Innovasjonsiveren er størst i offentlig sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjonsiveren er størst i offentlig sektor"

Transkript

1 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL SEMINARRAPPORT TJENESTEUTVIKLING 2012 Innovasjonsiveren er størst i offentlig sektor

2 INVITASJON I Larvik arbeider vi sammen for å skape vekst, verdiskaping og innovasjon. Vi er sultne på flere innbyggere og næringsdrivende. Vi lager Norges beste oppvekstmiljø, har verdens beste håndball-lag og nyter flest soldager i året. Dokumentet du leser i nå er en oppsummering av de innspill som kom som resultat av «Verksted Tjenesteutvikling» - et arbeidsseminar Larvik kommune inviterte representanter for sentrale samarbeidsaktører til, den i Sliperiet i Larvik. Hensikten med seminaret var å gi innspill til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Vi har fokus på at planarbeidet skal bidra til at vi får en bærekraftig økonomi, vekst og verdiskaping og utvikling av våre tjenester og organisasjon. Inger Anne Speilberg Rådmann

3 Kraften kommer nedenfra Fylkesmannen beroliget, Drammens rådmann inspirerte, mens en dansk professor ga ny mening til ordet innovasjon da ledere og medarbeidere fra offentlig sektor møtte politikere, næringslivs- og foreningsfolk til Verksted tjenesteutvikling. Samlingen i Sliperiet 22. oktober er et ledd i arbeidet med Larviks kommuneplan , kommunens overordnede styringsdokument for de kommende årene. Vi skal veilede, ikke lete etter feil (Fylkesmann Erling Lae) Jeg ønsker meg politikere som setter mål og stiller krav til rådmannen og sier: Dette fikser dere! (Osmund Kalheim, rådmann i Drammen) Krisetider åpner muligheter for innovasjon og utvikling av velferdsstaten (Professor Eva Sørensen, Roskilde universitet)

4 Det største kakestykket Benytt QR-koden til for å se hele foredraget. - Det er første gang jeg har blitt invitert til en kommune for å snakke om velferd og ikke arealplanlegging. Det er hyggelig, men rart når vi vet at 90 prosent av kommunebudsjettet går med til velferd, sa fylkesmann Erling Lae i Sliperiet. Ingen andre land i Europa har delegert en så stor del av velferdstjenestene til kommunene som Norge. Kostnadsutviklingen er enorm, og i tillegg er Larvik er en såkalt ROBEK-kommune. Det begrenser kommunens økonomiske handlingsrom, og vil nødvendigvis prege dens prioriteringer. Men velferdstilbudet skal opprettholdes. Det betyr at man må være nøye med å prioritere å bruke penger på det helt nødvendige, påpekte Lae. - Tjenestene skal produseres daglig. Staten bestiller dere leverer. Det er enkelt for staten, sa den tidligere byrådslederen i Oslo. Nok utfordringer Fylkesmannen advarte mot å la seg påvirke av sterke pressgrupper og oppfordret alle kommuner til å bruke KOSTRA, et statistisk materiale utgitt av Statistisk sentralbyrå som viser nøkkeltall og grunnlagsdata for kommunene. - Det gir et tilnærmet objektivt bilde av tilstanden i kommunen. Bruk det med en viss varsomhet, men bruk det, oppfordret Lae. Og det gjør Larvik, i denne sammenhengen er vi blant de flinkere i klassen, ifølge Fylkesmannen i Vestfold. Lae roste Larvik for å være pilotkommune innen oppvekstsektoren, som er kommunens største budsjettpost sammen med helse- og omsorgssektoren, men pekte også på spesielle utfordringer som i stor

5 grad knytter seg til at Larvik har kjennetegnene til både storbyen, småbyen og landsbygda. Blant annet trakk han frem at kommunen ikke har spesielt mange sosialhjelpsmottakere, men at påfallende mange av dem er langtids mottakere. - Det må være vanskelig å skreddersy løsninger i denne kommunen, som minner meg om Oslo. Jeg anbefaler dere å studere Indre-øst-satsingen i Oslo, sa han. På samme lag Fylkesmannen er statens tilsynsmyndighet overfor kommunene. Fylkesmannen i Vestfold er i øyeblikket ikke i ferd med å åpne tilsyn mot Larvik, men holder enkelte områder under spesiell oppsikt, opplyste Lae. - Vi er ikke ute etter å finne feil, vår oppgave er å veilede. Dere kan være glade for at det er oss og ikke et direktorat dere har med å gjøre, sa fylkesmannen, som oppfordret til å tenke langsiktig og forebyggende. Hans råd til planprosessen er å la politikere være politikere, fagfolk være fagfolk. Den er samtidig en mulighet til å få samspill mellom politikere og administrasjon. - Det er viktig å holde velferdsdebatten levende, sa Vestfolds fylkesmann.

6 Ser til Larvik se til Drammen Benytt QR-koden til for å se hele foredraget. - Jeg er inspirert av Larvik og holdningen her: Klar til kamp. Vi byråkrater tenker: Det går ikke. Dere sier: Vi skal få det til. Larvik har store muligheter, og jeg liker verksteder. Der lager man noe. Slik åpnet Drammens rådmann, Osmund Kalheim, sitt foredrag for Verksted tjenesteutvikling. Vi må flytte blikket fra den evinnelige diskusjonen om ressurstilgangen, mener han. - Laget vi reformer for å diskutere ressurser? Nei, for å lage bedre tilbud til innbyggerne. Det avgjørende er hva vi leverer, at vi snakker sammen og finner løsningene lokalt før problemene oppstår. Vi kan ikke bare lene oss tilbake og tro det går bra, sa rådmannen som har tidenes snuoperasjon å vise til. Om situasjonen for Drammen og Larvik er forskjellig, er utfordringene i bunn og grunn de samme. Flytter blikket Største utfordring er endringen i befolkningen, mener Kalheim. - Vi har fått et enormt etnisk og nasjonalt mangfold og endringer i levemåte, slo han fast. - Befolkningen i Drammen endres i et rasende tempo. Samtidig mangler vi arbeidskraft til å utføre velferdstjenestene. Vi har en stor arbeidsinnvandring uten å legge ordentlig merke til den fordi den kommer fra Baltikum, Polen og Sverige; arbeidskraft vi er helt avhengige av. Da må vi spørre oss selv: Får alle i vår kommune det bedre over tid eller blir noen oversett og holdt nede? Mitt svar er at vi i Norge ikke legger til rette for disse innvandrergruppene.

7 - Og se på somalierne, fortsatte han. De sender så mye penger hjem at de holder liv i samfunnet der nede. Vi må se kraften i menneskene, i stedet for å se på dem som noen som trenger hjelp. Tjenestene våre skal være tilpasset brukerne, brukerne skal ikke tilpasse seg oss. Helt corny - At mor skal presse ut barnet før 31. august for å få barnehageplass er jo helt corny. Alle må få barnehageplass det første året, og om det står på personalmangel må vi ut og jakte på dem, sa Kalheim. Noe av det samme gjelder skolen. Hoderystende konstaterer Kalheim at skoler belønnes for dårlige resultater ved å få økt bemanningen. Samtidig er han opptatt av at skoler ikke skal måle seg mot andre skoler, men sette seg som mål å utnytte det enkelte barns potensial både faglig og sosialt. Tiden for SFO er over, slo han fast, og om det neste store problemet, frafall i videregående skole: - Vi er i ferd med å miste en hel generasjon. Jeg skulle gjerne ha slått kloa i videregående opplæring, den burde ikke ligge i fylkeskommunen. Skal bygge folk opp - Jeg har hørt at Larvik har en boligstiftelse, sa Kalheim, og fortalte hva de har gjort i Drammen for å imøtekomme mennesker som står utenfor boligmarkedet: - Vi ba bystyret gi alle fullmakter til rådmannen for å gjennomføre først strakstiltak, så boligutbygging, som jeg ser på som god investering for kommunen. Deretter spurte vi de ansvarlige: Får dere noen ut av leiemarkedet da? Og da de ikke forsto hva vi mente: Begynn å selge boligene. Rådmannen møtte motstand. Drammen eiendom syntes det var synd å selge boliger de hadde brukt så mye tid på å få bygd og satt i stand, men ble mer medgjørlige da de ble forespeilet salgsinntektene, og så begynte man å selge boliger til leietagerne til takst, og hjalp dem samtidig med å få lån. - De fleste har ordnet økonomi, og ikke én har misligholdt et eneste avdrag. Det er en kraft i folk. Systemene skal bygge folk opp, sa Kalheim. Bruk det - Ikke legg kommuneplanen i skuffen, planverket må brukes. Mennesker har så mange egne private tolkninger; den største utfordringen er å få alle til å bevege seg i samme retning med kommuneplanen, sa Kalheim. Faren med det norske sektorprinsippet er at saker delegeres i stedet for å følges opp, og at man mister helheten av syne, advarte han. Politikere og byråkrater har ulike roller, men må trekke i samme retning. - Politisk lederskap er ikke bare å prioritere. Jeg liker at folkevalgte setter mål og stiller krav til oss, og sier: Dette fikser dere, sa rådmann Osmund Kalheim.

8 Krise: En gyllen mulighet Benytt QR-koden til for å se hele foredraget. - Etter 20 år med innsparinger og en voksende opplevelse av at velferdsstaten er truet, er både befolkningen og de offentlig ansatte enige om at de må finne på noe nytt. Det skal vi være glade for. Slik beskriver den danske professoren Eva Sørensen utgangspunktet for sin forskning på det hun kaller offentlig innovasjon. Det har oppstått et gap mellom det offentliges ressurser og befolkningens forventninger til velferdssystemet i Danmark, slår professoren fast. Befolkningen har like store forventninger til velferdsstaten som før, de offentlig ansatte ønsker å gjøre minst en like god jobb som før, men de økonomiske ressursene er skåret til beinet. Utfordringen er å tette dette gapet. - Nå er det omsider slutt på 20 års prat om innsparinger, det er ikke mer å spare. Å øke skattene ytterligere er utenkelig. Gapet kan bare tettes ved å finne nye måter å arbeide på, sa Sørensen til forsamlingen i Sliperiet. Penger er ikke alt I Danmark som i Norge har begrepet innovasjon vært flittig brukt, men tillagt ulike betydninger. Når Sørensen vil møte fremtidens utfordringer i offentlig sektor med innovasjon, er det snakk om en grunnleggende ny måte å tenke oppgaveløsning og ikke minst ledelse på. Hun kaller det samarbeidende innovasjon. - Det fins mange utfordringer som ikke kan løses med penger. På mange områder har vi pøst inn penger til ingen nytte. Ved å tenke nytt kan vi ikke bare redde velferdsstaten, men utvikle den til noe bedre, sa hun.

9 Innovasjon vil si å utvikle, realisere og spre nye kreative og radikale ideer. Først når alle tre steg er tatt, kan det kalles innovasjon, understreker Sørensen. Til forskjell fra gammel ledelsestenking hvor ledelsen satte et mål og styrte etter det, baserer innovasjonsledelse seg på at man vet hva man vil, men ikke hvor man ender opp. Godt eksempel Sørensen ser til hele Skandinavia, og hun kjenner Larvik. Hun viser til det kjente problemet at kommunen mister sine unge, og snur perspektivet. Det at de unge egentlig vil bli boende her er et godt utgangspunkt for innovativ tenking, mener hun. - Si farvel til den ene innovasjonshelten med de gode ideene, det er medarbeiderne som er kraften, sier hun og introduserer begrepet brukerdrevet innovasjon. Som eksempel viser hun til en dansk institusjon for utviklingshemmede hvor personalet strevde med å aktivisere brukerne og mistet dem. Da de på ulike måter fikk spurt dem hva de selv ønsket, ble det forandring. I et annet tilfelle sto man rådløse overfor frafallet på en videregående skole, inntil de undersøkte nærmere og fant at elevene nettopp hadde flyttet hjemmefra og brukte alle krefter på å etablere seg. Da tok skolen fatt i problemet ved bl.a. å bli med dem i banken. - Vi tror vi vet hva problemet er, det er bedre å spørre, slo Sørensen fast. Finn barrierene Sørensen bruker begrepet wicked problem om problemer som ikke kan løses med penger, men med innovasjon. Når man står overfor et problem som skal løses er det en forutsetning at man erkjenner problemet og identifiserer de barrierene som må brytes ned for å løse det. Drivkraften for samarbeidsdrevet innovasjon er dialog mellom ulikheter, og en forutsetning for å lykkes at man stadig forstyrrer vanetenking. - Vær takknemlige for kritiske spørsmål, og ta vare på de sprelske medarbeiderne, rådet professoren. En skandinavisk undersøkelse viser at innovasjonsiveren er større i offentlig enn i privat sektor, og størst i de omsorgspregede virksomhetene. - Det bunner i kulturen, de myke områdene er mer innovative enn de autoritære. Og den største barrieren er omfattende arbeidsinstrukser. Da tenker medarbeiderne mindre selv, sa hun.

10 Stjel ideer Er det viktig å være først ute med en ny idé? Nei, det er kostbart og også unyttig dersom det ikke kommer flere til gode. Best er den som stjeler mest fra andre, mener Sørensen. - Legg vekk prestisjen og tenk; hvor er vi best og så gode at vi kan dele ideene med andre. Så stjeler vi der vi ikke er like gode. Når man ikke finner løsningen på et problem, skyldes det gjerne at man ikke har brukt nok tid på å finne den, og ikke involvert medarbeiderne. Løsningene kan være nye hjelpemidler, rutiner, arbeidsoppgaver, ny arbeidsfordeling, omdefinerte målsettinger, nye strategier, roller eller samarbeidsformer. Når løsningen er funnet må den innarbeides varig i den daglige driften, og spres til nytte for andre, understreker Sørensen. Og da står selvsagt lederen sentralt. - Til å begynne med kan det føles ubehagelig å lede en prosess man ikke vet hvor ender, men innovasjonsledelse er mye morsommere enn tradisjonell ledelse, konkluderte professor Eva Sørensen.

11 Sammen bygger vi Larviks omdømme. Hva ringer vi venner og bekjente utenfor Larvik for å fortelle? Om lave boligpriser At det er så vakkert her Om stor gjestfrihet Bølgen Gode åpningstider på biblioteket Kulturnatta Et eget ungdomsverksted Larviks frihetsfølelse Godt klima Det er kort vei til ALT Ingen rushtrafikk Naturen Kontakten og servicen i Larvik kommune Godt naboskap

12 Politikere på banen Flere politikere prioriterte Verksted tjenesteutvikling denne dagen. Hvilket utbytte fikk de? Jan Villum: - Jeg liker selve prosessen, at politikerne, administrasjonen og andre møter hverandre. Dette er en viktig møteplass. Mona Aurvoll: - Innlegget fra Drammens rådmann ga inspirasjon til videre arbeid; helhetstanken, og å tørre å sette mål og kreve resultater. Birgitte Gulla Løken: - Dette er en god møteplass for samarbeid mellom politisk og administrativt nivå hvor vi kan utvikle en felles virkelighetsforståelse av hvor vi er og hvor vi skal. Per Manvik: - Erfaringene med sosial boligbygging i Drammen der de gjør det enkelt og ubyråkratisk og oppnår resultater som fremmer egen mestring. Egil Høeg: - At det settes fokus på oppvekst, langsiktig planlegging og forebyggende satsing. Vi må øke skatteinngangen og tiltrekke oss innflyttere med stor skatteevne. Hugo Skau Carlsen: - Forsamlingen er godt sammensatt og verkstedformen er godt egnet. Jeg merket meg modellen med å selge sosialboliger, slik at flere får ta del i velferdsutviklingen. Truls Vasvik: - Her får vi politikere møte nye mennesker, se nye sammenhenger og tid til å tenke nye og større tanker enn i vanlig politikersammenheng.

13

14 GRUPPEARBEID 1 UTFORDRINGER OG MÅL Alle deltagerne på seminaret var invitert til å delta i gruppearbeid underveis i verkstedet. Under følger en oppsummering av innspillene fra arbeidet: Hva er den største utfordringen for Larvik kommune for å kunne levere gode velferdstjenester i framtida? Utløse den enkeltes ressurser Tydelig retning og tidlig innsats Mangel på langsiktig tekning. Holde fast ved hovedstrategiene og se ting i sammenheng. Enes om mål og forventninger koordinering. Hvordan skape en felles forståelse for at velferd er et felles ansvar? Ikke nok fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Samordne tjenester Være en attraktiv kommune for innflytting til arbeid. Hvorfor flytte til Larvik? Uforutsigbarhet Befolkningsvekst som gir økt handlefrihet Bedre samordning i organisasjonen. Balanse mellom vekst og velferdsutvikling. «Riktige» innbyggere til Larvik. Velg innsatsområder for å møte denne utfordringen. Ansette unge som faller utenfor utdanning og ordinært arbeidsliv Organisasjonsmodell og organisasjonskultur som stimulerer helhet. Frivillighet og sosial innovasjon Hverdagsrehabilitering Tidlig innsats Internprosess i Larvik kommune. Formidling samordningsprosesser Bedre tverrsektorielt samarbeid om tjenesten rettet mot den beskrevne utfordringen. Bedre off/privat samarbeid om tjenestene. Legge til rette for frivillig innsats. Jobbe på tvers av tjenestene for å nå de gode løsningene. Smarte mål holde fokus på disse målene Gode skoler oppvekstfelt Boligpolitikk for alle aldersgrupper hvor vil vi at folk skal bo? Forventningsavklaringer; befolkning, politikere, kommune Tydeligere målstyring Boliger boligtomter passende for barnefamilier Arbeidsplasser av alle slag se Larvik som senter i en region Vestfold/Grenland. Vekst og velferd Kunnskapsbasert ledelse, både administrativt og politisk. Tidlig innsats for livslang mestring. Omdømme bygge eget omdømme.

15 Velg en av velferdspilarene: Helse/utdanning/inntekt/bolig: Hva er den viktige utfordringen innen denne velferdspilaren? Utdanning: o Individuell tilrettelegging o Rekruttere ungdom til den utdanningen som Larvik kommune trenger. Gjøre innholdet attraktivt nok. o Bidra til/hjelpe/veilede befolkningen barn/unge/voksne til å takle eget liv. Bolig: o Økonomi til en andel av førstegangsetablerere o For mange og dårlige koordinerte planer. Flere må med hjelp ta ansvar for egen bolig. o Bolig som forutsetning for inntekt utdanning og helse. o Skaffe flere boliger og variert boligmasse. o Differensiert tilbud sett i sammenheng med kommunikasjon. o Egnede boliger boområder for alle grupper. Fra leie til Eie. Helse og utdanning: o Folk skal få det bedre i hele livsløpet må se mange parallelle løp o Tidlig innsats forebygging o Lite tolerante og fleksibelt utdanningsløp. Velg innsatsområder vi må sette for å møte utfordringer innen denne velferdspilaren. Utdanning: o Utdanning og etterutdanning av rektorer og lærere o Familien som ressurser o Utdanning som en investering. Basis kunnskap må sikres. o Samspill mellom skole og næring o Motivere og stimulere til fullført fagutdanning o Fra hjelpere til veiledere. o Tidlig innsats 0-7 år. Sammensatt bilde tverrfaglige løsninger og samarbeid Bolig: o Boligsosialt program «prioritering av tiltak som retter seg mot de unge» o Fra «Leie til eie» ved ulike virkemidler o Stille krav holdninger tydelig behovsprøving. Flere må hjelpes tilbake til selvforsørging. o Mer allmenngyldige planer for velferdsenhetene og samfunnets deltagelse i velferdssamfunnet. o Bygge flere boliger. Kommunen som sterkere aktør for å tilrettelegge for boligutbygging. o LKE som aktør for boligsosial utvikling, jf Drammen o Vanskeligstilte o Etablerte o Egnede tilgjengelig og attraktive boliger og boligområder. Helse: o Fra institusjonsbasert til hjemmebasert tjeneste o Ta i bruk velferdsteknologi slik at de menneskelige ressursene kan brukes der det er mest nødvendig både i et forebyggende og varig perspektiv. o Tidlig innsats o Bolig.

16 GRUPPEARBEID 2 INNOVASJON OG ENDRING Alle deltagerne på seminaret var invitert til å delta i gruppearbeid. Under følger en oppsummering av innspillene fra arbeidet: Pek ut et «Wicked problem» (et problem som ikke lar seg løse av penger alene) som krever samarbeidsdreven innovasjon. Unge som faller utenfor Boliger til de som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Befolkningssammensetning Levekår Frafallsproblematikk Psykisk helseutfordringer for barn og unge atferdsmessige. Barn og unges utvikling inaktivitet og medfølgende helseproblemer. Antall barn med vedtak om spesialundervisning øker. Ungdom som faller utenfor samfunnsstrukturene Tiltak ment å vare i kortere tid blir gitt over lenger tid. Ungdom som ikke fullfører videregående skole Mobbing penger er ikke nok Tidlig innsats riktig tiltak på riktig måte til riktig tid. På tvers av forvaltningsnivåene. Identifiser den barrieren som dere mener vil være den største hindringen for å få iverksatt eller få utbytte av samarbeidsdreven innovasjon på dette området. Relatert til punktet over. Arenaer for diskusjoner på tvers. Ikke bare innenfor forvaltningen. Det må være lov å teste ut, det må være lov til å feile. Lovverket kan være med på å gjøre samarbeid vanskelig. Taushetsplikt. Kommunikasjon på tvers i hjelpeapparatet. Organisering av tjenestene. Ulike aktører som ikke erkjenner hverandres kompetanse godt nok. Stammespråk Stigmatisering foreldre redd for å trekke inn samarbeidspartnere som kan virke truende. Barne- og ungdomstjenesten er organisert utenfor skolen Organisering som ikke fremmer samarbeid på tvers. Fryktkultur og omdømme og egenverdi/egentro. Sjefen måles på det som produseres innenfor siloen belønnes ikke for samarbeid eller å ta ansvar for tverrfaglige løsninger. Faglige revir som gjør at man holder på egne ressurser og tiltak. Mangel på strukturer og systemer i samarbeidet mellom fylkeskommunale og kommunale enheter. Manglende forpliktelse til å delta og ulik forståelse og kunnskap av hva brukermedvirkning er. Redsel for å bli diskvalifisert som fagperson og foreldre. Erkjenne at det er et problem. Mangel av forankret: Felles plattform, felles kart, felles mål.

17 Diskuter hva som kan gjøres for å fjerne denne barrieren. Møteplasser: Kan være med å løse ut frivillighet av ulik karakter. Hvordan få videreformidlet kunnskapen som oppstår på og i møteplassene? Facebook, Twitter m.v.? Dele erfaringer, dialog åpen, sideveis kommunikasjon og samarbeid og samhandling mellom etater og enheter og befolkning. Universell tilnærming. Fange opp alle grupper/individ Holdningsskapende arbeid Sektororganisering av kommunale tjenester som et bedre grunnlag for å samordne innad og utad. Tverrfaglige løsninger. Vise den gode intensjonene. Gjøre terskelen lavere for å søke hjelp fra samarbeidende parter. Ufarliggjøre tiltakene. Skape tillit mellom partene. Tenke mer utenfor boksen. Forstå problemet. Så bygge organisasjonen. Tørre mere teste lov å feile. Politikk og adm: Kvalitet i saksframlegg etablere arena for felles problemforståelse. Stolthet må bygges over vår samlede kompetanse. Flere verksteder som dette. Kjennskap og nærhet til kollegaer, brukere og politikere. Forankring i ledelse, dialog og motivasjon. Koble god faktainformasjon. Ha respekt for fag og ideologi. Få fram problemet og verdsette ulike løsninger. Styring: Forventning, rapportering, oppfølging. Skape kultur for helhetsforståelse og fremme de gode tingene/ideene. Framsnakke det gode!

18 VEDLEGG 1: PROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL VELKOMMEN TIL VERKSTED TJENESTEUTVIKLING Larvik kommune skal: Arbeide for å skape lokalsamfunn som er engasjert og som involverer og ansvarlig gjør innbyggerne. Dette skal bidra til å styrke demokratiske verdier. Arbeide for å gi bolig og arbeid til unge som faller utenfor ordinære løp for utdanning og arbeid, som grunnlag for egen livsmestring. Arbeide for at skolen skal gi de beste forutsetninger for videre utdanning eller arbeid, som igjen er den viktigste faktoren for å lykkes med sine liv og få en god helse. Arbeide for å utvikle og implementere nye løsninger i omsorgstjenestene, for å bedre kvaliteten for brukeren, tilfredshet hos medarbeidere og sikre effektiv økonomisk drift. Tid: 22 oktober kl Sted: Sliperiet Hammerdalen Velkommen til verksted v/ ass. rådmann Jan Arvid Kristengård Utfordringer for velferdstjenestene. v/ Fylkesmann Erling Lae Kommunen i det globale samfunn, og hvordan dette påvirker våre tjenester v/ rådmann i Drammen Osmund Kalheim Pause GRUPPEARBEID 1: UTFORDRINGER og MÅL Hva er den største utfordringen for Larvik kommune for å kunne levere gode velferdstjenester i framtida? Beskriv den kort! o Velg to innsatsområder for å møte denne utfordringen. Velg en av velferdspilarene: Helse/utdanning/inntekt/bolig: o Hva er den viktige utfordringen innen denne velferdspilaren? o Velg 2 innsatsområder vi må sette for å møte utfordringer innen denne velferdspilaren Refleksjon i plenum Tenk at du er ny innbygger i Larvik, og i mindretall, som har behov for tjenester fra Larvik kommune. Hva ville du ha vært opptatt av? Hva ville du oppleve som så positivt at du ville ringe tilbake til dine gamle venner for å fortelle om det?

19 11.30 Lunsj Offentlig innovasjon drivkrefter og barrierer v/ Professor Eva Sørensen fra Roskilde Universitet Pause GRUPPEARBEID 2: INNOVASJON OG ENDRING Pek ut et «Wicked problem» som krever samarbeidsdreven innovasjon. Beskriv dette kort. Identifiser den barrieren som dere mener vil være den største hindringen for å få iverksatt eller få utbytte av samarbeidsdreven innovasjon på dette området. Relatert til punktet over. Beskriv dette kort. Diskuter hva som kan gjøres for å fjerne denne barrieren. Beskriv dette kort Refleksjon i plenum: Kort oppsummering i plenum om hva som vurderes å være den største hindringen for innovasjon. Hvordan er vår evne til å arbeide med endring? Hvordan skal vi jobbe med barrierene for å få til de endringer som er vedtatt? Vi oppsummerer v/ ass. rådmann Jan Arvid Kristengård TAKK FOR INNSATSEN!

20

21 VEDLEGG 2: DELTAGERLISTE VERKSTED TJENESTEUTVIKLING Et bredt utvalg av organisasjoner, lag og foreninger, virkemiddelapparat, regionale myndigheter, politsk ledelse og ansatte var invitert. Følgende deltok: NAVN Stine Holbein Tore Hansen Aase Tømte Eva Guii Larsen Turid Bergene Kjetil Johnsen Tove Lisbeth Vasvik Anne Gro Wroldsen Siri Mehl Ulf Pedersen Audun Auby Mona Aurvoll Hege Lundh Ingunn Hjelm Jan Arvid Kristengård Gry Anja Gundersborg Elisabeth Sørensen Joachim Gjertsen Weli Sheik Per Manvik Tor Egil Bakken Johnny Neveland Turid Klepaker Ann Kristin Aanstad Åse Heibø Andreas Gilhus Hanne Hellnes Mette Kristin Gjerdrum John Mathisen Sigrid Kobro Stensrød Hanne Jaerson Paul Hellenes Sissel Åsheim. Cato Isdahl Pedersen Jan Willum Per Olaf Skogshagen Christina Jacobsen Tuva Enger Anne Slåtten Aase Kristin Smith-Vestad Egil Høeg Tom Henning Ruud Anne Bente Korssjøen Johnsen Vilhelm Einen ARBEIDSSTED/TILHØRIGHET NAV Næringsforeningen Omsorg Nordøst Oppvekst Sørvest OMFU Kultur, idrett og fritid Samfunnskontakt og bibliotek OMFU Omsorg Nordøst NAV Arbeid og kvalifisering Kommunestyret Daglig leder Arena Barne- og ungdomstjenster og Barnevernstjensten Ass. Rådmann OMFU Omsorg Nordøst Oppvekst Sentrum Samfunnskontakt og bibliotek Kommunestyret Kirkevergens kontor Norges sykepleierforbund Omsorg Sørvest Leder idrettsrådet OMRUP Bølgen deler av dagen Oppvekst Samfunnskontakt og bibliotek Skatt Omsorg Sørvest Barnevernstjenesten Fylkesmannen Samfunnskontakt og bibliotek OMRUP Kommunestyret Sentraladministrasjonen Omsorg Sørvest Oppvekst Sentrum Vestfold fylkeskommune OMRUP Kommunestyret PBLG Kultur, idrett og fritid Sentraladministrasjonen

22 Stein Erik Fjellstad Birgitte Gulla Løken Tove Akre Berit Kjønås Janne Kristin Aase Hansen Arve Stokkan Anne Therese Anvik Ole Benum Aleksandersen Tove M Seierstad Jan Kulland Inger Hjortland Hanne Holmen Eva Sørensen Truls Vasvik Hans Arild Lohne Jon Fonkalsrud Roald Ambjørnsen Bente Aasoldsen Marianne Brekka Grete Thunold Laila B. Johnson Hugo Skau Carlsen Osmund Kaldheim Kristine Borvik Ingvild Aartun Anne Celine Vik Olsen Ann-Iren Thøgersen Kåre Tørresdal Erling Lae Hilde Karterud Leif B. Olsen Fylkeskommune/ seksjon Fou og Innovasjon Kommunestyret Omsorg Sørvest Omsorg sentrum Helse og rehabilitering Brann PBLG Sentraladministrasjonen Omsorg sentrum Helse- og rehabilitering Larvik læringssenter PBLG Roskilde universitet Kommunestyret Rådet for funksjonshemmede Sentraladministrasjonen Larvik læringssenter Omsorg sentrum Barnerepresentant Helse- og rehabilitering Rådet for funksjonshemmede Kommunestyret Rådmann Drammen Omsorg sørvest Sentraladministrasjonen NAV Larvik læringssenter Politiker Eldrerådet Fylkesmann Oppvekst Sørvest Vestfold fylkeskommune Sekretariat Per Kristian Indrehus foto/film Siw Hege Tøstibakken foto/film Per Rathe - tekstforfatter Gro Herheim møteleder Programkomite Tove Akre, Inger Hjortland, Ulf Pedersen, Jan Arvid Kristengård, Åse Heibø, Bård Jacobsen og Gro Herheim

23

24 Alle foredragene på seminaret samt intervjuer ligger tilgjengelig på: Om kommuneplanens samfunnsdel: Om strategidokumentet:

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer