Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet"

Transkript

1 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Håndbok MOVITRAC LTP-B Funksjonell sikkerhet Utgave 10/ / NO

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Innhold 1 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen Normative grunnlag Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Merknader til opphavsrett Dokumentets innhold Tilhørende publikasjoner Integrert sikkerhetsteknikk Sikker tilstand Sikkerhetskonsept Sikkerhetsfunksjoner Restriksjoner Sikkerhetstekniske betingelser Godkjente enheter Krav til lagring Krav til installasjonen Krav til ekstern sikkerhetsstyring Krav til idriftsettelse Krav til drift Tilkoblingsvarianter Generell informasjon Krav Enkeltutkobling Gruppeutkobling Tekniske spesifikasjoner Sikkerhetsspesifikasjoner Signalkoblingslist sikkerhetskontakt for STO Indeks Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 3

4 1 Generell informasjon Bruk av dokumentasjonen 1 Generell informasjon 1.1 Bruk av dokumentasjonen Denne dokumentasjonen er en del av produktet og inneholder viktig informasjon om drift og service. Dokumentasjonen skal benyttes av alle personer som utfører arbeid i forbindelse med montering, installering, oppstart og service på produktet. Dokumentasjonen skal oppbevares slik at den er lett tilgjengelig og kan leses til enhver tid. Kontroller at de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt personer som arbeider med enheten, har lest og forstått hele dokumentasjonen. Ta kontakt med SEW- EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. Bruk alltid nyeste versjon av programvarens dokumentasjon. På SEW-nettsiden ( finner du et stort utvalg som kan lastes ned på forskjellige språk. Ta direkte kontakt med SEW-EURODRIVE ved eventuelle uklarheter eller hvis du ønsker nærmere informasjon. Du kan også bestille dokumentasjonen som utskrift fra SEW-EURODRIVE. 1.2 Normative grunnlag Apparatets sikkerhetsevaluering foretas på grunnlag av følgende standarder og sikkerhetsklasser: Normative grunnlag Sikkerhetsklasse Uavhengig kontroll gjennom: EN :2007 Type 2 EN ISO :2006 PL d EN 61508:2010 del 1-7 SIL 2 EN :2006 Stopp-kategori 0 EN 62061:2005 SIL CL 2 TÜV 4 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

5 Generell informasjon Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Oppbygging av sikkerhetsmerknadene Beskrivelse av signalord Tabellen nedenfor viser inndelingen av signalordene for sikkerhetsinstrukser og hva de betyr, informasjon vedrørende materielle skader og annen type informasjon. Signalord Forklaring Følger ved neglisjering FARE! Umiddelbart overhengende fare Livsfare eller alvorlige personskader ADVARSEL! Mulig farlig situasjon Livsfare eller alvorlige personskader FORSIKTIG! Mulig farlig situasjon Lette personskader VIKTIG! Mulige materielle skader Skader på drivsystemet eller drivsystemets omgivelser MERK Nyttig merknad eller tips: Letter håndteringen av drivsystemet Oppbygging av sikkerhetsmerknadene som gjelder de forskjellige kapitlene Sikkerhetsmerknadene til de forskjellige kapitlene gjelder ikke kun for en spesiell handling, men for flere handlinger innenfor ett tema. Symbolene som brukes, viser til enten en generell eller en spesifikk fare. Her ser du den formelle oppbyggingen av en sikkerhetsmerknad til et bestemt kapittel: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen Oppbygging av implementerte sikkerhetsmerknader De implementerte sikkerhetsmerknadene er integrert direkte i instruksene, umiddelbart i forkant av beskrivelsene av det farlige tiltaket. Her ser du den formelle oppbyggingen av en implementert sikkerhetsmerknad: SIGNALORD! Type risiko og risikoens kilde. Mulige følger ved neglisjering. Tiltak for å forhindre risikoen. Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 5

6 1 Generell informasjon Garantikrav 1.4 Garantikrav Forutsetning for feilfri drift og for eventuelle garantikrav er at dokumentene til MOVITRAC LTP-B følges. Les derfor driftsveiledningen før arbeidet med enheten startes opp! Sørg for at dokumentasjonen er tilgjengelig i leselig tilstand for de som er ansvarlige for anlegg og drift, samt for personer som arbeider på enheten på eget ansvar. 1.5 Ansvarsfraskrivelse For at MOVITRAC LTP-B skal kunne drives på en sikker måte, og for at angitte produktegenskaper og ytelser skal nås, er det en grunnleggende forutsetning at driftsveiledningen følges nøye. SEW-EURODRIVE påtar seg ingen form for ansvar for personskader, materielle eller formuesskader som måtte oppstå fordi driftsveiledningen ikke følges. Produktansvar utelukkes i slike tilfeller. 1.6 Merknader til opphavsrett 2013 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheter forbeholdt. Enhver form for mangfoldiggjøring, bearbeiding, publisering og annen bruk også utdragsvis er forbudt. 1.7 Dokumentets innhold Denne publikasjonen inneholder krav og suppleringer for bruk av MOVITRAC LTP-B i sikkerhetsrelevante applikasjoner. Systemet består av omformer med vekselstrømsmotor og sikkerhetstestet ekstern utkoblingsinnretning. 1.8 Tilhørende publikasjoner Dette dokumentet supplerer driftsveiledningen MOVITRAC LTP-B og begrenser bruksinstruksene tilsvarende angivelsene nedenfor. Dette dokumentet må kun brukes i forbindelse med driftsveiledningen MOVITRAC LTP-B. 6 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

7 Integrert sikkerhetsteknikk Sikker tilstand 2 2 Integrert sikkerhetsteknikk Sikkerhetsteknikken til MOVITRAC LTP-B, som er beskrevet nedenfor, er utformet og testet i samsvar med følgende sikkerhetskrav: Normative grunnlag Sikkerhetsklasse Uavhengig kontroll gjennom: EN :2007 Type 2 EN ISO :2006 PL d EN 61508:2010 del 1-7 SIL 2 EN :2006 Stopp-kategori 0 EN 62061:2005 SIL CL 2 For dette formålet er det foretatt en sertifisering hos TÜV Rheinland. Kopier av TÜVsertifikatet kan bestilles hos SEW-EURODRIVE. TÜV 2.1 Sikker tilstand For sikkerhetsrettet bruk av MOVITRAC LTP-B er det utkoblede dreiemomentet fastsatt som sikker tilstand (se sikkerhetsfunksjon STO). Sikkerhetskonseptet er basert på dette. 2.2 Sikkerhetskonsept Potensielle farer/risikoer for maskinen skal fjernes så raskt som mulig i tilfeller som innebærer fare. For bevegelser som innebærer fare er en farefri tilstand vanligvis oppnådd når driften står stille samtidig som muligheten for ny oppstart er blokkert. STO-funksjonene er tilgjengelige uavhengig av driftsmodus eller parameterinnstillinger. Omformeren MOVITRAC LTP-B utmerker seg ved muligheten til å koble til en ekstern sikkerhetsstyring eller kontaktor/solid-state-relé. Den aktiverer STO-funksjonen når tilkoblet kontrollutstyr (f.eks. NØDSTOPP-bryter med låsefunksjon) betjenes. Motoren kjører langsomt til den stanser helt, og er nå i tilstanden "Safe Torque Off". Når STO er aktiv, kan omformeren ikke forårsake et dreiefelt som genererer et dreiemoment i motoren. For å avslutte STO-modus må forestående feilmeldinger bekreftes og STO-inngangene deaktiveres. Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 7

8 2 Integrert sikkerhetsteknikk Sikkerhetsfunksjoner 2.3 Sikkerhetsfunksjoner Følgende driftsrelaterte sikkerhetsfunksjoner kan brukes: STO (sikkert utkoblet moment i henhold til EN ) med utkobling av STOinngangen. Når STO-funksjonen er aktivert, leverer ikke frekvensomformeren energi til motoren som kan generere et dreiemoment. Denne sikkerhetsfunksjonen tilsvarer en ikkestyrt stans i henhold til EN , stoppkategori 0. STO-inngangen må kobles ut med en egnet ekstern sikkerhetsstyring eller kontaktor/ solid-state-relé. Bildet nedenfor viser STO-funksjonen: v t 1 t v t t 1 Hastighet Tid Tidspunkt som STO utløses på Utkoblingsområde 8 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

9 Integrert sikkerhetsteknikk Restriksjoner Restriksjoner Ta hensyn til at det kan finnes etterløp på drivenheten uten mekanisk brems eller ved defekt brems (avhengig av friksjon og systemets massetreghet). Ved last med generatordrift kan drivenheten til og med akselerere. I forbindelse med risikoevalueringen av anlegget/maskinen må dette tas hensyn til og om nødvendig sikres i form av sikkerhetstekniske ekstratiltak (for eksempel sikkerhetsbremsesystem). MOVITRAC LTP-B kan ikke brukes alene uten ekstra bremsesystem ved applikasjonsrettede sikkerhetsfunksjoner som krever en aktiv forsinkelse (bremsing) av den farlige bevegelsen. Ved bruk av permanentinduserte motorer kan det i ekstremt sjeldne tilfeller av multiple utgangstrinnfeil hende at rotoren roterer med 180 /p (p = antall polpar). ADVARSEL! Sikkerhetskonseptet er kun egnet for utføring av mekanisk arbeid på drevne anleggs-/ maskinkomponenter. Når STO-signalet er utkoblet, er nettspenningen fortsatt tilkoblet MOVITRAC LTP-Bmellomkretsen. Livsfare eller alvorlige personskader pga. elektrisk støt. Ved alle former for arbeid på drivsystemets elektriske del må forsyningsspenningen kobles fri for spenning via en egnet, ekstern utkoblingsanordning, og de må sikres mot utilsiktet gjeninnkobling av spenningsforsyningen. STO-funksjonen forhindrer ikke uventet gjenstart. Straks STO-inngangene mottar et tilsvarende signal, er automatisk gjenstart mulig. STO-funksjonen skal ikke benyttes for service- og vedlikeholdsformål. MERK Når 24 V DC forsyningsspenningen er koblet sikkerhetsrettet ut på klemme 12 (STO aktivert), aktiveres bremsen alltid. Bremsestyringen i MOVITRAC LTP-B er ikke sikkerhetsrettet. Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 9

10 3 Sikkerhetstekniske betingelser Restriksjoner 3 Sikkerhetstekniske betingelser Forutsetning for sikker drift er at sikkerhetsfunksjonene til MOVITRAC LTP-B implementeres korrekt i en applikasjonsrelatert, overordnet sikkerhetsfunksjon. En anleggs-/ maskinspesifikk risikoanalyse må utføres av anleggs-/maskinprodusenten og tas hensyn til ved bruk av drivsystemet med MOVITRAC LTP-B. Driftsansvarlige og produsenten av anlegget eller maskinen er ansvarlige for at relevante sikkerhetsbestemmelser følges for anlegget/maskinen. Ved installasjon og drift av MOVITRAC LTP-B i sikkerhetsrettede applikasjoner skal betingelsene nedenfor alltid tas til følge. Kravene er inndelt i følgende: Godkjente enheter Krav til installasjonen Krav til eksterne sikkerhetsstyringer og kontaktorer/solid-state-releer Krav til idriftsettelse Krav til drift 10 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

11 Sikkerhetstekniske betingelser Godkjente enheter Godkjente enheter For sikkerhetsrettede anvendelser er følgende enhetsvarianter med MOVITRAC LTP-B tillatt: MOVITRAC LTP-B i IP20 / NEMA 0, tilkobling V, med integrert EMC-filter Ytelse Byggstørrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-2B ,5 2 MCLTPB0015-2B ,2 2 MCLTPB0022-2B MOVITRAC LTP-B i IP20 / NEMA 0, tilkobling V, med integrert EMC-filter Ytelse Byggstørrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-2A ,5 2 MCLTPB0015-2A ,2 2 MCLTPB0022-2A MCLTPB0030-2A MCLTPB0040-2A ,5 3 MCLTPB0055-2A MOVITRAC LTP-B i IP20 / NEMA 0, tilkobling V, med integrert EMC-filter Ytelse Byggstørrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-5A ,5 2 MCLTPB0015-5A ,2 2 MCLTPB0022-5A MCLTPB0040-5A ,5 3 MCLTPB0055-5A ,5 3 MCLTPB0075-5A MCLTPB0110-5A MOVITRAC LTP-B i IP55 / NEMA 12, tilkobling V, med integrert EMC-filter Ytelse Byggstørrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-2B ,5 2 MCLTPB0015-2B ,2 2 MCLTPB0022-2B Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 11

12 3 Sikkerhetstekniske betingelser Godkjente enheter MOVITRAC LTP-B i IP55 / NEMA 12, tilkobling V, med integrert EMC-filter Ytelse Byggstørrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-2A ,5 2 MCLTPB0015-2A ,2 2 MCLTPB0022-2A MCLTPB0030-2A MCLTPB0040-2A ,5 4 MCLTPB0055-2A ,5 4 MCLTPB0075-2A MCLTPB0110-2A MCLTPB0150-2A ,5 5 MCLTPB0185-2A MCLTPB0220-2A MCLTPB0300-2A MCLTPB0370-2A MCLTPB0450-2A MCLTPB0550-2A MCLTPB0750-2A MCLTPB0900-2A MOVITRAC LTP-B i IP55 / NEMA 12, tilkobling V, med integrert EMC-filter Ytelse Byggstørrelse Type kw 0,75 2 MCLTPB0008-5A ,5 2 MCLTPB0015-5A ,2 2 MCLTPB0022-5A MCLTPB0040-5A ,5 3 MCLTPB0055-5A ,5 3 MCLTPB0075-5A MCLTPB0110-5A MCLTPB0150-5A ,5 4 MCLTPB0185-5A MCLTPB0220-5A MCLTPB0300-5A MCLTPB0370-5A MCLTPB0450-5A MCLTPB0550-5A MCLTPB0750-5A MCLTPB0900-5A MCLTPB1100-5A MCLTPB1320-5A MCLTPB1600-5A Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

13 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til lagring Krav til lagring For å unngå utilsiktede skader anbefaler SEW-EURODRIVE å oppbevare omformeren i den originale emballasjen frem til den skal tas i bruk. Den må lagres på et tørt og rent sted. Temperaturområdet på lagringsplassen må ligge mellom 40 C og +60 C. 3.3 Krav til installasjonen Den sikkerhetsorienterte 24 V DC forsyningsspenningen må legges EMC-godkjent på følgende måte: Skjermede ledninger utenfor et elektrisk monteringsrom, permanent (fast) lagt og beskyttet mot ytre skader, eller tilsvarende tiltak. Innenfor et monteringsrom kan enkeltledere legges. Gjeldende forskrifter for applikasjonen skal overholdes. Strømkabler og sikkerhetsrettede styreledninger må legges i separate kabler. Spenningsoverføring til de sikkerhetsrettede styreledningene må kunne utelukkes helt. Oppkoblingen må være i samsvar med EN Det er bare tillatt å bruke jordede spenningskilder med sikker frakobling (PELV) i henhold til VDE0100 og EN Ved en enkelt feil må spenningen mellom utgangene eller mellom en vilkårlig utgang og jordede deler ikke overskride 60 V likespenning. EMC-godkjent utførelse av installasjonen, se informasjonen i driftsveiledningen MOVITRAC LTP-B. Vær spesielt oppmerksom på at skjermingen av den sikkerhetsrettede 24 V DC forsyningsledningen er koblet til huset i begge endene. Skjermen til den sikkerhetsrettede 24 V DC forsyningsspenningen (klemme 12) må være lagt på. For å forsyne 24 V STO inngangen kan det enten benyttes en ekstern 24 V forsyning, eller omformerens 24 V forsyning. Vær oppmerksom på de tekniske spesifikasjonene som gjelder for MOVITRAC LTP-B når installasjonen skal planlegges. For oppbyggingen av sikkerhetskretsene må verdiene som er spesifisert for sikkerhetskomponentene overholdes nøye. Ledningslengden til den sikkerhetsrettede 24 V DC forsyningsspenningen skal være maksimalt 25 m. Den sikkerhetsrettede 24 V DC forsyningsspenningen skal ikke brukes til tilbakemeldinger. I omgivelser med forurensningsgrad 1 eller 2 må omformere i beskyttelsesgrad IP20 installeres i et IP54-koblingsskap (minimumkrav). Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 13

14 3 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til installasjonen Alle forbindelser (f.eks. ledninger eller datakommunikasjon via bussystemer) må allerede være tatt hensyn til i Performance Level til et av de delaktige undersystemene, eller feil må kunne utelukkes i forbindelsene eller være så minimale at de ikke er relevante. Antatt feil "Kortslutning mellom vilkårlige ledere" kan ved følgende forutsetninger utelukkes i henhold til EN ISO : 2008: Lederne er permanent (fast) installert og beskyttet mot ytre skader (f.eks. i form av kabelkanal, panserrør) er installert i forskjellige mantelledninger innenfor en elektrisk monteringsramme under forutsetning av at både ledningene og monteringsrommet er i samsvar med de forskjellige kravene, se EN er beskyttet enkeltvis med en jordforbindelse Antatt feil "Kortslutning mellom en vilkårlig leder og en ubeskyttet ledende del eller jord eller en jordlederforbindelse" kan utelukkes under følgende forutsetninger: Kortslutninger mellom leder og enhver ubeskyttet ledende del innenfor en monteringsramme. 14 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

15 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til ekstern sikkerhetsstyring Krav til ekstern sikkerhetsstyring [6] [3] [1] [2] U [4] [5] [1] Kontaktor/solid-state-relé med godkjennelse [2] 24 V DC spenningsforsyning [3] Sikringer tilsvarende produsentens angivelser for kontaktoren/solid-state-releet [4] Sikkerhetsorientert 24 V DC spenningsforsyning [5] Reset-knapp for manuell reset [6] Godkjent NØDSTOPP-aktiveringselement Som alternativ til sikkerhetsstyring kan det også brukes en kontaktor/solid-state-relé. Følgende krav gjelder tilsvarende. Sikkerhetsstyringen samt alle andre sikkerhetsrettede delsystemer må som minimum være godkjent for den sikkerhetsklassen som kreves for de forskjellige, applikasjonsrettede sikkerhetsfunksjonene i hele systemet. Tabellen nedenfor viser som eksempel hvilken sikkerhetsklasse som er nødvendig for sikkerhetsstyringen. Applikasjon Performance level d i henhold til EN ISO Krav til sikkerhetsstyring Performance level d i henhold til EN ISO SIL 2 i henhold til EN Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 15

16 3 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til idriftsettelse Oppkoblingen av sikkerhetsstyringen må være egnet for sikkerhetsklassen man ønsker å oppnå (se informasjon fra produsenten). Dersom 24 V DC forsyningsspenningen kun kobles sikkerhetsorientert til den positive polen, må det ikke utføres testimpulser på denne i utkoblet tilstand. Hvis 24 V DC forsyningsspenningen kobles ut på to poler, skal testimpulsene ikke forekomme samtidig på pluss- og minusutgangen. Testimpulsene må være tidsmessig forskjøvet. SEW-EURODRIVE anbefaler å koble ut 24 V DC spenningsforsyningen på begge poler. For koblingsutførelsen må verdiene som er spesifisert for sikkerhetsstyringen alltid overholdes. Koblingskapasiteten til kontaktorene/solid-state-releene eller til sikkerhetsstyringens releutganger må som minimum tilsvare den maksimalt tillatte, begrensede utgangsstrømmen på 24 V forsyningsspenningen. Følg produsentens informasjon til styringen vedrørende godkjente kontaktbelastninger og eventuelle nødvendige sikringer for sikkerhetskontakter. Hvis det ikke foreligger noen merknader fra produsenten, skal kontaktene sikres med 0,6 ganger den nominelle verdien som produsenten har angitt for maksimal kontaktbelastning. For å oppnå beskyttelse i henhold til EN 1037 mot utilsiktet gjenstart må det sikre styresystemet være konstruert slik at en nullstilling av kommandoenheten alene ikke fører til gjenstart. Gjenstart skal kun skje etter en manuell reset av sikkerhetskretsen. MERK STO-inngangene kan ikke styres via pulserte signaler som for eksempel selvtestende digitale utganger i sikkerhetsstyringer. 3.5 Krav til idriftsettelse For å bekrefte at de implementerte sikkerhetsfunksjonene fungerer slik de skal må disse funksjonene kontrolleres og dokumenteres (validering) etter oppstart. Restriksjonene vedrørende sikkerhetsfunksjonene må tas hensyn til, se kapitlet Restriksjoner ( side 9). Eventuelle deler og komponenter som ikke er sikkerhetsrelevante og som påvirker valideringstestens resultater (for eksempel motorbrems), skal om nødvendig settes ut av drift. Ved bruk av MOVITRAC LTP-B i sikkerhetsrettede applikasjoner skal det prinsipielt foretas idriftsettelseskontroller av utkoblingsanordningen og korrekt oppkobling, og disse skal protokollføres. 16 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

17 Sikkerhetstekniske betingelser Krav til drift Krav til drift Driften er kun tillatt innenfor de grensene som er spesifisert på databladene. Dette gjelder både for den eksterne sikkerhetsstyringen og for MOVITRAC LTP-B og tillatte opsjoner. Sikkerhetsfunksjonene skal kontrolleres i regelmessige intervaller med hensyn til feilfri funksjon, og som minimum en gang i året. Kontrollintervallene skal fastsettes i samsvar med risikoevalueringen. Viftene må kunne dreie ubegrenset, og kjølelegemer skal være fri for støv og smuss. Monteringsrommet som omformeren er montert i, må være fri for støv og kondensvann. Vifte og luftfilter må kontrolleres regelmessig mht. funksjon. Alle elektriske forbindelser samt klemmenes dreiemoment må kontrolleres regelmessig. Effektkabler skal kontrolleres med hensyn til skader som følge av varmeutvikling. Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 17

18 4 Tilkoblingsvarianter Generell informasjon 4 Tilkoblingsvarianter 4.1 Generell informasjon Prinsipielt gjelder at alle tilkoblingsvarianter som er angitt i denne dokumentasjonen, bare er godkjent for sikkerhetsrelevante applikasjoner så lenge det grunnleggende sikkerhetskonseptet er oppfylt. Det betyr at det alltid må være sikret at 24 V DC sikkerhetsinngangene kobles ved hjelp av ekstern kontaktor/solid-state-relé eller en sikkerhetsstyring og at automatisk gjenstart dermed ikke er mulig. For grunnleggende valg, installasjon og bruk av sikkerhetskomponentene (f.eks. kontaktor/solid-state-relé, nødstoppbrytere osv.) og godkjente tilkoblingsvarianter, skal overordnet alle sikkerhetstekniske betingelser i kapitlene 2, 3 og 4 i denne dokumentasjonen følges. Koblingsskjemaene er prinsipielle koblingsskjemaer som er begrenset til å kun vise sikkerhetsfunksjonen(e) med alle nødvendige relevante komponenter. For å gi en bedre oversikt er det ikke vist koblingstekniske tiltak som i tillegg alltid må iverksettes for blant annet å sikre berøringsbeskyttelse, få kontroll på over- og underspenning, avdekke isolasjonsfeil, jord- og kortslutninger f.eks. på eksternt installerte ledninger eller sikre nødvendig støyfasthet mot elektromagnetiske påvirkninger Tilkoblinger på MOVITRAC LTP-B Figuren nedenfor viser en oversikt over signalklemmer. +24 VIO DI 1 DI 2 DI V AI 1 / DI 4 0 V AO 1 / DO 1 0 V AI 2 / DI 5 AO 2 / DO 2 STO+ STO Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

19 Tilkoblingsvarianter Krav Krav Bruk av kontaktorer/solid-state-releer Kravene fra produsenter av kontaktorer/solid-state-releer (f.eks. til sikring av utgangskontakter mot gjenklistring) eller andre sikkerhetskomponenter må overholdes nøye. I forbindelse med kabelinstallasjon gjelder de grunnleggende kravene som beskrevet i denne dokumentasjonen. I forbindelse med tilkobling av MOVITRAC LTP-B til kontaktorene/solid-state-releene, se installasjonskravene i kapitlet Krav til installasjonen ( side 13). Følg ytterligere instrukser fra produsenten av kontaktoren/solid- state-releet som benyttes i applikasjonen. 4.3 Enkeltutkobling STO i henhold til PL d (EN ISO ) Følgende prosedyre skal følges: STO-inngang 12 separeres. Motoren stanser sakte dersom ingen brems er montert. STO Safe Torque Off (EN ) 12 * n * Sikkerhetsinngang (klemme 12) t MERK De viste STO-utkoblingene kan brukes opptil PL d i henhold til EN ISO under hensyntagen av kapitlet Krav ( side 19). Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 19

20 4 Tilkoblingsvarianter Enkeltutkobling Binær styring med kontaktor/solid-state-relé og ekstern 24 V forsyning. Nett +24 V GND Nødstopp Stopp Start Overordnet styring PLS IN OUT Kontaktor/ solid-state-relé Tilbakemelding nødstopp Reset 2 1 = frigivelse 0 = stopp 12 STO+ 13 STO Binær styring med kontaktor/solid-state-relé og intern 24 V forsyning. Nett +24 V Nødstopp Stopp Start Overordnet styring PLS IN OUT LTP-Bhovedklemmer LTP-Bhovedklemmer Kontaktor/ solid-state-relé Tilbakemelding nødstopp Reset V 1 = frigivelse 0 = stopp 7 GND 12 STO+ 13 STO MERK Ved enkanals utkobling skal antatte feil tas hensyn til og sikres slik at de kan utelukkes. Følg informasjonen i kapitlet Krav ( side 19). 20 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

21 Tilkoblingsvarianter Enkeltutkobling SS1(c) i henhold til PL d (EN ISO ) Følgende prosedyre skal følges: Klemme 2 kobles ut, f.eks. ved nødstopp. Under sikkerhetstiden t 1 kjører motoren turtallet langs rampen helt til stillstand. Etter at t 1 er utløpt, kobles sikkerhetsinngangene klemme 12 og 13 ut. Den sikre tiden t 1 må prosjekteres på en slik måte at motoren stanser i løpet av denne tiden. SS1(c) Safe Stop 1 (EN ) 2* 12** n t 1 * Binærinngang 1 (klemme 2) ** Sikkerhetsinngang (klemme 12) t MERK De viste SS1(c)-utkoblingene kan brukes opptil PL d i henhold til EN ISO under hensyntagen av kapitlet Krav ( side 19). Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 21

22 4 Tilkoblingsvarianter Enkeltutkobling Binær styring med kontaktor/solid-state-relé og ekstern 24 V forsyning. Nett +24 V Overordnet styring GND Nødstopp Stopp Start IN PLS OUT LTP-Bhovedklemmer Kontaktor/ solid-state-relé Tilbakemelding nødstopp Reset 2 1 = frigivelse 0 = stopp t STO+ STO Binær styring med kontaktor/solid-state-relé og intern 24 V forsyning. Nett +24 V Overordnet styring Nødstopp Stopp Start IN PLS OUT LTP-Bhovedklemmer Kontaktor/ solid-staterelé t1 Tilbakemelding nødstopp Reset V 1 = frigivelse 0 = stopp 9 12 STO+ 13 STO MERK Ved enkanals utkobling skal antatte feil tas hensyn til og sikres slik at de kan utelukkes. Følg informasjonen i kapitlet Krav ( side 19). SEW-EURODRIVE anbefaler å koble ut 24 V spenningsforsyningen på STO-inngangen på begge poler. 22 Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

23 Tilkoblingsvarianter Gruppeutkobling Gruppeutkobling I dette kapitlet forklares det hvordan flere MOVITRAC LTP-B kobles til på en sikker måte Krav Ved gruppedrivenheter kan 24 V sikkerhetsinngangene stilles til rådighet av flere MOVITRAC LTP-B via kun én kontaktor/ett solid-state-relé. Maks. mulig antall aksemoduler resulterer av maks. tillatt kontaktbelastning for kontaktoren/solid-state-releet eller maks. tillatt kontaktbelastning for sikkerhetsstyringen. Andre krav fra produsenter av kontaktorer/solid-state-releer (f.eks. til sikring av utgangskontakter mot gjenklistring) eller andre sikkerhetskomponenter må overholdes nøye. I forbindelse med kabelinstallasjon gjelder de grunnleggende kravene i kapitlet Krav til installasjonen ( side 13). I forbindelse med tilkobling av MOVITRAC til kontaktorene/solid-state-releene, se installasjonskravene i kapitlet Krav til installasjonen ( side 13). Følg ytterligere instrukser fra produsenten av kontaktoren/solid-state-releet som benyttes i applikasjonen. Beregning av maks. antall MOVITRAC -enheter ved gruppeutkobling Antall (n stk.) MOVITRAC LTP-B-enheter som kan kobles til ved gruppeutkobling utgjør maks. ti stk. og begrenses av følgende punkter: 1. Kontaktoren/solid-state-releets koblingskapasitet. En sikring foran sikkerhetskontaktene i samsvar med opplysningene fra produsenten av kontaktoren/solid-state-releet må under alle omstendigheter kobles til for å hindre at kontaktene sveises sammen. Det er viktig å følge informasjonen om koblingskapasitet i henhold til EN , 02/1 og EN , 11/97, samt informasjonen om sikringen av kontaktene, som er angitt i bruksanvisningen fra produsenten av kontaktoren/solid-state-releet. Prosjekteringsansvarlig er ansvarlig for dette. 2. Maks. tillatt spenningsfall i 24 V spenningsforsyningsledningen. På grunn av EMC-krav er ledningslengden begrenset til maks. 25 m. Ved prosjektering av et aksesystem må verdier angående ledningslengder og tillatte spenningsfall overholdes. 3. Maks. kabeltverrsnitt på 1 1,5 mm 2 eller 2 0,75 mm Effektforbruk STO-inngang og inngangsspenning, se kapitlet Signalklemlist sikkerhetskontakt for STO ( side 25). Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 23

24 4 Tilkoblingsvarianter Gruppeutkobling Implementering av gruppeutkobling med kontaktor/solid-state-relé Gruppeutkobling med en kontaktor/solid-state-relé (SU) Med en kontaktor/solid-state-relé kan sikkerhetsinngangene til samtlige MOVITRAC LTP-B styres. Koblingsskap Kontaktor/ solid-state-relé MOVITRAC SU1 LTP-B LTP-B LTP-B LTP-B LTP-B Byggstørrelse 3 Byggstørrelse 3 Byggstørrelse 3 Byggstørrelse 2 størrelse Bygg- 2 STO STO STO STO STO Gruppeutkobling med to kontaktorer/solid-state-releer (SU) Med flere kontaktorer/solid-state-releer kan sikkerhetsinngangene til tilordnede MOVITRAC LTP-B styres. I eksempelet nedenfor er MOVITRAC LTP-B i byggstørrelse 3 og MOVITRAC LTP-B i byggstørrelse 2 slått sammen til henholdsvis en gruppe, og styres av henholdsvis en kontaktor/solid-state-relé. Koblingsskap Kontaktor/ solid-state-relé MOVITRAC SU1 SU1 LTP-B LTP-B LTP-B LTP-B LTP-B Byggstørrelse 3 Byggstørrelse 3 Byggstørrelse 3 Byggstørrelse 2 størrelse Bygg- 2 STO STO STO STO STO Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

25 Tekniske spesifikasjoner Sikkerhetsspesifikasjoner kva i P f n Hz 5 5 Tekniske spesifikasjoner Tabellen nedenfor viser tekniske spesifikasjoner for MOVITRAC LTP-B med hensyn til integrert sikkerhetsteknikk. Utover dette må man ta hensyn til tekniske spesifikasjoner og godkjennelser i driftsveiledningen MOVITRAC LTP-B. 5.1 Sikkerhetsspesifikasjoner Egenskaper i henhold til: EN EN ISO EN Klassifisering / normativt grunnlag SIL 2 (Safety Integrity Level) PL d (Performance Level) SILCL 2 Muligheter for farlig stans pr. time (PFHd-verdi) 1, /h Mission time / brukstid 20 år, deretter må komponenten erstattes med en ny komponent. Proof-test-intervall 20 år - 20 år Sikker tilstand Utkoblet dreiemoment (STO) Sikkerhetsfunksjoner STO, SS1 1) i henhold til EN ) Med egnet ekstern styring 5.2 Signalkoblingslist sikkerhetskontakt for STO MOVITRAC LTP-B Klemme Funksjon Generelle elektronikkdata Sikkerhetskontakt 12 STO+ +24 V DC inngang, maks. 100 ma, STO-sikkerhetskontakt 13 STO- Referansepotensial for +24 V DC inngang, STO-sikkerhetskontakt Tillatt ledningstverrsnitt En leder pr. klemme: 0,05-2,5 mm 2 (AWG30 12) Tekniske data STO-inngang Min. Typisk Maks. Inngangsspenningsområde 18 V DC 24 V DC 30 V DC Tid frem til sperring av utgangstrinnet ms Tid frem til Inhibit vises på displayet når STO er aktiv ms Tid frem til en STO-koblingstidsfeil registreres og vises ms MERK STO-inngangene kan ikke styres via pulserte signaler som for eksempel selvtestende digitale utganger i sikkerhetsstyringer. Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B 25

26 Indeks Indeks A Ansvarsfraskrivelse...6 B Bekrefte sikkerhetsfunksjoner...16 Bruk av dokumentasjonen...4 D Dokumentets innhold...6 Drift, krav...17 E Ekstern sikkerhetsstyring...15 Enkeltutkobling...19 Krav...19 SS1 i henhold til PL d (EN )...21 STO i henhold til PL d (EN )...19 G Garantikrav...6 Godkjente enheter...11 Gruppeutkobling...23 Krav...23 Med kontaktor/solid-state-relé...24 Gyldighetsområde...4 I Idriftsettelse, krav...16 Implementerte sikkerhetsmerknader...5 Installasjon Krav...13 Merknader til legging av styreledninger...13 K Koblingskapasitet kontaktor/solid-state-relé...16 Kontaktorer/solid-state-releer, krav...19 Kontrollere utkoblingsanordningen...16 Krav Drift...17 Ekstern sikkerhetsstyring...15 Idriftsettelse...16 Installasjon...13 O Oppbygging av sikkerhetsmerknadene... 5 P Publikasjoner, tilhørende... 6 S Signalord i sikkerhetsmerknader... 5 Sikker tilstand... 7 Sikkerhetsinformasjon, oppbygging... 5 Sikkerhetskonsept... 7 Restriksjoner... 9 Sikkerhetsmerknader Merking i dokumentasjonen... 5 Oppbygging av implementerte... 5 Oppbygging som gjelder de forskjellige kapitlene... 5 Sikkerhetsmerknader til de forskjellige kapitlene... 5 Sikkerhetsstyring, ekstern Krav Sikkerhetsteknikk Sikker tilstand... 7 Sikkerhetstekniske betingelser Sikkert utkoblet moment (STO)... 8 SS1 i henhold til PL d (EN ) Standarder... 4 STO i henhold til PL d (EN ) STO (sikkert utkoblet moment)... 8 STO-inngang T Tilkoblingsvarianter V Validering M Merk Merking i dokumentasjonen...5 Merknader til opphavsrett...6 Merknader, generelle Håndbok Funksjonell sikkerhet MOVITRAC LTP-B

27

28 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE AS Solgaard skog 71 N-1599 Moss/Norway Tlf Faks

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Manual. Koblingsskapomformer MOVITRAC B Funksjonell sikkerhet

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Manual. Koblingsskapomformer MOVITRAC B Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Manual Koblingsskapomformer MOVITRAC B Funksjonell sikkerhet Utgave 05/2009 16811313 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funksjonell sikkerhet

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Håndbok MOVIDRIVE MDX60B/61B Funksjonell sikkerhet Utgave 09/2010 17019729 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Innhold 1 Viktig informasjon...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling applikasjoner. Håndbok. Utgave 06/2007 11468734 / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Sikker utkobling applikasjoner Utgave 06/007 687 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig informasjon... Utkobling av enkeltdrifter...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser. Håndbok. Utgave 06/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service MOVITRAC B Sikker utkobling betingelser Utgave 06/2007 11469129 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Viktig informasjon... 4 1.1

Detaljer

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO

Håndbok. MOVIDRIVE MDX60B/61B Sikker utkobling applikasjoner. Utgave 01/2005 FA363000 11322624 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX60B/6B Sikker utkobling applikasjoner FA6000 Utgave 0/005 6 / NO Håndbok SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Viktig

Detaljer

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO

Utgave. Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/61B applikasjoner 03/2004. Supplement til driftsveiledningen 1125 4823 / NO Sikker utkobling for MOVIDRIVE MDX60B/6B applikasjoner Utgave 0/00 Supplement til driftsveiledningen 5 / NO SEW-EURODRIVE Innhold Viktig informasjon... Frakobling av gruppedrivenheter... 5 Tilkoblingsvarianter...

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC MC07B Funksjonell sikkerhet

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Håndbok. MOVITRAC MC07B Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Håndbok MOVITRAC MC07B Funksjonell sikkerhet Utgave 12/2011 19396538 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur av håndboken MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utvidelse av tillatte utstyrskombinasjoner Utgave 11/2013 20258259 / NO SEW-EURODRIVE

Detaljer

*21271100_0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B

*21271100_0115* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21271100_0115* Driftsveiledning MOVITRAC LTP-B Utgave 01/2015 21271100/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold Innhold 1 Generell informasjon...

Detaljer

Korrektur av håndboken

Korrektur av håndboken Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21223904_0314* Korrektur av håndboken SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet

Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Håndbok MOVIFIT -MC / -FC Funksjonell sikkerhet Utgave 07/2011 19300522 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Oppbygging

Detaljer

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler)

* _0516* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22515178_0516* Håndbok MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet (inkludert feltfordeler) Utgave 05/2016 22515178/NO SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

* _0616* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIFIT -MC/-FC Funksjonell sikkerhet

* _0616* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Håndbok. MOVIFIT -MC/-FC Funksjonell sikkerhet Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *22513175_0616* Håndbok MOVIFIT -MC/-FC Funksjonell sikkerhet Utgave 06/2016 22513175/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *2122316_214* Tillegg til driftsveiledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Detaljer

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korrektur MOVITRAC LTP-B * _1114* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *21353506_1114* Korrektur SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaljer

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D

* _0817* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23583363_0817* Korrektur Desentrale drivsystemer MOVIMOT MM..D Utgave 08/2017 23583363/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Suppleringer/korrekturer

Detaljer

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP

Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korreksjon av driftsveiledningen MOVITRAC LTP Utgave 06/2009 16820134 / NO SEW-EURODRIVE Driving the world Korrektur av driftsveiledningen MOVITRAC

Detaljer

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO

Korreksjon. MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B. Utgave 09/2005 FA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B Styringskort MOVI-PLC DHP11B FA361510 Utgave 09/2005 11456736 / NO Korreksjon SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 06/2004 A6.C86 1129 5325 / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 06/2004 1129 5325 / NO A6.C86 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaljer

Korrektur MOVIFIT -SC

Korrektur MOVIFIT -SC Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Korrektur MOVIFIT -SC Utgave 01/2011 17069734 / NO 1 Supplering/korrektur Oversikt 1 Supplering/korrektur MERK For driftsveiledningen MOVIFIT -SC,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Binærinngang 8-kanal, 24 V. Art.nr REG. Bruksanvisning Binærinngang 8-kanal, 24 V Art.nr. 2128 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader,

Detaljer

Vedlegg til driftsveiledningen

Vedlegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Vedlegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717*

Korrektur. Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler * _0717* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23558970_0717* Korrektur Drivsystem for desentral installasjon Feltbussgrensesnitt, feltfordeler Utgave 07/2017 23558970/NO SEW-EURODRIVE Driving

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Universal-seriedimmerinnsats. Universal-seriedimmerinnsats. Best.nr. : 2263 00. Universal-seriedimmerinnsats Best.nr. : 2263 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning

4-dobbelt sjalusiaktuator 230 V Bruksanvisning 4-dobbelt sjalusiaktuator 24 V DC 4-dobbelt persianneaktuator 230 V Art. Nr.: 1048 00 Art. Nr.: 1049 00 Art. Nr.: 1050 00 Systeminformasjon Dette apparatet er et produkt av Instabus-EIB-systemet og er

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet. Manual. Utgave 03/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet. Manual. Utgave 03/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ MOVIMOT MM..D Funksjonell sikkerhet Utgave 03/2009 16743725 / NO Manual SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 4 1.1 Hvordan bruke

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS

Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere Oppstartprosedyre PROFIBUS Oppstartprosedyre PROFBUS Oppstart av ECOFAST -konforme feltfordelere. Oppstartprosedyre PROFBUS Bussforbindelsen til innkommende og videreførende PROFBUS er integrert i data- T-hurtigkontakten slik at

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. :

KNX/EIB Binærinngang. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Binærinngang 8-kanal 230 V. Best.nr. : 4-kanal 230 V Best.nr. : 1067 00 8-kanal 230 V Best.nr. : 1069 00 6-kanal 24 V Best.nr. : 1068 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. FST 1240 EB Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. ULZ 1215 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual KOMPAKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

KNX/EIB Spenningsforsyning. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning 320 ma Best.nr. : 1086 00 640 ma Best.nr. : 1087 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5414 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader.

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Art.nr. FA 10 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100

* _1116* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23069813_1116* Korrektur Synkrone servomotorer CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Utgave 11/2016 23069813/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. DALI Tronic-transformator 105 W. Best.nr. : Bruksanvisning DALI Tronic-transformator 105 W Best.nr. : 2380 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112

* _1216* Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service. Korrektur. Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service *23045825_1216* Korrektur Synkrone servomotorer CFM71 CFM112 Utgave 12/2016 23045825/NO SEW-EURODRIVE Driving the world Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr.

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk Tronic-dimmer. Funk Tronic-dimmer. Best.nr. Best.nr. : 1180 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Monteringsanvisning Q-Safe

Monteringsanvisning Q-Safe Monteringsanvisning Q-Safe Versjon 201503 Dokument 841684 INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 6 1.1. Generelt 6 1.2. Sjekkliste sikkerhet 6 1.3. Nomenklatur 6 2. Kontroll av leveranseinnhold 7 2.1. 841373

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual

DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual DOMEKT ReGO Ventilasjonsaggregater styresystem C4 Installasjons- og driftsmanual Innholdsfortegnelse 1. INSTALLASJONSMANUAL...4 1.1. Tilkobling av strømtilførsel...4 1.2. Montering av kontrollpanel...4

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470

Bruks- og installasjonsanvisning. For brukeren/for installatøren. Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2. Fjernstyring for VRC 470 Bruks- og installasjonsanvisning For brukeren/for installatøren Bruks- og installasjonsanvisning VR 81/2 Fjernstyring for VRC 470 NO Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning VR 81/2 Fjernstyring for

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. KNX KNX termostat for objekter. Best.nr. : 7544 12 XX. Betjenings og monteringsanvisning Best.nr. : 7544 12 XX Betjenings og monteringsanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Vindusaktuator innfelt Best.nr. : 2164 00 Sjalusiaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2165 00 Varmeaktuator 1-kanal innfelt Best.nr. : 2166 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. :

DALI-potensiometer, justerbar fargetemperatur, med integrert strømforsyning Best.-nr. : , med integrert strømforsyning,, med integrert strømforsyning Best.-nr. : 2030 00 Best.-nr. : 2020 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Funksjon. 3 Informasjon for autoriserte elektrikere 3.1 Montering og elektrisk tilkopling. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon KNX. Varmemodul basic 6-kanals Best.-nr. : Bruksanvisning Best.-nr. : 2114 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Sikkerhetsrettet bremsemodul BST. Driftsveiledning. Utgave 04/ / NO

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service. Sikkerhetsrettet bremsemodul BST. Driftsveiledning. Utgave 04/ / NO Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Sikkerhetsrettet bremsemodul BST Utgave 04/2008 16614127 / NO Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the world Innhold 1 Generelle merknader... 5 1.1 Hvordan

Detaljer

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk

Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk 3003303-2014-02-27 VEX280HX Guide for elektrisk installasjon av VEX280HX for annen automatikk Mekanisk montering...kapitel 1 + 2 Original bruksanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf.

Detaljer

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO

Driftsveiledning. Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T. Utgave 01/2006 GA / NO Girmotorer \ Industrigir \ Kraftelektronikk \ Automatisering \ Service Dobbeltskivebrems for teaterapplikasjoner BMG..T Utgave 01/2006 11386738 / NO GA253000 Driftsveiledning SEW-EURODRIVE Driving the

Detaljer

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX

OBS! Bruk vernebriller - fare på grunn av bruddstykker! 01733AXX Denne informasjon erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen! Installering skal kun utføres av elektro-fagpersonell med godkjent utdannelse innen sikkerhet, og gyldige forskrifter med hensyn til ulykkesforebygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Apparatets oppbygning FunkBus senterplate for persienne styring Art.nr...5232 F.. FunkBus senterplate for persienne styring med sensortilkopling Art.nr...5232 FS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger. Art.nr...2178 ORTS.. Termostat uten ratt, med 4 binærinnganger Art.nr...2178 ORTS.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

BRUKSANVISNING. Styresystem 9-2. Versjon Artikkelnr Bruksanvisning i original

BRUKSANVISNING. Styresystem 9-2. Versjon Artikkelnr Bruksanvisning i original BRUKSANVISNING Styresystem 9-2 Versjon 201602 Artikkelnr. 9000042 Bruksanvisning i original Styresystem 9-2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon...4 1.1 Generelt... 4 1.2 Miljø... 4 2 Sikkerhetsforskrifter...4

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk

EC Vent. Montasjeanvisning -NO 2013-06-17 A003. Dokument oversatt fra engelsk Dokument oversatt fra engelsk -NO 2013-06-17 A003 Innhold 1 Samsvarserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduksjon av produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse av veggpanelet... 3 3.1.2 Beskrivelse

Detaljer

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra

Reliseal. Monteringsanvisning NORSK. Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra Reliseal Monteringsanvisning NORSK Komplett manual 17 språk kan lastes ned fra www.hellermanntyton.com Monteringsanvisning Innhold 1 Brukerinstruksjoner.... 84 1.1 Gyldighetsområde... 84 1.2 Merker og

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Tillegg til driftsveiledningen

Tillegg til driftsveiledningen Drivteknikk \ Automatisering \ Systemløsninger \ Service Tillegg til driftsveiledningen Sikkerhetsrelevante givere Funksjonell sikkerhet for synkrone servomotorer CMP CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Utgave

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring Motor controller, innsats, universal AC 230 V ~ Art.-nr. 232 ME. Art.-nr. 232 ME Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Turtallsregulatorinnsats. Turtallsregulatorinnsats. Best.nr. : Turtallsregulatorinnsats Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 00 Turtallsregulatorinnsats Best.nr. : 0314 30 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer