ser barna at det blir lagt merke til, og snakket om, når det mangler noen i barnehagen. Så bra at vi er så mange i dag! Sara og Martin, kan dere hjelpe hverandre med å telle? Hvor mange vi er til sammen? Hvem mangler vi i dag? Er det noen som vet hvorfor de ikke har kommet? Er han syk? Vet du hva som feiler han? Har hun ferie? Hvor har hun dratt? Vi gleder oss til de kommer tilbake. La barna sette navnemagnetene utenfor HØST FEST illustrasjonen av Pinnsvin som står ved tavlen. 4 5 Venner dagtavle Veiledning SOSIAL KOMPETANSE være sammen med? Veilednin g Venne r dagta vle er en tavle med er en stor 116 og farger barnehaged ulike magn etbrikker ik magn agens etsom symbo og årets Tavlen gang. liserer er ment som et aktiviteter samta tilpass leverk tøy, es den gruppe. der samta konkrete ler og barnehage Formå og barne let med tavlen skapet er å styrke i barne hagen barnas aktiviteter, skape bevissthet interesse samt gi om fellesrundt årets barna og dialog muligh om dagen et til og planer gang. Tavlen s synliggjør å bli kjent med, noe som begreper barnehagen bidrar til foruts s dagsr igbarh et og tryggh ytme et. De voksnes navnebrikker lages av de små, runde, blanke magnetene. som er syke eller av andre grunner ikke kommer i barnehagen i dag. Det er egne magnetbrikker som symboliserer barnets bursdag (krone) og dagens ordensmann og verdsatt som en del av fellesskapet. Illustrert av Lisa Sollenberg. Tavlen er 55 cm X 55 cm lukket / 55 cm X 110 cm åpen. Veiledning, A4, 12 sider. Kr 1580,- ekskl. mva. Høyre innside viser et hus i tre etasjer. oppholdsrom n.asche houg.no gan.asc hehoug.no GAN Asch ehoug Venner dagtavle Veiledning

16 16 Venner 10 store bøker Barnehagen skal gi barna begynnende kunnskap om betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 3.6. Nærmiljø og samfunn) De 10 titlene er: Spise mat Lek, hvile og fritid Kjenne trygghet Gå på skole Til barnets beste Et sted for seg selv Få helsehjelp Like mye verdt Si sin mening Et eget navn Håndtaket beveger seg og døren åpnes på gløtt. Flere må på do og vil komme inn. Det har blitt kø. «Gå ut, jeg vil være i fred!» roper Pinnsvin irritert. Bøkene er skrevet av Linda Palm. Lisa Sollenberg har illustrert. A4, 16 sider 10 bøker i en mappe Kr 459,- Venner 10 store bøker er nye historier om Kanin og Pinnsvin. Enkle hverdagshistorier, og denne gangen basert på artikler i barnekonvensjonen. Fortellingene viser verdien av toleranse og respekt for andre, og er en fin måte å gjøre barna kjent med barnekonvensjonen på. Kanin har rett til å sitte alene på do, det står i barnekonvensjonen! Bøkene selges samlet i en mappe og egner seg godt til høytlesning og samtale. Mappen inneholder også en veiledning med spørsmål til samtale og videre aktivitet med barna. SOSIAL KOMPETANSE

17 17 Her er historiene om våre venner i Dunderly. Fargerike og flotte illustrasjoner gir gode leseopplevelser og har allerede gjort bøkene til favoritter i mange barnehager. Monstrene i Dunderly En spennende historie for de største barna i barnehagen. I Dunderly bor det mange lekne, snille og rare monstre. Hva skjer når det kommer et nytt, viltert monster til Dunderly? Raggmonsteret Det er sensommer i Dunderly. En kveld går Modika, Bulder og Lex ut for å tisse, og Lex synes han hører noe luske i buskene. Det gjør egentlig Modika også, men for ikke å skremme Lex, sier hun ingenting. Morgenen etter våkner monstrene opp til et sjokk: Lex er borte! ISBN ????-? Raggmonsteret Endre Lund Eriksen Endre Skandfer Raggmonsteret Raggmonsteret Endre Lund Eriksen Illustrert av Endre Skandfer 15 cm x 23 cm, 168 sider, innbundet. Kr 149,- 15 cm x 23 cm, 168 sider, innbundet. Kr 299,- Nattdyr Endre Lund Eriksen Endre Skandfer Bulder en bruksanvisning Modika og Bulder er bestevenner. Men i dag er Bulder sur og vil ikke leke, uansett hva Modika gjør. 21 cm x 21 cm, 32 sider, innbundet. Kr 189,- i Bulder en bruksanvisning finnes også i digital utgave med interaktivitet, høytlesning, animasjoner og lydeffekter. For ipad, iphone og Android. Nissefella Bulder tror ikke på julenissen. Det der med en gammel mann som flyr på himmelen med reinsdyr og en sekk full av gaver, det høres ikke helt sannsynlig ut cm x 21 cm, 32 sider, innbundet. Kr 189- i Nattdyr Bulder og Modika skal ut på nattlig ekspedisjon i Storskogen. De har hørt at det skal finnes nattdyr der ute Lex liker ikke å være ute om natta. Men da Lex skjønner at de andre er i fare, får han uante krefter cm x 21 cm, 32 sider, innbundet. Kr 189,- Endre Lund Eriksen er forfatter og har, sammen med illustratør Endre Skandfer, skapt monstrene i Dunderly. Herlige farligheter Hvem er det tøffeste monsteret i Dunderly? Modika, eller Bulder? 21 cm x 21 cm, 32 sider, innbundet. Kr 189,-

18 alfabetremse.indd :28:03 alfabetremse.indd :28:03 alfabetremse.indd :28:04 alfabetremse.indd :28:05 alfabetremse.indd :28:06 12 Gjennom oppgaven øver barnet opp sin språklige bevissthet ved å lytte etter ord som begynner på samme lyd. Barnet får også trening i å telle og markere antall med tall eller tellestreker. ISBN... Buster vet noe som begynner på Ø. Kan du finne klistremerket? Det er Bulders fødselsdag, og gavene ligger klare. Monstrenes hyggelige stue. Her var det også mange former! Det er runde pakker, flate pakker, ja pakker i alle former. Sett en ring rundt former du kjenner, og trekk en strek ned til riktig rute. Gratulerer med dagen, Bulder! Hvor mange finner du av hver? Skriv tallet eller tegn tellestreker ved riktig eske. Hvilke former har Bulders pakker? Sett en strek fra pakke til riktig form. Samanta er stolt over at den første lyden i hennes navn er den samme som i Kan du trekke en strek fra bokstaven til den tingen SOL. Modika ler når hun hører at den første lyden i hennes navn er den samme som begynner på samme lyd. som i MUS. Trekk en strek fra ting til kurv og se hvem som får flest ved å skrive riktig tall eller tellestreker. Den gamle monsterballen Gubben Darius er irritert. Han er da ingen form! Visst er Gjennom oppgaven øver barnet telling og å han det! Kan du finne den riktige formen 18 gjenkjenne ulike geometriske former. blant klistremerkene? 19 Dunderskolen Dunderskolen er et aktivitetshefte med språk- og matteaktiviteter for små og store monstre, inspirert av hverdagen i Dunderly. Modika Samanta Illustrert av Endre Skandfer. A4, 32 sider, stiftet. Kr 98,- Ø Dunderly i barnehagen startpakke Dunderly i barnehagen startpakke inneholder alt du trenger for den første introduksjonen av Dunderly. Kr 999,- ekskl. mva. Pakken inneholder: Dunderlys tenkekort (se side 19) Ludibunder på boks (se side 19) Bulder i barnehagen (se side 19) Dunderpuslespill (se side 29) Bulder kosedyr (se side 29) Monstermos CD (se side 8) Bokstavremse En morsom bokstavremse med stor og liten bokstav til hver llustrasjon. Konsonantene er blå og vokalene er røde. Heng den på veggen eller klipp den fra hverandre og lag kort. Aa Bb Cc Dd Bokstavremsen måler 450 x 21 cm. Kr 129,- Ee Gjennom fortelling, lek og samtaler utvikler barna språket sitt og blir etter hvert nysgjerrige på bokstaver og ord. I denne boka møter barna alle bokstavene og blir kjent med både bokstavenes form og lyd. De får også trene sin finmotorikk og lære nye begreper. Her finner dere mye å snakke sammen om. Bokstavlek Bokstavlek er en lekpreget arbeidsbok utarbeidet spesielt for barnehagen. Den tar utgangspunkt i lek med bokstavene og gjør etter hvert barna fortrolige med alle bokstaver og lyder i alfabetet. ELISABETH ÅRIL BOKSTAVLEK I tilknytning til bokstaven får barna motorisk trening og øving i gjenkjenning av bokstavlyden og bokstavens form. De får også mange muligheter til å øve inn begreper som farge, form, plass, størrelse, retning og antall. I Bokstavlek veiledning finner du praktiske tips og forslag til aktiviteter både før og etter arbeidet i boka. Boka er skrevet og illustrert av Elisabeth Åril. Veiledning kr 269,- A4, 76 sider, stiftet. Arbeidsbok kr 135,- A4, 64 sider, stiftet.

19 Øyne og øre 19 Ludibunder på boks Øyne og øre 1 Glassorkester 2 Radioteater 3 Mois spiselige dunderdeig 4 Potemaling En boks full av aktivitetskort med tegne- og maletips, spill, drama, matlaging og spennende eksperimenter. Enkle inne- og uteaktiviteter som utfordrer sanser, kreativitet og motorikk. Monsterfjes 5 Hysj! Hva var det? 6 Gjett sangen «Du jukser, roper Modika. Du kan ikke vinne uten ører!» Slik gjør du: Alle tegner hver sin store sirkel på et ark. Hver spiller kaster terningen etter tur og tegner på inn på «sitt» ansikt det terningen viser: 1 = øyne 2 = nese 3 = hår 4 = ører 5 = hatt 6 = munn Ludibunder på boks Du trenger: papir blyant farger en terning 7 Musikktegning Lek og spill 4 8 Hva er det som lukter? Illustrert av Endre Skandfer 64 kort, 12 cm x 18 cm, laminert. Kr 199,- ekskl. mva. Den som først har alle «delene» tegnet inn på sitt monster- fjes, har vunnet. Bulder i barnehagen Fem spennende metodiske opplegg som utfordrer barna til å oppleve, oppdage, være kreative og aktive. Bak i boka finner du over 40 lamineringsark og kopioriginaler. Boka er skrevet av Else Devold. A4, 184 sider, spiralisert. Kr 399,- Dunderlys tenkekort i Gode forslag til aktiviteter og annet pedagogisk materiell kan du laste ned gratis på: Hva er tanker og hvor kommer de fra? Barn forsøker å gi mening til det de ser, hører og erfarer. Men de er ofte ikke klar over at de tenker, hvordan de tenker, hvorfor de tenker på akkurat denne måten, eller om det er mulig å tenke annerledes. Dunderlys tenkekort åpner for den filosofiske samtalen med barna og tar opp temaer som: hvem er jeg? mitt og ditt, vennskap, raushet og gjestfrihet, følelser, leve sammen, liv og død. Kortene har en illustrasjon på den ene siden, og spørsmål, øvelser og aktiviteter på den andre siden. Skrevet av Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup. Illustrert av Endre Skandfer. 8 kort, A3-format. Kr 205,- ekskl. mva. Veiledning for bruk av tenkekortene Å filosofere med barn Oppdage sin egen tenkning Alle vet at barn kan tenke. Alle som har barn, eller som til daglig arbeider med barn, vet også at de kan si overraskende ting, ting som slår oss som dypt og klokt, eller bare underlig. Men den voksne pleier ikke å ta tak i det som ligger bak ytringene: barnas egen tenkning. Barn forsøker å gi mening til det de ser, hører og erfarer. Men de er ofte ikke klar over sin egen tenkning: at de tenker, hvordan de tenker, hvorfor de tenker på akkurat denne måten, eller om det er mulig å tenke annerledes. Ved hjelp av den voksnes spørsmål i den filosofiske samtalen lærer barna å oppdage sin egen tenkning. De lærer å skille mellom spørsmål og påstander, eksempler og moteksempler, konklusjoner og premisser osv. De lærer seg å lytte mer oppmerksomt til seg selv og andre. Filosofi handler om å reflektere over sine tanker og erfaringer. Kanskje den voksne selv har glemt kunsten å reflektere i en oppjaget og hektisk hverdag? Da kan den filosofiske samtalen være en vekker for både den voksne og barnet. Den filosofiske samtalen Filosofisk samtale er en dialogform ledet av en voksen som stiller spørsmål som barna svarer på. Når barna er blitt mer varme i trøya, kan de også stille hverandre spørsmål. Målet er å lete etter sannhet i fellesskap, noe som forutsetter at riktig svar ikke er gitt på forhånd. Hvis du har sterke meninger om noe, er det ikke din oppgave å informere barna om disse, ei heller å rette dem om de påstår ting som du er uenig i. Din rolle er å være «filosofisk jordmor» for barna, à la Sokrates, en som ved hjelp av spørsmål får barna til å «føde» tankene som de går svangre med. Det er ikke nok å få barna til å uttrykke seg. Vi skal også hjelpe dem til å forstå hva de selv sier. Derfor ber vi dem forklare og begrunne. Et barn kan også forsøke å sette ord på hvordan et annet barn tenker. I samtalene er det et mål å tenke både oppfinnsomt (kreativt) og presist (kritisk). Vi må være oppfinnsomme for å klare å stille stadig nye spørsmål og for å svare på dem. Og vi må være presise for å holde fast på det vi snakker om og for å vite at svarene våre faktisk svarer på spørsmålet. Både spørsmålene og svarene bør dessuten være enkle å forstå for alle. I slike samtaler opplever barna at tankene deres får betydning og er verdifulle i seg selv. De erfarer at det er positivt å prøve å finne ut av noe som ingen på forhånd vet svaret på. Gjennom den filosofiske samtalen kommer vi barnas undring i møte. Hvordan gjennomføre samtalen? Det er lurt å forberede seg før samtalen med barna. Studer illustrasjonen du har tenkt å bruke, og sett deg inn i spørsmålene og aktivitetene som presenteres på baksiden av hver plakat. Bli bevisst dine egne meninger om disse temaene. Du behøver ikke bruke alle spørsmålene og aktivitetene i en samtale. Bruk bare de du trenger for å få samtalen i gang. Bestem deg for hvor mange barn du vil ha med i samlingen. Erfaring tilsier at 6-8 kan være et passende antall. Barna må ikke være jevngamle, men det er en fordel om de befinner seg på omtrent samme språklige nivå. For å skape en mer dempet og tenksom atmosfære, kan du vurdere å trekke for gardinene og tenne et kubbelys midt i rommet. Det er barnas tenkning som skal frem i lyset. Du stiller undersøkende eller «metodiske» spørsmål som gjør at barna kommer dypere inn i sin egen tenkning.

20 Språk- og matteleker med Mamma Mø 20 Bli med Mamma Mø og Kråka inn i språkets og matematikkens verden! Aktivitetene er beregnet på de eldste barna i barnehagen og er en god forberedelse til skolestart. Utgangspunktet for alle aktivitetene er høyt lesning fra boka Mamma Mø og Kråka. Leken har en sentral rolle gjennom hele boka for når vi har det morsomt, lærer vi best. Språklekene følger Bornholmsmodellen (som i vår serie Språklek), der barnas språklige bevissthet økes gjennom strukturerte lekeøvelser. Mattelekene gir barna innsikt i, og forståelse for, antall, rom og form. Veiledning med kopioriginaler Arbeidsbok til barna Store fargerike plakater til samtale. Høytlesning, tespråkleker, mat r, le ta m sa leker, nger sa g, in er dramatis er gl re og 1 = = = Mamma Mu och Kråkan vill ha lika många bullar var på sina fat. Barnen ska rita dit bullarna så att det blir rätt. Uppmuntra barnen att sjunga lika många sången under tiden. INL_MINBOK_2011.INDD INL_MINBOK_2011.INDD 38 Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal. Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal. Kopiering Kopieringav avdetta dettaengångsmaterial engångsmaterialär ärförbjuden förbjudet enligt lag och gällande avtal. = 36 Titta på bilden tillsammans och prata om vilka former ni ser. Barnen ska färglägga formerna i rätt färger, räkna antalet former och skriva rätt antal med symbolen för fingertalet i rutorna, och den traditionella siffran om de kan INL_MINBOK_2011.INDD 36 Samtala först om vad bilderna föreställer. Låt barnen försöka bilda nya sammansatta ord av bilderna. Sedan ska de dra streck mellan de ord som de satt ihop. Sist ska de rita och färglägga fyra av de nya orden i rutorna Fra Min Bok.

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE.

EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE. EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan for barnehageåret 2013/2014 VÅR VISJON: Ha tid og rom for den frie barndom vi har kun en barndom og det er en viktig del av livet for barna den eneste delen som finnes!

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

En koffert full av følelser er udviklet af: Centre for Experiential Education, Belgien, www.cego.be

En koffert full av følelser er udviklet af: Centre for Experiential Education, Belgien, www.cego.be Titel: Veileder til En koffert full av følelser 2001 Cego Publishers 2013 Special-pædagogisk forlag Forfattere: Luk Depondt, Marina Kog, Julia Moons Layout: Typeface Illustratorer: Ann de Bode, Tine Vercruysse

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås TEMAHEFTE om antall, rom og form i barnehagen Elin Reikerås Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Matematikkens plass i barnehagen 8 Matematikken en del av barnas verden 8 Ikke bare nytte, men stor

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer

Foreldre med synshemning. Veileder basert på foreldres egne erfaringer Veileder basert på foreldres egne erfaringer Anne-Mette Bredahl 2012 Heftets tittel: Foreldre med synshemning Veileder basert på foreldres egne erfaringer Utgitt: 2012 Utgitt av: Huseby kompetansesenter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16. Vårt bidrag til Pepperkake øya desember 2014: Rabben barnehage en flerkulturell barnehage

ÅRSPLAN 2015/16. Vårt bidrag til Pepperkake øya desember 2014: Rabben barnehage en flerkulturell barnehage ÅRSPLAN 2015/16 Vårt bidrag til Pepperkake øya desember 2014: Rabben barnehage en flerkulturell barnehage Norsk Russisk Latvisk Tysk Litauisk Polsk Portugisisk Filippinsk Estisk Bulgarsk Hei Привет Čau

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter

Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter Bok i bruk i barnehagen Språkstimulering gjennom leseaktiviteter BOKTRAS Lesesenteret Redaktør og prosjektleder: Trude Hoel Medredaktør: Lise Helgevold Utgitt i 2007 av Nasjonalt senter for leseopplæring

Detaljer

PERSONALET I SPRINGKLEIV

PERSONALET I SPRINGKLEIV PERSONALET I SPRINGKLEIV Anna Lisa Stenhaug Styrer Marit Langemyr Ped. leder Bente Solheim Ped. leder Anita Vaagsnes Assistent Cecilie Sigbjørnsen Assistent Helene S. Fløistad Assistent Harpa R. Hardardottir

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Velkommen til Veslefrikk Kanvas-barnehage

Velkommen til Veslefrikk Kanvas-barnehage Velkommen til Veslefrikk Kanvas-barnehage Livsrytme Det som skjer -akkurat nåer forbi på et sekund. NÅ blir FØR og SENERE blir NÅ, og hele livet bare raser forbi. Selv løper jeg etter med hjertet i halsen.

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Skolebarn og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Skolebarn og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette heftet bygger på intervjuer og samtaler med barn og voksne som har vært i ulike sorgsituasjoner, samt innspill fra ulike fagpersoner.

Detaljer

Årsplan for foreldre i Solvang barnehage. [Barnehageåret 2 011 / 2 012]

Årsplan for foreldre i Solvang barnehage. [Barnehageåret 2 011 / 2 012] Årsplan for foreldre i Solvang barnehage [Barnehageåret 2 011 / 2 012] [Skriv inn sammendrag av dokumentet her. Sammendraget er vanligvis et kort sammendrag av innholdet i dokumentet. Skriv inn sammendrag

Detaljer

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE

GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GULSPURVEN FAMILIEBARNEHAGE 2013/2014 Side 1 / 16 INNHOLD: SIDE Generell informasjon 3 Dagsrytme og ukesrytme 4 Barn i balanse - Tårnsvalens satsningsområde 5 Hvordan jobber vi med fagområdene

Detaljer

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen

Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Velkommen til kurs! Hvordan skape et språkstimulerende miljø for minoritetsspråklige barn? Nina Indseth Bråthen Pedagogisk leder i Steinberg barnehage, Nedre Eiker kommune. 1 Kursinnhold Innledning, Språktipseren,

Detaljer

Årsplan 2012 2015 Forord:

Årsplan 2012 2015 Forord: Årsplan 2012 2015 Forord: Årsplan er et viktig dokument som grunnlag for de valg vi gjør i det pedagogiske arbeidet. Årsplanen er også viktig som informasjon til foreldre og andre som barnehagen samarbeider

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

FØLELSER, KROPP OG SAMSPILL

FØLELSER, KROPP OG SAMSPILL FØLELSER, KROPP OG SAMSPILL Et idéhefte for alle som jobber med ungdom og voksne med utviklingshemning rollespill leker historier improvisasjon mye annet SØ-9069 1 2 Heftet er laget med prosjektmidler

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer