Tidlig innsats gir langvarig effekt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidlig innsats gir langvarig effekt!"

Transkript

1 Informasjonsbrev fra oppvekst og utdanning.mai 2013 Tidlig innsats gir langvarig effekt! Alle barn og unge og familiene deres skal få hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, og med riktig hjelp så tidlig som mulig. Dette er prosjekt tidlig innsats sitt hovedmål. Til innsikt og inspirasjon! Dette er det første informasjonsbrevet fra oppvekst og utdanning i Asker. Vi håper at vi gjennom disse brevene skal greie å gi en bedre innsikt i hva som foregår innen hele oppvekstsektoren i Asker, sier direktør Jo Fiske. Asker kommune arrangerer denne sommeren gratis sommerskole for barn og ungdom! Les mer og meld deg på! SFO-plan for kvalitet Kommunestyret i Asker har vedtatt en plan for kvalitet i SFO. Under en samling på Drengsrud skole ble SFOplanen lansert. Med tidlig innsats menes også forebyggende arbeid i barnehager, skoler, Barne- og familieenheten og Barnevern i Asker slik at passende hjelp gis før problemer blir kompliserte og fastlåste. Les mer om prosjekt tidlig innsats. Skolekonkurranse I forbindelse med stemmerettsjubileet i Asker inviteres elever på trinn og på Vg1 og Vg2 til en skolekonkurranse. Se invitasjon på stemmerettsjubileets hjemmeside. Frist for innlevering er 1. juni Nyttig samarbeid i Hovedgårdsonen I Heggedal og på Solberg samarbeider barnehage, barneskoler og ungdomsskole tett om barna. Les om hvordan de gjør det. Vil du være valgmedarbeider? Vil du hjelpe til med gjennomføring av stortingsvalget 9. september? Meld deg som valgmedarbeider! Nye nettsider Les om Asker kommunes nye nettsider. Ansvarlig utgiver av dette nyhetsbrevet fra oppvekst og utdanning i Asker er direktør Jo Fiske. Redigert av Svein-Ivar Fors.

2 Til alle foresatte som har barn innen oppvekstsektoren i Asker Dette er første informasjonsbrev fra oppvekstsektoren i Asker. Tilsvarende brev vil komme med jevne mellomrom, og hovedhensikten med tiltaket er å gi foresatte en best mulig oversikt over hva som foregår på dette området, både politisk og ute i de ulike tjenestene. Oppvekstsektoren i Asker består av barnehager, skoler, voksenopplæringen, Barnevern og den nye Barne- og familieenheten. Tilsammen utgjør dette de aller fleste tjenestene for aldersgruppen 0-23 år. Vi vil i senere brev presentere de ulike tjenestene, mens vi i dette brevet vil gi noen smakebiter på hva vi arbeider med. Hovedsatsingen for kommunen er tidlig innsats, kvalitet i tjenestene og samhandling mellom tjenestene. Dette er et langvarig prosjekt, men det er viktig at vi er tro mot denne satsingen, og at vi arbeider forskningsbasert og på områder som vi vet virker. Det foregår mye bra arbeid i Asker, vi har gode resultater, men vi har også store ambisjoner på barnas vegne. Alle fortjener å få utviklet sitt potensiale, og vi må derfor sette krav til oss selv slik at vi leverer så godt som mulig. Selv om de fleste barn har det bedre materielt i dag, er det andre krav og forventninger som er større enn noen gang. Da blir det også viktig at barnehager, skoler og de ulike tjenestene sammen med foresatte spiller på lag og utvikler robuste barn og ungdommer. Vi vet lite om hva slags samfunn og kunnskapsbehov dagens toåring vil møte om 20 år, men vi må arbeide for at barna får med seg den ballasten de trenger for å møte denne utviklingen. En særdeles spennende utfordring, og vi håper at vi gjennom disse brevene greier å gi en bedre innsikt i hva som foregår innen oppvekstsektoren i Asker. Med hilsen Jo Fiske Direktør for Oppvekst og utdanning

3 Tidlig innsats langvarig effekt! Prosjekt tidlig innsats har som hovedmål at alle barn, unge og deres familier skal få hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. Med tidlig innsats menes også forebyggende arbeid i barnehager, skoler, barne- og familieenheten og barnevernet i Asker slik at passende hjelp gis før problemer blir kompliserte og fastlåste. Askers politikere har vedtatt disse effektmålene for prosjektet: Ressursbruken skal snus fra sent til tidlig i oppvekstløpet, slik at 80 % av midlene innen 2015 skal settes inn før 5. klasse. Spesialundervisning som følge av vedtak skal reduseres ned mot 50 % innen En større andel barn og unge skal få et tilfredsstillende utviklings- og opplæringstilbud i barnehagene og skolene, med mål om at segregerte tiltak begrenses. Prosjekt tidlig innsats har i vinter gjennomført en ståstedsanalyse i alle barnehager, skoler, barne- og familieenheten og barnevernet i Asker. Til sammen har over ansatte deltatt i analysen, noe som har gitt oss et oversiktsbilde over tidlig innsats i kommunen. I tillegg får hver virksomhet et refleksjonsverktøy for eget ståsted av tidlig innsats gjennom denne analysen. I 2013 skal alle virksomhetene i oppvekst ha minst ett tiltak i virksomhetsplanen som omhandler temaet. Akkurat nå arbeider prosjektet med å definere en grunnpakke som fastslår hvilket tilbud alle barn og unge i Asker kommune skal få. Prosjektet skal finne ut hvilke tiltak som skal settes inn dersom grunnpakken ikke er nok både særskilte tidsbegrensede tiltak og individrettede tiltak til barn med store behov. På bakgrunn av grunnpakken, den gjennomførte ståstedsanalysen og nyere forskning vil prosjektet nå lyse ut muligheten til å prøve ut tiltak for å få til tidlig innsats, blant enhetene i oppvekst. Prosjektet vil legge til rette for at disse pilotenhetene skal følges av forskere for å måle effekt av tiltakene som settes inn. Tone Tveit Rosenlund Prosjektleder

4 Asker kommune arrangerer denne sommeren gratis sommerskole for barn og ungdom som har avsluttet 5. til og med 10. trinn. Det åpnes for påmelding via Asker kommunes hjemmeside 6. mai klokken I år er det første-mann-til-mølla-prinsippet, og man får beskjed raskt om man har fått plass på det kurset man ønsker på sommerskolen eller ikke. Det vil være en ordning for venteliste. Kurs i uke 26 og i uke 33: Naturfag: Glitrende krystaller, skjelletforskning og ville eksplosjoner Skrivekurs: Fra hobbyskribent til forfatterspire Mattehopp Speak! English Matematikk for ungdomstrinnet Dataprogrammering: Kodeklubben Aktivitetskurs i uke 26 og i uke 33: I år har vi utvidet aktiviteten ved at det er tilbud om plasser på idrettslagene Asker fotball og Holmen fotball sine kurs i fotball (Tine fotballskole) og Holmen tennis som tilbyr plasser på kurs i tennis. Det er svært begrenset antall plasser på disse kursene. Sommerskolen har også inngått et samarbeid med Friluftscamp AS om et idrettskurs og med Asker Aliens om basketkurs. Alle disse kursene vil være i regi av de idrettslagene/ firmaene som arrangerer kursene og det vil derfor være egne kontaktpersoner (ikke sommerskolens) og forsikringsordninger på disse kursene: Basket Allidrett Idrettscamp Fotball på Føyka (i uke 26 og 32) Fotball på Holmen Tennis Klikk på denne lenken for å se mer: Ferieaktiviteter for barn og unge

5 Plan for kvalitet i SFO i Asker Kommunestyret i Asker vedtok i januar en plan for kvalitet i SFO i Asker. Planen ble lansert under et arrangement på Drengsrud skole for kort tid siden. Askers barneskoler fikk overrakt hvert sitt sett av den nye planen. Du kan laste ned planen ved å klikke HER og deretter på lenken på den nettsiden som dukker opp. I forkant av lanseringen hadde blitt arrangert en SFO-tegnekonkurransen, og 4. trinns-eleven Hermine Gjul fra Drengsrud hadde deltatt i og vunnet denne konkurransen. Tegningen hennes pryder nå baksiden av den nye planen. Rektor Tone Halden ved Drengsrud skole ønsket alle gjester velkommen til lanseringen av den nye planen, og barna fra SFO opptro med flott sang. Gjester ved arrangementet var ordfører, politikere fra komité for oppvekst, rektorene fra Askers barneskoler, SFO-lederne og FAU-lederne og representanter fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Ordfører Lene Conradi overrakte en flott premie til Hermine Gjul og en egen premie til SFO ved Drengsrud. Selve planen for kvalitet i SFO ble presentert av saksordfører Synnøve Osmundsen og direktør Jo Fiske, og til slutt fikk alle servert kake, med Hermines vinnermotiv som dekorasjon på kaken.

6 Nyttig samarbeid i Hovedgårdsonen I Heggedal og på Solberg samarbeider barnehage, barneskoler og ungdomsskole tett om barna. Dersom vi klarer å se helheten fra barnehage til videregående skole, vil vi kunne gi en bedre tilpasset opplæring, og vi vil være bedre i stand til å nå felles mål, sier skolene og barnehagene i sonen. De samarbeider målbevisst for å gi barna en god forståelse for muligheter og utfordringer som ligger og venter på dem etter hvert som de beveger seg gjennom nye faser av utdanning og utvikling. Hovedgårdensonen har høstet gode erfaringer i arbeidet med faglig, sosial og kulturell utvikling. De har oppnådd mye i måten de lar barna ta del i mange ulike aktiviteter som krever sosial kompetanse. En del av dette vil også være å utvikle glede og forståelse for teater, musikk og litteratur. Et viktig mål er å utvikle ferdigheter og holdninger som gjør barna i stand til å delta fullt og helt i et moderne demokratisk samfunn. Slik gjør Hovedgårdensonen det: De ulike virksomhetslederne møtes til månedlige frokostmøter og diskuterer felles utfordringer og erfaringer De ansatte har felles planleggingsdager og kompetanseheving Sonen har prøvd ut og utvikler nye overgangsrutiner for barnehage-skole og barneskoleungdomsskole, for eksempel årshjul for aktiviteter og faste møtepunkter Felles standarder for elever og lærere er utviklet Det er startet opp fagsamarbeid mellom lærere på barne- og ungdomsskolen Tettere og bedre samarbeid med foreldre som sammen med skolen har startet og driver kulturaktivitetene i den såkalte Kveldssonen Se skolenes og barnehagenes hjemmesider: Heggedalskogen barnehage Vikingjordet barnehage Heggedal skole Solberg skole Hovedgården ungdomsskole Tverrfaglig samarbeid I hele Asker kan foreldre og foresatte som trenger råd og veiledning rundt barn i alderen 0 til 16 år be om et tverrfaglig samarbeidsmøte. Se neste side

7 Tverrfaglig samarbeidssystem TFS Foreldre og foresatte med behov for drøfting, råd og veiledning rundt barn i alderen 0 til 16 år kan ta kontakt med helsesøster, kontaktlærer eller ledelsen ved en skole eller en barnehage og be om et tverrfaglig samarbeidsmøte. Et tverrfaglig samarbeidsmøte er et møte for drøfting av utfordringer eller bekymring knyttet til et barns utvikling, og hvor en trenger å få belyst dette fra flere fagområder. Samtykke fra foresatte er en forutsetning for at de ulike aktørene kan utveksle informasjon om barn og unge. Hvorfor er du som foresatt viktig i TFS-møter? Du er den personen som kjenner barnet/ungdommen best og som står det nærmest. Du vil lettere få kjennskap til de ulike fagfelt ditt barn kan få hjelp fra. Videre kan du eventuelt få informasjon om andre hjelpeinstanser i og utenfor kommunen som kan bistå deg og ditt barn, om ikke hjelpen kan gis i kommunen. Foreldre/foresatte er en viktig ressurs når vi legger planer for gode oppvekstsvilkår i Asker kommune. Hvordan går jeg frem som foresatt? Du kan ta kontakt med en av de faste representantene i TFS hvor du og ditt barn er tilhørende (barnehage/ helsestasjon, barneskole, ungdomsskole). Sammen med denne personen kan du melde ditt behov for et TFS-møte til den som ansvarlig for møtene. Du kan også gå direkte til møteansvarlig med ditt ønske om et TFS-møte. Les mer om TFS på Asker kommunes hjemmesider Plan for et godt psykososialt miljø i Askerskolen Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Asker kommune legger vekt på: at det arbeides kontinuerlig, langvarig og systematisk med elevenes skolemiljø at skolen, elevene og foresatte samarbeider om det forebyggende og holdningsskapende arbeidet at tydelig ledelse er en forutsetning for å forebygge, avdekke og håndtere krenkende ord og handlinger at alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt til å undersøke, varsle og gripe inn dersom de får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende atferd at våre lokale tiltak og vår evne til kommunikasjon og samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal lykkes Les mer på neste side

8 Plan for et godt psykososialt miljø i askerskolen Klikk HER for å laste ned «Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Askerskolen» Foto: Bård Gudim eller klikk HER for å se dokumentet på en samleside over planer for oppvekst.

9 Vil du være valgmedarbeider i år? Er du en samfunnsengasjert person som kan hjelpe til med gjennomføring av stortingsvalget 9. september? Meld deg som valgmedarbeider! Kort om jobben Oppgavene kan være avkrysning i manntallet, urnevakt, hjelpe folk til rette i valglokalet og lignende. Du får opplæring i de oppgavene du skal utføre. Arbeidstiden er fra klokken 8 om morgenen til cirka 23 på kvelden på valgdagen. Avlønning for valgmedarbeider som jobber på valgdagen er kroner. For å jobbe som valgmedarbeider må du ha fylt 18 år i løpet av Vi trenger cirka 45 valgmedarbeidere og 45 vara som fordeles på 15 valglokaler. Påmelding og søknadsbehandling Det er elektronisk påmelding for valgmedarbeidere. Vi begynner å behandle søknadene i mai, og fortsetter til behovet er dekket. Alle som melder seg på, vil få tilbakemelding på e-post med mer informasjon. Lurer du på noe, kan du ta kontakt med Tonje Sund, e-post eller telefon Jobber du i Asker kommune? Les mer på INNsiden. Vi mangler fortsatt mange valgmedarbeidere! Lurer du på noe kan du ta kontakt med Tonje Sund på e-post eller telefon

10 Nye nettsider For knappe3 måneder siden ble Asker kommunes nye nettsider lansert. Filosofien bak det nye nettstedet er annerledes enn hva vi har vært vant med tidligere: Nettsidene til den enkelte enhet skal være enklere og mer oversiktlig; mer preget av nyttig og praktisk informasjon for brukerne enn av informasjon om hva den enkelte enhet står for. Barne- og familieenhetens og Barnevernets nettsider blir lett tilgjengelige både fra kommunens side og via pekere fra den enkelte barnehage og skoles sider. Mye av det som foregår i barnehage- og skolehverdagen skal kommuniseres via Itslearning, så den enkelte barnehage og skole skal derfor ikke publisere nettsaker i samme omfang som før. Klikk på disse pekerne for å finne informasjon om: Barnehagene Skolene Barne- og familieenheten Barnevernet Ta gjerne kontakt hvis du har innspill å komme med til nyhetsbrevet.

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS)

Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Metodebok i Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) HVA ER TVERRFAGLIG SAMARBEIDSSYSTEM (TFS)... 2 BEGREPSAVKLARING... 2 ORGANISERING... 3 Mål... 3 Målgruppe... 3 Ansvar... 3 Nivåer... 3 Nivå 1 - De lokale

Detaljer

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

OPPVEKST. Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 OPPVEKST Kvalitets- og utviklingsmelding 2015 Innhold Forord 5 Innledning 7 1. Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter 11 Utvikling av grunnleggende ferdigheter i barnehage 11 Utvikling av

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Plan for overgangen mellom barnehage og skole Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn... 3 1.1 Lokalt prosjekt... 4 1.2 Evaluering / revidering... 4 2.0 Hovedmål... 5 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport

Grimstad kommune. Langemyr skole og ressurssenter. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011. Sluttrapport Grimstad kommune Langemyr skole og ressurssenter Utvikling av relasjonskompetanse i skolen. Marte Meo som redskap. Et prosjekt i Grimstad kommune 2007-2011 Sluttrapport Innhold Forord. 3 Sammendrag. 5

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming

God skole. Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming God skole Rettigheter og praktiske eksempler for å få en god skolehverdag for barn med funksjonshemming 1 Innhold God skole... 1 Innledning... 3 Ine... 4 Ansvarsgruppe... 4 Energiøkonomisering... 4 Hjelpemidler...

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2014 Tilstandsrapport for skolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring

174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1. Tidlig innsats. - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring 174277 forside:layout 1 11.08.10 14.57 Side 1 Tidlig innsats - Inspirasjon til arbeid for sosial utjevning og bedret læring INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2 Presentasjon av prosjektene 3 God oppvekst

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS, OPPSØKENDE RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE - SÆRLIG PÅ HELSE-OG SOSIALRETTENS OMRÅDE Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi av Gatejuristen

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel

Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot Krenkende atferd i skoler og barnehager - versjon 9. januar 2015 Alle barn i Iveland skal oppleve trygghet og trivsel Tiltaksplan mot krenkende atferd for skolene og barnehagene i Iveland

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk.

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk. Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk Side 1 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer